Procedura Exproprierii Pentru Utilitate Publica-Despagubiri Expropriere-Avocat Cuculis

Expropriat De Fapt Sau De Drept?Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local-Avocat Cuculis

Exproprierii Pentru Utilitate Publica
Exproprierea

Etapele procedurii de expropriere sunt:

a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local;

b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor;

c) transferul dreptului de proprietate;

d) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere

Contestarea exproprierii poate fi facuta in instanta, verificati procedura aici.

Etapa a III-a – Transferul dreptului de proprietate

Art. 9. – Jurisprudență in cazul Exproprierii Pentru Utilitate Publica (15)

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin. (2), expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2)Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestația asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.

Update pentru procedura de expropriere la 2019:

Cum calculeaza statul despagubirea cand trebuie sa dea bani si cum calculeaza cand trebuie sa primeasca bani

Sa incepem cu Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, care ne spune ca, expropriatorul, stabileste despagubirea prin raportare la grila notariala, art. 5 alin. (1) din legea anterior mentionata „…expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici si termenul in care acestea se vireaza…”

De asemenea, la art. 11 alin. (8) din aceiasi lege se prevede ca „Raportul de evaluare se intocmeste avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Mai mult, prin Legea nr. 233/2018 care a modificat Legea 255/2010, i s-a impus si instantei de judecata sa calculeze despagubirile prin raportare la grila notarilor, art. 22 alin. (6) „Expertii, la realizarea raportului de expertiza, precum si instanta vor tine seama de expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate.”

Ce prespune mai exact calculul despagubirilor conform grilei notariale in cazul Exproprierii Pentru Utilitate Publica?

Chiar in „STUDIU DE PIATA PENTRU ANUL 2019 PRIVID VALORILE MINIME IMOBILIARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETELE ILFOV, CALARASI, GIURGIU, IALOMITA SI TELEORMAN.” (beneficiarul lucrarii fiind Camera Notarilor Publici Bucuresti), la OBIECTUL LUCRARII se precizeaza ca „Lucrarea urmareste stabilirea valorilor minimale orientative pentru proprietati imobiliare de tip rezidual, comercial, si industrial pentru uzul Birourilor Notariale, avand in vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal, reprezentand un studiu al pietei locale, bazat pe analiza tranzactiilor efectuate in anii anteriori si pe anticiparea evolutiei viitoare.”

In cazul exproprierii pentru utilitate publica, cei care urmeaza sa fie stramutati de pe propriile proprietati pot contesta valoarea sumei pe care urmeaza sa o primeasca.

Totodata, la SCOPUL LUCRARII se precizeaza ca „Utilizarea valorilor cuprinse in ghid ca referinta in rapoartele de evaluare sau ca justificare a pretului unor tranzactii imobiliare de catre persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat nu se recomanda, deoarece abaterile pot fi semnificative….”

Mai mult, in punctul de vedere al ANEVAR privind studiile de piata realizate de Camerele Notarilor Publici „Valorile orientative ale proprietatilor imobiliare din studiile de piata realizate la solicitarea camerelor notarilor publici constituie un instrument util pentru impozitarea tranzactiilor.

Acestea nu reprezinta rezultatul unei evaluari, astfel cum este aceasta activitate reglementata prin OG nr. 24/2011 si utilizarea lor nu poate fi extinsa la alte scopuri. Fiecare proprietate este unica, are caracteristici unice reflectate in valoarea estimata conform Standardelor de evaluare.

Un exemplu in acest sens este cazul a doua terenuri invecinate, care au aproximativ aceeasi suprafata, dar unul are un front stradal mic si altul un front stradal mare. Aceasta diferentiere determina un regim total diferit de construire, care influenteaza radical valoarea de piata a terenului.

In concluzie, studiile de piata utilizate de catre camerele notarilor publici nu pot fi avute in vedere pentru compararea si/sau critica rezultatelor consemnate in rapoartele de evaluare realizate in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare.”

Cele prezentate mai sus nu mai au nevoie de comentarii suplimentare, este evident faptul ca raportarea la grila notarilor nu poate conduce in nici un caz la stabilirea unei despagubiri juste astfel cum este prevazut in Constitutie art. 44 alin. (3) „Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.

Asadar, cand statul trebuie sa dea bani, acesta merge pe principiul ca prorpietatea trebuie evaluata la minim, indiferent daca pretul este just sau nu, daca reprezinta valoarea reala sau nu.

Sa vedem insa ce se intampla cand statul trebuie sa primeasca bani in cazul Exproprierii Pentru Utilitate Publica

Potrivit art. 8 din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local „(1) In vederea vanzarii spatiului comercial sau de prestari de servicii, comisia stabileste un pret minim de vanzare, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de comisie prin licitatie publica organizata in termen de 10 zile de la constituirea comisiei.

(2) Pretul minim de vanzare, stabilit potrivit alin. (1), va fi avut in vedere ca baza de negociere, in cazul vanzarii prin negociere directa, respectiv va fi cuprins in oferta de vanzare prin licitatie publica cu strigare.”

De asemenea, la art. 363 alin. (6) din OUG 57/2019 privind codul administrativ „Cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel, pretul minim de vanzare, aprobat prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a autoritatilor deliberative de la nivelul administratiei publice locale, dupa caz, va fi valoarea cea mai mare dintre pretul de piata determinat prin raport de evaluare intocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati, in conditiile legii, si selectati prin licitatie publica, si valoarea de inventar a imobilului.”Se poate observa foarte usor ca, in cazul in care statul doreste sa primeasca bani prin vanzarea uni bun, raportul de evaluare nu se mai raporteaza la grila notarilor care stabileste valoarea minima a proprietatilor, din contra, pretul minim de vanzare se va raporta la cele mai mari valori.

Asadar, din cele expuse mai sus, se poate observa foarte usor ca, statul se comporta ca un bisnitar, care urmareste intodeuna sa pacaleasca partenerul de afaceri, prin cumpararea la un pret cat mai mic si prin vanzarea la un pret cat mai mare, mai mult, in unele cazuri, statul chiar te obliga sa-ti cumpere bunul, in coditiile stabilite de el, respectiv la pretul minim.

av. drd. Cuculis Adrian

0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.