Suspendare Executare Silita In Procedura Urgenta Fond, Raiffeisen Bank Av. Cuculis

In practica s-a aratat ca suspendarea provizorie poate opera in mod normal prin simpla indeplinire a conditiilor cerute de catre cod si anume, urgenta situatiei cat si plata unei cautiuni. Avand in vedere aceste doua elemente si vazand si practica judiciara, putem trage concluzia absoluta ca nu este corecta afirmatia prin care s-ar preciza ca suspendarea intervine in mod automat daca sunt indeplinite cele doua elemente. Spunem asta, fiindca in mod universal ea depinde de constiinta celui care dispune suspendarea si de modul in care este ceruta suspendarea executarii silite de catre cel care o formuleaza cu motivatia aferenta in fapt si in drept.

Mai jos aveti o sentinta de suspendare provizorie in ceea ce priveste materia executarilor silite cu privire la Banca Raiffeisen.

Faceti click pe imagine pentru a vizualiza sentinta in format mare.

hotarare Ciolacu 1

 

hotarare Ciolacu 2

 

Sentinta data,se refera la suspendarea pe care judecatorul a dispus-o cu privire la fondul cauzei, asta insemna ca pana la solutionarea definitiva respectiv fond plus apel, executarea inceputa este suspendata judecatoreste iar executorul nu are dreptul sa mai faca niciun fel de act de executare, sub conditia nulitatii absolute a acestor acte.

Pentru contestarea actelor de executare cat si pentru suspendarea executarii silite, trebuie sa avem in vedere actiunea de contestatie la executare iar cererea de suspendare poate fi facuta fie in cadrul actiunii principale fie pe cale separata.

 

av Cuculis Adrian

031.412.48.88

 

Executat Silit Pentru Datorie Prescrisa – Contestatie Executare Persoane Fizice Av. Cuculis

O datorie prescrisa nu poate fi pusa in executare silita iar daca a fost pusa in executare silita codul de procedura civila ne arata cum putem suspenda de fapt executarea fara plata unei cautiuni suplimentare.

Astfel,avand in vedere dispozitiile articolului 719 alin. 4 din contul de procedura civila suspendarea executarii silite este obligatorie si cautiunea nu este necesara daca 1. Hotararea sau inscrisul care se executa nu este, potrivit legii, executoriu.

Plecand de la dispozitiile mai sus reiterate si coroborand acest articol cu art. 707 cod procedura civila respectiv Efectele Implinirii Prescriptiei alin. 2 “Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie”

Hotarare Prescriptie Datorie

Petru a se pronunta o asemenea solutie precum :  Admite excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită, invocată de contestatorul Radu . Constată ca fiind prescrisă executarea silită în dosarul de executare silită nr. xx/2015 al BEJ Clinciu Gheorghe. Admite cererea de contestaţie la executare, formulată de contestatorul Radu , în contradictoriu cu intimata Domniţa. Anulează executarea silită însăşi în dosarul de executare silită nr.xx/2015 al BEJ Clinciu Gheorghe,

instanta de judecata nu a facut altceva decat sa aplice in mod corespunzator, dispozitiile legale si anume art. 706 cpc – dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel.

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

 

Sunt Executat Silit – Cum Ne Aparam Impotriva Executarii Silite – Contestatie La Executare Somatie Imobiliara

  1. Cum putem sa stim daca suntem in executare silita sau suntem doar somati de catre banca, recuperatorul de creante sau orice alt creditor?

O confuDRAGAN MARIAN (10)zie pe care  o fac in general debitorii si un abuz din punctul meu de vedere pe care il fac recuperatorii de creante si in general creditorii se refera la Notificarea debitorilor prin amentintarea si incercarea de inducere in eroare, fie ca ar exista un dosar de executare fie ca somatia este comunicata de catre executor, cand in realitate actele primite, precum cel din figura de mai jos, nu reprezinta altceva, decat o simpla notificare ce nu are niciun impact juridic de intrerupere, suspendare sau anulare unui termen de prescriptie spre exemplu.

 

Dosarul de executare, cat si actele emise de executorul judecatoresc, au elemente specifice profesiei si sunt regasite chiar in dispozitiile referitoare la procedura civila si anume :

Art. 679 Cod procedura civila

Constatarea actelor de executare

(1) Dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele menţiuni:

a) denumirea şi sediul organului de executare;

b) numele şi calitatea celui care încheie procesul-verbal;

c) data întocmirii procesului-verbal şi numărul dosarului de executare;

d) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare;

e) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi creditorului;

f) locul, data şi ora efectuării actului de executare;

g) măsurile luate de executor sau constatările acestuia;

h) consemnarea explicaţiilor, opoziţiilor şi obiecţiunilor participanţilor la executare;

i) alte menţiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare;

j) menţionarea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a împiedicării de a semna procesul-verbal;

k) menţionarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal, precum şi a persoanelor cărora li s-a înmânat acesta;

l) semnătura executorului, precum şi, când este cazul, a altor persoane interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare;

m) ştampila executorului judecătoresc.

(2) Menţiunile de la alin. (1) lit. a)-g), l) şi m) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

 

2. Care sunt primele acte pe care le primim de la executorul judecatoresc daca Sunt Executat Silit?

Primele acte de executare silita vor fi intodeauna formate dintr-un ansamblu de scripte si anume, somatie imobiliara(pentru vanzarea bunurilor imobile, apartament, casa, teren), titlul executoriu si anume (contract de credit bancar,contract de imprumut, de inchiriat un bun etc) cat si adresele de infiintare a popririlor catre contul dvs. de salariu cat si catre angajator, respectiv locul de munca.

Nu in ultimul rand, executorul va emite si o incheiere de stabilire a cheltuielilor de executare, in conformitate cu ordinul MJ.

In cat timp putem facem contestatia la executare a  bunurilor imobile, mobile, sechestru auto,poprire pe conturi, act de adjudecare, evaluare imobil sau evacuare?

Daca discutam despre o contestatie ce vizeaza actele de executare emise in cadrul procedurii de executare silita, in acest caz trebuie sa cunoastem si sa fim extrem de atenti la termenul ce curge pentru contestarea executarii silite si actele emise in cadrul acestei proceduri respectiv termenul de 15 zile.

Sunt Executat Silit si trebuie sa ma apar, cum procedez?

Daca discutam despre invocarea anulare si corectarea contractelor de credit in cadrul procedurii de executare silita, atunci putem cu siguranta sa discutam despre un termen de 3 ani de zile asa cum arata codul de procedura civila.

Cum Formulam Contestatiile La Executare In 2019-Metode De Aparare Impotriva Executarilor Silite Judecatoresti-Codul De Procedura Civila Modificat Legea 310-2018

Ce pot face daca am primit o somatie imobiliara?

In primul rand pentru  poprire conturi  poprire pe conturi  poprire pe pensie poprire pe salar poprire pe salariu poprire pensie,vanzare a imobilului sau orice alta modalitate de executare silita, este obligatorie depunerea unei contestatii la executare silita la judecatoria competenta.

Pentru a putea face acest demers este necesara sesizarea judecatoriei cu o contestatie la executare fiind aplicabile articolele de la 717 procedura civila –

Procedura de judecată  daca Sunt Executat Silit 

(1) Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de prezentul cod pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, dispoziţiile art. 286 fiind aplicabile în mod corespunzător, şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea.

(3) Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.

(4) La cererea părţilor sau atunci când apreciază că este necesar, instanţa va putea solicita relaţii şi explicaţii scrise de la executorul judecătoresc.

De retinut este si faptul, ca procedura de judecata a contestatiei la executare nu este supusa procedurii de regularizare, adica de completare, timbrare etc.

Mai multe despre executarea silita aici – http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/contestatia-la-executare-mijloc-de-aparare-impotriva-executarilor-silite-problema-francilor-elvetieni-clauzele-abuzive-din-contractele-bancare-procese-colective-denominare-si-corectare-contracte/

Sunt Executat Silit, ce trebuie sa fac? vedeti mai jos.

Sunteti in executare silita si nu stiti cum sa va salvati casa sau sa ridicati poprirea de pe salariu? Luati legatura imediat cu un avocat specializat in executare silita si litigii bancare.

Completati formularul de mai jos pentru a solicita ajutorul unui avocat specialiazt in executari silite.

 

 

Avocat Cuculis Adrian

0314124888

avocat@indrumari-juridice.eu

Cum Putem Deschide Insolventa Unei Firme? Cardul De Sanatate Administrat De O Societate Insolventa Av. Cuculis Adrian B1 TV

Acte necesare pentru deschiderea insolventei unei firme, cititi mai jos:

Ce trebuie sa facem daca o firma are datorii si nu le putem recupera ?

insolventAtunci cand o societate comerciala are o datorie fata de o alta societate sau orice alt creditor, ea este obligata conform legii 85/2014 care a inlocuit vechea reglementare din 2006 purtand acelasi numar, sa isi declare singura insolventa, altfel putandu-se face raspunzatoare de fapte penale, in functie de activitatile desfasurate de catre aceasta.

Starea de insoventa este definita de catre leguitor ca fiind situatia in care un debitor, nu-si poate plati pentru o anumita perioada de timp o datorie lichida si exigibila.

Astfel, legea mai sus amintita in punctul 72 prevede ca datoria trebuie sa aiba un anumit prag pentru a putea fi antrenata insolventa persoanei juridice  si anume:  valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag este de 40.000 lei atat pentru creditori, cat si pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Acte necesare pentru deschiderea insolventei:

  • Documentul justificativ al datoriei (contract de imprumut,contract bancar, sau orice alt act prin care se atesta o creanta peste pragul amintit mai sus);
  • Cererea adresata catre Tribunalul din Circumsciptia din care face parte debitorul;
  • Dovada aferenta tracerii celor 60 de zile in care debitorul nu s-a indeplit obligatia;
  • Dovada platii taxei de timbru regasita in OG. 80/2013 a taxelor de timbru de 200 de lei; (Art. 14
    (1) Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse ia instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 287/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza cu 200 lei.)
  • Atentie (pentru angajati / salariati  valoarea prag este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.)


Respectiva cerere de deschidere a insolventei persoanei juridice de multe ori poate fi folosita de catre creditori ca si o blocare a intregii activitati a debitorului si astfel ea cum am amitit reprezinta un procedeu original de a intimida debitorul spre plata creantei, altfel nefiindu-i posibila conducerea activitatii sale.

Cine ne poate ajuta cu deschiderea insolventei?

In principal este important sa stabiliti cu un profesionist, daca se poate aplica procedura insolventei situatiei particulare pentru debitorul dvs. sau daca chiar dvs, sunteti debitor cu atat mai mult este important sa discutati cu un avocat de preferinta si lichidator in acelasi timp, pentru a va putea depune cererea de deschidere a insolventei.

Veti observa ca dupa ce veti depune cererea de insolventa, daca dvs. sunteti persoana care si-a cerut singura insolventa, lichidatorul / practicianul in insolventa va poate ajuta chiar sa stabiliti un plan de redresare iar daca sunteti creditor, avocatul/lichidator va poate maximiza procedura de recuperare si cota creantelor.

Prin urmare, organele care instrumenteaza activitatea de lichidare sunt judecatorul sindic, practicianul in insolventa/lichidatorul si adunarea creditorilor conform legii in vigoare.

 

C.AVOCAT si de Lichidare Judiciara

Avocat Cuculis Adrian

Lichidator Cuculis Sanda

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

 

 

Dobanda Bcr Este Abuziva – Cum Putem Anula Dobanda De Referinta A Bcr

Cum anulam dobanda bancii si cum putem obtine restiuirea sumelor platite in plus la care se adauga si dobanzile legale.

Dobanda de referinta variabila a BCR este o dobanda abuziva si astfel au catalogat-o majoritatea instantelor din tara. Pentru ca o dobanda contractuala sa fie in primul rand corecta ea trebuie sa se raporteze la un indice de referinta public si la o marja FIXA a bancii.

Astfel OUG 50/2010 a introdus, prin transpunerea unei directive europene, modurile de calcul ale dobanzilor variabile si fixe cat si limitarea comisioanelor bancare abuzive, precum cel de acordare, administrare, risc, gestiune etc.

Art. 37
In contractele de credit cu dobanda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
a) dobanda va fi raportata la fluctuatiile indicilor de referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobanzii de referinta a BNR, in functie de valuta creditului, la care creditorul poate adauga o anumita marja, fixa pe toata durata derularii contractului;
b) marja dobanzii poate fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru;
c) in acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, prin exceptie de la prevederile lit. b), valoarea marjei si valoarea indicilor de referinta pot fi reduse;
d) formula dupa care se calculeaza variatia dobanzii trebuie indicata in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;
e) elementele care intra in formula de calcul a variatiei dobanzii si valoarea acestora vor fi afisate pe site-urile si la toate punctele de lucru ale creditorilor.

image1

 

Avand in vedere faptul ca dobanda este un element ce defineste costul contractului iar banca a avut grija sa isi mentinta asa cum reise si din contractul alaturat o marja de dobanda de pana la 100%, asta inseamna ca daca va veti judeca cu banca intr-un proces ce va viza anularea modului de calcul al dobanzii cat si restituirea sumelor de bani ce au fost platite peste dobanda legala conform legii.

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite sesizarea ca fiind fondată. Constată existenţa caracterului abuziv al clauzelor înscrise la art. 5, alin. 2, din contracte, şi punctele 2.10 şi 2.11/211 „a” din condiţiile generale de credit, anexă la contractele de credit supuse verificării, nr. 1477/7361/2007 , nr. 1512/7491/2007 şi nr. 224/1168/2006, contracte încheiate între intimată , în calitate de comerciant şi consumatori şi existenţa contravenţiei prevăzute de art. 4 al. 4, 5 şi 6 din legea 193/2000, în sarcina intimatei. Obligă intimata la eliminarea clauzelor înscrise la art. 5, alin. 2 din contracte şi punctele 2.10 şi 2.11/211 „a” din condiţiile generale de credit anexă la contractele de credit supuse verificării, nr. 2008126015/07.03.2008 şi 1411/10.07.2007, ca fiind nelegale, şi la repunerea consumatorilor în drepturile conferite de contractele semnate iniţial, fără aceste clauze.

Aici este formularul pentru inscrierea in procesele ce vizeaza anularea eliminare clauzelor abuzive si restituirea sumelor de bani.

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/inscrierea-in-procesele-colective-ce-vizeaza-denominarea-la-cursul-de-la-data-acordarii-creditului-cat-si-eliminarea-clauzelor-abuzive-din-contracte-de-tip-adeziune-alaturi-de-recalcularea-dobanzii/

 

av. Cuculis Adrian

0314124888

avocat@indrumari-juridice.eu

 

 

 

Cum Am Ajuns Sa Fim Vanduti Total La Banci? Retrospectie A Unui Avocat De Drept Bancar

Cum am ajuns sa fim vanduti total la Banci? Retrospectie a unui avocat de drept bancar.

Scurte consideratii  cu privire la creditarea din Romania, inca din 2003.

aaaPentru multe persoane, normale BNR reprezinta chiar si acum la mai mult de 10 ani de la implementarea lor, o necunoscuta, probabil asa s-a dorit sa fie norma prin care BNR stabilea si limita riscul la creditele acordate.

In Norma BNR nr. 15/2003, apare un articol care aproape ca a fost aruncat la gunoi prin sintagma “Credit doar cu buletinul” sau atunci cand discutam despre o anume “bonitate” a imprumutatului si asta sa nu zica bancile vreodata cu “tupeul” de rigoare, ca tot imprumutatii au fost cei care s-au “lacomit”.

Nu stimabili, cei ce stateau la etajul 14 sau dupa posibilitatile financiare de a construi zgarie nori pe pamant Romanesc, ati fost atat de interesat de bunul mers al tarii noastre incat ati fost in stare sa acordati credite “pe cuvant”.

Incepem astfel din 2003, consideram ca este suficient  timp de reflexie pana la zi-

Prima greseala – Art. 7 din norma BNR 15/2003

(1) Aprobarea fiecărui credit de consum se face în condiţiile stabilite de normele interne de creditare ale împrumutătorilor.

Sa nu avem discutii si BNR sa vegheze precum FNI la somnul nostru, lasam toate popoarele lumii sa-si deschida banci la noi in tara cu absolute propriile conditii, eventual si pentru un mai bun mers al  economiei, daca nu ne platesc la timp ii sunam sa isi vanda ceva repede de prin  casa, iar cei care ma urmaresc de ani de zile stiu la ce ma refer(da, au fost cazuri si nu putine).

Mai apoi intra in vigoare Norma Bnr 10/2005 si incepem sa descoperim ce inseamna o polita de asigurare pentru creditul acordat, (3) Poliţele de asigurare având ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată, încheiate fie de către debitor, fie de către împrumutător, se încadrează în categoria garanţiilor personale. Extras din Norma nr. 10/2005 > Art. 8. > (3)

Poate va amintiti totusi, ce s-a intamplat in caz de neplata, evident, nimic ati fost executat silit de catre banca desi exista aceasta asigurare, pentru care Banca nu a explicat de fapt ce inseamna aceasta polita de asigurare iar imprumutatii au crezut ca sunt “asigurati”.

Tinand cont ca din 2003/2004 am inregistrat crestere economica, acelasi BNR  ne spune –

  • La evaluarea bonităţii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, ale solicitantului şi ale familiei acestuia, decurgând din contractul de credit, precum şi din alte contracte de aceeaşi natură, cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumpărare de bunuri în rate, indiferent de creditor, să reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia. Extras dinNorma nr. 10/2005 > Art. 11. > (1)

Astfel, ce constatam de aici? O crestere a GRADULUI DE INDATORARE, fiindca de ce sa nu le dam mai mult si vedem noi pe urma ce se va intampla, asta pentru ca banca este cea lacoma si nu dumneavoastra pentru ca ati vrut sa traiti in Romania.

Momentul pe care il pot numi “Actual” este si momentul de la care  au inceput si problemele in franci elvetieni, intamplator fiind concurent cu aparitia Normei BNR 3/2007.

Prim data vom citire –

Norma din 2007 aduce anumite sanctiuni pentru prima data pentru nerespectarea acordarii creditelor, gata de data aceasta chiar am reusit sa reglementam totul ca la carte –

– Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, la art. 52 alin. (2) şi la art. 53 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiarfiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.

Dar totusi pentru o justa aplicare a legii, aceeasi norma BNR prevede totusi ca aceste sanctiuni nu se vor aplica chiar pentru toti, astfel pentru bancile comerciale cu sediul intr-un alt stat membru  se vor excepta aceste sanctiuni si doar cunoastem ca avem o puzderie de banci care se incadreaza in aceasta situatie, banci care au dat credite in franci  –

  • Sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament instituţiile financiare care intră sub incidenţa secţiunii a 2-a a cap. IV şi secţiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Extras din Regulamentul nr. 3/2007 > CAPITOLUL I > Art. 1. > (2)

De unde BNR emitea norme si reglementari si aici va rog sa fiti cu totii atenti, din 2 in 2 ani, cum se face ca din 2007 si pana in 2011, adica dupa ce v-au vandut credite in franci si cu risc valutar pana la cer, aceasta tace si apare in 2011 dupa ce “Katrina” trecuse si arunca din nou o alta norma, care déjà venise oricum prea tarziu.

Intreb, retoric, tot spectacolul grotesc de mai sus si caderea cortinei, la cate “viori” a fost jucat?

 

Av. Cuculis Adrian

0314124888

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Despagubiri pentru diplomele de la Spiru Haret 2015 – Procese colective

Imi amintesc parca ar fi fost ieri, adica (2010) cand am deschis pentru prima data un proces impotriva Universitatii Spiru Haret pentru eliberarea unei diplome pentru o doamna ce lucra in MApN si pe care Obama o decorase pentru merite deosebite in Afganistan. Am ordinul de decorare inca in dosarul arhivat. Ei bine, ce sa credeti, nu a putut sa o decoreze, fiindca avea o problema cu diploma de la Spiru Haret. De atunci au trecut 5 ani de zile si doamna a primit si medalia si inca 9000 de studenti au iesit din cabinetul nostru cu hotararile castigate. Cititi mai jos, un material Hotnews, despre universitatea Spiru Haret si despre cum incearca acum Ministerul Educatiei sa spele rusinea anilor trecuti.

SPIRU HARET CU PROBLEME

Haideti sa nu uitam ca avem o Curte de Conturi care a facut “Curat” prin institutiile de stat si a obligat sute de bugetari sa restituie salarii primite pentru studii superioare si poate pe altii pe care i-a concediat prin desfiintarea postului fiindca nu le-au fost recunoscute studiile superioare.

Daca va intra in vigoare aceasta ordonanta cu siguranta vom infiinta cel mai mare grup din Romania cu privire la o despabagubire record cu nota de plata catre Ministerul Educatiei, despagubiri ce vor fi impartite egal intre cei care au trecut prin aceasta experienta nefasta.

Aici gasiti si Formularul pregatit special pentru bataia de joc administrata pentru cei peste 60000 de fosti studenti –

 

av. Cuculis Adrian

FORMULAR DESPAGUBIRI SPIRU HARET

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/formular-inscriere-in-primul-proces-national-diplome-spiru-haret-de-tip-class-action-lawsuit-pentru-obtinerea-eliberarii-diplomelor-de-licenta-de-la-spiru-haret-si-notarea-in-sistemul-national/

 

Adrian Cuculis, avocat: O sa avem foarte multi absolventi peste noapte, o sa existe un dezechilibru in buget

Adrian Cuculis, avocat ce reprezinta in instanta peste 9.000 de absolventi ai Universitatii Spiru Haret in aceasta speta, a declarat pentru HotNews.ro care ar fi efectele promovarii acestei OUG si cum s-a ajuns la aceste procese.

Atat in vechea lege a educatiei, cat si in legea educatiei nr. 1/2011 exista o prevedere unde se arata foarte clar ca institutiile care organizeaza forme de invatamant la zi, si sunt acreditate in acest scop, pot organiza si forme de invatamant la ID si FR. Deci legea nu mai face distinctia ca aceste programe de studii la ID si FR trebuie sa fie autorizate, acreditate.

Tinerii au intrat la facultate, au absolvit-o, au primit adeverinta de absolvent, adeverinta temporara – pana la eliberarea diplomei, insa diploma nu a mai fost eliberata de Ministerul Educatiei pentru ca Ministerul a spus ca nu recunoaste aceste studii, pentru ca nu au fost autorizate. Facultatea a spus: dar ne-ati dat voie sa facem admitere.

Asta a fost principalul considerent pentru care instantele de judecata, prin 2010, le-au dat dreptate absolventilor acestor formele de invatamant, iar de prin 2012 nu am mai avut niciun proces pierdut“, a explicat pentru HotNews.ro Adrian Cuculis.

Avocatul a avertizat ca “proiectul de Ordonanta de Urgenta, in conditiile in care va trece, ar insemna un dezechilibru ingrozitor in ceea ce priveste locurile de munca, pentru ca o sa avem peste noapte – si suntem inca in recesiune – inca vreo 80.000 de someri. Poate unii mai lucreaza, ca si eu am oameni din MApN, BEC, SRI. Dar sa ai 80.000 de diplome peste noapte!”

“In cazul unora, asta inseamna ca oamenii vor trebui sa fie reincadrati pe posturi cu studii superioare. Curtea de Conturi desfasoara si acum, ca si in anii trecuti, cercetari pe partea de plata a salariilor pentru cei care nu au diplome recunoscute, sa vada incadrarea: l-ati platit cu studii superioare sau nu. Curtea de Conturi a dat deja niste decizii de corectare care au fost aplicate:oamenii au fost retrogradati si a trebuit sa returneze banii pe care i-au primit.Acum ne vom trezi cu alte procese, din partea acestor oameni, care isi vor vrea banii inapoi“, a afirmat Cuculis, pentru HotNews.ro.

Acesta a precizat ca “o sa avem foarte multi absolventi peste noapte, o sa existe un dezechilibru in buget. Eu am avut zeci de cazuri, primarii intregi retrogradate pentru ca oamenii au venit cu adeverinta de la facultate, apoi nu au mai primit diploma care sa ateste studiile superioare si au fost retrogadati. Toti isi vor vrea drepturile inapoi si zeci de mii de persoane care se afla in litigii vor merge mai departe, pentru ca vor sa isi recupereze macar cheltuielile de judecata. Asta trebuia rezolvat din 2009-2010″.

Potrivit lui Adrian Cuculis, peste 35%-40% dintre clientii sai, pe aceasta speta, sunt profesori.

El a sustinut ca procesele nu se vor opri, daca aceasta ordonanta va trece, pentru ca oamenii vor solicita daune. “Pe de alta parte, avem si hotarari irevocabile din anii trecuti in care s-a constatat ca cererea mea de recunoastere a diplomelor este respinsa si acum vii peste o hotarare judecatoareasca irevocabila cu o lege si spui ca diploma e ok. Sunt sute de cazuri”, a continuat avocatul.

 

 

Vezi materialul intreg aici – http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20363950-sindromul-spiru-haret-piata-muncii-inundata-70-000-diplome-facultati-neautorizate-care-vor-recunoscute-stat.htm

 

avocat@indrumari-juridice.eu

031412488

Recuperatorii de creante ameninta, intimideaza si apoi executa silit. av Cuculis A.

Ce metode avem la indemana sa ne aparam de abuzurile recuperatorilor de creante? In primul rand trebuie sa cunoastem faptul ca legislatia penala interzice o asemenea practica agresiva si de asemenea si legislatia protectiei consumatorului o poate penaliza prin oug 21/1992.

Intodeauana cand sunteti cautati de un recupearator de creanta verificati actele cu un specialist si nu va lasati intimidati sa platiti, datoriile pot fi prescrise si astfel nu mai este necesar sa platiti datoria.

 

avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Institutia bancara Volksbank obligata la plata de daune morale pentru un credit acordat in CHF

Incepem usor sa facem o practica solida impotriva bancilor.

Cea mai recenta castigata de un reclamant din Bucuresti la Judecatoria sectorului 2 se refera la obligarea unei banci respectiv Volksbank sa ii plateasca reclamantului o dauna de 2000 chf cu titlu de despagubire morala –

 

25.06.2012
Ora estimata:
Complet: Amanari pronuntare Prisăcaru
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al art.3 lit.d) şi al art.5 lit.a) din Condiţiile speciale, şi al art.3.5, al art.8.1. lit.c) şi d) şi al Secţiunii 10 din Condiţiile generale ale convenţiei de credit nr.0140658/14.02.2008 şi, în consecinţă, declară nulitatea absolută a acestor clauze. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor percepute cu titlu de comision de risc/administrare, de la data încheierii contractului la zi, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, şi la plata dobânzii legale calculate asupra fiecărei sume nedatorate, de la data încasării la data achitării efective. Respinge capătul de cerere subsidiar privind actualizarea sumelor plătite cu titlu de comision de risc/administrare, cu rata inflaţiei, ca rămas fără obiect. Obligă pârâta să aplice pe toată durata derulării convenţiei de credit o rată fixă a dobânzii, de 3,99% p.a., potrivit art.3 lit.a) din Condiţiile speciale ale convenţiei de credit. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 2000 CHF, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, cu titlu de daune morale. Respinge pentru diferenţă capătul de cerere privind daunele morale, ca neîntemeiat. Ia act că părţile nu au solicitat recuperarea cheltuielilor de judecată în cadrul acestui litigiu. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.06.2012.
Document:

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

Cum contest un proces verbal de contraventie prin care mi s-a suspendat permisul de coducere si cum pot recupera permisul daca formulez o plangere contravenionala?

Cum contestam un proces verbal de contraventie si cum pot recupera permisul de conducere pana se judeca procesul?

Daca tot in aceasta perioada exista un numar foarte mare de persoane care pleaca in vacanta cu masina personala, nici politistii de la Brigada Rutiera nu stau degeaba si sunt pusi pe suspendat permise de conducere si aplicarea de amenzi contraventionale, care in perioada anului 2015 s-au majorat de mai multe ori.

Permis de conducere

Permis de conducere

Astfel, atunci cand primim un proces verbal de contraventie este important sa cunoastem faptul ca il putem contesta daca modul in care s-au petrecut faptele nu au fost cuprinse in mod corect in procesul verbal sau daca politistul rutier face un abuz si retine aspecte neadevarate, pentru a va sanctiona. Important de precizat este si faptul ca circulatia pe drumurile publice este reglementata de OUG 195/2002 reprezentata de codul rutier al Romaniei.

In fine, atunci cand comitem o contraventie, precum, trecerea pe rosu, neacordare de prioritate, oprirea interzisa sau depasirea vitezei. Astfel, ordonanta mai sus mentionata arata ca –

Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 96 alin. (2).

 

Evident, contraventiile sunt de mai multe tipuri si ele sunt cuprinse in lege de la art. 99 pana la 109 si sunt extrem de variate.

Dar ce se intampla,daca un proces verbal nu are toate caracteristicile pe care le cere legea si care ar fi ele.

In afara de legea speciala 195/2002 avem si o ordonanta de “drept comun” ce reglementeaza contraventiile la modul general si astfel daca agentul constatator nu respecta cele inscrise mai jos, atunci procesul verbal este nul, insa atentie, doar daca il contestati in instanta –

Astfel Art. 16
(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
(11) In cazul contravenientilor cetateni straini, persoane fara cetatenie sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, in procesul-verbal vor fi cuprinse si urmatoarele date: seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent.
(5) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.
(6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.
(7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

 

Ce pot sa fac daca mi s-a suspendat dreptul de a conduce pe 30,60,90 de zile?

Sunt momente in care, desi am comis o contraventie, avem nevoie sa circulam cu autoturismul. Pentru a putea circula este important sa formulati o plangere contraventionala la instanta de judecata si astfel suspendandu-se efectele procesului verbal de contraventie, se poate ridica si permisul de la politia rutiera pana la solutionarea plangerii contraventionale. Leguitorul a permis urmatoarea situatie –

Articolul 118
(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
(2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti. – asta inseamna ca si sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce pe drumurile publice este suspendata.
(3) Dovada inregistrarii plangerii depuse la judecatorie in termenul prevazut la alin. (1) se prezinta de contravenient la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care va efectua mentiunile in evidente si ii va restitui permisul de conducere. – Aici ne referim in mod clar la un certificat de grefa.

avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

 

Banca Romaneasca clauze abuzive – obligata sa elimine comisionul de administrare cont din 27000 de contracte. av Cuculis referire la baza legala.

Inca mai am incertitudini in ceea ce priveste legislatia pe care ANPC si-a bazat controlul si sanctiunea aplicata bancii Romanesti, sanctiune pe care o salutam.
Astfel, avem in vigoare din 2004, adica de acum foarte mult timp o hotarare de guvern cu numarul 1553, asupra careia ne-am indreptat atentia acum 2 ani de zile si am publicat diverse materiale insa nimeni la acel punct nu a vazut marele potential pe care il are aceasta hotarare de guvern.
Prin urmare Art. 1
Prezenta hotarare are ca scop incetarea activitatilor si practicilor ilicite prevazute de actele normative cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor si imbunatatirii raporturilor juridice dintre consumatori si operatorii economici.

De aici tragem concluzia ca masura ce poate fi luata de catre o autoritate a statului precum este ea definita in anexa – ANPC, va viza in mod absolut, pe toti acei consumatori ce se afla in situatii identice.

Pai, in atare situatie, ANPC a aplicat sanctiunea de la Art. 50. – (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
e) încălcarea dispoziţiilor art. 91, art. 92 şi art. 93, cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 50.000 lei;@

insa prin faptul ca a aplicat-o “erga omnes” in raport de legea 193/2000 si HG mai sus amintit, asta inseamna ca recunoaste si ANPC posibilitatea aplicarii acestui HG 1553/2004.
Trebuie facuta distinctia concreta intre, CLAUZA ABUZIVA pe care o poate depista si sanctiona erga omnes doar instanta de judecata si practica comerciala ilicita precum a fost aceeasta de la BANCA ROMANEASCA prin aplicarea unui numaru de 2 comisioane de administrare, a contului si a creditului, iar ANPC in ceea ce priveste practicile comerciale ilicite, prin raportare la textele legale de mai sus, poate verifica toate bancile iar daca in raport de oug 50/2010 de aliniere a contractelor, acestea nu s-au conformat, poate dispune modificarea lor erga omnes, precum instanta de judecata in cazul clauzelor abuzive.
Spre exemplu comisionul de administrare nu este ilicit, dar poate fi abuziv daca il constata o instanta de judecata si il eminita din contract.
Spun asta, fiindca un comision de administrare este regasit in lege insa instanta, prin modul in care el opereaza, poate sa il constate ca fiind abuziv si deci nul.
av. Cuculis Adrian

– Mai multe –

ANPC a constatat că Banca Românească a acordat, în 2006, credite ipotecare pentru care instituția prevăzuse în contract comision de analiză 0%, comision de administrare de 1%, însă din 2010 a început să încaseze și comision de administrare cont curent de 1%.

Marius Dunca a explicat că, potrivit articolului 36 din Ordonanța 50/2010, pentru creditul acordat banca poate percepe sau comision de analiză, sau comision de acordare, sau comision de administrare cont curent. ANPC a decis că acest nou comision a fost încasat nelegal și a amendat Banca Românească. În plus, instituția de credit este obligată ca, în termen de 30 de zile începând cu 3 august, să readucă în legalitate toate cele 12.000 de contracte similare.

Articol

De asemenea, ANPC a descoperit un credit nevoi personale pentru care, în contract, era prevăzut un comision de analiză de 0%, comision de monitorizare a creditului de 0,3% și comision de administrare a creditului 0%. În 2010, pe graficul de rambursare a apărut și comisionul de administrare, majorat la 0,3%, ceea ce încălca legislația.

Analiza acestei spețe a pornit de la reclamațiile a 11 clienți, care și-au primit acest comision încasat ilegal, iar acum alți 27.000 de clienți cu astfel de credite vor beneficia de decizia ANPC de eliminare a comisionului abuziv din contractele lor.

av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.ei

031412488

Incuviintarea executarii silite dosar instanta sau respingerea executarii silite? Recuperatorii de creante nu pot pune in executare contractele de credit daca nu au fost notificate cesiunile.

Respingerea incuviintarii executarii silite.
Sa fie luat de exemplu si de catre executorii judecatoresti care oricum isi incuviintaza singuri executarile silite fara sa tina seama de norma legala.
Atata vreme cat recuperatorul de creanta sau Banca ce v-a cedat catre recuperatorul de creante, NU fac dovada ca v-au notificat cesiunea de creante conform dispozitiilor legale aceasta cesiune este nula.
Cesiunea creantei presupune respectarea unor conditii in care se poate efectua si din care vor decurge anumite efecte.

Astfel instanta de judecata, intr-un dosar de executare silita, a constatat ca atata vreme cat creditorul initial, cedent sau creditorul ce a dobandit creanta, cesionarul nu au notificat opozabilitatea lor fata de creante a cerei executare se cerea, atunci instanta nu poate lua act de noul creditor si astfel dispune respingerea cererii de incuviintare a executarii silite

Mentin parerea ca ar trebui restrictionate prin lege, cesiunile de creanta catre creditori din afara tarii.

Cesiunea creantei –

Art. 1579 Cod Civil

Opozabilitatea cesiunii unei universalităţi de creanţe

Cesiunea unei universalităţi de creanţe, actuale sau viitoare, nu este opozabilă terţilor decât prin înscrierea cesiunii în arhivă. Cu toate acestea, cesiunea nu este opozabilă debitorilor decât din momentul comunicării ei.

Acelasi lucru ar trebui sa-l faca si executorii judecatoresti, insa se stie foarte bine ca acest lucru nu se intampla niciodata, atata vreme cat executorul isi incuviinteaza propria executare silita. av. Cuculis Adrian

Sentinta aici –

incuviintarea executarii silite

incuviintarea executarii silite

avocat Cuculis Adrian

0314124888

avocat@indrumari-juridice.eu

Cum contestam executarea silita prin prescriptie? Prescriptia datoriilor – sentinta admisa- datorie prescrisa BCR cesiune catre recuperatorii de la KRUK si CAPITAL SARL -av Cuculis

Contestatie executare admisa integral prin anularea executarii silite, datorita prescriptiei.
Recuperatorii de creante KRUK si CAPITAL SARL tocmai au pierdut 100000 lei noi aproximativ 25000 E prin efectul implinirii prescriptiei. Ceea ce vedeti mai jos este de fapt o corectare a unui abuz prin care BCR a cesionat creditul catre recuperatori iar acestia pentru un credit prescris l-au pus totusi in executare printr-un executor judecatoresc care stia foarte clar ca acest credit este prescris.
Vedeti sentinta mai jos-

 

prescriptie

Timbru de mediu 2015. Noutate absoluta in Romania. Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va pregatesc cea mai mare surpriza in domeniul timbrului de mediu.

Toti cei care vor sa inmatriculeze un autoturism FARA PLATA TIMBRULUI DE MEDIU o pot face acum in instanta,.

nsa la o analiza detaliata a legii am observat ca si aceasta varianta incalca anumite prevederi ale dreptului comunitar.

Timbrul de mediu este contrar legislatiei europene in materie si ne aflam intr-o situatie asemanatoare cu cea generata de prevederile OUG 50/2008 republicata si Legii 9/2012 specificul situatie de fata fiind determinat de neconcordanta intre prevederea interna si cea comunitara. Astfel,  argumentele instantei Europene nu tin de criteriile folosite de legiuitorul roman pentru determinarea timbrului de mediu pe care le declara corespunzatoare si conforme dreptului comunitar (a se vedea cauza 402/09) ci de efectul descurajant al unei taxe in sine pentru importul autovehiculelor de ocazie.Incepand cu anul 2013 instantele nationale au fost mai reticiente fata de platitorii timbrului de mediu, intrucat Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu s-a pronunta asupra acestor prevederi ca in cazul fostelor legi privind taxa de poluare.
http://www.dailybusiness.ro/

 

AV. CUCULIS 0722298011

031.412.48.88

Solutii concrete la creditele in franci elvetieni? reducere la sold cu pana la 25% posibila? avocat Cuculis – despre creditele in franci – Realitatea Plus Tv

Emisiunea completa de astazi 06.08.2015 cu privire la Solutia gasita de Min. Finantelor pentru criza francilor si a creditelor la banci. S-a discutat si despre cum bancile v-au furat increderea de a va vinde credite in franci elvetieni cat si despre aspectul implementarii OUG 50/2010. av. Cuculis

 

 

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

Anulare a executarii silite pentru 10000 chf, anularea actelor de executare in cadrul contestatiei la executare, av. Cuculis

Anularea executarii silite in raport de contestatia la executare. Exista practic doua posibilitati atunci cand se admite o contestatie la executare, fie sa urmeze o desfiintare integrala a executarii silite, fie sa urmeze o anulare partiala a executarii silite.

Avand in vedere, faptul ca discutam despre o anulare a executarii silite chiar si in parte, executorul va fi obligat sa modifice toate actele de procedura emise.

Prin urmare, instanta a constatat faptul ca o parte din contract contine clauze abuzive si astfel a dispus eliminarea lor din contract cu consecinta anularii-

Vedeti mai jos un material in acest sens cat si sentinta aferenta.

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40232/Invocarea-clauzelor-abuzive-din-contractele-de-credit-in-cadrul-contestatiei-la-executare-mijloc-de-aparare-impotriva-executarii-silite.html

sentinta avocat cuculis volksbank comisioane abuzive executare silita

ff sentinta avocat cuculis volksbank comisioane abuzive executare silita

Articolul 712 din Codul de procedura civila si anume alin. 2 din cadrul acestuia prevede ca, in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui.

Astfel, acest articol se refera la o conditie esentiala pentru determinarea admisibilitatii cererii de chemare in judecata si astfel, prima conditie de indeplinit pentru a se analiza pe fondul cauzei nu doar o posibila anulare a actelor de executare silita, dar si o parte din titlul executoriu depus dezbaterii.

Prin urmare, intodeauna avocatii bancilor vor invoca exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata motivand ca ar exista o cale specifica de desfiintare a titlului executoriu si anume a contractului de credit, ar fi Legea speciala 193/2000.

Contraargumentul pe care il pot folosi cu success toti cei care se afla intr-o asemenea situatie este sa porneasca o contestatie la executare in care sa invoce in capat subsidiar si “lamurirea intinderii si aplicarii titlului executoriu”. Astfel ii veti deschide posibilitatea judecatorului de a efectua o analiza amanuntita prin prisma Legii 193/2000 asupra tuturor clauzelor pe care le considerati si sunt abuzive in cadrul contractelor de credit.

Inadmisibilitatea de care trebuie sa se apere debitorul poate fi combatuta cu un exemplu clar ca Legea 193/2000 nu este in esenta calea procesuala specifica pentru anularea clauzelor abuzive, dat fiind faptul ca efectul constatarii unei clauze ca fiind abuziva ii confera acesteia atributul de nula absoluta, astfel o clauza poate fi anulata si pe calea dreptului comun, respectiv constatarea nulitatii absolute.

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

Ce este cautiunea judiciara folosita pentru suspendarea executarii silite ?Scutirea de la plata cautiunii. – Modalitati de recuperare a cautiunii si cum se calculeaza cautiunea pentru suspendarea executarii silite provizorii si de fond – av. Cuculis

Cautiunea judiciara folosita pentru suspendarea executarii silite se foloseste in mod exclusiv cu titlu de garantie, pentru ca in ipoteza in care contestatia la executare formulata de catre debitor este respinsa, creditorul sa poata sa-si acopere daunele cauzate de suspendarea executarii silite.

In aceeasi masura, cautiunea judiciara pentru suspendarea executarii silite este singurul mod prin care se poate suspenda o actiune a executorului judecatoresc, de a bloca orice forma si act de executare silita.

banci

Astfel, avand in vedere cele prezentate mai sus, este important sa dam definitiile legale si anume :

Art. 719

Suspendarea executării

(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia ia executare sau prin cerere separată.

NTimbru UE Romaniaota: De aici se desprinde ideea ca atunci cand avem o nemultumire legala de o anumita executare silita pornita impotriva noastra, indiferent ca discutam despre un onorariu de executor prea ridicat, sau acte de executare silita pe care le consideram nule sau macar criticabile ori atunci cand executorul judecatoresc nu emite actele conform normelor in vigoare cu incalcarea spre exemplu a procedurii de insiintare a debitorului sau cu efectuarea unui raport de evaluare al imobilului fara ca debitorul sa-l cunoasca, atunci se poate formula o contestatie la executare iar instanta poate sa anuleze intr-un totul executarea silita. Cu titlu de exemplu si cu link catre dosarul aflat pe portalul instantelor –

Ora estimata: 09:00
Complet: C17 – civil şi executări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare formulată de contestator, în contradictoriu cu intimatii. Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 571E/2013 al BEJ Georgiana Jalba. Respinge cererea având ca obiect suspendarea executării silite, ca rămasă fără obiect. La data ramanerii definitive a prezentei hotarari, se restituie contestatorului taxa de timbru in suma de 1000 lei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.05.2015
Document: Hotarâre  6905/2015  26.05.2015

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000240599&id_inst=4

Pentru a intra in subiectul ce urmeaza sa fie dezbatut este esential sa explicam faptul ca intodeauna cautiunea se va calcula exclusiv in functie de dosarul de executare silita si anume daca este vorba de un dosar inceput dupa februarie 2013 atunci va intra pe procedura de mai jos adica noua procedura, pe cand dosarele vechi vor intra pe procedura veche ce stabilea un cuantum lasat la dispozitia instantei de judecata ori in cazul suspendarii provizorii, o suma absolut prohibitiva de 10% din suma contestata.

(2) Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după cum urmează:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.

(3) Dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

De asemenea exista si situatii in care cautiunea NU este necesara-

(4) Suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă:

1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;

2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanţă;

3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată.

(5) Dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri.

(6) Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată numai cu apel, în mod separat, în termen de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

Suspendarea provizorie – 

(7) În cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea prevăzută la alin. (2), instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.

(8) Încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite se comunică din oficiu şi de îndată executorului judecătoresc.

Ei bine aici avem o alta situatie in care putem solicita suspendarea unei executari silite si anume, inainte de termenul de judecata al suspendarii pe fondul cauzei, fiind aplicabile in aceasta noua procedura cautiunea aratata mai sus.

Modalitati de recuperare a cautiunii-

Restituirea cauţiunii

(1) Cauţiunea depusă se va restitui, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea, respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.

(2) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii, prevăzute la alin. (1). Cu toate acestea, cauţiunea se restituie de îndată dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea măsurii pentru care aceasta s-a depus.

(3) Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare. Încheierea pronunţată de una dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Cu toate acestea –

(4) Dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă, instanţa va dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii.

Cum putem fi scutiti de la plata cautiunii?

Este o intrebare pe care pe foarte multi ii framanta, avand in vedere faptul ca daca actiunea nu este facuta foarte bine si alegeti sa contestati toata suma, cautiunea poate avea un cuantum crescut, insa “chichita” de a-i da posibilitatea inclusiv judecatorului sa poata fixa o cautiune mai mica, este aceea de a indica in mod concret suma pe care o contestam si nu de a contesta cu totul actele de executare.

Astfel Oug 51/2008 a ajutorului public judiciar prevede ca ajutorul public judiciar reprezinta acea forma de asistenta acordata de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil si garantarea accesului egal la actul de justitie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciara, inclusiv pentru executarea silita a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.

In cazul incuviintarii cererii de acordare a facilitatilor la plata taxelor judiciare, prin incheiere se vor stabili fie scutirea de plata, fie, dupa caz, cota de reducere, termenele de plata si cuantumul ratelor.

Mai jos va dam un exemplu concrect si anume –

Admite in parte cererea privind cautiunea si esaloneaza plata cautiunii în valoare de 4967 lei în 10 rate lunare, egale, in valoare de 496,7 lei, fiecare rata, incepand cu februarie 2015, platibile cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a lunii respective. Cu drept de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.02 . 2015.

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000240599&id_inst=4

Magercu cautiune

 

 

De asemenea aceasta practica se trage din interpretarea textelor legale si hotararii CEDO  in cauza Cauza Iosif şi alţii împotriva României  observă că obligaţia impusă reclamanţilor de a achita o cauţiune extrem de ridicată pentru a putea introduce acţiunea i-a lipsit de posibilitatea de a obţine examinarea fondului cauzei şi, prin urmare, de dreptul lor de acces la o instanţă, motiv pentru care actiunea de scutire de la plata cautiunii sau fie si esalonarea ei, ar trebui sa fie o actiune admisibila si aplicata conform actelor doveditoare depuse de reclamant la dosarul cauzie in scopul dovedirii situatiei de fapt.

Av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Clauze abuzive legea 72/2013 invocarea lor de catre socieatile comerciale – av Cuculis

Suspendare provizorie admisa in contradictoriu cu Banca Transilvania – Persoana Juridica –

Elementul de noutate in aceasta speta se refera la faptul ca avem invocate clauze abuzive in contractul semnat de catre o firma, o societate comerciala, respectiv un consumator exclus de la prevederile legii 193/2000 priviind clauze abuzive.
Nu multi cunosc faptul ca prin legea 72/2013 s-a introdus in legislatie termenul de clauza abuziva in contractele semnate de catre persoanele juridice fiind aplicate retroactiv si pentru contractele semnate in urma.
Solutia instantei –

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de contestatoare. Dispune suspendarea provizorie a executării silite începute de BEJ Cornescu V. Adrian Vasile în dosarul de executare nr. 161/EX/2015, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate de aceeaşi contestatoare în dosarul nr. 5140/311/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Slatina la CC4. Prezenta încheiere se comunică executorului judecătoresc mentionat anterior. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31.07.2015.
Document: Hotarâre 5834/2015 31.07.2015
Astfel aceasta lege are un intreg capitol destinat descrierii clauzelor abuzive –
Clauze contractuale şi practici abuzive
ARTICOLUL 12
Noţiune
Practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare este considerată abuzivă.
ARTICOLUL 13
Calificarea clauzelor şi a practicilor abuzive
În determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanţa ţine cont de toate circumstanţele cauzei, în special de:
a) abaterile grave de la practicile statornicite între părţi sau de la uzanţele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
b) nerespectarea principiului bunei-credinţe şi a principiilor de diligentă în executarea obligaţiilor;
c) natura bunurilor sau serviciilor;
d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plată sau de la rata dobânzii, potrivit prezentei legi;
e) poziţia dominantă a cocontractantului în raport cu o întreprindere mică sau mijlocie.
ARTICOLUL 14
Clauze calificate de lege ca abuzive
Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 13 sau a altor circumstanţe specifice cauzei, clauzele contractuale care:
a) exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare;
b) fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor;
c) prevăd un termen mai mare de la care creanţa produce dobânzi decât cel prevăzut la art. 3 alin. (3) sau, după caz, la art. 6 şi art. 7 alin. (1);
d) fixează, în contractele dintre profesionişti şi autorităţi contractante, un termen de plată mai mare decât cel prevăzut la art. 7 alin. (1);
e) elimină posibilitatea plăţii de daune-interese suplimentare;
f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.
ARTICOLUL 15
Sancţiuni
(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută.
(2) Răspunderea patrimonială pentru prejudiciile cauzate de clauzele şi practicile abuzive este atrasă potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
Mai mult de atat chiar si practica CEDO si CJUE a aratat de fapt ca in Jurisprudenta Internationala termenul de persoana trebuie interpretat prin confundarea persoanei fizice cu cea juridica.

http://portal.just.ro/311/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31100000000112888&id_inst=311

Av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Recuperatorii de creante – Kruk, Eos Ksi, Suport Colect, CRC Recuperare Creante executari silite la limita legii, penale – av. Cuculis consideratii despre recuperatorii de creante

Recuperarea creantelor, la limita legii penale si putin peste.

avocat executare silita

Nu de putine ori, auzim termenul de recuperator de creante. Un termen care ne da fiori, atunci cand avem calitatea de debitor si creeaza o stare tumultoasa, doar la gandul ca am putea intra pe “mana”acestora.

In realitatea, in Romania, recuperatorul de creante nu exista,iar  datorat lipsei unei legi care sa reglementeze aceasta “indeletnicire”, s-au format tot soiul de societati comerciale cu nume agresive si comportamente penale care ii agreseaza psihic pe debitori.

Ce trebuie sa cunoastem daca avem calitatea de debitor?

In primul rand singura persoana care are dreptul sa  popreasca conturile sau sa vanda un bun imobil, al unei persoane fizice, este executorul judecatoresc , insa si el sub controlul instantei de judecata, ori, daca cumva apreciem ca o anumita executare silita este neconforma sau avem suspiciunea ca un anumit lucru din procedura de executare silita este suspicios, mai bine lasam instanta de judecata, prin calea unei contestatii la executare, sa transeze situatia.

cuculis adrian te scapa de datorii avocat

Asa cum am spus, recuperatorul de creanta, nu exista in Romania din punct de vedere legal, ci doar faptic, astfel incat, atunci cand primim telefoane repetate sub forma de amenintare, legitima(fiindca daca amenintarea ar fi nelegitima am vorbi de o alta infractiunea), trebuie sa cunoastem ca avem reglementata urmatoarea infractiune –

Art. 208. – (2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

 

Desprindem in esenta faptul, ca, daca o persoana este sunata insistent si i se induce o stare de teama si aici nu putem sa nu dam exemple clare prin care recuperatorii solicita vanzarea bunurilor din casa pentru acoperirea datoriei, se poate retine ca prin aceste apeluri telefonice repetate si prin folosirea mijloacelor de intimidare mai sus amintite, acel recuperator incalca legea penala.

Chiar si recuperarea creantelor, trebuie facuta cu o anumita masura si respectarea in primul rand a demnitatii umane ori, modul in care se desfasoara aceasta procedura in Romania este departe de a fi legala.

De asemenea, foarte multe credite sunt prescrise, iar prin faptul ca recuperatorii de creante folosesc un limbaj agresiv cu amenintari precum inchisoarea in caz de neplata nu fac altceva decat sa insele opinia debitorilor pe care ii pacalesc sa plateasca orice suma de bani pentru a intrerupe termenul prescriptiei ca astfel sa poata fi  executati ulterior.

In situatia in care aceste lucruri se intampla de asemenea natura, se pune problema evident a unui prejudiciu moral iar art. 253 Cod Penal, arata ca persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori ameninţate poate cere oricând instanţei:
a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă;
b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă;
c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă.
De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparaţie patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile.

Nu avem calitatea de suspecti sau infractori, asa cum se exprima recuperatorii, ci avem calitatea de imprumutati care nu si-au mai putut plati darile avand in vedere o situatie economica nefavorabila, ori acest lucru nu ne face sa fiim buni de pus la zid, cum ar considera unii bancheri.

Lipsa dreptului de a percepe penalitati de catre recuperatorii de creante, astfel  in raport de legea  58/1998 a institutiilor bancare

Art. 1. – Activitatea bancară în România se desfăşoară prin Banca Naţională a României şi prin bănci.  Prin lege se poate autoriza desfăşurarea activităţii bancare şi de către alte persoane juridice, cu respectarea principiilor prezentei legi. Art. 2. – Prezenta lege se aplică băncilor, persoane juridice române, constituite ca societăţi comerciale, precum şi sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine.

In atare situatie, orice banca ar putea  inchieta mii de contracte de creditare sub un acoperis si fatada legala si ar cesiona toate contractele de credit catre recuperatorii de creante astfel eludandu-se legea si orice persoana fizica/juridica ar putea incheia contracte de credit bancar.

Atata vreme cat recuperatorul de creante NU face dovada ca este inregistrata in scopul de desfasurare a actiivitatilor bancare, este evident ca aceasta nu ar dreptul sa perceapa dobanzile bancare instituite prin lege.

Este foarte adevarat ca OUG 13/2011 arata in art. 1 ca “(1)Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti. „ Insa intre aceste parti trebuie sa exista relatia de furnizor consumator iar furnizorul in speta noastra „ Recuperatorul de creante” nu este constituit legal pentru a incasa dobanzi bancare.

Av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu