Bancpost Si Erb New Europe Funding II BV Executare Silita Anulata Curs Valutar Inghetat Si Banii Incasati Abuziv Inapoiati-Avocat Cuculis

Bancpost S.A si Europe Funding II BV-Nu doar anularea executarii silite dar si Inghetarea Cursului Valutar si recuperarea banilor platiti in baza clauzelor abuzive inserate in contract- Doua decizii de data recenta prin care Bancpost si Europe Funding II BV o incaseaza serios-Avocat Cuculis

Dosarul de inghetare a cursului valutar in cadrul contestatiei la executare, a venit motivatia instantei, iar mai jos avem practica impotriva BANCPOST- Decizia de mai jos a si fost prezentata cu titlu de posibilitate extraordinara de a ingheta cursul valutar in cadrul contestatiei la executare.

Dosar: 24109/302/2016

avocat Cuculis

 

Dosarul de mai jos vizeaza anularea intregii EXECUTARI SILITE dar si recuperarea dobanzii-

Dosar: 2291/173/2016

MIHULEAC MIHĂIŢĂ LIVIU Contestator
BANC POST S.A. Intimat
ERB NEW EUROPE FUNDING II BV Intimat
MIHULEAC MIHĂIŢĂ LIVIU- LA CABINET AVOCAT CUCULIS SI ASOCIATII Contestator

 

Şedinţe

14.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 3 – Civil – Miercuri
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate excepţia netimbrării acţiunii, excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare întemeiate pe presupusul caracter abuziv al clauzelor contractuale şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, excepţii invocate de către intimata SC Bancpost SA.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatorul Mihuleac Mihăiţă-Liviu cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea catelor de procedură la Biroul de avocatură Cuculis şi Asociaţii din Bucureşti, Şos. , prin avocat Cuculis Adrian, în contradictoru cu intimaţii SC Bancpost SA, cu sediul social în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2, Bucureşti, CIF RO 404416, J40/9052/1991 şi ERB NEW EUROPE FUNDING II BV cu sediul social în Naritaweg 165, 1043BW, Amsterdam, Olanda şi cu sediul procesual în Bucureşti, str. Plantelor nr. 60, parter, apt. 2, Sector 2.

Dispune anularea tuturor actelor de executare silită întocmite în cadrul dosarului executional nr. 1304/2013 al BEJ Mircea Bogdan Constantin cu sediul în Mun. Adjud, str. A. I. Cuza nr. 78, jud. Vrancea şi a încheierii nr. 1231 pronunţată la 08.10.2013 de Judecătoria Adjud în dosarul nr. 2380/173/2013.

Constată caracterul abuziv al clauzei de la punctul 4.1 teza I din contractul de credit nr. 181CSF5082210001/08.08.2008 conform căreia „creditul se acordă cu o dobândă de 8,95 % pe an valabilă în primele 90 de zile de la data acordării iar la încetarea acestei perioade se va aplica dobânda variabilă pentru credite de nevoi personale în CHF în vigoare în acel moment” şi al clauzei de la punctul 4.3 din contract conform căreia „pe parcursul derulării contractului, banca îşi rezervă dreptul de a modifica dobânzile şi comisioanele bancare”.

Obligă intimata ERB NEW EUROPE FUNDING II BV la plata către contestator a sumei de 3.671, 35 CHF. Obligă intimatele la plata către contestator a sumei de 4.675 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge ca nefondate celelalte capete de cerere. Cu apel în 10 de zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Adjud. Pronunţată azi, 14.06.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    14.06.2017

http://portal.just.ro/173/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=17300000000029079&id_inst=173

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

Incuviintarea Executarii Data De Executor Este Neconstitutionala – Art. 666

Executorii judecatoresti nu mai pot incuviinta singuri executarea silita – am invins mafia executarilor silite. Executorii de carton ies din birouri si trebuie sa se adreseze instantelor de judecata.

Articolul de mai jos este NECONSTITUTIONAL:

De asemenea in dosarul nostru aflat la judecatoria sectorului 3http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000453839&id_inst=301

ccr

26.11.2015 – Ora estimata: 08:30
Complet: C 24 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 alin.2 şi 5 ( fost art.665 alin.2 şi 5) din Codul de procedură civila republicat , raportată la art. 1 , art. 21 , art. 44, art.126 din Constituţie, excepţie ridicată de către contestatorul PACIA CRISTIAN , în Dosarul nr. 3653/301/2015, al Judecătoriei Sectorului 3 Bucure?ti. Definitivă. Fixează termen la data de 14.01.2016 pentru soluţionarea contestaţiei la executare, dată la care vor fi citate părţile. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 26.11.2015
Document: Încheiere de şedinţă    26.11.2015

DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE SESIZATA DE CATRE O ALTA INSTANTA DIN ORADEA
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis  excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.666 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale. Curtea a stabilit că acestea contravin prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(4), prin prisma exercitării de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor judecătoreşti, precum şi ale art.21 alin.(3) şi art.124, prin prisma faptului că declanşarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc, iar, în acest fel, pe de o parte, exigenţele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparţialităţii şi independenţei autorităţii, nu sunt respectate, iar, pe de altă parte, înfăptuirea justiţiei este „delegată” executorului judecătoresc.În ziua de 17 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi a art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.29 din Legea nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe. Curtea, având în vedere art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a constatat că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie reglementarea corespondentă din actul de bază, şi anume art.665 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.545 din 3 august 2012. Soluţia legislativă cuprinsă în această dispoziţie, în urma republicării Legii nr.134/2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.247 din 10 aprilie 2015, a fost preluată în art.666, text asupra căruia Curtea s-a pronunţat prin prezenta decizie. Art.666 priveşte, în esenţă, încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc.

De asemenea, Curtea a reţinut încălcarea art.147 alin.(4) din Constituţie, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia Curţii Constituţionale nr.458 din 31 martie 2009, ignorând exigenţele constituţionale stabilite prin aceasta.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoria Oradea – Secția civilă.

Articolul 666 Incuviintarea executarii silite
(1) Cererea de executare silita se solutioneaza in maximum 3 zile de la inregistrarea ei.
(2) Executorul judecatoresc se pronunta asupra incuviintarii executarii silite, prin incheiere, fara citarea partilor. Motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.
(3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 657 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, si modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta.
(4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc competent sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.
(5) Executorul judecatoresc va respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:
1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;
2. hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu este investit cu formula executorie;
4. creanta nu este certa, lichida si exigibila;
5. debitorul se bucura de imunitate de executare;
6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot duce la indeplinire prin executare silita;
7. exista alte impedimente prevazute de lege.
(6) Incheierea prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite poate fi supusa controlului instantei de executare pe calea contestatiei la executare, in conditiile legii. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare.

 

Traducerea deciziei – NU VETI MAI PUTEA FI EXECUTATI SILIT FARA SA STITI INAINTE ACEST LUCRU – TOATE INCUVIINTARILE DE EXECUTARE VOR APAREA PUBLIC SI PUTETI STI CU CEL PUTIN INAINTE CU O LUNA SA PRIMITI ACTELE DE EXECUTARE.

 

AV. CUCULIS ADRIAN

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Cum Am Ajuns Sa Fim Vanduti Total La Banci? Retrospectie A Unui Avocat De Drept Bancar

Cum am ajuns sa fim vanduti total la Banci? Retrospectie a unui avocat de drept bancar.

Scurte consideratii  cu privire la creditarea din Romania, inca din 2003.

aaaPentru multe persoane, normale BNR reprezinta chiar si acum la mai mult de 10 ani de la implementarea lor, o necunoscuta, probabil asa s-a dorit sa fie norma prin care BNR stabilea si limita riscul la creditele acordate.

In Norma BNR nr. 15/2003, apare un articol care aproape ca a fost aruncat la gunoi prin sintagma “Credit doar cu buletinul” sau atunci cand discutam despre o anume “bonitate” a imprumutatului si asta sa nu zica bancile vreodata cu “tupeul” de rigoare, ca tot imprumutatii au fost cei care s-au “lacomit”.

Nu stimabili, cei ce stateau la etajul 14 sau dupa posibilitatile financiare de a construi zgarie nori pe pamant Romanesc, ati fost atat de interesat de bunul mers al tarii noastre incat ati fost in stare sa acordati credite “pe cuvant”.

Incepem astfel din 2003, consideram ca este suficient  timp de reflexie pana la zi-

Prima greseala – Art. 7 din norma BNR 15/2003

(1) Aprobarea fiecărui credit de consum se face în condiţiile stabilite de normele interne de creditare ale împrumutătorilor.

Sa nu avem discutii si BNR sa vegheze precum FNI la somnul nostru, lasam toate popoarele lumii sa-si deschida banci la noi in tara cu absolute propriile conditii, eventual si pentru un mai bun mers al  economiei, daca nu ne platesc la timp ii sunam sa isi vanda ceva repede de prin  casa, iar cei care ma urmaresc de ani de zile stiu la ce ma refer(da, au fost cazuri si nu putine).

Mai apoi intra in vigoare Norma Bnr 10/2005 si incepem sa descoperim ce inseamna o polita de asigurare pentru creditul acordat, (3) Poliţele de asigurare având ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată, încheiate fie de către debitor, fie de către împrumutător, se încadrează în categoria garanţiilor personale. Extras din Norma nr. 10/2005 > Art. 8. > (3)

Poate va amintiti totusi, ce s-a intamplat in caz de neplata, evident, nimic ati fost executat silit de catre banca desi exista aceasta asigurare, pentru care Banca nu a explicat de fapt ce inseamna aceasta polita de asigurare iar imprumutatii au crezut ca sunt “asigurati”.

Tinand cont ca din 2003/2004 am inregistrat crestere economica, acelasi BNR  ne spune –

 • La evaluarea bonităţii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, ale solicitantului şi ale familiei acestuia, decurgând din contractul de credit, precum şi din alte contracte de aceeaşi natură, cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumpărare de bunuri în rate, indiferent de creditor, să reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia. Extras dinNorma nr. 10/2005 > Art. 11. > (1)

Astfel, ce constatam de aici? O crestere a GRADULUI DE INDATORARE, fiindca de ce sa nu le dam mai mult si vedem noi pe urma ce se va intampla, asta pentru ca banca este cea lacoma si nu dumneavoastra pentru ca ati vrut sa traiti in Romania.

Momentul pe care il pot numi “Actual” este si momentul de la care  au inceput si problemele in franci elvetieni, intamplator fiind concurent cu aparitia Normei BNR 3/2007.

Prim data vom citire –

Norma din 2007 aduce anumite sanctiuni pentru prima data pentru nerespectarea acordarii creditelor, gata de data aceasta chiar am reusit sa reglementam totul ca la carte –

– Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, la art. 52 alin. (2) şi la art. 53 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiarfiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.

Dar totusi pentru o justa aplicare a legii, aceeasi norma BNR prevede totusi ca aceste sanctiuni nu se vor aplica chiar pentru toti, astfel pentru bancile comerciale cu sediul intr-un alt stat membru  se vor excepta aceste sanctiuni si doar cunoastem ca avem o puzderie de banci care se incadreaza in aceasta situatie, banci care au dat credite in franci  –

 • Sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament instituţiile financiare care intră sub incidenţa secţiunii a 2-a a cap. IV şi secţiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Extras din Regulamentul nr. 3/2007 > CAPITOLUL I > Art. 1. > (2)

De unde BNR emitea norme si reglementari si aici va rog sa fiti cu totii atenti, din 2 in 2 ani, cum se face ca din 2007 si pana in 2011, adica dupa ce v-au vandut credite in franci si cu risc valutar pana la cer, aceasta tace si apare in 2011 dupa ce “Katrina” trecuse si arunca din nou o alta norma, care déjà venise oricum prea tarziu.

Intreb, retoric, tot spectacolul grotesc de mai sus si caderea cortinei, la cate “viori” a fost jucat?

 

Av. Cuculis Adrian

0314124888

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Totul despre clauzele abuzive din contractele cu bancile, fenomentul executarilor silite, denominarea creditelor. Emisiune avocat Cuculis Adrian – Realitatea Plus

Pentru cei interesati de fenomenul clauzelor abuzive, al executarilor silite,litigiilor deschise pentru denominarea creditelor dar si a conversiei lor, va propun o emisiune de o ora impartita in 4 parti, in care subsemnatul am discutat despre toate situatiile intalnite la momentul actual cu privire la problema celor imprumutati in franci elvetieni si de actualitate aparitia crizei dolarului.De asemenea nici fata de BNR nu am avut menajamente, sau fata de bancherii consacrati care v-au scos banii cu forta din buzunare. Haideti sa nu-i lasam sa creada ca au castigat. Avocat Cuculis Adrian – Totul despre clauzele abuzive din contractele bancare!

 

https://www.youtube.com/watch?v=4sGmzsYJCHU prima parte
https://www.youtube.com/watch?v=2cdj5iBqtf8 partea a doua
https://www.youtube.com/watch?v=AT5FP74y2y4 partea a treia
https://www.youtube.com/watch?v=IE4rTHDzM9M ultima parte

Scurte consideratii ce pot fi folosite de catre toti cei care se afla in imposibilitatea platii creditelor, motivatie pentru ordonanta de blocare a efectelor contractului.

Imprumutatul a contractat acest credit in scopul achizitionarii unui bun imobil. Pe parcursul creditarii francul elvetian a inregistrat o crestere cu pana la 300% in raport de momentul zilei de 15.01.2015 moment de altfel la care s-a si inregistrat cazul fortuit in desfasurarea contractului mai sus amintit.Pe rolul Tribunalului se afla in desfasurare o solicitare de constatare ca abuziva a clauzei stipulate mai sus si anume “Imprumutatul va restitui ratele in aceeasi moneda” prin care se solicita instantei de fond ca in urma pronuntarii sa constate obligatia imprumutatului ca fiind compusa din restituirea imprumutului la un curs istoric motiv pentru care, tinand seama de faptul ca cererea mentionata a fost inregistrata la instanta in data de xxxxxx si se afla in perioada de regularizare, pentru a proteja o iminenta debalansare contractuala si pe cale de consecinta o reziliere contractuala, in baza art. 996 Cod Procedura Civila formulam prezenta ordonanta presedintiala.

Astfel, contractul de credit a fost semnat la data de xxxxxx, ceea ce inseamna in mod imediat ca se vor aplica cu precadere dispozitiile referitoare la vechiul cod civil asa cum acesta le reglementa la epoca respectiva.

Desi nenumita in  vechiul cod civil, aceste doua denumiri erau folosite impreuna ca fiind sinonime institutia cazului fortuit fiind fortata sa faca corp comun cu Forta Majora astfel  aplicabilitatea in doctrina si in diverse pasaje ale vechii reglementari  se vor regasi sub numele de Forta Majora.

Pentru a se pronunta onorata instanta pe solicitarea noastra, credem ca este necesara o aliniere si explicare a aplicabilitatii fortei majore in contractul dedus, astfel.

 1. Exterioritatea. Forţa majoră a fost şi continuă să fie o împrejurare care îşi are originea sau etiologia în afara celui care în aparenţă ar fi chemat să răspundă, precum şi câmpului său de activitate. De asemenea, sunt cazuri de forţă majoră şi unele evenimente sociale extraordinare, provocate de oameni, cum ar fi războaiele şi revoluţiile dar nu in ultimo aspect si situatia intervenita in speta de fata si anume, “explozia” cursului valutar de la o zi la alta cu peste 30% din valoarea lui la ziua anterioara. Astfel, avand in vedere faptul ca intre cele doua parti opereaza un contract de credit iar cazul aparut este exterior vointei partilor contractante se poate desprinde prima caracteristica a situatiei si anume aceea a exterioritatii situatiei.
 2. Imprevizibilitatea.Se referă, deopotrivă, la producerea împrejurării respective şi la efectele sau consecinţele sale. Dacă împrejurarea putea fi prevăzută, cel chemat să răspundă săvârşeşte o faptă culpabilă deoarece nu a prevăzut-o şi nu a luat măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau evitarea urmărilor sale prejudiciabile.

Prin urmare tragem concluzia ca atata vreme cat cursul valutar apare ca un element total extern vointei partilor contractante si anume “imprevizibilitatea” este in esenta tradusa ca “riscul valutar” este corecta prezumtia ca partile de asemenea nu aveau cum sa prevada intr-un totul acest risc valutar. Pe fondul cauzei se explica de ce, Banca este intr-o culpa evident referitoare la Riscul Valutar, poate fi o culpa cu usurinta insa, pentru a putea onorata instanta sa pronunte o hotarare in speta de fata, vom discuta in extensie prin neraportarea la toate obligatiile pe care le avea banca printre altele si de “apreciere a cursului si riscului valutar”.

Literatura de specialitate a încercat să explice ce se înţelege prin imposibilitatea de prevedere a unui eveniment şi a urmărilor sale. într-o interpretare exigentă, s-ar putea afirma că omul este capabil şi trebuie să prevadă tot ceea ce este posibil să se producă. într-o asemenea concepţie, forţa majoră nu şi-ar mai găsi nicio aplicare practică.
Certitudinea sau puternica probabilitate a producerii unor evenimente cu origine exterioară înlătură, în mod firesc, caracterul lor imprevizibil’. Este motivul pentru care se admite că imprevizibilul se deosebeşte de previzibil cu ajutorul unui criteriu de normalitate, adică după cum un eveniment are caracter extraordinar, producându-se extrem de rar, sau dimpotrivă are un caracter normal, în sensul că se produce cu o anumită regularitate.

Aşadar, în concluzie, am putea spune că pentru a fi în prezenţa forţei majore este suficient ca imprevizibilitatea evenimentului să fie normală; aceasta înseamnă că nu este necesar să fie vorba de o imprevizibilitate absolută, extraordinară sau de excepţie prin urmare, asa cum am explicat mai sus, suntem in fata unei situatii ce un consumator cat si profesionist cu un nivel mediu de cunostiinte nu aveau cum sa o prevada.

 1. Absoluta invincibilitate şi inevitabilitate. Un eveniment constituie forţă majoră numai dacă este invincibil sau irezistibil şi inevitabil. Dacă imposibilitatea de a preîntâmpina, învinge şi evita evenimentul respectiv şi consecinţele sale prejudiciabile este doar relativă, în sensul că putea fi învins sau evitat de către un om cu capacitate, prudenţă şi diligenţă maxime, dar cel chemat să răspundă nu a depus ori nu a fost capabil să depună asemenea străduinţe în acest scop, nu suntem în prezenţa forţei majore; Iarasi, inevitabil antamand fondul cauzei se va demonstra ca parata noastra Banca Comerciala ar fi putut preintampina si chiar invinge efectele riscului valutar insa, acest lucru tinde catre fondul cauzei, in esenta nefiind vorba de o veritabila dovada ce nu mai poate fi rasturnata, pana la proba contrarie, Banca NU avea cum sa preintampine o decizie luata in exteriorul tarii noastre de catre Banca Elvetiei si astfel este indeplinita si a treia cerinta.

 

Efectul principal al forţei majore este excluderea în totul sau în parte a răspunderii civile. Aceasta în funcţie de faptul dacă forţa majoră este singura cauză a prejudiciului sau, dimpotrivă, prejudiciul a fost cauzat de forţa majoră împreună sau în concurs cu alte fapte sau împrejurări.

în situaţia în care forţa majoră este singura cauză a prejudiciului, este exclusă automat existenţa raportului de cauzalitate dintre fapta pârâtului şi prejudiciu; de asemenea, indirect este exclusă şi vinovăţia persoanei respective în cazul răspunderii civile subiective. Aşadar, în lipsa condiţiilor prevăzute de lege, angajarea răspunderii civile faţă de victima prejudiciată nu mai este posibilă; în alţi termeni, răspunderea civilă nu există.

Un motiv secundar pentru care ar trebui sa fie admisa actiunea prezenta, se refera la aspectele de drept European.

Amandamentul numarul 17 al  Parlamentului European prevede pentru imprumuturile in moneda straina, urmatoarele amendamente, general valabile pentru creditele aflate in desfasurarea, astfel :

Împrumuturile în monedă străină

(1)  Statele membre se asigură că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în monedă străină, un cadru de reglementare corespunzător este instituit la momentul în care contractul de credit este încheiat, pentru a asigura cel puțin că:

(a)       consumatorul are dreptul de a converti contractul de credit într-o monedă alternativă, în condiții specificate; sau

(b)       sunt în vigoare alte aranjamente pentru a limita riscul ratei de schimb valutar căruia i se expune consumatorul în temeiul contractului de credit.

(2)  Moneda alternativă menționată la alineatul (1) litera (a) este fie:

(a)       moneda în care, în principal, consumatorul își primește venitul sau deține activele care finanțează plata creditului, astfel cum este indicat la momentul în care a fost realizată cea mai recentă evaluare a bonității în raport cu contractul de credit; sau

(b)       moneda în care statul membru în care consumatorul fie și-a avut reședința la momentul la care a fost încheiat contractul de credit, fie își are reședința în prezent.

(6)  Aranjamentele aplicabile în temeiul prezentului articol se aduc la cunoștința consumatorului în FEIS și în contractul de credit. În cazul în care în contractul de credit nu există dispoziții în vederea limitării riscului ratei de schimb valutar căruia i se expune consumatorul la o fluctuație a ratei de schimb valutar de sub 20 %, FEIS include un exemplu ilustrativ al impactului pe care îl are o fluctuație valutară de 20 %.

 

Prin urmare, putem trage concluzia ca leguitorul european prin organele abilitate a avut in vedere ca s-a aratat un  comportament iresponsabil al participanților la piață iar asta poate compromite bazele sistemului financiar, ceea ce duce la pierderea încrederii tuturor părților, în special a consumatorilor, și poate avea consecințe sociale și economice grave. Numeroși consumatori și-au pierdut încrederea în sectorul financiar, iar unii împrumutați s-au aflat în situația de a nu-și mai putea rambursa împrumuturile, astfel că numărul cazurilor de neplată și de executări silite a crescut iar astfel s-a instituit ceea ce se numeste „ semnalul de alarma” atunci cand in raport de momentul semnarii contractului de credit, suma totala la plata finala pana la inchiderea contractului creste cu mai mult de 20%, TOCMAI pentru a puutea da eficienta  punctului 2) de mai sus si in esenta, pentru a da posibilitatea consumatorului sa poata modifica creditul dupa bunul plac in moneda nationala.

Situatia greoaie cu care trebuie sa se confrunte judecatorul national este aceea ca, daca aceste reglementari pot opera cu succes pentru viitor si anume, pot ajuta pe cei imprumutati cu mult dupa 2010, atata organele abilitate ale U.E cat si practica lor alaturi de Judecatorii nationali, trebuie sa dea eficienta acestor dispozitii si prin urmare, sa dispuna in limitele dreptului european si national prin completarea OUG 50/2010, a CONVERSIEI CREDITULUI DIN MONEDA STRAINA IN MONEDA NATIONALA cu raportare la CURSUL a) fie de la data semnarii contractului, fie de la momentul in care acesta a depasit cu 20% suma de final a contractului raportat la costul initial / curs valutar.

Avand in vedere aparitia cazului  fortuit dezbatut mai sus prin prisma unicitatii expresiei fortei majore si a cazului fortuit cat si vadita disproportie aparuta in executarea contractelor de credit cu o povara financiara extrema in sarcina imprumutatului dar si pentru protejarea intereselor ambelor parti aflate in desfasurarea contractului pana la o pronuntare pe fondul cauzei asupra unor chestiuni ce tin de desfasurarea pe viitor a contractului, consideram motivata solicitarea noastra.

avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

031.412.48.88

Plata cautiunii poate fi esalonata sau poate fi scutita. Suspendarea executarii silite si alte varietati de a opri executarea silita

Plata cautiunii esalonata. Pentru cei care se confrunta cu aspectele cautiunii, a suspendarii executarii silite si in general a executarilor silite. av Cuculis Plata Cautiune esalonata.

SCUTIRE CAUTIUNE

SCUTIRE CAUTIUNE

 

Curtea clarifică întinderea protecției consumatorilor în cazul garanțiilor imobiliare asupra locuinței familiale Fiind un drept fundamental, dreptul la locuință trebuie luat în considerare de instanța națională la aplicarea Directivei 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii Directiva 93/13/CEE are ca scop apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre privind clauzele abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor și un consumator1 . În anul 2009,doamna Kušionová a încheiat cu SMART Capital un contract de credit de consum pentru suma de 10 000 de euro. Pentru garantarea creanței, s-a constituit o garanție imobiliară asupra locuinței familiale. Ulterior, doamna Kušionová a formulat o acțiune în anularea contractului de credit și a contractului de constituire a garanției, îndreptată împotriva SMART Capital, invocând natura abuzivă a clauzelor din contractul încheiat cu această întreprindere. În acest context, Krajský súd v Prešove (Curtea Regională din Prešov, Slovacia), sesizată în apel, a adresat Curții de Justiție mai multe întrebări preliminare. Instanța de trimitere dorește să se stabilească dacă clauza din contract referitoare la executarea extrajudiciară a garanției care grevează bunul imobiliar prezintă un caracter abuziv. Instanța națională precizează totodată că această clauză permite creditorului să execute garanția fără intervenția unui control jurisdicțional. Mai întâi, Curtea amintește că, potrivit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Carta consacră de asemenea dreptul la o cale de atac eficientă. Aceste imperative își produc efectele la punerea în aplicare a Directivei 93/13. În ceea ce privește executarea garanțiilor care însoțesc contractele de împrumut încheiate de consumatori, Curtea constată că Directiva 93/13 nu conține nicio precizare referitoare la executarea garanțiilor. Cu toate acestea, Curtea subliniază importanța de a determina, într-o situație precum cea în discuție în cauză, în ce măsură aplicarea protecției conferite de directivă ar fi practic imposibilă sau excesiv de dificilă. În speță, din dosar rezultă că legislația slovacă în cauză prevede, pe de o parte, că o vânzare la licitație poate fi contestată în termen de 30 zile după notificarea executării garanției și, pe de altă parte, că persoana care contestă modalitățile acestei vânzări dispune de un termen de trei luni de la adjudecare pentru a exercita calea de atac. Curtea amintește de asemenea că, pentru a proteja drepturile conferite consumatorilor de Directiva 93/13, statele membre au obligația să adopte măsuri de protecție astfel încât să prevină utilizarea în continuare a clauzelor calificate drept abuzive. În acest scop, autoritățile judiciare și administrative din statele membre trebuie să aibă la dispoziție mijloace adecvate și eficace. Mai concret, păstrând totodată posibilitatea alegerii sancțiunilor aplicabile pentru încălcările dreptului 1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273)www.curia.europa.eu Uniunii, statele membre trebuie să se asigure în mod special că acestea au un caracter efectiv, proporțional și disuasiv. În ceea ce privește caracterul efectiv și disuasiv, rezultă că, în cursul unei proceduri de executare extrajudiciară a unei garanții, instanța națională competentă ar putea să adopte orice măsură provizorie care interzice continuarea executării unei astfel de vânzări. În ceea ce privește caracterul proporțional al sancțiunii, Curtea subliniază că trebuie să se acorde o atenție deosebită împrejurării că bunul grevat de garanție este bunul imobiliar care constituie locuința familială a consumatorului. Astfel, în dreptul Uniunii, dreptul la locuință este un drept fundamental garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care trebuie luat în considerare de instanța națională în cadrul aplicării Directivei 93/13. În speță, Curtea concluzionează că posibilitatea instanței naționale competente de a adopta orice măsură provizorie ar putea constitui un mijloc adecvat și eficace de a împiedica aplicarea clauzelor abuzive, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere. MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Avocat Cuculis Adrian

0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Francul elvetian si primele masuri clare pe care le pot lua toti cei imprumutati in aceasta moneda – av. Cuculis Prima TV

Exercitiu de gandire. Va aduceti aminte acum 3 zile cand spuneam sa nu cumva sa fie o lovitura venita la nivel european, ca doar creditarea in franci elvetieni nu e prezenta doar in Romania? Ieri m-au sunat cei de la Prima Tv sa vin cu o explicatie pentru ce pot face cei imprumutati in franci in cazul in care legislativul nu ia nicio decizie.

Solutia , din punct de vedere legal nu este complexa si se traduce asa

1)Pentru cei cu litigii deschise deja vor adauga doar o cerere accesorie de ordonanta presedintiala prin care vor solicita blocarea efectelor contractului si mai precis spus a clauzelor de restituire in moneda imprumutata si secundar 2) Pentru cei care nu ai deschis un asemenea demers, vom discuta despre o depunere a cererii de denominare a creditului cu luarea in calcul a unui curs ce era valabil la momentul semnarii contractului si depunerii inscrierii cererii de chemare in judecata se va urma pasul 2 de la primul punct.


Acum ca am rezolvat intrebarea “ce putem face in instanta” fiindca au fost voci care sperau ca bancile vor lua atitudine, haideti sa ne uitam in primul rand la MINISTRUL FINANTELOR care ar trebui in primul rand sa protejeze interesele poporului si sa tragem concluzia ulterior:

Ne indeamna, deci, ministrul sa apelam la rabdare, fiindca bancile vor fi receptive si vor face ce? – Vor aplica diminuari in asa fel incat cresterea de curs valutar sa fie diminuata partial sau chiar total? Intelegeti ce vrea sa ne spuna de fapt? Ca toti ce imprumutati in franci elvetieni care vedeau in Justitie o cale de scapare de cursul de 3.6 vor fi ajutati sa nu le mai fie incasata rata lunara prin aplicarea cursului de 3.6 lei /franc ci bancile vor da dovada de intelgere si nu vor mai incasa pentru un franc 4.4 lei ci vor face o “diminuare” pana la 3.6 lei, adica acel curs valabil acum 4 zile, curs pe care toti il blamau. Cred totusi ca inainte de a se lua decizia aceasta ar trebui sa gandim in ansamblu si sa nu ne pripim sa spunem ca bancile vor rezolva si sa ne bazam mai mult pe simtul civil si pe puterea “multimii”, fiindca divizati nu se va putea infaptui ceva durabil.

av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul despre procesele colective nationale de eliminare a clauzelor abuzive din contractele de credit, denominarea creditelor din CHF, cum si cand pot fi invocate in cazul executari silite.

Interviu acordat de catre avocat Cuculis Adrian pentru  http://www.reportervirtual.ro/ in vederea acoperirii unui numar cat mai mare de intrebari si situatii prin care trec imprumutatii bancilor si mai grav, cei executati silit:

Formular de inscriere in PROCES NATIONAL COLECTIV ELIMINARE CLAUZE ABUZIVE CONTRACTE CREDIT SI DENOMINARE LA VALOAREA ISTORICA.
Am citit raspunsul dumneavoastra in legatura cu cazul BCR – Suport
Colect, prezentat, si mi se pare ca ar fi o tema de
interes si pentru cititori –

blah blah poop face

1. Exista posibilitatea de a recupera sumele platite in baza unor
clauze abuzive, chiar si atunci cand creditul a fost declarat scadent
anticipat, executat silit, rambursat anticipat sau in alte cazuri care
presupun incheierea relatiilor contractuale cu banca?

Avocat Cuculis Adrian
In primul rand trebuie sa intelegem ce inseamna o clauza abuziva si efectul declararii ei ca fiind abuzive. Totul se reduce la nulitatea absoluta a clauzei declarate ca fiind abuzive prin prisma legii 193/2000. Nulitatea absoluta fiind o nulitate de ordine publica, regimul ei poate fi aplicat oricand neavand o limitare in timp, adica si pentru 20 de ani de la finalizarea contractului. In schimb ca sa poti sa faci o cerere de constatare a caracterului abuziv al unei clauze trebuie sa ai in vedere mai multe aspecte” a) negocierea acelei clauze, transparenta ei, contraprestatia furnizorului de servicii in ipoteza aplicarii unui comision si nu il ultimul rand buna credinta si pasivitatea sau activitatea si interesul acordat acelei clauze contractuale(stanjenirea financiara ce survine in urma aplicarii ei) manifestata de catre imprumutat(debitor).
Astfel, in ipoteza in care discutam despre constatarea nulitatii absolute, acest lucru deriva din caracterul abuziv constatat de catre o instanta de judecata si poate fi cerut atata pe contestatie la executare si acest lucru l-am invocat deja atata in cazul S.C RAIFFEISEN BANK cat si BANCA ROMANEASCA SI VOLKSBNAK, dar si in cazul finalizarii contractului fie de comun acord fie prin executare sau alte metode.
2. Cum se pot  cere efectiv banii platiti in baza comisioanelor sau dobanzilor
percepute abuziv? Contestatia la executare are anumite limitari, si
oricum nu se poate cere rambursarea vreunei sume de bani. Ce cai
juridice au la dispozitie fostii clienti ai bancilor?

Avocat Cuculis Adrian
In principal, daca discutam despre un credit aflat in desfasurare, actiunea are ca obiect ” constatare nulitate act” si se refera strict la legea 193/2000 evident cu aplicarea legilor speciale, oug 174/2008 si nu in ultimul rand pug 50/2010 care a facut ravagii in priviinta dobanzilor.

Apreciez gresita expresia ca o asemenea actiune de ” contestare a executarii silite, ar avea limitari” si o sa va spun si de ce.
Art. 712 Noul cod de procedura civila si ii vom da citire, arata ca
In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca(prima conditie indeplinita), se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu(a doua conditie indeplinita, in sensul contestarii acestora sub forma cererii de nulitate absoluta), numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica(si a treia conditie este indeplinita, dat fiind faptul ca nu exista o cale specifica de a constata nulitatea absoluta a unei clauze in situatia discutarii nulitatii absolute), pentru desfiintarea lui.
3. Daca instanta  aproba, ce se intampla efectiv, in cazul celor care mai au datorii
catre banca? Se compenseaza sumele, sau ele sunt returnate independent
de datoria clientului fata de banca?

 

Avocat Cuculis Adrian

O alta mentiune pe care trebuie sa o facem se refera la “recuperarea” anumitor sume in cazul contestatiei la executare” este aceea ca debitorul contestator, poate fie sa solicite compensarea legala, a sumelor, asa cum a procedat spre exemplu judecatoria sectorului 6 fie sa anuleze fara compensare iar prin intoarcerea executarii silite sa dispunsa restituirea acestor sume, catre debitor, deci asistam la o recuperare efectiva a acestor sume. Aici aveti si decizia: http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000175082&id_inst=303

 

Avocat Cuculis Adrian
4. Daca sumele incasate abuziv de banca erau mai mari decat datoria pentru care un credit a fost declarat scadent anticipat, clientul poate invoca acest lucru pentru a cere repunerea pe graficul de rambursare initial?

Acesta este unul dintre elementele extrem de interesante si motivationale in momentul introducerii unei asemenea actiuni. Majoritatea celor care inainteaza astfel de actiuni isi au fundamentul in dreptul comun, aspect total gresit, fiindca daca luam speta general intalnita si anume : Avem doua puncte, A fiind reprezentat de punctul de semnare al contractului si B punctul final al contractului. Daca intre punctul A si B, prin perceperea unor comisioane sau dobanzi, intr-un interval sa spunem de 3 luni de zile, pana la scadenta anticipata, se constata ulterior de catre o instanta ca incasarea unor asemenea comisioane sau dobanzi ar fi putut fi egala cu datoria de la punctul declararii scadentei anticipate, atunci acel debitor este in drept sa ceara instantei repunerea in graficul de rambursare, sau in termeni de specialitate repunerea in situatia anterioara.

 

5. In ce consta actiunea in justitie pe care spuneti ca ati pus-o la punct in urma cu doi ani?

Avocat Cuculis Adrian

Actiunile au variat in tot acest timp. Initial au fost constatate in contractele de credit anumite comisioane de tip, gestiune, administrare, acordare, retragere, risc sau altele si astfel am cerut instantei anularea lor. Cu cat practica a fost una pozitiva si instatele au admis cererile noastre dar si CJUE a dat indicatii ca si mecanismul de restituire in moneda straina a creditului poate fi analizat prin prisma legii 193/2000 am format si dosarele referitoare la denominarea creditelor la momentele istorice iar cel mai nou demers se refera la invocarea acestor aspecte chiar in cadrul contestatiei la executare silita.
In cursul timpului s-a simtit nevoia de colectivizare atat in raport de ratiunea financiara a demersului cat si aceea de impact media. Atata vreme cat grupuri intregi au inteles sa actioneze in judecata si comisioanele nu erau cazuri izolate, inseamna la nivel de constiinta colectiva ca ceva era in neregula pe fondul acestor contracte de credit asa cum s-a constatat ulterior.

 

6. Exista  posibilitatea de a initia procese colective si pentru cei care au
incheiat, intr-un fel sau altul, relatiile cu bancile?

Avocat Cuculis Adrian
Acum depinde ce inseamna inchiat relatia cu banca. Daca sunt in executare silita nu se impune decat demersul de contestatie la executare, pe cand daca discutam despre un litigiu colectiv referitor la un contract finalizat atunci se poate conexa respectiva cerere, unui grup in formare, sau deja format.

Avocat Cuculis Adrian

7. Exista vreun termen de prescriere pentru a cere inapoi banii platiti in baza
clauzelor abuzive?

Nu in mod absolut. Insa in mod izolat veti mai intalni asemenea sentinte date pe fondul cauzei evident nelegale. Principiul este acela ca prescriptia incepe sa curga de la momentul constatarii nulitatii absolute iar cum nulitatea absoluta poate fi invocata oricand, se desprinde concluzia ca dupa sentinta definitiva, reclamantul are la dispozitie 3 ani sa o puna in executare.

8. Se poate cere inclusiv recalcularea sumelor  platite si respectiv a celor datorate per total catre banca, luand in  calcul cursul valutar de la data acordarii creditului (denominare)?

Avocat Cuculis Adrian
Acest aspect este legat de o serie de decizii date la nivel de Curte de Justitie a Uniunii Europene. Este vorba de cauza C – 26/13 (Arpad Kasler contra OTP). Favorabil consumatorilor.
CJUE a statuat, la pct. 57-59 : clauza care stabileste denominarea platilor in moneda straina dupa un curs majorat fata de cel de la data acordarii creditului nu face parte din pret si, deci, poate fi analizata sub raportul caracterului abuziv. Pe romaneste, aceasta clauza poate fi considerata abuziva, urmind ca instanta nationala care constata acest caracter sa o lase fara efect.

 

Avocat Cuculis Adrian

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii
www.indrumari-juridice.eu
BLOG – www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
http://indrumarijuridice.forumest.ro

Executari silite , tarif de despagubire CNADNR. Ce facem daca suntem executati silit pentru tarifu de despagubire fie cel de 28 de euro fie cel de 720 de euro pentru tiruri. Avocat Cuculis Pro Tv si Digi 24 despre procedura de contestatie la executare.

Exces de zel la CNADNR. Şoferii prinşi fără rovinietă în 2011 riscă să rămână fără bani în cont pentru că nu au plătit aşa numitul tarif de despăgubire, culmea, eliminat în 2012 din lege.

 

Aceste executări silite, în formă, ele ar fi legale, însă ele sunt de fapt abuzive. În ipoteza în care în 2012 s-a abrogat acest tarif de despăgubire, evident că în 2014 nu ai cum să pui în executare un astfel de tarif de despăgubire, pe care o lege mai favorabilă l-a desfiinţat. Constituţia României, în articolul 15, ne arată foarte clar că în cazul legii contravenţionale şi penale se va aplica întotdeuna legea mai favorabilă”, a spus avocatulAdrian Cuculis.

Cine s-a trezit cu o astfel de somaţie trebuie să se mişte repede. În cinci zile trebuie contestat onorariul executorului iar, în 15 zile, întregul proces de executare în instanţă.

Ce facem in ipoteza in care primim o poprire pe conturi si ne trezim fie ca ne-au disparut banii din cont fie ca un eventual nu mai putem sa ne folosim contul bancar, din pricina tarifului de despagubire  pe care il aveam de achitat de acum 3 ani de zile.

Art. 6

Aplicarea în timp a legii civile

(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.

In atare situatie, neavand putere retroactiva, va solicitam sa observati dispozitiile legii 144/2012 care arata foarte CLAR URMATOARELE POSIBILITATI:


Art. II
Tarifele de despagubire prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate si contestate in instanta pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se anuleaza.

IAR IN IPOTEZA IN CARE ACESTEA NU AU FOST CONTESTATE dat fiind faptul, ca asa cum se poate observa din P-V  de comunicare AGENTUL PROCEDURAL NU ESTE IDENTIFICABIL,

ART. I din legea 144/2012 alin. 2  “2. La articolul 8, alineatele (3), (3^1) si (6) se abroga” .

In atare situatie, asa ceva este inadmisibil, CA DUPA CE ORICUM AU DISTRUS  orice urma de legalitate prin aplicarea acelor tarife chiar si acum, cand legea este ABROGATA .

Aplicarea legii mai favorabile ar trebui sa fie principalul motiv pentru ANULAREA EXECUTARILOR SILITE

Universalitatea ARTICOLUL 15 
(1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii

031.412.48.88

avocat@indrumari-juridice.eu

Dobanda legala restituita alaturi de comisionul de risc. Sentinte castigate Volksbank 2014, noua procedura.

Model de actiune impotriva VOLKSBANK castigat pe COMISION RISC SI DOBANDA LEGALA.

Vedeti solutiile mai jos.

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 25993/300/2013
Data inregistrarii 12.09.2013
Data ultimei modificari: 15.04.2014
Sectie: ..
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare clz. ab., pretentii
Stadiu procesual: Fond
Nume Calitate parte
JUCALEA NICOLAE BOGDAN CU DOM. PROC. ALES LA S,C.A. CUCULIS Reclamant
SC VOLKSBANK ROMANIA SA Pârât

 

Şedinţe

20.05.2014
Ora estimata: 15:00
Complet: Amanari pronuntare Prisăcaru
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea, astfel cum a fost modificată. Constată caracterul abuziv al art.3 lit.d) şi al art.5 lit.a) din condiţiile speciale şi al art.3.5 din condiţiile generale ale convenţiei de credit nr.0123211/01.11.2007, şi, în consecinţă, declară nulitatea absolută a acestor clauze. Obligă pârâta să restituie reclamantului sumele încasate cu titlu de comision de risc în perioada 20.06.2008 – 20.06.2012, şi să plătească dobândă legală calculată asupra fiecărei sume percepute, de la data încasării la data achitării efective. Respinge capetele de cerere privind constatarea marjei de calcul a băncii, modificarea contractului de credit în sensul inserării, la art.3 lit.a), a men?iunii potrivit căreia rata dobânzii curente este formată din marja fixă de 0,15 plus indicele de referin?ă Euribor la 6 luni, restituirea excedentului de dobândă ?i inserarea în contract a clauzei potrivit căreia banca poate modifica rata dobânzii doar prin fluctua?iile indicelui de referin?ă, ca neîntemeiate. Cu apel în 30 zile de la data comunicării. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucure?ti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.05.2014.
Document: Hotarâre  6094/2014  20.05.2014

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 25994/300/2013
Data inregistrarii 12.09.2013
Data ultimei modificari: 21.05.2014
Sectie: ..
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare clz. ab., pretentii
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
DASCALU VASILICA MONICA CU DOM PROC ALES LA C.A. CUCULIS Ş Reclamant
SC VOLKSBANK ROMANIA SA Pârât

 

Şedinţe

20.05.2014
Ora estimata: 15:00
Complet: Amanari pronuntare Prisăcaru
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea, astfel cum a fost modificată. Constată caracterul abuziv al art.3 lit.d) şi al art.5 lit.a) din condiţiile speciale şi al art.3.5. din condiţiile generale ale convenţiei de credit nr.0122355/01.11.2007, şi, în consecinţă, declară nulitatea absolută a acestor clauze. Obligă pârâta să restituie reclamantei sumele încasate cu titlu de comision de risc, în perioada 20.11.2007 – 20.06.2012, şi să plătească dobândă legală calculată asupra fiecărei sume percepute, de la data încasării la data achitării efective. Respinge capetele de cerere privind constatarea marjei de calcul a băncii, modificarea contractului de credit în sensul inserării, la art.3 lit.a), a men?iunii potrivit căreia rata dobânzii curente este formată din marja fixă de 1,88 plus indicele de referin?ă Euribor la 6 luni, restituirea excedentului de dobândă ?i inserarea în contract a clauzei potrivit căreia banca poate modifica rata dobânzii doar prin fluctua?iile indicelui de referin?ă, ca neîntemeiate. Cu apel în 30 zile de la data comunicării. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucure?ti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.05.2014.
Document: Hotarâre  6092/2014  20.05.2014

 

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Executarea silita prin predarea imobilelor. Actiunea in EVACUARE. Totul despre cum putem sa ne aparam impotriva unei evacuari silite, contestatia la executare priviind evacuarea din imobile.

Articolul 575. Cod Procedura civila –

Dacă partea obligată să predea un bun mobil, determinat prin calitate şi cantitate, nu-şi îndeplineşte obligaţia în termen de o zi de la primirea somaţiei, predarea lui se va face prin executare silită.

De la acest principiu, executorul judecatoresc POATE solicita instantei de executare, respectiv instantei unde se afla bunul imobil, din care urmeaza sa fie evacuat debitorul obligatiei de a face, urmand ca dupa incuviintarea executarii silite debitorul obligatiei, sau mai bine zis persoana care ocupa abuziv imobilul , poate fi evacuata din imobil.

Mai jos aveti un model de  incuviintare a executarii priviind eliberarea imobilelor stapanite abuziv –

 

predare silita imobile

 

Impotriva executarii silite, insemnand evacuarea din imobile, debitorul, POATE SA FACA CONTESTATIE LA EXECUTARE.

In principal trebuie sa aveti in vedere faptul ca in MAJORITATEA executarilor silite pornite de catre BANCI, puteti ataca atat actele de EXECUTARE dar si cele de EVACUARE, prin contestatie la executare.

Nu va lasati abuzati de executorii judeatoresti, actionati in instanta prin CONTESTATIE LA EXECUTARE si puteti obtine desfiintarea executarii silite.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

CONTRACTUL DE ARENDA – NOUL COD CIVIL – ARENDAREA SI FORMELE DE SPRIJIN DIN AGRICULTURA – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii seminar Camera de Comert si Industrie Constanta

Baza legala Din punct de vedere juridic, arendarea este reglementata prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicata in M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011, TITLUL IV, fara a fi reglementata distinct, printr-o lege speciala, asa cum a fost Legea nr. 16 din 5 aprilie 1994, Legea arendarii, abrogata prin Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Prin Codul civil, contractul de arenda este incadrat in categoria contractelor de locatiune conform prevederilor art. 715 alin. (1) „Contractele de locatiune”, prin care se reglementeaza ca: Uzufructuarul are dreptul de a inchiria sau, dupa caz, de a arenda bunul primit in uzufruct. Definitia arendarii Arendarea este definita prin art. 1778 din Codul civil drept „locatiunea bunurilor agricole. In sensul art. 1777, locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun, in schimbul unui pret, denumit chirie. Operatiunea de arendare are drept obiect exploatarea pe o durata determinata a bunurilor agricole, contra unui pret stabilit prin contractul incheiat intre: * proprietar, in calitate de arendator; * uzufructuar, in calitate de arendas. Contractul de arendare Arendarea se face doar pe baza unui contract scris. Proprietarii terenurilor care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligatia in registrarii contractului incheiat intre parti la organul fiscal competent al arendatorului. Orice modificare care intervine ulterior incheierii contractului se inregistreaza la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. Acelasi contract trebuie inregistrat in termen de 15 zile de la data incheierii si la consiliul local unde este situat bunul agricol dat in arenda. Un exemplar al contrac-tului trebuie depus la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate pentru a fi inregistrat intr-un registru special tinut de secretarul consiliului local. Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, arendatorul persoana fizica poate opta prin contractul incheiat fie pentru impunerea finala a veniturilor obtinute din arenda, fie pentru determinarea venitului net anual in sistem real. In situatia in care se opteaza pentru a doua varianta, pentru determinarea venitului net anual in sistem real, arendatorul este obligat sa organizeze contabilitatea in partida simpla. In cazul unui contract de arendare incheiat cu o persoana fizica anterior datei de 1 ianuarie 2012, dar care se afla in curs de derulare in anul 2012, intervine obligatia incheierii unui act aditional, inainte de data efectuarii primei plati. Acest act aditional prin care se formuleaza optiunea privind modalitatea de impunere selectata trebuie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incheierii. Conform intelegerii intre partile contractante, plata arendei se face la termenul stabilit, fie in numerar, fie in natura. Plata in natura are loc prin acordarea de produse obtinute din exploatarea bunului arendat, in compensare cu pretul datorat pentru arenda. Pe scurt, arendasul este cel care lucreaza pamantul si indreptatit sa ia subventia comunitara. Arendatorul este cel care, pe baza unui contract cu arendasul ii da acestuia pamantul sa-l lucreze, contra unor plati in natura sau in bani. APIA gestioneaza fondurile de garantare in agricultura, fondurile de dezvoltare rurala si partea de cofinantare de la bugetul national.. Ea poate verifica la fata locului lucrarile efectuate de catre arendas, nu arendatorul, iar pe masura ce contractul se respecta sa faca si platile Ea este aceea care in fata Comisiei Europene mentine constant raportul dintre suprafata pajistilor si suprafata agricola totala negociata cu Uniunea Europeana. Faţă de vechea lege, proprietarul nu mai are dreptul de a verifica modul cum arendaşul îşi duce la îndeplinire obligaţiile legale. În actualul Cod Civil acestea rămân la latitudinea părţilor. În cazul apariţiei unor litigii, a unor neînţelegeri intervin proceduri de conciliere, de mediere, astfel amânându-se data la care se poate apela în instanţă. O altă problemă sensibilă este abrogarea acordului proprietarului faţă de intenţia arendaşului de a efectua investiţii în bunurile agricole pe care le are în exploatare. Păi în cazul acesta, orice arendaş poate face, după capul lui, fără permisiunea arendatorului, investiţii în exploataţiile agricole, mult umflate şi … “notariate”, după care va pretinde despăgubiri proprietarilor pentru “cheltuielile” făcute. În caz de litigiu ori de neînţelegeri între “subiectele de drepturi”, este suficient ca arendaşul să refuze verbal evacuarea terenurilor până la momentul în care proprietarul va obţine în instanţă o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. În cazul pieirii recoltei, arenda stabilită în bani poate fi în cuantum redus. Atunci când, pe durata arendării, întreaga recoltă a unui an sau cel puţin o jumătate din ea a pierit fortuit, arendaşul poate cere reducerea proporţională a arendei. Aşadar, proprietarul bunurilor agricole este coparticipant la pierderile arendaşului! În caz de calamitate sau de an agricol slab, se poate micşora valoarea arendei, cu toate că există contracte de asigurare a recoltei ce prevăd despăgubiri. În cazul în care arendarea este făcută pe mai mulţi ani, reducerea se va stabili la sfârşitul arendării, odată cu compensarea recoltelor tuturor anilor de folosinţă. Calitatea de arendaş poate fi la îndemâna oricui, in plus, contractul de arendare nu mai este unul tip, cum era prevăzut în anexa Legii 16/1994 Arendarea poate fi făcută pe durată nedeterminată. “Dacă durata nu este determinată, arendarea se consideră a fi făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul”, potrivit textului legii. Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, în caz contrar este lovit de nulitate absolută. Sub sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere, arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. În condiţiile în care bunurile care fac obiectul arendei sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului trebuie a se depune la fiecare unitate administrativ-teritorială. Pentru a fi asigurată continuitatea în exploatare, contractul de arendare se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre părţi nu a comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului. În cazul terenurilor cu destinaţie agricolă, refuzul se face cu cel puţin un an. În cazul în care arendatorul vrea să vândă bunurile agricole arendate, noua reglementare îi acordă dreptul de preempţiune arendaşului. Subarendarea totală sau parţială este interzisă. Agricultorii români beneficiază de o serie de forme de sprijin financiar pentru înfiinţarea culturilor agricole şi creşterea animalelor sau pentru dezvoltare rurală, atât din partea Uniunii Europene, cât şi din partea bugetului naţional prin diferite programe de finanţare. Formele de sprijin in agricultura Plati Directe pe Hectar (de la Uniunea Europeana) – suprafata de teren agricol lucrata (teren arabil , pasune , vie , livada , etc.) sa fie de cel putin 1 hectar , impartita in parcele de cel putin 30 ari – pamantul sa fie inscris in Registrul Fermelor – proprietarul sau arendasul sa depuna o cerere pana la data de 15 mai in curs. Platile Directe pe Hectar vor fi facute prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Pentru detalii despre banii pe care agricultorii ii vor primi puteti contacta unul din centrele APIA din judetul dumneavoastra. Plati Nationale Complementare (de la Ministerul Agriculturii) Platile Nationale Complementare se vor adauga la Platile Directe pe Hectar si vor fi platite de catre statul roman din bugetul Ministerului Agriculturii. Platile Nationale Complementare vor fi date pe suprafata cultivata , respectiv pe cap de animal , conform modelului european , Fonduri pentru Dezvoltare Rurala (de la Uniunea Europeana si Ministerul Agriculturii) bani dati pentru investitii in agricultura si dezvoltare rurala. La acesti bani se adauga contributiile statului roman , in functie de tipurile de investitii care vor fi realizate.: Fondurile pentru Dezvoltare Rurala se adreseaza deopotriva micilor fermieri , asociatiilor de fermieri , tinerilor , intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul agricol si silvic , proprietarilor de paduri si consiliilor locale si se impart pe patru mari directii. Fiecare directie (axa) are mai multe masuri , dintre care cele mai atractive sunt : A. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier – sprijin pentru ferme de semi-subzistenta -infiintarea de ferme de catre fermieri sub 40 de ani -sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori agricoli – formarea profesionala si informare B. Gospodarirea terenurilor agricole si silvice – sprijin de suprafata pentru zonele defavorizate , in principal zona de munte -sprijin pentru pajisti si fanete /hectar) C.Imbunatatirea calitatii vieti in mediul rural – diversificarea activitatilor neagricole – mestesuguri , artizanat , produse traditionale , turism rural – investitii in mici intreprinderi la tara – frizerii , reparatii de utilaje agricole etc. – renovarea satelor D. Programul LEADER ce va finanta crearea de Grupuri de Actiune Locala care vor sprijini proiectele de dezvoltare ale satelor. Pentru pescuit va exista un fond special ,o mare parte din bani fiind alocati pentru cresterea fermelor de acvacultura , modernizarea barcilor si navelor de pescuit si pentru finantarea asociatiilor de pescari. Fondurile pentru Dezvoltare Rurala vor fi acordate prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit). Ajutor de Stat (de la Ministerul Agriculturii) Ajutorul de Stat consta in subventii si credite date de Ministerul Agriculturii pentru sprijinirea cultivarii pamantului si cresterea animalelor si se acorda sub forma de : – credite pentru productia agricola , ajutor pentru seminte si material saditor , subventii pentru tratamente fitosanitare , prime pentru asigurarea culturilor , sprijin pentru infiintarea plantatiilor de vita de vie si pomi , subventii pentru irigatii (in sectorul vegetal) – sprijin pentru cumpararea de animale de rasa si de reproducatori , credite pentru productie , subventii pentru centrale de insamantare ale asociatiilor de producatori (pentru sectorul zootehnic) Ajutorul de Stat va fi distribuit prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR). Mecanisme de Piata (de la Uniunea Europeana) Mecanismele de piata sunt actiuni de protejare a producatorilor agricoli in raport de concurenta din afara Uniunii Europene si impotriva modificarilor de preturi la produsele agro-alimentare. Principalele Mecanisme de Piata sunt : – Pretul de interventie care reprezinta actiunea de cumparare sau vanzare pe piata de catre stat a unor cantitati de produse pentru a proteja producatorii si piata in conditii de supraproductie sau subproductie. Acest mecanism este prevazut in primul rand pentru cereale si va asigura un pret corect al graului pentru producator. – Subventii la export ce reprezinta sume de bani care se dau exportatorilor romani care vand marfuri agro-alimentare in afara Uniunii Europene , in conditiile in care pretul de vanzare in afara Uniunii Europene este mai mic decat cel de pe piata interna a U.E. – Programul de stimulare a înnoirii parcului national de tractoare si masini agricole Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se acordă din fonduri europene şi/sau de la bugetul naţional plăţi în cadrul următoarelor scheme şi măsuri de sprijin: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plăţi naţionale direct complementare, schema separată pentru zahăr, plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării, plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală. Pentru obţinerea subvenţiei pe suprafaţă sunt necesare următoarele documente: actul de identitate sau paşaport, dovadă cont bancar activ, înregistrare fiscală (CUI) pentru persoanele juridice (în cazul în care fermierul este reprezentat la depunere a cererii de un reprezentant, acesta va prezenta procură notarială de împuternicire), documente doveditoare ale dreptului de utilizare, contract de concesiune/închiriere/arendare încheiate cu consiliile locale, dacă este cazul; pentru păşunile comunale utilizate de către asociaţii, composesorate, fundaţii etc se va prezenta declaraţia (anexa 13) prin care membrii sunt de acord ca preşedintele să depună cerere la APIA în numele lor. Plăţile naţionale directe complementare – PNDC sunt plăţile care suplimentează, din bugetul naţional, pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă – SAPS. Plăţile naţionale directe complementare se acordă cu respectarea condiţiilor SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective. Sunt acordate următoarele plăţi naţionale director complementare: PNDC 1 – culturi în teren arabil, PNDC 2 – in pentru fibră, PNDC 3 – cânepă pentru fibră, PNDC 4 – tutun, PNDC 5 – hamei, PNDC 6 – sfeclă de zahăr. In afara de acestea mai pot fi accesate si Fondurile europene nerambursabile alocate în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR ) care este instrumentul prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pentru investiţiile private şi publice care vor asigura dezvoltarea satelor din România rezultatelor utilizarii fondurilor comunitare este foarte serios avuta in vedere de Comisia Europeana. Va exista un risc major daca nu se indeplinesc rezultatele propuse in proiectul respectiv sa se ceara partial sau total banii inapoi Pasii care trebuie urmati pentru accesarea fondurilor europene in domeniul agriculturi Primul pas care trebuie facut in crearea unui proiect este deciderea asupra tipului viitoarei ferme: vegetala, animala, mixta, horticola, si analizarea pietei. Urmatorul pas este identificarea locului unde se doreste facuta investitia si rezolvarea actelor de proprietate, astfel incat numele beneficiarului sa fie cel al solicitantului. “In functie de locul respectiv trebuie avuta in vedere si infrastructura. Trebuie vazut daca ajunge drumul pana acolo, daca exista o sursa de apa pentru o exploatatie zootehnica sau horticola. Urmatoarea etapa este identificarea institutiilor care trebuie sa avizeze proiectul respectiv. In cazul unui grajd de animale, primul document necesar este un certificat de urbanism de la primaria localitatii pentru a verifica daca este permisa construirea acestuia. Urmeaza proiectul grajdului care trebuie facut de un proiectant. “Urmeaza fluxul tehnologic. Trebuie vazut ce anume este necesar precum mulgatoare, aerisitoare si alte aparaturi. Fluxul tehnologic poate fi facut de un tehnolog sau un inginer, chiar si de catre solicitant daca se pricepe”,. Odata pregatite acestea, urmeaza proiectia economica care poate fi facuta de catre un consultant. Cu dosarul astfel intocmit, solicitantul merge la institutiile avizatoare. In cazul fermelor de animale, prima institutie este Directia Sanitar-Veterinara. Daca afecteaza mediul, este necesar si un aviz din partea unei institutii precum Inspectoratul de Protectie al Mediului. Avand in vedere ca urmeaza sa produc alimente, este encesar si un aviz din partea Directiei de Sanatate Publica. Acestea sunt avizele de baza, iar in functie de proiect exista si avize specifice: de la pompieri, daca trece un parau prin apropierea fermei este nevoie de un aviz de la Apele Romane, in cazul unor cabluri de curent, de la Electrica, sau altele in functie de infrastructura. Foarte importanta este contactarea unei banci dupa ce are proiectul facut pentru finantare. Fiindca va lua pentru proiect o anumita suma, dar cealalta parte, de co-finantare trebuie avuta. Aici optiunile sunt bani intr-un cont, sau o linie de credit, de finantare, sau cea mai simpla este o scrisoare de confort de la o banca. Adica nu este chiar un credit inca, cica o asigurare ca banca ii va acorda creditul pentru co-finantare a proiectului. Odata indepliniti acesti pasi, solicitantul va completa cererea de finantare care o gaseste pe site-ul www.apdrp.ro cu toate anexele si impreuna cu toata documentatia o depune la OJPDRP. Dupa depunere se face o verificare in birou a conformitatii actelor depuse daca sunt in termen, sau daca sunt emise de organismele in drept. Dupa etapa de conformitate, se face o verificare a eligibilitatii proiectului unde se compara toate investitiile cu fisa masurii. Dupa aceasta verificare se face o vizita in teren, unde se fac fotografii la tot ce s-a declarat ca exista si se verifica toata documentatia cu ceea ce este in teren. Daca proiectul implica si constructii se verifica si din partea Serviciului Tehnic din cadrul Centrul Regional de la Satu-Mare. Vizita in teren este urmata de punctarea proiectului. Urmeaza selectia nationala. Proiectele sunt selectate in functie de punctele obtinute in limita sumei totale acordate. Se aleg proiectele in ordine descrescatoare a punctelor, pana cand sunt epuizate fondurile. Cele care au ramas vor fi denumite eligibile dar nefinantate si pot participa la o noua sesiune. Daca solicitantul a fost ales pentru finantare urmeaza procedura de achizititie care este verificata de catre serviciul de achizitii. In urma bugetului final rezultat din achizitie, beneficiarul va depune o cerere de avans care poate fi de pana la 50% din valoarea totala a ajutorului nerambursabil. In momentul cererii trebuie prezentata si o scrisoare de garantie bancara, garantie care trebuie sa fie de 110% fata de valoarea ceruta in avans. Odata primiti acesti bani, ferma isi poate desfasura activitatea, iar apoi se va depune o noua cerere de plata. In functie de marimea proiectului pot fi o cerere, trei sau chiar cinci. Ultima cerere de plata nu paote fi insa mai mica de 20% din valoarea ajutorului. Dupa ultima cerere de plata achitata incepe perioada de monitorizare de 5 ani in care beneficiarul nu are voie sa schimbe obiectul principal de activitate, natura proprietatii si conditiile de eligibilitate in care a fost acordat ajutorul. In caz contrar contractul se reziliaza si va fi nevoit sa remburseze banii. Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare. De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu GAEC şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare SMR pe toată suprafaţa fermei. Informaţii cu privire la depunerea cererii de plată unică pe suprafaţă în campania 2013 găsiţi la adresa http://www.apia.org.ro Un element important şi în Campania 2013 este aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2013, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să vizualizeze şi, după caz, actualizeze propriile parcele – aşa cum au fost digitizate în campania anterioară. De asemenea, fermierii îşi pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date LPIS a APIA.

 

ANEXA Contract de Arendare – dupa noul cod civil Inregistrat la Consiliul Local al ……………….. Judetul ……………………. Nr. …… din ……………… CONTRACT DE ARENDARE CAPITOLUL I: Partile contractante: S.C. ………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in …………………………,(localitatea) str. ……………….. nr. …., bloc …., scara …., etaj ….,apartament …., judetul/sectorul ………….. …………………., avand codul unic de inregistrare ………………………., atribut fiscal……………………….. si numar de ordine in registrul comertului ………./…./…., contul nr…………… deschis la …………………….., telefon ………………., fax ………………., reprezentata prin …………………………, cu functia de …………………….., in calitate de ARENDATOR sau …………………………………………… (numele si prenumele) cu domiciliul in ………………………….,(localitatea) str. …………………… nr. …., bloc …., scara …., etaj …., apartament …., judetul/sectorul ………………….. nascut(a) la data de …………… in ……………….. judetul/sectorul ………………, (ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui …………….. si al(a) …………………., avand actul de identitate seria ….. numarul ………. , eliberat de …………….. , la data de ………………., codul numeric personal …………………………., in calitate de ARENDATOR si S.C. ……………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in …………………….., (localitatea) str. …………………. nr. …, bloc ….., scara …., etaj …., apartament …., judetul/sectorul ………… , avand codul unic de inregistrare nr. ………………. , atribut fiscal …………….. si numar de ordine in registrul comertului ………./ …………./ ……….., contul nr. ………………………. deschis la …………………….., telefon …………….., fax ……………… , reprezentata prin ………………………., cu functia de ………………………, in calitate de ARENDAS sau …………………………………………(numele si prenumele) cu domiciliul in …………../.(localitatea) str. …………………………, nr. …., bloc …., scara …., etaj …., apartament …., judetul/sectorul ……………………., nascut(a) la data de ………….., in …………..,judetul/sectorul ………………., (ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui ………………………….. si al(a) ……………………… , avand actul de identitate seria ….. numarul …………., eliberat de ……………………, la data de ………, codul numeric personal ……………., in calitate de ARENDAS au convenit sa incheie prezentul contract de arendare cu respectarea urmatoarelor clauze: Art. 1. – Contractul de arendare se incheie si se executa pe baza regulilor particulare in materia arendarii, prevazute de Noul Cod Civil prin Legea 71/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL II Obiectul contractului: Art. 2. – (1) Obiectul contractului de arendare il constituie urmatorul bun agricol: (ex: terenul in suprafata de ………………… ha, situat in extravilanul (intravilanul) localitatii ………………………, judetul ………………………, in tarlaua ………………………., parcela ………………………, avand urmatoarele vecinatati: N ………………………, S …………………., E ……………………., V ………………………… .

(2) Categoria de folosinta a terenului in suprafata de ………….. ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ……………………. .

(3) Pe data incheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendasul recunoaste ca a primit suprafata de …………. ha teren. Nota: Din categoria bunurilor arendate fac parte urmatoarele: – terenurile cu destinatie agricola, cum ar fi viile, livezle, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi, pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumuri tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; – animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole.

CAPITOLUL III

Scopul arendarii

Art. 3. – Terenul arendat va fi folosit de catre arendas in scopul exploatarii agricole, dat de categoria de folosinta a terenului.

Art. 4. – Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat, numai cu acordul prealabil, dat in scris, de catre proprietar si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 5. – (1) Prezentul contract de arendare se incheie pentru o durata de ………… ani, incepand de la data de ……………… si pana la data de …………………. . sau

(1) Daca durata nu este determinata, arendarea se considera a fi facuta pentru toata perioada necesara recoltarii fructelor pe care bunul agricol urmeaza sa le produca in anul agricol in care se incheie contractul.

(2) Contractul de arendare se reinnoieste de drept, pentru aceeasi durata, daca niciuna dintre parti nu a comunicat cocontractantului, in scris, refuzul sau cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului (in cazul terenurilor agricole termenul este de cel putin un an).

(3) Daca durata contractului de arendare este de un an sau mai scurta, termenele de refuz al reinnoirii prevazute la alin. (2) se reduc la jumatate.

CAPITOLUL V Conditiile de forma Art. 6. – Contractul de arendare trebuie incheiat in forma scrisa, sub forma nulitatii absolute. Art. 7. – Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

CAPITOLUL VI

Nivelul arendei, modalitati si termene de plata

Art. 8. – (1) Nivelul arendei este de ……………………… (cantitate produse, produse si bani sau numai bani).

(2) Plata arendei in natura se face imediat dupa recoltarea culturii, dar nu mai tarziu de ……. de zile. Produsul livrat de catre arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.

(3) Plata arendei in bani se face la un pret stabilit prin intelegerea partilor. Plata se face pana la …… de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata in bani se va face direct la sediul arendasului sau prin mandat postal la adresa arendatorului.

(4) Atunci cand plata arendei se efectueaza in fructe, in lipsa altui termen prevazut in contract, arendasul este de drept in intarziere pentru predarea lor de la data culegerii, iar arendatorul este de drept in intarziere pentru receptie de la data la care a fost notificat in scris de catre arendas.

(5) Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.

(6) Nivelul arendei poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamitati), la cererea arendasului. Reducerea proportionata a arendei, stabilita intr-o cantitate determinata de produse agricole, intr-o suma de bani determinata sau determinabila, este posibila atunci cand, pe durata arendarii, intreaga recolta a unui an sau cel putin o jumatate din ea a pierit fortuit.

(7) Arendasul nu poate obtine reducerea arendei in cazul in care pieirea recoltei a avut loc dupa ce a fost culeasa sau daca la data incheierii contractului era cunoscuta cauza pagubei.

(8) Daca arendarea este facuta pe mai multi ani, reducerea nu se va stabili decat la sfarsitul arendarii, cand se va face o compensare a recoltelor tuturor anilor de folosinta. (9) Partile sunt obligate sa notifice primariei la care a fost inregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului arendei. CAPITOLUL VII Riscul pieirii fructelor (in cazul in care arenda se plateste in fructe)

Art. 9. – Atunci cand arenda este stabilita intr-o cota din fructe sau intr-o suma de ban determinabila in functie de valoarea une astfel de cote, pieirea fortuita in tot sau in parte a fructelor de impartit este suportata proportional si nu da niciuneia dintre parti actiune in despagubire impotriva celeilalte.

Art. 10. – Daca pieirea s-a produs dupa culegerea fructelor si una dintre parti intarzie in mod culpabil predarea sau recepria lor, cota cuvenita acesteia se reduce cu fructele pierdute, iar cota celeilalte parti se considera ca si cum nu ar fi survenit nicio pierdere afara numai daca se dovedeste ca fructele ar fi pierit chiar daca predarea si receptia fructelor se faceau la timp. CAPITOLUL VIII Drepturile si obligatiile partilor

Art. 11. – Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele: a) sa predea terenul agricol arendasului la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract; b) sa il garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala, precum si de viciile ascunse ale lucrului pe care il arendeaza; c) sa nu ia niciun fel de masuri in legatura cu exploatarea terenului arendat, de natura sa-l tulbure pe arendas; d) sa controleze oricand modul in care arendasul exploateaza terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi insotit de arendas sau de un imputernicit al acestuia; e) in caz de tulburari ale tertilor in exploatarea normala a terenului, sa actioneze impreuna cu arendasul, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare; f) sa plateasca taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate; g) sa il incunostinteze in scris pe arendas de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract; h) sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul acestuia.

Art. 12. – Drepturile si obligatiile arendasului sunt urmatoarele: a) sa primeasca terenul arendat la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract; b) sa intrebuinteze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, in conditiile stabilite prin contract; c) sa mentina potentialul de productie si sa nu degradeze terenul arendat; d) sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat fara acordul scris al arendatorului; e) sa plateasca arenda la termenul si in conditiile prevazute la cap. V; f) sa ceara acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investitii pe teren; g) sa suporte taxele de redactare si inregistrare a contractului; h) in vederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor, sa incheie contracte de asigurare a culturilor pe care le infiinteaza pe terenul arendat; i) sa comunice arendatorului si sa solicite acestuia sa intervina in cazurile in care este tulburat de terti in exploatarea terenului arendat; j) sa incunostinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract; k) la incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in starea in care l-a primit de la arendator; l) sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat; m) are dreptul de preemptiune in cazul bunurilor agricole arendate care se exercita in modalitatea prevazuta de art. 1730-1739 Cod Civil. n) trebuie sa depuna un exemplar al contractului la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate, sub sanctiunea unei amenzi civile stabilite de instanta de judecata, pentru fiecare zi de intarziere.

CAPITOLUL IX Raspunderea

Art. 13. – (1) In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor de catre una dintre parti, contractul se considera reziliat de drept fara interventia instantei. (2) Pentru neplata la timp a arendei, arendasul va plati penalitati de intârziere in procent de …………% pe zi din suma datorata. CAPITOLUL X Incetarea contractului

Art. 14. – (1) Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul. (2) Contractul de arendare poate fi cesionat, cu acordul scris al arendatorrului, sotului/sotiei coparticipant/coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendentilor lor care au implinit varsta majoratului. (3) Contractul de arendare inceteaza prin decesul, incapacitatea sau falimentul arendasului, daca partile nu dispun altfel, in conditiile legii. CAPITOLUL XI Alte clauze

Art. 15. – (1) Contractele de arendare, incheiate in forma autentica, precum si cele inregistrate la Consiliul Local constituie, in conditiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.

(2) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru si cele privind autentificarea prezentului contract se suporta de catre arendas.

(3) Comunicarile judiciare si extrajudiciare in legatura cu prezentul contract se vor face la domiciliul partilor.

(4) Eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar fiind supuse solutionarii instantelor de judecata.

(5) Arendasul este exonerat de la plata arendei in cazuri de forta majora (de exemplu: radiatii, razboi, cutremure devastatoare, care afecteaza terenul arendat).

Incheiat astazi, ……………….., in 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la arendas si unul la Consiliul Local ………………………….. unde a fost inregistrat contractul.

ARENDATOR, ……………… ARENDAS, …………………

 

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

 

Ultima sansa a studentilor este instanta de judecata, actionati acum! Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va ajuta sa va recuperati diploma si sa va fie recunoscute studiile superioare.

spiru_haret_coperta[1]

AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET

avocat procese colective pentru eliberarea si / sau recunoasterea diplomelor de licenta ale fostilor absolventi Spiru Haret

 • Acasă
 • Despre noi
 • Procese colective – spiru haret
 • Procese castigate
 • Contact

Pasii pentru dobandirea diplomelor de catre fostii absolventi ai Spiru Haret

Pentru a veni in ajutorul fostilor absolventi ai Universitatii Spiru Haret (USH) promotiile 2008 – 2010 ce nu au diplomele eliberate sau le au eliberate si nu sunt recunoscute, CUCULIS va prezinta succint etapele procedurii de resituire si recunoastere a diplomelor de licenta neeliberate sau numai de recunoastere a diplomelor de licenta eliberate si nerecunoascute.

PROCEDURA   RESTITUIRI  DIPLOMELOR  USH:

1.       Procedura antejudiciara:  

 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre Universitatea Spiru Haret (USH);
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre  Ministerul Educatiei (MECTS)

2.       Procedura  judiciara:

a)      Prima instant (instant de fond)

Instanta competenta :  TRIBUNALUL  BUCURESTI

–          redactare/depunere  cerere de chemare in judecata;

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH

–          redactare/depunere raspuns la intampinare;

–          redactare/depunere concluzii scrise

b)      Recurs:

Instanta competenta:  CURTEA  DE  APEL  BUCURESTI

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH;

–          redactare/depunere intampinare la recursul formult de  recurent;

–          redactare depunere concluzii scrise.

Finalitatea  acestei proceduri este  obtinerea  unei sentinte/decizii care obliga Universitate Spiru  Haret  la eliberarea diplomelor reclamantilor precum si obligarea Ministerului Educatiei Cercetarii Tinererului si Sportului (MECTS) la eliberarea avixelor necesare pentru tiparirea diplomelor si recunoasterea acestora.

Sentinta sau Decizia obtinuta in instant va tine loc de diploma pana la eliberarea efectiva a acesteia. Diploma ce nu difera cu nimic de cea obtinuta la o Universitate de Stat.

 avocat Cuculis 0722298011
 

Posted in Uncategorized | Tagged avocat diplome ush, Cuculis, diplome spiru, procese castigate ush, procese colective | Scrie un comentariu

Castiga diplomele fostilor absolventi Spiru Haret in instanta.

Vezi  mai  jos cum instanta le da castig de cauza fostilor absolventi ai Universitatii Spiru Haret:

Citeste mai multe pe:

http://www.indrumari-juridice.eu
 

Posted in Uncategorized | Tagged am castigat diploma de licenta in instanta, cuculis, diplome ush, hotarare castigata in instanta ush, procese colective | Scrie un comentariu

PROCEDURA DE RESTTUIRE A DIPLOMELOR USH

Pentru a veni in ajutorul fostilor absolventi ai Iniversitatii Spiru Haret (USH) promotiile 2008 – 2010 ce nu au diplomele eliberate sau le au eliberate si nu sunt recunoscute, CUCULIS SI ASOCIATII va prezinta succint etapele procedurii de resituire si recunoastere a diplomelor de licenta neeliberate sau numai de recunoastere a diplomelor de licenta eliberate si nerecunoascute.

PROCEDURA  RESTITUIRII DIPLOMELOR USH:

 1. 1.       Procedura antejudiciara:  
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre Universitatea Spiru Haret (USH);
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre  Ministerul Educatiei (MECTS)
 1. 2.       Procedura  judiciara:

a)      Prima instant (instant de fond)

Instanta competenta :  TRIBUNALUL  BUCURESTI

–          redactare/depunere  cerere de chemare in judecata;

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH

–          redactare/depunere raspuns la intampinare;

–          redactare/depunere concluzii scrise

b)      Recurs:

Instanta competenta:  CURTEA  DE  APEL  BUCURESTI

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH;

–          redactare/depunere intampinare la recursul formult de  recurent;

–          redactare depunere concluzii scrise.

Finalitatea  acestei proceduri este  obtinerea  unei sentinte/decizii care obliga Universitate Spiru  Haret  la eliberarea diplomelor reclamantilor precum si obligarea Ministerului Educatiei Cercetarii Tinererului si Sportului (MECTS) la eliberarea avixelor necesare pentru tiparirea diplomelor si recunoasterea acestora.

Sentinta sau Decizia obtinuta in instant va tine loc de diploma pana la eliberarea efectiva a acesteia. Diploma ce nu difera cu nimic de cea obtinuta la o Universitate de Stat.

0722298011 avocat Cuculis
 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Posted in Uncategorized | Tagged avocat spiru haret, avocat ush, Cuculis, diplome restituite, diplome ush, pagubiti spiru haret, procese castigate spiru, procese colective castigate | Scrie un comentariu

Singura solutie pentru eliberarea diplomelor absolventilor este instanta !

Universitatea Spiru Haret  –  Eliberarea si recunoasterea diplomelor deja eliberate de catre MECTS

Poate cel mai important lucru la aceasta dezbatere consideram ca este rezonanta si impactul atat mediatic dar si individual provocat la nivel national de univ. Spiru Haret. Subiectul este de asemenea de o importanta majora, tinand cont ca prin nerecunoasterea sau neeliberarea diplomelor de licenta, o buna parte din studentii Spiru au fost vatamati in interesele proprii, fie ca a fost vorba despre o crestere salariala, o ierarhizare sau continuare a studiilor post universitare.

Raspunsul Ministrului  Educaţiei, Ecaterina Andronescu,care a anunţat, că toate diplomele de la Universitatea “Spiru Haret”, indiferent de programul sau forma de învăţământ urmată, rămân valabile până la clarificarea totală a situaţiei de la instituţia de învăţământ superior, vine ca o surpriza pentru toti cei care asteptau un raspuns ferm din partea ministrului si in niciun  caz o amanare a situatiei  déjà perpetuate.

Ministrul Educatiei a precizat, într-o declaraţie de presă, că printr-un act normativ va fi  cu siguranta remediata situaţia individuală a absolvenţilor de la Universitatea “Spiru Haret” care necesită o asa zisa revalidarea a diplomelor. Aceasta revalidare pentru ca toata lumea sa o intelega si sa o perceapa la nivelul si importanta ei, inseamna un nou examen pe care ar trebui sa il sustina acesti absolventi care nu au nicio vina ca au sustinut un examen de licenta trunchiat.

Toate diplomele obţinute în cadrul prevăzut de lege, respectiv al programelor şi formelor de studii, autorizate sau acreditate, sunt valabile, iar absolvenţii nu vor susţine nicio probă de validare”, a declarat ministrul Educaţiei.

Partea cea mai buna, pentru studentii acestei institutii este ca cei care vor sa li se recunoasca studiile si se considera vatamati de catre  Ministerul Educatiei, care si-a pus de asemenea antetul pe diplome, dar si ale Universitatii, care a organizat programele de studiu, pot da in judecata atat Universitatea Spiru Haret dar si Ministerul Invatamantului, pentru rezolvarea situatiei.

Mai multe pe:
www.indrumari-juridice.eu
 

Posted in Uncategorized | Tagged daune morale pentru absolventii USH, Cuculis, ecaterina andronescu, eliberarea diplomelor, MECTS, procese colective ush, recunoasterea diplomelor, Romania, Spiru Haret, ush | 4 comentarii

·         Articole recente

 • Pasii pentru dobandirea diplomelor de catre fostii absolventi ai Spiru Haret
 • Cuculis: Castiga diplomele fostilor absolventi Spiru Haret in instanta.
 • PROCEDURA DE RESTTUIRE A DIPLOMELOR USH
 • Singura solutie pentru eliberarea diplomelor absolventilor este instanta !

·         Avocat diplome spiru haret, probleme diplome ush, procese colective spiru, absolventi ce au castigat in instanta, avocati, eliberare diplome de licenta, pagubitii spiru, spiru haret

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Timbrul de mediu ! Suntem in 15 Martie, asta inseamna noi taxe pentru cei cu masini!

Din 15 Martie a intrat in vigoare o noua taxa de poluare asa cum este ea denumita in varianta 2013 , TIMBRU DE MEDIU. Prin urmare, incepand de astazi toti romanii care doresc inmatricularea unei masini pe teritoriul Romaniei vor plati timbrul pentru prima inmatriculare, pentru prima transcriere daca vor sa vanda pentru prima data chiar daca masinile lor sunt inmatriculate in Romania.

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii, va propune alternativa la plata acestor taxe, ce sunt vadit ilegale atat din punct de vedere legislativ intern cat si extern, respectiv comunitar.

Ca si noutate absoluta, biroul nostru este primul care a obtinut o hotarare judecatoreasca pentru noul timbru de mediu,pronuntare data chiar in data de 15.02.2013.

1) Cand trebuie platit

Potrivit actului normativ care il reglementeaza (OUG nr. 9/2013), timbrul de mediu va fi platit o singura data in urmatoarele situatii:

•cand un autoturism este inmatriculat pentru prima data in Romania;
•cand un autoturism este reintrodus in parcul auto national, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national, proprietarului I s-a restituit valoarea reziduala a timbrului;
•pentru masinile rulate pentru care nu a fost achitata nicio taxa de poluare/inmatriculare (in acest caz, timbrul de mediu se va plati cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate);
•pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmtaricularea fara plata unei taxe de poluare/ de inmatriculare. Timbrul de mediu in aceasta situatie va fi achitat tot cu ocazia ocazia transcrierii dreptului de proprietate.

STOP TAXA POLUARE SI TIMBRU DE MEDIU 2013 – Nu plati taxa de poluare sau timbrul de mediu, sunt ilegale iar daca ai platit-o poti sa o recuperezi. Pentru inmatricularea unui autoturism NU esti obligat a platesti taxa de poluare sau de mediu si nici taxa de prima transcriere, se poate evita iar daca s-a platit se poate recupera. NU TE LASA ABUZAT DE STAT, poti evita sau recupera atat taxa de poluare cat si timbrul de mediu 2007 – 2013 . Actioneaza acum si cere-ti drepturile.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Noul cod de procedura civila si clauzele abuzive din contracte! Oug 50/2010 sau L 193/2000 modificata? Procesele bancare.

Noul cod de procedură civilă aduce, în premieră, posibilitatea ca instanţele de judecată să elimine clauzele abuzive din toate contractele de credit, dacă acestea sunt declarate ca atare în instanţe. Bancherii estimtează că asta ar aduce pierderi de 600 de milioane de euro pentru sistemul bancar şi s-a adresat BNR şi Ministerului Justiţiei. Noul cod de procedură civilă a modificat mai multe legi importante, printre care şi legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, temeiul de drept al proceselor împotriva băncilor. Astfel, dacă într-un contract de credit, de asigurări, de leasing sau de telefonie se constată existenţa unei clauze abuzive de către instanţă, comerciantul, numit de acum profesionist, va fi obligat să modifice toate contractele care conţin acea clauză.

Pentru asta este nevoie ca o asociaţie de protecţia a consumatorilor, fie ea guvernamentală (ANPC) sau neguvernamentală, să dea în judecată banca pentru o clauză abuzivă, şi din moment ce va fi declarată ca atare de către instanţa de Fond (Tribunal) şi apoi în apel, legea va obliga banca să elimine clauzele din toate contractele încheiate între clienţi şi respectivul profesionist. Întreaga procedură a fost descrisă de către ECONOMICA.NET aici.

Legea 76/2012 a dus la modificarea a legii 193/2000, modificare care a fost deja operată, legea fiind republicată în 3 august în Monitorul Oficial, cu noile modificări.

Noul cod de procedură civilă ar fi urmat să intre în vigoare din luna septembrie a acestui an, însă data de aplicare a fost împinsă de către guvern pentu martie 2013, printr-o ordonanţă de urgenţă.

Modificările legislative au adus frisoane reci pe frunţile bancherilor, dat fiind numărul important de procese câştigate de către clienţi pe clauzele abuzive în instanţă.

Ziarul Financiar a publicat astăzi o scrisoare trimisă de ARB către BNR şi Ministerul Justiţiei prin care a cerut eliminarea acestor prevederi legislative.

“Băncile nu doar că nu vor mai avea dreptul de a percepe pentru viitor costurile aferente clauzelor declarate ca fiind abuzive, dar se vor vedea obligate să şi ramburseze tuturor clienţilor respectivele costuri percepute în trecut”. Impactul financiar al acestei prevederi este estimat de bancheri la peste 600 mil. euro anual. ARB recunoaşte existenţa unor “posibile erori izolate apărute în practica instituţiilor de credit în trecut”, dar consideră că instanţele nu sunt pregătite să aprecieze just clauzele din contracte, potrivit sursei citate.

Gheţea recunoaşte autenticitatea documentului: Asta e poziţia noastră

„Acel material nu trebuia să apară în presă. Este o problemă pe care noi o să o investigăm în continuare să vedem cum a apărut în presă. Cred că orice instituţie are dreptul de aibă dreptul să aibă documente care circulă şi care nu sunt cu caracter public. Ca atare, vreau să vă spun că dacă tot a apărut în presă, acela este punctul de vedere al comunităţii bancare”, a declarat Radu Graţian Gheţea, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, declaraţii făcute în cardul seminarului EuCofile, organizat de BNR, ARB şi AlphaBank.

În trecut, ARB, prin intermediul Guvernului, BNR şi a FMI au reuşit să mai blocheze o lege importantă, celebra OUG 50/2010, care a fost modificată în Parlament astfel încât să nu se aplice şi creditelor în derulare.
SURSA: “http://www.economica.net/ce-spune-ghetea-despre-legea-care-a-bagat-spaima-in-banci_39128.html”

Pe scurt, actionati in judecata in grup cat mai mare, dat fiind faptul ca un grup solid si o actiune bine facuta va poate scapa de plata unor sume foarte mari. Biroul de avocatura CUculis si Asociatii va pot ajuta sa ACTIONATI IN JUDECATA pentru clauze abuzive chiar daca sunteti in executare silita.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist