Actualizari 29-05-2020


ACTE OFICIALE

⇒ CUANTUMUL TOTAL din 29 mai 2020

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020


⇒ ORDIN nr. 1.985 din 28 mai 2020
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020


⇒ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 mai 2020
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020


⇒ ORDIN nr. 1.336 din 21 mai 2020
privind modificarea şi completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020


⇒ REGULAMENT nr. 3 din 21 mai 2020
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020


⇒ ORDIN nr. 136 din 20 mai 2020
pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020


⇒ RECTIFICARE nr. 80 din 20 mai 2020
referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020


⇒ SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020


⇒ SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020


⇒ ORDIN nr. 115 din 27 aprilie 2020
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

⇒ ORDIN nr. 4.422 din 29 mai 2020

pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 29.05.2020


⇒ METODOLOGIE din 29 mai 2020
de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 29.05.2020


⇒ ORDIN nr. 705 din 29 mai 2020
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 29.05.2020


⇒ LEGE nr. 69 din 29 mai 2020
pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020


⇒ DECRET nr. 278 din 29 mai 2020
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020


⇒ DECRET nr. 277 din 29 mai 2020
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020


⇒ DECRET nr. 280 din 29 mai 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020


⇒ DECRET nr. 281 din 29 mai 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020


⇒ ORDIN nr. 1.030 din 29 mai 2020
privind prelungirea perioadelor prevăzute pentru finalizarea pregătirii teoretice şi practice, efectuate în cadrul şcolilor de conducători auto în scopul obţinerii permisului de conducere

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020


⇒ CIRCULARĂ nr. 12 din 29 mai 2020
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 434 din 28 mai 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 29.05.2020


⇒ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 mai 2020
privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 29.05.2020


⇒ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 27 mai 2020
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 29.05.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 404 din 21 mai 2020
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 452 din 29.05.2020


⇒ HOTĂRÂRE nr. 408 din 21 mai 2020
privind actualizarea denumirii, valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti, precum şi trecerea unor bunuri aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 452 din 29.05.2020


⇒ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 21 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020


⇒ DECIZIA nr. 861 din 17 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 29.05.2020