CNSC-Contestatie Licitatii Publice-Legislatia Achizitiilor Publice Modificata-Contestarea Licitatiei Si Cautiunea De 2% Modificari Pe Achizitii Directe-Avocat Cuculis

Noua Legislatie A Achizitiilor Publice-Cel Care Contesta Licitatia Trebuie Sa Plateasca 2% Din Valoarea Contractului-Curtea De Conturi Monopol Pe Sanctiuni-Avocat Cuculis

Dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, o serie de acte normative din cadrul si sfera licitatiilor si achizitiilor publice, s-au modificat si ele.

Ce acte normative s-au modificat

– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
– Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Schimbari in ceea ce priveste contestarea procedurii de atribuire a contractelor si a licitatiilor publice.

Inserarea unei cautiuni in ceea ce priveste contestarea unei achizitii publice, este din punctul nostru de vedere o usoara blocare a accesului la justitie insa exista niste limite dupa cum se arata, pentru pragul cautiunii –

Pentru solutionarea contestatiei, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune stabilita, sub sanctiunea respingerii acesteia. Este vorba de minim 2% din valoarea stabilita a contractului.

Adica tragem concluzia ca actiunea NU mai este permisa daca nu este platita si cautiunea confom formulelor de mai jos-

a) 2% din valoarea estimata a contractului, in cazul in care aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei;

b) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei;

c) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei;

d) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei.

Ce se intampla cu cautiunea?

Cautiunea depusa se restituie, la cerere, dupa solutionarea prin hotarare definitiva a plangerii, respectiv dupa incetarea efectelor suspendarii procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului. Sunt scutite de la depunerea cautiunii autoritatile contractante.

Noutati cu privire la combaterea coruptiei si alte forme de fraudare a licitatiilor!

Noutatea se regaseste si in faptul ca vom avea achizitii directe pentru anumite sume astfel – “autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei. În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 10.000 lei, fără TVA, autoritatea contractantă are dreptul de achiziţiona produsele, serviciile sau lucrările pe bază de document justificativ, fără utilizarea sistemului electronic de achiziţii publice”.

Curtea De Conturi Principalul Supraveghetor al licitatiilor!

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Legea Achizitiilor Pulblice 2016 – Noi Modificari Pe Legea De Achizitie Publica – Avocat Cuculis

Legea achizitiilor publice modifica in 2016, aduce schimbari de optica in asa fel incat contractele “mici” sa poata fi incuviintate direct, fara licitatie publica – avocat Cuculis

Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.

Ca si noutate discutam despre faptul ca autoritatea contractantă va avea dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii atunci când valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 132.519 lei.

În cazul lucrărilor, achiziţionarea directă va putea fi făcută dacă valoarea estimată este mai mică de 441.730 de lei.

Pragurile achiziţiilor publice directe ce vor trebui respectate vor rămâne, cel puţin momentan, neschimbate, conform unui pachet legislativ publicat recent în Monitorul Oficial, noutatea fiind că ele nu vor mai fi stabilite în euro, ci în lei.
Astfel – autoritatea contractantă va avea dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii atunci când valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 132.519 lei (aproximativ 30.000 de euro, la cursul actual leu-euro), fără TVA. În cazul lucrărilor, achiziţionarea directă va putea fi făcută dacă valoarea estimată este mai mică de 441.730 de lei (aproximativ 100.000 de euro, la cursul actual leu-euro), fără TVA.

Legea prevedea in forma trecuta, ca  pragurile sa fie mentionate in EURO – acum sunt trecute in moneda nationala!

OG. 34/2006 practic, fosta lege a achizitiilor si licitatiilor publice stabileşte că pragurile sunt în euro şi sunt următoarele: achiziţionarea directă este permisă până în limita a 30.000 de euro, fără TVA, în cazul fiecărei achiziţii de produse/servicii; achiziţionarea directă este permisă până în limita a 100.000 de euro, fără TVA, în cazul fiecărei achiziţii de lucrări.

Astfel, prin noul proiect achizitiilr publice directe vor fi stabilite în lei, acestea nu vor mai fi supuse fluctuaţiilor cursului leu-euro. În prezent, pragurile de 30.000 de euro şi 100.000 de euro trebuie echivalate în lei, ceea ce înseamnă că pot exista diferenţe, în funcţie de cursul leu-euro.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Regulamentul De Achizitii Publice Simplificat – Avocat Cuculis

Avocat Achizitii Publice 2016 – Regulament privind simplificarea achizițiilor publice

Achizitiile publice din Romania s-au lovit intodeauna de latura birocratica, astfel la data de 5 ianuarie 2016 a fost adoptat noul ”Document unic pentru achizițiile publice europene” (European Single Procurement Document – ESPD).

Totul se reduce la sarcina administrativa, astfel se va reduce considerabil aceasta sarcina pentru companiile interesate în a câștiga un contract de achiziții publice, în special IMM-uri.

Companiile vor putea să transmite electronic o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că îndeplinesc criteriile de eligibilitate sau cerințele de capacitate comercială, urmând ca doar compania câștigătoare să prezinte documentele justificative necesare. Este în curs de realizare un sistem gratuit on-line pentru toate statele membre și firmele interesate. Noua procedură va înlocui vechile sisteme, cu diferențe semnificative între statele membre.

:: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

Achizitiile publice in Romania vor fi deblocate ca si procedura iar cei interesati sa faca demersuri in vederea participarii la asemenea licitatii vor putea sa intocmeasca documentatia cu mai multa usurinta.

Avocat Cuculis Adrian