Actualizari 20-04-2021


ACTE OFICIALE

⇒ COMUNICAT din 19 aprilie 2021

privind hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 19.04.2021


⇒ COMUNICAT din 19 aprilie 2021
privind data în raport de care se stabileşte cota de impozit ce se aplică diferenţelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioară

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 19.04.2021


⇒ ORDIN nr. 499 din 15 aprilie 2021
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 79 din 12 aprilie 2021
pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ REGULAMENT din 12 aprilie 2021
privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ HOTĂRÂRE nr. 426 din 7 aprilie 2021
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unităţi sanitare din municipiul Bucureşti, municipiul Timişoara şi judeţele Alba, Argeş, Brăila, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureş, Neamţ, Olt şi Suceava, în vederea protecţiei populaţiei afectate de noul coronavirus

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ HOTĂRÂRE nr. 431 din 7 aprilie 2021
privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, precum şi actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 20.04.2021


⇒ REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 435 din 31 martie 2021
pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 20.04.2021


⇒ PROCEDURĂ din 31 martie 2021
privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 20.04.2021


⇒ PROCEDURĂ din 31 martie 2021
privind abilitarea şi supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 5.348 din 2 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Culturale a Rutenilor din România, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 5.362 din 2 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ştefan Eugen, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 4.561 din 22 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Toma Emil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "conflictele de muncă", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi în art. 483 alin. (2) teza a treia din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 20.04.2021


⇒ DECIZIA nr. 21 din 19 ianuarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (1) şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 20.04.2021


⇒ DECIZIA nr. 40 din 19 ianuarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 14 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 20.04.2021


⇒ DECIZIA nr. 11 din 14 ianuarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.753 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ţuţuianu Emil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.153 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Teişanu Costel-Viorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.156 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Toró Edit, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.168 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zsombori Levente, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.178 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pető Csaba, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.198 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Salamon Zoltán, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.203 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Száfta András, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.205 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szőcs Mária, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.210 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vida Zsombor-Ferenc, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.222 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tamási Sándor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021


⇒ RAPORT nr. 33.225 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rus Sándor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021

30. RAPORT nr. 33.230 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Reti Zsófia, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021

31. RAPORT nr. 33.239 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Toró Piroska, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 20.04.2021

32. DECIZIA nr. 844 din 17 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 20.04.2021LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

⇒ LEGE nr. 89 din 19 aprilie 2021

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 312 din 19 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ LEGE nr. 90 din 19 aprilie 2021
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 313 din 19 aprilie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ LEGE nr. 91 din 19 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 314 din 19 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ LEGE nr. 92 din 19 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 315 din 19 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ LEGE nr. 93 din 19 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 316 din 19 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ LEGE nr. 94 din 19 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (5^1) şi (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 317 din 19 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (5^1) şi (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ LEGE nr. 95 din 19 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 318 din 19 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ LEGE nr. 97 din 19 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 320 din 19 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ LEGE nr. 96 din 19 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ DECRET nr. 319 din 19 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 7.039 din 19 aprilie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 7.040 din 19 aprilie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 7.041 din 19 aprilie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 7.042 din 19 aprilie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Măgurele, cu satele aparţinătoare Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 92 din 15 aprilie 2021
privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 680 din 15 aprilie 2021
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linia electrică aeriană (LEA) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET"

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 3.651 din 12 aprilie 2021
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 20.04.2021


⇒ METODOLOGIE DE EVALUARE din 12 aprilie 2021
a studiilor universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 20.04.2021


⇒ ORDIN nr. 2.291/C din 8 aprilie 2021
pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 20.04.2021


⇒ DECIZIA nr. 25 din 19 ianuarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 20.04.2021