O Noua Executare Silita Anulata- Contract Bancar Cumparat De Secapital De La Credit Europe Bank Pus In Executare Ilegal-Avocat Cuculis

Contract Bancar Cumparat De Secapital De La Credit Europe Bank Pus In Executare Ilegal, Anulat De Catre Instanta-Avocat Cuculis

Dosar: 30114/4/2016

NumeCalitate parte
Mihu (Oiţa) Emilia Emanuela la C.A CuculisContestator
SC SECAPITAL SARL PRIN KRUK ROMANIA SRLIntimat
SC CREDIT EUROPE BANK SA (FOSTĂ FINANSBANK ROMANIA SA )Intimat

Şedinţe

21.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C23 – civil, minori şi familie (executări)
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei S.C. Credit Europe Bank SA. Respinge contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimata SC Credit Europe Bank SA, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea Mihu (Oiţă) Emilia – Emanuela, în contradictoriu cu intimata S.C. Secapital S.aRL. Anulează executarea silită ce formează obiectul dosarului de executare nr.47888/2016 al BEJ Tudorache Cătălin Andrei. Admite capătul de cerere privind întoarcerea executării şi o va obliga pe intimata S.C. Secapital SaRL la restituirea către contestatoare a sumei de 414 lei. Respinge capătul de cerere privind suspendarea executării silite, ca rămas fără obiect. Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru aferentă contestaţiei la executare. Obligă intimata S.C. Secapital SaRL la plata către intimată a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1050 lei (onorariu avocat şi taxa judiciară de timbru aferentă capătului de cerere privind întoarcerea executării silite). Instanţa ia act că nu s-au solicitat de către contestatoare cheltuielile de judecată constând în fotocopierea dosarului de executare. Prezenta hotărâre se va comunica din oficiu şi executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sector 4 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.04.2017.
Document: Hotarâre  5180/2017  21.04.2017

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000345540&id_inst=4

av. drd Cuculis

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Poprirea Pe Indemnizatia Reparatorie Pentru Revolutionari Este Ilegala-Avocat Cuculis

Nu Pot Fi Urmarite Silit Indemnizatiile De Revolutionari-Este Un Abuz- Contestatie Impotriva Masurii Popriri-Avocat Cuculis

Solicitarea venita din partea unui debitor pagubit –

Nume: Enescu  A.

Problema Juridica: Indemnizatia reparatorie pentru revolutionari primita in baza leg. 341/2008 poate fi luata in calcul pentru pensia alimentara art.5 alin 2 din aceasta lege spune ca ” aceste drepturi nu sunt considerate veniturii, nu se impoziteaza si nu impiedica acordarea altor drepturi” Eu consider ca se refera strict la impozit si nu la scutirea de a plati pensia alimentara copilului, atata timp cat banii intra in patrimoniul tatalui, fiind o indemnizatie cu caracter permanent. Asa cum la ajutorul de caldura este considerat venit si este luat in calcul. Multumesc

Raspuns:

In primul rand, trebuie sa cunoasteti ca aceasta indemnizatie nu poate fi urmarita sub nicio forma si pentru niciun fel de procet din cuantumul acesteia. Indemnzatia de revolutionar, este data in consideratia calitatii dvs. si este data pentru anumite riscuri la care ati fost expus in acele zile si pentru faptul ca ati luptat pentru tara de drept. Mai jos aveti in esenta, interpretarea efectiva a acestei situatii –

Art. 728 Cod Procedura Civila – 

Limitele urmăririi veniturilor băneşti

(7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

av. Cuculis

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Definitiv Instanta Nu Recunoaste Dobanzile Recuperatorilor Kruk Si Anuleaza Intreaga Executare Silita A Secapital-Avocat Cuculis

Kruk Infrant-Dobanzile Adaugate De Catre Recuperatori Declarate ILEGALE in mod DEFINITIV-Kruk Si Secapital Infrante In Instanta-Avocat Cuculis

Vestile extrem de bune vin de la Tribunalul Giurgiu-

Instanta de judecata din Apel, a considerat ca intreaga executare silita este nula si a dispus anularea ei avand in vedere ca pe de-o parte debitorul facuse plati catre recuperator dar si pentru ca recuperatorul i-a adaugat dobanzile contractuale din contractul pe care debitorul il semnase in trecut cu banca.

ATENTIE- Ceea ce am tot explicat cu privire la imposibilitatea recuperatorilor de creante de a pune dobanzi contractuale, s-a materializat in mod definitiv la Tribunalul Giurgiu.

Astfel, in sedinta din data de 10.02.2017 instanta a emis o adresa catre recuperator prin care a solicitat explicatii cu privire la posibilitatea si autorizarea SECAPITAL prin KRUK de a “DESFASURARA ACTIVITATII CU CARACTER BANCAR” si de INCASARE DOBANZI CONTRACTUALE”.

Raspunsul evaziv ca sunt autorizati la ANPC(oug 52/2016), a fost suficient de clar pentru ca instanta sa-si contureze parerea asupra faptului ca KRUK si SECAPITAL nu aveau posibilitatea sa incaseze dobanzi contractuale, debitorilor si astfel au fost anulate toate actele.

Dosar: 8026/236/2016

MARIN CLAUDIAN la C.A CuculisApelant Reclamant
SECAPITAL SARL PRIN SC KRUK ROMANIA SRLIntimat Pârât

Şedinţe

21.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CAG1
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: În baza art.480 C.pr.civ. Admite apelul declarat împotriva seninţei civile nr.5859/16.09.2016 pronunţată de Judecătoria Giurgiu pe care o schimbă în totalitate şi rejudecând , Admite contestaţia la executare şi în consecinţă, Anulează actele de executare efectuate în dosarul nr.858/2015 al BEJ Mihai Cristian. În temeiul art.453 C.pr.civ. Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată către apelant în cuantum de 4500 lei . Definitivă
Document: Hotarâre  460/2017  21.04.2017

http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23600000000161056&id_inst=122

De mentionat, ca in raport de activitatea bancara, se arata in mod clar si explicit ca un srl, chiar fie el si autorizat de catre ANPC, nu are dreptul sa incaseze asemenea dobanzi, ori altfel am trece in derizoriu orice lege referitoare la legea bancara, oricine si-ar putea deschide un  SRL-uri si ar da acei bani cu dobanda, incalcand inclusiv legi penale (legea camatariei).

Decizia este definitiva iar executorul si recuperatorul vor fi nevoiti sa ridice SOMATIA IMOBILIARA iar procedura de vanzare a imobilului a fost oprita.

Aveti un credit cesionat catre un recuperator de creante? Daca datoria a crescut insemna ca sunteti in fata unui abuz ce poate fi anulat in cadrul procedurii contestatiei la executare-

av. drd Cuculis

Ce Am De Facut Daca Creditul A Fost Vandut La Recuperatorii De Creante-Cum Ne Putem Apara De Executarea Silita-Avocat Cuculis

 

Contestatie La Executare Pe Onorariul Excesiv Al Executorului Admisa-Avocat Cuculis

Contestatie La Executare Admisa Pe Diminuarea Onorariului Executorului – Avocat Cuculis

ATENTIE pentru  persoanele cu venituri sub salariu minim-

Art. 2.

Pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, onorariile minimale și maximale se stabilesc la jumătate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevăzute în anexă. Dovada veniturilor sub salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se face cu declarație pe propria răspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligația de a depune și un certificat de atestare fiscală eliberat de administrația financiară. Onorariile pot fi achitate și în tranșe, care nu pot fi mai multe de patru, până la sfârșitul executării silite.

Dosarul il vedeti mai jos –

Abuzul este clar  iar instanta a anulat onorariul de la 7920 lei (inclusiv TVA) la 1800 lei (inclusiv TVA).

Dosar: 14072/1748/2016

05.04.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: Budei Claudia Oana – amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii Coserea Florin, Coserea Niculaie si Co?erea Elisabeta în contradictoriu cu intimatii Niculescu Caranfil Mihai Constantin si Niculescu Caranfil Elena. Anulează în parte încheierea nr. 296/2016 din data de 17.10.2016 de stabilire a cheltuielilor de executare silită în dosarul nr. 296/2016 al BEJ ”Rosoaga Marinela”, în sensul reducerii onorariului executorului judecătoresc de la suma de 7920 lei (inclusiv TVA) la 1800 lei (inclusiv TVA). Respinge în rest contesta?ia la executare ca neîntemeiată. Dispune restituirea sumei de 78 lei, achitate cu titlu de taxă de timbru aferentă contesta?iei admise, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Obligă intima?ii să achite contestatorilor Co?erea Florin si Coserea Elisabeta suma de 1119 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 05.04.2017.
Document: Hotarâre  1322/2017  05.04.2017

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000096613&id_inst=1748

Verificati mai jos ce onorarii sunt legale- Tot ce depaseste aceste onorarii, sunt ILEGAL percepute –  Vedeti mai jos sumele percepute pentru poprire/executare imobiliara – si nu uitati ca onorariile se contesta doar in cadrul contestatiei la executare –

Nr. crt.Activitatea prestatăOnorariile minimaleOnorariile maximale
– urmărirea imobiliară a creanțelor150 lei pentru creanțe de până la 1.000 leipentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
150 lei plus 2% din suma ce depășește 1.000 lei, pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 leipentru sumele cuprinse între 50.001 lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000 lei, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
4.Poprire60 lei pentru creanțe până la 1.000 leipentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
60 lei plus 2% din suma ce depășește 1.000 lei, pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 leipentru sumele cuprinse între 50.001 lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
 lei

av. drd Cuculis

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Definitiva Dare In Plata Stergere Datorie Reziduala Banca Transilvania Tribunalul Bucuresti-Avocat Cuculis

Anularea Datoriei Reziduale In Procedura De Dare In Plata-Decizie Definitiva Impotriva Bancii Transilvania-Avocat Cuculis

Decizia data de catre Tribunalul Bucuresti vine in confirmarea celor expuse de catre decizia 623/2016 a CCR, acolo unde se arata ca inclusiv cei care nu mai au in  proprietate imobilul, pot solicita stergerea datoriilor reziduale.

Decizia este definitiva si este data impotriva Bancii Transilvania.

Reclamantii deja castigasera un proces impotriva bancii Transilvania prin care si-au recuperat integral toate comisioanele platite bancii anuland  astfel parte din executarea silita.

Atentie- decizia este data impotriva Bancii cu prilejul stergerii datoriei reziduale, in acest sens a fost efectuata procedura de notificare de stergere a datoriilor reziduale.

 

Dosar: 13763/301/2016

BANCA TRANSILVANIAApelant
LAURA MIRCEA LA CA CUCULIS SI ASOCIATIIIntimat
LAURA ANDREEA LA CA CUCULIS SI ASOCIATIIIntimat

Şedinţe

20.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 20.04.2017.
Document: Hotarâre  1541/2017  20.04.2017

Decizia definitiva este data in premiera de catre o instanta din Bucuresti, asta dupa ce saptamana trecuta judecatoria sectorului 5, pe fond, a dat castig de cauza cu privire la darea in plata, unui debitor ce voia sa dea in plata imobilul ce il avea in proprietate.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000504257&id_inst=3

Ex lege se precizeaza ca –

„În situaţia in care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor (…)” şi ale art.8 alin.(5): „Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea obligaţiilor aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma de executare silită care se continuă contra debitorului” din Legea nr.77/2016 (aplicarea legii cazurilor care se află în procedura de executare silită).

 

Darea In Plata Pentru Cei Executati Silit Pe Imobile Si Decizia CCR 2017 – Interpretare Avocat Cuculis

Definitiva Raiffeisen Bank Comision Administrare Acordare Si Dobanda Contractuala Clauze Abuzive-Avocat Cuculis

Definitiva Raiffeisen Bank-Admiterea Intregii Cereri De Chemare In Judecata Impotriva Bancii Raiffesen Pe Clauze abuzive – Comision Administrare, Acordare si Modul De Calcul Al Dobanzii-Avocat Cuculis

Vedeti mai jos clauzele contestate si decizia instantei de judecata a Tribunalului Bucuresti-

Clauza   reclamata 1 – mod calcul dobandaClauza reclamata 2 – comision  procesareClauza reclamata 3 – comision administrare
Art. 3.2 contract initial “ Banca poate modifica rata dobanzii curente, in functie de evolutia pietei financiare urmand sa aduca la cunostiinta imprumutatului noua rata a dobanzii in modalitatile mentionate in C.G.D.O.B”Art. 3.7  contract initial – comision procesare “ Pentru procesarea cererii de credit, imprumutatul datoreaza bancii un comision de 3%, calculat prin aplicarea procentului la valoarea creditului mentionata la art. 1.1 litera a) comisionul se va plati integral la data tragerii creditului, imprumutatul autorizand banca sa retina automat contravaloarea comisionului de procesare”Art. 3.5 contract initial “ Pentru monitiorizarea de catre banca, a utilizarii/rambursarii creditului, precum si a indeplinirii oricaror alte obligatii asumate de aceasta in baza contractului de credit, imprumutatul datoreaza lunar bancii un comision de administrare de 0.33% ce se calculeaza prin aplicarea procentului la valoarea initiala a creditului.”

 

Desfasurarea litigiului: pe fondul cauzei instanta de fond a apreciat ca abuziva clauza de modificare unilaterala a dobanzii insa a respins capatul de cerere cu privire la comisionul de acordare si monitorizare/administrare.

Pronuntarea pe fond: 

25.11.2015
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.ALECU ROXANA DELIA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Constată că art. 3.2 teza a II a si art. 3.5 – in ceea ce priveste aplicarea procentului la valoarea initiala a creditului- din Contractul de credit nr. RF 77145758700/07.08.2008 încheiat între reclamant şi pârâtă constituie clauza abuzive. Respinge în rest acţiunea, ca neîntemeiată. Ia act ca partile au solicitat cheltuieli de judecata pe cale separata. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 25.11.2015.
Document: Hotarâre  22581/2015  25.11.2015

 

Dosarul de APEL

Dosar:   557/299/2015 Tribunalul Bucuresti

NumeCalitate parte
MIHOCI NICOLETA DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANApelant
JULA ALEXANDRU AMBROZIE DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
TOTHAZAN PAUL MARCEL DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
SELARU MIHAI ROLAND DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
JULA PETRINA DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
SELARU ALINA IONICA DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
SELARU MIOARA DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
COZA DRAGOŞ DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
COZA ALEXANDRA ELENA DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
IORDACHE VALENTIN DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
IORDACHE LAURA DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
POPA ADRIAN DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
POPA ANA PAMELA DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
FILIP MITITELU DANIELA DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIANIntimat
RAIFFEISEN BANK S.A.Apelant

Şedinţe

10.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C6-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de apelanta reclamantă. Modifică în parte sentinţa apelată, şi, în consecinţă, Constată si caracterul abuziv al clauzelor stipulate în convenţia de credit nr. RF7714/08.06.2008 la art.3.5(privind perceperea unui comision de administrare) si art.3.7( privind perceperea unui comision de procesare). Declară nulitatea absolută si a clauzelor menţionate anterior. Men?ine celelalte dispozitii ale sentintei apelate. Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă ca nefondat. Respinge solicitarea apelantei pârâte de obligare a apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 aprilie 2017.
Document: Hotarâre  1484/2017  10.04.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000496892&id_inst=3

avocat@indrumari-juridice.eu

av. drd Cuculis

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Premiera Pe Darea In Plata-Instanta Respinge Contestatia Bancii Alpha Bank La Darea In Plata-Avocat Cuculis

Premiera Pe Darea In Plata In Bucuresti- Instanta Nu A Tinut Cont De Apararile Bancii Si Nu A Luat In Consideratie Veniturile Actuale Ale Debitorului Si Nici Ce Alte Venituri Genereaza Acesta Si A Respins Contestatia Bancii-Astfel se Spulbera “Mit-ul” Dovezilor De Venit De La Administratia Financiara-Avocat Cuculis

Desigur ca discutam despre o premiera, fiindca avem o prima hotarare data, cel putin in Bucuresti, unde avem un nucleu al celor ce au dat in plata, iar instanta a VERIFICAT efectiv indeplinirea conditiilor si a verificat astfel si aplicarea impreviziunii asupra notificarii de dare in plata, considerand astfel ca s-a facut dovada impreviziunii.

Desfasurarea procesului: Observam ca s-au dat termene succesive, in total au fost 10 termene, deci un proces greu. La ultima sedinta de judecata, desi dovada veniturilor in prezent era facuta, venitul debitorului era suficient de mare incat sa plateasca si rata si sa ramana si cu suficienti bani pentru a se intretine, iar acest lucru, cel putin in opinia mea nu prezenta relevanta, fiindca impreviziunea nu o rezolvam la momentul prezent ci atunci cand acel contract a fost efectiv debalansat si dovada debalansarii o facem prin doua elemente simple

a) cresterea de curs(este de notorietate);

b)devalorizarea de imobile ( tot de notorietate).

De ce NU am avea nevoie de adeverinte de venit?

Trebuiesc analizate cele doua parti – Banca si Imprumutatul – In sfera bancii nu s-au schimbat efectele contractului prin prisma celor doua elemente mentionate mai sus, ci din contra, beneficiul contractul in mod exclusiv a fost, banca, aceasta a sporit in detrimentul celeilalte parti castigul, ori atata vreme cat cele doua elemente de mai sus sunt capabile sa dovedeasca starea de impreviziune, este irelavenat daca una dintre parti(adica imprumutatul) ar fi avut posibilitatea sa plateasca sau nu pe mai departe contractul ci este suficient ca acel contract sa devina impovarator si mai mult de atat, daca intre beneficiile contractuale si obligatiile contractuale inca mai exista ECHITATE, ori atata vreme cat nici daca s-ar restitui acel bun nu se mai poate vorbi de inchiderea unui credit bancar, atunci este evidenta starea de debalansare contractuala!

Atentie – Deciziile de pana acum nu au vizat fondul adica impreviziunea ci au fost “castigate” pe ceea ce inseamna greselile facute de catre banca, insa decizia pusa de mai jos, vizeaza exact verificarea si constatarea indeplinirii conditiilor de dare in plata si dovada impreviziunii.

Decizia Instantei Judecatoriei Sectorului 5

Dosar: 11591/302/2016

ALPHA BANK ROMANIA SA – LA SCA DRAGNE & ASOCIATIIReclamant
Duma Eduard CristianPârât
Duma Eduard Cristian – la CA Cuculis si AsociatiiPârât

Şedinţe

12.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 13 civil 2017
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia formulată de creditoare în baza art. 7 din Legea nr. 77/2016, ca neîntemeiată. Cu apel in 15 zile lucrătoare de la comunicare.
Document: Hotarâre  2744/2017  12.04.2017

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000290798&id_inst=302

Speram ca aceasta hotarare sa fie comunicata cat mai repede, pentru a o putea publica, fiindca in opinia mea ea ar trebui considerata o piatra de hotar pentru dosarele ce vizeaza darea in plata si rezolvarea chestiunii referitoare la impreviziune.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Ghidul Video Dare In Plata – Avocat Contestatie Darea în plată: Ce Poţi Să Faci Dacă Te Refuză Banca? Contestatii Dare In Plata

Contract Brd Din 2013 Cu Clauze Abuzive Iar Executarea Silita Brd Si Eos Investment Ro Anulata Ca Efect Al Existentei Clauzelor Abuzive In Contractul De Credit Cu BRD-Comision Administrare-Avocat Cuculis

Clauze Abuzive In Contractele Incheiate in 2013-Instanta Dispune Anularea Executarii  Silite BRD si EOS Ca Efect Al Existentei Clauzelor Abuzive In Contractul De Credit Cu BRD-Comisionul De  Administrare Evacuat Din Contract Si Actele Dosarului Executional, Anulate -Avocat Cuculis

Instanta de judecata a stabilit pe fond ca NU ESTE NECESARA TAXA de timbru pentru contestatia la executare la titlu!

Avand in vedere ca actiunea de contestatie la executare asupra titlului, s-a facut inclusiv cu contestarea clauzelor contractuale, instanta de judecata a gasit aplicabile dispozitiile din oug 80/2013 Art. 29
(1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, ordinare si extraordinare, referitoare Sa: f) protectia drepturilor consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;

Din ceea ce reiese chiar din condiile contractuale, suma imprumutata a fost de 40000 de lei iar executarea silita inceputa pentru 51000 de lei.

Ce clauze de tip abuziv au existat in contract?

Solutia instantei de judecata cu privire la constatarea existentei clauzelor abuzive din contractul cu BRD –

Dosar: 13807/1748/2016

CRACIUN (OLARU) ANA MARIA la CA. CuculisContestator
SC BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SAIntimat
EOS INVESTMENT RO GMBH PRIN MANDATARIntimat

Şedinţe

12.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C15
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA faţă de capetele de cerere privind modalitatea de desfăşurare a executării silite. Respinge capetele de cerere privind modalitatea de desfăşurare a executării silite formulate în contradictoriu cu intimata BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a EOS INVESTMENT RO GmBH. Admite în parte contestaţia la executare. Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. ST836/2016 al BEJA Schiopu şi Tetu. Constată caracterul abuziv al clauzei 8 din convenţia de credit nr. 5816282/09.05.2013, condiţii particulare, doar în ceea ce priveşte comisionul de administrare. Constată caracterul abuziv al clauzei 7b din convenţia de credit nr. 5816282/09.05.2013, condiţii particulare. Respinge solicitarea de constatare a caracterului abuziv al clauzei 7a din contract, ca neîntemeiată. Ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.04.2017.
Document: Hotarâre  1456/2017  12.04.2017


http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000096339&id_inst=1748

Sintagma ” anuleaza toate actele din dosarul executional” echivaleaza cu desfiintarea dosarului de executare silita. Dupa cum am sustinut in nenumarate randuri, necertitudinea titlului executoriu, lipsit de relevanta ca este pentru 1 leu sau 1000 de lei, duce catre concluzia ca executarea silita a demarat in mod ilegal.

Oricum, este de salutat decizia si cu atat mai mult ajungem la concluzia ca efectele clauzelor abuzive s-au propagat cu mult peste momentul existentei creditarii in CHF sau epoca clauzelor abuzive – 2006-2009 ajungand dupa cum se arata pana in 2013.

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

ANRP Deblocarea Dosarelor De Despagubiri- CCR Declara Neconstitutionala Parte Din Legea 165/2013 Finalizarea Procesului De Restituire In Natura Sau Echivalent A Imobilelor Preluate In Mod Abuziv-Avocat Cuculis

Decizia nr. 44/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

S-au deblocat dosarele de despagubire, desigur dupa ce CCR a constatat ca statul Roman, prin legea 165/2013 a folosit prevederi neconstitutionale-

Daca in urma deciziei, nu se emit deciziile de despagubire si punere in posesie, atunci puteti sa apelati la instanta de judecata, avand in vedere si

Art. 7
(1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local, se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar.

Efectul deciziei CCR: Obligarea Comisie sa elibereze titluri de proprietate(blocate pana in acest moment), sa puna in posesie pe fostii proprietari.

Art. 11
(1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016.

Lipsita de efecte fiindca termenul este trecut insa aici cei vaduviti de catre aceasta prevedere pot solicita plata unor despagubiri suplimentare.

Decizia 44/2017 A CCR –

D E C I D E:

Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt neconstituționale.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Tribunalului Mehedinți – Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 31 ianuarie 2017.

avocat@indrumari-juridice.eu

Autoritatea Nationala De Restituire A Proprietatilor – ANRP – Despagubiri – Avocat Cuculis

SeCapital Anulare Executare Silita Inceputa Pentru 30000 Lei-Avocat Cuculis

Executare Silita Anulata -Recuperatorii De Creante Ilegali-Recuperatorul SeCapital Prin Kruk Romania-Executare Silita Ilegala, Anulata De Catre Instanta-Avocat Cuculis

Pentru ca executarea silita a fost inceputa de catre un recuperator de creante si pentru ca suma executata avea dobanzi si penalitati de intarziere, desi discutam despre o suma ce nu mai putea sa creasca in  “mainile” noului credit, si poate cel mai important ca executarea silita a fost inceputa cu depasirea termeului legal, instanta a dispus anularea executarii silite.

Dosar: 30564/300/2016

NumeCalitate parte
PETRESCU ALINA la C.A Cuculis&AsociatiiContestator
SECAPITAL SARL CU ADRESĂ PENTRU COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ LA KRUK ROMANIA SRLIntimat

Şedinţe

18.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Gavrila
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare. Anulează executarea silită şi toate actele de executare întocmite de BEJ Ionescu Marian-Daniel în dosarul de executare nr. 2820MI/2016. Anulează cererea completatoare ca informă. Obligă intimata să plătească contestatoarei suma de 3.173,74 cu titlu de cheltuieli de judecată. Dispune restituirea către contestatoare a sumei de 1.000 lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru achitate, după rămânerea definitivă a hotărârii. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18.04.2017.
Document: Hotarâre    18.04.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000438411&id_inst=300

avocat@indrumari-juridice.eu

 

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Anulare Executare Silita Imobiliara BRD Si Secapital Verificarea Certitudinii Executarii Silite Si Clauzele Abuzive Din Contracte-Avocat Cuculis

Actele De Executare Anulate – Salvarea Imobilului Executat Prin Contestatia La Executare Prin Anularea Executarii Silite Si Intervenirea Prescriptiei-Avocat Cuculis

Atentie – facem precizarea ca dosarul executional anulat dateaza din 2012, deci anularea executarii silite, il arunca direct in prescriptie pe creditor, luandu-se in cosideratie, ca au trecut mai mult de 3 ani de la ultima plata, in esenta, toata perioada din 2012 si pana la zi, din moment ce instanta a anulat integral executarea silita, aceasta perioada se va adauga la termenul de prescriptie.

Se considera termen scurs in interesul debitorului, toata perioada din 2012 si pana in 2017 si mai departe pana la solutia definitiva, astfel dupa ramanerea definitiva a deciziei.

Subsidiar si important- daca executarea silita a fost inceputa pentru suma de 1000 de lei iar suma reala pe care trebuia sa o pretinda creditorul era de 999 de lei , atunci executarea silita TREBUIE anulata. 

Vedeti motivele instantei, mai jos – decizia de mai jos –

” Cu privire la restituirea prestatiilor , instanta retine ca principiul restabilirii situatiei anterioare este unul dintre principiile  care guverneaza efectele nulitatii actului juridic civil si presupune ca tot ceea ce s-a executat in baza unui act juridic anulat trebuie restituit, astfel incat partile raportului juridic sa ajunga in situatia in care  acel act juridic nu s-ar fi incheiat.”

[….] Potrivit dispozitiilor art. 379 c proc cv. 1865  executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa lichida si exigibila. Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu!!

  • In conditiile in care s-a constatat ca titlul executoriu analizat cuprinde clauze abuzive asupra carora instanta a dispus anularea lor, pe care de consecinta va dispune anularea in parte a CONTRACTULUI DE CREDIT emis de BRD ca urmare a constatarii caracterului abuziv privind clauzele referitoare la perceperea comisionului de intocmire dosar si a comisionului lunar de gestionare a creditului[…].

Avand in vedere ca executarea silita ara la baza un titlu executoriu ANULAT partial, instanta constata ca actele de executare silita emise in cadrul acestui dosar nu vizeaza o creata certa, lichida si exigibila!!!

Invocarea existentei acestor clauze se poate face dupa cum se arata foarte clar si peste termenul de 15 zile, fiindca vorbim despre o contestatie la titlu! Retineti aceste aparari pentru cand vi se va invoca tardivitatea-

Av. Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Anulari De Executari Silite In Bloc – Secapital Si Alti Recuperatori Secerati-Avocat Cuculis

Executari Silite Anulate-Recuperatorii Secerati In Dosare Consecutive – Avocat Cuculis

 

 

Dosar: 27120/212/2016

BABII ALINA LORELEI,cu dom.proc.ales la CA Cuculis si AsociatiContestator
SECAPITAL SARLIntimat
BABII DORU,cu dom.proc.ales la CA Cuculis si AsociatiContestator

 

Şedinţe

04.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 27
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de contestatorii BABII ALINA LORELEI şi BABII DORU, în contradictoriu cu intimata SECAPITAL S.a.R.L. Anulează executarea silită însăşi, care face obiectul dosarului de executare nr.1510/G/2016, instrumentat de către B.E.J. Gavrilescu Alin-Mihail, şi, implicit, toate actele de executare emise în dosarul execuţional menţionat. Dispune întoarcerea executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia, în sensul că obligă intimata să restituie contestatorului suma de 5628 lei. În temeiul art. 717 alin. 2 NCPC obligă contestatorii la plata către B.E.J. Gavrilescu Alin-Mihail a sumei de 55 lei, cu titlu de cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.04.2017.

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000373001&id_inst=212

 

 

Dosar: 10235/306/2016

 

NumeCalitate parte
MILEA GABRIELA – LUMINIŢAContestator
SECAPITAL S.A.R.L. PRIN KRUK ROMÂNIA S.R.L.Intimat

Şedinţe

30.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C14 Civil Urgente
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatoare , în contradictoriu cu intimata şi în consecinţă: Dispune anularea executării silite ce formează obiectul dosarului de executare nr. 2534/2016 al BEJ Herlea Romulus Nicolae şi Prodea Ioan Adrian. Dispune întoarcerea executării sumelor poprite în dosarul execuţional menţionat. În baza art. 45 lit. f din OUG nr. 80/2013 dispune restituirea taxei de timbru în cuantum de 605 lei, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Obligă intimata la plata sumei de 62 lei cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Sibiu.
Document: Hotarâre  1850/2017  30.03.2017

http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000164203&id_inst=306

 

 

Dosar: 25166/303/2016

DRAGOI MIHAIContestator
SECAPITAL S.A.R.L.Intimat

Şedinţe

24.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: 12-C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii ca neîntemeiată. Admite contestaţia la executare. Anulează actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 44559/2016 al BEJ Tudorache Cătălin Andrei. Dispune restituirea către contestator a sumei de 1.000 lei achitată prin chitanţa seria 179196/2017 nr. 397660 (205)/13.03.2017 reprezentând taxă judiciară de timbru în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013. Hotărârea se va comunica din oficiu la data rămânerii definitive către organul de executare conform art. 720 alin. 4 NCPC. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 6. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.03.2017.
Document: Hotarâre  2658/2017  24.03.2017

 

 

Dosar: 23593/303/2016

 

NumeCalitate parte
DRAGOI MARIETAContestator
CREDIT PLUS (GULF) LTDIntimat

Şedinţe

14.02.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: 19-C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează întreaga executare silită pornită în dosarul de executare nr.2206/2016 instrumentat de BEJ Enea Mihaela Raluca. Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti la data de 13.09.2016 în dosarul nr.18800/303/2016. Respinge capătul de cerere privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiat. Cu apel în 10 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.02.2017.
Document: Hotarâre  1264/2017  14.02.2017

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000285588&id_inst=303

Anularea Executarii Silite A Kredyt Inkaso Pentru Suma De 15000 Euro-Credit Prescris Provenit De La BCR Pus In Executare SIlita Ilegal-Avocat Cuculis

Kredyt Inkaso Portfolio Investments Si Executarea Silita Ilegala-Datoria Prescrisa Pusa In Executare Pentru 15000 Euro, Anulata De Catre Instanta De Judecata-Abuzurile Sunt Departe De Final, Inarmati-va Cu Informatii-Avocat Cuculis

Probabil nu mai reprezinta de mult o noutate, ca firmele de recuperare creante dar si acolitii lor, pun in executare creante iesite din termenul de recuperare de multa vreme.

Multi dintre debitori mi-au adresat intrebari pertinente precum ” Daca este prescrisa, de ce legea ii permite unui recuperator sa ma hartuiasca?” sau, “De ce am poprire daca totusi este pescrisa”?

In esenta, chiar daca eficienta titlului executoriu este suprimata, acest lucru nu inseamna ca recuperatorii nu vor incerca sa invoce termene si modalitati de intrerupere a termenului de prescriptie, fapt pentru care leguitorul a lasat rezolvarea acestor chestiuni, strict in mainile instantei de judecata, dupa ce debitorii formuleaza aparari/contestatii la executare.

Vedeti mai jos decizia instantei dar si actul de executare contestat:

 

Dosar:1567/233/2017

06.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC18
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită invocată de contestatorul PALADE MARIUS. Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul Palade Marius în contradictoriu cu intimata Kredit Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SA . Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Galaţi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.04.2017.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  254/2017  06.04.2017

http://portal.just.ro/233/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23300000000258613&id_inst=233

 

Dosarul de executare silita prin prisma titlului executoriu, este lipsit de eficienta, fapt pentru care instanta, a anulat suma de 15000 de euro prin efectul anularii executarii silite.

Revin cu aceeasi mentiune, inainte de a incepe platile catre orice fel de recuperator sau creditor in general, verificati prescriptia.

Av. Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Ce Fac Daca Executorul Refuza Sa Suspende Executarea Silita Dupa Notificarea De Dare In Plata?Avocat Cuculis

Darea In Plata-Procedura Contestarii Refuzului De Suspendare A Executarii Silite A Executorului Judecatoresc-Avocat Cuculis

Executorul Judecatoresc Refuza Sa Suspende Executarea Silita? Atunci discutam despre un abuz in serviciu pe de-o parte si poate face obiectul unui dosar penal, dar pentru eficienta, puteti contesta printr-o contestatie la executare, refuzul acestuia de a da curs unei notificari de dare in plata!

Vedeti mai jos refuzul de a da curs unei cereri de dare in plata, prin care executorul judecatoresc se substituie unei instante de judecata si aprecieaza ca notificarea nu se incadreaza in limitele legale.

Este legal? Nu!

Opinia executorului, opinie ce nu poate fi exprimata in acest caz decat de catre un judecator, este ca “in concluzie, notificarea formulata de catre dvs. nu se incadreaza sub incidenta legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unui bunuri iobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite”

Avand in vedere ca actul pe care il vedeti mai sus este un act de refuz, asa cum este el indicat de catre legea civila in codul de procedura civila, conform art.

Obiectul contestaţiei

(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Prin urmare, ceea ce aveti mai sus este un refuz, de a aplica o dispozitie legala, adica legea darii in plata, ori executorul nu are dreptul sa se substituie instantei de judecata si sa libereze incheieri prin care sa emita pareri cu privire la dispozitiile legale, de a admite sau a respinge.Calea procedurala astfel este contestatia la executare.

Sigur, este important ca toata procedura de dare in plata sa fie facuta corect iar atunci cand sunt constatate asemenea abuzuri, ele trebuiesc contestate.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Pot Sa Fac O Notificare De Dare In Plata De Doua Ori?Ce Fac Daca S-a Admis Contestatia Bancii?Repunerea Partilor In Situatia Anterioara Darii In Plata-Avocat Cuculis

Definitiva Constatare Clauze Abuzive Garanti Bank International Comision Abuziv Acordare Si Administrare Plus Dobanda Legala-Avocat Cuculis

Garanti Bank Si Clauzele Abuzive-Dispune Restituirea Sumei De 5000 Euro Cu Titlu De Sume Incasate In Mod Abuziv La Care Se Adauga Dobanda Legala-Avocat Cuculis

Diferenta de opinie intre instante este diametral opusa- Judecatoria respinge toata actiunea iar Tribunalul modifica in TOT hotararea si constata ca acele clauze contestate sunt abuzive.

Vedeti solutia de mai jos –

NEGOITA MARIAN cu dom. ales la C.A CuculisApelant
GARANTI BANK INTERNATIONAL NV SUC. ROMANIAIntimat

Şedinţe

05.04.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: C16-APEL
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in tot sentinta civila apelata in sensul ca Admite actiunea. Constata caracterul abuziv al urmatoarelor clauze din contractul de credit: -art 3 pct 3.1.5 lit b din conditiile generale, coraborat cu pct 10 din conditiile speciale si cu Anexa 11 pct 2-costurile creditului privind comisionul de acordare, precum si al clauzelor de la art 3 pct 3.1.5 lit c din conditiile generale, coraborat cu pct 11 partea a 2 a din conditiile speciale si cu Anexa 11 pct 2-costurile creditului, cu privire la comisionul de administrare. Dispune eliminarea acestor clauze din contract. Dispune restituirea sumelor de 447 Euro (comision de acordare) si de 4079,36 Euro ( comision de administrare). Obliga parata la plata dobanzii legale aferente acestor sume de la data introducerii actiunii si pana la data restituirii sumelor incasate in baza clauzelor abuzive. Definitiva Pronuntata in sedinta publica
Document: Hotarâre  1401/2017  05.04.2017

Solutia vine si schimba in integralitate decizia data pe fond in sensul ca actiunea in apel este admisa si toate clauzele contestate sunt considerate ca abuzive.

Parcursul dosarului a fost unui relativ linear avand in vedere ca instanta de fond in mod surprinzator a considerat ca NU exista clauze abuzive in contract iar pana la decizia din APEL am avut de facut demersuri suplimentare si anume calea de atac a apelului, unde instanta de apel a conseidarat ca toate clauzele contestate sunt abuzive!

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000420734&id_inst=3

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

 

Instantele De Dare In Plata Critica Debitorii Ca Nu Au Invocat Caracterul Abuziv Al Clauzei De Risc-Avocat Cuculis

Anomalii In Deciziile De Dare In Plata-Debitorii  Nu Au Invocat Caracterul Abuziv Al Clauzei Referitoare La Riscul Valutar-Avocat Cuculis

Instanta trimite debitorii sa conteste clauzele de risc valutar pentru a verifica caracterul abuziv al clauzei-

Vedeti motivele naucitoare mai jos, concluzia de aici ne spune ca daca nu ati contestat clauza de risc valutar, asta presupune ca nu puteti invoca impreviziunea:

Prin urmare, instanta retine ca daca avem o clauza in contract ce ne supune riscului valutar, asta inseamna ca nu se poate vorbi de risc supra adaugat, ceea ce intra in contradictie cu principiul impreviziunii adica acela al ADAPTARII CLAUZEI.

 

Prin urmare, concluzia rezumata este ca cele doua institutii nu pot fi confundate ori cei care invca caracterul abuziv al clauzei de risc valutar pot obtine inghetarea cursului iar cei care solicita aplicarea impreviziunii tind catre a atinge solutia de dare in plata!

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Pot Sa Fac O Notificare De Dare In Plata De Doua Ori?Ce Fac Daca S-a Admis Contestatia Bancii?Repunerea Partilor In Situatia Anterioara Darii In Plata-Avocat Cuculis

Mesaj Din Partea Unui Imprumutat La Banca – Realitatea Cu Privire La Contractele Bancare-

Mesajul Provine De La Un Debitor Al Unei Banci- Mesajul NU Este Trunchiat Si Reprezinta Realitatea In Care Se “Scalda” Cei Cu Credite Bancare

Buna .scuzati ca va deranjez .dar simnt ca nu mai pot .nu pot sa dorm noaptea de multe ori ma gandesc sa ma sinucid .va rog sa ma credeti .am luat un credit .am platit si platesc in continuare ,dar si au batut si isi bat joc de mine .platesc intruna comisioane de mii de euro .mi au luat si alocatia copiilor pe ascuns .mi au facut alt cont ptr alocatie .ma suna intruna si ma ameninta cu executarea desii eu platesc .luna trecuta nu am platit dar vreau sa platesc doua rate luna asta.am vrut sa va intreb ce as putea sa fac .nu ii inteleg deloc .am platit ani la rand si ei spun ca am platit doar dobanda.din credit nimic. Multumesc.

 

Piraeus Bank Suspendarea Executarii Silite Intr-un Dosar Unde Au Fost Contestate Clauzele Abuzive-Avocat Cuculis

Piraeus Bank Si Executarea Silita – Instanta Suspenda Executarea Silita Pana La Solutionarea Contestatiei La Executare-Avocat Cuculis

Procedura de suspendare a executarii silite este evident procedura corecta de stopare a unei executari silite insa atunci cand contestatorul nu dispune de bani pentru a plati o cautiune, se poate merge pe o procedura nu tocmai legala, notificarea de dare in plata insa doar pentru a atinge mijlocul procedural al suspendarii executarii silite.

Desigur, ceea ce vedeti mai jos s-a obtinut prin folosirea suspendarii provizorii a executarii silite procedura ce nu mai poate fi contestata de catre banca dupa ramanerea definitiva a deciziei, asa cum s-ar fi putut intampla in cazul unei notificari precum varianta propusa mai sus-

Dosar:26604/303/2016

TOMA ADRIAN la C.A Cuculis si AsociatiiContestator
TOMA GHEORGHE C.A Cuculis si AsociatiiContestator
TOMA MIRCEA ANDREI C.A Cuculis si AsociatiiContestator
TOMA ILINCA C.A Cuculis si AsociatiiContestator
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.Intimat

Şedinţe

27.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: 2-C
Tip solutie: 244 c.pr.civ
Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare executare silită. Dispune suspendarea executării silite începute în Dosar de executare nr.903/2016 al BEJA Popescu Marian şi Popescu Adina-Vali până la soluţionarea prezentei cauze. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Prezenta încheiere se comunica de îndata executorului judecatoresc. În temeiul art.413 alin.1 pct,1 Cpc suspendă judecata prezentei cauze până la soluţionarea definitivă a Dosar nr.7001/3/2016 al Tribunalului Bucureşti. Cu drept de recurs asupra suspendării judecăţii, pe toată durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.03.2017.
Document: Încheiere – Suspendare    27.03.2017

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000288883&id_inst=303

Dosarele ce vizeaza contestatiile la executare sunt intodeauna cu specific. Puneti in vedere judecatorului de fiecare data ca aveti clauze abuzive in contract creanta nu este certa si astfel avem si aparenta de drept.

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

av. Cuculis

Conducerea Fara Permis Este Neconstitionala De Azi Conducem Fara Permis-Revizuire Si Clasare Dosare Penale-Avocat Cuculis

Codul Penal Plin De Articole Neconstitutionale – Conducerea Fara Permis A Devenit Peste Noapte Neconstitutionala-Avocat Cuculis

Prin decizia recenta a CCR – Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că textul infracțiunii de conducere fără permis este contrar Constituției, avand in vedere ca din acesta lipsesc referi la două categorii importante de vehicule: tractoarele agricole și cele forestiere.

Astfel daca erai surprins conducand un tractor agricol fara permis, totul era in regula pe cand daca conduceai un autoturism erai bun de dosar penal!

Din cauză că au fost omise de la sancționare aceste categorii, dar și pentru că se poate pedepsi penal cel care conduce un tractor un baza unui alt tip de permis, dar nu și cel care nu are permis deloc, judecătorii CCR au decis să lase fără efecte concrete aceste prevederi, urmând ca Guvernul și Parlamentul să se preocupe de modificările legislative necesare.

Ce presupune asta?

Dacă acestea nu se încadrează într-un anumit termen însă, infracțiunea de conducere fără permis ar putea să fie dezincriminată.

Decizia CCR va deveni generală și obligatorie odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial, iar primul său efect, după publicare, va fi suspendarea prevederii declarate neconstituțională. Totuși, dacă în 45 de zile de la publicare, Parlamentul sau Guvernul nu ia nicio măsură de modificare a textului respectiv, atunci prevederea își va pierde efectele juridice complet. Altfel spus – vom avea de-a face cu o dezincriminare neintenționată a acestei infracțiuni.

DECIZIA CURTII –

„În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, este neconstituțională (…) În argumentarea acestei soluții, Curtea a reținut că necorelarea dintre art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul rutier – n.red.) determină un veritabil viciu de neconstituţionalitate, care rezultă din omisiunea reglementării, în cuprinsul art. 335 alin. (1) din Codul penal, a tractoarelor agricole sau forestiere ca obiect material al infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere”, a stabilit Curtea pe 4 aprilie 2017.
Textul declarat neconstituțional (Codul penal)Definiția autovehiculului (Codul rutier) – Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani”

Definitia autovehiculului in codul rutier  – vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplasează pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule

Însă în Codul penal se sancționează și conducerea unui vehicul în baza unui permis valabil pentru alte categorii rutiere, ceea ce înseamnă că cel conduce un tractor, dar nu are permis pentru acesta, ci pentru moped, să zicem, va fi sancționat penal, spre deosebire de cel care nu are permis deloc.Excluderea tractoarelor din definiția infracțiunii de conducere fără permis a fost, fără îndoială, o omisiune regretabilă, Curtea considerând că și aici e vorba de un pericol social ridicat, în aceeași măsură ca la conducerea unei mașini obișnuite. „(…) dacă o asemenea faptă nu este descurajată prin mijloacele dreptului penal, are loc încălcarea valorilor fundamentale, ocrotite de Codul penal, precum drepturile şi libertățile cetățenilor, respectarea Constituției şi a legilor, care sunt consacrate prin art. 1 alin. (3) şi (5) din  Legea fundamentală printre valorile supreme”, a motivat Curtea.

„Este în afara oricărui argument juridic rațional şi rezonabil ca o persoană care posedă permis de conducere, acordat pentru altă categorie decât tractoarele agricole sau forestiere, şi care conduce un asemenea vehicul pe drumurile publice, să poată avea calitatea de subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal, în timp ce o persoană care nu deține deloc permis de conducere şi care conduce pe drumurile publice un tractor agricol sau forestier, să nu fie sancționată penal”.

Efectele deciziei – dosarele penale  incepute in baza acestei prevederi se vor trezi cu cereri de reviziuire si cele in curs se vor clasa!(ATENTIE) cele referitoare la articolul declarat neconstitutional!

 

Cum iti poti recupera permisul de conducere, dupa ce a fost retinut de organele de politie?

Pot Sa Fac O Notificare De Dare In Plata De Doua Ori?Ce Fac Daca S-a Admis Contestatia Bancii?Repunerea Partilor In Situatia Anterioara Darii In Plata-Avocat Cuculis

Darea In Plata Si Repunerea Partilor In Situatia Anterioara Notificarii De Dare In Plata- Poate Fi Facuta De Mai Multe Ori Notificarea De Dare In Plata? -Avocat Cuculis

O intrebare ce apare tot mai des este, ce fac daca s-a admis contestatia bancii la darea in plata, si ce inseamna pana la urma, repunerea partilor in situatia anterioara?

Fara sa devin sensibil la acest subiect si sa tratez problematica dintr-o perspectiva absolut subiectiva, astfel dupa cum stiti sunt implicat  in cateva sute de litgii pe darea in plata, voi incerca sa fac o analiza corecta si completa pe depunerea unor notificari de dare in plata, multiple si daca ele intra sub tutela puterii de lucru judecat sau nu!

Astfel, pot depune o a doua notificare de dare in plata daca s-a admis contestatia bancii?

Ce efecte ar putea sa aiba a doua notificare?

Se vor suspenda obligatiile contractuale si/sau executarea silita?

In primul rand trebuie analizat textul de lege si anume legea 77/2016 si anume, art. 5 alin. 1 –

Art. 5. –

(1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.

Astfel, avand in vedere textul legal observam ca leguitorul ne vorbeste de ” intentia debitorului  de a transmite dreptul sau de proprietate“, astfel , decizia si anume instiintarea creditorului, in acceptiunea noastra nu poate fi considera ca fiind consumata de la prima notificare de dare in plata deci nu este susceptibila de a intra sub puterea de lucru judecat. De asemenea, daca privim catre decizia 623/2016 a CCR, analiza STARII DE IMPREVIZIUNE poate fi ceruta cu privire la X momente raportat la toata perioada de desfasurare a contractului.

Spre exemplu se poate solicita aplicarea impreviziunii cu privire la momentul semnarii contractului sau un an mai tarziu sa la ziua de fata, prin urmare, este exclusa puterea lucrului judecat, in esenta nefiind indeplinite elementele  puterii de lucru judecat.

Astfel, raspunsul propus pentru aceasta intrebare este ca notificarea de dare in plata poate fi facuta de mai multe ori!

Prin urmare, urmarind acelasi curs logic al legii, daca legea permite o a doua notificare de dare in plata, asta presupune ca efectele sale sunt direct legate de legea 77/2017 si anume

Art. 6. – (1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari.

Astfel, vor opera aceleasi dispozitii legale de suspendare a oricaror obligatii fata de creditorul bancar.

Intrebarea mult mai importanta, ce cauta un raspuns, este referitoare la ce se intampla, daca in urma contestatiei la notificarea de dare in plata, aceasta contestatie este admisa?

Astfel, art. 7 litera 5

(5) În situația în care se admite contestația formulată de creditor, părțile vor fi puse în situația anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

De esenta, este sa intelegem ce presupune repunerea partilor in situatia anterioara si daca nu cumva leguitorul in esenta a dorit si a urmarit, ca prin repunerea in situatia anterioara, sa dispuna reluarea normala a platilor sau a situatiei asa cum a fost ea lasata in urma cu perioada pe care s-a suspendat orice demers al creditorului.

Pe de-o parte aducem aminte si decizia data in interesu legii de catre ICCJ  prin care s-a stabilit ca instantele de judecata investite cu solutionarea cererilor avand ca obiect rezolutiunea sau declararea nulitatii unor acte juridice constitutive sau translative de drepturi nu pot dispune, din oficiu, restabilirea situatiei anterioare/repunerea partilor in situatia anterioara, insa in virtutea rolului activ si cu respectarea principiului contradictorialitatii, pot pune in discutia partilor posibilitatea completarii cererilor prin formularea petitului avand acest obiect .

De asemenea principiul restiturii  este consacrat de art. 1254 alin. (3) Noul Cod Civil, care prevede că „în cazul în care contractul este desfiinţat, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestaţiile primite, potrivit prevederilor art. 1.639 – 1.647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu”, fiind aplicabil, pe temeiul art. 1325 noul Cod Civil, şi actelor juridice unilaterale lovite de nulitate.

Prin urmare la prima vedere s-ar concluziona ca partile trebuie sa restituie tot ce nu au platit, din urma si ca in esenta repunerea in situatia anterioara nu este nimic altceva decat o restituire totala a prestatiilor, insa daca analizam textele legale de mai sus observam ca textele legale vizeaza contatarea nulitatii sau anularea unor acte, ori notificarea de dare in plata nu este nici contract translativ de proprietate si nici un act ce poate fi supus anularii instantei, fiindca in esenta, instanta ce verifica legalitatea notificarii, verifica indeplinirea unor conditii.

Concluzionam astfel ca daca leguitorul a prevazut si posibilitatea suspendarii efectelor actelor prin aceasta notificare, nu este de natura, ca in cazul in care s-ar admite o contestatie la notificarea de dare in plata, partile sa fie obligate sa plateasca retroactiv, spre exemplu din luna mai 2016 pana in luna aprilie 2017 ci efectul ar fi de reluare a platilor exact de la momentul acestora sau a situatiei, exact asa cum a lasat-o notificarea de dare in plata.

De asemenea, este de esenta legii darii in plata, sa aducem aminte si faptul ca partile au posibilitatea sa ceara radierea datoriilor reziduale, acest aspect a fost consacract cu atat mai mult de catre decizia 623/2016 a CCR, fapt pentru care aceleasi reguli urmeaza sa fie respectate si in raport de solicitarea de radiere a datoriei reziduale.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Darea In Plata Pentru Cei Executati Silit Pe Imobile Si Decizia CCR 2017 – Interpretare Avocat Cuculis

Clauza De Inalienabilitate Si Insesizabilitate-Metode De Blocarea A Executarii Silite-Avocat Cuculis

Clauzele De Inalienabilitate Si Insesizabilitate Pot Bloca Executarea Silita Si Fac Ca Acel Imobil Sa “Dispara” De Pe Radarul Executorului Judecatoresc – Avocat Cuculis

Atentie la interesul LEGITIM al clauzei –

Cat timp bunul este inalienabil potrivit stipulatiei partilor, nu poate fi supus executarii silite (art.629 alin.3 NCC)

Atunci cand spre exemplu se urmareste “conservarea” dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, acel bun imobil poate fi cumparat sub aceasta clauza de inalienabilitate, insa atentie , trebuiesc indeplinte mai multe conditii pentru a putea sa-si faca efectul clauza insearata!

Ce conditii trebuie sa indeplineasca aceasta clauza, pentru a putea “Salva” imobilul de la executare silita dar si pentru a-i pregati si mentine clauzei, un regim juridic corect complet si ce nu poate fi atacat!

Clauza de inalienabilitate, pentru a fi valabila, trebuie sa fie

temporara (a),

intemeiata pe un interes legitim si serios (b).

Prin urmare, despinderem cele doua conditii si anume, prima este ca nu poate avea efecte in timp mai mult de 49 de ani si interesul legitim si serios trebuie sa existe!

Astfel, opinand asupra interesului legitim, in mod cert, o clauza precum aceea in discutie, treuie sa vizeze spre exemplu o gratificare a unei persone din familie cu conditia sa nu instraineze imobilul pe timpul vietii vanzatorului. Astfel, dupa cum stiti, eu va invat cum sa folositi dreptul in interesul dvs insa nu trebuie mers catre abuzul de drept, astfel apare legitima transferarea unei proprietati catre un nepot, (chiar daca vanzatorul se pregateste sa fie executat silit) cu conditiile aratate mai sus, astfel imobilul este conservat si nu poate fi umarit.

a) In ceea ce priveste durata pentru care proprietarul bunului dobandit prin conventia in care este stipulata clauza se poate obliga sa nu incheie acte de instrainare, legea fixeaza un termen maximal : 49 de ani (art.627 alin.1 teza intai NCC). Acest termen nu trebuie, insa, privit ca un termen “garantat“ de legiuitor, ci ca unul strans legat de o conditie “calitativa“, si anume aceea a unui “interes serios si legitim“.

b) “Interesul serios si legitim“ nu este definit ori detaliat de lege (art.627 alin.1 teza intai NCC), deoarece varietatea situatiilor intalnite in practica raporturilor contractuale recomanda sa nu se recurga la enumerari limitative.

O alta clauza, ce se aplica in aceleasi conditii este aceea de insesizabilitate – 

Art. 2329

Clauzele de insesizabilitate

(1) Condiţiile cerute pentru validitatea clauzelor de inalienabilitate se aplică în mod corespunzător clauzelor prin care se stipulează insesizabilitatea unui bun.

(2) Toate bunurile care sunt, potrivit legii, inalienabile sunt insesizabile.

(3) Pentru a fi opozabile terţilor, clauzele de insesizabilitate trebuie înscrise în registrele de publicitate mobiliară sau, după caz, imobiliară.

Concluzionand – clauzele de mai sus sunt veritabile clauze ce pot duce la salvarea imobilului posibil executat silit dar si pentru a va feri de orice aspect ce tine urmarirea acestuia.

Atentie – Interdictia urmaririi silite poate fi opusa inclusiv creditorilor ipotecari, desigur daca notarea clauzei este anterioara inscrierii ipotecii/sarcinii  in registrele de publicitate.

Desigur, partile interesate, vor putea solicita in instanta, anularea clauzei de inalienabilitate si pe cale de consecinta si anularea contractului.

Cum va aparati?

Dovediti netemeinicia pretentiilor parii interesate, prin dovedirea interesului legitim!

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executare Silita Anulata Impotriva Anaf-Anaf Si Datoriile Prescris-Se Pare Ca Nu Doar Bancile Executa Silit Sume Prescrise-Contestatie Datorii Anaf Procedura-Avocat Cuculis

Call Now ButtonApasati și apelati avocatul