Desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de construire

În cazul identificării unor lucrări realizate fără autorizaţie, descrierea acestora în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei trebuie să fie completă, prin menţionarea expresă a lucrărilor vizate şi a locului/părţii din imobil unde acestea au fost realizate.

Neindicarea în cuprinsul procesului-verbal a acestor detalii face imposibilă dispunerea ulterioară a unor măsuri de desfiinţare a lucrărilor realizate, întrucât trebuie desfiinţate numai acele lucrări ce erau executate în momentul constatării faptei şi nu cele efectuate ulterior sau alte lucrări despre care s-ar bănui că ar fi fost realizate fără autorizaţie de construire.