Actualizari 14-08-2020


ACTE OFICIALE

⇒ COMUNICAT din 13 august 2020

privind începutul cursului prescripţiei aplicării sancţiunii raportat data săvârşirii faptei susceptibile a fi considerată cauză de incompatibilitate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 13.08.2020


⇒ DECIZIE nr. 99 din 11 august 2020
privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe platforme online pentru filme

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 1.629 din 10 august 2020
privind abrogarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 644 din 7 august 2020
privind plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 656 din 7 august 2020
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 647 din 7 august 2020
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituţii din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 649 din 7 august 2020
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 653 din 7 august 2020
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 655 din 7 august 2020
privind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 646 din 7 august 2020
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Izvorul Alb-Valea Bancului şi a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul Negrişoara-Poiana Negrii, judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 657 din 7 august 2020
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Casa de Pensii Sectorială

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 658 din 7 august 2020
privind modificarea denumirii şi actualizarea descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. M.154 din 3 august 2020
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 607 din 31 iulie 2020
privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în proprietatea statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 626 din 31 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 1.478 din 30 iulie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Marea Adunare Nationala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.08.2020


⇒ REGULAMENT-CADRU din 30 iulie 2020
pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 13.08.2020


⇒ ORDIN nr. 3.060 din 28 iulie 2020
pentru acreditarea Muzeului de Artă Recentă - MARe din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 3.061 din 28 iulie 2020
pentru acreditarea Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domnească" din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.08.2020


⇒ DECIZIA nr. 397 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 lit. y) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 30 din 17 octombrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.08.2020


⇒ DECIZIA nr. 359 din 16 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 252/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.08.2020


⇒ DECIZIA nr. 16 din 21 ianuarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi daune sănătăţii propriei persoane" din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.08.2020LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

⇒ LEGE nr. 174 din 14 august 2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.08.2020


⇒ DECRET nr. 459 din 14 august 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.08.2020


⇒ LEGE nr. 175 din 14 august 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.08.2020


⇒ DECRET nr. 460 din 14 august 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 669 din 14 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Stănculescu Anişoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 668 din 14 august 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 14.08.2020


⇒ MĂSURI din 14 august 2020
pentru creşterea capacităţii de răspuns

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 14.08.2020


⇒ MĂSURI din 14 august 2020
pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 14.08.2020


⇒ MĂSURI din 14 august 2020
pentru diminuarea impactului tipului de risc

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 83 din 13 august 2020
privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată prin vot la distanţă în data de 19 septembrie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 84 din 13 august 2020
privind stabilirea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată prin vot la distanţă în data de 19 septembrie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 2.331 din 12 august 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 2.332 din 12 august 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "ICEM" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ DECIZIE nr. 820 din 10 august 2020
pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ RAPORT nr. 10.094 din 10 august 2020
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Maramureşenilor în anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 1.215 din 4 august 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 1.214 din 4 august 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "ICEM" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 2.502 din 22 iulie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "ICEM" - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ ORDIN nr. 2.422 din 20 iulie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020


⇒ DECIZIA nr. 206 din 28 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a celor cuprinse la nr. crt. 1-4, 7-9 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 14.08.2020