Executare Silita Anulata Executor Necompetent-Recuperatorii Investcapital Si Secapital Ilegali-Neverificarea Domiciliului Debitorului

Ati primit acte de executare la un domiciliu vechi? Executarea Este Nula si puteti anula intrega executare silita. Ce fac daca vreau sa anulez datoria ce deriva din executarea silita pornita de catre un Executor Necompetent ?

Executorul judecatoresc are obligatia sa trimita actele de executare acolo unde este domiciliat debitorul si nu acolo unde era trecut domiciliul la momentul semnarii contractului de credit sau a oricarei alte obligatii.

Vedeti mai jos somatia de o zi de plata a sumei de 8367 euro plus cheltuielile de executare de 4900 de lei, emise de catre executor insa fara a fi competent conform NOULUI domiciliu al debitorului.

De asemenea, din 2019 ,procedura de contestatie la executare a fost modifica.

Executor Necompetent

Recuperatorii de creante ilegali, pun in executare silita contracte de credit cumparate pe nimic si de catre un Executor Necompetent .

Ce spune legea cu privire la instanta de executare si de ce executarea a fost ilegala si inceputa de catre un Executor Necompetent ?

Art.651 Codul de procedura civila – Instanţa de executare

(1) Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.

(2) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenţei instanţei de executare.

(3) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.

Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare. – din acest text de lege de fapt rezida si valoarea executorie inca de pe FOND a anularii executarii silite.

Cum s-a aparat debitorul impotriva actelor efectuate de catre un executor necompetent si cum se pot invoca aceste neregularitati, alaturi de alte aspecte ce tin de nulitatea executarilor silite, in scopul de a anula actele de executare atunci cand le primiti ?

Debitorul a indicat faptul ca  din anul 2008 nu a mai avut domiciliul în Câmpulung.
În dovedirea acestei susţineri, a fost atasat buletinul actual, cu menţiunea că am mai avut un buletin pe care exista menţiunea domiciliului în Bucureşti, însă acesta din urmă a fost pierdut. 

               Astfel, în tot cursul executării silite, deci inclusiv în etapa înregistrării cererii de executare silită, executorul judecătoresc este obligat să aibă un rol activ (art. 627, alin. 1)), stăruind prin toate mijloacele admise de lege pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

În calitatea sa de agent al statului, executorul are la îndemână o serie de instrumente, printre care şi posibilitatea efectuării interogării bazelor de date ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor pentru a afla datele corecte ale debitorului, respectiv domiciliul şi codul numeric personal, puse la dispoziţie de către creditor.      

Faptul că executorul Pisculungeanu a omis să facă aceste cercetări şi a remis actele de executare la o adresă ce reprezintă vechiul domiciliu il putea exclude de la exercitarea dreptului sau legal la contestaţie la executare.

Debitorul a solicitat repunerea in termen pentru a putea formula contestatia la executare –

Datorită unor cunoştinţe cu care debitorul tinea legatura i-a fost remis plicul conţinând actele de executare.

Ca atare, declanşarea procedurii execuţionale s-a făcut cu nesocotirea flagrantă a prevederilor art. 652, alin. (1), lit. b) NCPC, întrucât debitorul , la acest moment, locuia în altă unitate administrativ-teritorială.

Or, domnul executor are competenţă doar în circumscripţia Curţii de Apel Piteşti, iar nu a Curţii de Apel Bucureşti, şi era de datoria acestuia să verifice dacă este competent să înregistreze cererea INVESTCAPITAL LTD.

Sancţiunea care intervine pentru nerespectarea dispoziţiilor acestui articol, potrivit alin. (4), este nulitatea necondiţionată a actelor de procedură efectuate.         

Art. 651 NCPC arată care este instanţa de executare pe care executorul urmează a o învesti cu cererea de încuviinţare a executării silite.

În concret, faţă de domiciliul actual al subsemnatului, instanţa de executare este Judecătoria Sectorului 6, iar nu Judecătoria Câmpulung. În plus, în cuprinsul încheierii de şedinţă se face vorbire despre suma de 10.000 de lei contractată, cu toate că debitorul a luat un credit în valoare de 10.000 de euro.        

Astfel observam alte si alte erori cuprinse in toate actele de executare.

Mai jos avem solutia instantei de judecata avand in vedere motivele indicate mai sus, cu privire la executorul necompetent, ce tind catre anularea in integralitate a executarii silite.

13.02.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: 14-CIVIL
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul Arsene Octavian Ştefan în contradictoriu cu intimata Investcapital LTD.

Anulează executarea silită în dosarul nr. 1684/2018 al BEJ Pisculungeanu Vlad Adrian. Dispune restabilirea situaţiei anterioare executării silite anulate, ce a făcut obiectul dosarul de executare nr. 1684/2018 al BEJ Pisculungeanu Vlad Adrian , şi obligă intimata Investcapital LTD la restituirea către contestator a sumei de 4420,09 lei executate silit. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în sumă de 1000 de lei la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Hotărârea se va comunica din oficiu la data rămânerii definitive către organul de executare conform art. 720 alin. 4 C.pr.civ.

Document: Hotarâre  984/2019  13.02.2019

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000331139&id_inst=303 -solutia in extenso.

Nu uitati ca sunt cel putin 52 de motive ce pot fi invocate in vederea anularii unei executari silite. Astfel, consideram ca orice executare silita trebuie contestata in conditiile in care exista orice tip de suspiciune cu privire la debitorul executat sau legalitatea executarii silite.

Verificati legalitatea actelor de executare silita – completati formularul de mai jos.

Dosar De Clauze Abuzive Castigat Impotriva First Bank In Timp Ce Imprumutatul Este Executat Silit In Pararel

Situatie ilegala la Banca First Bank. Desi instantele de judecata au constatat ca o serie larga de clauze din contractul de credit pus in executare au caracter abuziv, in pararel recuperatorul de creante fara autorizatie , il executa pe debitor in cadrul unui dosar de executare silita.

First Bank clauze abuzive anulate – Dobanda Contractuala, Dobanda Penalizatoare, Comision Acordare si Modificare Unilaterala Marja In continuare imprumutatul este executat silit ilegal desi contractul de credit este anulat partial. Obtineti anularea clauzelor abuzive din contract, anulati executarea silita.

Asta dovedeste de fapt o veritabila situatie de ilegala incepere a executarii silite si reiterez faptul ca toate contractele de la toate bancile din Romania incheiate in perioada respectiva (sunt milioane de contracte la numar), sunt lovite de nulitate absoluta partiala si executarile silite incepute impotriva debitorilor in baza lor, sunt ilegale.

Observati-i mai jos, pe cei doi recuperatori pe la care a trecut creditul debitorului ce a castigat anularea partiala a contractului de credit cat si faptul ca acestia in Romania sunt reprezentati de alti recuperatori de creanta si acest aspect este tot unul ILEGAL toate in timp ce imprumutatul este executat silit . Decizia 19/2018 ICCJ.

SECAPITAL S.A.R.L. PRIN REPREZENTANT KRUK ROMANIA S.R.L.Pârât
INVESTCAPITAL LTD PRIN REPREZENTANT KRUK ROMANIA S.R.L.Pârât

Legea 310 din 2018 modifica regimul contestatiei la executare, fapt pentru care incepand cu 2019, asa cum am si scris in mai multe randuri, contestatia la executare trebuit DEFALCATA –

 • Contestatie la actele de executare;
 • Actiune separata de anulare a clauzelor contractuale ilegale – dobanda, dobanda penalizatoare, comisioane, speze bancare, reechilibrare grafic, externalizare credit,inghetare curs valutar.

Solutia instantei cu privire la clauze FIRST BANK considerate ca avand caracter abuziv –

12.02.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Civil – AM
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge exceptia prescriptiei dreptului de a cere anularea sau modificarea unor clauze considerate a fi abuzive.

Admite în parte acţiunea .

Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a următoarelor clauze, prevăzute în contractul de credit de consum nr. 310102G0160461726/20.03.2008 dupa cum urmeaza:

clauza privind dobanda variabila prevazuta de art. 3.2 din contract potrivit careia : “ dobanda se poate modifica in functie de variatia indicelui de referinta si/sau a marjei, aceasta din urma variind conform deciziei bancii;… banca poate modifica dobanda in consecinta, in orice moment, conform deciziei sale.”

clauza prevazuta la art. 3.3 din contract in totalitate, cu exceptia frazei : „ noua rata a dobanzii va fi comunicata imprumutatului prin scrisoare impreuna cu noul Grafic de rambursare.

clauza prevazuta de art. 3.4 din contract, in totalitate, privind majorarea marjei din componenta dobanzii;

clauza prevazuta de art. 4 din contract privind comisionul de acordare credit;

clauza prevazuta de art. 8.6 din contract potrivit careia: “ banca are dreptul sa revizuiasca nivelul penalitatilor in functie de politica sa de creditare; noile nivele ale penalitatilor vor deveni opozabile si aplicabile imprumutatului…” Dispune înlăturarea clauzelor sau părţilor de clauze constatate abuzive din contractul de credit de consum nr. nr. 310102G0160461726/20.03.2008.

Dispune restituirea de către pârâte a sumelor achitate de către reclamanti in plus, ca urmare a inlaturarii acestor clauze, sume la care se adauga dobanda legala aferenta sumelor achitate in plus, calculata de la data platii si pana la achitarea efectiva a debitului. Respinge acţiunea în rest, ca neîntemeiată.
Obligă paratele la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanti, proportional cu capetele de cerere admise, respectiv la plata sumei de 2400 lei, reprezentand onorariu avocat. 
Document: Hotarâre  116/2019  12.02.2019

Dupa castigarea definitiva a dosarului acestuia, prin procedura de contestatie la executare, vom folosi hotararea in vederea anularii executarii silite incepute in mod ilegal in baza unui titlu executoriu, contract de credit, NUL.

Noutati in materia litigiilor bancare – Reechilibrarea Graficului de Rambursare

Existenta in cadrul unui contract de credit a unor clauze de natura abuziva sau potential ilegale va poate ajuta in lupta pe care o puteti deschide impotriva unei executari silite.

Desi anumite clauze contractuale sunt LEGALE adica se regasesc in texte de lege / acte normative, ele sunt abuzive, asta insemnand in cele din urma ca pot fi declarate ca fiind ilegale.

Aveti un contract incheiat cu o banca sau ifn? Verificati daca aveti clauze abuzive si cum le puteti elimina. Completati formularul de mai jos.

Ipoteca Imobiliara Prescrisa In 3 Ani Prin Contestatie La Executare-Recuperator Eos Credit Funding Bl Dac

Executare silita anulata si ipoteca imobiliara prescrisa integral pentru suma de 66000 Euro. Debitorul ramane cu banii si il obliga pe recuperator sa ii restituie toate sumele de bani oprite prin poprire deja.

In fapt situatia debitorilor – Observand somatia de plata de 66115 euro, creditorul ilegal, recuperator de creante, solicita punerea in executare a titlului de creanta, contract de credit. Debitorii, formuleaza contestatia la executare silita si obtin anularea intregii proceduri executionale – Ipoteca prescrisa la nivelul de prescriptie de 3 ani!

Ultima plata voluntara efectuata de catre debitori cu privire la debitul ce provine din contractul de credit mentionat, a fost efectuata in anul 2013. Ulterior, nu s-au mai facut nici plati voluntare, nici alte acte de recunoastere a datoriei.

2018, recuperatorul de creante, incepe executarea silita a debitorilor!

Mai mult decat atat, dupa cum se va putea observa din inscrisurile anexate prezentei cereri, creditorul, a incercat de mai multe ori sa puna in executare creanta desi nu erau indeplinite conditiile legale, astfel ajungandu-se ca debitorul sa prescrie initial contractul de credit, iar recuperatorul a insistat in demersul sau de a pune in executare, la fel de ilegal, contractul de ipoteca.

In prealabil, vom sublinia cateva aspecte esentiale solutionarii cauzei. Astfel:

 • Dreptul de ipoteca este un drept accesoriu care nu poate avea in niciun caz un caracter de sine statator, ci poate exista numai in legatura cu un drept principal de care nu poate fi desprins.
 •  Contractul de ipotecă, privit ut singuli, nu constată o creanţă certă.
 • Asa cum se poate observa din contractele de credit si de ipoteca anexate prezentei cereri, ipoteca a fost constituita pentru a garanta creanta determinata de 85.000 Euro, reprezentand suma imprumutata. Conform art. 1776 din Vechiul Cod civil ipoteca conventionala nu poate fi valabila decat atunci cand suma pentru care ipoteca este constituita va fi determinata prin act. Or, in cazul de fata, singura suma determinata este cea care reprezinta capitalul imprumutat, respectiv 85.000 Euro.
 • Contractul de ipoteca specifica expres care este echivalentul in lei, la momentul incheierii contractului, a sumei imprumutate stabilindu-se, pentru calcul, un curs de 1 euro = 3.19 lei. Prin urmare, asa cum reiese expres si din dispozitiile contractului de ipoteca 271.150 lei.

Solutia instantei de judecata – ANULEAZA EXECUTAREA SILITA

Solutia pronuntata de catre instanta Judecatoriei pe fond!

07.02.2019Ora estimata: 12:30
Complet: Completul C17COM9 civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării cererii, invocată de intimata EOS CREDIT FUNDING BL DAC, ca fiind neîntemeiată. Respinge excepţia tarvităţii formulării contestaţiei ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare a executării silite ca fiind inadmisibilă.

Admite contestaţia împotriva executării silite înseşi formulată de contestatorii Tămoanu Cecilia Letiţia, Tămoanu Ion şi Tămoanu Antonela Alice.

Constată intervenită prescripţia dreptului intimatei de a obţine executarea silită a creanţei garantată prin contractul de ipotecă 2167/23.07.2007 autentificat la data de 14.08.2007 la BNP Neamţu Ecaterina şi, în consecinţă, dispune anularea tuturor actelor şi formelor de executare efectuate în dosarul de executare silită 581/2018 aflat pe rolul BEJ Creţu Ciprian Corneliu şi întoarcerea executării silite.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 07 februarie 2019. 
Document: Hotarâre  731/2019  07.02.2019

Eos Credit Funding Bl Dac pierde contestatia la executare silita.Ipoteca Imobiliara Prescrisa in termenul de 3 ani, avand in vedere principiul de accesorialitate al ipotecii fata de contractul de credit.


Ipoteca Imobiliara Prescrisa. Ce s-a solicitat prin cererea de chemare in judecata ?

 1. Constatrea prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita cu consecinta anularii intregii executari silite si intoarcerea executarii silite.

In subsidiar, in cazul in care instanta nu considera ca in prezenta speta a intervenit prescriptia dreptului de a obtine executarea silita:

 1. Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite a Judecatoriei Focsani din data de 12.07.2018 pronuntata in dosarul nr. 9441/231/2018, a celorlalte acte de executare comunicate si pe cale de consecinta anularea intregii executari silite intrucat cerera de executare silita nu a fost formulata de catre creditor ci printr-o persoana interpusa care nu avea calitatea de a solicita executare silita si intoarcerea executarii silite.
 2. Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite a Judecatoriei Focsani din data de 12.07.2018 pronuntata in dosarul nr. 9441/231/2018, a celorlalte acte de executare comunicate si pe cale de consecinta anularea intregii executari silite intrucat nu s-a facut dovada calitatii de creditoare si nu s-a comunicat cesiunea contractului de credit si a contractului de ipoteca, aceasta nefiind opozabila debitorilor si intoarcerea executarii silite.
 3. Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite a Judecatoriei Focsani din data de 12.07.2018 pronuntata in dosarul nr. 9441/231/2018, a celorlalte acte de executare comunicate si pe cale de consecinta anularea intregii executari silite intrucat creanta nu este exigibila si intoarcerea executarii silite.

Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite a Judecatoriei Focsani din data de 12.07.2018 pronuntata in dosarul nr. 9441/231/2018, a celorlalte acte de executare comunicate si pe cale de consecinta anularea intregii executari silite intrucat creanta nu este certa si intoarcerea executarii silite.

Ipoteca Imobiliara Prescrisa si debitor care scapa fara sa mai plateasca sumele puse in executare silita ILEGALA! Debitorul scapa de plata celor 66000 de euro.

Aveti intodeauna in vedere contestarea executarii silite in termen pentru a avea sansele cele mai mari de anulare a executarii silite.

Sunteti in executare silita? Verificati legalitatea actelor de executare prin completarea formularului de mai jos.

Obtinerea Deciziei De Despagubiri Anrp In Instanta Dupa Noiembrie 2018- 6 Luni Termen Posibil Neconstitutional Legea 165/2013

Cum putem obtine despagubirile ANRP dupa expirarea termenului de 6 luni reglementat de legea 165.2013?

Legea a prorogat termenul de solutionare, la data intrarii ei in vigoare 17 mai 2013 , conform articolului de mai jos –

Articolul 34 (1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.*)

Astfel, termenul MAXIMAL de emitere a deciziilor era de 60 de luni adica mai 2018 iar dupa acest termen conform articolului de lege, mai exista un termen de MAXIM 6 luni in care cei care nu primisera deja deciziile, se puteau adresa direct instantei de juedcata in vederea obtinerii de despagubiri/decizii.

Articolul 35 L. 165/2013

(1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(1^1) Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de competenţa secţiilor civile ale tribunalelor, indiferent de calitatea titularului acţiunii. La data de 02-08-2018

Articolul 35 din Capitolul IV a fost completat de Articolul III din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018

(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor.

Astfel, se ridica intrebarea legitima, daca cei care si-au depus in 2001 dosarele IN TERMEN , isi pierd dreptul definitiv de de a deschide actiuni in instanta pentru a le fi emise deciziile de despagubire sau daca statul Roman nu cumva face un abuz extrem, prevalandu-se de acest termen depasit si renunta definitiv la emiterea deciziilor de despagubire?

Raspunsul il dam mai jos cu ce texte de lege sunt incalcate si ce trebuie sa faca un petitionar care vrea sa obtina decizia de despagubire din partea ANRP.

Obtinerea Deciziei De Despagubiri Anrp – Cum ramane cu cei care au avut dosarele depuse si asteaptau deciziile ANRP si crezandu-i pe cei din Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, au PIERDUT termenul din noiembrie 2018 nesolicitand in instanta emiterea titlurilor de despagubire ?

Se ridica problema constitutionalitatii sau a neconstutionalitatii termenului de 6 luni de zile “ alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor.

ATENTIE – Termenul de 6 luni zile, incalca dreptul la mostenire, conferit de catre Constitutia Romaniei dar si dreptul la proprietatea privata.

 Dreptul la moştenireARTICOLUL 46
Dreptul la moştenire este garantat.


Dreptul de proprietate privată
ARTICOLUL 44
(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

Astfel, se pune problema ca in ipoteza in care cei ce aveau dreptul de a obtine din partea ANRP, o decizie fie de despagubire fie de respingere(pe care puteau sa o conteste ulterior in instanta), ANRP conform legii, ar putea sa nu mai emita NICIODATA acele decizii de despagubire si pe cale de consecinta cei care au dreptul legal la despagubiri, sa nu-si mai poata obtine aceste drepturi.

Textul de lege cu 6 luni de zile si anume –
(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor – incalca consitutia!!

Astfel, consideram ca mostenitorii celor care au avut dreptul la aceste despagubiri, nu pot fi prejudiciati de un termen de 6 luni de zile pentru a le fi date despagubirile de pe urma defunctilor autori iar daca vor depasi acest termen de 6 luni, nu-si vor mai putea obtine drepturile.

Suntem de parere ca atata vreme cat succesorii si-au manifestat optiunea succesora, nu vor mai putea sa fie tinuti de alte termene in asa fel incat sa intre in posesia mostenirii de la defunctii lor parinti sau bunici.

Prin urmare si sub acest prin aspect, termenul de 6 luni de zile, timp in care cei interesati ar fi putut sa deschida o actiune, este un termen neconstitutional.

Secundar, prin prisma articolului 44 din Constitutia tarii, consideram ca nu pot fi prejudiciati in drepturile lor printr-un termen de decadere de 6 luni de zile, cei care nu au actionat in instanta statul Roman prin ANRP, avand in vedere obligatia ANRP de emitere a tuturor titlurilor de despagubire pana la Mai 2018.

Consideram si aici si prin prisma dreptului de proprietate privata, ca sunt incalcate dispozitiile Constitutionale.

Cum se poate deschide litigiul si cum se invoca aceste aspecte, pentru a obtine decizia de despagubire?

Teoretic, daca ati deschide acum un litigiu prin care sa solicitati emiterea deciziei de despagubire, ANRP ar invoca decaderea data de termenul de 6 luni de zile de mai sus.

In cadrul actiunii pe care o inaintati in instanta, pe langa capatul de cerere pe care-l faceti cu privire la obligarea ANRP la emiterea deciziei de despagubire, se va invoca si exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor mai sus mentionate cu trimitere catre cele doua texte constituionale amintite.

Primita cererea de catre instanta, daca v-a sesiza CCR va putea inclusiv sa dispunsa suspendarea procesului pana cand CCR se va pronunta cu privire la legalitatea acelui text de lege.

In opinia mea, consider ca textul este neconstitutional si ca atare cei care chema in judecata ANRP, vor invoca neconstitutionalitatea legii cu privire la termenul de 6 luni, vor reusi sa anuleze si efectele acestui termen fiindca el nu poate fi constitutional, avandu-se in vedere cele indicate.

Sunteti in situatia in care nu ati reusit sa solicitati in instanta, emiterea deciziei ANRP pana in noiembrie 2018? Completati formularul de mai jos!

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Avocat : Stabilire Program Vizitare Minor – Obligatiile Parintilor Divortati

Stabilirea Programului de vizitare al minorului in instanta- Ce au in vedere instantele atunci cand pronunta o hotarare de stabilire a domiciliului minorului?

Vedeti mai jos, decizia obtinuta cu privire la stabilirea programului de vizitare dar si ce indicatii sunt trecute in sentinta de stabilire a programului de vizitare a minorului.

Au dreptul ambii parinti la relatii personale cu minorul?

In primul rand trebuie sa stiti ca parintii nu pot fi despartiti de copii lor minori decat in conditi extraordinare si anume, atunci cand sunt decazuti din drepturile parintesti.

De asemenea acesta procedura de decadere din drepturi poate fi deschisa doar de catre asistenta sociala /protectia copilului, la solicitarea unuia dintre parinti sau a oricarei persoane interesate sau din oficiu.

Parintii ,conform legii dar si conform documentului international – Carta drepturilor copilului , nu pot fi despartiti de copii lor.

Conform documentului de mai sus, exista cateva drepturi GENERALE ale minorilo –

Art. 1 Copilul nu poate fi separat de parintii sai sau de unul dintre ei, împotriva vointei acestora, cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare si numai daca acest lucru este impus de interesul superior al copilului.

Art. 2 Copilul are dreptul la respectarea personalitatii si individualitatii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante.

Art. 3 Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale.

Art. 4 Copilul are dreptul la odihna si vacanta.

Art. 5 Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de violenta, abuz, rele tratamente sau neglijenta, exploatare.

Art. 6 Copilul are dreptul sa depuna singur plângeri referitoare la încalcarea drepturilor sale fundamentale .

Astfel, plecand de la aceste drepturi, puteti observa mai jos, solutia pronuntata de catre instanta de judecata, intr-un dosar ce are ca obiect stabilirea de relatii intre parinti si minori!

RUSEN LIVIU Reclamant la SCA Cuculis&Asociatii
IORGA VALENTINA CRISTINAPârâtPRIMĂRIA
SECTOR 3 BUCUREŞTI
Autoritate tutelară

Şedinţe

25.01.2019Ora estimata: 08:30
Complet: C 5 Familiei
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte actiunea precizata .
Stabileste un program de relatii personale tata- fiu , astfel : – In timpul anului scolar- programul de baza : ? In saptamanile pare ale anului , de sambata orele 9.00 pana duminica orele 18.00 ( cu luarea si aducerea minorului la domiciliul mamei ) , inclusiv in perioada 8-9 februarie 2019 ( exceptie ) . – In timpul vacantelor scolare : ? De iarna : in anii impari o saptamana ( Craciunul cu tatal ) si in anii pari o saptamana ( REvelionul cu tatal ) .
Saptamana are 7 zile, incepe in prima zi orele 10.00 si se termina in a saptea zi , orele 19.00. ? DE primavara : 4 zile , astfel incat in anii pari minorul sa petreaca Pastele cu tatal, incepand cu sambata inainte de Paste , orele 10.00. ? De vara : 2 saptamani , impartite in 2 perioade a cate o saptamana , ce urmeaza a fi stabilite prin acord de catre parti, la propunerea reclamantului-tata inaintata mamei in scris, prin sms sau posta electronica , pana la data de 1 mai, pentru anul in curs. ?

Celelalte vacante minorul le va petrece cu parintele rezident-mama.

Stabileste in sarcina ambelor parti obligatia de comunicare in scris in interesul minorului astfel : cu o zi inainte de program , pana la orele 12.00 , tatal va comunica mamei daca se va prezenta sau nu , locatiile si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare minorul ( cu accent pe activitatile specifice varstei cu rol educativ: muzee, expozitii, librarii, spectacole pentru copii, etc ) ; mama va comunica in aceleasi conditii daca sunt motive obiective care impiedica desfasurarea vizitei.

Timpul de vizita neefectuat se va reprograma , la initiativa tatalui, comunicata in scris mamei , tinand cont si de programul zilnic de activitati al minorului , in aceeasi luna calendaristica sau in luna imediat urmatoare .

Pune in vedere mamei-parate sa pregateasca minorul ( vestimentar, emotional ) pentru vizitele la tata , astfel incat acestea sa consolideze relatia tata-fiu.
Minorul va fi preluat de la domiciliul mamei, din fata imobilului in care locuieste ( la intrarea in scara ), daca este posibil in prezenta sotului actual al mamei sau a altei persoane , pentru a evita discutiile contradictorii si tensionate dintre parti . REspinge cererea de amendare a reclamantului, in baza art. 187 alin. 1 lit. a) C. proc. Civ., ca neintemeiata .

Executorie.

Codul civil reglementeaza dreptul parintilor de a avea relatii personale in urma divortului.

Articolul 401 Cod Civil –

Drepturile părintelui separat de copil

(1) În cazurile prevăzute la art. 400, părintele sau, după caz, părinţii separaţi de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta.

(2) În caz de neînţelegere între părinţi, instanţa de tutelă decide cu privire la modalităţile de exercitare a acestui drept.

Ascultarea copilului este obligatorie, art. 264 fiind aplicabil.

Observati decizia instantei de mai sus care prin obligatiile ce i le pune in sarcina parintelui, protejeaza de fapt copilul de aliniere parentala.

De multe ori din pricina neintlegerii dintre parinti , copii sunt cei care sufera . Spre exemplu atunci cand un parinte refuza sa ii dea acordul scris pentru parasirea tarii in vacante, celuilalt parinte sau sa ii dea acordul pentru obtinerea pasaportului minorului, instanta pe calea ordonantei presedintiale poate suplini acordul celuilalt parinte.

Observam cum instanta are in vedere intodeauna, principiul interesului superior al minorului.

De asemenea, instantele de judecata in cazul unui dosar ce are ca obiect stabilirea de relatii personale cu minorul in sensul stabilirii domiciliului acestuia se vor ghida dupa urmatorul tabel de stabilire program vizitare minor.

Stabilire program vizitare minor – Astfel, intodeauna trebuie sa aveti in vedere ceea ce este mai bine pentru copil si evident ca in functie de ceea ce ii puteti oferi sau poate de ceea ce nu-i poate oferi celalat parinte, puteti sa castigati dreptul de a domicilia cu minorul.

Solicitati o programare in vederea analizarii situatiei dvs. din sfera dreptului familiei – aici.

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

031.412.48.88

Anularea Licitatiei Publice A Procesului Verbal De Licitatie Si A Executarii Silite-Repunerea In Situatia Anterioara Vanzarii Imobilului

Debitorul Evacuat Revine In Imobilul Din Care A Fost Dat Afara In Urma Cu 2 Ani – Rabon Credit Solutions recuperator de creanta national, pierde dosarul prin care ii vanduse imobilul debitorului si pe care il evacuase deja din casa in baza unui credit cumparat de la banca.

Imobilul vandut cu 50% din valoarea lui – suspiciune clara de frauda a licitatiei publice!

Povestea debitorului: In urma creditului contractat, ca multi altii, nu si-a mai putut plati ratele care deveneau din ce in ce mai impovaratoare.

Astfel, banca a cesionat creditul ce a ajuns intr-un final la Rabon Credit Solutions Romania Srl ce la randul ei a fost reprezentata de catre SC ASSET Portfolio Servicing Romania Srl, de fapt un alt recuprator ce il reprezenta pe primul recuperator.

 • In Romania recuperatorii nu negociaza – desi au incercat sa rezolve cumva situatia inainte de ajunge in 2014 in executare silita, acest lucru a fost imposibil. Faptul ca nu au deschis si rau au facut inca din 2014 o contestatie la execuatre, a fost pentru ca recuperatorii le-au promis ca pot “rezolva” situatia.
 • Atentie – Daca sunteti in termenul de contestatie, mergeti la instanta si folositi-va dreptul de a contesta executarea silita(vedeti procedura). De cele mai multe ori veti reusi sa anulati actele de executare care fie sunt intocmite gresit fie contractele bancii au clauze abuzive!
 • Intodeauna verificati-va actele de executare cu ajutorul unui avocat specializat in executare silita.

In 2017 atunci cand imobilul a fost adjudecat la licitatie publica la pretul de 50%, pret pe care il consideram oricum derizoriu si asa cum a aratat si procedura ar fi putut si anulat pe cale separata si actul de adjudecare pe calea constatarii nulitatii lui pentru pret derizoriu, debitorul a fost nevoit sa plece din tara si sa munceasca departe de fosta casa pentru a-si putea sustine traiul de zi cu zi!

La 2 ani dupa evacuarea din imobil sau mai bine spus dupa ce adjudecatarul s-a bucurat de “peretii care plang”, instanta de judecata a dispus anularea executarii silite si repunerea in situatia anterioara acelui proces verbal de licitatie prin care debitorii au fost evacuati.

Hotararea este EXECUTORIE!

Anularea Licitatiei Publice dispusa de catre instanta si cum arata procesul verbal de licitatie anulat de catre instanta de judecata?

Procesul verbal prin care i s-a vandut imobilul debitorului cu 50% din valoarea de piata!

Solutia instantei cu privire la contestatia la executare formulata de catre debitori impotriva vanzarii imobilului la 50% din pretul de evaluare a dovedit mari carente si acte facute ilegal impotriva debitorilor.

Executorul judecatoresc se califica pentru a fi chemat sa raspunda pentru abuz in serviciu.

Adjudecatarul ar putea sa fie evacuat de catre debitor! Anularea Licitatiei Publice ii da acest drept!

Instanta repune partile in situatia anterioara, adica se anuleaza de fapt licitatia publica dar si cel care a adjudecat imobilul acum il pierde prin decizia instantei.

04.02.2019Ora estimata: 8:30
Complet: C10
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării contestaţiei la executare, invocată de intimatul Rabon Credit Solutions România SRL. Admite în parte excepţia tardivităţii invocată de intimatul Rabon Credit Solutions România SRL şi în consecinţă respinge contestaţia la executare ca tardiv formulată faţă de actele de executare începând cu somaţia din 10.04.2014 şi până la emiterea procesului verbal de licitaţie imobiliară nr.5/05.12.2017, exclusiv acest proces verbal. Respinge excepţia tardivităţii invocată de intimatul Rabon Credit Solutions România SRL cu privire la actele de executare începând cu procesul verbal de licitaţie imobiliară nr.5/05.12.2017 şi cele subsecvente. Admite contestaţia la executare formulata de contestatoarea Neag Maria cu domiciliul în Hunedoara, cu domiciliul procesual ales la C.A Cuculis şi Asociaţii în contradictoriu cu intimaţii Rabon Credit Solutions România SRL cu sediul procesual ales în Bucureşti, şi Crişan Raluca Maria si in consecinţă:
Anulează actele de executare silită începând cu procesul verbal de licitaţie imobiliară nr.5/05.12.2017 şi a actelor subsecvente, emise în dosarul execuţional nr. nr.39/2014 al BEJ Gligor-Lungan Ştefan.
Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii procesului verbal de licitaţie imobiliară nr.5/05.12.2017. În temeiul art. 45 alin.1 lit.f, raportat la art.45 alin.2 din OUG. nr.80/2013, dispune restituirea taxei judiciare de timbru în sumă de în sumă de 1050 lei, achitată cu chitanţa nr.46003055/06.02.2018, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

Documentul de mai jos atesta de fapt intabularea dreptului de proprietate pe numele celui ce a adjudecat la licitatie publica in 2017 imobilul scos la vanzare.

Puteti stabili o programare aici.

Modalitatea de restabilire a situatiei anterioare este aceea de repunere in posesie si proprietate pe vechiul proprietar ce fusese evacuat – Anularea Licitatiei Publice

Articolul 724 codul de procedura civila

Anularea Licitatiei Publice Modalitatea de restabilire

(1) În cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării.

În cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanţa va dispune asupra efectuării operaţiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă, potrivit regulilor de carte funciară.

(2) Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul.

(3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării în condiţiile alin. (1) şi (2), cel îndreptăţit o va putea cere, pe cale separată, instanţei de executare. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, hotărârea fiind supusă numai apelului.

Anularea licitatiei publice arata cat se poate de clar ca executarile silite nu sunt nici macar pe departe perfecte si mai mult de atat cei care au fost executati silit si nu au intreprins niciun demers in instanta, ar fi putut sa fie executati silit in mod ilegal.

Sunteti in executare silita? Completati formularul de mai jos pentru a verifica legalitatea actelor de executare.

Formular Reechilibrarea Graficului De Rambursare A Creditului-Metoda De Scadere A Soldului-Clauza Rambursare Abuziva-Scapa De Credit

Romanii FURATI cu DOBANDA VARIABILA si GRAFICUL DE RAMBURSARE-Aflati cum si ce aveti de facut!

Reechilibrarea graficului de rambursare inseamna ca dobanda sa fie in procent rezonabil si nu 90% dobanda si 10% principal – Modificarea Imputarii Platilor In Graficul De Rambursare poate sa reduca soldul creditului si cu 40%.

Romanii au fost atrasi in aceasta capcana numita , contract de credit, pe care l-au semnat si fara sa stie cum arata de fapt PLANUL de rambursare, s-au aruncat intr-un vortex de pana la 30-40 de ani, durata de maturitate a contractului de credit.

Bancile au profitat si au aruncat tot riscul contractul in bratele imprumutatului , incepand de la riscul valutar pana la riscul contractual.

Bancile au lucrat impotriva clientilor si acest lucru este de netagaduit. Vedeti cum ati fost furati, fara macar sa stiti!

Atentie – formularul de adaptare a graficului de rambursare se aplica oricarui tip de credit fie ca este in Euro, Chf sau Lei.

Absolut toate contractele de credit semnate in 2006,2007,2008 si chiar si cele semnate in anii urmatori au aceasta problema – aceeasi metoda de rambursare – plata ratelor descrescatoare-

Este legal ca banca sa perceapa rate descrescatoare? Care este limita unde se poate vorbi de clauza de rambursare ca avand caracter abuziv?
Cum se calculează rambursarea creditului în rate descrescătoare?

Ratele descrescatoare nu sunt ilegale, insa in conditiile in care raportul dintre principal si dobanda este TOTAL disproportionat, atunci ele se pot incadra in notiunea de clauze abuzive.

Dam un exemplu prin care se arata cum ar trebui sa arate o rata descrescatoare NORMALA

În această situație, principalul se împarte în tranșe egale, rata lunară urmand a fi alcătuită dintr-o asemenea tranșă de principal și costurile aplicate banilor care au rămas de restituit băncii.

Chiar dacă la început suma de plata este cu aproximativ 20% mai mare decât în situația ratelor egale, după cum se poate observa în graficul exprimat în fotografia de mai jos, cu cât înaintează în perioada de rambusare a creditului, clientul va achita o rată lunară tot mai mică. În același timp, este de menționat că datoria către bancă se diminuează constant cu aceeași valoare.

Asa arata un exemplu de normalitate in contracte – dobanda sa fie mai mare cu 20% nu cu 80%.

Limita dintre legal si abuziv o face de fapt modul in care este redactat graficul de rambursare.

Cum imi dau seama daca dobanda este calculata in mod abuziv in graficul de rambursare si ce pot face pentru a reechilibra acest grafic?

Exemplul concret de dobanda disproportionata il puteti observa din graficul de rambursare pe care l-am dat cu titlu general si nu particular, avand in vedere ca oricum toate contractele sunt identice.

Observati de fapt ca dobanda platita lunar este de 561 lei iar principalul este de doar 110 lei si comisionul de administrare de 93 de lei cu plata primei de asigurare 26 lei.

Reechilibrarea Graficului De Rambursare

Reechilibrarea graficului de rambursare

Practic daca luam exemplul de mai sus unde se arata ca rata de dobanda ar trebui sa fie cu 20% mai mare decat principalul, asta inseamna ca prin aplicarea procentului de 20% la sumele indicate mai sus, ne dam seama ca de fapt in realitate dobanda este cu 400% mai mare decat principalul!!!!!

Daca va veti verifica SINGURI contractele, fara nicio analiza de specialitate, veti vedea ca TOATE CONTRACTELE destinate “consumatorilor medii” au aceste grafice de rambursare DEBALASANTE si abuzive.

Legea clauzelor abuziveLegea 193/2000.

Articolul 4 (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de profesionişti*) pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Prin urmare, prin reechilibrarea graficului de rambursare, daca verificam clauza de rambursare prin prisma contractului de credit si a graficului de rambursare, vom constata urmatoarele aspecte –

a) Clauza NU a fost negociata –

Astfel, amititi-va cand ati primit graficele de rambursare? Nu cumva dupa semnarea contractului? Astfel, modul in care FLUCTUA dobanda si principalul ar fi putut sa fie negociat daca nici macar nu le-ai primit inainte de semnare ci la mult timp DUPA semnare?

b) Creeaza clauza de rambursare un dezechilibru?

Da, clauza creeaza un dezechilibru fiindca teoretic daca la 10 ani de zile de la semnarea contractului si de plata a creditului ati vrea sa rambursati anticipat suma imprumutata, ati avea aproape exact aceeasi suma de restituit ca in urma cu 10 ani!!!!! Pe cand daca graficul ar fi rebalansat/reechilibrat, atunci principalul ar trebui sa fie cu cel putin 35% mai mic decat la data semnarii contractului!

c) Este o clauza inserata cu rea credinta in contract?

DA, pentru ca nici macar nu va puteti da seama din contract cum fluctueaza si cat aveti de platit inca de la inceput. Simularea creditarii NU era o prioritate si nu s-a facut pentru niciun imprumutat din contractele vechi si practica inca mai dainuie si in prezent!!!

Concluzia – Clauza contractuala de rambursare in coroborare cu graficul de rambursare fac corp comun al unor clauze de natura abuziva, ce il fac pe debitor sa plateasca 1/3 din contract sau chiar si mai mult, si daca dupa 10 ani de zile de plata a creditului doreste sa inapoieze integral creditul, va avea de platit tot atat ca in urma cu 10 ani.

Situatia celor executati silit este si mai grea fiindca isi pierd si imobilele devalorizate si raman si cu plata unor sume de bani colosale.

De asemenea printr-un simplu calcul bancile au avut in vedere urmatoarea schema insidioasa

Bancile cunosteau venirea crizei, dadeau credite pe 30-40 de ani ceea ce in rare cazuri aceste credite erau duse la bun sfarsit din punctul de vedere al platilor.

Daca bancile isi incasau cam in medie de 01-12 ani toti banii pe care i-au imprumutat urmatorii 20-30 de ani isi incasau DOAR DOBANZI UMFLATE.

Daca nu reuseau sa plateasca, debitorii erau vanduti prin cesiune catre recuperatorii de creante care mai actionau si ilegal.

De fapt ceea ce a facut banca a fost sa NU IMPARTA RISCUL CONTRACTUL CU DEBITORUL.

Riscul contractual insemna ca aproape parti egale sa fie transate si din principal si din dobanda si nu principalul sa fie de 400% de ori mai MIC decat dobanda platita.

Teoretic, prin practica aceasta, bancile si-au asigurat incasarea intregului capital in primii 10 ani de la semnarea contractului, adica la 1/3 – 1/4 din perioada contractuala, lasand de fapt TOT riscul contractului in seama debitorului.

Reechilibrarea Graficului De Rambursare se face prin invocarea caracterului abuziv a clauzei de rambursare, combinata cu anexa la contractul de credit, adica graficul de rambursare.

Explicatii Av. Drd. Cuculis Adrian

Reechilibrarea graficului de rambursare inseamna de fapt ca daca ati vrea sa inchideti creditul AZI, soldul ar trebui sa fie considerabil mai mic cu pana la 30% mai mic si nu sa aveti aceeasi suma de plata pe care o aveati acum 10 ani!!!

Verificati graficul de rambursare si clauza de rambursare din contractul dvs. prin completarea formularului de mai jos.
Reechilibrarea graficului de rambursare in instanta.