Denominarea creditelor la cursul istoric, este posibila in instanta. Suntem in “epoca” curatarii contractelor de credit de toate clauzele ce i-au impovarat pe imprumutati, av.Cuculis pentru Digi 24

Denominarea creditelor si valul de procese colective a inceput inca de la debutul anului 2014 si o data cu rezolvarea pe instanta de judecata a mai multor litigii ce vizau eliminarea din contractele de credit a anumitor clauze ce s-au dovedit a fi abuzive, a starnit un val si mai hotarat de clienti bancari prejudiciati.

In ceea ce priveste conversia la moneda nationala, este bine sa sa aveti in vedere Amandamentul numarul 17 al  Parlamentului European care prevede pentru imprumuturile in moneda straina, urmatoarele amendamente, general valabile pentru creditele aflate in desfasurarea, astfel :

Împrumuturile în monedă străină

(1)  Statele membre se asigură că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în monedă străină, un cadru de reglementare corespunzător este instituit la momentul în care contractul de credit este încheiat, pentru a asigura cel puțin că:

(a)consumatorul are dreptul de a converti contractul de credit într-o monedă alternativă, în condiții specificate; sau
(b)sunt în vigoare alte aranjamente pentru a limita riscul ratei de schimb valutar căruia i se expune consumatorul în temeiul contractului de credit.

(2)  Moneda alternativă menționată la alineatul (1) litera (a) este fie:

(a)moneda în care, în principal, consumatorul își primește venitul sau deține activele care finanțează plata creditului, astfel cum este indicat la momentul în care a fost realizată cea mai recentă evaluare a bonității în raport cu contractul de credit; sau
(b)moneda în care statul membru în care consumatorul fie și-a avut reședința la momentul la care a fost încheiat contractul de credit, fie își are reședința în prezent.

(6)  Aranjamentele aplicabile în temeiul prezentului articol se aduc la cunoștința consumatorului în FEIS și în contractul de credit. În cazul în care în contractul de credit nu există dispoziții în vederea limitării riscului ratei de schimb valutar căruia i se expune consumatorul la o fluctuație a ratei de schimb valutar de sub 20 %, FEIS include un exemplu ilustrativ al impactului pe care îl are o fluctuație valutară de 20 %.

 

Astfel, exista deja o serie de moduri prin care va puteti inscrie in aceste tipuri de litigii colective care vizeaza atata eliminarea clauzelor abuzive din cadrul contractelor de credit dar si denominarea lor in anumite situatii la cursul istoric.

Aici este pagina de inscriere: http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/inscrierea-in-procesele-colective-ce-vizeaza-denominarea-la-cursul-de-la-data-acordarii-creditului-cat-si-eliminarea-clauzelor-abuzive-din-contracte-de-tip-adeziune-alaturi-de-recalcularea-dobanzii/

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii
www.indrumari-juridice.eu
BLOG – www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
http://indrumarijuridice.forumest.ro

Tel: 031.412.48.88 0722.298.011

avocat@indrumari-juridice.eu

Dobanda Volksbank S.A declarata abuziva, contractele bancare cu dobanda 3,99 trebuiesc considerate cu dobanda fixa si tot ce s-a incasat in raport de o dobanda variabila se restituie sub sanctiunea nulitatii absolute , ( dobanda fixa 3,99 ) .

Sentinta o vedeti mai jos, nu este singulara, la nivelul intregii tari sunt deja sute de sentinte casigate si acesta este doar inceputul ” curatarii de clauze abuzive” a contractelor de credit.

Mai jos aveti si formularul de inscriere in procesele nationale colective ce vizeaza aceste aspecte:

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/inscrierea-in-procesele-colective-ce-vizeaza-denominarea-la-cursul-de-la-data-acordarii-creditului-cat-si-eliminarea-clauzelor-abuzive-din-contracte-de-tip-adeziune-alaturi-de-recalcularea-dobanzii/

 

IMG

sentinta volksbank castigata sectorul 2

sentinta volksbank castigata sectorul 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Executarea silita a garantiilor IMOBILIARE – Blocata de deciziile Curtii de justitie a U.E – Cauza c-34/13 a Curtii de Justitie a Uniunii Europene Kusionova vs. Smart capital

Pe scurt –

”Pierderea locuinței familiale este nu numai de natură să aducă atingere în mod grav dreptului consumatorilor (Hotărârea Aziz, EU:C:2013:164, punctul 61), ci totodată pune familia consumatorului vizat într‑o situație deosebit de fragilă (a se vedea în acest sens Ordonanța președintelui Curții Sánchez Morcillo și Abril García, EU:C:2014:1388, punctul 11). În această privință, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat, pe de o parte, că pierderea unei locuințe este una dintre cele mai grave atingeri aduse dreptului la respectarea domiciliului și, pe de altă parte, că orice persoană supusă riscului de a fi victima unei astfel de ingerințe trebuie în principiu să fie în măsură să solicite examinarea proporționalității acestei măsuri (a se vedea Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea McCann împotriva Regatului Unit, nr. 19009/04, § 50, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 2008, și Hotărârea Rousk împotriva Suediei, nr. 27183/04, § 137). În dreptul Uniunii, dreptul la locuință este un drept fundamental garantat de articolul 7 din cartă care trebuie luat în considerare de instanța de trimitere în cadrul aplicării Directivei 93/13”, se arată în motivarea CJUE.

avocat clauze

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară:

1)      Dispozițiile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care permite recuperarea unei creanțe, întemeiată pe clauze contractuale eventual abuzive, prin executarea extrajudiciară a unei garanții care grevează bunul imobiliar dat în garanție de consumator, în măsura în care această reglementare nu face practic imposibilă sau excesiv de dificilă apărarea drepturilor conferite consumatorului de această directivă, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere.

2)      Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală, care figurează într‑un contract încheiat de un vânzător sau furnizor cu un consumator, este exclusă din domeniul de aplicare al acestei directive numai în cazul în care respectiva clauză contractuală reflectă conținutul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative obligatorii, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere.

Litigiul principal și întrebările preliminare

25      La 26 februarie 2009, doamna Kušionová a încheiat cu SMART Capital un contract de credit de consum pentru suma de 10 000 de euro. Pentru garantarea creditului s‑a constituit un drept real de garanție asupra casei familiei, în care locuiește reclamanta din litigiul principal.

26      Aceasta din urmă a sesizat Okresný súd Humenné (Tribunalul Departamental din Humenné) cu o acțiune în anularea contractului de credit și a contractului de constituire a garanției, îndreptată împotriva SMART Capital, invocând natura abuzivă a clauzelor din contractul încheiat cu această întreprindere. Această instanță de prim grad a anulat în parte contractul de credit, constatând că anumite clauze contractuale erau abuzive. Contractul de constituire a garanției a fost, în schimb, anulat în totalitate. Hotărârea a fost atacată cu apel de ambele părți în fața Krajský súd v Prešove (Curtea Regională din Prešov).

27      Instanța de trimitere urmărește să determine dacă una dintre clauzele contractului de constituire a garanției, mai precis cea referitoare la executarea extrajudiciară a garanției care grevează bunul imobiliar dat în garanție de consumator, prezintă un caracter abuziv și amintește că respectiva clauză permite creditorului să execute garanția constituită fără intervenția unui control jurisdicțional.

28      În cadrul acestei aprecieri, instanța de trimitere a identificat totuși o dificultate suplimentară în măsura în care clauza vizată decurge dintr‑o dispoziție legală, respectiv articolul 151j din Codul civil.

29      Întrucât clauzele contractuale al căror control este asigurat de instanța de trimitere sunt susceptibile să fie calificate drept abuzive în sensul Directivei 93/13, iar una dintre clauze este de origine legală, această instanță consideră că soluționarea litigiului principal depinde de interpretarea dreptului Uniunii.

30      În aceste condiții, Krajský súd v Prešove a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1)      [Directiva 93/13] şi [Directiva 2005/29] trebuie interpretate, în lumina articolului 38 din [cartă], în sensul că este contrară acestor directive o reglementare a unui stat membru precum articolul 151j alineatul (1) din Codul civil coroborat cu celelalte dispoziții din reglementarea aplicabilă în speță, care permite creditorului să recupereze sumele rezultate din clauze contractuale abuzive prin executarea garanției imobiliare care grevează bunurile imobiliare ale consumatorului, în lipsa unei evaluări a clauzelor contractuale de către o instanţă și în pofida existenței unui litigiu referitor la aspectul dacă este vorba despre clauze contractuale abuzive?

2)      Reglementările Uniunii Europene menționate [în prima întrebare] se opun aplicării unei reglementări de drept intern precum articolul 151j alineatul (1) din Codul civil coroborat cu celelalte dispoziții din reglementarea aplicabilă în speță, care permite creditorului să recupereze sumele rezultate din clauze contractuale abuzive prin executarea garanției imobiliare care grevează bunurile imobiliare ale consumatorului, în lipsa unei evaluări a clauzelor contractuale de către o instanţă și în pofida existenței unui litigiu referitor la aspectul dacă este vorba despre clauze contractuale abuzive?

3)      Hotărârea Curții [Simmenthal, EU:C:1978:49,] trebuie înţeleasă în sensul că, în vederea realizării obiectivelor directivelor menționate [în prima întrebare] și în lumina articolului 38 din [cartă], instanța națională va înlătura aplicarea unor dispoziții de drept intern precum articolul 151j alineatul (1) din Codul civil coroborat cu celelalte dispoziții din reglementarea aplicabilă în speță, care permite creditorului să recupereze sumele rezultate din clauze contractuale abuzive prin executarea garanției imobiliare care grevează bunurile imobiliare ale consumatorului, în lipsa unei evaluări a clauzelor contractuale de către o instanţă, și care îi permite de asemenea să evite controlul jurisdicțional din oficiu al clauzelor contractuale în pofida existenței unui litigiu?

4)      Articolul 4 din [Directiva 93/13] trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală dintr‑un contract încheiat cu un consumator, fără ca acesta să fi fost reprezentat de un avocat, care permite creditorului să execute pe cale extrajudiciară o garanție imobiliară fără control jurisdicțional eludează principiul important al dreptului Uniunii referitor la controlul jurisdicțional din oficiu al clauzelor contractuale și este, prin urmare, abuzivă, chiar şi într‑un context în care formularea unei astfel de clauze contractuale rezultă dintr‑o reglementare de drept intern?ˮ

av. Cuculis 0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

Otp Bank Clauze Abuziva dobanda – sentinta judecatoreasca

In principal toate contractele de credit incheiate intre OTP BANK ROMANIA S.A si clientii sai in perioada 2007-2010 sfarsit au avut introduse clauze abuzive in redactarea contractelor. Un exemplu clar este referitor la dobanda variabila in functie de politica bancii. Astfel s-a pronuntat si instanta in sensul ca banca NU poate sa modifice dobanda unilateral, acest aspect fiind vadit in contradictie cu buna desfasurare a circuitului civil:

Vedeti sentinta mai jos:

sentinta otp banc

Formularul de inscriere in procesele colective nationale ce vizeaza eliminarea acestor prevederi din contract sunt impartite in 2 tabere:

I
a) Procese colective ce vizeaza eliminarea din contractele de credit, a comisioanelor de tip ACORDARE, RETRAGERE, TRAGERE CREDIT, calculate la soldul creditului acordat, incompatibile cu oug 50/2010 si care au scazut la acel moment valoarea sumei acordate efectiv (cel mai grav caz, CEB – 5% ACORDARE, urmat de OTP 2%);
b) Eliminarea din contracte a comisioanelor de tip GESTIUNE, ADMINISTRARE,RISC, incompatibile cu buna credinta la incheierea contractului si cu dezechilibrul creat in mod evident in desfasurarea normala si morala a contractelor de credit,comisioane iarasi calculate la soldul creditului;
c) Constatarea nulitatii absolute (in anumite cazuri) a modului de calcul al dobanzii, pentru contractele ce NU au inserata MARJA FIXA si indice de referinta, situatie incompatibila cu dispozitiile art. 34,37, Oug 50/2010 pe cale de consecinta, stabilirea Marjei Clare a dobanzii si a intervalului temporizat la care se produce o recalculare a dobanzii variabile;
d) Recalcularea dobanzii in integrum dupa formula Marja Fixa plus Indice de referinta pentru ca excedentul de dobanda sa fie restituit;
e) Calcularea dobanzilor legale, la sumele incasate in mod nejustificat de catre banca
Nota – Pentru cei care se afla in executare silita, se vor reliza o serie de demersuri juridice combinate cu legi speciale si drept comun, pentru a putea judecata atat clauzele abuzive dar si pentru a reliza o oprire imediata a oricarui act de executare cat si stoparea oricarei penalitati pana la ramanerea irevocabila a litigiului referitor la denuntarea clauzelor abuzive. De mentionat, ca executarile silite se pot contesta individual urmand ca petentul sa fara parte din Grupul organizat, pe clauze abuzive.

II
Tipul de proces, bazat pe unicul capat de cerere si anume – denominare –

a) Constatarea nulitatii modului de calcul al dobanzii prin raport la cursul valutar, inghetarea acestuia la momentul contractarii si plata ratei la cursul de la momentul semnarii contractului de credit, motivat de decizia CJUE referitoare la speta OTP care se aplica doar in sensul ca judecatorul national poate verifica legalitatea acestei clauze de curs de schimb valutar prin prisma legii 193/2000, ceea ce inseamna o modificare a COSTULUI contractului, modificare interzisa de practica trecuta a CJUE dar modificata de decizia indicata.
Acest tip de litigiu, va contine un singur tip de cerere si se va demara in pararel sau succesiv cu primul tip de litigiu.
Inscrierile se pot face ca si in randurile trecute, la link-ul urmator –

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/formular-inscriere-proces-colectiv-clauze-abuzive-denominare-transformare-credit-din-chfeuro-in-moneda-nationala-ron-impotriva-otp-bank-romania-s-a-clauze-abuzive-comision-administrare-acordar/

sau adresa unica de inregistrare

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul despre procesele colective nationale de eliminare a clauzelor abuzive din contractele de credit, denominarea creditelor din CHF, cum si cand pot fi invocate in cazul executari silite.

Interviu acordat de catre avocat Cuculis Adrian pentru http://www.reportervirtual.ro/ in vederea acoperirii unui numar cat mai mare de intrebari si situatii prin care trec imprumutatii bancilor si mai grav, cei executati silit:

Formular de inscriere in PROCES NATIONAL COLECTIV ELIMINARE CLAUZE ABUZIVE CONTRACTE CREDIT SI DENOMINARE LA VALOAREA ISTORICA.
Am citit raspunsul dumneavoastra in legatura cu cazul BCR – Suport
Colect, prezentat, si mi se pare ca ar fi o tema de
interes si pentru cititori –

blah blah poop face

1. Exista posibilitatea de a recupera sumele platite in baza unor
clauze abuzive, chiar si atunci cand creditul a fost declarat scadent
anticipat, executat silit, rambursat anticipat sau in alte cazuri care
presupun incheierea relatiilor contractuale cu banca?

Avocat Cuculis Adrian
In primul rand trebuie sa intelegem ce inseamna o clauza abuziva si efectul declararii ei ca fiind abuzive. Totul se reduce la nulitatea absoluta a clauzei declarate ca fiind abuzive prin prisma legii 193/2000. Nulitatea absoluta fiind o nulitate de ordine publica, regimul ei poate fi aplicat oricand neavand o limitare in timp, adica si pentru 20 de ani de la finalizarea contractului. In schimb ca sa poti sa faci o cerere de constatare a caracterului abuziv al unei clauze trebuie sa ai in vedere mai multe aspecte” a) negocierea acelei clauze, transparenta ei, contraprestatia furnizorului de servicii in ipoteza aplicarii unui comision si nu il ultimul rand buna credinta si pasivitatea sau activitatea si interesul acordat acelei clauze contractuale(stanjenirea financiara ce survine in urma aplicarii ei) manifestata de catre imprumutat(debitor).
Astfel, in ipoteza in care discutam despre constatarea nulitatii absolute, acest lucru deriva din caracterul abuziv constatat de catre o instanta de judecata si poate fi cerut atata pe contestatie la executare si acest lucru l-am invocat deja atata in cazul S.C RAIFFEISEN BANK cat si BANCA ROMANEASCA SI VOLKSBNAK, dar si in cazul finalizarii contractului fie de comun acord fie prin executare sau alte metode.
2. Cum se pot  cere efectiv banii platiti in baza comisioanelor sau dobanzilor
percepute abuziv? Contestatia la executare are anumite limitari, si
oricum nu se poate cere rambursarea vreunei sume de bani. Ce cai
juridice au la dispozitie fostii clienti ai bancilor?

Avocat Cuculis Adrian
In principal, daca discutam despre un credit aflat in desfasurare, actiunea are ca obiect ” constatare nulitate act” si se refera strict la legea 193/2000 evident cu aplicarea legilor speciale, oug 174/2008 si nu in ultimul rand pug 50/2010 care a facut ravagii in priviinta dobanzilor.

Apreciez gresita expresia ca o asemenea actiune de ” contestare a executarii silite, ar avea limitari” si o sa va spun si de ce.
Art. 712 Noul cod de procedura civila si ii vom da citire, arata ca
In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca(prima conditie indeplinita), se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu(a doua conditie indeplinita, in sensul contestarii acestora sub forma cererii de nulitate absoluta), numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica(si a treia conditie este indeplinita, dat fiind faptul ca nu exista o cale specifica de a constata nulitatea absoluta a unei clauze in situatia discutarii nulitatii absolute), pentru desfiintarea lui.
3. Daca instanta  aproba, ce se intampla efectiv, in cazul celor care mai au datorii
catre banca? Se compenseaza sumele, sau ele sunt returnate independent
de datoria clientului fata de banca?

Avocat Cuculis Adrian

O alta mentiune pe care trebuie sa o facem se refera la “recuperarea” anumitor sume in cazul contestatiei la executare” este aceea ca debitorul contestator, poate fie sa solicite compensarea legala, a sumelor, asa cum a procedat spre exemplu judecatoria sectorului 6 fie sa anuleze fara compensare iar prin intoarcerea executarii silite sa dispunsa restituirea acestor sume, catre debitor, deci asistam la o recuperare efectiva a acestor sume. Aici aveti si decizia: http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000175082&id_inst=303

Avocat Cuculis Adrian
4. Daca sumele incasate abuziv de banca erau mai mari decat datoria pentru care un credit a fost declarat scadent anticipat, clientul poate invoca acest lucru pentru a cere repunerea pe graficul de rambursare initial?

Acesta este unul dintre elementele extrem de interesante si motivationale in momentul introducerii unei asemenea actiuni. Majoritatea celor care inainteaza astfel de actiuni isi au fundamentul in dreptul comun, aspect total gresit, fiindca daca luam speta general intalnita si anume : Avem doua puncte, A fiind reprezentat de punctul de semnare al contractului si B punctul final al contractului. Daca intre punctul A si B, prin perceperea unor comisioane sau dobanzi, intr-un interval sa spunem de 3 luni de zile, pana la scadenta anticipata, se constata ulterior de catre o instanta ca incasarea unor asemenea comisioane sau dobanzi ar fi putut fi egala cu datoria de la punctul declararii scadentei anticipate, atunci acel debitor este in drept sa ceara instantei repunerea in graficul de rambursare, sau in termeni de specialitate repunerea in situatia anterioara.

5. In ce consta actiunea in justitie pe care spuneti ca ati pus-o la punct in urma cu doi ani?

Avocat Cuculis Adrian

Actiunile au variat in tot acest timp. Initial au fost constatate in contractele de credit anumite comisioane de tip, gestiune, administrare, acordare, retragere, risc sau altele si astfel am cerut instantei anularea lor. Cu cat practica a fost una pozitiva si instatele au admis cererile noastre dar si CJUE a dat indicatii ca si mecanismul de restituire in moneda straina a creditului poate fi analizat prin prisma legii 193/2000 am format si dosarele referitoare la denominarea creditelor la momentele istorice iar cel mai nou demers se refera la invocarea acestor aspecte chiar in cadrul contestatiei la executare silita.
In cursul timpului s-a simtit nevoia de colectivizare atat in raport de ratiunea financiara a demersului cat si aceea de impact media. Atata vreme cat grupuri intregi au inteles sa actioneze in judecata si comisioanele nu erau cazuri izolate, inseamna la nivel de constiinta colectiva ca ceva era in neregula pe fondul acestor contracte de credit asa cum s-a constatat ulterior.

6. Exista  posibilitatea de a initia procese colective si pentru cei care au
incheiat, intr-un fel sau altul, relatiile cu bancile?

Avocat Cuculis Adrian
Acum depinde ce inseamna inchiat relatia cu banca. Daca sunt in executare silita nu se impune decat demersul de contestatie la executare, pe cand daca discutam despre un litigiu colectiv referitor la un contract finalizat atunci se poate conexa respectiva cerere, unui grup in formare, sau deja format.

Avocat Cuculis Adrian

7. Exista vreun termen de prescriere pentru a cere inapoi banii platiti in baza
clauzelor abuzive?

Nu in mod absolut. Insa in mod izolat veti mai intalni asemenea sentinte date pe fondul cauzei evident nelegale. Principiul este acela ca prescriptia incepe sa curga de la momentul constatarii nulitatii absolute iar cum nulitatea absoluta poate fi invocata oricand, se desprinde concluzia ca dupa sentinta definitiva, reclamantul are la dispozitie 3 ani sa o puna in executare.

8. Se poate cere inclusiv recalcularea sumelor  platite si respectiv a celor datorate per total catre banca, luand in  calcul cursul valutar de la data acordarii creditului (denominare)?

Avocat Cuculis Adrian
Acest aspect este legat de o serie de decizii date la nivel de Curte de Justitie a Uniunii Europene. Este vorba de cauza C – 26/13 (Arpad Kasler contra OTP). Favorabil consumatorilor.
CJUE a statuat, la pct. 57-59 : clauza care stabileste denominarea platilor in moneda straina dupa un curs majorat fata de cel de la data acordarii creditului nu face parte din pret si, deci, poate fi analizata sub raportul caracterului abuziv. Pe romaneste, aceasta clauza poate fi considerata abuziva, urmind ca instanta nationala care constata acest caracter sa o lase fara efect.

Avocat Cuculis Adrian

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii
www.indrumari-juridice.eu
BLOG – www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
http://indrumarijuridice.forumest.ro

Debitorii executati silit vor avea un apanaj in stoparea executarilor silite in cazul intrarii in vigoare a legii falimentului personal.

http://www.b1.ro/stiri/economic/datornicii-care-nu-i-mai-pot-achita-ratele-pot-scapa-de-executarea-silita-daca-legea-falimentului-personal-va-fi-adoptata-94882.html

Datornicii care nu-și mai pot achita ratele pot scăpa de executarea silită, dacă deputații vor adopta Legea falimentului personal. Proiectul a trecut de Senat și se află acum în Comisia de buget finanțe a Camerei. Legea este așteptată mai ales de cei care, înainte de criză, şi-au cumărat case la preţuri supra-evaluate, iar acum, din aceleași venituri, trebuie să plătească rate de două ori mai mari.

De asemenea am infiintat si formularul de inscriere in PROCESELE NATIONALE COLECTIVE ce vizeaza DENOMINAREA CREDITELOR  SI ELIMINAREA TUTUROR CLAUZELOR ABUZIVE DIN CONTRACTELE DE CREDIT – AICI

Intrarea în faliment a unei persoane fizice nu înseamnă anularea datoriilor, ci reeșalonarea acestora pe un termen de cinci ani, fără comisioane abuzive din partea băncilor.

Şi băncile, care în ultimii ani au acumulat datorii uriaşe, vor avea de câştigat.

”Executarea silită nu mai continuă, ratele la o bancă sau la orice fel de alt creditor sunt determinate în mod clar prin planul de reorganizare, iar dacă acest plan de organizare este dus la bun sfârşit, executarea fiind stopată, pe de o parte nici nu se poate vinde imobilul in care domiciliază sau în care îşi are reşedinţa debitorul şi de partea cealaltă, din punctul de vedere al creditorilor, aceştia îşi pot lua, chiar dacă o sumă mai mică, cu titlul de credit”, a afirmat avocatul Adrian Cuculis.

România este una dintre puţinele ţări din Uniunea Europeană în care nu există încă o lege a falimentului personal. Analiștii economici atrag atenția că trebuie stipulate foarte clar condițiile în care o persoană fizică poate cere intrarea în insolvență.

”Există şi portiţe legislative multe prin care o persoană poate să mute activele de la el la alţi membri din familie, să le mute în altă ţară, în altă jurisdicţie, să evite într-un fel de a-şi declara veniturile pe care le are”, a explicat analistul economic Dragoș Cabat.

Aproximativ 800.000 de români sunt datornici la bănci. De altfel, rata creditelor neperformante a crescut de aproa­pe nouă ori în ultimii șapte ani, ajungând la jumătatea acestui an la 20%.

 

av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

031.412.48.88