BNR Cu Privire La ERB New Europe Funding II B.V – Este Un SRL ! Bancpost Vizata – Toate Cesiunile Ilegale – Avocat Cuculis

ERB New Europe Funding II Bv – Srl Cu Acte In (Ne)Regula – Cum Este Posibil Ca Bancpost Sa Cesioneze Credite Catre Entitati Neautorizate Si Sa Incaseze Dobanzi Bancare ? Voi Face Plangere Penala Impotriva Bancpost Si Erb New Funding II BV – ATENTIE – Debitorii Cesionati/Externalizati In Afara Tarii Nu Pot Fi Obligati Sa Plateasca Dobanzi si Penalitati Bancare – Avocat Cuculis

In urma solicitarii adresate catre BNR, aceasta pe de-o parte ca se eschiveaza ca “rolul” Bancii Centrale este acela de a verifica “institutiile bancare” cred ca nu mai are nimeni incredere ca BNR a facut asta, in conditiile in care se stie deja cum a functionat piata creditarii, pe principiul si sintagma gura pacatosului adevar graieste, in fila a doua din raspuns , spune ca Entitatea care a cauzat atatea probleme debitorilor si anume Erb New Funding II BV este in esenta SOCIETATEA COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA!

avocat credite clauze abuzive

De asemenea in fila a doua a raspunsului, se arata la fel de clar, precum si banuiam, ca nu exista o autorizatie de functionare pentru aceasta entitate, emisa de catre BNR in raport de legea 99/2006!

Raspuns-BNR-cesiune credite 2

 

 

Art. 5
(1)Se interzice oricarei persoane fizice, juridice sau entitate fara personalitate juridica, ce nu este institutie de credit, sa se angajeze intr-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, intr-o activitate de emitere de moneda electronica ori intr-o activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora.

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Imprumutatii La Banci FURATI – Confirmare Din Partea Instantei – Recuperatorii NU Au Voie Sa Adauge Dobanzi Bancare Iar Cesiunea Creditelor Face Ca Un Contract Bancar Sa Nu Mai Fie Titlu Executoriu -Plangere Penala – Avocat Cuculis

 

Premiera – Sentinta Definitiva – Creditele Vandute Catre Recuperatori Nu Pot Fi Executate – Avocat Cuculis Credite Executare Silita

Judecatoria Sectorului 2 A Stabilit Printr-o Hotarare Ce A Ramas Definitiva Ca Prin Cesionarea Contractelor Acestea Isi Pierd Valoarea De Titlul Executoriu – Consideram  Ca Asistam La O Premiera Cel Putin In Capitala Avand In Vedere Ca Decizia A Ramas Definitiva La Judecatorie – Avocat Cuculis

Ce A Decis Instanta De Fapt si Cum Poate Fi Folosita Sentinta De Catre Cei Executati?

Judecatoria Sectorului 2

Dosar: 3592/300/2016 

Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Petrescu
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea înseşi în dosarul de executare nr. 285/2016 al BEJ Cojocaru Bogdan Mihai. După rămanerea definitivă a prezentei hotărari, în baza art. 45 alin. 1 lit f din O.U.G. 80/2013, restituie petentului taxa de timbru achitată pentru contestaţia la executare în cuantum de 667,18 lei. Ia act că petentul nu a solicitat alte cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 06.04.2016.
Document: Hotarâre  4429/2016  06.04.2016

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000409731&id_inst=300

Sentinta Mai Jos!

Recuperatori Credite Executare Blocata (1)


Recuperatori Credite Executare Blocata (2)

Recuperatori Credite Executare Blocata (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce a motivat instanta de judecata?

Conform Oug 99/2006 privind institutiile de credit si adecvare a capitalului contractele de credit, inclusiv, contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit, constituie titluri executorii.

[….] De indata ce contractul de credit este cesionat catre o alta entitate juridica decat o Banca(cel mai frecvent SRL -uri) raportul dintre noul creditor si debitor capata o alta natura juridica. In Oug 99/2006 interzice in mod expres entitatilor juridice care nu sunt institutii de credit sa desfasoare activitati cu specific bancar. SRL-ul recuperator de credite nu are dreptul de a percepe dobanzi/penalizari comisioane bancare si nu mai este supus normelor si controalelor BNR.

Noi am mai scris despre acest subiect si am atras atentia, insa la acel moment decizia nu era definitiva –

Imprumutatii La Banci FURATI – Confirmare Din Partea Instantei – Recuperatorii NU Au Voie Sa Adauge Dobanzi Bancare Iar Cesiunea Creditelor Face Ca Un Contract Bancar Sa Nu Mai Fie Titlu Executoriu -Plangere Penala – Avocat Cuculis

ATENTIE –  Astfel prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit intrucat leguitorul nu a ineles sa confere caracter de titlu executoriu si contractelor de imprumut incheiate cu alte entitati juridice decat unitati bancare.

Concluzia, ce pot face pentru a anula executarea silita pornita de un recuperator de creante ? Decizia poate fi folosita ca practica  judiciara!

Cei ce au fost executati silit sau sunt executati silit de catre un recuperator de creante, fara ca inainte recuperatorul sa il fi chemat in instanta pe debitor pentru a primi o hotarare judecatoreasca, pot formula contestatie la executare si pot desfiinta intreaga executare silita!

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

 

O alta decizie definitiva si prima de altfel ce a fost adusa la cunostiinta publica a fost data la Cluj, vedeti aici –

[……]

În acelaşi sens, tribunalul reţine că legiuitorul a înţeles să confere caracter de titlu executoriu contractului de credit în considerarea persoanei creditorului, respectiv a instituţiei de credit care acordă împrumutul bancar, titlul executoriu fiind raportat strict cu privire la obiectul său: debitul principal şi accesoriile, precum şi la subiectele sale: instituţia bancară şi debitorul.

Cesiunea de creanţă reprezintă, pe de altă parte, un contract de sine stătător, care poate comporta transformări în planul întinderii dreptului de creanţă şi care poate fi şi trebuie să fie, la rândul său, supus analizei judecătorului în ceea ce priveşte întinderea creanţei pretinse pe calea unei acţiuni de drept comun, debitorul cedat având, la rândul său, posibilitatea invocării unor apărări, precum inopozabilitatea cesiunii de creanţă, aspecte care privesc fondul dreptului, iar ulterior obţinerii unui titlu executoriu, cesionarul creditor se poate adresa executorului judecătoresc în vederea executării silite.

In concluzie, Tribunalul apreciaza ca sub acest aspect recursul este intemeiat, iar executarea silită în dosarul execuţional nr. 481/2012 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii s-a realizat în lipsa unui titlu executoriu. Astfel, se apreciaza ca nici nu se mai impune analizarea celorlalte motive invocate de catre recurenti, referitoare la lipsa caracterului cert al creantei din perspectiva modului de calcul al dobanzii si nici acelea privind onorariul executorului judecatoresc.”

(Decizia civilă nr.96/2014. Instanţa constituită din: Președinte: Elena Bendea, Judcător Dana Monica Dudaș, judecător: Iulian Păcurar)

 http://www.clujust.ro/creantele-cesionate-de-banci-la-recuperatori-nu-pot-fi-puse-in-executare-decizie-definitiva-de-la-cluj/

 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cum Executa Silit Un Executor Bunurile Aflate In Casa Si Ce Pot Sa Fac Pentru A Bloca Executarea Mobiliara? – Sechestrul Asigurator – Avocat Cuculis

Ghid De Combatere A Executarii Silite A Bunurilor Mobile Si Sechestrului Asigurator! Ce Trebuie Sa Fac Daca Primesc O Somatie Mobiliara Sau Un Proces Verbal De Sechestru? Cum Pot Contesta Executarea Silita Si Cum Pot Ridica Sechestrul Pus Asupra Bunurilor? Avocat Cuculis

In principal trebuie spus, ca executarea silita este modalitatea prin care creditorul, apeland la executorul judecatoresc, incearca recuperarea unor creante, prin scoaterea la vanzare a bunurilor, fie mobile fie imobile ale debitorului.

Cate feluri de executare silita exista?

In lege sunt cunoscute 3 tipuri de forme de executare silita  – executarea silita imobiliara, prin vanzarea bunurilor in tot sau in parte, imobile, ale debitorului, executarea prin poprire, fie direct asupra conturilor debitorului fie prin infiintarea popririlor la terte persoane ce au obligatii catre debitor si in ultima parte, executarea mobiliara, aceea pe care o vom aborda si trata in articolul de astazi, ce vizeaza vanzarea efectiva a bunurilor mobile(masina,obiecte ce pot fi mutate din casa si altele), ale debitorului, prin instituirea unui sechestru asigurator asupra lor.

Cum incepe executarea silita mobiliara?

Executorul judecatoresc, emite o somatie mobiliara de o zi, prin care ii pune in vedere debitorului, sa plateasca suma catre creditor, ulterior, daca sunt depistate, bunuri mobile(tablouri, autoturisme, obiecte de uz caznic etc), executorul judeactoresc, trece la “sechestrarea bunurilor mobile” si anume aplica sechestrul in vederea indisponibilizarii acestor bunuri, tocmai ca debitorul sa nu poata instraina bunurile!

Astfel, art. 732 cod procedura civila arata ca (1) Dacă în termen de o zi de la comunicarea somaţiei însoţite de încheierea de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă acestea sunt deţinute de un terţ.

Procedura sechestrului

(4) Bunurile mobile aflate în locul care constituie domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul social sau punctul de lucru al debitorului se prezumă, până la proba contrară, că aparţin acestuia din urmă. În cazul în care se afirmă că unele bunuri aparţin altei persoane, dar drepturile acesteia nu rezultă din înscrisuri cu dată certă, executorul va sechestra bunurile, însă va face menţiune în procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse.

Are voie executorul judecatoresc sa intre in imobil?

Pentru ca executorul judecatoresc sa aiba voie sa patrunda in imobil, este necesara de o incuviintare SPECIALA data de catre instanta de judecata!

Atentie – Executorul nu poate intra in imobil daca instanta nu i-a incuviintat prin incheiere executorie, patrunderea in imobil in vederea indentificarii bunurilor mobile!

O chestiune stranie a codului de procedura civila  o prezinta faptul ca inclusiv animalele pot fi sechestrate!

Art.739

Sechestrul asupra bunurilor deja identificate

(1) Dacă animalele sau obiectele sechestrate sunt identificate, potrivit unor dispoziţii legale, prin înscrisuri eliberate ori certificate de o autoritate sau instituţie publică, se va face menţiune despre aplicarea sechestrului pe aceste înscrisuri.

Procedura speciala a sechestrarii autoturismelor, o reprezinta faptul ca executorul trimite procesul verbal de sechestru catre politia rutiera iar aceasta poate opri masina in trafic!

Vedeti intreaga procedura – Aici, material marca CUCULIS SI ASOCIATII!

http://www.ziare.com/bani/banci/ce-faci-cand-ti-s-a-pus-sechestru-pe-masina-sfatul-avocatului-1308834

Ce trebuie sa fac pentru a bloca executarea silita mobiliara? Ce procedura pot alege?

Desigur, legea procesual civila a lasat la indemana debitorului, procedura contestatiei la executare, respectiv, toti cei care sunt urmariti mobiliar, pot contesta aceasta executare, in instanta, pe o intreaga varietate de motive, plecand de la faptul ca executorul nu a facut publicitatea sechestrului, sau intrarea in incaperi s-a facut fara prezenta martorilor, sau procesul verbal de sechestru nu indeplineste conditiile legale si nu in ultimul rand si mai ales daca discutam despre contracte bancare, invocarea clauzelor abuzive, ce duce intr-un final catre o desfiintare a intregii executari silite, daca se descopera ca acel titlu executoriu(contract de credit) a avut inserate clauze abuzive.

Ce trebuie sa contina procesul verbal de sechestru?

(1) Efectuarea sechestrului se va constata de îndată într-un proces-verbal care va prevedea, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 678 alin. (1), următoarele:

a) somaţia de plată făcută verbal debitorului şi răspunsul lui, dacă a fost prezent;

b) enumerarea, descrierea şi evaluarea, după aprecierea executorului, dacă este posibil, a fiecărui bun mobil sechestrat;

c) indicarea bunurilor care, fiind exceptate de la urmărire, nu au fost sechestrate, în cazul în care bunurile sechestrate nu acoperă creanţa;

d) menţionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sechestrate;

e) arătarea bunurilor sechestrate asupra cărora există un drept real de garanţie constituit în favoarea unei terţe persoane;

f) arătarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate;

g) arătarea persoanei căreia i se lasă în depozit bunurile sechestrate.

ATENTIE – Mentiunile de mai sus, sunt supuse unei nulitati absolute, daca executorul judecatoresc nu le mentioneaza, ceea ce echivaleaza cu o anulare a sechestrului asigurator!

Nu uitati ca singura varianta prin care un executor va poate executa LEGAL , este un titlu executoriu cert lichid si exigibil! Altlfe, intreaga executarea silita poate fi anulata!

Dupa infiintarea acestui sechestru si identificarea bunurilor mobile, executorul judecatoresc, daca debitorul nu contesta executarea silita, procedeaza la vanzarea la licitatie publica a bunurilor sechestrate.

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Contract Credit Bancpost 2007 Cu Marja Bancii Inexistenta – Clauze Abuzive Bancpost – Avocat Cuculis

Lipsa Inserarii In Contractul De Credit Al Unei Marje, Desi Exista Sintagma Ca Dobanda Va Fluctua Dupa Marja Bancii Si Indicele De Referinta Trebuie Considerata Ca O Clauza Abuziva Alaturi De Comisionul De Acordare Si Admiistrare  – Avocat Cuculis

Cum Creste Rata La Banci, Cand Liborul Se Prabuseste  – O scurta Incursiune La Suprafata Contractului De Credit

Astazi am analizat un contract 2007 Bancpost in nesfarsita moneda CHF.
Pe de-o parte vad ca bancile au facut conversii peste conversii insa CHF este mai prezenta ca niciodata.
Este prezent pentru ca tot mai multi dintre sutele de mii de imprumutati si-au dat seama ca acea clauza de “restituire a ratelor lunare in moneda imprumutata” este de fapt o clauza abuziva si ei la randul lor nu trebuie sa plateasca sume crescute cu peste 150%.
Incepusem sa va spun despre acel contract Bancpost din 2007.
A inceput cu o dobanda de 5.90% cu “posibilitatea bancii de a modifica unilateral” atat dobanda cat si comisioanele. Un comision de acordare, pentru un credit ce avea temei juridic legea 190/1999, adica complet ilegal acel comision si nu in ultimul rand un comision de adinistrare de 0.10%/sold la fel de ilegal si mentinut in 2016. Ce mi-a atras atentia a fost faptul ca in 2010, cand banca a propus spre semnare imprumutatului, conform oug 50/2010, actul aditional, s-a folosit de sintagma dobanda va fi data de catre marja bancii plus indice referinta libor la 6 luni, insa Marja bancii nu a ajuns niciodata in contract si nu a fost stipulata, ci atentie!! – lasata la voia bancii sa o modifice cum dorea. Cum va inchipuiti deja, dobanda a ajuns in 2016, la 12%. Oare “pacaleala asta” prin ce alte contracte se mai regaseste? Faptul ca banca a introdus sintagma “marja bancii” a fost suficient incat sa convinga in urma plangerii pe cei de la ANPC ca acel contract este corect?

Ce au de facut cei ce se afla in asemenea situatie? Primul rand, calculul pentru sumele platite in plus!

Am facut un calcul, dobanda trebuia sa fie in 2016 de 2 %, STITI cat plateste de fapt? 8%! Stiti ce ce am facut preambulul acesta? Fiindca asta este o alta dovada prin comparatie, o alta aparare a consumatorului de credite in chf, ca “restituirea in aceeasi moneda” este o clauza abuziva, BANCA putand prin strategia aceasta urata si marsava, sa creasca oricat dobanda, sa creasca oricat comisioanele si sa va incaseze orice suma crede de cuviinta. Imprumutatul despre care vorbeam, se chinuie de 10 ani sa plateasca rata la banca, a avut intarzieri cel mult de 30 de zile iar “partenerul financiar” il trateaza ca pe nimic.

Este corect?

Trageti dvs. concluzia! Inghetarea cursului valutar, asa cum a fost obinuta definitiv, este solutia corecta, data de catre justitie. “Memoria, ca forma de justitie” nu trebuie intrepretata decat ca atunci cand o instanta ingheata un curs valutar, nu face altceva decat sa aminteasca bancilor de unde au plecat si cat vor sa bage in buzunare, fara sa tina seama de “parteneriatul contractual” despre care tot vorbesc!
Av. Cuculis Adrian Calin
Inghetare curs

CCR Clauze Abuzive – Băncile Trebuie Să Invite Clienții La Renegocierea Contractelor Spune Curtea Constitutionala – Clauze Abuzive Banci

Curtea Constitutionala A Dat Motivarea Pentru Respingerea Exceptiei De Neconstitutionalitate A Legii Clauzelor Abuzive Ce Permiteau ANPC Sa Deschida Procese Erga Omnes – Ce Efecte Va Avea Asupra Legii Darii In Plata?

Prima veste buna este ca toate sansele de acum incolo, sunt ca legea darii in plata sa ramana intangibila si astfel sa poata fi folosita pe termen lung de catre cei ce au nevoie de aceasta lege, evident, dupa ce si MJ va reactiona si va obliga notarii sa reduca tarifele la jumatate.

Practic Curtea Constituțională consideră că modificările la Legea clauzelor abuzive nu acționează retroactiv și nu încalcă dreptul creditorilor la proprietate, se arată în motivarea deciziei Curții. Profesioniștii sunt obligați să invite clienții la renegocierea contractelor, în cazul în care instanțele constată că există clauze abuzive, spune CCR. Soluția este relevantă nu numai pentru cele câteva zeci de procese prin care Protecția Consumatorilor a cerut instanțelor să modifice portofolii întregi de contracte de credit ale băncilor pe motiv că sunt împănate de clauze nelegale, ci oferă și indicii despre cum ar putea judeca Curtea în cazul Legii dării în plată.

Ce spune curtea cu privire la aplicarea retoractiva ?

Aplicarea la contractele în derulare nu e retroactivă! Deci de aici vom putea desprinde concluzia pe viitor, ca si pentru legea darii in plata, CCR va considera ca aceasta nu retroactiveaza si astfel legea va fi intangibila.

Curtea spune că legea nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior și nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situații juridice constituite sub imperiul legii vechi.

“Așadar, Curtea Constituțională constată că această competență conferită instanței judecătorești învestite cu judecarea unei astfel de acțiuni nu vizează desființarea unei clauze abuzive pentru trecut, ci numai pentru viitor, astfel încât prestațiile deja efectuate în baza contractului nu pot fi desființate”.

Astfel, o decizie a instanței elimină efectele clauzei abuzive doar pentru viitor dar că, în cadrul aceleași acțiuni, nu poate fi vorba de returnarea sumelor încasate de la consumatori în baza clauzelor viciate. Acest lucru se întâmplă pentru că e vorba despre o acțiune în încetare, spune Curtea, în comparație cu acțiunea în anulare prin care debitorii și-au recuperat banii în procese individuale sau de grup. Această interpretare a Curții, anticipată de mai multe decizii ale Tribunalului București, arată că debitorii nu-și vor putea recupera banii decât eventual printr-un proces separat.

De ce este important sa denuntam clauzele abuzive din contracte?Cum se denunta? Doar in instanta de judecata!

In conditiile in care avem un banal comision de administrare, prin eliminarea lui din contract, este posibil ca rata sa scata cu 1/3 sau mai exact la o rata de 1000 de lei prin eliminarea comisionului, sa mai platim o rata de 660 de lei in loc de 1000 de lei(Aproxmativ).

av. Cuculis

 

Ordinul European De Protectie Legea 151/2016 – Cum Se Obtine Protectia Europeana? Avocat Cuculis

Ce Reprezinta Ordinul European De Protectie, Cum Se Foloseste Si Cui Ii Este Adresat? Avocat Cuculis

In principal, extragem din legea 151/2016 ca ordinul european de protectie este reprezentat de urmatoarele activitati specifice:

Practic, discutam despre cetăţenii care au calitatea de persoană vătămată în cadrul unui proces penal şi care sunt ori ar putea fi victime ale unor infracţiuni au dreptul sa ceara  autorităţilor, emiterea unui ordin european de protecţie, atunci când se mută în alt stat membru al Uniunii Europene (UE), practic discutam despre un  ordin de protectie extins catre tot spatiul UE.

a) ordin european de protecţieo decizie adoptată de o autoritate judiciară sau echivalentă, a unui stat membru, în legătură cu o măsură de protecţie, pe baza căreia o autoritate judiciară sau echivalentă a altui stat membru dispune măsura sau măsurile corespunzătoare, în temeiul propriei legislaţii naţionale, în vederea continuării asigurării protecţiei persoanei protejate;

b) măsură de protecţie – o decizie în materie penală, adoptată în statul emitent, prin care sunt impuse persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicţii sau restricţii, pentru a preveni săvârşirea asupra persoanei protejate a unei fapte penale care i-ar putea pune în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihologică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală, respectiv:

(i) interdicţia de a se deplasa în anumite localităţi, locuri sau zone definite în care îşi are reşedinţa persoana protejată sau pe care le vizitează;

(ii) o interdicţie sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice, prin poştă, prin fax sau orice alte mijloace;

(iii) o interdicţie sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o anumită distanţă;

c) persoană protejată – persoana fizică beneficiară a protecţiei care decurge dintr-o măsură de protecţie dispusă de statul emitent;

d) persoană care reprezintă un pericol – persoana fizică căreia i-au fost impuse una sau mai multe dintre interdicţiile sau restricţiile prevăzute la lit. b);

e) stat emitent – statul membru în care a fost dispusă o măsură de protecţie care stă la baza emiterii unui ordin european de protecţie;

f) stat de executare – statul membru căruia i s-a transmis un ordin european de protecţie, în vederea recunoaşterii şi executării sale;

g) stat de supraveghere – statul membru al Uniunii Europene căruia i-a fost transferată o hotărâre definitivă prin care o instanţă a dispus faţă de o persoană fizică care a săvârşit o infracţiune una dintre sancţiunile sau măsurile prevăzute la art. 1701, respectiv la art. 17017 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Un ordin european de protecţie poate fi emis sau, după caz, recunoscut şi pus în executare în situaţia în care persoana protejată şi-a stabilit domiciliul sau reşedinţa ori locuieşte pentru o perioadă de timp sau urmează să îşi stabilească domiciliul, reşedinţa ori să locuiască pentru o perioadă de timp pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care a fost dispusă măsura de protecţie.

Cine emite ordinul?

Autoritatea competentă pentru emiterea ordinului european de protecţie, în cazul în care România este stat emitent, este organul judiciar pe rolul căruia se află cauza în care s-a dispus măsura de protecţie pe baza căreia se solicită emiterea ordinului european de protecţie.

Masura poate fi ceruta prin avocatul ce reprezinta partea vatamata in proces!

Care sunt conditiile de emitere de catre statul Roman  prin organele penale, al unui ordin de protectie?

(1) Ordinul european de protecţie poate fi emis la solicitarea persoanei protejate sau la cererea avocatului acestuia, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) persoana protejată locuieşte sau va locui ori şi-a stabilit sau urmează să îşi stabilească domiciliul ori reşedinţa într-un alt stat membru din Uniunea Europeană, căruia i se solicită recunoaşterea şi executarea ordinului european de protecţie;

b) persoana protejată are calitatea de persoană vătămată în cadrul unui proces penal aflat în curs de desfăşurare sau în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare ori de amânare a aplicării pedepsei sau este un membru de familie al persoanei vătămate, beneficiar al uneia dintre măsurile prevăzute la lit. c);

ATENTIE: In cauzele penale, unele dintre acestea necesita asistenta obligatorie a avocatului,fie ales fie din oficiu.

c) persoana care reprezintă un pericol are calitatea de inculpat, condamnat sau persoană faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei în cadrul procesului penal prevăzut la lit. b), iar împotriva sa a fost dispusă cel puţin una dintre următoarele măsuri:

(i) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impuse odată cu luarea măsurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune;

(ii) obligaţia prevăzută la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impusă pe durata arestului la domiciliu;

(iii) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. e) sau f) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, impusă inculpatului cu ocazia pronunţării amânării aplicării pedepsei;

(iv) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. d) sau e) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, impusă persoanei condamnate cu ocazia dispunerii liberării condiţionate;

(v) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, impusă inculpatului cu ocazia aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate;

(vi) interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l) -o) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită de instanţă odată cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi;

d) emiterea ordinului european de protecţie este necesară pentru înlăturarea unui pericol la care este sau va fi expusă persoana protejată.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Banca Transilvania Inghetare Curs Valutar – Randul Bancii Transilvania Sa Inghete Cursul Valutar La 2.0254 Lei/ Franc – Avocat Clauze Abuzive Denominare

Decizia Judeactoriei Alesd Vine Pentru Un Contract De Credit Din 2007 In Franci – Instanta A Decis Inghetarea Cursului La Momentul Anului 2007 Luna Octombrie – Avocat – Clauze Abuzive Inghetare Curs – Denominare

 

Detalii complete despre dosar:

Clauza de risc valutar, este o clauza abuziva!

De ce? Pentru ca banca si-a asigurat, prin variatia dobanzii, incasarea sumelor de bani dorite, indiferent de ceea ce ar fi decis cursul valutar!

Nu a prevazut o modalitate onesta de fluctuatie a cursului valutar si a pozitionat consumatorul intr-o pozitie de inferitoritate!

Nr. unic (nr. format vechi) :1892/177/2015
Data inregistrarii27.10.2015
Data ultimei modificari:05.07.2016
Sectie:Judecătoria Aleşd
Materie:Civil
Obiect:acţiune în constatare clauze abuzive
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
Venter Daniel – cu domiciliul procesual alesReclamant
VOLKSBANK ROMÂNIA SAPârât
BANCA TRANSILVANIAPârât

 

Şedinţe

01.06.2016
Ora estimata: 09:30
Complet: C 2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzei de risc valutar. Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind stabilizarea cursului CHF –lei la momentul semnării convenţiei de credit. Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind pretenţiile decurgând din contractul d ecredit nr. 0128388/03.10.2007. Admite acţiunea formulată de reclamantul VENTER DANIEL MIHAI în contradictoriu cu pârâta VOLKSBANK ROMÂNIA SA şi pe cale de consecinţă : Constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale privind riscul valutar inserate în Convenţia de credit nr. 0128388/03.10.2007 privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi suportarea de către consumator a diferenţelor de curs valutar şi pe cale de consecinţă constată nulitatea absolută a acestor clauze. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-RON pentru efectuarea plăţilor în temeiul Convenţiei de credit încheiată între părţi , la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţial de la data încheierii Convenţiei pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor plătite în plus de către aceasta, sume la care să se adauge dobânda legală, calculată de la data intrroducerii acţiunii şi până la momentul plăţii efective. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Aleşd. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01.06.2016.
Document: Hotarâre  563/2016  01.06.2016

 

Vedeti si : Decizie definitiva de inghetare a cursului valutar la Banca Romaneasca Plus Formular Inghetare CURS VALUTAR!

Definitiva Inghetare Curs La 2.1 Lei Per Franc Banca Romaneasca Avocat Cuculis

Decizia CCR Cu Privire La Modificarea Notiunii De “Familie” – Avocat Cuculis

Ce Spune CCR Despre O Noua Definitie a “Familie”?

I.  În ziua de 20 iulie 2016, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza a doua din Constituția României și al art.21 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în conformitate cu  prevederile art.150 şi art.152 din Constituție,  precum şi ale  Legii nr.189/1999,  iniţiativa  legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege de revizuire a Constituţiei României”, prin care se propune modificarea art.48 alin.(1) din Constituție.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că  iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege de revizuire a Constituţiei României” îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.150  și art.152 din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Senatului.

Probleme cu Serviciile de Telefonie, Internet sau Televiziune? Avocat Cuculis

Totul Despre Reclamatii – Servicii de Telefonie, Internet sau Televiziune! Avocat Cuculis

Utilizatorii care intampina probleme la utilizarea unui serviciu de comunicatii, fie ca este vorba de telefonie, internet sau televiziune, ar trebui sa isi caute drepturile in instanta. Utilizatorii sunt sfatuiti sa solicite furnizorului numarul de inregistrare al sesizarii pentru referinte ulterioare iar ulterior daca nu sunt rezolvate, se pot adresa direct instantei.

In cazul in care este depasit termenul de solutionare al reclamatiei , utilizatorii pot solicita despagubiri furnizorului de servicii de comunicatii electronice conform contractului, constand, in reducerea costului abonamentului proportional cu timpul in care nu a functionat serviciul.

Procedura de solutionare a reclamatiilor Potrivit Deciziei presedintelui ANCOM nr.158/2015 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali, furnizorii de servicii au obligatia sa afiseze pe paginile proprii de internet, dar si sa le inmaneze abonatilor, la incheierea contractului, procedura proprie de solutionare a reclamatiilor.

Practic,utilizatorii acestor servicii au dreptul de a solicita si primi gratuit un exemplar tiparit al procedurii .

Procedura trebuie sa contina informatii despre:
– modalitatile prin care utilizatorii pot inainta o reclamatie (cu indicarea numerelor de telefon, fax, adresei de posta electronica, serviciului postal utilizate in acest scop);
– termenul maxim de solutionare a reclamatiilor si data de la care se calculeaza acest termen;
– despagubirile aplicabile pentru nerespectarea termenului de raspuns la reclamatie;
– termenul si modalitatile prin care utilizatorul este informat despre rezultatul demersurilor efectuate de furnizor pentru solutionarea reclamatiei;
–  cai de contestare a solutiei comunicate.

Ce, cum si mai ales unde reclami?

Daca utilizatorii nu primesc procedura de solutionare a reclamatiilor sau au incheiat un contract in care nu este precizat termenul de remediere a deranjamentelor si despagubirile aplicabile in cazul in care acest termen nu este respectat, pot sesiza ANCOM.

Daca furnizorul nu isi respecta obligatiile contractuale referitoare la termenul de remediere a defectiunilor si acordarea despagubirilor sau daca termenul de solutionare a reclamatiei a fost depasit ori nu au primit niciun raspuns de la furnizor, se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. In aceasta situatie, ANCOM poate propune o solutie, neputand insa impune furnizorului sa ofere o anumita rezolvare sau sa acorde despagubiri.

De ce este important sa sesizati orice incalcare?

Pentru a putea obtine o despagubire ulterioara in instanta, este importat sa puteti proba in fata instantei ca v-ati adresat macar cu o solicitare catre operator, daca nu au dat curs, atunci  este mult mai usor de obtinut o despagubire!

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Intrebari Actuale Despre Legea Darii in Plata – Cat Costa si Cum Scapam de Recuperatorii De Creante – Interviu Avocat Cuculis

Aspecte Relevante In Practica, Priviitore La Legea Darii In Plata,Aplicarea Pentru Cei Aflati In Executare, Cesionati Catre Recuperatori Si Refuzurile Bancilor  – Avocat Cuculis

Cred ca dupa o perioada de timp se impune sa tragem linie si sa intelegem exact cu ce probleme ne confruntam din partea recuperatorilor si bancilor, atunci cand vine vorba de aplicarea legitima a legii darii in plata. Am vorbit cu cei de la ziare.com pentru care scriu de multa vreme si am incercat sa le structurez cateva dintre situatiile cu care se confrunta cei care apeleaza acum la legea darii in plata si de ce este esential sa intelegem ca bancilr nu au nicio sansa, daca noi nu le dam nicio sansa.

Mai jos este extras din interviul acordat de av. Cuculis Adrian pentru ziare.com

Legea darii in plata a intrat in vigoare de mai bine de doua luni, insa cei care vor sa scape de povara ratelor cu ajutorul ei se confrunta deja cu un obstacol – recuperatorii sustin ca nu li se aplica legea. Avocatii dauasigurari ca proprietarii locuintelor vor castiga in instanta fara probleme.

In multe cazuri, firmele de recuperare au cumparat creanta de la banci, iar acum cei care au probleme cu plata ratelor sunt datori recuperatorilor. Concret, debitorul (datornicul) a ramas acelasi, insa creditorul – initial banca de la care s-a facut imprumutul – s-a schimbat. Odata cu asta, lucrurile nu mai sunt la fel de clare pentru cei indatorati.

Avocatul Adrian Cuculis a acordat un scurt interviu Ziare.com, in care a raspuns intrebarilor pe care si le pun multi dintre cei care peste noapte s-au trezit datori catre recuperatori.

Recuperatorul imi spune ca legea nu i se aplica si trebuie sa il dau in judecata. Ce trebuie sa fac?

Avocatul a explicat ca, desi recuperatorul transmite ca legea nu i se aplica, situatia este simpla, din punctul de vedere al legislatiei, deoarece prevederile acestei legi arata foarte clar ca ea se aplica inclusiv executarilor silite sau celor executati silit, la articolul 11: ” (…) prezenta lege se aplica atat contractelor de credit aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare, cat si contractelor incheiate dupa aceasta data”.

“In conditiile in care creditul a fost cesionat catre un recuperator de creanta, in principal discutam despre credite neperformante care au avut probleme la plata ratelor. Asta nu inseamna ca nu se aplica inclusiv celor executati silit pe imobil – le-a fost vandut imobilul – si ulterior au ramas cu o datorie.

Sa facem urmatoarea distinctie: In cazul in care suntem intr-una dintre cele doua situatii – fie avem imobilul in posesia noastra, dar el este executat silit, fie nu il mai avem in posesia noastra, dar suntem in continuare in executare silita -, este important sa facem notificarea prin care anuntam recuperatorul ca dorim sa stingem acea datorie.

In momentul in care primim un raspuns negativ din partea recuperatorului de creante, evident ca se activeaza articolul 8 din Legea 77/2016, care spune foarte clar ca, daca creditorul refuza sa semneze actul de dare in plata – stingerea datoriei pana la urma in cazul celor executati silit fara imobil -, debitorul se poate adresa direct instantei de judecata”, a explicat Cuculis.

De asemenea, acesta a subliniat ca, pentru ca imobilul sa fie dat in plata, nu este nevoie de notar, ci acest lucru se poate face printr-un inscris sub semnatura privata – “poate sa il faca recuperatorul de creante, ii pune stampila si a terminat orice fel de discutie cu debitorul lui, e procedura foarte simpla, nici nu mai avem nevoie de notar”.

Daca acest lucru nu se intampla, “atunci debitorul se duce direct la instanta si va putea sa ceara inclusiv daune morale pentru ca recuperatorul i-a tergiversat procedura de stingere a datoriei”.

Totodata, acesta ne-a explicat si care este ponderea celor care trebuie sa rezolve aceasta problema cu recuperatorii, si nu cu banca: “As merge pe 30 la suta banci si 70 la suta recuperatori. Pana in momentul de fata, toate solicitarile bancilor au fost respinse”, a subliniat avocatul.

Poate recuperatorul sa castige in instanta?

Avocatul ne-a explicat si ca, respectand conditiile legii, recuperatorul nu poate sa aiba castig de cauza in instanta intr-o asemenea situatie, subliniind ca exista o dispozitie legala care ne spune foarte clar ca, daca creditorul nu doreste sa primeasca imobilul in plata sau sa stinga datoria, se poate merge in instanta.

“Avem prevedere legala cu privire la treaba asta, deci lucrurile sunt clare, n-au cum sa piarda (datornicii – n.red.). Pot pierde daca nu se incadreaza in dispozitiile articolelor 4 si 5. Aia e o alta poveste. Dar pe conditiile indeplinite, nu au cum sa piarda in instanta, pe considerentul asta”, a spus Cuculis.

Ce poate face recuperatorul impotriva mea?

Recuperatorii pot incerca intai sa renegocieze conditiile contractului, pentru a evita pierderile financiare, odata cu darea in plata a locuintei, a carei valoare de multe ori nu acopera datoria ramasa.

Insa, daca proprietarul locuintei refuza orice fel de negociere, recuperatorul nu poate lua vreo masura impotriva lui.

“Nu are ce sa faca, este aptitudinea mea sa iti recunosc tie orice fel de negociere si dreptul meu sa semnam orice fel de intelegere pe care o facem, dar daca eu nu vreau, ca si debitor, nu ma poti obliga. Imi aduc aminte de o discutie de acum cateva zile cu un client – ‘Hai sa vedem, poate oamenii astia o sa ne scada 20 la suta soldul, poate reusim…’. ‘Nu, domne, nu ma mai intereseaza absolut nimic, vreau pur si simplu sa dau casa in plata, spune si mie: ce sa negociez pentru o garsoniera de 18 metri patrati? Astia imi cer 60.000 de franci elvetieni. Ce sa mai negociez?’ Deci nu poate sa ii faca absolut nimic”, a precizat Cuculis.

Pot sa mai recuperez anumite comisioane sau dobanzi deja platite?

Iata un subiect la care se gandesc poate putini dintre cei care vor sa dea imobilul inapoi si sa scape de orice datorie. Acestia ar putea, in cazul in care ar da banca in judecata, sa castige o parte dintre comisioanele si dobanzile platite.

“Aici este o alta discutie, foarte interesanta. Nu mi se pare corect, desi la unison se intampla lucrul asta, ca in posibilul act de dare in plata semnat – si am asistat zeci de oameni saptamanile astea – banca sau recuperatorul spune ca se renunta la orice drept trecut si viitor ce ar putea sa rezide din conventia de credit – exista si un paragraf in fiecare acord de dare in plata.

Lucrul asta este ilegal, pentru ca pe mine nu ma conditioneaza legea sa dau in plata daca renunt la drepturile din contract. Atata vreme cat mi-ai luat mie niste bani pe care eu consider ca mi i-au luat ilegal, eu ar trebui sa am deschisa pe viitor posibilitatea de a te da in judecata pe tine si sa nu-mi restrictionezi mie accesul la instanta si la Justitie, pentru simplul fapt ca vrei sa-ti rezolvi niste chestiuni din trecut cu contractele facute gaunos”, a spus Adrian Cuculis.

In momentul in care un client primeste un asemenea contract de dare in plata, are posibilitatea sa refuze semnarea sa.

“Daca cineva primeste – si cu siguranta va primi un asemenea draft de contract – are posibilitatea sa spuna ‘Eu refuz sa semnez un asemenea contract de dare in plata, pentru ca astea sunt considerentele legii, ea nu spune ca trebuie sa renunt la vreun drept’ si evident ca are posibilitatea sa dea pur si simplu in judecata pe mai departe in instanta pe acel recuperator sau banca, pentru inchiderea datoriei pe instanta de judecata si nu pe calea amiabila.

Asta inseamna inclusiv recuperarea acelor comisioane, pentru ca ramane cu acel drept. Atata vreme cat renunta la el, ce sa mai recuperezi?”, a mai precizat avocatul.

Cat costa

Una dintre temerile celor care au decis sa renunte la locuinta cu ajutorul acestei legi este acela ca ar trebui sa plateasca sume de bani prea mari pentru posibilitatile lor financiare, in conditiile in care acestea nu le-au mai permis sa continue plata ratelor.

Adrian Cuculis spune insa ca este vorba despre plata a circa 5.000 de lei.

“A aparut deja OUG 32/2016 ce ii scuteste in momentul de fata pe cei care vor sa dea in plata, la prima dare in plata. Deja nu se mai platesc taxele pentru transferul de propritetate.

In schimb, taxele notariale au ramas cele disponibile pentru toata lumea, la orice transfer de proprietate, si evident taxele avocatiale.

In momentul de fata, daca ai vrea sa-mi dai in plata un imobil de 50.000 de euro, cu aproximatie de 90 la suta, costurile tale efective s-ar ridica undeva catre 5.000 de lei, impartind onorariu avocat si onorariu notar. Si s-ar exclude inca cel putin 2.000 de euro care ar trebui sa fie platiti cu titlul de impozit pe venit, deci astia au fost eliminati”, a mai spus avocatul Cuculis Adrian.

Explicatiile de pe ziare.com aici.

Mai multe aspecte neclare? Completati formularul de mai jos!

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

Problema Juridica – Impartirea Unui Imobil Ipotecat La Banca – Iesire Indiviziune – Avocat Cuculis

Partajarea/iesirea din indiviziune in cazul unui imobil ipotecat la banca ridica de cele mai multe ori

Buna ziua. Ma numesc Popescu Ion, sunt din Bucuresti si va rog, daca se poate sa imi raspundeti la urmatoarea intrebare: detin impreuna cu o persoana un apartament in devalmasie. Impreuna cu acea persoana am contractat un credit cu ipoteca pe acel apartament. Amandoi figuram ca imprumutati. Pot cere instantei iesirea din indiviziune cu atribuirea apartamentului catre mine, stabilirea unei sulte si sulta sa fie platita de mine direct in contul bancii creditoare? Valoarea soldului creditului este aproximativ egala cu valoarea apartamentului. Cealalta persoana, desi este imprumutat si coproprietar, refuza sa plateasca parte din rata. Prin aceasta actiune doresc, cu alte cuvinte, sa preiau atat creditul integral cat si proprietatea asupra intregului apartament. Multumesc.

Raspuns:

De multe ori veti auzi atat specialisti in drept cat si judecatori care vor sa imparta ceva ce nu poate fi impartit fara a treia persoana, adica banca.

O hotarare judecatoreasca nu poate schimba raporturile intre parti si terta persoana banca, daca aceasta nu este introdusa in cauza.

De cele mai multe ori exista hotarari prin care se stabileste obligatia unui sot de a plati intreg creditul la banca in favoarea celuilalt sot de a-i ceda la finalul contractului partea sa de proprietate, insa ceea ce foarte multi nu au in vedere, este faptul ca da acel sot care a primit in “grija” creditul, inceteaza sa plateasca, atunci chiar daca exista sentinta de “partajare” banca il poate executa silit si pe cel ce a fost “scutit” de a plati prin sentinta judecatoreasca.

Am vrut sa fac public acest lucru fiindca am vazut multe persoane ce au zis ca nu li se pare firesc sa plateasca din moment ce au o hotarare judecatoreasca ce spune ca sarcina platii revine celuilalt sot si nu intelegeau cum este posibil sa fie executati.

ATENTIE – Daca vreti sa schimbati partile din contract, sau sarcinile asumate, puteti face acest lucru DOAR prin introducerea bancii in dosarul de partaj bunuri si obligatii.

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Clauze Abuzive Piraeus – Noi Limite Ale Abuzurilor Descoperite La Piraeus Bank – Comision Administrare Credit La Valoarea Imobilului Clauza Abuziva – Avocat

Piraeus Bank A Incasat In 2007 Comision De Administrare Stabilit La Suma Evaluata A Imobilelor – Comisonul De Administrare Al Piraeus Bank Este O Clauza Abuziva – Avocat Cuculis

Piraeus bank face si exceptii, negative nu pozitive. Unui client i-a fost incasat din 2007 si pana la zi un comision raportat la valoarea imobilului adus garantie. Daca creditul a fost de 240000 de  chf, conform contractului imobilul a fost evaluat la 324000 chf si astfel comisionul a fost aplicat la aceasta suma,

Nu este suficient ca oricum incasarea comisionului de administrare este susceptibila de a fi considerata practica abuziva, aplicat la sold sau la creditul acordat, se pare ca intre 2006-2008 bancile au fost extrem de inventive aplicand acest comision la tot ce-au prins!

Cum suna clauza comisionului de administrare a Piraeus Bank?

-Pe de-o parte a fost incasat un Comision de acordare de 4860 CHF care se achita la data tragerii CREDITULUI fiind retinut din Limita creditului acordat.

Comision de administrare stabilit ca un procent de 0.03% aplicat la valoarea de evaluare a imobilelor aduse drept garantie si perceput lunar la data scadentei odata cu rata lunara de plata;

Cum arata calculele?

a)      Comision de administrare:

 

0.03% aplicat la valoarea de evaluare a imobilelor aduse drept garantie si perceput lunar, rezultand astfel Conform art. 4.1 litera b teza ultima, valoarea de ipoteca/evaluare este de 324.967 CHF rezultand astfel, un comision static lunar de 97.49 CHF platibl din luna a 4-a 2007 si pana la zi 14.07.2016 reprezentand un numar de 111 luni ce le vom inmulti cu 97.49 franci, rezultand astfel  – 10821.39 chf –44.475,91 lei.


Samsung SCX-6x45 Series_20160714113124

 

 

 

La prima citire a contractului, comisionul de administrare nu pare sa aiba un alt element de noutate fata de alte contracte de credit. Insa dam citire art. 1.3 din contractul de credit litera c) comisionul de administrare stabilit ca un procent de 0.03% aplicat la valoarea de evaluare a imobilelor aduse drept garantie si perceput lunar la data scadentei odata cu rata lunara de plata.

Prin raportare la art.4.1  sectiunea garantii din contract, litera b) teza mijlocie, avem urmatorul paragraf «  Valoarea de evaluare a imobilului ce se ipotecheaza conform raportului intocmit de SC DISTINCT CONSULTING S.R.L evaluator Madalin Constantinescu la data de 02.04.2007 este de 324.967 CHF»

Prin ce tip de malformatie contractuala, se poate percepe un comision de administrare la care sa luam in calcul « valoarea imobilelor « ? din moment ce administrarea creditelor nu are corespondent in evaluare, fiindca evaluarea este oricum platita separat !

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

 

Cum Se Cer Informatiile Publice De La Institutiile Statului? Ce Facem Daca Nu Raspund? Legea 544/2001 – Avocat Cuculis

Organele si Autoritatile Publice Au Obligatia Sa Raspunda Solicitarilor Cu Pivire La Informatiile Publice – Cum poti cere informatii de la institutiile publice?

Temelia solicitarii o reprezinta – legea nr. 544/2001 care dă posibilitatea oricărei persoane sa solicite și sa obțina informații de interes public, definite  de catre lege ca orice informații care privesc activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor, asta presupune fie pe format fizic fie informational fie chiar si verbal daca el se poate proba.

„Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop”, stabileşte art. 3 al legii 544/2001.

Nu de putine ori ne intrebam ce inseamna si cum este aparat acest principiu al accesului la inforatia publica astfel accesul liber şi neîngrădit al unei persoane la informaţiile de interes public este unul dintre principiile fundamentale ale relaţiei dintre persoanele fizice şi autorităţile publice, în conformitate cu prevederile din Constituţie.

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice cateodata chiar si  din oficiu informaţii de interes public cum ar fi:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Cum pot fi solicițate  informații publice?

Legea nr. 544/2001 stabileşte că informaţiile de interes public se oferă la cerere, în scris sau verbal deci avem 2 modalitati de raspuns al institutiei publice.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public, trebuie obligatoriu să cuprindă:

 • autoritatea sau instituția publică căreia i se adresează cererea;
 • informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
 • numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

ATENTIE – Trimisă solicitarea scrisă, autorităţile sunt obligate prin lege să răspundă, tot în scris, în cel mult zece zile de la înregistrarea solicitării,dar nu mai mult de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

În cazul în care durata necesară pentru identificarea si difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile”.

Ce să faci când nu primeşti un răspuns?

AtentieNe putem adresa instantei de judecata si in functie de prejudiciul suferit prin lipsa raspunsului la solicitarea noastra, se pot fixa atat daune materiale ori morale si daune cominatorii viitoare pentru fiecare zi de intarziere pentru eliberarea unui raspuns din partea institutiei cu pricina!

Mai precis, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Cererea de chemare in judecata se inainteaza la  secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice, iar instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să vă plătească daune morale şi/ sau patrimoniale asa cum am indicat mai sus!

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executat De Eos Ksi Romania – Executare Anulata Integral De Instanta – Avocat Cuculis

Executarea Pornita De Eos Ksi Romania Anulata De Catre Instanta De Judecata – Executa de Eos Ksi Romania – Avocat Cuculis

Solutia Instantei Judecatoriei Sectorului 6, mai jos-

Sa nu trecem usor peste aceasta sentinta, fiindca ea este de o importanta majora.

Va rog sa observati mai jos, ca se ANULEAZA un dosar de executare silita din 2013, mai precis dosarul 745/2013, ori , daca vom observa, cererea de contestatie la executare a fost depusa in luna a 11-a 2015, adica 3 ani de zile mai tarziu inceperii executarii silite.

In practica(evident nu a noastra), bancile vorbesc despre o imposibilitate de anulare a unei executari silite dupa 3 ani de zile de la primele acte de executare, trebuie sa ne imaginam ca 3 ani de zile executorul si acest EOS KSI ROMANIA si fostul BCR au incasat bani din popriri in mod ILEGAL, iar 3 ani de zile mai tarziu, prin invocarea unui mecansim complex de analiza a titlului executoriu, instanta de judecata, printr-un rationament extrem de precis si corect, a anulat toata executarea silita, motivul necertitudinii titlului fiind luat in discutie cu precadare.

Concluzia?

Atata vreme cat o executare silita a inceput in baza unui titlu cu anumite probleme de certitutine, este doar normal ca si dupa 3 ani de zile sa poata fi anulata executarea silita inceputa in mod abuziv.

Atentie – Contestatia poate fi depusa in 3 ani de zile mai ales daca discutam de un contract bancar!

Dosar: 32858/303/2015

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 745/2013 aflat pe rolul BEJ Tudor Irina Alexandra. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.07.2016.
Document: Hotarâre    12.07.2016

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000255952&id_inst=303

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

http://indrumari-juridice.eu/contact.html

Credit Europe Bank Pierde Contestatia La Notificarea De Dare In Plata – Avocat Cuculis

Judecatoria Sectorului 6 A Respins Contestatia Depusa De Catre Credit Europe Bank La O Notificare De Dare In Plata – Ce Urmeaza Sa Faca Debitorul? – Avocat Cuculis

two men exchanging a house for keys isolated on white

            Dare in Plata Casa

Dupa ce am depus notificarea de dare in plata Credit Europe Bank a gasit ca este moral, dupa ce ani de zile a incasat dobanzile si comisioanele abuzive, sa mai faca si contestatie la darea in plata.

Ei bine, au avut o surpriza.

Ce am invocat in contestatia la darea in plata?

 1. Exceptia lipsei timbrajului:

Avand in vedere ca leguitorul nu a prevazut pentru acest tip de contestatie, un timbraj anume,  consideram ca prezenta contestatie este una de natura evaluabila in bani asa cum este aratat in art. 3 din oug 80/2013 cu urmatoarele sume –
(1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 500 lei — 8%, dar nu mai putin de 20 lei;

b) intre 501 lei si 5.000 lei — 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
c) intre 5.001 lei si 25.000 lei — 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
d) intre 25.001 lei si 50.000 lei — 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
e) intre 50.001 lei si 250.000 lei — 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
f) peste 250.000 lei — 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.
(2) Se taxeaza potrivit alin. (1) si urmatoarele categorii de actiuni:
a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie acestor cereri;

Luand in considerare faptul ca urmeaza sa se stinga o creanta, in ipoteza notificarii de dare in plata, practice beneficiul partii reclamante in conditiile in care actiunea I s-ar admite, ar fi acela de a “castiga” suma pentru care imprumutatul urmeaza sa fie scutit, prin cedarea imobilului, astfel apreciem ca valoare la care trebuie sa timbreze partea reclamanta, este valoarea soldului creditului ce urmeaza sa fie remis ca datorie.

In ipoteza in care veti trece peste mentiunile de mai sus, va solicitam in mod respectuos sa observati dispozitiile Art. 27 din Oug 80/2013 – Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxeaza cu 20 lei.

 

2) Exceptia tardivitatii depunerii contestatiei la notificarea de dare in plata:

Avand in vedere ca leguitorul a prescris un termen pentru ca Banca,Ifn-ul ori Recuperatorul de creanta sa poata contesta notificarea de dare in plata, avand in vedere si dispozitiile art. Art. 7 din legea 77/2016 astfel
in termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii emise in conformitate cu dispozitiile art. 5, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege, va rugam sa observati/cercetati termenul de depunere al contestatiei urmand ca in functie de data depunerii la posta/registratura a contestatiei, sa dispuneti in consecinta.

Dupa nici macar un termen de judecata, fiindca cererea s-a anulat in procedura de regularizare, CREDIT EUROPE Bank a pierdut prin anularea cererii pentru neindeplinirea obligatiilor.

Nr. unic (nr. format vechi) :10423/303/2016
Data inregistrarii31.05.2016
Data ultimei modificari:05.07.2016
Sectie:……
Materie:Civil
Obiect:alte cereri contestaţie dare în plată – Legea 77/2016
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
S.C. CREDIT EUROPE BANK N.V. (CREDIT EUROPE NV)Reclamant
LACEANU TUDOR LUISA CLAUDIAPârât

Şedinţe

05.07.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: 4-CAMERA DE CONSILIU CU
Tip solutie: Anulează cererea
Solutia pe scurt: În baza art. 200 alin. 4 Cod procedură civilă (în vigoare începând cu 15.02.2013), anulează cererea formulată de reclamanta SC Credit Europe Ipotecar IFN SA. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la data comunicării, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.07.2016.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    05.07.2016

Ce are de facut debitorul dupa acest pas?

In principal, banca nu mai poate face absolut nimic sa conteste notificarea de dare in plata. Pe de-o parte ca legea 77/2016 prevede clar ca dupa respingerea cererii, creditorul are obligatia sa reia procedura de dare in plata in 10 zile [..]

(6) In termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestatiei, creditorul are obligatia sa se prezinte, in conformitate cu notificarea prealabila a debitorului, la notarul public indicat in cuprinsul acesteia. Dispozitiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atat in vederea transmiterii informatiilor si a inscrisurilor, cat si in vederea stabilirii datei exacte a semnarii actului de dare in plata[..]

aceeasi lege prevede ca daca nu se va prezenta, debitorul are posibilitatea sa-l actioneze in judecata fie pentru stingerea datoriei reziduale fie pentru transferul de proprietate si stergerea datoriei.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Judecatoria A Anulat Clauzele Abuzive Dintr-o Executare Silita A BCR – Avocat Cuculis

Judecatoria Ploiesti A Facut Corespunzator Aplicarea Dispozitiilor Din Materia Executarii Silite si Contestatiei La Titlu Si A Dispus Anularea Clauzelor Din Cadrul Titlului Executoriu – Avocat Cuculis

Ce clauze abuzive se ragaseau in contract si ce s-a solicitat!?

 • Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la punctul 5 din contractul de credit, dupa aceasta data dobanda curenta este formata dintr-o dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediul BCR, la care se adauda 1,50 pp;
 • Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la punctul 9 litera b, comisionul de acordare credit de 1,80% flat, euro;
 • Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la punctul 9 litera c, comisionul de administrare credit de 30 euro lunar.

dobanda 0 la bcr

Solutia instantei –

Dosar: 21408/281/2015

NumeCalitate parte
BRĂNOIU LIDIA MAGDALENAla Biroul de Avocatură Cuculis şi AContestator
SC SUPORT COLECT SRL PRIN MANDATAR BCRIntimat

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea privind suspendarea executării silite, ca inadmisibilă. Admite în parte contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la punctul 5, punctul 9 lit. b) şi punctul 9 lit. c), din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 545V/23.08.2007. Constată nulitatea absolută a clauzelor prevăzute la pct.5, pct.9 lit. b) şi pct. 9 lit. c) din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 545V/23.08.2007. Dispune anularea în parte a formelor de executare întocmite în dosarul de executare silită nr. 728/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc Petcu Alexandru, în limita clauzelor constatate abuzive şi în parte a încheierii din data de 18.05.2015 pronunţată în dosarul susmenţionat având în vedere nulitatea clauzelor susmenţionate. Cheltuielile de judecată urmează a fi solicitate pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Ploieşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.07.2016.
Document: Hotarâre  6625/2016  08.07.2016

http://portal.just.ro/281/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28100000000276173&id_inst=281

avocat Cuculis

CCR- Contractul Individual De Munca Nu Poate Fi Suspendat In Timpul Cercetarii Disciplinare – Avocat Cuculis

Decizia nr. 261/2016  – Curtea Constituionala Face Curat In Dreptul Muncii Si Confera Protectie Angajatului – Astfel S-a Decis Ca Pe Perioada Cercetarii Disciplinare Contractul De Munca Nu Poate Fi Suspendat – Această posibilitate a angajatorului este în contradicţie cu legea fundamentala, astfel că, de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial, dispoziţia a devenit inaplicabilă – Avocat Cuculis Decizia nr. 261/2016

ccr

CCR a decis  că prevederea legală ce dă dreptul angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă al salariatului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, este neconstitutionala , acest lucru fiind stabilit prin Decizia nr. 261/2016,publicata in  7 iulie şi se aplică de la data publicării.

Vorbim despre dispoziţiile literei a a alineatului 1 al articolului 52 din Codul muncii, conform cărora “contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului (…) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii”. CCR a stabilit că suspendarea salariatului în timpul cercetării disciplinare prealabile reprezintă o restrângere exagerată a dreptului constituţional la muncă, astfel prin urmare, angajatorilor nu le mai este permisa aceasta sanctiune.

Extras din decizie –

“Curtea consideră că salariatul trebuie să se bucure de garanţii suficiente care să asigure că restrângerea exerciţiului dreptului la muncă nu este rezultatul unor eventuale acţiuni abuzive ale angajatorului, favorizate de caracterul subiectiv al raportului de muncă. Or, având în vedere lipsa unor criterii obiective, care să circumstanţieze situaţia în care angajatorul poate dispune suspendarea în ipoteza art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, precum şi faptul că, în lipsa unor astfel de criterii legale, aprecierea temeiului de suspendare este lăsată, în întregime, la dispoziţia angajatorului, Curtea apreciază că dispoziţiile textului de lege criticat, interpretate în coroborare cu celelalte texte din Codul muncii incidente în materia suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi în materia răspunderii disciplinare, nu oferă suficiente garanţii pentru ca această măsură să fie dispusă cu păstrarea unui raport proporţional între necesitatea protejării intereselor angajatorului, pe de o parte, şi cea a drepturilor salariatului, de cealaltă parte, se arată în documentul apărut recent în Monitor.

Angajatorul poate lua masura suspendarii si in urmatoarele cazuri – :

 • în cazul în care salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută;
 • în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 • în cazul în care împotriva salariatului s-a luat măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;
 • pe durata detaşării;
 • pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

 

“Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”, scrie în actul normativ.

Angajatorii pot să aplice următoarele sancţiuni disciplinare:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată de maximum 60 de zile;
 • reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază şi/sau şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

“În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului (…) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile”, este punctat în Legea nr. 53/2003.

În timpul cercetării, salariatul este îndreptăţit să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa, iar acesta poate să fie asistat, la cerere, de un avocat sau de un reprezentant al sindicatului din care face parte.

De asemenea, chiar dacă prin dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 legiuitorul a urmărit în mod evident prevenirea unor eventuale prejudicii aduse angajatorului, acest aspect nu este precizat ca o condiţie expresă pentru suspendarea contractului de muncă, astfel că nimic nu îl opreşte pe acesta să dispună măsura suspendării chiar şi în ipoteza în care continuarea raportului de muncă, până la stabilirea unei eventuale răspunderi disciplinare, nu ar avea niciun efect negativ asupra activităţii sau intereselor angajatorului.

IMPORTANT!  Pentru o abatere disciplinară poate fi aplicată numai o singură sancţiune, iar amenzile disciplinare sunt interzise prin lege.

AICI  TEXT INTEGRAL DECIZIA 261/2016 A CCR 

Dispozitivul hotararii

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nicolae Nica şi Laurenţiu Andi Vlad în dosarele nr. 793/113/2015 şi nr. 166/113/2015 ale Tribunalului Brăila – Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt neconstituţionale.

 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

 

Cum Obtinem Demontarea / Desfiintarea Antentei Gsm De Pe Blocul De Locuinte – Asociatia De Proprietari Contra Operatorilor De Telefonie Mobila – Avocat Cuculis

Cum Oblig Telefonia Mobila Sa-si Mute Antena De Pe Blocul Unde Locuiesc? Vizate Antenele Gsm Ale Operatorilor De Telefonie Mobila – Avocat Cuculis

antene blocuri

Informatiile de mai jos, au plecat de la o solicitare a unei persoane interesate, sa desfiinteze antenele GSM de pe blocul in care locuieste, acesta avand imobilul la ultimul etaj, de asemenea cu minor nou nascut si plin de griji fara de undele emise de catre aceste antene. 

Totul pleaca de la ideea semarii contractului, concretizata intr-un act juridic contractul de inchiriere al terasei.

Nu de putine ori vedem amplasate pe blocurile de locuinte, antene GSM care evident ca amplifica un semnal Gsm, pentru ca noi fiecare, sa putem discuta la telefon.

Intrebarea se pune, cat de nocive sunt aceste antene GSM pe de-o parte din punct de vedere al radiatiilor si pe de alta parte din punct de vedere al contractelor incheiate de catre Asociatiile de proprietari, cu detinatorii de antene gsm. 

Din analizarea contractelor de amplasament, de inchiriere a spatiilor teraselor blocurilor, acest contracte sunt aproape  de nereziliat, avand in vedere ca operatorul GSM face investitii mari si vrea sa se asigure ca nu ii va fi mutata antena prea repede.

Instantele de judecata pun pe primul loc sanatatea oamenilor si nu contractele semnate!

Cunoastem din prevederile de drept comun, ca poti rezilia un contract, indiferent de ce destinatie are acel contract, doar prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea conditiilor contractate, ori in aceasta situatie, suntem intr-un caz atipic, respectiv, contractul semnat de catre Asociatie, poate afecta chiar si prezumtiv un drept mult mai important decat dreptul la libera contractare, dreptul la viata si la sanatate personala.

Extras din hotararea instantei – Reclamantul a aratat ca este proprietarul apartamentului nr. […], situat in Bucuresti, […], iar pe terasa blocului, deasupra locuintei sale, sunt montate mai multe antene GSM aflate in proprietatea paratei. Se considera ca se impune ridicarea echipamentelor avind in vedere nocivitatea larg recunnoscuta si chiar demonstrata a acestui tip generator de campuri electromagnetice. Chiar si existenta unui risc potential justifica indepartarea antenelor. Se invoca dreptul la viata si sanatate, la  proprietate, de acces la instanta Totodata, se sustine ca amplasarea antenelor a fost facuta fara respectarea dispozitiilor legale, nefiind obtinut acordul proprietarul apartamentului direct afectat, conform art. 39 si 41 din legea nr 230/2007.

Cum pot solicita instantei de judecata sa oblige operatorul GSM sa desfiinteze/demonteze antena de pe bloc?

Cine poate solicita desfiintarea antenei?

In primul rand, actiunea poate fi pornita fie de catre Asociatia de Proprietari ce a semnat acordul de amplasare al antenei GSM fie de catre orice alta persoana aflata in imobilul unde este amplasata antena sau orice alta persoana ce poate sa faca dovada ca ii este afectata viata si sanatatea.

Extras din hotararea instantei – Atat timp cat nu s-a stabilit cu un anumit grad de certitudine ca antenele GSM nu au nici un efect periculos asupra vietii si sanatatii unei persoane  ce locuieste permanent in preajma acestor dispozitive, reclamantul trebuie sa beneficieze de principiul precautiei instituit de art 174 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (fostul art. 130 R din Trtataul de la Maastricht), care s-ar traduce prin aceea ca, in lipsa unor date certe referitoare la consecintele pe termen lung ale expunerii la campuri electromagnetice, autoritatile trebuie sa protejeze cu prioritate individul contra riscurilor potentiale .

Instanta apreciaza ca dreptul la viata si integritate fizica si  implicit la sanatate, garantat de art. 2 din Conventia Drepturilor Omului ratificata de Romania prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicata in M. Of. Nr. 135/31.05.1994) si consacrat de art. 22 si 34 din Constitutie, presupune si eliminarea din mediul biologic al individului a oricarui risc potential pentru sanatatea si bunastarea sa.

De ce este foarte simplu pentru piata telekom sa faca asta?

Pentru ca folosesc pe costuri mici, terasele blocurilor inalte, pentru a propaga semnalul gsm astfel nefiind obligate sa-si faca propria infrastructura.

Este pana la urma novica mentinerea unei antene GSM pe blocul in care locuim si este un element determinant in castigarea procesului?

Nici nu ar conta.Se pare ca magistratii nu au vrut sa creada niciun studiu si spe buna dreptate nu poti sa pui in balanta sanatatea si viata unui om cu greutatea unui studiu ce se poate considera peste ani de zile ca a fost interpretat gresit, astfel incat au dispus demontarea antenei.

Oricum, instanta va face aplicarea cu prioritate a Constitutiei si a dreptului la viata si a celorlalte acte interne si internationale cat si dispozitii CEDO.

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Directiva 17/2014 BNR Si Aplicarea Directivei Pro Consumator – Avocat Cuculis

Aflam de luni dimineata ca BNR se opune implementarii Directivei 17/2014 pe care o aveti mai jos, prin proiectul Anpc. Avocatul declarat al bancilor, BNR se opune implementarii celor mai de bun simt masuri si cele care evident , protejeaza consumatorul.

Am spus si mai devreme la Realitatea Tv unde era “invitat” telefonic si domnul Pandelica de la, ANPC, ca daca se va tine cont de “amputarile aduse de catre BNR” vom avea o directiva a protectiei bancilor. Va dau un exemplu si de aici o sa intelegeti –

Pentru banca sa poata executa un bun imobiliar in caz de neachitare a ratelor de catre client, trebuie sa existe o declaratie a scadentei anticipate a creditului.

La Art. 54, alin. 5 si 6, proiectul de Ordonanta de urgenta al ANPC prevede o serie intreaga de masuri de protectie pentru consumatori in procedura scadentei anticipate.

“Art. 54. (5) Creditorul poate declara creditul scadent anticipat dupa inregistrarea unui numar de 90 de zile consecutive restanta de catre consumator.

(6) Perioada dintre declararea scadentei anticipate si declansarea executarii silite nu poate fi mai mica de 3 luni. La solicitarea expresa a consumatorului, creditorul reduce aceasta perioada. In cazul in care executarea silita nu este initiata in cel mult 6 luni de la data declararii scadentei anticipate, incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii acestui termen, creditorul nu va mai percepe dobanzi penalizatoare, cu exceptia situatiei in care intre parti a intervenit un acord scris si a celei prevazute la art. 55” – prevede proiectul de OUG.

Banca Nationala contesta vehement si aceste prevederi.

“Potrivit acestor dispozitii, creditorul poate declara creditul scadent anticipat dupa 90 de zile consecutive, de restante, iar perioada dintre declararea scadentei si declansarea executirii silite nu poate fi mai mica de 3 luni. Dupa declararea scadentei anticipate se percepe doar dobanda penalizatoare (art. 54, alin. 3 din Proiect)” – explica BNR cum acest articol va dezavantaja bancile. “citat din hotnews” –

Imprumutatii Isi Vor Putea Converti Creditele Cand Vor Dori Si Fara Costuri – Directiva 17/2014 Si OG Propusa De Anpc – Avocat Cuculis

Anulare Executare Silita Alpha Bank – Clauze Abuzive Inserate In Contractul Bancar – Avocat Cuculis

Alpha Bank Si Anularea Executarii Silite Pornite – Existenta Clauzelor Abuzive Si Anularea Incheierii De Incuviintare A Executarii Silite – Avocat Cuculis

Sentinta Judecatoreasca o vedeti mai jos, decizia apartine unui contestator caruia i-am formulat contestatia la executare impotriva ALPHA BANK ce incerca sa o execute silite si probabil ca ar fi reusit daca doamna in cauza nu s-ar fi adresat instantei de judecata.

logo-alpha

Solutia Instantei Judecatoriei Cornetu Dosar – 6933/1748/2015

BARBU MARIANA LA C.A. CUCULIS SI ASOCIATIIReclamant
BARBU IONEL DRINEL LA C.A. CUCULIS SI ASOCIATIIReclamant
ALPHA BANK ROMANIA SA CU SEDIUL ALESPârât
BARBU MARIANAReclamant
BARBU IONEL DRINELContestator

Ora estimata: 08:30
Complet: C2 MF
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia inadmisibilităţii şi respinge cererea privind suspendarea executării silite ca inadmisibilă. Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare. Admite în parte contestaţia la executare completată formulată de contestatorii Barbu Mariana şi Barbu Ionel Drinel în contradictoriu cu intimata Alpha Bank Romania SA. Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite împotriva contestatorilor-debitori, precum şi toate actele de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. 156/2015 al BEJ Tudorache Cătălin Andrei. Respinge cererea de lămurire a întinderii şi aplicării titlului executoriu ca neîntemeiată. Admite în parte cererea contestatorilor privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată şi obliga intimata la plata sumei de 93,60 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în contravaloarea fotocopierii dosarului de executare. Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorilor privind acordarea celorlalte cheltuieli de judecată. Prezenta hotărâre, se comunică, de îndată şi din oficiu, executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.06.2016.
Document: Hotarâre  2502/2016  13.06.2016

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000080805&id_inst=1748

Anulare executare Barbu Marianaavocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

ProCredit Bank Clauze Abuzive Si Anulare Executare Silita – Avocat Cuculis

Clauze Abuzive Descoperite La ProCredit Bank – Anularea Executarii Silite – Despre ProCredit Bank Nu Prea S-a Vorbit Insa Clauzele Abuzive Au Existat Si Exista Inca In Aceste Contracte – Avocat Cuculis

Inainte de a discuta solutia instantei de judecata, va propun sa vedem ce am cerut in cererea de chemare in judecata – 

Pro-Credit-Bank avocat cuculis clauze abuzive

Solutia instantei pe scurt:

Dosar Judecatoria Sectorului 3 –  37727/301/2015

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000489080&id_inst=301

06.07.2016

Ora estimata: 08:30 Complet: C 19 Civil

Tip solutie: Amână cauza Solutia pe scurt:

Contestaţie la executare +SUSP.EXEC. DOS EXEC.2270/2015 SCPEJ OHIAN DORU SI NENECI ALEXANDRU

Admite actiunea astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.065,34 lei reprezentând debit si suma de 4,47 lei reprezentând dobânda legală aferentă calculată de la scadentă până la 18.01.2016. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronuntată astăzi, 06.07.2016, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei. Document: Hotarâre 10448/2016 06.07.2016

In conditiile in care instanta vorbeste despre ADMITEREA CERERII ASA CUM A FOST PRECIZATA, rezulta pe care le consecinta, ca actiunea a fost admisa in totalitatea ei, fiind astfel anulata inclusiv executarea silita!

Ce am cerut noi pentru contestator si ce trebuie sa solicite cei executati silit in baza unor contracte bancare?

 • Lamurirea intinderii si aplicarii titlului executoriu si anume, constatarea ca abuzive a  urmatoarelor prevederi contractuale, in raport de L 193/2000 si prin urmare anularea din actele de executare a sumelor ce deriva din clauzele constatate ca fiind abuzive, dupa cum urmeaza:

 

 • Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la punctul 4.2 „ comisionacordare credit de 1% FLAT” regasit in contratul initial;

 

 • Anularea executarii silite in intregul ei prin constatarea ca abuzive a clauzelor de mai sus si admiterea exceptiei nulitatii absolute a executarii silite pentru lipsa somatiei de incepere a executarii conform art. 666 si 667 Cod procedura civila, iar in subsidiar solicitam anularea actelor de executare reprezentate de somatia imobiliara , procesul verbal de cheltuieli de executare  ;

 

 • Anularea incheierii date in dosarul privind incuviintarea executarii silite in raport de dispozitivul care incuviinteaza executarea silita fara a indica suma in lei ci doar in moneda straina;

 

 • Sa se constate lipsa calitatii procesuale pasive a creditoarei SECAPITAL S.a.R.L. avand in vedere ca la dosarul cauzei nu a fost depusa dovada mandatului in baza caruia SECAPITAL S.a.R.L. este in drept sa ceara plata(punerea in executare a creantei) avand in vedere ca debitoarea a contractat initial cu SC. Procedit Bank. SA si nu cu creditorul urmaritor prezent.

 

 • Anularea actelor de executare prin constatarea ca abuziva a clauzei privind dobanziile penalizatoare si a sanctiunilor aferente aplicate de catre SECAPITAL S.a.R.L. avand in vedere cesiunea contractului intre cedenta SC Procedit Bank SA si cesionara SECAPITAL S.a.R.L. aceasta nu ar avea dreptul sa aplice noi dobanzi decat cele prevazute in contractul initial.(a se observa ca recuperatorului de creante ii este interzisa aplicarea de dobanzi bancare).

 

Prin urmare, nu doar ca banca prin recuperator urmeaza sa ii restituie imprumutatului suma de bani ce deriva din efectul clauzelor abuzive(nulitatea absoluta) insa asa cum se arata in sentinta, a fost anulata inclusiv executarea silita pornita.

 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Cauza C 200/14 Taxa De Poluare Se Restitue Pe Loc Si Nu In 5 Ani – Curtea De Justitie A Uniunii Europene – Avocat Cuculis

Restituirea Taxei De Poluare In 5 Ani,Este Ilegala Si In Contradictie Cu Normele Europene – Aflati Ce Puteti Face Pentru Recuperarea Taxei De Poluare, Fara Sa Asteptati 5 Ani – Avocat Cuculis

timbru de mediu

Intr-o decizie de speta, foarte importanta pentru Romania fiindca de  9 ani de zile am platit fie taxa de poluare, fie taxa derivata din codul fiscal sau taxa de prima inmatriculare sau de data recenta timbru de mediu, CJUE in dosarul C200/14 A stabilit ca dreptul european se opune total ca statul Roman, sa restituie intr-un termen de 5 ani de zile, o taxa pe care CJUE a declarat-o ca nefiind compatibila cu dispozitiile europene –

Ce spune Curtea De Justitie ?

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

Principiul cooperării loiale trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să adopte dispoziții care supun rambursarea unui impozit care a fost declarat contrar dreptului Uniunii printr‑o hotărâre a Curții sau a cărui incompatibilitate cu acest drept rezultă dintr‑o astfel de hotărâre unor condiții care privesc în mod specific acest impozit și care sunt mai puțin favorabile decât cele care s‑ar fi aplicat, în lipsa lor, unei asemenea rambursări, respectarea acestui principiu trebuind să fie verificată în speță de instanța de trimitere.

Principiul echivalenței trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să prevadă modalități procedurale mai puțin favorabile pentru cererile de rambursare a unei taxe care sunt întemeiate pe o încălcare a dreptului Uniunii decât cele aplicabile acțiunilor similare întemeiate pe o încălcare a dreptului intern. Instanței de trimitere îi revine sarcina să efectueze verificările necesare pentru a garanta respectarea acestui principiu în ceea ce privește reglementarea aplicabilă litigiului aflat pe rolul său.

Principiul efectivității trebuie interpretat în sensul că se opune unui sistem de rambursare cu dobândă a taxelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii al căror cuantum a fost constatat prin decizii judecătorești executorii precum sistemul în discuție în litigiul principal, care prevede o eșalonare pe cinci ani a rambursării acestor taxe și care condiționează executarea unor astfel de decizii de disponibilitatea fondurilor încasate în temeiul unei alte taxe, fără ca justițiabilul să dispună de posibilitatea de a constrânge autoritățile publice să își îndeplinească obligațiile dacă acestea nu și le îndeplinesc de bunăvoie. Instanței de trimitere îi revine sarcina de a verifica dacă o reglementare precum cea care ar fi aplicabilă în cauza principală în lipsa unui astfel de sistem de rambursare îndeplinește cerințele principiului efectivității.

Prin urmare, desi s-a adoptat norma legala in Romania, prin care cei ce platisera taxa de poluare sau taxa de prima inmatriculare, sa-si poata incasa aceste taxe fara sa mai cheme statul in judecata, insa intr-un interval de 5 ani de zile, aceasta normal dupa cum prezinta curtea , este ilegala.

Insa, atata vreme cat avem o decizie CJUE insa nu avem si legislatie nationala, singura varianta concreta de recuperare a taxei este prin instanta de judecata, ce va face aplicarea prioritara a dispozitiilor comunitare si astfel , in loc sa asteptati 5 ani de zile, o veti recupera pe loc.

Pana cand legislativul nu va modifica legislatia in vigoare si cu privire la timbrul de mediu, actuala taxa de mediu, platita si ea la randul ei in mod ilegal se poate recupera in instanta

Practic toti cei care au platit o taxa din 2007 si pana in 2016 pot recupera taxa prin formularea unei cereri de chemare in judecata, asta daca nu vor sa astepte 5 ani pentru banii pe care i-au plati dintr-o singura prestatie.

Timbrul De Mediu Este Ilegal Iar Recuperarea Lui Este Decisa De Instanta – Cauza Manea C‑76/14 Curtea De Justitie – Noi Prevederi Pentru Un Nou Timbru De Mediu Tot Ilegal Si AntiEuropean – Avocat Cuculis

Autoritatea Nationala De Restituire A Proprietatilor – ANRP – Despagubiri – Avocat Cuculis

Dosare ANRP – ANRP a depășit termenul soluționării dosarelor de despăgubire

Legea 165/2013 Art. 11
(1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016

ANRP a depășit termenul soluționării dosarelor de despăgubire

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) a depășit termenul impus de Legea 165/2013 prin care trebuia să finalizeze toate dosarele de despăgubire de fond funciar până în mai 2016. Însă, directorul instituției, George Băeșu, asigură că nici unul dintre titularii unor proprietăți furate de regimul comunist nu își va pierde compensațiile meritate.

“Am avut 29.000 de dosare, acum am dat în lucru dosarele de la 27.000 la 28.000. Este adevărat că termenul limită era de 36 de luni, însă în mult prea multe dosare erau acte lipsă sau vechi”, a explicat acesta.Băeșu susține că depășirea termenului legal nu putea fi evitat pentru că multe dosare de despăgubire erau vechi de unul-două decenii și au fost rezolvate între timp prin împroprietăriri cu terenuri în alte zone și nu mai erau necesare despăgubiri.

 

“Nimeni nu își va pierde drepturile, toate dosarele vor fi rezolvate în acest an, iar oamenii își vor primi banii la anul”, a mai adăugat Băeșu. De altfel, doar în prima parte a anului, ANRP a emis titluri de plată în valoare de peste jumătate miliard de lei, mai exact 551 milioane de lei, pentru terenuri de fond funciar care nu au putut fi restituite în natură.

Risc de a nu fi despagubit?

Atragem atenția că românii care nu au dosarul rezolvat trebuie să facă acțiune în instanță . Ulterior expirării acestui termen, acțiunile în justiție promovate în acest sens urmează să fie respinse ca și decăzute din termen”, susține acesta.

Anrp legea 168/2015 procedura de restituire a imobilelor preluate abuziv – modificata

Anularea Procesului Verbal De Contraventie Neacordare Prioritate De Trecere Pietoni – Avocat

Cum Se Poate Anula Un Proces Verbal De Contraventie Emis Pentru Neacordare De Prioritate – Invocarea Inexistentei Contraventiei Si Mentionarea Opozitiei In Procesul Verbal – Avocat Cuculis

In principal toate contraventiile se supun ordonantei 2/2001 iar in functie de specificul contraventiei la randul lor sunt impartite in contraventii la diferite ramuri ale vietii cotidiene – Arme si muniti, ordine publica, transporturi si circulatie rutiera, samd.

Astfel, vom observa din sentinta judecatoreasca, existenta procedurii din oficiu efectuata de catre judecator, de verificare a legalitatii PV-

Art. 17
Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Desi procesul verbal este prezumat ca fiind legal intocmit, pana la proba contrara, din culpa exclusiva a agentului constatator aceasta proba nu a putut fi administrata, fapt pentru care, pozitia de contestare a sanctiunii mentinuta de catre reclamantul contestator de la bun inceput, este suficienta pentru a combate ceea ce agentul constatator a retinut in procesul verbal, ilegal intocmit.

Solutia instantei – 

Proces Verbal De Contraventie Anulat (1) Instanta va avea in vedere asigurarea unui just echilibru pe de o parte intre prezumtia de nevinovatie ce ii este garantata de dispozitiile conventionale CEDO art. 6 paragrful 2 din conventie si pe de alta parte prezumtia de legalitate si temeincie de care se bucura procesul verbal atacat.
Proces Verbal De Contraventie Anulat (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce trebuie sa fac pentru a contesta un proces verbal la regimul circulatiei?

In primul rand, trebuie sa respectam termenul maximal procedural de 17 zile in care se pot contesta procesele verbale, orice termen ce depaseste cele 17 zile va atrage tardivitatea introducerii contestatiei la procesul verbal.

Totusi daca procesul verbal a intrat in posesia noastra la un moment ulterior celor 17 zile, putem solicitam inclusiv repunerea in termenul de contestare a procesului verbal astfel incat sa putem contesta acel proces verbal chiar si cu depasirea termenului legal(atentie, doar pentru cazuri justificate).

In functie de tipicul contraventiei, ele  vor fi de competenta de solutionare a plangerii, tinute de domiciliul contravenientului sau  locul savarsirii faptei.

ATENTIE – Cei carora le este suspendat dreptul de a conduce, in urma contestarii procesului verbal, pot redobandi aproape pe loc dreptul de a conduce pe toata durata judecatii.

Ce acte aveti nevoie!

In principal, procesul verbal, dovada de retinere a permisului(daca este vorba de o contraventie la regimul rutier) copie de pe cartea de identitate sau buletin si nu in ultimul rand, daca avem, indicarea unei persoane din masina sau de pe carosabil daca, persoana respectiva  a luat parte la intocmirea procesului verbal si poate furniza informatii.

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Formular Pentru Contestarea Proceselor Verbale De Contraventie

Definitiva Anulare Executare Silita EOS KSI Romania Si GMBH – Avocat Cuculis

Executat Silit De Catre EOS KSI Romania si Eos Gmbg – Anularea Definitiva A Executarii Silite  La Tribunalul Sibiu – Avocat Cuculis

Instanta de judecata a admis cererea si a anulat intrega executare silita. Decizia a ramas definitiva, insa in apel contestatorului nu i s-au dat si cheltuielile de judecata, insa executarea silita a ramas in continuare anulata, deci iprumutatul nu va mai plati nimic!

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :6130/306/2015
Data inregistrarii04.06.2015
Data ultimei modificari:23.02.2016
Sectie:Sectia Civila
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
DUMITRU CONSTANTINContestator
DUMITRU CONSTANTINContestator
EOS FINANCE GMBHIntimat

 

Şedinţe

11.12.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C7 Civil Urgente
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea
Document: Hotarâre  6856/2015  11.12.2015
04.12.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C7 Civil Urgente
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amâna pronuntarea la data de 11.12.2015
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    04.12.2015
13.11.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C7 Civil Urgente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru achitarea diferenţă taxă de timbru
Document: Încheiere de şedinţă    13.11.2015
09.10.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C7 Civil Urgente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru achitare cheltuieli de comunicare dosar execuţional
Document: Încheiere de şedinţă    09.10.2015

http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000145365&id_inst=306  – solutia de fond

http://portal.just.ro/85/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000145365&id_inst=85 – solutia din apel

avocat Cuculis

 

Anularea Executarii Imobiliare – Kruk Romania Alaturi De Secapital SARL Au pierdut 22000 Euro – Cum? Invocarea Deciziei CCR In Cadrul Contestatiei La Executare – Avocat Cuculis

Definitiva OTP Comision Acordare – Clauza Abuziva – Avocat Cuculis

Decizie Definitiva – Instanta Constata Ca Abuziv Comisionul De Acordare Perceput De Otp Bank Si Il Restituie Imprumutatilor Cu Dobanda Legala  în echivalent lei, funcţie de cursul oficial leu-CHF stabilit de BNR. la data plăţii efective, sume la care urmează să se calculeze şi dobânda legală aferentă, de la data încasării lor şi până la data achitării efective a acestora de pârâtă.

 

Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată şi în consecinţă: Admite în parte acţiunea astfel cum aceasta a fost precizată. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în contractul de credit nr. C2202/1120/7093/07.03.2008 la art.7.1 lit.b referitoare la perceperea unui comision de acordare şi la art.6.2. Declară nulitatea absolută a clauzelor menţionate anterior. Obligă pârâtele să plătească reclamanţilor sumele încasate în mod nelegal în baza clauzelor constatate ca fiind abuzive şi declarate nule ( comision de acordare), în echivalent lei, funcţie de cursul oficial leu-CHF stabilit de BNR. la data plăţii efective, sume la care urmează să se calculeze şi dobânda legală aferentă, de la data încasării lor şi până la data achitării efective a acestora de pârâtă. Respinge celelalte capete de cerere ca nefondate. Executorie. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 24.06.2016.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000602682&id_inst=3

 

avocat Cuculis

Definitiva Inghetare Curs La 2.1 Lei Per Franc Banca Romaneasca Avocat Cuculis

Premiera Denominare Moneda Nationala Banca Romaneasca – Inghetarea Cursului Creditului La 2.1 Lei/Franc In Mod Definitiv La Tribunalul Bucuresti – Clauza De Curs Valutar Declarata Ca Abuziva – Dosar Av. Cuculis

Clauza de risc valutar – clauza abuziva!

Inca o hotarare definitiva data de catre instanta de judecata pentru un client cu credit bancar, plin de clauze abuzive, la Banca Romaneasca!

Noutatea in materia acestor pronuntari o prezinta faptul ca instanta de APEL a DENOMINAT IN MONEDA NATIONALA CREDITUL. Asta presupune ca banca nu va mai putea sa ii fac conversia in franci elvetieni a monedei nationale, pentru plata creditului la valoarea de 2.1 lei/franc elvetian ci va fi obligata sa primeasca direct lei in contul francilor fara sa poata sa impuna un alt curs valutar.

banca romaneasca clauze abuzive

 

Solutia Instantei de fond:

Ora estimata: 12:00
Complet: C5-APEL
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Cu majoritate: Admite apelul . Schimbă sentinţa apelată şi, în consecinţă: Admite acţiunea, astfel cum aceasta a fost precizată. Constată caracterul abuziv a clauzelor stipulate în contractul de credit nr.52073747/19.12.2007 la art. 8.1 şi art.9.1. Declară nulitatea absolută a clauzelor menţionate anterior. Dispune stabilizarea(îngheţarea) cursului de schimb valutar CHF-LEU, pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului sus men?ionat, la valoarea de la momentul semnării contractului, respectiv, la valoarea 2,1342 lei/CHF, curs ce urmează să fie stabilit pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea, in moneda nationala, a plătilor. Cu opinia separată a doamnei judecător Rolea Gabriela în sensul respingerii apelului ca nefondat. Executorie. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 iunie 2016.
Document: Hotarâre  2328/2016  24.06.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000381412&id_inst=3

DENOMINAREA IN BAZA REGULEMENTULUI VALUTAR AVUTA IN VEDERE DE CATRE INSTANTA DE JUDECATA!

Denominarea in moneda nationala a platilor conform regulamentului valutar care prevede obligativitatea  efectuarii platilor, intre rezidenti ce fac obiectul comertului cu bunuri si servicii in moneda nationala.

Conform art. 3 alin. 1 din Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar “Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi, care fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 2”.

Achitarea ratelor lunare in temeiul unui contract de credit nu este prevazuta in anexa nr. 2 a Regulamentului valutar astfel incat se impune ca executarea obligatiilor decurgand din acest contract sa se faca in moneda nationala.

De asemenea,  efectuarea platilor in valuta implica suportarea  unor costuri suplimentare in sarcina consumatorului cu consecinta impovararii consumatorului, determinand o onerozitate excesiva fata de obligatia asumata, fapt contrar principiului echitatii si bunei credinte care trebuie sa guverneze executarea contractului. Avand in vedere acest aspect, denominarea in moneda nationala a platilor constituie o aplicare in fapt a prevederilor legale precum si a principiului echitatii.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Call Now ButtonApasati și apelati avocatul