Actiunea Pauliana-Anulare Vanzari Facute Pentru Diminuarea Bonitatii

Anularea actelor facute in dauna creditorului (Actiunea pauliana sau revocatorie)

Ce intelegem prin acte facute in dauna creditorului?

Actele facute in dauna creditorului sunt acele acte pe care debitorul le face in frauda drepturilor creditorului, adica acelea prin care debitorul isi creeaza sau isi mareste o stare de insolvabilitate, potrivit art. 1562 NCC.

In asemenea, situatii, creditorul are la indemana actiunea revocatorie, denumita si pauliana, prin care poate solicita instantei de judecata sa fie declarate inopozabile fata de el actele juridice incheiate de debitor in frauda sa, cu conditia sa dovedeasca un prejudiciu.

Cu toate acestea, alin. 2 al art. 1562 prevede ca un contract cu titlu oneros sau o plata facuta in executarea unui asemenea contract poate fi declarata inopozabila numai atunci cand tertul contractant ori cel care a primit plata cunostea faptul ca debitorul isi creeaza sau isi mareste starea de insolvabilitate.

Cu alte cuvinte, daca cel cu care incheiem contractul sau cel caruia ii efectuam plata este de buna credinta, contractul/plata facuta va continua sa isi produca efectele juridice fata de aceasta.

Ce efect are buna-credinta a tertului?

Potrivit art. 1565  alin (2), Terţul dobânditor poate păstra bunul plătind creditorului căruia profită admiterea acţiunii o sumă de bani egală cu prejudiciul suferit de acesta din urmă prin încheierea actului. În caz contrar, hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii indisponibilizează bunul până la încetarea executării silite a creanţei pe care s-a întemeiat acţiunea, dispoziţiile privitoare la publicitatea şi efectele clauzei de inalienabilitate aplicându-se în mod corespunzător.


In situatia in care tertul de buna credinta plateste creditorului respectiva suma de bani, acesta se poate indsrepta impotriva vanzatorului (debitorului ) pentru despagubiri.

In ceea ce priveste creanta, mentionam ca aceasta trebuie sa fie certa la momentul introducerii actiunii.

 Ce intelegem insa prin creanta certa?

Potrivit prevederilor art. 662 NCPC, (2) Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.

Astfel, in lipsa unei certitudine a creantei, actiunea revocatorie este inadmisibila.

Cu toate acestea, desi legea recunoaste dreptul creditorului de a introduce aceasta actiune, acest drept nu este nelimitat in timp. Dupa cum se mentioneaza in cuprinsul art. 1564 NCC, daca prin lege nu se prevede altfel, dreptul de actiune se prescrise in termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca prejudiciul ce rezulta din actul atacat.

Este important de retinut ca prescriptia poate fi opusa creditorului pe calea intampinarii, in cadrul actiunii pe care acesta o intenteaza. Neinvocarea acesteia de catre parea interesata, atrage decaderea din dreptul de a mai fi invocate. De asemenea, este important de retinut si faptul ca prescriptia nu poate fi constatata de instanta de judecata, din oficiu.

Ce se intampla in situatia in care instanta de judecata admite actiunea creditorului?

Dupa cum este prevazut in cuprinsul art. 1565 alin (1), Actul atacat va fi declarat inopozabil atât faţă de creditorul care a introdus acţiunea, cât şi faţă de toţi ceilalţi creditori care, putând introduce acţiunea, au intervenit în cauză. Aceştia vor avea dreptul de a fi plătiţi din preţul bunului urmărit, cu respectarea cauzelor de preferinţă existente între ei.

Astfel, este esential sa avem in vedere ca scopul pentru care dorim sa incheiem anumite acte juridice poate duce la anularea acestora in instanta.

Av.Drd. Cuculis Adrian