Cesionarea creditelor catre recuperatorii de creante este ilegala, KRUK , SUPORT COLECT, EOS KSI si altii actioneaza in mod abuziv

 

„În momentul în care un credit este trecut de la un IFN sau o bancă comercială către un SRL, adică un recuperator de creanţe, aceste credite sunt pierdute şi nimeni nu le mai ţine urma. Unde mai punem că au fost foarte multe credite exportate în afara ţării”, spune avocatul Adrian Cuculis – pentru digi 24.

Ce putem facem efectiv atunci cand suntem cesionati? Putem evident invoca sub forma unei clauze abuzive prevederea contractuala ce se referea la aceasta cesiune, in conditiile in care nu exista un motiv de cesionare.

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Zeci+de+mii+de+romani+cu+case+vanati+de+recuperatori

 

Multe banci au preferat sa cedeze creditele pentru a “scapa'” de sutele de mii de contracte tixite cu clauze abuzive ce ar fi dus la pierderi pentru banci.

Instanta de judecata poate sa constate ca o asemenea clauz este abuziva.

De asemenea in cadrul unei contestatii la executare, toata executarea silita poate fi anulata daca nu se face dovada comunicarii cesiunii de creante catre debitorul cedat, adica catre imprumutat.

Atentie la creditele in executare silita, incepeti procedura de contestare a executarii din timp si nu lasati organul de executare sa faca acte fara sa le contestati, atunci cand sunt indicii ca sumele nu sunt cele reale.

De asemenea, recuperatorii de creante NU POT ACTIONA CA O BANCA si prin urmare nici nu pot percepe dobanzi, este o forma de camatarie!

Secţiunea a 3-a
Interdicţii

 

Art. 4. – Se interzice oricărei persoane să desfăşoare activitate bancară pe teritoriul României fără o autorizaţie emisă de Banca Naţională a României.

Art. 5. – Se interzice oricărei persoane, care nu are autorizaţie emisă de Banca Naţională a României, să utilizeze denumirea de bancă sau derivatele denumirii de bancă, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege sau printr-un acord internaţional, sau când, din contextul în care este folosit cuvântul bancă, rezultă neîndoielnic că nu este vorba de activităţi bancare.

Art. 6. – Se interzice oricărei bănci străine să se angajeze direct într-o activitate bancară în România, cu excepţia cazului în care activitatea este desfăşurată printr-o filială constituită ca bancă, persoană juridică română, sau printr-o sucursală, pentru care a fost emisă o autorizaţie de către Banca Naţională a României.

Art. 7. – Se interzice oricărei persoane, alta decât o bancă autorizată sau o societate autorizată conform legii, să se angajeze în activităţi de acceptare de depozite.

avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

Anularea executarilor silite pentru executari perimate- Raiffeisen Bank sentinta definitiva – permimarea executarii silite consecinte – A obtinut anulrea intregii executari silite si chiar mai mult, a scapat si de plata creditului obligand Raiffeisen Bank la plata cheltuielilor de judecata av Cuculis

Sentinta definitiva pentru imprumutatul bancii. A obtinut anularea intregii executari silite si chiar mai mult, a scapat si de plata creditului obligand Raiffeisen Bank la plata cheltuielilor de judecata.

Nu sunt putine executarile silite incepute de catre banci, unde termenul perminarii s-a implnit de mult insa  executarea continua sa curga fiindca evident, abuzurile bancilor nu ne mai mira.

In vechea reglementare cat si noua reglementare, pasivitatea creditorului bancar si in general, este “pedepsita” cu anularea executarii silite si daca aveti si sansa sa se fi implinit si 3 ani de la ultima plata, aflati ca executarea este si prescrisa, adica nu mai poate incepe o noua executare silita.

Art. 389 cod procedura civila V

(1)Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.

(2)În caz de suspendare a executării, termenul de perimare curge de la încetarea suspendării.

(3)Dacă se face o nouă cerere de executare, se va face mai întâi o nouă somaţie, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută.

Prin metoda perimarii bancile pierd posibilitatea executarii unor credite impovaratoare care oricum erau pline de clauze abuzive.

Nota, intodeauna cand va gasiti in situatia unei executari silite verificati impreuna cu un specialist cateva detalii care ar putea sa schimbe intr-un totul mersul unui dosar de executare silita si ati putea avea surpriza chiar sa constatati ca banca nu mai poate sa va execute deloc.

Si in cazul domnului de mai jos, unde veti citi exact ce a hotarat instanta de judecata in cazul perimarii, dosarul fiind deschis contra Raiffeisen Bank, care a piedut procesul.

av Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

perimare

Taxa de poluare platita in 2012 restituita de CJUE in 2015 – Cauza – C‑76/14 – Manea – Afla ce poti face pentru recuperarea taxei de poluare platite in 2012 –

Pe data de 14 aprilie 2015  Cjue sesizata in urma cu un an in priviinta Legii 9/2012 care prevedea o alta discriminare colosala, a stabilit ca –

Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară:

timbru de mediu

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul:

–        că nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă,

–        că se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.

Asta inseamna ca procedura de recuperare, tot in instanta se va face in sensul ca nici pentru taxa de poluare 2007 – 2010 Guvernul nu a reusit sa faca o lege care sa restituie ceea ce fusese incasat ilegal, astfel ca si pentru taxele platite in 2012 va fi necesar ca cei care au platit acest tip de taxa sa se adreseze instantelor de judecata, cu o cerere prin care sa solicite

a) Anularea deciziei de calcul a taxei platite in 2012;

b) Restituirea sumelor platite in baza chitantei ;

c) Plata dobanzilor legale(conform deciziei ICCJ)

Actele necesare:

In mod obligatoriu trebuie sa detina decizia de calcul, iar in caz contrar petentul se poate adresa administratiei financiare tocmai pentru eliberarea acestui document, ce in viitor urmeaza sa fie anulat de catre instanta de judecata.

Chitanta de plata pentru a face dovada platii catre buget a taxei de poluare si documentele justificative ale autoturismului.

ATENTIE – Sa nu uitam de procedura prealabila adresata administratiei financiare.

Durata procesului poate fi de la 3-12 luni insa conform deciziei ce este obligatorie pe teritoriul U.E, judecatorii vor aplica cu prioritate normele europene si astfel toti cei care au platit taxa in 2012 o vor recupera iar statul va plati si dobanzile aferente.

De asemenea confom codului fiscal se pot cere si dobanzi fiscale.

Actiunea poate fi facuta de un profesionist, ea avand cateva elemente obligatorii fara de care actiunea ar putea fi respinsa, sau macar sub indrumarea unui profesionist si asa cum am indicat este impartita in partea prealabila si partea contencioasa pe instanta de judecata, niciuna dintre ele neputand fi omisa.

Avocat Cuculis

0314124888

avocat@indrumari-juridice.eu

Contestatie decizie de desfacere a contractului de munca – Ce optiuni au fostii angajati concediati in mod abuziv – av Cuculis

 Salariaţii concediaţi au dreptul să conteste decizia angajatorului în termen de 30 zile calendaristice de la momentul comunicării deciziei de concediere.

Prin procedura contestatiei deciziei de concediere , conflictul de munca aparut este supus controlului instantei judectoresti , aceasta urmand sa analizeze decizia  sub aspectul legalitatii si temeinicei acesteia.

Codul Muncii reglementeaza in mod clar procedura de concediere dar si motivele care pot sta la baza emiterii deciziei de concediere , oferind o protectie juridica angajatului impotriva unor abuzuri din partea angajatorului .(art 51-75 Codul Muncii )

dreptadministrativ

Raportat la dispozitiile legale in vigoare reglementate de Codul Muncii se arata ca se poate dispune concedierea angajatului prin decizia de concediere care trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele: motivele care determina concedierea; durata previzului ; criteriile de stabilire a ordinii de prioritati in cazul concedierii colective ; lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant , in conditiile art 64.

Decizia de concediere trebuie formulata de catre angajator in scris si comunicata angajatului , aceasta producand efecte de la momentul comunicarii acesteia angajatului , conform art 77 din Codul Muncii .

In termen de 30 de la primirea deciziei  de concediere , angajatul poate formula contestatie la instanta competenta de la domiciliul angajatului , respectiv Tribunalul de la domiciliul reclamantului.

Angajatul poate critica decizia de concediere atat din punct de al legalitatii  emiterii deciziei ( respectarea procedurii reglementate ) dar  si motivele  de fapt invocate de angajator prin decizia de concediere .

Motivele care au determinat concedierea trebuie mentionate in mod expres in cuprinsul deciziei de concediere (comunicata in scris angajatului ) , nefiind posibila completarea motivelor ulterior emiterii deciziei .

Angajatorii, pentru a evita anularea deciziei de concediere, trebuie să dovedească legalitatea motivelor pentru care s-a pronunţat decizia respectivă.

Sarcina probei in cazul litigiilor de acest fel revine angajatorului , care trebuie sa dovedeasca legalitatea si temeinicia deciziei .

Un alt aspect care trebuie avut in vedere se refera la respectarea termenului de preaviz .

Inalta Curte de Casatie si Justitie a concluzionat in sensul ca neacordarea efectivă şi integrală  a termenului de preaviz atrage sanctiune nulitatii absolute a deciziei de concediere .avand in vedere faptul ca acordarea preavizului este premergătoare emiterii deciziei de concediere , încadrându-se, așadar, în procedura concedierii propriu-zise, si  potrivit art. 78 din Codul muncii, orice concediere dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic  sau nelegal , instanta va dispune anularea ei  si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul .

Salariatul poate solicita instantei care a dispus anularea concedierii , repunerea  partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere prin reintegrarea sa pe postul detinut anterior concedierii.

In masura in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere , contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti .

Dese ori sunt intalnite abuzuri grave care vin din partea angajatorilor pe fondul problemelor de natura interna, neintelegeri intre parti dar care in esenta nu pot duce la desfacerea contractului de munca, insa angajatorii profita de starea de necunoastere a legislatiei si forteaza angajatul sa plece singur, iarasi o practica incorecta.

 

Avocat Cuculis Adrian

Sentinta OTP BANK eliminare clauza abuziva dobanda, recalculare, restituire sume –

Sentinta eliminare clauza abuziva dobanda, recalculare, restituire sume. Banca OTP BANK pare sa nu fi inteles efectele nocive pe care le-a cauzat dobanda ilegala folosita in contractele incheiate intre 2006-2009. Ceea ce este de inteles in litigiile bancii OTP este ca mecanismul trunchiat de calcul al dobanzii face sa atraga nulitatea absoluta asupra acestor cauze. Probabil, dupa ce vom finaliza si litigiile colective OTP BANK unde sunt angrenate cateva sute de persoane, atunci vom asista la o modificare “din oficiu” a dobanzii din contractele principale si actele aditionale. Sa avem succes Av. Cuculis Adrian

petcu

 

 

 

 

 

 

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

0722298011

Procedura de divort in cazul unui cetatean strain, in Romania. Cum se poate obtine divortul dintre un cetatean roman si un cetatean strain in spatiul Uniunii Europene atunci cand casatoria nu a fost incheiata in Romania.

Cine poate divorta in Romania?

Pot  divorta in Romania cetatenii romani casatoriti in strainatate sau cetatenii straini casatoriti in strainatate .

Mai pe scurt, oricine poate divorta pe teritoriul Romaniei asta daca sunt de acord cu regulile internationale in materie si mai ales cu cele din Regulamentul NR. 1259/2010 AL CONSILIULUIEUROPEI de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp si daca desigur, se indeplinese legea forului de necesitate.

Cunoastem foarte bine despre exodul romanilor in tarile Uniunii Europene unde s-au casatorit cu cetateni italieni, spanioli, turci(non ue) iar dupa un timp desi mutati definitiv din tara, din diverse motive s-a ajuns la o rupere a relatiilor firesti si prin urmare la necesitatea desfacerii casatoriei.

De acolo s-a si nascut intrebarea legitima, daca se poate dispune, spre exemplu desfacerea casatoriei incheiate intre un ceatean roman si un cetatean Italian, insa nu la locul unde s-a oficializat casatoria in cazul acesta Italia, ci in Romania si chiar si fara prezenta partilor in tara.

Raspunsul este unul  afirmativ si acest lucru reiese atat din regulamentul mai sus indicat si anume articolul 5 –  Soții pot conveni să desemneze legea aplicabilă divorțului și separării de corp, cu condiția ca aceasta să fie una dintre următoarele legi: a) legea statului pe teritoriul căruia soții își au reședința obișnuită în data încheierii acordului; sau (b) legea statului pe teritoriul căruia soții și-au avut ultima reședință obișnuită, cu condiția ca unul dintre ei să aibă încă reședința respectivă în data încheierii acordului; sau (c) legea statului de cetățenie a unuia dintre soți în data încheierii acordului; sau (d) legea forului.

Un alt aspect important rezida chiar din Codul Civil si aici facem trimitere la art. 2600 o constructie imprumutata tot din prevederile europene si anume : “Daca legea straina, [..] nu permite divortul  ori il admite in conditii deosebit de restrictive, se aplica legea romana[…]”, aviz catre cei ce ar intentiona sa divorteze in Italia spre exemplu unde desfacerea casatoriei dureaza 3 ani de zile leguitorul roman a permis desfacerea casatoriei aici in Romania.

In legatura cu o alta problema ridicata si anume prezenta partilor in tara, daca acestea nu isi au resedinta in Romania ci pe teritoriul altui stat, atunci in mod firesc ca leguitorul prin codul de procedura civila a instituit posibilitatea reprezentarii lor prin mandatar, avocat astfel incat prezenta obligatorie fiind inlaturata, evident pentru aceste motive temeinice.

Ce acte avem nevoie?

Ne-am propus in materialul de fata sa nu abordam si tema desfacerii casatoriei in care avem si minori sau bunuri de impartit, astfel incat daca partile ce vor sa divorteze au doar problema desfacerii casatoriei, atunci nu sunt necesare decat prezentarea actelor de stare civila, bulletin si alt document de identitate al sotului cetatean strain, copia a certificatului de casatorie incheiat in afara teritoriului tarii cat si transcrierea acestuia conform legii actelor de stare civila numarul 119/1996.

Ulterior, cererea de chemare in judecata va fi semnata de catre ambii soti, ea va fi bazata pe dispozitiile referitoare la desfacerea casatoriei bazata pe acordul ambilor soti iar reprezentarea avocatului ii va privi tot pe amii soti a caror semnatura va fi certificata conform legii 51/2995,  de catre avocat.

Ce facem daca unul dintre soti nu este de acord sa divoteze in Romania?

Situatia aceasta o regasim in peste 60% dintre cazuri fiind o reala problema fapt pentru care leguitorul European a prevazut aceasta situatie astfel incat in regulamentul mai sus mentionat in cadrul articolului 8 se arata legea aplicabilă în absența exprimării opțiunii părților astfel  in absența unei opțiuni în temeiul articolului 5, divorțul și separarea de corp sunt reglementate de legea statului: (a) pe teritoriul căruia soții își au reședința obișnuită la data sesizării instanței judecătorești; sau, în caz contrar; (b) pe teritoriul căruia soții își aveau ultima reședință obișnuită, cu condiția ca perioada respectivă să nu se fi încheiat cu mai mult de un an înaintea sesizării instanței judecătorești, atât timp cât unul dintre ei încă mai are reședința în cauză la data sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsa acestuia; (c) a cărui cetățenie este deținută de ambii soți la data sesizării instanței judecătorești; sau, în caz contrar; (d) unde este sesizată instanța judecătorească.

Prin raportare la litera d) instanta investita cu solutionarea cauzei poate fi chiar instanta Romaneasca iar prin aplicarea normelor internationale in materie de procedura civila atat art .1069 forul de necesitate, 1080 competenta preferentiala a instantelor romane cod procedura civila.

Cat dureaza?

La determinarea duratei  desfasurarii procesului trebuie sa tinem cont de tara unde se afla sotului de care dorim sa divortam astfel, procedura de citare se va face intodeauna tot dupa un regulament European in materie si aume  REGULAMENTUL (CE) NR. 1393/2007 din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (“notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliulu.

In mod normal procedura pe acordul sotilor se poate termina intr-un interval stabilit intre 2 saptamani si 6 luni de zile iar procedura in contradictoriu pana la un an de zile.

Avocat Cuculis Adrian

C.A Cuculis si Asociatii

031.412.48.88

avocat@indrumari-juridice.eu

Despagubiri pentru amplasarea stalpilor de electricitate pe terenul proprietate privata – Transelectrica sau alte societati de utilitate publica din domeniul energiei electrice – Cum putem obtine despagburi sau rente pe durata de viata a stalpului / stalpilor? av. Cuculis

In primul rand trebuie specificat in mod clar ca atata vreme cat terenul dvs. este tranzitat de un asemenea stalp exista zona de protectie sub sau langa care nu puteti construi asta insemnand din start o limitare a dreptului dumeavoastra de proprietate. Pintr-o actiune in instanta de judecata puteti obtine fie –
mutarea stalpul pe cheltuiala lor [ daca este stalp de joasa tensiune ]
sa va plateasca chirie lunara sau sa va achizitioneze ternul atunci cand discutam despre un stalp de inalta tensiune si astfel mutarea ar fi imposibila, pretul de vanzare fiind unul la cota pietei.

descărcareDin punct de vedere juridic si prin prisma dispozitiilor art.
ART. 480 Vechiul cod si 555 Noul Cod – Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însã în limitele determinate de lege .
1. Potrivit art. 135 al Constitutiei României din anul 1991, proprietatea este publicã sau privatã (alin. 2). Bunurile proprietate publicã sunt inalienabile. În conditiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate sau închiriate (alin. 5). Proprietatea privatã este, în conditiile legii, inviolabilã (alin. 6).
ART. 481 Vechiul cod – Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afarã numai pentru cauzã de utilitate publicã si primind o dreaptã si prealabilã despãgubire

Legea 13/2007(actualmente 123/2012) a energiei electrice prevede ca, in cazul in care pentru realizarea unei capacitati energetice (si retelele electrice sunt capacitati energetice, conform legii) este necesara utilizarea unui teren proprietate privata, titularul autorizatiei de infiintare fie va cumpara terenul de la proprietar, fie poate initia proceduri de expropriere dar in nici un caz nu este acordat prin lege un drept asupra vreunui teren proprietate privata.

Capatul de cerere ce vizeaza plata unei chirii –

  • Obligarea paratei la plata unei prestatii cu caracter permanent cu titlu de chirie pentru suprafata ce o ocupa, de la data promovarii actiunii si pana la desfiintarea/mutarea edificiului de pe suprafata terenului nostru;

 

In ceea ce priveste obligarea paratei la plata unei chirii aferente folosirii terenului pentru scopurile personale va rugam sa apreciati urmatoarele aspect: Parata s-a folosit un timp foarte indelungat de proprietatea noastra fara insa a plati nicio chirie sau alta prestatie in consideratia noastra. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca oricine foloseste cu titlu de servitude un anumit teren, loc , spatiu este tinuat in conformitate cu prevederile legale la plata unei sume de bani pentru folosinta acelui spatiu. In speta va invocam dispozitiile art. 602 N Cod Civil care ne arata ca legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate fie in interes public fie in interes privat, insa in cazul de fata nu ne aflam intr-o asemenea situatie de restrictionare a exercitarii acestui drept, prin urmare  ne vedem obligati sa facem aplicarea art. 617 si urmatoarele cu precadere vazand art. 621 N Cod Civil care ne arata  in alin.2 ca Aceasta obligatie subzista numai pentru situatia in care trecerea prin alta parte ar fi imposibila, periculoasa sau foarte costisitoare, raportat la alin. 3 care arata ca in toate cazurile,proprietarul  are dreptul la plata unei despagubiri juste iar daca este vorba despre utilitati noi, despagubirea trebuie sa fie si prealabila. Prin urmare suntem indreptatiti sa cerem plata acestor despagubiri lunare pentru servitutea de loc ce o detine parata. Va rugam sa primiti si acest capat de cerere si in urma expertizei sa stabiliri valoarea platii juste ce urmeaza sa ne fie platita la  cota pietei.

O companie de utilitatea publica, este o companie sau întreprindere care  furnizeaza un bun sau serviciu esenţial, fiind, în consecinţă, supusă unei forme de control guvernamental. Printre exemplele de utilităţi publice se numără distribuirea apei, electricităţii şi gazului, precum şi serviciile telefonice. Controlul poate fi exercitat fie direct, dacă utilităţile se află în proprietatea guvernului, fie prin reglementări legale si instituitii ale statului care le aplica, aşa cum sunt Agentia Nationala pentru Reglementare in Energie-ANRE, Agentia Nationala pentru Comunicatii-ANCOM, etc . De asemenea trebuie remarcat ca o societate de utilitate publica are in proprietate infrastructura pe care se asigura furnizarea de servicii publice.

Decretul 76/1950 stipuleaza la art.1:

” Dreptul de a produce, transporta, distribui şi vinde energia electrica aparţine Statului.    Statul exercita acest drept prin Ministerul Energiei Electrice, pe baza prevederilor Planului de Stat.”, iar la art.2 :

”. Sunt supuse prevederilor prezentului decret:
a) Construirea şi exploatarea instalaţiilor hidraulice şi termice pentru producerea energiei electrice;
b) Construirea şi exploatarea instalaţiilor pentru transportul, distribuţia şi vînzarea energiei electrice.

Legea 13/2007(123/2012 la zi)  acorda proprietarilor terenurilor din vecinatatea capacitatilor energetice (in masura in care proprietatea privata este afectata de capacitatea energetica) dreptul de a fi despagubiti pentru pagubele produse de titularul autorizatiei/licentei (de ex. pentru lucrari de reparatii la un obiectiv energetic titularul de autorizatie/licenta are voie sa treaca prin terenul dvs, sa depoziteze temporar materiale, sa distruga culturile etc, insa pentru asta trebuie sa va despagubeasca).

(7) Beneficiază de indemnizații și, respectiv, despăgubiri și proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz și de servitute de către titularii de licențe și autorizații care la data intrării în vigoare a prezentei legi au în derulare convenții privind exercitarea acestor drepturi încheiate în condițiile legii.

Avocat Cuculis

031.412.48.88

Pentru demararea procedurilor puteti completa formularul de mai jos

Cat de convenabila este oferta Bancii Transilvania.

 

OUG 137/2000

ART. 2 (1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenŃa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinŃei sau exercitării, în condiŃii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieŃii publice. (2) Dispozitia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înŃelesul prezentei ordonante.

(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanŃe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), fata de alte persoane, în afară cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.

Exceptie : (9) Măsurile luate de autoritătile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităŃi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităŃii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităŃi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecŃia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonante.

Comunicat:

In contextul achizitionarii Volksbank Romania, Banca Transilvania, in  calitate de actionar majoritar al Volksbank Romania, face publica oferta destinata clientilor VBRO cu imprumuturi in franci elvetieni. Aproximativ 18.300 de clienti ai Volksbank Romania pot beneficia, la cererea acestora, de solutiile oferite de BT.

Oferta Bancii Transilvania pentru clientii cu credite in franci elvetieni:

  • este valabila din 4 mai a.c., in unitatile Volksbank Romania;
  • conversia se va realiza la cursul BNR din data semnarii documentatiei in fata notarului public;
  • reducere de 22,5% pentru clientii care doresc conversia creditelor din CHF in lei sau in euro; la acest procent se adauga comisionul de risc platit efectiv de clienti pe tot parcursul derularii creditului. Valoarea efectiva a reducerii totale difera astfel in functie de situatia fiecarui client in parte, tinandu-se cont de soldul creditului, de eventuale restante şi penalitati sau de situatiile particulare in care comisionul de risc/administrare a fost deja recuperat de la Volksbank Romania de catre clienti;
  • stoparea calcularii comisionului de risc/administrare pentru toti clientii aflati in prezent in portofoliul Volksbank Romania şi care au semnat cu Volksbak Romania contracte de credit in valuta CHF, precum şi returnarea sumelor deja platite de clienti in contul acestui comision, prin diminuarea creditului in sold;
  • prelungirea cu o luna a deciziei privind inghetarea cursului CHF, pana la 17 mai a.c., la nivelul din 31 decembrie 2014;

Fluxul ofertei:

  • incepand cu data de 4 mai a.c. clientii Volksbank Romania vor fi contactati telefonic şi invitati la o intalnire, la unul dintre sediile VBRO; in prezent este in pregatire infrastructura Volksbank Romania, aşa incat totul sa decurga conform aşteptarilor;
  • BT va acorda prioritate cazurilor sociale şi clientilor care, in ciuda greutatilor generate de creşterea cursului CHF din ultimii ani, au ramas buni platnici.

 

Stoparea calculului comisionului de risc/administrare se va aplica inclusiv pentru clientii aflati in prezent in portofoliul Volksbank Romania şi care au semnat contracte de credit cu Volksbank Romania atat in lei, cat şi in euro şi USD. Returnarea va fi efectuata prin diminuarea creditului in sold care se va aplica la o data ulterioara, dupa finalizarea programului de conversie pentru clientii VBRO cu imprumuturi in franci elvetieni.

Banca Transilvania şi-a propus construirea unei relatii pozitive şi pe termen lung cu toti clientii Volksbank Romania, iar oferta destinata celor cu credite in franci elvetieni este un prim pas in acest sens.

Concluzie: Intradevar este prima oferta adverata care ar putea misca ceva in priviinta creditelor in franci elvetieni insa in anumite conditii.

Dobanda la conversie sa fie una satisfacatoare in urma aplicarii reducerii asta inseamna practice o negociere a dobanzii.

Secundar, scazamantul comisionului de risc sau administrare sa fie aplicat la PRINCIPAL.

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executare silita abuziva pentru sume de bani nereale. Anularea executarii silite pentru 40% din suma contestata – BCR.SA si SUPORT COLECT S.R.L executa silita abuziv. Contestatia la executare mijloc de anulare a executarilor silite alaturi de suspendarea provizorie a executarii. – av Cuculis

Contestatie la executare – desfiintare executare silita! Abuz grosolan al celor de la BCR S.A si SUPORT COLECT S.R.L – La un credit de 34850 euro platit mai bine de 7 ani de zile, banca ii solicita in cadrul executarii silite suma de 32616 euro iar prin contestatia la executare se releva faptul ca de fapt suma reala pe care o mai are de plata debitorul este de 20790 euro asta insemnand o diferenta de 11826 euro care ar fi intrat in buzunarul camatarilor daca nu s-ar fi contestat executarea silita. av. Cuculis Adrian – vedeti sentinta

IMG_0002

IMG_0003

 

 

 

IMG_0004

 

IMG_0005Avocat Cuculis Adrian

Că în conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive încheiate între comercianţi şi consumatori, clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului contrar cerinţelor bunei credinţe un dezechilibru semnificativ între drepturile obligaţiile părţilor contractante.

Că la art. 2 din Legea nr. 193/2000 se prevede că o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul, dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Că la art. 6 din lege se prevede că nu vor produce efecte asupra consumatorului clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege.

Că Legea nr. 193/2000 a fost adoptată pentru a transpune în dreptul intern Directiva Consiliului European nr. 93/13/CEE din 05.04.1993 privind clauzele abuzive în contractele cu consumatorii. Prin această lege s-a reglementat în favoarea consumatorilor o protecţie mai mare decât minimul oferit de directivă (extinderea limitelor directivelor relative la protecţia consumatorilor fiind permisă expres de dreptul comunitar).

 

 

 

 

 

 

 

Avocat Cuculis Adrian

0314124888

avocat@indrumari-juridice.eu