Premiera La Cartea Funciara Respinge Notarea Dreptului De Proprietate Pentru Imobil Cumparat La Executare Silita Imobiliara Licitatie Contestatie Executare – Avocat Cuculis

Cartea Funciara A Respins Cererea Executorului Judecatoresc De Notare A Dreptului De Proprietate Al Adjudecatarului Imobilului Din Procedura De Licitatie Publica Pe Motiv Ca Exista Deschisa Contestatie La Executare – Avem Normalitate In Hatisul Executarii Silite – Avocat Cuculis

Vestile buna vin azi de la Cartea Funciara.

Ce Pot Sa Fac Sa Blochez Cartea Funciara Daca Se Inscrie Cineva La Licitatie Si Vrea Sa-mi Cumpere Casa?

Da! este o intrebare ce iti provoaca fiori pe spate dar este o intrebare pe care si-o pun nu sute ci mii sau zeci de mii de oameni din toata Romania atunci cand sunt executati silit!

carte funciara

De aceea este necesar un raspuns ferm la intrebare, ce fac sa blochez un posibil abuz sa nu poata fi dus la bun sfarsit, fiindca in cele din urma, daca  inceput executarea silita iar debitorul a contestat executarea silita(clauze abuzive, necertitudinea sumei, dobanzi ilegale aplicate onorariu executor are sau alte motive), exista o probabilitate foarte mare ca instanta sa ANULEZE executarea silita iar debitorului ce si-a pierdut casa sa ii fie foarte greu daca nu chiar imposibil sa-si recupereze bunul imobil de la ADJUDECATAR dupa ce instanta anuleaza executarea in cadrul careia s-a vandut imobilul(a se vedea deciziile de anulare a executarilor silite)  iar RESPINGEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA A DREPTULUI ADJUDECATARULUI este un remediu pana la solutionarea definitiva a contestatiei la executare –

Care Sunt Pasi Pe Care Trebuie Sa Ii Urmam Pentru A Bloca  Notarea In Cartea Funciara A Dreptului De Proprietate Al Celui Ce Ne-a Cumparat Casa LA LICITATIE PUBLICA?

Practic licitatia publica urmata de procesul verbal de adjudecare si actul de adjudecare sunt ultimele acte din cadrul unei proceduri executionale practic acela este momentul in care un debitor isi pierde casa si dreptul de proprietate asupra imobilului garantat la banca, ifn sau alta persoana fizica.

Primul pas: Contestatia la executare.

Inainte de a putea bloca o asemenea inscriere in cartea funciara este clar ca trebuie sa avem, daca avem, “o nemultumire”, tradusa in contestarea executarii silite prin intermediul unei contesatii la executare, unde vor putea fi invocate existenta clauzelor abuzive sau necertitudinea sumelor de bani solicitatea de catre banca sau faptul ca suntem executati de catre un recuperator de creante ce ne-a pus dobanzi contractuale ilegale. Cartea Funciara Respinge Notarea Dreptului De Proprietate ceea ce confirma ca executarea trebuie blocata pana la inchiderea oricarui dosar executional.

Pasul al doilea: Notarea contestatiei in cartea funciara(atunci cand incepe executarea silita imobiliara) – Acest lucru presupune adresarea unei cereri, in baza unui certificat de grefa(de la instanta unde s-a inregistrat contestatia la executare), catre CF in vederea notarii litigiului.

Pasul al treilea: La momentul licitatiei, prezentati tuturor participantilor si executorului , notarea in C.F 

Ce solutie a adoptat cartea funciara atunci cand executorul i-a cerut notarea provizorie a dreptului de proprietate al celui ce a adjudecat imobilul?

Analizand actele depuse( de catre EXECUTORUL JUDECATORESC), se constata ca cerere de justificare a inscrierii provizorii a dreptului de proprietate este netemeinica deoarece  : art 854 cod procedura civila :

carte funciara 2

Carte Funciara 2  ATENTIE – INCHEIEREA NU A FOST ATACATA LA INSTANTA PANA IN MOMENTUL PREZENT DECI HOTARAREA REGISTATORULUI ESTE DEFINITIVA

 

(1) În termen de o lună de la data înscrierii provizorii în cartea funciară, debitorul sau terţul dobânditor, creditorii urmăritori şi orice altă persoană interesată, după menţiunile cărţilor funciare, vor putea ataca actul de adjudecare pe cale de contestaţie la executare. Instanţa de executare poate suspenda eliberarea sau, după caz, distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a imobilului adjudecat. În cazul în care cererea de suspendare este formulată de debitor sau terţul dobânditor, acesta este obligat la plata cauţiunii în condiţiile art. 718 alin. (2).

(2) Dacă actul de adjudecare este anulat, executorul va continua urmărirea de la actul desfiinţat şi va solicita din oficiu ca înscrierea provizorie prevăzută la art. 853 alin. (1) să fie radiată.

(3) Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului, iar calitatea acestuia de administrator-sechestru al imobilului urmărit încetează.

Art. 855

Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului – Cartea Funciara Respinge Notarea Dreptului De Proprietate

(1) Dacă nu s-a făcut contestaţie în termenul prevăzut la art. 854 alin. (1) sau dacă aceasta a fost respinsă prin hotărâre definitivă, executorul judecătoresc va hotărî din oficiu, prin încheiere definitivă, ca dreptul de proprietate al adjudecatarului să fie intabulat în cartea funciară, chiar în cazul în care adjudecatar este însuşi terţul dobânditor care avea deja dreptul înscris în cartea funciară. În cazul în care dreptul dobândit de adjudecatar era înscris în mod provizoriu, nu se va dispune decât înscrierea provizorie.

(2) Totodată, la cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de către executor, cu excepţia cazului în care a fost pus anterior în posesie, potrivit art. 853 alin. (2). Cartea Funciara Respinge Notarea Dreptului De Proprietate

(3) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, executorul judecătoresc va hotărî, prin aceeaşi încheiere, şi înscrierea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare şi de grevare a imobilului până la plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare.

(4) Executorul judecătoresc va preda totodată creditorului urmăritor un exemplar al actului de adjudecare, care îi va servi drept titlu executoriu împotriva cumpărătorului, dacă acesta nu plăteşte diferenţa de preţ.

Cartea Funciara Respinge Notarea Dreptului De Proprietate

Concluzia registratorului: Astfel chiar in situatia in care contestatia la executare a fost introdusa anterior emiterii actului de adjudecare, aceasta referindu-se la un alt act de executare decat actul de adjudecare, o eventuala admitere a acesteia(contestatiei la executare)ar atrage dupa sine, radierea inscrierii provizorii si continuarea urmaririi de la actul de executare desfiintat. (atentie, daca instanta constata titlul executoriu ca nefiind cert, anuleaza INTREAGA executare silita. Astfe, se va respinge cererea de inscriere in cf. si Cartea Funciara Respinge Notarea Dreptului De Proprietate

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

OTP Faktoring ZRT Suma Necerta Si Anularea Executarii Silite Excedent Dobanda 217 Chf Duce La Anularea Executarii – Avocat Cuculis

Executari Silite Anulate – Executat De Otp Faktoring Zrt  –  Admite Contestatia La Executarea Anuleaza Intreaga Executarea Silita – Avocat

Ce fac atunci cand sunt executat silit de o firma de recuperari creante ce a cumparat creanta de la banca?

Contestatia la executare reprezinta asa cum am sustinut intodeauna, singura cale procesuala tip remediu pentru o executare silita.

In speta prezentata mai jos in dosarul 2911/252/2015 instanta de judecata din Lugoj, la nivel de judecatorie, a stabilit ca exista pe de-o parte o diferenta de dobanda incasata de catre banca, constantand si existenta clauzelor abuzive in cadrul contractului, insa remediul cel mai important a fost acela de anulare a executarii silite.

Solutia instantei este urmatoarea:

Dosar 2911/252/2015 Judecatoria Lugoj –

Contestator IGNĂTESCU PETRUŢA RAMONA  PASCARIU MARIA 

Intimat OTP FAKTORING ZRT 

Ora estimata: 09:00 Complet: C2 Intermediar Tip solutie:

Admite cererea Solutia pe scurt:

Admite contestaţia la executare formulate de contestatorii Ignătescu Petruţa Ramona şi Pascariu Maria în contradictoriu cu intimata OTP Faktoring Z.R.T., Constată ca fiind abuzivă clauza prevăzută la art. 5.2 din contractul de credit C2204/1000/12388/19.08.2008. Constată că debitoarele-contestatoare au achitat 217,75 CHF în plus faţă de suma datorată cu titlu de dobândă, în temeiul clauzei prevăzute la art. 5.2 din contractul de credit C2204/1000/12388/19.08.2008,.

Anulează în parte încheierea din data de 30.09.2015 – dispoziţia referitoare la încuviinţarea de către executorul judecătoresc a executării silite pornite în dosarul de executare silită nr. 984/ex/2015.

Anulează toate actele de executare silită ulterioare acestei încheieri efectuate în dosarul execuţional nr. 984/ex/2015 al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dragomir Daniel şi Stepanov Voislav. Respinge în rest contestaţia la executare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.06.2016. Document: Hotarâre 1932/2016 30.06.2016

http://portal.just.ro/252/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25200000000033290&id_inst=252

Otp Fktoring zrt contestatie

Otp Fktoring zrt avocat

Otp Bank Faktoring Este Recuperator De Creante

Contestatia la executare mijloc de aparare impotriva executarilor silite , problema francilor elvetieni, clauzele abuzive din contractele bancare, procese colective denominare si corectare contracte, avocat Cuculis Adrian – Realitatea Tv

 

 

Cum Solicit Restituirea Cautiunii Judiciare? Procedura De Restituire A Cautiunii In Cadrul Contestatiei La Execuare – Avocat Cuculis

Cautiunea Judiciara Depusa In Cadrul Contestatiei La Executare Poate Fi Recuperata – Restituirea Cautiunii Judiciare – Avocat Cuculis

Procedura de Restituirea Cautiunii Judiciare

Cautiunea este mijlocul prin care se poate solicita instantei de executare, suspendarea oricarei executari silite imobiliare, practic este mijlocul prin care blocam orice act de executare silita. De retinut in prima faza, cautiunea in anumite cazuri poate fi inclusiv scutita de la plata sau cel putin esalonata la plata pe un termen de pana la un an de zile.

Conform codului de procedura civila exista doua tipuri de suspendare a executarii silite insa in ambele cazuri este necesara darea unei cautiuni in vederea suspendarii executarii silite(in conditiile in care nu se obtine scutirea de la plata cautiunii), astfel:

Art. 719 cod procedura civila –  Restituirea Cautiunii Judiciare

Suspendarea executării silite 

(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia ia executare sau prin cerere separată.

De aici tragem concluzia ca putem solicita suspendarea executarii silite prin cererea de contestatie la executare sau printr-o cerere noua adresata aceleasi instante de executare.

Cazuri cand nu este necesara plata unei cautiunii pentru suspendarea executarii silite: Restituirea Cautiunii Judiciare:

 

(4) Suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă:

1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;

2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanţă;

3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată.

Procedura secundara URGENTA a suspendarii provizorii –

 

(7) În cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea prevăzută la alin. (2), instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul. Restituirea Cautiunii Judiciare.

Cand si cum se poate recupera cautiunea platita pentru suspendarea executarii silite?

Restituirea cauţiunii si procedura, sunt reglementate tot de catre codul de procedura civila si anume art. 1064 – 

(1) Cauţiunea depusă se va restitui, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea, respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.

ATENTIE – Pentru a putea fi recuperata cautiunea, este necesara solutionarea definitiva a procesului si formulata o cerere catre instanta de judecata – 

Conditii in care cautiunea nu poate fi recuperata – (cazuri rare ) –

(2) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii, prevăzute la alin. (1).  Despagubirile la care se refera codul sunt cele pe care le pot cere creditorii cu privire la amanarea executarii silite – Cu toate acestea, cauţiunea se restituie de îndată dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea măsurii pentru care aceasta s-a depus.

(3) Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare. Încheierea pronunţată de una dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

(4) Dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă, instanţa va dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii.

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

Decizia ICCJ nr. 18/2016 Hotărâre Prealabilă Referitoare La Infracțiunea De Spălare A Banilor

Hotarare Preliminara Cu Referire La Infractiunea De Spalare De Bani – Avocat Cuculis

A fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16din 8 iunie 2016 prin care s-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală, în Dosarul nr. 1.624/1/2016, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:

1. Acțiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea și, respectiv, dobândirea, deținerea sau folosirea) reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor?

2. Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi același cu subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta?

3. Infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune autonomă sau este o infracțiune subsecventă aceleia din care provin bunurile?

Asteptam Decizia ICCJ in interpretarea acestor intrebari.

av. Cuculis

Medlife Malpraxis Raspunderea Civila A Doctorului – Speta – Avocat Cuculis

Malpraxisul O Problema Tot Mai Des Intalnita –

Problema Juridica:

Redau mai jos cosmarul pe care l-a trait timp de 2 luni bebelusul nostru de nici macar un an, in spitalele din Romania. In iunie sotia a mers cu fetita la un consult pediatric, dupa ce inainte fusese internata intr-un alt spital de copii. In urma analizelor s-a decis internarea,cu diagnosticul Norovirus. S-a administrat perfuzie si s-au recoltat analize de sange, a evoluat favorabil dar dupa 3 zile starea s-a inrautatit.  Proasta ingrijire a dus la alterarea starii. I s-a administrat prin branula o doza de dexametazona pentru stoparea temperaturii. S-au efectuat si alte analize de sange intrucat s-abanuit contactarea unei infectii intraspitalicesti. Ingrijirile medicale audecurs in aceeasi maniera defectuoasa si in zilele ce au urmat externarii,infectia s-a instalat la piciorul stang unde fusese mutata branula,dezvoltandu-se o flebita.  Am achitat fara retinere pentru investigatii si internare o suma consistenta. In zilele urmatoare infectia s-a extins, locul punctiei a inceput sa supureze iarcircumferinta piciorului s-a marit cu 1cm fata de celalalt piciorus. Copilul ainceput sa faca zilnic febra mare si am fost sunati de catre cei de la spitalpentru a ni se comunica faptul ca pe ultima hemocultura rezultatul indica:Stafilococ Auriu (bacterie foarte periculoasa). La recomandarea medicului am inceput tratament cu antibiotic si vizite zilnice la spital pentru supravegherepediatrica si chirurgicala. Din acel moment am mers la spital si a fostingrijit piciorusul in regim ambulatoriu, in fiecare zi, consult pediatric sichirurgical pt igienizarea ranii.  Am facut sio reclamatie la receptia spitalului in care relatam proasta ingrijire siexplicam ca nu vom mai achita alte costuri. O noua hemocultura a dezvaluit o suprainfectie cu Stafilococ Epidermidis. Ne-am internat cuNorovirus, iar ca urmare a internarii copilul a facut: flebita, bacteriemie(infectie nosocomiala intraspitaliceasca) si artrita septica. Pentru catratamentul nu a avut efectul de a elimina infectia din organism, copilul afost internat la alte 2 spitale unde a fost supus unor proceduri medicaleinvazive si periculoase (analize de sange, radiografii si tratament cuantibiotic perfuzabil).  In cadrul ultimei internari bebelusului i-a fost administrat un cocktail de 3 antibiotice foarteputernice pentru a slabi infectia generalizata si a impiedica afectareairemediabila a articulatiei umarului stang.  Acum, dupa ce amstabilizat copilul, am intrat in dialog cu reprezentantii spitalului care si-aurecunoscut vina si au spus ca vor sa contribuie la vindecarea, recuperarea sidezvoltarea normala a copilului. Oferta lor a constat in niste abonamente cureduceri pt servicii, ceea ce nu ma intereseaza pt ca nu vreau sa mai ajung la ei si pe deasupra sa dau si bani.

Ce solutie am in acest moment? Ii pot da in judecata? Ce sanse de castig am? Ce tip de avocat sa caut pt aceasta speta? Ce daune materiale si morale pot solicita?

Cat dureaza un astfel de proces? Inainte de deschiderea unui proces am nevoie de rezultatul inspectiei directiei de sanatate publica? Multumes anticipat!

Raspunsul avocatului il puteti primi trimitand un email la avocat@indrumari-juridice.eu 0722298011

Procesele Colective Cu Bancile Pe Clauze Abuzive Si Inghetare Curs Se Reiau De La 1 Septembrie – Avocat Cuculis

Perioada in care instantele de judecata au fost in pauza ia sfarsit, de la 1 septembrie intram cu forte proaspete in procesele pe clauze si inghetare curs dar si pentru externalizarea dobanzii –

Atentie – vor urma luni importante in asteptarea deciziei ce ar putea schimba soarta tuturor proceselor pe inghetarea cursuli valutar in bine! Daca ICCJ stabileste ca poate fi apreciat caracterul abuziv al cursului valutar prin prisma CHF raportandu-ne la lipsa dispoibilului efectiv de CHF si tragerea creditului intr-o alta valuta, atunci toate litgiile vor putea folosi aceasta decizie!

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Nu uitati de discutia de astazi de mai jos unde vom discuta despre CUM PUTEM CONTESTA O EXECUTARE SILITA DACA AM PIERDUT TERMENUL DE 15 ZILE !

AV. CUCULIS

avocat@indrumari-juridice.eu

Anulare In Parte A Conventiei De Credit Comision Risc Banca Transilvania – Judecatoria Hunedoara

Disjunsa Actiunea Din Cadrul Unei Contestatii La Executare Instanta A Anulat Comisionul Bancii Transilvania

24.08.2016
Ora estimata: 8:30
Complet: C5
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte acţiunea formulata de reclamanţii CHIS IONELA RAMONA si CHIS DANIEL, în contradictoriu cu pârâtele SC BANCA TRANSILVANIA SA, , si SC RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA SRL, şi, în consecinţă: Constată nulitatea absoluta parţiala a convenţiei de credit nr. 0133036/14.11.2007, în privinţa clauzei prevăzute de pct. 5 lit. a -comision de risc din condiţiile speciale ale convenţiei. Respinge in rest acţiunea. Fara cheltuieli de judecata. Cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. In cazul exercitării caii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Hunedoara. Dată şi pronunţată în şedinţa publică din data de 24.08.2016.
Document: Hotarâre    24.08.2016

http://portal.just.ro/243/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24300000000054333&id_inst=243

avocat Cuculis

Contestatia La Executare – Daune Morale – Invocarea Incalcarii Dreptului De Protejare A Datelor Personale Prin Cesiunea Catre Recuperatorii De Creanta – Avocat Cuculis

Prin Contestatia La Executare Se Pot Cere Daune Morale – Cesionarea Creditelor Catre Recuperatorii De Creanta Incalca Dreptul De Protejare A Datelor Personale – Avocat Cuculis

Vedeti Cum Puteti Cere Daune Morale In Cadrul Contestatiei La Executare Daca Aveti Creditul Vandut La Recuperatori –

Motivele de fapt si de drept de mai jos reprezinta creatia intelectuala a C.A Cuculis Si Asociatii si poate fi folosita in cererile de chemare in judecata, asa cum este ea expusa, pe propria raspundere a fiecarui reclamant/petent.

Expunere de motive –

   4.3.1.  De regula, cesiunea de creanta transfera cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata, precum si drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate. Creanta este cedata prin simpla conventie a cedentului si a cesionarului, cu notificarea debitorului. Cesiunea de creanta este valabil incheiata prin realizarea acordului de vointa al partilor, fara sa fie necesara vreo alta formalitate suplimentara. In masura in care cesiunea este concretizata printr-o donatie, acest act trebuie sa fie incheiat in forma autentica, deoarece asa prevede legea pentru donatii.

Astfel, ca orice conventie trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de validitate:

 • sa indeplineasca toate conditiile de validitate a contractelor: capacitate, consimtamant, cauza, obiect,
 • sa fie contract consensual – cu exceptia situatiei cand cesiunea este cu titlu gratuit caz in care cesiunea reprezinta de fapt o donatie si se aplica regulile din materie fiind obligatorie forma autentica,

 

consimtamantul debitorului cedat este necesar doar in cazul in care creanta este legata in mod direct de persoana acestuia;

 

 • sa priveasca o suma de bani- creanta care nu are ca obiect o suma de bani poate fi cedata numai daca cesiunea nu face ca obligatia sa fie cu mult mai oneroasa,
 • sa fie o creanta cesibila (regula: toate creantele pot fi in principiu cesiunate chiar daca sunt litigioase)- exceptie: exista si creante care nu pot fi cedate: pensia de intretinere, o parte din drepturile salariale,
 • sa fie notificata debitorului sau acceptata de debitor pentru opozabilitate (intre parti cesiunea de creanta isi produce efectele de la data incheierii contractului de cesiune, cesionarul putand sa pretinda tot ceea ce primeste cedentul de la debitor),

in cazul in care se cesioneaza o universalitate de creante, prezente sau viitoare, pentru opozabilitate fata de terti este necesara inscrierea in AEGRM;

fata de debitorul cedat aceasta inscriere nu este suficienta

fata de fideiusori se aplic regulile de la debitorul cedat, astfel ca opozabilitatea fata de acestia se poate face doar prin notificare sau acceptare.

 

   4.3.2. Forma scrisa a cesiunii

Din cele prezentate anterior reies doua aspecte inportante de care majoritatea institutiilor financiare s-au prevalat:

 

 1. Modul de transmitere a obligatiei dintre cesionar si cedent – CU TITTLU GRATUIT SAU ONEROS, si
 2. Notificarea debitorului pentru opozabilitate.

 

 1. Astfel, pentru primul aspect, asa cum mentioneaza si codul civil, in cazul in care cesiunea de creante se face cu titlu oneros se vor aplica regulile de la contractul de vanzare-cumparare (fiind suficienta forma consensuala) ori daca este cu titlu gratuit vor fi incidente regulile de la donatie – forma autentica fiind o conditie de fond, neindeplinirea acesteia atragand dupa sine nulitatea actului.

 

Raportandu-ne la contractele de cesiune pe care bancile le-au incheiat mai departe, consideram ca se impune prezentarea acestor contracte pentru a putea lamuri aceste divergente.

Cu toate acestea, trebuie mentionat faptul ca daca cesiunile s-au incheiat cu titlu oneros trebuie analizat pretul cu care s-au incheiat, deoarece facand o paralela la regulile contractului de vanzare cumparare, art. 1660 si 1665 Cod civilpretul trebuie sa fie serios si determinat sau cel putin determinabil” iar daca „pretul este stabilit fara intentia de a fi platit atunci vanzarea este anulabila. De asemenea, daca prin lege nu se prevede altfel, vanzarea este anulabila cand pretul este intr-atat de disproportionat fata de valoarea bunului, incat este evident ca partile nu au dorit sa consimta la o vanzare.”

Astfel, in contractul de cesiune, obiectul vanzarii il reprezinta insusi suma imprumutata de catre debitor (restul de suma datorata) si urmarita de catre creditor; pretul cesiunii stabilindu-se in functie de aceasta valoare.

 

Astfel cum am mentionat, subsemnatii nu am avut cunostinta de cesionarea obligatiei noastre catre o societate cu sediul in afara  Romaniei, pana la data primirii actelor de executare silita.

 

In concluzie, solicitam instante sa solicite prezentarea contractelor de cesiune atat cele incheiate cu institutii din afara tarii cat si cele prin care debitele s-au cesionat inapoi institutiilor romane pentru a putea lamuri problemele ridicate legate de felul cesiunii cat si pretul acestora iar daca aceste conditii nu sunt indeplinite solicitam aplicarea sanctiunilor prevazute de catre lege.

 

4.3.3. In ceea ce priveste cel de-al doilea aspect, majoritatea debitorilor nu au fost notificati privind schimbarea creditorilor fapt ce duce la inopozabilitatea actelor si conditiilor impuse de catre noii creditori.

 

Pe langa acestea, daca exista un raport de cesionare conform Codului civil- art 1575, cesiunea de creanta produce efecte intre cedent si cesionar, iar acesta din urma poate pretinde tot ceea ce primeste cedentul de la debitor.

In speta situatiile expuse judecatii, ulterior cesiunii creantelor dobanzile debitorilor au crescut considerabil fiind notificati sub formularistica „conform modificarilor pietei financiare marja s-a modificat de la X p.p. la Y p.p.”

Conform art 1582 Cod civil, debitorul poate sa opuna cesionarului toate mijloacele de aparare pe care le-ar fi putut invoca impotriva cedentului. Astfel, el poate sa opuna plata facuta cedentului inainte ca cesiunea sa ii fi devenit opozabila, indiferent daca are sau nu cunostinta de existenta altor cesiuni, precum si orice alta cauza de stingere a obligatiilor survenita inainte de acel moment.

Cesiunea de creanta transfera cesionarului: toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata cat si drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate.

In acest context intelegem faptul ca cesionarul nu avea niciun drept sa modifice conditiile stipulate in contractele de credit initiale.

 

4.3.4. In momentul in care vorbim de externalizare, intelegem procesul prin care creditele neperformante (pentru inceput) au fost cesionate catre institutii bancare sau nebancare din strainatate.

 

Aici este punctul in care institutiile bancare incep incalcarea prevederilor legale.

 1. A) In primul rand este vorba de un contract de cesiune, ori conform Codului civil art. 1578 Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care:
 2. accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa;
 3. primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului. In cazul unei cesiuni partiale, trebuie indicata si intinderea cesiunii.

Astfel codul instituie doua conditii ce trebuie indeplinite simultan, conditii ce nu se intalnesc in situatiile de fapt.

 

In concret, consumatorii contracteaza credite cu diferiti agenti economici iar mai apoi prin solicitarea unor diferite acte referitoare la creantele acestora de la banca afla de fapt ca datoriile acestora au fost vandute catre firme straine neavand nicio idee despre data cand au fost cesionate sau despre efectele acestei vanzari.

 

In alte cazuri (ca de exemplu creditelor contractate cu OTP BANK ROMANIA)  majoritatea clientilor au aflat de cesionarea creantelor abia in momentul in care au primit notificari prin care erau informati ca debitele acestora au fost readuse in tara de la diferite entitati straine.

 

O alta situatie este cea a bancii BANCPOST SA ce a externalizat un numar foarte mare de credite la insituttii din afara teritoriului Romaniei. Majoritatea clientilor erau informati de aceasta cesiune in momentul in care se prezentau la banca pentru semnarea actelor aditionale sau mai grav in momentul in care o data cu intrarea in vigoare a OUG 50/2010 cand bancile aveau datoria sa reglementeze contractele existente conform normelor in vigoare prin eliminarea clauzelor abuzive si a altor prevederi prin care consumatorii erau pusi in situatii de inferioritate, acestea in loc sa vina in ajutorul clientilor dinpotriva externalizau creditele prin masuri ilegale.

Au existat cazuri in care consumatoriilor li se oferau actele aditionale la semnat si spunandu-le ca li se vor trimite exemplarele acestora dupa ce vor fi semnate de catre reprezentantii institutiei-cesionare. Treceau saptamani si acestia nu intrau in posesia exemplarelor ce li se cuveneau, bancile din Romania argumentand ca acestea nu erau ajunse de la firma din strainatate cu semnaturile acesteia, ajungand in multe cazuri ca acele acte aditionale sa nu contina niciodata semnaturile creditorilor-cesionari sau in alte cazuri sa se gaseasca semnatura reprezentantilor bancii cedente sub formula ”reprezentantul insitutiei cesionare

 

 1. B) Din situatia prezentata anterior reies incalcarea urmatoarelor prevederi legale:

 

In primul rand,  Norma din 6.apr.2005 Monitorul Oficial, Partea I 326 18.apr.2005 intrata in vigoare la 18.mai.2005 de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice conform carei, in art.5 „In intelesul art. 7, contractele de credit pentru consum vor fi redactate in scris, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, inclusiv anexele contractului, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti contractante.” Ori, raportandu-ne la situatii reale exita acte aditionale

 

Din cele prezentate anterior, solicitam urmatoarele aspecte sa fie lamurite: in primul rand constatarea ca abuziva a clauzelor privind cesiunea creditelor conform Legii 193/2000, iar in subsidiar restituirea sumelor percepute abuziv in baza anularii clauzelor prevazute anterior conform principiului restitutio in integrum.

 

4.4. Cu privire la incalcarea prevederile cu privire protectia datelor personale, prevazute in conventia de credit, si sa obligati intimatele la plata de daune morale in cuantum de 10.000 Eur.

 

In conformitate cu prevederile art. 17- Transferuri de date in strainatate, din contractul de credit– Conditii generale: „drepturile de care beneficiati, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 sunt urmatoarele: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si dreptul de a va adresa justitiei. In situatia in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale cu scop de marketing sau cu cedarea acestora catre terti intr-un asemenea scop, aveti dreptul de a formula un refuz, printr-o cerere scrisa…

 

Prin cesionarea contractului de credit unei entitati cu sediul in afara tarii, unde este posibil ca legislatia privind protectia datelor personale sa nu aibe aceeasi forta juridica ca si legislatia romana, cat si prin lipsa notificarii cesiunii, mi-au fost incalcate atat drepturile prevazute in conventia de credit cat si drepturile acordate de prevederile legale in domeniu.

 

Astfel, protectia datelor cu caracter personal este reglementata, in principal, prin Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumita in continuare ”Legea nr. 677/2001”). Acest act normativ implementeaza la nivel national Directiva nr. 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumita in continuare ”Directiva 95/46/CE”).

Relevante pentru stabilirea unui cadru juridic propice in vederea protejarii datelor cu caracter personal sunt si deciziile Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare ”Autoritatea”).

 

Atat la nivel european, cat si la nivel national, ”datele cu caracter personal” sunt definite ca fiind informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, adica informatii despre o persoana a carei identitate este fie clara in mod evident, fie poate fi, cel putin, stabilita prin obtinerea unor informatii suplimentare.

In general, pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa se realizeze intr-un cadru legal, Legea nr. 677/2001 a implementat o serie de obligatii in sarcina operatorilor de date cu caracter personal si a persoanelor imputernicite de catre operatori, dupa cum urmeaza:
de a notifica Autoritatii calitatea sa de “operator de date cu caracter personal”;
– de a obtine consimtamantul expres si neechivoc al persoanei vizate in vederea realizarii prelucrarii respective,;
– de a colecta si prelucra datele cu caracter personal exacte si actualizate, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si prelucrate, cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in acest sens, cu un scop determinat, explicit si legitim;
– de a stoca datele cu caracter personal intr-o modalitate care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate;
– daca este cazul, de a declara sau autoriza transferul de date cu caracter personal;
– de a distruge sau transforma datele cu caracter personal in date anonime, pentru scopuri statistice, de cercetare, stiintifice sau istorice, la momentul incetarii prelucrarii.

 

In situatia transferului in strainatate al datelor cu caracter personal, legea prevede urmatoarele conditii:

 

Art. 29.
(1) Transferul catre un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrari sau sunt destinate sa fie prelucrate dupa transfer poate avea loc numai in conditiile in care nu se incalca legea romana, iar statul catre care se intentioneaza transferul asigura un nivel de protectie adecvat

 (2) Nivelul de protectie va fi apreciat de catre autoritatea de supraveghere, tinand seama de totalitatea imprejurarilor in care se realizeaza transferul de date, in special avand in vedere natura datelor transmise, scopul prelucrarii si durata propusa pentru prelucrare, statul de origine si statul de destinatie finala, precum si legislatia statului solicitant. In cazul in care autoritatea de supraveghere constata ca nivelul de protectie oferit de statul de destinatie este nesatisfacator, poate dispune interzicerea transferului de date.
(3) In toate situatiile transferul de date cu caracter personal catre un alt stat va face obiectul unei notificari prealabile a autoritatii de supraveghere.
(4) Autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu caracter personal catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana atunci cand operatorul ofera garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor. Aceste garantii trebuie sa fie stabilite prin contracte incheiate intre operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia carora se efectueaza transferul.
(5) Prevederile alin. (2), (3) si (4) nu se aplica daca transferul datelor se face in baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui acord international ratificat de Romania, in special daca transferul se face in scopul prevenirii, cercetarii sau reprimarii unei infractiuni.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se face exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca datele au fost facute publice in mod manifest de catre persoana vizata sau sunt strans legate de calitatea de persoana publica a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata.

 

 Relevanta in prezenta cauza este si prevederea art.3 lit.p din Anexa la Directiva 93/13/CE, potrivit careia:

 

 

„Art.3(extras):
(3) Anexa contine o lista orientativa si neexhaustiva a clauzelor care pot fi considerate abuzive.
(…)
ANEXA
CLAUZELE MENTIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

Clauzele care au ca obiect sau ca efect:

(p) acordarea posibilitatii vanzatorului sau furnizorului de a-si transfera drepturile si obligatiile prevazute de contract, in cazul in care aceasta actiune poate servi la reducerea garantiilor pentru consumator, fara acordul acestuia din urma;

 

Mai mult, litera (p) din Anexa la Directiva 93/13/CEE  – ce impunea doar o „lista gri” – a fost transpusa prin litera (n) din lista neagra („black list”) continuta in Anexa la Legea 193/2000:

Art. 4 (extras):

(4) Lista cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

 

ANEXA (extras)

LISTA cuprinzand clauzele considerate ca fiind abuzive:

 1. n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractualeunei terte persoane agent, mandatar etc., fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducereagarantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;

 

Prin urmare, chiar daca legiutorul european cat si cel national au considerat ca fiind abuziva posibilitatea bancii de a transfera, in anumite conditi, drepturile si obligatiile sale, banca intelege sa incalce aceste prevederi, prin cesiunea de creanta, creandu-mi un dezavantaj, in contradictie cu cerinta bunei-credinte, cu atat mai mult cu cat informatiile generale furnizate inainte de incheierea contractului cu creditorul initial nu au indeplinit cerintele de claritate si de transparenta.

 

 

CONCRET, din interpretarea prevederilor legale mentionate si din interpretarea situatiei de fapt, rezulta ca atat banca cat si societatea cesionara cu toate ca aveau aceaste obligatii, respectiv:

      – obligatia de a-si asumat faptul ca printr-un astfel de transfer nu se reduc garantiile pentru subsemnatii, in calitate de consumatori;

      –  obligatia de a ne solicita acordul cu privire la cesiune externa, avand in vedere ca prin acest transfer se reduc garantiile pentru subsemnatii, in calitate de consumatori, astfel cum prevede si litera (p) din Anexa la directiva 93/13/CEE,

NU AU FOST RESPECTATE.

 

Poate pentru „profesionisti” din prezenta cauza protectia datelor personale nu reprezinta un aspect important, acestia intelegand sa-si valorifice doar drepturile, insa pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene acest aspect reprezinta un „interes general, ce depaseste interesele particulare ce pot exista atunci cand se incheie un contract, urmand ca clauzele prejudiciabile pentru consumator sa nu produca niciun efect.”

Pentru clarificare, subsemnatii solicitam instantei sa constatate ca prin cesiunea externa de creanta au fost incalcate prevederile art.17 din conventia de credit privind Protectia datelor personale, art. 10.7. din Actul aditional nr. 1/21.03.2012 raportat la prevederile legale mentionate.

 

In acest sens, intelegem reliefam urmatoarele aspecte judicios stabilite in jurisprudenta iterativa a Curtii:

 

 1. In ceea ce privește imprejurarile in care un asemenea dezechilibru este creat „in contradictie cu cerinta de bunacredinta”, este important sa se constate ca, avand in vedere al șaisprezecelea considerent al Directivei 93/13, instanta nationala trebuie sa verifice in acest scop daca vanzatorul sau furnizorul, actionand in mod corect și echitabil fata de consumator, se putea aștepta in mod rezonabil ca acesta din urma sa accepte o asemenea clauza in urma unei negocieri individuale (a se vedea Hotararea Aziz, EU:C:2013:164, punctul 69);
 2. În această privință, Curtea a decis că, pentru a se stabili dacă o clauză provoacă un „dezechilibru semnificativ” în detrimentul consumatorului între drepturile și obligațiile părților care decurg dintr‑un contract,trebuie să se țină seama în special de normele aplicabile în dreptul național în lipsa unui acord între părți în acest sens. Instanța națională va putea evalua, prin intermediul unei asemenea analize comparative, dacă și, eventual, în ce măsură contractul îl plasează pe consumator într‑o situație juridică mai puțin favorabilă în raport cu cea prevăzută de dreptul național în vigoare. De asemenea, este relevant în acest scop să se procedeze la o examinare a situației juridice în care se găsește consumatorul menționat avand în vedere mijloacele de care dispune, potrivit reglementării naționale, pentru a face să înceteze utilizarea clauzelor abuzive (a se vedea Hotărarea Aziz, EU:C:2013:164, punctul 68).

 

Avand in vedere ca in prezenta cauza, cesiunea este un raport juridic cu element de extraneitate, iar ambii profesionisti si-au incalcat obligatiile legale, fata de prevederile Legii 193/2000 va solicit admiterea capatului de cerere astfel cum a fost formulat, cu obligarea ambilor creditori la plata de daune morale in cuantum de 10.000 Eur

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Sentinta Evitare Timbru De Mediu – 2016 Anul In Care Timbrul De Mediu A Fost Declarat Ilegal – Avocat Cuculis

Cum Se Inmatriculeaza Masinile Fara Plata Timbrului De Mediu (Declarat Ca Ilegal De Catre CJUE) – Ce A Retinut Instanta – Avocat Cuculis – Timbru de mediu ilegal

Timbru de mediu poate fi evitat in instanta, iar cel ce l-au achitat in pot recupera cu dobanzile! Vedeti mai jos sentinta!

In considerentele hotararii pronuntate in Cauza Vasile Budisan, analizand neutralitatea timbrului de mediu fata de concurenta dintre autovehiculele rulate, provenite din alte state membre si autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare romanesti, deja inmatriculate in acest stat membru si care beneficeaza de scutirea prevazuta de OUG 9/2013 CJUE retine ca art. 4 litera c) din oug 9/2013 scuteste  de plata timbrului de mediu transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculelor rulate nationale a caror inmatriculare a determinat deja plata taxei speciale de poluare sau a taxei pentru emisiile polunate, cu exceptia cazuirlor, prevazute in litera d) in care o instanta romana a dispus restituirea taxei respective pentru un anumit vehicul!

Timbru de mediu castigat 1

Timbru de mediu sentinta castigata avocat Cuculis

 

 

 

 

 

„Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă aplicată de un stat membru autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională”

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Cauza C‑586/14 Timbrul De Mediu Este Declarat Ilegal In 2016 De Catre CJUE – Oug 9/2013 Discriminatorie – Recuperarea Timbului De Mediu Sau Evitarea Lui Avocat Cuculis

 

O Noua Bomba In Executarile Silite – Executare Silita Prin Poprire Iarasi Fara Instanta – Incalcarea Drepturilor Omului Si A Constitutiei – Avocat Cuculis

Executarea Silita Prin Poprire Urmeaza Sa Fie Lasata La “Liber”  – Creditorul Bancar/ Recuperatorul De Creante Are Un  Contract De Credit Bancar Sau Orice Act Notarial ? Atunci Veti Avea Poprire Pe Contul De Salariu Sau Pensie Fara Nicio Formalitate – Instanta Este Scoasa in afara Procedurilor Executionale –  Este De Neimaginat Modul Josnic In Care Se Scriu Legi In Romania – Se Incalca Succesiv Norme Constitutionale Si Norme Cedo – Avocat Cuculis

Va fi  un MACEL al Debitorilor! Societatilor De Recuperari Creante Ar Putea  Pune In Executare Milioanele De Titluri Executorii Prin Depunerea Directa A Acestora La Angajator

Incepe in curand exercitiul judiciar final al anului 2016(de la 1 septembrie) si evident si vacanta parlamentara pentru “obositii” neamului se va incheia si ea cat de curand.

Ce v-au pregatit parlamentarii cu privire la executarile silite?

Ei bine, dupa ce am trambitat tot anul 2015 ca este NECONSTITUTIONAL ca un executor judecatoresc sa-ti incuviinteze executarea silita, si acum incuviintarea trebuie data doar de catre instanta, acum se incearca o noua renuntare la instanta de judecata dar si inclusiv o renuntare la executorul judecatoresc, practic, lasam bancii dreptul sa faca ce vrea cu salariul debitorului, azi ai salariu, maine nu-l mai ai.

VEDETI PROIECTUL INTEGRAL AICI – Forma_cu_amendamente_adoptata

Ce Vrea Parlamentul Pentru “Binele” Debitorilor?

Parlamentul vrea sa elimine instanta de judecata si executorii judecatoresti din procesele de executare silita in care se pun popriri pe salarii. In loc de incuviintarea instantei, se vrea introducerea de titluri executorii notariale. Societatile de recuperari creante vor putea pune in executare titluri executorii prin depunerea directa a acestora la angajator, fara a mai solicita instantei de judecata incuviintarea executarii silite.

Ce spune legislatia in momentul de fata?

La data prezentului material, orice creditor si in baza indiferent al carui titilu executoriu, trebuie sa se adreseze in principal executorului judecatoresc, iar acesta pe mai departe sa se adreseze instantei cu cerere de incuviintare a executarii silite, instantei competente(instantei de executare), iar ulteriror obtinerii acestei incuviintari, executorul emite si transmite catre Banci adresele de infiintare a popririi si la locul de munca, adresa de retinere din salariu, ori la casa de pensii, pentru retinerea din pensie.

Cum va arata procedura executarii silite daca va trece proiectul cu amendamentele deja admise?

ART 1 –

Veniturile persoanelor fizice, obtinute din contracte privind raporturi de munca, pot fi executate silit prin retinere la sursa in mod direct de catre platitorii acestor drepturi sau prin birourile executorilor, numai in baza unor titluri executorii sau titluri executorii notariale, in conditiile legii”.

Ce inseamna de fapt acest articol de lege? Nu va mai fi necesara incuviintarea executarii silite fiindca vom avea unele titluri “notariale”, iar orice creditor se va duce la angajator si va depune acest titlu “notarial” si va putea sa va blocheze salariul/pensia.

Legea ar urma sa fie votata  in viitoarea sesiune parlamentara in Camera Deputatilor, for decizional, care va da dreptul oricarui creditor sau pretins creditor sa puna in executare titlurile executorii, fara a mai exista controlul instantei de judecata, fiindu-i suficient doar un titlu executoriu sau un titlu executoriu notarial.

Efectele Imediate Negative?

Practic, dupa ce am purtat o lupta de ani de zile cu societatile de recuperare ale creantelor, acum, societatilor de recuperari creante ar putea  pune in executare milioanele de titluri executorii prin depunerea directa a acestora la angajator, fara a mai solicita instantei de judecata incuviintarea executarii silite. In aceste conditii, debitorul va fi lipsit de orice cale de contestare a deciziei de executare, asta in conditiile in care legea nu va prezenta modificari esentiale.

Hotararile Curtii Constitutionale Sunt Clacate In Picioare!

Norma propusa este NECONSTITUTIONALA!

Se pare ca parlamentarii au tinere de minte scurta. Este inadmisibil, ca in 2009 CCR sa declare o prevedere identica, ca fiind neconstitutionala, mai apoi in 2015 am reusit impreuna cu colegii mei sa distrugem aceasta mafie iar incuviintarea executarii silite sa fie reintoarsa la instanta, iar acum in 2016 se incearca iarasi o eliminare a instantei din circuitul executarilor silite.

Astfel, este incalcata Decizia mai sus amintita nr. 895/17.12.2015 a Curtii Constitutionale a Romaniei care a statuat ca “inceperea/declansarea procedurii executarii silite nu poate fi sustrasa controlului judecatoresc”.  

Prin actualul proiect de lege a fost eliminat si executorul judecatoresc din aceasta procedura, odata cu conferirea posibilitati altor entitati de a pune in executare un titlu executoriu.

Atentie – Valul Executarilor silite este pe care la explodeze!

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Genius Travel Insolventa Ce Fac Turistii Pagubiti? Avocat Cuculis

Genius Travel Si Teapa Data Turistilor – Procesul Colectiv Intentat Genius Travel si Statului Roman Ar Putea Duce La O Premiera In Raspunderea Civila A Statului – Avocat Cuculis

Clienți care au contractat servicii turistice de la agenția Genius Travel au primit vineri un mesaj în care sunt anunțați că firma urmează să intre în insolvență, astfel că banii deja achitați nu mai pot fi recuperați decât la masa credală. O zi mai târziu, au primit un alt mesaj, în care li se spunea că problemele au fost rezolvate, pentru ca marți să primească o a treia înștiințare, similară cu prima.

Tepele din Romania parca sunt tot mai actuale. Genius Travel, o companie de turism cu un numar mare de clienti, dupa ce a strans toti banii de la clienti pentru vacanta de vara , iarna 2016 si pentru 2017 cel mai probabil pana la sfarsitul anului 2017 pentru a amplifica prejudiciul, a anuntat in urma cu putin timp , ca intra in insolventa, adica toti cei care aveau concediile platite, “ne pare rau dar nu mai plecati in vacanta si ramaneti si cu banii luati”. ANAT, autoritate in materie, in 2016, da un comunicat de tot rasul- ” nu se stie cum isi vor recupera banii, ce pagubiti”, in conditiile in care se platesc consilieri juridic din bani publici. Prin urmare, ii invit sa lectureze legea 85/2014 a insolventei iar pe pagubiti ii sfatuiesc sa se stranga intr-un forum comun iar ulterior sa faca cerere de inscriere la masa credala a debitorului, in mod colectiv. Suspectez firma, cel putin din primele informatii, de bancruta frauduloasa, sens in care vom avea si implicatii penale. Voi redacta si urca pe siteul nostru cererea de inscriere la masa credala si toate informatiile necesare pe ntru recuperarea prejudiciului. Nu le mai pot ura vacanta placuta celor multi aflati in situatia asta. Ma gandesc la deschiderea unui proces pe daune civile mari pentru umilinta de la receptia hotelului, primita de catre turisti, indreptata spre firma in cauza si autoritatile statului ce sunt responsabile de aceste firme. Revin cu informatii. Av Cuculis

Pentru a centraliza pagubitii in vederea evaluarii prejudiciului este necesara completarea formularului de mai jos.

Confiscarea Extinsa Si Suspendarea Urmarii Penale – Modificari Noi La Codul Penal Si Codul De Procedura Penala – Avocat Cuculis

Confiscarea Extinsa Urmeaza Sa Se Aplice Pentru Toate Infractiunile Din Codul Penal Daca S-au Obtinut Foloase Necuvenite, Iar Suspendarea Urmarii Penale Se Va Decide Doar Daca Nu Se Poate Audia Inculpatul Prin VideoConferinta – Avocat Cuculis

Atentie – Am facut referire la confiscarea extinsa, fiindca daca organele de urmarire penala ce urmaresc acum activitatea firmelor de “recuperare creante” cat si bancile pe numele carora am depus plangerile penale, asta inseamna ca toti banii incasati de la imprumutati cu titlu de dobanda ilegala si investiti in alte “afaceri” ale bancilor, pot fi urmarite si confiscate pentru ca toti cei care au platit dobanzi ilegale, sa aiba de unde sa-si recupereze prejudiciul!

Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) și (2) al articolului 1121 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și maximul pedepsei prevazute de lege pentru aceasta este 4 ani sau mai mare.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale și are în vedere bunurile dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei.”

Art. II. – Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 106, după alineatul (3) se adaugă un alineat nou, alin.(4), cu următorul cuprins:

(4) Când procurorul sau instanţa nu dispune suspendarea urmăririi penale, respectiv a judecăţii, la audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin videoconferință, prezenta avocatului este obligatorie.

2. Alineatul (1) al articolului 312 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale. Procurorul dispune suspendarea urmaririi penale numai dacă,  luand in considerare toate circumstantele cauzei, apreciaza ca suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferintei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfasurari a urmaririi penale.

3. Alineatele (1) și (2) ale articolului 367 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanţa dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii până când starea sănătăţii inculpatului va permite participarea acestuia la judecată. Instanța dispune suspendarea judecății numai dacă,  luand in considerare toate circumstantele cauzei, apreciaza inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferintei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfasurari a judecății.

(2) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, iar temeiul suspendării priveşte numai pe unul dintre ei şi disjungerea nu este posibilă, în cazul în care se dispune suspendarea, aceasta se va dispune asupra întregii cauze.”

avocat Cuculis

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Alo? Suntem Kruk, V-am Sunat De 54 De Ori Si V-am Trimis 53 De Mesaje – Uitati Dovada – Avocat Cuculis

Anpc? Ce Dovada Mai Vreti Cu Privire La Reclamatiile Debitorilor? Recunoaste Kruk De Cate Zeci De Ori Isi Suna Clientii – Ce Puteti Face? Puteti Cere Daune Aferente Stresului Provocat – Avocat Cuculis

Abuzurile recuperatorilor de creante pot fi contestate in instanta.

Suntem Kruk si abuzam! Am facut mentiunea de mai sus, avand in vedere declaratiile fostului presedinte al ANPC  prin care in urma solicitarilor venite din partea celor “haituiti” de catre recupertori, ANPC nu putea sa faca “nimic” fiindca nu existau suficiente dovezi.

suntem kruk
Executare Anulata Definitiv

Nu zic si nu sustin ca ceea ce vedeti mai jos este de ieri de azi, dar va spun cu siguranta ca practica a ramas aceeasi chiar daca KRUK si altii nu o recunosc.

Uitati cum stau statisticile Kruk/debitor!

Kruk Romania abuzuri - contestati executarea - anulati poprirea

Scor final ?

Numar apeluri efectuate “54”

Numar apeluri la care nu s-a raspuns 15

Numar de scrisori trimise 10

Numar de mesaje scrise trimise 53

Este naucitor daca ne intoarcem in timp si ne uitam la declaratiile acestor firme de recuperari creante.

Ce s-a intamplat de fapt de atunci si pana acum?

Nimic. Legea recuperatorilor de creante nu exista nici pana in ziua de astazi in Romania. Discutam de recuperari de creante de milioane de euro tranzactionate prin mainile unor persoane “invizibile din punct de vedere juridic”.

Recuperatorii va adauga dobanzi bancare si executa silit bunurile actionand ca bancile si ca ifn-urile , desi acest lucru este INTERZIS! Interzis de catre cine? de catre cine are puterea si curajul sa le conteste practicile.

Practici interzise si inacceptabile : Utilizarea oricaror metode menite sa hartuiasca debitorul, asta spune codul de conduita al recuperatorului de creante.

Acest lucru reiese inclusiv din OUG 52/2016, act normativ pe care recuperatorii de creante NU-L RESPECTA!

Atacati-i in instanta si scapati de ei!

Av. Drd. Cuculis Adrian

Sunteti cautat de catre recuperatorii de creante? Completati formularul de mai jos si explicati-ne ce problema aveti cu ei. Noi va ajutam!

avocat@indrumari-juridice.eu

Darea In Plata Ce Fac Dupa Ce Banca Pierde Contestatia Si Nu Primeste Casa In Plata? Avocat Cuculis

Banca Refuza Sa Remita Datoria – Scurt Ghid Video – Avocat Cuculis

Extras legea 77/2016 art 8 –

(5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

Art. 8
(1) In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.
(2) Cererea se judeca cu celeritate, cu citarea partilor, de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul.
(3) Pana la solutionarea definitiva a cererii prevazute la alin. (1), se mentine suspendarea oricarei plati catre creditor, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
(4) Actiunea prevazuta de prezentul articol este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

 

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

avocat CUCULIS

Cum Se Face Opozitia ( Contestatia ) La Executare Pentru Ipotecile Mobiliare? Avocat Cuculis

Contestatia La Executarea Mobiliara ! Executarea Ipoteca Mobiliara ? Cum Se Face Opozitia La Executarea Ipotectii Mobiliare Si Care Este Termenul ? Procedura Reglementata De Codul Civil In Detrimentul Codului De Procedura Civila Cu  Privire La Ipoteca Mobiliara – Arhiva Reala De Garantii Mobiliare – Avocat Cuculis

 

Ce Inseamna Ipoteca Mobiliara?

In primul rand trebuie sa avem in vedere ca ipoteca mobiliara este o creatie a noului cod civil si anume garantarea unei obligatii cu o garantie mobiliara (autoturism, tablouri si alte asemenea), practic tot ce nu intra in sfera de aplicare a ipotecii imobiliare.

Precum ipoteca imobiliara, ce se inscrie in cartea funciara a imobilului, orice garantare de datorie cu o ipoteca mobiliara, pentru opozabilitate, se inscrie in Arhiva Reala De Garantii Mobiliare. 

In momentul in care debitorul obligatiei nu-si mai plateste obligatiile scadente, creditorul poate opta fie pentru procedura executarii silite mobiliare directe .

Daca debitorul dvs. apeleaza la procedura vanzarii bunului mobil ipotecat conform codului civil, atunci treuie sa aveti grija ca inainte de primirea actelor de executare veti primi o NOTIFICARE A VANZARII, ce trebuie sa o contestati, prin procedura de OPOZITIE LA EXECUTARE.

Care Este Primul Document Pe Care Il Primesc Daca Sunt Executat Silit Pe O Ipoteca Mobiliara?

Asa cum am explicat mai sus, primul act pe care il va face creditorul dvs. este sa va notifice vanzarea si intentia de vanzare a bunului mobil, ipotecat si inscris in Arhiva Reala De Garantii Mobiliare.

Art. 2449

Notificarea vânzării

(1) Dacă doreşte să vândă bunul după procedura reglementată în prezenta secţiune, creditorul este ţinut să comunice persoanelor prevăzute la Art. 2450 o notificare de executare şi să înscrie un aviz de executare la arhivă.

(2) Atât comunicarea notificării, cât şi înscrierea avizului de executare trebuie realizate cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru vânzare.

(3) Nerespectarea acestor formalităţi atrage nulitatea vânzării.

(4) Dispoziţiile acestui articol nu se aplică atunci când bunurile care fac obiectul urmăririi sunt supuse pieirii, deteriorării ori devalorizării rapide ori sunt vândute în mod obişnuit pe o piaţă organizată.

ATENTIE – Notifcarea este obligatorie, astfel incat, daca primiti acte de executare fara sa fi fost notificat inainte, executarea silita este nula absolut!

Ce trebuie sa continta notificarea de vanzare a bunului mobil ipotecat?

Art. 2451 Cod Civil

Notificarea vânzării trebuie să indice în mod clar:

a) constituitorul şi creditorul ipotecar;

b) bunurile care fac obiectul urmăririi;

c) suma pentru care se porneşte urmărirea;

d) metoda prin care se va realiza valorificarea bunului;

e) data, ora şi locul la care va avea loc licitaţia publică, precum şi preţul de pornire a licitaţiei ori, după caz, data şi ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun.

Prin urmare, desprindem ideea ca pentru a putea fi vandut un bun mobil in procedura speciala a vanzarii ipotecii mobiliare, este necesar ca debitorul ( dupa ce se adreseaza executorului judecatoresc) sa notifice cu cel putin 15 zile inainte de vanzarea bunului, pe debitor, in vederea exercitarii dreptului de OPOZITIE LA EXECUTARE, pe care il are debitorul!

Ce Inseamna Opozitie La Executare Si Cum Se Face? Ce Trebuie Sa Contina Opozitia La Executare  Si Unde Se Face?

DE RETINUT –   Prin urmare, daca aveti un creditor care a apelat la procedura de vanzare mobiliara si valorificare a garantiei reale mobiliare, este important sa cunoasteti faptul ca trebuie sa faceto OPOZITIA LA EXECUTARE de la momentul primirii notificarii de vanzare si nu de la momentul primirii actelor de executare silita emise de catre executorul judecatoresc.

Opoziţia la executare se va formula dupa cum se arata mai jos:

(1) În termen de 15 zile de la comunicarea notificării sau, după caz, de la înscrierea avizului de executare în arhivă, cei interesaţi sau vătămaţi prin executare pot formula opoziţie la executare.

ATENTIE – FACETI OPOZITIE LA EXECUTARE, SUSPENDATI IMEDIAT EXECUTAREA SILITA, FARA CAUTIUNE!

(2) Opoziţia suspendă de drept procedura de vânzare până la soluţionarea definitivă a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat încă bunul va putea să o facă şi pe perioada judecării opoziţiei.

(3) Instanţa va soluţiona opoziţia în termen de 5 zile. Hotărârea instanţei poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. În cazul respingerii opoziţiei, apelul nu îl opreşte pe creditor să treacă la valorificarea bunului. Apelul se soluţionează de urgenţă potrivit regulilor de la ordonanţa preşedinţială.

(4) Instanţa poate dispune încetarea executării pornite de creditor, dacă debitorul a plătit, precum şi restituirea bunului de către creditor. Dacă instanţa constată că vânzarea ar urma să se facă cu încălcarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, va stabili condiţiile şi regulile corespunzătoare şi va încuviinţa valorificarea bunului.

Pot fi invocate nereguli cu privire la procedura de vanzare si de asemenea, daca discutam despre un titlu executoriu reprezentat de un credit bancar, sau contract de imprumut intre persoane sau orice alt titlu in afara de o hotarare judecatoreasca, puteti invoca toate apararile cu privire la acel titlu executoriu(lipsa comunicarii notificarii, necertitudinea sumei, plata datoriei, orice alt abuz al creditorului).

Creditorul Poate Incasa Bunul Mobil In Contul Creantei

La fel ca in cazul bunurilor  imobile, in procedura reglementata de catre codul de procedura civila cu privire la ipoteca imobiliara si in cazul bunurilor mobile, creditorul are posibilitatea sa preia bunul asupra caruia a fost instituita garantia ipotecara.

Ce Se Intampla Daca Creditorul Preia Bunul In Contul Creantei ?

Efectele preluării în contul creanţei

(1) Preluarea bunului de către creditor în contul creanţei:

a) stinge creanţa ipotecară;

b) transferă creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;

c) stinge toate ipotecile şi privilegiile de rang inferior.

(2) Contractul de ipotecă împreună cu notificarea de preluare în contul creanţei ţin loc de titlu de proprietate.

 

Cum Executa Silit Un Executor Bunurile Aflate In Casa Si Ce Pot Sa Fac Pentru A Bloca Executarea Mobiliara? – Sechestrul Asigurator – Avocat Cuculis

Av. Cuculis

Avocat@indrumari-juridice.eu

 

Din August 2016 Adoptia Se Poate Dispune Doar In Instanta – Avocat Cuculis

Adoptia Va Putea Fi Incuviintata Doar De Catre  Instanta – Noua Procedura A Adoptiei Urmeaza Sa Intre In Vigoare In Forma Modifica Din August 2016 –  Avocat Cuculis

Atentie – Adoptia Va fi incuviintata doar de catre instanta!

Daca pana in momentul de fata procedura adoptiei se putea dispune in procedura administrativa, lucrurile au luat drumul instantei de judecata, astfel incat incuviinţarea adopţiilor va fi data in  competenţa  instanţelor de judecata asa cum arata dispozitiile  Legii nr. 273/2004.

De retinut, cererea va fi facuta la instanta de judecata, dupa terminarea perioadei de supraveghere, de catre adoptator sau autoritate.

Ce acte sunt necesare pentru depunerea dosarului la instanta, in vederea incuviintarii adoptiei, in noua forma a legii adoptiei ?

a)  Atestatul valabil al adoptatorilor;

b) Certificat  medical privind starea de sănătate a copilului;

c) Raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de zece ani, în vederea exprimării consimţământului;

d) Certificatul de naştere al copilului

e) hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare în vederea adopţiei;

f) certificatele de naştere ale adoptatorilor ;

g) certificatul de căsătorie al adoptatorilor ;

h) cazierul judiciar al adoptatorilor;

i) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorilor (de la medicul de familie);

j) hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopţiei a copilului;

k) raportul de consiliere şi informare a părinţilor fireşti în cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc;

l) documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiaţiei faţă de tată, realizată prin metoda serologică ADN, în cazul adopţiei copilului de către soţia părintelui firesc atunci când copilul a fost recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi în cazul în care paternitatea copilului a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoaşterea de către tată sau care consfinţeşte învoiala părţilor, fără a se fi cercetat temeinicia cererii;

m) declaraţia notarială pe propria răspundere (atunci când copilul adoptat are un singur părinte — necăsătorit –, iar acesta se află într-o relaţie cu o persoană de sex opus — necăsătorită.

De mentionat este faptul, ca in ajutorul parintilor adoptatori vine legea taxelor de timbru, in sensul ca nu se percep taxe de timbru.

Cel mai important decident, va ramane instanta de judecata!

Astfel, dupa inregistrarea cererii in raport de actele mai sus mentionate, instanta va stabili daca este in interesul superior al copilului, ca adoptia sa fie finalizata si astfel va incuviinta adoptia.

Ce se intampla dupa ce instanta a dipus incuviintarea adoptiei?

Parintii adoptivi nu “scapa” de monitorizare, in sensul ca dupa incuviintarea adoptiei, exista o asa zisa perioada de monitorizare, astfel – “Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă”, conform textului legal.

Ultimul cuvant il are autoritatea de protectie a copilului in sensul ca dupa o perioada de monitorizare de 2 ani de zile, se va intocmi un raport  FINAL acesta fiind ultimul document al etapei lungi a adoptiei.

Mai multe despre Ghidul Adoptiei  – AICI –

Ghidul Adoptiei – Cum Poti Adopta In 2016 – Procedura De Adoptie Modificata – Avocat Cuculis

Credit Cesionat La Recuperatori Sau Externalizat? Adio Dobanda Bancara – Ghid – Avocat Cuculis

Cum Se Anuleaza Dobanda Contractului De Credit Cand Creditul  Este Cesionat La Recuperatorii De Creante Sau Externalizat Catre Srl-uri Din Afara Tarii – Creditul Cesionat Catre Un Srl Nu Poate Fi Purtator De Dobanda Contractuala Bancara – Avocat Cuculis

Este ilegala cesiunea de credite catre firme din afara tarii care nu sunt banci sau ifn-uri?

NU, cesiunea in sine NU este ilegala, insa este ILEGALA INCASAREA DOBANZII ,astfel, trebuie inteleasa diferenta clara intre cesiunea de creanta si cesiunea de credite.

Daca cesiunea se face cu privire la suma si nu la credit iar ea este cedata catre o firma din afara tarii ce nu este decat un simplu SRL si catre o banca, atunci asa cum am explicat DOBANZILE SUNT INTERZISE.

Cum anulam dobanzile dintr-o executare silita cedata catre recuperator?

Daca sunt deja executat silit, pot invoca acest lucru?

Totul se invoca in cadrul contestatiei la executare, loc unde judecatorul poate verifica ce si cat a fost dobanda adaugata de catre recuperatorul de creante!

Atentie, daca depasiti termenul de contestatie la executare, 17 zile, faceti contestatie de la ultima actualizare de debit. Recuperatorul a adaugat dobanda? atacati acualizarea de dobanda in instanta.

 

Aici – totul despre cum se poate anula dobanda contractuala bancara si dobanda penalizatoare!

Premiera – Sentinta Definitiva – Creditele Vandute Catre Recuperatori Nu Pot Fi Executate – Avocat Cuculis Credite Executare Silita

 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Declararea Judecatoreasca A Mortii – Ghid – Cum Se Constata Decesul In Instanta ? Avocat Cuculis

Cum Se Declara Judecatoreste Decesul Unei Persoane? Cine Poate Sa Ceara Instantei Acest Lucru? Care Este Procedura Si Cat Dureaza Declararea Judecatoreasca A Mortii ? Avocat Cuculis – Declararea Judecatoreasca A Mortii!

La Ce Poate Folosi O Hotarare De Declarare Judecatoreasca A Mortii?

Plecand de la simplul caz al bunurilor pe care le dobandeste  o persoana in cursul vietii sale, atunci cand o persoana lipseste si nu se mai stie nimic despre ea, in acelasi timp bunurile sale nu mai pot fi intretinute de catre alte persoane decat in urma unei succesiuni/dezbateri a mostenirii. De asemenea atunci cand o persoana lipseste si are de indeplinit anumite oblgatii (spre exemplu plata unui contract de credit, desfasurarea unui contract de servicii, raport de lucru, etc.) daca hotararea judecatoreasca a mortii nu intervine, poate prejudicia interesele celorlalti din jurul sau, astfel incat, daca se constata ca este decedat, mostenitorii sau pot prelua imediat calitatea pe care a avut-o defunctul.

Prin urmare, ca o scurta concluzie, declararea judecatoreasca a mortii este o procedura ce reglementeaza pe viitor capacitatea persoanei si lamureste pe viitori sai mostenitori, cu privire la drepturile si obligatiile ce urmeaza sa le accepte sau nu de pe urma celui declarat ca fiind decedat. Textul de lege, institutia in sine a declararii judecatoresti a mortii arata ca in cazul in care o persoana este disparuta si exista indicii ca a incetat din viata, aceasta poate fi declarata moarta prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, daca au trecut cel putin 2 ani de la data primirii ultimelor informatii sau indicii din care rezulta ca era in viata.

De aici se desprinde ideea ca orice persoana interesata, deci nu sunt limitati sub calitatea procesuala activa doar membrii familiei, pot face cerere la instanta in acest sens iar pentru a putea face acest lucru, este necesar sa treaca 2 ani de zile de la ultimele informatii primite de la persoana disparuta(regula generala, insa exista exceptii).

In cat timp de la disparitie se poate face cererea la instanta de declarare judecatoreasca a mortii?

Cazul celor ce au disparut in situatii deosebite”inundatii, cutremur, catastrofa aeriana, cale ferata, naufragiu, razboi”.

Avand in vedere faptul ca in situatiile indicate mai sus, sansele de supravietuire sunt cu mult diminuate, legea a stabilit ca termenul necesar introducerii cererii de declarare judecatoreasca a mortii, va fi de 6 luni de zile. 

ATENTIE – Exista o situatia deosebita, atunci cand se stie sigur (desi legea nu arata ce inseamna acest sigur), ca decesul a survenit, atunci actiunea se poate depune la instanta IMEDIAT!

Ce Se Intampla Daca Cel Declarat Mort Este In Realitatea In Viata?

Avand in vedere ca tot practica a aratat, ca exista si asemenea posibilitati, leugitorul modern a prevazut si aceasta situatie, evident fericita pentru familia celui ce fusese declarat judecatoreste ca fiind decedat.

Prin urmare, Codul Civil arata la art. 54 ca hotararea de declarare a mortii poate fi anulata daca cel declarat mort este in viata si acest lucru se poate cere oricand.

Ce se intamplata daca patrimoniul celui declarat decedat a fost impartit? Cum isi poate recupera acesta bunurile avute?

Astfel, o alta problema se pune atunci cand bunurile celui presupus decedat au fost impartite. Codul civil arata ca cel care a fost decalrat mort, dupa anularea hotararii declarative de moarte(se desprinde ideea ca primul demers judiciar este acela de anulare a hotararii), poate solicita restituirea bunurilor sale.

Atentie – Cererea se va solutiona de catre instanta de judecata, conform competentelor si cu prezenta procurorului, astfel cum arata codul de procedura civila!

Avocat Divort Bucuresti – Ghid cu acte pentru a divorta in Romania

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executat De Debt Collection Agency Srl ? Executare Silita Anulata – Cum Procedam – Avocat Cuculis

Executat De Un Nou Recuperator De CREANTE – Debt Collection Agency Srl Instanta A Constatat Ca Executarea Silita Este Abuziva – Avocat Cuculis

Dosar: 2055/287/2016

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de contestaţie la executare, formulată de contestatorul Radu Constantin-Relu, în contradictoriu cu intimata DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L., . Anulează toate actele de executare silită efectuate în dosarul de executare silită nr. 1238/2016 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti „Goslan şi Stîngă”, inclusiv încheierea pronunţată de Judecătoria Rîmnicu Sărat la data de 17.03.2016 în dosarul nr. 765/287/2016. Respinge, ca neîntemeiată cererea formulată de contestatorul de obligare a intimatei DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L., . Executorie. Încheierea se va comunica din oficiu şi de îndată Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti „Goslan şi Stîngă”. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Rîmnicu Sărat. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.07.2016.
Document:

http://portal.just.ro/287/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28700000000035835&id_inst=287

Vedeti mai jos totul despre executarea silita – 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Ce Fac Daca Am Asigurare La Carpatica? Este Polita Valabila? De La Cine Obtin Despagubiri? Avocat Cuculis

Informatii Importante Daca Aveti Polita De Asigurare La Carpatica – Avocat Cuculis

Probabil cel mai important aspect al situtiei, este ca polițele deja emise rămân valabile! Informatia provine chiar de la ASF.

Astfel, asigurații care sunt indreptatiti să ceară despăgubiri pentru evenimente acoperite de polițele încheiate cu Carpatica Asig trebuie să se adreseze direct Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA). Se face astfel,  o cerere de plată și anumite documente justificative.

Ce spune ASF? „Contractele pot conține clauze exprese privind denunțarea/rezilierea de către oricare dintre părți. În cazul în care astfel de clauze nu sunt cuprinse în contract, se aplică legislația aferentă. În România, Codul Civil prevede că un contract poate fi denunțat în termen de 20 de zile calculate de la data la care cealaltă parte primește notificarea privind denunțarea contractului”.

Ce despagubiri plateste ASF? in locul Carpatica Asig?

„În cazul insolvenței unei societăți de asigurare autorizată și aflată sub reglementarea și supravegherea ASF, creditorii de asigurare beneficiază de suportul FGA în vederea plății indemnizaţilor și/sau despăgubirilor datorate conform contractelor de asigurare încheiate cu societatea de asigurare. Practic, creditorii de asigurare nu mai trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești, decât dacă doresc acest demers sau dacă suma pe care o solicită depășește plafonul de garantare legal”.

Care este momentul la care FGA poate face plăți către clienții Carpatica Asig?

Reglementările aflate în vigoare stabilesc în mod clar că acesta este reprezentat de data la care decizia judecătorească de intrare în faliment rămâne definitivă. Pentru ca asigurații să înțeleagă mai ușor, trebuie precizat că o hotărâre judecătorească devine definitivă:

 • dacă nu este atacată cu apel, în termenul legal;
 • dacă este dată în apel, fără drept de recurs;
 • dacă nu este atacată cu recurs, în termenul legal.

Atentie – Cererile de despagubire nu se mai inregistreaza la CARPATICA!

„După transmiterea cererii, veți fi contactat de FGA în vederea deschiderii dosarului de daună și a constatării pagubelor. FGA va comunica în scris părţii prejudiciate documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire (poliţa/contractul de asigurare, documentele care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente sau alte documente din care să reiasă cauzele și împrejurările evenimentului, întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii etc.)”,

 

Ce facem daca ASF nu incepe plata despagubirilor?
Evident, situatia idilica de a primi plata despagubirii in termenii contractuali, este spulberata, deci cei care au in aceste momente probleme cu plata despagubirilor vor trebui sa se astepte ca dosarele lor de despagubire sa fie prelungite o buna perioada de timp.
Da, vor putea fi cerute despagubiri, insa doar in contextul in care ASF in termenul legal(Adica dupa intrarea in faliment al CARPATICA) nu remedieaza plata despagubirilor.
Avocat Cuculis
avocat@indrumari-juridice.eu

Ghid Dare In Plata – Ce Fac Daca Banca Refuza Notificarea De Dare In Plata – Cazul Real Al Imprumutatului – Avocat Cuculis

Cazul Real Al Imprumutatului A Carui Notificare De Dare In Plata A Fost Respinsa! Ce Trebuie Sa Fac Daca Mi S-a Respins Notificarea De Dare In Plata? Cum Pot Obliga Banca Sa-mi Stearga Datoria? Avocat Cuculis

De readus aminte ar fi faptul ca indiferent daca avem de “Remis o datorie” sau de dat in plata efectic un imobil, primul lucru cu care vom incepe, este notificarea de dare in plata. De spus ar fi faptul ca este important, catre cine vom adresa notificarea de dare in plata, astfel –

a) Daca suntem cesionati catre recuperatorul de creante, vom adresa notificarea in original catre acesta iar in copie catre banca ce a cesionat contractul de credit

b) Daca aveti creditul externalizat (vedeti aici) trebuie sa stiti ca nu sunteti obligati sa notificati creditorul din afara tarii ci este suficient, ca in raport de OUG 50/2010 sa notificati banca de unde ati luat creditul initial, iar aceasta actionat ca mandatar, are obligatia sa anunte creditorul din afara tarii. De preferat este si in acest caz sa depuneti personal(sau prin delegat cum fac birourile de avocatura), notificarea la sediul bancii.

Ce fac daca banca refuza sa primeasca imobilul in plata, sau sa stearga datoria reziduala, in cazul in care imobilul a fost deja vandut?

Cum scap de popriri?

Vedeti mai jos un material video, pe care il comentam juridic, cu solutii la intrebarile de mai sus!

Dupa cum ati vazut, recuperatorul de creante a refuzat sa primeasca in plata imobilul, sugerand de fapt ca ar trebui sa mergem direct la instanta de judecata.

Daca recuperatorul ar fi raspuns notificarii, nu ar fi necesar sa ne adresam instantei, insa reaua credinta a acestuia il poate costa inclusiv daune morale sau materiale(vedeti aici cum puteti cere daune materiale sau morale, daca banca/recuperatorul nu primeste in plata, sau nu remite datoria reziduala).

avocat cuculis darea in plata- refuz banca

ATENTIEArticolul 8 din legea 77/2016 si anume alineatul 5 va dau dreptul, ca daca recuperatorul sau banca, va refuza darea in plata, sa il actionati in instanta, fiind singura varianta prin care puteti scapa de propriri, pe laga contestatia la executare! 

(5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

 

Pentru claritate, vom detalia art. 8 in integralitate, provenind din legea 77/2016 a darii in plata-

Art. 8
(1) In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.
(2) Cererea se judeca cu celeritate, cu citarea partilor, de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul.
(3) Pana la solutionarea definitiva a cererii prevazute la alin. (1), se mentine suspendarea oricarei plati catre creditor, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
(4) Actiunea prevazuta de prezentul articol este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
(5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

Ce aveti de facut si cui se adreseaza cererea ?

Cererea de chemare in judecata care va fi diferita, in functie de situatia fiecaruia – In principal, de retinut ea se va face la judecatorie:

a) Daca inca mai aveti imobilul in proprietate, atunci veti cere instantei sa constate transferat dreptul de proprietate al imobilului cat si stingerea datoriei 

b) Daca aveti imobilul vandut si popriri pe conturi, veti cere  instantei prin indicarea actului de adjudecare si dosarul de executare, doar remiterea datoriei reziduale si ridicarea tuturor popririlor.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

Call Now ButtonApasati și apelati avocatul