Recuperare Creante Comerciale-Ordonanta De Plata Metoda Recuperare Creante Debitori

Recuperarea Debitelor Restante-Ordonanta De Plata – Metoda Rapida De Recuperare A Debitelor Restante

Recuperare Creante Comerciale  in 3 pasi simpli – Ordonanta de plata – puteti recupera banii de la partenerii comerciali care nu respecta plata facturilor si serviciilor.

Cui se adreseaza procedura de ordonanta de plata?

Daca aveti o datorie pe care trebuie sa o recuperati ce deriva spre exemplu dintr-un contract de prestari servicii pentru care s-a emis si factura, atunci procedura ordonantei de plata se aplica exact pentru situatia dvs.

Astfel, procedura se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Important de retinut este ca procedura se aplica inclusiv in cazul autoritatilor contractante.

Ce trebuie sa faca creditorul inainte de a apela la instanta de judecata pentru Recuperarea de Creante Comerciale?

In primul rand Creditorul care vrea sa porneasca aceasta procedura, rebuie sa comunice prin EXECUTOR o somatie de plata –

Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Dupa expirarea termenului de 15 zile, daca debitorul nu plateste, creditorul poate introduce cererea privind ordonanţa de plată la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

Ce date trebuie sa cuprinda cererea de chemare in judecata/ordonanta de plata?

Cererea privind ordonanţa de plată va cuprinde:

a) numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului;

b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, dacă sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar;

c) suma ce reprezintă obiectul creanţei, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiei de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei;

d) suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;

e) semnătura creditorului.

PONT JURIDIC- Nu uitati – la cererea de chemare in judecata se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia.

Dovada comunicării somaţiei prevăzute la art. 1.015 alin. (1) se va ataşa cererii sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.

Intarzierea in plata debitelor restante, poate duce la obligarea paratului la plata de daune interese!!

Creditorul poate pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligaţiilor de către debitor.

Creanta poate fi contestata de catre debitor, astfel incat trebuie sa

Contestarea creanţei (1) Dacă debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă contestaţia este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor.

În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, instanţa va respinge cererea creditorului prin încheiere.

De aceea este important sa aveti apararile facute de catre un avocat specializat in Recuperare Creante Comerciale altfel ordonanta de plata va poate fi respinsa.

(2) Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele prevăzute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanţa va respinge cererea creditorului privind ordonanţa de plată prin încheiere.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.

Articolul 1.022 Emiterea ordonanţei

(1) În cazul în care instanţa, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum şi a declaraţiilor părţilor, constată că pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite o ordonanţă de plată, în care se precizează suma şi termenul de plată.

(2) Dacă instanţa, examinând probele cauzei, constată că numai o parte dintre pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite ordonanţa de plată numai pentru această parte, stabilind şi termenul de plată.

În acest caz, creditorul poate formula cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun pentru a obţine obligarea debitorului la plata restului datoriei. (3) Termenul de plată prevăzut la alin. (1) şi (2) nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile de la data comunicării ordonanţei. Judecătorul nu va putea stabili alt termen de plată, decât dacă părţile se înţeleg în acest sens.

Astfel, afam de la leguitor, ca avem posibilitatea ca intr-un termen de maxim pana la 30 de zile sa recuperam creantele clare si certe ce deriva din contracte.

Atentie,intodeauna redactati contractele de colaborare numai cu un avocat de comercial , specializat in Recuperare Creante Comerciale

Solicitati o consultanta cu un avocat specializat in drept comercial? Click Aici.

 

Executat Silit Serraghis Loan Management Ltd-Debitorul Anuleaza Executarea Silita-Poprire

Recuperatorul Serraghis Loan Management Ltd Executa Silit Debitorul In Mod Ilegal

Executat Silit Serraghis Loan Management Ltd si supriza prin care debitorul ramane cu banii in buzunar anuland executarea silita abuziva.

Astfel prin anularea in integralitate a executarii silite incepute, instanta de judecata stabileste si intoarcerea executarii silite respectiv, restituirea integrala a tuturor sumelor incasate prin procedura executionala a popriri.

Instanta anuleaza executarea silita pornita ilegal de catre Serraghis Loan Management Ltd considerand actele de executare ca fiind efectuate ilegal.

Daca verificati de esenta site-ul ANPC o sa observati ca sub o falsa aparenta de legalitate, prin prisma OUG 52/2016, recuperatorul de creante savarseste abuzuri cu privire la creantele pe care le pune in execcutare.

De multe ori actele de executare silita ale recuperatorilor au fost anulate de catre instantele de judecata.

Important este sa nu va pierdeti dreptul de a formula contestatia la executare-

PONT JURIDIC – Nu lasati ca peste actele de executare sa treaca peste 15 zile, este critic sa va prezentati la avocat cu ele in acest interval pentru a avea cele mai mari sanse de anulare a executarii silite in mod integral, ca in cazul de fata.

Executarea silita prin poprire sau prin alte forme mai agresive cum ar fi imobiliara, poate fi anulata.

 

Executat Silit Serraghis Loan Management Ltd

                          Executat Silit Serraghis Loan Management Ltd

 

Solutia instantei de judecata

Ora estimata: 8:30
Complet: Complet 21
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare.

Anulează actele de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 3623/2018 al BEJA Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman.

Admite cererea de întoarcere a executării şi obligă intimata să plătească contestatoarei sumele reţinute prin poprire în dosarul execuţional nr. 3623/2018 al BEJA Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman.

Obligă intimata să plătească contestatoarei suma de 3160, 65 lei cu titlu de cheltuieli de judecată formată din suma de 3000 lei reprezentând onorariu avocaţial, redus şi suma de 160, 65 lei reprezentând costul fotocopierii dosarului execuţional.

Dispune restituirea către contestatoare, la rămânerea definitivă a hotărârii, a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1300 lei, achitată prin chitanţa nr. 48869/01.10.2018.

Nu uitati ca atunci cand sunteti executat silit Serraghis loan Management sau in principal de orice tip de recuperator de creante, aveti dreptul sa formulati contestatie la executare pentru a verifica legalitatea actelor ce va impovareaza, va blocheaza conturile si fara instanta de judecata abuzul nu inceteaza.

Programati o consultanta cu un avocat specializat in executare silita – AICI.

 

De asemenea puteti completa si formularul de mai jos iar solicitarea dvs. va ajunge la un avocat specializat in executare silita!

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

Stingere Datorie Banca Prin Transmiterea Dreptului De Proprietate-Dare In Plata-Credit Europe Ipotecar Ifn Dare In Plata

Credit Europe Ipotecar Ifn Obligata Sa PREIA Imobilul Debitorului Dupa Ce Pierde Definitiv Contestatia La Notificarea De Dare In Plata Dar Si Procesul Pe Remiterea De Datorie Si Transfer De Proprietate

Stingere Datorie Banca Prin Transmiterea Dreptului De Proprietate – Aceasta procedura se poate deschide dupa momentul de la care contestatia la notificarea de dare in plata, ramane definitiva si instanta constata de fapt ca sunt indeplinite toate conditiile inclusiv, impreviziunea. 

Notificarea de dare in plata este procedura prin care debitorul instiinteaza banca sau ifn-ul despre intentia de a stinge debitul si de a trece in patrimoniul bancii, de esenta, imobilul adus cu titlu de garantie, vedeti ghidul de dare in plata.

Se nasc multe intrebari cand vine vorba despre notificarea de dare in plata  , inclusiv daca pot sa fac o notificare de dare in plata de doua ori sau Ce Fac Daca S-a Admis Contestatia Bancii? fiindca procedura darii in plata este intr-un punct in care accentul este pus pe impreviziunea contractuala.

Darea in plata inseamna de fapt sansa de a o lua de la zero, de a putea sterge datoriile si de a inchide o pagina urata din istoria personala a unui debitor care a incercat sa faca “banking” corect cu o banca insa aceasta a abuzat de puterea dominanta.

Stergere De Datorie Notificare Dare In Plata-Credit Europe Bank NV Si Darea In Plata-Notificare Mentinuta De Catre Instanta De Fond

Nu uitati, atunci cand depuneti notificarea de dare in plata, executorul este obligat sa suspende orice executare silita pornita.

Daca acesta refuza sa dea curs notificarii de dare in plata si sa suspende executarea silita, puteti formula contestatie la executare.

 

Stingere Datorie Banca Prin Transmiterea Dreptului De ProprietateStingere Datorie Banca Prin Transmiterea Dreptului De Proprietate

Solutia instantei dupa ce notificarea de dare in plata a ramas definitiva iar notificarea de dare in plata a fost mentinuta de catre instanta de judecata impotriva Credit Europe Ipotecar Ifn .

Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 1
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a C. E. I. IFN SA, ca neintemeiata.

Admite cererea formulată de reclamantul in contradictoriu cu parata.

Constată stingerea obligaţiilor născute din contractul de facilitate de credit şi de garanţie nr.104270/19.02.2008 încheiat de reclamantul cu Credit Europe Ipotecar Ifn .

Dispune transmiterea către pârâtă a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în ****, având număr cadastral ***, înscris în Cartea Funciară nr.*** ( nr. CF vechi ****).

Solutia indica clar ca nu doar stergerea a operat dar si transferul de proprietate.

ATENTIE- Pont juridic – In cazul in care ati ramas cu notificarea de dare in plata definitiva, adica i s-a respins definitiv bancii posibilitatea de a o contesta, in dosarul de transfer de proprietate sau de stingere a datoriei reziduale, NU TREBUIE SA MAI FACETI DOVADA IMPREVIZIUNII.

Legea da posibilitatea bancii sau ifn-ului Credit Europe Ipotecar Ifn si nu numai, sa conteste neindeplinirea acestor conditii DOAR in procedura de contestatie la notificare de dare in plata.

 

Sunteti intr-un litigiu de dare in plata sau o problema juridica legata de banca? Programati imediat o consultanta cu un avocat specializat in litigii bancare.

Puteti sa completati si formularul de mai jos pentru ca informatiile sa ajunga direct la un avocat specializat in dare in plata.

Raiffeisen Bank Cesiune Ilegala De Contracte Catre RI Eastern European Finance BV (RIEEF)Recuperare Dobanzi Contractuale

Raiffeisen Bank Cesiuni Ilegale De Contracte  Catre RI Eastern European Finance BV-Dobanzi Externalizate In Mod Ilegal – Recuperati-va dobanzile platite in afara tarii.

Raiffeisen Bank Cesiune Ilegala Contracte RI Eastern European Finance BV – Dobanzile Externalizate De Catre Raiffeisen Bank Pot Fi Cerute Spre Restituire Exact Ca In Cazul Bancpost Si Efg New Europe Funding II BV Si Erb New Europe Funding II BV .

Cand ne referim la cazul Raiffeisen Bank si cesiunea ilegala de credite observam ca si in cazul Bancpost, ANPC a sancţionat banca pentru creditele cesionate ilegal în Olanda, dobanzile externalizate ce in mod normal in urma unui proces in instanta, banca ar urma sa le  restituie toate dobanzile platite de catre debitorii ce au platit in afara tarii catre firmele de recuperare ilegale, sume care ar depăşi 300 de milioane de euro.

Bancpost, controlată de EFG Eurobank, a cesionat credite către EFG New Europe Funding II B.V. (ulterior ERB New Europe Funding II B.V.), deţinută, la rândul ei, de o societate cu răspundere limitată – EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.), care face parte din EFG Eurobank Ergasias.

Cesionarea creditelor aflate în portofoliul EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) către Eurobank Ergasias S.A. Grecia a fost considerata ca fiind ILEGALA!

O alta banca ce pana acum nu a iesit in evidenta cu cesiunile de creanta ILEGALE  este deconspirata-Raiffeisen Bank Cesiune Ilegala Contracte RI Eastern European Finance

Raiffeisen Bank se pare ca a cesionat credite/portofolii impresionante catre   Eastern European Finance BV, controlata de esenta de catre Raiffeisen International Betailigungs AG.

Raiffeisen Bank Cesiune Ilegala Contracte RI Eastern European Finance BV – Lucru similar ca in cazul celor de la Bancpost

Entitatile (in special din Olanda) locurile unde au fost externlizate dobanzile de catre majoritatea institutiilor bancare cu probleme (Otp BANK, BANCPOST, CREDIT EUROPE BANK si Raiffeisen Bank), sunt considerate paradisuri fiscale de catre acest entitati fapt pentru care au gasit acest mecanism prin care sa insele de fapt, vigilenta autoritatilor din Romania.

Acest lucru a insemnat in cele din urma, ca prin ilegala percepere a dobanzilor de catre entitati ce nu aveau acest drept, debitorii, acum in urma raspunsurilor primite de la entitatile din Olanda, pot solicita restituirea dobanzilor platite dupa momentul cesiunii lor catre  Raiffeisen International Betailigungs AG.

De asemenea instantele de judecata au inghetat cursul EURO la contractele Raiffeisen Bank la un nivel de 3,72 Lei, ceea ce inseamna ca au constatat ca acele clauze contractuale reprezentau clauze ABUZIVE.

Sa nu uitam cate abuzuri au fost savarsite de catre Raiffeisen Bank prin punerea in executare silita abuziva a contractelor de credit ce ulterior au fost anulate de catre instantele de judecata.

Raiffeisen Bank a comis abuzuri si cand a venit vorba de creditele Prima Casa, astfel incat instantele de judecata au anulat executarile silite pornite pe Prima Casa.

Ce au de facut clientii Raiffeisen care au fost cesionati catre  Raiffeisen International Betailigungs AG implicit RI Eastern European Finance BV?

Raiffeisen Bank Cesiune Ilegala Contracte RI Eastern European Finance BV

Creditele aflate in desfasurare cesionate catre alte institutii decat banci sau ifn-uri nu sunt purtatoare de dobanzi bancare contractuale!

Creditul dvs. a fost cesionat catre recuperatorii de creante?

Puteti anula toate dobanzile platite catre aceste institutii avand in vedere ca nu puteau sa va perceapa dobanzi contractuale fiindca institutia catre care au fost cesionate creditele era un veritabil SRL Olandez, fara sa aiba aceasta posibilitate.

Este ilegala cesiunea de credite catre firme din afara tarii care nu sunt banci sau ifn-uri?

Este ILEGALA INCASAREA DOBANZII ,astfel, trebuie inteleasa diferenta clara intre cesiunea de creanta si cesiunea de credite.

Daca cesiunea se face cu privire la suma si nu la credit iar ea este cedata catre o firma din afara tarii ce nu este decat un simplu SRL si catre o banca, atunci asa cum am explicat DOBANZILE SUNT INTERZISE.

Condiţiile cesiunii de contract Art.1315 NCC permite cesiunea drepturilor şi obligaţiilor deţinute de una dintre părţi (cedent) către un terţ faţă de momentul formării contractului (cesionar), terţul devenind astfel parte în contract şi urmând a avea o relaţie contractuală cu co-contractantul iniţial (contractantul cedat).

Condiţiile de bază ale cesiunii contractului sunt ca (1) prestaţiile să nu fi fost încă integral executate şi (2) contractantul cedat să consimtă la cesiunea contractului.

Cesiunea de creanta, a sumei de bani efective art 1556 Cod Civil  (1) Cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ.

 

Stabiliti o programare cu un avocat specializat in litigii bancare Aici!

Completati formularul de mai jos daca ati avut creditul externalizat sau vandut catre alta institutie de recuperare creante!

Vedeti mai jos cazul Bancpost de cesiune ilegala de credite.

Bancpost Obligata Sa Restituie Dobanda Contractuala Pentru Creditele Externalizate Catre EFG New Europe Funding II B.V – Dobanda Platita In Olanda Este Ilegala Chiar Daca A Fost Cesionata De Catre Ergasias Bank-Avocat Cuculis

De asemenea puteti vedea mai jos si cum au fost externalizata dobanda si in alte cazuri altele decat Raiffeisen Bank Cesiune Ilegala Contracte RI Eastern European Finance BV

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Decizii Impunere Abuzive Anaf Cass-Cas-Impozit Pe Venit Sunt Neconstitutionale-Contestatie Decizie Impunere 2012-2013-2014-2015-2016-2017

Emiterea Deciziilor De Impunere Ale Anaf Este Abuziva Si Neconstitutionala

Decizii Impunere Abuzive – Anaf Emite ABUZIV Mii De Decizii De Impunere Pentru Anii 2013-2017 Pentru Plata Cass-Cas Si Impozitul Pe Venit

Decizii Impunere Abuzive Anaf – Anaf Incalca Principii Fundamentale Ale Fiscalitatii Ce Pot Conduce Catre Anularea Decizii De Impunere

Abuzul De Drept Savarsit De Catre Anaf Prin Emiterea Deciziilor De Impunere Poate Fi Contestat In Instanta

Deciziile De Impunere Ale Anaf Incalca Constitutia si prin contestarea lor se poate invoca si neconstitutionalitatea prevederilor fiscale.

 

Decizii Impunere Abuzive Anaf

Aflati cum puteti sa contestati deciziile de impunere ale ANAF pentru stabilirea si plata  Cass-Cas-Impozitului Pe Venit

Vom incepe cu prezentarea faptului ca deciziile sunt a) abuzive, mai apoi ilegale si intr-un final neconstitutionale!

a) ANAF a incalcat principiile fiscalitatii si a emis Decizii Impunere Abuzive Anaf –

Decizii Impunere Abuzive Anaf –

Ce norme incalca ANAF prin emiterea acestor decizii de impunere la o distanta de 5 ani de la momentul nasterii dreptului statului de a emite deciziile?

Codul de procedura fiscala ne vorbeste despre principiul legalitatii si principiul bunei credinte, ambele regasite in insasi codul de procedura fiscala , articolul 4 si 12.

Ce spune principiul legalitatii ?

ART. 4 Principiul legalității

(1) Creanțele fiscale și obligațiile corespunzătoare ale contribuabilului/plătitorului sunt cele prevăzute de lege.

(2) Procedura de administrare a creanțelor fiscale se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legii.

Organul fiscal are obligația de a asigura respectarea dispozițiilor legale privind realizarea drepturilor și obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau ale altor persoane implicate în procedură.

In conditiile date, consideram ca realizarea drepturilor contribuabililor nu a fost realizata in raport de obligatiile pe care ANAF le-a avut.

Dreptul efectiv al ANAF pentru emiterea deciziilor de impunere, spre exemplu pentru anul 2012, s-a nascut la momentul lui 2013 cand acel contribibuabil si-a depus pana la 31 martie 2013 decizia DEFINITIVA de impunere, ori daca observam dispozitiile de la art. 95 Cod Procedura Fiscala

 • “(2) Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta stabilește sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale ori a unei verificări a situației fiscale personale, efectuate în condițiile legii.

Astfel, codul de procedura civila NU stabileste un termen ci lasa la limita unui termen rezonabil, emiterea deciziilor de impunere!

Astfel, principiul legalitatii este calcat in picioare ca prim principiu al fiscalitatii de catre ANAF prin emiterea acestor decizii la o distanta de 5 ani.

Nu te lasa vaduvit si verifica ce poti face cu un avocat specializat in drept fiscal.

Anaf incalca principiul bunei credinte –

ART. 12 Buna-credință

(1) Relațiile dintre contribuabil/plătitor și organul fiscal trebuie să fie fundamentate pe bună-credință.

(2) Contribuabilul/Plătitorul trebuie să își îndeplinească obligațiile și să își exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege și să declare corect datele și informațiile privitoare la obligațiile fiscale datorate.

(3) Organul fiscal trebuie să respecte drepturile contribuabilului/plătitorului în fiecare procedură de administrare a creanțelor fiscale aflată în derulare.

(4) Buna-credință a contribuabililor se prezumă până când organul fiscal dovedește contrariul.

Nu putem discuta de buna credinta in conditiile date, 5 ani de acumulare de datorii puse in sarcina debitorilor peste noapte.

Lipsa bunei credinte duce la incalcarea celui de-al doilea principiul de fiscalitate.

 

Anaf a incalcat principiul predictibilitatii fiscale  stabilit de catre ICCJ-

(Decizia nr. 75 din 16 ianuarie 2015 pronunţată în recurs de Secţia de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că principiul predictibilităţii fiscale este principiul care se referă la certitudinea impunerii şi presupune elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite. 

Simplu de vazut ca de esenta acest principiu prin care contribuabilul ar trebui sa-si cunoasca termenele dar si sa aibe o predictibilitate efectiva asupra intinderii obligatiilor a fost din nou, calcat in picioare de catre ANAF.

Anaf a incalcat principiul proportionalitatii fiscale stabilit prin practica extinsa in toata Uniunea Europeana- Decizii Impunere Abuzive Anaf

O speţă de referinţă prin profunzimea şi amplitudinea analizei este cea care a făcut obiectul cauzei C 286/94 Garage Molenheide BVBA v. Belgian State.

Reclamantul Garage Molenheide BVBA solicita instanţei să constate că măsura impusă de legislaţia belgiană prin care se permitea autorităţilor fiscale să refuze rambursarea unui sold negativ de TVA sau preluarea în deconturile ulterioare, în condiţiile în care respectiva persoană impozabilă figura cu debite fiscale contestate sau aflate în procedură contencioasă (această sumă fiind reţinută de autorităţi ca măsură asigurătorie), încalcă principiul proporţionalităţii.

Astfel, acelasi lucru este aplicabil si in spetele din Romania.

Prin faptul ca Anaf nu are un termen de emitere a deciziilor ci este tinut doar de catre termenul de prescriptie, pe care apropo, si-l dubleaza prin practica de a emite deciziile la un interval de 5 ani de zile, infrange astfel principiul proportionalitatii . Decizii Impunere Abuzive Anaf

Mai pe scurt, chiar daca legea iti permite sa emiti deciziile fara termen, asta nu inseamna ca nu trebuie sa tii cont cel putin de termenele maximale prevazute de catre codul de procedura fiscala, 60 de zile ca in cazul platii datoriilor ce deriva din deciziile de impunere.

Intr-un final, Anaf reuseste sa incalce si acest principiu al proportionalitatii fapt ce duce si el catre o invalidare / anulare a deciziei de impunere emise abuziv.

Principiul proporţionalităţii înseamnă că orice măsură luată de o autoritate publică care afectează drepturile indivizilor trebuie să fie corespunzătoare atingerii unui scop legitim, necesară în vederea atingerii acelui scop şi în acelaşi timp cea mai rezonabilă.

Din păcate, legislaţia românească oferă nenumărate exemple de măsuri administrativ-fiscale care încalcă principiul proporţionalităţii. Multe dintre ele nu vor fi eliminate decât în urma unor bătălii îndelungi în instanţele naţionale şi europene (a se vedea cazul tranzacţiilor imobiliare), altele vor rezista şi li se vor adăuga altele noi.

b) Anaf a savarsit un ABUZ DE DREPT

Emiterea de Decizii Impunere Abuzive Anaf nu se opreste aici, ci din contra se agraveaza –

Anaf a facut un veritabil ABUZ DE DREPT prin care a dus catre emiterea deciziilor la un interval de 5 ani de zile de la nasterea dreptului ANAF de a face asta si implicit profitand de lipsa oricarui termen de emitere reglementat fiscal in codul de procedura civila a ignorat orice termen rezonabil de rezolvare a problemelor referitoare la deciziile de impunere.

Ce inseamna abuzul de drept? 

În esenţă, exercitarea unui drept va fi considerată abuzivă atunci când dreptul nu este utilizat în vederea realizării finalităţii sale, ci cu intenţia de a vătăma o altă persoană sau contrar bunei-credinţe.

Deja am stabilit in randurile de mai sus ca ANAF a actionat in contra bunei credinte.

Astfel, abuzul de drept este de natura sa infranga principiul legalitatii emiterii acelor decizii de impunere si motivand de esenta PREJUDICIUL adus contribuabilului prin aplicarea abuzului de drept de catre organele fiscale, instanta poate sa dispuna pe nulitate relativa, anularea deciziilor de impunere.

ATENTIE – Toate deciziile emise de catre ANAF sunt posibil nule absolut (neconstitutionale)  pentru lipsa semnaturii.

Desigur ca aceasta chestiune va ridica multi ochi din pamat si va ridica de asemenea multe semne de intrebare. Adica cum? este posibil ca TOATE deciziile emise de catre Anaf sa fie nule ?

Raspunsul este DA, fiindca noi SCA Cuculis&Asociatii am reusit sa sesizam CCR cu privire la art. 46 din codul de procedura fiscala – COD PROCEDURĂ FISCALĂ art.46 alin.6, LEGEA nr.207/2015 art.46 alin.6 , prin care am invocat exceptia de neconstitutionalitate asupra faptului ca deciziile NU SUNT SEMNATE.

Dosarul inregistrat pe rolul Curtii Constitutionale este 2754D/2017 reclamant Vasilovici Iulian.

Consecinta ar fi una devastatoare fiindca ANAF prin abuzurile si ilegalitatile savarsite, emitand deciziile de impunere la 5 ani de zile de la nasterea dreptului de a face acest lucru, daca CCR se va propunta favorabil sau:

 • daca instantele vor anula deciziile pe considerentele de mai sus, atunci SUMELE VOR FI PRESCRISE si ANAF nu va mai putea sa le recupereze niciodata, asta inseamna ca debitorii SCAPA DE ORICE OBLIGATIE FISCALA. Decizii Impunere Abuzive Anaf

c) Deciziile de impunere emise de catre ANAF sunt NECONSTITUTIONALE!

Ultimul punct pe care l-am promis se refera la faptul ca  deciziile  Anaf au o profunda tenta NECONSTITUTIONALA!

De ce si cum se pot ataca acele Decizii Impunere Abuzive Anaf emise pentru 2012-2017 ?

Textul de lege NU PREVEDE un termen PREVIZIBIL si CLAR pentru emiterea deciziilor de impunere – De asemenea textul de lege incalca principiul egalitatii in fata legii si termenul rezonabil al unui act administrativ

Destule exemple prin care am anulat deciziile ANAF-

ART. 95 Decizia de impunere

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent.

(2) Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta stabilește sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale ori a unei verificări a situației fiscale personale, efectuate în condițiile legii.

(3) Decizia de impunere se emite, dacă este necesar, și în cazul în care nu s-a emis decizie referitoare la baza de impozitare potrivit art. 99.

(4) Declarația de impunere întocmită potrivit art. 102 alin. (2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia.

(5) în situația în care legea nu prevede obligația de calculare a impozitului, declarația de impunere este asimilată unei decizii referitoare la baza de impozitare.

(6) Decizia de impunere și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii constituie și înștiințări de plată, de la data comunicării acestora, în condițiile în care se stabilesc sume de plată.

Dupa ce ati lecturat textul de legel in integralitatea lui si anume art. 95 ce reglementeaza DECIZIA DE IMPUNERE, observati ca leguitorul in economia textului, NU  a prevazut niciun fel de termen in care ANAF ar fi trebuit sa emita aceste decizii.

De asemenea, observam ca atunci cand vine vorba despre OBLIGATIILE contribuabilului, acesta este OBLIGAT sa plateasca in 60 de zile, darile catre stat conform deciziei de impunere.

Concluzionam ca legea trebuie sa fie egala pentru toti, trebuie sa fie previzibila, clara si rezonabila, ori in contextul actual toate cele 4 principii FUNDAMENTALE sunt incalcate- Decizii Impunere Abuzive Anaf si cum le contestam.

Contribuabilul este obligat sa se conformeze obligatiilor intr-un termen dat pe cand ANAF nu are niciun fel de termen de executare.

Sunt incalcate pe rand principii fundamentale insa cel mai important

art. 16 Constitutia Romaniei – Egalitate in fata legii .

Ce au de facut contribuabilii , cum se apara de abuzurile ANAF cei care primesc decizii de acest fel?

Sa le conteste daca se simt nedreptatiti sa invoce TOATE elementele de ilegalitate si de natura abuziva pe care le-am prezentat si poate ca prim aspect, sa invoce exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor referitoare la TERMENUL in care ANAF ar fi putut sa emita aceste decizii referitoare la art. 95 din codul de procedura fiscala in integralitatea lui.

Un ultim aspect –

Nu este corecta abordarea de trimitere a unor decizii vechi de 5 ani fiindca de asemenea prin lasarea LA LIBER a termenului de emitere a deciziilor, implicit se ELUDEAZA termenul de prescriptie de 5 ani reglementat de catre codul de procedura civila, fapt NEPERMIS in legislatia civila.

Puteti stabili o programare cu un avocat specializat in drept fiscal si executare silita fiscala – AICI.

Ati primit o decizie de impunere pentru 2012 – 2017? Completati formularul de mai jos!

 

Dare In Plata OTP Bank-Notificare Dare In Plata Otp Bank Mentinuta De Instanta

Dare In Plata OTP Bank – Impreviziunea Constatata De Catre Instanta Care Respinge Contestatia La Notficarea De Dare In Plata

Dare In Plata OTP Bank – Darea in plata-instrument de reechilibrare contractuala sau de stergere a poverii acumulate prin cresterea de curs, scaderea veniturilor si devalorizarea imobilului contractat.

Probabil, deja dupa 2 ani de zile de aplicare constanta a legii 77-2016 a darii in plata, cu mii de sentinte pronuntate deja elementul de “prima mana” adus in discutie conform deciziei 623/2016 a Curtii Constitutionale il reprezinta de fapt IMPREVIZIUNEA.

Pentru notificare de Dare In Plata OTP Bank am invocat din start elementul imprevizionar.

Darea in plata evident si fara echivoc se aplica si celor executati silit.

De asemenea darea in plata poate fi folosita si ca mijloc de suspendare a popririlor si astfel in raport de decizia ICCJ referitoare la executarea silita si la ridicarea efectelor popririlor executorii executorii sunt obligati astfel sa ridice orice urmarire pe salariu/pensie sau venit in general periodic.

De ce a castigat debitorul dosarul de dare in plata iar dosarul meu a s-a pierdut pe elementul impreviziunii?

Intrebarea este suparatoare si debitorii au simtit diferente de aplicare a legii 77/2016 dar si de aplicare a deciziei 623/2016 a CCR din mai multe motive – incompleta reprezentare in fata instantei a motivelor DE FACTO pentru care debitorii au intrat in executare silita si imposiblitate de plata, nedepunerea suficientelor dovezi cu privire la situatia  SUPRA indatoratoare dar si elemente ce tin de forma notificarii si altele.

Impreviziunea in cazul pe care-l veti vedea mai jos a fost dovedita prin

a) Acte medicale;

b)Demararea executarii silite;

c)Raport de evaluare imobil 2007 / raport de evaluare imobil 2017;

d)Grafic fluctuatie valuta;

e)Scurt istoric scris PERSONAL de catre imprumutat fiindca el este cel mai in masura sa-si cunoasca propria situatia.

Haideti sa vedem solutia de mai jos-

Dare In Plata OTP Bank

                                           Dare In Plata OTP Bank

 

Atentie, daca banca nu a contestat notificarea de dare in plata si ulterior ati deschis un proces pe art. 8 din legea 77/2016 prin care solicitati de esenta transferul imobilului in proprietatea bancii si radierea datoriei NU veti mai avea de ce sa faceti dovada impreviziunii si indeplinirii celorlalte conditii din legea 77/2016.

In momentul de fata sunt peste 6000 de cereri identificabile pe meteria darii in plata inregistrare pe rolul instantelor de judecata din Romania.

Litigiile pe darea in plata trebuiesc gestionate mai riguros decat un dosar pe clauze spre exemplu, fiindca CCR prin mutilarea adusa legii 77/2016 a ingreunat procedura in asa fel incat orice element oricat de banal pare, poate sa faca diferenta intre respingerea contestatiei bancii sau admiterea ei.

Cautati un avocat specializat in litigii bancare si dare in plata? Click aici!

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

Achizitii Publice CNSC-Contestarea Licitatiilor Si Procedura De Atribuire Si Achizitie

Achzitiile Publice Si Procedurile De Solutionare In Fata CNSC

Achizitii Publice CNSC – Soluții la problemele operatorilor economici întalnite in procedurile de achiziție publică

In principal discutam despre un domeniu vast al achizitiilor publice, de aceea este foarte important ca partenerul juridic pe care il alegeti sa fie specializat in asemenea litigii si sa aiba o experienta clara.

– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
– Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Există foarte multe situații în care operatorii economici, mai ales cei nou intrați pe piata, nu dispun de toate resursele necesare pentru a participa la o anumită procedură de achiziție publica.

Cand vine vorba despre Achizitii Publice CNSC din fericire, Legea nr. 98/2016 vine în ajutorul operatorilor economici și pune la dispoziția acestora o serie de instumente care să le vină în ajutor.

O soluție foarte eficientă pentru a putea participa la o anumită procedură de achizitie publică și, de ce nu, pentru a și castiga contractul, este oferită de art. 182 din legea mai sus aminitită care prevede că Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de achiziție publică/acord-cadru, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente intre operatorul economic si terțul/terții respectiv/respectivi.”

Așadar, operatorul economic are șansa de a deveni câștigător, daca face dovada îndeplinirii cerințelor din documentația de atribuire, fie cu propriile resurse, fie apelând la terțe persoane fizice sau juridice.

Să presupunem ca un operator economic nou intrat pe piața are toate resursele necesare pentru a putea participa la o anumită procedură de achiziție publica si, având in vedere raportul calitate-preț al serviciilor/produselor oferite are șanse reale de a câștiga contractul de achiziție publică.

Însa, in documentația de atribuire se prevede faptul că operatorul economic trebuie să facă dovada existenței unui nivel corespunzător de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut.

În acest caz, operatorul economic se află in situația în care are toate resursele necesare pentru a câștiga contractul de achiziție publică, însa, fiind nou intrat pe piață, nu are experiența anterioară necesară pentru a putea formula o ofertă care sa îndeplinească toate condițiile din documentația de atribuire.

În aceasta situație, operatorul economic poate demonstra cerința cu privire la experiența anterioara prin invocarea susținerii acordate de unul sau mai mulți terți.

Cu alte cuvinte, experiența anterioara a terțului/terților susținători este suficienta, chiar dacă experiența operatorului economic este zero, pentru a depune o ofertă care sa îndeplinească toate condițiile din documentația de atribuire, inclusiv condiția cu privire la experiența anterioară.

Foarte important pentru Achizitii Publice CNSC de reținut este faptul că, terțul/terții susținători nu trebuie să se încadreze în vreunul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

În acest caz, potrivit art. 183 alin. (2), autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul/terții susținători.

Sunteti persoana juridica si intentionati sa participati la o licitatie publica sau ati participat si vreti sa contestati rezultatul ori alta societate a contestat rezultatul? Programati o consultanta cu un avocat specializat in achizitii publice AICI!

 

Av.Drd. Cuculis A.

avocat@indrumari-juridice.eu

Tel:031.412.48.88

Consultanta licitatii publice! Avocat licitatii publice!

 

Despagubiri Anrp-Cnci Pot Fi Solicitate In Instanta Pana In Noiembrie 2018-Obligarea Anrp Retrocedare Imobile

Obligarea Anrp Si CNCI La Emiterea Titlului De Despagubire Termen Maximal Noiembrie 2018

Despagubiri Anrp-Cnci Atentie –

Cei care au depus dosarele de despagubire CNCI si pana in luna mai 2018 nu au primit tiltu de despagubire din partea ANRP, pot solicita instantei obligarea ANRP la la emiterea deciziei de despagubiri ANRP pana cel tarziu in luna noiembrie 2018, ulterior acestui termen pot formula alt tip de actiune in instanta PE DAUNE!!

Sunt mii de pagubiti ai regimului comunist care si-au obtinut drepturile prin intermediul instantei de judecata obligand astfel CNCI la emiterea de decizii de compensare.

Despre cum se recupereaza despagubiriele de la ANRP  am scris si cu alte ocazii si mai ales ce are de facut un avocat specializat in dosare ANRP pentru a va obtine despagubirile cuvenite.

Despagubirile CNCI pot fi obtinute in instanta.

Desi s-a discutat foarte mult despre ce si cum se poate rezolva problema referitoare la despagubiri ANRP-CNCI de ani de zile sau mai bine zis de 18 ani de zile statul Roman nu a fost capabil sa ii despagubeasca pe toti cei care au fost vicitmele financiare si nu doar a sistemului comunist.

Situatia retrocedării imobilelor preluate de către stat în mod abuziv în perioada regimului comunist se repune pe tapetul actual al problemeor juridice.

Tot ce tinea de despagubiri ANRP  – CNCI si de emiterea titlurilor de despagubiri ANRP ar fi trebuit sa fie emise pana  la data de 20.05.2018 moment la care a expirat termenul acordat de Legea nr. 165/2013 Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor  pentru soluționarea cererilor privind despăgubirile cuvenite persoanelor îndreptățite.

Pentru o mai usoara urmarire a textului ne vom referi la CNCI sau la autoritatea care are obligatia sa emita titlurile, generic, ANRP.

Ce trebuie sa cunoasca o persoana indreptatita la despagubiri ANRP-Cnci cu privire la procedura? Cine o aplica? Unde trebuie sa se adreseze si de ce este important sa nu piarda termenul din noiembrie 2018 dar si ce poate face daca il va pierde?

Astfel formularea unei acțiuni în instanță este o modalitate clara de a obține o soluție într-un termen mult mai scurt asupra cererii privind despăgubirile la care este indreptatita o anumita persoana, în funcție de data înregistrării dosarului administrativ la ANRP.

O parte foarte importanta este faptul ca acțiunea formulată pentru nesoluționarea dosarului de despăgubiri în termenul de 60 de luni este scutită de taxa judiciară de timbru.

Ce termene trebuie sa avem in vedere cu privire la scurgerea termenului de 60 de luni referitor la legea 165/2013 ?

 1. dacă dosarul de despăgubiri a fost înregistrat înainte de data de 20.05.2013, termenul de 60 de luni începe să curgă de data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013.
 2. daca dosarul a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei ulterior datei de 20.05.2013, termenul de 60 de luni va curge de la data înregistrării.

Cat timp mai am la dispozitie pentru a actiona in instanta si pentru a obtine despagubiri ANRP-CNCI ? Ce trebuie sa faca un avocat specializat in retrocedari?

Daca dosarele privind despăgubirile ANRP  înregistrate înainte de data de 20.05.2013, nu au fost soluționate până la data de 20.05.2018, persoanele îndreptățite se pot adresa, în termen de 6 luni, respectiv până la data de 20.11.2018, tribunalului BUCURESTI- 
ATENTIE- DOSARELE SE DESCHID DOAR IN BUCURESTI la TRIBUNAL!!
De asemenea este necesar ca doar un avocat specializat in litigii ANRP sa va sustina cauza fiindca dosarele au o tipicitate anume.
De asemenea trebuie sa fiti atenti si sa faceti distinctia intre chemarea in judecata a ANRP pentru emiterea deciziei de despagubire si CONTESTAREA deciziilor emise de catre ANRP in mod ilegal sau respingerea cererii de despagubire ce poate fi contestata la randul ei in instanta.
Aveti de recuperat despagubiri de la ANRP prin CNCI ? Puteti stabili o programare cu un avocat specializat in litigii ANRP AICI!
COMPLETATI FORMULARUL SI CASTIGATI-VA DREPTURILE LA DESPAGUBIRILE ANRP

Av.Drd. Cuculis A.
avocat@indrumari-juridice.eu
Tel: 031.412.48.88
.

Inghetare Curs CHF La Maxim 2,6 Lei-Piraeus Bank Si Recuperatorul Investcapital Malta Pierd Definitiv-Procese Banci

Decizie Definitiva Bomba – In Cazul Piraeus Bank Si Recuperatorul Investcapital Malta

Inghetare Curs CHF – Curs CHF Inghetat – Ce au castigat debitorii contractului cu Piraeus?

 • Toate clauzele abuzive au fost eliminate din contract – Comision acodare de 1700 Chf, Clauza de dobanda Anulata dar si de cosolidaritate din contract si Curs CHF Inghetat.

Inghetare Curs CHF  – Precedentul va deschide calea si altor debitori si astfel alte instante vor prelua sintagma, inghetarea cursului valutar cu consecinta ca valoarea sa nu fie mai mare de x lei/franc precum in cazul dosarului castigat de catre noi.

Inghetare Curs CHF La Un Maxim De 2,6 Lei – Banca Piraeus Bank Si Recuperatorul De Creante  Investcapital Malta Obligati Sa Primeasca Valoarea Ratelor CHF si Implicit Intregul Credit La O Valoare De Maxim 2,6 Lei / Chf

Decizia este istorica fiindca nu doar ca blocheaza cursul valutar dar aduce un echilibru prestatiilor, nu este nici in contradictie cu principiul nominalismului, cel care a afectat soarta mai multor dosare.

Instanta decide astfel ca pentru un Curs CHF Inghetat este “rezonabila” varianta prin care il lasa sa fluctueze pana la un maxim de 2,6 Lei/CHF.

Desi s-a vehiculat o minuta a curtilor de apel, instante de casatie de altfel, prin care principiul nominalismului ar fi trebuit sa fie primordial la verificarea noi opinam la fel ca si instanta ce a decis DEFINTIIV INGHETAREA DE CURS CHF, ca primordiala este verificarea clauzelor contractuale prin prisma legii 193/2000 a clauzelor de tip ABUZIVE.

Romania Tv vorbeste despre inghetarea cursului  valutar la CHF.

Inghetare Curs CHF – Curs CHF Inghetat la aproape toate bancile cu creditare in CHF –

Alte exemple prin care s-a inghetat cursul valutar sau s-a dispus readaptarea contractului se refera la toate bancile care au vandut in mod insidios valuta CHF in Romania si astfel i-au distrus financiar pe imprumutati-

Sunt sute de decizii de inghetare a cursului valutar, de asemenea tot SCA Cuculis&Asociatii au reusit inghetarea cursului in premiera impotriva bancii Raiffeisen.

De asemenea si banca Transilvania alaturi de recuperatorul Rabon au fost pusi la zid de alte decizii alte instantelor prin care am reusit succesiv inghetarea cursului valutar.

Un alt exemplu de inghetare a cursului valutar se refera la obligarea Bancpost sa inghete cursul valutar, o alta decizie primita de la instante in urma unor dosare initiate de catre SCA Cuculis-

Nici Banca Romaneasca nu a stat departe de inghetarea cursului valutar fiindca instanta intr-un alt dosar instrumentat tot de catre noi a dispus inghetarea cursului valutar.

De asemenea OTP Bank a pierdut zeci de inghetari de curs valutar

Decizia de mai jos este istorica si astfel imprumutatul va plati de fapt creditul la JUMATATE din valoarea lui.

Creditarea in CHF A FOST ILEGALA, din nefericire daca autoritatile nu vor sa faca lumina in cauza CHF sau inghetarii cursului valutar al  EURO singura varianta ramane evident instanta de judecata si rezolvarea situatiilor in dosare individuale. Inghetare Curs CHF posibila in instanta.

La fel este si cazul pentru inghetarea cursului valutar la euro fiindca si acesta a avut o crestere agresiva.

Sa vedem solutia instantei – 

Inghetare Curs CHF

Inghetare Curs CHF

01.10.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: CA CIV II
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate apelurile declarate de Piraeus Bank România SA şi Investcapital Malta. Admite apelul formulat de Nanu Petronela Mirela şi Nanu Sorin, schimbă în parte sentinţa nr. 4731/14.06.2017 a Judecătoriei Galaţi şi, în rejudecare: –constată caracterul abuziv al clauzei contractuale de la art. 3.2 privitoare la variabilitatea ratei dobânzii în funcţie de evoluţia pieţei financiar-bancare şi/sau a costului finanţării gestionării creditului;

constată caracterul abuziv al clauzei contractuale de la art. 12.1, liniuţele a 6-a, a 7-a şi a 8-a privitoare la cazurile de neîndeplinire de către împrumutat/împrumutatul solidar a contractului;

-constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale referitoare la rambursarea ratelor lunare în valută CHF, pe care le anulează;

-dispune ca împrumutul să fie restituit de reclamanţi în RON la cursul BNR a CHF din ziua plăTii, curs care să nu depăSească 20% din valoarea cursului de schimb din data de 18.08.2008, adică să nu depăSească valoarea de 2,6244 RON/CHF;

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate, care nu contravin prezentei decizii. Obligă în solidar intimatele Piraeus Bank România SA şi Investcapital Malta să plătească apelanţilor Nanu Petronela Mirela şi Nanu Sorin cheltuieli de judecată din apel în sumă de 1.780 lei (onorariu avocat). Definitivă. Pronunţarea hotărârii s-a făcut la data de 01.10.2018 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre    01.10.2018

 

Instanta de judecata nu doar ca restituie in patrimoniul imprumutatilor TOATE sumele de bani pe care acestia le-au platit catre Piraeus Bank dar si Investcapital Malta, dar dispune si inghetarea cursului valutar.

S-a pus in discutie teoria nominalismului monetar insa iarasi trebuie sa avem in vedere faptul ca nu toate instantele din tara gandesc la fel, desi curtile de apel au aceasta viziune.

Sa nu uitam ca majoritatea litigiilor pleaca la fond in judecatorie si mai apoi ajung in apel in Tribunal prin urmare practica in casatie este lipsita de relevanta in acest segment.

Inghetarea cursului valutar nu este un “moft” este o necesitate, este un mod normal de viata financiara si miscare pe care deja au facut-o de multa vreme alte state fost sovietice.

Daca la noi nu s-a putut legislativ vorbind, atunci in instanta , dreptatea trebuie sa primeze.

Creditele in euro sau in chf pot fi supuse controlului instantei in vederea inghetarii cursului valutar.

Aveti astfel dreptul de a bloca acel curs valutar ce a facut rata dubla sau tripla.

Banii pe care bancile i-au incasat sunt ilegali daca se constata ca respectiva clauza de risc valutar este una abuziva.

 

Doriti o programare la un avocat specializat in litigii bancare si pe inghetarea cursului valutar euro sau chf? Click aici.

Pentru a va face cunoscuta problema unui avocat specializat in litigii cu banca puteti completa si formularul de mai jos.

 

 

Executat Silit De Secapital Si Raiffeisen-Anulare Somatie Imobiliara In Contestatia La Executare

Secapital Si Raiffeisen Pierd O Contestatie La Executare Silita Pe Care Debitoru A Formulat-o Impotriva Executarii Silite Imobiliare

O noua executare silita importanta anulata. Instanta le ia de sub nas recuperatorilor de la Secapital SaRL imobilul pe care voiau sa-l execute silit.

Executat Silit De Secapital adica de recuperatorul de creanta ce este reprezentat in Romania de catre Kruk Romania SRL un alt recuperator ilegal.

Atentie- mii de debitori raman si cad prada recuperatorilor de creante, bancilor, ifn-urilor sau oricaror alti creditori tocmai ca nu stiu sa isi faca apararea si pierd termenele de contestatie la executare!

Executat Silit De Secapital

Executat Silit De Secapital

 

Ora estimata: 09:00
Complet: C 2
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contesta?ia la executare formulată de contestatoarea Boancă Loredana-Florentina în contradictoriu cu intima?ii Secapital Sarl si Raiffeisen Bank S.A.

Anulează somatia imobiliară emisă în data de 01.08.2017 în dosarul de executare nr. 56/2016 aflat pe rolul BEJ Cojocaru Bogdan Mihai. Obligă intimatul Secapital Sarl la plata către BEJ Cojocaru Bogdan Mihai a sumei de 273,70 lei reprezentând contravaloarea fotocopierii dosarului de executare. Respinge cererea de suspendare formulată de contestatoare ca rămasă fără obiect. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1050 lei către contestatoare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Judecătoria Alexandria. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 17.09.2018.
Document: Hotarâre  1646/2018  17.09.2018

executat de secapital

executat de secapital

Astfel daca debitorii nu ar fi formulat contestatie la executare casa lor ar fi fost vanduta in mod ILEGAL de catre recuperatorul de creante Secapital.

Art. 834 cod procedura civila – 

Declanşarea procedurii de vânzare

(1) Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte datoria, executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare.

(2) În cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului, procedura de vânzare prin licitaţie publică se va îndeplini pentru fiecare bun în parte.

Astfel, observati ca doar 15 zile aveti la dispozitie de la data de la care primiti SOMATIA IMOBILIARA prin care sunteti  Executat Silit De Secapital (in cazul nostru), astfel incat timpul este scurt si daca nu va protejati drepturile puteti ajunge sa va pierdeti casa, desi executare silita este ilegala.

Prin anularea executarii silite, asa cum a procedat instanta in cazul acesta, s-a constatat de fapt ca actele emise si care ar fi putut produce efecte, de catre executorul judecatoresc, au fost efectuate ilegal.

Ce aveti de facut daca primiti o somatie pe care scrie SOMATIE IMOBILIARA DE 15 ZILE si sunteti Executat Silit De Secapital sau alt recuperator?

ATENTIE – Formulati imediat contestatia la executare ! – Dupa primirea somatiei imobiliare, urmatorul pas este ca imobilul sa va fie EVALUAT si apoi VANDUT la licitatie publica dupa ce se emite publicatia de vanzare.

De asemenea TOATE rapoartele de evaluare efectuate in cadrul executarilor silite de catre membri ANEVAR SUNT ILEGALE si le puteti contesta si anula integral executarea silita.

Nu pierdeti de fapt termenul prin care puteti sa scapati de orice neregularitate in cadrul unui dosar executional si de altfel sa supuneti analizei instantei de judecata dosarul de executare silita.

Tocmai, ca acest recuperator de creante  Secapital SaRL  este ilegal, puteti sa anulati executarile silite.

Nu uitati nici de decizia 19/2018 si nici de decizia 9/2016, toate invocate corespunzator de catre un avocat specializat in executari silite si sustinute in instanta, pot duce la anularea executarii silite imobiliare.

Secapital reprezentat prin Kruk In Romania, pierde procesele cu debitorii ce actioneaza in judecata.

Diferenta dintre un debitor informat si un debitor neputincios o face de fapt contestatia la executare. Ramaneti cu banii in buzunar si nu lasati firmele de recuperare sa va execute ilegal.

Aveti o problema ce tine de demararea unei executari silite impotriva dvs?

 

Stabiliti o programare cu un avocat specializat in executare silita – aici.

 

 

Premiera Eurobank Ergasias SA Clauze Abuzive-Obligata Sa Restituie Comisioanele Si Dobanda Incasata De Bancpost Executat Silit

Eurobank Ergasias SA Clauze Abuzive Depistate In Contractul Semnat Cu Bancpost Si Cesionat Eurobank Ergasias SA

Eurobank Ergasias SA infranta in instanta –

Instanta obliga Eurobank Ergasias SA sa restituie debitorilor sumele incasate ILEGAL de catre Bancpost dupa ce le declara abuzive.

Practic solutia vizeaza restituirea sumelor de bani prin obligarea celor 3 parate, daca nu o vor respecta vor fi executate silit pentru recuperarea debitelor ce provin din declararea acestor clauze contractuale ca fiind abuzive.

Mana justitiei ajunge si in GRECIA la  Eurobank Ergasias unde instanta stabileste ca si banca din Grecia ce a preluat portofolii intregi din Romania, sa raspunda pentru plata dobanzilor contractuale dar si pentru inserarea unor comisioane pe care instanta le-a declarat abuzive.

Dobanda Contractuala a Bancpost declarata abuziva la fel si comisionul de administrare.

Eurobank Ergasias obligata sa restituie sumele ce deriva din clauzele de dobanda si comision de administrare alaturi de dobanda legala.

De asemenea Euroank Ergasias Sa prin preluarea de active de la Bancpost(cesiunile de creanta) a incalcat legea .

De asemenea toate creditele externalizate catre alte tari inclusiv cesiunile ce au survenit catre Eurobnak Ergasias sunt puse sub semnul intrebarii si exista decizia de reintoarcere a TUTUROR dobanzilor pe care le-ati platit catre aceste paradisuri fiscale astfel Bancpost obligata alaturi de celelalte entitati sa restituie dobanzile platite.

Observati mai jos decizia data de catre Tribunalul Bucuresti, intr-un litigiu in care erau prezenti atat BANCPOST dar si Europe New Funding II BV dar si Eurobank Ergasias.

In aceeasi situatie sunt si cei care de fapt sunt executati silit de catre Bancpost sau Erb New Funding II BV, pot invoca aceleasi aspecte de neregularitate si/sau incepere ilegala a executarii silite.

Instanta dispune astfel ” Dispune obligarea pârâtei Eurobank Ergasias S.A. la restituirea către reclamanţi a sumelor percepute în baza clauzele de la art. 4.1 în ceea ce priveşte posibilitatea pârâtelor de a modifica unilateral dobânda în funcţie de costul surselor de finanţare şi evoluţia dobânzii la creditele ipotecare de pe piaţa bancară din România şi art. 4.11 lit. b privind comisionul de administrare, clauze din Contractul de credit ipotecar nr. HL 15330/04.10.2007, la care se va aplica dobânda legală de la data plăţii şi până la data plăţii efective, sume percepute în baza clauzelor menţionate începând cu data de 27.03.2018″

Eurobank Ergasias SA Clauze Abuzive

                                         Eurobank Ergasias SA Clauze Abuzive

 

Instanta de judecata a pronuntat sentinta prin care  Eurobank Ergasias SA Clauze Abuzive este obigata sa inapoieze sumele de bani pe numele si pe seama Bancpost S.a fiindca este evident ca acesti bani au fost incasati initial de catre banca Bancpost, mai apoi de ilegalul vehicul comercial Europe New Funding II BV si mai apoi de banca “mama” Eurobank Ergasias Sa.

 

Sunte deja peste 500 de litigii deschise pe rolul instantelor de judecata, aproape 70% gestionate de catre noi prin care Eurobank Ergasias este chema in judecata pe tema cesiunilor ilegale despre care puteti citi mai jos dar si in cadrul contestatiilor la executare si pe tema clauzelor abuzive ca in prezentul litigiu.

De asemenea impotriva recuperatorilor de creante ilegali cum ar fi ERB NEW FUNDING II BV au fost obtinute in cadrul contestatiilor INGHETARI DE CURS VALUTAR!

Bancpost Obligata Sa Restituie Dobanda Contractuala Pentru Creditele Externalizate Catre EFG New Europe Funding II B.V – Dobanda Platita In Olanda Este Ilegala Chiar Daca A Fost Cesionata De Catre Ergasias Bank-Avocat Cuculis

 

Daca sunteti in situatia in care creditul dvs. a fost cesionat catre un recuperator de creanta sau catre o entitate din afara tarii ori s-a inceput executare silita impotriva dvs. aveti posibilitatea sa verificati legalitatea acestor aspecte –

Puteti stabili o intrevedere cu un avocat specializat in litigii bancare aici.

De asemenea se poate completa formularul de mai jos.

 

Executat Silit De Eos Credit Funding Dac-Executare Silita Poprire Si Imobiliara Anulata-Avocati Executare Silita

Ce Trebuie Sa Stie Un Debitor Daca Este Executat Silit De Eos Credit Funding Dac

Executat Silit De Eos Credit Funding Dac ? Executarea silita se poatea anula!

Nou dosar de executare silita pornit de catre recuperatorul  Eos Credit Funding Dac anulat in intregime de catre instanta de judecata.

Dosarul de credit a fost cesionat catre recuperatorul de creanta si apoi a fost pus in executare silita, in mod ilegal.

Debitoru s-a trezit Executat Silit De Eos Credit Funding Dac peste noapte si astfel a formulat o contestatie la executare pentru a putea bloca executare silita.

Astfel instanta a constatat ca fiind ilegal inceputa executarea silita si a dispus anularea intregii executari impotriva debitorului.

Aflati totul despre executarea silita si mai ales despre contestatia la executare si faptul ca aceasta este singurul mijloc procedural de anulare a oricarei executari silite pornite ilegal.

Vedeti astfel mai jos solutia instantei de judecata si nu uitati sa nu pierdeti termenul de formulare a contestatiei la executare pentru a verifica legalitatea executarii silite incepute.

Doar un avocat specializat in executari silite va poate spune daca o executare silita poate fi contestata si care sunt efectiv motivele pe care le puteti invoca.

Atentie la ghidul executatului silit 2018, aflati toate modalitatile de contestare a executarii silite. 

Atentie – Recuperatorii de creanta POT FI INVINSI!

 

Executat Silit De Eos Credit Funding Dac

                                         Executat Silit De Eos Credit Funding Dac

 

Mai grav este ca zeci de mii de debitori nu isi cunosc drepturile si astfel ajung sa cada prada recuperatorilor de creante.

Sute de mii de executari silite ilegale pornite si terminate de catre recuperatori dar si de catre banci si astfel se ajunge le abuzuri prin care oameni isi pierd casele si pentru 10000 de lei .

Vedeti mai jos spre exemplu cum Romania si in 2018 sta in pasivitate sta in intuneric si oamenii sunt aruncati din casele lor cu dreptatea in mana, dreptate pe care nu cunosc ca o au.

Nu treceti in baricada victimelor abuzurilor ci luptati pentru dreptatea pe care o aveti si verificati fiecare act de executare silita pe care il primiti in asa fel incat sa vi se faca dreptate printr-o hotarare judecatoreasca.

Dupa cum vedeti si mai sus, executarea silita este anulata pe motivul ILEGALITATII, adica sunteti ilegal executat silit.

Av.Drd. Cuculis A.

avocat@indrumari-juridice.eu

28.08.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C 14 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare. Anuleaza executarea silita si actele de executare intocmite in dosarul de executare nr. 86E/2018 instrumentat de BEJ Constantin, Niculae si Asociatii. Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării ca neîntemeiat. Respinge cererea de suspendare ca rămasă fără obiect. Admite în parte cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată ?i obliga intimata sa plateasca suma de 795, 20 de lei, reprezentând cheltuieli de fotocopiere dosar executare ?i onorariu avocat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea, care se va depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţată astăzi, 28.08.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  9472/2018  28.08.2018

 

Puteti stabili o consultanta cu un avocat specializat in executari silite – AICI.

 

Sunteti in situatia in care sunteti executat silit?

Completati formularul de mai jos.

 

 

Deschiderea Procedurii Insolventei La Cererea Debitorului-Procedura De Lucru In Instanta

Insolventa – Legea 85/2014-Cum Poate Sa-si Deschida Insolventa Debitorul-  La Cererea Debitorului Insolvent Instanta Poate Sa-l Declare Insolvabil-Beneficii Dar Si Riscuri

Deschiderea Procedurii Insolventei – Procedura insolventei, o lege necesara intr-o tara plina de schimbari economice si fiscale, unde partenerii de afaceri incep sa fie tot mai indoielnici dar si climatul conferit de catre stat este total nesigur.

Intrebari precum, ce fac pentru ca nu pot sa platesc factura x, fiindca partenerul y nu si-a achitat obligatiile, sunt auzite des si din pacate din ce in ce mai multe firme ajung sa intre in imposibilitate de plata.

Cel putin pentru moment partea buna este ca atunci cand un debitor isi deschide singur procedura, isi poate alege administratorul de procedura, insa cu schimbarile legislative acest lucru o sa devina imposibil.

Care sunt astfel conditiile in care un debitor, aflat in stare de insolventa, sa-si poata deschide procedura de reorganizare singur? Deschiderea Procedurii Insolventei, solutii.

In primul rand, sa stabilim, ceea ce inseamna insolventa si starea de insolvent –

29. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;

b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

Deschiderea Procedurii Insolventei se poate cere astfel doar daca exista starea de insolventa asa cum este ea indicata mai sus dar atentie – datoria trebuie sa aiba un anumit cuantum –

valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor, […], iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Daca cele 2 conditii de sus sunt indeplinite, adica daca datoria dvs. este de 40000 de lei dar si starea insolventa este de cel putin 60 de zile, atunci se poate formula o cerere la Tribunalul din circumscriptia caruia isi are sediul societatea insolventa si se poate solicita deschiderea procedurii insolventei .

Mai jos am discutat despre modificarile care se pot dovedi a fi nocive pentru mediul de afaceri si despre o efectiva nationalizare a firmelor prin modifcarea legii insolventei.

ATENTIE- Pe langa faptul ca actiunea de deschidere a insolventei trebuie redactata de catre un avocat specializat in insolventa persoanelor juridice asta pentru a evita orice neregularitate a cererii de deschidere a procedurii, vor fi necesare o serie de acte pentru a putea obtine o sentinta favorabila

(1) Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:

a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;

c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;

d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;

e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;

f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;

g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;

h) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;

i) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;

j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;

k) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;

l) o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora;

m) dovada codului unic de înregistrare;

n) dovada notificării organului fiscal competent.

Impreuna cu cererea de chemare in judecata dupa notificarea organului administrativ dar si dupa ce au fost stranse actele de la a la n indicate aici, avocatul specializat in insolvente trebuie sa va depuna cererea la Tribunalul de unde firma dvs. are sediul.

Pot exista beneficii serioase dar si anumite inconveniente atunci cand se opteaza pentru deschiderea procedurii insolventei.

Deschiderea procedurii insolventei in sine va aduce beneficii precum stoparea oricaror executari silite dar si blocarea anumitor penalitati , de asemenea prin promovarea si acceptarea fie de comun acord fie impusa de catre instanta, a unui plan de reorganizare, debitorul insolvent se poate redrasa.

In prezenta trebuie sa avem in vedere ca sunt zeci de mii de cereri de deschidere a procedurii regasite pe portalul instantelor, ceea ce arata un mare interes al debitorilor catre aceasta procedura.

De asemenea deschiderea procedurii insolventei il stigmatizeaza pe debitor, de exeplu acesta nu va mai putea sa ia parte la anumite licitatii publice si de asemenea nu va mai putea sa-si declare starea de insolventa intr-un interval de 5 ani si poate cel mai important de spus este ca planul de reorganizare nu poate depasi 3 ani de zile.

Av.Drd. Cuculis A.

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Aveti o problema de drept comercial sau referitoare la insolventa? Programati aici o intalnire cu un avocat specializat.

 

Puteti completa formularul de mai jos-

 

Ati Fost Cesionat La Recuperatorii De Creante Sau Externalizat?Obtineti Daune Morale Si Materiale-Incalcare Secret Bancar

Cei Cesionati La Recuperatorii De Creante Trebuie Sa Obtina Daune Materiale Si Morale Pentru Ca Atat Banca Dar Si Recuperatorii Au Incalcat Secretul Bancar

Daca ati  Cesionat La Recuperatorii De Creante vedeti mai jos ce prevederi au fost incalcate de catre banci dar si recuperatori pentru a le putea cere plata daunelor materiale dar si morale.

Cu totii stim ca pana in 2016 recuperatorii de creanta NU ERAU REGLEMENTATI legal.

Cesionat La Recuperatorii De Creante

Cesionat La Recuperatorii De Creante

 

Astfel au profitat pe de-o parte BANCILE care au fost primele care au incalcat legea si care trebuiesc trase la raspundere dar si recuperatorii de creanta.

Debitorii, imprumutatii la banci au semnat contractele de credit cu banca, nu cu recuperatorul si nici cu alte entitati situate in paradisuri fiscale.

Cesionat la recuperatorii de creante? actionati actum si revendicati-va drepturile.

Astfel daca ati fost cesionat la recuperatorii de creante, trebuie sa stiti ca vi s-au incalcat drepturile referitoare la datele personale, dar poate cel mai important a fost incalcat secretul bancar.

Haideti sa vedem de fapt ce a fost incalcat prin semnarea acelor contracte de cesiune catre recuperatorii de creante si de ce este ilegal daca ati Fost Cesionat La Recuperatorii De Creante-

Extras din lege [….].

Oug 99/2006 (fosta lege 58/1998) legea ce reglementeaza – institutiile de credit si adecvarea capitalului .

Art. 111. – (1) Instituţia de credit este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor – solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii.

As vrea sa cititi nu bine, ci foarte bine acest text de lege, fiindca este exact ceea ce a incalcat FIECARE BANCA IN PARTE atunci cand v-au cesionat catre recuperatorii de creante.

Continuam cu alin. urmator unde aflam ca – 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituţii de credit sau ale unui client al acesteia.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituţiei de credit.

(2) Informaţii de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii:
a) la solicitarea titularului de cont sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanţilor
legali şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;

b) în cazurile în care instituţia de credit justifică un interes legitim; – interesul legitim in mod clar nu poate fi o cesiune catre un recuperator de creanta, care din punct de vedere legal NU EXISTA!

Mai sunt si alte conditii, insa, nu se incadreaza la niciunul dintre elementele indicate in contractele de cesiune.

Art. 117. – (1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului.

(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se  obligă potrivit contractului încheiat.

Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane, ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.

Banca a incalcat secretul bancar, secret bancar ce era regasit in legi organice si prin care s-a ajuns la o fapta civila delictuala.

Art. 1349 Codul Civil Răspunderea delictuală

(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Plecand de la acest text de lege, o sa insiruim o serie larga de abuzuri la care au fost supusi toti cei care au intrat in executare silita din “mainile” recuperatorilor.

 

Cei care au fost cedati recuperatorilor de creante au suferit pe de-o parte daune de natura materiala dar si daune de natura morala – Astfel prin cesiune recupeartorii de creanta Kruk , Prosperocapital, Intrum Debt Justitia, B2 Kapital si altii au comis abuzuri – 

a) Au amenintat debitorii si i-au sunat in mod repetat de pana la 10 ori pe zi;

b)Au adaugat dobanzi contractuale desi nu ar fi avut acest drept fiindca nu erau nici reglementati si mai mult de atat nu erau nici banci sau ifn-uri pentru a avea dreptul de a adauga dobanda(o forma de camatarie mascata);

c)Prin cesiunea de creanta BANCILE au fost principalele vinovate pentru incalcarea sau mai bine zis calcarea in picioare a secretului bacar, secret bancar ce a condus la intrarea in posesia unor entitati ILEGALE a datelor personale, informatiilor cu privire la veniturile imprumutatilor locurile lor de munca, datelor de contact si in general tot ce tine de viata privata;

d) In urma cesiunilor ilegale cu incalcarea secretului bancar, a fost posibila inceperea executarilor silite ilegale extrem de multe dintre ele prescrise si fara putere executorie;

e)Dupa ce un contract de credit este cesionat catre recuperatorul de creante, acesta nu mai poate sa imbrace forma executorialitatii, astfel incat prin abuz recupeatorii de creante au fortat legislatia si in loc sa ii cheme in judecata pe debitori au pus direct in executare, contractele bancare, fara drept;

f)Bancile au vandut creante catre persoane fizice!!!

g) Dupa ce recuperatorii de creante au cumparat de la banci creantele “neperformante”, au vandut si ei mai departe creantele catre persoane fizice;

h) Oug 50/2010 vorbeste in mod insidios despre cesiunea /  cesionat la recuperatorii de creante, necalificandu-l in persoana altei banci sau entitati ce ar putea sa aiba o asemenea calitate, insa prin excludere, legea bancara de la acel moment spunea clar ce atribute trebuie sa aiba o persoana juridica pentru a putea efectua operatiuni bancare.

i) Desi a intrat in vigoare OUG 52/2016 lege ce permite cesiunea, pe langa faptul ca legea cu privire la textul cesiunii poate fi atacata pe motivul neconstitutionalitatii, sa nu uitam ca vreme de 10 ani, aceste cesiuni s-au tot facut si consecintele de mai sus au afectat sute de mii de debitori.

Toate cele indicate mai sus reprezinta abuzuri.  Daca ati fost cesionat la recuperatorii de creante puteti sa opuneti inclusiv in cadrul contestatiei la executare o asemenea chestiune.

Avand in vedere ca incalcarea secretului bancar, duce de fapt catre o incalcare a celorlalte drepturi ale imprumutatilor, consideram ca fiecare, in functie de situatia particulara, poate obtine, despagubire morala dar si materiala in urma acestor cesiuni profund ilegale.

Strategie?

Ca tot am discutat si scris despre plangeri, aici conturez urmatoarele actiuni efective –

a) Plangere la Anspdcp ;

b) Plangere la BNR;

c)Plangere la parchet pentru acest export de date personale(da este infractiune);

d)Chemare in judecata pe protectia consumatorului pentru a nu se achita taxe de timbru si solicitarea de daune suplimentare;

Aici, am mai scris despre GDPR ce a intrat in vigoare in mai 2018, perfect aplicabil pentru cei cesionati.

Av.Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Doriti o programare cu un avocat specializat in domeniul bancar, click aici.

 

Ati avut contractul cesionat catre un recuperator de creanta? Obtineti daune morale si materiale, completati formularul de mai jos.

Debitor Executat Silit-Incuviintarea Executarii Silite Si Cum Putem Sa Obtinem Respingerea Ei

Ati Aflat De Pe Portalul Instantelor Ca Urmeaza Incuviintarea Executarii Silite Impotriva Dvs?

Trebuie sa stiti ca aveti drepturi si cateodata anumite proceduri judiciare va pot scapa de la incuviintarea executarii silite si astfel de la executarea silita efectiva.

Cati nu se trezesc executati silit peste noapte si evident ca nu sunt chemati in instanta atunci cand se incuviinteaza execuatrea silita.
Acest lucru este din cauza textului de lege care spune ca procedura este fara citarea partilor, adica un fel de lipsa de aparare.
 
Haideti sa nu mai stam sa ne uitam cu se incuviinteaza executarea silita abuziva si ilegala si sa ne opunem din timp.
 

Prin invocarea motivelor de mai jos puteti obtine ca si in alte cazuri respingerea cererii de incuviintare a executarii silite.

Vom indica si cu titlu de exemplu mai jos cum se poate si ce inseamna de fapt o aparare in procedura ce este necontencioasa dar esentiala atunci cand se urmareste Incuviintarea Executarii Silite impotriva dvs.

De asemenea important este sa stiti ca orice incheiere data de catre instanta de judecata prin care este lasat “liber” executorul sa va execute silit, poate fi contestata pe calea contestatiei la executare.

Important este sa fiti pregatiti atunci cand primiti o executare silita si sa stiti exact ce demersuri judiciare aveti de facut pentru a va apara banii, proprietatea dar si pe ceilalti codebitori din contract.

Desi este greu de crezut, insa puteti verifica aici, sunt peste 7.000.000 de incuviintari de executare silita asta inseamna ca aproape jumatate din populatia Romaniei a trecut printr-o asemenea procedura.

Important este sa stiti ca recuperatorii de creanta dar si bancile si ifn-urile pot fi infrante in instanta iar dvs. nu trebuie sa pierdeti sansa de a va apara atunci cand se solicita Incuviintarea Executarii Silite .

Mai jos, aveti doua exemple clare prin care instanta de judecata ii face praf pe recuperatorii de creante atunci cand solicita incuviintarae executarii silite iar mai apoi vom indica procedura pe care trebuie sa o urmati atunci cand sunteti trimis catre instanta spre a fi incuviintata executarea silita.

 

Incuviintarea Executarii Silite

Incuviintarea Executarii Silite Respinsa

 

De asemenea cititi mai jos si motivele retinute de catre instanta de incuviintare a executarii silite prin care a respins cererea de incuviintare –

Anulati Executarea Silita A Recuperatorilor-Judecatoria Sectorului 3 Ii Face Praf Pe Recuperatorii De La Intrum Debt Finance-Respinge Incuviintarea De Executare Limita Card

Ce trebuie sa fac atunci cand s-a cerut Incuviintarea Executarii Silite impotriva mea ?

Chiar daca nu exista un document procedural denumit pentru a-l depune in cadrul procedurii de incuviintare a executarii silite, este suficient cat sa-l denumiti PRECIZARE sau chiar si INTAMPINARE si sa-i responsabilizati pe cei ce va trimit direct in faliment prin semnarea acelor incuviintari de executare fara sa verifice cele 7 elemente principale in baza carora se poate incuviinta executarea si nu uitati de singurul mijloc de aparare intr-o asemenea situatie, contestatia la executare.

In primul rand trebuie sa stiti ca incuviintarea executarii silite este procedura unica prin care executorul judecatoresc va poate bloca ulterior conturile sau va poate pune poprire la angajator ori alti terti popriti.

Este reglementata de art. 666 cod procedura civila, articol ce a fost initial declarat partial neconstitutional si ulterior modificat.

Art. 666. Incuviintarea executarii silite 

(2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la instanta, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Acest text de lege, cu fara citarea partilor, arata de fapt foarte clar ca nu exista o procedura contradictorie intre creditorul ce a cerut incuviintarea executarii impotriva debitorului dar si acesta din urma.

Spre exemplu o incuviintare a executarii silite poate fi nula daca nu respecta dispozitiile de mai jos –

(3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 233 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului si modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta.

(5) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:

1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;

2. hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de forma cerute de lege sau alte cerinte in cazurile anume prevazute de lege;

4. creanta nu este certa, lichida si exigibila;

5. debitorul se bucura de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita;

7. exista alte impedimente prevazute de lege.

Acest ultim punct 7 de fapt, il califica pe debitor sa-si faca apararile necesare pentru a putea obtine o respingere a incuviintarii executarii silite ceea ce este extrem de important intr-o procedura de executare silita –

Primul pas, desi repetam, procedura de incuviintare este lipsita de contradictorialitate, debitorul ce a aflat de pe portalul instantelor de judecata, ce il puteti acesa aici,  poate sa formuleze o Intampinare, sau corect spunandu-i o informare catre instanta de judecata prin care ii poate aduce la cunostiinta urmatoarele aspecte ce pot duce la respingerea incuviintarii –

a) Daca va executa un recuperator de creanta , sau banca/Ifn –

 • Nu ati fost instiintat cu privire la cesiunea de creanta de la banca sau ifn catre recuperatorul de creante, fapt ce va duce la respingerea incuviintarii executarii silite;
 • Daca nu  fost declarata scadenta anticipata ilegal atunci toata executare silita este nula;
 • Indicati-i judecatorului faptul ca in mainile unui recuperator de creante de tip SRL sau mai rau pentru cei externalizati , contractul de credit nu mai este titlu executoriu;
 • Solicitati ca la dosarul de incuviintare a executarii silite sa se afle atat contractul de credit pe care l-ati semnat cu banca initial dar si contractul de cesiune intre banca si recuperator;
 • Daca discutam despre un contract de credit cu ipoteca, indicati-i judecatorului ca nu se poate incuviinta  executarea silita daca nu este modificata in cartea funciara denumirea creditorului;
 • De asemenea indicati-i judecatorului ca recuperatorul si banca la cesiune, au incalcat secretul bancar si practic informatiile din contract nu pot intra in patrimoniul unei entitati in afara de aceea bancara;
 • Verificati suma pentru care se incearca executarea si indicati-i judecatorului ca in raport de OUG 52/2016 recuperatorul NU poate sa mai adauge dobanzi;
 • Indicati faptul ca suma nu este certa lichida si exigibila mai ales daca banuiti ca aveti clauze abuzive ce le puteti elimina din contractul de credit;
 • Indicati judecatorului faptul ca acel credit ce este pus in executare este prescris sau exista orice alt impediment la incuviintarea executarii silite’

 

Invocand elemente de neregularitate, desi judecatorul nu conduce o procedura in contradictoriu, poate sa foloseasca acele elemente pe care i le aduceti la cunostinta si astfel poate dispune respingerea incuviintarii executarii silite.

Sunt situatii conform punctului 7, ce pot fi verificate din oficiu de catre instanta.

Astfel, chiar daca incuviintarea executarii silite este data si judecatorul trece peste apararile dvs. puteti sa atacati incheierea de incuviintare a executarii silite, alaturi de toate actele de executare, prin cadrul contestatiei la executare.

Incheierea de incuviintare poate fi supusa controlului instantei de judecata.

 

Solicitati aici o intrevedere cu un specialist in executare silita. Avocat Specializat In Executare Silita.

 

Sunteti intr-o procedura de executare silita? Nu pierdeti dreptul a formula contestatie la executare-Completati formularul de mai jos-

 

 

 

 

Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V Si Bancpost Cesiuni Ilegale Si Clauze Abuzive

Definitiva Impotriva Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V Si Banca Bancpost

Dobanda Bancara, Comisionul De Acordare Si Comisionul De Administare Eliminate Din Contract

Restituire Totala si curatare de clauze abuzive a contractului bancar printr-o hotarare definitiva iar Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V obligat la plata sumelor ce deriva din clauzele abuzive introduse in contract de Bancpost si cesionate catre recuperatorii de creanta ILEGALI.

Bancpost a fost obligata recent sa restituie toate dobanzile externalizate catre entitati de tipul celei prezentate mai sus adica Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V .

Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V

                             Recuperatorul Efg New Europe Funding II B.V

 

Foarte multe dosare colective au fost castigate impotriva Bancpost si Efg New Europe Funding II BV

Daca pe fondul cauzei a fost admisa ca abuziva doar dobanda contractuala, in apel in complet de divergenta si prin majoritate, au fost anulate atat clauza comisionului de acordare dar si clauza comisionului de administrare.

MOLDOVEANU LUCIA cu dom. ales SCA Cuculis&Asociatii Apelant Reclamant
SC BANCPOST SA Apelant Pârât
MOLDOVEANU FLORENTIN cu dom. ales  SCA Cuculis&Asociatii Apelant Reclamant
EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V. Intimat Pârât

 

Şedinţe

12.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C12-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte

Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de apelanta-pârâtă Bancpost S.A. împotriva sentinţei civile nr. 3162/ 09.03.2016 pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 37598/ 300/ 2015, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi Moldoveanu Lucia şi Moldoveanu Florentin şi intimata-pârâtă EFG New Europe Funding II B.V., ca nefondat.

În complet de divergenţă, cu majoritate: Admite apelul declarat de apelanţii-reclamanţi Moldoveanu Lucia şi Moldoveanu Florentin împotriva sentinţei civile nr. 3162/ 09.03.2016 pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 37598/ 300/ 2015, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Bancpost S.A. şi intimata-pârâtă EFG New Europe Funding II B.V.

Schimbă în parte a sentinţa civilă apelată, în sensul că:

Constată caracter abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor prevăzute la art. 4.10 lit. a) şi b) din contractul de credit nr. HL16784/ 24.10.2007, în ceea ce priveşte comisionul de acordare şi comisionul de administrare.

Obligă pârâtele să restituie reclamanţilor sumele achitate cu titlu de comision de acordare şi de comision de administrare în temeiul clauzelor constatate ca abuzive. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Cu opinia separată a doamnei judecător Anca-Laura Vîlceanu, în sensul respingerii apelului declarat de apelanţii-reclamanţi Moldoveanu Lucia şi Moldoveanu Florentin, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 septembrie 2018.
Document: Hotarâre  3665/2018  12.09.2018

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000369085&id_inst=3

Dosarul de fond  unde s-a admis initial actiunea in parte prin care s-a eliminat clauza prin care era stipulata modalitatea de calcul pentru dobanda contractuala.

Şedinţe

09.03.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Oancea
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea.

Constată caracterul abuziv al art. 4.5 din contract şi dispune înlăturarea acestei clauze din contract. Respinge cererea în rest ca neîntemeiată. Respinge cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei instanţei conform art. 396 alin. 2 Cod proc. civ.
Document: Hotarâre  3162/2016  09.03.2016

Clauzele abuzive pot fi eliminate din cadrul contractelor.

Avem mii de cauze prin care instantele de judecata efectiv au expulzat din cadrul conventiilor de credit, clauzele de natura abuziva cum ar fi modul de calcul al dobanzilor dar si comisioanele abuzive de tip comision acordare sau comision de administrare sau dobanda penalizatoare ce poate sa va creasca valoarea de plata a creditului mai ales pentru cei aflati in executare silita foarte mult.

Pentru cei ce sunt in procedura de executare silita trebuie sa stie de esenta ca existenta clauzelor de natura abuziva in cadrul titlurilor executorii si anume in contractele de credit ii poate ajuta prin invocarea caracterului abuziv la anularea intregii executari silite.

Nu va pierdeti sansa juridica de a va recupera toti banii pe care i-ati platit catre entitatile de recuperare a creantelor din afara tarii, ele sunt ilegale si toti banii pe care i-ati platit cu titlu de dobanda catre ei trebuiesc restituiti catre dvs.

In cazul Bancpost exista deja decizie. Mai multe puteti citi mai jos –

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

 

Daca aveti un contract de credit ce poate sa contina clauze abuzive, il puteti verifica iar daca sunteti in executare silita puteti sa o anulati daca ea este ilegala si mai ales daca este pornita de catre un recuperator de creante-

Stabiliti o programare la SCA Cuculis&Asociatii aici.

 

Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi? Cum Puteti Suspenda Si Apoi Anula Poprirea

Debitor Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi

Aflati Ce Drepturi Aveti Atunci Cand Banca Sau Recuperatorul De Creante Pune Poprire Pe Conturi Sau La Angajator.

Nu putini sunt cei care sunt executati silit prin poprire pe conturi sau chiar la angajator si de cele mai multe ori prin ambele forme iar atunci executarea silita este ilegala.

Puteti anula definitiv executarea prin poprire.

Chiar si unele sume de bani trimise prin transfer rapid pot fi poprite insa doar in anumite conditii.

In primul rand atunci cand discutam despre popririle puse de catre recuperatorii de creante si daca sunteti Executat Silit Prin Poprire,  cei care au primit prin cesiune contractele bancare sau mai bine zis creantele ce deriva din contractele bancare , poprirea este ilegala fiindca atata vreme cat recuperatorul nu a obtinut o hotarare judecatoreasca separata impotriva dvs. in mainile lui, CONTRACTUL DE CREDIT nu este EXECUTORIU.

Trebuie sa stiti ca daca sunteti  Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi incepand cu 2018 puteti obtine suspendarea executarii silite prin poprire si astfel , chiar daca sunteti in executare, prin suspendarea executarii silite, creditorul dvs nu va mai putea sa va incaseze sumele de bani din salariu sau alte venituri.

Chiar daca sunteti  executat silit prin poprire sau prin alta forma de executare silita, cum ar fi imobiliara (vanzarea casei sau apartamentului in procedura executionala), ori prin executarea mobiliara (pe autoturisme spre exemplu), puteti formula contestatie la executare si puteti solicita instantei de judeata sa verifice legalitatea actelor de executare.

In cat timp puteti formula o contestatie la executare daca sunteti executat silit prin poprire si  vi s-a pus poprire pe conturi?

Atentie – termenul de contestatie la executare curge dupa cum indica articolul de mai jos –

Cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi.

Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

Atentie, intodeauna formulati contestatia la executare silita prin avocati specializati in executare silita, codul de procedura civila indica faptul ca intodeauna –

(1) Contestaţiile se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată.

Nu uitati faptul ca executarile silite pornite de catre firmele de executare silita pot fi ilegale si astfel anulate in instanta.

Ce pot sa invoc in cadrul contestatiei la executare daca sunt executat silit prin poprire pentru a anula poprirea ?

Executarea silita prin poprire poate fi anulata folosnd o serie larga de elemente –

a) Au trecut mai multi ani de la momentul ultimei plati catre banca ifn sau creditor in general?

Atunci nu mai aveti obligatia sa platiti si puteti invoca prescriptia dreptului prin contestatia la executare.

b)Aveti o poprire trimisa pe cont de catre executorul judecatoresc care este vadit mai mare decat suma pe care stiati ca o aveti de plata.

Iarasi , acest lucru poate fi un element abuziv al executarii silite sau chiar ilegal, prin care puteti sa anulati executarea silita.

c)Daca poprirea emisa catre banca sau angajator nu contine toate elementele de identificare ale debitorului sau daca la adresa de poprire nu sunt anexate toate actele prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute (titlu executoriu).

d) Daca stiti ca dvs ati avut creditul la banca si primiti adresa de poprire vine din partea unui recuperator, puteti ataca executarea silita pentru necitarea efectiva a dvs. cu privire la aceasta cesiune.

e)Sunt multe elemente ce pot fi contestate si fiecare act de executare are o particularitate aparte, de aceea trebuie sa verificam fiecare act in parte!

Ce se intampla dupa ce se admite contestatia la executare ?

Legea arta clar ca – dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.

Av.drd. Cuculis

Nu pierdeti sansa de a contesta executarea silita si obtineti-va drepturile in instanta.

Puteti stabili o programare la sediul nostru aici.

De asemenea se poate completa formularul de mai jos pentru a contesta executarea silita – 

 

 

Anrp Despagubiri Obtinute In Instanta Impotriva CNCI-Anulare Decizie De Invalidare Anrp

Cum Puteti Obtine O Anulare Decizie De Invalidare Anrp Daca O Contestati In Instanta

Nu de putine ori am anulat deciziile CNCI

iar Comisia Nationala Pentru Compensarea Imobilelor a fost obligata sa emita o noua decizie de despagubire intr-un alt dosar din multele deschise impotriva ANRP si CNCI

Desi este aproape incredibil ca pe dreptul celor ce au fost nationalizati si nu numai, statul Roman, perfect raspunzator pentru furtul din perioada nationalizarii, nu solutioneaza cererile ce ar fi trebuit solutionate in luna mai 2018.

Mai mult de atat, ca si in cazul de mai jos, desi solutionate, primesc decizii aberante, ce se abat vadit de la norma legala.

Astfel, sunt mai mult de 34000 de dosare deschise impotriva CNCI prin care acestia sunt chemati in judecata de cei absolut saturati sa astepte despagubirile care vor sa vina “candva“.

Exemplul de mai jos este foarte recent cu ceea ce insemana despagubirile Anrp si aici nu vom discuta foarte mult de procedura in sine.

Daca vreti sa aflati mai multe despre cum se pot obtine aceste despagubiri, puteti intra AICI.

 

Anulare Decizie De Invalidare Anrp

                                 Anulare Decizie De Invalidare Anrp

 

Hotararea pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti, acolo unde de altfel se judeca toate litigiile pe tema constatiilor impotriva deciziior CNCI, arata inca o data ca dosarele ANRP sunt tratate superficial de catre comisie.

Aveti dreptul la despagubiri, de asemenea puteti sa obtineti obligarea comisiei la emiterea deciziei intr-un termen mult mai scurt decat sa asteptati dupa cei de la comisie sa va emita o decizie ilegala.

Toti cei care NU au primit pana acum decizia in 2018, pot solicita deja instantei de judecata sa oblige comisia sa emita decizia de compensare.

Decizia de compensare emisa cu un cuantum al despagubirilor redus, poate fi si ea contestata la randul ei.

Nu pierdeti sansa de a va recupera drepturile ce v-au fost furate in perioada regimului comunist.

Desi regimul comunist nu mai este, regimul democrat isi bate joc de drepturile dvs.

Legea 165/2013 a ajuns la termenul de emitere a deciziilor.

Ce fac daca primesc o decizie CNCI prin care imi sunt incalcate drepturile de catre ANRP  –  Anulare Decizie De Invalidare Anrp

Conform legii 165/2013 se acorda masuri compensatorii mostenitorilor si posibilitatea de a-si castiga daca este cazul, dreptatea in instanta.

Conform art. 35 din legea 165 deciziile CNCI ANRP emise in mod neintemeiat in defavoarea celor ce au dreptul la despagubiri, pot fi atacte in instanta in termen de 30 de zile de la comunicare

Vedeti mai jos, cum puteti obtine despagubirile –

Avocat ANRP – Despagubiri ANRP, Cum recuperam banii de la ANRP.

Avocat ANRP – Despagubiri ANRP, Cum recuperam banii de la ANRP.

Incendiu Sectorul 5 Bucuresti Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire-Despagubiri Dezvoltator

Un  Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire

Blocul Ars Din Sectorul 5 Era – Implicatii legale

Cine Trebuie Sa Plateasca Despagubirile Pentru Lipsa Autorizatiilor?

Cine ar fi trebuit sa demoleze aceste imobile construite fara autorizatie?

Cine se face vinovat ca un imobil cu o asemenea sarcina, nu poseda autorizatie de construire si implicit acte de publicitate imobiliara cum ar fi carte funciara si cadastru.

Bloc Imobil fara autorizatie de constructie

                 Bloc Imobil fara autorizatie de constructie (sursa antena 3)

 

In cele din urma  un Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire reprezinta un pericol public iar cei care si-au achizitionat un asemenea bun nu l-au achizitionat prin credite bancare directe ci prin credite de nevoi personale.

Declaratiile unui pagubit care a cumparat (asa a crezut el cel putin) imobilul respectiv –

„Am făcut acte acum 5 ani și jumătate, acte de promisiune bilaterală, de vânzare-cumpărare, printr-un cabinet de notariat.

Această promisiune e făcută în așa fel încât dacă eu, ca locatar, nu plătesc trei rate consecutiv, pierd și taxa, pierd și banii.

Acest bloc a avut certificat de urbanism, care a avut valabilitate un an, domnul dezvoltator, Ioniție Ilie, spunându-ne că e în lucru autorizația de construcție.

Noi l-am tot ajutat să obțină această autorizație, dar nu s-a putut.

In principal daca un bun imobil in care ne mutam nu are autorizatie de construire, atunci nici celelalte acte indisolubil legale de autorizatie NU exista.

La ce trebuie sa fim atenti atunci cand cumparam un imobil pentru a nu achizitiona o casa sau apartament  Fara Autorizatie De Construire?

1- Pasul prim este sa solicitam dezvoltatorului imobilar un extras de carte funciara de informare LA ZI prin care sa vedem ca intradevar acel bun imobil este intabulat si are carte funciara.

2-Pasul al doilea se refera la verificarea extrasului de carte funciara in asa fel incat sa vedem ca nu are nicio sarcina inscrisa in el.

3-Pasul 3 verificam impreuna cu un avocat  ca nu exista litigii pe numele proprietarului/dezvoltatorului in asa fel incat sa nu existe riscul unei evictiuni.

4.Pasul 4 verificam alaturi de un profesionist ANTECONTRACTUL de vanzare cumparare;

5.Pasul 5 Intodeauna solicitati notarului chiar daca el nu va spune ca aveti acest drept ( poate fi mana in mana cu dezvoltatorul) notarea in Cartea funciara a antecontratului de vanzare cumparare.

Sfat juridic ( pont )  – imobilul sa fie intodeauna asigurat tip PAID si PAD pentru incendiu, catastrofe naturale si vandalism.

Astfel Acest Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire in mod normal ar trebui demolat!

Ce pot face cei a caror apartamente au ars pentru a fi despagubiti?

In primul rand pot lua legatura cu un avocat  pentru a demara o actiune de tip daune morale si materiale in instanta in principal impotriva dezvoltatorului imobiliar dar si a organelor statului care au permis o asemenea anomalie.

Care sunt principalii vinovati?

a) Dezvoltatorul imobiliar impotriva caruia se poate deschide si o actiune penala de tipul plangerii pentru inselaciune dar si o actiune civila in pretentii daune morale si materiale;

b) Primaria sectorului 5 pentru ca politia locala pe care o are in grija NU a suspendat IMEDIAT orice lucrare pe care acest dezvoltator a ridicat-o fara niciun fel de autorizatie.

c) Notarul care a intocmit acele antecontracte de vanzare cumparare petru grava negjlijenta in conditiile in care nu a adus la cunostinta celor ce urmau sa cumpere acest apartamente de cardon.

Legea 50/1991 a constructiilor civile arata in mod edificator cum trebuie procedat pentru ca  totul sa fie legal –

Atentie – Ce acte ar fi fost necesare pentu ca acel Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire sa fi intrat in LEGALITATE!

(2^1) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;

b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.;

f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;

g) emiterea autorizaţiei de construire.

Astfel observati ca acel constructor, dezvoltator final trebuie sa va puna la dispozitie o serie larga de acte pentru a fi in legalitate.

NU MAI CUMPARATI IMOBILE PANA NU LE VERIFICATI ACTELE

Bloc Imobil Fara Autorizatie De Construire in mijlocul Bucurestiului ridica un mare semn de intrebare cum isi fac autoritatile treaba?

Pentru cei care au fost implicati in incendiul din sectorul 5 noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii ii vom ajuta cu obtinerea de daune. 

De asemenea cei care urmeaza sa-si verifice actele de vanzare cumparare pot completa formularul de AICI

Completati formularul de mai jos – 

 

 

Executat De Intrum Debt Justitia Recuperator- Anulati Executarea Silita Acum

Cum Executa Ilegal Intrum Debt Justitia –  Executat De Intrum Debt Justitia ? Contestati Executarea Silita Ilegala

Anulati executarea silita ilegala, verificati actele de executare silita si nu pierdeti termenul!

Aflati totul despre procedura de executare silita pentru a o putea contesta!

Recuperatorul Intrum Drebt Justitia executa silit conform portalului instantelor de judecata  60.000 de debitori.

ATENTIE– Instantele nu recunosc dobanzile puse de catre recuperatorii de creante inclusiv de catre recuperatorul ce  Executa Ilegal Intrum Justitia , vedeti decizia anularii dobanzii.

Din miile de executati silit doar o parte au depus contestatiile la executarea silita si au anulat executarile silite ale recuperatorilor prin care si Intrum Debt Justitia fosta Intrum Debt Finance.

Ceilalti care nu au contestat executarea silita au fost executati silit ilegal, desi nu ar fi trebuit sa mai plateasca ceva catre recuperator si asta pentru ca nu au formulat nicio contestatie la executare prin care sa ii ajute sa anuleze executarea silita.

Executat De Intrum Debt Justitia ? Trebuie sa stiti ca pe perioada in care va judecati cu  Intrum Debt Justitia puteti obtine si suspendarea executarii silite.

Atunci cand sunteti Executat De Intrum Debt Justitia  sau orice alt recuperator insidios, puteti formula  o contestatie la executare pentru verificarea tuturor actelor pe care executorul si recuperatorul le emit impotriva dvs.

Pentru a putea contesta o executare silita ilegala, trebuie sa cunoasteti totul despre procedura de executare silita si implict despre contestatia la executare.

Formulati intodeauna contestatiile la executare prin intermediul unor avocati specializati in acest gen de litigii pentru a putea avea cel putin cea mai buna sansa de a anula executarea silita sau pentru a identifica in mod coerent ce greseli a facut recuperatorul in cazul executarii silite pornite impotriva dvs.

De asemenea, atunci cand executarea silita este ilegala, ca in cazul cand  sunteti Executat De Intrum Debt Justitia sau alt  Recuperator de creanta, trebuie sa stiti ca puteti obtine daune morale pentru ilegala executare silita.

 

Executat De Intrum Debt Justitia

Executat De Intrum Debt Justitia

 

Instanta de judecata le-a anulat dreptul recuperatorilor de creante de a adauga dobanzi contractuale la sumele de bani pe care vi le cer atunci cand va executa.

Astfel, instantele au respins incuviintarea executarii silite  a recuperatorilor care au cesionat creante bancare si i-a trimis sa se judece cu debitorii inainte de a-i executa silit.

Dupa cum vedeti si in pronuntarea de mai sus instanta a anulat ca NELEGALE acte de executare silita si anume – poprirea ( adresa de poprire) dar si cheltuielile de executare silita.

Executarea silita poate fi ilegala prin mai multe puncte, nu doar cel al prescriptiei pe care il invocam foarte des.

Executarea silita a recuperatorilor poate fi contestata si anulata daca formulati contestatie la executare spre exemplu pe motivul perimarii.

Ce am de facut daca sunt Executat De Intrum Debt Justitia sau alt recuperator de creante?

Cum pot anula executarea silita?

Atentie – Pont Juridic – Nu semnati angajamentul de plata pe care vi-l propun recuperatorii de creante fiindca acel angajament poate sa va anuleze sansa de a anula intreaga executare silita fie a Intrum Debt Justitia  fie a oricarui alt recuperator.

Recuperatorii va pun sa semnati acele acte pentru a intrerupe prescriptia sau pentru a va obtine acordul de plata pe care il vor folosi impotiva dvs.

 1.  Ati primit acte de executare de la un recuperator de creante dupa ce ati fost cesionat de la banca sau ifn si suma era mai mare?

Trebuie sa stiti ca puteti anula executarea silita daca recuperatorul de creante nu v-a notificat cesiunea si daca a adaugat sume suplimentare in actul de executare fata de debitul pe care-l aveati initial fata de banca.

 

2. Daca recuperatorul de creante v-a comunicat o notificare de cesiune iar suma de acolo este vadit mai mare decat debitul pe care l-ati avut initial, puteti formula o contestatie la executare in 30 de zile de la primirea notificarii.

3. Nu uitati ca puteti suspenda orice executare silita prin poprire sau imobiliara iar recupeartorul de creante nu o sa mai aiba voie sa va retraga nici 1/3 si nici 1./2 din creantele salariale sau din pensie.

4.  Daca sunteti executat silit in baza unui contract de credit bancar sau contract semnat cu un IFN, trebuie sa stiti ca toate clauzele contractuale pot fi supuse verificarii caracterului abuziv al acelor clauze.

Cu titlu de exemplu dar nu limitativ, pot fi considerate clauze abuzive comisioanele bancare, dobanda contractuala neclara, dobanda penalizatoare excesiva si impovaratoare Dar si alte clauze de cesiune.

Atentie– In cadrul contractelor bancare in moneda straina pot fi considerate clauze abuzive inclusiv mecanismele de curs valutar!

De data recenta o noua executare silita anulata de catre instanta de judecata avand in vedere existenta unor elemente abuzive in componenta titlului executoriu contract de credit-

 

Pont juridic – Daca sunteti in cadrul unei proceduri de executare silita avansate si nu ati facut contestatia la executare silita cu un avocat specializat, puteti salva imobilul si in ultima clipa prin notificarea de dare in plata.

Contestatia la executare este regasita in art. 712 cod procedura civila dupa cum urmeaza –

CAPITOLUL VI
Contestaţia la executare
Art. 712 Obiectul contestaţiei

(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Anulati acum executarea silita, completati formularul de mai jos 

Anulati Executarea Silita-Invocati Perimarea Executarii-Executat De Investcapital Malta Si Kruk

Executat De Investcapital MALTA ? Recuperatorul De Creanta Primeste O Sentinta De Anulare A Executarii Silite Ilegale

Atentie – Perimarea Executarii Silite poate fi obtinuta si doar in cazul somatiilor mobiliare si a executarilor prin poprire.

Verificati daca actele de executare silita sunt legale, nu pierdeti termenul de contestatie la executare.

Daca formulati contestatia la executare in termenul de 15 zile deja 50% din procesul de contestatie este in favoarea dvs.

Sunt atat de multi care nu-si cunosc drepturile iar recuperatorii de creanta doar asta asteapta sa nu va incadrati in termenul de contestatie.

Important este sa cunoasteti totul despre procedura executionala.

Mai jos aveti un dosar de executare silita, ce a fost anulat de catre instanta de judecata pentru ca recuperatorul Investcapital Malta

 

 

Executat De Investcapital Perimarea Executarii

                                    Executat De Investcapital Perimarea Executarii

 

Dosar: 12836/300/2018

Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Siclitaru
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii ca neintemeiată.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea Mihalache Violeta-Florina în contradictoriu cu intimatul INVESTCAPITAL MALTA LTD.

Anulează executarea silită însăşi şi actele de executare efectuate de BEJ Ionescu Marian Daniel (anterior SCPEJ Ionescu, Şerbănescu şi Peticaru) în dosarul de executare nr. 1043MI/2012.

Dispune intoarcerea executării silite, sens în care obligă intimata să restituie contestatorului sumele achitate in dosarul de executare nr. 1043MI/2012.

Obligă intimata la plata sumei de 1000 lei către contestatoare, reprezent?nd onorariu avocaţial.

Executorie. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, conform art. 299 şi 301 C.pr.civ. Pronunţată azi, 04.09.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  8253/2018  04.09.2018

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000493937&id_inst=300

Multe dintre executarile silite sunt  declarate abuzive. Perimarea Executarii silite este un mijloc de a scapa de executarea silita.

Spre exemplu cel mai mare recuperator de creante KRUK pierde pe banda rulanta contestatiile la executare formulate de catre debitorii care ii ataca in instanta.

Perimarea Executarii este folosita ca aparare atunci cand cel care va executa nu staruie in executarea silita formulata.

Ganditi-va ca foarte multe dosare de executare silita sunt perimate fiindca recuperatorii care au sute de mii de credite in executare, nu fac demersuri pentru a raspunde solicitarilor sau daca vorbim de dosarele de executare vechi, nu staruie in executarea silita pornita.

Executarea silita poate fi verificata sub aspectul legalitatii de catre instanta de judecata si de catre nimeni altcineva.

 

Cum arata primul act de executare emis de catre executorul judecatoresc?

Rezida din simpla inspectare a actelor de executare silita, ca nu doar ca a intervenit perimarea executarii silite, insa chiar si actele de poprire au fost emise ILEGAL fara respectarea conditiilor de forma.

Ce motive puteti invoca pentru a anula executarea silita?

Astfel, daca executorul nu va mai trimite acte de executare silita pentru o perioada mai mare de 6 luni, puteti deja sa ganditi o actiune de perimare.

Daca nu ati fost instiintat despre scadenta anticipata a creditului si a inceput executarea silita, iarasi puteti promova o actiune de contestatie la executare.

Sunteti cesionat catre un recuperator de creanta?

Nu va poate creste debitul, daca el totusi cresite, iarasi este ilegal.

Creditul dvs. nu este supus dobanzilor penalizatoare sau contractuale efective din contractul de credit, fiindca recuperatorii nu pot adauga aceste dobanzi si comisioane.

Cititi mai jos despre cum opereaza perimarea-

Aflati si mai multe despre perimarea executarii silite intr-o alta sectiune unde am anulat alte executari silite – https://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/admiterea-perimarii-anularea-executarii-silite-prin-invocarea-perimarii-cum-invoc-perimarea-daca-dosarul-de-executare-este-format-inainte-de-2013-si-dupa-2013-avocat-cuculis/

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

<0722298011 >

Sunteti executat silit? Puteti stabili o consultanta la biroul nostru aici.

Puteti completa si formularul de mai jos –

 

 

De Ce Vand Bancile Creantele Debitorilor Catre Firmele De Recuperari Creante

Raspunsul Este Simplu-Pentru Ca Le Costa Mai Putin Iar Debitorii Pot Fi Umiliti, Stresati Si Haituiti Mai Bine

De ce vand bancile creantele debitorilor catre anumite firme de recuperare a creantelor?

la intrebarea aceasta ne raspunde tot legea, care prost facuta, ii ajuta pe creditori sa ii abuzeze pe debitorii aflati in impas financiar.

Un fel de ce bat clopotele Mitica modern?…

in varianta financiara, cu glume burgheze de prost gust facute de catre banci si spectatori lasati cu gura cascata si buzunarele goale.

Cum sa nu vrei sa vinzi tone de creante neperformate asa cum le numesc ei, cand te duci frumos fuga la stat si iti fac provizioane grase si de fapt banii pe care trebuie sa-i platesti la stat ii iei din buzunarele romanilor?

Pe buna dreptate, ca le convine.

Codul fiscal le ajuta pe banci –

Haideti sa vedem cum si de ce ajungeti sa fiti vanduti pe 0.2% si mai apoi sa fiti executat pe 100% din creanta sau chiar mai mult!

Pana cand legea retractului litigios nu intra in vigoare, doar in instanta veti putea sa opriti abuzurile bancilor si a recuperatorilor de creante.

(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:

d) provizioanele specifice, constituite de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României, de instituţiile de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, de instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, precum şi provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

e) ajustările pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementărilor prudenţiale ale Băncii Naţionale a României, se determină ajustări prudenţiale de valoare sau, după caz, valori ale pierderilor aşteptate, înregistrate de către instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparţin Spaţiului Economic European, potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, şi filtrele prudenţiale potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României. Sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale sunt elemente similare veniturilor;

f) ajustările pentru depreciere înregistrate de către sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene şi state aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aferente creditelor şi plasamentelor care intră în sfera de aplicare a reglementărilor prudenţiale ale Băncii Naţionale a României referitoare la ajustările prudenţiale de valoare aplicabile instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparţin Spaţiului Economic European;

Astfel, cum sa nu fie intersate bancile sa vanda portofolii de miliarde de euro in conditiile in care se vor scadea cu impozitul pe profit ulterior?

Vand Bancile Creantele Debitorilor este o realitate.

Citit cu atentie cum arata de fapt schema in sine, provizioanele pentru banci, sunt asa cum arata textul de lege, deductibile integral, fiindca nici  Regulament nr. 5 din 8.mar.2012 al BNR nu spune altceva si nici codul fiscal.

Vand Bancile Creantele Debitorilor si pe nimeni nu prea intereseaza acest lucru.

Astfel, afacerile merg bine in Romania, economia duduie, pentru Banci.

Av.drd. Cuculis

Cesiunea De Credite Bancare Catre Entitati Din Afara Tarii Sau Recuperatori-Contestare Cesiune Credit

Contestare Cesiune Credit Bancar – Cum Puteti Sa Contestati Cesiunea De Credite Bancare Sau Creante Bancare In Caz De Executare Silita

Orice cesiune de creanta  ce nu respecta Oug 52/2016 este ilegala – Verificati daca si cum puteti anula executarea silita!

Contestare Cesiune Credit Bancar

Contestare Cesiune Credit Bancar

Cesiunea De Credite Bancare Poate Fi Ilegla – Verificati

Daca Sunteti Executat Silit De Un Recuperator Puteti Contesta Cesiunea De Creanta Facuta De Catre Banca Sau Ifn

Cesiunea De Credite Bancare poate fi cotestata mai ales ca prin cesiune in sine nu se poate ceda de fapt contractul de credit ci din contra, doar creanta.

In conditiile in care se cesioneaza doar creanta, evident nu mai pot curge dobanzile si nici celelalte conditii contractuale nu mai sunt active, cum ar fi comisioane sau dobanzile penalizatoare colosale.

Vedeti si cum instanta anuleaza executarile silite pentru ca nu este recunoscut caracterul executoriu al unui credit/creanta cesionata catre un recuperator de creante-

https://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/premiera-sentinta-definitiva-creditele-vandute-catre-recuperatori-nu-pot-fi-executate-avocat-cuculis/

In caz contrar, executarea sau notificarea firmei de recuperari, este ilegala.

ATENTIE – art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 52/2016 stabileste posibilitatea debitorului cedat de a opune cesionarului orice mijloc de apărare pe care l-ar fi putut invoca în fața creditorului cedent.

Mii de procese pornite de catre debitori pentru anularea executarilor silite-

Haideti sa vedem distinctiile :

a) Cesiunea de contract:

Art. 1315 cod civil 

Noţiune

(1) O parte poate să îşi substituie un terţ în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

(2) Sunt exceptate cazurile anume prevăzute de lege.

b) Cesiunea de creanta  –

Art. 1573 cod civil 

Forma cesiunii

(1) Creanţa este cedată prin simpla convenţie a cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului.

(2) Consimţământul debitorului nu este cerut decât atunci când, după împrejurări, creanţa este legată în mod esenţial de persoana creditorului.

Lucrurile deja devin clare in conditiile in care analizam si dispozitiile legii 190/1999 dar si conditiile din oug 52/2016 si oug 50/2010(modifica prin oug 52/2016) in care se arata conditiile in care un recuperator de creante poate primi o creanta de la o insitutie bancara –

Niciun debitor nu si-a dat acordul pentru cedarea CONTRACTULUI astfel incat unele entitati precum ERB NEW FUNDING BV II dar si cu complicitatea BANCPOST si-au inselat clientii punandu-i  sa semneze acte aditionale cu noii creditori desi ei nici macar nu stiau asta!

Insa in cazul celorlalte banci nici nu incape in discutie cesiunea de CONTRACT fiindca pe de-o parte aceasta era ilegala atunci cand era facuta catre un recuperator de creante fiindca nu era de acelasi nivel ca banca(sub forma aptitudinilor legale) iar cu privire la entintatile din afara tarii s-a intamplat acelasi lucru, cesiunile erau ilegale.

In ce conditii un recuperator poate sa primeasca o creanta de la banca sau ifn?

Contestare Cesiune Credit Bancar in conditiile in care bancile v-au vandut creantele catre recuperatori ce nu aveau dreptul sa adauge dobanzi.

In primul rand, cesionarul trebuie sa fie o entitate autorizata de BNR;

 • recuperatorul nu va avea dreptul sa sicaneze debitorul; ( primiti telefoane repetate si amenintari? ii puteti chema in judeata pentru daune);
 • de asemenea recuperatorul de creante trebuie sa conlucreze la un plan de restituire a datoriilor debitorului conform veniturilor sale; ( da, da daca nu respecta acest lucru iarasi folosesc o procedura ilegala);
 • recuperatorul de creante trebuie sa fie o persoana juridica inregistrata legal si sa aiba cel putin un reprezentat in Romania ( deci gata cu recuperatorii ce dadeau cu undita din Olanda in Romania).

Oug 52/2016 ii apara pe debitori impotriva abuzurilor – Trebuie sa fiti precauti si sa contestati actele de executare sau cesiune atunci cand vin daca va aduc un prejudiciu.

Vedeti ce obligatii trebuiau indeplinite de catre banca sau ifn si daca nu au fost respectate puteti contesta cesiunea si executarea silita – 

Articolul 70 (1) din recent modificat din oug 50/2010 arata –

(2) Contractele de credit şi creanţele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiţi la art. 7 pct. 5. (3)

Acest lucru inseamna ca numai catre creditori de acelasi RANG adica tot banci, altfel este ILEGAL!

Creantele neperformante pot fi cesionate DOAR catre anumite entitati in schimb , nu vor putea fi adaugate dobanzi.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), creanţele rezultate din contractele de credit neperformante, pentru care creditorul a declarat scadenţa anticipată ori a iniţiat procedura executării silite a consumatorului, pot fi cesionate către entităţi care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 17.

În materia cesiunii unei creanțe ipotecare, Legea nr. 190/1999 condiționează valabilitatea convenției de calitatea specială a cesionarului, care, conform art. 24 din actul normativ arătat, trebuie să fie o instituție de „același tip” cu cedentul sau o „altă entitate reglementată în acest sens prin legi speciale”.

Consumatorul trebuie sa fie informat de cesiune – altfel cesiunea este nula si in caz de executare silita si aceasta poate fi anulata prin intermediul unei contestatii la executare silita sau  Contestare Cesiune Credit .

 • Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70.
 • Cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.
 • (2) Cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanţei, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau penal în faţa autorităţilor publice.
 • (3) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 • (4) Notificarea este redactată în scris, într-un limbaj clar, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12, pe hârtie, şi vor menţiona cel puţin următoarele:
 • a) numele şi datele de contact, inclusiv numărul de telefon, fax, e-mail ale creditorului, ale entităţii care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum şi, după caz, ale reprezentantului acesteia din România;
 • b) numele creditorului original de la care a fost preluată creanţa;
 • c) data la care s-a realizat cesiunea;
 • d) cuantumul sumei datorate şi documentele ce atestă această sumă;
 • e) conturile în care se vor efectua plăţile.

Ati fost cesionat catre un recuperator de creante si debitul dvs. a crescut in loc sa scada? Contestare Cesiune Credit

Atunci puteti formula o contesatie fie la executare daca sunteti in executare fie bazata pe intinderea debitului.

(5) În plus faţă de obligaţiile prevăzute la alin. (4), entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe atenţionează consumatorul cu privire la:

a) termenul în care consumatorul ia legătura cu entitatea care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe. Acest termen nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de către consumator;

b) dreptul consumatorului de a transmite entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe o contestaţie a existenţei debitului ori a cuantumului acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării;

c) dreptul consumatorului de a primi răspuns în termen de 15 zile calendaristice la contestaţia formulată;

d) dreptul consumatorului de a se adresa direct instanţei de judecată în cazul în care contestă existenţa debitului ori a cuantumului acestuia;

e) faptul că necontestarea de către consumator, în termenul de 30 de zile calendaristice, a debitului nu reprezintă o recunoaştere a sumei de către acesta şi nu îl privează pe consumator de dreptul de a se adresa instanţei de judecată.

ATENTIE – Contestare Cesiune Credit in fata instantei de judecata – Nu uitati, entitatile de recuperare a creantelor nu au dreptul sa adauge dobanda contractuala de la contractul bancar cumparat.

Spre exemplu recuperatorul strain Agio Wierzytelnosci Plus pierde procesul de contestatie la executare, pentru demararea ilegala a executarii silite. Contestare Cesiune Credit

Atentie – recuperatorul nu are dreptul sa declare scadenta anticipata a creditului.

Cesiunea de credite bancare in Romania s-a facut in mii de cazuri in mod ilegal.

Nu pierdeti sansa de a face fie contestatie la executare in 15 zile de la primirea actelor fi contestatie la intinderea debitului in 30 de zile de la primirea cesiunii de creanta.

Aici gasiti si mai multe despre alti recuperatori de creante ce au fost infranti in instanta si poate ca ar fi bine sa verificati si elementele prin care am reusit sa le anulam executarile silite

– https://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/definitiv-ddm-invest-xx-ag-pierde-contestatia-la-executare-instanta-anuleaza-executarea-silita-ddm-invest-xx-ag-pornita-ilegal-avocat-cuculis/

Aveti probleme cu bancile sau ifn-urile?

Puteti stabili o programare la sediul nostru – Aici sau puteti completa formularul de mai jos – 

 

Declarare Scadenta Credit Bancar In Mod Abuziv-Anulati Executarea Silita-Repunere Grafic Rambursare

Scadenta Anticipata A Creditului Bancar Si Inceperea Executarii Silite – Declarare Scadenta Credit Bancar

Anulati Executarea Silita Inceputa Abuziv – Nu Pierdeti Termenul De Contestatie

Verificati daca actele de executare silita sunt legale si daca nu cumva existenta clauzelor abuzive in contractul bancar a provocat declansarea executarii silite. Declarare Scadenta Credit Bancar

Declarare Scadenta Credit Bancar

Avocat Specializat In Executare Silita

 –  In expunerea de mai jos ne propunem sa facem lumina cu privire la scadenta anticipata a creditului bancar, de la momentul de la care debitorul nu-si mai poate  plati ratele.

 Declarare Scadenta Credit Bancar-  Inceperea executarii silite este pasul imediat care apare dupa ce banca declara scadent anticipat creditul. Totul despre executare silita.

Inainte de a dezbate problema scadentei anticipate, toti cei care sunt executati silit, trebuie sa stie ca prin atacarea in cadrul contestatiei la executare, a executarii silite , pot obtine suspendarea executarii silite.(vezi video mai jos)

Ce se intampla daca nu mai putem plati creditul? Poate banca sa treaca la executare silita oricum si sa vanda creanta la un recuperator?

In primul rand banca nu poate sa faca cum doreste fiindca procedura in sine de declarare a scadentei anticipate este una care trebuie sa respecte in primul rand. –  CONTRACTUL de credit.

Declarare Scadenta Credit Bancar motive de a contesta masura in instanta.

Scadenta anticipata intervine atunci cand debitorul, nu-si mai plateste in mod CULPABIL, creditul iar banca il trece in ceea ce se numeste “default”.

Noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii am mai scris despre cum poate sa inceapa executarea silita, aici.

Vedeti, sintagma in mod culpabil are o expunere larga.

Astfel daca spre exemplu debitorul a fost data afara de la locul de munca spre exemplu, nu se poate retine ca este si in mod culpabil vinovat de neplata creditului.

O serie de motive pentru are scadenta este ilegala ar putea fi

a) Lipsa notificarii facute in acest sens – daca nu ati primit notificarea scrisa de scadenta anticipata atunci scadenta este ilegala;

b)Existenta de clauze ce ar putea avea o natura abuziva din cadrul contractelor de credit si anularea lor de catre o instanta de judecata, duce in mod DIRECT la declararea ilegala a scadentei anticipate;

c)Declararea scadentei anticipate sub termenul reglementat in contractul de credit;

d)ATENTIE – daca BANCA a cesionat creditul catre un RECUPERATOR si recuperatorul declara scadenta anticipata, atunci procedura este ILEGALA

Puteti verifica AICI multitudinea de dosare deschise bancilor.

Ce trebuie sa fac daca se declara scadenta anticipata a creditului?

In primul rand avem incredere in faptul ca daca debitorii isi cunosc drepturile, atunci 50% din succesul actiunii de contestatie la executare este obtinut.

Trebuie sa apelati intodeauna la un avocat specializat in contestatii la executare fiindca materia executarii silite este complicata.

Porniti in primul rand o actiune de constatare a ilegali declarari a scadentei anticipale.

Declararea Scadentei Anticipale A  Creditului Bancar poate fi contestata doar in instanta.

ATENTIE – NU formulati adrese catre banca pentru a fi repusi in graficul de rambursare la banca fiinca sunt inutile.

Ce se intampla daca nu contest declararea scadentei anticipate?

In primul rand veti ajunge la executare silita insa chiar si asa nu uitati ca puteti contesta executarea silita si puteti anula toate actele de executare.

Motivele de mai sus sunt completate de erorile pe care executorii le pot face in cazul emiterii actelor de executare.

Avocatii SCA Cuculis&Asociatii va pot ajuta sa contestati cu succes o executare silita ilegala.

Puteti fie programa o intrevedere la biroul nostru AICI, fie completati formularul de mai jos!

Nu pierdeti termenele in care puteti contesta scadenta anticipata!

Mecanismul scadentei anticipate este prevazut in contractul de credit si daca el nu este respectat intocmai atunci poate fi contestat!

Abuziva este si metoda prin care bancile, in contract au prefigurata urmatoarea sintagma –

” In caz de intrare in insolventa pentru persoanele juridice, orice credit se declara scadent anticipat” .

Un alt abuz este atunci cand desi aveti 2 credite, unul tip punte, la institutia bancara, aceasta daca v-a declarat scadent anticipat un credit, il declara exigibil si pe celalalt!

Verificati daca este legala procedura prin care bancile va arunca in executare silita!

Sunteti  intr-o asemenea situatie? Completati formularul de mai jos!

Avocat Drept Penal-Urmarire Penala-Instanta-Perchezitii-Arest Preventiv -Avocat Penalist

Avocat Drept Penal – Dosarul Tau Penal Trebuie Verificat Cu Seriozitate-Avocat Cuculis

Cum alegem avocatul pentru reprezentarea in dosarul penal?

Avocatul Pe Care Il Alegeti In Dosarul Dvs. Penal Trebuie Sa Aiba Experienta.

Avocatul Ales In Cauza Dvs. Trebuie Sa Fie Specializat In Drept Penal.

Avocat drept penal-SCA CUCULIS&ASOCIATII

Astfel cu o experienta considerabila in drept penal în asistenta și reprezentarea clientilor in dosare penale SCA Cuculis&Asociatii cu o echipa de 30 de avocati specializati in toate domeniile dreptului si cu depertament specializat in drept penal va poate  apara interesele si ajuta sa va exercitati drepturile atat în faza de urmarire penala, cat si in fata instantei de judecata.

Asistenta juridica in materie penala de care puteti beneficia priveste și dosarele penale aflate în faza de judecata ori în cai extraordinare de atac.

Serviciile oferite vizează:

 • Asistenţă – reprezentare în dosare penale în fata organelor de cercetare penală – poliţie, parchet şi în instanţele de judecată la audieri, reconstituiri, confruntări, expertize;
 • Infracţiuni din domeniul rutier (accidente cu vătămări corporale sau omor, furturi, daune, conducere cu numere expirate, conducere fără permis sau sub influenta alcoolului, etc);
 • Infracţiuni contra autorităţii precum ultrajul, uzurparea de calităţi oficiale, ruperea de sigilii sau infracţiuni ce aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementare de lege;
 • Cazuri privitoare la narcotice (posesie, consum, trafic, transport) dar şi în infracţiuni contra persoanei şi contra patrimoniului;
 • Infracţiuni de fals, de exemplu falsul material, falsul intelectual, falsul în declaraţii, uzul de fals, infracţiuni economice, de corupţie, infracţiuni informatice;
 • Plângeri penale dar şi revizuri ale hotărârii judecatoreşti definitive, contestaţii în anulare ori la executare, amânări sau intreruperi ale executării pedepsei, contopirea pedepselor, reabilitarea de drept ori judecatoreascî, radierea cazierului, etc.

Parchetele sau poliţia investigheaza din punct de vedere penal o multime de cauze. Faptul ca sunteţi invinuit sau inculpat într-o astfel de cauză nu inseamna ca sunteti vinovat şi condamnat de către o instanţă de judecată.

Dupa ce  noi începem de îndată să lucrăm pentru a preveni formularea de acuzaţii penale sau, în cazurile în care organele de urmarire penală au formulat deja acuzaţii, lucrăm pentru a obţine respingerea sau reducerea acestora.

– Furt, talharie, inselaciune, delapidare sau gestiune frauduloasa;
– Fals in inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata;
– Infractiuni de coruptie (luare / dare de mita, trafic de influenta, primire de foloase necuvenite);
– Criminalitate informatica;
– Trafic / consum de droguri;
– Trafic de persoane sau proxenetism;
– Infractiuni economice: evaziune fiscala, bancruta frauduloasa, spalare de bani;
– Ucidere din culpa;
– Vatamare corporala (grava, din culpa);
– Conducere sub influenta bauturilor alcoolice sau drogurilor etc;
– Alte infractiuni prevazute de legea penala.

Cuvantul de baza este experienta exercitata de-a lungul timpul in medii juridice precum parchetele, institutiile cu atributii jurisdictionale, politia, contribuie la buna intelegere a demnitatii invinuitului ori inculpatului si la familiarizarea cu toate mecanismele implicate in responsabilizarea juridica a acestuia.

Operativitatea, consilierea specializata, apararea strategica reprezinta atuuri ale colaborarii noastre, avocatii echipei SCPA CUCULIS&Asociatii oferindu-va posibilitatea de a va apara cu profesionalism interesele in faza de urmarire penala si deopotriva in fata instantei de judecata.

Neclaritatea, lipsa de predictibilitate a dispozitiilor de drept penal, sau poate uneori chiar o conjunctura nefavorabila, poate plasa pe oricine in ipoteza de a patrunde in sfera ilicitului penal.

De multe ori se intampla ca un cetatean sa ajunga pe pozitia de inculpat, chiar fara sa -si fi dorit o asemenea postura.

De asemenea orice persoana se poate regasi in postura de victima a infractiunii.

Indiferent de calitatea pe care o aveti fie de autor fie de  victima, legea confera o serie de drepturi (dreptul de a da sau a nu da declaratii, dreptul de participa la audierea celorlalte persoane si de a formula intrebari pentru acestea, dreptul de propune probe, dreptul de a ridica exceptii cu privire la o serie de nereguli procedurale, dreptul de a incheia o tranzactie cu persoana vatamata sau dreptul persoanei vatamate de a tranzactiona cu autorul infractiunii in cazul in care retragerea plangerii prealabile, impacarea sau acordul de mediere sunt prevazute de lege ca fiind cauze de inlaturare a raspunderii penale, dreptul partii de a se consulta oricand cu un avocat, dreptul avocatului de a-si contacta oricand clientul si de a discuta cu acesta in conditii de confidentialitate, etc.).

Doriti un avocat specializat in drept penal din Bucuresti sau chiar de pe tot teritoriul tarii?

Completati formularul de mai jos, orice ora petrecuta fara aparare va poate afecta drepturile!

Recuperator De Creante Ilegal- ProsperoCapital Noua Executare SilitaContestata Si Anulata

Prosperocapital SARL – Executarea Silita Inceputa In Mod Ilegal, Contestata Si Apoi Anulata De Catre Instanta De Judecata

Primiti acte de executare silita? Verificati legalitatea lor.

Atentie- toate actele de executare silita trebuie sa aiba in spatele lor intocmite procese verbale de constatare,(intodeauna verificati dosarul de executare).

 


Pont juridic – inainte de a demara executarea silita, executorul judecatoresc este OBLIGAT sa emita o instiintare de executare, fara de care intreaga executare este nula!

ProsperoCapital recuperator de creante ilegal – Instanta ii anuleaza executarea silita – Ati fost cesionat la recuperatorii de creante?

Verificati daca executarea silita este legala.

Prin metoda contestatiei la executare puteti anula executarea silita ilegala.

Recuperatorii au fost taxati de catre instantele de judecata – spre exemplu Secapital primieste o anulare a executarii silite.

RATIUNEA? – Este posibil ca in ceasul al 12-lea sa se poata rezolva amiabil si tocmai pentru ca debitorul sa nu plateasca onorariile extrem de mari ale executorului acesta este obligat sa emiterea instintarii.

Dosar executional anulat in instanta  aproape in ultima zi de vacanta judecatoreasca!

Apostol Milica la SCA Cuculis&Asociatii Contestator
PROSPEROCAPITAL SARL Intimat

Dosar: 5381/302/2018

30.08.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 9 civil 2018
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare.Anulează executarea silită efectuată în dosarul nr. 15/C/2018 al B.E.J.A. Creangă, Tudorache şi Ion.

Anulează încheierea din 26.01.2018 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti dată în dosarul nr. 1092/202/2018.

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei, achitată cf. chitanţei seria 179187 nr. 133721 din 26.06.2018 emise de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5.

Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.08.2018.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    30.08.2018

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000346511&id_inst=302

Av.drd. Cuculis

Ati primit acte de executare si considerati ca sunteti supusi unui abuz? Verificati-leaici!

 

Anulati Executarea Silita Abuziva Pornita De KRUK Romania Sau Alt Recuperator

Legea 62-2018 Privind Combaterea Buruienii Ambrozia-Despagubiri De La Stat Pentru Lipsa Normelor Metodologice

Alergicii La Ambrozie Au Motiv Bun Sa Cheme In Judecata Statul  Pentru Lipsa De Emitere A Normelor Metodologice La Legea 62/2018-Avocat Cuculis

Update– Normele de aplicare au fost emise – sa vedem, cine le va respecta?

Legea 62/2018 pentru combaterea ambroziei vine cu sanctiuni de pana la 20000 de lei pentru persoanele juridice, insa pentru lipsa de norme imediate si intarzierea de 3 luni dar  si chinul alergicilor cine raspunde?

https://observator.tv/social/lege-ambrozie-amenzi-267151.html

Desi pe vremea vechiul regim comunist,ambrozia avea un program clar de eradicare, ne-a luat inca 28 de ani pentru a emite legea 62/2018 prin care proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

Cu ce se face vinovat statul?

Legea mai sus amintita indica urmatorul lucru:

Articolul 6 Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Intrarea in vigoare?  14 martie 2018 – Din nefericire normele de aplicare au intrat in vigoare cu intarziere de 3 luni!!!

Tratamentul pentru tratarea efectelor  ambroziei pe langa faptul ca este costisitor, este si toxic.

Statul nu deconteaza aceste medicamente si nu le subventioneaza fapt pentru care, avem o lege, nu are norme de aplicare dar avem mii de persoane cu alergii puternice si suferinte fizice si morale.

Astfel statul se face vinovat de raspundere civila delictuala-Scopul răspunderii civile este, în principiu, de a repara un prejudiciu, această obligație de reparațiune urmărind totodată ca fapta susceptibilă a produce prejudiciul să nu mai fie săvârșită.

Avem astfel 3 ministere vinovate – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii.

Cei care au pe terenurile lor ambrozie, pot fi trasi la raspundere fiindca exista norme.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Anulati Executarea Silita A Recuperatorilor-Judecatoria Sectorului 3 Ii Face Praf Pe Recuperatorii De La Intrum Debt Finance-Respinge Incuviintarea De Executare Limita Card

Recuperatori De Creanta – Judecatoria Sectorului 3 Respinge Incuviintarea De Executare Silita A Recuperatorului Intrum Debt Finance Pentru Lipsa Pretului Cesiunii Catre Recuperatorul De Creanta, Lipsa Graficelor De Rambursare Si A Notificarii Debitorului Cedat – Avocat Cuculis

Instanta: Instanta trebuie sa aiba posibilitatea sa verifice contractul de cesiune de creanta inclusiv sub aspectul legalitatii acestuia (pentru a putea retine o evetualitate calitate de creditor cesionar).

Pretul cesiunii, lipsa de pe contractele de cesiune dar si lipsa notificarii prin care debitorul executat silit este cesionat catre un recuperator de creanta plus impedimentul ca nu exista graficele de rambursare prin care debitorul sa fi folosit limita de card de credit, duc toate catre respingerea cererii de incuviintare a executarii.

 • Argumentul folosit de catre judecator pentru respingerea cererii de incuviintare a executarii silite poate fi folosit ca aparare in orice cerere formulata de catre recuperatori impotriva debitorilor.

Desi instanta de incuviintare a executarii silite , nu are dreptul sa analizeze pe fond daca debitorul trebuie sa nu sa plateasca o anumita suma de bani, totusi are obligatia sa verifice urmatoarele aspecte pentru a incuviinta executarea  –

 • creanta certa, lichida si exigibila verificandu-i astfel natura executionala a titlului pus in executare(contract de credit).

Rationamentul instantei pentru care a respins cererea de incuviintare a executarii silite este raportat la faptul ca prin nedepunerea actelor in dovedirea daca debitorul a folosit limita de credit sau nu dar si lipsa pretului cesiunii dar si lipsa de notificare a debitorului cedat, instanta nu poate verifica indelinirea conditiilor de mai sus.

Alte exemple de executari ilegale si recuperatori care executa ilegal.

Anulati Executarea Silita Abuziva Pornita De KRUK Romania Sau Alt Recuperator

Astfel codul de procedura civila  precizeaza fara echivoc faptul ca – (1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

– Nu ati fost notificat ca banca sau ifn-ul v-a cesionat catre un recuperator de creante? Atunci executarea silita este nula, o puteti contesta si anula.

-Daca recuperatorul de creante nu depune contractul de cesiune de creanta in cadrul dosarului de executare silita, atunci cand solicita incuviintarea executarii, iarasi executarea silita este nula.

-Recuperatorii NU POT ADAUGA DOBANZI, daca aveti o creanta ce creste in loc sa scada atunci aveti o executare silita ilegala-

Vedeti mai jos, alte cazuri de anulare DEFINITIVA a executarii silite-

Definitiva Prosperocapital Prin Kruk-Anulat Intreaga Executare Silita Si Incheiere De Incuviintare A Executarii-Avocat Cuculis

Reguli simple cand primiti acte de executare silita!

Sunteti executat silit si ati primit acte in posta prin care sunteti anuntati ca aveti poprire pe conturi sau vi se scoate imobilul la vanzare?

Executare silita poate fi contestata daca nu este legala sau daca sumele pentru care sunteti executati sunt calculate gresit.

Chiar daca aveti dreptatea de partea dvs. si nu contestati executarea silita, sunteti buni de plata, chiar daca actele de executare sunt nule.

NULITATEA o poate constata DOAR instanta de judecata.

Contestatia la executare NU se face la executor ci la instanta din circumscriptia zonei de unde aveti domiciliul.

 

Ce a retinut instanta? Cum puteti sa va aparati in cadrul contestatiilor la executare cerand anularea incheierii de incuviintare a executarii silite?

Instanta :  In lipsa unui grafic contractual de ramburare a creditului, fata de imposibilitatea de a stabili scadenta, instanta nu poate retine exigibilitatea creantei pretinse.

De altfel, emiterea cardului atesta doar o prerogativa a debitorului de a beneficia de limita de credit aprobata, respectivul, in concret, putand intelege sa nu retraga nicio suma de bani din limita aprobata, caz in care nu ar datora nimic bancii.

Necesitatea analizarii altor inscrisuri pentru stabilirea creantei ( retragerea vreunei sume de bani) ar arata faptul ca nu este vorba de o creanta certa, in sensul art. 663 alin.(2) C. proc. Civ.

Avand in vedere considerentele anterioare, facand aplicarea art. 663 alin (5) pct. 4 C. proc. Civ., instanta va respinge ca neintemeiata cererea.

Instanta: Respingerea prezentei cereri nu aduce atingerea drepturilor pretense de creditoare, aceasta avand dechisa calea unei actiuni in pretentii, in care sa dovedeasca uitilizarea de catre debitor  a limitei de credit aporbate.

Astfel, recuperatorul este trimis pe calea dreptului comun sa se judece cu debitorul si nu sa-l execute ILEGAL!!!

Instanta ia apararea debitorului vorbind despre cesiunea de creanta si de ce cesiunile catre recuperatori pot fi ilegale –

In privinta cesiuniii dintre RAIFFEISEN BANK S.A.- Glasro Holdings Limited

Pretinsele contracte de cesiune de creanta invocate nu individualizeaza creantele cesionate, nici in cadrul lor, nici in vreo anexa atasata.

Instanta, fata de imposibilitatea de a identifica obiectul conventiei, nu poate retine ca a avut loc cesiunea creantei evidentiate de contractual de credit invocate de executorul judecatoresc.

Totodata, pretinsele contracte de cesiune de  creanta nu au nicio mentiune cu privire la pret.

Instanta trebuie sa aiba imposibilitatea sa analizeze integral clauzele unui contract, neputand sa aprecieze asupra naturii acestuia in lipsa constatarii pretului cesiunii si analizarii tuturor anexelor contractuale.

Neexistand prevazut un pret, respectivul pretins contract de cesiune ar fi trebuit incheiat in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute, conform art. 1567 alin (2), art. 1011 alin (1) C. civ.

Deci, reprezentantii interesati trebuiau sa se prezinte , de exemplu , in fata unui notar public, ce sa procedeze la stabilirea identitatii partilor, exprimarii consimtamantului cu privire la continut, semnatura acestora si data inscrisului, conform art. 269 alin. (1) C. prov. Civ.

Aspect ce nu s-a concretizat in cauza.

De altfe, nedepunerea integrala a pretinsului contract de cesiune face imposibila calificarea acestuia ca o cesiune de creanta, in conformitate cu art. 1566-1592 C. civ.

In plus, instant retine ca , potrivit art. 1578 C. Civ, pentru ca cesiunea de creanta sa fie opozabila debitorului cedat, este necesar ca aceasta sa fie comunicata sau acceptata de acea parte; numai  din momentul indeplinirii acestor formalitati cesiunea produce efecte fata de debitor, respectivul devenind debitorul cesionarului.

Instanta are in vedere ca un formular de notificare si o lista cu acte predate postei instituie dovada inaintarii notificarii de catre Posta Romana, in calitate de antreprenor al pretinsului creditor, catre debitor cu viza de primire sau viza de afisare sau de neridicare din motive neimputabile pretinsului creditor, precum expirare termen pastrare.

In cauza, nu s-a facut dovada comunicarii catre sau acceptarii cesiunii de catre debitor.

Inscrierea creantei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare asigura doar publicitatea fata de terti, neputand fiind apreciata de Instanta ca suficienta pentru retinerea unei cesiuni de creanta valabile, in lipsa posibilitatii analizarii obiectului (si pretului) contractului, deci exclusiv a anexei (sau a extrasului acesteia ) in care sa fie individualizata pretinsa creanta.

In plus, nu a fost atasat contractul cadru dintre RAIFFAISEN BANK S. A.- Glasro Holdings Limited, instanta fiind in imposibiliatatea de a analiza toate clauzele conventionale dintre parti, neputand retine existenta unei cesuini de creanta incheiate de acestea.

Cert este ca instanta a dispus respingerea cererii de incuviintare a executarii.

Aveti probleme cu executarile silite?

Puteti face o programare direct in formularul de contact aici.

Puteti completa formularul de mai jos!

 

 

 

Plangere Penala Pentru Pesta Porcina Africana Implicatii Juridice Si Modalitati De Despagubire A Fermierilor-Daune Materiale Si Morale

Daune Solicitate Si Plangeri Penale Pentru Responsabili-Statul Roman Se Face Direct Vinovat De Focarele De Pesta Porcina-Fermierii Sunt Indreptatiti La Despagubiri Si Daune Morale

Cum Se Vor Forma Litigii Colective Prin Care Fermierii Vor Solicita Daune De La Stat Si Ce Implicatii Juridice Are Pasivitatea Si Neglijenta Statului

MEDIAFAX FOTO

 

Anual ANSVSA avea obligatia, conform ordinului emis de catre aceasta din urma sa efectueze controale regulate bi-anual in curtile celor care cresteau animale, tocmai pentru a se asigura ca totul este in regula si daca se descopera focare de pesta porcina, sa le poata izola, cel putin asa suna Ordinul ANSVSA 35/2016 ce a fost modificat in mod nejustificat la inceputul anului.

Privind textul de lege el suna cam asa – 

Inspecţiile oficiale în exploataţiile nonprofesionale înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor sunt programate a se efectua în două campanii, respectiv februarie – mai şi septembrie-octombrie.

(Nota personala – bi anual cel putin Romania putea sa stea linistita ca nu cumva din curtea taranului pleaca pesta porcina africana).

[..] După finalizarea inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale din perioada februarie -mai, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor analizează în detaliu modalitatea de realizarea a acestora şi rezultatele obţinute.

Bun, pana aici toate lucrurile au fost in regula, insa undeva in luna februarie 2018, ordinul a suferit o modificare si nu doar de “culoare” ci o modificare de esenta – astfel la paragraful 2 de mai sus, acele “campanii” nu se mai desfasora efectiv in gospodariile oamenilor ci e fac doar niste “analize” din birou si nu de la fata locului si atentie, bazate pe datele stranse in anul trectu –

Textul modificat –

Ordinul 17/2018 pe care il puteti citi integral s-a modificat dupa cum urmeaza – 

În perioada martie-iulie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor analizează în detaliu modalitatea de realizare a inspecţiilor oficiale în exploataţiile nonprofesionale înregistrate în Registrul specific al exploataţiilor şi rezultatele obţinute în anii precedenţi.  Mai pe scurt, se fac analize din anii trecuti si se ELIMINA astfel inspectia in teren.

Naucitor, inspecţiile în exploataţiile nonprofesionale se desfăşoară în perioada septembrie-octombrie, si ca o concluzie personala, cu mult dupa ce pesta a distrus zeci de mii de porci. Informatia de altfel dezvaluita si de catre Tolontan aici.

Partea ce a urmat, o cunosc toti fermierii si cei implicati. Una este sa te apuci sa faci modificari la lege si sa “relaxezi” controalele atunci cand nu exista nicio informatie cu privire la un posibil pericol si alta este sa renunti la controale tocmai atunci cand la granita tarii se anunta dezastrul pestei porcine.

Cum se vor putea obtine despagubiri pentru dezastrul produs?

Fermierii vor putea primi despagubirile in baza  legilor europene –

REGULAMENTUL (CE) NR. 349/2005 AL COMISIEI din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului.

Astfel, intrebarea se pune, cati vor rezista  pana vor primi despagubirile si iarasi care va fi valoarea lor fiindca in prezent dosarele solutionate au primit sume intre 8 si 12 lei.

In cat timp se platesc despagubirile?

„despăgubire rapidă și adecvată”: plata, în termen de 90 de zile de la sacrificarea animalelor, a unei despăgubiri corespunzătoare prețului de piață;

ATENTIE- Fermierii s-ar putea trezi cu o surpriza neplacuta, fiindca U.E limiteaza plata de sume compensatorii pentru fiecare cap de animal sacrificat si daca nu va opera rectificare bugetara, atunci nici macar despagubirea nu va fi integrala –

(b)

125 EUR pe porc sacrificat;- atat suporta U.E

Mii de afaceri pe acest considerent se vor inchide fiindca majoritatea exploatatiilor sunt noncomerciale adica pe persoana fizica.

In mai multe comunicate atat Presedintele cat si alte institutii au luat pozitie fata de “molima” abatuta asupra Romaniei in incercarea de a determina autoritatile sa ia pozitie ferma pentru a izola focarele.

A fost o miscare eronata modificarea ordinului fiindca in cazul exploatatiilor comerciale textul preciza foarte clar ca “Exploataţiile comerciale care fac comerţ intracomunitar cu porci vii sunt supuse în mod regulat şi, cel puţin o dată la patru luni, inspecţiilor efectuate de către autoritatea competentă”.
Astfel, nu se justifica modificarea si schimbarea controalelor la celelalte activitati nonprofesionale.

Ce se anunta? exploatatii nonprofesionale falite, ferme inchise, export stopat, intr-un cuvant, economie zdruncinata si foarte multi fermieri faliti.

Procese ce vizeaza daune morale?

Pe langa distrugerea a zeci sau sute de ferme din Romania, prin lipsa de implicare prin luarea unor decizii gresite si iresponsabile, statul Roman este bun de plata. Sa presupunem ca se vor plati integral sumele de bani prin ajutor UE si rectificare bugetara, problema se pune ca trauma suferita in urma pierderii a mii sau zeci de mii de porcine este de necuantificat.

Procese penale unde fermierii se vor constitui parte civila?

Da, pentru ca avem deja conturate elementele unei infractiuni mai rar intalnite –

Răspândirea bolilor la animale sau plante

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârşită din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Procese pentru daune materiale?

Da, pentru ca daca nu vor fi platite despagubirile atunci statul Roman va trebui sa le plateasca fortat si nu este suficient acest lucru, fiindca vor fi necesare a fi platite si beneficiile nerealizate cum ar fi cele 90 de zile de asteptare(pentru cei ce vor putea sa astepte si sa nu intre in imposibilitate de plata).

In perioada urmatoare, vom depune sesizare penala unde vom cere lamurirea situatiei mai ales ca exista toate elementele ce pot duce in mod rezonabil la ideea ca discutam despre neglijenta a statului in gestionarea situatiei.

Avem aici in vedere si faptul ca mecanismul de lupta international si aici ma refer la a cere ajutor statelor membre nu a fost activat in sensul de a combate efectiv fenomenul pestei porcine.

Informatiile cu privire la focare in granitele Romaniei existau din 2017 iar modificarile de legislatie au permis tocmai ca acele focare se se muta la noi in tara.

Ti-a Fost Afectata Afacerea De Pesta Porcina Africana? Completeza formularul de mai jos!

Ce Se Intampla Cu Bunurile Abandonate Intr-un Imobil Executat Silit In Urma Evacuarii Debitorilor?

Ce Se Intampla Cu Lucrurile Adunate Intr-o Casa In Caz De Evacuare Silita? Bunurile Abandonate Pot Fi Luate Abuziv!

Bunurile Din Interiorul Imobilului Executat Silit Si Din Care Au Fost Evacuati Debitorii Sunt Lasate In Depozit Apoi Vandute-Avocat Cuculis

Au ramas in casa/apartament bunuri precum, mobila, aparate electrocasnice, tablouri si alte asemenea? Aflati ce se intampla cu ele daca sunteti evacuati si cum puteti sa le recuperati!

ATENTIE- Bunurile pot fi pierdute  definitiv daca nu actionati conform legii, atunci cand ele sunt declarate abandonate. Executorul poate sa declare toate bunurile dintr-un imobil a fiind abandonate si astfel pierdeti proprietatea lor!!

Executare Silita Evacuare

                                                          Avocat Drd. Cuculis A.

 

Subiectul executarilor silite a mai fost abordat de catre noi si aici – Cum Executa Silit Un Executor Bunurile Aflate In Casa Si Ce Pot Sa Fac Pentru A Bloca Executarea Mobiliara? – Sechestrul Asigurator – Avocat Cuculis

 

Pentru a intelege mai bine situatia trebuie sa aveti in vedere ca orice act de executare silita POATE fi atacat in instanta, nu asteptati pana la a fi evacuat fortat din imobil. 

Dupa momentul adjudecarii imobilului (in conditiile in care acel debitor nu a facut niciun demers pentru a stopa executarea silita adica sa formuleze o contestatie la executare pentru a anula actele ilegale), cel care este EVACUAT de cele mai multe ori nu ajunge sa isi elibereze imobilul de bunurile stranse toata viata.

Si pe buna dreptate, unde sa duci o viata intreaga in 8 zile cat ai somatia de evacuare?

Ce se intamplacu bunurile lasate in casele de unde au fost evacuati debitorii?

De esenta atunci cand executorul constata ca in urma evacuarii au ramas bunuri mobile in casa, este obligat sa intocmeasca un proces verbal cu acele bunuri gasite in acel loc.

Legea spune ca bunurile ce eu valoare de piata POT FI VANDUTE de catre executor la licitatie – 

(1) Dacă debitorul nu ridică bunurile în termenul arătat în procesul-verbal prevăzut la art. 899 şi acestea au valoare de piaţă, ele vor fi scoase în vânzare, inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor, potrivit regulilor din materia vânzării bunurilor mobile urmăribile.

Ce se intampla daca bunurile dvs. sunt scoase la vanzare si apoi vandute? Ce se intampla cu banii?

(2) Preţul bunurilor vândute, după deducerea cheltuielilor de executare silită, inclusiv a cheltuielilor de vânzare şi a remuneraţiei administratorului-sechestru, va fi consemnat pe numele debitorului, care va fi înştiinţat despre aceasta potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor. Dispoziţiile art. 899 se aplică în mod corespunzător.

Astfel, codul de procedura civila, ingaduieste vanzarea acestor bunuri presupus vandabile iar diferenta de bani se trimite debitorului. Daca bunurile sunt vandute pe sume mici sau subevaluate, puteti evident sa formulati imediat contestatie la executare.

Incredibil dar prevazut in lege, acele bunuri pe care executorul nu le recunoaste ca avand valoare de piata, sunt declarate ABANDONATE, acest lucru insemnand ca ele nu vor mai putea fi dobandite de catre debitorul executat silit.

(3) Bunurile care nu au valoare de piaţă sunt declarate abandonate.

 

ATENTIE – Chiar si celelalte bunuri care au valoare de piata pot fi declarate abandonate- concept juridic regasit in codul de procedura civila pe care il consideram NECONSTITUTIONAL.

Avand in vedere ca textul de lege ii permite executorului sa declare orice bun cu orice valoare ca find abandonat si astfel sa fie intrat in patrimoniul oricarui “intersat”, consideram ca aici se face un ABUZ.

De asemenea, la cererea creditorului, executorul judecătoresc poate declara abandonate bunurile mobile care au valoare de piaţă şi nu au fost revendicate de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar, în termen de 4 luni de la data încheierii procesului-verbal de predare silită.

 

Ce inseamna prin efectul legii BUNUL ABANDONAT si cum poate cineva care nu este proprietar sa devina proprietar prin declararea acelor bunuri ca abandonate?

(1) Posesorul unui lucru mobil care nu aparţine nimănui devine proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la data intrării în posesie, însă numai dacă aceasta se face în condiţiile legii.

(2) Sunt lucruri fără stăpân bunurile mobile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar, […].

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Sunteti in situatia de a fi executat silit sau sunteti intr-o procedura de executare silita? Aflati ce drepturi aveti , completati formularul de mai jos