Actualizarea Popririi Si Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului

Anularea actualizarii creantei recuperatorului pentru suma de 10000 de euro in echivalent aproximativ 50000 de lei.

Executarea silita inceputa in anul 2016, anulata in anul 2019, prin formularea unei contestatii la executarea silita, pornita de catre Investcapital LTD si KRUK Romania.

#DosarelePrindViata – continuam cu povestile de viata ale debitorilor, executati silit la ei in tara, de catre firme cu “maini lungi”, de peste hotare.

In relatarea de astazi, vorbim din nou, despre Investcapital LTD si nu mai putin despre recuperatorul de creanta, ultra cunoscut pentru abuzuri, KRUK S.A.

Este legal ca in cadrul unei executari silite pornite impotriva mea, recupeartorul sa solicite actualizarea dobanzilor penalizatoare?

Nu, nu este legal si lucrul acesta il confirma chiar OUG 52/2016 care specifica in mod clar ca recuperatorii de creante sunt scosi in afara legii daca procedeaza astfel.

Desi executarea silita era inceputa in 2016, recuperatorul de creante, revine in 2019, cu o adresa de actualizare a debitului pus in executare silita.

Conform adresei pe care o aveti mai jos, in adresa de infiintare a popririi pentru sumele actualizate, executorii de la Beja THEMIS, confirma de fapt ca actualizeaza debitul cu dobanzi si penalitati, la cererea recuperatorului INVESTCAPITAL LTD, prin KRUK ROMANIA, desi acest lucru este ilegal.

Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului pentru ilegala aplicare de penalitati si dobanzi.

Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului

Ce s-a intamplat cu debitorul in fapt si care este rezultatul obtinut in urma promovarii contestatiei la executare cu privire la anularea actualizarii creantei recuperatorului?

In fapt, la data de 29.05.2019 a fost primita si inregistrata la ING Bank adresa de infiintare a popririi nr. 85520 din data de 23.05.2019, ulterior fiindu-i comunicata debitorului, de catre banca, aceasta masura a popririi.

A luat, astfel, cunostinta de faptul ca impotriva sa a fost inceputa executarea silita in dosarul de executare 47955/2016 al Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti Themis cu privire la suma de 55.147,53 lei (debit si cheltuieli de executare silita), titlul executoriu constand in contractul de credit nr. 969 din data de 03.11.2006.

Usor de observat ca din 2006, la scurt timp, banca a cesionat catre diversi recuperatori de creante, atat contractul(desi era ilegal si atunci) cat si creanta.

Puteti fi interesat si de:

Debitorului nu i-au fost comunicate acte de executare silita, in toata perioada scursa de la data incuviintarii silite si pana in prezent, context in care desi au trecut 3 ani de zile de la primul act de executare efectuat, acesta este in termen pentru formularea contestatiei la executare atat impotriva adresei de infiintare a popririi, cat si impotriva actelor de executare anterioare (necomunicate) si executarii insesi.

Ce am cerut instantei?Cum a ajuns debitorul si dosarul sau sa #PrindaViata?

Cum am anulat executarea silita cu privire la Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului?

In primul rand sa constate ca daca 3 ani de zile, debitul nu a fost solicitat , atunci este prescris, fapt ce reconfirma faptul pe care l-am mai si zis si scris si anume ca executarea silita se prescrise CHIAR DACA A INCEPUT EXECUTAREA SILITA.

Cesiunea de creanta a fost facuta ilegala dar si faptul ca recuperatorul NU are dreptul sa adauge dobanzi.

Ultimul aspect, a fost cel referitor la necompetenta instantei de a incuviinta executarea silita.

Cate motive ar mai fi trebuit pentru a se constata ca executarea silita este profund ilegala?

Fata de prevederile legale in materie, dreptul creditorului de a solicita executarea silita a creantei din contractul de credit este prescris, raportat la perioada de timp scursa din momentul in care subsemnatul am incetat sa achit ratele lunare – anul 2007 – si incuviintarea executarii silite – 2016. Fata de aceste date, termenul de 3 ani prevazut de lege este in mod evident si incontestabil depasit, perioada scursa intre cele doua momente la care ne raportam fiind de peste 9 ani.

Debitorul Stoica, eliberat din executarea silita indreptata impotriva sa si Av.Drd. Cuculis Adrian.

Am solicitat anularea executării silite întrucât aceasta nu a fost încuviințată în mod legal, fiind sesizată o instanță necompetentă, iar potrivit art. 704 NCPC, ,,nerespectarea dispozițiilor privitoare la executarea silită însăși sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente.”. Invederăm instanței faptul că art. 704 NCPC prevede că nerespectarea dispozițiilor privitoare la executarea însăși sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente.

Cererea de încuviinţare a executării silite este de competenţa exclusivă a instanţei de executare (in speta – Judecatoria Sector 2 Bucuresti), aşa cum rezultă din art. 666 alin. (1) şi din art. 651 alin. (3) CPC, care prevede că „Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe”.

Ce a stabilit instanta de judecata cu privire la contestatia la executare formulata?

Complet: Amanari pronuntare Popa
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiate excepţia tardivităţii şi excepţia inadmisibilităţii, invocate de intimată.

Admite cererea formulată de contestatorul Stoica Cristian Constantin în contradictoriu cu intimata Investcapital LTD.

Anulează executarea silită şi toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. …./2016 deschis la SCPEJ Themis.

Dispune întoarcerea executării silite, sens în care obligă intimata să restituie contestatorului toate sumele retrase din patrimoniul acesteia ca urmare a executării silite a cărei anulare s-a dispus.

Dispune restituirea către contestator, la rămânerea definitivă a hotărârii, a sumei de 1000 lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru achitate. Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de restituire a taxei judiciare de timbru în cuantum de 300 lei aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcere executare silită.

O alta neregula in ceea ce priveste executarea silita si implicit a actelor efectuate in cadrul dosarului de executare este faptul ca in toate actele de executare efectuate se specifica ca si creditor INVEST CAPITAL LTD – creditor cu care debitorul nu a incheiat niciun act.

Un ultim aspect se refera la faptul ca recuperatorul de creante se comporta ca un investitor in Romania, desi nu este autorizata de BNR sau de o institutie din statul de origine, cesiunea de creanta bancara fiind efectuata contrar principiului capacitatii speciale de folosinta.

Astfel, INVEST CAPITAL LTD cumpara creante bancare pentru un pret modic, urmarind obtinerea unui profit, aspect ce reprezinta esenta unei investitii in nume propriu.

Se comporta, in acest context, in fapt si in drept, precum o societate profesionala de investitii financiare. Conform actului constitutiv, pe care partea adversa l-a emis si inregistrat la Registrul Comertului, aceasta entitate offshore si-a propus sa investeasca in creante bancare ca si activitate obisnuita.

Aceasta activitate, desi nu este autorizata de autoritatile statului roman sau ale statului de origine, intruneste conditiile unei firme de investitii, astfel cum aceasta este prevazuta in art. 7 alin. (1) din OUG 99/2006 privind institutiile de credit.

Vizualizati si :

Definitia actuala a intreprinderilor de investitii, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2014/65/UE privind pietele instrumentelor financiare, integreaza recuperatorii de creante, precum INVEST CAPITAL LTD. Insa este necesara autorizarea desfasurarii unei asemenea activitatii la nivelul Romaniei, conditiile de autorizare si functionare aplicabile firmelor de investitii fiind impuse de directiva.

In esenta, prin cumpararea masiva a creantelor bancare, partea adversa se comporta precum investitorii, drept pentru care este necesara autorizarea activitatii lor, nefiind suficienta inmatricularea in Registrul Comertului in statul de origine si un act constitutiv care sa cuprinda activitatea pe care o desfasoara.

Este ilegal ca INVEST CAPITAL LTD sa poata cumpara loturi de creante bancare pe preturi modice in vederea obtinerii unor profituri uriase fata autorizatie de investitori in Romania.

Nu se poate permite un asemenea atentat la activitata de supraveghere a entitatilor offshore si la situatia debitorilor consumatori.

Autorizatia data de ANPC, la nivelul Romania, de a desfasura activitate de recuperare de creante, nu este suficienta pentru a acoperi adevaratul rol de investitori, materializata clandestine, prin achizitia de creante bancare.

Astfel, partea adversa isi depaseste activitatile permise de legislatia nationala si europeana, cat timp nu sunt autorizati ca investitori.

Astfel, eventualele acte de executare silita sunt parte a obtinerii profitului obtinut din investitii, iar lipsa autorizarii activitatii recuperatorului de creante atrage nulitatea absoluta a dosarelor de executare silita.

Cu privire la faptul ca recuperatorii NU POT PUNE DOBANZI si atunci cand o fac, trebuie sa formulati obligatoriu contestatie la executare, rezida din lege.

. Astfel,in procedura executarii silite, conform art. 55 alin. 3 din OUG 52/2016, se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare, precum si fata de faptul ca intimata din prezenta cauza nu poate percepe astfel de dobanzi si penalitati intrucat nu este entitate bancara si nu a cumparat un contract de credit, ci o suma fixa ce reprezinta creanta.

 • Fata de dispozitiile art. 723 din Noul Cod de Procedura Civila, care arata ca, in cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării, solicitam si intoarcerea executarii silite.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Sunteti intr-o procedura de executare silita? Completati formularul de mai jos pentru a contesta executarea silita ilegala!

Accesiunea Imobiliara – Dobandirea Proprietatii

Accesiunea Imobiliara – Constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale asupra unei construcţii edificate fără autorizaţie de construire

Atât practica instanțelor cât și doctrina au apreciat admisibile acțiunile având ca obiect accesiunea dreptului de proprietate asupra construcțiilor, edificate de către proprietarul terenului, chiar fără autorizație. Lipsa autorizației de construire poate produce consecințe doar în planul raporturilor juridice de drept contravențional, nu și sub aspectul dreptului civil.

Accesiunea Imobiliara
Accesiunea Imobiliara

Accesiunea Imobiliara doar in anumite conditii – Inexistența unei autorizații de construire pentru imobilul construit nu poate limita dreptul proprietarului terenului de a se adresa instanței de judecată pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate, dobândit în temeiul accesiunii imobiliare artificiale, deoarece dobândirea dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale nu poate fi afectat de nerespectarea unor dispoziții legale a căror încălcare poate atrage cel mult răspunderea contravențională, iar nu inaplicabilitatea dispozițiilor art. 577 și urm. C. civ.

Intrucat nu exista un punct de vedere unitar cu privire la admisibilitatea cererilor care au ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale asupra unei construcţii edificate fără autorizaţie de construire, Curtea Constituţională, raportandu-se şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a pronunţat în sensul că limitările legate de autorizaţia de construire sunt instituite prin lege în interes public, în cadrul controlului statal asupra amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, ce caracterizează regimul juridic al construcţiilor.

Accesiunea Imobiliara raportat la legea 50/1991.

Obligativitatea autorizaţiei de construire, drept cerinţă pentru intabulare, rezultă din prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 şi art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991, care impun existenţa certificatului de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi existenţa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, ambele acte presupunând în mod logic preexistenţa autorizaţiei de construire.

Conform art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se consideră nefinalizate au format obiect al controlului de constituţionalitate, iar în motivarea Deciziei nr. 697 din 25 mai 2010, Curtea Constituţională a făcut trimitere şi la prevederile art. 13 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale durează în timp“, pentru a constata că executarea/menţinerea unei construcţii în stare de ilegalitate, respectiv nerespectarea obligaţiei legale a obţinerii autorizaţiei de construire, al cărei scop este prevenirea consecinţelor negative în cazul unor construcţii necorespunzătoare, atrage sancţiunile prevăzute de lege.

Curtea Constituţională a arătat în mod expres că „regimul legal al construcţiilor nu are legătură cu ocrotirea dreptului de proprietate.

În măsura în care, însă, (…) exercitarea dreptului de proprietate se abate de la prevederile legale imperative, titularul dreptului de proprietate va suporta sancţiunile stabilite de lege, fără a se putea apăra invocând principiul constituţional al ocrotirii proprietăţii“ (Decizia nr. 697 din 25 mai 2010).

In opinia Curtii, proprietarul terenului are posibilitatea să urmeze procedura Legii nr. 50/1991 pentru intrarea în legalitate cu privire la construcţia realizată pe terenul său, acţiunea în constatarea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară artificială nefiind reglementată ca o opţiune a constructorului în raport cu legea specială care reglementează autorizarea construcţiilor.

Autorizaţia de construire poate fi emisă nu numai înainte de realizarea construcţiei, dar şi ulterior, în procedura intrării în legalitate, prevăzută de 28 din Legea nr. 50/1991 şi art. 59 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

După intrarea în legalitate, proprietarul are posibilitatea să îşi intabuleze dreptul de proprietate asupra construcţiei, nefiind necesară o hotărâre judecătorească prin care să se constate dreptul de proprietate.

O alta metoda de dobandire a proprietatii, este uzucapiunea, insa comporta un altfel de mecanism.

Aceste consideraţii insa sunt valabile numai cu privire la construcţiile edificate după data de 1 august 2001, deoarece, prin excepţie de la regula prevăzută de art. 37 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, privind înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, să se intabuleze dreptul de proprietate în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale.

Accesiunea Imobiliara –  În ceea ce priveşte construcţiile edificate după data de 1 august 2001, fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea acesteia, precum şi în privinţa construcţiilor care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, dispoziţiile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 împiedică recunoaşterea dreptului de proprietate pe cale judiciară, în cadrul acţiunii în constatare, instanţa neputând să valideze prin hotărâre judecătorească precaritatea unei situaţii juridice create printr-o conduită contrară legii, in acest sens fiind pronuntata Decizia nr. 13 din 8 aprilie 2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Care Sunt Situatiile In Care Administratorul Raspunde Pentru Datoriile Firmei

In ce situatii trebuie sa raspunzi solidar cu societatea pentru datoriile catre stat.

Exista foarte multe situatii in practica, in care statul, probabil din comoditate sau din lipsa de cunostinte juridice, emite decizii de angajare a raspunderii solidare fara a fi indeplinite conditiile prevazute de lege. Iar daca aceste decizii nu sunt contestate in termen de 45 de zile de comunicare sunt sanse foarte mici ca persoana in cauza sa mai poata face ceva.

Vedeti cum puteti anula decizia de atragere a raspunderii administratorului.

Sa luam un exemplu concret: o societate intra in incapacitate de plata. Societatea in cauza are si datorii la stat. Statul observa ca societate nu are bunuri ce pot fi executate si cauta alternative pentru recuperarea debitelor si emite decizie de atragere a raspunderii solidare a administratorului pentru datoriile societatii.

Este administratorul raspunzator pentru datoriile societatii catre stat?

De cele mai multe ori raspunsul este nu. Pentru atragerea raspunderii solidare a administratorului sau a altei persoane responsabile pentru datoriile societatii trebuiesc indeplinite unele conditii.

In primul rand trebuie indeplinite conditiile raspunderii delictuale, respectiv:

 1. Sa existe o fapta ilicita
 2. Prejudiciul
 3. Legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu
 4. Existenta vinovatiei

Asadar, pentru atragerea raspunderii, statul trebuie sa probeze indeplinirea acelor conditii. Conditii ce trebuie evident probate in decizia de atragere a raspunderii.

Pe langa aceste conditii, exista si anumite conditii speciale referitoare la fapta ilicita si la forma de vinovatie.

 Potrivit art. 25 alin. (2) C. proc. civ. „(2)Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil in conditiile prezentului cod, raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:

a)persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, au dobandit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;

b)administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea, cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;

c)administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;

d)administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;

e)administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului.”

Dupa cum se poate observa reaua-credinta este cerinta omniprezenta pentru orice fel de fapta, mai exact, fapta trebuie comisa cu intentie. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate fi tras la raspundere daca nu se dovedeste ca a savarsit fapta cu intentie.

In ceea ce priveste fapta ilicita, aceasta poate sa constea doar in faptele enumerate mai sus.

Asadar, pentru a se putea dispune atragerea raspunderii solidare, fapta ilicita trebuie sa fie prevazuta la art. 25 alin. (2) C. proc. civ. si trebuie comisa cu rea-credinta, adica cu intentie. Intentie ce trebuie dovedita de catre stat, pe langa celelalte conditii.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Diminuarea Pensiei Alimentare In Caz De Schimbare A Veniturilor

Diminuarea pensiei alimentare– Consideratii- Avocat Cuculis si decizii castigate in instanta pentru beneficiarii SCA Cuculis&Asociatii.

Cum Se Poate Diminua Pensia De Intretinere Atunci Cand Veniturile Celui Ce O Plateste, S-au Schimbat.

Vedeti mai jos, la finalul articolului, solutia de MODIFICARE a pensiei de intretinere, obtinuta in instanta.

Este tot mai des intalnita situatia in care doi soti decid ca drumurile lor sa se desparta, desi din casatorie au rezultat unul sau mai multi copii.

Astfel, prin hotararea de divort sau prin conventia incheiata in fata notarului public prin care se desface casatoria celor doi, se dispune si asupra soartei copiilor: daca va exista sau nu custodie comuna, cu cine vor locui, cine va achita pensie alimentara si in ce cuantum.

Diminuarea Pensiei Alimentare

Este important sa mentionam faptul ca desi parintele care nu locuieste cu copilul este obligat la plata unei pensii alimentare, suma stabilita poate fi modificata ulterior, in anumite situatii.

Vom evidential, pe scurt, cateva dintre aceste situatii:

Astfel, pe calea unei actiuni in instanta, puteti cere si obtine diminuarea pensiei alimentare. Potrivit art. 531 (1) Cod civil,  dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Observam asadar ca pensia alimentara nu doar ca poate fi miscorata, dar plata acesteia poate chiar inceta, in masura in care imprejurarile o impun, cum ar fi: scaderea veniturilor persoanei obligate la plata pensiei de intretinere, nasterea unui alt copil sau chiar majorarea cheltuielilor.

O alta situatie este cea in care, spre exemplu, desi s-a stabilit ca domiciliul copilului va fi la unul dintre parinti, celalalt fiind obligat la plata unei pensii alimentare, ambii parinti fiind nevoiti sa suporte in mod egal costuri cu cresterea si educarea copilului, parintele nerezident (adica cel care nu locuieste cu copilul) suporta nu doar costurile privind pensia alimentara, ci si alte costuri in plus pe care parintele resident nu le suporta.

Apare astfel o disprportie intre prestatiile celor doi parinti, care poate fi echilibrata de catre instanta de judecata.

O alta situatie este aceea cand copilul petrece un timp egal la ambii parinti, sau, cand desi are rezidenta la unul dintre parinti, petrece o perioada mai mare de timp la celalalt (spre exemplu pe perioada vacantei de vara). In astfel de situatii, parintele nerezident nu poate fi obligat sa execute atat plata pensiei alimentare cat si obligatia in natura, adica gazduirea si ingrijirea efectiva a copilului.

In doctrina se evidentiaza ca in situatiile inevitabile in care parintele nerezident va fi nevoit sa presteze in natura obligatia legala de intretinere, apare problema dublei executari a obligatiei legale de intretinere pentru perioada in care a prestat si in natura aceasi obligatie, dar i se cere si executarea prin plata pensiei de intretinere.

Probarea executarii in natura a obligatiei de intretinere de catre parintele nerezident nu duce la stingerea obligatiei sale de a pastra intretinere chiar prin executarea ei in modalitatea instituita prin lege cu titlu de regula, respectiv executarea in natura. Pentru acest motiv, executarea silita a pensiei de intretinere reprezentand in definitiv contravaloarea unei obligatii stinse prin executare este vadit inechitabila.

Parintele rezident, pentru perioada in care nu gazduieste copilul nu poate fi deopotriva scutit de executarea in natura a obligatiei de intretinere si sa pretinda pensia de intretinere de la parintele nerezident, pensie care, intre parinti, functioneaza ca o forma de regres a parintelui care a prestat in natura intretinerea impotriva celuilalt parinte ( Marieta Avram-coordonator, Laura Andrei, Alin-Ioana Axente etc., Autoritatea parinteasca-intre maretie si decadere, Ed. Solomon, 2018, p. 235-236).

In ceea ce priveste notiunea de plata lato-sensu, odata stinsaobligatia de intretinere in ansamblul sau ca urmare a prestatiei in natura a parintelui nerezident in beneficiul copilului, pensia de intretinere stabilita in sarcina parintelui nerezident devine o a doua executare a aceleiasi obligatii de catre acelasi debitor solidar.

La randul lui, parintele rezident nu poate justifica macar un interes legitim pentru punerea in executare silita a creantei stabilite cu titlu de pensie de intretinere in perioada in care copilul e gazduit de parintele nerezident. Deci, pentru perioada in care el insusi nu a asigurat sub nicio forma indeplinirea obligatiei de intretinere.

Cititi si despre obligatia de intretinere a minorilor.

In situatia in care parintele nerezident a platit de bunavoie pensia de intretinere, aceasta poate obtine intoarcerea sumei platite fara temei obligational.

Diminuarea Pensiei Alimentare

In cazul in care suma a fost incasata de catre parintele rezident, temeiul actiunii ar fi reprezentat de imbogatirea fara justa cauza ( art. 1345 NCC, coroborat cu art. 534 NCC), intrucat parintele rezident a incasat pensie de intretinere pentru perioada in care nu a prestat in natura intretinerea, patrimoniul sau crescand, iar patrimoniul parintelui nerezident scazand, in masura valorii pensiei de intretinere primite

Astfel, in situatia in care considerate ca valoarea pensiei de intretinere prestate de catre dumneavoastra este excesiva, raportat la ingrijirea efectiva pe care o oferiti copilului, sau, daca veniturile dumneavoastra au scazut considerabil, cheltuielile sau marit ori intre timp s-a nascut un alt copil, nu ezitati sa apelati la un specialist, in vederea unor opinii juridice care sa va avantajeze.

Vizualizati si :

MODIFICAREA PENSIEI DE INTRETINERE

Daca in urma desfacerii casatoriei s-a retinut in sarcina uneia dintre parti obligatia de intretinere datorata copilului/copiilor minori, iar suma a fost stabilita intr-o suma fixa, raportata la veniturile lunare realizate de catre  parintele obligat la data desfacerii casatoriei, atat prin hotatare judecatoreasca cat si prin act notarial, ulterior se poate cere, prin actiune in instanta,  modificarea pensiei de intretinere.

Astfel,  conformdispozitiilor art. 532 din Noul Cod Civil, “dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei”, observam ca, pentru modificarea pensiei de intretinere, in sensul majorarii sale, este necesara indeplinirea unor conditii, respectiv: – o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea (cresterea acestora) si – o schimbare in ceea ce priveste nevoia celui care o primeşte (cresterea acesteia), aspecte care se materializaza in cresterea veniturilor lunare ale parintelui ce are obligatia de plata a pensiei de intretinere , precum si in cresterea nevoilor minorului ce beneficiaza de pensia de intretinere – urmeaza cursurile unei scoli, necesita imbracaminte, rechizite, incaltaminte, alimentatie, servicii medicale, cursuri suplimentare, activitati extracuriculare, etc.

Majorarea pensiei de intretinere se poate face la 1/4 din venitul net lunar al parintelui obligat la plata  – in cazul unui singur copil ce necesita intretinere,   la 1/3 – pentru 2 copii si la ½ – pentru 3 sau mai multi copii, ca urmare a majorarii veniturile salariale ale acestuia  –  in calitate de debitor si a  cresterii  nevoii copilului/copiilor minor/minori – in calitate de creditor.

Aceste actiuni de modificare  a pensiei de intretinere se analizeaza prin prisma principiului interesului copiilor minori, astfel cum este consacrat prin prevederile art. 2 din Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care stabilesc că orice act juridic emis sau încheiat în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului şi ale art. 263 alin. 1 Cod civil, care prevăd că orice măsură privitoare la copil trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului, a cărui ocrotire impune asigurarea tuturor condiţiilor materiale necesare creşterii, educării şi pregătirii profesionale ale creditorului obligaţiei de întreţinere, corespunzătoare posibilităţilor reale.

În aplicarea art. 527 si art. 529 Cod civil se impune a se avea in vedere principiul potrivit caruia copiii au dreptul sa se bucure de conditii materiale corespunzatoare nu numai nevoilor lor ci si posibilitatilor materiale ale parintilor, indiferent daca acestia convietuiesc sau nu impreuna.

Dispozitiie art. 528 din Noul Cod Civil, referitoare la dovada starii de nevoie, arata ca “starea de nevoie a persoanei îndreptăţite la întreţinere, precum şi mijloacele celui care datorează întreţinere pot fi dovedite prin orice mijloc de probă”, de asemenea, dispozitiile art. 524 din Noul Cod Civil, referitoare la creditorul intretinerii, arata ca are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale” .

De precizat este faptul ca o astfel de actiune in vederea modificarii pensiei de intretinere poate fi formulata si de parintele obligat la prestarea intretinerii, in conditiile in care in veniturile acestuia s-au schimbat, iar cuantumul la care a fost obligat depaseste posibilitatea de indeplinire a obligatiei ori achitarea acestei sume cu titlu de pensie de intretinere i-ar crea un dezechilbru vadit in ceea ce priveste existenta zilnica. 

Acest gen de actiuni de dreptul familiei sunt actiuni ce prespun administrarea de probatoriu in vedere stabilirii situatiei de fapt ce a condus la formularea actiunii,  sens in care se impune  o  atentie deosebita si  ajutor specializat.

MAI JOS – SOLUTIE INSTANTA

Av.Drd. Cuculis Adrian

Imobile Vandute Ilegal La Licitatii Publice-Cum Anulati Licitatia Si Executarea

Executarea Silita Prin Licitatii Publice A Fost Facuta Ilegal In Ultimii 7 Ani, acolo unde imobilele au fost scazute la 75% la al doilea termen si unde la primul termen stabilit de catre executori, nu s-a prezentat nimeni.

Este o adevarata BOMBA, avand in vedere ca au fost vandute mii de imobile pe tot teritoriul tarii prin metoda licitatiei publice.

De ce afirmam ca toate executarile silite si anume executarile imobiliare/licitatiile publice sunt nule?

REGULA, desi este ilegala, era ca atunci cand se stabilea de catre executorul judecatoresc, PRIMUL termen al licitatiei, al vanzarii imobilului prin intermediul publicatiei de vanzare, conform legii acesta este scos la vanzare la 100% din pretul de evaluare.

DESI, asa cum am aratat si prin prisma rapoartelor de evaluare facute de ANEVAR, executarea ar trebui sa fie la randu-i nula, pretul de vanzare era oricum unul foarte mic, fiindca in majoritatea timpului pretul evaluat era cu mult sub pretul pietei, NIMENI nu cumpara(era deja o cutuma), la primul termen de licitatie.

Prin urmare, nimeni nu venea sa ofere pretul oferit la primul termen, fiindca “asa stiau” si asa si faceau executorii, scadeau la al doilea termen, pretul de evaluare, cu 25% si astfel imobilul era vandut cu 75% din valoarea lui de evaluare.

Licitatii Publice

DE CE ESTE ILEGALA O ASEMENEA MASURA?

Opinam, ca da la primul termen stabilit de catre executorul judecatoresc NU se prezinta nicio persoana si NU se depune nicio oferta de participare, asta inseamna ca NU avem un prim termen de vanzare.

Lucrul acesta il intelegem chiar din textul de lege care spune foarte clar ca ” În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna “.

ORI, ca sa poata fi oferit macar pretul respectiv, este necesar sa existe oferte, deci participanti la licitatie, ori in alte conditii, in care nu se inregistreaza NICIO oferta asta inseamna ca PRIMUL termen de licitatie NU este epuizat.

Unde este ilegalitatea?

In primul rand, atunci cand se intampla asa si repet, nu am intalnit NICIODATA in 10 ani de zile de contestatii la executare, o licitatie care sa fie reluata a doua oara, atunci cand nu s-au prezentat de prima data participanti, tot de la pretul de 100% din valoarea de evaluare, este clar ca discutam despre o NULITATE ABSOLUTA.

ATENTIE – Articolul 704 din codul de procedura civila – Nulitatea executării silite:

Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor de executare subsecvente, dispoziţiile art. 174 şi următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător.

Cum se poate contesta acest lucru si cum pot sa anulez licitatia?

Sunt mai multe situatii prin care poate trece un debitor, motiv pentru care trebuie sa identificam si situatia concreta:

a) Cei carora li s-a emis o publicatie de vanzare dupa primul termen si a fost scazut pretul cu 25%, in mod ilegal.

Cei care sunteti in situatia descrisa mai sus, aveti posibilitatea direct(daca sunteti in termenul de 15 zile), de la data emiterii procesului verbal de licitatie si a publicatiei de vanzare, sa contestati aspectul scaderii pretului la 75% din valoarea imobilului, desi la prima convocare pentru vanzare NU se prezentase nimeni.

b)Cei carora li s-a emis deja actul de adjudecare in cadrul procedurii de execuatre silita, insa raportat la litera a) de mai sus, la primul termen nu s-a prezentat niciun licitator si totusi la al doilea termen li s-a scazut pretul de vanzare cu 25%.

Daca sunteti in situatia in care s-a emis deja ACTUL DE ADJUDECARE, nu uitati ca acest act de adjudecare poate fi contestat doar pe cale separata, in cadrul unei actiuni de drept comun.

De asemenea, amintim si faptul ca ICCJ a stabilit ca actul de adjudecare este un veritabil act de vanzare – cumparare fortata si astfel i se aplica TOATE regulile de la vanzare cumpararea din codul civil.

c)Cei carora li s-a emis deja procesul verbal de licitatie prin care o persoana care a participat la executarea silita a adjudecat imobilul debitorului.

Astfel, daca sunteti intr-o asemenea situatie, trebuie sa stiti ca pentru procesul verbal de licitatie, in cadrul careia s-a adjudecat imobilul dvs, aveti o luna de zile sa formulati contestatia la executare silita.

Este incredibil, cate mii de executari silite au fost facute in mod ilegal si nimeni nu a constatat acest lucru.

Poate fi oricare dintre cei care citesc acest indrumar, in situatia in care, si-au pierdut casele pe nedrept, fiindca au fost executati silit ilegala.

Acum, pentru cei care au trecut printr-o asemenea procedura si au fost efectiv vaduviti de aceasta procedura de executare silita, se pot indrepta, avand in vedere nulitatea absoluta a executarilor silite care s-au facut asa cum am indicat mai sus, direct in instanta, pentru anularea actelor de executare/actului de adjudecare(pe cale de drept comun).

Licitatii Publice Ilegale – Reguli in derularea licitatiei publice. Lipsa licitatorilor la primul termen de licitatie publica.

Persoanele care doresc sa cumpere imobilul la licitatie publica sunt obligate sa depuna la unitatea prevazuta de lege, la dispozitia executorului judecatoresc, o garantie reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatie pentru termenul respectiv.

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparar ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata.

Anterior acestui moment, executorul judecatoresc este obligat sa comunice cate un exemplar din publicatia de vanzare, potrivit dispozitiilor pentru comunicarea si inmanarea citatiilor, creditorului urmaritor si debitorului, precum si altor persoane care sunt in legatura cu vreun drept real asupra imobilului supus executarii silite.

Cum suna textul de lege si cat de ilegal au putut sa fie facute pana acum executarile silite, vreme de 7 ani de zile, din 2013, cand a intrat in vigoare NOUL cod de procedura civila.

Articolul 846, cod procedura civila – Efectuarea licitaţiei publice.

(1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public.

Ea începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată.

(2) Licitaţia se va ţine separat pentru fiecare imobil.

(3) Dacă mai multe imobile înscrise în diferite cărţi funciare sunt grevate cu aceeaşi ipotecă sau imobilul este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în acelaşi timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte. Executorul judecătoresc va putea dispune ca vânzarea să se facă separat pentru o parte determinată din imobil, după efectuarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului în cartea funciară, dacă această parte nu este suficient individualizată.

(4) În cazul când imobilele sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, va fi stabilită de executor.

(5) Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, potrivit art. 836 alin. (1), sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ.

[…]

Urmeaza articolul, in baza caruia au fost vandute ILEGAL atatea imobile.

Cititi cu atentie- Licitatii Publice ILEGALE!!

(8) În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie, în condiţiile art. 839, cu excepţia publicării anunţului într-un ziar de circulaţie naţională sau locală.

Coroborati cu alin. 5 de mai sus, dar si textual – IN CAZUL IN CARE NU ESTE OFERIT NICI PRETUL[..]. Daca leguitorul ar fi vrut sa aiba in vedere LIPSA participarii, atunci ar fi facut mentiunea in cazul in care nu este oferit nici pretul si nici nu este prezenta o alta persoana, insa atata vreme cat vorbeste doar despre pretul oferit, fara mentiunea LIPSEI ofertantilor, este evident ca leguitorul vrea sa protejeze pretul oferit si drepturile debitorului si prezinta situatia in care ar trebui sa fie prezenta la licitatie chiar si o singura persoana, altfel NU este considerat ca fiind primul termen de licitatie.

La acest termen(adica cel de-al doilea), licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii.

Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii.

Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.

(9) Dacă nici la a doua licitaţie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (8).

La termenul stabilit la alin. (8), licitaţia va începe de la preţul de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii.

Vizualizati si: Licitatii Publice facute ilegal. :

Dacă nu se obţine acest preţ( Unei Licitatii Publice) şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de pornire al acestei licitaţii. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al treilea termen.

Cum arata situatia in viata reala?

In practica s-a ivit situatia cand, nu s-a prezentat niciun licitator la primul termen de judecata, nu a fost depusa cautiunea de participare, si, evident, nu a fost depusa nicio oferta de cumparare a imobilului.

Intrebarea fireasca este, in aceasta situatie mai sunt aplicabile dispozitiile art. 846 alin. 8 cu privire la inceperea licitatie publice de la pretul de 75% din cel de pornire al primei licitatii?

Din punctul nostru de vedere, aceste dipozitii nu isi gasesc aplicabilitate in acest context, executorul judecatoresc avand obligatia de a emite incheiere de amanare a licitatiei publice, intrucat nu s-a prezentat niciun licitator, sa emita o noua publicatie de vanzare, un al doilea termen de judecata, pentru cand, va fi stabilit ca pret de incepere, pretul la care imobilul a fost evaluat.

Apreciem ca dispozitiile art. 846 alin. 8 cod procedura civila si-ar gasi aplicabilitate, atunci cand, este depusa dovada achitarii cautiunii de participare la licitatie, este depusa o oferta de cumpare, insa, aceasta, este mai mica decat pretul la care imobilul a fost evaluat, altfel am discuta doar despre Licitatii Publice facute in mod ilegal.

Ati fost supus unei Licitatii Publice ilegale?

Daca debitorul se afla intr-o asemenea situatie, cand, imobilul a fost adjudecat la al doilea termen de licitatie publica, cu pretul de incepere de 75% din cel de pornire al primei licitatii, desi, la prima licitatie nu a participat niciun licitator, nu a fost depusa dovada consemnarii cautiunii, si nici nu a fost depusa o oferta de cumparare, poate invoca aceste neregularitati prin intermediul contestatiei impotriva procesului verbal de licitatie la care a fost adjudecat imobilul, sau sa aleaga oricare alta varianta, prezentata mai sus.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Sunteti executat silit? Ati fost supus unei Licitatii Publice ilegale? Completati formularul de mai jos.

Daca sunteti in executare silita, ori in cazul in care intampinati o situatie asemanatoare cu situatia pe care am prezentat-o , completati formularul indicat mai jos, pentru verificarea legalitatii executarii silite.

Cum Dau In Plata Daca Am Datorie La Credit Europe Bank NV

Cum Dau In Plata? O intrebare pe care si-o pun multi care au fie datorii reziduale fie au intrat in executare silita.

Povestea cu final fericit a debitorului care a inchis datoria cu Credit Europe Bank, in instanta.

Dosarul de dare in plata, castigat definitiv de catre debitorul care se elibereaza de plata oricaror sume.

Un alt dosar prinde din nou viata in ciclul #DosarelePrindViata si le umanizam pentru a putea aduce legea mai aproape de cei pentru care a fost facuta sa ii serveasca.

Ideea de inceput a proiectului “Dosarele prind viata” a fost  de a surprinde zambetele de pe fetele partenerilor nostri, adica partenerii nostri sunt fix acei oameni care au avut nevoie de o mana de ajutor din partea noastra si nu intamplator noi am fost acolo.

Vizualizati si :

Mie, personal, nu-mi place sa-i numesc CLIENTI.

Pentru mine sunt mai degraba niste prieteni care se afla in nevoie si au venit sa ii ajut.

Va spun drept ca am peste 22000 de prieteni si as vrea ca putinul ( sau mai multul) bine pe care am reusit eu alaturi de super echipa mea de avocati sa-l facem, ei, adica prientenii nostri, sa-l transmita mai departe catre alte persoane care au intradevar nevoie de ei.

Daca atunci cand l-am cunoscut pe dl Popescu Eugen acesta era speriat si ingrijorat deoarece executorul Buzatu Constantin intocmea cel de-al doilea proces verbal de licitatie prin care anunta vanzarea imobilului cu care debitorul garantase, la un pret mult mai mic decat datoria catre creditoare, la finalul procesului am resuit sa-i redam zambetul si increderea.

Avocatura mai aproape de oameni- Cum Dau In Plata si inchid creditul cu banca?

Asa am inceput acum 10 ani sub egida CUCULIS&Asociatii si am primit mostenirea de la parintii mei, amandoi avocati de undeva de prin 1982.

Ne laudam ca sa fiu sincer cu experienta lor covarsitoare.

Dupa prima discutie cu prietenul nostru, la care l-am intrebat expres ce isi doreste, in sensul:

 • fie sa salveze imobilul prin achitarea datoriei sau fie  sa apeleze la procedura prevazuta de Legea 77/2016 in sensul stergerii intregii datorii, dl. Popescu a spus clar ca isi doreste cu orice pret sa reuseasca sa dea casa in plata si sa scape de datoria reziduala , deoarece starea lui financiara s-a degradat foarte tare o data cu cresterea cursului valutar CHF dar si din cauza ca a divortat, iar salariul i s-a redus considerabil.
Domnul Popescu Eugen ( debitor eliberat definitiv prin castigarea procesului de dare in plata) si colega asociat av. Catalin Morenciu.

Conform art. 5 din Legea 77/2016 primul pas a fost sa intocmim notificarea de intentie “prin care consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public,  dreptul de proprietate asupra imobilului cu care s-a garantat creditul în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. din aceasi Lege”.

Prin notificarea de dare in plata am aratat creditorului ca atat debitorul principal cat si codebitorii respectiv garantii ipotecari indeplinesc conditiile prevazute de art 4 si anume:

a) creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea 77/2016, astfel cum acestea sunt definite de legislația specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Dupa depunerea notificarii in care am invitat creditoarea la odata fixata la biroul notarului public in vederea perfectarii transferului de proprietate, am asteptat 10 zile cu speranta ca totul se va rezolva acolo.

Din pacate  termenul legal  de 10 zile de la data comunicării notificării emise, conform art. 7 din Legea 77/2016  creditorul a depus contestatia privind  neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege pe rolul judecătoriei în circumscripția căreia domicilia consumatorul – conform alin 2 al aceluiasi articol.

In termen de 25 zile ( cu mentiunea ca instanta de judecata in temeiul art 201 alin 5 CPC poate scurta acest termen) de la primire, debitorii, in speta dl. Popescu Eugen, fosta sotie si mama acestuia au depus intampinare la contestatia depusa de catre Banca unde au aratat in principal ca indeplinesc conditiile de admisibilitate prevazute de legea 77/2016 dar si de catre Decizia 623/2016 care impunea indeplinirea unui a cincea conditii si anume: demonstrarea unui fapt imprevizionar ce a intervenit in situatia debitorilor.

Puteti fi interesat si de – Cum Dau In Plata.

Cum dau in plata conform Deciziei, legiuitorul a decis sa lase la aprecierea judecatorului national interpretarea situatiei imprevizionare de la caz la caz, nearatand o serie de criterii clare ( mentionam ca in prezent acest lucru este in curs de reglementare asteptand raspunsul CCR) la care sa se raporteze in momentul in care se analizeaza impreviziunea in cauza.

La momentul respectiv dl. Popescu Eugen a demonstrat o scadere drastica a veniturilor prin depunerea adeverintelor de venit de la ANAF de la inceputul creditului si pana la momentul respectiv pentru a se face o comparatie si a se observa ca valoarea ratei depasea venitul acestuia.

Totodata a mai aratat ca acesta era singurul intretinator al familiei deoarece din cauza divortului veniturile se injumatatisera iar mama lui – garantul ipotecar, pensionara s-a imbolnavit de cancer fiind nevoita sa sufere o serie de interventii medicale foarte costisitoare.

Toti acesti factori au fost combinati cu cresterea accelerata a cursului valutar cat si de clauzele contractuale pe care Banca le modificase in timpul derularii contractului de credit in favoarea acesteia.

Instanta de fond, Judecatoria Ramnicu Valcea, obiectiv, a analizat situatia cu atentie si a dat castig de cauza debitorilor prin respingerea contestatiei Bancii.

A urmat calea de atac a apelului promovata de catre creditoare unde si de aceasta data Tribunalul Valcea dupa o reanaliza a probelor a mentinut decizia instantei de fond si a respins apelul contestatoarei.

Din pacate drumul nu s-a terminat acolo iar batalia finala s-a purtat la Curtea de Apel Pitesti, unde in complet de 3 judecatori a decis admisibilitatea promovarii caii de atac a recursului intentata tot de catre creditoare si totodata a respins fara nicio opinie separata respingerea recursului.

Cum Dau In Plata

O data cu primirea hotararii definitive si legalizate s-a notificat din nou creditorul in termen de 10 zile conform art. 7 alin. 6 din Legea in discutie sa se prezinte la biroul notarului public in vederea semnarii actului de dare in plata.

Din fericire pentru dl. Popescu, Credit Europe Bank SA a fost de acord sa se prezinte la data stabilita si sa incheie actele incheindu-se un capitol urat din viata debitorilor intr-un mod frumos.

Cu toate acestea in cazul in care creditorul ar fi inteles sa nu dea curs notificarii debitorii ar fi trebuit sa intenteze un nou proces impotriva acestia conform art 8 din Legea 77/2016 si sa solicite  instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

Intr-un final dupa o lupta grea in care administrarea si prezentarea probelor concret si corect a fost esetiala am reusit sa redam speranta si bucuria pe fata dl. Popescu.

Putem spune ca la baza acestui proces a stat stransa colaborare dintre gandurile pozitive si riguroasele diligente intreprinse de catre noi.

Pentru cei care au avut rabdarea sa citeasca toata povestea si sunt in situatia aratata mai sus, pot completa formularul de dare in plata si revenim cu mai multe detalii. Click aici pentru completarea formularului de dare in plata.

P.S. Ne dorim sa aducem cat mai multe zambete pe chipurile partenerilor nostri asa cum am reusit in cazul dl. Popescu Eugen.

SCA CUCULIS&Asociatii

Av. Drd. Cuculis Adrian si Av. Asociat Catalina Morenciu

Obligatia De Intretinere A Copiilor De Catre Parinti-Pensie De Intretinere

OBLIGAȚIA DE ÎNTREȚINERE A COPIILOR DE CĂTRE PĂRINȚI

Raportat la principiul respectării interesului superior al minorului, părinții au obligația de a se ocupa de creșterea, îngrijirea, ocrotirea și educarea minorilor până la vârsta majoratului, când aceștia își pot reprezenta singuri interesele și căuta un loc de muncă.

Obligația de a asigura întreținere este solidară între soți, asigurându-i copilului un mediu corespunzător pentru a se putea dezvolta și a se forma pe viitor, acesta având dreptul de a beneficia de ajutorul părinților din punct de vedere legal până la împlinirea vârstei de 26 de ani dacă se află în continuare pe parcursul studiilor.

Pentru a beneficia de întreținere, copilul trebuie să dovedească faptul că se află pe parcursul studiilor și că obține rezultate corespunzătoare.

Arătăm faptul că și în situația în care părinții sunt despărțiți și minorul a fost încredințat unui dintre soți, soțul căruia nu i s-a încredințat copilul are obligația de a-i acorda sprijinul material necesar, aspect ce se va menționa și de către instanța de judecată în cadrul hotărârii de divorț.

Obligația de întreținere nu trebuie să constea în toate cazurile în plata unei sume de bani din partea părintelui obligat la întreținere, putând să constea și în plata chiriei, în eventualitatea în care copilul se află la studii într-o altă localitate, asigurarea hranei, rechizitelor, hainelor, plata unor cursuri pentru formare educațională, care să ducă la normare dezvoltare a copilului.

De precizat este faptul că, obligația de întreținere nu se aplică până în momentul în care minorul ajunge la vârsta de 26 de ani dacă acesta nu se mai află pe parcursul studiilor, acesta din urmă fiind o condiție esențială pentru a mai putea beneficia de acest ajutor.

Pentru a putea cunoaște cât mai bine drepturile  pe care le aveți, precum și condițiile în care părinții sunt obligați la acordarea întreținerii, vă recomandăm să luați legătura cu un avocat specializat în materia Dreptului Familiei.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Nerespectarea Hotararii De Incredintare A Minorului Si Programul De Vizita

Nerespectarea Hotararii De Incredintare a minorului va poate aduce probleme cu legea penala.

Daca sunteti parintele unui copil minor, ati obtinut o hotarare judecatoreasca prin care instanta de judecata s-a pronuntat cu privire la exercitarea autoritatii parintesti asupra minorului, stabilirea locuintei minorului si cu privire la programul de legaturi personale al parintelui necustodian cu minorul, iar celalalt parinte nu respecta aceste masuri, aflati ca, dincolo de punerea in executare a hotararii judecatoresti, puteti formula plangere penala impotriva acestuia pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului, prevazuta de art. 379 din Noul Cod Penal.

Potrivit art. 379 alin. 1 din NCP, constituie infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului, reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.

Vizualizati si :

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească spre creştere şi educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul, în condiţiile stabilite de părţi sau de către organul competent (art. 379 alin. 2 din NCP).

Aşadar, observăm că articolul 307 din vechiul Cod Penal a fost preluat întocmai şi în NCP – pedeapsa a rămas aceeaşi de o lună la trei luni inchisoare sau amenda penală.

Constatăm şi că în noua reglementare legiuitorul nu a mai prevăzut faptul că împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

În cazul acestei infracţiuni, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate (în 90 de zile de la data săvârșirii respectivei infracțiuni). 

Nerespectarea Hotararii De Incredintare
Minor incredintat mamei

Astfel, art. 379 face referire la doua cazuri de nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului, respectiv:

– alineatul 1 priveste situatia in care parintele necustodian, respectiv cel cu care minorul nu domiciliaza, insa are stabilit un program de legaturi personale cu acesta din urma, retine minorul, fara consimtamantul celuilalt parinte – custodian, respectiv al celui in domiciliul caruia a fost stabilita locuinta minorului, fapta care se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda („reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă”);

– alineatul 2 face referire la situatia in care parintele custodian nu respecta in mai multe randuri programul de legaturi personale (asa cum a fost stabilit de catre instanta de judecata) cu minorul al parintelui necustodian, fapta care se pedepseste tot cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda (“cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească spre creştere şi educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul, în condiţiile stabilite de părţi sau de către organul competent”).

Drepturile parintelui separat de copil, sunt recunoscute prin lege.

Cititi si :

Trebuie sa stiti ca actiunea penala in cazul infractiunii de nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului se pune in miscare doar la plangerea prealabila a partii vatamate, aceasta putand fi formulata in termen de 3 luni.

De asemenea, daca in privinta infractiunii prevazute la alineatul 1 nu se pun probleme de interpretare, este de precizat faptul ca, pentru existenta infractiunii mentionate in cuprinsul alineatului 2, este necesara o situatie premisa, respectiv aceea ca masurile privind incredintarea minorului sa fi fost dispuse de instanta de judecata, prin hotarare judecatoreasca, aceasta interpretare rezultand din practica organelor de cercetare/urmarire penala si a instantelor de judecata.

Daca am un acord incheiat la notar, se aplica aceleasi prevederi, pot sa fac plangere penala pentru nerespectarea hotararii?

In privinta acestui aspect, in conditiile in care legea permite ca partile, respectiv parintii, sa se inteleaga cu privire la masurile privind minorul pe cale amiabila, prin conventie incheiata la notar, nemaifiind nevoie sa ajunga la instanta de judecata si, implicit, sa obtina o hotarare judecatoreasca, ar fi necesara o modificare a alineatului 2 al articolului 379, in sensul mentionarii in mod expres si a conventiei notariale alaturi de hotararea judecatoareasca, ori de o interpretare mai putin stricta a dispozitiilor legale, potrivit contextului legislativ general actual.

In caz contrar, ne aflam in situatia discriminatorie in care pot uza de dispozitiile art. 379 alin. (2) doar cei care au obtinut o hotarare judecatoreasca cu privire la exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorului si stabilirea programului de legaturi personale cu minorul, nu si cei care s-au inteles initial pe cale amiabila, in fata notarului, ulterior intervenind discutii neprevazute in momentul incheierii conventiei notariale.

Oricum, apreciem, ca daca aveti inclusiv un acord, partea careia i se opune, trebuie sa-l respecte, precum o hotarare judecatoreasca, altfel opinam ca poate fi acuzat de nerespectarea hotararii de incredintare.

In acest context, este de preferat sa alegeti instanta de judecata pentru transarea aspectelor legate de masurile privind minorii.

Mai mult, tot in privinta alineatului 2 este de mentionat aspectul ca fapta penala se considera a fi fost savarsita doar in masura in care actiunea de impiedicare a parintelui de a avea legaturi personale cu minorul a fost savarsita in mod repetat, deci trebuie sa rezulte o tendinta sistematica de a indeparta minorul de parintele necustodian.

Daca va aflati in situatia expusa mai sus, avand in vedere numeroasele cazuri in care minorul este folosit de unul dintre parinti ca instrument de manipulare impotriva celuilalt parinte, luati in considerare formularea plangerii penale pentru savarsirea infractiunii de ( Nerespectarea Hotararii De Incredintare ) nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului, tinand cont de faptul ca, prin savarsirea acestei fapte, este pus in pericol interesul superior al minorului (nu doar un drept al parintelui), care trebuie sa prevaleze.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Executarea Silita A Obligatiei De A Face- Executarea Silita Directa

Executarea silita directa, o altfel de executare?

In primul rand, trebuie sa vedem ce inseamna din punct de vedere al definitie, date de catre codul de procedura civila, executarea silita directa.

Modul de executare

(1) În cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea posesiei unui bun, în predarea unui bun sau a folosinţei acestuia ori în evacuarea debitorului dintr-o locuinţă sau dintr-o altă incintă, în desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau a altei lucrări ori în îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa în termenul prevăzut în somaţie, creditorul va solicita executarea silită, putând, în raport cu împrejurările cauzei şi natura obligaţiei ce se execută, să sesizeze instanţa de executare, în vederea aplicării unei penalităţi.

Executarea Silita Directa

(2) Atribuirea prin hotărâre judecătorească a unui imobil sau obligaţia de a-l preda, a-l lăsa în posesie ori în folosinţă, după caz, cuprinde şi obligaţia de evacuare a imobilului, dacă legea nu prevede în mod expres altfel.

    Desi auzim tot mai des, in jur, notiunea de executare silita, si aceasta este mai mereu rezumata la o vanzare de casa si la credite bancare respectiv banci, codul de procedura civila, nu limiteaza atributiile executorului judecatoresc numai la astfel de activitati.

Exista situatii cand, avand hotarari judecatoresti definitive de punere in posesie sau evacuare, ne lovim totusi de refuzul partii adverse de a le respecta, considerand aceasta ca, o eventuala procedura de obligare este una foarte greoaie si anevoioasa.

Ei bine, aici apare executarea silita directa, prevazuta la articolele 888 si urmatoarele cod de procedura civila, executare silita ce permite chiar plata unei penalitati pe zi intarziere, pentru paratii din diferite titluri executorii ce nu vor sa se supuna rigorilor legii.

    Situatii in care ne putem regasi, pentru acestea pot fi:

– lăsarea posesiei unui bun,

– predarea unui bun sau a folosinței acestuia ori în evacuarea debitorului dintr-o locuință sau dintr-o altă incintă,

– desființarea unei construcții, plantații sau a altei lucrări etc –

Desi articolele ce reglementeaza aceasta executare silita directa par putine si usor de adus la indeplinire, punerea-n executare a unei astfel de hotarari judecatoresti poate fi dificila, fiind necesara asistenta juridica specializata, mai ales pentru justitiabilii aflati in postura de debitor.     

    Simpla existenta a unei hotarari judecatoresti de punere in posesie sau evacuare, asta ca sa dam doua exemple, nu este suficienta, acesta urmand a fi incuviintata de instanta, pentru a putea fi dusa la bun sfarsit de catre excutorul judecatoresc – alegerea instantei de incuviintare fiind atributul executorului, insa acest atribut poate fi usor cenzurat de un parat cu asistenta juridica specializata, in situatia in care instanta de incuviintare nu este legal aleasa.

Diferenta insa intre o punere in posesie prin executor, si una de buna-voie este una foarte mare, deoarece executorul, ca orice functionar public ce presteaza un serviciu, va percepe un onorariu, ce urmeaza a fi platit tot de debitorul de rea-credinta si ce se poate adauga la eventuala penalitate.

Trebuie mentionat ca si acest onorariu perceput de executor poate fi contestat, el de principiu, neputand percepe un onorariu mai mare de 10% decat debitul principal, iar nerespectarea acestei prevederi, a fost contestata, nu de putine ori, in intanta, ducand chiar la solutii de anulare in totalitate a excutarii silite.

    Ministerul Justitiei, pentru a evita tot felul de discutii cu privire la onorariile executorilor, a dat un ordin cu numarul 2550/2006, ce a fost actualizat, ordin ce urmareste evitarea stabilirii acestor onorarii, in mod unilateral de catre executori, si impiedicarea justititabililor de a porni tot felul de litigii pe aceasta tema.

Acest ordin precum si actualizarile la el, au fost lamurite cumva si prin intermediul jurisprudentei Curtii de Justitiei a Uniunii Europene, instanta ce recent, in cauza C 214/18, a hotarat ca in acel procent de 10% ce reprezinta onorariul executorului judecatoresc se include si taxa pe valoarea adaugata aferenta.

Un lucru este sigur, executarea silita directa vine sa completeze executarea silita generala prevazuta de codul de procedura civila, insa pentru acuratete si atingerea rezultatului scontat, intr-un timp optim, la aplicarea ei, trebuie sa vegheze si un specialist al dreptului pentru a nu se ajunge la situatii neplacute.

Prin existenta in codul de procedura civila a acestei institutii, a executarii silite directe, s-au cam acoperit toate nevoie societatii de a se respecta drepturile legitime, si i s-au marit considerabil si atributiile executorului judecatoresc, ce oricum erau destul de ample conform Legii 188/2000, lege ce urmareste sa le reglementeze activitatea.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Poprire Prosperocapital Si Kruk-Somatie Mobiliara, Ambele Ilegale

Adresa de poprire Prosperocapital SARL , recuperator de creante si somatie mobiliara, emise pe numele debitorului, in vederea recuperarii unui debit ce provenea de la ERB RETAIL SERVICES , IFN la baza, executare silita ce s-a dovedit, din nou, a fi una ILEGALA.

Din nou #DosarelePrindViata pentru un alt debitor.

Prosperocapital SARL, deja o parte dintre cei ce s-au confruntat cu executarea silita, acest nume le spune multe, pierde in fata debitorului, o noua contestatie promovata in instanta, bazata pe ilegala demarare a procedurii executionale.

#DosarelePrindViata, a inceput de cateva luni de zile si proiectului nostru , de a transforma numerele de dosare in povesti de viata si pentru a le da o fata dosarelor si deja sunt zeci de persoane intrun timp foarte scurt ce s-au alaturat acestei miscari.

Mai jos o sa vedeti cum o datorie veche de mai bine de 13 ani de zile, il urmareste pe debitor pana in 2019, moment la care daca nu era vigilent, sa conteste executarea silita cu ajutorul contestatiei la executare, ar fi fost “bun de plata” pe NEDREPT.

Poprire Prosperocapital anulta cu ajutorul instantei de judecata, constatata executarea ca nelegala si obligat recuperatorul la incetarea demersurilor de executare silita pornite.

Puteti fi interesati si de:

Situatia de fapt pentru dosarul castigat impotriva Prosperocapital SARL.

Vârvoreanu Radu-Marius a solicitat de la ERB Retail Services un împrumut initial prin Contractul de credit nr. FN din 03.05.2006, ultima plata voluntară din partea acestuia realizându-se la 2-3 ani după contractarea acestei facilităţi privind cardul de credit.

Ulterior acestei date, creanta a fost cesionată de la entitatea sus-mentionata catre actualul creditor ProsperoCapital S.a.R.L., debitorul nefiind notificat cu privirea la aceasta cesiune.

La scurt timp a inceput executarea silita, pornita atat prin somatia mobiliara emisa de catre executor dar si prin poprirea pusa pe conturile debitorului.

Poprire Prosperocapital

Situatie incalcita Prosperocapital mai incercase sa il execute silit pe debitor, insa instanta nu le-a permis. Ce s-a intamplat a doua oara cand au cerut incuviintarea?

Au primit-o, ceea ce a permis deschiderea unui NOU dosar de executare silita, contestat si anulat in instanta.

ATENTIE – Poprire Prosperocapital infiintata ilegal!

Este de menţionat faptul că cei de la ProsperoCapital au mai solicitat încuviinţarea executării în privinţa acestui contract de credit, însă Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea acestora.(http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000583675&id_inst=301)

Cu toate acestea, ei au reinceput executarea silita, dupa ce au obtinut o alta incuviintare a executarii silite.

Din stanga spre dreapta – Avocat Asociat Cristina Draghici , debitorul care a castigat contestatia la executare si pentru care #Dosarele Au PRINS VIATA si Avocat Drd. Cuculis Adrian Membru Fondator SCA Cuculis&Asociatii.

Poprire Prosperocapital anulata – Judecatoria sectorului 3, anuleaza integral executarea silita pornita de catre recuperatorul Prosperocapital, impotriva debitorului.

Ora estimata: 13:00
Complet: C 39 Civil
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de către contestatorul VARVOREANU Radu – Marius în contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPITAL S.a.R.L..

Dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 1335/2019 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Copuzeanu Florin Traian.

Admite, în parte, cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă pe intimată la plata, către contestator, a sumei de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariul de avocat.

Vizualizati si :

Poprirea pusa pe conturi a fost ridicata la scurt timp dupa pronuntarea solutiei, avand in vedere ca hotararea este executorie.

Sistemul de popri din Romania, este reglementat de catre codul de procedura civila si puteti citi totul despre popriri aici.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Primii specialisti din Romania in Executare Silita Si Contestatii La Executare – ‘SCA Cuculis&Asociatii ocupa locul primar in topul avocatilor ce se ocupa de contestarea executarilor silite!

De asemenea printr-un numar mare al avocatilor prezenti in societate, avem departamente de drept societar, civil, penal, GDPR , consultanta, litigii, contencios administrativ si dreptul familiei!

Am adus in premiera in tara sistemul de Case Board, adica un numar de 5 avocati va verifica cazul si sub semnatura domnului Cuculis Adrian vi se emite o opinie pentru cazul dvs- Cuculis si Asociatii – Partenerii in drept pentru rezolvarea situatiilor dvs. Juridice!’

Sunteti in situatia de a fi executat silit? Completati formularul de mai jos pentru a contesta executarea silita ilegala.

Recuperatorul Get Back Recovery Pierde Contestatia La Executare

Recuperatorul Get Back Recovery pierde 13000 de CHF pe care incerca sa ii execute silit in cadrul unui dosar de executare silita, perimat.

#DosarelePrindViata intr-un nou caz caz de executare silita ilegala, unde debitorul contesta o executare silita inceputa in urma cu 7 ani de zile, in 2012 si castiga DEFINITIV, anularea intregului dosar prin anularea intregii executari silite.

Povestea domnului Marinica poate fi povestea “cu credit”, a oricarui imprumutat. Am discutat ca in 2018 final de an si pana in octombrie 2019, in Romania, au fost deschise peste 1.500.000 dosare de executare silita.

Asta reprezinta de fapt o problema sistemica despre care vorbesc eu de 10 ani de zile si in jurul careia am adunat probabil, mii de decizii de anulare a executarilor silite.

Situatia de fapt :

Creanta datorata asa cum arata si actele de executare silita, emise catre debitor, era in cuantum de 13390, 19 CHF.

Vizualizati si : (articolul continua dupa video)

Potrivit contractului de credit nr.42060000000420695/07.02.2008 ( 2008, anul la care aproape toate bancile dadeau credite pe banda rulanta si cele mai “abuzive” instituii, dadeau credite in CHF) ,dl.Marinica a beneficiat de un imprumut in suma de 10500 CHF acordat de catre creditoarea Piraeus Bank Romania SA iar la data de 23.06.2011, ca urmare a imposibilitatii platii ratelor, banca, fost reziliat contractul, declarand scadenta anticipata a creditului, formandu-se dosarul executional pe rolul BEJ Lumperdean Florin.

Evident, banca nu s-a limitat la executarea silita inceputa, s-a gandit sa ii faca viata si mai grea debitorului si a cesionat creditul catre recuperatorii de creante.

A intervenit cesiunea de creanta  la data de 29.04.2014, intre Piraeus Bank si GetBack Recovery, societate cu care de altfel, ne judecam acum si am si castigat dosarul, in mod definitiv.

In baza adresei de infintare a popririi emisa la data de 20.10.2016, debitul a fost recuperat partial de tertul poprit ,locul unde isi desfasura activitatea de zi cu zi, debitorul , ultima suma fiind retinuta la data  de 6 martie 2017. ( adresa de poprire mai jos, apoi continua situatia de fapt a debitorului).

Recuperatorul Get Back Recovery

Dupa aceasta data, nu a mai fost emisa nici o alta adresa de infintare a popririi si  nici nu a mai fost efectuat vreun act de executare, pana la data intocmirii procesului verbal suplimentar de cheltuieli din 9.04.2019.

In data de 12 aprilie am facut copie dupa dosarul executional, in data de 23 aprilie 2019 am trimis cu posta contestatia, ne-a acordat termen pe 18 iunie.

Dupa doua amanari de pronuntare, s-a dat sentinta in data de 1 iulie 2019, prin care ne-a fost admisa contestatia la executare si  a fost anulata executarea silita declansata in dosarul de executare 1443/2012.

Sentinta ramasa definitiva, prin neapelare, tehnic, recunoaste recuperatorul de creante, ca executa silit in mod ilegal.

Marinica Danut, debitor executat silit de catre Get Back Recovery, alaturi de avocat drd. Cuculis Adrian si Asociat al SCA Cuculis&Asociatii avocat Gabriela Ososchi.

 

Dupa pronuntarea hotararii, asa cum am indicat si mai sus, recuperatorul de creante, nu a mai depus nicio cerere la sentinta castigata, astfel dosarul a ramas definitiv.

Marinica Danut-George vs.First Bank si Get Back Recovery Srl

Dosar nr.1473/284/2019 al Judecatoriei Racari, avand ca obiect perimare dosar executional 1443/2012 aflat pe rolul BEJ Lumperdean Florin.

Sentinta pronuntata de catre instanta:

10.09.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: camera consiliu 2
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de petentul Marinică Dănuţ George.


Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării cererii şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei First Bank şi respinge cererea formulată în contradictoriu cu aceasta.

Admite contestaţia la executare formulată de Marinică Dănuţ George în contradictoriu cu GetBack Recovery SRL.

Anulează executarea silită.

Obliga intimata la plata către contestator a sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei, achitată de contestator, la data rămânerii definitive a prezentei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Răcari. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 1.07.2019.
Document: Hotarâre  996/2019  01.07.2019

Desigur, pasivitatea aratata de catre recuperatorul de creante Get Back Recovery, i-a costat soarta dosarului de executare silita.

Nu uitati ca in lupta pe care debitorii o poarta cu institutiile de recuperare sau cu cei care in general comit un abuz impotriva lor, acestia pot invoca o serie larga de aparari pe care le-am exemplificat de-a lungul timpului.

Spre exemplu, cazul acesta a fost castigat datoria reactiei pe care a avut-o debitorul si a faptului ca am venit cu propunerea de verificare a intregului dosar de executare silita si identificarea unui termen de perimare aferent.

De asemenea, daca executorul/creditorul nu mai efectueaza acte de executare silita, vreme de 3 ani, chiar daca procedura executionala este in derulare, dosarul executional si obligatia de plata este PRESCRISA.

Verificati intodeauna, legalitatea actelor de executare silita cu ajutorul contestatiei la executare.

Recuperatorul Get Back Recovery infrant definitiv, pierde dreptul de a recupera de la debitor, 13000 chf, in mod definitiv.

Puteti fi interesati si de:

Av.Drd. Cuculis Adrian

Executat Silit Peste Suma Din Incuviintarea Executarii Silite A Instantei

Incuviintarea Executarii silite, ii permite executorului judecatoresc sa demareze o intreaga serie de proceduri, impotriva debitorului.

Nu de putine ori, se ajunge ca executarea silita sa fie net superioara sumei pentru care executorul a solicitat incuviintarea executarii silite.

Încuviinţarea executării silite, este prevazuta de catre codul de procedura civila si arata legea ca in termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii,(adica cererea de executare silita formulata de catre creditor), executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu[..].

Incuviintarea Executarii Silite ca act juridic, se refera la sentinta prin care instanta de judecata, ii permite executorului sa demareze toate formele de executare, sau doar o parte dintre ele.

Aceasta incuviintare a executarii, are o importanta deosebita, fiindca daca debitorul reuseste sa ii gaseasca elemente de ilegalitate si sa o conteste pe calea contestatiei la executare, reuseste de fapt sa anuleze intreaga executare silita.

Incuviintarea executarii este primul act din procesul de executare si daca acesta este anulat, toata executarea este anulata!

In cazul de mai jos prezentam un alt dosar de executare silita, anulat integral de catre instanta de judecata, dupa ce s-a constatat ca este vorba despre o executare silita ilegala.

Exemple de abuzuri in cadrul executarii silite:

Executorul face presiuni total ilegale, amenintand cu scoaterea la licitatie a imobilului, desi acest lucru era ILEGAL!

Incuviintarea Executarii

Din punct de vedere procedural NU exista un asemenea act pe care executorul l-a emis, adica INSTIINTARE IDENTIFICARE IMOBIL.

De fapt, executorul vrea sa puna presiune pe debitori, ca le-a identificat casa si ca ar fi bine sa plateasca urgent, daca nu, le va scoate casa la vanzare, desi acestia aveau poprire pusa pe salariu.

O asemenea procedura, este ILEGALA si evident, ca o puteti contesta prin intermediul contestatiei la executare.

Cat timp are la dispozitie un debitor, pana cand va fi executat silit, dupa ce creditorul se adreseaza executorului judecatoresc, pentru executare silita?

Legea arata ca cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

Practic, este indicat, sa verificati portalul instantelor de judecata, pe care il gasiti si la link-ul just.ro.

Executare silita

Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului şi modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

Aceasta mentiune cu privire la MODALITATILE de executare incuviintare, este de maxima importanta, ATENTIE – INTODEAUNA trebuie sa verificati, daca instanta a stabilit modalitatea concreta de executare silita, fiindca daca nu este mentionatal, intreaga executare silita este nula.

Vizualizati si :

(4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviinţarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.

Sunt multe situatii in care instanta de judecata TREBUIE sa respinga o incuviintare a executarii silite, ceruta de catre un creditor.

Vedeti mai jos care sunt aceste situatii!

1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;

Asta presupune ca executorul care a cerut incuviintarea NU are dreptul sa execute silit in circumscriptia respectiva.

ATENTIE- Acest motiv poate fi invocat si in cadrul contestatiei la executarea silita.

2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

Dupa opinia noastra, contractele cumparate de catre recuperatorii de creante de la banci NU POT FI PUSE IN EXECUTARE SILITA IN MOD DIRECT.

3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege;

Dam un exemplu – daca acel creditor, spre exemplu, recuperator de creante, NU pune la dispozitia instantei si nu face dovada comunicarii cesiunii de creante, judecatorul TREBUIE sa respinga cererea de incuviintare a executarii silite.

4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;

5. debitorul se bucură de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;

Cititi si :

7. există alte impedimente prevăzute de lege.

(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea prin care se soluţionează apelul se comunică, din oficiu, de îndată, şi executorului judecătoresc.

Din categoria #DosarelePrindViata – devoalam un alt abuz al recuperatorului de creante INVESTCAPITAL LTD pe care instanta, in urma contestatiei la executare silita, il taxeaza, prin anularea intregii executari silite.

Vedeti mai jos, cazul altui debitor care a infrant recuperatorul de creanta Investcapital LTD iar prin anularea tututor actelor de executare, acesta reuseste sa anuleze si incuviintarea executarii silite.


Cititi si :

Intrebarea de la care am plecat si practic care intereseaza pe orice debitor executat silit si care primeste incuviintarea executarii silite.

Este legal ca executorul judecatoresc, sa ma execute pentru o suma mai mare decat suma din incuviintarea executarii silite?

Opinam ca orice suma suplimentara ce excede suma trecuta in incuviintarea executarii silite, este ILEGALA.

Desi exista dispozitii in codul de procedura civila, prin care se arata ca executorul poate sa actualizeze debitul, in conditiil in care un debit este solicitat de catre un recuperator de creante, atunci el nu poate sa creasca oricum.

Astfel, daca suma din somatia de plata/somatia imobiliara, sau oirce alt act de executare silita, cum ar fi poprirea, arata o suma, iar incuviintarea executarii silite este data pentru o alata suma, atunci aceasta executare, este ILEGALA si trebuie sa formulati contestatie la executarea silita pornita impotriva dvs.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Pentru verificarea legalitatii actelor de executare silita, completati formularul de mai jos si revenim la dvs. cu toate detaliile:

Anularea Deciziei De Returnare A Cetateanului Strain In Tara De Origine

Curtea de apel, dispune anularea deciziei de returnare a cetateanului strain, catre tara sa de origine, considerand masura luata de catre
Pârât – MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI , ca fiind ilegala.

Desigur, decizia este definitiva si cel in cauza scapa de expulzare.

Masura luata de catre inspectoratul de imigrari se referea la incalcarea obligatiei de a parasi tara atunci cand i-a expirat permisul de sedere si astfel s-a considerat ca este oportun ca acesta sa fie expulzat.

Situatia de fapt arata ca multi dintre imigranti, s-au inradacinat aici in Romania, desfasoara activitate economic si si-au intemeiat si familii, ori daca se constata ca s-a incalcat acest regim al permisului de sedere, practic IGI ia decizia de expulzare, fara sa aiba posibilitatea, imigrantul sa ceara prelungirea acestui drept.

De esenta, daca pierzi niste termene, pierzi dreptul de a sta in Romania, lucru care este profund imoral.

Cetateanul strain care incalca o norma prevazuta in dispozitiile legii 194/2002, pe langa celalate sanctiuni de natura administrativa, civila sau penala, este supus si returnarii in statul de unde provine, asta daca nu cumva, ca si in cazul de fata, contesta decizia de returnare si daca aceasta a fost emisa ilega, o anuleaza.

Sunt multe situatii de abuzuri care deriva din perfectibilitatea legii.

Oug 194/2002 prevede ca măsura încetării dreptului de şedere pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) se comunică străinului prin decizia de returnare.

Articolul 11 (3) Străinilor intraţi în România le încetează dreptul de şedere în următoarele situaţii:

a) se constată că la data intrării în ţară aceştia nu îndeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) străinii au intrat în ţară pe baza unor documente sau informaţii false;

c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;

d) au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;

e) au intrat în România în perioada de interdicţie, dispusă anterior;

f) nu respectă scopul declarat la intrarea pe teritoriul României ori au încălcat reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor;

g) după intrarea în ţară împotriva străinilor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România sau au fost declaraţi indezirabili.

Curtea de apel, anuleaza decizia de returnare a cetateanului strain-

Reclamant – SAKRAN EMIL SCA CUCULIS&ASOCIATII

Pârât – MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI – DIRECŢIA PENTRU IMIGRĂRI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – SERVICIUL DEPISTĂRI ŞI COMBATEREA ŞEDERII ŞI MUNCII ILEGALE A STRĂINILOR, OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI
Ora estimata: 09:00
Complet: 8-Completul 8 fond
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Anulează Decizia de returnare nr.470922/DIMB/S4/TNA din data de 10.04.2019. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi 11.10.2019.
Document: Hotarâre  578/2019  11.10.2019
Anularea Deciziei De Returnare

Stiti ca exista situatii in care statul Roman nu poate dispune returnarea unei persoane in statul sau, chiar daca au fost incalcate anumite prevederi ale legii?

Anularea deciziei de returnare a cetateanului strain , se poate obtine si in cazul in care se incalca una dintre urmatoarele reguli:

Interzicerea returnării

(1) Măsura returnării nu poate fi dispusă împotriva străinilor aflaţi în oricare dintre următoarele situaţii:

a) străinul este minor, iar unul dintre părinţii acestuia are drept de şedere în România;

b) străinul este părinte al unui minor care are cetăţenia română, dacă minorul se află în întreţinerea acestuia sau dacă există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;

c) străinul este căsătorit cu un cetăţean român sau cu un străin care are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

d) străinul a depăşit vârsta de 65 de ani.

Ce inseamna decizia de returnare in termeni juridici si cum ajunge un cetatean strain sa o conteste si apoi, daca este ilegala, sa o anuleze, exact cum s-a intamplat in cazul de mai sus, in care SCA Cuculis&Asociatii a reusit anularea deciziei de returnare a persoanei.

Anularea deciziei de returnare daca decizia de returnare nu respecta legea-

(1) Decizia de returnare reprezinta actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Imigrări constată şederea ilegală pe teritoriul României a străinului şi stabileşte obligaţia acestuia de returnare, precum şi termenul pentru plecarea voluntară.

De mentionat este ca decizia de returnare se întocmeşte în scris în două exemplare, fiecare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, şi conţine motivele de fapt şi de drept, precum şi informaţiile privind căile de atac posibile.

IGI are obligatia sa furnizeze la cerere si sa traduca principalele elemente ale deciziei de returnare, inclusiv informaţii cu privire la căile de atac posibile, în limba pe care acesta o înţelege sau despre care se presupune în mod rezonabil că o înţelege.

Comunicarea deciziei de returnare se va face fie sub semnatura de primire, fie la adresa la care străinul a declarat că locuieşte, atunci când străinul nu este prezent dar exista si situatia in care se prezumă că remiterea nu este posibilă.

Unde si in cat timp se contesta decizia de returnare?

Decizia de returnare prevăzută poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află structura Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis decizia de returnare.

La momentul la care se contesta decizia de returnare, efectele acesteia se suspenda, practic imigrantul NU mai poate fi expulzat.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Prescriptia Biletului La Ordin In Alb Si Contestatia La Executare Silita

TERMENUL DE 3 ANI IN CARE TREBUIE COMPLETATA CAMBIA/BILETUL LA ORDIN EMISA/EMIS IN ALB.

Executarea silita nu ii ocoleste nici pe cei care avalizeaza biletele la ordin. Astfel, este important sa stiti sa va aparati, atunci cand exista abuzuri indreptate impotriva dvs.

Prin urmare, care este metoda prin care va puteti apara contra unei executari silite pornite in baza unui bilet la ordin?

Desi discutam despre o lege speciala, care si contestatia la executare are denumirea de opozitie la executare silita, de esenta, tot contestatia la executare silita este apanajul prin care va puteti apara de o posibila executare silita ilegala, pornita in baza unui bilet la ordin.

In materialul de mai jos, gasiti si elementele pe care le puteti folosi pentru a anula o executare silita ilegala si ce face ca o executare pornita in baza unui bilet la ordin sa fie ilegala.

Potrivit dispozitiilor art. 106 din Legea nr. 58/1934, biletului la ordin ii sunt aplicabile dispozitiile art. 12 din lege, care se refera la cambie, stiut fiind faptul ca, potrivit art. 640 din Noul Cod de procedura civila “cambia, biletul la ordin si cecul, precum si alte titluri de credit constituie titluri executorii, daca indeplinesc conditiile prevazute in legea speciala”, respectiv Legea nr. 58/1934.

Prescriptia Biletului La Ordin
Semnare bilet la ordin in alb

 Din ratiuni de celeritate a executarii silite Noul Cod de procedura civila nu mai reglementeaza procedura investirii cu formula executorie, astfel ca indeplinirea conditiilor necesare calificarii unui inscris drept titlu executoriu este verificata de instanta de executare, judecatoria, conform art. 665 din Noul Cod de procedura civila, in cadrul procedurii incuviintarii silite, finalizata printr-o incheiere care, in caz de admitere, nu este supusa niciunei cai de atac, iar, in caz de respingere, poate fi atacata exclusiv cu apel numai de creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.

ATENTIE – Contestatia la executare impotriva unui bilet la ordin se formuleaza in termen de 5 zile si nu 15 zile!

În termen de 5 zile de la comunicarea somaţiunii, debitorul poate face contestaţie la executare.

Contestaţia se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.

Hotărîrea pronunţată asupra contestaţiei va putea fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare.

Instanţa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura. În caz de suspendare a executării, creditorul va putea obţine măsuri de asigurare.

Conform dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 58/1934 „daca o cambie, necompletata la emitere, a fost completata fara a se tine seama de intelegerile intervenite, neobservarea acestor intelegeri nu va putea fi opusa, posesorului, afara numai daca acesta a dobandit cambia cu rea credinta sau daca a savarsit o greseala grava in dobandirea ei.”

Vizualizati si :

Potrivit aceluiasi text legal, posesorul decade din dreptul de a completa cambia in alb dupa trei ani de la data emisiunii cambiei. Decaderea nu este opozabila posesorului de buna credinta, caruia titlul i-a fost transmis completat.

Completarea cambiei/biletului la ordin cu depasirea termenului de 3 ani de la data emiterii acestuia determina nevalabilitatea titlului.

Aceasta nevalabilitate poate fi  invocata de oricare dintre debitorii cambiali.

Exceptia poate fi opusa creditorului care a completat tardiv titlul, precum si posesorului care a primit titlul completat in cazul in care a fost de rea-credinta ori a savarsit o greseala grava in dobandirea acestuia.

Prin urmare, este o exceptie cambiala personala absoluta, care poate fi valorificata pe calea contestatiei la executare speciale (fosta opozitie), prevazuta de art. 62 din legea cambiei si biletului la ordin.

Admiterea contestatiei conduce la nulitatea titlului completat tardiv.

Legea cambiala nu prevedere reguli speciale pentru intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie, ori in ceea ce priveste efectele prescriptiei extinctive, putand astfel sa deducem ca sunt aplicabile regulile de drept comun.

Art. 185 alin. 3 din Codul de procedura civila prevede ca actul de procedura facut peste termen este lovit de nulitate. Nulitatea prevazuta de art. 185 din Codul de procedura civila fiind absoluta.

Prescriptia Biletului La Ordin – Motiv suficient pentru anularea intregii executari silite!!

Cum opereaza prescriptia in cazul biletului la ordin?

Legea prevede ca orice acţiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu prin trei ani, socotiţi dela data scadentei.

Acţiunile posesorului împotriva girantilor şi împotriva tragatorului se prescriu printr-un an socotit dela data protestului făcut în timp util sau dela data scadentei în caz de stipulaţiune, fără cheltuieli.

Acţiunile girantilor unii împotriva altora şi împotriva tragatorului, se prescriu prin 6 luni socotite din ziua din care girantul a plătit cambia sau din ziua în care acţiunea de regres a fost pornită împotriva sa.

Acţiunea de imbogatire fără cauza se prescrie printr-un an din ziua în care hotărîrea pronunţată asupra acţiunii cambiale va fi rămas definitivă.

Avocat Drd. Cuculis Adrian

Despagubiri Pentru Boala Profesionala – Ce Are De Facut Angajatul?

Daunele Morale Obtinute Ca Urmare A Dobandirii Unei Boli Profesionale De Catre Angajat.

Scurtul indrumar de mai jos, isi propune sa edifice ceea ce inseamna o boala profesionala, cum se stabileste ca este vorba despre o boala profesionala si care sunt pasii pentru ca angajatul sa obtina daune in cazul in care contracteaza o asemenea afectiune.

De esenta, daunele solicitate pot fi atat de natura morala(de cele mai multe ori) dar si de natura materiala, atunci cand pentru tratarea bolii profesionale, individul necesita ingrijiri ce nu se pot face in sistemul medical de stat si ca atare NU pot fi decontate.

Pentru a putea obtine despagubiri pentru boala profesionala contractata in timpul desfasurarii activitatii la locul de munca, este important sa fie stabilita legatura de cauzalitate intre boala profesionala si locul de munca.

Potrivit dispozițiilor art.5 litera h) din Legea nr.319/2006, boala profesională reprezinta afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

Dispozitiile Legii nr. 319/2006 prevad ca angajatorul are urmatoarele obligatii pentru a reduce sau chiar a elimina ori risc asociat locului de munca si prestatiilor pe care angajatul le efectueaza-

a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;

Observam aici ca ii incumba obligatii de diligenta, pe care daca nu le efectueaza, angajatul care s-a imbolnavit, le poate specula pentru a mari cuantumul daunelor morale.

b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;

Aceasta aplicare corespunzatoare va face de fapt, diferenta dintre antrenarea raspunderii angajatorului si exonerarea lui de la raspundere.

c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;

Evident ca in cadrul autorizatiei sunt prevazute anumite aspecte ce tin de sanatatea in munca si la fel, daca ele nu sunt respectate, apar repercursiunile ce se indreapta impotriva angajatorului si anume, de plata a daunelor pentru prejudiciul pricinuit angajatului.

d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;

Aceste atributii sune esentiale, fiindca daca angajatul le depaseste sau traseaza alte directii fata de fisa postului, angajatorul NU mai poate fi tras la raspundere si ca atare nu va mai plati Despagubiri Pentru Boala Profesionala a angajatului.

e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;

Evident, un angajat pregatit necorespunzator, nu poate sa se protejeze cu privire la posibilele riscuri si atunci din nou se antreneaza raspunderea angajatorului pentru daunele pricinuite si anume boala profesionala contractata.

g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;

h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;

i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;

j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.

Despagubiri Pentru Boala Profesionala
Angajatul care contracteaza o boala profesionala are dreptul la despagbiri.

          Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

Este necesar sa cunoasteti faptul ca potrivit dispoziţiilor art. 253 din Codul muncii, angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, sa plateasca Despagubiri Pentru Boala Profesionala si să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

Literele a-k prevad clar care sunt obligatiile angajatorului insa angajatul care sufera de o boala contractata in mediul profesional,trebuie sa faca dovada ca aceasta se datoreaza lipsei de informare sau a nerespectarii normelor, de catre angajator.

Practic, deriva din lege, obligatia angajatorului de a plati aceste daune ca urmare a contractarii unei boli de natura profesionala.

Important este sa observati ce inseamna daunele morale si cum le vede legislatia in vigoare si mai presus, instantele de judecata, pana la nivelul Inaltei Curti De Casatie Si Justitie.

Inalta curte de casatie si justitie , in acronim , ICCJ, în aprecierea jurisprudenţială constantă în privinţa pretenţiilor materiale solicitate cu titlu de daune morale, a  statuat dispozitiv, inclusiv în ceea ce priveşte cerinţa de dovadă certă a acestor pretenţii, condiţie care se impune a fi realizată în mod evident în toate cauzele civile cu acest obiect, astfel că judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au apreciat (în cuprinsul deciziei nr. 2356 din 20 aprilie 2011 pronunţată în recurs de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect obligarea unei autorităţi publice la plata de daune morale) că ,,daunele morale sunt apreciate ca reprezentând atingerea adusă existenţei fizice a persoanei, integrităţii corporale şi sănătăţii, cinstei, demnităţii şi onoarei, prestigiului profesional, iar pentru acordarea de despăgubiri nu este suficientă stabilirea culpei autorităţii, ci trebuie dovedite daunele morale suferite.

Sub acest aspect, partea care solicită acordarea daunelor morale este obligată să dovedească producerea prejudiciului şi legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta autorităţii”.

Tot ICCJ, într-o altă decizie, pentru judecata în echitate a daunelor morale, a apreciat (în cuprinsul deciziei nr. 1179/11 februarie 2011 pronunţată în recurs de Secţia civilă şi de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect recursul împotriva hotărârii de acordare a daunelor morale) că ,,în materia daunelor morale, atât instanţele naţionale, cât şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci judecă în echitate, procedând la o apreciere subiectivă a circumstanţelor particulare ale cauzei, în funcţie de care se stabileşte întinderea reparaţiei pentru prejudiciul suferit”.

Vizualizati si :

Astfel, în aplicarea acestui principiu, instanţa de judecată este obligata să ia în considerare circumstanţele referitoare la durata, întinderea, dar şi consecvenţa tratamentului la care persoana afectata a fost supusă, precum şi consecinţele nefaste care  s-au produs în viaţa sa privata.

Trebuie sa fie cunoscut faptul ca Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că „repararea daunelor morale este şi trebuie să fie înţeleasă într-un sens mai larg, nu atât ca o compensare materială, care, fizic, nici nu este posibilă, ci ca un complex de măsuri nepatrimoniale şi patrimoniale, al căror scop este acela că, în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte, să ofere victimei o anumită satisfacţie sau uşurare, pentru suferinţele îndurate.

Această despăgubire trebuie să fie, totuşi, efectivă şi rezonabilă, compensarea prejudiciului neefectuându-se prin faptul obligării la plata în sine, ci chiar prin suma de bani acordată, care trebuie să aibă drept urmare şi consecinţă diminuarea suferinţelor sau frustrărilor trăite de victime”.

Daunele morale dar si plata de Despagubiri Pentru Boala Profesionala se stabilesc dupa cum urmeaza:

La stabilirea existenţei prejudiciului moral trebuie avute în vedere caracterul şi importanţa valorilor nepatrimoniale lezate, situaţia personală a victimei, ţinând cont de mediul social din care victima face parte, educaţia, cultura, standardul de moralitate, personalitatea şi psihologia victimei, circumstanţele săvârşirii faptei, statutul social, etc.

Fiind vorba de lezarea unor valori fără conţinut economic şi de protejarea unor drepturi care intră, ca element al vieţii private, în sfera art. 8 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului, dar şi de valori apărate de Constituţie şi de legile naţionale, existenta prejudiciului este circumscrisă condiţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă corespunzătoare a prejudiciului real şi efectiv produs victimei.

Ce intelege protectia sociala prin eveniment la locul de munca?

 eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;

boala profesionala – afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

Cititi si :

Bolile profesionale

Art. 33. – In sensul prevederilor Art. 5 lit. h), afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.

Art. 34. – (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se face de catre medicii din cadrul autoritatilor de sanatate publica teritoriale si a municipiului Bucuresti.

(2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale, in vederea confirmarii sau infirmarii lor, precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de catre specialistii autoritatilor de sanatate publica teritoriale, in colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munca.

(3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a municipiului Bucuresti la Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, la Centrul de Calcul si Statistica Sanitara Bucuresti, precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii.

(5) Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala, cat si ca accident de munca.

Despagubiri Pentru Boala Profesionala

În ceea ce priveşte proba prejudiciului moral, Înalta Curte a statuat că este suficientă proba faptei ilicite, urmând ca prejudiciul şi raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanţele urmând să deducă producerea prejudiciului moral din simpla existenţă a faptei ilicite de natură să producă un asemenea prejudiciu şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită, soluţia fiind determinată de caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă. (Decizia nr. 153 din 27 ianuarie 2016 pronunţată în recurs de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect acţiune în răspundere civilă delictuală).

Astfel, în aplicarea acestui principiu, trebuie să se considere în mod just circumstanţele referitoare la tratamentul, disconfortul, limitările, incapacităţile evidente şi regretabile, dar şi jena publică regretabilă la care persoana/salariatul a fost supusă şi este supusă, precum şi consecinţele evident nefaste care s-au produs în viaţa sa particulară ca urmare a îmbolnăvirii acestuia.

În ceea ce priveşte prejudiciul moral, in cazul persoanelor ce au dobandit o boala profesionala, este evidentă şi neechivocă îmbolnăvirea şi, implicit, incapacitatea de muncă inclusiv de ordin constant cauzată de boala profesională dobândită şi astfel evidenţiată neechivoc prin certificatele medicale din care rezulta că persoana respectiva a suferit o diminuare evidentă şi certă a capacităţii de muncă, rămânând în mod regretabil afectat şi având un disconfort şi nesiguranţă personală şi profesională  permanente, de natură a-i afecta viaţa privată din punct de vedere al condiţiilor de manifestare funcţională circumscrisă posibilelor restrângeri, excluderi, marginalizări şi limitări sociale, profesionale, de grup, dar şi familiale.

         În ceea ce priveşte aprecierea prin cuantificare valorică a prejudiciului moral, este de reţinut că această diligenţă de ordin practic, nu este supusă unor criterii legale şi stricte de determinare, trebuind astfel a se reţine, în contextul concret al cauzei deduse judecăţii şi aprecierii judecătoreşti, strict consecinţele negative suferite de către salariatul reclamant pe plan psihic, dar şi fizic, importanţa şi măsura valorilor afectate şi lezate, precum şi condiţiile în care fost afectată astfel viaţa familială, profesională şi socială.

Pentru a conchide si a rezuma tot ce am scris mai sus cu privire la plata de Despagubiri Pentru Boala Profesionala a angajatului, acesta trebuie sa faca mai intai, dovada prejudiciului de natura morala dar si de natura materiala, daca el se cere.

Pentru a stabili o programare la demartamentul nostru de litigii pe dreptul muncii in vederea analizarii situatiei dvs., va rugam sa faceti click aici.

Avocat DRD. Cuculis Adrian

Membru Fondator SCA Cuculis&Asociatii.

Cum Reactionez Daca Mi Se Pune Poprire Pe Cont De Catre Kruk ?

Ce se intampla daca sunteti diligenti cand primiti acte de executare silita sau cand vi se pune Poprire Pe Cont in mod abuziv ?

#DosarelePrinViata si un nou debitor scapa de executarea silita ilegala, constatata ca fiind ilegala fara echivoc, de catre instanta.

Recuperatorul Kruk S.A iese la atac in mod direct, fara intermediari fara firme “dubioase” de prin afara tarii, insa pune in executare silita, la fel de ilegal, un contract cumparat de la banca.

Atentia si diligenta unui debitor ce primeste acte de executare la domiciliu/sediu poate face diferenta intre un dosar castigat si unul pierdut pentru neactionarea in termenul impus de lege.

Doamna avocat Catalin Morenciu si Clientul nostru, Domnul Cartacuzencu Gelu, dupa castigarea procesului impotriva KRUK @ Cuculis&Asociatii

Articolul 715 alin 1 CPC ne mentioneaza ca:

“Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1. contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care-l contestă, respectiv o poprire pe cont;

Practic, acest text de lege nu ingradeste dreptul debitorului executat silit de a formula contestatie si peste termenul de 15 zile, in conditiile in care face dovada ca a aflat de executarea silita, dupa acest moment al celor 15 zile.

Av. Drd. Cuculis Adrian

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înștiințarea privind înființarea popririi.

Acest lucru presupune inclusiv faptul ca puteti primi adresa si / sau comunicarea de la executor, fie acasa, fie chiar la locul de munca.

Dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul de contestație pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăși a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație.”

Astfel in situatia in care primiti acte de executare sau luati la cunostinta de instituirea masurii popririi trebuie efectuata o contestatie impotriva actelor/masurilor respective in 15 zile de cand le-a primit/a luat la cunostinta.

Complet: 14-CIVIL
Tip solutie: Admite cererea
Admite contestaţia la executare. Anulează actele de executare silită efectuate în dosarul de executare silită nr. 489/2019 al BEJ Marius Adrian Negreanu .

Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru de 276,55 de lei la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 1033,32 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Hotărârea se va comunica din oficiu la data rămânerii definitive către organul de executare conform art. 720 alin. 4 C.pr.civ.

Poprire Pe Cont
Dosar castigat impotriva KRUK SA – Debitor executat silit.

Poprire Pe Cont? Kruk va executa ilegal? Ce aveti de facut?

Un lucru foarte important de avut in vedere este ca actionarea in termenul de 15 zile de la primirea primelor acte de executare poate influenta strategia promovata in cadrul contestatiei la executare.

Astfel, daca suntem in termenul legal de 15 zile de cand a primit/a luat la cunostinta de primele acte de executare atunci si totodata de la ultima plata efectuata de catre debitor si pana la primirea actelor au trecut mai mult de 3 ani de zile atunci se poate invoca cu lejeritate institutia prescriptiei dreptului de a mai obtine executarea silita.

Daca nu mai sunteti in termenul de contestatie la executare, vedeti ce trebuie sa faceti sa fiti repus in termenul de contestatie.

Conform art. 707 alin 2 CPC :
“Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie.

Cititi si:

Astfel in cazul in care instanta pronunta o hotarare prin care se constata ca este implinit termenul de 3 ani de cand creditorul trebuia sa porneasca demersurile executionale rezulta ca se va prescrie dreptul creditorului de a va mai urmari silit iar obligatia de plata initiala nu mai poate fi recuperata.

Totodata trebuie avut in vedere un aspect important, in cazul in care se constata prescrisa datoria iar debitorul din eroare efectueaza plata datoriei ulterior acestui moment, conform art. 1342 alin 1 C civ. “restituirea nu poate fi dispusă atunci când, în urma plăţii, cel care a primit-o cu bună-credinţă a lăsat să se împlinească termenul de prescripţie ori s-a lipsit, în orice mod, de titlul său de creanţă sau a renunţat la garanţiile creanţe”.

Astfel, ATENTIE intodeauna la ce acte semnati si consultati-va doar cu avocati specializati in executare silita.

Pe scurt, daca se efectueaza o plata pentru o datorie constatata a fi prescrisa atunci suma respectiva nu mai poate fi recuperata.

In concluzie, in cazul in care primiti acte de executare sau ati luat la cunostinta de instituirea masurii popririi pe conturi trebuie formulata o contestatie la executare in termen de 15 zile de la acel moment.

Vizualizati si:

In cadrul contestatiei se pot invoca diferite motive unul dintre acestea fiind expus si in speta de mai jos, unde debitorul diligent a formulat contestatia in 15 zile de cand a primit in cutia postala actele de executare, a aratat ca este o datorie pentru care nu s-a efectuat nicio plata cu mai mult de 3 ani in urma si totodata s-a solicitat si intoarcerea executarii silite in cazul in care s-ar fi instituit poprirea pe conturile acestuia ( instituitia intoarcerii executarii silite conform art 723 CPC se poate solicita “În toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită.

Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului.” In concret ce sume se popresc in cazul executarii silite se solicita a fi restituite).

Solutia instantei de mai sus, obtinuta de catre debitor, pentru care Dosarul sau a prins viata, este dovada clara a faptului ca o atitudine proactiva si in principal preocuparea debitorului atunci cand primeste asemenea acte de executare silita, poate conduce la o eliberare a sa din menghina executarii silite.

Daca treceti printr-o procedura de executare silita, puteti folosi formularul de mai jos:

Despagubiri Pentru Victimele Revolutiei – Procesul Penal Porneste La ICCJ

Apar primele semne ale unor posibile despagubiri pentru victimele Revolutiei romane din decembrie 1989.

Victimele Revolutiei Chemate Sa-si Primeasca Despagubirile Dupa 30 De Ani.

Victimele Revolutiei Citate La ICCJ dupa 30 de ani, in camera preliminara – Victimele Revolutiei Trebuie Sa Se Constituie Parti Civile In Procesul In Care Sunt Judecati Pentru Crime Impotriva Umanitatii: ILIESCU ION gl.(Rtr) RUS IOSIF Și VOICULESCU VOICAN GELU si altii.

La data de 29.11.2019, ICCJ a fixat primul termen pentru solutionarea eventualelor masuri si exceptii pe care le-au putut opune partile din dosarul revolutiei, iar ulterior urmand a incepe judecata propriu-zisa pentru constatarea comiterii crimelor impotriva umanitatii de catre cei 3 inculpati trimisi in judecata.

De retinut totusi ca aceste fapte de natura penala, extrem de grave si pedepsite de catre Codul Penal, NU se prescriu.

Despagubiri Pentru Victimele Revolutiei
Revolutia Romana decembrie 1989

Astfel, retrospectiv uitandu-ne, CEDO in intelepciunea CURTII, a decis redeschiderea dosarului Revolutiei.

Ulterior in cauza Picu si altii contra Romaniei, un grup de 28 de persoane au primit despagubiri record pentru ca ei au susţinut că a fost încălcat Articolul 2 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, care prevede că „dreptul fiecărei persoane la viaţă trebuie protejat prin lege” şi că „nimeni nu trebuie privat de viaţă în mod intenţionat”.

Motivul pentru care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România la plata a 345.000 de euro ca despăgubiri unor victime şi urmaşi ai victimelor Revoluţiei din 1989, s-a datorat întârzierii anchetei în aceste cazuri.

Plata unor Despagubiri Pentru Victimele Revolutiei este o OBLIGATIE a statului Roman, care nu a asigurat protectia cetatenilor, batuti si suprimati in mod ilegal.

Asa cum stiti, in anul 2016 a fost redeschis dosarul revolutiei, in urma caruia victimele cunoscute ale revolutiei sau mostenitorii acestora au fost citati de Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a depune eventuale masuri si exceptii asupra probelor administrate, respectiv in privinta rechizitoriului emis.

Multi dintre acestia au luat legatura cu societatea noastra pentru a fi reprezentati in fata instantei, dar si pentru a se consulta in privinta modului si cuantumului de despagubire ce urmeaza a fi solicitat de fiecare dintre victime sau mostenitori ai acestora.

Declaratie Madalin Penciu Partener Asociat la SCA Cuculis&Asociatii.

Trebuie stiut faptul ca, pentru a avea sansa de a fi despagubiti pentru suferintele suportate in perioada revolutie si ulterior, reclamând fapte ale căror consecinţe (decesul, rănirea, vătămări grave fizice sau psihice, lipsiri de libertate) au survenit, în contextul Revoluţiei, ulterior datei de 22 decembrie 1989, trebuie sa va constituiti ca parte civila pana la primul termen de judecata.

4483 de persoane deja au solicitat constituirea ca parte civila in faza de urmarire penala, dar urmeaza ca acest demers sa fie efectuat sau precizat implicit in fata instantei de judecata, pana la primul termen de judecata a fondului.

Acestia sunt succesorii persoanelor decedate (în intervalul 22-31 decembrie 1989), persoanele rănite prin împuşcare sau care au suferit vătămări grave (în unele situaţii, succesorii acestora)în acelaşiintervalde timp şi persoanele care,  tot în intervalul 22-31 decembrie 1989, au suferit privări ilegale de libertate.

Totodata, prin rechizitoriu s-au clasat mai multe fapte cercetate, iar persoanele ce solicita despagubiri pentru suferinte produse prin fapte comise anterior datei de 22 decembrie 1989, pot formula cereri pentru recuperarea prejudiciului, in fata instanţelor civile competente, in termenul de prescriptie a raspunderii ce curge de la data de 05.04.2019, data pana la care a fost suspendat cursul prescriptiei extinctive pentru solutionarea plangerii penale depuse de persoana vatamata.

Un ultim demers relevant este reprezentat de necesitatea introducerii in cauza a persoanei responsabile civilmente, Statul Roman, care are obligatia de a suporta in solidar toate prejudiciile suferite de victimele perioadei 22-31 decembrie 1989.

Scurt Indrumar Pentru Victimele Revolutiei Cu privire la procesul ce a inceput pentru gasirea vinovatilor si plata despagubirilor solicitate de catre victime!

1. Ce trebuie sa fac daca primesc citatie din partea instantei pentru a ma prezenta la proces?

In primul rand cei care au fost implicati in procesul Revolutiei au primit citatii pentru camera preliminara in vederea ridicarii de exceptii, dar si pentru a putea formula pretentii, cum ar fi daune morale pentru prejudiciul suferit.

Multi s-au inscris ca parte civila inca de la depunerea plangerilor penale, urmand sa mentina cererea si in fata instantei de judecata investite.

2. Pentru ce sunt urmariti cei posibil vinovati de Revolutie?

In dosarul nr. 1045/1/2019, unde reprezentam victime ale revolutiei, discutam despre infractiunea  de infractiuni contra umanitatii –

Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii

Art. 439 COD PENAL

Infracţiuni contra umanităţii – Victimele revolutiei vor ajunge fata in fata cu asupritorii!

(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia dintre următoarele fapte:

a) uciderea unor persoane;

b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică, totală sau parţială, a acesteia;

g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane;

j) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional;

k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice,

se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în cadrul unui regim instituţionalizat de oprimare sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenţia de a menţine acest regim.

3. Ce probe trebuie sa aiba victima Revolutiei pentru a-si proba suferintele din 1989 ? Despagubiri Pentru Victimele Revolutiei , acte necesare.

Mare parte dintre persoanele citate detin bilete de iesire din spital sau adeverinte medicale ce atesta provenienta suferintelor fizice cauzate de miscarile armate din perioada 22-31 decembrie 1989.

Certificatul de revolutionar este cel mai util document pentru stabilirea calitatii respective, insa pentru dovedirea intinderii suferintelor sunt necesare documente medicale.

Pentru mostenitorii celor decedati, este relevant ceritficatul de deces, caruia i se va atasa certificatul de mostenitor al solicitantului.

Probatoriu poate consta si in martori, in inregistrari video de la vremea revolutiei, prin depozitiile personale, dar si orice alta proba ce va identifica drept vitima in perioada respectiva.

4. Sunt prescrise faptele pentru care sunt urmariti cei din dosarul Revolutiei?

(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:

a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise – prin urmare nu sunt prescrise.

Astfel, am si spus mai sus ca NU se va inlatura raspunderea penala si evident nici fapta nu este prescrisa.

Cititi si :

Continuati sa vizualizati:

5. La ce perioada sa se astepte victimele pana la pronuntarea pe fond a cauzei?

Procesul va dura o perioada indelungata fiindca vor fi multi martori de audiat si fiecare persoana vatamata isi va forma propriul probatoriu. Ca atare ne asteptam la cel putin 2 ani de infatisari in instanta.

6.Unde pot sa urmaresc desfasurarea procesului?

Procesul poate fi urmarit din sala, asta doar daca judecatorii nu vor secretiza sedinta, insa, parcursul dosarului poate fi observat la link-ul de mai jos-

http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000321409

7. Ce cuantum al despagubirilor de natura morala as putea sa primesc in calitate de victima a revolutiei?

Este greu de spus, acest lucru il stabileste in concret, completul de judecata care se va pronunta pe dosar.

ATENTIE – NU exista un ghid sau grila a “durerii” sau suferintei morale, fiecare si in functie de suferinta sa persoana, va fi despagubit proportional cu acest lucru si cu ceea ce va cere in fata instantei.

Ipotetic vorbind ca persoanele fizice NU vor fi gasite vinovate, cel putin pe parte civila, statul Roman este raspunzator pentru incalcarea dreptului la integritate, dreptului la viata si protectie, astfel incat statul Roman va fi tinut sa plateasca intr-un final aceste daune.

Termenul este scurt si curge in defavoarea celor care inca nu s-au constituit ca parte civila si de aici decurge o alta intrebare –

8. Pana cand ma pot constitui ca parte civila?

Art. 20: Constituirea ca parte civilă

(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti.

Camera preliminara ar fi penultimul moment pana la care veti putea face acest lucru.
(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază.

Desi nu este cazul pentru moment, fiindca la data la care am scris acest indrumar juridic despre posibile despagubiri pentru victimele revolutiei, termenul de inscriere ca parte civila in procesul penal NU s-a scurs, insa pentru cei ce vor citi acest lucru mai tarziu, trebuie sa stie ca –

În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă.

Av.Drd. Cuculis Adrian si Av. Madalin Pencdiu Adrian Partener SCA Cuculis&Asociatii

Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii responsabile civilmente, exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru.

Astfel, pentru constituirea ca parte civila, puteti completa formularul de mai jos, pentru mai multe informatii:

Revizuirea Hotararilor Inghetare Curs Clauze Abuzive Incalcare Drept Cjue

Opinie Juridica, Av.Drd. Cuculis Adrian, cu privire la revizuirea hotararilor date pe tema inghetarii cursului valutar sau al clauzelor abuzive.

Pentru inceput vreau sa clarific aspectul referitor la faptul ca in materie civila, in actuala reglementare a codului de procedura civila, revizuirea hotararilor NU se poate cere in mod expres pentru incalcarea unor decizii alre Curtii de Justitie A Uniunii Europene, in acronim CJUE, insa, atata vreme cat legea nu distinge, opinez ca atata vreme cat au fost invocate decizii ale CJUE si nu au fost amintite in decizia de respingere, cei care sunt in cauza, pot solicita revizuirea hotararilor judecatoresti.

Practic, art. 509 din codul de procedura civil prevede 11 motive de revizuire a hotararilor:

1. s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

2. obiectul pricinii nu se află în fiinţă;

3. un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecăţii, când aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză. În cazul în care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanţa de revizuire se va pronunţa mai întâi, pe cale incidentală, asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii invocate. În acest ultim caz, la judecarea cererii va fi citat şi cel învinuit de săvârşirea infracţiunii;

4. un judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză;

5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor;

6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;

7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii şi cei puşi sub interdicţie judecătorească ori cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere;

8. există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;

9. partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa;

10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă;

11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii*).

Observam ca leguitorul a fost destul de rezervat cand a venit vorba despre dreptul U.E si despre hotararile CJUE care reprezinta tot drept comun in materie de drept european si NU a prevazut “expressis verbis” , ca si incalcarea dreptului european sau deciziile CJUE, sa fie MOTIV DE REVIZUIRE.

Insa, daca ne uitam cu atentie la art. 509, leguitorul vorbeste despre motivul de revizuire ce rezida din omisiunea judecatorului –

s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut”.

Aceasta sintagma ” nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ” trebuie lamurita din punct de vedere juridic, pentru a putea folosi, revizuirea, pe post de cale extraordinara de atac, cu privire la hotararile date pe inghetarea cursului sau pe dosarele unde consumatorii, invoca existenta clauzelor de natura abuziva.

Acest articol se refera la posibilitatea revizuirii hotararii de recurs, apel sau fond, in conditiile in care , desi ati invocat practica europeana si decizii ale CJUE, instanta nationala, a omis sa se pronunte cu privire la invocarea acestor aspecte de drept european.

Revizuirea Hotararilor
CJUE-Curtea de Justitie a Uniunii Europene

In acceptiunea noastra, revizuirea hotararilor minus petita, (mai puţin decât s-a cerut) expresie folosită pentru a desemna acel motiv de revizuire care constă în faptul că instanţa nu s-a pronunţat asupra unui capăt de cerere, trebuie inteleasa ca si atunci cand reclamantul consumator, invoca practica judiciara europeana, sau hotarari ale CJUE-Curtii de Justitie a Uniunii Europene, iar instanta OMITE sa se pronunte pe aceste aspecte, revizuirea sa fie admisibila de principiu pentru acest aspect.

Dreptul administrativ si dreptul pur civil, contin prevederi discriminatorii pentru consumatori.

Vizualizati si :

De ce este discriminator dreptul pentru consumatorii care invoca practica CJUE?

Se nasc o serie de intrebari, cu privire la cat de drept este dreptul.

Spre exemplu, in legea contenciosului administrativ, daca ne indreptam atentia catre art. 21 , legea 554/2004 – aceste prevede –

Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, reglementat la art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată. (2) Sunt supuse revizuirii, pentru motivul prevăzut la alin. (1), şi hotărârile definitive care nu evocă fondul.

(3) Cererea de revizuire se introduce în termen de o lună de la data comunicării hotărârii definitive şi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.

Ba chiar mai mult de atat, in anul 2016, ICCJ , vine si stabileste un aspect extrem de important, interpreteaza in concret art. 21 din legea 554/2004 si arata ca INCLUSIV practica si deciziile CJUE inseamna in acceptiunea legii, DREPT EUROPEAN.

Sa ne amintim, cati instante au incalcat dreptul european prin prisma cauzei Andriciuc, cauza ce VIZA Romania in mod direct.

Daca despre cauza Kasler puteau bancile sa invoce o aplicabilitate partiala a acesteia, in cauza Andricicu, opinez ca doar daca nu voiai, nu vedeai ca de esenta, principiul nominalismului ar fi trebuit sa fie lasat de-o parte si sa primeze de fapt, legea speciala si anume legea 193/2000 cu privire la clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii.

Cititi si :

Decizia ICCJ DECIZIA nr. 45 din 12 decembrie 2016

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legiiDECIDE:Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 25 ianuarie 2016, dată în Dosarul nr. 1.216/33/2015, şi, în consecinţă, stabileşte că:În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de revizuire este admisibilă în baza unor decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de momentul pronunţării acestora şi de împrejurarea invocării sau nu în litigiul de bază a dispoziţiilor de drept european preexistente, încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere.

Termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 este de o lună şi curge de la data comunicării hotărârii definitive, supusă revizuirii.

Observam astfel, ca in materie de protectie a consumatorilor, acesta prevedere nu se aplica, fapt pentru care consideram ca pentru simetrie de rationament, aceasta omisiune a instantelor de a se pronunta si cu privire la practica CJUE dar si cu privire la orice prevedere legislativa ce deriva din dreptul UE, poate fi atacata cu revizuire.

De esenta, consieram ca pot fi atacate cu o cale extraordinara de atac, in speta cu revizuirea hotararii si acele decizii care fac trimitere excesiva catre principiul nominalismului si uita complet sa se pronunte pe dispzoitiile legii 193/2000 care sunt o expresie a directivei europene de protectie a consumatorilor.

Revizuirea Hotararilor cu privire la inghetarea cursului valutar si clauzele auzive din contractele semnate de catre debitorii bancari – Minus petita, a fos interpretata de catre unii autori, ca aplicandu-se doar in cazuri concrete, in cazul unor capete de cerere principale dar si subsidiar, ori nu pot sa fiu de acord cu aceasta opinie, fiindca in atare situatie, ar fi incalcate principii de drept fundamental si anume, partile nu ar fi egale in fata legii si ar aparea discriminari cu privire la materia in care s-ar juedca, in cazul de fata, drept special , legea clauzelor abuzive 193/2000 si legea contenciosului administrativ.

Astfel, consideram ca aplicarea revizuirii pentru o decizie care OMITE sa se pronunte cu privire la drepul European sau la o decizie data de catre CJUE, este susceptibila de a fi revizuita prin prisma art. 509 cod procedura civila, punctul 1.

Revizuirea Hotararilor opinam ca ar trebui sa fie posibila si atunci cand se incalca efectiv dreptul U.E si a deciziilor CJUE, insa pentru acest lucru este necesara modificarea codului de procedura civila, pentru a nu exista discriminari.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Daca sunteti in situatia prezentata mai sus, puteti completa formularul de contact, in vederea analizarii deciziilor. ATENTIE LA TERMEN.

Executat Silit De Garanti Bank Fara Somatie

Ghid de aparare impotriva abuzurilor atunci cand sunteti executat silit de Garanti Bank!

Desi solutia pe care o veti vedea mai jos, prin care se anuleaza executarea silita, vizeaza Garanti Bank, de esenta, tot ceea ce veti citi mai jos, este perfect valabil pentru orice executare silita, pentru a putea identifica daca este ilegala sau nu!

Aflati ce aveti de facut in cazul in care sunteti
subiectul unei executari silite, care se dovedeste a fi ilegala.

Daca v-ati trezit vreodata cu contul blocat pentru o datorie, atunci stiti exact ce inseamna starea aceea de neputinta si de frustrare ca NU ITI POTI FOLOSI CONTUL BANCAR.

Solutia generica, este contestatia la executare, insa este important sa vedem si ce inseamna acest lucru.

De asemenea, mai grav este atunci cand in acel cont sunt banii de alocatie pentru copil, daca aveti o persoana in grija, poate banii din ajutoarele sociale, daca persoana respectiva este bolnava si nu in ultimul rand, poate niste bani pentru o operatie sau chiar achizitionarea altor bunuri.

Evident ca nimeni nu se gandeste la dvs. cand va trimite niste acte de executare silita ilegale.

Stiti cati sunt executati silit in mod ilegal si nu stiu? Sunt mii / zeci de mii de executari silite, intinse pe tot teritoriul Romaniei, pornite de banci, ifn-uri si multe dintre ele de firmele de recuperare a creantelor.

Nu stiu sa se apare debitorii pentru ca le este ascuns acest lucru, tocmai de catre cei care ar trebui sa “vegheze” ca o procedura de executare silita sa se desfasoare legal.

Legal, inseamna multe lucruri in domeniul acesta:

 • inseamna sa fie pus in executare un contract, FARA clauze abuzive;
 • inseamna sa respecti procedura civila, sa nu fi pus in executare silita un contract cumparat de catre un recuperator de creanta, asta pana cand nu obtine o hotarare judecatoreasca;
 • aspecte ce tin de cetitudinea creantei, daca debitorul a fost anuntat ca i-a fost cesionata creanta;
 • daca a primit actele de executare in cutia postala sa le poata contesta;
 • suma sa fie solicitata in mod legal si sa nu fie adaugate dobanzi penalizatoare dupa momentul inceperii executarii silite;
 • scadenta anticipata sa fie declarata legal, dar si altele.

Pentru cei care au trecut deja prin procedura de execuatre silita, stiu deja care este sentimentul foarte neplacut care ii incearca intr-o asemenea situatie, cat si intreaga bataie de cap necesara pentru a remedia situatia si, totodata, pentru a reusi sa se descurce cu obligatiile de plata curente si cu intretinerea zilnica.

Cititi si :

Pentru a intelege mai corect, de ce spunem si folosim termeni precum , executari silite ilegale, va rugam sa observati dosarul de mai jos, ramas DEFINITIV prin care am anulat executarea silita a Garanti Bank.

Dosar: 6382/205/2018

27.09.2019 Ora estimata: 09:00
Complet: C9 APEL CIVIL NCPC
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de către apelanţii Boambeş Gabriela Luminiţa şi Boambeş Adrian Dumitru împotriva sentinţei civile nr. 1171/14 mai 2019 pronunţată în dosarul cu nr. 6382/205/2018 de către Judecătoria Câmpulung.

Schimbă sentinţa civilă nr. 1171/14 mai 2019 pronunţată în dosarul cu nr. 6382/205/2018 de către Judecătoria Câmpulung în sensul că admite în parte contestaţia la executare.

Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la partea a II-a din condiţiile speciale, punctul 9 privind comisionul de analiză dosar, punctul 10 privind comisionul de acordare, punctul 11 privind comisionul de administrare din contractul de credit de consum nr. 2502010948 din data de 10 iunie 2010 încheiat între părţi şi constată nulitatea absolută a acelor clauze.


Anulează în parte actele de executare silită din dosarul de executare silită nr. 720/2018 al BEJ Gătejescu Bogdan cu privire la sumele rezultate în baza clauzelor contractuale constatate ca nule şi menţine restul actelor de executare.


Compensează între părţi cheltuielile de judecată efectuate la fond şi în apel. Definitivă.

Pronunţată azi, 27 septembrie 2019, prin punerea la dispoziţia părţilor a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  3783/2019  27.09.2019

Va atragem atentia asupra unei prevederi importante legate de suspendarea executarii silite!

Nu uitati, ca orice executare silita, poate fi supusa controlului instantei de judecata si pana la solutionarea cererii de contestatie la executare silita, puteti sa obtineti, suspendarea executarii in asa fel incat sa nu va poata fi executata casa si din momentul obtinerii suspendarii se ridica inclusiv POPRIREA DE PE CONTURI.

Executat Silit De Garanti

Vizualizati si :

Intodeauna, este important sa aveti in cadrul dosarului de contestatie la executare pentru a preveni popririle, blocarile de conturi, sechestrarea bunurilor, dar si pentru a gestiona cu maxima eficienta lucrurile, procedura de executare silita care a fost deja demarata, un avocat specializat in contestatii la executare.

Contracte bancare cu clauze abuzive

Cititi si :

Intodeauna cand primiti acte de executare silita, este necesar sa prindeti termenul de 15+2 zile pentru a formula aceasta contestatie.

Nu uitatica, atunci cand se infiinteaza poprirea pe disponibilitatile banesti de la banci sau pe sumele datorate de catre terte persoane, prin suspendarea executarii silite se pot ridica popririle si trebuie sa stiti ca unele venituri NU pot fi urmarite silit.

Un sechestrul asupra bunurilor mobile sau imobile, de asemenea poaate fi la randul sau contestat.

Aflati cum se poate contesta executarea silita, care sunt drepturile si obligatiile debitorului pentru care a fost demarata procedura de executare silita.

Completati formularul de mai jos.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Obique Ltd – Alt Recuperator Ce Executa Silit Ilegal In Romania Un Debitor

Alt recuperator, cu sediul de data aceasta prin Marea Britanie, Obique Ltd , pune in executare silita, in mod nejustificat si ilegal, un contract de credit, cumparat cu mult timp in urma si care era prescris.

Debitorul, vigilent, se opune prin formularea contestatiei la executare si reuseste sa scape de urmarirea silita, ce in mod vadit se desfasura in mod ilegal.

Din pacate, acest ultim pas pe care ar trebui sa-l faca atat bancile, cat si ifn-urile, de a VINDE creante catre recuperatori, deseori este facut de prima data iar cel executat silit trece printr-o procedura extrem de complexa si traumatizanta pentru el dar si familia lui.

Este ca si cum te simti VANAT, de executor.

Mai jos, vedeti Somatia emisa in baza incheierii de incuviintare a executarii silite, de catre Bej Ichim Mihai, prin care ii solicita debitorului, plata unor sume, prescrise.

Obique Ltd

Solutia instantei de judecata – Admite contestatia si anuleaza integral TOATE actele de executare silita.

Dosar: 1459/331/2019 Obique Ltd pune in executare silita, un contract, in mod ilegal.

Ora estimata: 08:30
Complet: C6 Civil – AMP
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contesta?ia la executare precizată. Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 492/2019 al Biroului Executorului Judecătoresc ”ICHIM MIHAI”.

Admite cererea de întoarcere a executării silite. Dispune întoarcerea executării silite prin restabilirea situatiei anterioare pentru suma efectiv executată. Admite în parte cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă intimata să plătească contestatorului suma de 329,65 lei din care 300 lei taxă judiciară de timbru aferentă cererii de întoarcere a executării silite si 29,65 lei costuri xerocopiere dosar de executare.

Totul a inceput sa fie o veritabila, butaforie. Vedem expertize grafoscopice, prin care persoane care NU au semnat contractele de credit, sunt executate silit.

Descinderi la persoane care falsifica acte pentru a lua credite in numele altora.

Executori judecatoresti care pun in executare silita, in mod nejustificat, anumite contracte, totul pentru “satisfactia” recuperatorilor de creante.

Cu privire la obligatia acestora de verifica a titlurilor executorii inainte de punerea lor in executare, va rugam sa cititi dispozitia de mai jos:

Legea 188/2000 , o lege prea putin cunoscuta de catre cei care sunt executati silit si pe care va indrum, sa o cititi

Articolul 60 (1) Actele executorilor judecătoreşti sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecătoreşti competente.

(2) Activitatea executorilor judecătoreşti este supusă controlului profesional, în condiţiile prezentei legi.

Astfel, obligatia lor poate fi usor pasata, catre instanta de judecata si mai ales catre debitor, care trebuie sa se ocupe singur, sa-si faca dreptate, in instanta.

Stiati ca? Executorii judecatoresti pot fi recuzati?

Articolul 10 aceeasi lege 188/2000 – (1) Executorii judecătoreşti pot fi recuzaţi în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Recuperatorii de creante – Ghid pentru cei executati silit!

Astfel, reamintim dispozitiile legii codului de procedura civila art. 707 –

Articolul 707 cod procedura civila.

Efectele împlinirii termenului de prescripţie

(1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.

(2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat.

Cititi si:

Acel text de mai sus, ca prescriptia NU opereaza de drept, inseamna ca sunteti obligati sa deschideti o actiune in instanta, prin care sa va aparati impotriva unui abuz de genul acesta.

Astfel, Obique Ltd, “forteaza” de fapt executarea silita, incercand, sa obtina acele sume de bani, in mod nejustificat.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Credit Facut In Fals Pe Numele Unei Persoane Reale-Expertiza Grafoscopica

Credit Facut In Fals pe numele altei persoane, apoi executata silit- Erb Retail Services IFN S.A si recuperatorul Debt Collection Agency SRL pun in executare silita un contract semnat in fals, conform raportului de expertizare a scrisului.

Astfel, povestea doamnei Laura este total abstracta.

Se trezeste in anul 2014 pusa in executare silita, de catre un recupeartor pe numele sau S.C DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L si executorul Visan Catalin , desi asa cum a si spus de atatea ori, NU intrase NICIODATA intr-o institutie de credit si nici nu cunostea macar mecanismul de achizitionare a unor produse din magazinele Altex.

Mai jos aveti primul act de executare silita, pornit impotriva debitorului care nu semnare niciodata un asemenea contract.

Evident, dupa inceperea executarii silite, socat fiind debitoru, ca tocmai ii fusesera luati din contul bancar tot bani de inmormantare a bunicii, nu doar ca nu a mai stiut ce sa faca, insa a intrat intr-o stare psihica vecina cu depresia, timp in care, executorul isi facea de “treaba” prin conturile si viata ei.

Cititi si :

Desi au fost depuse acte doveditoare din care reiesea foarte clar ca se folosisera acte false pentru achizitionarea acelui credit si cumpararea acelor bunuri de la Altex, executorul nu a oprit executarea silita si nici recuperatorul de creante, nu a luat nicio masura, motiv pentru care s-a deschis un dosar civil cu privire la plata de daune morale de zeci de mii de euro, indreptat atat impotriva IFN-ului Erb Retail Services IFN S.A dar si impotriva recuperatorului de creante.

In cadrul dosarului am solicitat ca proba indispensabila, efectuarea unei expertize a scrisului si a semnaturii prin care sa vedem daca debitorul a semnat sau nu.

Vizualizati si :

SURPRIZA – Debitorul executat silit NU SEMNASE EL ACEL CONTRACT DE CREDIT PUS IN EXECUTARE SILITA.

Vedeti dovada mai jos:

Credit Facut In Fals

Articolul 330 cod procedura civila –

Încuviinţarea expertizei pentru un Credit Facut In Fals!!

(1) Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va numi, la cererea părţilor ori din oficiu, unul sau 3 experţi.

Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea raportului de expertiză la instanţă să aibă loc conform dispoziţiilor art. 336.

(2) Când este necesar, instanţa va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate.

(3) În domeniile strict specializate, în care nu există experţi autorizaţi, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti din domeniul respectiv.

Cititi si despre dobanzile “ucigase”, ce au last pe drumuri mai multe persoane.

Av.DRD. CUCULIS ADRIAN

Prin urmare, expertul criminalist , INEC, retine in mod clar ca pentru acordarea si utilizarea liniei de credit din 2008, la pozitia SEMNATURA IMPRUMUTAT, aceasta nu a fost efectuata de catre titulara , respectiv de catre persoana executat silit.

Desi pare incredibil, recuperatorul de creanta a reusit si a executat-o silit pe debitoare, cu toate ca niciodata aceasta nici macar nu intrase in sediul unui IFN pentru a solicita un asemenea credit.

Cel putin, in baza acestui raport de expertiza, se arata in mod clar, ca debitorul executat silit, nu a semnat acel contract de credit, asta desi dosarul penal, va vine sa credeti sau nu, a fost clasat.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Acord De Remitere Datorie – Dare In Plata Si Stergerea Datoriei Reziduale

Stergerea datoriei reziduale, este operatiunea prin care un debitor, executat silit si lipsit de bunul sau imobil cu care garantase inapoierea imprumutului, se adreseaza bancii sau recuperatorului de creanta, in vederea stingerii acestei datorii reziduale, fie pe cale amiabila la simpla notificare, fie pe calea instantei de judecata.

Stergerea Datoriei Reziduale prin semnarea acordului de remitere a datoriei , in baza notificarii de dare in plata!

Debitorul scapa de o datorie de 47000 de euro , in urma notificarii emise de catre SCA Cuculis&Asociatii si a negocierii purtate pentru acesta, cu recupeartorul de creante Suport Colect, ce cumparase creanta de la BCR S.A.

Vedeti acordul de remitere al datoriei de mai jos prin care Suport Colect, sterge datoria debitorului dupa notificarea de dare in plata.

Stergerea Datoriei Reziduale
Stergerea Datoriei Reziduale

Astfel , art. 8 din legea 77/2016 prevede –

(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Cititi si :

Nu intodeauna este necesara aceasta hotarare judecatoreasca, avand in vedere ca exista si situatii deosebite prin care creditorii “ineleg” ca nu vor putea sa gaseasca aparari pentru a merge cu ele in instanta si atunci procedeaza la semnarea unor asemenea acorduri de dare in plata.

Prin urmare, ceea ce vedeti mai sus este acordul de remidere de datorie reziduala prin care Suport Colect, recuperator strategic de creante al BCR S.A , de altfel de unde si deriva contractul de credit pus in executare, prin care debitorul scapa de plata celor 47000 de euro.

De regula creantele vandute de catre Banci, catre recuperatorii de creante , sunt extrem de mici, fapt pentru care acestia de cele mai multe ori au posibilitatea, daca se face o notificare corespunzatoare si extrem de bine documentata dar se si aduc argumente juridice puternice, sa scada datoria pana la 50% sau chiar sa o anuleze ca in cazul de fata.

Stergerea Datoriei Reziduale va asigura de fapt, posibilitatea de a o lua de la zero, de a scapa de o poprire asta dupa ce imobilul a fost vandut si in fapt de a scapa de o datorie oricum indexata in mod abuziv.

Pentru programari la SCA Cuculis&Asociatii – click aici.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Este Posibila Vanzarea Unui Bun Pe Care Nu-l Ai In Proprietate?

Poti sa vinzi ceea ce nu ai?

Art. 17 C. civ. consacra principiul potrivit caruia „Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decat are el insusi.”

Este evident si de bun simt faptul ca nimeni nu poate sa vanda ceva ca nu are, insa, exista anumite situatii cand, din motive de echitate, sau pentru protejarea intereselor unui cumpartor de buna-credinta, aceasta regula devine mai flexibila.

Astfel, art. 1683 C. civ. ne vorbeste despre Vanzarea bunului altuia. Potrivit alin. (1) al articolului anterior mentionat „Daca, la data incheierii contractului asupra unui bun individual determinat, acesta se afla in proprietatea unui tert, contractul este valabil, iar vanzatorul este obligat sa asigure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul sau catre cumparator.”

Dupa cum putem observa, vanzarea bunului altuia este intotdeuna valabila, textul de lege nefacand distinctie daca cumaparatorul cunostea sau nu lipsa calitatii de proprietar a vanzatorului.

In continuare alin. (2) al aceluiasi articol ne spune ca „Obligatia vanzatorului se considera ca fiind executata fie prin dobandirea de catre acesta a bunului, fie prin ratificarea vanzarii de catre proprietar, fie prin orice alt mijloc, direct ori indirect, care procura cumparatorului proprietatea asupra bunului.”

Ce se intampla in cazul in care vazatorul neproprietar nu isi indeplineste obligatia?

Alin. (4) al articolului e mai sus ne spune ca „In cazul in care vanzatorul nu asigura transmiterea dreptului de proprietate catre cumparator, acesta din urma poate cere rezolutiunea contractului, restituirea pretului, precum si, daca este cazul, daune-interese.”

Asadar, se poate observa ca, nici vanzatorul si nici cumparatorul nu au nicio parghie legala pentru a-l forta pe adevaratul proprietar sa transfere dreptul de proprietate. Cumparatorul are un simplu drept de creanta impotriva vanzatorului care a vandut proprietatea altuia.

Poate adevaratul proprietar sa ramana fara bun?

Art. 17 alin. (2) C. civ. ne spune ca „Cu toate acestea, cand cineva, impartasind o credinta comuna si invincibila, a considerat ca o persoana are un anumit drept sau o anumita calitate juridica, instanta judecatoreasca, tinand seama de imprejurari, va putea hotari ca actul incheiat in aceasta stare va produce, fata de cel aflat in eroare, aceleasi efecte ca si cand ar fi valabil, afara de cazul in care desfiintarea lui nu i-ar cauza nici un prejudiciu.”

Asadar, un proprietar poate sa ramana fara bun daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. Actul sa fie cu titlu oneros (aceasta rezulta din „afara de cazul in care desfiintarea lui nu i-ar cauza nici un prejudiciu”). Ex: in cazul unei donatii, defiintarea  actului nu i-ar produce nici un prejudiciu donatarului;
 2. Cumparatorul sa fie intr-o eroare comuna si invincibila, asta inseamna ca eroarea trebuia sa fie impartasita de toata lumea si ca eroarea nu ar fi putut fi descoperita de catre o persoana rezonabila. Cu alte cuvine, orice persoana rezonabila ar fi fost in locul lui nu ar fi putut sa decoperea eroarea;
 3. Si in mod evident, cumparatorul sa fie de buna-credinta, aceasta conditie rezulta si din conditia de la litera b.

Alin. (3) ne spune ca „eroarea comuna si invincibila nu se prezuma”. Prin urmare, aceasta trebuie probata, spre deosebire de buna-credinta a cumparatorului care este prezumata potrivit art. 14 alin. (2) C. civ. „Buna-credinta se prezuma pana la proba contrara.”

In continuare, alin. (4) ne spune ca „Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile in materie de carte funciara si nici in alte materii in care legea reglementeaza un sistem de publicitate.”

Aceasta dispozitie rezulta, din punctul nostru de vedere, din faptul ca eroarea trebuie sa fie comuna si invincibila. Este evident ca daca exista o anumita forma de publicitate cumparatoarul nu mai are cum sa fie intr-o eroare comuna si invincibila.

Asadar, daca o persoana are un imobil neinscris in cartea funciara, iar un cumparator de buna-credinta aflat intr-o eroare comuna si invincibila cumpara imobilul de la un vanzator neproprietar, adevaratul proprietar ar putea ramane fara imobil. In mod evident adevaratul proprietar v-a avea o actiune in despagubire impotriva vanzatorului aparent pentru prejudiciul produs.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Desfacerea Casatoriei Din Culpa Exclusiva-Motiv Infidelitate Daune Morale

Desfacerea casatoriei din culpa EXCLUSIVA a unuia dintre solti si cum poti primi despagubiri. Codul civil si daunele morale pentru infidelitatea sotului din a carui culpa se destrama casatoria.

Infidelitatea l-a costat pe sotul din prezenta cauza, cam 3000 de euro pentru ca a inselat-o pe sotie iar dovada a fost facuta cu conversatiile de pe facebook.

Desfacerea Casatoriei Din Culpa Exclusiva
Divort

Mai jos prezentam decizia prin care sotul ( desi era reclamant si voia sa “scape de sotie” fiindca isi gasise pe altcineva), este obligat de catre instanta de judecata sa plateasca suma de 3000 de euro daune morale si ii este si interzis accesul la minor.

Daunele morale pot fi solicitate ori de cate ori, casatoria se desface din culpa exclusiva.

In acest caz, sotia, desi era parata, a facut dovada ca de esenta, casatoria s-a destramant fiindca sotul a inselat-o.

Instanta l-a penalizat pe sot si l-a pus sa plateasca si daune morale dar i-a interzis si accesul la minor, respingandu-i programul de vizitare.

Deciza vizeaza exercitarea autoritatii parintesti in mod exclusiv de catre mama.

Vedeti decizia mai jos:

Exista situatii in care,  din varii motive reprezentate de nepotrivirea de carácter, infidelitate, agresiune intre soti,  continuarea casatoriei devine imposibila, iar relatiile de familie se destrama,  fiind grav si iremediabil vatamate, astfel ca cea mai buna decizie pentru ambele parti este aceea de a recurge la desfacerea casatoriei.

In masura in care unul dintre soti demareaza pe rolul instantei de judecata o cerere privind desfacerea casatoriei ca urmare a unor neplaceri ivite de viata de familie, ca urmare  a culpei exclusive a celuilalt sot, culpa ce a condus la provocarea de suferinte, sotul vatamat prin atitudinea celuilalt poate solicita despagubiri si chiar daune morale.

cititi si :

Astfel, codul civil prevede  3 situatii cand sotul prejudiciat de conduita sotului(sau starea de sanatate) din culpa caruia se desface  casatoria poate solicita despagubiri :

 • Art. 389  Noul Cod Civil

Obligaţia de întreţinere –  (…), “(2) Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. El are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria”.

Acest articol de lege prevede faptul ca sotul aflat in suferinta si care nu are capacitate de munca, cu atat mai mult daca starea  de nevoie a aparut  ca urmare a suferintelor provocate in casatorie din cauza conduitei celuilalt sot, in masura in care pronuntarea divortului ar conduce la imposibilitatea sa de a isi asigura traiul zilnic, celalalt sot este obligat la intretinere, ce se stabileşte până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale şi cu starea de nevoie a creditorului, iar această întreţinere, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, nu va putea depăşi jumătate din venitul net al celui obligat la plată.

De precizat este ca daca desfacerea casatoriei se pronunta din culpa sotului aflat in nevoie, acesta nu poate beneficia de intretinere de la celalalt sot decat pentru o perioada de 1 an de la pronuntarea hotararii de divort.

De asemenea, trebuie sa cunoasteti faptul ca indifferent daca desfacerea casatoriei se face din culpa comuna, de comun accord sau din culpa exclusiva a unuia dintre soti, obligatia de intretinere inceteaza prin recăsătorirea celui îndreptăţit.

Vizualizati si :

 • Art. 390 Noul Cod Civil 

Condiţiile prestaţiei compensatorii – (1) “În cazul în care divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului pârât, soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicita”.

Astfel, in cazul acestei reglementari trebuie indeplinite anumite conditii, astfel ca de prestatiea compensatorie se poate beneficia doar daca se constata culpa exclusiva celuilalt  sot fata de cel ce solicita aceasta prestatie si numai daca acestia au fost casatoriti cel ptin 20 de ani.

Trebuie precizat ca cel ce solicita prestatia compensatorie nu o poate cumula cu pensia de intretinere mai sus mentionata.

 • Art. 388  Noul Cod Civil  – “Acordarea despăgubirilor – Distinct de dreptul la prestaţia compensatorie prevăzut la art. 390, soţul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soţului vinovat să îl despăgubească. Instanţa de tutelă soluţionează cererea prin hotărârea de divorţ.”

In aceasta situatie ne situam noi cu dosarul castigat, prin care sotul infidel a fost obligat la plata de daune morale!

Astfel, pronunțarea divorțului din culpa exclusiva a unuia dintre soți poate produce soțului nevinovat importante prejudicii, distincte de acel dezechilibru semnificativ care ar putea genera dreptul la prestație compensatorie, Codul Civil prevăzând posibilitatea acordării unor despăgubiri.

Acest prejudiciu ar putea fi de ordin material, moral sau chiar profesional.

Legea prevede faptul ca se pot solicita daune morale pentru prejudiciu  suferit de catre unul dintre soti, sens in care acesta trebuie sa dovedeasca culpa celuilalt in desfacerea casatoriei, precum si suferintele provocate de acesta, legatura de cauzalitate intre fapte si vatamarile fizice/psihice produse.

            In acest sens, puteti observa solutia instantei de judecata in acest sens:

Dosarul numarul 28086/302/2017 .

Tip solutie:Admite in parte cererea.

Solutia pe scurt: Admite în parte cererea principală formulată de reclamantul ANDREI HORAŢIU în contradictoriu cu pârâta ANDREI NELA.
Admite în parte (sub aspectul cuantumului despăgubirilor morale) cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă ANDREI NELA împotriva reclamantului-pârât ANDREI HORAŢIU, şi în consecinţă:
Desface din culpa reclamantului-pârât căsătoria încheiată sub nr. 751/31.05.2002 în registrul stării civile al Consiliului local al sectorului 3 Bucureşti. Pârâta va relua numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de CHIRIŢĂ.  

Stabileşte la pârâta-reclamantă domiciliul minorului.

Autoritatea părintească asupra minorului va fi exercitată exclusiv de pârâta-reclamantă. Obligă reclamantul-pârât la plata către pârâta-reclamantă şi în favoarea minorului a unei pensii de întreţinere în valoare de 458 lei lunar, cu începere de la data înregistrării acţiunii (19.12.2017) şi până la majoratul copilului sau până la luarea altor măsuri de către instanţa de judecată.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului-pârât privind stabilirea unui program de vizitare a minorului.

Obligă reclamantul-pârât la plata către pârâta-reclamantă a unei despăgubiri morale în valoare totală de 3000 euro.

Obligă reclamantul-pârât la plata către pârâta-reclamantă a cheltuielilor de judecată în valoare de 100 lei (taxă judiciară de timbru). Prezenta hotărâre se va comunica din oficiu, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă, Consiliului local al sectorului 3Bucureşti şi CNARNN – Infonot, la adresa de corespondenţă Bucureşti, Bd. Theodor Pallady, nr. 40G, sector 3 sau la adresa de email rnnrm@infonot.ro , în vederea înscrierilor menţiunilor corespunzătoare.

Desfacerea Casatoriei Din Culpa Exclusiva il obliga pe sotul vinovat, sa plateasca daune!

Puteti fi interesat sa cititi si despre procedura de desfacere a casatoriei a unei persoane casatorite cu un cetatean strain.

Este necesar ca parintii sa nu foloseasca pe post de moneda de schimb, minorul. De asemenea daca unul dintre soti paraseste domiciliul normal cu minorul si nu mai revine, celalalt parinte isi poate recupera copiul cu ajutorul unei plangeri pentru rapire internationala.

Procedura se conduce prin Ministerul Justitiei.

De asemenea nu uitati ca atunci cand unul dintre soti este violent, se poate obtine si un ordin de protectie dar si evacuarea acestuia din domiciliul conjugal, pana se solutioneaza cererea de partaj.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Astfel, daca sunteti intr-o asemenea situatie sau daca aveti nelamuriri cu privire la divortul prin care treceti sau vreti sa deschideti o actiune de divort, va putem ajuta cu departamentul nostru special de dreptul familiei.

Tot ce trebuie sa faceti este sa completati formularul de mai jos:

Recunoasterea Hotararii Penale Straine De Condamnare-Cum Se Face?

Recunoasterea hotararii penale straine de condamnare intr-un alt stat presupune de esenta recunoasterea efectelor sale juridice pe teritoriul Romaniei.

Recunoasterea Hotararii Penale Straine
Avocat drept penal

Vedeti mai jos intr-un material amplu, scris de catre SCA Cuculis&Asociatii, ce presupune acest lucru si cu ce va ajuta recunoasterea hotararii.

Cand, cum, in ce conditii puteti solicita recunoasterea hotararilor penale pronuntate de instantele straine si ce inraurire poate avea recunoasterea in cazul contopirii pedepselor si computarii?

            Daca ati fost incarcerat intr-un penitenciar din strainatate ca urmare a unei masuri preventive luata impotriva dumneavoastra sau in vederea executarii unei pedepse privative de libertate, iar ulterior ati fost condamnat pentru o fapta savarsita in Romania, faptele fiind concurente, aflati ca puteti solicita instantei de judecata contopirea pedepsei/pedepselor aplicate in tara cu pedeapsa/pedepsele executate in strainatate, avand posibilitatea de a solicita, pe cale incidentala, si recunoasterea hotararii/hotararilor penale pronuntate de instantele straine.

      Astfel, daca toate pedepsele (din tara si din strainatate) se refera la fapte savarsite in aceeasi perioada, rezulta ca este vorba despre infractiuni concurente, insa urmarite si judecate separat, independent unele de altele, fara ca instantele de judecata sa cunoasca existenta concursului de infractiuni si intinderea acestuia. In acest caz, tratamentul penal partial aplicat dumneavoastra prin hotararile de condamnare pronuntate si ramase definitive trebuie modificat in vederea executarii, in final, a unei pedepse globale care s-ar fi aplicat in cazul in care pluralitatea infractionala ar fi fost de la inceput cunoscuta.

In acest sens sunt si dispozitiile Codului Penal, referitor la cazul in care toate infractiunile ce compun concursul au fost judecate separate, prin hotarari ramase definitive, fara a se fi aplicat o pedeapsa globala pentru intreaga pluralitate.

Recunoasterea Hotararii Penale Straine, in contextul judiciar romanesc.

In acest caz, instanta de judecata sesizata cu o cerere de contopire, aflata in fata unor pedepse individuale intrate in puterea lucrului judecat, trebuie sa procedeze la alegerea din randul acestora a pedepsei cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse. 

De asemenea, daca inainte de a se efectua contopirea pedepselor, ati executat in intregime una sau mai multe dintre pedepsele pentru infractiunile in concurs, nu ar fi echitabil sa executati efectiv intreaga pedeaspa globala (rezultata ca urmare a aplicarii regulilor concursului de infractiuni), facandu-se abstractie de ceea ce ati executat anterior.

In caz contrar s-ar ajunge la situatia in care subsemnatul ati fi supus de doua ori unui tratament penal pentru aceeasi infractiune.

In acest sens sunt si dispozitiile din Codul Penal, care prevad ca, daca persoana a executat integral sau partial pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara, ceea ce s-a executat efectiv se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente.

Puteti fi interesat si de “Confiscarea extinsa”.

Astfel, trebuie sa solicitati instantei de judecata si deducerea din pedeapsa globala a duratei pedepsei executate, precum si a duratei retinerii sau arestului preventiv, in legatura cu infractiunile concurente, acestea trebuind considerate, de asemenea, timp executat din pedeapsa.

In acest context, instanta de judecata urmeaza sa procedeze, in solutionarea cererii dumneavoastra, la contopirea pedepselor, prin aplicarea regulilor concursului de infractiuni: alegerea celei mai grele dintre pedepse, cu aplicarea unui spor de o treime din totalul celorlalte, si la computarea din pedeapsa rezultanta a duratei pedepselor deja executate, precum si deducerea duratei retinerii si aresturilor preventive.

Pentru ca cele expuse mai sus sa se poata concretiza, trebuie sa solicitati si recunoasterea pe cale incidentala a hotararilor penale date de autoritatile din strainatate, caz in care instanta de judecata va verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 302/2004, dupa cum urmeaza:

– România sa isi fi asumat o asemenea obligaţie printr-un tratat internaţional la care este parte;

– sa fi fost respectat dreptul la un proces echitabil, în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

– pedeapsa sa nu fi fost pronunţată pentru o infracţiune politică sau pentru o infracţiune militară care nu este o infracţiune de drept comun;

– hotararea a carei recunoastere se solicita respectă ordinea publică a statului român;

– hotărârea poate produce efecte juridice în România, potrivit legii penale române;

– sa nu se fi pronunţat o condamnare pentru aceleaşi fapte împotriva dumneavoastra în România;

– sa nu se fi pronunţat o condamnare pentru aceleaşi fapte împotriva dumneavoastra într-un alt stat, care a fost recunoscută în România.

Cititi si :

De altfel, potrivit dispoziţiilor legii mai sus mentionate – Legea 302/2004, recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate de instanţele judecătoreşti din străinătate sau a altor acte judiciare străine se poate face pe cale incidentală în cadrul unui proces penal în curs, de către instanţa de judecată în faţa căreia cauza este pendinte.

În acest sens sunt şi considerentele Deciziei nr. 9 din 15 noiembrie 2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, în care se arată că actuala reglementare a art. 134 din Legea nr. 302/2004 prevede că recunoaşterea pe cale incidentală a hotărârii străine se face de instanţa de judecată în faţa căreia cauza este pendinte, fără nicio distincţie cu privire la obiectul cauzei supuse examinării.

Or, într-o astfel de redactare ermetică se impune în mod vădit a se interpreta textul în sensul că legiuitorul a voit a se înţelege prin cauză pendinte orice dosar penal aflat în una dintre cele 3 faze procesuale de bază, indiferent dacă se referă doar la situaţii ce impun modificarea pedepsei intervenite la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei.

Recunoasterea Hotararii Penale Straine – Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei in sensul celor expuse mai sus este instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, daca va aflati in stare de detentie, sau instanta de executare a ultimei hotarari.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus, iar instanta va dispune admiterea cereri dumnevoastra, in cazurile necesare va dispune si anularea mandatului de executare a pedepsei/pedepselor supuse contopirii si emiterea unui nou mandat de executare.     

Pentru situatii asemanatoare sau pentru deschiderea unui asemenea actiuni, folositi datele de contact de mai jos.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Contestarea Actului De Adjudecare Imobiliara In Afara Contestatiei La Executare-Actul De Adjudecare Contract Vanzare Cumparare

Actul De Adjudecare Din Cadrul Dosarului De Executare Poate Fi Contestat Pe Calea Dreptului Comun Pentru Nulitate Absoluta

Update 2019-Chiar si dupa terminarea executarii silite si emiterea actului de adjudecare, daca aceste este NUL, el poate fi contestat si anulat.

Contestarea Actului De Adjudecare

 Executare silita. Nulitatea actului de adjudecare, ca urmare a relei-credinte a adjudecatarului.

Pe scurt, am invocat in cadrul contestatiei la executare ceea ce se numeste “ pretul neserios”.

Nu uitam ca executarea silita imobiliara, de esenta ramane o vanzare fortata ce are aplicabile regulile din teoria generala a obligatiilor si anume a contractelor de vanzare cumparare.

Plecand de la acest precedent”, cred ca vor putea fi atacate toate actele de adjudecare emise cu incalcarea normelor din cadrul contractului de v-c si chiar si executarile vechi deja incheiate indiferent in ce an vi s-a vandut imobilul.

Contestarea Actului De Adjudecare Nu Are Termen De Depunere daca se invoca nulitati absolute– pret derizoriu, acte ilicite in dobandirea proprietatii sau lipsa calitatii de reprezentant in adjudecarea imobilului ori alte aspecte ce pot conduce la nulitatea absoluta a actului respectiv de adjudecare.

Inalta Curte De Casatie Si Justitie a stabilit ca actul de adjudecare este un veritabil contract de vanzare cumparare, opinie cu care si noi SCA Cuculis&Asociatii suntem de acord.

Astfel, in conditiile in care un contract de vanzare cumparare poate fi atacat ORICAND invocandu-se nulitatea absoluta a acestuia, in aceleasi conditii si prin recurenta, stabilindu-se de esenta ca discutam despre actul de adjudecare ca fiind un veritabil contract de vanzare cumparare, rezida doua aspecte –

a) Actul de adjudecare nu trebuie sa fie asimilat in mod direct “ultimului act de executare” iar acest lucru inseamna ca nu este necesara formularea unei contestatii la executare in termenul de 15 zile;

b)Actul de adjudecare, poate fi contestat pe “cale separata”de drept comun si nu in cadrul contestatiei la executare putand fi invocate intr-o actiune de anulare act / constatare nulitate absoluta, toate elementele ce ar putea duce in mod rezonabil la anularea unui contract de vanzare cumparare.

Avand in vedere ca leguitorul vorbeste despre un sigur tip de vanzare atunci cand o clasifica din punct de vedere juridic, apreciem ca in cadrul procedurii de executare silita, asistam astfel la o vanzare efectiva insa una fortata, ea nefiind distincta fata de orice alta vanzare, fiind de asemenea necesare indeplinirea tuturor formalitatilor si conditiilor din cadrul unei vanzari elementare mai putin conditia consimtamantului care este redus la dorinta creditorului de a VINDE fortat.

Si ca tot vorbim despre preturi si vanzari imobiliare fictive verificati mai jos-

Contestarea Actului De Adjudecare si cum poate ataca un debitor executat silit, actul de adjudecare pe consideratii ce tin de natura acestuia respectiv natura de contract de vanzare cumpararea?

Prin Decizia nr. 2710, din 20 aprilie 2012, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a retinut caactul de adjudecare, intocmit de catre executorul judecatoresc in procedura urmaririi silite imobiliare, este un act autentic prin care se confirma efectuarea unei vanzari-cumparari fortate.

Daca, la data intocmirii actului de adjudecare, era notata in cartea funciara si in curs de judecata o actiune civila avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a doua contracte de vanzare-cumparare succesive privind imobilul litigios, adjudecatarul nu se situeaza in pozitia de subdobanditor de buna-credinta, chiar daca debitorul avea inscris dreptul de proprietate in cartea funciara, operatiune care are efecte de opozabilitate a dreptului respectiv fata de terti.

Decizia de mai sus, merita a fi citita integral fiindca ICCJ pronunta o hotarare de dezlegare a unor chestiuni extrem de importante in sensul ca –

Contestarea Actului De Adjudecare se poate face si daca intampinati una din urmatoarele situatii si fara a va limita la ele – 

A) Daca debitorul urmarit silit a deschis un dosar de exemplu de contestatie la executare si il noteaza si in cartea funciara si se plange cu privire chiar la titlul ce este pus in executare, in ipoteza in care actul de executare silita ar fi emis si actiunea de contestatie la executare ar fi si ea admisa, astfel acest aspect ar duce la anularea integrala a executarii si implicit la actul de adjudecare, fapt pentru care daca exista un litigiu pe rol cu privire la actul ce a tins catre emiterea titlul de proprietate adica a actului de adjudecare,  este evident ca acesta ar avea pana la o hotarare definitiva, o tenta de nulitate absoluta.

b) Un debitor executat silit se poate prevala de acest aspect si poate contesta de este un act de adjudecare in conditiile in care pretul pentru care a fost achizitionat imobilului prin vanzare fortata a fost unul derizoriu.

Condiţii ale preţului pentru Contestarea Actului De Adjudecare

(1) Preţul constă într-o sumă de bani.

(2) Acesta trebuie să fie serios şi determinat sau cel puţin determinabil.

Stim ca de cele mai multe ori pretul vanzarilor la licitatie publica este unul cu mult sub piata ceea ce ar putea intra in categoria de pret derizoriu.

c)Actul de adjudecare poate fi contestat si pentru o incorecta sau incompleta emitere subt aspectul formei si fondului– continutul obligatoriul al unui contract de vanzare cumparare cum ar fi pretul, partile calitatea lor etc.

d) De asemenea daca un recuperator de creante cumpara la licitatie publica prin intermediul altui recuperator de creanta, a se vedea decizia 19/2018 a iccj si decizia 9/2016 tot a ICCJ, este clar ca prin LIPSA calitatii lui de reprezentant nu ar fi putut perfecta de esenta actele de vanzare cumparare fortata si astfel intregul act de adjudecare ar fi NUL ABSOLUT.

Vizualizati si :

ATENTIE – A nu se confunda PROCESUL VERBAL DE LICITATIE care poate fi contestat in termen de o luna de zile, cu actul de ajudecare care nu are reglementat un termen de contestatie, tocmai pentru ca el poate fi contestat si pe calea dreptului comun in termen nelimitat daca sunt invocate nulitati absolute si in 3 ani de la emitere pentru nulitati relative.

Contestarea Actului De Adjudecare este un drept la care nu trebuie sa renuntati fiindca din pricina acestui ultim act emis de catre executor, va pierdeti dreptul de proprietate si imobilul dvs. este vandut catre recuperatorii de creante, alte firme interesate de specula imobiliara, banca, ifn-uri sau camatari cu acte in regula.

Fiti cu un pas inaintea celor care vor sa va execute silit ilegal si aflati totul despre cum va puteti proteja impotriva executarilor silite.

Anularea Actului de adjudecare in cadrul executarii silite

Actul de adjudecare reprezinta ultimul act emis intr-o executare silita imobiliara , insa este de precizat faptul ca acesta nu imbraca forma unui act de executare efectiv, avand de fapt caracterul al unui contract de vanzare cumparare fortata, motiv pentru care nu trebuie contestat  in termenul legal de 15 zile, ci nulitatea sa se poate cere oricand, cu atat mai mult daca aceasta nulitate este una absoluta si in consecinta, imprescriptibila.  

Asadar, atunci cand executarea silita ajunge la faza demersului reprezentat de catre vanzarea la licitatie publica atestat de procesul verbal de licitatie, urmatorul pas este emiterea actului de adjudecare, in masura in care a fost achitat integral pretul de vanzare stabilit.

Astfel, dispozitiile  legale, respectiv  art. 850, alin. 1  NCPC prevad faptul ca actul de adjudecare se elibereaza daca  adjudecatarul imobilului depune prețul la dispoziția executorului judecătoresc, în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării.

De asemenea, dispozitiile legale mai statueaza si faptul ca daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut la art. 850 alin. (1), imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia, la pretul de incepere a licitatiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret.

In atare situatie, actul de adjudecare se poate emite doar dupa depunerea pretului vanzarii in termenul imperativ prevazut de lege, insa practica a aratat faptul ca  acest act se emite de catre executorii judecatoresti fara a fi respectate aceste 30 de zile.

De asemenea, creditorii pot dispune achitarea  pretului vanzarii la date ulterior celor 30 de zile, insa actul de adjudecare nu poate fi emis pana  in momentul achitarii effective a pretului esalonat, ceea ce nu se intampla mereu in parctica, dispozitiile legale fiind inculcate, motiv pentru care actul de adjudecare poate fi anulat in instanta, printr-o actiune in nulitatea actului.

Astfel, avand in vedere faptul ca legea statueaza expres  faptul ca in masura in care adjudecatarul nu consemneaza la dispozitia executorului judecatoresc diferenta de prêt peste cautiunea depusa  in termenul legal de 30 de zile de la emiterea procesului verbal de licitatie ce consemneaza vanzarea la licitatie a imobilului supus executarii, nu se poate emite  Actul de adjudecare care reprezinta titlu de proprietate al adjudecatarului, intrucat in atare situatie sunt eludate dispozitiile legale, precum si interesele creditorului si ale debitorului.

Actul de adjudecare reprezinta, sub aspectul naturii si consecintelor juridice, un veritabil contract de vanzare-cumparare prin care se transmite din patrimoniul debitorului urmarit in cel al adjudecatarului dreptul de proprietate asupra bunului.

Asa fiind, si acestui act juridic ii sunt aplicabile dispozitiile Codului civil, care impun achitarea pretului, ceea ce presupune imposibilitatea emiterii sale fara indeplinirea acesteia conditii, acesta reprezentand un motiv clar de nulitate absoluta.

De asemenea, de retinut este faptul ca un act de adjudecare poate fi atacat si in masura in care pretul stabilit si retinut prin acesta nu contine TVA, in atare situatie pretul nefiind achitat in integralitate,

Avand in vedere faptul ca actul de adjudecare reprezinta un veritabil act de vanzare cumparare, astfel  cum a statuat si  Inalta Curte De Casatie Si Justitie, contractul de vanzare cumparare poate fi atacat oricand, invocandu-se nulitatea absoluta a acestuia, stabilindu-se de esenta ca discutam despre actul de adjudecare ca fiind un asemenea act, rezida doua aspecte  si anume faptul ca :

a) Actul de adjudecare nu trebuie sa fie asimilat in mod direct “ultimului act de executare” iar acest lucru inseamna ca nu este necesara formularea unei contestatii la executare in termenul de 15 zile;

b)Actul de adjudecare poate fi contestat pe “cale separata” de drept comun, putand fi invocate intr-o actiune de anulare act / constatare nulitate absoluta, toate elementele ce ar putea duce in mod rezonabil la anularea unui contract de vanzare cumparare, astfel cum se arata in prezenta cauza.

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Puteti stabili o consultanta cu un avocat specializat in litigii bancare si executari silite – AICI

De asemenea puteti trimite direct o solicitare catre un avocat specializat in executari silite prin completarea formularului de mai jos-

CJUE-Instantele Nationale Pot Constanta Nulitatea Contractului In Chf

Si acum se nasc o serie legitima de intrebari, cu privire la nulitatea contractului In Chf dar si cat de mult se aplica aceasta hotarare in Romania?

 1. Daca il constata ca fiind NUL absolut, asta ce inseamna? Debitorul restituie banii platiti si banca renunta la dobanda, sau anulam contractul si nu mai platim nimic?
 2. Ce vrea sa spune de fapt hotararea data inc auza C-260/18? vizeaza hotaraea aceasta in mod direct Romania si pe debitorii care au in continuarea zeci de mii de credite in franci elvetieni?
 3. In ce mod putem folosi hotararea din cauza Kamil Dziubak și Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG pentru a reechilibra contractul de credit?
Nulitatea Contractului In Chf
CJUE CAUZA C 260/18

Teoretic, la data pronuntarii acestei decizii care dupa parerea mea este graitoarea, mai ales cei care au credite la Raiffeisen Bank dar nu mai putin ceilalti cu credite in CHF, pot incepe un prim demers expicativ prin care sa solicite de indata, cel putin reechilibrarea contractului si in subsidiar sa explice bancilor de ce este posibil ca acel contract de imprumut sa fie considerat nul absolut.

Ei bine, ratiunea este simpla si ne-o arata chiar bancile si mai nou, decizia in cauza KAMIL care prevede extrem de clar faptul ca, atata vreme ca prin eliminarea unor clauze de natura abuza, daca nu se poate continua cu desfasurarea contractului prin noul mecanism ramas, atunci instantele nationale pot pronunta constatarea nulitatii acelui contract de credit.

Diferenta dintre Polonia si Romania cu privire la aplicarea deciziei :

Daca in Polonia, retine instanta de judecata a CJUE, nu s-ar mai putea continua acest tip de contract, in Romania, prin constatarea cu raportare la legea 193/2000 a clauzelor de natura abuziva cu privire la conditiile de restituirea a imprumutului adica mecanismul de schimb valutar, in ROMANIA , CONTRACTUL IN CHF POATE SA CONTINUE.

De ce? pentru ca prin anularea clauzei generic indicate ca fiind de risc valutar, contractul in Romania poate sa “mearga” mai departe prin aplicarea retro a cursului valutar fara alte probleme sistemice.

Ce retine CJUE? – În contractele de împrumut indexat într-o monedă străină, încheiate în Polonia, clauzele abuzive referitoare la diferența de curs valutar nu pot fi înlocuite cu dispoziții generale ale dreptului civil polonez.

Ori noi in Romania, pentru imprumutatii in CHF, nu solicitam aplicarea ALTOR dispozitii generale ci eliminarea efectiva a clauzei care NU permite continuarea in conditii de echitate a contractelor de credit in CHF.

Extras din comunicatul CJUE –

În contractele de împrumut indexat într-o monedă străină, încheiate în Polonia, clauzele abuzive referitoare la diferența de curs valutar nu pot fi înlocuite cu dispoziții generale ale dreptului civil polonez În cazurile în care, după eliminarea clauzelor abuzive, natura obiectului principal al acestor contracte se poate schimba, în sensul că acele contracte nu ar mai fi indexate în moneda străină, menținându-se în același timp o rată a dobânzii pe baza ratei acestei monede străine, dreptul Uniunii nu se opune invalidării acestor contracte

Intrebarea instantelor din Polonia cu privire la Nulitatea Contractului In Chf?

Instanța poloneză dorește de asemenea să afle dacă directiva îi permite să invalideze contractul atunci când menținerea contractului fără clauzele abuzive ar avea drept consecință modificarea naturii obiectului său principal în măsura în care, deși împrumutul în cauză nu mai este indexat în CHF, dobânzile ar continua să fie calculate pe baza ratei aplicabile acestei monede străine.

Ce a retinut curtea – Curtea amintește în continuare că, în temeiul directivei, un contract din care au fost eliminate clauzele abuzive pe care le conținea continuă să angajeze părțile potrivit celorlalte dispoziții ale sale, în măsura în care poate continua să existe fără clauzele abuzive eliminate, iar o asemenea persistență a contractului este posibilă din punct de vedere juridic în dreptul intern.

În această privință, Curtea reține că, potrivit instanței naționale, după simpla eliminare a clauzelor referitoare la diferența dintre cursurile de schimb, natura obiectului principal al contractului pare să se modifice prin efectul cumulat al renunțării la indexarea în CHF și al continuării aplicării unei rate a dobânzii pe baza ratei CHF.

Or, dat fiind că o asemenea modificare pare din punct de vedere juridic imposibilă în dreptul polonez, directiva nu se opune invalidării contractului de către instanța poloneză.

Decizia va impacta nu doar opinia publica din Romania dar va avea si efect concret in relatia pe care debitorii in CHF o au cu bancile lor.

Vizualizati si :

Este prima data in practica CJUE, cu privire la contractele in CHF, cand aceasta instanta europeana, spune negru pe alb ca aceste contracte in CHF pot fi anulate daca prin eliminarea clauzelor de natura abuziva, ele nu pot continua.

Cititi si :

Salvgardarea acestor contracte sau Nulitatea Contractului In Chf?

In Romania este posibila in schimb, prin anularea clauzelor de natura abuziva cum ar fi mecanismul de schimb valutar, continuarea lor cu un curs CHF de la data semnarii contractului.

Decizia data in Polonia, nu cred ca ii va ajuta in vreun fel pe polonezi ci mai degraba ne va ajuta pe noi in Romania. Este tipul de decizie ceruta de un stat ce ii este favorabila altui stat.

CJUE specifica destul de clar ca in mecanismul gandit de catre Raiffeisen Bank, prin anularea clauzelor abuzive din acel contract si prin imposibilitatea efectiva de a suplini cu o norma de drept comun contractul, se impune mai degraba o anulare a acestuia si nu o modificare, ce repet, este imposibila.

Astfel, daca in Polonia nu se poate mentine contractul, in Romania prin anularea clauzei de risc valutar, din contra, contractul poate sa functioneze mult mai bine si fara inventarea unei alte norme de calcul a monedei CHF.

In consecinta, daca la noi in contract, este considerata ca abuziva clauza de risc valutar, atunci, se aplica fara probleme regula generala si anume cursul este stabilizat la momentul semnarii contractului.

Pe cand in Polonia, varianta data de catre CJUE este anularea contractului.

Astfel prin constatarea nulitatii contractului, partile tot vor trebui sa restituie prestatiile efectuate, fapt ce iarasi ar fi o problema pentru imprumutati.

Cred ca decizia CJUE trebuie speculata de catre ambele parti, asta pentru a fi un echilibru contractual si bancile sa inteleaga faptul ca un echilibru oferit consensual contractului de credit, este esential.

Pasii de urmat dupa parerea mea ar fi urmatorii:

 1. Notificare catre institutia bancara cu privire la posibilele implicatii ale deciziei, raportat la contractului dvs. – tehnic puteti cere nulitatea contractului insa asta ar face ca toate prestatiile sa fie restituite si trebuie sa va facetiun calcul ce presupune acest lucru;
 2. Invocarea in cadrul proceselor deja incepute a deciziei cu privire la nulitatea contractului;
 3. Cei aflati in executare silita, pot invoca Nulitatea Contractului In Chf si pott folosi argumentul pentru o eventuala nulitatea absoluta a executarilor silite prin prisma nulitatii a insusi titlului executoriu.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Stergere Din Biroul De Credit Radierea Din Baza De Date

Notarea in Biroul de Credit va poate bloca accesul la un credit. Aflati cat de legal este sa fiti tinut in birou de credit si cum puteti sa va stergeti acele date negative.

In josul paginii aveti formular pentru STERGEREA DIN BIROUL DE CREDIT!

Stergerea Mentiunilor Negative din Biroul De Credite. Aflati ce aveti de facut!

NETEMEINICIA MENTINERII MENTIUNILOR IN IPOTEZA PLATII INTEGRALE A CREANTEI

In prealabil, este necesar sa facem distinctie intre CRC si Biroul de Credite, pentru a nu se crea confuzie intre cele 2 institutii.

Stergere Din Biroul De Credit
Biroul de credit – stergere din baza de date.

Astfel, baza de date a CRC contine informatii privind atat creditele acordate clientilor persoane fizice, cat si juridica, iar in Biroul de Credit sunt raportati numai debitorii persoane fizice. Pe cale de consecinta, daca o societate comerciala are intarziere la plata creditului sau liniei de credit contractate, aceasat va fi raportata doar in CRC, nu si in Biroul de  Credite.

De asemenea, in cazul debitorilor persoane fizice, raportarile negative vor fi transmise in CRC doar doar in cazul creditor mai mari de 20.000 lei, comparativ cu Biroul de Credite, unde vor fi transmise raportarile negative, indiferent de valoarea creditului.

Cititi si :

Institutiile financiar bancare sau nebancare ( IFN uri ) nu pot raporta mentiunile negative dupa bunul plac, ci, cu respectarea unei proceduri prealabile, respectiv prin notificarea debitorului, prin intermediul sms-ului, email sau adresa de corespondenta, nu s-a facut cu cel putin 15 zile zile prealabil raportarii. Debitorul raportat va ramane notat in Biroul de Credite 4 ani de zile de la ultima raportare.

Daca o persoana fizica avut in trecut un credit cu care a fost inregistrat in baza de date a Biroului de Credite si ulterior l-a achitat integral,  in continuare figureaza in aceasta baza de date, intrucat achitarea integrala nu presupune stergerea informatiile deja raportate pe numele debitorului, acestea fiind mentinute in continuarea pe o perioada de 4 ani de zile de la ultima raportare.

Cu toate acestea, informatiile din baza de date a Biroului de Credite pot fi contestate sub aspectul corectitudinii transmiterii datelor, si se poate obtine stergerea mentiunilor negative, termenul maximal pentru rezolvare fiind de 30 de zile calendaristice.

De asemenea, conform art. 6 alin. 1 din Regulamentul 679 din 2016 lit. f, prelucrarea datelor cu caracter personal, este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator, astfel ca, participantii la biroul de credite, au posibilitatea sa prelucreze datele cu caracter personal al debitorilor in scopul apararii acesui eventul interes legitim.

In situtia in care participantul la biroul de credite a respectat procedura de notificare a debitorului in prealabil cu 15 zile anterior raportarii, participantul trebuie sa aprecieze ca stergerea mentiunilor negative nu aduce niciun prejudiciu efectivmai ales daca acea creanta a fost achitata in integralitate catre un recuperator de creanta, iar cedentul, prin vanzare, si-a recuperat prejudiciul suferit, sau chiar direct creditorului. 

Intr-o economie moderna, sectorul financiar joaca un rol important datorita intermedierii financiare, respectiv a canalizarii fondurilor de deponenti de catre investitori, pe care o asigura.

Un sector financiar solid si eficient incurajeaza acumularea economiilor si permite alocarea acestora catre cele mai productive investitii, sprijin astfel inovarea si cresterea economica, iar in Romania, principalii intermediari sunt bancile.

Asadar, impiedicarea debitorului la accesarea unui credit, desi, indeplineste celelalte conditii de creditare, produce un blocaj in circuitul civil, acesta fiind in imposibilitate de dezvoltare pe plan personal, sau chiar profesional.

Cu privire la modalitatea ilegala de raportare a mentiunilor negative la Biroul de Credit de catre institutiile de credit financiar bancare sau nebancare, trebuie mentionat ca ANPDCP a intervenit si a aplicat o serie de amenzi, dupa cum urmeaza: Verida Credit IFN S.A., SC Bancpost SA, SC Banca Românească SA, Easy Asset Management SA, SC ERB Retail Services IFN SA, SC Banca Comercială Română SA, si nu numai.

Astfel, cu privire la practica de sanctionare a ANPDCP, aratam o serie de hotarari ce au ramas definitive:

 Verida Credit IFN S.A. Stergere Din Biroul De Credit

”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Verida Credit IFN SA a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Verida Credit IFN SA nu a făcut dovada înştiinţării prealabile a persoanei vizate, ceea ce contravine prevederilor art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, art. 9 alin.(1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Stergere Din Biroul De Credit – Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 17.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

       SC Bancpost SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, contravenţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Bancpost SA a transmis date negative la Biroul de Credit SA, raportat la 7 cazuri analizate în cuprinsul procesului-verbal, s-a constatat că pentru o parte dintre cazuri nu a realizat informarea prealabilă a clienților, deși a înregistrat datele negative ale acestora în sistemul de evidență a Biroului de Credit, încălcându-se dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) și c), art. 12 din Legea nr. 677/2001 coroborat cu art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 105/2007”

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

      SC Banca Românească SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001 în forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât reclamanta – Banca Românească SA – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere din evidenţa SC Biroului de Credit SA a datelor negative transmise la Biroul de Credit, fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Vizualizati si :

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001 în forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât reclamanta – Banca Românească SA – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere din evidenţa SC Biroului de Credit SA a datelor negative transmise la Biroul de Credit, fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 25.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

             Easy Asset Management SA

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Easy Asset Management IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, pentru 5 persoane vizate, fără să facă dovada informării prealabile a acestora, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2), art. 9 alin.(1) din Decizia nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007;

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Easy Asset Management IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, pentru 5 persoane vizate, iar în cazul a 3 dintre petenţi au fost transmise datele înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 25.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

    Stergere din Biroul De Credit pentru SC ERB Retail Services IFN SA

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu nesocotirea dreptului prevăzut de art. 14 alin. (1) și (3) din Legea nr. 677/2001, întrucât SC ERB Retail Services IFN SA nu a dat curs cererii persoanelor vizate (4 petiţionari), prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea sa prealabilă.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 10.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

 Stergere Din Biroul De Credit pentru datele inscrise de catre   SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit privind înscrierea inclusiv a menţiunii “cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererii unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 11.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

Ca atare, debitorul persoana fizica, poate solicita stergea mentiunilor negative inregistrate in sistemul biroului de credite, in ipoteza in care procedura de notificare a debitorului, prin intermediul sms-ului, email sau adresa de corespondenta, nu s-a facut cu cel putin 15 zile zile prealabil raportarii.

Daca o asemenea procedura a avut loc, solicitati anexarea la raspunsul trimis, dovezile de trimitere prin oricare dintre modalitatile aratate mai sus, in caz contrar, sa apreciati ca raportarea este una ilegala, context in care veti proceda la depunerea unei plangeri la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, Protectia Consumatorului, precum si in fata instantelor de judecata.

Av.Drd. Cuculis Adrian

FORMULAR STERGERE BIROU DE CREDIT

Debitorul Prescrie Ipoteca Imobiliara Vanduta La Recuperatorii De Creante

Este definitiv si daca eram pe legea veche si irevocabil si intra sub sfera practicii judiciare, debitorul prescrie ipoteca imobiliara.

In cazul in care un contract de credit are atasat o conventie ipotecara, daca se prescrie contractul de credit, se va prescrie si dreptul de a pune in executare ipoteca aferenta ( retine prin hotarare definitiva instanta).

Cazul Tamoanu vs Eos Credit Funding si dosarele PRIND VIATA din nou!

Despre acest caz am mai scris si aici, atunci cand l-am castigat pe fond si asteptam cu emotie sa ne judecam in apel iar acum discutam despre un dosar castigat definitiv si familia Tamoanu scapa de ipoteca bancii sau mai pe scurt de plata a peste 66000 de euro si ramane in acelasi timp si cu imobilul pe care recuperatorul de creante i-l scosese la vanzare prin licitatie publica.

Somatia primita de catre debitori, din care reiese CLAR ca recuperatorul de creante EOS Credit Funding Bl Dac a solicitat punerea in executare silita a imobilului aflat sub ipoteca strict in baza contractului ipotecar si atat.

Debitorul Prescrie Ipoteca Imobiliara

De asemenea intra sub aceleasi conditii si faptul ca ipoteca nu poate sa stea de sine statatoare si daca se constata prescriptia creantei, ipoteca in mod individual nu poate fi pusa in executare silita.

Definitiva si executorie-Eos Credit Funding Bl Dac pierde ipoteca cumparata prin cesiune de la banca BCR S.A

Instanta constanta prescrisa ipoteca desi nu trecuse termenul de 10 ani de zile avand in vedere ca discutia cu privire la ipoteca se face in contextul accesorialitatii acesteia si a faptului ca este anexa la un contract de credit.

Recuperatorii de creanțe perseverează și pornesc executări silite împotriva datornicilor la bănci, în baza unor contracte de cesiune care nu constituie titluri executorii și pentru creanțe prescrise.

Problema este ca debitorii daca nu sunt atenti si nu contesta executarea silita inceputa impotriva lor pe calea contestatiei la executare silita, se pot trezi executati silit, evacuati din casele lor, pentru simpul fapt ca au ratat un termen in care puteau invoca prescriptia.

Pont juridic: Prescriptia dreptului de a cere executarea silita se poate invoca DOAR prin calea contestatiei la executare si doar in termenul legal.

Atentie – NU puteti face modificari ale cererii conform art. 201 cod procedura civila pana la primul termen si sa invocati exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.

Astfel, este vital sa colaborati doar cu un avocat specializat in executare silita, care cunoaste integral “bucataria” executarilor silite si a contestatiilor la executare silita.

Situatia de fapt a debitorului si cum a reusit acesta sa SCAPE DE IPOTECA PUSA IN EXECUTARE IMPOTRIVA LUI:

Astfel, debitorii au semnat in anul 2007 contractul de credit cu banca BCR S.A si aferent si contractul de ipoteca ce garanta de esenta restituirea imprumutului.

De facto, daca avem creanta prescrisa, este evident faptul ca acel contract de ipoteca tehnic NU mai avea ce sa garanteze.

Practic, BCR S.A , dupa ce “s-a saturat de contractul cu debitorul” , l-a cesionat succesiv catre Suport Colect SRL si ulterior acest contract atat de credit dar si de ipoteca, ambele au ajuns la “nemuritorul” Eos Credit Funding Bl Dac.

Vizualizati si :

De ce pentru contractul de ipoteca SE PRESCRIE DREPTUL SAU DE A FI PUS IN EXECUTARE SILITA IN 3 ANI?

Potrivit art. 1746 din vechiul cod civil ipoteca este un drept real asupra imobilelor afecatte de plata unei obligatii” iar unul dintre caracterele principale ale acestui tip de contract se refera la faptul ca este accsoriul in oricare dintre situatii.

Astfel textul de lege de la art. 1800 din codul civil vechi prevede clar “privilegiile si iptecile se sting prin stingerea obligatiei principale ( cazul nostru contractul de imprumut cu banca), sau prescriptie.

Nu este de asemenea incident nici art. 706 din codul de procedura civila referitor la termenul de 10 ani pentru prescriptie fiindca textul de la art. 706 acelasi cod precizeaza clar ca dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in 3 ani de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita.

Cum Radiaza Debitorul Ipoteca Bancara Vanduta La Recuperator De Creante?

In baza principiului accesorium sequitar pricipale adica accesoriul urmeaza soarta principalului Debitorul Prescrie Ipoteca Imobiliara si asta inseamna ca ipoteca nu poate supravietui dreptului principal fara contractul de credit!

Retine instanta si readau fidel –

Nu ar fi firesc ca executarea sa fie prescrisa in ceea ce priveste contractul de imprumut, dar sa nu fie prescrisa in ceea ce priveste dreptul ipotecar atasat acestuia.

Extras din decizia instantei.

Cititi si despre:

Radierea Ipotecii Prin Prescriptie-Cum Scapa Debitorul De Executarea Silita.

Parcursul dosarului si cum debitorul prescrie ipoteca imobiliara cumparata de catre recuperatorul de creante.

Fondul cauzei castigat, ipoteca anulata si orice forma de executare silita intrerupta IMEDAT!

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării cererii, invocată de intimata EOS CREDIT FUNDING BL DAC, ca fiind neîntemeiată. Respinge excepţia tarvităţii formulării contestaţiei ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare a executării silite ca fiind inadmisibilă.

Admite contestaţia împotriva executării silite înseşi formulată de contestatorii Tămoanu Cecilia Letiţia, Tămoanu Ion şi Tămoanu Antonela Alice.

Constată intervenită prescripţia dreptului intimatei de a obţine executarea silită a creanţei garantată prin contractul de ipotecă 2167/23.07.2007 autentificat la data de 14.08.2007 la BNP Neamţu Ecaterina şi, în consecinţă, dispune anularea tuturor actelor şi formelor de executare efectuate în dosarul de executare silită 581/2018 aflat pe rolul BEJ Creţu Ciprian Corneliu şi întoarcerea executării silite.

Pune în vedere contestatorilor să achite către BEJ Creţu Ciprian Corneliu contravaloarea xerocopierii dosarului de executare silită în valoare de 118,86 lei. Admite în parte cererea de acordare cheltuieli de judecată, respectiv obligă intimata la plata sumei de 2500 lei cu titlu de onorariu avocat către contestatori.

Dupa comunicarea sentintei civile prin care am anulat ipoteca si dreptul recuperatorului de a executa silit, acestia au facut apel si pe data de 26.09.2019 decizia a ramas definitiva, ipoteca NU poate fi executat silit, debitorii scapa de plata a 66000 de euro si raman cu imobilul!!

Debitorul Prescrie Ipoteca Imobiliara definitiv – Apelul castigat tot de catre noi:

26.09.2019Ora estimata: 9:30
Complet: A3
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul principal ca nefondat. Respinge apelul incident ca fiind ramas fără obiect. Obliga apelanta principala sa plăteasca intimatilor suma de 4000 lei,cu titlu de cheltuieli de judecata. Definitivă.
Document: Hotarâre  563/2019  26.09.2019

Concluziile sunt multe. Trebuie sa ai incredere, sa mergi mai departe, sa te lupti pentru dreptate desi dreptatea ar trebui sa vina fara lupta.

Niciun dosar nu este ca celalalt fie ca vorbim despre prescriptie si nicio situatia nu este ca alta.

Fiecare debitor executat silit poate sa aduca o chestiune diferita in procesul de contestatie la executare, care sa faca diferenta si sa anuleze urmarirea silita impotriva lui.

Cateva ponturi din sfera zonei, cum sa ne protejam cand suntem executati silit.

 1. Verificati intodeauna termenul de prescriptie, daca s-a implinit;
 2. Daca sunteti executat silit succesiv, acest lucru poate fi ilegal;
 3. Nu ratati termenul de 15 zile, sau daca nu ati apucat sa formulati contestatia, gasiti motive de repunere in termen;
 4. Cautati motivele de nulitate absoluta a executarii silite.
 5. Debitorul Prescrie Ipoteca Imobiliara pe calea contestatiei la executare.

Nu ramaneti in pasivitate, chiar daca nu cunoasteti textele legale si procedurile aferente, asta nu inseamna ca nu puteti merge la un specialist in executari silite pe partea de contestatii la executare.

Diferenta o fac cei care nu asteapta sa le fie vanduta casa, vedeti si mai sus, exemplul clar.

Recuperatorii de creante va pot spune orice, important este sa cerneti graul de neghina si sa luat un sfat solicitat nu un sfat dat fara sa-l cereti fiindca acelea sunt cele mai periculoase.

Este normal ca atunci cand aveti dubii asupra unei executari silite sa o trimiteti spre verificare, instantei, pe calea contesatiei la executare.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Daca sunteti intr-o asemenea situatie puteti programa o consultatie juridica aici.

De asemenea, pentru celeritate, puteti completa direct formularul de mai jos:

Noi Perspective Pentru Inghetarea Cursului Valutar Chf

Curtea de Apel Cluj sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a tranșa situația dosarelor ce au ca obiect înghețarea cursului de schimb valutar

Inghetarea Cursului Valutar Chf – În dosarul nr. 196/1285/2017, Curtea de Apel Cluj a dispus sesizarea CJUE cu cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare asupra a trei întrebări ce vizeaza interpretarea Directivei 93/13/CEE, respectiv:

Inghetarea Cursului Valutar Chf
Contractele Bancare Cu Clauze Abuzive

1. Art.1 pct. 2 din Directiva nr. 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul în care nu se opune ca o clauză contractuală care preia o normă supletivă de la care părţile puteau deroga, dar în concret nu au derogat pentru că nu a existat nicio negociere asupra ei, aşa cum este în cazul concret analizat clauza care impune restituirea creditului în aceeaşi monedă străină în care creditul a fost acordat, să fie analizată din perspectiva caracterului abuziv?

2. În contextul în care, la acordarea creditului în monedă străină, consumatorului nu i-au fost prezentate calcule/predicţii cu privire la impactul economic pe care o eventuală fluctuaţie a cursului de schimb îl va avea cu privire la obligaţiile totale de plată din contract, se poate susţine cu temei că o astfel de clauză, de preluare în întregime a riscului valutar de către consumator (în temeiul principiului nominalismului) este clară şi inteligibilă şi că profesionistul/banca şi-a îndeplinit cu bună credinţă obligaţia de informare a cocontractantului său, în condiţiile în care gradul maxim de îndatorare al consumatorilor impus de către banca Națională a României a fost calculat prin raportare la cursul de schimb de la data acordării creditului?

3. Directiva nr. 93/13/CEE şi jurisprudenţa dezvoltată în baza ei, precum şi principiul efectivităţii, se opun ca, subsecvent constatării caracterului abuziv al unei clauze privind suportarea riscului valutar, contractul să continue nemodificat?

Care ar fi modificarea posibilă pentru înlăturarea clauzei abuzive şi respectarea principiului efectivităţii?

Argumentația Curții de Apel Cluj are în centru inlaturarea principiului nominalismului monetar, unele instante nationale considerând că intervenția acestui principiu în contractele de credit în franci elvețieni nu ar putea conduce la concluzia că o clauză de risc valutar este abuzivă.

Cititi si :

Din decizia CJUE, pronuntată in cauza C-186/16 Andriciuc, rezultă ca Banca trebuie sa prezinte împrumutatilor posibilele variatii ale cursului de schimb valutar, precum si riscurile inerente contractarii unui împrumut în monedă straină. Curtea precizează că instituţiile financiare trebuie să furnizeze împrumutaţilor informaţii suficiente, pentru a le permite să adopte decizii prudente şi în cunoştinţă de cauză.

Aceste informaţii trebuie să privească nu numai posibilitatea aprecierii sau a deprecierii valutei în care a fost contractat împrumutul, ci şi impactul pe care fluctuaţiile cursului de schimb valutar il au asupra ratelor împrumutului.

Vizualizati si :

Curtea subliniază că, în ipoteza în care instituţia bancara nu şi-a îndeplinit aceste obligaţii, se poate examina caracterul abuziv al clauzei de risc valutar si ca, instanţei naţionale ii va reveni sarcina să evalueze, pe de o parte, posibila nerespectare de către bancă a cerinţei de bună-credinţă şi, pe de altă parte, existenţa unui dezechilibru semnificativ între părţile contractului.

Aceste direcții trasate de catre CJUE au fost interpretate şi aplicate diferit de către instanțele române, principala chestiune în divergenţă fiind cea a incidenţei principiului nominalismului monetar, ca normă internă supletivă, în contextul verificării impuse de dispozițiile paragrafului nr. 29 din cauza C-186/16 Andriciuc.

Potrivit acestui paragraf, pentru a stabili dacă o clauză contractuală este exclusă din domeniul de aplicare al Directivei 93/13, revine instanţei naţionale sarcina să verifice dacă această clauză reflectă prevederi imperative din dreptul naţional care se aplică între părţile contractante independent de alegerea lor sau pe cele care sunt de natură supletivă şi, prin urmare, aplicabile ope legis, însă doar în lipsa unui acord diferit între părţi în această privinţă.

Inghetarea Cursului Valutar Chf , la mana CJUE.

O parte dintre instantele nationale au retinut că identificarea principiului nominalismului monetar în conţinutul contractelor de credit, în lipsa unui acord diferit între părţi, exclude clauza vizând riscul de schimb valutar din sfera controlului referitor la caracterul său abuziv, considerand că incidenţa nominalismului monetar impus de normele instituite de art. 1578 din vechiul Cod civil, de la care părţile nu au derogat constituie un impediment major care blochează orice posibilitate de a analiza caracterul abuziv al clauzei.

Într-o altă interpretare, instanţele naţionale au reţinut faptul că în cauza Andriciuc, CJUE a lăsat în sarcina instanţei de trimitere obligaţia de a stabili dacă suntem sau nu în prezenţa unei excepţii de la domeniul de aplicare al directivei. Jurisprudenţa ulterioară a fost adusă drept argument pertinent în sprijinul tezei în acord cu care, chiar şi în opinia CJUE, acest impediment trebuie depăşit, iar controlul trebuie realizat.

În acest sens s-a făcut referire la motivarea ordonanţei pronunţate la data de 22 februarie 2018, în cauza Lupean şi Lupean, C-119/17, în cadrul căreia Curtea, în mare parte, face apel la cele stabilite deja în cauza Andriciuc.

Pentru a decide astfel, Inghetarea Cursului Valutar Chf , CJUE nu a mai considerat necesar să se oprească asupra argumentului relativ la principiul nominalismului, deşi în secţiunea intitulată „Cadrul juridic-Dreptul român”, sunt citate în mod expres prevederile art. 1578 VCC. Cu alte cuvinte, implicit, a considerat că, chiar în contextul în care acest text este incident, el nu poate constitui o piedică legitimă în calea instanţei naţionale, care trebuie să procedeze la analiza clauzelor reclamante ca fiind abuzive, pe fondul acestora.

Pentru o deplină informare, consumatorul trebuie să cunoască şi să accepte valoarea maximă rambursabilă în moneda de plată în care obţine veniturile curente.

Numai în aceste condiţii, clauza privind riscul valutar în privinţa monedei de plată ar putea fi calificată drept clară şi inteligibilă.

În concluzie, urmărind să se lămurească asupra acestor diferențe de interpretare și de aplicare ale Directivei 93/13/CEE și să traseze o practică viitoare uniformă, Curtea de Apel Cluj a sesizat CJUE cu cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare asupra celor trei întrebări menționate.