CCR Deschide Posibilitatea Ca Toti Cei Care Au Pierdut Litigiile Cu Bancile Sa Poata Sa Faca Recurs-Nu Doar Bancile Sunt Vizate Ci Toate Dosarele Ramase Definitive In Apel Contestatii La Executare Avocat Cuculis

 Toti Cei Care Au Pierdut Litigiile Cu Bancile Fie Pe Clauze Abuzive Fie Pe Inghetarea Cursului,Sau Contestatii La Executare,Dosare Deschise Dupa Februarie 2013 Si Pana La Zi, Pot Promova Recurs-Avocat Cuculis

DECIZIA CCR AICI – https://www.ccr.ro/files/products/Dec.369-2017_.pdf

Desi ICCJ stabilise prin decizia  627/2016 (o vedeti aici) care sunt limitele recursului si cand este el adminisibil si cand nu, se pare ca CCR vine cu o mare BUCURIE pentru toti cei ce au pierdut in trecut, din 2013 si pana in 2017, litigiile cu bancile, astfel incat aveti un termen foarte scurt sa promovati recursurile-

ATENTIE  – Aveti 30 de zile de la publicarea hotararii in M.O sa faceti RECURS impotriva hotararii date in APEL!

Este aplicabila decizia atata vreme cat legea ne vorbeste despre efectele deciziilor si caracterul pentru viitor al acestora?

Atata vreme cat norma procedurala este de aplicare IMEDIATA, toti cei care au fost vaduviti prin norma de procedura civila , atunci cand CCR a anulat din codul de procedura aceasta sintagma “„precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”” a deschis posibilitatea ca toti cei care au avut cereri ramase definitive in apel date fara recurs fiindca nu respectau aceasta conditie a pragului de un milion de lei, vor putea reveni si promova RECURS.

(3) Deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile şi hotărârile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

Astfel, ceea ce a incercat sa protejeze CCR, a fost pozitia de inferioritate a celor ce nu aveau cereri evaluabile in bani de peste un milion de lei si in acelasi timp sa infranga discriminarea facuta din punct de vedere institutional si raportat la accesul la justitie al cetatenilor.

Prin urmare, nu putem spune ca zeci de mii de procese judecate si ramase definitive in apel vor avea opreliste in formularea recursului iar cei care vor introduce actiuni dupa data publicarii deciziei in M.O vor avea aceasta posibilitate, fiindca asta ar insemna ca leguitorul prin gresita scriere a legii, a prejudiciat reclamantii ramasi cu drepturile pierdute in apel, prin obstructionarea accesului la justitie.

ASTFEL, aplicabila va fi norma civil procesuala prin care inclusiv procesele ramase definitive in apel din 2013 si pana la zi, vor putea fi RECURATE!

In cele din urma, concluzionam ca instanta Constitutionala poate stabili prin decizie cum si cat va avea intindere aceasta decizie.

În argumentarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a reţinut încălcarea principiului egalităţii în drepturi, rezultată din faptul că alegerea criteriului valoric – chiar dacă vizează în mod direct şi nemijlocit cererea, şi nu o persoană sau un grup de persoane, se repercutează asupra situaţiei persoanei.

Prin urmare, în condiţiile acceptării acestui prag valoric, cetăţenii nu mai sunt egali în exercitarea dreptului lor de acces la calea extraordinară de atac, parte componentă a dreptului la un proces echitabil, încălcându-se, astfel, art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) din Constituţie.

Legea analizata-

Cum, în temeiul art. 634 alin, (1) pct. 4 C. proc. civ., „sunt hotărâri definitive, cele date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs”, hotărârea pronunţată de instanţa de apel, în pricina având un obiect cu valoare inferioară sumei de 1.000.000 lei, este definitivă şi prin urmare, nu poate fi atacată cu recurs.

Principiul legalităţii căilor de atac, înscris în art. 457 C. proc. civ., presupune ca o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac reglementate expres de lege, in afară de căile de atac pe care legea le prevede, nu pot fi folosite alte mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti.

Ce a decis CCR?

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013, care au următorul cuprins „În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă şi de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului”.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă este neconstituţională.

Vedeti comunicatul CCR AICI

Care este termenul in care pot face recurs, cei care au decizii definitive in apel?

Termenul va curge de la publicarea in M.O a deciziei cu pricina iar raportat la codul de procedura civila

Art. 485

Termenul de recurs

(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 468 alin. (2)-(4), precum şi cele ale art. 469 se aplică în mod corespunzător.

 

Ce motive pot invoca cei ce vor dori sa formuleze recursul?

Recursul si ce motive pot aduce recurentii-

 

(1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate:

1. când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale;

2. dacă hotărârea a fost pronunţată de alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii;

3. când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii;

4. când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti;

5. când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii;

6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei;

7. când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat;

8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. ( cele mai des intalnite cazuri, aplicarea principiului nominalismului).

Ce vor face bancile?

Pentru aceeasi ratiune si identitate de rationement inclusiv bancile vor porni cel mai sigur actiuni de recurs impotriva miilor de sentinte pe care le-au pierdut.

Concluzia o vom trage din experienta pe care instantele investite cu cererile de recurs le vor da solicitarilor!

Atentie- Nu orice hotarare pierduta poate fi supusa recursului, trebuiesc analizate motivele din apel si doar pe baza acelei motivari se va putea analiza oportunitatea declararii recursului!

Nu uitati, scrieti daca penru cei ce ati castigat procesele, bancile au facut cerere de recurs, este bine sa cunoastem pozitia lor!

Contestatiile la executare vor putea fi atacate cu recurs atata vreme cat si contestatiile la executare silita sunt EVALUABILE in bani!

av. Cuculis

Angajatii Bancilor Declarati De Catre ICCJ-FUNCTIONARI PUBLIC- Decizia 18/2017 Dare Luarea Mita La Angajatul Bancar Si Abuz In Serviciu-Avocat Cuculis

Iccj I-a Transformat Pe Angajatii Din Banci In Functionari Publici-Ceea ce inseamna ca pot si vor raspunde penal pentru dare,Luarea de Mita, Abuz in Serviciu, Delapidare-Avocat Cuculis

In primul rand vestea este de-a dreptul extraordinara fiindca nu putine au fost abuzurile pe care le fac cei ce lucreaza in banci, insa pana acum nu aveau si  corespondent penal.

Spre exemplu, daca un angajat al bancii ar fi cerut beneficii de pe urma acordarii unui credit, sau spre exemplu nu indeplinea cum trebuie un act ce il avea in atributie si prin asta va prejudicia pe dvs. spre exemplu at fi pierdut un contract bun pana la aceasta decizie, toate ramaneau sub imperiul unei fapte civile delictuale.

Dupa decizia de mai jos, aceste fapte iau conotatii penale-

Ei bine, ICCJ, intr-un caz de delapidare a facut lumina iar de astazi inainte, trebuie sa stiti ca functionarul bancar este functionar PUBLIC.

Ce inseamna functionar public?

Art. 175

Funcţionar public

(1)Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Decizia nr.18  în dosarul nr.977/1/2017/HP/P

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel București Secția I penală, în dosarul nr.61261/3/2010, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă în sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art.175 alin.(2) din Codul penal și, în consecință, stabilește că:

În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art.175 alin.(2) din Codul penal.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunțată, în ședință publică, astăzi, 30 mai 2017.

http://www.scj.ro/750/4972/Comunicate-privind-deciziile-pronuntate-in-recurs-in-interesul-legii-in-cadrul-Completelor-pentru-so/Comunicat-privind-decizia-pronuntata-in-recurs-in-interesul-legii-in-sedinta-din-30-mai-2017

Cum ar putea fi tras de acum inainte la raspundere un functionar bancar?

Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Oare faptul ca functionarii bancar nu va anutatu ca este scadenta anticipat plata catre banca, poate fi considerata ca o fapta de abuz in serviciu? Ei bine, eu opinez ca da!

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Art. 290

Darea de mită

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.

(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3).

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Concluzia ar fi ca serviciile bancare vor fi cernute!

av. Cuculis

 

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Alt Recuperator Secerat-Contestatie La Executare Admisa Sc Serragis Loan Management Ltd-Anularea Actelor De Executare-Avocat Cuculis

Contestatia La Executare-Serragis Loan Management Credit Cumparat De La Banca,Pus In Executare Silita Si Apoi Anulat De Catre Instanta-Avocat Cuculis

Problema creditelor cesionate catre recuperatori si puse in executa silita in mod abuziv sau chiar ilegal, uneori-

Problematica este si legislatia ce va trimite direct in instanta, problematic este si faptul ca in 14 state din U.E exista o LIMITA a dobanzii DAE iar in Romania NU exista si nu in ultimul rand, insist pe lipsa de informatii financiare si juridice la nivelul tarii.

Observati mai jos, cum inca o executare silita iesita din mainile executorilor si recuperatorilor de creante este anulata de catre instanta de judecata.

Felicitari domnului Parjol Traian pentru lupta alaturi de noi impotriva recuperatorilor!

Dosar: 17661/303/2016

PARJOL TRAIAN   Contestator

SC SERRAGIS LOAN MANAGEMENT LTD Intimat

Şedinţe

Ora estimata: 08:30
Complet: 2-C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia netimbrării invocată de intimată. Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii invocată de intimată.

Admite contestaţia la executare. Anulează toate actele de executare efectuate în Dosar de executare nr.3234/2016 al BEJA Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman. Admite cererea de întoarcere executare silită. Obligă intimata să restituie suma de 3141 lei reprezentând suma reţinută prin poprire în Dosarul de executare nr.3234/2016 al BEJA Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman, pentru perioada august 2016-aprilie 2017. Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de acordare a cheltuielilor de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. În temeiul art.717 alin.2 Cpc obligă pe intimată la plata către BEJA Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman a sumei de 129,6 lei reprezentând contravaloarea cheltuieli efectuate pentru fotocopierea dosarului de executare. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.05.2017.
Document: Hotarâre  4499/2017  22.05.2017

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000279099&id_inst=303

 

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul despre clauzele abuzive din contractele cu bancile, fenomentul executarilor silite, denominarea creditelor. Emisiune avocat Cuculis Adrian – Realitatea Plus

 

Raiffeisen Bank Pierde Pe Darea In Plata-Avocat Cuculis

Contestatia Raiffeisen Bank La Darea In Plata,Respinsa-Avocat Cuculis

Incep sa se stranga sentintele pe darea in plata si tot mai multe banci incep sa primeasca solutii nefavorabile la legea darii in plata.

Inca practica este departe de a fi unitara, insa mergem cu pasi mici si siguri. Speram ca la un an de la introducerea in scena juridica a legii darii in plata sa putem discuta pe si despre practica judiciara.

Dosar: 6121/202/2016

RAIFFEISEN BANK SA-CLĂDIREA SKY TOWERContestator
RADU FLORIN la Birou avocat Cuculis şi AsociaţiiIntimat
RADU OANA DANIELA- La Cabinet Avocat Cuculis şi AsociaţIntimat

Şedinţe

18.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 7
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia formulată de contestatoarea RAIFFEISEN BANK SA, cu sediul în Bucureşti, formulată în contradictoriu cu intimaţii Radu Florin ?i Radu Oana Daniela ca neîntemeiată. Cu apel în 15 zile lucrătoare de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Călăraşi. Pronunţată în şedinţa publică azi, 18.05.2017.
Document: Hotarâre  1047/2017  18.05.2017

http://portal.just.ro/202/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20200000000079304&id_inst=202

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Definitiva Pe Darea In Plata-Credit Europe Ipotecar Pierde -Avocat Cuculis

Dare in plata castigata definitiv cu privire la notificarea de stramutare a imobilului in patrimoniul bancii-Avocat Cuculis

Debitorul a notificat prin noi, banca CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN pentru darea in plata efectiva a imobilului. Evident ca prin tot felul de scuze ca nu sunt ei creditorii, desi ne raspunsesera la notificare si au incetat orice procedura impotriva debitorului, acestia au promovat o contestatie impotriva notificarii noastre.

Ieri, 25.05.2017 Tribunalul a respins definitiv contestatia CREDIT EUORPE IPOTECAR IFN.

DOSAR: 17365/212/2016

CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA, CU SEDIUL ALES EVERSHEDS LINA & GUIA SCAApelant
REGEP TORGUT CU DOM PROCESUAL ALES C.A Cuculis& AsociatiiIntimat

 

Şedinţe

24.05.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: Apel comercial 2
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: DECIZIE.Respinge apelul formulat de apelanta CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A., în contradictoriu cu intimatul REGEP TORGUT, împotriva sentinţei civile nr. 11576/05.10.2016, pronunţată de Judecătoria Constanţa, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24.05.2017.
Document: Hotarâre  833/2017  24.05.2017

 

http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000361543&id_inst=118

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cand Are Voie Executorul Sa Intre In Casa Si Cand Este Ilegal?Poate Recuperatorul Sa Patrunda In Imobil?Procedura Intrarii In Incaperi 735 Cod Procedura Civila-Avocat Cuculis

Cand Poate Executorul Judecatoresc Sa Intre In Imobile? Dar Creditorul Recuperator De Creante, Banca Sau Orice Alt Creditor ?Cand Este Legal Si Cand Este Ilegal?-Avocat Cuculis

Cand  Au Dreptul Si Cum Sa Demascam Un Abuz Al Executorului Sau Creditorului!?

ATENTIE-pentru a spulbera orice mit legal de recuperatorii de creanta, atunci cand va suna si va spun la telefon ca daca nu platiti, or sa vina la usa la dvs. sau mai grav, or sa patrunda in imobilul dvs. sa stiti ca nici recuperatorul de creante nici banca si nici alta persoana fizica sau juridica, nu au dreptul de a va intra pe proprietate, chiar daca va aflati in faza de executare silita imobiliara! Singurul dar si acesta cu RESTRICTII, ce poate ajunge in imobilul dvs. ar putea fi executorul judecatoresc, insa si el DOAR cu incuviintarea instantei de judecata si in situatii speciale. Pana ce imobilul nu este vandut efectiv, proprietatea este a dvs. si acest drept nu poate fi infrant!

Poate executorul, inainte de vanzarea imobilului sa intre in casa debitorului?

Regula spune clar ca NU! insa dreptul procesual civil are si exceptii iar daca sunteti urmarit pentru bunurile MOBILE, cum ar fi posesiile dintr-un apartament, sau casa, atunci executorul poate intra in IMOBIL insa DOAR daca instanta de judecata a incuviintat acest lucru, practic, echivaleaza cu un  mandat pe partea de drept penal, altfel, daca nu exista incuviintare a executarii silite, data in mod expres de catre instata, intrarea in imobil este ILEGALA!!

ATENTIE – Verificati incuviintarea data de catre instanta, nu exista, nu are ce cauta in imobilul dvs.!

Accesul la bunurile debitorului respectiv art. 680 cod procedura civila ne arata CUM poate obtine executorul accesul in imobilul nostru!

(1) În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forţei publice.

Tracem concluzia ca executorul poate accesa imobilul daca ii permiteti acest lucru, prin urmare, NU uitati, puteti sa va opuneti executorii, atlfel , el va fi nevoit sa ceara instantei acest lucru, ceea ce va castiga TIMP!

(2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviinţare a executării silite ori pe cale separată, instanţa competentă va autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. (1).

Cand este intrarea unui executor, ilegala, in casa dvs?

Bine de stiut!

Executorul judecatoresc NU ARE DREPTUL sa intre in imobilul dvs. inainte de ora 6:00 si nici dupa ora 20:00.

De asemenea, nici in zilele de sambata si duminica ori sarbatorile legale, acesta nu are acest drept.

De spus, ca orice fel de incalcare de la regulile prezentate mai sus, atrage IMEDIAT nulitatea executarii silite desfasurate.

Sfat!

Nu folositi cuvinte jignitoare, nu imbranciti si nu loviti persoanele ce efectueaza intrarea in imobil, ati putea fi trimis la parchet daca fapta dvs. intruneste elementele unei infractiuni. Calea corecta este sa apelati la instanta de judecata, de unde puteti pe viitor sa solicitati daca v-au fost incalcate drepturile, inclusiv daune morale ori materiale.

Un alt articol de interes este si 735  cod procedura civila

Deschiderea încăperilor şi mobilelor

În toate cazurile, încăperile şi mobilele se vor deschide treptat, pe măsură ce bunurile sechestrate se vor trece în procesul-verbal de sechestru.

Nu uitati, fiecare bun din imobil trebuie sa fie INVENTARIAT!

Nulitatea executarii si invocarea ilegalitatii procedurii de intrare in imobil!

Acest lucru se poate reclama in instanta de judecata, pe calea unei contestatii asupra tuturor actelor incheiate de catre executor, tinzandu-se catre anularea procedurii de sechestru.

In tot cazul sa nu uitam ca atat executorul cat si cei care incearca in mod ilegal(daca este cazul) sa ajunga in imobilul dvs. se vor face vinovati de savarsirea unei fapte penale, astfel incat daca simtiti ca acest lucru s-a petrecut, poate ca va puteti gandi chiar si la o actiune penala.

av. drd. Cuculis Adrian

Atentie! Procedura Cu Iz Neconstitutional – Executorul Judecatoresc Poate Sa Intre In Casa Chiar Inainte De Vanzarea Imobilului – Locuinta Executata Silit – Avocat Cuculis

 

Decizie Noua Bancpost De Adapare A Cursului Francului Elvetian La 3.26 Lei/Franc-Impreviziunea Si Adaptarea Contractului De Credit Bancpost Dar Si Anularea Clauzelor Abuzive Din Contract-Comision Administrare Si Dobanda Contractuala-Avocat Cuculis

Decizie Impotriva Bancpost De Adaptare A Cursului Valutar La 3.26 Lei / Franc Si Constatarea Clauzelor Abuzive  Referitoare La Dobanda Si Comisionul De  Administrare-Avocat Cuculis

Judecatoria Sectorului 2 Da de pamant cu Bancpost intr-o noua decizie de aplicare cu succes a teoriei impreviziunii, invocata in toate actiunile ce vizau inghetarea cursului valutar.

De esenta, s-a solicitat inghetarea cursului valutar, invocandu-se si prevederile impreviziunii iar instanta a aplicat dispozitiile legii clauzelor abuzive 193/2000 asupra dobanzii contractului si asupra comisionului de administrare si dispozitiile de drept comun referitoare la impreviziune, cu privire la clauza de RISC VALUTAR.

Nu doar ca a fost aproape injumatatita  rata, sau mai bine spus, s-a facut media ei, banca Bancpost are de restituit si diferentele de dobanda incasate.

Solutia mai jos-

Dosar: 35654/300/2016

TOMESCU FLORINEL DOM ALES LA CAB AV CUCULIS SI ASOCIATIIReclamant
BANCPOST SAPârât
TOMESCU MARIA DOM ALES LA CAB AV CUCULIS SI ASOCIATIIReclamant

Şedinţe

19.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Stoicescu
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare in judecată.

Constată caracterul abuziv şi, in consecinţă, nulitatea absolută a următoarelor clauze stipulate în convenţia de credit nr. HL20594/26.03.2008 : clauza prevăzută la art. 4.2 raportat la art. 4.5, sub aspectul posibilităţii băncii de a modifica unilateral rata dobanzii; clauza prevăzută la art.4.10 lit. b), sub aspectul perceperii comisionului de administrare credit de 0.06% la valoarea soldului creditului.

Obligă parata BANCPOST SA să restituie reclamantei sumele excedentare dobanzii fixe de 4.9%/pe an, incasate cu titlu de dobandă de către aceasta, pană la data de 19.09.2010.

Dispune adaptarea pentru viitor a convenţiei de credit nr. HL20594/26.03.2008, in sensul că toate sumele datorate de reclamanţi in temeiul acestei convenţii de credit se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării.

Obligă parata să restituie reclamanţilor sumele excedentar incasate, in raport de formula de calcul mai sus menţionată, incepand cu data introducerii acţiunii. Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată.

Obligă parata la plata către reclamanţi a sumei de 2000 lei, cu titlu de onorariu avocaţial redus şi acordat proporţional cu admiterea cererii. Ia act că parata işi rezervă dreptul de a solicita plata cheltuielilor de judecată pe cale separată.

Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.05.2017.
Document: Hotarâre  5922/2017  19.05.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443882&id_inst=300

Daca s-ar aplica tuturor contractelor aceasta decizie asta ar insemna in adevaratul sens al cuvantului, o impartire echitabila intre banca si imprumutat a riscului contractat.

av.  Cuculis

 

Vedeti mai jos practica – 

Bancpost Este Obligata In Premiera La Adaptarea Contractului Si Adaptarea Cursului CHF Aplicand Impreviziunea In Urma Deciziei CCR 623/2016-Impartirea Riscului Valutar Intre Banca Si Client-Avocat Cuculis

Kruk S.A Executare Silita Anulata-Anulare Incuviintare Executare Silita-Avocat Cuculis

Anularea Incheierii De Incuviintare A Executarii Silite Si Anularea  Tuturor Actelor De Executare Silita-Avocat Cuculis

Primul act in baza caruia urmeaza ca toate celelalte sa fie emise, este incuviintarea executarii silite, o data ce incuviintarea este anulata atunci executarea silita “cade” integral.

Astfel:

6) Încheierea prin care s-a dispus încuviințarea executării silite poate fi supusă controlului instanței de executare pe calea contestației la executare, în condițiile legii. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi contestată de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de executare”.

Dosarul, mai jos- alaturi de solutia pe scurt-

Dosar: 7166/299/2017

NumeCalitate parte
BENESCU MARIAN CORNEL DOMICILIUL ALES LA C.A. CUCULIS ŞI ASOCIATIIContestator
KRUK S.A. – SEDIUL ALES LA AV. CHIRCU ALEXANDRAIntimat

 

Şedinţe

11.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. MOISE L.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare.Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr.2/2017 al BEJA CĂTĂLIN VIŞAN ŞI MANUEL ANDREI DORCIOMAN.

Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite din 23.01.2017 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr.1739/299/2017. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. În temeiul art.717 alin.2 CPC, obligă contestatorul să achite suma de 85,68 lei în contul BEJA CĂTĂLIN VIŞAN ŞI MANUEL ANDREI DORCIOMAN, reprezentând contravaloare fotocopiere dosar de executare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.05.2017.
Document: Hotarâre  3710/2017  11.05.2017

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000696116&id_inst=299

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

C.A Cuculis & Asociatii Deschidere Birou Local In Timisoara – Avocat

C.A Cuculis&Asociatii Prezenti In Timisoara- Birou Local In Timisoara-Avocat Cuculis

Abuzurile din partea de Vest sa se pregateasca de lupta, am ajuns acolo si vom face curat!

La inceputul saptamanii trecute v-am spus ca urmeaza sa fac un anunt ce pentru cei ce m-au sustinut si pentru cei pe care i-am sustinut este de un real interes.
 
Incepand cu ziua de 19 mai adica vinerea ce tocmai a trecut, C.A Cuculis & Asociatii se afla si in partea de vest a Romaniei, adica in Timisoara.
Biroul local din Timisoara acopera Timisoara, Arad, Caras Severin, Hunedoara, Bihor, Oradea, Alba, Mehedinti.
 
Suntem prezenti acolo cu toata practica si cunostintele pe care le avem si oricum datorita celor ce ne-au sustinut.
 
Decizia a fost luata avand in vedere ca si partea de vest se confrunta nu de putina vreme cu abuzuri provenite din partea recuperatorilor, bancilor,ifn-urilor, toate provenite din executari silite si in general abuzuri.
Asta inseamna, pentru mine cel putin, ca daca pana acum eram prezent 100% acum voi fi 200% implicat in tot ceea ce inseamna lupta impotriva abuzurilor.
av. drd. Cuculis
avocat@indrumari-juridice.eu

Contactul pentru Timisoara, il gasiti mai jos-

 

Lupta Cu Recuperatorii Continua-Eos Ksi O Noua Executare Silita Anulata-Avocat Cuculis

Eos Ksi Executare Silita Anulata- Dosarul De Executare Silita Desfiintat-Avocat Cuculis

Dosar: 2332/325/2017

DIMULESCU GHEORGHE la C.A CuculisContestator
EOS INVESTMENT RO GMBH PRIN SC EOS KSI ROMANIA SRLIntimat
SC EOS KSI ROMANIA SRLIntimat

 

Şedinţe

04.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C14C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul DIMULESCU GHEORGHE în contradictoriu cu intimata EOS INVESTMENT RO GMBH.

Dispune anularea actelor de executare întocmite in dosarul execuţional nr. 271/2016 al BEJ Ardean Claudiu-Gheorghe şi a executării silite din dosarul de executare nr.271/ex/2016 al BEJ Ardean Claudiu-Gheorghe. Dispune întoarcerea executării silite prin restituirea către contestator a sumelor încasate în dosarul execuţional nr. 271/2016 al BEJ Ardean Claudiu-Gheorghe. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în cuantum de 495 lei achitată cu chitanţa seria 155243 nr.154335/20.04.2017. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată în şedinţa publică din 04.05.2017.
Document: Hotarâre  5628/2017  04.05.2017


http://portal.just.ro/325/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32500000000345671&id_inst=325

av. drd. Cuculis

Decizie ICCJ 32/2017 Imobilele Prima Casa Nu Pot Fi Executate Silit De Catre Alti Creditori Tip Recuperatori De Creante Chirografari-Avocat Cuculis

ICCJ A Decis-Imobilele Prima Casa Nu Pot Fi Executate Silit De Catre Alti Creditori Decat Cu Acordul Ministerului Finantelor Dar Si Al Bancii  Finantatoare-Recuperatorii De Creante Vizati De Decizie-Nu se mai pot apropia de imobilele PRIMA CASA-Avocat Cuculis

Decizia vine in ajutorul tuturor celor executati prin creditele Prima Casa, astfel efectul CONCRET al deciziei il vizeaza in primul rand faptul ca orice alt creditor in afara de creditorul initial ipotecar nu mai are dreptul sa execute silit aceste imobile.

ATENTIE- Ce s-a schimbat?

Situatia pana acum era destul de greoaie pentru debitori, fiindca ar fi putut avea un credit tip “punte” prin care sa-si fi asigurat avansul iar daca acel credit mic nu ar fi putut fi restituit sau pur si simplu debitorul ar fi apreciat ca este mai “importanta” plata unui credit ipotecar atunci acel creditor ce nu avea o ipoteca asupra imobilului prima casa, ar fi putut lesne sa execute silit imobilul achizitionat prin Prima Casa si astfel Banca finantatoare sa fi declarat scadent anticipat acel credit ipotecar.

Astfel, decizia 32 lamureste acest aspect stabilim ca niciun alt creditor nu poate executa silit acel bun imobil de tip Prima Casa!

Decizia nr.32  în dosarul nr.4150/1/2016

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. 27.932/303/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

Sintagma „interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani”, cuprinsă în prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că imobilele asupra cărora este instituită interdicţia de înstrăinare nu pot face obiectul unei executări silite pornite la cererea unor creditori chirografari, fiind alienabile condiţionat de acordul Ministerului Finanţelor Publice şi al băncii finanţatoare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 mai 2017.     

Recuperatorii de creanta din nou secerati!

Cum si cui se  i se va aplica decizia?

Aveti o contestatie la executare aflata pe rol? atunci folositi aceasta decizie pentru desfiintarea executarii silite in ipoteza in care sunteti executat silit pentru un imobil achizitionat prin Prima Casa.

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Decizia ÎCCJComplet ÎCCJActul normativArticolSumar
Decizia nr. 32/2017Complet DCD/CO.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”Art. 1 alin. (7)Imobilele asupra cărora este instituită interdicția de înstrăinare nu pot face obiectul unei executări silite pornite la cererea unor creditori chirografari, fiind alienabile condiționat de acordul Ministerului Finanțelor Publice și al băncii finanțatoare.

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Definitiva Desfiintarea Titlului Executoriu Si A Executarii Silite Serraghis Loan Management Limited-Avocat Cuculis

Desfiintarea Titlului Executoriu Contract De Credit Pus In Executare De Catre Serraghis Loan Management Limited-Avocat Cuculis

Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.

Desi textul de lege ne vorbeste despre pierderea puterii executorii, este de observat faptul ca instanta de judecata a luat o decizie extrem de interesanta si anume a dispus DESFIINTAREA contractului de credit lucru extrem de important.

Astfel, pe viitor chiar daca recuperatorii s-ar gandi sa  mai puna in executare titlul executoriu, fost contract al bancii, el nu ar mai fi in fiinta.

Dosar: 7762/311/2016

FRANTESCU LIVIU-ROMEO la C.A CuculisApelant Contestator
SC SERRAGIS LOAN MANAGEMENT LIMITEDIntimat Intimat

Şedinţe

06.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CCA3
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt:

Admite apelul, schimbă sentinţa în parte, în sensul că admite contestaţia la executare formulată de contestatorul Franţescu Liviu – Romeo, în contradictoriu cu intimata SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LIMITED, şi constată prescris dreptul intimatei de a cere executarea silită, desfiinţează titlul executoriu, anulează executarea silită şi toate actele de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 1324/E/2016 al B.E.J. Ionilete Raol – Florin. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Definitivă.
Document: Hotarâre  143/2017  06.04.2017

http://portal.just.ro/104/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31100000000126024&id_inst=104

Executarea silita este lovita de nulitate absoluta si astfel si contractul titlu executoriu:

Nulitatea absolută

(1) Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.

(2) Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acţiune sau de excepţie.

(3) Instanţa este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută.

(4) Contractul lovit de nulitate absolută nu este susceptibil de confirmare decât în cazurile prevăzute de lege.

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Executarea Silita A DDM Invest Xx Ag Anulata-Contestatie La Executare Datorie Necerta-Avocat Cuculis

Datoria Solicitata De DDM Invest xx Ag Comporta Elemente De Necertitutine, Astfel Nicio Executarea Silita Nu Poate Sa Inceapa Fara Ca Datoria Sa Fie Clara Si Fara Echivoc-Avocat Cuculis

Desi am mai spus merita pentru fiecare executare silita anulata, sa va mai spun inca o data.

Daca si un leu dintr-o executare este luat in plus, atunci executarea silita este nula si ea poate fi combatuta si anulata prin cadrul unei contestatii la executare.

executare silita ralfi ifn avocat

executare silita ddm invest sa avocat

 

Dosar: 30470/4/2016

NumeCalitate parte
Sofia Mariana la C.A CuculisContestator
DDM INVEST XX AGIntimat

Şedinţe

12.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C11-civil si executări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită pornită în dosarul de executare nr. 651/2016 al BEJ Samoilă Liliana Minodora. Admite cererea de întoarcere a executării silite. Obligă intimata să restituie contestatoarei suma de 2.817 lei. Obligă intimata la plata sumei de 129 lei către contestatoare, cu titlu de cheltuieli de judecată. Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în valoare de 405 lei, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri

. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria sectorului 4. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.05.2017.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    12.05.2017

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000345916&id_inst=4

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

BCR Pierde Dosarele Pe Comisioane Abuzive Si Dobanda Abuziva Si Ii Sunt Anulare Si Executarile Silite-Comision Acordare, Administare Si Risc Toate Abuzive-Avocat Cuculis

Bcr Pierde Si Dosarele Pe Clauze Si Contestatiile La Executare-Un Duo Splendid Pentru Debitorii BCR-Unul Le Anuleaza Intreaga Executare Silita Iar Altul Isi Recupereaza Comisioanele Platite Si Declarate Ca Abuzive De La BCR Alaturi De Dobanda-Avocat Cuculis

Instanta Judecatoriei Sectorului 3 anuleaza din cadrul contractului de credit, atat comisionul de acordare cat si cel de administrare dar si cel de risc-

Actiunea este admisa in integralitatea ei!

Sursa google.ro

 

Aproape ca este ireal cum toate costurile contractului sunt considerate ca abuzive si un asemenea contract inca mai poate fi considerat in regula.

Observati cum incepand cu comisionul de acordare si terminand cu dobanda, toate costurile aferente creditului sunt abuzive!

Dosar: 27728/301/2016

DINU ION la C.A Cuculis si AsociatiiReclamant
DINU MAGDALENA C.A Cuculis si AsociatiiReclamant
BANCA COMERCIALA ROMANA SAPârât

Şedinţe

03.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 18 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei prevăzute la art.5 teza finală din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.273/13.08.2007 privind dobânda de referinţă variabilă.

Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor prevăzute la art.9 lit.b, lit.c şi lit.f reprezentând comision de acordare credit, comision de administrare si comision de urmărire riscuri din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.273/13.08.2007.

Dispune eliminarea clauzelor menţionate anterior prevăzute în Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.273/13.08.2007.

Obligă pârâta să restituie reclamantilor sumele achitate de către acestia în temeiul acestor clauze nule, cu dobândă legală de la data fiecărei încasări până la plata integrală a debitului. Ia act că reclamantii si-au rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Respinge cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată formulată de către pârâtă ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronunţata în şedinţă publică, azi, 03.05.2017.
Document: Hotarâre  5354/2017  03.05.2017

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000518983&id_inst=301

Dosarul prin care s-a anulat intreaga executare silita in urma constatarii ca abuzive a comisionului de administrare-

Dosar: 3082/290/2016

AFRASILOAIA BENGA SAMUEL la C.a CuculisContestator
BANCA COMERCIALA ROMANAIntimat
AFRASILOAIA BENGA FLORICA C.a CuculisContestator

Şedinţe

10.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Constată ca fiind abuzivă clauza prevăzută în art. 6 lit c din contract de credit ipotecar bancar nr. 1376/28.12.2006, privind comisionul de administrare.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii Afrasiloaia Benga Samuiel şi Afrasiloaia Benga Florica în contradictoriu cu intimata Banca Comercială Română SA. Anulează Încheierea nr. 1150/18.05.2016 pronunţată de Judecătoria Reşiţa în Dosarul nr. 2185/290/2016 şi actele de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 521/2016 al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dragomir Daniel şi Stepanov Voislav. Executorie.

Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Reşiţa. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, azi 10.05.2017.
Document: Hotarâre    10.05.2017

http://portal.just.ro/290/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29000000000062899&id_inst=290

av. drd. Cuculis

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

Ce Penalitati Pot Adauga Asociatiile De Proprietari La Restantele Proprietarilor-Avocat Cuculis

Nu putine si mici sunt cheltuielile de intretinere, asa ca treuie sa avem grija daca nu cumva asociatia de proprietari, vrea sa beneficieze si sa abuzeze de necunostinta dvs.- Avocat Cuculis

Ce Valoare Pot Avea Penalitatile Maximale Pe Care Le Pot Pune Asociatiile?

Legea 230/2007

Articolul 49
(1) Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata. Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat.
(2) Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, este de maximum 20 de zile calendaristice.
(3) Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli cu reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.

Tragem de acolo concluzia, ca acele penalitati pot fi si mai mici, deci ATENTIE – Obligati asociatia de proprietari sa va puna la dispozitie hotararea adunarii prin care se stabilesc penalitatile, de acolo veti cunoaste daca au comis abuzuri sau nu!

ATENTIE –
Articolul 50
(1) Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
(2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru.
(3) Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa in aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisa de Codul de procedura civila.

Abuzuri asociatii?

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Definitiva Anulare A Executarii Impotriva EOS KSI Romania Recuperator De Creante-Avocat Cuculis

Executarea Silita Pusa La Cosul De Gunoi Si Recuperatorul Ramas Cu Ochii In Soare-Este vorba despre EOS KSI ROMANIA-Avocat Cuculis

Desigur ca titlul nu este tocmai elegant, insa de 7 ani de zile vedem numai abuzuri. Recuperatori ca abuzeaza de pozitia privilegiata si credite exportate in afara tarii.

Totul se leaga de modul in care incepe executarea silita si de momentul de reactie al debitorului.

Stiti cine este recuperatorul de creante si povestea lui “frumoasa”, cititi mai jos –

EOS KSI Romania a fost fondata in anul 2002 sub denumirea KSI Kasolvenzia Romania si face parte din Grupul EOS.

Ce amuza mai tare este mott-ul lor – “With head and heart in finance” (“Cu ratiune si emotie in finante”).

Pai , in principal , acel “with heart” nu se aplica la cazul nostru pe care cei de la KSI l-au pierdut definitiv, fiindca daca nu mergeam pe calea contestatiei la executare, debitorul ramanea si fara imobil.

Vedeti mai jos decizia definitiva, pe scurt, extras de pe portalul instantelor:

Dosar: 2102/281/2016

ZIDARU ZELUŢA CLAUDIA (fostă STÎNGACIU) la C.A Cuculis Apelant
SC EOS KSI ROMÂNIA SRLIntimat

Şedinţe

05.05.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: 4APEL CIVIL – AP
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de apelanta Zidaru (Stingaciu) Zeluţa Claudia. Anulează sentinţa apelată, şi rejudecând: Respinge excepţia de netimbrare a cererii de suspendare a executării silite şi a contestaţiei la executare, invocată de intimată, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, invocată de intimată, ca neîntemeiată. Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită însăşi ce a format obiectul dosarului de executare nr. 174/2014 al B.E.J. Popescu Adrian Gabriel. Respinge cererea de suspendare a executării silite, ca inadmisibilă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.05.2017.
Document: Hotarâre  1600/2017  05.05.2017

http://portal.just.ro/105/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28100000000281015&id_inst=105

av. drd. Cuculis

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Sesizarea CCR Cu Privire La Pragul De 250000 Euro Pe Darea In Plata-Avocat Cuculis

Instanta De Judecata A Sesizat CCR Cu Privire La Pragul De 250000 Euro – Avocat Cuculis

In calitate de reclamant, incercand sa stergem datoria reziduala, creditul reclamantului debitor era superior pragului de 250000 euro si astfel  am formulat exceptia de neconstitutionalitate mentionand ca pragul impus este neconstitutional.

Astfel judecatoria a sesizat CCR cu privire la acest aspect iar in ipoteza in care s-ar admite exceptia, toti cei care au credite superioare pragului de 250000 de euro ar putea sa beneficieze de legea 77/2016.

Nu stiu  daca pana la aceasta clipa a mai fost ridicata aceasta exceptie de catre debitori insa partea buna cel putin in situatia de fata este ca, executarea este suspendata. Solutia mai jos –

Legea 77/2016

Art. 4
(1) Pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislatia speciala;
b) cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000

51263/299/2016*

ACATRINEI (FOSTA CHIRITA) ADINA MIHAELA DOMICILIUL ALES LA C.A. CUCULIS ŞI ASOCIATIIReclamant
CHIRITA SORIN ADRIAN DOMICILIUL ALES LA C.A. CUCULIS ŞI ASOCIATIIReclamant
S.C. SUPORT COLECT S.R.L.Pârât

Şedinţe

27.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. MODORAN LF
Tip solutie: 244 c.pr.civ
Solutia pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. În temeiul art 413 alin 1 pct 1 C.pr.civ, dispune suspendarea cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate În temeiul art 29 alin 4 al Legii 47/1992 dispune trimiterea cererii şi a înscrisurilor către Curtea constituţională. Cale de atac pentru suspendarea facultativă, recurs pe toată perioada suspendării. Fără cale de atac, în ceea ce priveşte cererea de trimitere a excepţiei de neconstituţionalitate către Curtea Constituţională. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.04.2017,
Document: Încheiere – Suspendare    27.04.2017

av. drd Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000684282&id_inst=299

Poprire ANAF Pe Toate Conturile- Legal Sau Ilegal? Cum Contest Executarea Silita ANAF- Avocat Cuculis

Popririle Emise De Catre Anaf S-au Inmultit In Eforturile Administratiilor Financiare De Recuperare A Debitelor- Insa Procedura Poate Nu Este Intodeauna Legala- Cum Aflam Daca Executarea Este Una Legala si Ce Putem Face Pentru a Contesta O Executare Pornita De Catre Anaf-Avocat Cuculis

In principal executarea silita ce intra in materie fiscala incepe si se desfasoara prin raportare la codul de procedura fiscala dar si cu elementele aduse de catre codul de procedura civila – Astfel  ART. 227  Reguli privind executarea silită

(1) Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor și bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanțelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepția cazului în care din motive obiective în legătură cu situația patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat.

Tragem concluzia prin urmare, ca executarea silita se poate face, asa cum zice legea, NUMAI in masura necesara realizarii creantelor fiscale.

Evident ca atata vreme cat intre banci si ANAF exista protocol de colaborare, din punctul meu de vedere, este abuziv ca statul Roman prin anaf sa iti blocheze toate conturile bancare si ulterior incepe periplul de recuperare a sumelor incasate suplimentar.

Luam un exemplu concret, prin care un debitor are de platit 2 amenzi si un impozit restant in cuantum total de 1000 de lei si are  2 conturi la doua banci diferite, deschise!

Unde apar abuzurile de fapt?

Daca Anaf trimite adresa de poprire la cele doua banci atunci ambele banci vor urma sa trimita catre ANAF suma pe care o datoreaza(sau nu) debitorul cate Administratia Financiara si astfel Anaf ar urma sa incaseze 2000 de lei, prin urmare, cu incalcarea articolului mai sus amintit, iar procedura de restitutire evident ca este un greoaie, depuneri de cereri , trecerea celor 30 de zile de raspuns si in cazul in care exista o alta datorie eventual o compensare a sumelor de bani ca in cele din urma, cel executat sa iasa in pierdere totala.

Este legal sa fie executata o datorie din 2010, daca acum suntem in 2017?

In principal, la aceasta intrebare ne raspunde tot codul de procedura fiscala (1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.

Astfel, am constatat o serie intreaga de abuzuri ale ANAF inca de la inceputul anului 2017 prin care sunt puse in executare silita, in bloc, creante prescrise, sau creante inca in termen, titluri executorii nule si creante fara titluri executorii emise/somate.

De aceea este esential ca atunci cand primiti o poprire de executare din partea ANAF sa verificati daca inainte de aceasta poprire, a existat o somatie, a existat un titlu executoriu si daca nu in ultimul rand suma nu cumva este prescrisa.

Cum ajungem sa contestam executarea silita?

ART. 260 Contestația la executare silită

(1) Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii.

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executare Silita Anulata Impotriva Anaf-Anaf Si Datoriile Prescris-Se Pare Ca Nu Doar Bancile Executa Silit Sume Prescrise-Contestatie Datorii Anaf Procedura-Avocat Cuculis

Dare In Plata Pentru Stingerea Datoriilor Născute Din Contractul De Credit Brd Respinsa-Avocat Cuculis

Stergerea Datoriilor Reziduale Prin Darea In Plata Admisa De Catre Instanta- Contestatia Bancii Respinsa-Avocat Cuculis

Vestile pe darea in plata se aud acum din Arad, unde o contestatie a bancii BRD a fost respinsa si astfel omologata posibilitatea creditorului de a sterge datoriile reziduale.

Astfel, 

(5) Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Dosar: 16221/55/2016

NumeCalitate parte
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SAContestator
Ionescu Camelia la C.A CuculisIntimat

Şedinţe

25.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C13-sup
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia formulată de creditoarea BRD – Groupe Societe Generale SA în contradictoriu cu debitoarea Ionescu Camelia, împotriva notificării nr. 288 din 07.10.2016 pentru stingerea datoriilor născute din contractul de credit nr. 101/29.01.2008. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune în caz de exercitare la Judecătoria Arad. Pronunţată în şedinţa publică din 25.04.2017.
Document: Hotarâre  2084/2017  25.04.2017

http://portal.just.ro/55/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=5500000000213214&id_inst=55

 

Atentie – notificarea de dare in plata trebuie facuta fie ca discutam despre darea in plata efectiva a unui imobil, fie ca discutam despre stergerea unor datorii reziduale.

Astfel, nu vi se poate opune nici prematuritatea si nici tardivitatea atata vreme cat incepeti prin aceasta notificare!

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Darea In Plata Pentru Cei Executati Silit Pe Imobile Si Decizia CCR 2017 – Interpretare Avocat Cuculis