Persoana Decedata Executata Silit – Anularea Executarii Silite Imobiliare A Seecapital Prin Kruk – Decesul Debitorului Inaintea Inceperii Executarii – Contestatia La Executare – Avocat Cuculis

Anularea Executarii Silite A SeeCapital Si Kruk Si Anume 25000 Euro Din Actele De Executare Silita

Persoana Decedata Executata Silit – Executorul A Inceput Executarea Impotriva Unei Persoane Decedate – Nulitatea Absoluta A Executarii Silite – Avocat Cuculis Contestatia La Actele De Executare

Mostenitorii nu pot fi executati silit decat in conditiile in care este dezbatuta succesiunea.

In cazul in care executarea silita a inceput impotiva debitorului si acesta a decedat pe parcusrul executarii silite, EXECUTORUL este OBLIGAT sa stopeze procedura executarii silite.

Solutia instantei pentru incalcarea acestei reguli a fost de anulare a intregii executari pornite ilegal de catre – SECAPITAL SARL PRIN KRUK ROMANIA

Solutia instantei de judecata:

Nr. unic (nr. format vechi) :61925/300/2015
STIOPEI MARIETA CU DOM. ALES LA AV. CUCULISContestator
SECAPITAL SARL PRIN KRUK ROMANIAIntimat

Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită efectuată în Dosarul de executare nr. 1714/2015 al BEJ Ochianu Doru Catalin şi Neneci Alexandru. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, depus la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2016
Document: Hotarâre  6855/2016  20.05.2016

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000393867&id_inst=300

Executorul Judecatoresc, pe langa faptul ca a adus un prejudiciu civil prin inceperea executarii silite, el poate fi tras la raspundere, inclusiv pentru ABUZ IN SERVICIU, avand in vedere, ca acest organ de executare, are acces la baza de date a politiei si poate sa se informeze ca inaintea demararii executarii silite, debitorul poate fi executat silit –

Astfel, legea ne arata ca –

Art. 687 cod procedura civila

Persoana Decedata Executata Silit – Interzicerea executării silite

(1) Dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, nicio executare silită nu poate fi pornită, iar dacă moare după ce aceasta a fost pornită, ea nu poate fi continuată cât timp moştenirea nu a fost acceptată de către cei chemaţi la moştenire sau, în lipsă, cât timp nu a fost numit, în condiţiile legii, un curator al succesiunii ori, după caz, un curator special pentru executare, în condiţiile art. 58.

Plecand de la acest text de lege, instanta a constatat ilegalitatea actelor de executare si a dispus ANULAREA LOR, astfel nu doar ca acel credit de 25000 euro va fi anulat din actele de executare, dar el este si PRESCRIS, adica viitorii mostenitori NU vor mai trebui sa-l achite!

Executare SIlita Anulata

(2) În cazul în care creditorul sau executorul judecătoresc ia cunoştinţă, în orice mod, de faptul că debitorul a decedat, acesta este obligat să solicite de îndată camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul să facă menţiune în registrul special prevăzut de lege despre începerea executării silite şi să îi elibereze un certificat din care să rezulte dacă moştenirea debitorului a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de moştenitori, precum şi faptul dacă până la acceptarea moştenirii de către cel puţin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.

Persoana Decedata Executata Silit

(3) În cazul în care se constată că moştenirea nu a fost dezbătută sau, după caz, acceptată, creditorul sau executorul judecătoresc poate cere camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul sau, după caz, notarului public deja sesizat întocmirea inventarului succesiuni sau desemnarea unei persoane în acest scop.

Nu uitati ca executarea silita poate fi anulata/suspendata si puteti sa o faceti printr-o contestatie la executare silita.

Persoana decedata executata silit nu are capacitate pentru a putea fi supusa unei forme de executare silita.

AVOCAT DRD. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Procedura de executare silita poate fi una extrem de intruziva in viata si patrimoniul debitorului dar si al familiei acestuia.

Pentru a contesta executarea silita in mod corect alaturi de primii specialisti in executari silite din Romania, completati formularul de mai jos.

Intoarcerea Executarii Silite – Anularea Executarii Silite Si Intoarcerea Executarii Castigata Impotriva SC EOS KSI ROMÂNIA SRL Pentru Un Contract Cu Garanti Bank – Avocat Cuculis

Intoarcerea executarii silite adica recuperarea banilor platiti in mod nedatorat unui recuperator de creante ilegal.

Intoarcerea executarii silite dupa anularea dosarului de executare.

Actulizare articol si informatii-

Este bine sa stiti ca atunci cand va judecati cu o banca sau un recuperator de creante, faptul ca deja s-au inceput formele de executare silita impotriva dvs. nu inseamna ca banii pe care vi-i opreste prin poprire nu mai pot fi recuperati.

Legea protejeaza debitorul si ii confera de fapt o parghie ca atunci cand anuleaza o executare silita, sa-si poata recupera si pagubele pricinuite de catre aceasta.

Astfel, intoarcerea executarii silite trebuie privita ca un ajutor de a ne recupera – daunele de razboi executional-.

Pont juridic – stiati ca daca pierdeti casa la executare silita, o puteti recupera daca anulati actele de executare chiar daca ea a fost vanduta deja?

A venit randul altui recuperator de creante sa fie tras la raspundere pentru abuzurile savarsite, iar punerea in executare a unor contracte prescrise se incadreaza in notiunea de abuz.

Solutia pe scurt mai jos:

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000620969&id_inst=299

Institutia intoarcerii executarii, constand in repunerea partilor in situatia anterioara, reprezinta de fapt o situatie simetric inversa executarii savarsite, astfel încât îi sunt incidente reglementarile statuate in privinta contestatiei la executare.

Astfel, când judecă cererea de întoarcere a executării, instanţa de executare verifică doar daca s-a desfiinţat însuşi titlul executoriu ori s-a anulat executarea însăşi, dispunând restabilirea situaţiei anterioare.

Intoarcerea Executarii Silite

Art. 723 din codul de procedura civila  cuprinde aceasta insitutie de intoarcerea executării

Aici gasiti alte cazuri de invocare a prescriptiei.

Modalitatea de restabilire dupa anularea executarii.

In esenta, pentru a obtine solutia indica mai jos, cel executat a fost nevoit sa apeleze la calea unei contestatii la executare si sa ceara si Intoarcerea Executarii Silite , dupa care –

(1) În cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării.

În cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanţa va dispune asupra efectuării operaţiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă, potrivit regulilor de carte funciară.

Asta resupune de fapt Intoarcerea Executarii Silite pe partea ce vizeaza imobilele executate silit.

(2) Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul.

(3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării în condiţiile alin. (1) şi (2), cel îndreptăţit o va putea cere, pe cale separată, instanţei de executare. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, hotărârea fiind supusă numai apelului.

Solutia instantei de judecata cu privire la
Intoarcerea Executarii Silite .

Dupa cum vedeti in solutia obtinuta de catre SCA Cuculis&Asociatii, am reusit sa anulam o noua executare silita!

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, contestaţia la executare.

Constată prescripţia dreptului intimatei-creditoare de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de Contractul de card de credit nr. 0285127 din 30.03.2009 încheiat între GarantiBank International N.V. Sucursala România şi debitorul Eremia Marin.

Anulează Încheierea din camera de consiliu din data de 17.04.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în Dosarul nr. 24258/300/2015 şi procedura de executare silită efectuată în dosarul de executare nr. 165/2015 deschis la Biroul Executorului Judecătoresc Predescu Narcis Ionuţ.

Intoarcerea executarii silite prin obligarea recuperatorului la restituirea sumelor poprite.

Dispune întoarcerea executării silite prin obligarea intimatei-creditoare la restituirea către contestator a sumei de 1.421,63 lei, consemnată la dispoziţia executorului judecătoresc în perioada iunie-noiembrie 2015, precum şi a tuturor sumelor realizate până la data ridicării popririlor înfiinţate.

În temeiul art. 717 alin. 2 Cod procedură civilă, obligă pe intimată la plata către Biroul Executorului Judecătoresc Predescu Narcis Ionuţ a sumei de 138 lei, reprezentând cheltuielile ocazionate de comunicarea unei copii de pe dosarul de executare.

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestatorul Eremia Marin, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a taxei judiciare de timbru în cuantum de 488 lei, achitată conform chitanţei seria BCIT nr. 1349465 (190) din 9.11.2015 eliberată de Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Bucureşti. Ia act de declaraţia contestatorului în sensul că va solicita cheltuielile de judecată pe cale separată

Dosarul instantei de judecata il gasiti aici.

Dupa cum puteti observa, a fost anulata inclusiv incheierea data de catre un alt judecator, de investire cu formula executorie, din dosarul de mai jos, aceasta fiind posibilitatea reglementata de catre leguitor pentru controlul de legalitate, de catre instanta, fiindca aceasta incheiere dupa cum se poate observa este fara cale de atac:

Admite cererea. Dispune învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică.

Sunteti executat silit? Nu va pierdeti drepturile de a contesta, aveti 15 zile sa de la primirea actelor de executare.

Formulati intodeauna contestatie la executare pentru a verifica legalitatea executarii silite in sine.

Ati pierdut termenul de 15 zile?

Puteti contesta in anumite conditii, insa trebuie sa le discutati cu un avocat specializat in executare silita si in suspendarea executarilor silite.

Stabiliti o programare aici.

avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Reluarea Executarii Silite Intr-un Nou Dosar Dupa Anularea Ei Definitiva-6 Ani,Doua Executari Silite Anulate Si Zeci De Termene-Rabon Credit Si Banca Transilvania Infrante Definitiv

Reluarea executarii silite- 6 Ani,Doua Executari Silite Anulate Si Zeci De Termene-Rabon Credit Si Banca Transilvania Infrante Definitiv

Reluarea executarii silite anulate deja definitiv printr-o alta contestatie la executare care le randul acesteia este anulata din nou definitiv de catre instanta de judecata prin cadrul unei noi contestatii la executare.

Cazul Bobocea il prezentam astazi si iarasi #DosarelePrindViata, ele ne spun povestea lor.

Cazul Bobocea- Anularea executarii silite pe a doua oara dupa ce recuperatorul Rabon Credit a incercat sa ii executare ilegal de doua ori.
Familia Bobocea-2019 – Dupa 6 ani de executare silita – Asta pentru ca cei de la Rabon Credit au avut “grija” sa ii ameninte ani de zile ca le vor lua casa desi executarea silita era ilegala.

Abuzul Grosolan al firmei de recuperare a creantelor Rabon Credit Solutions si Banca Transilvania – dupa ce a fost anulata definitiv in 2017 o prima executare silita ce incepuse in 2013, recuperatorul de creante vine si reincepe executarea silita FARA SA TINA CONT de primul dosar de contestatie la executare ramas definitiv prin care instanta facea in mod clar precizarea ca sumele sunt necerte si nu pot justifica MODUL DE CALCUL AL ACESTORA si DE UNDE DERIVA?

Pe cat de gresit suna acest aspect, DA, executarea silita a fost reinceputa chiar si dupa ce avem o decizie DEFINITIVA.

Primul executor judecatoresc nici macar nu a vrut sa stea de vorba cu debitorii, motivand ca discuta DOAR dupa ce obtin o hotarare de la instanta.

Ii comunicam doamnei executor ca avem hotararea , acum putem discuta de la egal la egal?

Astfel, prin dosarul 13501/4/2014 s-a anulat definitiv prima executare silita inceputa. In acest dosar, instanta a stabilit in mod ferm faptul ca banca alaturi de recuperatorul de creante NU pot aduce argumente cu privire la CUM AU CALCULAT DEBITUL.

Reluarea Executarii Silite
Reechilibrarea Graficului De Rambursare

Scriam in decembrie 2016 despre familia Bobocea care castiga si repet, definitiv in acel moment, impotriva bancii si a recuperatorului de creante.

Nu a durat mult timp si anume februarie 2017 cand aceeasi familie ce castigase conform datelor de mai sus, era REPUSA in executare silita de catre aceleasi entitati, “dornice” ca pentru datoria pe care o PLATISERA deja , sa le vand casa.

Cititi si:

Ce s-a intamplat cu cea de-a doua executare silita? Vedeti mai jos cum pentru a doua oara s-a constatat abuzul grosolan despre care vorbeam si desi pe fond instanta a inteles sa le respinga contestatia, in apel, dosarul a fost castigat DEFINITIV PENTRU A DOUA OARA!

Dosarul 10096/4/2017* aduce familiei Bobocea o noua RECONFIRMARE a faptului ca ceea ce au incercat recuperatorii in 2013, este ILEGAL si in 2019!!!

Apelant Contestator : Bobocea Mariana
Intimat SC BANCA TRANSILVANIA SA
Intimat SC RABON CREDIT SOLUTIONS ROMÂNIA SRL

Şedinţe

23.04.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C7-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Admite contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzei inserate la art.3.lit.d) din contractul de credit nr. 2131/CC/21.11.2005.
Anulează încheierea pronunţată în dosarul nr.2260/4/2017 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, precum şi toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 51C/2017 al BEJ Creanga Tudorache şi Ion.

Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 649,65 lei achitată cu chitanţa nr. ACC000000427215/31.05.02.2016, precum şi taxa judiciară de timbru în valoare de 350 lei achitată de către apelanta Bobocea Mariana prin chitanţa nr. ACC000000221839/5.03.2019. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azim 23.04.2019.
Document: Hotarâre  1608/2019  23.04.2019

La o saptamana inainte sa le fie vanduta casa de catre recuperatori dosarul a ramas in pronuntare si instanta a anulat executarea silita. Debitorii au scapat de urmarirea imobiliara, creditul este PRESCRIS atat pentru creanta cat si pentru IPOTECA!

Publicatia de vanzare prin care le-a fost scoasa casa la licitatie publica –

In final se pune intrebarea….

Cati dintre cei care sunt acum in locuinte sociale sau umba pe drumuri sau stau pe la rude dupa o viata de munca, au fost executati silit?

Pentru ca acest aspect sa nu mai fie posibil si pentru ca debitorii sa aiba o protectie REALA impotriva oricarei executari silit ilegale sau abuzive, este necesar ca in codul de procedura civila sa fie reintrodusa, ca in varianta lui din 2000, posibilitatea formularii de contestatii la executare si dupa termenul de 15 zile de la primirea actelor de executare silita.

Contestatia la executare trebuie sa poata sa se formuleze ORICAND pe parcursul desfasurarii executarii silite, altfel teza nulitatii absolute ce NU poate fi reconfirmata, devine caduca incalcandu-se principii de drept fundamental.

Intre timp, aduc in discutie situatia miilor de familii ce au fost in aceasta situatie si fara sa aiba parte de o judecata dreapta sau macar o analiza a situatiei lor de catre o instanta de judecata, au fost aruncati in strada fara sa poata sa faca nimic.

Reluarea Executarii Silite poate fi lovita de nulitate absoluta, asta pentru ca de cele mai multe ori NU se respecta minimul procedural cerut pentru a porni o executare silita.

Articolul 704 Nulitatea executării silite Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor de executare subsecvente, dispoziţiile art. 174 şi următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător.

Articolul 705 Reluarea executării (1) În cazurile prevăzute la art. 703 alin.(1) pct. 2 se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită. (2) Reluarea executării silite poate fi cerută şi asupra aceluiaşi bun. Dacă acesta este un imobil, atât timp cât, potrivit legii, poate avea loc reluarea executării silite, nu se va putea solicita de către executorul judecătoresc radierea urmăririi înscrise potrivit dispoziţiilor art. 822.

ATENTIECodul de procedura civila NU vorbeste despre contestatia la executare ca despre o actiune in care trebuiesc aduse motive de catre contestator in mod neaparat ci este o cale prin care se solicita instantei ca in baza rolului activ, sa faca o verificare pe care doar instanta o poate face si sa decreteze DACA executarea silita inceputa este legala sau nu! Astfel, promovarea unei contestatii la executare are rolul verificarii legalitatii actelor de executare silita.

Reluarea Executarii Silite este ilegala daca nu sunt respectate dispozitiile din prima hotarare ramasa definitiva sau daca acea suma este prescrisa.

Pentru a raspunde la intrebarea initiala si anume, de cate ori se poate relua executarea, facem mentiunea ca aceasta poate fi reluata pana in limita de prescriptie, fapt pentru care este esential sa reveniti cu aparari noi de fiecare data cand apar acte de executare silita. De asemenea, prescriptia poate paraliza orice alta actiune de reluare a executarii sau alte impedimente ce trebuiesc dezbatute cu specialistul in executare silita, bazat pe actele primite de catre debitor.

Puteti stabili o programare aici.

Sunteti intr-o asemenea situatie? Verificati legalitatea actelor de executare prin completarea formularului de mai jos.

Executat Silit De Raiffeisen Bank- SeCapital Alaturi De Kruk Romania Care Pierd 40000 De Euro Prin Anularea Executarii Silite Ca Urmare A Intervenirii Prescriptiei Avocat Cuculis

Cum scap de o datorie la banca neplatita de mai mult timp?

Executat silit de Secapital ce face parte din grupul Kruk, debitorul scapa de executarea silita inceputa impotriva lui, dupa ce formuleaza contestatie la executare.

Am fost acuzat ca ii ajut pe debitori sa ANULEZE executarile silite abuzive.

Pentru cei ce m-au acuzat ca sustin o practica imorala, cred ca raspunsul ar trebui sa il faca cei ce sunt executari abuziv de catre bancile ce au distrus sistemul oricum fragil si sa ne spuna ei daca considera ca invocarea unor aparari legale pot fi imorale in conditiile date.

Nu voi inceta sa spun, ca singura cale de a anula o procedura extrajudiciara precum executarea silita, este doar printr-o procedura judiciara, a contestatiei la executare. Tineti seama de termenele de contestatie la executare.

Invocarea prescriptiei Mijloc Efectiv de Anulare A Executarilor Silite.

Executat Silit


Suntem in tara in care lucrul bine facut nu se face de la sine ci cu forta coercitiva a statului si prin solutii precum acestea prin care daca sunteti executat silit de secapital sau alt recuperator ori banca, puteti sa formulati contestatia la execuatre, care va poate scapa de debit daca este formulata corect.

Dosar: 45222/299/2014

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea Constată prescris dreptul pârâtei de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. RF31546000533/29.09.2008. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18.11.2015.

Dosarul il gasiti online si aici – https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000473836&id_inst=299

Nota de subsol:

Daca tot am vorbit despre Romania Lucrului Bine Facut, haideti sa ii dam Cezarului ce este al Cezarului iar Domnului ce este Al Domnului si sa spunem ca expresia lucrului bine facut, este meritul lui Petru Cretia si nu al domnului presedinte.

Cat de actual este mesajul celui executat silit de Secapital ce a reusit anularea executarii silite?

Si mai este o bucurie, proprie oricarui suflet bine nascut: aceea a priceperii si a puterii de a face bine si cu drag ceea ce faci, bucuria lucrului bine facut, de la un scaun pana la un poem. Ba, chiar un mare ganditor din prima jumatate a acestui veac spune ca bucuria este mai ales aceasta: semnul de la fire al unei izbanzi si al unei impliniri, al unui spor adus lumii prin faptuirea ta. 

av. drd. Cuculis Adrian

Daca sunteti executat silit de Secapital sau alt recuperator de creanta, formulati intodeauna contestatie la executarea silita.

avocat@indrumari-juridice.eu

Primirea Actelor De Executare La Un Domiciliu Expirat-Domiciliul Debitorului Executat Silit-Ce Fac Daca Nu Primesc Actele De Executare?

Cati nu sunt cei care “primesc” acte de executare fara sa stie si apoi se trezesc cu poprire pe conturi si cu casa scoasa la vanzare?

Este legala comunicarea unor acte de executare la un domiciliu la care debitorul nu mai locuieste?

In mod vadit NU si se poate anula executarea silita prin prisma acestui detaliu care la prima vedere pare o chestiune de procedura insa face diferenta intre a fi executat ilegal si a-ti pierde casa sau a putea sa te aperi pe calea contestatiei la executare?

Executorul judecatoresc trebuie sa faca toate demersurile pentru a afla adevaratul domiciliu al debitorului fara de care, incuviintarea executarii silite este nula.

Potrivit art. 87 C. civ. „Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că îți are locuința principală”.

Astfel se nasc mai multe ipoteze. Spre exemplu, executorul NU are dreptul sa citeze si sa comunice actele de executare acolo unde apare locuinta debitorului intr-un contract de credit sau un contract de imprumut sau orice alt tiltu executoriu, ci el trebuie sa faca demersuri suplimentare in vederea identificarii efective a domiciliul acestuia, asa cum arata de altfel dispozitiile legale si anume –

Potrivit art. 651 alin. (1) C. proc. civ. „Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.”

Astfel, se naste intrebarea urmatoare. Ce se intampla daca am primit actele de executare la un imobil la care nu mai am domiciliul ?

ATENTIE – Daca debitorul a notificat Banca, Ifn-ul,Recuperatorul de Creante sau o alta persoana fizica sau juridica la care are o datorie, ca si-a modificat domiciliul si doreste sa primeasca orice tip de corespondenta la aceasta noua adresa, daca nu se procedeaza in sensul comunicarii actelor la adresa indicata de catre debitor se considera ca executarea silita a inceput ILEGAL si poate fi anulata in integralitate pentru o vadita lipsa de procedura.

In ajutorul debitorilor executati silit in mod ilegal vine si ICCJ care stabileste cu noţiunea de domiciliu în ceea ce priveste stabilirea competenţei de soluţionare a încuviinţării executării silite.

De mentionat este faptul ca daca creditorul apeleaza la un executor care solicita incuviintarea executarii silite de la o alta instanta decat aceea unde are debitorul principal domiciliul efectiv, atunci tot dosarul executional este susceptibil de a fi nul absolut insa pentru asta, debitorul trebuie sa formuleze o contestatie la executare si sa indice aceste aspecte, asa cum vom arata in exemplul de dosar de contestatie la executare castigat pe acest aspect.

Ce a stabilit jurisprundetial ICCJ? Atentie, decizia alaturi de toate explicatiile de mai sus pot fi folosite in cadrul contestatiei la executare ca elemente ce duc catre constatarea nulitatii absolute a executarii silite-

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în ceea ce priveşte competența de soluționare a unei cereri de încuviințare a executării silite, noţiunea de domiciliu care interesează regulile procedurii civile în general nu corespunde elementelor care interesează evidența populației, ci se identifică cu noțiunea de domiciliu de fapt, întrucât scopul normelor este acela al asigurării cunoașterii procesului și a actelor de procedură îndeplinite în cursul acestuia.

În speţă, deşi potrivit cărţii de identitate, debitoarea avea domiciliul legal  în Craiova, aceasta avea domiciliul efectiv în București, la adresa din sector 2, întrucât are serviciu stabil în municipiul București, unde profesează ca învățător, astfel că instanţa competentă să soluţionze cererea e încuviinţare a executării silite a obligaţiei stabilite prin ordonanţă preşedinţială privind stabilre provizoriu domiciliu minoră este Judecătoria sectorului 2. (Decizia nr. 562 din data de 21 februarie 2018 pronunţată de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. având ca obiect încuviințare executărea silite).

Exista dosare castigate pe aceste motive? Pot fi anulate executarile silite daca suntem intr-o asemenea situatie? Domiciliul Debitorului Executat Silit trebuie sa fie cel efectiv.

Practica naste posibilitatea invocarii unor situatii trecute cu care s-au confruntat debitorii fapt pentru care intodeauna este important ca orice demers pe care il faceti in materie de executare silita sa fie facut alaturi de un avocat specializat in executari silite tocmai pentru ca practica nascuta sa nu fie una NEGATIVA pentru debitori ci una care sa poata fi folosita de alti debitori ce sunt in situatii identice.

Astfel prezentam mai jos un dosar de executare silita ANULAT INTEGRAL si chiar alaturi de incheierea de incuviintare a executarii silite ce a fost data in mod ilegal pentru lipsa comunicarii de acte de executare la Domiciliul Debitorului Executat Silit.

Dosar de contestatie la executare deschis si castigat, impotriva recuperatorului de creanta ERB NEW EUROPE FUNDING II BV S.R.L. si a Bancii Transilvania care cesionase acest contract de credit-

Dosarul Numarul – 35308/299/2018

25.04.2019(link catre portal)
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud.ALECU D.R.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt:

Admite în parte acţiunea formulata in contradictoriu cu intimatele PROSPEROCAPITAL SARL si ERB NEW EUROPE FUNDING II BV SRL.

Anulează toate actele de executare silită din cadrul dosarului execuţional nr.1773/2018 instrumentat de SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN ŞI NENECI ALEXANDRU.

Anulează Încheierea de încuviinţare a executării silite pronuntate de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr.12363/4/2018.

Constată că art. 4.3 teza I din Contractul de credit nr. CL/28/02/2008 încheiat între contestator si BANCPOST SA, referitor la modificarea dobanzii, constituie clauza abuzivă.

Dispune înlăturarea clauzei abuzive menţionate mai sus, cu menţinerea celorlalte dispoziţii din contract.

Dispune restituirea către contestator a taxei de timbru in cuantum de 1000 lei. Obliga intimata PROSPEROCAPITAL SARL la plata către contestator a cheltuielilor de judecata in cuantum 3000 lei cu titlu de onorariu de avocat (proportional cu admiterea in parte a contestatiei), precum si catre BEJ a sumei de 166,60 lei reprezentând cheltuieli fotocopiere dosar de executare.

Verificati dosarul pe portal aici.

Executarea silita este una dintre cele mai intruzive proceduri desfasurate pe parte civila impotriva unui debitor. Duce la intrarea in spatiul privat , evacuarea acestuia, poprirea pe conturi si urmarirea chiar si a altor persoane de la care debitorul ar avea de incasat sume de bani.

Aflati de la aplicatia noastra ce foloseste inteligenta artificiala, care sunt sansele sa castigati un proces.

Prin urmare, legea a comservat acest drept al tuturor debitorilor de a se adresa instantei de judecata chiar si cu o cerere de VERIFICARE efectiva a executarii silite nu neaparat cu identifcarea de la bun inceput a unor motive punctuale. In conditiile incare insasi incuviintarea executarii silite este data fara a fi pusa in contradictoriu parerea partilor, atunci orice debitor are posibilitatea pentru legalitatea executarii silite, sa se adreseze instantei de judecata.

Puteti programa o consultanta juridica aici.

Sunteti intr-o procedura de executare silita sau ati primit acte de executare, poprire sau somatie mobiliara/imobiliara?

Verificati legalitatea executarii prin completarea formularului de mai jos.

Cum Contest O Executare Silita Daca Am Depasit Termenul De 15 Zile – Tardivitate Decadere Nulitate Absoluta Contesatie Avocat Cuculis

Contestatia La Executare Cu Depasirea Termenului De 15 Zile – Avocat Cuculis

Executarea silita in mod ideal ar trebui sa fie contestata in termenul de 15 zile.

De foarte multe ori debitorii nu reusesc sa se incadreze in aceste 15 zile fapt pentru care isi pun intrebarea daca mai pot dupa acest termen sa conteste executarea silita.

Raspunsul este da,fiindca de cele mai multe ori, nulitatea absoluta ce se aplica unei executari silite ilegale, poate fi invocata oricand.

Asta inseamna de esenta si dupa cele 15 zile de la primirea actelor de executare silita.

Spre exemplu dobanda la dobanda adaugata in mod ilegal, poate atrage nulitatea absoluta a executarii silite.

Cum Contest O Executare Silita

Sinonim – dobanda la dobanda

Capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate, operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel rezultata. Calculul dobanzii la dobanda unei sume imprumutate.

ATENTIE – Dobanda la dobanda este interzisa Cum Contest O Executare Silita ilegala!

Am discuta si despre clauzele abuzive in contractele de credit dar si despre inghetarea cursului valutar!

Contestatia la executare are doua termen in care poate fi depusa – fie la 15+ 2 zile de la primirea actului executional sau infiintarea popriri sau in 3 ani de zile de la demararea executarii silite, asta daca avem “nereguli” pe partea de intindere a titlului executoriu! Nu am uitat sa discutam si despre anatocism ” 

Ce putem face faca executorul a inceput executarea impotriva unei persoane decedate si totusi nu am contestat executarea in 15 zile?

Discutam de o nulitate absoluta si instanta trebuie sa anuleze executarea chiar cu introducerea contestatiei peste termenul de 15 zile.

Cum Contest O Executare Silita care este nula absolut?

Astfel trebuie urmata aceeasi procedura ca in cazul unei contestatii facute in termenul de 15 zile insa specificul este ca trebuie indicat un motiv separat de nulitate absoluta cum ar fi –

a)lipsa autorizatiei pentru aplicarea dobanzilor (valabil pentru recuperatorii de creante ce nu au dreptul sa adauge asemenea dobanzi).

b)redactarea gresita a incheierii de incuviintare a executarii silite.

c)lipsa datoriei.

d)lipsa de egibilitate adica atunci cand banca nu ne-a notificat de scadenta anticipata.

e)perimarea dosarului de executare silita si altele.

Intodeauna este indicat pentru a putea fi constatanta nulitatea absoluta a executarii silite, sa formulati o contestatie la executare pentru a va apara drepturile.

Av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Obligarea Sotului La Plata Pensiei De Intretinere Pentru Agravarea Starii De Sanatate In Timpul Casatoriei

Obligatia de intretinere a sotului dupa desfacerea casatoriei in cazul in care conditia de sanatate s-a degradat sau existenta bolii era constatata chiar inainte de casatorie.

ATENTIE – Codul civil permite inclusiv plata de daune daca din pricina unuia dintre soti casatoria a fost desfacuta.

Instanta a decis in sentinta pe care o aveti mai jos aproape in exclusivitate faptul ca sotul violent (psihic dar si fizic) sa suporte o pensie de intretinere de 1/4 din veniturile sale si am putea spune viager in conditiile in care nu se schimba statutul maritial al sotiei.

Practic, din actele medicale s-a aratat instantei de judecata ca starea de boala a intervenit pe parcursul desfasurariii casatoriei si astfel daca in urma desfacerii casatoriei sotia nu mai are capacitatea de munca necesara sa ii asigure un trai de viata normal, atunci sotul este OBLIGAT sa plateasca aceste sume de bani VIAGER.

Plata Pensiei De Intretinere pentru sotul aflat in nevoie – De unde rezida obligatia de plata a pensiei de intretinere ?

Articolul 389 Codul Civil – Obligaţia de întreţinere

(2) Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei.

Pentru plata pensiei de intretinere textul de lege este clar, daca unul dintre soti are o stare de NEVOIE survenita inaintea casatoriei, pe care celalalt sot prin casatorie a acceptat-o, dar si daca intervine aceasta stare de nevoie in timpul casatoriei, urmeaza ca celalalt sot sa-i poarte de grija prin plata a 1/4 din acele venituri.

Exceptia vine tot din textul de lege si anume – Sotul aflat in nevoie are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.

(3) Întreţinerea datorată potrivit dispoziţiilor alin. (2) se stabileşte până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale şi cu starea de nevoie a creditorului.

Totusi, exista si situatia in care aceasta obligatie inceteaza –

(5) În afara altor cazuri prevăzute de lege, obligaţia de întreţinere încetează prin recăsătorirea celui îndreptăţit.

Solutia obtinuta in instanta

NumeCalitate
parte
CONSTANTIN FLORENŢA GABRIELA cu dom ales la SCA CUCULIS SI ASOCIATIIReclamant
CONSTANTIN FLORINPârât
15.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 MF
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamanta CONSTANTIN FLORENŢA GABRIELA în contradictoriu cu pârâtul CONSTANTIN FLORIN.
Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 26.05.2012 şi înregistrată sub nr. 10/26.05.2012 la Primăria Com. Brăneşti din culpa comună a părţilor.
Dispune păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit prin încheierea căsătoriei, acela de CONSTANTIN.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 1/4 din salariul lunar net, începând cu data introducerii acţiunii-5.06.2018. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru şi onorariul de avocat, acordate parţial, proporţional cererii admise.
Document: Hotarâre  1622/2019  15.04.2019

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000123647&id_inst=1748

Astfel, trebuie sa avem in vedere faptul ca noul cod din 2012 protejeaza interesele de familie ale sotilor care pana acum nu apareau ca niste prioritati ale leguitorului.

Aveti o problema legata de divort?stabilire domiciul minor?partaj? Stabiliti o intrevedere aici.

Puteti de asemenea sa ne comunicati problema juridica din sfera dreptului familiei si prin completarea formularului de mai jos.

Debitor De Romania-Ce Fac Daca Nu Mai Pot Sa Platesc Ratele Bancare?Suspendarea Platii Ratelor La Creditul Bancar Prin Ordonanta Presedintiala

Instanta dispune suspendarea prin ordonanta presedintiala a platii ratelor ce derivau din contractelede credit pana la solutionarea pe fond a cauzei ce vizeaza incetarea platilor in mod definitiv.

Probabil multi se intreaba daca o notificare de dare in plata poate fi facuta de mai multe ori.

Raspunsul vine ca o confirmare si prin admiterea cererii de suspendare a efectelor contractului in sensul stoparii platilor, acest lucru fiind incident prin faptul ca dupa ce Banca Transilvania a refuzat aplicarea efectelor unei noi notificari de dare in plata motivand ca deja o instanta anulase efectele primei notificari, debitorii au obtinut decizia de mai jos-

Suspendarea platii ratelor/debitului poate sa priveasca o serie larga de situatii si anume –

 • Suspendarea platii ratelor lunare atunci cand creditul este in desfasurare si totusi el nu poate fi suportat la nivelul la care au ajuns ratele ( de regula observam cresterile pentru contractele CHF, EURO dar si RON pentru creditele cu dobanda variabila prin ROBOR);
 • Suspendarea platii sumelor ce deriva din popriri si o data cu suspendarea obtinuta si conform deciziei 11/2018 a ICCJ cu privire la ridicarea popririlor de indata ce intervine o suspendare a executarii silite.
 • Daca debitul a fost cesionat la recuperatorii de creanta solicitarea catre instata de a se pronunta cu privire la incetarea platilor catre recuperatorul de creanta, sau cazul executarii ce poate fi contracarat cu o contestatie la executare.
 • Suspendarea platii oricaror sume catre creditor in conditiile in care nu respecta dispozitiile notificarii de dare in plata in sensul efectelor acesteia de suspendare a obligatiilor de plata chiar daca discutam despre a doua notificare de dare in plata emisa.

Suspendarea platii ratelor atunci cand banca nu-si respecta obligatiile ce ii incumba din notificarea de dare in plata se poate cere pe cale de ordonanta presedintiala si are ca efect stoparea intregilor efecte ce ar putea sa decurga din contractul de credit dupa cum arata si hotararea de mai jos-

Dosarul numarul
9209/299/2019 JUDECATORIA CORNETU

Reclamant : PURENDEA MIHAELA CU DOMICILIUL ALES LA SCA CUCULIS&ASOCIATII
Pârât : BANCA TRANSILVANIA

Şedinţe

19.04.2019Ora estimata: 08:30
Complet: C6 S2 (fost C18 Civil)
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta Purendea Mihaela în contradictoriu cu pârâta Banca Transilvania S.A.
Dispune obligarea pârâtei la suspendarea plăţilor din contractele de credit nr. N154884/25.05.2015 şi N152580/25.05.2015 până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 8365/299/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 19.04.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilo prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre    19.04.2019

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000782851&id_inst=299

Ce am solicitat in dosarul de mai sus?

 1. Obligarea intimatei la suspendarea platilor din contractele de credit numarul N154884/25.05.2015, respectiv N152580/25.05.2015 pana la solutionarea definitiva a dosarului numarul 8365/299/2019 prin care am solicitat suspendarea ratelor celor doua contracte pentru motivele expuse in situatia de fapt;
 2. Obligarea paratei la suportarea cheltuielilor ocazionate de prezentul litigiu, pentru urmatoarele:

Extras din cererea de chemare in judecata –

In aceste conditii apreciem ca refuzul Bancii Transilvania de a suspenda plata ratelor in temeiul Legii 77/2016, transmis prin intermediul adresei numarul 288394/06.03.2019 este total nefondat si impotriva dispozitiilor legale. Potrivit dispozitiilor art. 6 din Legea 77/2016 „De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari.”. Astfel, refuzul creditorului de a suspenda obligatiile ce decurg din contractele de credit anterior mentionate, vine in evidenta contradictie cu dispozitiile legale. Mai mult, prin refuzul sau, Banca Transilvania isi aroga atributii ce revin doar instantei de judecata, in sensul ca apreciaza singura puterea lucrului judecat, in raport de noile notificari transmise; decide daca va suspenda, sau nu obligatiile de plata aferente contractelor de credit incheiate cu subsemnata-reclamanta, desi legea stabileste faptul ca suspendarea obligatiilor opereaza de drept si nu in mod facultativ. Chiar si in situatia in care s-ar fi pus problema unei suspendari facultative aceasta ar fi trebuit sa fie dispusa sau respinsa de catre instanta de judecata si nu de catre una dintre partile aflate in litigiu.

Extras cerere de chemare in judecata.

In ce conditii se poate cere suspendarea platii ratelor daca nu am o notificare de dare in plata?

Subiectul in sine este unul delicat si procedura prin care puteti face un asemenea demers in instanta este una ce implica mult tact fiindca de esenta ii cereti judecatorului sa intervina in conventia de credit si sa dispuna ca obligatia de plata sa fie anihilata cel putin temporar.

Astfel mai jos va prezentam cateva argumente in baza carora, noi, SCA Cuculis&Asociatii am suspendat executarea contractelor chiar si fara notificarea de dare in plata , argumente pe care le pot folosi toti debitorii-

a) Exista discrepante intre debitul solicitat imprumutatului principal si codebitorului, astfel daca creditorul dvs. emite pretentii diferite ce nu se coreleaza intre ele, aveti un motiv suficient de bun pentru a suspenda plata ratelor(atentie doar cu hotarare judecatoreasca);

b) Daca ati demarat un proces in instanta pe argumentul existentei in contract a clauzelor de natura abuziva, de asemenea puteti solicita suspendarea platii ratelor de asemenea argumentul principal este ca in conditiile in care expresia clauzelor abuzive va duce contractul in zona de executare silita;

c)Suspendarea platii ratelor asa cum am aratat mai sus pe calea ordonantei in conditiile in care banca,ifn-ul sau recuperatorul de creante nu suspenda executarea obligatiilor chiar si atunci cand depuneti a 2-a sau a 3-a notificare de dare in plata;

d)Notificarea cesiunii de creanta pentru o suma pe care nu o recunoasteti deloc sau debitul este crescut in mod nejustificat;

d)Orice alte cauze care ar face INCERTA suma pe care o aveti de plata.

Nu uitati ca impotriva oricaror acte de executare se poate formula doar contestatie la executare. Daca ati primit actele de executare inainte de 2019 puteti verifica aici, iar daca executarea a inceput dupa 1 ianuarie 2019 urmati procedura cu un avocat specializat in executari silite de aici.

Av. Drd. Cuculis A

avocat@indrumari-juridice.eu

Rabon Credit Si Banca Transilvania-Inghetare Curs Valutar Pentru Contract Scadent Anticipat Aflat In Executare Silita

Debitorii executati silit imobiliar dar si prin poprire au obtinut inghetarea cursului valutar al creditului la 2.1 LEI/FRANC ELVETIAN.

Solutia instantei pronuntata impotriva recuperatorului de creanta dar si a bancii Transilvania.

Cursul valutar inghetat la valoarea de de 2.1 lei/CHF de catre Judecatoria Sinaia pentru un contract cesionat recuperatorului de creante Rabon Credit Solutions ce ii executa silit pe debitori.

Situatie inedita – Intreaga executare silita poate fi anulata printr-o contestatie la executare, chiar daca este de multa vreme trecut termenul de 15 zile, avand in vedere solutia instantei de judecata dar si faptul ca executarea silita se desfasura in CHF si nu in LEI.

Mai jos aveti actul prin care executorul Isofache Marius le-a scos imobilul la vanzare si pe care l-a si vandut ulterior prin adjudecarea de catre un participant la licitatie, imobil a carui executare silita a fost ceruta de catre recuperatorul de creante dupa cumpararea creantei de la Banca Transilvania.

Desi imobilul a fost vandut, desi banca a invocat in actiunea de constatare ca abuziva clauzei de risc valutar, faptul ca pretins acest contract NU mai poate fi cercetat de catre instanta pe motivul clauzelor abuzive fiindca nu ar mai fi in derulare, instanta a respis acest argument avand in vedere ca atata timp cat se fac retinerii din salarii.

ATENTIE- Instanta a stabilit ca banii sa fie restituiti alaturi de dobanda legala dar si ca sumele sa fie actualizate cu indicele de inflatie de la data fiecarei retineri si pana la data restituirii efective.

Solutia instantei de judecata mai jos-


17.04.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C3 Civil – AM
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea având ca obiect “constatare clauze abuzive” formulată de reclamanţii KORE MARIANA şi KORE ANDREI va în contradictoriu cu pârâtele BANCA TRANSILVANIA SA (care a absorbit VOLKSBANK ROMANIA SA) si SC RABON CREDIT SOLUTIONS SRL .şi în consecinţă:
Constata caracterul abuziv si nulitatea absolută a clauzelor contractuale inserate în Convenţia de credit nr. 0132129 din 14.11.2007 şi în actele adiţionale subsecvente privind suportarea de către împrumutaţi a riscului valutar şi dispune eliminarea acestora şi stabilizarea (îngheţarea) cursului de schimb valutar CHF – LEU la valoarea CHF de la data semnării contractului de credit , cea de la 30.07.2007, respectiv calcularea si plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a convenţiei de credit nr. 0132129 şi dispune obligarea paratei la restituirea către reclamanţi a sumelor plătite în plus fata de cursul CHF de la data semnării acestui contract din 14.11.2007 , cu dobânda legala aferentă si actualizate cu indicele de inflaţie, de la data fiecărei reţineri până la data restituirii efective.

Document: Hotarâre  338/2019  17.04.2019

Solutia instantei vine in urma deschiderii unui dosar separat de catre debitorii ce erau executati silit in alte dosare. De asemenea si procesele referitoare la externalizarea creditelor se apropie de o solutie finala mai ales ca metoda de cesiune in afara tarii a oricaror contracte a fost una ilegala.

Incepand cu 2019, prin decizia pronuntata in cauza C118/17, CJUE trateaza extensiv aspectul pe care il tot invocau bancile referitor la posibilitatea instantelor de a modifica contractele sub aspectul constatarii ca abuziva a clauzei de risc valutar din moment ce aceasta facea parte din costul creditului.

Prin solutia pronuntata mai sus, atata vreme cat imprumutatii fac dovada ca nu s-a negociat/explicat clauza, a fost inserata cu rea credinta dar si ca a produs un dezechilibru semnificativ in desfasurarea contractului, fie ca vorbim de moneda euro sau chf, clauza de risc valutar poate comporta o valenta abuziva iar cursul valutar poate fi inghetat la momentul semnarii.

Puteti stabili o programare la sediul nostru aici.

Aveti un contract de credit in Chf sau Euro? Verificati daca aveti clauze abuzive , completati formularul de mai jos.

Debitorul Scapa De Executarea Silita-Banca Transilvania Poprire Si Executare Ilegala

Debitorul scapa la limita, de executarea silita pornita pe imobilul sau, proprietate garantata la banca pentru creditul de la Banca Transilvania.

Astfel, inainte sa se judeca dosarul am reusit suspendarea dosarului de executare silita pornit impotriva debitorului in vederea vanzarii imobilului iar acum dupa hotararea pe care o aveti mai jos, prin efectul executoriu al hotararii judecatoresti, debitorul scapa de urmarirea silita atat prin poprire cat si pe imobil.

Debitul de 25000 de euro anulat. Debitorul scapa de executarea silita pornita impotriva lui in mod ilegal.

Un alt dosar de executare silita pornit in mod ilegal impotriva debitorilor, este anulat de catre instanta de judecata.

De ce a anulat instanta executarea bancii Transilvania?

Articolul 663 codul de procedura civila – Creanţa certă, lichidă şi exigibilă (1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

Creanta nu era certa si mai mult de atat, contractul fusese scadentat anticipat in mod ilegal.

NumeCalitate parte –
Contestator CHINGĂLATĂ CIPRIAN-GABRIEL la SCA Cuculis&ASOCIATII
Contestator CHINGĂLATĂ MARILENA-ELIZA
SCA Cuculis&ASOCIATI
I
Intimat BANCA TRANSILVANIA SA

Şedinţe

29.03.2019Ora estimata: 9:00
Complet: C 1 MF
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii CHINGĂLATĂ CIPRIAN – GABRIEL si CHINGĂLATĂ MARILENA – ELIZA.
Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 528/N/2017 al Biroului Executorilor Judecătoresti Asociati Nichitoi Georgiana si Plumbu Sergiu Sebastian.
Obligă intimata la plata către contestatori a sumei de 4200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocat.
…..
Obligă intimata la plata către Biroul Executorilor Judecătoresti Asociati Nichitoi Georgiana si Plumbu Sergiu Sebastian a sumei de 115 lei cu titlu de contravaloare fotocopiere dosar de executare.

Dispune restituirea către contestatori a taxei judiciare de timbru în cuantum total de 1000 lei achitată prin chitanta seria 95471/2018 nr. 0014276 din data de 23.07.2018 emisă de Orasul Tg, Frumos – Impozite si taxe Locale, la rămânerea definitivă a prezentei.
…..
Document: Hotarâre  595/2019  29.03.2019Aici dosarul online pentru vizualizare –
http://portal.just.ro/866/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24500000000456456&id_inst=866

Singura cale procedurala de a anula o executare silita este contestatia la executare. Verificati actele de executare, raportati-va la faptul ca sunt intocmite de cele mai multe ori de personal auxiliar si nu direct de catre executor si in final ele pot fi susceptibile de anulare pe considerentul ilegalei lor intocmiri.

Executarea silita poata fi anulata fie pentru aspecte de forma sau de fond insa cel mai indicat este ca actele de executare silita sa fie verificate intodeauna de catre un avocat specializat in contestatii la executarea silita.

Ati primit acte de executare si vreti sa verificati legalitatea lor? Completati formularul de mai jos.

Contestatie decizie de desfacere a contractului de munca – Ce optiuni au fostii angajati concediati in mod abuziv – av Cuculis

 Salariaţii concediaţi au dreptul să conteste decizia angajatorului în termen de 30 zile calendaristice de la momentul comunicării deciziei de concediere.

Prin procedura contestatiei deciziei de concediere , conflictul de munca aparut este supus controlului instantei judectoresti , aceasta urmand sa analizeze decizia  sub aspectul legalitatii si temeinicei acesteia.

Recuperati-va drepturile de la angajator. Deciziile de concediere ilegale pot fi anulate de catre instanta de judecata.

Codul Muncii reglementeaza in mod clar procedura de concediere dar si motivele care pot sta la baza emiterii deciziei de concediere , oferind o protectie juridica angajatului impotriva unor abuzuri din partea angajatorului .(art 51-75 Codul Muncii )

Contestatie decizie de desfacere
Concediere angajat – decizie concediere

Raportat la dispozitiile legale in vigoare reglementate de Codul Muncii se arata ca se poate dispune concedierea angajatului prin decizia de concediere care trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele: motivele care determina concedierea; durata previzului ; criteriile de stabilire a ordinii de prioritati in cazul concedierii colective ; lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant , in conditiile art 64.

Decizia de concediere trebuie formulata de catre angajator in scris si comunicata angajatului , aceasta producand efecte de la momentul comunicarii acesteia angajatului , conform art 77 din Codul Muncii .

In termen de 30 de la primirea deciziei  de concediere , angajatul poate formula contestatie la instanta competenta de la domiciliul angajatului , respectiv Tribunalul de la domiciliul reclamantului.

Angajatul poate critica decizia de concediere atat din punct de al legalitatii  emiterii deciziei ( respectarea procedurii reglementate ) dar  si motivele  de fapt invocate de angajator prin decizia de concediere .

Motivele care au determinat concedierea trebuie mentionate in mod expres in cuprinsul deciziei de concediere (comunicata in scris angajatului ) , nefiind posibila completarea motivelor ulterior emiterii deciziei .

Angajatorii, pentru a evita anularea deciziei de concediere, trebuie să dovedească legalitatea motivelor pentru care s-a pronunţat decizia respectivă.

Sarcina probei in cazul litigiilor de acest fel revine angajatorului , care trebuie sa dovedeasca legalitatea si temeinicia deciziei .

Un alt aspect care trebuie avut in vedere se refera la respectarea termenului de preaviz .

Inalta Curte de Casatie si Justitie a concluzionat in sensul ca neacordarea efectivă şi integrală  a termenului de preaviz atrage sanctiune nulitatii absolute a deciziei de concediere .avand in vedere faptul ca acordarea preavizului este premergătoare emiterii deciziei de concediere , încadrându-se, așadar, în procedura concedierii propriu-zise, si  potrivit art. 78 din Codul muncii, orice concediere dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic  sau nelegal , instanta va dispune anularea ei  si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul .

Salariatul poate solicita instantei care a dispus anularea concedierii , repunerea  partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere prin reintegrarea sa pe postul detinut anterior concedierii.

In masura in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere , contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti .

Dese ori sunt intalnite abuzuri grave care vin din partea angajatorilor pe fondul problemelor de natura interna, neintelegeri intre parti dar care in esenta nu pot duce la desfacerea contractului de munca, insa angajatorii profita de starea de necunoastere a legislatiei si forteaza angajatul sa plece singur, iarasi o practica incorecta.

Avocat Cuculis Adrian

Cum Pot Sa Exclud Un Asociat Din Firma? Litigiu Comercial – Avocat Drept Societar

Excluderea Asociatului Din Cadrul Societatii Comerciale – Procedura De Excludere Si Cum Poate Fi Exclus  – Avocat Cuculis

Cum Pot Sa Exclud Un Asociat Din Firma
Demisie Administrator SRL

Atunci cand exista neintelegeri intre partile asociate, ca intr-un divort, pot fi doua cai de iesire –

a) Pe cale amiabila;

b) Cu ajutorul instantei;

Cum Pot Sa Exclud Un Asociat Din Firma ? Excluderea Asociatului procedura – In cele mai multe cazuri, fara doar si poate, se ajunge la instanta de judecata  fiindca situatiile de natura comerciala intodeauna au rezolvare in fata unui arbitru fiecare dintre parti “Avand dreptate”.

Daca sunteti în situația în care nu va mai înțelegi cu asociatul, trebuie sa stiti ca cele mai intalnire cazuri de nerespectare din partea unui asociat, a programului desfasurare al activitatii este acela de neimplicare in activitatea firmei.

Oricum, indiferent de motiv, haideti sa vedem cum puteti elimina un asociat din firma?

Excluderea asociatului din firma se poate face atunci cand situatia o IMPUNE!

Doar instanta de judecata poate pronunta “evacuarea” din societate, prin urmare, procedura va incepe obligatoriu in instanta de judecata!Sediul materiei evacuarii asociatului din firma, se poate face doar in conditiile de mai jos – excluderea asociatului din SRL poate fi realizată doar în cazurile expres prevăzute de art. 222 alin. (1) din actul normativ citat, și anume:

Cum Pot Sa Exclud Un Asociat Din Firma ?Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat prin actul constitutiv!

De exemplu, se dorește achiziționarea unui bun pentru patrimoniul societatii. Daca adunarea generala prin majoritate voteaza in acest sens, atunci lucrurile sunt clare, asociatul minoritar va fi obligat sa plateasca majorarea, altfel asociatul  poate fi exclus din societate, in acest sens putand fi sesizata instanta de judecata.

Asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil

 Asociatul cu răspundere nelimitată se amestecă fără drept în administrație ori îndeplinește acte contrarii dispozițiilor art. 80 și 82

Asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora

Ce pot fi considerare actiuni comise de către asociatul administrator în dauna societății ?

Incheierea de contracte sau operațiuni comerciale fără a fi înregistrate în evidența contabilă, neachitarea debitelor față de bugetul de stat, asumarea unor datorii care nu au legătură cu activitatea societății, formularea cu rea credință a cererii de dizolvare care a fost respinsă.

Neintelegerile dintre asociati pot duce la Dizolvarea societatii

Societatea functioneaza dupa statut(daca este cazul) si in principal actul constitutiv, prin urmare, daca ruperea relatiilor dintre asociati este indisolubila cu siguaranta varianta va fi dizolvarea societatii-

Avem evident si o exceptie –  dacă neînțelegerea cu asociatul are caracter grav și împiedică funcționarea societății, suntem în prezența unui caz de dizolvare a societății și nu într-un caz de excludere a acestuia din societate. Dacă există neînțelegeri grave cu asociatul, dar în ciuda acestora societatea își desfășoară activitatea curentă sau înregistrează profit, nu poate fi dispusă dizolvarea acesteia. În acest sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție prin Deciziile 2393/2012 și 935/2013.

Concluzia generala:

Legea 31/1990 a societatilor comerciale nu ofera garantii cu privire la ceea ce are de facut si nu un asociat atunci cand intampina dificultati tocmai cu asociatul partener in SRL.

Fapt pentru care este important atunci cand treceti prin asemenea situatii sa va adresati unui avocat specializat in societati comerciale.

Orice nelamurire cu privire la aspectele legate de buna administrare a societatii ori cu privire la intinderea obligatiilor asumate de catre asociati sau modul cum se gestioneaza activitatea societatii, daca apar neintelegeri, se vor solutiona  de catre instanta de judecata!

av. drd. Cuculis Adrian

Secapital Infrant In Instanta-Contestatie La Executare Silita Admisa Si Executarea Silita Anulata-Avocat Cuculis

Executare Silita A Recuperatorilor De Creante SECAPITAL Anulata- Avocat Cuculis

Avocat Cuculis – executarea silita a creantelor ce nu au fost dezbatute in instata, dupa ce au fost cesionate catre creditori NEBANCARI este ILEGALA- Contestati executarea silita!

Secapital Infrant In Instanta

Secapital infrant in instanta dupa ce debitorul a formulat contestatie la executare silita pornita impotriva lui de catre recuperatorul Secapital SARL.

Dosar: 7786/4/2017

Nu va lasati abuzat de catre recuperatorul SECAPITAL SARL

Secapital Infrant In Instanta

Şedinţe

03.10.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C27 – civil şi executări (DESFIINŢAT)
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite în parte cerere de chemare în judecată astfel cum a fost precizată formulată de contestatorul Cristea Alexe Adrian în contradictoriu cu intimata Secapital SARL.

Anulează executarea silită ce formează obiectul dosarului de executare nr. 4147/2016 al BEJ Trancă Bogdan Ovidiu.

Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor prevăzute de art. 3.2, 3.3, 3.4, 3.1 din contractul de credit nr. 0806100295 din 13.06.2008 şi pe cale de consecinţă respinge cerere privind restituirea sumelor achitate în baza acestora şi a dobânzii legale.

Admite în parte cererea privind întoarcerea executării silite – Secapital Infrant In Instanta obligat sa restituie toate sumele de bani pe care le-a incasat in mod ilegal de la debitor!

Admite în parte cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată şi pe cale de consecinţă obligă intimata la plata către contestator a sumei de 107 lei reprezentând cheltuieli fotocopiere dosar de executare, la plata sumei de 500 de lei reprezentând onorariu avocat, la plata sumei de 50 de lei reprezentând taxă judiciară de timbru privind capătul de cerere privind întoarcerea executării silite.

Respinge, ca neîntemeiată, în rest cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă contestatorul la plată către BEJA TRANCĂ BOGDAN OVIDIU a sumei de 97,35 de lei reprezentând cheltuieli de fotocopiere dosar de executare nr. 4147/2017.

În baza art. 720 alin. 4 C.pr.civ. prezenta hotărâre se va comunica la data rămânerii definitive către BEJA TRANCĂ BOGDAN OVIDIU.

Puteti citi si despre:

Kruk Romania Executa Silit

SECAPITAL reprezentat in instantele din Romania prin Kruk Romania in mod ILEGALA si impotriva deciziei 9/2016 si 19/2019!

Contractele cesionate catre recuperatorul de creante SECAPITAL SARL nu mai sunt titluri executorii si nu pot fi puse in executare decat in mod ILEGAL. Secapital Infrant In Instanta

Conform OUG 99/2006 privind institutiile de credit și adecvarea capitalului, contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii.

Legea recunoaște contractelor de credit încheiate cu instițutiile bancare aptitudinea de a fi titluri executorii, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități.

Scopul legiuitorului a fost acela de a menține stabilitatea sistemului financiar-bancar și de a asigura executarea cu celeritate a obligațiilor asumate prin contractele de credit, în considerarea obiectului principal de activitate al instituțiilor bancare: creditarea.

Astfel, contractele de credit își păstrează caracterul de titluri executorii atâta vreme cât parte în contract este o instituție bancară.

Prin operațiunea cesiunii de creanță, contractul își pierde calitatea de titlu executoriu.

Cesionarul este un terț față de contractul inițial, nu un succesor în drepturile cedentului, întrucât legea a avut în vedere doar calitatea de instituție bancară a contractantului. OUG 99/2006 interzice în mod expres entităților juridice care nu sunt instituții de credit să desfășoare activitati cu specific bancar: SRL-ul recuperator de credite nu are dreptul de a percepe dobânzi/penalități/comisioane bancare și nu mai este supus normelor si controalelor BNR.

Secapital Infrant In Instanta pentru punerea in executare silita ilegala a unor contracte de credit cumparate pe nimic de la banci.

În virtutea art. 1568, cesiunea de creanță transferă și accesoriile sale; totuși, atributul executorialității este un aspect de ordin procesual, iar nu substanțial. În același sens s-a pronunțat și Judecătoria Sectorului 2 prin Sentința civilă nr. 5287/2016, rămasă definitivă.

Or, potrivit Codului de Procedură Civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, respectiv hotărâri ale instanțelor de judecată, alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Pe cale de consecință, cesionarul SECAPITAL SARL nu poate executa silit creanța cedată, urmând ca, în condiții de legalitate, acesta să își poate îndestula creanța în cadrul unei proceduri de drept comun ulterior obținerii unui titlu executoriu într-un litigiu finalizat cu pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive care să constate existența unei creanțe certe, lichide și exigibile a recuperatorului de creanțe față de debitor.

Având în vedere cele sus-menționate, apreciez că executarea silită este lovită de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă și solicit instanței admiterea contestației la executare și anularea executării începute.

Secapital Infrant In Instanta – SECAPITAL SARL NU ARE DREPTUL SA PUNA DOBANZI LA EXECUTAREA SILITA MOTIV PENTRU CARE instanta le-a anulat executarea silita.

Sunteti executat silit de SECAPITAL Sarl? Folositi contestatia la executare pentru a anula executarea silita atunci cand ea este pornita ilegal impotriva dvs.

Contestatia la executare va poate scapa de debitul urmarit in mod ilegal.

Atentie! Recuperatorul de creanta SECAPITAL Sarl POATE sa va scoata la vanzare pe calea unei somatii imobiliare, inclusiv imobilul cu care NU ATI GARANTAT!!

Av.Drd. Cuculis Adrian

Puteti completa si formularul de mai jos pentru a trimite direct solicitarea de verificare a actelor de executare daca sunt legal intocmite sau nu, catre un avocat specializat in executare silita.

Executare Silita Contestata Si Anulata Dupa Adjudecarea Imobilului-Prescriptie Ipotecara Si Blocarea Evacuarii

Mafia Imobiliara Oprita In Instanta Prin Anularea Executarii Silite-

Executare Silita anulata prin contestatie la executare dupa ce la mai bine de 3 ani de pasivitate, imobilul a fost scos la vanzare.

Instanta de judecata constata prescriptia contractului de ipoteca-debitorii scapa de datorie!

ATENTIE- hotararea Instantei chiar si de fond este EXECUTORIE si astfel executarea silita este oprita!

Solutia instantei vine si anuleaza un dosar de executare vechi din 2012 dupa ce se constata ca de fapt din 2015 si pana in 2017 nu s-au mai facut acte de executare silita iar ulterior in mod surprinzator, in cateva saptamani executorul revine, emite publicatii de vanare si chiar vinde imobilul ce facuse obiectul dosarului de executare silita.

Vedeti mai jos actul de adjudecare al imobilului prin care este transferat fortat, dreptul de proprietate catre un nou proprietar-Astfel adjudecarea imobilului este ilegala prin prisma pasivitatii creditorului.

Situatia de fapt arata clar un interes vadit in vanzarea bunului imobil al debitorului, astfel desi dosarul era inceput din 2012 la data de 08.06.2017 a fost instituita masura popririi, in baza titlul executoriu reprezentat de contractul de credit Flexi IMM nr. 5/19.04.2006 si contract de ipoteca nr. 17/19.04.2006, pana la concurenta sumei de 83.185,82.

Scurt istoric al dosarului executional-

Prin incheierea nr. 1381/13.06.2012 a fost incuviintat dosarul de executare nr. 107/2012/M, astfel a fost formulata contestatia la executarea silita, precum si cererea de suspendare a executarii pana la solutionare, cea din urma fiind admisa.

Debitorii nu au venit de la inceput la noi pentru a verifica dosarul de executare silita ci au formulat la acel moment contestatie la executare ce ulterior a fost respinsa in dosarul 4748/236/2013 prin sentinta civila nr. 541/2014 pronuntata de Judecatoria Giurgiu, iar dupa apel aceasta a ramas definitiva la data de 10.06.2015 si comunicata in luna septembrie a anului 2015.

De la acel moment si pana la data de 08.06.2017 nu s-a efectuat niciun act de executare silita, moment la care debitorii au apelat la noi

Dacă intimata chiar daca ar fi formulat cereri de stăruință în executare, așa cum incearca sa dovedeasca prin dovezile de comunicare catre executor, atunci respectivele cereri ar fi trebuit să fie urmate fie de acte de executare interuptive ale termenului de perimare, fie de o contestației a creditoarei împotriva refuzului tacit al executorului de a se conforma cererii de continuare a executării silite, lucru care nu s-a confirmat.

Asa cum ati observat mai sus, imobilul a fost vandut prin actul de adjudecare si cei ce au cumparat imobilul au solicitat evacuarea din imobil confom actului de mai jos insa Adjudecarea Imobilului in sine era ILEGALA!!

Cu 30 de minute inainte de evacuare , AM SUSPENDAT DOSARUL DE EVACUARE!!

Aici am intervenit noi SCA Cuculis&Asociatii prin contestatia la executare formulata ulterior redeschiderii procedurii de executare silita, am suspendat executarea silita si ulterior a fost contestata procedura prin prisma perimarii si a altor elemente de nulitate a executarii.

Desi fusese deja vandut imobilul, dosarul de executare silita a fost anulat de catre instanta de judecata, ce precizeaza negru pe alb ca inclusiv contractul de IPOTECA ESTE PRESCRIS.

De aici rezida ratiunea pentru care in detrimentul celor care sustin ideea prescrierii contractului de ipoteca in 10 ani, noi indicam faptul ca acesta avand valoarea unui accesoriu, el se prescrie ca posibilitate de punere in executare, in 3 ani, precum creanta principala.

Vedeti solutia instantei mai jos-

Click pentru redirectionare catre portalul instantelor – 05.04.2019
Ora estimata: 12:30
Complet: CN32
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare formulată de CIBI VIRGIL PETRIŞOR şi CIBI GABRIEL PARYSS în contradictoriu cu RAIFEISSEN BANK SA.
Constată perimată executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 107/2012/M pe rolul BEJ Rodica Floriana Al-Mutairi.

Anulează actele de executare efectuate după data de 10.06.2016. Constată prescris dreptul creditoaei de a executa silit Contractul de credit FLEXI IMM nr. 5/19.04.2006 şi Contractul de ipotecă nr. 17/19.04.2006 autentificat de BNP Ujeniuc Marilena şi Ujeniuc Mădălina Anca.

Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Calea de atac este recursul în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Judecătoria Giurgiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.04.2018.
Document: Hotarâre  1456/2019  05.04.2019

Pronuntarea online poate fi vazuta si aici daca nu se incarca pe portal.

Prin urmare, perimarea este reglementata de catre articolul 697 din Codul de Procedura Civila – (1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept.

Constatarea perimării. Efecte (1) Perimarea se constată de către instanţa de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părţilor. (2) Perimarea executării atrage desfiinţarea tuturor actelor de executare, cu excepţia celor care au dus la realizarea, în parte, a creanţei cuprinse în titlul executoriu şi a accesoriilor.

Ce se intampla cu Adjudecarea Imobilului ?

Negru pe alb judecatorul face mentiunea asupra faptului ca inclusiv contractul de ipoteca este prescris dar mai mult de atat anuleaza integral executarea silita si implicit actul de adjudecare emis in cauza.

Astfel, toata procedura executionala este intoarsa la momentul zero, actul de executare este anulat, debitorul isi poate recupera TOATE SUMELE OPRITE PRIN POPRIRE si astfel scapa de orice executare silita posibila.

Av.Drd. Cuculis A.

Verificati legalitatea actelor de executare silita prin formularea contestatiei la executare. Completati formularul de mai jos.

Erb New Europe Funding II B.V Dare In Plata-Debitorul In Lupta Cu Recuperatorii De Creante

Dare in plata castigata impotriva recuperatorul de creante Erb New Europe Funding II B.V cu sediul in ROMANIA. Pentru a se ascunde dupa niste nume straine dar totusi folosind calitatea de SRL, acest recuperator s-a denumit BV desi este srl.

APELUL pornit de catre debitor este castigat prin intoarcerea intregii solutii de la fond, constatarea intervenirii impreviziunii si pe cale de consecinta mentinerea notificarii de dare in plata ca fiind valabila.

Situatia de fapt a debitorului: Somat imobiliar sa plateasca suma de aproximativ 20000 euro, in dosarul de executare silita 205/O/2017 al Bej Moraru si Asociatii.

Nume
Calitate parte
Pârât : ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. LA AV. RADULESCU ŞI MUŞOI SPARL
Intimat Contestator
Apelant : OLARU MARIA

Şedinţe

28.03.2019
Ora estimata: 10:30
Complet: CCA4
Tip solutie: Schimbat total sau în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată. Respinge contestaţia formulată de creditor, ca neîntemeiată.
Document: Hotarâre  73/2019  28.03.2019

Dare in plata a fost admisa prin transferul imobilului in patrimoniul bancii si astfel datoria este considerata inchisa.

Debitorul se afla in executare silita insa in procedura de executare, fara sa intervina vanzarea imobilului pana la momentul notificarii de dare in plata, fapt pentru care procedura de dare in plata s-a desfasurat conform art. 5 din legea 77/2016 –

(1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

Sunteti in procedura de dare in plata sau vreti sa formulati notificarea de dare in plata? Completati formularul de mai jos-

Bomba-Cjue Atac La Dobanda Bancilor-Dobanda Penalizatoare Excesiva Considerata Clauza Abuziva-Executari Silite Cu Sume Crescute Artifical-Contracte De Credit Cu Dobanda Ilegala-Cauzele C-96/16 și C-94/17 – Avocat Cuculis

CJUE Nu Se Opune Considerarii Unei Dobanzi  Penalizatoare Excesive Ca Fiind O Clauza Abuziva-Adica Dobanzile Penalizatoare Din Contractele De Credit Pot Face Obiectul Chemarii In Judecata Pe Tema Caracterului Abuziv

Prin Eliminarea din contractul de credit a unei dobanzi penalizatoare, practic Banca,Ifn-ul nu va mai avea dreptul sa creasca suma pe care o aveti de restituit si astfel chiar si in cadrul unei excutari silite va putea fi ceruta anularea integrala a dobanzii penalizatoare si astfel anularea totala sau partiala a actelor de executare-

Haideti sa vedem ce a decis CJUE- instanta ale carei hotarari le putem opune instantelor nationale-

Avem doua cauze reunite –  C-96/16 și C-94/17 

2)      Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că nu se opune unei jurisprudențe naționale, precum cea a Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania) în discuție în litigiul principal, potrivit căreia o clauză nenegociată a unui contract de împrumut încheiat cu un consumator care stabilește rata dobânzilor moratorii aplicabile este abuzivă, pentru motivul că impune consumatorului care întârzie la plată să achite o sumă disproporționat de mare drept compensație, din moment ce această rată depășește cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzilor obișnuite prevăzută în acest contract.

3)      Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că nu se opune unei jurisprudențe naționale, precum cea a Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania) în discuție în litigiul principal, potrivit căreia consecința caracterului abuziv al unei clauze nenegociate a unui contract de împrumut încheiat cu un consumator care stabilește rata dobânzilor moratorii constă în eliminarea totală a acestor dobânzi, dobânzile obișnuite prevăzute în acest contract continuând să curgă.

Astfel, observam ca instanta Europeana ne vorbeste despre o dobanda disproportionat de mare drept compensatie, observand acest lucru, ne gandim la dobanzile colosale aplicate de catre IFN-uri, la dobanzile exagerat de mari 50% din dobanda de baza aplicata de catre banci. De regula dobanda se calculeaza pe an iar 2 procente despre care vorbeste Curtea de Justitie a U.E este depasita de aproape TOATE CONTRACTELE SEMNATE IN ROMANIA CU BANCILE!!

Exemple prin care instanta in mod DEFINITIV A ANULAT DOBANDA PENALIZATOARE-

Ora estimata: 09:00
Complet: C9-APEL
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de Raiffeisen Bank SA. Admite apelul formulat de reclamanţi-apelanţi. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Constată caracterul abuziv şi drept urmare nulitatea absolută a clauzei de la art. 6.2 (comision de administrare) art. 4.11 ( privind dobânda penalizatoare) din contractul de credit nr. RM05644758492 din 27.02.2008. Dispune restituirea sumelor achitate în baza clauzelor constatate ca abuzive. Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică , azi.

Decizia in cauzele reunite prin care dobanda penalizatoare poate fi considerata abuziva in anumite conditii o puteti citi – Decizia in integralitate AICI-

Luam exemplul celor care sunt executati silit, dobanzile lor cresc exponential in ciuda oug 52/2016, atunci daca dobanda penalizatoare ar fi eradicata din contractul de credit in mod clar si excutarea silita ar putea fi cu MULT redus!!

Aplicabila este si pentru situatia celor care dau in plata, in conditiile in care in momentul in care se dispune repunerea in situatia anterioara inseamna ca si dobanda penalizatoare s-ar aplica, ori daca ar fi anulata aceasta dobanda nu ar mai putea fi aplicata!!

Ce este dobanda penalizatoare? Plecam de la dobanda de baza este de fapt plata pentru lipsa banilor iar dobanda penalizatoare este dobanda pentru lipsa banilor peste termenul de scadenta, insa aceasta dobada trebuie sa fie echitabila, altfel este considerata ABUZIVA!

Sunteti in executare silita? Aveti dobanda penalizatoare adaugata la ratele restante?Puteti verifica daca dobanda penalizatoare este abuziva- sunati acum 0722298011

Totul Despre Malpraxis Si Despagubirea Victimei-Dreptul Pacientului Pagubit De A Obtine Daune

Pacientul ce a fost supus unui caz de malpraxis, are dreptul la despagubiri de natura morala dar si de natura materiala. Aflati totul despre obligatiile Spitalelor, Medicilor dar si Furnizorilor de echipament medical.

Care sunt primele demersuri ce trebuiesc facute, atunci cand suntem victima unui caz de malpraxis?

Incepem prin a explica faptul ca exista 3 tipuri de raspundere ce i se pot antrena unui personal medical cu privire la fapta de malpraxis.

 • Raspunderea civila – prin care veti putea sa solicitati daune de natura morala sau materiala;
 • Raspunderea disciplinara-prin care personalul medical poate chiar sa fie exclus din profesia si sa i se interzica sa mai practice medicina;
 • Raspunderea penala-prin care si in cadrul careia se pot solicita si daune materiale sau morale in cadrul procesului penal.

In ceea ce priveste organismul ce este abilitat sa ia o decizie in cazul in care a existat fapta de malpraxis sau nu, legea arata catre Comisia de Monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis ce se organizeaza conform legii 95/2006 la nivelul Directiilor de Sanatate publica din fiecare Judet si la nivelul Municipiului Bucuresti.

Astfel, primul pas poate fi sesizarea acestei comisii insa trebuie sa stiti ca nu sunteti obligati sa sesizati comisia ci puteti merge DIRECT in instanta, asta pentru a scurta timpul de asteptare.

Actiunea in instanta reduce timpul in care poate fi descoperit si sanctionat cazul de malpraxis si de asemenea de recuperare a daunelor pricinuite.

Cine face parte din comisia de Malpraxis din cadrul DSP?

 • 2 reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 • 2 reprezentanţi ai casei judeţene de asigurări de sănătate sau a municipiului Bucureşti;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor dentişti;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al farmaciştilor;
 • 2 reprezentanţi ai ordinului judeţean al asistenţilor şi moaşelor din România;
 • un expert medico-legal, numit prin decizie a conducătorului instituţiei din care face parte – cu privire la acesta trebuie sa stiti ca NU se poate afla in niciun caz de incompatibilitate si nici nu poate sa perfecteze lucrarea daca este in relatii cu una dintre partile impricinate;

Pe scurt, atributiile acestei comisii sunt de natura administrativa si nu judiciara, contencioasa. Pentru a obtine despagubiri, cei pagubiti trebuie sa ajunga in fata instantei.

ATENTIE – Pentru plata despagubirilor ce deriva din fapta de malpraxis, raspunde ASIGURATORUL MEDICULUI, SPITALULUI SAU FURNIZORULUI DE ECHIPAMENT MEDICAL.

Ce atributii efective are comisia de Malpraxis si ce poate ea sa rezolve de fapt?

Avand in vedere ca discutam doar de stabilirea efectiva a cazului de Malpraxis in cadrul acestei comisii, este fara putere de tagada ca nu comisia va rezolva problema platii daunelor de natura morala sau materiala si prin urmare comisia va fi doar un punct de sprijin prin care, daca se va constanta fapta de malpraxis, cel ce a fost supus procedurii gresite sau familia acestuia, vor avea posibilitatea de a ajunge in instanta pentru a solicita plata de daune.

In schimb, comisia are atributii cu privire la partea admistrativa a procedurii si anume –

stabileşte, prin decizie adoptată în maximum 3 luni de la data sesizării, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis;

– comunică decizia, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării, tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului; j) întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 1 februarie a anului următor celui pentru care se întocmeşte acest raport;

Astfel, daca a existat un caz de malpraxis, comisia dupa sesizare, in acest termn de 3 luni, trebuie sa-i raspunda celui interesat, daca a fost supus unei proceduri de malpraxis, sau nu.


Operatie gresita sau interventie medicala eronata? Ce face pacientul sau familia acestuia cu decizia comisiei de malpraxis?

Asa cum am aratat, practic comisia stabileste doar daca a fost sau nu caz de malpraxis. Spre exemplu o operatie gresita pe care un pacient o poate doar banui, poate fi stabilita legatura de cauzalitate clara intre fata de malpraxis si prejudiciu, prin decizia instantei.

In conditiile in care claseaza plangerea, pacientul sau familia acestuia, pot merge si ataca in instanta raspunsul iar daca se confirma cazul de malpraxis, se pot adresa instantei de judecata pe baza acestei decizii , in vederea stabilirii valorii daunelor morale si materiale pe care trebuie sa le plateasca cel sau cei vinovati. Stabiliti o programare aici.

In cat timp se prescriu faptele de malraxis?

Legea nr. 95/2006, prevede urmatoarele aspecte –
Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

ATENTIE – Confidenţialitatea informaţiilor.

Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială. Încălcarea confidenţialităţii de către membrii comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform dispoziţiilor legale.

Cum se face sesizarea la Comisa de Malpraxis si apoi la Intanta de Judecata? Malpraxis Si Despagubirea Victimei doua elemente comune.

Comisia poate fi sesizată de:

a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

Persoanele menţionate la art. 25 înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:

a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;

b) calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;

c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);

d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;

f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;

g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

Ce se anexeaza plangerii?

La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:

a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;

b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

Sesizarea instantei de judecata cu privire la obligarea platii de daune materiale si morale!

Instanta de judecata este Judecatoria si poate fi sesizata prin intermediul unui specialist care sa va intocmeasca dosarul de malpraxis fie dupa primirea raspunsului de la comisie fie chiar si inainate, oricum in instanta urmand sa fie facuta expertiza ce va determina daca a fost malpraxis sau nu!

Cine raspunde pentru Malpraxis? Doar medicul sau si unitatea spitaliceasca?Cine este răspunzător pentru o pierdere a sarcinii?

În caz de malpraxis atat individual cat si solidar, aceștia vor răspunde civil pentru prejudiciile produse pacientului. Faptele de malpraxis produse prin neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, cât și actele individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament, toate sunt considerate fape de malpraxis.

Personalul medical va răspunde civil şi pentru prejudiciile ce rezida din nerespectarea referitoare la confidenţialitatea, consimţământul informal dar şi obligativitatea acordării asistenţei medicale, ori în cazurile în care personalul medical îşi depăşeşte limitele competentei. De aici tragem concluzia ca nu doar faptele medicale atrag raspunderea dar si actele in sine.

Unitatea sanitară raspunde fie independent fie împreună cu personalul medical-in solidar.

Unităţile sanitare, publice sau private, în calitate de furnizori de servicii de sănătate, răspund civil pentru prejudiciile produse pacientului în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa:

 • infecţiilor nosocomiale;
 • defectelor cunoscute ale aparaturii medicale;
 • folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și a altor substanţe medicamentoase şi sanitare, după depășirea termenului de valabilitate sau a perioadei de garanție;
 • acceptării de aparatură medical, materiale sanitare, substanțe medicamentoase și sanitare de la furnizori, fără asigurarea prevăzută de lege;
 • subcontractării de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fără asigurare de răspundere civilă în domeniul medical.

Unităţile sanitare răspund în condiţiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta.

Spre exemplu, cazul de mai sus prin care doctorii au observat totusi ca este o problema dar nu au inteles sa intereneze pacientul, denota clar raspunderea pe toate cele 3 planuri a celor ce au luat aceasta decizie, de aceea este extrem de important ca atunci cand se vorbeste despre malpraxis sa existe o legatura de cauzalitate, exact ca in cazul infractiunilor, intre Fapta si prejudiciu.

Producătorii de echipamente medicale sau de medicamente

Producătorii de echipamente şi dispozitive medicale sau substanţe medicamentoase răspund pentru prejudiciile produse pacienţilor generate în mod direct sau indirect de defectele ascunse ale echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie/ valabilitate, conform legislaţiei în vigoare.

Astfel, tragem concluzia ca si in ipoteza in care nu se discuta despre o culpa medicala, Malpraxisul poate sa apara prin folosirea unor echipamente medicale necorespunzatoare, ce fac periculoasa pentru viata pacientului sau integritatea lui corporala, folosirea lor.

Cand se poate atrage raspunderea penala pentru malpraxis?

Asa cum am dezvoltat mai sus, plangerea penala / atragerea raspunderii penale, poate sa intervina de fiecare data cand a existat o vatamare a sanatatii/integritatii corporale pana in 90 de zile(fapta fiind catalogata de catre codul penal ca fiind loviri si alte violente),sau daca ingrijirile medicale sunt peste 90 de zile fapta este incadrata la vatamare corporala.

Exista si situatii cand pacientul moare din culpa profesionala sau din pricina folosirii unor aparaturi neconforme si atunci exista o raspundere pentru fapta de ucidere din culpa sau in alte cazuri chiar omor daca este cazul .

Infractiuni precum vatmarea fatului sau vatamarea nou nascutului sunt pedepsite in legatura strica cu efectuarea unor proceduri gresite, deci infractiunile rezida din fapta de malpraxis. Cazul de malpraxis si despagubirea victimei sunt doua elemente inrudite ce deriva unul din celalalt.

Intodeauna trebuie sa apelati la un avocat specializat in malpraxis pentru a putea evalua situatia si a va indica efectiv ce demersuri trebuie sa faceti.

Daca ati fost supusi unei proceduri medicale gresite sau daca suspicionati un caz de malpraxis, completati formularul de mai jos pentru a putea evalua cazul dvs.

Cum incepe executarea silita si cum se (poate) termina (rau pentru banca) -Realitatea despre executarea silita in forma imobiliara, despre creditele in franci elvetieni si euro, falimentul personal, masuri viitoare si contestatia la executare ca mijloc de aparare a debitorilor – av. Cuculis Adrian

Executarea silita in forma imobiliara reprezinta de fapt vanzarea casei dvs.

Vedeti totul despre executarea silita inceputa impotriva dvs. Nu ramaneti o victima in fata executorilor ci folositi-va drepturile.

Contestatia la executare va poate scapa chiar si de o executare silita pe ipoteca pusa pe casa.

Pont juridic pentru a scapa de executarea silita pornita impotriva dvs.

Stiti ca daca executorul nu noteaza in registrul executarilor silite, urmarirea imobiliara a casei dvs. executarea silita este nula?

Sunt mai multe modalitati prin care puteti sa va opuneti unei executari silite. Fie sa o temporizati fie chiar sa o anulati definitiv.

Aflati-va drepturile pe care le aveti cand incepe executarea silita a unui credit cu ipoteca.

executarea silita in forma imobiliara

Faza incipienta si ce se intampla cand incepe executarea silita in forma imobiliara:

In doctrina s-a discutat intens despre momentul in care se ajunge in faza de executare silita si mai ales momentul in care partea imprumutata se transforma din imprumutat in debitor.

Astfel s-au desprins mai multe concluzii insa una singura este in conformitate cu legea.

La momentul aparitiei cazului in care imprumutatul nu-si mai poate onora datoria catre banca, acesta are un termen contractual sau un termen legal in intervalul caruia isi poate achita restanta si astfel sa nu ajunga in scadenta anticipata cu acel credit fie el imobiliar sau negarantat, acel termen fiind de minimum 30 de zile 60 de zile (conform legii) sau conventional pana la 90 de zile conform contractului.

Ulterior depasirii acestui termen se naste “posibilitatea bancii” de a declara scadent anticipat acel credit bancar si astfel se naste primul abuz, respectiv acela de a tine “agatat” imprumutatul si la orice moment ulterior banca avand posibilitatea de a trece creditul la neperformante si scadente anticipat acel lucru din pacate derivand din toate contractele fara exceptie incheiate cu toate bancile din Romania in perioada 2006-2009.

Prin aceasta scadenta anticipata, de fapt se ajunge la posibilitatea bancii de a accesa latura executionala imobiliara si de a scoate la vanzare imobilul dvs.

Cum se ajunge la situatia in care banca ma executa silit pe casa pe care o am?

Contractele de credit au inserate in cadrul acestora clauze precum ” In cazul in care se investe vreuna dintre situatiile[….] .

Banca va avea dreptul pe baza unei notificari emise Imprumutatului, Codebitorului si Garantului, sa declare soldul creditului  ca fiind scadent anticipat” astfel prin asemenea practici banca nu doar ca provoaca o stare de nesiguranta a actelor juridice incheiate intre parti insa isi pune la pastrat un “Drept” care de fapt ar fi trebuit sa fie impartit cu clientul astfel unei prevederi precum  –

Are dreptul sa declare scadent anticipat creditul, insa poate elibera pe debitor de aceasta sarcina sau are dreptul sa declare scadent anticipat creditul intr-o perioada de pana la maximum 30 de zile, altfel posibilitatea scadentei anticipate este eliminata si contractul se considera ca fiind continuat cu acordul ambelor parti“, asa ar fi putut sa arate o clauza ce nu ar fi putut fi interpretata ca fiind abuziva.

Faza de declarare a scadentei anticipate:

Dupa ce creditul este scadent anticipat, banca in mod normal dupa un cod de bune practici in materie comerciala vechi de cand lumea, ar fi trebuit sa nu se grabeasca sa “arunce” cu creditul catre recuperatorii de creante astfel sa-l cesioneze pe 2-15% astfel incat sa fie greoaia pana si restituirea imprumutului cat si contestarea unei posibile executari silite, ci sa incerce sa diminueze efectele negative ale efectului de scadenta anticipata.

In cat timp scapati de datorie daca nu platiti?

Verificati intodeauna ce datorie va este imputata, este posibil ca ea sa fie prescrisa si nu mai aveti obligatia sa o platiti.

Astfel, un alt abuz apare intre momentul scadentei anticipate si punerea efectiva in executare aspecte ce evident ca pot fi folosite intr-o contestatie la executare si anume, lasarea scurgerii unui interval de pana la 2 ani si jumatate pana la executarea silita a debitorului si astfel dobanzile si penalitatile contratuale s-au acumulat pana la punctul de a anihila tot ce a platit debitorul in 7-8 ani de zile de plati lunare, curate si succesive catre banca de aici poate pentru cei mai multi dintre dvs.

Pornirea executarii silite-

Dupa ce banca a asteptat  suficient de mult incat sa faca profit din dobanzi si penalitati, evident sume ce cu usurinta pot fi anulare in cadrul unei contestatii la executare  si oug 13/2011 in raport de practica ICCJ, incepe de fapt executarea silita insa in noua procedura un alt mare abuz de data aceasta al statului se refera la incuviintarea executarii silite care este data de catre executorul judecatoresc desi prin decizia clara a CCR din 2009 o asemenea incuviintare a executarii este pusa sub semnul neconstitutionalitatii.

Astfel, art. 664 cod procedura civila ne arata  ce se intampla cu cererea de executare silita dupa ce este depusa la executorul judecatoresc competent astfel incat totul se produce intr-o mare liniste fara ca debitorul (cateodata) sa poata face vre-un demers in acest sens si nu de putine ori este vaduvit in totalitate de masuri luate de executorul judecatoresc precum aceasta de mai jos- prin care executorul printr-un abuz in serviciu vaduveste debitorul de posibilitatea de a se apara, pe calea contestatiei la executare si anume, trece prezenta incheiere, fara cale de atac.

10906146_781848321908838_3140450863925392134_n

Somatia imobiliara – momentul inceperii executarii silite a ipotecii puse asupra casei:

Somatia Imobiliara in raport de toate executarile silite este documentul prin care se noteaza in CF inderdictia de vanzare a imobilul sau imobilelor pe care le detineti iar in termen de 15 zile de la comunicarea ei trebuie sa va conformati, adica in opinia legii aveti tot creditul restant undeva pus sub saltea si refuzati sa il restituiti si astfel in 15 zile trebuie sa il platiti bancii.

Somatia imobiliara si ea la randul ei poate fi evident contestata. Luati legatura cu un avocat specializat in executari silite intodeauna.

Primirea somatiei imobiliare pentru un credit ipotecat sau un imobil neipotecat si urmarit silit, este ULTIMUL pas inainte ca imobilul dvs. sa fie vandut la licitatie.

Legea ce i-ar putea ajuta pe debitori explicata aici –

Care sunt pasii pentru a contesta o executare silita?

In primul rand sa avem in vedere ca termenul de 15 zile de contestatie la executare ( vedeti aici model de contestatie la executare ) este un termen ce se aplica exclusiv actelor de executare nu si atunci cand discutam despre o contestatie ce vizeaza lamurirea intinderii si aplicarii titlului executoriu, spre exemplu cazul care ne intereseaza, contestarea unor contracte de credit bancare, atunci avem un termen care se poate intinde pana la 3 ani de zile.

Imediat cum se primesc actele de executare trebuie sa aveti in vedere ca incuviintarea executarii si fie data cu cale de atac, titlul executoriu sa fie prezent si unit cu somatia, sa existe somatie de incepere a executarii silite emisa in baza art. 666 si nu doar somatia imobiliara.

Contestatia le executare o veti face intodeauna la judecatoria din circumscriptia careia se afla imobilul executat silit si intodeauna folositi-va de clauze abuzive din contractele dvs. cu banca fiind asa cum si practica a aratat-o puteti suspenda executarea silita – a se vedea cauza prin care – Curtea amintește de asemenea că, pentru a proteja drepturile conferite consumatorilor de Directiva 93/13, statele membre au obligația să adopte măsuri de protecție astfel încât să prevină utilizarea în continuare a clauzelor calificate drept abuzive. În acest scop, autoritățile judiciare și administrative din statele membre trebuie să aibă la dispoziție mijloace adecvate și eficace. Mai concret, păstrând totodată posibilitatea alegerii sancțiunilor aplicabile pentru încălcările dreptului 1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273)


www.curia.europa.eu


Uniunii, statele membre trebuie să se asigure în mod special că acestea au un caracter efectiv, proporțional și disuasiv.

De asemenea ce facem cu francii elvetieni si care este pozitia BNR-avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu 0722298011

Sunteti intr-o procedura de executare silita? Completati formularul de mai jos! Noi va ajutam sa contestati executarea silita.

Conversie Credit La Curs Istoric-Banca Transilvania Obligata Sa Transforme Creditul Din Franci In Lei Si Sa Restituie Banii Incasati Din Fluctuatiile De Curs

Conversie Credit la cursul istoric dupa ce banca a folosit clauze de natura abuziva in cadrul contractului de credit.

Clauza de risc valutar, eliminata din contract pentru lipsa de previzibilitate iar faptul ca insasi instanta de judecata o catalogheaza ca o clauza de “risc valutar”, rezulta pe mai departe ca sustinerile bancilor propagate pe ani de zile cu privire la faptul ca in contracte nu ar exista o asemenea clauza de risc valutar, este anulata prin hotararea si dispozitivul instantei de judecata.

Decizie de conversie din CHF in RON si obligarea paratei Banca Transilvania sa restituie integral toate sumele de bani ce au fost platite in excedent fata de cursul valutar de la data de 01.08.2008 si anume
2.1554 lei / franc elvetian.

Creditul contractat de catre debitori avea o valoare de 67000 de chf iar contractul a fost semnat in data de 01.08.2008. Astfel, raportandu-ne la valoarea franctului elvetian de la 01.08.2008 si anume 2.1 lei/chf, orice fluctuatie ce a depasit aceasta valoare va fi restituita imprumutatilor.

Daca facem un calcul ce inseamna transformarea creditului de 67000 de CHF in lei, in momentul de fata ar fi 140000 de lei iar daca raportam la cursul actual aceeasi suma inseamna 33000 de CHF.

Avand in vedere ca instanta a dispus inclusiv restituirea excedentului platit, calculat orientativ la 18000 de CHF, asta inseamna ca debitorul va mai ramane cu suma de 15000 CHF de platit.

De mentionat este si faptul ca prezentul contractul era in desfasurare si nu se afla in procedura de executare silita sau in alt demers de contestatie la executare, insa acest lucru nu exclude ca si cei aflati in executare silita deja sa beneficieze de inghetarea cursului valutar, in conditiile in care se dovedeste ca clauza de risc valutar din contractul lor este abuziva.

ASTA INSEAMNA UN CALCUL CORECT!!!

Solutia instantei mai jos-

Dosar: 16101/211/2018

NumeCalitate parte
Reclamant PATRANJAN LILIANA
Reclamant PATRANJAN PETRU VASILE
Reclamant PATRANJAN MARIAN DANIEL
Reclamant PATRANJAN PETRU
Pârât BANCA TRANSILVANIA SA

Şedinţe

26.03.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet C5-NCPC
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii P. L., P.P.-V., P. M. D.,P. P.,toţi cu domiciliul în jud. Braşov, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor la de procedură la SCPA Cuculis si Asociaţii Bucureşti, în contradictoriu cu pârâta B. T. SA, J, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu sediul procesual ales în Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud.
Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar, prevăzută la art., 4.1 din Contractul de credit nr. 0158778 din 01.08.2008.

Dispune eliminarea clauzei şi repunerea părţilor în situaţia anterioară existenţei clauzei, prin obligarea paratei la: efectuarea conversiei în lei a creditului acordat începând cu data de 01.08.2008, dată la care valoarea CHF faţă de RON s-a apreciat cu peste 10% raportat la valoarea CHF faţă de RON de la data semnării Convenţiei de credit nr. 0158778 din 01.08.2008;
-recalcularea ratelor lunare şi emiterea unui nou grafic de rambursare aferent Convenţiei de credit nr. 0158778 din 01.08.2008 în care să prevadă restituirea creditului în lei, conversia CHF în lei făcându-se la data de 01.08.2008.

Dispune restituirea sumelor încasate în plus, ca urmare a diferenţei de curs între cel existent la data încasării şi cel de la data de 01.08.2008, cu dobânda legală, calculată de la data achitării lor, până la data restituirii efective. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Calea de atac şi motivele se depun la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26 martie 2019 .
Document: Hotarâre  2057/2019  26.03.2019 –Conversie Credit curs istoric.

Solutia instantei, de reconversie a creditului din chf in lei si inghetare a cursului valutar, vine la doar cateva zile dupa ce CJUE s-a pronuntat in cauza C118/17 prin care a stabilit ca acele contracte cu clauze abuzive pe segmentul riscului valtuar, pot fi anulate.

Blocarea cursului valutar este Solutia instantei, de reconversie a creditului din chf in lei si inghetare a cursului valutar, vine la doar cateva zile dupa ce CJUE s-a pronuntat in cauza C118/17 prin care a stabilit ca acele contracte cu clauze abuzive pe segmentul riscului valtuar, pot fi anulate.

De altfel, instantele de judecata s-au pronuntat si cu privire la situatiile in care creditele au fost cesionate catre recuperatorii de creante si cu toate acestea au inghetat cursul valutarl al acelor contracte de credit si sumele ce derivau din ele, in cadrul procedurilor de contestatie la executare/titlu.

Consideram extrem de importanta decizia CJUE din cauza 118/17 avand in vedere ca bancile pana acum isi faceau apararile cu privire la faptul ca aceasta clauza de risc valutar este parte din pretul contractului si nu ar fi putut fi modificata sau eliminata.

Tocmai acest aspect este transat de catre CJUE si debitorii acum au dreptul sa solicite eliminarea acetei clauze sustinute cu atat mai mult de catre decizia indicata. Opinam de altfel ca in mod nejustificat au fost retinute in alte hotarari aspectele precum ca aceasta clauza de risc valutar NU ar putea sa fie eliminata din contract, aspect ce a fost indepartat de data recenta cand CJUE s-a pronuntant.

Verificati cu ajutorul inteligentei artificiale care sunt sansele sa obtineti inghetarea cursului.

Aspectul dacă un contract de împrumut trebuie anulat în ansamblul lui atunci când s‑a constatat că o clauză ce figurează în cuprinsul acestuia este abuzivă, trebuie arătat, pe de o parte, că articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 urmărește să restabilească echilibrul dintre părți, iar nu să anuleze toate contractele care conțin clauze abuzive.

Pe de altă parte, acest contract trebuie să continue să existe, în principiu, fără nicio altă modificare decât cea rezultată din eliminarea clauzelor abuzive, în măsura în care, în conformitate cu normele dreptului intern, o asemenea menținere a contractului este posibilă din punct de vedere juridic (Hotărârea din 26 ianuarie 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punctul 71 și jurisprudența citată), ceea ce trebuie verificat potrivit unei abordări obiective (a se vedea în acest sens Hotărârea din 15 martie 2012, Pereničová și Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punctul 32).

Puteti efectua o programare in cadrul societatii noastre de avocati urmand link-ul de aici.

Completati formularul de mai jos pentru a solicita analiza contractului de credit.

Plata Prin Poprire, Este O Plata Voluntara?

Ce inseamna de esenta in terminologie juridica, plata sau mai cu seama plata efectuata cu metoda popririi?

Plata este definită, așadar, ca fiind acțiunea prin care debitorul unei obligații își îndeplinește această obligație prin executarea de bună-voie a prestației datorate. Articolul 1469 Cod Civil vorbeste despre o executare de buna voie, adica nu trebuie sa fie una silita, asta insemnand din start ca daca spunem PLATA ea nu poate fi prin poprire ci plata poate fi doar voluntara.

Poprirea pe de alta parte, inseamna de fapt o recuperare efectiva a unui debit pe care creditorul il recupereaza fortat si anume prin institutia popririi reglementata si ea de catre lege-

Articolul 781 Codul de procedura civila –

Obiectul popririi

(1) Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condiţiile art. 733 alin. (1), pot fi poprite şi bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele său.

(2) În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 729, dacă este cazul.

(3) Poprirea se poate înfiinţa şi asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanţe sunt certe şi lichide.

(4) Se va putea popri şi creanţa cu termen ori sub condiţie. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiţiei.

(5) Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

 • a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie;
 • b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;
 • c) sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi.
 • Atunci când asupra aceluiaşi cont sunt înfiinţate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăţi aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înfiinţării primei popriri.

Astfel, tragem concluzia ca poprirea in sine, nu poate reprezenta niciodata o plata efectiva si in niciun caz voluntara ci este doar o modalitate fortata/silita de recuperare a datoriilor prin una dintre modalitatile efective de executare silita.

Poate plata prin poprire sa-mi intrerupa termenul de prescriptie sau sa insemne de fapt o recunoastere a datoriei?

Raspunsul este din start categoric nu. Atata vreme cat incepeti o contestatie la executare impotriva unei executari silite, unde invocati prescriptia ca forma de aparare, trebuie sa stiti ca simpla retinere din conturi a sumelor de bani sau de la angajator, NU reprezinta o recunoastere a datoriei si nu are valenta necesara anularii termenului dvs. de prescriptie sub forma intreruperii sale.

Intodeauna verificati in instanta pe baza unei contestatii la executare, daca sunteti urmarit silit in mod legal sau nu.

Puteti programa o consultanta juridica specializata aici.

Av.Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Hotararea Castigata Dare In Plata

Banca Romaneasca pierde definitiv litigiul cu debitorul ce a notificat-o cu privire la cedarea imobilului contra stergerii intregii datorii. Dare in plata definitiva.

Solutia de dare in plata castigata definitiv impotriva Bancii Romanesti a fost obtinuta si dosarul sustinut de catre SCA Cuculis&Asociatii biroul teritorial din Timisoara.

Decizia instantei de judecata este una definitiva, Banca Romaneasca pe aceasta notificare de dare in plata nu mai are nicio cale de atac si prin urmare a fost indeplinita deja si conditia impreviziunii conform deciziei 623 a CCR iar ulterior, daca banca nu va dori sa primeasca in plata imobilul si sa dispuna stergerea datoriei, atunci vom putea sa formulam a doua actiune ce vizeaza efectiv transferul dreptului de proprietate insa atentie, fara sa mai fie necesara dovedirea impreviziunii fiindca acest lucru deja s-a transat.

Situatia de fapt a debitorului ce a reusit o dare in plata impotriva Bancii Romanesti-

Discutam despre un contract de 50000 de chf (franci elvetieni) si un contract din 2007 semnat cu Banca Romaneasca. Pe langa scaderea valorii salariilor(veniturilor lunare) au fost invocate si aspecte ce tin de cresterea cursului dar si devalorizarea imobilelor, fapt ce a condus ca instanta sa dea castig de cauza in mod definitiv.

Alba neagra cu darea in plata de la fond catre apel?

Atentie – nu inseamna niciodata ca daca un dosar a fost pierdut pe fond, in apel nu exista sansa sa intoarceti total aceasta solutie. Precum in cazul de fata, pe fondul cauzei, tot un judecator a decis ca notificarea emisa tot de catre noi SCA Cuculis&Asociatii ar trebui sa fie anulata si partile sa fie repuse in situatia anterioara.

Pe cand, in apel, de data aceasta 2 judecatori au decis ca notificarea ramane DEFINITIVA partile nu sunt repuse in situatia anterioara si debitorul scapa de datoria ce o mai avea catre Banca Romaneasca.

Vedeti solutia de mai jos pronuntata de catre instanta-

Nr. unic (nr. format vechi) :7512/221/2017
Data inregistrarii20.12.2018
Data ultimei modificari:26.03.2019
Sectie:SECTIA a II-a CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCALMaterie:Litigii cu profesioniştii
Obiect:contestaţie creditor Legea 77/2016
Stadiu procesual:Apel

Şedinţe

26.03.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C5A
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admis apelul, schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că respinge contestaţia formulată de contestatoarea Banca Românească SA împotriva notificării nr. 687/29.09.2017.
Document: Hotarâre  428/2019  26.03.2019

Apelul, o cale de atac unde lucrurile se pot intoarce 180 grade doar daca pozitia partii este foarte bine sustinuta .

Articolul 480 codul de procedura civila – Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de apel

(2) În caz de admitere a apelului, instanţa poate anula ori, după caz, schimba în tot sau în parte hotărârea apelată.

Astfel si situatia noastra, in apel instanta a considerat ca ceea ce s-a judecat pe fond este incorect si a dispus modificarea in tot a hotararii.

Pentru orice alte probleme juridice puteti accesa link-ul de aici.

Aveti un dosar de dare in plata deschis sau urmeaza sa-l deschideti? Completati formularul de mai jos pentru informatii complete.

Executat Pe Casa-Ipoteca Anulata-Perimare Si Prescriptie In Acelasi Dosar De Executare Ce A Fost Anulat Integral-

Doua cauze extrem de interesante in materia executarii silite.

Pe de-o parte anularea integrala a executarii silite si obtinerea prescrierii ipotecii imobiliare intr-un termen de 3 ani de zile impotriva recuperatorului de creante KREDYT INKASO PORTOFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG PRIN ŞTEFĂNUŢ CIPRIAN PETRU dar si obtinerea in premiera in materie de executare silitaatat a perimarii cat si a prescriptiei ce au fost pronuntate in cadrul aceluiasi dosar de executare silita.

Astfel, instanta a dispus anularea integrala a debitului inregistrat catre recuperatorul de creante dar a dispus prin aceeasi hotarare si constatarea intervenirii prescriptiei executarii silite pentru un debit de 25000 de euro contravalaorea a 125000 de lei, de esenta acest lucru in observam din cererea de chemare in judecata.

Mai jos avem actul de incepere al executarii silite si anume somatia emisa intr-un dosar executional din 2018. Pe scurt si pentru a intelege mai bine, perioadele de creditare dar si de demarare a operatiunilor de executare silita sunt ciclice.

Daca pana acum observam credite perfectate in 2006 sau 2008, aici observati ca de esenta creditul a fost contractat in 2010, ceea ce inseamna ca au inceput bancile sa puna in executare silita ilegala si credite de data mult mai recenta decat acelea ce erau pline de clauze abuzive.

Concluzia? Chiar daca discutam despre o executare silita pornita pentru un credit semnat mai aproape de 2019 , executare este in continuare anulata pentru ilegala ei incepere.

De altfel, o sa explicam mai jos si cateva elemente ce fac ILEGALA executarea silita imobiliara pornita fie de catre bani fie de catre recuperatorii de creante ilegali.

Solutia instantei de judecata cu privire la anularea dosarului de executare silita si constatarea prescriptiei in cuantum de 25000 de euro.

Motivarea instantei – Ipoteca – drept accesoriu supus prescriptiei generale de 3 ani de zile.

ATENTIE – Pont juridic – intodeauna observati actele de executare silita emise impotriva dvs. si invocati prescriptia dar si alte neregularitati ale executarii silite in termenul de 17 zile procedurale de la primirea actelor de executare silita adresandu-va unui avocat specializat in executare silita si procedura judiciara, doar asa va veti putea salva casa de la executare silita.

28.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Cu10
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii Andrei şi Andrei , în contradictoriu cu intimata Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg ) S.A., împotriva executării ce formează obiectul dosarului de executare nr. 270/2018 al BEJ Costoaie Marcel.

Desfiinţează toate formele de executare emise în dosarul de executare nr. 270/2018 al BEJ Costoaie Marcel şi executarea silită însăşi.
Prezenta hotărâre se va aduce şi la cunoştinţa BEJ Costoaie Marcel.

Executorie.

Document: Hotarâre  1003/2019  28.02.2019

Astfel debitorul chiar daca a fost executat pe casa, scapa de plata a peste 25000 de euro dar in acelasi timp are si posibilitatea sa incaseze de la recuperatorul de creante absolut tot ce i-a fost poprit prin executarea pornita si mentinuta ilegal.

De ce? Fiindca avem institutia intoarcerii executarii silite care precizeaza in mod expres faptul ca atata vreme cat titlul executoriu sau executarea au fost desfiintate, debitorul poate sa ceara sa fie pus in situatia anteriora si astfel sa beneficieze de efectele restituirii in integralitate a banilor popriti.

O alta situatie, asa cum am si mentionat mai sus, tine de o premiera in materia executarii silite si anume, constatarea in cadrul aceluiasi dosar atat a perimarii dosarului de executare silita, dar si a constatarii prescriptiei.

Solutia de mai jos reprezinta de fapt o inchidere a oricarei posibilitati a recuperatorului de creante de a porni o noua executare silita impotriva debitorilor, fapt pentru care opinam ca in toate dosarele unde se merge pe atacarea dosarului executional in temeiul perimarii sa fie ceruta de-o potriva si constatarea prescriptiei executarii silite.

14.03.2019
Ora estimata: 12:30
Complet: CN33
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Constată că a intervenit perimarea executării silite demarate în dosarul executional nr. 63/2013 al BEJ Tudor Florentina. Dispune desfiintarea executării silite efectuate în cadrul dosarului executional nr. 63/2013 al BEJ Tudor Florentina.

Constată prescris dreptul intimatei de a solicita executarea silită a contestatoarei în baza titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr.80/23.05.2007.

Document: Hotarâre  1012/2019  14.03.2019

Avand in vedere ca unul dintre cazurile prezentate mai sus comporta si efecte negative impotriva debitorului pe partea de executare silita imobiliara iar celalalt doar pe partea de poprire executorie, singura sansa pe care o are un debitor impotriva unei executari silite este contestatia la executare ce apare ca unic apanaj impotriva dosarelor deschide impotriva lor.

Executat Pe Casa – Astfel, identificam urmatoarele situatii in care nici banca si nici recuperatorul de creanta sau alta persoana fizica ori juridica NU poate sa inceapa sa-l execute silit pe imobil pe debitor.

 • Astfel, in cazul titlurilor executorii cum ar fi contractele semnate cu banca sau cu un IFN sau cesionate la recuperatorii de creanta, ce contin o suma certa,lichida si exigibila dar care nu depaseste 10000 de lei, categoriile de creditori de mai sus, nu pot scoate la vanzare bunurile imobile ale debitorilor.
 • O alta situatie se refera la coproprietatea asupra unui bun,astfel creditorul nu va putea sa vanda acel bun pana cand nu -l partajeaza de ceilalti coproprietari.
 • Atentie – actele de dispozitie cu privire la locuinta familiala nu pot fi facute de un sot fara consimtamantul celuilalt ori altfel executarea este nula.
 • Nu se poate dispune inceperea executarii imobiliare pentru un credit care ar face nejustificata executarea unui bun de o valoare mare;

Daca sunt incalcate oricare dintre cele de mai sus dar si normele de procedura executionala, puteti sa demarati o contestatie la executare. Daca sunteti Executat Pe Casa de catre executor, puteti bloca procedura prin suspendarea executarii silite.

Avand in vedere ca un debitor nu poate sa faca evaluarea unei situatii cu privire la cat de abuzive sunt anumite acte indreptate impotriva lui sau din contra, daca ele sunt legale si nu ar trebui sa deschida un demers judiciar, este important, inainte de a contesta o executare silita, sa faceti o analiza completa asupra situatiei.

Completati formularul de mai jos in vederea identificarii unor solutii pentru a anula executarea silita.

Patria Bank Contract Plin De Clauze Abuzive-Declararea Scadentei Anticipate Ilegala

Declararea scadentei anticipate blocata de instanta in Apel– Patria Bank Pierde Procesul Pe Clauze Abuzive-Comisionul de acordare,clauza de rambursare, comisionul de gestionare lunara si alte clauze, anulate in apel din contractul de credit.

Constatarea unor clauze ca avand caracter abuziv inseamna constatarea ca de fapt ele nu ar fi trebuit sa fi fost niciodata acolo,inserate in contract, sa creasca pretul total al contractului si cu atat mai putin sa duca un debitor in pragul executarii silite.

Faptul ca instanta de judecata a constatat existenta clauzelor abuzive in contractul de credit initial semnat cu BANCA CARPATICA ce ulterior s-a transformat in Patria Bank, este dovada ca debitorii au platit sume de bani ce banca le-a incasat in mod ilegal.

Una dintre clauzele cu impact se referea la comisionul de gestiune dar si clauza prin care se dispunea declararea scadentei anticipate.

Spre exemplu, daca debitorul ar fi avut o alta executare silita inceputa impotriva lui, banca, prin aceasta clauza ce a fost eliminata din contract, ar fi avut posibilitatea sa declare creditul scadent anticipat, chiar daca era platit la zi.

Acest lucru s-a intamplat cu cei ce au avut credit tip “PUNTE” pentru avans si un credit ipotecar si au ales sa plateasca ipotecarul si pe celalalt sa-l lase in neplata.

Patria Bank, astfel obligata de catre instanta, sa dispuna restituirea sumelor de bani, incasate cu titlu de clauze declarate de catre instanta in apel, ca avand caracter abuziv.

Solutia data pe fond:

24.07.2018Ora estimata: 11:00
Complet: C5
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamantul Şepşei Alexandru în contradictoriu cu pârâta Patria Bank SA (fostă Banca Comercială Carpatica SA.

Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute în contractul de credit nr. 1081/16.07.2008 la pct. 5.6 referitoare la comisionul de rambursare anticipată şi, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a acesteia.

Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute în contractul de credit nr. 1081/16.07.2008 la punctul 10.2, 10.9 şi 10.10 referitoare la scadenţa anticipată, şi, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a acestora. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Respinge cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Lugoj. Pronunţată în 24.07.2018 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
Document: Hotarâre  2104/2018  24.07.2018

Ce au castigat pe fond imprumutatii dupa ce au solicitat anularea clauzelor abuzive din contract?

 • Comisionul de rambursare anticipata;
 • Clauza de scadenta anticipata

Astfel, prin anularea punctelor de la 10.2 si 10.9 dar si 10.10 banca NU mai poate declara scadenta anticipata in cazul in care se incepe o alta executare silita impotriva debitorilor, din partea altor creditori.

Surpriza, in apel atat comisionul de gestiune cat si comisionul de acordare au fost considerate ca abuzive – Solutia data in apel:

04.03.2019Ora estimata: 9:00
Complet: C7NLP/A
Tip solutie: Apel (alte soluţii)
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii apelului formulat de Patria Bank SA. Respinge apelul formulat de apelanta Patria Bank SA. Admite apelul formulat de apelantul Sepsei Alexandru în contradictoriu cu intimata Patria Bank SA (fosta Banca Comercială Carpatica SA) împotriva sentinţei civile nr. 2104/24.07.2018.

Modifică în parte hotărârea atacată sens în care constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 5.3 din contractul de credit nr. 1081/16.07.2008 privind comisionul de gestiune lunară, constată nulitatea absolută a acesteia şi dispune restituirea sumelor încasate cu acest titlu.

Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 6.10 din contractul de credit nr. 1081/16.07.2008 şi constată nulitatea absolută a acesteia. Menţine în rest hotărârea primei instanţe. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare; recursul se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.03.2019. 
Document: Hotarâre  172/2019  04.03.2019

Surpriza a venit si din partea Curtii de Justitie a UE care prin decizia 118/17 a stabilit ca inclusiv clauza de risc valutar poate sa faca obiectul evident al unei analize ce priveste caracterul abuziv iar daca debitorul reuseste sa dovedeasca cele 3 aspecte ce tin de natura clauzelor abuzive, atunci inclusiv cursul valutar poate fi inghetat la momentul semnarii contractului.

Abuzurile bancilor au fost nenumarate si sunt acele abuzuri care pot fi descoperite doar printr-o analiza a contractelor de credit si a clauzelor ce ii obliga pe debitori sa devina captivi daca nu sunt atenti. Oricum, avand in vedere natura nulitatii si anume aceea absolute , invocarea caracterului abuziv se poate face atat cand contractul este in desfasurare dar si cand contractul este pus in executare silita.

Nu va lasati pacaliti nici de faptul ca creditul dvs. este cesionat catre un recuperator de creanta, clauzele abuzive pot fi invocate si impotriva cesionarului dar si impotriva bancii care v-a vandut.

Aveti un credit bancar? Verificati daca aveti clauze abuzive inserate in contract. Completati formularul de mai jos.

Cjue-Blocare Curs Valutar-Contractele Bancare Cu Clauze Abuzive Referitoare La Riscul Valutar Pot Fi Anulate

Curtea de Justitie a Uniunii Europene da liber anularii clauzelor de risc valutar, daca debitorul contractului reuseste sa dovedeasca faptul ca acele clauze sunt abuzive.Contractele bancare Cu clauze abuzive pot fi anulate.

Desi in ultimii 10 ani de zile s-a tot discutat si analizat ceea ce presupune caracterul abuziv, reiteram ca legea 193/2000 contine toate normele pe care trebuie sa le indeplineasca un debitor pentru a putea sa anuleze contractul de credit, in parte si pentru a putea in cele din urma sa blocheze cursul valutar la valoarea lui de la data semnarii.

Ce a stabilit CJUE in cauza 118/17 cu privire la contractele bancare cu clauze abuzive si riscul valutar asociat?

Partea buna in discutie este ca nu se face referire doar la creditele in CHF sau creditele in EURO ci discutam despre orice contract de credit achizitionat in moneda straina, alta decat aceea nationala.

In urma deliberarii, forul cel mai inalt din U.E in materie de Justitie, a stabilit ca –

1)      Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că:

–        nu se opune unei legislații naționale care împiedică instanța sesizată să admită o cerere având ca obiect anularea unui contract de împrumut întemeiată pe caracterul abuziv al unei clauze privind diferența de schimb valutar, precum cea în discuție în litigiul principal, cu condiția ca constatarea caracterului abuziv al unei asemenea clauze să permită restabilirea în drept și în fapt a situației în care sar fi găsit consumatorul în lipsa acestei clauze abuzive –

Ce inseamna acest lucru si ce trebuie sa faca debitorul?

Ca atata vreme cat debitorii vor putea sa faca dovada ca –

 • contractul cu banca nu a fost negociat (acest lucru trebuie sa-l dovedeasca banca, debitorul trebuie doar sa-l invoce – a se vedea decizia CJUE );
 • exista dezechlibru contractual intre drepturi si obligatii ( lesne de observat faptul ca atata timp cand rata a crescut cu pana la 100% prin neindicarea unor criterii clare de reechilibrare contractuala, aceasta clauza de risc valutar este abuziva);
 • banca a inserat clauza cu rea credinta(acest lucru va trebui sa fie demonstrat tot de catre banca avand in vedere efectiv moneda in care a fost luat imprumutul);

astfel, vor putea sa anuleze contractul de credit in mod partial sau chiar total.

De ce se blocheaza cursul valutar la data semnarii contractului in cazul in care clauza de risc valutar devine nula?

Regula stabilita de catre contractul de credit este ca veti plati imprumutul la valoarea cursului valutar de la data efectuarii fiecarei plati in parte.

Dar ce se intampla in conditiile in care cursul explodeaza asa cum s-a intamplat cu euro sau CHF?

Ei bine, pentru a putea fi de buna credinta, opinam ca institutia bancara avea obligatia sa asigure prin contract, o reechilibrare intre parti a relatiilor contractuale si nu sa lase cursul valutar total necontrolat, ori atata timp cat un contract de credit asupra caruia se face analiza de catre instanta, este considerat pe partea de risc valutar ca fiind abuziv, dispare regula prin care cursul valutar se ia de la data platii si se insitutie prin hotarare judecatoreasca si efectul anularii acelei clauze, conditia de a fi platit creditul la valoarea acestuia de la momentul semnarii lui.

Punctul doi stabilit de catre CJUE !

–        se opune unei legislații naționale care împiedică, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, instanța sesizată să admită o cerere având ca obiect anularea unui contract de împrumut întemeiată pe caracterul abuziv al unei clauze privind riscul valutar atunci când se constată că această clauză este abuzivă și că respectivul contract nu poate continua să existe fără clauza menționată.

Join 2,248 other subscribers

Si acest lucru este total indeplinit, in conditiile in care daca se anuleaza clauza de risc valutar, acest lucru nu insemna ca acel contract ramane fara pret ci pe baza principiilor de buna credinta in desfasurarea contractelor si nemaiavand niciun alt reper cu privire la ceea ce inseamna valoarea cursului, atunci se va aplica exclusiv cursul valutar de la data semnarii contractului si acesta va putea sa se desfasoare fara impedimente pe mai departe.

Consecinta directa a anularii unui contract de credit bancar in integralitatea lui este una care duce de fapt catre o repunere in situatia anterioara, lucru pe care nu toti debitorii si l-ar dori, insa anularea partiala a contractului de credit cu privire la clauza de risc valutar, ar duce in cele din urma la blocarea cursului valutar.

Cjue s-a pronunțat asupra faptului că un contract de credit care conține clauze abuzive referitoare la asumarea riscului valutar de către un împrumutat trebuie să poată fi anulat, dacă e vorba de clauze esențiale pentru contract .

In mod clar daca ati fi stiut cum urmeaza sa explodeze cursul valutar si daca ati fi stiut ca prin contract NU sunteti aparati, nu ati fi semnat acel contract.

Astfel, dacă se poate demonstra caracterul abuziv al unei clauze referitoare la riscul cursului de schimb, trebuie să se poate anula un contract care depinde, în esență, de astfel de clauze.

În concret, sunt dese cazurile când o persoană se împrumută într-o monedă străină, însă obține banii în moneda din statul său și, la fel, rambursează împrumutul în moneda din statul său. Așa s-a întâmplat în situația precizata de catre CJUE.

Moneda de împrumut era stabilită în franci elvețieni, însă banii efectiv primiți și care trebuiau rambursați erau forinți, fiind vorba de un împrumut acordat în Ungaria.

Daca ne aducem aminte, mecanismul clar ilegal si abuziv in aceeasi maniera din Romania, a permis acordarea scriptica de imprumuturi in CHF insa in realitate banii au fost trasi efectiv in LEI sau EURO.

Astfel, împrumutatul își asumau exclusiv riscul valutar, ceea ce însemna că o apreciere a francului, față de leu, ar fi dus la sume suplimentare pe care trebuie să le plătească. Acest lucru s-a și întâmplat pentru TOATE creditele.

Contractele Bancare Cu Clauze Abuzive ?Verificarea actelor inainte de a demara procesul in vederea anularii clauzei de risc valutar si blocare a cursului valutar la cuantumul de la data semnarii contractului. Completati formularul de mai jos.

Imi Este Casa Executata Silit-Ce Pot Face?Executare Anulata Integral BRD GSG Pierde Procesul

Daca imi este casa executata silit si incepe urmarirea impotriva mea, pot sa mai scap de efectele executarii pornite de catre executor si sa-mi salvez casa?

Pot ridica poprirea de pe numele meu daca sunt executat silit prin-poprire?

Fenomenul executional din Romania se regaseste statistic ca fiind cel mai amplu din cadrul Uniunii Europene si amiteste de dezastrul din Spania cand o proportie covarsitoare de imobile au fost executate de catre banci si oamenii trimisi in strada, evacuati silit din fostele lor imobile.

In Romania daca primiti o adresa de executare din partea unei banci cu privire la scoaterea la vanzare a imobilului dvs. nu inseamna ca s-a terminat si veti pierde tot, din contra, este inceputul luptei si execat ca in cazul pe care o sa-l vedeti mai jos, puteti castiga lupta cu Banca si sa va salvati casa.

La fel puteti primi si trebuie sa fiti atenti, acte de executare silita din partea unui recuperator de creanta ilegal ce a cumparat datoria dvs. de la o institutie bancara sau la fel de bine si un IFN poate sa va execute silit prin aceeasi metoda.

Vedeti mai jos solutia instantei prin care a anulat integral un dosar de executare silita pornit de catre Brd in mod ilegal Sa prin executorul Sortan Ioan.

70000 de euro anulati! Banca pierde integral executarea silita pornita si debitorul NU mai are de platit suma de 70000 de euro! Ba chiar mai mult, dupa ce obtine hotararea definitiva, acesta poate sa solicite si intoarcerea executarii silite.

Motivul anularii?Suma nu era certa – Atentie – Chiar si un leu daca a fost cerut mai mult prin actele de executare silita, aceasta este necerta ii lipseste caracterul de certitudine reglementat de catre codul de procedura civila la art. 666 si executarea silita urmeaza sa fie anulata integral iar debitorul sa isi salveze casa.

Dosar: 8682/211/2015

07.03.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet C11-NCPC
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare formulata de catre contestatorii în contradictoriu cu intimata.

Anuleaza executarea silită demarată precum şi toate actele de executare întocmite împotriva contestatorilor în dosarul de executare silita nr. 126/2015 al BEJ Şortan Ioan.

Obligă intimata la plata către contestatori a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Document: Hotarâre  1626/2019  07.03.2019

Ce trebuie sa fac, atunci cand sunt instiintat ca s-a deschis dosarul de executare silita impotriva mea si imi este casa executata silit ?

In primul rand, nu pierdeti termenul de 15 zile de contestatie la executare si intodeauna luati legatura urgent cu un avocat specializat in executari silite.

Invocati separat motivele de nelegalitate ale executarilor in general cum ar fi si fara a ne limita – la gresita emitere a incuviintarii de executare silita, poate chiar lipsa titlului executoriu sau beneficiul unui termen de plata, existenta clauzelor de natura abuziva atat pentru persoane fizice cat si juridice, necertitudinea sumei si altele ce pot fi depistate doar prin verificarea actelor de executare silita.

Astfel, daca am casa executata silit este important sa folosesc toate resursele juridice pe care legea le pune la dispozitie pentru apararea dreptului de proprietate.

Daca executarea silita a fost indreptata si asupra veniturilor dvs. adica pensii sau salarii ori alte sume din conturile bancare sau care aveau de esenta alta destinatie, URGENT vorbiti cu avocatul dvs. si solicitati-i sa obtina suspendarea executarii silite prin poprire fiindca acest lucru se poate face cu indicarea motivelor de urgenta si mai ales ca acest lucru se poate obtine intr-un termen scurt de pana la o saptamana iar ulterior pe tota durata desfasurarii procesului de contestatie la executare, NU VETI MAI AVEA NICIUN BAN OPRIT PRIN POPRIRE.

Este important sa reamintim ca incepand cu anul 2019 procedura de executare silita s-a modificat si trebuiesc deschise de fapt doua litigii separate atunci cand se ataca atat executarea silita insasi(totalitatea actelor emise de catre executor) dar si titlul executoriu, care spre exemplu ar putea sa fie un contract cu banca sau cu o persoana fizica sau cu un IFN.

De data recenta am scris si despre cum un garanat ipotecar sau un codebitor al unui credit, ar putea sa-si recupereze prejudiciul de la debitorul principal prin actiunea in regres.

Contestatia la executare are valenta unei actiuni de protejare a dreptului de proprietate, atunci cand aveti casa executata silit de catre banca, recuperatorul de creante sau ifn.

https://indrumari-juridice.eu/simulare-sanse-castig-proces-inteligenta-artificiala.html

Remediul cel mai bun este intodeauna preventia, eventual atunci cand stiti ca puteti face obiectul unei urmariri silite, puteti sa verificati daca va aflati intr-o asemenea procedura si nu stiti de ea, prin accesarea portalului instantelor de judecata si textarea numelui dvs. alaturi de extensia “incuviintare executare silita”.

Pont Juridic – In cazul in care v-ati schimbat domiciliul insa nu v-ati schimbat si buletinul, este obligatoriu sa anuntati creditorul, fiindca altfel nu veti cunoaste daca acesta a emis impotriva dvs. acte de executare. Daca ati anuntat creditorul despre schimbarea domiciliului si el va notifica actele de executare, la vechea adresa, sunteti sigur ulterior ca veti anula executarea silita inceputa. Puteti stabili o consultanta juridica la sediul nostru aici.

Verificati legalitatea actelor de executare silita emise impotriva dvs. si daca ele pot fi anulate dar si care este procedura. Completati formularul de mai jos.

Despagubiri Accident Auto

Aflati totul despre cum puteti obtine despagubiri daca ati fost victima unui accident auto.

Daunele morale pentru siferinta moralasi daunele materiale pentru prejudiciile aduse de catre soferul vinovat.

Accidentele auto fac parte din realitatea in care traim si fac parte din desfasurarea evenimentelor cotidiene insa in cele din urma , un accident auto inseamna de cele mai multe ori schimbarea cursului vietii unei persoane.

Astfel, multi nu stiu ca de fapt, daca sunt victime ale accidentelor auto, acestea pot cere despagubiri pentru accidentele auto in care au fost implicati.

Asigurătorul are obligatia sa acorde despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul deschis.

Daunele, despagubirile trebuie sa reflecte intodeauna prejudiciul adus victimei iar daca in urma accidentului auto victima a decedat, despagubirile se cuvin familiei atat pe parte materiala dar si morala.

De asemenea, daunele asa cum am aratat se acorda nu doar pentru despagubirea victimei prin prejudiciul adus acestia in mod direct dar si indirect prin pagubele de natura materiala.

Exista situatia nefericita a vatamarii corporale, conform legii discutandu-se de vatamare corporala , daca ingrijirile medicale exced 90 de zile iar in acest despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepția conducătorului vehiculului respectiv care se face vinovat desigur de accident.

Atentie si la intiderea despagubirii in functie de stabilirea intinderii vinovatiei in producerea prjudiciului. Iccj a stabilit acest lucru in mod separat.

Situatia este aceeasi si in caz de deces si se acordă despăgubiri și în cazul în care persoanele care formulează pretenții de despăgubiri sunt soțul (soția) sau persoane care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.

Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel vehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum și dacă nu aparțineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de
producerea accidentului.

Valoarea daunelor morale in caz de accident auto se stabileste in functie de prejudiciul efectiv suferit de catre victima, deci este important sa probati cererea de despagubire pentru a obtine daunele solicitare.

În caz de vătămare corporală sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acordă despăgubiri dacă vehiculul care a produs accidentul este identificat și asigurat, chiar dacă autorul accidentului a rămas neidentificat.

Despăgubirile se plătesc de către asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite.

ATENTIE -Despagubiri Accident Auto – Acestea sunt despagubite inclusiv persoanele care sunt accidentate de catre vehicule neasigurate prin Fondul De Protectie A Victimelor Strazii, tinut de catre ASF

Persoanele prejudiciate prin accidente de vehicule neasigurate pentru riscuri de răspundere civilă sau produse de autori neidentificaţi se pot adresa Fondului de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) pentru plata despăgubirilor.

Cum este mai bine sa cereti daunele morale si materiale? In procesul civil, sau in procesul penal?

In primul rand atunci cand sunteti victima unui accident auto, din start aveti calitatea necesara si sunteti calificat sa depuneti o plangere penala iar in cadrul acesteia sa va constituiti si parte civila.

Plangerea penala este instrumentul prin care urmeaza sa va adresati parchetului fie ca vorbim despre loviri si alte violente fie ca vorbim despre vatamare corporala din culpa. In cadrul acestui dosar penal , avocatul specializat in litigii pe despagubiri accidente auto va poate trasa nivelul despagubirilor pe care le puteti cere celui ce v-a accidentat.

Despăgubire-record plătită de o firmă de asigurări pentru un accident rutier: 1,23 milioane lei, după cum scrie, azi, cotidianul naţional Jurnalul.

În primul trimestru al acestui an, companiile de asigurări au plătit despăgubiri în valoare de peste 256 de milioane de lei în baza poliţelor RCA. Potrivit unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară, în perioada menţionată au fost deschise peste 86.000 de dosare de daună.

Ati fost victima unui accident rutier? Puteti obtine despagubiri, completati formularul de mai jos.

Incredintare Minor – Incredintarea minorului dupa noul cod civil 2012 – Cum mi se incredinteaza minorul ?

Pare ca 2019 a inceput cu o mare si vasta majoritate de procese deschise pe dreptul familiei si pe incredintarea minorului .

Incredintarea minorului – Atentiedomiciliul alternativ este o noua realitate juridica si poate fi ceruta in instanta.

Copilul dvs. in caz de divort este cel mai important si trebuie sa-l protejati de orice neplacere.

Aflati cativa pasi de urmat in insanta pentru a rezolva aceasta situatie.

Anul 2019 – 4500 de dosare pana acum doar in Bucuresti in ceea ce priveste cauzelende minori si familie.

Parintii care nu se inteleg, pot obtine in instanta atat custodia minorului cat si obligarea celuilalt sot la plata pensiei de intretinere.

Sunteti in proces de divort si nu stiti cu cine va ramane copilul minor?

Biroul de avocatura va face  o scurta prezentare in materia dreptului familiei pentru incredintarea minorului catre unul dintre parinti.

In cazul in care doriti ca minorul sa ramana cu dvs. in exclusivitate noi va putem ajuta sa aveti parte de un proces corect pana la ramanerea irevocabila a sentintei.

Biroul nostru de avocatura are foarte multe hotarari castigate de incuviintare a minorului iar astazi ca si noutate absoluta vom publica o hotarare castigata in acest sens pe materia autoritatii comune si a domiciliului alternativ.

In situatia in care din casatoria ce se desface au rezultat copii minori,
hotararea de divort trebuie sa arate, chiar in lipsa unei cereri exprese a
sotilor, cui se vor incredinta copiii spre crestere si educare si care este
contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere si educare a minorilor.

Daca sotii au copii minori, instanta va dispune citarea si ascultarea
autoritatii tutelare, iar daca minorii au implinit varsta de 10 ani, instanta ii
va asculta si pe acestia.

De asemenea instanta de judecata va dispune efectuarea
unei anchete sociale de catre Autoritatea Tutelara de la domiciliul minorului.

Pentru a stabili carui parinte ii va fi incredintat spre crestere si educare
copilul minor, instanta de judecata va avea in vedere interesul superior al
copilului, respectiv care dintre parinti ii poate oferi cele mai bune conditii
de crestere si educare.

Copilul minor poate fi incredintat si sotului din a carui vina s-a desfacut
casatoria, daca interesele acestuia sunt in acest sens, deoarece “un sot rau nu este neaparat si un parinte rau”.

Vointa exprimata de minorul care a implinit varsta de 10 ani cu privire la
incredintarea lui in caz de divort trebuie analizata cu multa grija de catre
instante, tinand seama de influentarea psihica a copiilor, in special la varste
fragede.

De asemenea Carta drepturilor copilului protejeaza aceste drepturi.

Desi sotii au dreptul de a se invoi cu privire la incredintarea copiilor minori
in caz de divort legea dispune ca “invoiala parintilor cu privire incredintareacopiilor …. va produce efecte numai daca a fost incuviintata de instanta judecatoreasca, care va trebui sa verifice daca invoiala corespunde intereselor minorilor”.

Invoiala parintilor cu privire la incredintarea copiilor minori poate sa intervina in orice faza a procesului, chiar in recurs.

Nu uitati, acordul de mediere incheiat si atestat de catre avocat se transforma in titlu executoriu si astfel nu mai este necesara interventia instantei.

Acest lucru se preteaza daca parintii se inteleg.

Totusi parintele caruia NU i s-a incredintat minorul spre crestere si educare
pastreaza dreptul de avea legaturi personale cu copilul, instanta de judecata putand stabili un program de vizitare al copilului.

Este de preferat ca parintii sa ajunga la un acord cu privire la acest program de vizitare fiind in interesul copilului ca acesta sa pastreze legaturi armonioase cu ambii parinti.

De obicei, programul de vizitare al minorului va include doua weekend –uri pe luna si jumatate din durata vacantelor scolare.

Copiii trebuie sa fie incredintati spre crestere si educare unuia dintre
parinti, deoarece este in interesul copiilor sa continue a se bucura de
ingrijirea parintilor, chiar si in aceasta situatie in care parintii nu mai
locuiesc impreuna.

In cazuri justificate, copilul minor poate fi incredintat cu ocazia divortului
unei terte persoane sau unei institutii de ocrotire, fapt care  acorda acestor
persoane si institutii numai drepturile si indatoririle ce revin parintilor
privitor la persoana copilului, adica numai exercitarea ocrotirii parintesti
privind persoana copilului.

Intodeauna urmati pasii indicati de catre un avocat specializat in dreptul familiei si nu uitati ca minorul dvs. este grija principala si nu orgoliile dintre parinti.

Va indic in calitate de avocat, sa cititi si Carta Drepturilor Copilului si de acolo sa gasiti o parte dintre drepturile pe care minorul le are.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

Sunteti intr-o asemenea situatie? Completai formularul de mai jos!

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice

Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – -SCA Cuculis&Asociatii

Ati Garantat Creditul Altcuiva Si Acum Sunteti Executat Silit?Cum Isi Recupereaza Banii Platiti Garantul Ipotecar Sau Codebitorul

Ce se intampla daca garantului ipotecar i se vinde imobilul adus garantie dupa ce a garantat creditul altcuiva? Actiune In Regres Contract De Credit

Ati garantat creditul pentru o alta persoana cu imobilul dvs. si a inceput executarea silita?

De multe ori garantarile s-au facut pentru un coleg de serviciu, sau ruda fie apropiata fie indepartata care ulterior nu a mai platit creditul.

Ce poate face un garant ipotecar in situatia aceasta, sau chiar si un codebitor?

Daca ati garantat creditul altcuiva si acum sunteti executat silit aflati ca aveti posibilitatea sa deschideti o actiune de regres impotriva celui ce v-a lasat dator vandut la banca.

Poate codebitorul sa isi recupreze banii platiti catre banca sau ifn sau recuperatorul de creante, de la debitorul principal din contract?

Sigur, fiindca prin plata facuta catre creditorul debitorului principal din contract, acesta din urma, adica garantul sau codebitorul, capata calitatea de nou creditor al debitorului principal.

Sunt multe situatiile in care fie ati imprumutat un coleg de serviciu sau poate un sef sau chiar un prieten, in vederea obtinerii unui imprumut.

De asemenea, multe dintre imprumuturi au fost facute cu codebitori sau garanti ipotecari din familie sau poate si cu persoane mai indepartate iar acestia au “disparut” cu credit cu tot, lasandu-va sa platiti acele datorii.

Pe recuperatorii de creante, pe banci sau pe ifn-uri nu le intereseaza de unde iau banii, fapt pentru care fie vand imobilele aduse garantie fie executa silit pe salariu, pe conturile bancare sau bunurile mobile pe codebitorii din contract.

Solutia de mai jos a fost data cu privire la faptul ca reclamantului executat silit, dupa ce i s-a vandut casa pe care o adusese garantie pentru un contract de credit facut de catre seful acesteia de la locul de munca, l-a chemat pe acesta din urma in judecata in cadrul actiunii in regres, solicitandu-i de fapt contravaloarea imobilului vandut de catre banca si cu care aceasta garantase.

vedeti solutia mai jos.

Dosar: 1030/93/2018

08.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: F 24 civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte actiunea formulată de reclamantul Matac Maria, în contradictoriu cu pârâtii Stefanidis Eugen, Stefanidis Radu si Stefanidis Marinela.

Obligă pârâtii la plata sumei de 266.000 lei cu titlu de despăgubiri si la plata sumei reprezentând dobânda legală aferentă debitului principal calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată(27.04.2018) până la achitarea integrală a debitului, sume ce vor fi actualizate în raport cu rata inflaţiei la data plăţii efective.
Document: Hotarâre  652/2019  08.03.2019

http://portal.just.ro/93/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9300000000031885&id_inst=93

Astfel, observam ca prin solutia data de catre instanta, aceasta ii obliga pe debitorii principali din contractul de credit, la plata sumei de
266.000 despagubiri plus dobanda legala.

Ce presupune actiunea in regres?

Dreptul de regres –

(1) Cel care răspunde pentru fapta altuia se poate întoarce împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, cu excepţia cazului în care acesta din urmă nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat.

In contextul de fata, garantul ipotecar a fost executat pentru debitorul principal, fapt ce i-a atras debitorului principal, calitatea de debitor fata de garantul ipotecar.

(3) Dacă prejudiciul a fost cauzat de mai multe persoane, cel care, fiind răspunzător pentru fapta uneia dintre ele, a plătit despăgubirea se poate întoarce şi împotriva celorlalte persoane care au contribuit la cauzarea prejudiciului sau, dacă va fi cazul, împotriva celor care răspund pentru acestea.

În toate cazurile, regresul va fi limitat la ceea ce depăşeşte partea ce revine persoanei pentru care se răspunde şi nu poate depăşi partea din despăgubire ce revine fiecăreia dintre persoanele împotriva cărora se exercită regresul.

(4) În toate cazurile, daca ati garantat creditul altcuiva, cel care exercită regresul nu poate recupera partea din despăgubire care corespunde propriei sale contribuţii la cauzarea prejudiciului.

Av.Drd. Cuculis

Sunteti executat silit de catre Banca, Ifn sau recuperatorii de creante?

Verificati legalitatea actelor de executare silita prin completarea formularului de mai jos.

Executat Silit De Recuperatorul Invest Capital LTD- Investcapital LTD-Poprire Banca-Executare Silita

Val De Executari Silite Anulate De Catre Instantele De Judecata Pentru Punerea In Executare Ilegala A Contractelor De Credit De Catre Recuperatorul Invest Capital LTD

Executat Silit De Recuperatorul Invest Capital Malta LTD?

Atentie – Toate executarile silite pot fi supuse verificarii instantei de judecata. Daca exista nereguli, executarea silita este ANULATA!

Daca sunteti executat silit de Investcapital este important sa verificati legalitatea actelor de executare silita.

Scapati astfel de executarea silita pornita impotriva dvs.

Art. 625 Cod Procedura Civila – (1) Executarea silită se face cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate.
(2) Este interzisă efectuarea de acte de executare de către alte persoane sau organe decât cele prevăzute la art. 623.

Astfel, atata vreme cat TOATE actele de executare silita sunt SUPUSE controlului instantei de judecata, este normal ca ORICE debitor care primeste acte de executare silita sa formuleze astfel contestatie la executare, fiindca nu are de unde sa stie daca actele intocmite de catre creditor prin executor, sunt legale sau nu.

Executat silit de Investcapital debitorul formuleaza contestatie la executare si anuleaza tot dosarul de execuatre.

Luam astfel exemplul de mai jos, prin care observam ca executarea silita a fost desfiintata considerandu-se astfel ca a fost inceputa ilegal o executare silita iar debitorul era Executat Silit De Recuperatorul Invest Capital LTD in mod ilega. – Vedeti decizia DEFINITIVA prin renuntare la calea de atac-

Executat Silit De Recuperatorul Invest Capital LTD
                               Executat Silit De Recuperatorul Invest Capital LTD
31.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Complet 2 Amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite execepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei SC SECAPITAL S.A.R.L prin Kruk România SRL (cu date).

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul IORDĂNESCU DECEBAL (cu date) în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD(cu date).

Anulează executarea silită începută în dosarul de executare nr. 1323/2017 E al Biroului Executorilor Judecătoresti ENE MAGDALENA şi, implicit, toate actele de executare efectuate în acest dosar.

Document: Încheiere finală (dezinvestire)  86/2018  31.02.2019

Ce poate fi mai corect, decat dupa ce s-a anulat executarea silita, recuperatorul de creante sa fie obligat sa intoarca executare silita si sa ii plateasca toti banii luati prin poprire.

Tragem concluzia ca atata vreme cat exista chiar si o mica urma de indioala cu privire la legalitatea executarii silite, debitorul ce a primit acele acte de executare, nu ar trebui sa mai astepte si astfel sa deschida o contestatie la executare unde sa-i solicite instantei, verificare legalitatii actelor de executare silita.

Desigur, actiunea trebuie sa fie intemeiata atat in fapt cat si in drept, ceea ce necesita mai ales in cadrul contestatiilor la executare, asistenta unui avocat specializat in litigii referitoare la executarea silita.

Observa, ca instantele de judecata in dosarele cu recuperatorii de creanta si in cazul nostru cu Invest Capital LTD, in alte dosare au dispus inghetarea cursului valutar in contradictoriu cu acest recuperator, contract ce fusese “cumparat”de la Piraeus Bank si pus in executare iarasi in mod ilegal.

Ce elemente ar trebui sa-si ridice suspiciunea unui debitor care primeste o executare silita? Daca ar fi Executat Silit De Recuperatorul Invest Capital LTD , la ce ar trebui sa fie atent?

Debitorii sa fie atenti si la termenele de 6 luni de perimare . Astfel mai multe dosare au fost castigate definitiv prin invocarea perimarii.

De asemenea daca observa ca existe discrepante intre debitul initial si debitul solicitat de catre executorul judecatoresc ori daca recuperatorul de creante pare sa fi inceput o executare silita ilegala prin prisma clauzelor contractuale ce pot fi contestate.

Se poate constata spre exemplu si inexistenta debitului in conditiile in care el fusese deja inchis prin executare silita sau alte metode iar recuperatorul incepe o noua executare silita, fapt ce va duce la anularea celei de-a doua executari silite si evident castigarea procesului.

Nu uitati nici de faptul ca daca au trecut mai bine de 3 ani de la neplata creditului, el este prescris, asa cum de exemplu este cazul de mai jos, castigat si acesta definitiv.

Executat Silit De Recuperatorul Invest Capital LTD
NumeCalitate parte BUSIOC VIORICA – DOMICILIUL ALES LA SCA CUCULIS&ASOCIATII

Reclamant INVESTCAPITAL MALTA LTD – SEDIUL ALES LA KRUK ROMÂNIA S.R.L.Pârât

Şedinţe

19.10.2018Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.POPA I.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea. Constată intervenită prescripţia dreptului de a solicita executarea silită cu privire la ratele anterioare datei de 15.05.2015. Respinge acţiunea, în rest, ca neîntemeiată. Respinge cererea de restituire a taxei judiciare de timbru, ca inadmisi bilă. Ia act că reclamanta va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.10.2018. 
Document: Hotarâre  6289/2018  19.10.2018

Chiar si pe dare in plata Investcapital a pierdut atunci cand debitorii au deschis un asemenea litigiu, constatandu-se de esenta ca notificarea acestora era perfect valabila.

Un alt exemplu de dosar castigat DEFINITIV pe contestatia la executare este si cel impotriva SECAPITAL un alt “faimos” recuperator de creante-

Iar apelul Secapital respins definitiv –

BĂNCILĂ ADRIAN PETRIŞOR Apelant Contestator INVESTCAPITAL MALTA PRIN SC KRUK ROMANIA SRL Apelant intimată

Şedinţe

29.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CAG1
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: În baza art.480 alin.1 C.pr.civ
Respinge ca nefondat apelul principal declarat de apelanta intimată Investcapital Malta şi apelul declarat de apelantul contestator Băncilă Adrian Petrişor împotriva încheierii din 12.10.2017 pronuţată de Judecătoria Giurgiu În temeiul disp.art.453 corob.cu art.451 alin.2 C.pr.civ. obligă apelanta intimată Investcapital Malta să plătească intimatului contestator Băncilă Adrian Petrişor suma de 600 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

În baza art.45 alin.1 lit.f din OUG nr.80/2013 dispune către contestatorul Băncilă Adrian Petrişor restituit taxei judiciare de timbru în cuantum de 399 lei achitată la fond cu chitanţa seria TRZ nr.0022771 din data de 07.09.2017 eliberată de Primăria oraşului Zimnicea. Defintivă.
Document: Hotarâre  1223/2018  29.10.2018

Asttfel se concretizeaza un numar RECORD de executari silite ILEGALE incepute impotriva debitorilor, insa important este ca cei ce primesc o executare silita sa fie pusi in garda si sa stie ca au dreptul sa se APERE impotriva abuzurilor.

Executat Silit De InvestCapital ? Nu uitati, ca puteti sa ramaneti neatins de executarea silita daca actionati din timp si corect.

Un executat silit de Investcapital are dreptul sa formuleze orice aparare impotriva recuperatorului care vrea sa ii execute silit salariul, casa in care sta sau masina pe care o conduce.

Sunteti in situatia de a fi executat silit sau sunteti deja in procedura de executare silita? Stabiliti o consultanta cu un avocat specializat in executari silite – Aici!

Puteti completa si formularul de mai jos pentru a trimite direct o solicitare unui avocat specializat in executare silita!

Abuz Banca-First Bank-Clauze Abuzive De Peste 19000 Chf Anulate Din Executarea Silita Inceputa Ilegal-Somatie Executare Silita

Debitorul castiga procesul cu banca si implicit anuleaza executarea silita ilegala in cuantumul sumei de 19000 franci.

O posibila pasivitatea debitorului l-ar fi costat de fapt cei 19000 de franci elvetieni care acum pe calea contestatiei la executare au fost anulati din actele de executare silita.

Cunoastem ca in lumea bancara aceste sume nu reprezinta nimic pentru bancheri, insa pentru debitorii care sunt evacuati din casele lor in baza unor legi nedrepte si prea putin explicate pentru debitori si pentru cetatenii romani de fapt, acele sume inseamna o noua viata.

Se ridica problema din nou a modificarii legislatiei care nu permite contestarea executarii silite (procedura in 2019 de contestatie la executare) oricand in timpul procesului de executare silita asa cum o prevedea vechiul cod de procedura civila.

Spunem in mod clar – executarile silite incepute sub auspiciile bancilor sau recuperatorilor de creante ori a Ifn-urilor comporta cel putin probleme de necertitudine cu privire stricta la sumele puse in executare.

Opinam ca nici solutia instantei nu este una perfect corecta, avand in vedere ca prin anularea executarii silite partiale, retroactivand la momentul incuviintarii executarii silite sumei puse in executare ii lipsea un element extrem de important si anume factorul CERTUTUDINII SUMEI.

Ce prevede legea pentru o asemenea procedura de contestatie la executare? Ce solutii poate pronunta instanta, analizand actele de executare silita- Abuz Banca?

Articolul 720 Efectele soluţionării contestaţiei –

(1) Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.

Astfel daca se arata ca instanta poate anula sau indrepta, atata vreme cat a anulat, in mod clar trebuia sa fie o anulare TOTALA nu se poate anula partial si cu atat mai mult daca se dispune anularea nu se poate confunda cu indreptarea actelor de executare.

Solutia pronuntata de catre instanta de judecata a Judecatoriei sectorului 2.

Verificati cu ajutorul inteligentei artificiale sansele procesului dvs.

Dosar:
11775/300/2017 -Judecatoria Sectorului 2

25.02.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Stoicescu
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare.

Constată caracterul abuziv şi, in consecinţă, nulitatea absolută a următoarelor clauze stipulate în convenţia de credit nr. 4216R000000022417/06.12.2007 :

– clauza prevăzută la art. 1.2 raportat la art. 5.1 şi 5.4, sub aspectul posibilităţii băncii de a majora unilateral marja din componenţa dobânzii variabile;

-clauza prevăzută la art. 1.3 lit. a) referitoare la perceperea comisionului de acordare credit.

Obligă intimata să restituie contestatorilor sumele percepute în temeiul convenţiei de credit nr. 4216R000000022417/06.12.2007
cu titlu de dobândă majorată ca efect al majorării marjei băncii pe perioada 06.12.2007-19.09.2010, precum şi comision de acordare credit, sume la care se va adăuga dobânda legală penalizatoare, de la data perceperii şi până la data restituirii.

Constată caracterul abuziv şi, in consecinţă, nulitatea absolută a clauzei stipulate în convenţia de credit nr. 4216R000000022415/06.12.2007 la art. 1.2 raportat la art. 5.1 şi 5.2, sub aspectul posibilităţii băncii de a majora unilateral marja.

Constată caracterul abuziv şi, in consecinţă, nulitatea absolută a următoarelor clauze stipulate în convenţia credit nr. 4216R000000032191/11.06.2008 : clauza prevăzută la art. 1.2 raportat la art. 5.1 şi 5.4, sub aspectul posibilităţii băncii de a majora unilateral marja din componenţa dobânzii variabile; clauza prevăzută la art. 1.3 lit. a) referitoare la perceperea comisionului de acordare credit.

Obligă intimata să restituie contestatorilor sumele percepute în temeiul convenţiei de credit nr. 4216R000000032191/11.06.2008 cu titlu de dobândă majorată ca efect al majorării marjei băncii pe perioada 11.06.2008-19.09.2010, precum şi comision de acordare, sume la care se va adăuga dobânda legală penalizatoare, de la data perceperii şi până la data restituirii efective.

Anulează în parte incheierea de incuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti la data de 29.03.2017 în dosar nr. 6624/300/2017, incheierea de incuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria Sector 1 la data de 28.03.2017 în dosar nr. 9454/99/2017, precum şi toate actele de executare silită subsecvente intocmite in dosarul de executare nr. 1530MI/2017 pe rolul BEJ Ionescu Marian Daniel, în privinţa sumelor percepute în temeiul clauzelor declarate ca abuzive, în cuantum de 19350.45 CHF, la care se adaugă dobânda legală de la data perceperii şi până la data restituirii.

Anulează în parte încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silită, în sensul că onorariul executorului judecătoresc se reduce la 15.000 lei (TVA inclus), iar cheltuielile de executare silită se reduc la 1000 lei (TVA inclus).
Document: Hotarâre  1926/2019  25.02.2019

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000457777&id_inst=300

Obligarea bancii la plata diferentelor de dobanda dar si a dobanzilor legale ce deriva din sumele incasate de catre banca in mod abuziv.

Astfel observam din sentinta pronuntata ca instanta a dispus anularea executarii silite. Din discutiile cu clientii pe care noi SCA Cuculis&Asociatii i-am ajutat si am obtinut anularile de executari silite pentru acestia. Subliniem faptul ca judecatorul in procedura de incuviintare are un rol esential, pe care il “rateaza” cateodata cand incuviinteaza aceste executari silite ce sunt ilegale!

Doar prin contestatia la executare silita, debitorul se poate prevala de dreptul de a critica aceasta incuviintare a executarii sau orice alt demers ilegal facut de catre creditor.

Atentie – daca creanta este vanduta sau cesionata in timpul executarii silite,catre recuperatorii de creante care actioneaza ilegal, apare un alt viciu pe care il puteti invoca.

Daca executorul continua executarea desi creanta a fost cesionata intre timp, debitorul poate anula executarea silita. Motivul il reprezinta lipsa de incuviintare si faptul ca aveti dreptul sa faceti contestatie la executare, reprezinta garantia ca puteti invoca aceste aspecte, judecatorului in vederea anularii actelor emise impotriva dvs.

Verificati legalitatea actelor de executare. Completati formularul de mai jos.