Obligarea Sotului La Plata Pensiei De Intretinere Pentru Agravarea Starii De Sanatate In Timpul Casatoriei

Obligatia de intretinere a sotului dupa desfacerea casatoriei in cazul in care conditia de sanatate s-a degradat sau existenta bolii era constatata chiar inainte de casatorie.

ATENTIE – Codul civil permite inclusiv plata de daune daca din pricina unuia dintre soti casatoria a fost desfacuta.

Instanta a decis in sentinta pe care o aveti mai jos aproape in exclusivitate faptul ca sotul violent (psihic dar si fizic) sa suporte o pensie de intretinere de 1/4 din veniturile sale si am putea spune viager in conditiile in care nu se schimba statutul maritial al sotiei.

Practic, din actele medicale s-a aratat instantei de judecata ca starea de boala a intervenit pe parcursul desfasurariii casatoriei si astfel daca in urma desfacerii casatoriei sotia nu mai are capacitatea de munca necesara sa ii asigure un trai de viata normal, atunci sotul este OBLIGAT sa plateasca aceste sume de bani VIAGER.

Plata Pensiei De Intretinere pentru sotul aflat in nevoie – De unde rezida obligatia de plata a pensiei de intretinere ?

Articolul 389 Codul Civil – Obligaţia de întreţinere

(2) Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei.

Pentru plata pensiei de intretinere textul de lege este clar, daca unul dintre soti are o stare de NEVOIE survenita inaintea casatoriei, pe care celalalt sot prin casatorie a acceptat-o, dar si daca intervine aceasta stare de nevoie in timpul casatoriei, urmeaza ca celalalt sot sa-i poarte de grija prin plata a 1/4 din acele venituri.

Exceptia vine tot din textul de lege si anume – Sotul aflat in nevoie are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.

(3) Întreţinerea datorată potrivit dispoziţiilor alin. (2) se stabileşte până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale şi cu starea de nevoie a creditorului.

Totusi, exista si situatia in care aceasta obligatie inceteaza –

(5) În afara altor cazuri prevăzute de lege, obligaţia de întreţinere încetează prin recăsătorirea celui îndreptăţit.

Solutia obtinuta in instanta

NumeCalitate
parte
CONSTANTIN FLORENŢA GABRIELA cu dom ales la SCA CUCULIS SI ASOCIATIIReclamant
CONSTANTIN FLORINPârât
15.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 MF
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamanta CONSTANTIN FLORENŢA GABRIELA în contradictoriu cu pârâtul CONSTANTIN FLORIN.
Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 26.05.2012 şi înregistrată sub nr. 10/26.05.2012 la Primăria Com. Brăneşti din culpa comună a părţilor.
Dispune păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit prin încheierea căsătoriei, acela de CONSTANTIN.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 1/4 din salariul lunar net, începând cu data introducerii acţiunii-5.06.2018. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru şi onorariul de avocat, acordate parţial, proporţional cererii admise.
Document: Hotarâre  1622/2019  15.04.2019

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000123647&id_inst=1748

Astfel, trebuie sa avem in vedere faptul ca noul cod din 2012 protejeaza interesele de familie ale sotilor care pana acum nu apareau ca niste prioritati ale leguitorului.

Aveti o problema legata de divort?stabilire domiciul minor?partaj? Stabiliti o intrevedere aici.

Puteti de asemenea sa ne comunicati problema juridica din sfera dreptului familiei si prin completarea formularului de mai jos.

Debitor De Romania-Ce Fac Daca Nu Mai Pot Sa Platesc Ratele Bancare?Suspendarea Platii Ratelor La Creditul Bancar Prin Ordonanta Presedintiala

Instanta dispune suspendarea prin ordonanta presedintiala a platii ratelor ce derivau din contractelede credit pana la solutionarea pe fond a cauzei ce vizeaza incetarea platilor in mod definitiv.

Probabil multi se intreaba daca o notificare de dare in plata poate fi facuta de mai multe ori.

Raspunsul vine ca o confirmare si prin admiterea cererii de suspendare a efectelor contractului in sensul stoparii platilor, acest lucru fiind incident prin faptul ca dupa ce Banca Transilvania a refuzat aplicarea efectelor unei noi notificari de dare in plata motivand ca deja o instanta anulase efectele primei notificari, debitorii au obtinut decizia de mai jos-

Suspendarea platii ratelor/debitului poate sa priveasca o serie larga de situatii si anume –

 • Suspendarea platii ratelor lunare atunci cand creditul este in desfasurare si totusi el nu poate fi suportat la nivelul la care au ajuns ratele ( de regula observam cresterile pentru contractele CHF, EURO dar si RON pentru creditele cu dobanda variabila prin ROBOR);
 • Suspendarea platii sumelor ce deriva din popriri si o data cu suspendarea obtinuta si conform deciziei 11/2018 a ICCJ cu privire la ridicarea popririlor de indata ce intervine o suspendare a executarii silite.
 • Daca debitul a fost cesionat la recuperatorii de creanta solicitarea catre instata de a se pronunta cu privire la incetarea platilor catre recuperatorul de creanta, sau cazul executarii ce poate fi contracarat cu o contestatie la executare.
 • Suspendarea platii oricaror sume catre creditor in conditiile in care nu respecta dispozitiile notificarii de dare in plata in sensul efectelor acesteia de suspendare a obligatiilor de plata chiar daca discutam despre a doua notificare de dare in plata emisa.
 1. […] Cat dureaza? […]

Suspendarea platii ratelor atunci cand banca nu-si respecta obligatiile ce ii incumba din notificarea de dare in plata se poate cere pe cale de ordonanta presedintiala si are ca efect stoparea intregilor efecte ce ar putea sa decurga din contractul de credit dupa cum arata si hotararea de mai jos-

Dosarul numarul
9209/299/2019 JUDECATORIA CORNETU

Reclamant : PURENDEA MIHAELA CU DOMICILIUL ALES LA SCA CUCULIS&ASOCIATII
Pârât : BANCA TRANSILVANIA

Şedinţe

19.04.2019Ora estimata: 08:30
Complet: C6 S2 (fost C18 Civil)
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta Purendea Mihaela în contradictoriu cu pârâta Banca Transilvania S.A.
Dispune obligarea pârâtei la suspendarea plăţilor din contractele de credit nr. N154884/25.05.2015 şi N152580/25.05.2015 până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 8365/299/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 19.04.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilo prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre    19.04.2019

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000782851&id_inst=299

Ce am solicitat in dosarul de mai sus?

 1. Obligarea intimatei la suspendarea platilor din contractele de credit numarul N154884/25.05.2015, respectiv N152580/25.05.2015 pana la solutionarea definitiva a dosarului numarul 8365/299/2019 prin care am solicitat suspendarea ratelor celor doua contracte pentru motivele expuse in situatia de fapt;
 2. Obligarea paratei la suportarea cheltuielilor ocazionate de prezentul litigiu, pentru urmatoarele:

Extras din cererea de chemare in judecata –

In aceste conditii apreciem ca refuzul Bancii Transilvania de a suspenda plata ratelor in temeiul Legii 77/2016, transmis prin intermediul adresei numarul 288394/06.03.2019 este total nefondat si impotriva dispozitiilor legale. Potrivit dispozitiilor art. 6 din Legea 77/2016 „De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari.”. Astfel, refuzul creditorului de a suspenda obligatiile ce decurg din contractele de credit anterior mentionate, vine in evidenta contradictie cu dispozitiile legale. Mai mult, prin refuzul sau, Banca Transilvania isi aroga atributii ce revin doar instantei de judecata, in sensul ca apreciaza singura puterea lucrului judecat, in raport de noile notificari transmise; decide daca va suspenda, sau nu obligatiile de plata aferente contractelor de credit incheiate cu subsemnata-reclamanta, desi legea stabileste faptul ca suspendarea obligatiilor opereaza de drept si nu in mod facultativ. Chiar si in situatia in care s-ar fi pus problema unei suspendari facultative aceasta ar fi trebuit sa fie dispusa sau respinsa de catre instanta de judecata si nu de catre una dintre partile aflate in litigiu.

Extras cerere de chemare in judecata.

In ce conditii se poate cere suspendarea platii ratelor daca nu am o notificare de dare in plata?

Subiectul in sine este unul delicat si procedura prin care puteti face un asemenea demers in instanta este una ce implica mult tact fiindca de esenta ii cereti judecatorului sa intervina in conventia de credit si sa dispuna ca obligatia de plata sa fie anihilata cel putin temporar.

Astfel mai jos va prezentam cateva argumente in baza carora, noi, SCA Cuculis&Asociatii am suspendat executarea contractelor chiar si fara notificarea de dare in plata , argumente pe care le pot folosi toti debitorii-

a) Exista discrepante intre debitul solicitat imprumutatului principal si codebitorului, astfel daca creditorul dvs. emite pretentii diferite ce nu se coreleaza intre ele, aveti un motiv suficient de bun pentru a suspenda plata ratelor(atentie doar cu hotarare judecatoreasca);

b) Daca ati demarat un proces in instanta pe argumentul existentei in contract a clauzelor de natura abuziva, de asemenea puteti solicita suspendarea platii ratelor de asemenea argumentul principal este ca in conditiile in care expresia clauzelor abuzive va duce contractul in zona de executare silita;

c)Suspendarea platii ratelor asa cum am aratat mai sus pe calea ordonantei in conditiile in care banca,ifn-ul sau recuperatorul de creante nu suspenda executarea obligatiilor chiar si atunci cand depuneti a 2-a sau a 3-a notificare de dare in plata;

d)Notificarea cesiunii de creanta pentru o suma pe care nu o recunoasteti deloc sau debitul este crescut in mod nejustificat;

d)Orice alte cauze care ar face INCERTA suma pe care o aveti de plata.

Nu uitati ca impotriva oricaror acte de executare se poate formula doar contestatie la executare. Daca ati primit actele de executare inainte de 2019 puteti verifica aici, iar daca executarea a inceput dupa 1 ianuarie 2019 urmati procedura cu un avocat specializat in executari silite de aici.

Av. Drd. Cuculis A

avocat@indrumari-juridice.eu

Rabon Credit Si Banca Transilvania-Inghetare Curs Valutar Pentru Contract Scadent Anticipat Aflat In Executare Silita

Debitorii executati silit imobiliar dar si prin poprire au obtinut inghetarea cursului valutar al creditului la 2.1 LEI/FRANC ELVETIAN.

Solutia instantei pronuntata impotriva recuperatorului de creanta dar si a bancii Transilvania.

Cursul valutar inghetat la valoarea de de 2.1 lei/CHF de catre Judecatoria Sinaia pentru un contract cesionat recuperatorului de creante Rabon Credit Solutions ce ii executa silit pe debitori.

Situatie inedita – Intreaga executare silita poate fi anulata printr-o contestatie la executare, chiar daca este de multa vreme trecut termenul de 15 zile, avand in vedere solutia instantei de judecata dar si faptul ca executarea silita se desfasura in CHF si nu in LEI.

Mai jos aveti actul prin care executorul Isofache Marius le-a scos imobilul la vanzare si pe care l-a si vandut ulterior prin adjudecarea de catre un participant la licitatie, imobil a carui executare silita a fost ceruta de catre recuperatorul de creante dupa cumpararea creantei de la Banca Transilvania.

Desi imobilul a fost vandut, desi banca a invocat in actiunea de constatare ca abuziva clauzei de risc valutar, faptul ca pretins acest contract NU mai poate fi cercetat de catre instanta pe motivul clauzelor abuzive fiindca nu ar mai fi in derulare, instanta a respis acest argument avand in vedere ca atata timp cat se fac retinerii din salarii.

ATENTIE- Instanta a stabilit ca banii sa fie restituiti alaturi de dobanda legala dar si ca sumele sa fie actualizate cu indicele de inflatie de la data fiecarei retineri si pana la data restituirii efective.

Solutia instantei de judecata mai jos-


17.04.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C3 Civil – AM
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea având ca obiect “constatare clauze abuzive” formulată de reclamanţii KORE MARIANA şi KORE ANDREI va în contradictoriu cu pârâtele BANCA TRANSILVANIA SA (care a absorbit VOLKSBANK ROMANIA SA) si SC RABON CREDIT SOLUTIONS SRL .şi în consecinţă:
Constata caracterul abuziv si nulitatea absolută a clauzelor contractuale inserate în Convenţia de credit nr. 0132129 din 14.11.2007 şi în actele adiţionale subsecvente privind suportarea de către împrumutaţi a riscului valutar şi dispune eliminarea acestora şi stabilizarea (îngheţarea) cursului de schimb valutar CHF – LEU la valoarea CHF de la data semnării contractului de credit , cea de la 30.07.2007, respectiv calcularea si plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a convenţiei de credit nr. 0132129 şi dispune obligarea paratei la restituirea către reclamanţi a sumelor plătite în plus fata de cursul CHF de la data semnării acestui contract din 14.11.2007 , cu dobânda legala aferentă si actualizate cu indicele de inflaţie, de la data fiecărei reţineri până la data restituirii efective.

Document: Hotarâre  338/2019  17.04.2019

Solutia instantei vine in urma deschiderii unui dosar separat de catre debitorii ce erau executati silit in alte dosare. De asemenea si procesele referitoare la externalizarea creditelor se apropie de o solutie finala mai ales ca metoda de cesiune in afara tarii a oricaror contracte a fost una ilegala.

Incepand cu 2019, prin decizia pronuntata in cauza C118/17, CJUE trateaza extensiv aspectul pe care il tot invocau bancile referitor la posibilitatea instantelor de a modifica contractele sub aspectul constatarii ca abuziva a clauzei de risc valutar din moment ce aceasta facea parte din costul creditului.

Prin solutia pronuntata mai sus, atata vreme cat imprumutatii fac dovada ca nu s-a negociat/explicat clauza, a fost inserata cu rea credinta dar si ca a produs un dezechilibru semnificativ in desfasurarea contractului, fie ca vorbim de moneda euro sau chf, clauza de risc valutar poate comporta o valenta abuziva iar cursul valutar poate fi inghetat la momentul semnarii.

Puteti stabili o programare la sediul nostru aici.

Aveti un contract de credit in Chf sau Euro? Verificati daca aveti clauze abuzive , completati formularul de mai jos.

Debitorul Scapa De Executarea Silita-Banca Transilvania Poprire Si Executare Ilegala

Debitorul scapa la limita, de executarea silita pornita pe imobilul sau, proprietate garantata la banca pentru creditul de la Banca Transilvania.

Astfel, inainte sa se judeca dosarul am reusit suspendarea dosarului de executare silita pornit impotriva debitorului in vederea vanzarii imobilului iar acum dupa hotararea pe care o aveti mai jos, prin efectul executoriu al hotararii judecatoresti, debitorul scapa de urmarirea silita atat prin poprire cat si pe imobil.

Debitul de 25000 de euro anulat. Debitorul scapa de executarea silita pornita impotriva lui in mod ilegal.

Un alt dosar de executare silita pornit in mod ilegal impotriva debitorilor, este anulat de catre instanta de judecata.

De ce a anulat instanta executarea bancii Transilvania?

Articolul 663 codul de procedura civila – Creanţa certă, lichidă şi exigibilă (1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

Creanta nu era certa si mai mult de atat, contractul fusese scadentat anticipat in mod ilegal.

NumeCalitate parte –
Contestator CHINGĂLATĂ CIPRIAN-GABRIEL la SCA Cuculis&ASOCIATII
Contestator CHINGĂLATĂ MARILENA-ELIZA
SCA Cuculis&ASOCIATI
I
Intimat BANCA TRANSILVANIA SA

Şedinţe

29.03.2019Ora estimata: 9:00
Complet: C 1 MF
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii CHINGĂLATĂ CIPRIAN – GABRIEL si CHINGĂLATĂ MARILENA – ELIZA.
Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 528/N/2017 al Biroului Executorilor Judecătoresti Asociati Nichitoi Georgiana si Plumbu Sergiu Sebastian.
Obligă intimata la plata către contestatori a sumei de 4200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocat.
…..
Obligă intimata la plata către Biroul Executorilor Judecătoresti Asociati Nichitoi Georgiana si Plumbu Sergiu Sebastian a sumei de 115 lei cu titlu de contravaloare fotocopiere dosar de executare.

Dispune restituirea către contestatori a taxei judiciare de timbru în cuantum total de 1000 lei achitată prin chitanta seria 95471/2018 nr. 0014276 din data de 23.07.2018 emisă de Orasul Tg, Frumos – Impozite si taxe Locale, la rămânerea definitivă a prezentei.
…..
Document: Hotarâre  595/2019  29.03.2019Aici dosarul online pentru vizualizare –
http://portal.just.ro/866/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24500000000456456&id_inst=866

Singura cale procedurala de a anula o executare silita este contestatia la executare. Verificati actele de executare, raportati-va la faptul ca sunt intocmite de cele mai multe ori de personal auxiliar si nu direct de catre executor si in final ele pot fi susceptibile de anulare pe considerentul ilegalei lor intocmiri.

Executarea silita poata fi anulata fie pentru aspecte de forma sau de fond insa cel mai indicat este ca actele de executare silita sa fie verificate intodeauna de catre un avocat specializat in contestatii la executarea silita.

Ati primit acte de executare si vreti sa verificati legalitatea lor? Completati formularul de mai jos.

Executare Silita Contestata Si Anulata Dupa Adjudecarea Imobilului-Prescriptie Ipotecara Si Blocarea Evacuarii

Mafia Imobiliara Oprita In Instanta Prin Anularea Executarii Silite-

Executare Silita anulata prin contestatie la executare dupa ce la mai bine de 3 ani de pasivitate, imobilul a fost scos la vanzare.

Instanta de judecata constata prescriptia contractului de ipoteca-debitorii scapa de datorie!

ATENTIE- hotararea Instantei chiar si de fond este EXECUTORIE si astfel executarea silita este oprita!

Solutia instantei vine si anuleaza un dosar de executare vechi din 2012 dupa ce se constata ca de fapt din 2015 si pana in 2017 nu s-au mai facut acte de executare silita iar ulterior in mod surprinzator, in cateva saptamani executorul revine, emite publicatii de vanare si chiar vinde imobilul ce facuse obiectul dosarului de executare silita.

Vedeti mai jos actul de adjudecare al imobilului prin care este transferat fortat, dreptul de proprietate catre un nou proprietar-Astfel adjudecarea imobilului este ilegala prin prisma pasivitatii creditorului.

Situatia de fapt arata clar un interes vadit in vanzarea bunului imobil al debitorului, astfel desi dosarul era inceput din 2012 la data de 08.06.2017 a fost instituita masura popririi, in baza titlul executoriu reprezentat de contractul de credit Flexi IMM nr. 5/19.04.2006 si contract de ipoteca nr. 17/19.04.2006, pana la concurenta sumei de 83.185,82.

Scurt istoric al dosarului executional-

Prin incheierea nr. 1381/13.06.2012 a fost incuviintat dosarul de executare nr. 107/2012/M, astfel a fost formulata contestatia la executarea silita, precum si cererea de suspendare a executarii pana la solutionare, cea din urma fiind admisa.

Debitorii nu au venit de la inceput la noi pentru a verifica dosarul de executare silita ci au formulat la acel moment contestatie la executare ce ulterior a fost respinsa in dosarul 4748/236/2013 prin sentinta civila nr. 541/2014 pronuntata de Judecatoria Giurgiu, iar dupa apel aceasta a ramas definitiva la data de 10.06.2015 si comunicata in luna septembrie a anului 2015.

De la acel moment si pana la data de 08.06.2017 nu s-a efectuat niciun act de executare silita, moment la care debitorii au apelat la noi

Dacă intimata chiar daca ar fi formulat cereri de stăruință în executare, așa cum incearca sa dovedeasca prin dovezile de comunicare catre executor, atunci respectivele cereri ar fi trebuit să fie urmate fie de acte de executare interuptive ale termenului de perimare, fie de o contestației a creditoarei împotriva refuzului tacit al executorului de a se conforma cererii de continuare a executării silite, lucru care nu s-a confirmat.

Asa cum ati observat mai sus, imobilul a fost vandut prin actul de adjudecare si cei ce au cumparat imobilul au solicitat evacuarea din imobil confom actului de mai jos insa Adjudecarea Imobilului in sine era ILEGALA!!

Cu 30 de minute inainte de evacuare , AM SUSPENDAT DOSARUL DE EVACUARE!!

Aici am intervenit noi SCA Cuculis&Asociatii prin contestatia la executare formulata ulterior redeschiderii procedurii de executare silita, am suspendat executarea silita si ulterior a fost contestata procedura prin prisma perimarii si a altor elemente de nulitate a executarii.

 1. […] Cat dureaza? […]

Desi fusese deja vandut imobilul, dosarul de executare silita a fost anulat de catre instanta de judecata, ce precizeaza negru pe alb ca inclusiv contractul de IPOTECA ESTE PRESCRIS.

De aici rezida ratiunea pentru care in detrimentul celor care sustin ideea prescrierii contractului de ipoteca in 10 ani, noi indicam faptul ca acesta avand valoarea unui accesoriu, el se prescrie ca posibilitate de punere in executare, in 3 ani, precum creanta principala.

Vedeti solutia instantei mai jos-

Click pentru redirectionare catre portalul instantelor – 05.04.2019
Ora estimata: 12:30
Complet: CN32
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare formulată de CIBI VIRGIL PETRIŞOR şi CIBI GABRIEL PARYSS în contradictoriu cu RAIFEISSEN BANK SA.
Constată perimată executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 107/2012/M pe rolul BEJ Rodica Floriana Al-Mutairi.

Anulează actele de executare efectuate după data de 10.06.2016. Constată prescris dreptul creditoaei de a executa silit Contractul de credit FLEXI IMM nr. 5/19.04.2006 şi Contractul de ipotecă nr. 17/19.04.2006 autentificat de BNP Ujeniuc Marilena şi Ujeniuc Mădălina Anca.

Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Calea de atac este recursul în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Judecătoria Giurgiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.04.2018.
Document: Hotarâre  1456/2019  05.04.2019

Pronuntarea online poate fi vazuta si aici daca nu se incarca pe portal.

Prin urmare, perimarea este reglementata de catre articolul 697 din Codul de Procedura Civila – (1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept.

Constatarea perimării. Efecte (1) Perimarea se constată de către instanţa de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părţilor. (2) Perimarea executării atrage desfiinţarea tuturor actelor de executare, cu excepţia celor care au dus la realizarea, în parte, a creanţei cuprinse în titlul executoriu şi a accesoriilor.

Ce se intampla cu Adjudecarea Imobilului ?

Negru pe alb judecatorul face mentiunea asupra faptului ca inclusiv contractul de ipoteca este prescris dar mai mult de atat anuleaza integral executarea silita si implicit actul de adjudecare emis in cauza.

Astfel, toata procedura executionala este intoarsa la momentul zero, actul de executare este anulat, debitorul isi poate recupera TOATE SUMELE OPRITE PRIN POPRIRE si astfel scapa de orice executare silita posibila.

Av.Drd. Cuculis A.

Verificati legalitatea actelor de executare silita prin formularea contestatiei la executare. Completati formularul de mai jos.

Erb New Europe Funding II B.V Dare In Plata-Debitorul In Lupta Cu Recuperatorii De Creante

Dare in plata castigata impotriva recuperatorul de creante Erb New Europe Funding II B.V cu sediul in ROMANIA. Pentru a se ascunde dupa niste nume straine dar totusi folosind calitatea de SRL, acest recuperator s-a denumit BV desi este srl.

APELUL pornit de catre debitor este castigat prin intoarcerea intregii solutii de la fond, constatarea intervenirii impreviziunii si pe cale de consecinta mentinerea notificarii de dare in plata ca fiind valabila.

Situatia de fapt a debitorului: Somat imobiliar sa plateasca suma de aproximativ 20000 euro, in dosarul de executare silita 205/O/2017 al Bej Moraru si Asociatii.

Nume
Calitate parte
Pârât : ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. LA AV. RADULESCU ŞI MUŞOI SPARL
Intimat Contestator
Apelant : OLARU MARIA

Şedinţe

28.03.2019
Ora estimata: 10:30
Complet: CCA4
Tip solutie: Schimbat total sau în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată. Respinge contestaţia formulată de creditor, ca neîntemeiată.
Document: Hotarâre  73/2019  28.03.2019

Dare in plata a fost admisa prin transferul imobilului in patrimoniul bancii si astfel datoria este considerata inchisa.

Debitorul se afla in executare silita insa in procedura de executare, fara sa intervina vanzarea imobilului pana la momentul notificarii de dare in plata, fapt pentru care procedura de dare in plata s-a desfasurat conform art. 5 din legea 77/2016 –

(1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

Sunteti in procedura de dare in plata sau vreti sa formulati notificarea de dare in plata? Completati formularul de mai jos-

Totul Despre Malpraxis Si Despagubirea Victimei-Dreptul Pacientului Pagubit De A Obtine Daune

Pacientul ce a fost supus unui caz de malpraxis, are dreptul la despagubiri de natura morala dar si de natura materiala. Aflati totul despre obligatiile Spitalelor, Medicilor dar si Furnizorilor de echipament medical.

Care sunt primele demersuri ce trebuiesc facute, atunci cand suntem victima unui caz de malpraxis?

Incepem prin a explica faptul ca exista 3 tipuri de raspundere ce i se pot antrena unui personal medical cu privire la fapta de malpraxis.

 • Raspunderea civila – prin care veti putea sa solicitati daune de natura morala sau materiala;
 • Raspunderea disciplinara-prin care personalul medical poate chiar sa fie exclus din profesia si sa i se interzica sa mai practice medicina;
 • Raspunderea penala-prin care si in cadrul careia se pot solicita si daune materiale sau morale in cadrul procesului penal.

In ceea ce priveste organismul ce este abilitat sa ia o decizie in cazul in care a existat fapta de malpraxis sau nu, legea arata catre Comisia de Monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis ce se organizeaza conform legii 95/2006 la nivelul Directiilor de Sanatate publica din fiecare Judet si la nivelul Municipiului Bucuresti.

Astfel, primul pas poate fi sesizarea acestei comisii insa trebuie sa stiti ca nu sunteti obligati sa sesizati comisia ci puteti merge DIRECT in instanta, asta pentru a scurta timpul de asteptare.

Actiunea in instanta reduce timpul in care poate fi descoperit si sanctionat cazul de malpraxis si de asemenea de recuperare a daunelor pricinuite.

Cine face parte din comisia de Malpraxis din cadrul DSP?

 • 2 reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 • 2 reprezentanţi ai casei judeţene de asigurări de sănătate sau a municipiului Bucureşti;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor dentişti;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al farmaciştilor;
 • 2 reprezentanţi ai ordinului judeţean al asistenţilor şi moaşelor din România;
 • un expert medico-legal, numit prin decizie a conducătorului instituţiei din care face parte – cu privire la acesta trebuie sa stiti ca NU se poate afla in niciun caz de incompatibilitate si nici nu poate sa perfecteze lucrarea daca este in relatii cu una dintre partile impricinate;

Pe scurt, atributiile acestei comisii sunt de natura administrativa si nu judiciara, contencioasa. Pentru a obtine despagubiri, cei pagubiti trebuie sa ajunga in fata instantei.

ATENTIE – Pentru plata despagubirilor ce deriva din fapta de malpraxis, raspunde ASIGURATORUL MEDICULUI, SPITALULUI SAU FURNIZORULUI DE ECHIPAMENT MEDICAL.

Ce atributii efective are comisia de Malpraxis si ce poate ea sa rezolve de fapt?

Avand in vedere ca discutam doar de stabilirea efectiva a cazului de Malpraxis in cadrul acestei comisii, este fara putere de tagada ca nu comisia va rezolva problema platii daunelor de natura morala sau materiala si prin urmare comisia va fi doar un punct de sprijin prin care, daca se va constanta fapta de malpraxis, cel ce a fost supus procedurii gresite sau familia acestuia, vor avea posibilitatea de a ajunge in instanta pentru a solicita plata de daune.

In schimb, comisia are atributii cu privire la partea admistrativa a procedurii si anume –

stabileşte, prin decizie adoptată în maximum 3 luni de la data sesizării, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis;

– comunică decizia, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării, tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului; j) întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 1 februarie a anului următor celui pentru care se întocmeşte acest raport;

Astfel, daca a existat un caz de malpraxis, comisia dupa sesizare, in acest termn de 3 luni, trebuie sa-i raspunda celui interesat, daca a fost supus unei proceduri de malpraxis, sau nu.


Operatie gresita sau interventie medicala eronata? Ce face pacientul sau familia acestuia cu decizia comisiei de malpraxis?

Asa cum am aratat, practic comisia stabileste doar daca a fost sau nu caz de malpraxis. Spre exemplu o operatie gresita pe care un pacient o poate doar banui, poate fi stabilita legatura de cauzalitate clara intre fata de malpraxis si prejudiciu, prin decizia instantei.

In conditiile in care claseaza plangerea, pacientul sau familia acestuia, pot merge si ataca in instanta raspunsul iar daca se confirma cazul de malpraxis, se pot adresa instantei de judecata pe baza acestei decizii , in vederea stabilirii valorii daunelor morale si materiale pe care trebuie sa le plateasca cel sau cei vinovati. Stabiliti o programare aici.

In cat timp se prescriu faptele de malraxis?

Legea nr. 95/2006, prevede urmatoarele aspecte –
Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

ATENTIE – Confidenţialitatea informaţiilor.

Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială. Încălcarea confidenţialităţii de către membrii comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform dispoziţiilor legale.

Cum se face sesizarea la Comisa de Malpraxis si apoi la Intanta de Judecata? Malpraxis Si Despagubirea Victimei doua elemente comune.

Comisia poate fi sesizată de:

a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

Persoanele menţionate la art. 25 înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:

a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;

b) calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;

c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);

d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;

f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;

g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

Ce se anexeaza plangerii?

La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:

a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;

b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

Sesizarea instantei de judecata cu privire la obligarea platii de daune materiale si morale!

Instanta de judecata este Judecatoria si poate fi sesizata prin intermediul unui specialist care sa va intocmeasca dosarul de malpraxis fie dupa primirea raspunsului de la comisie fie chiar si inainate, oricum in instanta urmand sa fie facuta expertiza ce va determina daca a fost malpraxis sau nu!

Cine raspunde pentru Malpraxis? Doar medicul sau si unitatea spitaliceasca?Cine este răspunzător pentru o pierdere a sarcinii?

În caz de malpraxis atat individual cat si solidar, aceștia vor răspunde civil pentru prejudiciile produse pacientului. Faptele de malpraxis produse prin neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, cât și actele individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament, toate sunt considerate fape de malpraxis.

Personalul medical va răspunde civil şi pentru prejudiciile ce rezida din nerespectarea referitoare la confidenţialitatea, consimţământul informal dar şi obligativitatea acordării asistenţei medicale, ori în cazurile în care personalul medical îşi depăşeşte limitele competentei. De aici tragem concluzia ca nu doar faptele medicale atrag raspunderea dar si actele in sine.

Unitatea sanitară raspunde fie independent fie împreună cu personalul medical-in solidar.

Unităţile sanitare, publice sau private, în calitate de furnizori de servicii de sănătate, răspund civil pentru prejudiciile produse pacientului în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa:

 • infecţiilor nosocomiale;
 • defectelor cunoscute ale aparaturii medicale;
 • folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și a altor substanţe medicamentoase şi sanitare, după depășirea termenului de valabilitate sau a perioadei de garanție;
 • acceptării de aparatură medical, materiale sanitare, substanțe medicamentoase și sanitare de la furnizori, fără asigurarea prevăzută de lege;
 • subcontractării de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fără asigurare de răspundere civilă în domeniul medical.

Unităţile sanitare răspund în condiţiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta.

Spre exemplu, cazul de mai sus prin care doctorii au observat totusi ca este o problema dar nu au inteles sa intereneze pacientul, denota clar raspunderea pe toate cele 3 planuri a celor ce au luat aceasta decizie, de aceea este extrem de important ca atunci cand se vorbeste despre malpraxis sa existe o legatura de cauzalitate, exact ca in cazul infractiunilor, intre Fapta si prejudiciu.

Producătorii de echipamente medicale sau de medicamente

Producătorii de echipamente şi dispozitive medicale sau substanţe medicamentoase răspund pentru prejudiciile produse pacienţilor generate în mod direct sau indirect de defectele ascunse ale echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie/ valabilitate, conform legislaţiei în vigoare.

Astfel, tragem concluzia ca si in ipoteza in care nu se discuta despre o culpa medicala, Malpraxisul poate sa apara prin folosirea unor echipamente medicale necorespunzatoare, ce fac periculoasa pentru viata pacientului sau integritatea lui corporala, folosirea lor.

Cand se poate atrage raspunderea penala pentru malpraxis?

Asa cum am dezvoltat mai sus, plangerea penala / atragerea raspunderii penale, poate sa intervina de fiecare data cand a existat o vatamare a sanatatii/integritatii corporale pana in 90 de zile(fapta fiind catalogata de catre codul penal ca fiind loviri si alte violente),sau daca ingrijirile medicale sunt peste 90 de zile fapta este incadrata la vatamare corporala.

Exista si situatii cand pacientul moare din culpa profesionala sau din pricina folosirii unor aparaturi neconforme si atunci exista o raspundere pentru fapta de ucidere din culpa sau in alte cazuri chiar omor daca este cazul .

Infractiuni precum vatmarea fatului sau vatamarea nou nascutului sunt pedepsite in legatura strica cu efectuarea unor proceduri gresite, deci infractiunile rezida din fapta de malpraxis. Cazul de malpraxis si despagubirea victimei sunt doua elemente inrudite ce deriva unul din celalalt.

Intodeauna trebuie sa apelati la un avocat specializat in malpraxis pentru a putea evalua situatia si a va indica efectiv ce demersuri trebuie sa faceti.

Daca ati fost supusi unei proceduri medicale gresite sau daca suspicionati un caz de malpraxis, completati formularul de mai jos pentru a putea evalua cazul dvs.

Conversie Credit La Curs Istoric-Banca Transilvania Obligata Sa Transforme Creditul Din Franci In Lei Si Sa Restituie Banii Incasati Din Fluctuatiile De Curs

Conversie Credit la cursul istoric dupa ce banca a folosit clauze de natura abuziva in cadrul contractului de credit.

Clauza de risc valutar, eliminata din contract pentru lipsa de previzibilitate iar faptul ca insasi instanta de judecata o catalogheaza ca o clauza de “risc valutar”, rezulta pe mai departe ca sustinerile bancilor propagate pe ani de zile cu privire la faptul ca in contracte nu ar exista o asemenea clauza de risc valutar, este anulata prin hotararea si dispozitivul instantei de judecata.

Decizie de conversie din CHF in RON si obligarea paratei Banca Transilvania sa restituie integral toate sumele de bani ce au fost platite in excedent fata de cursul valutar de la data de 01.08.2008 si anume
2.1554 lei / franc elvetian.

Creditul contractat de catre debitori avea o valoare de 67000 de chf iar contractul a fost semnat in data de 01.08.2008. Astfel, raportandu-ne la valoarea franctului elvetian de la 01.08.2008 si anume 2.1 lei/chf, orice fluctuatie ce a depasit aceasta valoare va fi restituita imprumutatilor.

Daca facem un calcul ce inseamna transformarea creditului de 67000 de CHF in lei, in momentul de fata ar fi 140000 de lei iar daca raportam la cursul actual aceeasi suma inseamna 33000 de CHF.

Avand in vedere ca instanta a dispus inclusiv restituirea excedentului platit, calculat orientativ la 18000 de CHF, asta inseamna ca debitorul va mai ramane cu suma de 15000 CHF de platit.

De mentionat este si faptul ca prezentul contractul era in desfasurare si nu se afla in procedura de executare silita sau in alt demers de contestatie la executare, insa acest lucru nu exclude ca si cei aflati in executare silita deja sa beneficieze de inghetarea cursului valutar, in conditiile in care se dovedeste ca clauza de risc valutar din contractul lor este abuziva.

ASTA INSEAMNA UN CALCUL CORECT!!!

Solutia instantei mai jos-

Dosar: 16101/211/2018

NumeCalitate parte
Reclamant PATRANJAN LILIANA
Reclamant PATRANJAN PETRU VASILE
Reclamant PATRANJAN MARIAN DANIEL
Reclamant PATRANJAN PETRU
Pârât BANCA TRANSILVANIA SA

Şedinţe

26.03.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet C5-NCPC
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii P. L., P.P.-V., P. M. D.,P. P.,toţi cu domiciliul în jud. Braşov, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor la de procedură la SCPA Cuculis si Asociaţii Bucureşti, în contradictoriu cu pârâta B. T. SA, J, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu sediul procesual ales în Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud.
Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar, prevăzută la art., 4.1 din Contractul de credit nr. 0158778 din 01.08.2008.

Dispune eliminarea clauzei şi repunerea părţilor în situaţia anterioară existenţei clauzei, prin obligarea paratei la: efectuarea conversiei în lei a creditului acordat începând cu data de 01.08.2008, dată la care valoarea CHF faţă de RON s-a apreciat cu peste 10% raportat la valoarea CHF faţă de RON de la data semnării Convenţiei de credit nr. 0158778 din 01.08.2008;
-recalcularea ratelor lunare şi emiterea unui nou grafic de rambursare aferent Convenţiei de credit nr. 0158778 din 01.08.2008 în care să prevadă restituirea creditului în lei, conversia CHF în lei făcându-se la data de 01.08.2008.

Dispune restituirea sumelor încasate în plus, ca urmare a diferenţei de curs între cel existent la data încasării şi cel de la data de 01.08.2008, cu dobânda legală, calculată de la data achitării lor, până la data restituirii efective. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Calea de atac şi motivele se depun la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26 martie 2019 .
Document: Hotarâre  2057/2019  26.03.2019 –Conversie Credit curs istoric.

Solutia instantei, de reconversie a creditului din chf in lei si inghetare a cursului valutar, vine la doar cateva zile dupa ce CJUE s-a pronuntat in cauza C118/17 prin care a stabilit ca acele contracte cu clauze abuzive pe segmentul riscului valtuar, pot fi anulate.

Blocarea cursului valutar este Solutia instantei, de reconversie a creditului din chf in lei si inghetare a cursului valutar, vine la doar cateva zile dupa ce CJUE s-a pronuntat in cauza C118/17 prin care a stabilit ca acele contracte cu clauze abuzive pe segmentul riscului valtuar, pot fi anulate.

De altfel, instantele de judecata s-au pronuntat si cu privire la situatiile in care creditele au fost cesionate catre recuperatorii de creante si cu toate acestea au inghetat cursul valutarl al acelor contracte de credit si sumele ce derivau din ele, in cadrul procedurilor de contestatie la executare/titlu.

Consideram extrem de importanta decizia CJUE din cauza 118/17 avand in vedere ca bancile pana acum isi faceau apararile cu privire la faptul ca aceasta clauza de risc valutar este parte din pretul contractului si nu ar fi putut fi modificata sau eliminata.

Tocmai acest aspect este transat de catre CJUE si debitorii acum au dreptul sa solicite eliminarea acetei clauze sustinute cu atat mai mult de catre decizia indicata. Opinam de altfel ca in mod nejustificat au fost retinute in alte hotarari aspectele precum ca aceasta clauza de risc valutar NU ar putea sa fie eliminata din contract, aspect ce a fost indepartat de data recenta cand CJUE s-a pronuntant.

Verificati cu ajutorul inteligentei artificiale care sunt sansele sa obtineti inghetarea cursului.

Aspectul dacă un contract de împrumut trebuie anulat în ansamblul lui atunci când s‑a constatat că o clauză ce figurează în cuprinsul acestuia este abuzivă, trebuie arătat, pe de o parte, că articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 urmărește să restabilească echilibrul dintre părți, iar nu să anuleze toate contractele care conțin clauze abuzive.

Pe de altă parte, acest contract trebuie să continue să existe, în principiu, fără nicio altă modificare decât cea rezultată din eliminarea clauzelor abuzive, în măsura în care, în conformitate cu normele dreptului intern, o asemenea menținere a contractului este posibilă din punct de vedere juridic (Hotărârea din 26 ianuarie 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punctul 71 și jurisprudența citată), ceea ce trebuie verificat potrivit unei abordări obiective (a se vedea în acest sens Hotărârea din 15 martie 2012, Pereničová și Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punctul 32).

Puteti efectua o programare in cadrul societatii noastre de avocati urmand link-ul de aici.

Completati formularul de mai jos pentru a solicita analiza contractului de credit.