Executat Silit De Eos Credit Funding Dac-Executare Silita Poprire Si Imobiliara Anulata-Avocati Executare Silita

Ce Trebuie Sa Stie Un Debitor Daca Este Executat Silit De Eos Credit Funding Dac

Executat Silit De Eos Credit Funding Dac ? Executarea silita se poatea anula!

Nou dosar de executare silita pornit de catre recuperatorul  Eos Credit Funding Dac anulat in intregime de catre instanta de judecata.

Dosarul de credit a fost cesionat catre recuperatorul de creanta si apoi a fost pus in executare silita, in mod ilegal.

Debitoru s-a trezit Executat Silit De Eos Credit Funding Dac peste noapte si astfel a formulat o contestatie la executare pentru a putea bloca executare silita.

Astfel instanta a constatat ca fiind ilegal inceputa executarea silita si a dispus anularea intregii executari impotriva debitorului.

Aflati totul despre executarea silita si mai ales despre contestatia la executare si faptul ca aceasta este singurul mijloc procedural de anulare a oricarei executari silite pornite ilegal.

Vedeti astfel mai jos solutia instantei de judecata si nu uitati sa nu pierdeti termenul de formulare a contestatiei la executare pentru a verifica legalitatea executarii silite incepute.

Doar un avocat specializat in executari silite va poate spune daca o executare silita poate fi contestata si care sunt efectiv motivele pe care le puteti invoca.

Atentie la ghidul executatului silit 2018, aflati toate modalitatile de contestare a executarii silite. 

Atentie – Recuperatorii de creanta POT FI INVINSI!

 

Executat Silit De Eos Credit Funding Dac

                                         Executat Silit De Eos Credit Funding Dac

 

Mai grav este ca zeci de mii de debitori nu isi cunosc drepturile si astfel ajung sa cada prada recuperatorilor de creante.

Sute de mii de executari silite ilegale pornite si terminate de catre recuperatori dar si de catre banci si astfel se ajunge le abuzuri prin care oameni isi pierd casele si pentru 10000 de lei .

Vedeti mai jos spre exemplu cum Romania si in 2018 sta in pasivitate sta in intuneric si oamenii sunt aruncati din casele lor cu dreptatea in mana, dreptate pe care nu cunosc ca o au.

Nu treceti in baricada victimelor abuzurilor ci luptati pentru dreptatea pe care o aveti si verificati fiecare act de executare silita pe care il primiti in asa fel incat sa vi se faca dreptate printr-o hotarare judecatoreasca.

Dupa cum vedeti si mai sus, executarea silita este anulata pe motivul ILEGALITATII, adica sunteti ilegal executat silit.

Av.Drd. Cuculis A.

avocat@indrumari-juridice.eu

28.08.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C 14 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare. Anuleaza executarea silita si actele de executare intocmite in dosarul de executare nr. 86E/2018 instrumentat de BEJ Constantin, Niculae si Asociatii. Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării ca neîntemeiat. Respinge cererea de suspendare ca rămasă fără obiect. Admite în parte cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată ?i obliga intimata sa plateasca suma de 795, 20 de lei, reprezentând cheltuieli de fotocopiere dosar executare ?i onorariu avocat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea, care se va depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţată astăzi, 28.08.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  9472/2018  28.08.2018

 

Puteti stabili o consultanta cu un avocat specializat in executari silite – AICI.

 

Sunteti in situatia in care sunteti executat silit?

Completati formularul de mai jos.

 

 

Deschiderea Procedurii Insolventei La Cererea Debitorului-Procedura De Lucru In Instanta

Insolventa – Legea 85/2014-Cum Poate Sa-si Deschida Insolventa Debitorul-  La Cererea Debitorului Insolvent Instanta Poate Sa-l Declare Insolvabil-Beneficii Dar Si Riscuri

Deschiderea Procedurii Insolventei – Procedura insolventei, o lege necesara intr-o tara plina de schimbari economice si fiscale, unde partenerii de afaceri incep sa fie tot mai indoielnici dar si climatul conferit de catre stat este total nesigur.

Intrebari precum, ce fac pentru ca nu pot sa platesc factura x, fiindca partenerul y nu si-a achitat obligatiile, sunt auzite des si din pacate din ce in ce mai multe firme ajung sa intre in imposibilitate de plata.

Cel putin pentru moment partea buna este ca atunci cand un debitor isi deschide singur procedura, isi poate alege administratorul de procedura, insa cu schimbarile legislative acest lucru o sa devina imposibil.

Care sunt astfel conditiile in care un debitor, aflat in stare de insolventa, sa-si poata deschide procedura de reorganizare singur? Deschiderea Procedurii Insolventei, solutii.

In primul rand, sa stabilim, ceea ce inseamna insolventa si starea de insolvent –

29. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;

b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

Deschiderea Procedurii Insolventei se poate cere astfel doar daca exista starea de insolventa asa cum este ea indicata mai sus dar atentie – datoria trebuie sa aiba un anumit cuantum –

valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor, […], iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Daca cele 2 conditii de sus sunt indeplinite, adica daca datoria dvs. este de 40000 de lei dar si starea insolventa este de cel putin 60 de zile, atunci se poate formula o cerere la Tribunalul din circumscriptia caruia isi are sediul societatea insolventa si se poate solicita deschiderea procedurii insolventei .

Mai jos am discutat despre modificarile care se pot dovedi a fi nocive pentru mediul de afaceri si despre o efectiva nationalizare a firmelor prin modifcarea legii insolventei.

ATENTIE- Pe langa faptul ca actiunea de deschidere a insolventei trebuie redactata de catre un avocat specializat in insolventa persoanelor juridice asta pentru a evita orice neregularitate a cererii de deschidere a procedurii, vor fi necesare o serie de acte pentru a putea obtine o sentinta favorabila

(1) Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:

a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;

c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;

d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;

e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;

f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;

g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;

h) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;

i) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;

j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;

k) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;

l) o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora;

m) dovada codului unic de înregistrare;

n) dovada notificării organului fiscal competent.

Impreuna cu cererea de chemare in judecata dupa notificarea organului administrativ dar si dupa ce au fost stranse actele de la a la n indicate aici, avocatul specializat in insolvente trebuie sa va depuna cererea la Tribunalul de unde firma dvs. are sediul.

Pot exista beneficii serioase dar si anumite inconveniente atunci cand se opteaza pentru deschiderea procedurii insolventei.

Deschiderea procedurii insolventei in sine va aduce beneficii precum stoparea oricaror executari silite dar si blocarea anumitor penalitati , de asemenea prin promovarea si acceptarea fie de comun acord fie impusa de catre instanta, a unui plan de reorganizare, debitorul insolvent se poate redrasa.

In prezenta trebuie sa avem in vedere ca sunt zeci de mii de cereri de deschidere a procedurii regasite pe portalul instantelor, ceea ce arata un mare interes al debitorilor catre aceasta procedura.

De asemenea deschiderea procedurii insolventei il stigmatizeaza pe debitor, de exeplu acesta nu va mai putea sa ia parte la anumite licitatii publice si de asemenea nu va mai putea sa-si declare starea de insolventa intr-un interval de 5 ani si poate cel mai important de spus este ca planul de reorganizare nu poate depasi 3 ani de zile.

Av.Drd. Cuculis A.

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Aveti o problema de drept comercial sau referitoare la insolventa? Programati aici o intalnire cu un avocat specializat.

 

Puteti completa formularul de mai jos-

 

Ati Fost Cesionat La Recuperatorii De Creante Sau Externalizat?Obtineti Daune Morale Si Materiale-Incalcare Secret Bancar

Cei Cesionati La Recuperatorii De Creante Trebuie Sa Obtina Daune Materiale Si Morale Pentru Ca Atat Banca Dar Si Recuperatorii Au Incalcat Secretul Bancar

Daca ati  Cesionat La Recuperatorii De Creante vedeti mai jos ce prevederi au fost incalcate de catre banci dar si recuperatori pentru a le putea cere plata daunelor materiale dar si morale.

Cu totii stim ca pana in 2016 recuperatorii de creanta NU ERAU REGLEMENTATI legal.

Cesionat La Recuperatorii De Creante

Cesionat La Recuperatorii De Creante

 

Astfel au profitat pe de-o parte BANCILE care au fost primele care au incalcat legea si care trebuiesc trase la raspundere dar si recuperatorii de creanta.

Debitorii, imprumutatii la banci au semnat contractele de credit cu banca, nu cu recuperatorul si nici cu alte entitati situate in paradisuri fiscale.

Cesionat la recuperatorii de creante? actionati actum si revendicati-va drepturile.

Astfel daca ati fost cesionat la recuperatorii de creante, trebuie sa stiti ca vi s-au incalcat drepturile referitoare la datele personale, dar poate cel mai important a fost incalcat secretul bancar.

Haideti sa vedem de fapt ce a fost incalcat prin semnarea acelor contracte de cesiune catre recuperatorii de creante si de ce este ilegal daca ati Fost Cesionat La Recuperatorii De Creante-

Extras din lege [….].

Oug 99/2006 (fosta lege 58/1998) legea ce reglementeaza – institutiile de credit si adecvarea capitalului .

Art. 111. – (1) Instituţia de credit este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor – solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii.

As vrea sa cititi nu bine, ci foarte bine acest text de lege, fiindca este exact ceea ce a incalcat FIECARE BANCA IN PARTE atunci cand v-au cesionat catre recuperatorii de creante.

Continuam cu alin. urmator unde aflam ca – 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituţii de credit sau ale unui client al acesteia.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituţiei de credit.

(2) Informaţii de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii:
a) la solicitarea titularului de cont sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanţilor
legali şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;

b) în cazurile în care instituţia de credit justifică un interes legitim; – interesul legitim in mod clar nu poate fi o cesiune catre un recuperator de creanta, care din punct de vedere legal NU EXISTA!

Mai sunt si alte conditii, insa, nu se incadreaza la niciunul dintre elementele indicate in contractele de cesiune.

Art. 117. – (1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului.

(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se  obligă potrivit contractului încheiat.

Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane, ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.

Banca a incalcat secretul bancar, secret bancar ce era regasit in legi organice si prin care s-a ajuns la o fapta civila delictuala.

Art. 1349 Codul Civil Răspunderea delictuală

(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Plecand de la acest text de lege, o sa insiruim o serie larga de abuzuri la care au fost supusi toti cei care au intrat in executare silita din “mainile” recuperatorilor.

 

Cei care au fost cedati recuperatorilor de creante au suferit pe de-o parte daune de natura materiala dar si daune de natura morala – Astfel prin cesiune recupeartorii de creanta Kruk , Prosperocapital, Intrum Debt Justitia, B2 Kapital si altii au comis abuzuri – 

a) Au amenintat debitorii si i-au sunat in mod repetat de pana la 10 ori pe zi;

b)Au adaugat dobanzi contractuale desi nu ar fi avut acest drept fiindca nu erau nici reglementati si mai mult de atat nu erau nici banci sau ifn-uri pentru a avea dreptul de a adauga dobanda(o forma de camatarie mascata);

c)Prin cesiunea de creanta BANCILE au fost principalele vinovate pentru incalcarea sau mai bine zis calcarea in picioare a secretului bacar, secret bancar ce a condus la intrarea in posesia unor entitati ILEGALE a datelor personale, informatiilor cu privire la veniturile imprumutatilor locurile lor de munca, datelor de contact si in general tot ce tine de viata privata;

d) In urma cesiunilor ilegale cu incalcarea secretului bancar, a fost posibila inceperea executarilor silite ilegale extrem de multe dintre ele prescrise si fara putere executorie;

e)Dupa ce un contract de credit este cesionat catre recuperatorul de creante, acesta nu mai poate sa imbrace forma executorialitatii, astfel incat prin abuz recupeatorii de creante au fortat legislatia si in loc sa ii cheme in judecata pe debitori au pus direct in executare, contractele bancare, fara drept;

f)Bancile au vandut creante catre persoane fizice!!!

g) Dupa ce recuperatorii de creante au cumparat de la banci creantele “neperformante”, au vandut si ei mai departe creantele catre persoane fizice;

h) Oug 50/2010 vorbeste in mod insidios despre cesiunea /  cesionat la recuperatorii de creante, necalificandu-l in persoana altei banci sau entitati ce ar putea sa aiba o asemenea calitate, insa prin excludere, legea bancara de la acel moment spunea clar ce atribute trebuie sa aiba o persoana juridica pentru a putea efectua operatiuni bancare.

i) Desi a intrat in vigoare OUG 52/2016 lege ce permite cesiunea, pe langa faptul ca legea cu privire la textul cesiunii poate fi atacata pe motivul neconstitutionalitatii, sa nu uitam ca vreme de 10 ani, aceste cesiuni s-au tot facut si consecintele de mai sus au afectat sute de mii de debitori.

Toate cele indicate mai sus reprezinta abuzuri.  Daca ati fost cesionat la recuperatorii de creante puteti sa opuneti inclusiv in cadrul contestatiei la executare o asemenea chestiune.

Avand in vedere ca incalcarea secretului bancar, duce de fapt catre o incalcare a celorlalte drepturi ale imprumutatilor, consideram ca fiecare, in functie de situatia particulara, poate obtine, despagubire morala dar si materiala in urma acestor cesiuni profund ilegale.

Strategie?

Ca tot am discutat si scris despre plangeri, aici conturez urmatoarele actiuni efective –

a) Plangere la Anspdcp ;

b) Plangere la BNR;

c)Plangere la parchet pentru acest export de date personale(da este infractiune);

d)Chemare in judecata pe protectia consumatorului pentru a nu se achita taxe de timbru si solicitarea de daune suplimentare;

Aici, am mai scris despre GDPR ce a intrat in vigoare in mai 2018, perfect aplicabil pentru cei cesionati.

Av.Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Doriti o programare cu un avocat specializat in domeniul bancar, click aici.

 

Ati avut contractul cesionat catre un recuperator de creanta? Obtineti daune morale si materiale, completati formularul de mai jos.

Debitor Executat Silit-Incuviintarea Executarii Silite Si Cum Putem Sa Obtinem Respingerea Ei

Ati Aflat De Pe Portalul Instantelor Ca Urmeaza Incuviintarea Executarii Silite Impotriva Dvs?

Trebuie sa stiti ca aveti drepturi si cateodata anumite proceduri judiciare va pot scapa de la incuviintarea executarii silite si astfel de la executarea silita efectiva.

Cati nu se trezesc executati silit peste noapte si evident ca nu sunt chemati in instanta atunci cand se incuviinteaza execuatrea silita.
Acest lucru este din cauza textului de lege care spune ca procedura este fara citarea partilor, adica un fel de lipsa de aparare.
 
Haideti sa nu mai stam sa ne uitam cu se incuviinteaza executarea silita abuziva si ilegala si sa ne opunem din timp.
 

Prin invocarea motivelor de mai jos puteti obtine ca si in alte cazuri respingerea cererii de incuviintare a executarii silite.

Vom indica si cu titlu de exemplu mai jos cum se poate si ce inseamna de fapt o aparare in procedura ce este necontencioasa dar esentiala atunci cand se urmareste Incuviintarea Executarii Silite impotriva dvs.

De asemenea important este sa stiti ca orice incheiere data de catre instanta de judecata prin care este lasat “liber” executorul sa va execute silit, poate fi contestata pe calea contestatiei la executare.

Important este sa fiti pregatiti atunci cand primiti o executare silita si sa stiti exact ce demersuri judiciare aveti de facut pentru a va apara banii, proprietatea dar si pe ceilalti codebitori din contract.

Desi este greu de crezut, insa puteti verifica aici, sunt peste 7.000.000 de incuviintari de executare silita asta inseamna ca aproape jumatate din populatia Romaniei a trecut printr-o asemenea procedura.

Important este sa stiti ca recuperatorii de creanta dar si bancile si ifn-urile pot fi infrante in instanta iar dvs. nu trebuie sa pierdeti sansa de a va apara atunci cand se solicita Incuviintarea Executarii Silite .

Mai jos, aveti doua exemple clare prin care instanta de judecata ii face praf pe recuperatorii de creante atunci cand solicita incuviintarae executarii silite iar mai apoi vom indica procedura pe care trebuie sa o urmati atunci cand sunteti trimis catre instanta spre a fi incuviintata executarea silita.

 

Incuviintarea Executarii Silite

Incuviintarea Executarii Silite Respinsa

 

De asemenea cititi mai jos si motivele retinute de catre instanta de incuviintare a executarii silite prin care a respins cererea de incuviintare –

Anulati Executarea Silita A Recuperatorilor-Judecatoria Sectorului 3 Ii Face Praf Pe Recuperatorii De La Intrum Debt Finance-Respinge Incuviintarea De Executare Limita Card

Ce trebuie sa fac atunci cand s-a cerut Incuviintarea Executarii Silite impotriva mea ?

Chiar daca nu exista un document procedural denumit pentru a-l depune in cadrul procedurii de incuviintare a executarii silite, este suficient cat sa-l denumiti PRECIZARE sau chiar si INTAMPINARE si sa-i responsabilizati pe cei ce va trimit direct in faliment prin semnarea acelor incuviintari de executare fara sa verifice cele 7 elemente principale in baza carora se poate incuviinta executarea si nu uitati de singurul mijloc de aparare intr-o asemenea situatie, contestatia la executare.

In primul rand trebuie sa stiti ca incuviintarea executarii silite este procedura unica prin care executorul judecatoresc va poate bloca ulterior conturile sau va poate pune poprire la angajator ori alti terti popriti.

Este reglementata de art. 666 cod procedura civila, articol ce a fost initial declarat partial neconstitutional si ulterior modificat.

Art. 666. Incuviintarea executarii silite 

(2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la instanta, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Acest text de lege, cu fara citarea partilor, arata de fapt foarte clar ca nu exista o procedura contradictorie intre creditorul ce a cerut incuviintarea executarii impotriva debitorului dar si acesta din urma.

Spre exemplu o incuviintare a executarii silite poate fi nula daca nu respecta dispozitiile de mai jos –

(3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 233 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului si modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta.

(5) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:

1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;

2. hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de forma cerute de lege sau alte cerinte in cazurile anume prevazute de lege;

4. creanta nu este certa, lichida si exigibila;

5. debitorul se bucura de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita;

7. exista alte impedimente prevazute de lege.

Acest ultim punct 7 de fapt, il califica pe debitor sa-si faca apararile necesare pentru a putea obtine o respingere a incuviintarii executarii silite ceea ce este extrem de important intr-o procedura de executare silita –

Primul pas, desi repetam, procedura de incuviintare este lipsita de contradictorialitate, debitorul ce a aflat de pe portalul instantelor de judecata, ce il puteti acesa aici,  poate sa formuleze o Intampinare, sau corect spunandu-i o informare catre instanta de judecata prin care ii poate aduce la cunostiinta urmatoarele aspecte ce pot duce la respingerea incuviintarii –

a) Daca va executa un recuperator de creanta , sau banca/Ifn –

 • Nu ati fost instiintat cu privire la cesiunea de creanta de la banca sau ifn catre recuperatorul de creante, fapt ce va duce la respingerea incuviintarii executarii silite;
 • Daca nu  fost declarata scadenta anticipata ilegal atunci toata executare silita este nula;
 • Indicati-i judecatorului faptul ca in mainile unui recuperator de creante de tip SRL sau mai rau pentru cei externalizati , contractul de credit nu mai este titlu executoriu;
 • Solicitati ca la dosarul de incuviintare a executarii silite sa se afle atat contractul de credit pe care l-ati semnat cu banca initial dar si contractul de cesiune intre banca si recuperator;
 • Daca discutam despre un contract de credit cu ipoteca, indicati-i judecatorului ca nu se poate incuviinta  executarea silita daca nu este modificata in cartea funciara denumirea creditorului;
 • De asemenea indicati-i judecatorului ca recuperatorul si banca la cesiune, au incalcat secretul bancar si practic informatiile din contract nu pot intra in patrimoniul unei entitati in afara de aceea bancara;
 • Verificati suma pentru care se incearca executarea si indicati-i judecatorului ca in raport de OUG 52/2016 recuperatorul NU poate sa mai adauge dobanzi;
 • Indicati faptul ca suma nu este certa lichida si exigibila mai ales daca banuiti ca aveti clauze abuzive ce le puteti elimina din contractul de credit;
 • Indicati judecatorului faptul ca acel credit ce este pus in executare este prescris sau exista orice alt impediment la incuviintarea executarii silite’

 

Invocand elemente de neregularitate, desi judecatorul nu conduce o procedura in contradictoriu, poate sa foloseasca acele elemente pe care i le aduceti la cunostinta si astfel poate dispune respingerea incuviintarii executarii silite.

Sunt situatii conform punctului 7, ce pot fi verificate din oficiu de catre instanta.

Astfel, chiar daca incuviintarea executarii silite este data si judecatorul trece peste apararile dvs. puteti sa atacati incheierea de incuviintare a executarii silite, alaturi de toate actele de executare, prin cadrul contestatiei la executare.

Incheierea de incuviintare poate fi supusa controlului instantei de judecata.

 

Solicitati aici o intrevedere cu un specialist in executare silita. Avocat Specializat In Executare Silita.

 

Sunteti intr-o procedura de executare silita? Nu pierdeti dreptul a formula contestatie la executare-Completati formularul de mai jos-

 

 

 

 

Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V Si Bancpost Cesiuni Ilegale Si Clauze Abuzive

Definitiva Impotriva Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V Si Banca Bancpost

Dobanda Bancara, Comisionul De Acordare Si Comisionul De Administare Eliminate Din Contract

Restituire Totala si curatare de clauze abuzive a contractului bancar printr-o hotarare definitiva iar Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V obligat la plata sumelor ce deriva din clauzele abuzive introduse in contract de Bancpost si cesionate catre recuperatorii de creanta ILEGALI.

Bancpost a fost obligata recent sa restituie toate dobanzile externalizate catre entitati de tipul celei prezentate mai sus adica Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V .

Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V

                             Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V

 

Foarte multe dosare colective au fost castigate impotriva Bancpost si Efg New Europe Funding II BV

Daca pe fondul cauzei a fost admisa ca abuziva doar dobanda contractuala, in apel in complet de divergenta si prin majoritate, au fost anulate atat clauza comisionului de acordare dar si clauza comisionului de administrare.

MOLDOVEANU LUCIA cu dom. ales SCA Cuculis&Asociatii Apelant Reclamant
SC BANCPOST SA Apelant Pârât
MOLDOVEANU FLORENTIN cu dom. ales  SCA Cuculis&Asociatii Apelant Reclamant
EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V. Intimat Pârât

 

Şedinţe

12.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C12-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte

Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de apelanta-pârâtă Bancpost S.A. împotriva sentinţei civile nr. 3162/ 09.03.2016 pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 37598/ 300/ 2015, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi Moldoveanu Lucia şi Moldoveanu Florentin şi intimata-pârâtă EFG New Europe Funding II B.V., ca nefondat.

În complet de divergenţă, cu majoritate: Admite apelul declarat de apelanţii-reclamanţi Moldoveanu Lucia şi Moldoveanu Florentin împotriva sentinţei civile nr. 3162/ 09.03.2016 pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 37598/ 300/ 2015, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Bancpost S.A. şi intimata-pârâtă EFG New Europe Funding II B.V.

Schimbă în parte a sentinţa civilă apelată, în sensul că:

Constată caracter abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor prevăzute la art. 4.10 lit. a) şi b) din contractul de credit nr. HL16784/ 24.10.2007, în ceea ce priveşte comisionul de acordare şi comisionul de administrare.

Obligă pârâtele să restituie reclamanţilor sumele achitate cu titlu de comision de acordare şi de comision de administrare în temeiul clauzelor constatate ca abuzive. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Cu opinia separată a doamnei judecător Anca-Laura Vîlceanu, în sensul respingerii apelului declarat de apelanţii-reclamanţi Moldoveanu Lucia şi Moldoveanu Florentin, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 septembrie 2018.
Document: Hotarâre  3665/2018  12.09.2018

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000369085&id_inst=3

Dosarul de fond  unde s-a admis initial actiunea in parte prin care s-a eliminat clauza prin care era stipulata modalitatea de calcul pentru dobanda contractuala.

Şedinţe

09.03.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Oancea
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea.

Constată caracterul abuziv al art. 4.5 din contract şi dispune înlăturarea acestei clauze din contract. Respinge cererea în rest ca neîntemeiată. Respinge cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei instanţei conform art. 396 alin. 2 Cod proc. civ.
Document: Hotarâre  3162/2016  09.03.2016

Clauzele abuzive pot fi eliminate din cadrul contractelor.

Avem mii de cauze prin care instantele de judecata efectiv au expulzat din cadrul conventiilor de credit, clauzele de natura abuziva cum ar fi modul de calcul al dobanzilor dar si comisioanele abuzive de tip comision acordare sau comision de administrare sau dobanda penalizatoare ce poate sa va creasca valoarea de plata a creditului mai ales pentru cei aflati in executare silita foarte mult.

Pentru cei ce sunt in procedura de executare silita trebuie sa stie de esenta ca existenta clauzelor de natura abuziva in cadrul titlurilor executorii si anume in contractele de credit ii poate ajuta prin invocarea caracterului abuziv la anularea intregii executari silite.

Nu va pierdeti sansa juridica de a va recupera toti banii pe care i-ati platit catre entitatile de recuperare a creantelor din afara tarii, ele sunt ilegale si toti banii pe care i-ati platit cu titlu de dobanda catre ei trebuiesc restituiti catre dvs.

In cazul Bancpost exista deja decizie. Mai multe puteti citi mai jos –

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

 

Daca aveti un contract de credit ce poate sa contina clauze abuzive, il puteti verifica iar daca sunteti in executare silita puteti sa o anulati daca ea este ilegala si mai ales daca este pornita de catre un recuperator de creante-

Stabiliti o programare la SCA Cuculis&Asociatii aici.

 

Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi? Cum Puteti Suspenda Si Apoi Anula Poprirea

Debitor Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi

Aflati Ce Drepturi Aveti Atunci Cand Banca Sau Recuperatorul De Creante Pune Poprire Pe Conturi Sau La Angajator.

Nu putini sunt cei care sunt executati silit prin poprire pe conturi sau chiar la angajator si de cele mai multe ori prin ambele forme iar atunci executarea silita este ilegala.

Puteti anula definitiv executarea prin poprire.

Chiar si unele sume de bani trimise prin transfer rapid pot fi poprite insa doar in anumite conditii.

In primul rand atunci cand discutam despre popririle puse de catre recuperatorii de creante si daca sunteti Executat Silit Prin Poprire,  cei care au primit prin cesiune contractele bancare sau mai bine zis creantele ce deriva din contractele bancare , poprirea este ilegala fiindca atata vreme cat recuperatorul nu a obtinut o hotarare judecatoreasca separata impotriva dvs. in mainile lui, CONTRACTUL DE CREDIT nu este EXECUTORIU.

Trebuie sa stiti ca daca sunteti  Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi incepand cu 2018 puteti obtine suspendarea executarii silite prin poprire si astfel , chiar daca sunteti in executare, prin suspendarea executarii silite, creditorul dvs nu va mai putea sa va incaseze sumele de bani din salariu sau alte venituri.

Chiar daca sunteti  executat silit prin poprire sau prin alta forma de executare silita, cum ar fi imobiliara (vanzarea casei sau apartamentului in procedura executionala), ori prin executarea mobiliara (pe autoturisme spre exemplu), puteti formula contestatie la executare si puteti solicita instantei de judeata sa verifice legalitatea actelor de executare.

In cat timp puteti formula o contestatie la executare daca sunteti executat silit prin poprire si  vi s-a pus poprire pe conturi?

Atentie – termenul de contestatie la executare curge dupa cum indica articolul de mai jos –

Cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi.

Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

Atentie, intodeauna formulati contestatia la executare silita prin avocati specializati in executare silita, codul de procedura civila indica faptul ca intodeauna –

(1) Contestaţiile se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată.

Nu uitati faptul ca executarile silite pornite de catre firmele de executare silita pot fi ilegale si astfel anulate in instanta.

Ce pot sa invoc in cadrul contestatiei la executare daca sunt executat silit prin poprire pentru a anula poprirea ?

Executarea silita prin poprire poate fi anulata folosnd o serie larga de elemente –

a) Au trecut mai multi ani de la momentul ultimei plati catre banca ifn sau creditor in general?

Atunci nu mai aveti obligatia sa platiti si puteti invoca prescriptia dreptului prin contestatia la executare.

b)Aveti o poprire trimisa pe cont de catre executorul judecatoresc care este vadit mai mare decat suma pe care stiati ca o aveti de plata.

Iarasi , acest lucru poate fi un element abuziv al executarii silite sau chiar ilegal, prin care puteti sa anulati executarea silita.

c)Daca poprirea emisa catre banca sau angajator nu contine toate elementele de identificare ale debitorului sau daca la adresa de poprire nu sunt anexate toate actele prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute (titlu executoriu).

d) Daca stiti ca dvs ati avut creditul la banca si primiti adresa de poprire vine din partea unui recuperator, puteti ataca executarea silita pentru necitarea efectiva a dvs. cu privire la aceasta cesiune.

e)Sunt multe elemente ce pot fi contestate si fiecare act de executare are o particularitate aparte, de aceea trebuie sa verificam fiecare act in parte!

Ce se intampla dupa ce se admite contestatia la executare ?

Legea arta clar ca – dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.

Av.drd. Cuculis

Nu pierdeti sansa de a contesta executarea silita si obtineti-va drepturile in instanta.

Puteti stabili o programare la sediul nostru aici.

De asemenea se poate completa formularul de mai jos pentru a contesta executarea silita – 

 

 

Anrp Despagubiri Obtinute In Instanta Impotriva CNCI-Anulare Decizie De Invalidare Anrp

Cum Puteti Obtine O Anulare Decizie De Invalidare Anrp Daca O Contestati In Instanta

Nu de putine ori am anulat deciziile CNCI

iar Comisia Nationala Pentru Compensarea Imobilelor a fost obligata sa emita o noua decizie de despagubire intr-un alt dosar din multele deschise impotriva ANRP si CNCI

Desi este aproape incredibil ca pe dreptul celor ce au fost nationalizati si nu numai, statul Roman, perfect raspunzator pentru furtul din perioada nationalizarii, nu solutioneaza cererile ce ar fi trebuit solutionate in luna mai 2018.

Mai mult de atat, ca si in cazul de mai jos, desi solutionate, primesc decizii aberante, ce se abat vadit de la norma legala.

Astfel, sunt mai mult de 34000 de dosare deschise impotriva CNCI prin care acestia sunt chemati in judecata de cei absolut saturati sa astepte despagubirile care vor sa vina “candva“.

Exemplul de mai jos este foarte recent cu ceea ce insemana despagubirile Anrp si aici nu vom discuta foarte mult de procedura in sine.

Daca vreti sa aflati mai multe despre cum se pot obtine aceste despagubiri, puteti intra AICI.

 

Anulare Decizie De Invalidare Anrp

                                 Anulare Decizie De Invalidare Anrp

 

Hotararea pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti, acolo unde de altfel se judeca toate litigiile pe tema constatiilor impotriva deciziior CNCI, arata inca o data ca dosarele ANRP sunt tratate superficial de catre comisie.

Aveti dreptul la despagubiri, de asemenea puteti sa obtineti obligarea comisiei la emiterea deciziei intr-un termen mult mai scurt decat sa asteptati dupa cei de la comisie sa va emita o decizie ilegala.

Toti cei care NU au primit pana acum decizia in 2018, pot solicita deja instantei de judecata sa oblige comisia sa emita decizia de compensare.

Decizia de compensare emisa cu un cuantum al despagubirilor redus, poate fi si ea contestata la randul ei.

Nu pierdeti sansa de a va recupera drepturile ce v-au fost furate in perioada regimului comunist.

Desi regimul comunist nu mai este, regimul democrat isi bate joc de drepturile dvs.

Legea 165/2013 a ajuns la termenul de emitere a deciziilor.

Ce fac daca primesc o decizie CNCI prin care imi sunt incalcate drepturile de catre ANRP  –  Anulare Decizie De Invalidare Anrp

Conform legii 165/2013 se acorda masuri compensatorii mostenitorilor si posibilitatea de a-si castiga daca este cazul, dreptatea in instanta.

Conform art. 35 din legea 165 deciziile CNCI ANRP emise in mod neintemeiat in defavoarea celor ce au dreptul la despagubiri, pot fi atacte in instanta in termen de 30 de zile de la comunicare

Vedeti mai jos, cum puteti obtine despagubirile –

Avocat ANRP – Despagubiri ANRP, Cum recuperam banii de la ANRP.

Avocat ANRP – Despagubiri ANRP, Cum recuperam banii de la ANRP.

Incendiu Sectorul 5 Bucuresti Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire-Despagubiri Dezvoltator

Un  Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire

Blocul Ars Din Sectorul 5 Era – Implicatii legale

Cine Trebuie Sa Plateasca Despagubirile Pentru Lipsa Autorizatiilor?

Cine ar fi trebuit sa demoleze aceste imobile construite fara autorizatie?

Cine se face vinovat ca un imobil cu o asemenea sarcina, nu poseda autorizatie de construire si implicit acte de publicitate imobiliara cum ar fi carte funciara si cadastru.

Bloc Imobil fara autorizatie de constructie

                 Bloc Imobil fara autorizatie de constructie (sursa antena 3)

 

In cele din urma  un Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire reprezinta un pericol public iar cei care si-au achizitionat un asemenea bun nu l-au achizitionat prin credite bancare directe ci prin credite de nevoi personale.

Declaratiile unui pagubit care a cumparat (asa a crezut el cel putin) imobilul respectiv –

„Am făcut acte acum 5 ani și jumătate, acte de promisiune bilaterală, de vânzare-cumpărare, printr-un cabinet de notariat.

Această promisiune e făcută în așa fel încât dacă eu, ca locatar, nu plătesc trei rate consecutiv, pierd și taxa, pierd și banii.

Acest bloc a avut certificat de urbanism, care a avut valabilitate un an, domnul dezvoltator, Ioniție Ilie, spunându-ne că e în lucru autorizația de construcție.

Noi l-am tot ajutat să obțină această autorizație, dar nu s-a putut.

In principal daca un bun imobil in care ne mutam nu are autorizatie de construire, atunci nici celelalte acte indisolubil legale de autorizatie NU exista.

La ce trebuie sa fim atenti atunci cand cumparam un imobil pentru a nu achizitiona o casa sau apartament  Fara Autorizatie De Construire?

1- Pasul prim este sa solicitam dezvoltatorului imobilar un extras de carte funciara de informare LA ZI prin care sa vedem ca intradevar acel bun imobil este intabulat si are carte funciara.

2-Pasul al doilea se refera la verificarea extrasului de carte funciara in asa fel incat sa vedem ca nu are nicio sarcina inscrisa in el.

3-Pasul 3 verificam impreuna cu un avocat  ca nu exista litigii pe numele proprietarului/dezvoltatorului in asa fel incat sa nu existe riscul unei evictiuni.

4.Pasul 4 verificam alaturi de un profesionist ANTECONTRACTUL de vanzare cumparare;

5.Pasul 5 Intodeauna solicitati notarului chiar daca el nu va spune ca aveti acest drept ( poate fi mana in mana cu dezvoltatorul) notarea in Cartea funciara a antecontratului de vanzare cumparare.

Sfat juridic ( pont )  – imobilul sa fie intodeauna asigurat tip PAID si PAD pentru incendiu, catastrofe naturale si vandalism.

Astfel Acest Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire in mod normal ar trebui demolat!

Ce pot face cei a caror apartamente au ars pentru a fi despagubiti?

In primul rand pot lua legatura cu un avocat  pentru a demara o actiune de tip daune morale si materiale in instanta in principal impotriva dezvoltatorului imobiliar dar si a organelor statului care au permis o asemenea anomalie.

Care sunt principalii vinovati?

a) Dezvoltatorul imobiliar impotriva caruia se poate deschide si o actiune penala de tipul plangerii pentru inselaciune dar si o actiune civila in pretentii daune morale si materiale;

b) Primaria sectorului 5 pentru ca politia locala pe care o are in grija NU a suspendat IMEDIAT orice lucrare pe care acest dezvoltator a ridicat-o fara niciun fel de autorizatie.

c) Notarul care a intocmit acele antecontracte de vanzare cumparare petru grava negjlijenta in conditiile in care nu a adus la cunostinta celor ce urmau sa cumpere acest apartamente de cardon.

Legea 50/1991 a constructiilor civile arata in mod edificator cum trebuie procedat pentru ca  totul sa fie legal –

Atentie – Ce acte ar fi fost necesare pentu ca acel Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire sa fi intrat in LEGALITATE!

(2^1) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;

b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.;

f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;

g) emiterea autorizaţiei de construire.

Astfel observati ca acel constructor, dezvoltator final trebuie sa va puna la dispozitie o serie larga de acte pentru a fi in legalitate.

NU MAI CUMPARATI IMOBILE PANA NU LE VERIFICATI ACTELE

Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire in mijlocul Bucurestiului ridica un mare semn de intrebare cum isi fac autoritatile treaba?

Pentru cei care au fost implicati in incendiul din sectorul 5 noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii ii vom ajuta cu obtinerea de daune. 

De asemenea cei care urmeaza sa-si verifice actele de vanzare cumparare pot completa formularul de AICI

Completati formularul de mai jos – 

 

 

Executat De Intrum Debt Justitia Recuperator- Anulati Executarea Silita Acum

Cum Executa Ilegal Intrum Debt Justitia –  Executat De Intrum Debt Justitia ? Contestati Executarea Silita Ilegala

Anulati executarea silita ilegala, verificati actele de executare silita si nu pierdeti termenul!

Aflati totul despre procedura de executare silita pentru a o putea contesta!

Recuperatorul Intrum Drebt Justitia executa silit conform portalului instantelor de judecata  60.000 de debitori.

ATENTIE– Instantele nu recunosc dobanzile puse de catre recuperatorii de creante inclusiv de catre recuperatorul ce  Executa Ilegal Intrum Justitia , vedeti decizia anularii dobanzii.

Din miile de executati silit doar o parte au depus contestatiile la executarea silita si au anulat executarile silite ale recuperatorilor prin care si Intrum Debt Justitia fosta Intrum Debt Finance.

Ceilalti care nu au contestat executarea silita au fost executati silit ilegal, desi nu ar fi trebuit sa mai plateasca ceva catre recuperator si asta pentru ca nu au formulat nicio contestatie la executare prin care sa ii ajute sa anuleze executarea silita.

Executat De Intrum Debt Justitia ? Trebuie sa stiti ca pe perioada in care va judecati cu  Intrum Debt Justitia puteti obtine si suspendarea executarii silite.

Atunci cand sunteti Executat De Intrum Debt Justitia  sau orice alt recuperator insidios, puteti formula  o contestatie la executare pentru verificarea tuturor actelor pe care executorul si recuperatorul le emit impotriva dvs.

Pentru a putea contesta o executare silita ilegala, trebuie sa cunoasteti totul despre procedura de executare silita si implict despre contestatia la executare.

Formulati intodeauna contestatiile la executare prin intermediul unor avocati specializati in acest gen de litigii pentru a putea avea cel putin cea mai buna sansa de a anula executarea silita sau pentru a identifica in mod coerent ce greseli a facut recuperatorul in cazul executarii silite pornite impotriva dvs.

De asemenea, atunci cand executarea silita este ilegala, ca in cazul cand  sunteti Executat De Intrum Debt Justitia sau alt  Recuperator de creanta, trebuie sa stiti ca puteti obtine daune morale pentru ilegala executare silita.

 

Executat De Intrum Debt Justitia

Executat De Intrum Debt Justitia

 

Instanta de judecata le-a anulat dreptul recuperatorilor de creante de a adauga dobanzi contractuale la sumele de bani pe care vi le cer atunci cand va executa.

Astfel, instantele au respins incuviintarea executarii silite  a recuperatorilor care au cesionat creante bancare si i-a trimis sa se judece cu debitorii inainte de a-i executa silit.

Dupa cum vedeti si in pronuntarea de mai sus instanta a anulat ca NELEGALE acte de executare silita si anume – poprirea ( adresa de poprire) dar si cheltuielile de executare silita.

Executarea silita poate fi ilegala prin mai multe puncte, nu doar cel al prescriptiei pe care il invocam foarte des.

Executarea silita a recuperatorilor poate fi contestata si anulata daca formulati contestatie la executare spre exemplu pe motivul perimarii.

Ce am de facut daca sunt Executat De Intrum Debt Justitia sau alt recuperator de creante?

Cum pot anula executarea silita?

Atentie – Pont Juridic – Nu semnati angajamentul de plata pe care vi-l propun recuperatorii de creante fiindca acel angajament poate sa va anuleze sansa de a anula intreaga executare silita fie a Intrum Debt Justitia  fie a oricarui alt recuperator.

Recuperatorii va pun sa semnati acele acte pentru a intrerupe prescriptia sau pentru a va obtine acordul de plata pe care il vor folosi impotiva dvs.

 1.  Ati primit acte de executare de la un recuperator de creante dupa ce ati fost cesionat de la banca sau ifn si suma era mai mare?

Trebuie sa stiti ca puteti anula executarea silita daca recuperatorul de creante nu v-a notificat cesiunea si daca a adaugat sume suplimentare in actul de executare fata de debitul pe care-l aveati initial fata de banca.

 

2. Daca recuperatorul de creante v-a comunicat o notificare de cesiune iar suma de acolo este vadit mai mare decat debitul pe care l-ati avut initial, puteti formula o contestatie la executare in 30 de zile de la primirea notificarii.

3. Nu uitati ca puteti suspenda orice executare silita prin poprire sau imobiliara iar recupeartorul de creante nu o sa mai aiba voie sa va retraga nici 1/3 si nici 1./2 din creantele salariale sau din pensie.

4.  Daca sunteti executat silit in baza unui contract de credit bancar sau contract semnat cu un IFN, trebuie sa stiti ca toate clauzele contractuale pot fi supuse verificarii caracterului abuziv al acelor clauze.

Cu titlu de exemplu dar nu limitativ, pot fi considerate clauze abuzive comisioanele bancare, dobanda contractuala neclara, dobanda penalizatoare excesiva si impovaratoare Dar si alte clauze de cesiune.

Atentie– In cadrul contractelor bancare in moneda straina pot fi considerate clauze abuzive inclusiv mecanismele de curs valutar!

De data recenta o noua executare silita anulata de catre instanta de judecata avand in vedere existenta unor elemente abuzive in componenta titlului executoriu contract de credit-

 

Pont juridic – Daca sunteti in cadrul unei proceduri de executare silita avansate si nu ati facut contestatia la executare silita cu un avocat specializat, puteti salva imobilul si in ultima clipa prin notificarea de dare in plata.

Contestatia la executare este regasita in art. 712 cod procedura civila dupa cum urmeaza –

CAPITOLUL VI
Contestaţia la executare
Art. 712 Obiectul contestaţiei

(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Anulati acum executarea silita, completati formularul de mai jos 

Anulati Executarea Silita-Invocati Perimarea Executarii-Executat De Investcapital Malta Si Kruk

Executat De Investcapital MALTA ? Recuperatorul De Creanta Primeste O Sentinta De Anulare A Executarii Silite Ilegale

Atentie – Perimarea Executarii Silite poate fi obtinuta si doar in cazul somatiilor mobiliare si a executarilor prin poprire.

Verificati daca actele de executare silita sunt legale, nu pierdeti termenul de contestatie la executare.

Daca formulati contestatia la executare in termenul de 15 zile deja 50% din procesul de contestatie este in favoarea dvs.

Sunt atat de multi care nu-si cunosc drepturile iar recuperatorii de creanta doar asta asteapta sa nu va incadrati in termenul de contestatie.

Important este sa cunoasteti totul despre procedura executionala.

Mai jos aveti un dosar de executare silita, ce a fost anulat de catre instanta de judecata pentru ca recuperatorul Investcapital Malta

 

 

Executat De Investcapital Perimarea Executarii

                                    Executat De Investcapital Perimarea Executarii

 

Dosar: 12836/300/2018

Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Siclitaru
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii ca neintemeiată.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea Mihalache Violeta-Florina în contradictoriu cu intimatul INVESTCAPITAL MALTA LTD.

Anulează executarea silită însăşi şi actele de executare efectuate de BEJ Ionescu Marian Daniel (anterior SCPEJ Ionescu, Şerbănescu şi Peticaru) în dosarul de executare nr. 1043MI/2012.

Dispune intoarcerea executării silite, sens în care obligă intimata să restituie contestatorului sumele achitate in dosarul de executare nr. 1043MI/2012.

Obligă intimata la plata sumei de 1000 lei către contestatoare, reprezent?nd onorariu avocaţial.

Executorie. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, conform art. 299 şi 301 C.pr.civ. Pronunţată azi, 04.09.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  8253/2018  04.09.2018

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000493937&id_inst=300

Multe dintre executarile silite sunt  declarate abuzive. Perimarea Executarii silite este un mijloc de a scapa de executarea silita.

Spre exemplu cel mai mare recuperator de creante KRUK pierde pe banda rulanta contestatiile la executare formulate de catre debitorii care ii ataca in instanta.

Perimarea Executarii este folosita ca aparare atunci cand cel care va executa nu staruie in executarea silita formulata.

Ganditi-va ca foarte multe dosare de executare silita sunt perimate fiindca recuperatorii care au sute de mii de credite in executare, nu fac demersuri pentru a raspunde solicitarilor sau daca vorbim de dosarele de executare vechi, nu staruie in executarea silita pornita.

Executarea silita poate fi verificata sub aspectul legalitatii de catre instanta de judecata si de catre nimeni altcineva.

 

Cum arata primul act de executare emis de catre executorul judecatoresc?

Rezida din simpla inspectare a actelor de executare silita, ca nu doar ca a intervenit perimarea executarii silite, insa chiar si actele de poprire au fost emise ILEGAL fara respectarea conditiilor de forma.

Ce motive puteti invoca pentru a anula executarea silita?

Astfel, daca executorul nu va mai trimite acte de executare silita pentru o perioada mai mare de 6 luni, puteti deja sa ganditi o actiune de perimare.

Daca nu ati fost instiintat despre scadenta anticipata a creditului si a inceput executarea silita, iarasi puteti promova o actiune de contestatie la executare.

Sunteti cesionat catre un recuperator de creanta?

Nu va poate creste debitul, daca el totusi cresite, iarasi este ilegal.

Creditul dvs. nu este supus dobanzilor penalizatoare sau contractuale efective din contractul de credit, fiindca recuperatorii nu pot adauga aceste dobanzi si comisioane.

Cititi mai jos despre cum opereaza perimarea-

Aflati si mai multe despre perimarea executarii silite intr-o alta sectiune unde am anulat alte executari silite – https://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/admiterea-perimarii-anularea-executarii-silite-prin-invocarea-perimarii-cum-invoc-perimarea-daca-dosarul-de-executare-este-format-inainte-de-2013-si-dupa-2013-avocat-cuculis/

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

<0722298011 >

Sunteti executat silit? Puteti stabili o consultanta la biroul nostru aici.

Puteti completa si formularul de mai jos –

 

 

De Ce Vand Bancile Creantele Debitorilor Catre Firmele De Recuperari Creante

Raspunsul Este Simplu-Pentru Ca Le Costa Mai Putin Iar Debitorii Pot Fi Umiliti, Stresati Si Haituiti Mai Bine

De ce vand bancile creantele debitorilor catre anumite firme de recuperare a creantelor?

la intrebarea aceasta ne raspunde tot legea, care prost facuta, ii ajuta pe creditori sa ii abuzeze pe debitorii aflati in impas financiar.

Un fel de ce bat clopotele Mitica modern?…

in varianta financiara, cu glume burgheze de prost gust facute de catre banci si spectatori lasati cu gura cascata si buzunarele goale.

Cum sa nu vrei sa vinzi tone de creante neperformate asa cum le numesc ei, cand te duci frumos fuga la stat si iti fac provizioane grase si de fapt banii pe care trebuie sa-i platesti la stat ii iei din buzunarele romanilor?

Pe buna dreptate, ca le convine.

Codul fiscal le ajuta pe banci –

Haideti sa vedem cum si de ce ajungeti sa fiti vanduti pe 0.2% si mai apoi sa fiti executat pe 100% din creanta sau chiar mai mult!

Pana cand legea retractului litigios nu intra in vigoare, doar in instanta veti putea sa opriti abuzurile bancilor si a recuperatorilor de creante.

(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:

d) provizioanele specifice, constituite de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României, de instituţiile de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, de instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, precum şi provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

e) ajustările pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementărilor prudenţiale ale Băncii Naţionale a României, se determină ajustări prudenţiale de valoare sau, după caz, valori ale pierderilor aşteptate, înregistrate de către instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparţin Spaţiului Economic European, potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, şi filtrele prudenţiale potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României. Sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale sunt elemente similare veniturilor;

f) ajustările pentru depreciere înregistrate de către sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene şi state aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aferente creditelor şi plasamentelor care intră în sfera de aplicare a reglementărilor prudenţiale ale Băncii Naţionale a României referitoare la ajustările prudenţiale de valoare aplicabile instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparţin Spaţiului Economic European;

Astfel, cum sa nu fie intersate bancile sa vanda portofolii de miliarde de euro in conditiile in care se vor scadea cu impozitul pe profit ulterior?

Vand Bancile Creantele Debitorilor este o realitate.

Citit cu atentie cum arata de fapt schema in sine, provizioanele pentru banci, sunt asa cum arata textul de lege, deductibile integral, fiindca nici  Regulament nr. 5 din 8.mar.2012 al BNR nu spune altceva si nici codul fiscal.

Vand Bancile Creantele Debitorilor si pe nimeni nu prea intereseaza acest lucru.

Astfel, afacerile merg bine in Romania, economia duduie, pentru Banci.

Av.drd. Cuculis

Cesiunea De Credite Bancare Catre Entitati Din Afara Tarii Sau Recuperatori-Contestare Cesiune Credit

Contestare Cesiune Credit Bancar – Cum Puteti Sa Contestati Cesiunea De Credite Bancare Sau Creante Bancare In Caz De Executare Silita

Orice cesiune de creanta  ce nu respecta Oug 52/2016 este ilegala – Verificati daca si cum puteti anula executarea silita!

Contestare Cesiune Credit Bancar

Contestare Cesiune Credit Bancar

Cesiunea De Credite Bancare Poate Fi Ilegla – Verificati

Daca Sunteti Executat Silit De Un Recuperator Puteti Contesta Cesiunea De Creanta Facuta De Catre Banca Sau Ifn

Cesiunea De Credite Bancare poate fi cotestata mai ales ca prin cesiune in sine nu se poate ceda de fapt contractul de credit ci din contra, doar creanta.

In conditiile in care se cesioneaza doar creanta, evident nu mai pot curge dobanzile si nici celelalte conditii contractuale nu mai sunt active, cum ar fi comisioane sau dobanzile penalizatoare colosale.

Vedeti si cum instanta anuleaza executarile silite pentru ca nu este recunoscut caracterul executoriu al unui credit/creanta cesionata catre un recuperator de creante-

https://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/premiera-sentinta-definitiva-creditele-vandute-catre-recuperatori-nu-pot-fi-executate-avocat-cuculis/

In caz contrar, executarea sau notificarea firmei de recuperari, este ilegala.

ATENTIE – art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 52/2016 stabileste posibilitatea debitorului cedat de a opune cesionarului orice mijloc de apărare pe care l-ar fi putut invoca în fața creditorului cedent.

Mii de procese pornite de catre debitori pentru anularea executarilor silite-

Haideti sa vedem distinctiile :

a) Cesiunea de contract:

Art. 1315 cod civil 

Noţiune

(1) O parte poate să îşi substituie un terţ în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

(2) Sunt exceptate cazurile anume prevăzute de lege.

b) Cesiunea de creanta  –

Art. 1573 cod civil 

Forma cesiunii

(1) Creanţa este cedată prin simpla convenţie a cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului.

(2) Consimţământul debitorului nu este cerut decât atunci când, după împrejurări, creanţa este legată în mod esenţial de persoana creditorului.

Lucrurile deja devin clare in conditiile in care analizam si dispozitiile legii 190/1999 dar si conditiile din oug 52/2016 si oug 50/2010(modifica prin oug 52/2016) in care se arata conditiile in care un recuperator de creante poate primi o creanta de la o insitutie bancara –

Niciun debitor nu si-a dat acordul pentru cedarea CONTRACTULUI astfel incat unele entitati precum ERB NEW FUNDING BV II dar si cu complicitatea BANCPOST si-au inselat clientii punandu-i  sa semneze acte aditionale cu noii creditori desi ei nici macar nu stiau asta!

Insa in cazul celorlalte banci nici nu incape in discutie cesiunea de CONTRACT fiindca pe de-o parte aceasta era ilegala atunci cand era facuta catre un recuperator de creante fiindca nu era de acelasi nivel ca banca(sub forma aptitudinilor legale) iar cu privire la entintatile din afara tarii s-a intamplat acelasi lucru, cesiunile erau ilegale.

In ce conditii un recuperator poate sa primeasca o creanta de la banca sau ifn?

Contestare Cesiune Credit Bancar in conditiile in care bancile v-au vandut creantele catre recuperatori ce nu aveau dreptul sa adauge dobanzi.

In primul rand, cesionarul trebuie sa fie o entitate autorizata de BNR;

 • recuperatorul nu va avea dreptul sa sicaneze debitorul; ( primiti telefoane repetate si amenintari? ii puteti chema in judeata pentru daune);
 • de asemenea recuperatorul de creante trebuie sa conlucreze la un plan de restituire a datoriilor debitorului conform veniturilor sale; ( da, da daca nu respecta acest lucru iarasi folosesc o procedura ilegala);
 • recuperatorul de creante trebuie sa fie o persoana juridica inregistrata legal si sa aiba cel putin un reprezentat in Romania ( deci gata cu recuperatorii ce dadeau cu undita din Olanda in Romania).

Oug 52/2016 ii apara pe debitori impotriva abuzurilor – Trebuie sa fiti precauti si sa contestati actele de executare sau cesiune atunci cand vin daca va aduc un prejudiciu.

Vedeti ce obligatii trebuiau indeplinite de catre banca sau ifn si daca nu au fost respectate puteti contesta cesiunea si executarea silita – 

Articolul 70 (1) din recent modificat din oug 50/2010 arata –

(2) Contractele de credit şi creanţele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiţi la art. 7 pct. 5. (3)

Acest lucru inseamna ca numai catre creditori de acelasi RANG adica tot banci, altfel este ILEGAL!

Creantele neperformante pot fi cesionate DOAR catre anumite entitati in schimb , nu vor putea fi adaugate dobanzi.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), creanţele rezultate din contractele de credit neperformante, pentru care creditorul a declarat scadenţa anticipată ori a iniţiat procedura executării silite a consumatorului, pot fi cesionate către entităţi care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 17.

În materia cesiunii unei creanțe ipotecare, Legea nr. 190/1999 condiționează valabilitatea convenției de calitatea specială a cesionarului, care, conform art. 24 din actul normativ arătat, trebuie să fie o instituție de „același tip” cu cedentul sau o „altă entitate reglementată în acest sens prin legi speciale”.

Consumatorul trebuie sa fie informat de cesiune – altfel cesiunea este nula si in caz de executare silita si aceasta poate fi anulata prin intermediul unei contestatii la executare silita sau  Contestare Cesiune Credit .

 • Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70.
 • Cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.
 • (2) Cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanţei, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau penal în faţa autorităţilor publice.
 • (3) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 • (4) Notificarea este redactată în scris, într-un limbaj clar, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12, pe hârtie, şi vor menţiona cel puţin următoarele:
 • a) numele şi datele de contact, inclusiv numărul de telefon, fax, e-mail ale creditorului, ale entităţii care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum şi, după caz, ale reprezentantului acesteia din România;
 • b) numele creditorului original de la care a fost preluată creanţa;
 • c) data la care s-a realizat cesiunea;
 • d) cuantumul sumei datorate şi documentele ce atestă această sumă;
 • e) conturile în care se vor efectua plăţile.

Ati fost cesionat catre un recuperator de creante si debitul dvs. a crescut in loc sa scada? Contestare Cesiune Credit

Atunci puteti formula o contesatie fie la executare daca sunteti in executare fie bazata pe intinderea debitului.

(5) În plus faţă de obligaţiile prevăzute la alin. (4), entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe atenţionează consumatorul cu privire la:

a) termenul în care consumatorul ia legătura cu entitatea care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe. Acest termen nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de către consumator;

b) dreptul consumatorului de a transmite entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe o contestaţie a existenţei debitului ori a cuantumului acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării;

c) dreptul consumatorului de a primi răspuns în termen de 15 zile calendaristice la contestaţia formulată;

d) dreptul consumatorului de a se adresa direct instanţei de judecată în cazul în care contestă existenţa debitului ori a cuantumului acestuia;

e) faptul că necontestarea de către consumator, în termenul de 30 de zile calendaristice, a debitului nu reprezintă o recunoaştere a sumei de către acesta şi nu îl privează pe consumator de dreptul de a se adresa instanţei de judecată.

ATENTIE – Contestare Cesiune Credit in fata instantei de judecata – Nu uitati, entitatile de recuperare a creantelor nu au dreptul sa adauge dobanda contractuala de la contractul bancar cumparat.

Spre exemplu recuperatorul strain Agio Wierzytelnosci Plus pierde procesul de contestatie la executare, pentru demararea ilegala a executarii silite. Contestare Cesiune Credit

Atentie – recuperatorul nu are dreptul sa declare scadenta anticipata a creditului.

Cesiunea de credite bancare in Romania s-a facut in mii de cazuri in mod ilegal.

Nu pierdeti sansa de a face fie contestatie la executare in 15 zile de la primirea actelor fi contestatie la intinderea debitului in 30 de zile de la primirea cesiunii de creanta.

Aici gasiti si mai multe despre alti recuperatori de creante ce au fost infranti in instanta si poate ca ar fi bine sa verificati si elementele prin care am reusit sa le anulam executarile silite

– https://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/definitiv-ddm-invest-xx-ag-pierde-contestatia-la-executare-instanta-anuleaza-executarea-silita-ddm-invest-xx-ag-pornita-ilegal-avocat-cuculis/

Aveti probleme cu bancile sau ifn-urile?

Puteti stabili o programare la sediul nostru – Aici sau puteti completa formularul de mai jos – 

 

Declarare Scadenta Credit Bancar In Mod Abuziv-Anulati Executarea Silita-Repunere Grafic Rambursare

Scadenta Anticipata A Creditului Bancar Si Inceperea Executarii Silite – Declarare Scadenta Credit Bancar

Anulati Executarea Silita Inceputa Abuziv – Nu Pierdeti Termenul De Contestatie

Verificati daca actele de executare silita sunt legale si daca nu cumva existenta clauzelor abuzive in contractul bancar a provocat declansarea executarii silite. Declarare Scadenta Credit Bancar

Declarare Scadenta Credit Bancar

Avocat Specializat In Executare Silita

 –  In expunerea de mai jos ne propunem sa facem lumina cu privire la scadenta anticipata a creditului bancar, de la momentul de la care debitorul nu-si mai poate  plati ratele.

 Declarare Scadenta Credit Bancar-  Inceperea executarii silite este pasul imediat care apare dupa ce banca declara scadent anticipat creditul. Totul despre executare silita.

Inainte de a dezbate problema scadentei anticipate, toti cei care sunt executati silit, trebuie sa stie ca prin atacarea in cadrul contestatiei la executare, a executarii silite , pot obtine suspendarea executarii silite.(vezi video mai jos)

Ce se intampla daca nu mai putem plati creditul? Poate banca sa treaca la executare silita oricum si sa vanda creanta la un recuperator?

In primul rand banca nu poate sa faca cum doreste fiindca procedura in sine de declarare a scadentei anticipate este una care trebuie sa respecte in primul rand. –  CONTRACTUL de credit.

Declarare Scadenta Credit Bancar motive de a contesta masura in instanta.

Scadenta anticipata intervine atunci cand debitorul, nu-si mai plateste in mod CULPABIL, creditul iar banca il trece in ceea ce se numeste “default”.

Noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii am mai scris despre cum poate sa inceapa executarea silita, aici.

Vedeti, sintagma in mod culpabil are o expunere larga.

Astfel daca spre exemplu debitorul a fost data afara de la locul de munca spre exemplu, nu se poate retine ca este si in mod culpabil vinovat de neplata creditului.

O serie de motive pentru are scadenta este ilegala ar putea fi

a) Lipsa notificarii facute in acest sens – daca nu ati primit notificarea scrisa de scadenta anticipata atunci scadenta este ilegala;

b)Existenta de clauze ce ar putea avea o natura abuziva din cadrul contractelor de credit si anularea lor de catre o instanta de judecata, duce in mod DIRECT la declararea ilegala a scadentei anticipate;

c)Declararea scadentei anticipate sub termenul reglementat in contractul de credit;

d)ATENTIE – daca BANCA a cesionat creditul catre un RECUPERATOR si recuperatorul declara scadenta anticipata, atunci procedura este ILEGALA

Puteti verifica AICI multitudinea de dosare deschise bancilor.

Ce trebuie sa fac daca se declara scadenta anticipata a creditului?

In primul rand avem incredere in faptul ca daca debitorii isi cunosc drepturile, atunci 50% din succesul actiunii de contestatie la executare este obtinut.

Trebuie sa apelati intodeauna la un avocat specializat in contestatii la executare fiindca materia executarii silite este complicata.

Porniti in primul rand o actiune de constatare a ilegali declarari a scadentei anticipale.

Declararea Scadentei Anticipale A  Creditului Bancar poate fi contestata doar in instanta.

ATENTIE – NU formulati adrese catre banca pentru a fi repusi in graficul de rambursare la banca fiinca sunt inutile.

Ce se intampla daca nu contest declararea scadentei anticipate?

In primul rand veti ajunge la executare silita insa chiar si asa nu uitati ca puteti contesta executarea silita si puteti anula toate actele de executare.

Motivele de mai sus sunt completate de erorile pe care executorii le pot face in cazul emiterii actelor de executare.

Avocatii SCA Cuculis&Asociatii va pot ajuta sa contestati cu succes o executare silita ilegala.

Puteti fie programa o intrevedere la biroul nostru AICI, fie completati formularul de mai jos!

Nu pierdeti termenele in care puteti contesta scadenta anticipata!

Mecanismul scadentei anticipate este prevazut in contractul de credit si daca el nu este respectat intocmai atunci poate fi contestat!

Abuziva este si metoda prin care bancile, in contract au prefigurata urmatoarea sintagma –

” In caz de intrare in insolventa pentru persoanele juridice, orice credit se declara scadent anticipat” .

Un alt abuz este atunci cand desi aveti 2 credite, unul tip punte, la institutia bancara, aceasta daca v-a declarat scadent anticipat un credit, il declara exigibil si pe celalalt!

Verificati daca este legala procedura prin care bancile va arunca in executare silita!

Sunteti  intr-o asemenea situatie? Completati formularul de mai jos!

Avocat Drept Penal-Urmarire Penala-Instanta-Perchezitii-Arest Preventiv -Avocat Penalist

Avocat Drept Penal – Dosarul Tau Penal Trebuie Verificat Cu Seriozitate-Avocat Cuculis

Cum alegem avocatul pentru reprezentarea in dosarul penal?

Avocatul Pe Care Il Alegeti In Dosarul Dvs. Penal Trebuie Sa Aiba Experienta.

Avocatul Ales In Cauza Dvs. Trebuie Sa Fie Specializat In Drept Penal.

Avocat drept penal-SCA CUCULIS&ASOCIATII

Astfel cu o experienta considerabila in drept penal în asistenta și reprezentarea clientilor in dosare penale SCA Cuculis&Asociatii cu o echipa de 30 de avocati specializati in toate domeniile dreptului si cu depertament specializat in drept penal va poate  apara interesele si ajuta sa va exercitati drepturile atat în faza de urmarire penala, cat si in fata instantei de judecata.

Asistenta juridica in materie penala de care puteti beneficia priveste și dosarele penale aflate în faza de judecata ori în cai extraordinare de atac.

Serviciile oferite vizează:

 • Asistenţă – reprezentare în dosare penale în fata organelor de cercetare penală – poliţie, parchet şi în instanţele de judecată la audieri, reconstituiri, confruntări, expertize;
 • Infracţiuni din domeniul rutier (accidente cu vătămări corporale sau omor, furturi, daune, conducere cu numere expirate, conducere fără permis sau sub influenta alcoolului, etc);
 • Infracţiuni contra autorităţii precum ultrajul, uzurparea de calităţi oficiale, ruperea de sigilii sau infracţiuni ce aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementare de lege;
 • Cazuri privitoare la narcotice (posesie, consum, trafic, transport) dar şi în infracţiuni contra persoanei şi contra patrimoniului;
 • Infracţiuni de fals, de exemplu falsul material, falsul intelectual, falsul în declaraţii, uzul de fals, infracţiuni economice, de corupţie, infracţiuni informatice;
 • Plângeri penale dar şi revizuri ale hotărârii judecatoreşti definitive, contestaţii în anulare ori la executare, amânări sau intreruperi ale executării pedepsei, contopirea pedepselor, reabilitarea de drept ori judecatoreascî, radierea cazierului, etc.

Parchetele sau poliţia investigheaza din punct de vedere penal o multime de cauze. Faptul ca sunteţi invinuit sau inculpat într-o astfel de cauză nu inseamna ca sunteti vinovat şi condamnat de către o instanţă de judecată.

Dupa ce  noi începem de îndată să lucrăm pentru a preveni formularea de acuzaţii penale sau, în cazurile în care organele de urmarire penală au formulat deja acuzaţii, lucrăm pentru a obţine respingerea sau reducerea acestora.

– Furt, talharie, inselaciune, delapidare sau gestiune frauduloasa;
– Fals in inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata;
– Infractiuni de coruptie (luare / dare de mita, trafic de influenta, primire de foloase necuvenite);
– Criminalitate informatica;
– Trafic / consum de droguri;
– Trafic de persoane sau proxenetism;
– Infractiuni economice: evaziune fiscala, bancruta frauduloasa, spalare de bani;
– Ucidere din culpa;
– Vatamare corporala (grava, din culpa);
– Conducere sub influenta bauturilor alcoolice sau drogurilor etc;
– Alte infractiuni prevazute de legea penala.

Cuvantul de baza este experienta exercitata de-a lungul timpul in medii juridice precum parchetele, institutiile cu atributii jurisdictionale, politia, contribuie la buna intelegere a demnitatii invinuitului ori inculpatului si la familiarizarea cu toate mecanismele implicate in responsabilizarea juridica a acestuia.

Operativitatea, consilierea specializata, apararea strategica reprezinta atuuri ale colaborarii noastre, avocatii echipei SCPA CUCULIS&Asociatii oferindu-va posibilitatea de a va apara cu profesionalism interesele in faza de urmarire penala si deopotriva in fata instantei de judecata.

Neclaritatea, lipsa de predictibilitate a dispozitiilor de drept penal, sau poate uneori chiar o conjunctura nefavorabila, poate plasa pe oricine in ipoteza de a patrunde in sfera ilicitului penal.

De multe ori se intampla ca un cetatean sa ajunga pe pozitia de inculpat, chiar fara sa -si fi dorit o asemenea postura.

De asemenea orice persoana se poate regasi in postura de victima a infractiunii.

Indiferent de calitatea pe care o aveti fie de autor fie de  victima, legea confera o serie de drepturi (dreptul de a da sau a nu da declaratii, dreptul de participa la audierea celorlalte persoane si de a formula intrebari pentru acestea, dreptul de propune probe, dreptul de a ridica exceptii cu privire la o serie de nereguli procedurale, dreptul de a incheia o tranzactie cu persoana vatamata sau dreptul persoanei vatamate de a tranzactiona cu autorul infractiunii in cazul in care retragerea plangerii prealabile, impacarea sau acordul de mediere sunt prevazute de lege ca fiind cauze de inlaturare a raspunderii penale, dreptul partii de a se consulta oricand cu un avocat, dreptul avocatului de a-si contacta oricand clientul si de a discuta cu acesta in conditii de confidentialitate, etc.).

Doriti un avocat specializat in drept penal din Bucuresti sau chiar de pe tot teritoriul tarii?

Completati formularul de mai jos, orice ora petrecuta fara aparare va poate afecta drepturile!

Recuperator De Creante Ilegal- ProsperoCapital Noua Executare SilitaContestata Si Anulata

Prosperocapital SARL – Executarea Silita Inceputa In Mod Ilegal, Contestata Si Apoi Anulata De Catre Instanta De Judecata

Primiti acte de executare silita? Verificati legalitatea lor.

Atentie- toate actele de executare silita trebuie sa aiba in spatele lor intocmite procese verbale de constatare,(intodeauna verificati dosarul de executare).

 


Pont juridic – inainte de a demara executarea silita, executorul judecatoresc este OBLIGAT sa emita o instiintare de executare, fara de care intreaga executare este nula!

ProsperoCapital recuperator de creante ilegal – Instanta ii anuleaza executarea silita – Ati fost cesionat la recuperatorii de creante?

Verificati daca executarea silita este legala.

Prin metoda contestatiei la executare puteti anula executarea silita ilegala.

Recuperatorii au fost taxati de catre instantele de judecata – spre exemplu Secapital primieste o anulare a executarii silite.

RATIUNEA? – Este posibil ca in ceasul al 12-lea sa se poata rezolva amiabil si tocmai pentru ca debitorul sa nu plateasca onorariile extrem de mari ale executorului acesta este obligat sa emiterea instintarii.

Dosar executional anulat in instanta  aproape in ultima zi de vacanta judecatoreasca!

Apostol Milica la SCA Cuculis&Asociatii Contestator
PROSPEROCAPITAL SARL Intimat

Dosar: 5381/302/2018

30.08.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2018
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare.Anulează executarea silită efectuată în dosarul nr. 15/C/2018 al B.E.J.A. Creangă, Tudorache şi Ion.

Anulează încheierea din 26.01.2018 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti dată în dosarul nr. 1092/202/2018.

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei, achitată cf. chitanţei seria 179187 nr. 133721 din 26.06.2018 emise de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5.

Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.08.2018.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    30.08.2018

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000346511&id_inst=302

Av.drd. Cuculis

Ati primit acte de executare si considerati ca sunteti supusi unui abuz? Verificati-leaici!

 

Anulati Executarea Silita Abuziva Pornita De KRUK Romania Sau Alt Recuperator

Legea 62-2018 Privind Combaterea Buruienii Ambrozia-Despagubiri De La Stat Pentru Lipsa Normelor Metodologice

Alergicii La Ambrozie Au Motiv Bun Sa Cheme In Judecata Statul  Pentru Lipsa De Emitere A Normelor Metodologice La Legea 62/2018-Avocat Cuculis

Update– Normele de aplicare au fost emise – sa vedem, cine le va respecta?

Legea 62/2018 pentru combaterea ambroziei vine cu sanctiuni de pana la 20000 de lei pentru persoanele juridice, insa pentru lipsa de norme imediate si intarzierea de 3 luni dar  si chinul alergicilor cine raspunde?

https://observator.tv/social/lege-ambrozie-amenzi-267151.html

Desi pe vremea vechiul regim comunist,ambrozia avea un program clar de eradicare, ne-a luat inca 28 de ani pentru a emite legea 62/2018 prin care proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

Cu ce se face vinovat statul?

Legea mai sus amintita indica urmatorul lucru:

Articolul 6 Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Intrarea in vigoare?  14 martie 2018 – Din nefericire normele de aplicare au intrat in vigoare cu intarziere de 3 luni!!!

Tratamentul pentru tratarea efectelor  ambroziei pe langa faptul ca este costisitor, este si toxic.

Statul nu deconteaza aceste medicamente si nu le subventioneaza fapt pentru care, avem o lege, nu are norme de aplicare dar avem mii de persoane cu alergii puternice si suferinte fizice si morale.

Astfel statul se face vinovat de raspundere civila delictuala-Scopul răspunderii civile este, în principiu, de a repara un prejudiciu, această obligație de reparațiune urmărind totodată ca fapta susceptibilă a produce prejudiciul să nu mai fie săvârșită.

Avem astfel 3 ministere vinovate – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii.

Cei care au pe terenurile lor ambrozie, pot fi trasi la raspundere fiindca exista norme.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Anulati Executarea Silita A Recuperatorilor-Judecatoria Sectorului 3 Ii Face Praf Pe Recuperatorii De La Intrum Debt Finance-Respinge Incuviintarea De Executare Limita Card

Recuperatori De Creanta – Judecatoria Sectorului 3 Respinge Incuviintarea De Executare Silita A Recuperatorului Intrum Debt Finance Pentru Lipsa Pretului Cesiunii Catre Recuperatorul De Creanta, Lipsa Graficelor De Rambursare Si A Notificarii Debitorului Cedat – Avocat Cuculis

Instanta: Instanta trebuie sa aiba posibilitatea sa verifice contractul de cesiune de creanta inclusiv sub aspectul legalitatii acestuia (pentru a putea retine o evetualitate calitate de creditor cesionar).

Pretul cesiunii, lipsa de pe contractele de cesiune dar si lipsa notificarii prin care debitorul executat silit este cesionat catre un recuperator de creanta plus impedimentul ca nu exista graficele de rambursare prin care debitorul sa fi folosit limita de card de credit, duc toate catre respingerea cererii de incuviintare a executarii.

 • Argumentul folosit de catre judecator pentru respingerea cererii de incuviintare a executarii silite poate fi folosit ca aparare in orice cerere formulata de catre recuperatori impotriva debitorilor.

Desi instanta de incuviintare a executarii silite , nu are dreptul sa analizeze pe fond daca debitorul trebuie sa nu sa plateasca o anumita suma de bani, totusi are obligatia sa verifice urmatoarele aspecte pentru a incuviinta executarea  –

 • creanta certa, lichida si exigibila verificandu-i astfel natura executionala a titlului pus in executare(contract de credit).

Rationamentul instantei pentru care a respins cererea de incuviintare a executarii silite este raportat la faptul ca prin nedepunerea actelor in dovedirea daca debitorul a folosit limita de credit sau nu dar si lipsa pretului cesiunii dar si lipsa de notificare a debitorului cedat, instanta nu poate verifica indelinirea conditiilor de mai sus.

Alte exemple de executari ilegale si recuperatori care executa ilegal.

Anulati Executarea Silita Abuziva Pornita De KRUK Romania Sau Alt Recuperator

Astfel codul de procedura civila  precizeaza fara echivoc faptul ca – (1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

– Nu ati fost notificat ca banca sau ifn-ul v-a cesionat catre un recuperator de creante? Atunci executarea silita este nula, o puteti contesta si anula.

-Daca recuperatorul de creante nu depune contractul de cesiune de creanta in cadrul dosarului de executare silita, atunci cand solicita incuviintarea executarii, iarasi executarea silita este nula.

-Recuperatorii NU POT ADAUGA DOBANZI, daca aveti o creanta ce creste in loc sa scada atunci aveti o executare silita ilegala-

Vedeti mai jos, alte cazuri de anulare DEFINITIVA a executarii silite-

Definitiva Prosperocapital Prin Kruk-Anulat Intreaga Executare Silita Si Incheiere De Incuviintare A Executarii-Avocat Cuculis

Reguli simple cand primiti acte de executare silita!

Sunteti executat silit si ati primit acte in posta prin care sunteti anuntati ca aveti poprire pe conturi sau vi se scoate imobilul la vanzare?

Executare silita poate fi contestata daca nu este legala sau daca sumele pentru care sunteti executati sunt calculate gresit.

Chiar daca aveti dreptatea de partea dvs. si nu contestati executarea silita, sunteti buni de plata, chiar daca actele de executare sunt nule.

NULITATEA o poate constata DOAR instanta de judecata.

Contestatia la executare NU se face la executor ci la instanta din circumscriptia zonei de unde aveti domiciliul.

 

Ce a retinut instanta? Cum puteti sa va aparati in cadrul contestatiilor la executare cerand anularea incheierii de incuviintare a executarii silite?

Instanta :  In lipsa unui grafic contractual de ramburare a creditului, fata de imposibilitatea de a stabili scadenta, instanta nu poate retine exigibilitatea creantei pretinse.

De altfel, emiterea cardului atesta doar o prerogativa a debitorului de a beneficia de limita de credit aprobata, respectivul, in concret, putand intelege sa nu retraga nicio suma de bani din limita aprobata, caz in care nu ar datora nimic bancii.

Necesitatea analizarii altor inscrisuri pentru stabilirea creantei ( retragerea vreunei sume de bani) ar arata faptul ca nu este vorba de o creanta certa, in sensul art. 663 alin.(2) C. proc. Civ.

Avand in vedere considerentele anterioare, facand aplicarea art. 663 alin (5) pct. 4 C. proc. Civ., instanta va respinge ca neintemeiata cererea.

Instanta: Respingerea prezentei cereri nu aduce atingerea drepturilor pretense de creditoare, aceasta avand dechisa calea unei actiuni in pretentii, in care sa dovedeasca uitilizarea de catre debitor  a limitei de credit aporbate.

Astfel, recuperatorul este trimis pe calea dreptului comun sa se judece cu debitorul si nu sa-l execute ILEGAL!!!

Instanta ia apararea debitorului vorbind despre cesiunea de creanta si de ce cesiunile catre recuperatori pot fi ilegale –

In privinta cesiuniii dintre RAIFFEISEN BANK S.A.- Glasro Holdings Limited

Pretinsele contracte de cesiune de creanta invocate nu individualizeaza creantele cesionate, nici in cadrul lor, nici in vreo anexa atasata.

Instanta, fata de imposibilitatea de a identifica obiectul conventiei, nu poate retine ca a avut loc cesiunea creantei evidentiate de contractual de credit invocate de executorul judecatoresc.

Totodata, pretinsele contracte de cesiune de  creanta nu au nicio mentiune cu privire la pret.

Instanta trebuie sa aiba imposibilitatea sa analizeze integral clauzele unui contract, neputand sa aprecieze asupra naturii acestuia in lipsa constatarii pretului cesiunii si analizarii tuturor anexelor contractuale.

Neexistand prevazut un pret, respectivul pretins contract de cesiune ar fi trebuit incheiat in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute, conform art. 1567 alin (2), art. 1011 alin (1) C. civ.

Deci, reprezentantii interesati trebuiau sa se prezinte , de exemplu , in fata unui notar public, ce sa procedeze la stabilirea identitatii partilor, exprimarii consimtamantului cu privire la continut, semnatura acestora si data inscrisului, conform art. 269 alin. (1) C. prov. Civ.

Aspect ce nu s-a concretizat in cauza.

De altfe, nedepunerea integrala a pretinsului contract de cesiune face imposibila calificarea acestuia ca o cesiune de creanta, in conformitate cu art. 1566-1592 C. civ.

In plus, instant retine ca , potrivit art. 1578 C. Civ, pentru ca cesiunea de creanta sa fie opozabila debitorului cedat, este necesar ca aceasta sa fie comunicata sau acceptata de acea parte; numai  din momentul indeplinirii acestor formalitati cesiunea produce efecte fata de debitor, respectivul devenind debitorul cesionarului.

Instanta are in vedere ca un formular de notificare si o lista cu acte predate postei instituie dovada inaintarii notificarii de catre Posta Romana, in calitate de antreprenor al pretinsului creditor, catre debitor cu viza de primire sau viza de afisare sau de neridicare din motive neimputabile pretinsului creditor, precum expirare termen pastrare.

In cauza, nu s-a facut dovada comunicarii catre sau acceptarii cesiunii de catre debitor.

Inscrierea creantei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare asigura doar publicitatea fata de terti, neputand fiind apreciata de Instanta ca suficienta pentru retinerea unei cesiuni de creanta valabile, in lipsa posibilitatii analizarii obiectului (si pretului) contractului, deci exclusiv a anexei (sau a extrasului acesteia ) in care sa fie individualizata pretinsa creanta.

In plus, nu a fost atasat contractul cadru dintre RAIFFAISEN BANK S. A.- Glasro Holdings Limited, instanta fiind in imposibiliatatea de a analiza toate clauzele conventionale dintre parti, neputand retine existenta unei cesuini de creanta incheiate de acestea.

Cert este ca instanta a dispus respingerea cererii de incuviintare a executarii.

Aveti probleme cu executarile silite?

Puteti face o programare direct in formularul de contact aici.

Puteti completa formularul de mai jos!

 

 

 

Plangere Penala Pentru Pesta Porcina Africana Implicatii Juridice Si Modalitati De Despagubire A Fermierilor-Daune Materiale Si Morale

Daune Solicitate Si Plangeri Penale Pentru Responsabili-Statul Roman Se Face Direct Vinovat De Focarele De Pesta Porcina-Fermierii Sunt Indreptatiti La Despagubiri Si Daune Morale

Cum Se Vor Forma Litigii Colective Prin Care Fermierii Vor Solicita Daune De La Stat Si Ce Implicatii Juridice Are Pasivitatea Si Neglijenta Statului

MEDIAFAX FOTO

 

Anual ANSVSA avea obligatia, conform ordinului emis de catre aceasta din urma sa efectueze controale regulate bi-anual in curtile celor care cresteau animale, tocmai pentru a se asigura ca totul este in regula si daca se descopera focare de pesta porcina, sa le poata izola, cel putin asa suna Ordinul ANSVSA 35/2016 ce a fost modificat in mod nejustificat la inceputul anului.

Privind textul de lege el suna cam asa – 

Inspecţiile oficiale în exploataţiile nonprofesionale înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor sunt programate a se efectua în două campanii, respectiv februarie – mai şi septembrie-octombrie.

(Nota personala – bi anual cel putin Romania putea sa stea linistita ca nu cumva din curtea taranului pleaca pesta porcina africana).

[..] După finalizarea inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale din perioada februarie -mai, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor analizează în detaliu modalitatea de realizarea a acestora şi rezultatele obţinute.

Bun, pana aici toate lucrurile au fost in regula, insa undeva in luna februarie 2018, ordinul a suferit o modificare si nu doar de “culoare” ci o modificare de esenta – astfel la paragraful 2 de mai sus, acele “campanii” nu se mai desfasora efectiv in gospodariile oamenilor ci e fac doar niste “analize” din birou si nu de la fata locului si atentie, bazate pe datele stranse in anul trectu –

Textul modificat –

Ordinul 17/2018 pe care il puteti citi integral s-a modificat dupa cum urmeaza – 

În perioada martie-iulie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor analizează în detaliu modalitatea de realizare a inspecţiilor oficiale în exploataţiile nonprofesionale înregistrate în Registrul specific al exploataţiilor şi rezultatele obţinute în anii precedenţi.  Mai pe scurt, se fac analize din anii trecuti si se ELIMINA astfel inspectia in teren.

Naucitor, inspecţiile în exploataţiile nonprofesionale se desfăşoară în perioada septembrie-octombrie, si ca o concluzie personala, cu mult dupa ce pesta a distrus zeci de mii de porci. Informatia de altfel dezvaluita si de catre Tolontan aici.

Partea ce a urmat, o cunosc toti fermierii si cei implicati. Una este sa te apuci sa faci modificari la lege si sa “relaxezi” controalele atunci cand nu exista nicio informatie cu privire la un posibil pericol si alta este sa renunti la controale tocmai atunci cand la granita tarii se anunta dezastrul pestei porcine.

Cum se vor putea obtine despagubiri pentru dezastrul produs?

Fermierii vor putea primi despagubirile in baza  legilor europene –

REGULAMENTUL (CE) NR. 349/2005 AL COMISIEI din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului.

Astfel, intrebarea se pune, cati vor rezista  pana vor primi despagubirile si iarasi care va fi valoarea lor fiindca in prezent dosarele solutionate au primit sume intre 8 si 12 lei.

In cat timp se platesc despagubirile?

„despăgubire rapidă și adecvată”: plata, în termen de 90 de zile de la sacrificarea animalelor, a unei despăgubiri corespunzătoare prețului de piață;

ATENTIE- Fermierii s-ar putea trezi cu o surpriza neplacuta, fiindca U.E limiteaza plata de sume compensatorii pentru fiecare cap de animal sacrificat si daca nu va opera rectificare bugetara, atunci nici macar despagubirea nu va fi integrala –

(b)

125 EUR pe porc sacrificat;- atat suporta U.E

Mii de afaceri pe acest considerent se vor inchide fiindca majoritatea exploatatiilor sunt noncomerciale adica pe persoana fizica.

In mai multe comunicate atat Presedintele cat si alte institutii au luat pozitie fata de “molima” abatuta asupra Romaniei in incercarea de a determina autoritatile sa ia pozitie ferma pentru a izola focarele.

A fost o miscare eronata modificarea ordinului fiindca in cazul exploatatiilor comerciale textul preciza foarte clar ca “Exploataţiile comerciale care fac comerţ intracomunitar cu porci vii sunt supuse în mod regulat şi, cel puţin o dată la patru luni, inspecţiilor efectuate de către autoritatea competentă”.
Astfel, nu se justifica modificarea si schimbarea controalelor la celelalte activitati nonprofesionale.

Ce se anunta? exploatatii nonprofesionale falite, ferme inchise, export stopat, intr-un cuvant, economie zdruncinata si foarte multi fermieri faliti.

Procese ce vizeaza daune morale?

Pe langa distrugerea a zeci sau sute de ferme din Romania, prin lipsa de implicare prin luarea unor decizii gresite si iresponsabile, statul Roman este bun de plata. Sa presupunem ca se vor plati integral sumele de bani prin ajutor UE si rectificare bugetara, problema se pune ca trauma suferita in urma pierderii a mii sau zeci de mii de porcine este de necuantificat.

Procese penale unde fermierii se vor constitui parte civila?

Da, pentru ca avem deja conturate elementele unei infractiuni mai rar intalnite –

Răspândirea bolilor la animale sau plante

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârşită din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Procese pentru daune materiale?

Da, pentru ca daca nu vor fi platite despagubirile atunci statul Roman va trebui sa le plateasca fortat si nu este suficient acest lucru, fiindca vor fi necesare a fi platite si beneficiile nerealizate cum ar fi cele 90 de zile de asteptare(pentru cei ce vor putea sa astepte si sa nu intre in imposibilitate de plata).

In perioada urmatoare, vom depune sesizare penala unde vom cere lamurirea situatiei mai ales ca exista toate elementele ce pot duce in mod rezonabil la ideea ca discutam despre neglijenta a statului in gestionarea situatiei.

Avem aici in vedere si faptul ca mecanismul de lupta international si aici ma refer la a cere ajutor statelor membre nu a fost activat in sensul de a combate efectiv fenomenul pestei porcine.

Informatiile cu privire la focare in granitele Romaniei existau din 2017 iar modificarile de legislatie au permis tocmai ca acele focare se se muta la noi in tara.

Ti-a Fost Afectata Afacerea De Pesta Porcina Africana? Completeza formularul de mai jos!

Ce Se Intampla Cu Bunurile Abandonate Intr-un Imobil Executat Silit In Urma Evacuarii Debitorilor?

Ce Se Intampla Cu Lucrurile Adunate Intr-o Casa In Caz De Evacuare Silita? Bunurile Abandonate Pot Fi Luate Abuziv!

Bunurile Din Interiorul Imobilului Executat Silit Si Din Care Au Fost Evacuati Debitorii Sunt Lasate In Depozit Apoi Vandute-Avocat Cuculis

Au ramas in casa/apartament bunuri precum, mobila, aparate electrocasnice, tablouri si alte asemenea? Aflati ce se intampla cu ele daca sunteti evacuati si cum puteti sa le recuperati!

ATENTIE- Bunurile pot fi pierdute  definitiv daca nu actionati conform legii, atunci cand ele sunt declarate abandonate. Executorul poate sa declare toate bunurile dintr-un imobil a fiind abandonate si astfel pierdeti proprietatea lor!!

Executare Silita Evacuare

                                                          Avocat Drd. Cuculis A.

 

Subiectul executarilor silite a mai fost abordat de catre noi si aici – Cum Executa Silit Un Executor Bunurile Aflate In Casa Si Ce Pot Sa Fac Pentru A Bloca Executarea Mobiliara? – Sechestrul Asigurator – Avocat Cuculis

 

Pentru a intelege mai bine situatia trebuie sa aveti in vedere ca orice act de executare silita POATE fi atacat in instanta, nu asteptati pana la a fi evacuat fortat din imobil. 

Dupa momentul adjudecarii imobilului (in conditiile in care acel debitor nu a facut niciun demers pentru a stopa executarea silita adica sa formuleze o contestatie la executare pentru a anula actele ilegale), cel care este EVACUAT de cele mai multe ori nu ajunge sa isi elibereze imobilul de bunurile stranse toata viata.

Si pe buna dreptate, unde sa duci o viata intreaga in 8 zile cat ai somatia de evacuare?

Ce se intamplacu bunurile lasate in casele de unde au fost evacuati debitorii?

De esenta atunci cand executorul constata ca in urma evacuarii au ramas bunuri mobile in casa, este obligat sa intocmeasca un proces verbal cu acele bunuri gasite in acel loc.

Legea spune ca bunurile ce eu valoare de piata POT FI VANDUTE de catre executor la licitatie – 

(1) Dacă debitorul nu ridică bunurile în termenul arătat în procesul-verbal prevăzut la art. 899 şi acestea au valoare de piaţă, ele vor fi scoase în vânzare, inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor, potrivit regulilor din materia vânzării bunurilor mobile urmăribile.

Ce se intampla daca bunurile dvs. sunt scoase la vanzare si apoi vandute? Ce se intampla cu banii?

(2) Preţul bunurilor vândute, după deducerea cheltuielilor de executare silită, inclusiv a cheltuielilor de vânzare şi a remuneraţiei administratorului-sechestru, va fi consemnat pe numele debitorului, care va fi înştiinţat despre aceasta potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor. Dispoziţiile art. 899 se aplică în mod corespunzător.

Astfel, codul de procedura civila, ingaduieste vanzarea acestor bunuri presupus vandabile iar diferenta de bani se trimite debitorului. Daca bunurile sunt vandute pe sume mici sau subevaluate, puteti evident sa formulati imediat contestatie la executare.

Incredibil dar prevazut in lege, acele bunuri pe care executorul nu le recunoaste ca avand valoare de piata, sunt declarate ABANDONATE, acest lucru insemnand ca ele nu vor mai putea fi dobandite de catre debitorul executat silit.

(3) Bunurile care nu au valoare de piaţă sunt declarate abandonate.

 

ATENTIE – Chiar si celelalte bunuri care au valoare de piata pot fi declarate abandonate- concept juridic regasit in codul de procedura civila pe care il consideram NECONSTITUTIONAL.

Avand in vedere ca textul de lege ii permite executorului sa declare orice bun cu orice valoare ca find abandonat si astfel sa fie intrat in patrimoniul oricarui “intersat”, consideram ca aici se face un ABUZ.

De asemenea, la cererea creditorului, executorul judecătoresc poate declara abandonate bunurile mobile care au valoare de piaţă şi nu au fost revendicate de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar, în termen de 4 luni de la data încheierii procesului-verbal de predare silită.

 

Ce inseamna prin efectul legii BUNUL ABANDONAT si cum poate cineva care nu este proprietar sa devina proprietar prin declararea acelor bunuri ca abandonate?

(1) Posesorul unui lucru mobil care nu aparţine nimănui devine proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la data intrării în posesie, însă numai dacă aceasta se face în condiţiile legii.

(2) Sunt lucruri fără stăpân bunurile mobile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar, […].

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Sunteti in situatia de a fi executat silit sau sunteti intr-o procedura de executare silita? Aflati ce drepturi aveti , completati formularul de mai jos

 

Ati Primit O Somatie De Evacuare?Cum Se Suspenda Executarea Silita Prin Evacuare In Caz De Abuz?

Evacuarea-Procedura Prin Care Debitorul Este Scos Din Fostul Imobil In Baza Procesului Verbal De Adjudecare Si A Actului De Adjudecare-Avocat Cuculis

Evacuarea Poate Fi Blocata Iar Efectele EI Pot Fi Anulate- Somatie De Evacuare Anulata

Procedura de predare silita a imobilelor in caz de executare silita, se realizeaza de regula de catre executor in baza actului de adjudeare, emis dupa ce imobilul a fost vandut la licitatie.

Evacuarile se fac in anumite termene si nu oricand in decursul anului de aceea este important ca atunci cand aveti suspiciuni cu privire la legalitatea unei executari silite sa o supuneti controlului instantei de judecata.

De exemplu daca in timpul unui proces, debitorul nu a folosit procedura de suspendare a executarii silite si s-a vandut acel bun imobil, acest lucru nu inseamna ca respectiva contestatie la executare ramane far obiect, ci cererea de chemare in judeata merge mai departe si daca instanta anuleaza executarea va anulta TOATE actele emise ilegal sau abuziv.

De cele mai multe ori debitorii nu stiu ca au dreptul sa conteste procedura de evacuare/predare silita a imobilelor, crezand ca daca au ajuns in acest punct nu se mai poate face nimic.

Spre exemplu daca este pus in executare silita un contract cu banca, executarea silita ar putea fi ilegala, in conditiile in care s-ar constata ca oricare clauza de cost din contract este abuziva.

Art. 897 din codul de procedura civila, este regula in baza careia se executa silit imobiliar prin evacuare- astfel 

(1) În vederea executării silite a obligaţiei prevăzute la art. 896, executorul judecătoresc se va deplasa la faţa locului, va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, îl va evacua din imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fără ajutorul forţei publice, după caz, punând pe creditor în drepturile sale.

(2) Când debitorul lipseşte sau refuză să deschidă uşile, executorul va fi însoţit de agenţi ai forţei publice ori reprezentanţi ai jandarmeriei, după caz.

(3) După deschiderea uşilor imobilului, prezenţa celor menţionaţi la alin. (2) va putea fi suplinită de 2 martori asistenţi.

(4) Executarea în modalitatea predării silite imobiliare va putea continua în ziua începerii sale chiar după ora 20,00, precum şi în zilele următoare, inclusiv în cele nelucrătoare, dacă nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la executare din partea debitorului ori a altei persoane sau dacă operaţiunile ce trebuie efectuate pentru finalizarea executării silite nu s-au putut realiza până la ora 20,00.

Spre exemplu daca primiti o incheiere de incuviintare a executarii precum acesta prezentanta mai jos, trebuie sa stiti ca puteti sa suspendati procedura de executare silita prin evacuare, asta fie daca aveti un dosar de contestatie la executare silita pornit fie daca NU stiati ca executarea era pornita impotriva dvs.(lipsa comunicare acte de executare, ascuderea lor, etc).

Alaturi de incheierea de incuviintare a executarii silite veti primi si acte precum – somatie de evacuare de 8 ZILE- proces verbal de cheltueili de executare si incuviintarea de mai sus.

 

Exemple de suspendare a executarii silite prin predarea imobilului

Dosar: 17163/302/2018

Belea Valentin Valeriu la SCA Cuculis&Asociatii Contestator
Sandu Cristian Intimat
Belea Niculina SCA Cuculis&Asociatii Contestator

 

Şedinţe

23.08.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 8 civil 2018
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Suspendă provizoriu executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr.42/2018 al B.E.J.A. AD REM, pană la soluţionarea cererii de suspendare a executării ce face obiectul contestaţiei la executare din prezenta cauză.

Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.08.2018.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    23.08.2018

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000359140&id_inst=302

Asadar,ce motive pot fi invocate in cadrul procedurii de evacuare in asa fel incat sa fie blocata executarea silita prin evacuare?

 1. Depinde cand este facuta executarea silita. Astfel, nicio evacuare nu poate sa fie dusa la bun sfarsit si nici inceputa, in conditiile in care nu respecta dispozitiile de mai jos – Termen de executare(1) Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată.

  Astfel, executorii pot face abuzuri alaturi de creditori, intodeauna verificati daca intervalul in care se face executarea este corect.

 2. Daca aveti o contestatie la executare pe rolul instantei, prin care incercati sa anulati toata executarea silita, puteti obtine limitarea si suspendarea efectelor executarii prin evacuare si astfel sa suspendati evacuarea pana la judecarea procesului de contestatie la executare.

Nota: daca executarea silita va fi anulata, atuci bunul va reintra in patrimoniul debitorului executat silit.

3. Ati primit direct actele de evacuare din imobil fara sa fi stiut de vanzarea imobilului dvs. ? atunci iarasi   evacuarea este ilegala si o puteti in prima faza suspenda si mai apoi desfinta fiindca procedura de citare a dvs. nu a fost respectat si vi s-a incalcat dreptul la aparare.

4.  Daca atunci cand ati primit actele de executare silita de evacuare, printe ele nu se afla si o somatie prin care sa fi se arate ca trebuie sa parasiti imobilul in 8 zile, atunci executarea prin evacuare este NULA.

5. Daca sunteti executat silit de catre banca sau ifn,recuperator de creante, nu uitati ca inca de la primele acte de executare silita trebuie sa verificati daca aveti suspiciuni, daca acele acte sunt ilegale sau nu.

 

 

Punerea Ilegala-Abuziva In Executare Silita A Contractelor Bancare

Cum Ne Aparam De Executarile Silite?Stiati Ca Bancile Nu Pot Dispune Executare Silita Dupa Bunul Plac? Aflati Daca Executarea Silita A Bancii Impotriva Dvs. Este Legala.

Executarea Silita Poate Fi Combatuta Si Anulata Daca Exista Elemente Ilegale Sau Abuzive.

Ce motive pot fi invocate pentru anularea executarii silite.

Instantele de judecata pot verifica executarile silite si pot anula astfel acele acte de executare ilegale si intregul dosar executional atunci cand se impune.

1. Daca sunteti executat silit in baza unui contract de credit bancar sau contract semnat cu un IFN, trebuie sa stiti ca toate clauzele contractuale pot fi supuse verificarii caracterului abuziv al acelor clauze.

Cu titlu de exemplu dar nu limitativ, pot fi considerate clauze abuzive comisioanele bancare, dobanda contractuala neclara, dobanda penalizatoare excesiva si impovaratoare Dar si alte clauze de cesiune.

Atentie– In cadrul contractelor bancare in moneda straina pot fi considerate clauze abuzive inclusiv mecanismele de curs valutar!

De data recenta o noua executare silita anulata de catre instanta de judecata avand in vedere existenta unor elemente abuzive in componenta titlului executoriu contract de credit-

SAVA MIRELA – CU DOMICILIUL ALES LA BIROUL DE AV. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Contestator
SAVA CRISTINEL – CU DOMICILIUL ALES LA BIROUL DE AV. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Contestator
RAIFFEISEN BANK S.A. Intimat

 

Şedinţe

14.08.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Complet 6 Amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, invocată prin întâmpinare. Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii-debitori SAVA MIRELA şi SAVA CRISTINEL împotriva executării silite pornită în temeiul titlului executoriu Contract de credit nr. RFI47244842927 din 07.04.2008 în dosarul de executare nr. 3032/2017 al B.E.J.A. Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman, în contradictoriu cu intimata-creditoare RAIFFEISEN BANK S.A. Constată caracterul abuziv şi declară nulitatea absolută a clauzei contractuale prevăzute la punctul 3.3 şi 3.7 din Contractul de credit nr. RFI47244842927 din 07.04.2008, referitoare la, referitoare la rata anuală aniversară a dobânzii. Anulează formele de executare întocmite în dosarul de executare silită nr. 3032/2017 al B.E.J.A. Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman cu privire la sumele de bani datorate pentru perioada 07.04.2008 – 28.09.2010 de către contestatorii-debitori în baza clauzelor constatate ca fiind abuzive. Respinge contestaţia la executare, în rest, ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorilor-debitori privind obligarea creditoarei-intimate la plata cheltuielilor de judecată. Executorie. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Feteşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14 august 2018.

Aici puteti vizualia dosarul de executare silita anulat in instanta-

http://portal.just.ro/229/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22900000000048243&id_inst=229

De aici se despind o serie de concluzii-

-Anularea executarii inclusiv in etapa fondului este Executorie, dupa ce instanta se pronunta pe fond , executorul judecatoresc nu mai are dreptul sa continuie executarea silita.

-Chiar si o singura clauza declarata ca abuziva in cadrul unui contract de credit ce are valenta de titlu executoriu va propaga o nulitate absoluta asupra intregii executari silie.

-Corecta solutia de anulare a executarii silite si nu doar partiale.

2. Poate banca sa-mi declare scadent anticipat creditul? Este legal?

Scadenta anticipata face parte sin mecanismul prin care o banca sau ifn pun capat graficului de rambursare anticipata si declara creditul respectiv ca fiind scadent urmand ca ulterior, debitorul urmarit sa fie executat silit atat prin poprire dar si vanzarea bunurilor lui imobile.

Scadenta anticipata este ilegala ori de cate ori exista clauze abuzive in contract.

Nu poate fi declarat anticipat scadent un credit aflat la un recuperator de creante cum au fost situatiile cu Bancpost ce a cesionat credite la ZI!

Atunci cand clauza de scadenta anticipata din contractul dvs. ii da posibilitatea Bancii de a va “contamina” si alte credite in cazul in care unul este scadent anticipat reprezinta o practica comerciala abuziva!

3. Ce pot face daca primesc acte de executare silita?

Asa cum am mai aratat si in alte analize bancar-executionale SINGURUL remediu in cazul unei executari silite este contestatia la executare astfel incat atunci cand observati orice chestiune ce va ridica suspiciune cu privire la executarea silita, trebuie sa formulati prin avocat de preferat pentru a beneficia de toate elementele corecte ale unei contestatii la executare, contestatia impotriva dosarului executional.

Atentie- nu uitati, verificati cine va executa si daca are dreptul

– nu pierdeti termenul de contestatie;

– puteti obtine anularea executarii partiale sau totale;

– puteti scapa de plata oricarei sume de bani daca executarea este anulata.

Pont: Ati primit o executare silita si dobanzile sunt exagerate? Cjue a stabilit ca dobanda penalizatoare este o clauza Abuziva daca duce catre o imbogatire fara just temei a creditorului.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Ati primit acte de executare? Contestati-le acum. Conpletati formularul de mai jos!

Anulati Executarea Silita Abuziva Pornita De KRUK Romania Sau Alt Recuperator

Daca se constata ilegala demarare a executarii silite puteti obtine Desfiintarea Executarii Silite si Repunerea In Situatia ANterioara Executarii Silite !

Printre cei ce colaboreaza cu Kruk in calitate de mandatari sunt si INVESTCAPITAL MALTA ltd , SECAPITAL sarl dar si PROSPEROCAPITAL sarl

kruk romania
KRUK SA – Kruk Srl si cum au ajuns sa execute pe banda rulanta debitorii cu restante?

Poveste Kruk este una aparent simpla. Cumparam credite pe nimic , cesionate la 2% din valoarea lor de catre banci catre aceste vehicule financiare si apoi recuperatorul de creante infloreste- Avocat Cuculis

Credit la Banca? – Boala Grea, moarte sigura- ajungi pe mana recuperatorilor si de aici te mai scapa doar instanta de judecata.

Multe dintre executarile silite pe care le primesc debitorii sunt ilegale, insa pasivitatea debitorilor prieste recuperatorilor de creante- ami tesc de peste 8 ani de zile , faptul ca imediat cum se primesc actele de executare, daca se intentioneaza contestatea executarii silite, atunci trebuie actionat rapid.

Pe de alta parte, o serie larga de debitori, ce au inceput un proces pe anularea executarii silite au reusit in instanta sa anuleze actele de executare si dosarul executional efectiv si astfel asa cum am scris si mai sus, sa obtina reatituirea sumelor blocate prin poprire.

Prin lasarea instrumentului prescriptiei la mana instantei de judecata, el neactionand din oficiu, Kruk dar si alti recuperatori de creante au reusit sa obtina incuviintari de executate silita in mod Ilegal!

Executarea silita a fost nu doar anulata in mii de cazuri dar si prin prescrierea sumelor de bani ,executarea nu a mai putut fi reluata fiindca legea a extins caracterul executoriu.

Astfel, se pune intrebarea legitima? Ce se poate rezolva prin intermediul unei contestatii la executare impotriva recuperatorilor de creanta?

Executarile silite pornite in mod ilegal de catre recuperatorii de creante sunt un fenomen national insa acest lucru nu inseamna ca ele sunt si legale-

Definitiv Instanta Nu Recunoaste Dobanzile Recuperatorilor Kruk Si Anuleaza Intreaga Executare Silita A Secapital

Definitiv Instanta Nu Recunoaste Dobanzile Recuperatorilor Kruk Si Anuleaza Intreaga Executare Silita A Secapital-Avocat Cuculis

Forma de abuz grosolana- Dobanzi din partea unui recuperator ce nu are posibilitatea legala de a le incasa. Legal? Desigur ca nu!

Nu era suficient ca debitorii erau executati silit de catre un vehicul financiar obscur in asa fel incat Kruk fiindca s-a extins puternic pe paguba si ruina debitorilor, a inceput sa reprezinte si alti recuperatori In majoritatea dosarelor,  INVESTCAPITAL MALTA ltd , SECAPITAL si altii!!

Executarea silita vine doar o singura data si astfel atunci cand primim acte de executare trebuie sa avem o atentie sporita- Exemplu de anulare a executarii silite dosare castigate de Sca Cuculis-

Admite apelul declarat împotriva seninţei civile nr.5859/16.09.2016 pronunţată de Judecătoria Giurgiu pe care o schimbă în totalitate şi rejudecând , Admite contestaţia la executare şi în consecinţă, Anulează actele de executare efectuate în dosarul nr.858/2015 al BEJ Mihai Cristian. În temeiul art.453 C.pr.civ. Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată către apelant în cuantum de 4500 lei . Definitivă
Document: Hotarâre  460/2018  21.04.2018

Care este varianta pentru contestatea executarii silite?

Codul de procedura civila este daca vreti Biblia in cazul executarilor silite fiindca se folosesc procedural toate argumentele descrise de catre leguitor in codul de peocedura civila pentru verificarea legalitatii actelor de executare si astfel doar prin contestatia la executare se poate ajunge la un remediu prin intermediul caruia se poate obtine anularea formelor de executare, pe motiv dei vadita legalitate ori abuz.

Verificati Aici Cu Materialul Video De Mai Jos Daca Sunteti Intr-o Asemenea Situatie

Din nefericire cazurile de ABUZURI nu sunt singulare, de fapt abuzurile devenind o regula.

Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Stiati ca acest termen de 3 ani de zile poate fi invocat doar in termenul de 15 zile de la primire actelor?

Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită adica Acel termen curge de la momentul la care au trecut 30 de zile si rata nu a fost platita si nun3 ani de la scandenta anticipata.

Prescripția nu poate fi invocata din oficiu de judecator, ci numai la cererea persoanei interesate.

De asemenea, stiati ca puteti formula contestatie la executare, in anumite cazuri si peste termenul de 15 zile?

Aveti un credit cesionat catre un recuperator de creante? Daca datoria a crescut insemna ca sunteti in fata unui abuz ce poate fi anulat in cadrul procedurii contestatiei la executare-Avocat Cuculis

Trebuie sa stiti ca creanta bancara cesionata nu are aceleasi caractere precum Contractul de credit, asta fiindca recuperatorii cumpara creanta si nu contractul-

Regulile s-au schimbat, spre exemplu trebuie sa stiti ca daca banca cesioneaza contractul de credit spre un recuperator de creante, fie recuperatorul fie banca, trebuie sa va NOTIFICE in scris cu privire la acest lucru iar dvs. aveti dreptul conform OUG 52/2016 sa CONTESTATI CESIUNEA CREDITULUI!

CAPITOLUL X din oug 52/2016 ne vorbeste despre momentele cand o banca are voie sa va cesioneze creditul dar si despre ceea ce puteti face dvs. pentru a contesta suma pentru care sunteti urmarit!

(1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 58. Cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.

Recuperatorul nu poate dispune executarea silita in temeiul contractului de cesiune ci trebuie sa parcurga procedura de judecata pe calea dreptului comun.

Decizia 9/2016- Calcaiul lui Ahile pentru recuperatori si Bomba asteltata de debitori- am scris pe larg si in 2016 ca puteti anula executarea silita daca stiti si invocati corect aceste subterfugii legLe-

 Amintim ca Decizia ICCJ nr. 9 / 2016 este aplicabila tuturor instantelor –Cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

Atentie- Judecatorul este obligat sa cunoasca aceste decizii!

 Noi cei de la Sca Cuculis&Asociatii am scris si despre executarile care par fara solutie , executari silite de ani de zile, astfel trebuie sa tineti cont si sa invocati PERIMAREA EXECUTARII SILITE atunci cand actele de executare silita sar de 6 luni intre ele-

Admiterea Perimarii – Anularea Executarii Silite Prin Invocarea Perimarii – Cum Invoc Perimarea Daca Dosarul De Executare Este Format Inainte de 2013 Si Dupa 2013 – Avocat Cuculis

Ce spune legea?

In primul rand care lege?

Daca aveti o executare inceputa inainte de 2013 februarie , va incadrati pe vechiul cod-

In cazul în care creditorul din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă.

Perimarea executării atrage desființarea tuturor actelor de executare, cu excepția celor care au dus la realizarea, în parte, a creanței.

Pe legea veche executarea silita se perima si fara ca executorul sa fi cerut vre un act de la creditor!!

In urma contestatiei la executare clientii SCPA CUCULIS scapa de executarea silita.Niciun leu nu va fi platit Recuperatorului daca executarea silita este anulata.

 

Ati primit o executare silita? Completati formularul de mai jos

av.drd. Cuculis

Cum Pot Fi Obtinute Despagubiri Pentru Folosirea Ilegala A Datelor Personale Sensibile-Vezi GDPR-Avocat Cuculis

Datele dvs. au fost folosite ilegal?Puteti obtine despagubiri in instanta-Vedeti cum?-Avocat Cuculis

Orice persoană care suferă un prejudiciu moral sau material din cauza încălcării GDPR poate solicita repararea integrală(articolul 82 din GDPR interpretat împreună cu punctul 146 din preambulul GDPR) a prejudiciului-Noul cadru de reglementare a tot ce tine de securitatea datelor atat online cat si in mediul fizic

Această reparare a prejudiciului va fi în sarcina operatorului de date personale (cel care hotărăşte cum vor fi folosite datele și care poate fi, de obicei, o companie privată sau o instituție a statului) sau în sarcina persoanei împuternicite de operator (cineva care oferă doar o platformă sau un serviciu şi acţionează în baza cerinţelor operatorului).

În scopul acesta, vor fi redate elementele de care trebuie să ţină cont persoana ale cărei drepturi au fost încălcate în baza GDPR şi care vrea să obțină repararea prejudiciului suferit, în baza acelei încălcări.

De asemenea, de la intrarea in vigoare a regulamentului european toate lucrurile au luat o noua turnura in lumea online, fiecare site european sau din afara uniunii care trimitea catre site-uri din cadrul UE s-a updatat cu noi masuri de siguranta si nu numai.

Cu toate acestea sunt cazuri zilnice de incalcare a regulamentului european, regulament ce ii faciliteaza posesorului de date cu caracter personal plata unor despagubiri.

Unde pot fi introduse cererile de despăgubire?

Oricine consideră că drepturile sale prevăzute de GDPR au fost încălcate (de exemplu, a fost publicată adresa unei persoane pe un site, fără acordul ei şi fără să existe un temei în baza GDPR, sau, din neglijenţă, au fost obţinute datele bancare ale unei persoane) poate cere repararea prejudiciului. Pentru un astfel de demers, se va înainta o cerere, la alegerea petentului:

 • instanţei din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator îşi are sediul;
 • instanţei de la reşedinţa persoanei care solicită despăgubirile (cu excepţia cazului când persoana împotriva căreia e introdusă acţiunea e o persoană de drept public, acţionând în exercitarea competenţelor sale publice).

Atenţie! In momentul depunerii cererii la instanta de judecata probatoriul trebuie sa fie suficient pentru a dovedi aceste incalcari.

av.drd. Cuculis

Executarea Silita-Adjudecare Imobil Licitatie Publica-Ce Se Intampla Daca Adjudecatarul Nu Depune Pretul Pentru Adjudecarea Imobilului Licitat?-Art. 851 Cod Procedura Civila – Avocat Cuculis

Piedici In Executarea Silita-Nedepunerea Pretului De Catre Adjudecatar-Ce Se Intampla Daca Adjudecatarul Nu Depune Pretul Pentru Imobilul Pentru Care A Licitat?-Avocat Cuculis

Executarea silita imobiliara, de altfel procedura cea mai invaziva in cadrul procedurii de executare silita,se manifesta prin vanzarea fortata a imobilului proprietatea debitorului. Desigur, sunt procedee suficiente pentru ca un debitor sa poata intarzia sau chiar anula o executare silita, profitand si speculand actele de executare intocmite cu greseli in asa fel incat sa amane suficient de mult sau sa zadarniceasca incercarea creditorului de-l executa silit in asa fel incat sa poata ajunge la o intelegere prin care sa fie incetata executarea silita.

Ce se intampla in cazul in care dupa adjudecarea imobilului, adjudecatarul NU mai depune pretul de achizitie?

Textul de lege este destul de aspru cu cel care participa la o licitatie si se “razgandeste” sa mai depuna pretul de achizitie dupa ce a licitat si a castigat.

Astfel, textul de lege este urmatorul, iar mai jos vom face intepretarea lui pe intelesul tuturor –

Art. 851 – Cod Procedura Civila

Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei

(1) Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut la art. 848 alin. (1), imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, la preţul de începere a licitaţiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.

(2) Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.

(3) Suma datorată potrivit alin. (1) şi (2) de fostul adjudecatar se stabileşte de executor prin procesul-verbal de licitaţie, care constituie titlu executoriu. Această sumă se va reţine cu precădere din garanţia depusă.

Astfel tragem concluzia ca in ipoteza in care se liciteaza si nu se depune pretul imobilului, atunci cel care a licitat urmeaza sa plateasca diferenta pentru care urmeaza sa fie vandut imobilul in minus.

Spre exemplu adjudecatarul a licitat suma de 10000 de euro  pentru un imobil. In cazul in care nu plateste suma respectiva pentru a-i fi intabulat definitiv dreptul de proprietate, executorul urmeaza sa scoata la o noua licitatie imobilul  ce se poate vinde la suma de 9000 de euro.

Aceasta diferenta, ii va fi imputabila, fostului licitator adjudecatar alaturi de toate cheltuielile de executare silita.

ATENTIE- Daca totusi adjudeatarul nu plateste suma in cele 30 de zile de la adjudecare, mai are o sansa, sa vina cu suma respectiva si sa o plateasca la a doua licitatie organizata si atunci nu ii vor mai fi imputate sumele de mai sus.

Av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Probleme cu executarea silita ? Completeati formularul de mai jos!

 

 

Retractul Litigios Sau De Ce Nu Ar Trebui Sa Plateasca Debitorii Vanduti Catre Firmele De Recuperari Creante Mai Mult De Dublul Sumei Pentru Care Au Fost Vanduti-Avocat Cuculis

Vandut Catre O Firma De Recuperari Creante? Nu Ar Trebuie Sa Platiti Mai Mult De Dublul Sumei Pentru Care Ati Fost Vanduti Pentru A Stinge Intregul Debit-Firmele De Recuperari Creante Cumpara Crentele Cu 2% Din Valoarea Creditului-Retractul Litigios-Avocat Cuculis

Ati fost vandut cu 1000 de euro iar datoria dvs. era 50000 de euro? Atunci platiti 2000 de euro si inchideti datoria fata de firma de recuperari creante-Cuculis

Recuperatorul refuza? Atunci mergeti la instanta si anulati integral datoria!

Totul asa ar trebui sa fie dupa ce legea Retractului Litigios ar intra in vigoare.

Piata recuperarilor de creante din Romania a explodat in 2018 cu miscari de capital,insa ingrijorator este ca sumele din contractele de credit sunt vandute pe NIMIC in continuare, iar in urma cesiunilor, niste societati de recuperare creante sau mai bine zis un grup de SRL-uri(societati cu raspundere limitata), isi fac poteca catre oamenii care au incercat sa-si faca un credit la banca si nu au mai putut sa-l plateasca din diferite motive ca mai apoi sa-i hartuiasca si sa ii scoata afara din imobilele lor solicitandu-le de fapt tot creditul si nu o suma macar rezonabila cum propune legea de dublul sumei pentru are au cumparat creanta.

Astfel, pentru a intelege pentru ce trebuie sa se judece cei care sunt vanduti la firmele de recuperari creante, vom da definitia retractului litigios –

Retract litigios, manifestare unilaterală de voinţă prin care debitorul unui drept litigios(adica cel care are de platit o suma de bani) – care a fost transmis de către creditor unei alte persoane(adica cedat de catre banca spre exemplu catre o firma de recuperari creante), printr-o cesiune de creanţă cu titlu oneros – poate să stingă litigiul şi, totodată, obligaţia sa, oferind cesionarului – noul său creditor(adica recuperatorului de creante) – suma cu care el a plătit efectiv cedentului creanţa respectivă(forma legii ne vorbeste de DUBLUL SUMEI si tot este foarte bine in conditiile in care se cumpara creante pe 2% din valoarea lor reala), împreună cu cheltuielile cumpărării şi cu dobânzile aferente, de la data plăţii cesiunii.

Astfel,avand in vedere ca este permisa la liber chestiunea cesiunii de creanta, orice SRL poate sa inceapa o activitate de specula, ceea ce ar insemna de fapt un abuz de drept.

Daca proiectul de lege va trece, asta inseamna ca activitatea de recuperare creante din Romania va primi o palma serioasa fiindca ar disparea obiectul lor de activiate. Este evident ca in ruina debitorului aceste societati se imbogatesc in mod imoral.

In momentul actual, 2018 sunt o serie de decizii venite din partea Instantei Supreme care efectiv au zadarnicit cu mult abuzurile comise de catre firmele de recuperare a creantelor. Amintim aici decizia 9/2016 a ICCJ cu privire la faptul ca un recuperator de creante nu poate fi reprezentat de catre un alt recuprator de creante persoana juridica dar si decizia recenta 19/2018 prin care s-a desprins faptul ca un recuperator de creante nu poate sa depuna in numele altui recuperator de creante o cerere de executare silita.

Deciziile mai sus amintite au dus la anularea a mii de executari silite pe tot teritoriul Romaniei si astfel confirmarea fara putere de tagada ca fenomenul recuperatorilor desi aparent era legal, in esenta era profund imoral si mai tarziu s-a constatat ca practicile folosite in recuperarea de creante erau abuzive.

Av.drd. Cuculis

 

Amanarea Executarii Pedepsei Inchisorii-Obligatiile Condamnatului-Drept Penal-Art. 83 Cod Procedura Penala-Avocat Cuculis

Amanarea Executarii Pedepsei Inchisorii Si Ce Obligatii Trebuie Sa Respecte Cel Condamnat Daca Primeste O Asemenea Masura-Avocat Cuculis

Codul de procedura penala recunoaste posibilitatea judecatorului ce dispune condamnarea, de a AMANA executarea pedepsei inchisorii, ceea ce pentru cel condamnat, este un real beneficiu.

Desigur, doar in anumite conditii se poate dispune amanarea executarii pedepsei si anume in conditiile art. 589 cod procedura penala –

(1) Instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

(2) Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Asta presupune ca doar in conditiile de mai sus poate interveni o asemenea amanare a executarii pedepsei.

Ce obligatii trebuie sa respecte cel a carui pedeapsa a fost amanata?

Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării

(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

(2) Instanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;

b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor;

c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;

d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;

f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă;

g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă;

Amanarea Executarii Pedepsei

Cererea poate fi depusa asa cum am aratat si mai sus, de catre condamat sau chiar si din oficiu in vederea amanarii pedepsei, astfel incat cu cat este mai bine formulata cu atat obtinerea amanarii executarii pedepsei poate fi realizata.

Av.Drd. Cuculis

 

Pentru a efectua o programare puteti apasa aici.

 

Definitiva Prosperocapital Prin Kruk-Anulat Intreaga Executare Silita Si Incheiere De Incuviintare A Executarii-Avocat Cuculis

ProsperoCapital Si Kruk In Calitate De Mandatar In Mod Ilega Au Pornit O Executare Silita-Instanta Anuleaza Executarea Silita-Avocat Cuculis

Decizia ramasa definitiva prin neapelarea ei in urma castigarii dosarului de fond si anularii intregii proceduri de executare silita

Dosar: 1371/216/2018

Obiect: contestaţie la executare dosar de executare nr. 142/2018 – contract de credit nr. 032CIS6080780001/18.03.2008
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
Popescu Cornel Constantin la SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
Popescu Elvira Cristina SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
PROSPEROCAPITAL S.A.R.L., PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL KRUK ROMÂNIA S.R.L. Intimat

 

Şedinţe

24.05.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C5 CIVIL
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea contestatorilor POPESCU CORNEL CONSTANTIN şi POPESCU ELVIRA CRISTINA având ca obiect suspendarea executării silite declanşate în dosarul nr. 142/2018 al Biroul Executorului Judecătoresc Petroaica Florin Adrian . Respinge excepţia netimbrării contestaţiei la executare invocată de intimata PROSPEROCAPITAL SaRL Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocată de intimata PROSPEROCAPITAL SaRL Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant invocată de intimata PROSPEROCAPITAL SaRL

Admite excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocată de contestatorii POPESCU CORNEL CONSTANTIN şi POPESCU ELVIRA CRISTINA şi pe cale de consecinţă: Desfiinţează încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş în data de 21.02.2018 în dosarul nr. 438/216/2018 precum şi toate actele şi formele de executare silită efectuate de Biroul Executorului Judecătoresc Petroaica Florin Adrian în dosarul de executare nr.142/2018. Obligă intimata PROSPEROCAPITAL SaRL la plata, în favoarea contestatorilor a sumei de 1603 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi 24.05.2018 în şedinţă publică.
Document: Hotarâre  831/2018  24.05.2018

http://portal.just.ro/216/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21600000000048183&id_inst=216

av.drd. Cuculis

Bancpost – Erb New Funding II BV – Otp Bank Dar Si Credit Europe Bank- Dobanzi Externalizate-Recuperare Dobanzi Banca Externalizate-Avocat Cuculis

Surpriza pentru imprumutatii Bancpost-Banca amendata de catre Anpc obligata sa restituie sume de bani importante pentru toate creditele vandute in afara tarii- In instanta litigiile sunt deschise de 3 ani de zile pe tema restituiri acestor sume

 

Credit la banca, boala grea moarte sigura. Asa se traduce un contract de credit mai ales dintre cele cumparate prin 2006 si pana la 2009. Cati dintre cei ce au semnat asemenea contracte, s-au gandit ca bancile ii vor “vinde” efectiv in afara tarii catre tot soiul si felul de entitati care mai de care mai caudate in denumiri “EFG NEW FUNDING II BV” sau ERB cu acelasi nume, dar care in esenta nu au nicio calitate de a solicita dobanzi.

Erb New Funding II BV

Epopeea denumita Bancpost a inceput imediat dupa ce cei ce si-au achizitionat un credit, semneau contractul de credit, fiindca mult nu dura si imediat erau trimisi in afara tarii, cel putin scriptic si astfel orice urma de control a BNR-ului disparea alaturi de creditul externalizat.

De ce au facut asa ceva si oare nu s-au gandit ca-I ilegal?

Intrebari au fost, sunt si vor ramane mult dupa ce totul se va transa, fiindca opinez ca s-au bazat pe lipsa totala de informare a debitorilor sip e TEAMA lor de a actiona in judecata un colos, insa raporturile s-au schimbat si litigiile cu bancile sunt zilnice si de ordinal miilor.

De ce nu este legal ca atunci cand creditul este exportat catre orice alta institutie in afara de o banca sau ifn, aceasta sa  incaseze dobanzile bancare din contract?

Acest lucru deriva dintr-o serie de aspecte ce DOAR coroborate duc catre aceasta concluzie, dupa cum urmeaza –

In primul rand, care este conditia esentiala, pentru ca o anumita persoana juridica sa poata functiona in legalitate din punctul de vedere al legii?

OUG 99/2006 aceea ce reglementeaza activitatea bancara in Romania –

Art. 5.

(1) Se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.

Legea 312 a BNR –

ARTICOLUL25
Reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială
a instituţiilor de credit

(1) Banca Naţională a României are competenţa exclusivă de autorizare a instituţiilor de credit şi răspunde de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea camatariei 216/2011

Art.3
(1) Darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizataconstituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Sumele de bani obtinute prin savarsirea infractiunii prevazute la alin. (1) se confisca.

ATENTIE – Un simplu SRL,SA,SCSA,SCA, sau orice alta forma de organizare, ce nu este conforma legilor in vigoare, autorizata de catre BNR, nu poate functiona legal si nu poate incasa dobanzi bancare.

Astfel, desi Bancpost a contestat decizia in instanta, acest lucru nu inseamna ca nu exista cel putin prezumtia de ilegala cesiune atata vreme cat exista un P-V de contraventie.

Desigur, cei care au avut creditele externalizate, vor putea sa ceara asa cum au inceput inca din 2016, plata dobanzilor contractuale, ce au fost incasate fara drept, de catre acest entitati.

In aceeasi situatie se afla si Otp Bank dar si Credit Europe Bank.

Av.drd. Cuculis

 

Bancpost Obligata Sa Restituie Dobanda Contractuala Pentru Creditele Externalizate Catre EFG New Europe Funding II B.V – Dobanda Platita In Olanda Este Ilegala Chiar Daca A Fost Cesionata De Catre Ergasias Bank-Avocat Cuculis

Bancpost In Premiera Obligata Sa Restituie Dobanzile Contractuale Si Sumele Platite De Catre Imprumutati Pentru Creditele Externalizate In Afara Tarii Catre EFG New Europe Funding II B.V- Decizia Anpc Vizeaza Zeci De Mii De Debitori-Avocat Cuculis

Verificati Daca Sunteti Printre Cei Ce Isi Pot Recupera Banii Platiti Cu Titlu De Dobanzi Si Comisioane Si Daca Creditul Dvs. A Fost Externaliazat

Prima data problematica EXTERNALIZARII creditelor a explodat in 2015 cand noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii am dezvaluit cum aceste pachete au fost transate si trimise catre Olanda de catre Bancpost dar si de catre alte banci precum Credit Europe Bank Otp Bank si altele.

Din 2015 si pana in prezent au fost incepute demersuri in instanta pentru ca bancile mai sus amintite sa fie trase la raspundere si sa le fie restituiti banii platiti pe dobanzi celor ce au fost externalizati(aproape tot patrimoniul de credite al Bancpost).

Anpc in premiera la 3 ani de zile dupa ce noi am facut publice aceste informatii, amendeaza drastiv Bancpost dar si constata ca BANCPOST NU avea dreptul sa cesioneze credite catre Olanda la entitati tip vehicule FINANCIARE ce nu aveau calitatea de banca comerciala si astfel DOBANZILE PLATITE IN AFARA TARII TREBUIESC RESTITUITE IMPRUMUTATILOR EXTERNALIZATI.

Trebuie precizat ca  si Profit.ro scrie ca ANPC a intreprins o analiza cu privire la acest fenomen, probabil dupa dezvaluirea noastra(N.P) din 2015 si a constatat ca Bancpost a transferat, începând cu 2008, credite acordate persoanelor fizice și firmelor chiar către o firmă din cadrul grupului grec EFG. Banca din România, deținută de EFG Eurobank, a cesionat credite de până la 830,5 milioane de euro (situația din 2009) către o societate cu răspundere limitată înregistrată în Olanda, înființată în aprilie 2008 – EFG New Europe Funding II B.V (redenumită ERB New Europe Funding II B.V. în 2012) , deținută la rândul ei de o altă societate cu răspundere limitată – EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.),

Astfel, gestul prejudiciabil facut de catre Bancpost in 2008, prin contractul cadru de vânzare-cumpărare creanțe cu firma olandeză a fost de a trimite  credite de zeci de milioane de euro sau franci elvețieni catre acest vehicul financiar care nu putea conform legii in vigoare sa desfasoare activitati de genul celor date in competenta bancilor.

Astfel dupa cesiune, Bancpost se ocupa de administrarea creditelor – încasa ratele și gestiona relația cu clienții, în timp ce firma olandeză încasa fluxurile de numerar – principal, dobânzi și comisioane, asta insemnand cel putin pana la proba contrara, ca de fapt BANCPOST nu achita taxe si impozite la statul Roman fiindca era de esenta un INTERMEDIAR. Prin urmare, fapta in sine este ilegala.

Puteti citi mai multe despre ceea ce a presupus demersul nostru mai jos

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

 

Astfel, trebuie sa avem in vedere ca dupa 3 ani de zile de la izbucnirea scandalului din 2015 la momentul la care noi am anuntat ca nu era permisa o asemenea cesiune, o autoritate a statului cu atributii in materia consumatorilor si anume ANPC, sanctioneaza Bancpost si confirma de fapt ca debitorii au dreptul sa-si recupereze sumele de bani platite in afara tarii.

Desigur ca documentul va fi folosit in TOATE litigiile inclusiv cele cu CREDIT EUROPE BANK, OTP BANK dar si BANCPOST pentru cesiunile ilegale in afara tarii catre SRL-uri ce au gestionat zeci/sute de milioane de euro in mod ILEGAL!

 

Verificati daca creditul dvs. a fost cesionat catre  o entitate ce nu avea dreptul sa va incaseze dobanzi!Completati formularul de mai jos!

Comunicatul ANPC-

La data de 06.08.2018 ANPC a sanctionat contraventional Bancpost S.A. cu amenda in valoare de 150.000 lei, pentru incalcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cat si pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2). Astfel a fost aplicata masura complementara “Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru intreg portofoliul de credite cesionat de catre Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societati, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fara a ne limita) reprezentand dobanzi, dobanzi penalizaloare, penalitati calculate si retinute in perioada 11.07.2008-27.03.2018, cand cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe  Funding II B.V.)”
In urma actiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creante de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) fiind o persoana juridica neautorizata. In consecinta, avand in vedere faptul ca, fata de debitorii cedati nu au fost indeplinite formalitatile prevazute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanta, institutia de credit cedenta Bancpost S.A. are calitate procesuala pasiva si nu se justifica calitatea de creditor a cesionarului fata de debitorii cedati. Intrucat cesionarul creditului nu a avut calitatea de banca, institutie de credit autorizata, dobanda calculata si retinuta trebuia sa fie zero pe intreaga perioada a cesionarii 11.07.2008-27.03.2018.
Cu privire la aceste aspecte, ANPC a informat si urmatoarele institutii: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor si Banca Nationala a Romaniei.

Bomba-Cjue Atac La Dobanda Bancilor-Dobanda Penalizatoare Excesiva Considerata Clauza Abuziva-Executari Silite Cu Sume Crescute Artifical-Contracte De Credit Cu Dobanda Ilegala-Cauzele C-96/16 și C-94/17 – Avocat Cuculis

CJUE Nu Se Opune Considerarii Unei Dobanzi  Penalizatoare Excesive Ca Fiind O Clauza Abuziva-Adica Dobanzile Penalizatoare Din Contractele De Credit Pot Face Obiectul Chemarii In Judecata Pe Tema Caracterului Abuziv

Prin Eliminarea din contractul de credit a unei dobanzi penalizatoare, practic Banca,Ifn-ul nu va mai avea dreptul sa creasca suma pe care o aveti de restituit si astfel chiar si in cadrul unei excutari silite va putea fi ceruta anularea integrala a dobanzii penalizatoare si astfel anularea totala sau partiala a actelor de executare-

Haideti sa vedem ce a decis CJUE- instanta ale carei hotarari le putem opune instantelor nationale-

Avem doua cauze reunite –  C-96/16 și C-94/17 

2)      Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că nu se opune unei jurisprudențe naționale, precum cea a Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania) în discuție în litigiul principal, potrivit căreia o clauză nenegociată a unui contract de împrumut încheiat cu un consumator care stabilește rata dobânzilor moratorii aplicabile este abuzivă, pentru motivul că impune consumatorului care întârzie la plată să achite o sumă disproporționat de mare drept compensație, din moment ce această rată depășește cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzilor obișnuite prevăzută în acest contract.

3)      Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că nu se opune unei jurisprudențe naționale, precum cea a Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania) în discuție în litigiul principal, potrivit căreia consecința caracterului abuziv al unei clauze nenegociate a unui contract de împrumut încheiat cu un consumator care stabilește rata dobânzilor moratorii constă în eliminarea totală a acestor dobânzi, dobânzile obișnuite prevăzute în acest contract continuând să curgă.

Astfel, observam ca instanta Europeana ne vorbeste despre o dobanda disproportionat de mare drept compensatie, observand acest lucru, ne gandim la dobanzile colosale aplicate de catre IFN-uri, la dobanzile exagerat de mari 50% din dobanda de baza aplicata de catre banci. De regula dobanda se calculeaza pe an iar 2 procente despre care vorbeste Curtea de Justitie a U.E este depasita de aproape TOATE CONTRACTELE SEMNATE IN ROMANIA CU BANCILE!!

 

Exemple prin care instanta in mod DEFINITIV A ANULAT DOBANDA PENALIZATOARE-

Ora estimata: 09:00
Complet: C9-APEL
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de Raiffeisen Bank SA. Admite apelul formulat de reclamanţi-apelanţi. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Constată caracterul abuziv şi drept urmare nulitatea absolută a clauzei de la art. 6.2 (comision de administrare) art. 4.11 ( privind dobânda penalizatoare) din contractul de credit nr. RM05644758492 din 27.02.2008. Dispune restituirea sumelor achitate în baza clauzelor constatate ca abuzive. Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică , azi.

Decizia in cauzele reunite prin care dobanda penalizatoare poate fi considerata abuziva in anumite conditii o puteti citi – Decizia in integralitate AICI-

Luam exemplul celor care sunt executati silit, dobanzile lor cresc exponential in ciuda oug 52/2016, atunci daca dobanda penalizatoare ar fi eradicata din contractul de credit in mod clar si excutarea silita ar putea fi cu MULT redus!!

Aplicabila este si pentru situatia celor care dau in plata, in conditiile in care in momentul in care se dispune repunerea in situatia anterioara inseamna ca si dobanda penalizatoare s-ar aplica, ori daca ar fi anulata aceasta dobanda nu ar mai putea fi aplicata!!

Ce este dobanda penalizatoare? Plecam de la dobanda de baza este de fapt plata pentru lipsa banilor iar dobanda penalizatoare este dobanda pentru lipsa banilor peste termenul de scadenta, insa aceasta dobada trebuie sa fie echitabila, altfel este considerata ABUZIVA!

Sunteti in executare silita? Aveti dobanda penalizatoare adaugata la ratele restante?Puteti verifica daca dobanda penalizatoare este abuziva- completati formularul de mai jos!