Proces Clauze Abuzive BRD Castigat – Comisionul De Gestiune Si Acordare Clauze Abuzive Avocat Cuculis

Brd Pierde Procesul Pe Clauze Abuzive Si Are de Restiuit Familiei CHIKHESS 13000 Euro Reprezentant Contravaloarea Clauzelor Declarate Ca Fiind Abuzive – Decizia Judecatorilor Va Fi Folosita Pentru Anularea Executarii Silite Incepute – Avocat Cuculis

Comisionul de gestiune sau redenumit de administrare cat si comisionul de acordare al BRD , considerate clauze abuzive iar tot ce s-a incast in baza lor s-a restituit alaturi de dobanda legala!!

Epopeea clauzelor abuzive inceputa acum 7 ani pare departe de a fi rezolvata.

Instantele de judeata constata zilnic in toata tara, practici comerciale abuzive in raport de relatia bancilor cu clientii acestora.

Ce este mai ingrijorator si trebuie mentionat, se refera la faptul ca instantele in repetate randuri si in mod definitiv au stabilit ca implicit cei care au semnat acte aditionale la vestita ordonanta 50/2010 au clauze in acele noi contracte ce s-ar fi presupus ca sunt curatate de clauzele abuzive folosite in trecut –

Ce a stabilit instanta?

Instanta a dispus eliminarea comisionului de acordare si comisionului de gestiune lunara, comision raportat la soldul creditului cu obligarea bancii la restituirea acestor sume catre imprumutati – 

Dosar: 2385/211/2016

Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamanţii CHIKHESS SORINA CORINA şi CHIKHESS KHAIRAT, , în contradictoriu cu pârâta SC BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Constată nulitatea absolută a clauzelor contractuale din Contractul de credit bancar nr. 756761/30.07.2008 cuprinse în art. 8 pct. 1 şi 3, respectiv în art. 4 din actul adiţional nr. 1/28.12.2010. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma de 1224 EURO echivalent lei la cursul BNR din ziua plăţii – reprezentând comision de acordare, precum şi la plata dobânzii legale aferentă acestei sume de la data plăţii şi până la data restituirii efective a sumei arătate. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma de 4916,79 EURO echivalent lei la cursul BNR din ziua plăţii – reprezentând comision de gestiune/administrare, precum şi a sumei de 6841,53 lei reprezentând dobândă legală aferentă calculată de la data plăţii şi până la data de 10.03.2016, urmând ca dobânda legală să se calculeze în continuare până la data restituirii efective a sumei arătate. Respinge ca neîntemeiate pretenţiile reclamanţilor în rest. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamanţilor de acordare a cheltuielilor de judecată. Ia act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei sentinţe civile. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cluj Napoca. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.12.2016.
Document: Hotarâre  10767/2016  16.12.2016

http://portal.just.ro/211/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21100000000295449&id_inst=211

av. drd. Cuculis

 

Clauze abuzive in contract? Eliminati-le ! 

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Politele RCA Titluri Executorii – Puteti Fi Executati Mai Usor – Avocat Cuculis

Polita RCA Schimbata In Contract Rca Titlu Executoriu – Atentie – Titlu Executoriu Inseamna Ca Nu Este Necesara Interventia Instantei Pentru A Stabili Daca Trebuie Sa Platiti Sau Nu – Executat Silit Pentru Polita RCA

Oug 54/2016  fundamentul legal pentru noile raspunderi civile auto.

Ce noutati aduce noul act normativ?

In principal un prim element de noutate ar fi stabilirea unei noi perioade minime pentru asigurare.In trecut asigurarea RCA se încheia semestrial/anual, acum contractul se poate încheia pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de cum vrea proprietarul maşinii.

Politele RCA Titluri Executorii

De asemenea, cei care nu folosesc mașina pot, mai nou, să suspende asigurarea, dar sunt obligați să țină vehiculul într-un spațiu privat, nu în domeniul public. Spre deosebire de regulile aplicabile până recent, OUG nr. 54/2016 prevede luarea în considerare a durerii păgubiților la stabilirea despăgubirii, pe cale amiabilă, pentru vătămări corporale sau decese în urma accidentelor auto.

Politele RCA Titluri Executorii

Contractul RCA inlocuieste polita RCA si devine titlu executoriu!

Polița RCA a fost înlocuită cu contractul RCA, iar asta înseamnă că cei care nu-și achită la timp ratele asigurării pot fi executați silit mai ușor, contractul fiind titlu executoriu.  Pentru a citi mai multe despre titlul executoriu, verificati sectiunea executare silita!

av. Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cauza C‑154/15 A Curtii De Justitie a U.E – In Clauzele Constatate Ca Abuzive Se Vor Restitui Banii Retroactiv – Avocat Cuculis

Decizia CJUE in Cauza C‑154/15 – Clauzele de natura abuziva produc efecte retroactive iar insantele de judecata nationale trebuie sa dispuna restituirea tuturor banilor incasati in baza clauzelor declarate ca abuzive, de la semnarea contractului de credit si pana la ultima plata – Bancile NU vor mai putea sa invoce in apararea lor dispozitiile din legea 193/2000 cu privire la ineficacitatea contractului care s-ar fi tradus ca o nulitate relativa-

ATENTIE – Acest lucru este interes si celor care au litigii cu privire la INGHETAREA CURSULUI VALUTAR avand in vedere ca pe de-o parte se solicita inghetarea cursului valutar dar si restituirea DE LA MOMENTUL SEMNARII CONTRACTULUI a sumelor de bani platite peste cursul valutar –

Ce spune dreptul national roman?

Art. 6 Clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.

Ce a stabilit Curtea de Justitie a Uniunii Europene ?

Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară:

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că se opune unei jurisprudențe naționale care limitează în timp efectele restitutorii legate de constatarea pe cale judiciară a caracterului abuziv, în sensul articolului 3 alineatul (1) din această directivă, al unei clauze conținute întrun contract încheiat de un profesionist cu un consumator doar la sumele plătite în mod nejustificat în aplicarea unei astfel de clauze, ulterior pronunțării deciziei care a constatat pe cale judecătorească acest caracter abuziv.

Ce prevedere dreptul European in baza caruia s-a pronuntat CJUE in favoarea consumatorilor?

Articolul 6

(1)   Statele membre stabilesc că clauzele abuzive utilizate într-un contract încheiat cu un consumator de către un vânzător sau un furnizor, în conformitate cu legislația internă, nu creează obligații pentru consumator, iar contractul continuă să angajeze părțile prin aceste clauze, în cazul în care poate continua să existe fără clauzele abuzive.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că consumatorul nu își pierde protecția acordată prin această directivă datorită alegerii legislației unui stat nemembru ca legislație aplicabilă contractului, în cazul în care acesta din urmă are o strânsă legătură cu teritoriul statelor membre.

Articolul 7

(1)   Statele membre se asigură că, în interesul consumatorilor și al concurenților, există mijloace adecvate și eficace pentru a preveni utilizarea în continuare a clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii de către vânzători sau furnizori.

(2)   Mijloacele menționate la alineatul (1) cuprind dispozițiile în conformitate cu care persoanele sau organizațiile care au, în temeiul legislației interne, un interes legitim în protecția consumatorilor pot introduce o acțiune în justiție sau în fața organismelor administrative competente, în conformitate cu legislația internă în cauză, pentru a obține o decizie care să stabilească dacă clauzele contractuale elaborate pentru a fi utilizate în general sunt abuzive, astfel încât să poată aplica mijloace adecvate și eficiente pentru a preveni utilizarea acestor clauze în continuare.

(3)   Cu respectarea legislației interne, acțiunile menționate la alineatul (2) pot fi îndreptate, separat sau în ansamblu, împotriva unui număr de vânzători sau furnizori din același sector economic sau împotriva asociațiilor acestora care utilizează sau recomandă utilizarea acelorași clauze contractuale generale sau a unor clauze similare.

av. drd. Cuculis

Vedeti hotararea curtii in integralitate AICI – 

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Definitiva-Banca Transilvania Si Rabon Credit Pierd 20000 Euro Si Contestatia La Executare – Avocat Cuculis

Hotarare Judecatoreasca Definitiva – Dupa ce Banca Transilvania Si Rabon Credit au pierdut contestatia la executare, pierd integral si posibilitatea sa mai recupereze vreodata sumele – Perioada in care ne-am judecat (2 ani de zile) s-a adaugat la perioada  de prescriptie, astfel nici banca si nici recuperatorul nu mai pot pune in executare hotararea! – Avocat Cuculis

Executarea silita pornita impotriva debitoarei, a fost anulata de catre instanta, dupa ce in luna a 11-a anul 2013 fosta banca Volksbank a inceput executarea silita impotriva debitoarei!

Atentie - Daca executarea silita a fost anulata(cum este cazul de fata) termenul de prescriptie NU este intrerupt(vedeti mai jos), acest lucru inseamna, ca la 14.12.2016 cand s-a solutionat definitiv litigiul, creanta pretinsa de catre creditoarea BT si Rabon Credit, este PRESCRISA si nu mai poate fi pusa in executare!!

 

 

Solutiile instantelor, de fond si de apel:

Dosarul de fond, castigat integral!

Dosar: 13501/4/2014

26.05.2015

Ora estimata: 09:00 Complet: C17 – civil şi executări Tip solutie: Admite cererea Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare formulată de contestator, în contradictoriu cu intimatii. Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 571E/2013 al BEJ Georgiana Jalba. Respinge cererea având ca obiect suspendarea executării silite, ca rămasă fără obiect. La data ramanerii definitive a prezentei hotarari, se restituie contestatorului taxa de timbru in suma de 1000 lei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.05.2015 Document: Hotarâre 6905/2015 26.05.2015

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000240599&id_inst=4

AV. Cuculis – Cesiunea Ilegala, cu implicatii la RABON CREDIT, cesiune plecata de la Banca – 

 

Dosarul de apel, respinge ambele apeluri – al bancii si al recuperatorului Rabon – 

Dosar: 13501/4/2014

14.12.2016

Ora estimata: 08:30 Complet: Apel 4 Tip solutie: Nefondat Solutia pe scurt: Respinge apelurile, ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.12.2016. Document: Hotarâre 4795/2016 14.12.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000240599&id_inst=3

De ce nici banca si nici recuperatorul NU vor mai putea sa puna in executare contractul de credit dupa acest moment?

 

Articolul 709 alin.(3) din codul de procedura civila, arata foarte clar ca –

 Prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.

NU UITATI – Dreptul dvs. de a face contestatie la executare este consacrat de lege, nu lasati abuzurile sa treaca neobservate si verificati intodeauna orice act de executare primit!

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Fax:031.412.48.80

Bancile Pierd Procese Pe Banda Rulanta – Bcr, Otp – 2016 Se Inchide In Favoarea Imprumutatilor – Avocat Cuculis

Pronuntari Venite In Decembrie Ipotriva Bancilor BCR Si Otp – Avocat Cuculis

Cateva dintre prountarile venite pe luna decembrie acolo unde am reusit sa venim cu vesti bune pentru mai multe familii! BCR mitraliata in 3 dosare la rand iar OTP bank definitiva pe clauze abuzive –

Anul 2017 se anunta nu doar plin de premiere in litigiile bancare, insa va fi probabil si anul in care toti romanii cu credite in franci, euro, usd vor vrea sa-si recupereze banii pe clauzele abuzive platite ani de zile! Mai jos sunt cateva dintre deciziile date in luna Decembrie de catre instantele de judecata – Share sa ajunga pana la bankeri ! – Mesajul meu av. Cuculis pentru banci : Anul 2017 o sa fie o lupta 100% centrata pe eliminarea tuturor clauzelor abuzive
 
 
14.12.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C 4 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulata de catre reclamanti in contradictoriu cu parata B.C.R. SA. Constată nulitatea absolută a urmatoarelor clauze stipulate în contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 2008656582/ 13.08.2008, incheiat de catre reclamanta: – art. 9 lit. b, comisionul de administrare – art. 9 lit. e , comisionul de urmarire riscuri Constată nulitatea absolută a urmatoarei clauze stipulate în contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 2008965899/ 23.12.2008 incheiat de catre reclamanti: – art. 9 lit. d, comisionul de urmarire riscuri Obligă pârâta BCR SA la plata către reclamanta a sumelor achitate cu titlul de comisionul de administrare si comision de urmarire riscuri in baza contractului de credit nr. 2008656582/ 13.08.2008. Obligă pârâta BCR SA la plata către reclamanti a sumelor achitate cu titlul de comision de urmarire riscuri in baza contractului de credit nr. 2008965899/ 23.12.2008. Respinge in rest cererea ca neintemeiata. Respinge cererea de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu parata Suport Collect SRL, ca fiind introdusa impotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva. Obliga reclamantii la plata catre parata Suport Collect SRL a cheltuielilor de judecata in cuantum de 583, 83 lei, onorariu avocat. Diminueaza partea din cheltuielile de judecata efectuate de catre parata BCR SA, avand ca obiect plata onorariului de avocat, cu suma de 10000 lei. Obliga reclamantii la plata catre parata BCR SA a sumei de 2127,55 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, acesta urmand a fi depus la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.12.2016.
Document: Hotarâre 16498/2016 14.12.2016
 
 
 
Nume Calitate parte
VARDAI ADRIAN DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIAN Contestator
S.C. BCR S.A. Intimat
 
Şedinţe
02.12.2016
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. SAVU ANA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea având ca obiect constatarea unor clauze ca fiind abuzive. Constată ca fiind abuzivă şi declară nulă absolut clauza 8 lit.c) din contractul de credit bancar nr.1262/19.11.2007 privind comisionul lunar de administrare a creditului. Admite în parte contestaţia la executare. Anulează în parte actele de executare efectuate în Dosarul de executare nr.3315/2014 deschis pe rolul BEJA „Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait”, prin reducerea sumelor stabilite ca debit, cu comisionul lunar de administrare a creditului. Anulează, în parte, în ceea ce priveşte contravaloarea comisionului de administrare încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la data de 23 octombrie 2014, în Dosarul nr.46143/299/2014. Obligă contestatorii la plata către BEJA „Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait” a sumei de 197,16 lei reprezentând cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare nr.3315/2014. Respinge cererea în rest. Cu apel în 10 de zile de la data comunicării, care se exercită prin depunerea cererii la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Document: Hotarâre 21675/2016 02.12.2016
 
 
 
PARVULESCU DANIELA CLEOPATRA  la C.A CUCULIS Reclamant
PARVULESCU CRISTIAN MIHAI Intervenient
BANCA COMERCIALA ROMANA SA Pârât
 
Şedinţe
07.12.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C 20 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute în Contractul de credit nr. 392/17.04.2007 la art. 8 lit. b reprezentând comision de acordare credit. Constată nula absolut clauza prevăzuta în Contractul de credit nr. 392/17.04.2007 la art. 8 lit. b reprezentând comision de acordare credit. Dispune eliminarea clauzei prevăzute în Contractul de credit nr. 392/17.04.2007 la art. 8 lit. b reprezentând comision de acordare credit. Obligă pârâtă să restituie reclamantilor suma de 3750 euro achitata cu titlu de comision de acordare credit, precum si dobanda legala calculata la suma de 3750 euro de la data achitarii de catre reclamanti si pana la data platii efective de catre parata. Respinge cererea in rest ca neintemeiata. Ia act ca reclamantii si-au rezervat dreptul de a solicita plata cheltuielilor de judecata pe cale separata. Admite in parte cererea paratei privind acordarea cheltuielilor de judecata si obliga reclamantii la plata sumei de 368,60 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre parata. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.12.2016.
Document: Hotarâre 16139/2016 07.12.2016
 
 
Definitiva – 
Nume Calitate parte
OANCEA BOGDAN – DOMICILIUL ALES LA S.C.A. CUCULIS ŞI ASOCIATII Apelant
OTP BANK ROMANIA S.A. – SEDIUL ALES Intimat
OTP BANK UNGARIA REPREZENTATĂ DE OTP BANK ROMANIA S.A. – SEDIUL ALES Intimat
OTP FINANCING SOLUTIONS B.V. REPREZENTATĂ DE OTP BANK ROMANIA S.A. – SEDIUL ALES Intimat
 
Şedinţe
14.12.2016
Ora estimata: 12:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată şi pe cale de consecinţă: Constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale 8.1 şi 9.2 din contractul de credit pentru nevoi personale C2204/1120/4679 din 11.09.2007. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei apelate. Defintivă. Pronunţată în şedinţă, azi, 14.12.2016.
Document: Hotarâre 4388/2016 14.12.2016
av. drd. Cuculis

Banca Transilvania Obligata Sa Timbreze Contestatia La Darea In Plata Cu 2000 Lei – Avocat Cuculis

Judecatoria Obliga Banca Transilvania Sa Timbreze La Valoarea Contestatiei La Darea In Plata – Avocat Cuculis

Desi chestiunea timbrajului a mai fost transata si in trecut se pare ca practica ramane in continuare impartita cu privire la darea in plata si motivul timbrajului –

Conform deciziei judecatoriei, instanta de judecata a stabilit ca sunt aplicabile dispozitiile oug 80/2013 si anume art. 3 referitoare la timbrajul sustinut de evaluarea in bani a cererii si astfel a obligat Banca Transilvania la plata celor 2000 de lei taxe judiciare de timbru.

Dosar: 13867/303/2016

NumeCalitate parte
BANCA TRANSILVANIA S.A.Creditor
FERARU SILVIU la C.A CuculisDebitor
FERARU CAMELIA la C.A CuculisDebitor

Şedinţe

15.12.2016
Ora estimata: 12:30
Complet: 11-C
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a fi motivată decizia pronunţată de Curtea Constituţională cu privire la unele aspecte prevăzute de Legea nr. 77/2016.
Document: Încheiere de şedinţă    15.12.2016
17.11.2016
Ora estimata: 12:30
Complet: 11-C
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da reclamantei posibilitatea să completeze timbrajul.
Document: Încheiere de şedinţă    17.11.2016

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000274850&id_inst=303

Surpriza a fost ca aceasta banca a achitat cei 2000 de lei tinandu-se de contestatia la notificare cu dintii!

Astfel, judecatorul a apreciat corect si a dispus timbrajul conform art. de mai jos:

Art. 3
(1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 500 lei — 8%, dar nu mai putin de 20 lei;


b) intre 501 lei si 5.000 lei — 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
c) intre 5.001 lei si 25.000 lei — 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
d) intre 25.001 lei si 50.000 lei — 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
e) intre 50.001 lei si 250.000 lei — 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
f) peste 250.000 lei — 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

Cererile de contestatie la darea in plata trebuiesc timbrate la valoare! Astfel, trebuie sa va aparati atunci cand baca va da in judecata –

Rationamentul este simplu: Leguitorul ne vorbeste despre cereri evaluabile in bani, astfel daca avem o cotestatie la darea in plata admisa, va presupune imediat ca banca va avea in continuare un drept de creanta conform sumei pe care debitorul vrea sa o stinga, astfel , banca urmareste in mod clar pastrarea in patrimoniul sau a unei sume de bani si efecte contractuale cuantificabile in bani (precum dobanzi si speze), deci nu se poate retine ca cererea nu ar fi supusa timbrajului conform art. 3 din legea taxelor de timbru.

av. drd. Cuculis

Contestatia La Darea In Plata

Ghidul Video Pentru Legea Darii In Plata – Cum Se Aplica Darea In Plata – Notificarea Dare In Plata – Avocat Cuculis

Atragerea Raspunderii Administratorului – Aveti O Firma Si Sunteti Administrator?Aveti Grija Sa Nu Aveti Datorii

Atragerea Raspunderii Administratorului Presupune ca acesta sa plateasca datoriile societatii pe care a administrat-o ! Administratorul poate fi pus sa plateasca datoriile societatii – in anumite conditii – Avocat Cuculis

Atentie – Daca aveti datorii inregistrate pe societate, mai mari de pragul limita 40.000 lei, in calitate de administrator, puteti fi obligat de catre instanta (judecatorul sindic) sa platiti datoriile societati –

Astfel, se naste o intrebare legitima, cum ne putem apara in cazul in care lichidatorul sau comitetul creditorilor solicita atragerea raspunderii patrimoniale ale administratorului?

In primul rand trebuie sa vedem pentru ce fapte, puteti fi tras la raspundere patrimoniala!

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa si cum putem sa ne aparam impotriva cererii de atragere a raspunderii patrimoniale?
Art. 169 din legea insolventei 85/2014 arata ca   la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte sau intregul pasiv al debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, fara sa depaseasca prejudiciul aflat in legatura de cauzalitate cu fapta respectiva, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte:
Preambul –
Astfel, trebuie sa identificam ca este necesara o legatura de cauzalitate intre starea de insolventa si faptele administratorului pentru ca acesta sa raspunda patrimonial in fata creditorilor – aceasta este de altfel si cea mai buna aparare in fata instantei de judecata si maiestria avocatului va fi sa aduca un dubiu in gandirea judecatorului astfel incat la final sa nu poata exista un raport de caluzalitate si astfel ati scapat de raspundere!

Prin urmare, haideti sa vedem pentru ce fapte personale ale administratorului acesta poate fi raspunzator pentru pasiul societatii –

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;
b) au facut activitati de productie, comert sau prestari de servicii in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati;
d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. in cazul nepredarii documentelor contabile catre administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atat culpa, cat si legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu se prezuma. Prezumtia este relativa;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori;
h) orice alta fapta savarsita cu intentie, care a contribuit la starea de insolventa a debitorului, constatata potrivit prevederilor prezentului titlu
Astfel, atragerea raspunderii patrimoniale, se va face doar spre finalul procedurii si doar in cazul in care nu pot fi recuperate partile de creante, prin lichidarea persoanei juridice iar atunci cand se intampla acest lucru, trebuie sa stiti ca este foarte important sa va adresati unui specialist in drept sa faceti demersurile necesare alaturi de acesta si sa va prezentati in instanta pentru a arata buna credinta!
Este posibil sa fiti interogat ca si administrator iar cel mai important lucru este sa nu va ascundeti ci sa va aparati in instanta!
Multi dintre cei carora li se atrage raspunderea sunt persoane care refuza sa se prezinte in instanta, ceea ce le face un defavor!
Astfel, atragerea raspunderii administratorului poate fi ceruta pentru elemente ce tin de cauzalitatea intre actiunile sale si starea societatii –
De mentionat ar fi ca atunci cand aveti datorii de peste 40.000 de lei, este nu doar important ci vital sa va depuneti cererea de intrare in insolventa asta pentru a nu fi suspectat de bancruta!
Firma in dificultate? Organizarea unui plan poate fi o idee foarte buna in conditiile in care intentionati sa pastrati societatea in functiune!
av. drd. Cuculis
avocat@indrumari-juridice.eu

Premiera – Bancpost Si Erb Europe Funding II Bv Inghetare Curs Si Restituire Clauze Abuzive – Avocat Cuculis

Premiera si hotarare judecatoreasca inedita – Bancpost si  Erb Europe Funding II Zdrobiti Integral si obligati sa inchida act aditional cu imprumutatul prin care sa  incaseze rata lunara in CHF insa la cursul de la data semnarii contractului adica 2.2910 lei / franc  – Actul aditional anulat partial comisioanele restituite + excedentul de dobanda – Avocat Cuculis

Decizia este cu atat mai interesanta si de actuala fiindca instanta de judecata a dispus obligarea paratei la incheierea unui act aditional de obligare a bancii la incasarea ratelor injumatatite respectiv cu valoarea francului elvetian din 2007 – 2.2910 lei/franc.

ATENTIE – Ceea ce trebuie sa observam este ca instanta a anulat un act aditional din 2011 deci dupa intrarea in vigoare a OUG 50/2010, precedentul este periculos, sentinta deschizand drumul catre contestarea tuturor actelor aditionale incheiate de catre imprumutati dupa 2011, constatandu-se astfel inserarea de clauze abuzive inclusiv in contractele bancare de dupa 2010 !

Decizia instantei de la Arges – Judecatoria Pitesti Dosar: 1584/280/2015

Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta SC Bancpost SA, admite în parte acţiunea majorată. Constată abuzive, şi nulitatea absolută parţială a clauzelor, prevăzute la art 4.3 din Contractul de credit de consum nr. 035CSF2071440001/ 24.05.2007 precum si art.III pct.3 din Actul adiţional nr.30001/ 09.12.2011– condiţii generale de creditare si art.2 pct.2.4. si 26-condiţii speciale de creditare, încheiat între reclamanţi şi pârâta SC Bancpost SA. Dispune nulitatea absolută parţială a contractului de credit, şi a Actului adiţional nr.035RES7113430001/ 09.12.2011- condiţii generale de creditare în privinţa clauzelor constatate abuzive, şi obligă pe pârâta SC Bancpost SA să încheie cu reclamantii un alt act adiţional, ca urmare a eliminării clauzelor abuzive, iar rata lunară pentru rambursarea creditului să fie calculată de bancă la cursul CHF din momentul încheierii contractului de credit de consum nr. 035CSF2071440001/ 24.05.2007.

Obligă pe pârâta pârâta SC Bancpost SA să restituie reclamanţilor suma de 554,55 CHF reprezentând diferenţa dintre dobânda iniţiala de 7,95 % si dobânda perceputa de banca ca urmare a modificării dobanzii( obiectivul nr 1 la completare la raportul de expertiza efectuat în cauză de expert Mărcuş Mariana) , si suma de 1034,16 CHF reprezentând dobânda penalizatoare( obiectivul nr 3- completare la raportul dc expertiză) precum si art.IV pct.4.1.din acelaşi Contract de credit de consum precum si art.III pct.9 si 10 din acelaşi Act adiţional din data de 09.12.2011 -condiţii generale de creditare si art.2 pct.2.7.3.-conditii speciale de creditare, precum şi restituirea sumei de 2081,16 CHF reprezentând comision de administrare( obiectivul nr 6 – completare la raportul de expertiza), toate reactualizate la data plăţii.

Respinge petitul de cerere privind pretenţiile referitoare la acordarea daunelor morale. Obligă pe pârâte să plătească reclamantului suma de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, la Tribunalul Argeş, care se va depune la judecătoria Piteşti. Pronunţată în şedinţa publică de la 12.12.2016.
Document: Hotarâre  7692/2016  12.12.2016

http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28000000000243996&id_inst=280

În respectivul contract de credit, banca a impus consumatorului (cel împrumutat) o clauză privind variația dobânzii curente în funcție de dobânda de referință variabilă care se afișează la sediile băncii respective. În urma soluției pronunțate  respectiva clauză a fost declarată abuzivă, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, și lipsită de efecte juridice.

Mai jos aveti extras din expertiza contabila si ce obiective au fost avute in vedere –

expertiza inghetare curs denominare bancpost

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Credite Si Dobanzi De 2% Fictive – Alternative Fundament SRL Inselaciune Cu Credite Ale Unui Pretins IFN

Ce Pot Face Cei Ce S-au Imprumutat (Fictiv) Sau Mai Bine Spus I-au Imprumutat  Pe Cei De La  Alternative Fundament SRL Si Cum Pot Sa-si Recupereze Banii Platiti – Se Constituie Grupul Pagubitilor De Catre Alternative Fundament SRL

Ce s-a intamplat de fapt?

Zeci de români disperaţi au aflat în cel mai dur mod posibil de ce nu trebuie să crezi toate ofertele de pe internet. Au fost înşelaţi cu credite prea bune ca să fie adevărate, oferite de o instituţie nebancară fictivă.

Practic au fost facute solicitari catre un “Creditor” ce isi punea la dispozitie serviciile de imprumut, printr-un procedeu ce nu presupunea intalnirea creditorului cu debitorul insa cu o chestiune ce tine de ineditul infractiunii! Ca sa poti sa iei un credit , trebuie sa platesti un avans. Minunea de fapt era ca dobanda se cuantifica la 2% ceea ce in Romania in momentul de fata nu este regasit pe nicaieri, deci primul indiciu ca acel credit era de fapt o teapa.

Pe langa faptul ca discutam de o veritabila infractiune, s-au incalcat si normele ce tin de protectia datelor cu caracter personal!

Ce a facut de fapt aceasta firma? Inselaciune, in forma sa agravanta!

Înşelăciunea

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Calitatea mincinoasa se retine in mod clar!

Legea 677/2001

Art. 1.
(1) Prezenta lege are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Exercitarea drepturilor prevazute in prezenta lege nu poate fi restransa decat in cazuri expres si limitativ prevazute de lege.

Vedeti aici un material video despre situatia data!

av. drd. Cuculis

Ati fost inselat cu plata unor bani in avans pentru a obtine un credit de la aceasta societate? Semnalati aici –

Din 2017 Recuperatorii De Creante Trebuie Sa Fie Autorizati Altfel Executarea Silita Este Nula – Avocat Cuculis

Cum Putem Scapa De Recuperatorii De Creante Si Cum verificam daca un recuperator de creante este autorizat si cum putem folosi informatia aceasta pentru a obtine anularea executarii silite incepute de catre recuperatorii de creante – Recuperatorii De Creante Trebuie Sa Fie Autorizati – Avocat Cuculis

Recuperatorul de creante nu este inregistrat la ANPC? Atunci este ilegal si activitatea sa este ilegala putand fi folosit acest argument in cadrul contestatiilor la executare!

Începând cu 1 ianuarie 2017  activitatea de recuperare creanţe va putea fi desfăşurată numai de către entităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), potrivit Oug 52/2016. Recuperatorii trebuie să depună o cerere şi o serie de documente, prevăzute într-un proiect de act normativ.

ATENTIE – Cum se poate ca un recuperator de creante sa fie inchis?

Sunt cateva conditii in care poate fi dispusa radierea recuperatorului de creanta din registrul ANPC ! Cum putem “ajuta” la radierea unui recuperator de creante?

  • renunţă în mod explicit la înregistrare sau nu a desfăşurat activităţi de recuperare creanţe timp de şase luni;
  • a obţinut înregistrarea prin declaraţii false ori înşelătoare sau prin alte mijloace nelegitime;
  • nu mai îndeplineşte cerinţele în temeiul cărora a fost înregistrat;
  • încalcă în mod repetat prevederile legale – in aceasta sectiune intra inclusiv punerea in executare cu rea credinta a contractelor cumparate si prescrise dar si apelarea la ore nejustificate sau abuzurile de intimidare nelegale.

Atentie  – Daca sunteti executat silit in 2017 de catre un recuperator de creanta verificati si inregistrarea acestuia in registrul unic al ANPC

Exemplu de abuz vedeti mai jos,  atunci cand Recuperatorii De Creante Trebuie Sa Fie Autorizati si ei nu sunt!

Executat De Eos Ksi Romania Si Cum Am Anulat Executarea Silia Inceputa Dupa 16 Ani – Avocat Cuculis

Recuperatorii De Creante Trebuie Sa Fie Autorizati tocmai pentru a se da legitimitate procesului pana acum nereglementat al recuperarilor de creante! 

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executat De Eos Ksi Romania Si Cum Am Anulat Executarea Silia Inceputa Dupa 16 Ani – Avocat Cuculis

Cazul Incredibil Al Eos Ksi Romania Care A Incercat O Executare Silita Dupa 16 Ani De Cand Titlul Executoriu (Un Credit La Banca) Era Prescris  – Instanta A Anulat Procedura Executionala A Dispus Intoarcerea Executarii Silite Dar Nu A Acordat Dunele Morale – Executat De Eos Ksi Romania Avocat Cuculis

Decizia Judecatoriei Sectorului 1 vin in contextul in care executarea silita a fost inceputa pentru o datorie din 2001  intre timp omul executat silit a iesit la pensie iar prin blocarea sumelor de bani, se afla in imposibilitatea vadita de a procura mancare si minimul de produse necesare vietii, prin urmare, aceeasi executare silita ILEGALA a fost de natura sa intre in contradictie cu CEDO si CONSTITUTIA ROMANIEI avand in vedere ca dreptul la viata este garantat prin toate legile interne si internationale.

Dosarul : 61329/300/2015

CONSTANTIN PETRE LA C.A.CULIS SI ASOCIATII  Contestator

SC EOS KSI ROMANIA SRL

Intimat

Ora estimata: 15:00
Complet: Amanari pronuntare Ciocan
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare formulata de catre contestatorul Constantin Petre in contradictoriu cu intimata SC EOS KSI ROMANIA SRL. Anuleaza executarea silita ce face obiectul dosarului de executare nr.573/DE/2015 al BEJ Duruianu Ionel. Respinge ca neintemeiata cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata daunelor morale in cuantum de 100000 Euro. Admite cererea avand ca obiect intoarcere executare formulata de contestator. Dispune restabilirea situaţiei anterioare executarii, prin restituirea de catre intimata a tuturor sumelor incasate de la debitor ca urmare a executarii silite ce a facut obiectul dosarului nr. 573/DE/2015 al BEJ Duruianu Ionel, inclusive comisioane bancare si cheltuieli de executare. Obliga intimata sa achite debitorului suma de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata, constand in taxa de timbru pe capatul de cerere avand ca obiect intoarcere executare. Obliga intimata sa achite suma de 182,40 lei catre BEJ Duruian Ionel, cu titlu de cheltuieli de fotocopiere si comunicare a dosarului de executare. In temeiul art.45 alin.1 lit f) din OUG nr.80/2013, dispune restituirea catre contestator a taxei de timbru in cuantum de 584 lei la momentul ramanerii definitive a prezentei hotarari. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, cerere de apel care se va depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti. Pronuntata in sedinta publica, astazi 08.12.2016.
Document: Hotarâre    08.12.2016

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000393257&id_inst=300

S-a sustinut plata unor daune morale de 100000 de euro pentru starea aceasta de pericol creeata de catre executarea silita pornita impotriva sa! Executat De Eos Ksi Romania

În privinţa daunelor morale solicitate, reclamantul  înţeleg să se prevaleze de o răspundere civilă delictuală a băncii/recuperatorului de creanta, invocând reaua–credinţă al acestuia în demararea repetată a unor proceduri de executare silită împotriva acestora, fără respectarea drepturilor lor.

Gravitatea este data de faptul, ca circuitul normal al actelor si increderea pe care cetatenii o au in acest circuit este grav stirbita in conditiile in care pe de-o parte acivitatea de recuperare a creantelor de catre u S.R.L (recuperator de creante) NU este reglementata in Romania si pe mai departe, starea de teama reala pe care o poarta orice imprumutat, peste termenul de prescriptie, ca poate fi executat silit si dupa 16 ani de zile, ceea ce este de natura sa creeze o stare de nesiguranta generalizata.

Val De Anulari Ale Executarilor Silite Constatare A Prescriptiei Datoriilor Impotriva Bancilor -Avocat Cuculis

Avand in vedere ca pensia acestuia este de 500 de lei si insasi viata ii este pusa in pericol prin aplicarea popririi de 1/3 la suma infima pe care o are ca pensie, consideram ca s-au activat toate conditiile raspunderii civile a recuperatorului ce in mod abuziv a pus in executare  un asemenea contract.

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

Am Fost La Un Pas Sa Facem Un Exemplu Public

Val De Anulari Ale Executarilor Silite Constatare A Prescriptiei Datoriilor Impotriva Bancilor -Avocat Cuculis

Puse La Zid Bancile, Recuperatorii De Creante Din Tara Si Cei Ce Ii Executa Pe Romani Din Fara Tarii – Un Cumul de Decizii de Anulare A Executarilor Silite , Mai jos! Avocat Cuculis

Cateva nume ce se regasesc in lista celor care au incercat sa ii execute pe debitori si le-am anulat executarile silite:

NEXT CAPITAL INVESTEMENTS LIMITED PRIN MANDATAR EOS KSI ROMANIA SRL

BANCA ROMÂNEASCĂ SA

SC SECAPITAL SARL PRIN MANDATAR KRUK ROMANIA SRL

S.C. BCR S.A.

SC ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V.

SC BANCPOST SA

In continuare vedem pronntarile de data recenta cu privire la executarile silite ilegale incepute de catre banci si recuperatorii de creante!

  1. Dosar: 5376/300/2016
LUMA SONA ALEXANDRAReclamant
EOS INTERNATIONAL BETEILIGUNGS – VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH PRIN MANDATAR EOS KSI ROMANIA SRLPârât
EOS KSI ROMANIA SRLPârât
NEXT CAPITAL INVESTEMENTS LIMITED PRIN MANDATAR EOS KSI ROMANIA SRLPârât
04.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Sîrbu
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâta EOS KSI ROMÂNIA S.R.L.. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâta EOS KSI ROMÂNIA S.R.L., ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă. Admite acţiunea formulată de reclamanta LUMA SONA ALEXANDRA în contradictoriu cu pârâtele EOS INTERNATIONAL BETEILIGUNGS-VERWALTUNGSGESLLSCHAFT MBH şi NEXT CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, PRIN EOS KSI ROMÂNIA S.R.L. Constată prescrisă creanţa în cuantum de 2.327,38 lei cesionată de S.C. Orange S.A. către pârâte prin Contractul cadru de cesiune de creanţe din 25.03.2011 şi Contractul de cesiune nr. 24.06.2011. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 04.11.2016, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  13096/2016  04.11.2016

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000411636&id_inst=300

 

2) Dosar: 9502/4/2016

Udrea Georgeta BiancaContestator
BANCA ROMÂNEASCĂ SAIntimat

Şedinţe

29.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C9B – civil şi executări
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii, invocată de intimată prin întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării cererii principale, invocată de intimată prin întâmpinare. Admite excepţia tardivităţii formulării cererii modificatoare din data de 15.07.2016, privind constatarea caracterului abuziv al art. 1 pct. 2, art. 8 pct. 1 şi art. 9 pct. 1 din contractul de credit şi îngheţarea cursului valutar CHF/LEU pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului la valoarea de la data contractării, invocată de intimată. Admite excepţia tardivităţii formulării cererii modificatoare din data de 29.08.2016, privind anularea actelor de executare efectuate pentru evaluarea imobilului şi în vederea vânzării imobilului prin licitaţie publică, invocată de intimată. Admite în parte contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute în contractul de credit nr. 55073704/14.12.2007 la art. 5.1.b) în ce priveşte comisionul de administrare lunară a creditului de 1% aplicat la valoarea creditului. Constată nule absolut aceste clauze şi dispune eliminarea acestora din contract. Dispune anularea executării silite efectuate în dosarul de executare nr. 111/2016 al B.E.J.A. Chiţescu şi Marchidanu. Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind anularea încheierii de încuviinţare a executării silite. Respinge ca tardiv introdusă contestaţia la executare în ce priveşte capetele de cerere formulate prin cererile modificatoare din data de 15.07.2016 şi din data de 29.08.2016. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. Ia act că debitoarea contestatoare şi-a rezervat dreptul de a solicita onorariul de avocat pe cale separată. Executorie. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1050 lei către contestatoare la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, cerere de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Soluţie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, astăzi, 29 noiembrie 2016.
Document: Hotarâre  13187/2016  29.11.2016

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000323828&id_inst=4

3) Dosar : 16486/300/2016

STOICULESCU STEFAN PAUL cu domiciliul procesual ales la avocatContestator
SC SECAPITAL SARL PRIN MANDATAR KRUK ROMANIA SRLIntimat

 

Şedinţe

29.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Monea
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge exceptiile invocate de intimata. Admite exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, invocata de contestator si in consecinta: Admite contestatia la executare formulata de contestator impotriva intimatei. Constata nulitatea formelor de executare silita efectuate de SCPEJ Albu ionut Elian si Musat Marian in dosarul executional nr. 205/E/2016. Dispune restituirea catre contestator a taxei de timbru de 1000 de lei, in conditiile in care prezenta solutie de admitere va ramane definitiva. Obliga intimata sa achite contestorului 2569,60 de lei cu titlu cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica de azi, 29 noiembrie 2016.
Document: Hotarâre  14293/2016  29.11.2016

4) Dosar : 64761/299/2014

VARDAI ADRIAN DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANContestator
S.C. BCR S.A.Intimat

 

Şedinţe

02.12.2016
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. SAVU ANA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea având ca obiect constatarea unor clauze ca fiind abuzive. Constată ca fiind abuzivă şi declară nulă absolut clauza 8 lit.c) din contractul de credit bancar nr.1262/19.11.2007 privind comisionul lunar de administrare a creditului. Admite în parte contestaţia la executare. Anulează în parte actele de executare efectuate în Dosarul de executare nr.3315/2014 deschis pe rolul BEJA „Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait”, prin reducerea sumelor stabilite ca debit, cu comisionul lunar de administrare a creditului. Anulează, în parte, în ceea ce priveşte contravaloarea comisionului de administrare încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la data de 23 octombrie 2014, în Dosarul nr.46143/299/2014. Obligă contestatorii la plata către BEJA „Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait” a sumei de 197,16 lei reprezentând cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare nr.3315/2014. Respinge cererea în rest. Cu apel în 10 de zile de la data comunicării, care se exercită prin depunerea cererii la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Document: Hotarâre  21675/2016  02.12.2016

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000493706&id_inst=299

5) Dosar: 28588/212/2015

BIRICA IULIANA DENISE,CU DOM.PROC.ALES LA BA CUCULIS SI AContestator
SC ERB NEW EUROPE FUNDING II BV,CU SEDIUL PROC.ALES LA SCA MITUCA SI ASOCIATIIIntimat
SC ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V.Intimat
SC BANCPOST SA CU DOM ALES LA SCA SIOUFAS ŞI COLABORATORIIIntimat

 

Şedinţe

01.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 25
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare a executării silite, formulate de contestatoare. Admite în parte cererea formulată de contestatoarea BIRICA IULIANA DENISE, xxx, în contradictoriu cu intimaţii SC BANCPOST SA, xxx şi ERB NEW EUROPE FUNDING II BV, xxxx. Constată caracterul abuziv al clauzei inserate în art. 4.1 alin.2 din contractul de credit privind comisionul de acordare credit, precum şi caracterul abuziv al clauzei inserate în art. 4.1 alin.2 din contractul de credit bancar privind comisionul de administrare. Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr.852/2015 al BEJ Duşu Dumitru pentru suma de 2261,66 euro, reprezentând comision acordare credit şi comision de administrare şi va respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. Ia act că prezenta contestatoare nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată. Admite în parte cererile intimatelor de acordare a cheltuielilor de judecată, urmând să oblige contestatoarea la plata către intimata SC BANC POST SA a cheltuielilor de judecată în cuantum de 90 lei, reprezentând onorariu avocat admis în parte, şi la plata către intimata ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 75 euro. Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.11.2016.
Document: Hotarâre  12667/2016  01.11.2016

http://portal.just.ro/279/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27900000000110801&id_inst=279

av. drd. Cuculis

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

Premiera Vodafone Romania Obligata Sa Demonteze Antena GSM De Pe Blocul De Locuinte – Avocat Cuculis

Am Reusit Sa Obtinem Ceea Ce Ar Trebui Sa Fie O Normalitate – Desfiintarea Antenei GSM A Vodafone De Pe un Bloc de Locuinte – Avocat Cuculis

Solutia data de catre Judecatoria sectorului 1, acolo unde am introdus cererea de chemare in judecata, este o solutie inedita, o solutie corecta si o solutie ce vine in premiera in scopul de a normaliza serviciile telecom din Romania si sper sa prezinte un precedent in toate tarile sarace, unde marile companii se folosesc de transmitatoare de tip “Ground”  pentru a avea costuri minime, cu pretul sanatatii populatiei –

Solutia instantei de fond!

Dosar: 30238/299/2016

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 741 CU DOMICILIUL ALES LA C.AV. CUCULIS SI ASOCIATIIReclamant
S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.Pârât
06.12.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C 24 – Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Obligă pârâta să demonteze şi să mute antena situată pe terasa blocului nr. 30 B, din oraşul Reşiţa, str. Petru Maior, judeţul Caraş Severin, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Autorizează reclamanta ca, în cazul în care pârâta nu efectuează demontarea şi preluarea antenei situate pe terasa blocului nr. 30 B, din oraşul Reşiţa, str. Petru Maior, judeţul Caraş Severin, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să efectueze aceste operaţiuni, pe cheltuiala pârâtei. Obligă pârâta la plata sumei de 20 lei cheltuieli de judecată către reclamantă. Respinge cererea de reziliere a contractului de închiriere, cererea de obligare a pârâtei la plata unor daune de 2000 lei/zi şi cererea privind plata sumei de 1002,16 lei reprezentând cheltuieli de judecată, ca neîntemeiate. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se depune la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică.
Document: Hotarâre  21939/2016  06.12.2016


http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000652754&id_inst=299

Antele GSM Pot Afecta Sanatatea  este principalul argument pe care l-am folosit in actiunea noastra! NU poate fi pus pe primul loc un contract iar sanatatea unui om(unor oameni) pe loc secund! 

Extras – Reclamantul a aratat ca este proprietarul apartamentului nr. […], situat in Bucuresti, […], iar pe terasa blocului, deasupra locuintei sale, sunt montate mai multe antene GSM aflate in proprietatea paratei. Se considera ca se impune ridicarea echipamentelor avind in vedere nocivitatea larg recunoscuta si chiar demonstrata a acestui tip generator de campuri electromagnetice. Chiar si existenta unui risc potential justifica indepartarea antenelor. Se invoca dreptul la viata si sanatate, la  proprietate, de acces la instanta.

Opinia specialistului : (Irma Csiki secretar ştiinţific la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti):
“Antenele GSM produc radiatii elecromagnetice, neionizante. Acestea transportă energie, care penetrează în tesutul uman la diferite adancimi. Energia pe care o cedează este sub forma de caldură. Organismul are mecanismele prin care îşi reface echilibrul termic. Însa nu stie sa lupte cu temperaturile locale. “, a explicat Irma Csiki secretar ştiinţific la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti într-un articol publicat în România Liberă din 26 octombrie 2006. “Experimentele pe animale au arătat ca încălzirea locala este de cam un grad Celsius”, a continuat cercetătoarea. “Această încălzire produce o inhibare a unei proteine (P53), care are rolul de a repara defectele ADN si deci respectiva proteina previne cancerul. Insa e bine sa se evite atât mobilele, cat si antenele din preajma copiilor, a femeilor însărcinate si chiar a bătrânilor, deoarece pot afecta celule in creştere, iar celula care inhiba nu-si mai realizează efectul pozitiv. Adică nu mai poate repara ADN-ul si exista posibilitatea producerii celulelor malformate, care in timp duc la cancer”, a mai adăugat cercetătorul ştiinţific. „Ce este mai grav e faptul ca pentru astfel de radiaţii nu avem simţuri, nu le percepem. Iar efectul îl vezi peste ani, 10-15. Te trezeşti ca ai cancer fără sa ştii de ce. Sigur, pe de alta parte, utilizarea telefonului mobil poate avea şi alte efecte dăunătoare. Jumătate din energie se distribuie in partea urechii. De aceea, daca vorbim mult, simţim căldura si o senzaţie de disconfort, ameţeala”.

Regula ar fi ca aceste antene sa nu mai existe deloc pe blocurile de locuinte!

Daca vom avea pozitia Vodafone, o vom  publica!

Cum Obtinem Demontarea / Desfiintarea Antentei Gsm De Pe Blocul De Locuinte – Asociatia De Proprietari Contra Operatorilor De Telefonie Mobila – Avocat Cuculis

 

Executare Silita Anulata La Alpha Bank Ce O Incaseaza De 100000 De Euro

Alpha Bank Pierde Contestatia La Executare Iar Debitorul Isi Salveaza Imobilul Executat Silit – Cum Au Transformat Clauzele Abuzive Din Contractul Bancar O Executare Silita De 100000 De Euro Intr-o Executare NULA! Executare Silita Anulata La Alpha Bank  Avocat Cuculis

Solutia Instantei Pe Scurt?

Vedeti mai jos Procesul verbal prin care Alpha Bank voia sa le vanda imobilul debitorilor la 75% din valoarea de evaluare! Cu ocazia anularii executarii silite, debitorii raman in proprietatea imobilului!

Executarea nu se poate relua fiindca s-a PRESCRIS pentru 100000 de euro!

Dosar: 4508/1748/2016

Admite cererea . Constată ca fiind abuzivă clauza contractuală de la art. 5.1 litera a. Constată ca abuziva clauza contractuala de la art. 5.2 litera a, referitor la comisionul de administrare. Anulează actele de executare efectuate în dosarul de executare 224/2016.

proces-verbal-licitatie-lpha-bank-1


proces-verbal-licitatie-lpha-bank-2

Ce am cerut in cadrul contestatiei la executare si cum pot fi anulate executarile silite in INTREGIME?

• Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la Art. 5.1. litera a, referitor la dobanda in cuantum de 7,9% nerevizuibila de catre banca pe o durata de 12 luni. Dupa aceasta data dobanda este compusa din dobanda de baza a bancii: 8,25% p.a. plus marja de 2% p.a.

• Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la Art. 5.2. litera a, referitor la comisionul de administrare reprezentad 2% din valoarea facilitatii.

2. Anularea executarii silite ca urmare incalcarii dispozitiilor art. 679 alin 1. lit. d, din dosarul de executare nr. 224/ 2016 a SCPEJ Dobra, Cosoreanu si Asociatii.

Atentie – Certitudinea titlului executoriu vadit incalcata! Titlul executoriu NU este cert chiar daca exista si o SINGURA clauza abuziva!!!

Executare Silita Anulata La Alpha Bank

Dosar: 

4508/1748/2016

Ora estimata: 13:00
Complet: Filipescu Anca – amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea . Constată ca fiind abuzivă clauza contractuală de la art. 5.1 litera a. Constată ca abuziva clauza contractuala de la art. 5.2 litera a, referitor la comisionul de administrare. Anulează actele de executare efectuate în dosarul de executare 224/2016. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publica astăzi 07.11.2016
Document: Hotarâre  4279/2016  07.11.2016

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000086468&id_inst=1748

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Afla mai jos cum se poate anula executarea silita!

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Daune Morale Defaimare Si Injurii Aduse Pe Facebook – Posibil? Da! Avocat Cuculis

Daunele morale cerute de catre partea prejudiciata atunci cand onoarea ii este atinsa in mediul Online, pe facebook! Av. Cuculis

Am primit de data recenta o solicitare prin care ni se cerea parerea cu privire la daunele morale ce pot fi solicitate in anumite situatii –

Problema Juridica:

Buna seara! In urma cu ceva timp am fost dat in judecata ,intr-un proces civil ,pentru calomnie pe facebook . Mentionez ca reclamantul imi cere daune si as vrea sa stiu daca in eventualitatea unei executari silite poate fi executata silit sotia mea care n-a avut nici un amestec in cauzele care au dus la acest proces. Va multumesc!

Extras dintr-o sentinta judecatoreasca “Instanta este constienta de importanta libertatii de exprimare intr-o societate democratica, de faptul ca subiectele de interes public este imperios necesar a fi dezbatute in spatiu public, iar persoanele care apar in postari publice pot constitui un asemenea subiect, insa apreciaza, ca prin defaimarea in mediul public asa cum este zona facebook,  a fost de natura sa afecteze in mod negativ imaginea reclamantei in acest mediu public.In consecinta, instanta constata caracterul ilicit al faptei imputate paratei. ”

Daune Morale Defaimare

Prin urmare, răspunderea delictuală a persoanei ce incalca aceasta norma de drept poate fi antrenata.Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.

Prin urmare, pot fi cerute asemenea daune, pentru orice fapta prejudiciabila imaginii unei persoane!

av. drd. Cuculis

 

Daca Am O Poprire Pe Salariu Imi Pot Scoate Si Casa La Vanzare? Intrebare Din Cadrul Executarilor Silite – Avocat Cuculis

O Intrebare Ce A fost pusa de multe ori – daca am poprire pe salariu se vor atinge si de bunurile mele imobile?

Din pacate raspunsul este unul transant si nefavorabil pentru cei executati silit pentru sume de peste 10000 de lei, pot fi executati silit si pe bunurile imobile!

Intrebarea juridica la care cautam raspuns astazi, este urmatoare si provine din partea unui cititor al informatiilor noastre juridice, gasite de ani de zile pe site-ul nostru :

Bună ziua,ma numesc Alin și am un diferend cu banca ING, BANK din cauze obiective , nu am mai putut sa achit creditul cu rata de 700 lei,creditul este pe numele soției,dupa vreo 8 luni am fost sa plătesc și mi au spus ca creditul a fost trimis către executor.Ulterior i a venit soției poprire pe salariu de 1/3,avand salariu de 4500 lei.Azi ne a venit acasă o foaie cu executare silita!!!

Vreau sa va intreb:daca au făcut poprire pe salariu pot face și executare silita la casa,detinem o casa? suma executata este de 29000 lei. Pot scoate casa la licitație chiar și în condițiile în care au pus poprire?  Mi au dat termen de 1 zi sa plătesc toată suma! Va rog, lămuriți – ma!

Raspuns:

In principal vom incepe prin a stabili care sunt limitele de executare silita prin poprire!

(1) Salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:
a) pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
b) pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

(2) Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Insa, in cazul in care urmarirea prin poprire nu poate satisface creanta creditorului, atunci acesta succesiv sau concomitent va dispune prin executor judecatoresc, inclusiv vanzarea imobilului dvs. in anumite conditii.

ATENTIE – Astfel in cazul titlurilor executorii privitoare la creanţe a căror valoare nu depăşeşte 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar nu pot fi valorificate.

Astfel, intorcandu-se la inceputul cartii executarii silite, aceasta ne arata ca pot fi incepute executarile silite pentru recuperarea creantelor atat prin poprire cat si prin executare imobiliara.

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Impuls Leasing Romania Anulare Executare Silita – Litigii Cu Firmele De Leasing

Litigiile cu firmele de leasing se inmultesc si ies la iveala clauzele abuzive din cadrul contractelor de leasing! Impus Leasing Contestatie La Executare – Apel Admis

Desigur succesul nu este total si spunem asta fara menajamente, avand in vedere ca instanta ne-a dat dreptate in RECURS cand deja raul fusese facut pe fondul cauzei iar instanta insarcinata cu decizia in prima instanta a respins actiune.

De altfel, instanta de apel a determinat ca sunt motive de anulare a intregii executari silite si a dispus trimiterea cauzei cu indicatii, spre rejudecare!

Vedeti decizia mai jos!

Dosar: 1742/241/2012

22.11.2016
Ora estimata: 10:30
Complet: A6
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: Admite recursul. Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare Judecătoriei Horezu. Irevocabilă
Document: Hotarâre  288/2016  22.11.2016

http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24100000000016979&id_inst=90

Fiindca dosarul este pe procedura veche se vor aplica urmatoarele reguli:

Modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate.

Impuls Leasing Romania Anulare Executare Silita

1.când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale;

2.când hotărârea s-a dat de alţi judecători decât cei care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii;

3.când hotărârea s-a dat cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii;

4.când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti;

5.când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. (2);

6.dacă instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut;

7.când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii;

8.când instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia;

9.când hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii;

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

NBG Leasing Infranta In Instanta – Executare Silita Anulata – Avocat Cuculis

Bine De Stiut Si Atentie Pentru Cei Aflati In Executare Silita – Evacuarile Blocate Pana La 1 Martie 2017 Avocat Cuculis

Este bine sa stiti ca executorii nu au voie sa evacueze pana la 1 martie 2017 din imobilele cu destinatia de locuinta

 

Daca totusi exista asemenea situatii trebuie sa stiti ca ele sunt veritabile abuzuri  – Vedeti ce spune legea!

 

Art. 895 cod procedura civila

Termen de executare

(1) Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul evacuării persoanelor care ocupă abuziv, pe căi de fapt, fără niciun titlu, o locuinţă şi nici celor care au fost evacuaţi pentru că pun în pericol relaţiile de convieţuire sau tulbură în mod grav liniştea publică.

av. drd Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu