Cate Locuri De Parcare Trebuie Sa Asigure Dezvoltatorul Imobiliar

Blocurile noi nu se mai construiesc fara pacari aferente, dar stim oare cate parcari trebuie sa asigure dezvoltatorul imobiliar pentru ca autorizatia de constructie sa fie legala?

Necesarul de parcaje va fi dimensionat în funcţie de categoria localităţii şi zona în care sunt amplasate construcţiile.

Hotărârii Guvernului nr.525 stabilește ce număr de locuri de parcare trebuie să asigure dezvoltatorii în funcție de destinația construcțiilor.

Art. 33 – Parcaje (1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii.

(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.

Construcţii de locuinţe:

Pentru construcţii de locuinţe individuale cu acces la lot propriu:

* se va asigura minim 1(un) loc de parcare la o locuinţă a cărei suprafaţă construită desfăşurată este de maxim 100 mp;

* se vor asigura minim 2(două)locuri de parcare la o locuinţă a cărei suprafaţă construită desfăşurată este mai mare de 100 mp;

Pentru construcţii de locuinţe colective  sau semicolective cu acces şi lot folosit în comun:

* se va asigura minim 1(un) loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaţa construită desfăşurată de maxim 100 mp;

* se vor asigura minim 2(două) locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaţa construită desfăşurată mai mare de 100 mp.

* este necesară suplimentarea cu minim 20% a totalului de locuri de parcare/garare stabilite, pentru vizitatori.

Astfel, observam ca exista niste norme minimale pentru ca dezvoltatorul imobiliar sa-si poata lua autorizatia de construire, fapt pentru care daca acestea sunt incalcate, invocarea nulitatii sau ilegalei emiteri a autorizatiei de construire se poate invoca in instanta de contencios administrativ, oricand!

Da, pe criteriul acesta si in raport de art. 4 din legea 554/2004.

Art. 4: Exceptia de nelegalitate

(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate.

(2) Instanta investita cu fondul litigiului si in fata careia a fost invocata exceptia de nelegalitate, constatand ca de actul administrativ cu caracter individual depinde solutionarea litigiului pe fond, este competenta sa se pronunte asupra exceptiei, fie printr-o incheiere interlocutorie, fie prin hotararea pe care o va pronunta in cauza.

In situatia in care instanta se pronunta asupra exceptiei de nelegalitate prin incheiere interlocutorie, aceasta poate fi atacata odata cu fondul .

Cand Executarea Silita Este Ilegala?Limitele Executarii -Cum Ne Aparam?

Executarea silita este ilegala in conditiile in care una dintre conditiile prevazute in codul de procedura civila este incalcata.

Executarea silita este ilegala si in ipoteza in care creditorul dvs. incearca sa execute silit bunuri care NU pot fi executare.

Imobil Urmarit Silit
Executari silite anulate pentru nelegalitate.

Exemple limitative ar fi – pensii de boala, alocatii de copii, rente speciale, bani destinati unei operatii sau intretineri speciale dar si urmariri silite de imobile ce nu pot fi vandute de catre executor.

Astfel tragem concluzia ca executorul judecatoresc NU POATE EXECUTA ORICE!

Executarea silita si limitele acesteia

In masura in care impotriva dumneavoastra – in calitate de debitor  ca urmare a neindeplinirii unor obligatii de achitare a ratelor scadente, a fost demarata procedura executarii silite, trebuie sa cunoasteti faptul ca aceasta se poate desfasura concomitent in toate formele sale, respectiv poprire, urmarire mobiliara si imobiliara, insa de asemenea, trebuie cunoscut faptul ca si modalitatile acestea au limitele lor in raport de care executarea este legala sau ilegala /poate fi anulata (alegeti dumneavoastra exprimarea ).

Astfel, in ceea ce priveste executarea silita prin poprire , aceasta, conform prevederilor legale  in materie, poate viza pana la ½ din venitul salarial net pentru sumele datorate cu titlu de pensie de intretinere, 1/3  din veniturile salariale lunare in cazul in care impotriva dumneavoastra este exercitata o singura executare silita.

Situatia de a avea poprire pe ½ din veniturile salariale – in cazul in care impotriva dumneavoastra au fost incepute mai mult de 2 executari silite – pentru orice alt fel de datorii,  insa cu precizarea ca in masura in detineti mai multe locuri de munca, se va retine cota de 1/3 pentru fiecare venit salarial aferent fiecarui loc de munca.

Trebuie avut in vedere ca aceste cote expuse anterior se aplica doar veniturilor  salariale lunare, insa in masura in care in momentul inceperii procedurii de executare silita figurati cu sume de bani in contul bancar sau ulterior demararii procedurii beneficiati de virarea unor sume din partea unopr terte persoane in conturile poprire, aceste sume vor fi indisponibilizate in integralitate.

Este important de stiut faptul ca dispozitiile prevederilor legale, respectiv art. 729 NCPC  prevad ca popririle  infiintate de catre executorul judecatoresc nu se aplica sumelor ce reprezinta venit cu destinatie speciala, respectiv, cu titlu de exemplu,  nu se poate dispune poprirea asupra pensiilor de boala, indemnizatiilor de crestere a copilului , alocatiile de stat ale minorilor, bursele de studii, diurnele, norma de hrana, cu precizarea insa ca sumele cuvenite pentru orele suplimentare, care  desi nu au caracter de permanenta iar venitul salarial fluctueaza in raport de numarul acestora, avand in vedere ca sunt impozitate, pot fi poprite.

In ipoteza in care o asemenea suma va este poprita de la primul moment pe langa contestatia la executare, puteti discuta cu avocatul dvs. sa emita si o adresa precum modelul de mai jos fiidnca executarea silita este ilegala. –

Executarea silita este ilegala si astfel, in masura in care executorul judecatoresc, fara a isi indeplini obligatia rolului activ al judecatorului prevazuta de dispozitiile art. 627 NCPC in sensul de a solicita in scris lamuriri  cu veniturile si bunurilor dumneavoastra sau de a face verificari la institutiile specializate, infiinteaza  poprirea asupra unor sume cu caracter special, primul pas pe care dumneavoastra trebuie sa il urmati este sa il notificati in scris pe executorul judecatoresc asupra provenientei sumelor si sa ii solicitati ridicarea popririi ca urmare a faptului ca  acestea sunt contrare dispozitiilor legale privind limitele executarii silite, iar in masura in care acesta nu se conformeaza, urmatorul pas este acela de a  formula contestatie la executare la instanta de judecata.

(in sensul ultimului paragraf, aveti anexate, cu titlu de exemplu, notificare facuta de noi catre executorul judecatoresc si raspunsul acestuia prin care se conformeaza).

In ceea  priveste urmarirea silita mobiliara, executarea silita este ilegala daca sunt depasite limitele acesteia care sunt  prevazute de art. 727 – 728 NCPC .

Astfel executare mobiliara se poate desfasura asupra bunurilor de uz personal sau casnic, obiectele de cult, obiectele  indispensabile  persoanelor cu handicap, alimentele necesare asigurarii traiului, animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta, combustibilul, lucruri personale. Acest gen de executare silita este destul de putin intalnita in practica, sechestrul autoturismelor fiind modalitate prin care se exercita cu precadere aceasta urmarire mobiliara, alte bunuri mobile nefiind de interes pentru executorii judecatoresti.

Cititi si:

In ceea ce priveste urmarirea silita imobiliara, un mijloc de executare intalnit extrem  frecvent, impreuna cu infiintarea popririlor, are de asemenea, limitele sale de care executorul judecatoresc este obligat sa tina seama, in vederea desfasurarii unei executari silite legale si in conformitate cu prevederile legale, insa practica ne-a dovedit ca sunt dese cazurile in care executorul judecatoresc intelege sa procedeze la eludarea dispozitiilor legale, context in care executare se impune a fi contestata in instanta.

In cazul executarii silite imobiliare, debitorul poate sa obtina de la instanta si suspendarea executarii silite ceea ce inseamna ca pe perioada cat se va judeca in instanta in cadrul contestatiei la execuatre, imobilul nu ii va fi scos la vanzare

Astfel, urmarirea imobiliara nu poate fi inceputa pentru o creanta ce nu depaseste valoarea de 10000 lei, iar incercarea executorului de a recurge la astfel de procedee este total eronata, nelegala si are scopul de intimidare a dumnevoastra – in calitate de debitor urmarit .

De asemenea, imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie nu poate fi urmarit  silit, inaintea urmaririi bunurilor mobile.

Executarea Silita Este Ilegala

Ceea ce este extrem de important de cunoscut de catre persoana impotriva carora a  fost inceputa procedura executarii silite prin urmarirea imobiliara este faptul ca in masura in acestea sunt coproprietari asupra unui imobil impreuna cu o alta persoana sau cu mai multe – fara ca acestea ca aiba calitate in cadrul titlul executoriu in baza caruia a fost inceputa executarea, respectiv  nu sunt codebitori, coplatitori, garanti, fidejusori, garanti ipotecar  etc, executorul judecatoresc nu va putea sa urmareasca partea debitorului executat  in imobilul aflat in proprietate  comuna, ci este obligat conform legii sa solicite partajul acestuia.

Executarea silita este ilegala, daca dumneavoastra – in calitate de debitor executat detineti un imobil in coproprietate cu sotul/sotia, care nu  figureaza in titlul executoriu si impotriva caruia nu este indreptata executarea silita ce va vizeaza, iar executorul judecatoresc emite o somatie imobiliara in vederea vanzarii la licitatie a imobilul, fara ca initial sa solicite instantei de judecata partajarea bunului imobil in vederea stabiliri cotei ce va revine dumneavoastra si, in consecinta,  a iesirii din indiviziune,   trebuie ca in termenul de 15 zile de la primirea acesteia sa formulati o contestatie la executare prin care sa solicitati suspendarea executarii silite de drept in  temeiul dispozitiilor art. 818, alin. 2 NCPC, pana la solutionarea eventualului partaj solicitat de catre executor.

In atare situatie, executorul judecatoresc va fi in imposibilitate de a proceda la vanzarea imobilului nepartaj, neputand astfel sa emite acte de executare ulterioare somatiei imobiliare si chiar daca o va emite, executarea silita este ilegala.

Vedeti cum instanta dispune anularea in intergralitate a somatiei imobiliare!

Anularea executarii silite – SCA Cuculis&Asociatii

(aveti anexate somatie imobiliara, extras din conetstatie si solutia instante).

Avand in vedere ca executarea silita este o procedura vasta, ce ridica multe probleme si care de cele mai multe ori nu este efectuata in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in materie, in cazul demararii impotriva dumnevoastra a unei astfel de proceduri, cel mai bine ar fi ca in termen de 15 zile  de la primirea actelor sa contactati o persoana specializata care poate verifica legalitatea actelor de executare si care va poate oferi un sfat complet si competent. 

Verificati intodeauna legislatia, luati legatura cu un avocat specializat in executare silita si gasiti-va dreptatea in instanta prin intermediul contestatiei la executare silita.

Av.Drd. Cuculis

Pentru cei care trec prin procedura de executare silita am lasat formularul de mai jos pentru a facilita legatura cu dvs.

Urmarit Silit De Intrum Debt Finance-Debitorul Anuleaza Executarea Silita

Intrum Debt Finance Ag prin intermediul Intrum Romania SA, fosta Top Factoring S.A a pornit o executare silita ilegala impotriva debitorului.

Intrum Debt Finance Ag pierde contestatia la executare si #DosarelePrindViata pentru debitorul care are o poveste de viata in impresionanta.

Cazul Stoica! Cum a scapat un debitor de executarea silita pornita de Intrum Debt Finance Ag pentru suma de 72114 lei.

Si-a luat un credit pentru a-si achizitiona o masina insa din pricina lipsei de fonduri a ajuns sa nu-si mai poata plati asigurarea si nici rata.

Intre timp s-a imbolnavit a fost nevoit sa se interneze si cand a revenit din spital, surpriza, masina achizitionata prin credit i-a fost furata din fata locuintei.

Trezirea in aceasta noua realitate arata cam asa: rate la banca si cu masina furata dar si proaspat iesit din spital.

Sa mai adaugam si faptul ca statul i-a amputat 25% din salariu?

Totusi, marturiseste domnul Stoica si pentru asta trebuie laudat “Cel mai important lucru este ca eu si sotia mea sa fim sanatosi”, “nu am fost niciodata asa cu multi bani si nici nu ne-a interesat asta, ci doar sa ne avem unul pe celalalt”.

Domnule Stoica atat eu cat si echipa mea alaturi de colegul nostru Sfetcu Sorin care v-a si asistat pe parcursul procedurii de contestatie la executare, ne bucuram ca putem sa luam parte la reusita dvs.

Cazul Stoica – Anularea executarii silite a recuperatorului Intrum Debt Finance Ag

Executarea silita  Intrum Finance Ag a fost anulata, si astfel debitorul nu va restitui nimic din creditul acordat si suma pentru care era urmarit silit.

Daca Intrum Debt Finance Ag recupereaza creante bancare cumparate pe sume infime 0.1 % si solicita incasarea intregii sume cu dobanzi si penalitati prin executari silite ilegale, la fel de indreptatit este si orice debitor sa isi faca dreptate prin formularea de contesatii la executare silita.

Intrum Debt Finance Ag trebuie sa respecte legea, altfel executarea este nula!

Debitorii care se afla in executare silita pornita de Intrum Debt Ag pot solicita anularea executarii silite daca este pornita ilegal.

Dosarul de executare silita a mers pe repede inainte si la fel si dosarul de contestatie la executare.

Conform adresei de poprire de mai jos, in luna noiembrie 2018 Intrum Debt Finance Ag a inceput executarea silita si 6 luni mai tarziu debitorul a anulat executarea.

Intrum Debt Finance

Dosar: 14913/1748/2018

03.06.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C7
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestator.

Anulează toate actele de executare şi executarea silită însăşi pornită împotriva contestatorului în dosarul de executare silită nr. 2846/2018 al BEJA „Executoris”.

Dispune restituirea către contestator a sumei de 1000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, la momentul s¸i condit¸ionat de ra˘mânerea definitiva˘ a prezentei hota˘râri judeca˘tores¸ti.

Obligă intimata la plată către contestatoare a sumei de 3726,14 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în contravaloare fotocopiere dosar execuţional în cuantum de 126,14 lei si 3600 onorariu avocat.
Document: Hotarâre  2492/2019  03.06.2019

Cititi si :

Intrum Debt Finance

Cine este Intrum si cum spun ei ca respecta legea cand tocmai le-am dovedit ca o incalca?

Asta am gasit pe site-ul lor –

“Nu doar ne conformăm legilor și regulilor, dar suntem modele de urmat în industria noastră și avem oportunitatea de a seta noi standarde și de a schimba paradigma de percepție a procesului de recuperare de creanțe.

Aceasta presupune a fi un promotor al tratamentului egal în ceea ce privește clientii dar  și partenerii care ne împărtășesc valorile, iar astfel ne menținem acțiunile la cele mai înalte standarde de etică și corectitudine.”

Se vorbeste despre modele de urmat si etica si corectitudine.

Debitorii stiu ca nu este asa si in continuare totusi firmele de recuperari din Romania isi fac planul de executari silite ilegale.

Lipsa autorizatiilor acestor firme de recuperari care sunt de fapt in paradisuri fiscale, le face ca executarile silite sa fie NULE.

Prea putini folosesc acest aspect in contestatiile la executare.

Vedeti mai jos despre ce vorbesc, citit si aplicati:

Nu se cunoaste intinderea exacta a sumelor executate silit in mod ilegal la nivel de tara fiindca nu cunoastem efectiv cati dintre debitorii urmariti silit de catre firmele de recuperare au ajuns sa conteste faptul ca sunt executati silit.

Executarea silita pornita de catre Intrum Debt Finance Ag a fost anulata pe argumentul prescriptiei, avand in vedere timpul mare in care debitorii nu au fost somati sa plateasca.

Nu intodeauna prescriptia este argumentul suprem pentru anularea executarii.

Cesiunea de creanta facuta catre un recuperator care nu reprezinta titlu executoriu ori perimarea executarii sau alte incidente de procedura pot sa va ajute sa scapati de o datorie ce practic legal nu mai aveti obligatia sa o platiti.

Explicam cu alte ocazii despre cazul Ciuca in care debitorul era executat silit pentru o datorie inexistenta.

La intrebarea, daca a inceput executarea silita, mai pot face ceva? raspunsul universal este ca de abia de atunci puteti sa incepeti sa va aparati fiindca pana atunci contestatia la executare nu poate fi formulata.

Cunoasteti-va drepturile si nu ramaneti in pasivitate, urmarirea silita poate fi combatuta in instanta!

Av.Drd. Cuculis Adrian

Debitor Executat Silit De Investcapital Pentru Un Debit Inexistent

Debitor Executat Silit in mod ilegal, intr-un alt dosar al recuperatorului de creante Investcapital.

Un nou prag al ilegalitatilor pe care recuperatorul de creante Investcapital LTD l-a atins.

Din seria #DosarelePrindViata!

Executarea silita a unui debitor ce-si achitase deja datoria, la mai bine de 6 ani de la acel moment!

Debitor Executat Silit de firma de recuperatori Investcapital – Executare silita este ilegala in acest dosar prin prisma faptului ca debitul fusese deja achitat catre banca ce a cesionat in mod inexplicabil creanta catre Investcapital ce il executa silit pe debitorul ce-si achitase deja obligatiile inca din 2013.

#DosarelePrindViata – Cazul Ciuca:

Tot mai multe #DosarePrindViata si ma bucur sa mai anunt inca unul impotriva Investcapital Ltd.

S-a ajuns la un nou prag, adica acela prin care iti platesti datoria acum 6 ani si te trezesti cu o noua executare silita inceputa impotriva ta prin care incearca sa-si ia banii cu forta pentru a doua oara.

Domnul Ciuca, credeti-ma are o poveste de viata si de lupta cu sistemul care v-ar surpinde pe toti.

Noi aici o spunem pe aceea in care s-a lupat cu recuperatorii de creante si a castigat!

Executat silit de Investcapital LTD

Nu exista un registru general al titlurilor executorii, fapt pentru care daca creditorul dvs. are un asemenea titlu, il poate pune in executare silita si azi si maine si oricand si chiar si daca a fost deja achitata debitul.

Ceea ce are de facut un debitor executat silit ilegal, este sa foloseasca toate parghiile legale pe care le are pentru a formula contestatie la executare in scopul de a anula executarea silita pornita ilegal impotriva lui sau a familiei lui.

Am explicat si in alte randuri care sunt cazurile de incetare a executarii silite fapt pentru care Investcapital Ltd a actionat in mod vadit ilegal punand in execuatre silita un titlu executoriu, contract de credit ce fusese deja inchis cu mai bine de 6 ani in urma.

Debitor Executat Silit in 2019 pentru o creanta din 2013 ACHITATA DEJA!

Chiar daca nu ar fi fost platita datoria, suma tot nu ar mai fi putut sa fie pusa in executare silita de catre Investcapital Ltd avand in vedere ca debitul era prescris.

Cum a inceput executarea silita si prin ce forma acest debitor executat silit a reusit sa anuleze dosarul de executare?

Una dintre formele de executare incipiente, atunci cand nu se solicita executarea silita prin toate formele concomitent, este executarea mobiliara.

Primul act pe care l-a primit debitorul a fost actul de somatie mobiliara, pe care l-a si contestat in instanta, primind de fapt solutia prin care a anulat executarea silita a Investcapital Ltd.

Debitor Executat Silit

Ce a decis instanta de judecata cu privire la contestatia la executare?

Cititi si:

Dosar: 15355/1748/2018

09.05.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C15
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Constată că întregul debit aferent contractului de credit nr. 42420000000502497/17.04.2008, cu actele adiţionale, a fost stins la data de 25.04.2013 prin achitarea sa sub forma refinanţării.

Dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate impotriva acestui debitor executat silit în dosarul execuţional nr. 959/2018 al BEJ Predescu Narcis Ionuţ şi întoarcerea executării silite prin restituirea sumelor de bani încasate de la contestator.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 1576 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 176 lei cost fotocopiere dosar execuţional şi 1400 lei onorariu apărător ales.

Dispune comunicarea hotărârii către BEJ Predescu Narcis Ionuţ, după ce aceasta rămâne definitivă.

Investcapital Ltd a mizat pe faptul ca acest debitor executat silit nu va formula contestatie la executare si atunci banii pe care a reusit sa-si popreasca ar fi ramas in mod abuziv in conturile recuperatorului de creante.

Avand in vedere ca si sumele ce au fost puse in executare si incasate s-au virat ilegal catre executor si catre creditorul Investcapital Ltd, instanta a dispus si intoarcerea acestor sume catre debitori.

Astfel, atentie cand primiti orice fel de somatie sau act de executare silita impotriva dvs. S-ar putea sa fie o ilegalitate si puteti sa o contestati doar daca sunteti vigilent si faceti demersurile necesare in instanta.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Cum Obtin Dosarul De Executare De La Executorul Judecatoresc?

Ati aflat ca sunteti executat silit si nu ati primit niciun act?

Dosarul De Executare contine toate datele necesare pentru a anula executarea silita.

Dosarul De Executare
Cum scapi de executarea silita-Intreaba avocatul

Dosarul de executare silita tinut de catre executorul judecatoresc poate fi accesat si fotocopiat, vedeti cum?

Este foarte posibil sa fie vorba despre un abuz sau pur si simplu actele s-au pierdut si atunci trebuie sa le obtineti pentru a putea formula contestatia la executare silita.

Daca ati aflat ca sunteti executat silit prin informarea trimisa de catre banca, sau unul dintre partenerii de afaceri in loc sa va plateasca banii pentru serviciile prestate i-a platit catre executor, atunci iarasi este important sa vedeti ce contine dosarul de executare silita.

Contestatiile la executare pot fi formulate de esenta in 15 zile + 2 de la momentul de la care ati luat act ca impotriva dvs. se desfasoara o preceodura de executare silita, fie prin poprire fie prin vanzarea casei dvs. fie prin vanzarea bunurilor mobile pe care le detineti.

Astfel, excutorul judecatoresc este singurul care are( sau ar trebui sa aiba) toate piesele ce va intereseaza si adresele emise si cererile facute de catre cel ce va executa silit, recuperator de creante, banca sau orice alta persoana.

Daca ati pierdut termenul de 15 zile pentru a formula contestatia la executare, este bine sa cititi articolul de mai jos si sa luati legatura cu un avocat specializat in executare silita:

Repunerea in termenul de contestatie la executare, procedura!

Aceasta intrebare si-i pun multi debitori si mai ales cei care nici nu stiau ca sunt urmariti silit-

Cum ajungem sa vedem dosarul de executare?

Este un drept sau nu putem sa avem acces la acest dosar executional?

Cum Obtin Dosarul De Executare De La Executorul Judecatoresc?

Totul incepe printr-o cerere redactata fie pe calculator fie de mana, trimisa prin posta, email sau direct la biroul executorului judecatoresc, prin care ii adresam aceasta solicitare cu nume prenume si datele de identificare.

Cititi si :

Debitorii urmariti silit de catre executorii judecatoresti au dreptul sa vada sa copieze si sa depuna cereri in dosarele unde sunt parti.

Prin urmare, pentru a putea formula contestatia la executare, este important sa avem dosarul executional sau macar adresele principale, somatiile.

Dreptul acesta ni-l da codul de procedura civila in calitate de debitori putand formula cerere de fotocopiere a dosarului de executare silita –

Articolul 646 Drepturile părţilor

(1) Creditorul şi debitorul au dreptul să asiste, personal sau prin reprezentanţii lor, la efectuarea tuturor actelor de executare, să ia cunoştinţă de actele dosarului de executare şi să obţină adeverinţe şi copii de pe aceste acte, certificate de executorul judecătoresc, pe cheltuiala părţii interesate, iar atunci când se consideră vătămaţi în drepturile ori interesele lor legitime, pot contesta actele de executare sau executarea silită însăşi, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege.

Acest drept îl au şi alte persoane care justifică un interes ocrotit de lege.

(2) La cererea debitorului, executorul judecătoresc va aplica, în condiţiile legii, compensaţia legală dintre creanţa prevăzută în titlul a cărui executare s-a cerut împotriva sa şi creanţa pe care el o opune pe baza unui alt titlu executoriu.

Textul in sine, il trimite pe debitor catre instanta pentru a-si proteja drepturile pe calea contestatiei la executare.

In cat timp trebuie executorul sa elibereze fotocopiile de pe dosarul executional si sub ce sanctiune?

Termenul conform legii 188/2000 a executorilor judecatoresti, este de 5 zile procedurale, asta inseamna ca daca in 5 zile executorul nu va pune la dispozitie intreg dosarul executional ca in 15 zile sa puteti face contestatia la executare, il puteti chema pe acesta in judecata, pentru a-l obliga sa va elibereze actele din dosar.

De regula executorii dau curs cererilor de fotocopiere tocmai pentru ca stiu ca daca ajung in instanta vor plati si despagubiri.

Ati obtinut dosarul de executare silita?

Acum verificati alaturi de un avocat specializat in executare silita si contestatii la executare, care sunt pasii pentru a contesta cu succes actele de urmarire silita.

De asemenea, pentru a vedea exemple concrete cu privire la anularea pe banda rulanta a executarilor silite, puteti vetifica aici.

Primii specialisti din Romania in Executare Silita Si Contestatii La Executare – ‘SCA Cuculis&Asociatii ocupa locul primar in topul avocatilor ce se ocupa de contestarea executarilor silite!

De asemenea printr-un numar mare al avocatilor prezenti in societate, avem departamente de drept societar, civil, penal, GDPR , consultanta, litigii, contencios administrativ si dreptul familiei!

Am adus in premiera in tara sistemul de Case Board, adica un numar de 5 avocati va verifica cazul si sub semnatura domnului Cuculis Adrian vi se emite o opinie pentru cazul dvs- Cuculis si Asociatii – Partenerii in drept pentru rezolvarea situatiilor dvs. juridice!’

Executare Silita Eos Ksi Romania Ilegala

Executare Silita Eos Ksi Romania anulata integral de catre judecator.

Executare Silita Eos Ksi

Debitorul obligatiei de plata somat de catre executor sa plateasca 49000 de lei, scapa de urmarirea silita prin poprire, dupa ce instanta anuleaza integral dosarul executorului Constantin, Niculae si Asociatii.

Decizia de anulare a executarii silite este definitiva iar povestea doamnei Floresteanu face parte din seria #DosarelePrindViata.

Relatarea doamnei Floresteanu – la data de 19.06.2018 mi-au fost comunicate actele a caror anulare o solicit prin prezenta contestatie, dupa ce la data de 15.06.2018 fusesem anuntata telefonic de angajatorul meu ca a fost infiintata poprirea.

Astfel am luat act de faptul ca impotriva mea a fost inceputa executarea silita in dosarul nr. 315E/2018, identificat mai sus, titlul executoriu constand in contractul de credit nr. 6278800/20.07.2006 incheiat cu BRD Groupe Societe Generale.

Ce vedem gresit aici? In primul rand contractul cesionat catre recuperatorul de creanta Eos Ksi Romania.

Si evident ca de aici se ridica o serie larga de semne de intrebare cum ar fi, daca cesiunea de creanta a fost notificata, a fost ea inregistrata in arhiva de valori mobiliare dar si daca nu cumva recuperatorul de creante a adaugat dobanzi ilegale.

Av. Serban Leonard si doamna Floresteanu.

Impotriva debitorului se mai deschisese o executare silita, inchisa de catre acelsi recuperator in 2014!

Povestea doamnei continua – Executare Silita Eos Ksi blocata in instanta:

Impotriva subsemnatei mai fusese pornita o executare silita in anul 2011, in dosarul de executare nr. 677/2011 al BEJ Popa Elena Laura, in baza aceluiasi titlu executoriu – contractul mai sus individualizat, in privinta acesteia dispunandu-se incetarea prin procesul-verbal incheiat de executor la data de 21.08.2014 si restituirea dosarului catre creditor (primirea fiind confirmata prin semnare).

Cum a inceput procedura de Executare Silita Eos Ksi impotriva doamnei Floresteanu?

Prin somatia emisa de catre executor prin care este instiintata ca urmeaza sa ii fie pusa poprire la banca pentru suma de 49000 de lei,peste 10000 de euro, asta in conditiile in care suma imprumutata initial era mai mica.

Executare Silita Eos Ksi
Executare Silita Eos Ksi Romania

Nr. dosar: 13489/302/2018 – Judecatoria Sector 5

21.12.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 24 civil 2018
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare silita Eos Ksi formulată de către contestatoarea FLOREŞTEANU VERGINICA în contradictoriu cu intimata EOS KSI ROMÂNIA SRL.

Cititi si:

Ce inseamna anularea incheierii de incuviintare a executarii silite?

Executarile Silite
Executarile Silite Anulate

Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite din data de 21.05.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. 9801/302/2018, executarea silită însăşi şi toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 315E/2018 al BEJ CONSTANTIN, NICULAE ŞI ASOCIAŢII.

Adica incheierea data de catre un judecator, intr-o sedinta in camera de consiliu la care nu ati fost citat sa va aparati, insa s-a luat impotriva dvs. masura de executare silita, asa mai “ascuns”.

Face aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013 şi dispune restituirea către contestatoare, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, a sumei de 1000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă contestaţiei la executare.

Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Suma: 49.616,23 lei

Executare Silita Eos Ksi oprita definitiv, insa cu sacrificiile pe care debitorii trebuie sa le faca pentru a-si conserva drepturile.

Inceputurile legilor recuperatorilor de creante, vedeti mai jos VIDEO –

Executat Silit De Getback Recovery-12 Motive Sa Anulam O Executare

Anulati executarea silita a firmei Getback Recovery SRL daca executarea silita a inceput in mod ilegal.

Executat Silit De Getback Recovery – Datorie prescrisa debitor executat silit ilegal!

Debitele puse in executare silita de catre Getback recovery pot fi susceptibile de a fi executate silit abuzi.

Executat Silit De Getback

Desi in prezenta speta pe care o prezentam mai jos discutam despre un motiv specific de anulare a executarii silite pornite in mod ilegal de catre Getback Recovery SRL si anume prescriptia dreptului de a cere executarea silita, in continuare, prezentam 12 motive cu ajutorul carora veti putea obtine anularea executarii silite cu ajutorul contestatiei la executare.

Ratiunea invocarii acestor neregularitati in actul de executare silita, il ajuta pe debitor sa anuleze executarea, sa isi recupereze toti banii incasati in mod ilegal de catre recuperator si sa scape de debitul pentru care era urmarit.

Ratiunea pentru care legea permite stergerea acestor debite si anularea executarilor silite, tine de respectarea unei conduite fara de greseala in cadrul unei proceduri atat de intruzive in viata si patrimoniul debitorului,adica executarea silita.

Prescriptia datoriilor recuperatori

SCA Cuculis&Asociatii va prezinte succint o parte din motivele pe care le puteti folosi pentru a anula o executare silita inceputa impotriva dvs. atunci cand ea este ilegala!

12 MOTIVE PENTRU CARE EXECUTARILE SILIT POT FI ANULATE!

a)a fost cumparata creanta pusa in executare;

b)Getback Recovery este reprezentata in mod ilegal de catre un alt recuperator;(vezi decizia 9/2016 si 19/2018 a ICCJ);

c)creanta a fost prescrisa la momentul punerii in executare silita (cazul de fata);

d)debitul a fost indexat cu dobanzi ceea ce este ilegal pentru ca un recuperator de creante sa adauge dobanzi;

e)daca recuperatorul este din afara tarii , acesta trebuie sa prezinte autorizatie de functionare din tara de origine;

f)executorul a obtinut incuviintarea executararii silite de la o instanta necompetenta ori insusi executorul este necompetent;

g)dosarul de executare silita este perimat ; ( a se vedea termenul de 6 luni);

h)banca inainte sa trimita dosarul catre recuperatorul de creante nu a declarat scadenta anticipata;

i)creante cesionata de catre banca este mai mare decat debitul pe care-l inregistrati dvs. la momentul stoparii platilor;

j)executarea silita nu respecta conditiile de fond si de forma;

k)exista un angajament de plata pe care recuperatorul nu-l mai recunoaste insa el exista;

l)recuperatorul de creante nu a obtinut o hotarare judecatoreasca directa pentru a transforma contractul cumparat de la banca in titlu executoriu, fiindca recuperatorii nu sunt asimilati bancilor si nu au dreptul sa puna in executare silita directa contractele de credit.

Cititi si :

Executat Silit De Getback Recovery?

Pentru a anula executarea silita formulati intodeauna contestatie la executare.

Uitati ce act de executare a primit debitorul care a castigat contestatia la executare, pe motivul prescriptiei sumelor.

Executat Silit De Getback
Somatie de executare silita Getback Recovery Srl

Vedeti solutia instantei.

Executat Silit De Getback

Dosar: 31236/212/2018

10.05.2019Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 38
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul **** în contradictoriu cu intimata GetBack Recovery SRL.

Constată intervenită prescripţia dreptului de a cere executarea silită în temeiul Contractului de credit nr. 184CIS6080150001 din data de 15.01.2008.

Anulează executarea silită însăşi şi toate actele de executare silită efectuate în Dosarul de executare silită nr. 1372/2018 al B.E.J. Beciu Stelian, în temeiul Contractului de credit nr. 184CIS6080150001 din data de 15.01.2008.

Anulează Încheierea nr. 13330/06.09.2018 pronunţată de Judecătoria Constanţa în Dosarul nr. 24150/212/2018.

Asta confirma ca executarea silita era ilegala, de la baza.

Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei, aferentă contestaţiei la executare, achitată cu Chitanţa Serie/Nr. 60428/2019 0174267 din data de 21.01.2019, ulterior rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 717 alin. 2 NCPC obligă contestatorul la plata către B.E.J. Beciu Stelian a sumei de 84,49 lei reprezentând cheltuieli de fotocopiere a Dosarului de executare silită nr. 1372/2018.

Admite cererea şi obligă intimata la plata către contestator a sumei de 84,49 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând cheltuieli de fotocopiere a Dosarului de executare silită nr. 1372/2018. Executorie.
Document: Hotarâre  5420/2019  10.05.2019

Asttfel, avand indentificate o parte dintre motivele de contestatie la executare, veti putea cu usurinta sa apreciati daca o executare silita este ilegala sau nu.

De asemenea, verificarea actelor de executare silita o puteti face cu un avocat specializat in contestatii la executare pentru a avea certitudinea ca nu va scapa aspecte importante.

Verificati ce aveti de facut daca ati pierdut termenul de 15 zile de contestatie la executare:

Daca sunteti somat de catre executor sau in prag de evacuare ori primiti o somatie de plata, poprire pe cont sau vi se scoate casa la licitatie publica, trebuie sa va cunoasteti drepturile si ceea ce aveti de facut pentru a bloca aceasta procedura.

Pentru a facilita comunicarea cu dvs. va punem la dispozitie si un formular de contact rapid pentru a lamuri situatia dvs. cu executarea silita pe care o aveti:

Executat Silit De Fast Finance Ifn-Executare Ilegala Contract Online

Executat Silit De Fast Finance

Ati semnat un contract de credit online si acum sunteti executat silit de Fast Finance Ifn?

Contractele De Credit Semnate Online cu Fast Finance Ifn sau alte Ifn-uri care “ofera” aceasta posibilitate Sunt NULE.

Instanta de judecata a anulat contractul de credit executat silit de Fast Finance Ifn pe motiv ca nu exista semnatura partii.

Executat Silit De Fast Finance in mod ilegal – Pe langa faptul ca de multe ori in aceste contracte exista clauze abuzive inserate de Fast Finance Ifn pentru a mari profitul in mod instant, aceste contracte NU pot fi valabil puse in executare.

Nu se poate trage concluzia fara echivoc ca ele intradevar au fost semnate in mod consensual de catre parti.

Concluzia instantei in urma contestatiei la executare a fost de anulare a intregului contract de credit.

Cum a fost posibila anularea contractului de credit semnat online?

Legea indica faptul ca in cadrul contestatiei la executare, atunci cand titlul executoriu nu este chiar o hotarare judecatoreasca, se pot invoca motive ce sa duca la anularea efectiva a titlului executoriu pus in executare silita.

Astfel , articolul 720 din codul de procedura civila ne arata ce se intampla cand se admite o contestatie la executare, dupa cum urmeaza :

Efectele soluţionării contestaţiei

(1) Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.

Practic, intelegem din textul de lege ca sanctiunea ce mai aspra aplicabila unui contract de credit cand sunteti executat silit de Fast Finance Ifn, este aceea de anulare a contractului pe care “prezumtiv” la-ti fi semnat.

Atentie – Lipsa semnaturii olografe pe contract, echivaleaza si cu lipsa caracter executoriu.

Un înscris care nu este semnat olograf de către debitor şi nici nu are încorporat, ataşat sau asociat o semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, nu face dovada existenţei contractului de credit în sensul de negotium, neputând astfel beneficia nici de forţa executorie recunoscută de lege.

Asa a retinut si instanta (Tribunalul Călărași, Decizia civilă nr. 32 din 13 decembrie 2017, portal.just.ro).

Solutia instantei de judecata cu privire la situatia ilegalei executari silite:

Fast Finance executa silit ilegal

Dosar: 24016/302/2018

30.05.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C 5 civil 2019
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia. Dispune anularea titlului executoriu.

Executare silita Fast Finance Anulata – Instanta dispune anularea actelor de executare emise în dosarul de executare nr.436/2018 din al B.E.J. Tănăsescu George.

Dispune întoarcerea executării silite dispuse în dosarul de executare nr. 436/2018 al B.E.J. Tănăsescu George, cu privire la sumele executate.

Dispune restituirea taxei de timbru achitată de contestatoare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
Document: Hotarâre  4038/2019  30.05.2019

Care este povestea doamnei Cotet Laura si cati dintre cei care au facut asemenea contracte de imprumut, au fost executati silit in mod ilegal?

Fast Finance executare silita ilegala anulata de catre instanta!

Debitorul executat silit de Fast Finance Ifn pe baza unui contract, care de fapt nu indeplinrea conditiile unui contract!

Observati cum se face precizarea INCHEIAT ONLINE!

Pana si executorul face trimitere catre faptul ca acel contract este incheiat online, insa totusi nu gaseste ca este o problema sa-l puna in executare silita!

În fapt, debitorul a primit la data de 1 noiembrie 2018 un plic conţinând o serie de acte de executare ce emană de la BEJ Tănăsescu George-Dorian.

Problematic este ca inclusiv instanta de incuviintare a executarii silite a dispus acest lucru fara sa verifice daca acela este sau nu un adevarat contract de credit!

Putem sa ne trezim ca suntem executati silit chiar daca nu am semnat? Se pare ca da!

Din cuprinsul acestora a dedus că  figurează drept debitor în cadrul Contractului de Credit nr. CF0040591 din 11.08.2015, Fast Finance IFN S.A. figurând în calitate de creditor.

Cum debitorul era Executat Silit De Fast Finance a formulat contestatie la executare silita invocand aceste aspecte!

Suma de 19.158,26 de lei i-a fost în continuare imputată cu titlu de debit in mod ilegal.

Intimata a mai avut o încercare de a o obliga la plata unui debit izvorând din contractul sus-menţionat.

Incercare care a sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri definitive în apel de către Tribunalul Bucureşti, în dosarul 6856/302/2017, având ca obiect cerere de valoare redusă.

Puteti citi si aici despre cum sa anulati un credit facut online:

Se încearcă punerea în executare a unui contract încheiat online, fără formalităţi suplimentare.

Executat silit de Fast Finance Ifn dupa ce acesta incercase sa obtina o hotarare judecatoreasca in instanta si nu reusise.

Contractul de credit NU este semnat olograf de către contestatoare și nici nu are încorporată, atașată sau asociată o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv generată cu ajutorului unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice a debitorului, astfel încât NU poate fi considerat ca fiind asumat de debitor și NU produce efecte juridice.

Pentru a opera prezumția legală relativă a îndeplinirii condițiilor pentru existența unei semnături electronice extinse, trebuie făcută proba faptului vecin și conex pe care se întemeiază prezumția legală relativă, respectiv condiția existenței certificatului calificat pentru semnatarii contractului, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Cititi si despre anularea executarilor silite ale recuperatorilor de creante.

Or, după cum lesne se poate observa, respectivul contract nu comportă semnătura electronică a împrumutatului, neoperând consimțământul debitorului în sensul art. 8, alin. (1) din Legea 455/2001 si astfel procedura prin care debitorul este Executat dilit de Fast Finance devine ilegala!

Dovada ca pana si Fast Finance Ifn stie ca a procedat ilegala, aceasta NU a făcut întâmpinare si nici debitorul nu recunoaşte contractul respectiv.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Pentru cei care sunt in executare silita si pentru a facilita comunicarea cu SCA Cuculis&ASOCIATII, am pus la dispozitie formularul de mai jos iar prin completarea lui solicitarea ajunge direct la avocat.

Contestatiile La Executare Fiscale In Apel Se Vor Judeca La Sectiile Civile

Apelurile promovate în cazurile de contestații la executare fiscale se judecă la secțiile civile ale Tribunalelor.

Discutam despre executările pornite în baza Codului de procedură fiscală.

De unde a plecat situatia?

Contestatiile La Executare Fiscale
Executarile Silite Fiscale

In principal secțiile civile declinau apelurile la secțiile de contencios administrativ și fiscal, iar acestea declinau invers.

În ședința din 3 iunie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat recurs în interesul legii privind apelurile împotriva sentințelor privind contestații la executare, vorbim aici despre decizia 18 din 2019

Citit si:

Decizia nr.18 în dosarul nr.489/1/2019:

”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 714 şi art. 95 din Codul de procedură civilă, secţiile civile ale tribunalelor sunt competente funcţional să soluţioneze apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii asupra contestaţiilor formulate împotriva executărilor silite pornite în temeiul dispoziţiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Cititi si :

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 iunie 2019.”

O chestiune similară se întâmplă cu apelurile în cazul contestațiilor la executările pornite de firmele de recuperări creanțe, doar că acestea sunt declinate către sectiile civile pe cand ele erau de competenta sectiilor specializate de litigii cu profesionisti.

Executarea silita pornita in baza deciziilor de impunere primite de catre contribuabili poate fi contestata si executarea ANAF anulata, daca se desfasora in mod ilegal.

Pana la intervenirea acestei decizii in RIL instantele declinau de la o sectie la alta a Tribunalelor, aceste litigii , ceea ce de esenta prelungea nejustificat rezolvarea contestatiei la executare si deblocarea conturilor celor executati silit.

Verificati intodeauna legalitatea actelor de executare silita alaturi de un avocat specializat in executari silite fiscale.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Am Condus Baut.Ce Risc Daca M-a Oprit Politia Rutiera

Alcoolul la volan si mai ales in cantitati mari va poate trimite dupa gratii, la inchisoare.

Am condus baut , ce risc? Regula este, nu va urcati baut la volan, nici macar daca ati baut un pahar cat de mic si nici daca ati mancat.

Am Condus Baut
recupera permisul de conducere

Curba lui Gauss nu va iarta. Daca nu stiti ce este curba lui Gauss, aceasta se refera la cum se transfera in sange si in cat timp, alcoolul pur pe care-l ingerati.

Indiferent de cantitatea de alcool ingerata, daca la verificarea cu aparatul Drager veti fi depistat chiar si cu o cantitate foarte mica de alcool, veti fi considerat din start vinovat in caz de accident.

Nu este o fabula, insa din pricina numarului foarte mare de accidente, instantele de judecata sunt nemiloase cu aceste infractiuni si evident cu cei ce le comit.

Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe in viziunea noului cod penal.

Art. 336 Cod Penal

Daca inainte aceste infractiuni erau prevazute in cadrul OUG 195/2002, noul legiuitor a decis înglobarea acestora în noul cod penal.

Clasificate drept infractiuni de pericol, infracțiunile rutiere pot avea consecințe nefaste atat asupra vieții și integrității psihice si fizice ale persoanelor cât și, în subsidiar, asupra bunurilor acestora.

Evident din infractiunile savarsite pe drumurile publice se nasc atat raspunderi civile cat si penale.

De cele mai multe ori, victimele sunt cele care solicita despagubiri pentru suferintele cauzate in urma accidentelor auto mai cu seama iar ele sunt cu atat mai mari cu cat persoana care a produs accidentul este sub influenta bauturilor alcoolice.

Se retine ca in accidentele auto si victimele sunt vinovate de producerea accidentului si atunci vor fi gasite si ele responsabile si astfel fie culpa va fi impartita fie intinderea despagubirilor va fi diminuata.

Conform normei legale este admisă o limtă a alcoolemiei în sânge pana in care NU se considera ca ati savarsit o infractiune.

Concret, o alcolemie de până la 0,40 mg/ litru alcool pur în aerul expirat este sancționată cu amendă de la 21 la 50 de puncte si suspendarea permisului pentru 6 luni.

În cazul în care această limită este depășită totul va intra sub incidența sferei penale.

Am condus baut pe drumurile publice, care este pedeapsa?

Astfel, conform normei penale prevazute in art. 336 cod penal se menționează :

  (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

    (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

    (3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Din articolul de lege reiese faptul că, infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută in  OUG 195/2002 respectiv art. 336 Cod penal, are 3 forme:

simplă ( alin 1), asimilată (alin. 2 ) și agravantă (alin. 3).

Obiectul juridic al infracțiunii este reprezentat de relațiile sociale privind siguranța circulației pe drumurile publice, prin impunerea unor limite in cadrul consumului de băuturi alcoolice respectiv de consumare a substanțelor psihoactive în momentul participării efective în desfășurarea traficului rutier.

În ceea ce privește obiectul material al infracțiunii, acesta nu poate fi individualizat deoarece siguranța în traficul rutier este una abstractă, nepalpabilă.

Conform codului penal, subiectul activ al infractiunii este persoana fizică sau juridică ce savarseste in mod nemijlocit o infracțiune sau participă la săvârșirea acesteia în calitate de instigator sau complice.

Într-o anumită clasificare, subiectii activi pot fi circumstanțiați – când au o anumită calitate sau necircumstanțiați.

 În cazul infracțiunii în discuție, în variantele prevazute in alin. 1 si 2 subiectul activ este necircumstanțiat, poate fi orice persoana fizica.

Infracțiunea va fi reținută chiar și in cazul in care subiectul activ care a depasit limita de imbibatie alcoolica sau de substante psihoactive nu deține permis de conducere .

Într-o astfel de ipoteza va fi reținut concursul de infracțiuni ( art. 38 Cod penal).  

     În cazul prevazut de la alin. 3, subiectul activ trebuie sa aiba o calitate speciala si anume sa efectueze transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori sa se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

Cititi si :

Cand mai exact se face prevalarea probei de sange pentru depistarea alcoolemiei si care este valoarea pe care o au politistii in vedere?

  Un aspect foarte important de avut in vedere este Decizia nr. 732/16.12.2014 a Curții Constitutionale prin care a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicată și s-a constatat că sintagma ”la momentul prelevarii mostrelor biologice” din cuprinsul art. 336 alin. 1 Cod penal este neconstitutională.

     Astfel s-a reținut că ”îmbibația alcoolică se determină prin analiza toxicologică a mostrelor biologice recoltate la un moment de timp mai mult sau mai puțin îndepărtat de momentul săvârșirii infracțiunii, care este cel al depistării în trafic a conducătorului vehiculului.

Condiția ca îmbibația alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge să existe la momentul prelevării mostrelor biologice plasează, astfel, consumarea infracțiunii la un moment ulterior săvârșirii ei, în condițiile în care de esența infracțiunilor de pericol este faptul că acestea se consumă la momentul săvârșirii lor.

Odată cu oprirea în trafic încetează starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite de dispozițiile art.336 din Codul penal, astfel încât, raportat la momentul prelevării mostrelor biologice, tragerea la răspundere penală nu se justifică.

Stabilirea gradului de îmbibație alcoolică și, implicit, încadrarea în sfera ilicitului penal în funcție de momentul prelevării mostrelor biologice, care nu poate fi întotdeauna imediat următor săvârșirii faptei, constituie un criteriu aleatoriu și exterior conduitei făptuitorului în vederea tragerii la răspundere penală, în contradicție cu normele constituționale și convenționale mai sus menționate”.

În jurisprudență s-a arătat că pentru a ne afla în prezența acestei infracțiuni de pericol este necesar să se stabilească dacă conducătorul vehiculului se afla sau nu sub influența unor substanțe psihoactive.

Avem un vid legislativ în situația în care legiuitorul nu a impus și o anumită limită privind nivelul substanțelor psihoactive.

Am condus baut, pot sa ajung la inchisoare?

Astfel, deducem că nemenționarea unei limite nu denotă, intenția legiuitorului de a pedepsi o asemenea faptă indiferent de concentrația substanței în probele biologice, ci, s-a dorit să fie sancționat orice conducător de vehicul care se afla sub influența unor substanțe psihoactive și nu orice conducător de vehicul care a consumat substanțe psihoactive.

Infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe se sancționează conform art 336 conform alin. 1 cu  închisoarea de la unu la 5 ani, alternativ cu pedeapsa amenzii iar în cazul variantei agravante prevăzute de alin. 3 cu pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani.

            Noutate legislativă:

            În data de 21 martie 2019 ICCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de către Curtea de Apel Oradea – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 18.436/271/2017, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept:

dacă acțiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 din Codul penal, presupune în mod necesar punerea în mișcare a vehiculului prin acționarea sistemelor de autopropulsie”.

Decizia 6/2019 a ICCJ vizează situația în care un șofer deși nu pornește efectiv motorul mașinii și se află sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive poate fi pedepsit conform prevederilor art. 336 Cod penal.

S-a ajuns la o asemenea concluzie plecând de la speța în care o persoană sub ebrietate (fiind depasita limita impusa de lege) a împins o mașină pe o stradă aflată în pantă, după care s-a urcat în ea și a condus-o folosindu-se doar de frână și volan.

Prin urmare, persoana respectivă a condus fără să pornească efectiv motorul automobilului. ICCJ a explicat că, inclusiv într-o asemenea situație, pericolul faptei nu este micșorat de nepornirea motorului.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Prosperocapital Executa Silit Ilegal

Contestatia formulata cu privire la majorarea debitului prin incheierea de actualizare a creantei solicitata ilegal de catre recuperatorul de creante Prosperocapital ADMISA!

Am anulat o noua executare silita pentru aproximativ 20000 de euro in dosarul de executare silita in care Prosperocapital Executa Silit Ilegal debitorii.

Prosperocapital Executa Silit Ilegal si asta se vede prin hotararile ramase definitive de anulare a executarilor silite

#DOSARELE PRIND VIATA

Prosperocapital executa silit ilegal
Prosperocapital executa silit ilegal

Cazul doamnei Gheorghe, 3 executari silite anulate si ani de zile de rabdat popriri si amenintari ale recuperatorilor de creante.

Castigati impotriva recuperatorilor de creante doar daca descoperiti abuzurile savarsite de catre acestia.

Nu uitati, recuperatorii de creante de genul Prosperocapital sau Investcapital aflati sub tutela Kruk, NU au autorizatii de functionare din tarile lor de origine, ceea ce face ca executarea silita sa fie ilegala.

Cateva exemple de abuz le gasiti la KRUK Romania, INVESTCAPITAL , SECAPITAL ori PROSPEROCAPITAL iar  daca va executa silit ABUZIV ,prin formularea contestatiei la executare silita si castigarea ei, ajungeti sa ii executati dvs. silit pe ei in numele legii prin intoarcerea executarii silite.

Cititi si :

PROSPEROCAPITAL Sarl comite abuzuri? Da! Ele sunt constatate prin decizii definitive!

Debitorii pot anula acele executari silite ilegale! Abuzul INCREDIBIL al recuperatorului de creante PROSPEROCAPITAL!!

Daca executarea silita este declansata Abuziv de Prosperocapital, este necesar sa verificati un set intreg de reguli si sa vedeti daca recuperatorii de creante le-au respectat sau daca nu cumva executarea lor silita este ilegala. 

#DosarelePindViata din nou si astazi va prezentam cazul doamnei Gheorghe, executata multiplu de catre capusele puse sa puna in executare silita debite in mod ilegala.

Primul caz al doamnei Gheorghe, un dosar vechi de executare silita din 2012 in care executarea silita a dainuit pana in 2019 cand noi SCA Cuculis&Asociatii am anulat integral dosarul executional.

In luna februarie debitorul primeste o adresa de actualizare a debitului prin care Prosperocapital ii aduce la cunostinta ca mai are de platit in ca 90000 de lei, o suma ADAUGA ILEGAL!!

Prosperocapital executa silit ilegal

Firma de recuperare Prosperocapital executa silit ilegal si desi face acest lucru continua executarea silita pana cand debitorul formuleaza contestatie la execuare.

De unde deriva debitul pus in executare silita de catre Prosperocapital sARL?

Contract semnat cu Bancpost in 2008 (linie de credit pentru 10.000 lei), executare inceputa in 2010 prin executor bancar, pentru suma de 13.573,08 lei.

Nimic surprinzator pana cand in 2012 debitul ajunge la 35.318,46 Lei, iar in 2014 la91.271,34 lei.

In 2016 se cesioneaza catre ProsperoCapital , debitul ajungand la 104.159,43 lei.

Adica recuperatorii nu au tinut cont nicio clipa despre faptul ca era in vigoare OUG 52/2016 care interzice alaturi de alte decizii ICCJ, aplicarea de dobanzi de catre recuperatorii de creante.

De asemenea, desi debitoarea isi schimbase numele si locuia la o alta adresa inca de cand creanta era la Bancpost, notificand acest lucru catre Bancpost, toate actele emise ulterior in cadrul executarii au fost emise la vechea adresa si pe vechiul nume.

Cum a fost invocata perimarea?

Din noiembrie 2014 pana in prezent au existat popriri luna de luna.

Perioade de perimare: 10.2012-03.2014, 09.2014-11.2016 si 01.2017-02.2019. Ultimul act de executare a fost o adresa de actualizare creanta, emisa la solicitarea debitoarei, adresa pe care am contestat-o in 15 zile cu 2 contestatii: constatare perimare si contestare suma (procesul inca nu s-a terminat pt cealalta contestatie).

Instanta admite contestatia la executare, constata perimarea executarii silite si desfiinteaza executarea silita. dispune restituirea taxei de timbru in cuantum de 1000 lei si obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata catre contestatoare.

Dosar: 4838/4/2019

08.04.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C29 – civil şi executări
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, invocată de intimată, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al avocatului contestatoarei, invocată de intimată, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare, invocată de intimată, ca neîntemeiată.

Admite contestaţia la executare. Desfiinţează executarea silită desfăşurată în dosarul de executare nr. 3605MI/2012 al Biroului Executorului Judecătoresc „Ionescu Marian Daniel” ca urmare a intervenirii perimării.

Gheorghe Georgiana- Contestatie perimare Judecatoria Sector 4

executari silite anulate
Doamna Gheorghe si colega noastra av. Andreea Marin

Prin modul in care pun in executare silita creantele cumparate pe nimic de la banci Prosperocapital executa silit ilegal.

A doilea caz al doamnei Gheorghe castigat impotriva recuperatorului de creante CREDIT PLUS GULF LTD- Solutia a instantei ramasa definitiva!

Dosar: 7617/4/2018

Ora estimata: 08:30
Complet: 12-C
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt:

Admite în parte cererea.

Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. ST3822/2017 al BEJA Şchiopu şi Ţeţu.

Dispune întoarcerea executării silite prin restituirea către contestatoare a sumei de 2.470 lei. Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 694 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 178 lei achitată prin chitanţa seria 179196/2018 nr. 172169 (15)/05.06.2018 în condiţiile dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013.

Hotărârea se va comunica din oficiu la data rămânerii definitive către organul de executare conform art. 720 alin. 4 NCPC.


Document: Hotarâre  7483/2018  16.11.2018

Al treilea caz al doamnei Gheorghe castigat tot impotriva Recuperatorului de creanta Prosperocapital

Dosar: 28555/302/2017

Prosperocapital executa silit ilegal
26.11.2018 Ora estimata: 08:30
Complet: 23-C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea.

Anulează executarea silită realizată în cadrul dosarului de executare silită nr. 975/2017 aflat pe rolul BEJ Tudorache Cătălin Andrei.
Document: Hotarâre  7726/2018  26.11.2018

Si in final ne punem intrebare. Daca doamna Gheorghe nu ar fi uzat de dreptul sau de a formula contestatia la execuare ar fi platit niste sume de bani pe care recuperatorii de creante le-ar fi incasat ILEGAL?

Nu va transformati in victimele debitorilor de creante, aveti posibilitatea sa va opuneti executarilor silite ilegale!!

V-ati intrebat vreodata cati recuperatori de creante functioneaza “legal” in Romania? VA RPEZINT LISTA INTEGRALA A CELOR CARE VA EXECUTA SILITA!

LISTA ENTITATILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANTE CARE FIGUREAZA IN EVIDENTA ANPC

………..Nr. crt  
DENUMIRE ENTITATE
CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANŢE

 
1 AGIO Wierzytelnosci  Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentată de SC KI DEBTSERVICE SRL
2 SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL
3 SC ASSET RECOVERY DEBTS SRL
4 SC AVESTIS INTERNATIONAL SRL
5 SC B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL
6 SC CEE COLLECT ROMANIA SRL
7 SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL
8 SC COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL
9 SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
10 SC CYCLE EUROPEAN SRL
11 SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
12 SC ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL
13                EOS CREDIT FUNDING DAC reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
14 EOS CREDIT FUNDING BL DAC reprezentată de SC EOS NEXT SERVICES SRL
15 SC EOS NEXT SERVICES SRL
16 SC EOS KSI ROMANIA SRL
17 SC FIRE CREDIT SRL
18 SC GETBACK RECOVERY SRL
19 GLASRO HOLDINGS LIMITED reprezentată de SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
20 SC IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL
21 SC INTEGRAL COLLECTION SRL
22 INTRUM DEBT FINANCE AG ( fostă INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG)  reprezentată de SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
23 INVESTCAPITAL  LTD (denumită anterior INVESTCAPITAL MALTA LTD) reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
24 SC KIRIARCHOS NET SRL
25 SC KI DEBTSERVICE SRL
26 SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
27 KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA reprezentată de SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
28 SC KRUK ROMANIA SRL
29 KRUK S.A. reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
30 SC MBA FINANCE MANAGEMENT SRL
31 SC MELLON ROMANIA SA
32 SC MILLENNIUM ASSISTANCE SRL
33 SC OTP FACTORING SRL
34 OTP FAKTORING ZRT reprezentată de SC OTP FACTORING SRL
35 PROSPEROCAPITAL SaRL  reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
36 SC RECOVERY SOLUTIONS SRL
37 SC RE COLLECTION SRL
38 SECAPITAL SaRL  reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
39 SC SUPORT COLECT SRL
40 SVEA EKONOMI CYPRUS reprezentată de SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
41 SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
42 SC TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL
43 ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA reprezentată de SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
44 SC VM ASSET MANAGEMENT SRL
45 NEXT CAPITAL SOLUTIONS LIMITED reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
46 NEXT CAPITAL INVESTMENTS LIMITED reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
47 EOS INVESTMENT RO Gmb H reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
48 EOS International Beteiligungs-VerwaltunggsgesesellschaftmbH reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
49 EOS FINANCE GmbH reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
50 CREDIT  PLUS  (GULF)  LTD  reprezentată de  SC  COLECTARE  RECUPERARE CREANTE CRC SRL
51 SC NOVUS  ASSET  MANAGEMENT  SRL
52 SC SERRAGHIS ASSET MANAGEMENT SA
53 SC  OPTIMA  ASSET  MANAGEMENT  SA
54 SC  DONAU FAKTORING SRL
55 FRANKFURTER  INKASSO Gesellschaft  mbH  reprezentată de EOS KSI ROMÂNIA SRL
56 APS  DELTA  SA reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A
57 SC CAMPEADOR INVEST SRL
58 SC  RESOLUTE  LAR  ROMÂNIA  SA
59 SC  KONA  CAPITAL MANAGEMENT  SA
60 B2REAL ESTATE MANAGEMENT SRL
61 CREDITHELP ORG SRL
62 APS  Fund  Alpha  uzavreny investicni fond  a.s.   reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A.
63 APS  Beta  a.s.   reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A.
64                                                          APS REO ROSEMARY S.A.
65 APS  Recovery  a.s  ( fostă APS Holding a.s )  reprezentată  de  APS  CONSUMER FINANCE IFN S.A.
66 Societa Per La Gestione Di Attivita – SGA  S.p.A   reprezentată  de  SC FIRE CREDIT SRL
67 Agency  for  Control  of  Outstandings  Debts  SRL
68 DDM DEBT ROMANIA  SRL
69 TEO ACTIVE S.R.L.
70 SERAGHIS  LOAN MANAGEMENT LTD  reprezentată  de  APS CONSUMER        FINANCE IFN S.A.
71 INTEGRAL CASH BACK SRL
72 DDM  INVEST  XX  AG  reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
73 DDM  INVEST  III  AG  reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
74 DDM  INVEST  I  AG   reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
75                                           GERI.RO  EAST  SRL
76   KREDYT INKASO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FunduszInwestycyjny Zamkniety reprezentată de  KREDYT  INKASO  INVESTMENTS  RO  SA
77                                    Wine Solutions Network SRL

Acum ca stiti ca sunt 77 de recuperatori de creante, care va urmaresc silit si au primit autorizatii ilegale din partea ANPC, va simtiti drepturile aparate?

Aveti o executare silita inceputa impotriva dvs.? Programati aici o consultanta cu avocatul specializat in contestatii la executare.

Drepturile Debitorului Executat Silit Al Carui Imobil A Fost Vandut La Licitatie

Drepturile Debitorului Executat Silit in contextul adjudecarii imobilului- sau, cum putem bloca intocmirea si eliberarea actului de adjudecare, respectiv mentinerea dreptului de proprietate asupra bunului nostru.

Drepturile Debitorului Executat Silit – Contestatia impotriva procesului- verbal de licitatie.

Nu inseamna ca daca Banca, Ifn-ul sau recuperatorii de creante, v-au vandut casa, ca nu mai puteti face nimic.

Nu ramaneti in pasivitate ci verificati in ce conditii le puteti bloca executarea silita mai ales daca ea este ilegala.

Evacuarea din imobil este o procedura greu de suportat de catre oricine.

Aflati-va drepturile atunci cand sunteti executat silit!

Drepturile Debitorului Executat Silit

Executarea silita reprezinta acea faza a procesului civil, in care legea ofera creditorului dreptul de a-si recupera in integralitate creanta, fie prin urmarirea bunurilor mobile ( salarii, bani din conturi bancare, sau alte venituri ), fie prin urmarirea bunurilor imobile ( concretizata prin scoaterea si vanzarea la licitatie publica a acestora ).

Chiar daca legea permite acest lucru, nu inseamna ca recuperatorii de creante, bancile sau ifn-urile, au dreptul sa faca abuzuri.

In cazul in care debitorul ajunge in situatia vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil, se va incheia un proces verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea.

Procesul verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea va fi notat in cartea funciara, la cererea de indata a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului, moment de la care adjudecarea devine opozabila si tertelor persoane.

Prin urmare, nu toate procesele verbale  incheiate dupa fiecare termen de licitatie vor fi notate in cartea funciara, ci doar procesul verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea. 

Vedeti aici VIDEO despre recuperatorii de creante.

Impotriva procesului verbal de licitatie, in temeiul art. 849 alin. 2 cod procedura civila, se poate formula contestatie in termen de o luna de zile de la data inscrierii procesului verbal de licitatie prin care se consemneaza adjudecarea in cartea funciara a imobilului.

Astfel, in aceasta situatie legiutorul stabileste un termen special de contestare, de o luna de zile, spre deosebire de termenul de contestare stabilit in art. 715 cod procedura civila, de 15 zile.

Intocmirea si eliberarea actului de adjudecare ca urmare a achitarii in integralitate a sumei stabilite pentru adjudecarea imobilului, nu impiedica pe debitor sa formuleze contestatie impotriva procesului verbal de licitatie, intrucat, termenul de o luna ramane in fiinta.

Dispozitiile art. 849 alin. 3 cod procedura civila, ofera debitorului posibilitatea de securizare a imobilui, prin notarea in cartea funciara a contestatiei impotriva procesului verbal de licitatie.

Notarea se face prin instanta, sau la cererea debitorului, prin deplasarea acestuia la Cartea Funciara, unde va depune un certificat de grefa, cu ajutorul caruia atesta exista unui proces pe rol cu privire la procesul verbal de licitatie.

In practica, aceasta situatie se traduce prin refuzul registratorului de la cartea funciara, de a nota dreptul de proprietate a celui care a cumparat imobilul prin procedura licitatiei publice, pana la solutionarea definitiva a contestatiei formulate impotriva procesului verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea.

Motivele ce pot fi invocate in cadrul contestatiei, se vor referi strict la procedura si modul cum a fost vandut imobilul la acel termen de licitatie publica, orice alte critici ( prescriptie, aplicabilitatea art. 84 cod procedura civila etc. ) nu vor fi luate in considerare de catre instanta, fiind tardive, prin raportare la primul act de executare silita.

Mai departe, vom arata un exemplu cand debitorul poate contesta cu succes procesul verbal de licitate.

Cititi si :

Astfel, sa presupunem ca se deruleaza cea de-a doua licitatie, cu regulile stabilite de art. 846 alin. 8, cand licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei licitatii.

Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii.

Cu toate acestea, la cea de-a doua licitatie publica, va putea fi vandut imobilul, chiar daca se prezita o singura persoana, insa aceasta a oferit pretul de incepere in cadrul acestei licitatii.

REGISTRUL ELECTRONIC DE PUBLICITATE A VANZARII BUNURILOR SUPUSE EXECUTARII SILITE este locul unde daca nu apar publicatiile de vanzare, executarea silita este NULA ABSOLUT!

Prin raportare la regula stabilita de art. 846 alin. 8 cod procedura civila, debitorul va putea formula contestatie impotriva procesului verbal de licitatei, cand, de exemplu, prima licitatie publica a avut ca pret de pornire 100.000 lei, imobilul nu a fost vandut, s-a stabilit o a doua licitatie publica care a inceput la 75% din pretul de pornire a primei licitatii, respectiv, 75.000 lei.

Pretul de pornire al licitatiei de 75.000 lei nu a fost obtinut, insa, fiind 2 licitatori, A si B, va castiga cel care ofera cel mai mult.

Astfel, B a oferit 25.000 lei si a fost declarat adjudecatar, spre deosebire de A, care a oferit 20.000 lei.

In realitate, niciunul dintre cei 2 participanti la licitatie publica nu trebuie declarat adjudecatar, intrucat a fost incalcata regula ca imobilul sa nu fie vandut pentru mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii, si anume, 30.000 lei.

In situatia data, pretul de pornire al primei licitatii este de 100.000 lei, iar imobilul a fost adjudecat pentru 25.000 lei, reprezentand 25% din pretul de pornire al primei licitatii.

Efectul consta in desfiintarea procesului verbal de licitatie, precum si a actelor subsecvente, si reluarea procedurii de licitatiei publica. 

Drepturile debitorului executat silit pot fi pastrate doar daca formulati contestatie la executarea silita si doar daca faceti toate demersurile pentru a bloca actele de executare silita ilegale.

Anulati executarile silite ilegale, blocati vanzarile ilegale de imobile si recuperati-va drepturile ce v-au fost incalcate!

Completati formularul de mai jos pentru a intra in legatura cu un avocat specializat pe contestatii la executare.

Adoptarea Unei Hotarari Aga In Caz De Neintelegere Intre Asociati

Adoptarea Unei Hotarari Aga – Cum Se Ia O Decizie In Cadrul Unui SRL unde sunt doi sau mai multi asociati?

Simti ca nu ai putere de decizie intr-un SRL desi detii peste 90% din partile sociale?

Adoptarea Unei Hotarari Aga
Adoptarea Unei Hotarari Aga

Adoptarea Unei Hotarari Aga- Asociatul Majoritar Nu Poate Lua Decizii Fara Asociatul Minoritar decat in anumite conditii.

Adoptarea Unei Hotarari Aga cu sau fara acordul asociatului minoritar:

Care sunt acele conditii in care poti modifica si singur statutul societatii sau sa iei alte decizii ce vizeaza functionarea societatii, desi celalalt asociat fie nu mai poate fi gasit fie nu vrea, desi detine o mica parte din actiuni?

De foarte multe ori, asociatul majoritar dintr-un SRL, se afla in situatia de a nu putea lua decizii cu privire la propria societate desi acesta detine majoritate partilor sociale.

Adoptarea unei hotarari aga este singura varianta prin care poate modifica structura societatii, totusi nu poate sa faca asta,din pricina votului asociatului minoritar.

Iata care este motivul pentru care Adoptarea Unei Hotarari Aga nu se poate face decat prin acord si in unele cazuri extreme si fara acord: Potrivit art. 192 din Legea 31/1990 privind societatile „(1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel.

(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.”

Potrivit textului de lege, pentru adoptarea hotararilor, cu exceptia celor ce au ca obiect modificarea actului constitutiv unde este nevoie de unanimitate, legea impune regula dublei majoritati, atat a asociatilor cat si a partilor sociale.

De asemenea, legea impune implicit, si o conditie de cvorum „majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale”.

Asadar, pentru a fi valabila hotararea, trebuie sa fie prezenti cel putin jumatate plus unu dintre asociati si jumatate plus unu din partile sociale (in ipoteza noastra, conditia majoritatii partilor sociale este deja indeplinita prin existenta unui asociat majoritar).

Este important de mentionat faptul ca regula privind cvorumul se aplica doar in cazul primei convocari, potrivit art. 193 alin. „(3) Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarâre valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti.”

Prin urmare, in cazul celei de-a doua convocari hotararile se pot adopta cu majoritate simpla.

Aceasta regula a dublei majoritati, nu face altceva decat sa creeze blocaje si sa-l puna pe asociatul majoritar in situatia de a nu putea lua hotarari chiar si in situatia in care detine peste 90% din partile sociale.

De exemplu:

Intr-o societate cu patru asociati dintre care unul majoritar, putem observa foarte usor ca pentru adoptarea unei hotarari este obligatoriu votul asociatului majoritar (pentru a se indeplini conditia majoritatii capitalului social) si votul a cel putin inca 2 asociati pentru a avea si majoritate de voturi.

In ipoteza in care mai voteaza doar un singur asociat, hotararea nu poate fi adoptata (avem majoritatea partilor sociale dar in cazul asociatilor avem egalitate, 2 voturi pentru si 2 impotriva).

Situatia se complica si mai mult in cazul in care exista doar 2 asociati. In acesasta situatie se poate observa ca regula majoritatii se transforma in regula unanimitatii.

Vedeti si exceptia de neconstitutionalitate partiala a legii 31/1990.

Orice hotarare se poate adopta doar daca ambii asociati sunt de acord, fiind irelevant faptul ca unul detine 99% din partile sociale iar celalalt 1% din partile sociale.

Ce e de facut pentru a evita aceste blocaje?

Spre exemplu trebuie sa aveti in vedere inclusiv excluderea asociatului care lucreaza impotriva societatii.

O prima solutie, care mai atenueaza aceasta situatie, ar fi ca numarul asociatilor sa fie impar, astfel se evita egalitatea de voturi intre asociati, insa asociatul majoritar tot nu are putere de decizie.

Cea mai eficienta solutie este data chiar de catre art. 192 mai sus citat, acest sistem de vot se aplica „in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel”, inclusiv in cazul hotararilor avand ca obiect modificarea actul constitutiv.

Asadar, partile pot deroga de la sistemul de vot prevazut de lege si sa renunte la conditia majoritatii asociatilor, prin stipularea acestui aspect in actul constitutiv.

Cititi si :

In acest fel, este suficient votul asociatului ce detine majoritate partilor sociale pentru a fi adoptata o hotarare.

Se poate observa ca, in cazul adoptarii hotararilor avand ca obiect modificarea actului consitutiv nu produce nici un efect eliminarea conditiei privind majoritatea asociatiilor, pentru ca oricum este nevoie de 100% din capitalul social, in acest caz trebuie eliminata si regula unanimitatii.

De asemenea, este important de mentionat faptul ca, Legea 31/1991 privind societatile, desi este o lege rigida, aceasta contine, ca regula, norme supletive de la care patile pot deroga si isi pot stabili proprile reguli privind administrarea societatii si sa nu o lase in voia unei legi rigide si invechite.

Aveti un litigiu comercial? Puteti sa faceti o programare aici cu un avocat specializat in litigii comerciale.

Consimtamantul Informat Al Pacientului

Consimtamantul informat al pacientului, ce presupune si ce inseamna?

Consimtamantul Informat Al Pacientului

Organizația Mondială a Sănătății, definește sănătatea ca fiind „o stare de totală bunăstare fizică, mintală și socială și nu doar absența bolii sau a infirmității”.

Calificarea dreptului la viata si sanatate ca drepturi fundamentale a adus in atentia legiuitorului roman noi aspecte privind reglementarea protectiei acestor drepturi.

Cititi mai jos si despre cazurile de Malpraxis ce pot interveni si ce drepturi aveti cu privire la despagubirea materiala sau morala pentru malpraxisul medical.

In acest sens legislatia romaneasca a absorbit o serie intreaga de reglementari ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului si Biomedicina 04.04.1997 Oviedo, ratificate de România prin Legea nr. 17/22.02.2001.

Interpretarea actului medical din perspectiva actului juridic civil trebuie sa aibe in vedere caracterele esentiale ale acestuia.

Vedeti formularul pentru acordarea consimtamantului informat al pacientului si ce contine.

Multitudinea de situatii in care actul medical se naste si reglementarea acestora face ca actul medical sa prezinte particularitati pe care profesionistul in domeniu juridic trebuie sa le interpreteze si sa le analizeze contextual, particularitatea esentiala fiind definita de necesitatea existentei consimtamantului informat al pacientului, reglementat prin art. 600 din Legea nr. 95/2006, conform caruia:

  • Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic stomatolog, asistent medical/moașă, conform prevederilor alin (2) și (3), pacientului i se solicită acordul scris.

  • În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul stomatolog, asistentul medical/moașa sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.

  • Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternative viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului”.

Cititi si despre:

In raport de multitudinea de situatii medicale in care necesitatea obtinerii consimtamantului informat al pacientului apare, reglementarile legale vin sa specifice modul in care acesta este obtinut in situatia pacientilor care din diferite motive medicale sau educationale nu-l pot aproba in forma generala scrisa.

Consimtamantul Informat Al Pacientului si ce trebuie sa continta.

OMS 1411/2016 care modifică OMS 482/2007 reglementează  forma și conținutul consimțământului informat al pacientului, stipulând ca regulă obținerea consimțământului în forma prevăzută de Anexa 2 conform căreia:

Art. 8. –

(1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința pacientului;

b) actul medical la care urmează a fi supus;

c) descrierea, pe scurt, a informațiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moașă;

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;

e) semnătura și data exprimării acordului.

(2) Acordul scris constituie anexă la documentația de evidență primară.

(3) În cazul pacientului minor, acordul scris se va obține de la părinte ori de la reprezentantul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai apropiată în sensul prezentului alineat se înțelege rudele majore care însoțesc pacientul minor, până la al patrulea grad inclusiv.

(4) În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză medico-legală psihiatrică), acordul scris se va obține de la reprezentantul legal desemnat.

(5) În cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa nu poate comunica în mod eficient, din pricina condiției medicale a pacientului la momentul la care este necesară exprimarea consimțământului, acordul scris se poate obține de la soțul/soția sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului.

Prin ruda cea mai apropiată se înțelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(6) Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmități i se va solicita exprimarea verbală a consimțământului pentru actul medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de consimțământ informat.

Pacientului care nu știe carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voința sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de consimțământ informat.

(7) Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

Daca aceste reguli nu sunt respectate, pacientul are dreptul sa se considere de fapt o victima si poate solicita despagubiri aferente.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Comision De Administrare Brd Abuziv

Procesul deschis impotriva bancii BRD S.A Castigat in Apel. Comisionul de administrare ILEGAL.

Comision De Administrare Brd
Reechilibrarea Graficului De Rambursare

Continuam seria #DosarelePrindViata – De data asta scriu despre comisioanele abuzive impuse in toate contractele bancare.

La tinta, comisionul de administrare, considerat de catre OUG 50/2010 ca avand valente legale.

Instanta in apel a avut o alta parare si acest comision de administrare BRD Bank a fost gasit ca abuziv.

Familia Tanasescu a ajuns la noi cu dosarul de fond pierdut. Asa dispusese instanta de fond.

Imprumutatul va pune in executare silita decizia de restituire a comisionului de administrare.

Intre timp s-a ajuns in apel , acolo unde s-a criticat sentinta data la fond, apararea bancii precum ca acest comision de administrare este “legal” , iar in apel solutia a fost rasturnata , comisionul de administrare al bancii, IMPUS de catre BRD in 2012 si platit inclusiv in 2019, a fost restituit integral catre imprumutat.

Imprumutatul are de recuperat 5000 de euro doar cu privire la comisionul de administrare iar pentru viitor nu il mai are de platit, valoarea lui fiind de 12000 de euro pentru un credit de 49000 de euro.

JAPCA, poate fi catalogat sa platesti 1/4 din credit cu titlu de comision de administare PENTRU NIMIC!!!!

Comision de administrare Brd declarat ca abuziv de catre instanta de judecata.

Dosar nr. 29513/301/2017

28.05.2019
Ora estimata: 09:30
Complet: C4-APEL
Tip solutie: Schimbat total

Solutia pe scurt:
Admie apelul. Schimbă în tot sentinţa civilă apelată în sensul că:
Admite cererea.
Constată caracterul abuziv şi declară nulitatea absolută a clauzei art. 4.2 din actul adiţional nr. 2/2012 referitor la comsionul de administrare.


Dispune restituirea sumelor percepute cu titlu de comision de administrare.
Obligă apelanta la plata sumei de 2000 de lei cheltuieli de judecată.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.05.2019. 
Document: Hotarâre  1900/2019  28.05.2019

Asa arata ACTUL Aditional de la 2012, adica la 4 ani de zile distanta semnat de la momentul de la care s-ar fi incetat practicile abuzive ale bancilor:

Pentru a mari imaginea faceti click(se deschide in fereastra separata).

Obiect: constatare clauze abuzive – comision de administrare.

Familia Tanasescu a solicitat instantei de judecata constatrea caracterului abuziv al clauzei contractuale cu privire la comisionul de administrare intordus in contract o data cu semnarea Actului aditional.

Doamna Tanasescu alaturi de colega noastra av. Catalina Morenciu.

Doamna Tanasescu alaturi de colega noastra av. Catalina Morenciu.

Intodeauna am multumit echipei mele pentru ca fara ea nu as fi putut sa fac atat de multe lucruri pentru cei care aveau nevoie.

Conform articolului mentionat in contract “Imprumutatul va plati Bancii un comision lunar de administrare a Creditului de 0.10% din soldul creditului.

Astfel raporat la valoarea de rambursat debitoarea avea de platit lunar Comision De Administrare Brd Bank in jur de 50 de euro pentru un serviciu in baza caruia nu primea nicio contraprestatie.

Dupa judecarea cauzei, instanta de fond a respins actiunea ca fiind neintemeiata pe motivul ca desi in Legea 193/2000 art 4 se mentioneaza in mod expres ca o clauza pentru a fi legala trebuie sa fie:

  • negociata, inserata cu buna credinta, sa nu produca un dezechilibru si sa fie exprimata intr-un limbaj clar si inteligibil, instanta de fond a apreciat ca din simpla reiterare a unui comision intr-un contract se poate intelege ce efecte produce iar suma de aprox (12.000 EURO – ce ar fi avut-o de achitat pana la finalul creditului pentru acest comision) nu produce un dezechilibru.

Astfel, sa ne dam seama, ca in prima instanta, daca platesti comision de 1/4 din valoarea creditului este totul in regula?

Ce a facut familia Tanasescu dupa comunicarea hotararii in fond?

In primul rand NU A CEDAT,nu uitati, pierderea unui proces pe fond nu echivaleaza cu pierderea razboiului.

Daca nu promovati calea de atac este ca si cum am ridica o constructie si nu o acoperim, adica treaba este pe jumatate facuta.

In urma comunicarii hotararii si promovandu-se apelul in 30 de zile de la comunicarea efectiva a hotararii la domiciliu/sediu procesual ales, instanta de apel a decis o schimbare a solutiei si a ” admis apelul.

Vizionati si explicatiile despre clauzele abuzive in contractele de credit si metodele de reechilibrare a contractelor si graficelor de rambursare:

Ce am invocat in sustinerea faptului ca acel comision de administrare este ILEGAL?

In primul rand clauza privind comisionul de administrare nu a fost negociata.

Un apect foarte important de avut in vedere este faptul ca dovada negocierii trebuie facuta de catre profesionist si nu de catre debitor conform art 4 alin 3 teza finala din Legea 193/2000 clarificata de catre CJUE.

un profesionist pretinde ca o clauza standard a fost negociata direct cu consumatorul, este in sarcina LUI sa prezinte probe in acest sens”.

Ori in cazul de fata Banca nu a reusit sa dovedeasca acest lucru tocmai din faptul ca nu a fost efectuata nicio negociere.

Astfel putem trage concluzia ca se instituie o prezumtie absoluta de lipsa a negocierii in cazul clauzelor standard preformulate – clauze in intregime redactate in prelabil de banca.

In sustinerea celor argumentate, exemplificam decizia ICCJ nr 992/2014 conform careia prezumtia reglementata de art 4 alin 3 poate fi inlaturata doar prin dovada scrisa facuta de profesionist a caracterului negociat al clauzelor acestuia.

Un al doilea argument important reprezinta pe de o parte dezechilibru ce il produce perceperea unei sume de bani raportat la debitul datorat la finalul creditului de catre debitor. In cazul de fata, debitoarea avea de rambursat aprox 12.000 euro pentru comisionul de administrare la un credit imprumutat de 50.000 euro.

Nu in ultimul rand trebuie avut in vedere si ce reprezinta plata unui comision.

In cazul de fata, in conventia de credit nu sunt detaliate activitatile prestate efectiv de catre Banca in cont perceperii comisionului de administrare.

Nefiind specificat acest lucru debitorului ii este imposibil de a intelege efectul juridic produs de catre clauza respectiva, indeplinid astfel si ultima conditie prevazuta de catre art 4 din Legea 193/2000.

Comision De Administrare Brd ANULAT IN INSTANTA.

Statuând asupra aplicării dispoziţiilor Legii nr. 193/2000 în cazul convenţiei de credit încheiate între părţi, se constata că acest act juridic ( contract de credit) are caracterul unui contract de adeziune, raportat la modul de exprimare al voinţei părţilor, întrucât clauzele sale nu au fost negociate direct cu reclamanţii, ci au fost preformulate de către bancă.

In concluzie, avand in vedere cele expuse anterior, consideram ca instanta de apel a aplicat corect prevederile legale si astfel a constatat precum abuziva clauza privind perceperea unui comision de adminsitrare in cuantum de 0.10% din soldul creditului.

Aveti suspiciuni cu privire la inserarea in contractele dvs. bancare a unor clauze posibil abuzive? Le putem verifica impreuna, completati formularul de mai jos:

Stingerea Datoriei Prin Dare In Plata Cand Sunteti Executati Silit

Stingerea datoriei curente si reziduale se poate face si pentru cei executati silit.

Stingerea datoriei în procedura de executare silită pentru debitorii al căror bun a fost supus executării silite, potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 în corelare cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016

Stingerea Datoriei
Dare in plata – stergerea datoriei.

Odată cu adoptarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată au fost generate o serie de contradicții în practica judiciară, cu specială referire modalitatea de interpretare a art. 8 alin. (5) din Lege privind darea în plată prin stingerea de datorie în procedura de executare silită.

În contextul acestor contradicții, acestui text de lege îi sunt oferite interpretări diferite de către instanțe de judecată de același grad din sistemul judiciar românesc.

Referitor la  art. 5 alin. (3) din Lege ce reglementează intervenția efectului suspensiv al notificării de dare în plată, acesta primește interpretări diferite în practica executorilor judecătorești.

Apreciem că art. 8 alin. (5) din lege este pe deplin aplicabil chiar și în ipoteza deposedării debitorului de bunul garantat, debitor ce beneficiază de intervenția efectului suspensiv al notificării de dare în plată.

Așadar, în contextul declanșării unei executări silite în modalitatea popririi conturilor bancare, debitorul poate invoca producerea de drept a efectului suspensiv al notificării de dare în plată.

Potrivit art. 8 alin. (5): ”Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului”.

Debitorul care a încheiat cu o bancă un contract de credit în vederea achiziționări unui imobil cu titlu de locuință și care din cauza dificultăților întâmpinate la plata ratelor, se găsește în situația declarării scadenței anticipate a creditului, proprietatea sa fiind supusă procedurii de licitație în cadrul executării silite (fiind deja adjudecat), poate formula o notificare de dare în plată, în vederea stingerii datoriei rămase din credit , în urma adjudecării imobilului cu titlu de locuință.

Notificarea de dare in plata.

O astfel de notificare având ca obiect stingerea de datorie, urmare a valorificării bunului prin intermediul procedurii de executare silită, este întemeiată pe dispozițiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată.

Situația avută în vedere cu privire la stingerea datoriei in urma executarii silite, se supune procedurii de dare în plată, în condițiile care împotriva debitorului se continuă procedura de executare silită sub forma popririi, întrucât legea nu prevede condiția menținerii în proprietate a bunului asupra a fost constituit dreptul de ipotecă, potrivit principiului de drept ubi lex non disfinguit, nec nos distinguere debemus (unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă).

Legea nr. 77/2016  privind darea în plată reglementează patru ipoteze în care se poate regăsi debitorul consumator ce alege să formuleze o notificare de dare în plată:

(i) ipoteza consumatorului care are creditul în desfășurare, respectiv este la zi cu plata ratelor (notificarea clasică de dare în plată);

(ii) ipoteza consumatorului care are creditul în derulare, respectiv este la zi cu plata ratelor însă înțelege să formuleze o notificare de negociere a clauzelor contractuale, cu posibilitatea subsidiară a dării în plată;

(iii) ipoteza consumatorului supus procedurii de executare silită, în orice fază ar fi aceasta, care dorește să formuleze o notificare de stingere a datoriei;

(iv) ipoteza consumatorului supus procedurii de executare silită, care dorește să formuleze o notificare de stingere a datoriei, întrucât, deși bunul său a fost valorificat prin adjudecare în procedura de executare silită, executarea silită continuă împotriva sa.

Așadar, ipotezele consacrate de lege se diferențiază, în principal, în raport de momentul la care intervine solicitarea de dare în plată a consumatorului.

Nu poate fi acceptată interpretarea discriminatorie oferită de practica unor instanțe în sensul diferențierii debitorilor cu contract de credit aflat în curs de executare, cu bunul adus garanție aflat în proprietatea consumatorului, de debitorii supuși procedurii executării silite prin adjudecarea bunului, care au pierdut proprietatea garanției.

Astfel stingerea datoriei trebuie sa opereze ABSOLUT si pentru cei executati silit.

În fundamentarea unei asemenea susțineri pot fi aduse considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016 pronunțate de Curtea Constituțională în soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016.

În cadrul Deciziei nr. 623/2016, Curtea Constituțională a reținut că relativ la criticile aduse prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea 77/2016, se impun a fi formulate următoarele precizări.

Debitorul își poate îndeplini obligațiile de care este ținut, în principiu, în două modalități:

(i) de bunăvoie sau

(ii) prin executare silită.

Cauzele care declanșează executarea silită sunt identice  cu cele  care îl determină pe debitor să ofere în plată imobilul cu care a garantat împrumutul fapt pentru care Stingerea Datoriei si predarea imobilului converg catre interesul comun si nu doar individual al creditorului.

Cadrul general statuat de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată înglobează și situația debitorilor supuși procedurii de executare silită ulterior adjudecării bunului imobil.

Legea nr. 77/2016 reglementează în mod nediscriminatoriu aceeași soluție pentru toate ipotezele de dare în plată, întrucât situația care a generat darea în plată, respectiv dezechilibrul contractual născut în legătură cu contractul de credit este aceeași.

Legislația protecției consumatorilor se opune principiului răspunderii nelimitate prevăzut de art. 2324 alin. (2) C. civ. Debitorului aflat într-o situație de reală supraîndatorare, aflat, deci, într-o imposibilitate de plată, i se oferă posibilitatea legală de a se libera de datorii

Obiectivul urmărit de legiuitor a fost unul de a ocroti debitorul, de a se evita ruinarea acestuia în condițiile în care împotriva acestuia se continuă actele de executare și ulterior finalizării măsurilor de executare împotriva bunului ipotecat si stingerea datoriei reziduale.

Sistemul de protecție pus în aplicare prin legislația protecției consumatorilor are la bază un consumator ce se găsește într-o situație de inferioritate față de vânzător sau un furnizor în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare, care îl conduce la adeziunea la condițiile preredactate de profesionist, fără a putea exercita o influență asupra conținutului acestora, în acest sens fiind și jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Potrivit Curții Constituționale, art. 8 alin. (5) nu reprezintă o ingerință în realizarea actului de justiție sau a dreptului la un proces echitabil, ci o aplicare justă, în spiritul bunei credințe și al echității, a teoriei impreviziunii în faza executării silite.

De verificat ar fi si procedura de dare in plata pas cu pas pe care noi am exsplicat-o, pentru a va ajuta efectiv in a intelege de esenta structura legii darii in plata.

Așadar, potrivit dezlegării oferite de Curtea Constituțională urmează a se verifica îndeplinirea condiției impreviziunii și în ipoteza consumatorilor supuși procedurii de executare silită, al căror imobil a fost adjudecat cu privire la Stingerea Datoriei.

Stingerea Datoriei se poate face in instanta, astfel incat un avocat specializat in procedura de dare in plata va poate scapa de datorie.

Sunteti intr-o asemenea procedura sau doriti sa o deschideti? Puteti face o programare AICI.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Cum Deschid Un Dosar La Cedo

Dosar la CEDO? Vedeti cum puteti sa formlati plangerea in mod corect.

Intentionati sa aduceti un caz in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, insa nu detineti informatiile necesare parcurgerii acestei proceduri?

Dosar La Cedo? Vedeti ce aveti de facut – In cele ce urmeaza va punem la dispozitie cateva sfaturi culese din practica in domeniu a echipei S.C.P.A. Cuculis si Asociatii pe care trebuie sa le aveti in vedere in masura in care veti opta sa formulati o astfel de plangere.

Dosar La Cedo
Plangere Cedo

Trebuie sa stiti ca doar un avocat specializat in litigii CEDO va poate ajuta cu plangerea ce trebuie facuta pentru un dosar la cedo.

Spunem asta fiindca de regula doar un procent foarte mic dintre cereri ajung sa fie solutionate, tocmai din pricina calitatii slabe a materialelor trimise catre grefa CEDO si a nerespectarii conditiilor de depunere.

In prealabil, este de mentionat faptul ca, fiind o instanta internationala, Curtea poate examina doar plangerile prezentate de cei care se considera victime ale unei incalcari a drepturilor prevazute de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, iar procedura in fata Curtii nu reprezinta o cale de atac impotriva hotararilor pronuntate de instantele nationale, aceasta putand recunoaste doar dreptul la despagubiri al solicitantilor pentru incalcarea unor drepturi (in anumite cazuri, in baza unei hotarari favorabile pronuntata de Curte solicitantul poate formula o cale extraordinara de atac in fata instantelor nationale).

Daca vreti sa deschideti un dosar la cedo , trebuie sa stiti ca in masura in care ati avut o cauza pe rolul instantelor de judecata nationale, epuizand toate caile de atac prevazute de lege in acest sens, un prim pas este acela de a identifica incalcarea unuia sau mai multor drepturi fundamentale prevazute de articolele Conventiei (cu titlu de exemplu: art. 3 – interzicerea torturii, art. 5 – dreptul la libertate si siguranta; art. 6 – dreptul la un proces echitabil).

In cat timp puteti deschide un dosar la CEDO dupa ce ati primit hotararea definitiva in Romania?

Trebuie sa aveti in vedere un aspect deosebit de important, respectiv termenul in care va puteti adresa Curtii, care in prezent este de 6 luni.

Acesta curge de la data comunicarii ultimei hotarari pronuntate de instantele nationale (termen care urmeaza a fi redus la 4 luni dupa ce Protocolul 14 va fi ratificat de catre toate statele membre ale Consiliului Europei), ultima zi a perioadei de 6 luni fiind ultima zi calendaristica, chiar daca aceasta cade intr-o zi de sambata, duminica sau sarbatoare legala.

Solicitarea transmisa Curtii va fi inregistrata numai daca aceasta se concretizeaza intr-o cerere completa, care cuprinde toate documentele necesare si indeplineste conditiile prevazute de art. 47 al Regulamentului Curtii.

Atentie: transmiterea unei cereri incomplete catre Curte nu intrerupe curgerea termenului de 6 luni la care am facut referire mai sus.

Formularul de cerere pentru acel dosar la CEDO, in vederea adresarii Curtii este pus la dispozitia celor interesati prin concursul Grefei, in cuprinsul acestuia fiind imperios necesar a fi furnizate exact, clar si concis toate informatiile legate de speta dumneavoastra, acestea trebuind sa fie suficiente pentru a permite Curtii sa identifice natura si obiectul cererii (in caz contrar rezultatul putand fi respingerea solicitarii de catre Curte), in orice limba oficiala a unui stat membru al Consiliului Europei.

Acesta trebuie semnat in original de catre solicitant ori, dupa caz, de catre solicitant si avocatul/reprezentantul acestuia.

De avut in vedere si faptul ca spatiul destinat prezentarii situatiei de fapt si cel care vizeaza incidenta unuia dintre articolele Conventiei in speta dumneavoastra sunt limitate, insa aveti posibilitatea depunerii unor observatii suplimentare (care sa nu depaseasca un numar de 20 pagini).

Am mentionat mai sus faptul ca aceasta cerere adresata Curtii trebuie sustinuta de documente – hotarari, data comunicarii acestora, declaratii de martori, rapoarte de expertiza, masuri dispuse, etc. (sfatul este acela de a nu transmite Curtii documente originale, intrucat acestea nu vor fi restituite solicitantului), numerotate cronologic cu referire la titlul fiecaruia dintre ele, acestea venind in confirmarea respectarii perioadei de 6 luni si a situatiei de fapt/drept prezentate in cuprinsul formularului.

Pasul urmator este transmiterea cererii insotit de documentele justificative catre Grefierul Curtii,  cu indrumarea de a proceda la trimiterea prin posta – scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in asa fel incat sa va aflati in posesia dovezii care atesta data depunerii cererii.

Dosar la CEDO prin mail ?

Nu transmiteti cererea prin mijloace de comunicare electronice, intrucat (reiteram) formularul trebuie semnat in original, iar o cerere transmisa in acest mod va fi considerata incompleta si nu va intrerupe termenul de 6 luni!

Dupa inregistrarea cererii, Curtea informeaza solicitantul prin posta, fiind adus la cunostinta acestuia numarul de caz si comunicat un set de etichete cu coduri de bare care vor fi utilizate in toate comunicarile ulterioare cu Grefa Curtii.

Legat de comunicarea cu Grefa Curtii,cu privire la dosar la CEDO, este de precizat ca trebuie sa dati curs oricarei solicitari de documente, informatii sau explicatii solicitate de catre aceasta in termenul care va este pus la dispozitie, in caz contrar riscand ca Grefa sa considere ca nu insistati in solicitarea dumneavoastra, iar cazul sa fie eliminat de pe rolul Curtii.

Mentionam si ca, desi in faza initiala a procedurii va puteti adresa Curtii in limba oficiala a oricaruia dintre statele care au ratificat Conventia (asa cum am aratat mai sus), trebuie luat in considerare faptul ca, intr-un stadiu ulterior al procedurii, este posibil ca toata corespondenta care va va fi transmisa de catre Curte sa fie redactata in limbile franceza sau engleza, in raspunsurile dumneavoastra fiind nevoiti sa utilizati aceleasi limbi.

Am nevoie pentru dosarul de la CEDO de avocat?

De asemenea, daca in faza initiala nu aveti in mod obligatoriu nevoie de intermedierea unui avocat si alegeti sa transmiteti personal cererea catre Curte, asteptati-va ca intr-o etapa ulterioara Curtea sa va puna in vedere angajarea unui aparator pentru a va reprezenta in procedurile desfasurate in fata sa.

In masura in care cererea solicitantului este declarata admisibila, in raport de respectarea tuturor criteriilor mai sus aratate, Curtea urmeaza a se pronunta asupra fondului cauzei si, constatand incalcarea unui dintre drepturile prevazute de Conventie, poate dispune acordarea de compensatii materiale si/sau morale.

Nu este de neglijat nici faptul ca, inainte de a se pronunta asupra fondului, Curtea va comunica Guvernului solicitarea dumneavoastra, incurajand partile sa ajunga la un acord amiabil, negociere care, in masura in care se concretizeaza, conduce la o plata voluntara efectuata de Guvern, caz in care Curtea va aprecia ca nu este necesar ca investigatia asupra incalcarii drepturilor omului sa continue.

           Dosar la CEDO? In concluzie, v-a fost incalcat dreptul la un proces echitabil, ati fost lipsit de dreptul la aparare, ati fost retinut in mod nelegal, ati fost supus unor tratamente degradante sau detinut in penitenciar in conditii necorespunzatoare de detentie?

Va puteti adresa cu o plangere Curtii Europene de Justitie cu posibilitatea obligarii Statului Roman la acoperirea prejudiciului creat, urmand pasii de mai sus.

            Trebuie avut in vedere aspectul ca procedura mai sus expusa este una complexa, de durata, un numar impresionant de plangeri inaintate Curtii fiind respinse in raport de criterii de inadmisibilitate, astfel ca, pentru a va asigura ca solicitarea dumneavoastra trece de aceasta prima etapa si ajunge in cea a analizarii fondului, este de preferat sa beneficiati de ajutorul unui specialist, in speta al unui avocat cu experienta in cauze similare.

            S.C.P.A. Cuculis si Asociatii conteaza pe o echipa de avocati specializati in procedura expusa mai sus, experienta in domeniu si colaborarea fructuoasa avocat-client conducand la solutii favorabile solicitantilor.

Pentru analizarea deciziilor instantelor din Romania si pentru a primi un prim punct de plecare catre CEDO, completati formularul de mai jos.

Repunerea In Termenul De Contestatie La Executare

Ati pierdut termenul de contestatie la executare? Vedeti ce aveti de facut pentru a va apara drepturile.

Recuperatorii de creante si bancile atat asteapta, ca debitorii sa nu se apare si sa piarda termenul de contestatie la executare silita.

Termenul de contestatie la executare este cel prevazut de codul de procedura civila, de 15 zile + 2 adica de 17 zile.

Termenul de exercitare a contestaţiei la executare este unul de decadere!

Termenul De Contestatie
Executat Silit si ati pierdut termenul? Vedeti ce aveti de facut.

Am vazut practica aceasta de tergiversare pana cand debitorii ieseau din termenul de contestatie, la Kruk Romania si practicile lor incorecte, dar si SECAPITAL SARL, care oricum fac parte din acelasi grup, Getback recovery sau Prosperocapital ori Investcapital si altii.

Nu departe sunt si executorii judecatoresti care din marturiile debitorilor ii chemau pe acestia cu mult dupa termenul de 15 zile tocmai pentru a-si pierde dreptul deplin de a se adresa instantei cu o contestatie la executare.

Nu toate executarile silite sunt tinute de termenul de 15 zile.

Nulitatea absoluta a unei executari silite poate fi invocata ORICAND, astfel incat important este ca atunci cand sunteti intr-o asemenea situatie, sa discutati cu un avocat specializat in executari silite si nu cu orice avocat.

Cum putem contesta executarea silita desi am pierdut termenul de contestatie? Repunerea in termenul de contestatie la executare.

Executarea silita reprezinta o problema cu care se confrunta tot mai multi dintre romani.

Cu toate acestea, cativa cunosc faptul ca aceasta poate fi contestata in 15 + 2 zile de la primirea actelor de executare sau de la infiintarea popririi.

Ce facem insa daca am depasit acest termen de 15 zile fara sa ne dam seama?

Noul Cod de Procedura Civila prevede institutia repunerii in termen.

Ce este mai exact repunerea in termen? Potrivit art. 186 (1), partea care a pierdut un termen procedural va fi repusa in termen numai daca dovedeste ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justificate.

 In cele ce urmeaza vom discuta despre o parte dintre motivele justificate despre care codul de procedura face vorbire.

Se intampla ca, desi actele de executare sa fi fost transmise, sa nu luam la cunostinta in timp util despre existenta lor.

Cu titlu exemplificativ vom arata o parte dintre motivele care pot duce la depasirea termenului de contestatie, fara voia noastra, dar si modalitatea prin care ne putem exercita drepturile.

Comunicarea actelor la o adresa gresita. Ce facem?

Nu putine sunt cazurile in care, desi creditorul cunoaste actuala adresa a debitorului,  transmite actele de executare la vechea adresa a acestuia, din omisiune sau, de ce nu, chiar in mod intentionat, pentru a-l lipsi pe acesta de posibilitatea exercitarii contestatiei la executare.

De asemenea, se poate intampla ca, dintr-o eroare sau neglijenta a postasului, plicul ce contine actele de executare sa fie lasat la o alta adresa decat cea corecta, iar noi sa aflam despre acest lucru cu mult peste termenul legal de contestatie.

Ce este de facut in aceasta situatie?

Trebuie dovedit ca, indifferent de adresa la care au ajuns actele de executare, adresa dumnevoastra este alta si ca, in mod gresit actele au fost trimise la acea adresa.

Odata demonstrat acest lucru in fata instantei de judecata, contestatia la executare se poate judeca fara probleme.

Cititi si :

Sunteti plecat din localitate/tara.

O situatie des intalnita este cea in care debitorul primeste actele de executare in perioada in care se afla in afara localitatii sau chiar in afara tarii.

Odata ajuns acasa, gaseste actele de executare in cutia postala, dar termenul de 15 zile este depasit. Si de aceasta data se poate face dovada imposibilitatii de a lua la cunostinta despre actele de executare pe care vrem sa le contestam.

Tot ce trebuie sa faceti este sa aratati instantei ca, in perioada in care acele de executare au fost comunicate la adresa dumneavoastra, va aflati in afara localitatii sau chiar in afara tarii.

In aceasta situatie biletele de tren, avion, rezervari la hotel, scrisori de la angajator sau alte astfel de documente va pot fi de folos.

Cum opereaza repunerea in termen?

Termenul De Contestatie la executare – Acelasi art. 186 ne specifica, la alin. 2, ca partea care a pierdut termenul de procedura, poate totusi sa indeplineasca actul de procedura in termen de 15 zile de cand inceteaza motivul care a impiedicat-o sa isi exerciute drepturile, cerand totodata sa fie repusa in termenul pe care l-a pierdut.

Practic, legea da posibilitatea debitorului care, din motive justificate a pierdut termenul de contestatie, ca, in 15 zile de cand ia la cunostinta despre actele de executare, sau chiar despre executarea silita in sine, sa formuleze contestatie, desi pierduse initial acest drept.

Pe scurt, odata ce ati aflat despre execuatrea silita, aveti la dispozitie 15 zile sa solicitati instantei de judecata repunerea in termenul de contestatie si, in acelasi timp, sa formulate contestatia la executare, printr-o cerere adresata instantei.

Orice alta cerere facuta catre creditor sau catre executorul judecatoresc nu determina repunerea dumneavoastra in termen.

Un aspect foarte important de retinut este faptul ca instanta de judecata este singura in masura sa dispuna daca va repune in termenul de contestatie sau nu.

Orice alta promisiune sau amenintare din partea creditorului sau a executorului judecatoresc este lipsita de valoare juridica.

De asemenea, nu trebuie sa cedati nici presiunilor sau amenintarilor venite din partea firmelor de recuperare a creantelor.

Nu sunteti siguri cum fucntioneaza contestatia la executare? Completati formularul de contact de mai jos si unul dintre avocatii specializati in aceste litigii urmeaza sa va contacteze.

Ce Fac Daca Sunt Hartuit?

HĂRȚUIREA, UNA DINTRE INFRACȚIUNILE ÎMPOTRIVA LIBERTĂȚII PERSOANEI

Sunt hartuit, ce pot sa fac sa ma apar?

ATENTIE – Faptele recuperatorilor de creante de hartui debitorii reprezinta fapte penale.

Hartuirea apare la locul de munca, pe strada, intr-un oarecare colectiv, chiar in cadrul familiei sau acolo unde ne asteptam mai putin.

Sunt Hartuit

Orice forma de hartuire, este ilegala.

Daca sunt hartuit, am dreptul la daune morale?

Da, este un drept ce se naste din insasi aceasta fapta antisociala indreptata atat spre fizicul dar si psihicul unei persoane.

Cand o persoana tarieste o astfel de stare de disconfort apare intrebarea in subconstientul ei, ce fac daca sunt hartuit?

Din perspectiva penala HARTUIREA poate si aspru pedepsita daca partea vatamata face plangere cu ajutorul unui avocat specializat in drept penal.

În anul 2014 a fost modificat Codul penal, context în care s-au produs numeroase modificări legistative, fiind completată, printre altele, o importantă lacună legislativă , constând în incriminarea infracțiunii de hărțuire în categoria infracțiunilor împotriva libertății persoanei.

Atentie apelurile telefonice repetate reprezinta HARTUIRE

Art. 208 din codul penal lamuresc ceea ce inseamna – Hărţuirea la modul general din perspectiva penala.

(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.

(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane.

Aceasta se pedepseşte cu închisoare de la 1 luna la 3 luni sau cu amendă.

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Asta presupune ca persoana vatamata va trebui sa formuleze o plangere penala ajutata de un avocat specializat in drept penal.

Astfel, hărțuirea constă în fapta repetată a celui care urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană sau îi supraveghează locuința, locul de muncă, dacă reprezintă acțiuni apte de a produce o stare de temere persoanei urmărite.

Reglementarea acestei infracțiuni reprezintă un important pas în protecția cetățenilor, dar și în evoluția noastră ca și popor, incriminarea acestei infracțiuni fiind aptă de a preîntâmpina infracțiuni mult mai grave: viol, omor, privare de libertate etc.

O formă atenuată a hărțuirii constă în efectuarea de apeluri telefonice, sau alte forme și modalități de comunicare la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi creează o stare de temere victimei.

Dacă faceți parte din categoria persoanelor care s-au confruntat cu astfel de eveniment neplăcute, legea vă pune la dispoziție posibilitatea de a depune o plângerea prealabilă organelor de cercetare penală, urmând a detalia întreaga situația de fapt și a atașa probele pe care de dețineți în acest sens.

In cat timp pot sa fac plangerea penala daca am fost sau sunt hartuit/a?

Trebuie să știți că plângerea trebuie depusă fie personal, fie prin mandatar, în termen de cel mult trei luni de la data la care ați constatat comiterea faptei, această infracțiune nefăcând parte din categoria infracțiunilor puse în mișcare din oficiu de către organele abilitate.

Ce trebuie sa scriu in plangerea penala?

Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea și domiciliul petiționarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum și indicarea făptuitorului și a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.

Deși s-au produs importante modificări în ultimii ani datorită incriminării acestei infracțiuni, în continuare, opt din zece femei nu se simt în siguranţă când merg pe stradă noaptea, patru din zece femei nu se simt în siguranţă pe stradă în timpul zilei, şapte din zecei femei nu se aşteaptă ca vreo altă persoană să intervină dacă sunt hărţuite pe stradă și, demn de menționat este faptul că, victimele nu sunt doar de sex feminin, fiind vizați implicit bărbații, deși în număr mult mai mic.

Cititi si :

Pentru a stopa astfel de acte, sau măcar pentru a reduce numărul lor, este nevoie de o implicare directă, dar și de informare efectivă în rândul cetățenilor, iar un important rol în acest sens il pot juca inclusiv victimele unor astfel de fapte, prin sesizarea organelor de cercetare penală în mod eficient și cu implicare maximă în soluționarea plângerii formulate.

În esență, trăim o eră în care infracțiunile împotriva femeilor sunt din ce în ce mai reduse, dar încă suntem departe de a aboli astfel de practici, uneori acceptat implicit de victime, fie din cauza imposibilității practice sau obiective de a se dezice de autorul faptei în totalitate, fie din motive subiective peste care nu poate trece.

Sunt Hartuit de recuperatorii de creante – ce fac?

O altfel de hartuire vine si din partea recuperatorilor de creanta, vezi KRUK ROMANIA, Investcapital Malta, Prosperocapital si altii.

Ghidul de bune practici dar si OUG 52/2016 incrimineaza civil aceste fapte ale recuperatorilor de creante de a abuza de telefonarea repetata a debitorilor, amenintarea lor cu fapte si acte si situatii, ce nu ar avea cum sa fie supusi sa le suporte (inchisoare sau alte masuri privative).

Astfel, daca sunteti intr-o asemenea situatie, ea reprezinta de esenta fapta de hartuire si este pedepsita atat de legea penala dar si de legea civila si aveti dretul la daune.

Cititi mai multe si despre “HARTUIREA LA LOCUL DE MUNCA SI CUM PUTETI OBTINE DAUNE”

Av.Drd. Cuculis

Investcapital Malta Ltd

Investcapital Malta Ltd pierde procesul de dare in plata deschis impotriva debitorilor pe care incerca sa ii execute silit si sa le vanda casa.

Investcapital Malta Ltd
Investcapital – Ltd

#DosarelePrindViata, povestea unei alte familii scoase in strada de catre Banca Unicredit pentru un credit bancar incheiat in 2008 pentru suma de 49900 de EURO.

Cazul Stancu si povestea prin care au reusit sa anuleze datoria reziduala a recuperatorilor INVESTACAPITAL Malta LTD dar si cum vand bancile creditele si creantele reziduale chiar in timpul procesului catre firme de recuperare a creantelor.

In cazul de astazi, vorbim despre mana lunga a Investcapital Malta Ltd ce a intrat pe “fir” si a pus mana pe o creanta pe care banca Uncredit a cesionat-o chiar in timpul procesului.

Dupa plata ratelor creditului pana in anul 2013 din pricina unor factori absolut neprevazuti au inceput de esenta primele intarzieri la plata ratelor.

Cazul de impreviziune despre care vorbeste inclusiv decizia 623 a CCR se refera la pierderea locului de munca al unuia dintre soti, in prima faza, fapt ce a dus la debalansarea contractuala prin imposibilitatea de plata a ratelor.

De asemenea, in 2013 inclusiv sotia a fost disponibilizata avand in vedere restructurarea companiei la care lucra.

Alta situatie impovaratoare: In 2015 din pricina unor alte credite luate pentru a plati creditul mare, au aparut alte popriri si astfel din nimic , popririle au ajuns la 50% din venituri.

Nu este simplu sa platesti si rate si sa mai si tii un copil in facultate, cred ca asta o stiti cu totii!

Familia Stancu , greu incercata prin inceperea executarii silite impotriva lor, primeste si publicatia de vanzare a imobilului si asta insemna ca in cel mai scurt timp , imobilul ce era evaluat la aproape 60000 de euro, acum sa fie vandut pentru suma de 29000 de euro si diferenta sa fie platita tot de catre debitorii ramasi fara casa.

La acel moment nu au luat decizia de a contesta executarea silita pe calea contestatiei la executare impotriva Investcapital Malta Ltd ci au decis ca este mai bine sa scape de intreaga povara-

Atentie – nu toti debitorii trebuie sa urmeze calea acesta, situatia fiecaruia este UNICA si trebuie analizata in mod PARTICULAR.

Infiintarea popririi si blocarea conturilor. Click pe imagine pentru a mari adresa de infiintare a popririi.

Astfel s-a apelat la procedura de dare in plata si in data de 15.11.2016 a formulat notificarea de dare in plata .

Cititi si:

Unicredit Bank a contestat notificarea de dare in plata si chiar au spus ca nu este indeplinita niciuna dintre conditiile prescrise de catre legea 77/2016.

Banca a cesionat in timpul procesului, creante pe care o detinea impotriva debitorilor, catre firma de recuperare a creantelor INVESTCAPITAL MALTA Ltd.

Insa surpriza, 3 ani de zile mai tarziu:

INVESTCAPITAL MALTA Ltd piede dosarul pe dare in plata.

Asa cum mentionam si in alte situatii creanta bancara cesionata devine lipsita de executorialitate, recuperatorul nu mai poate pune dobanzi dar si reprezentarea INVESTCAPITAL prin Kruk in Romania, nu este una legala.

Ce a decis instanta de judecata INVESTCAPITAL MALTA Ltd?

Dosarul 21407/280/2016

Şedinţe

19.03.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: C2-3
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia.
Document: Hotarâre  1706/2019  19.03.2019

Dupa 13 de judecata instanta respinge cererea de contestare a notificarii de dare in plata si practic elibereaza pe debitor de datorie.

Una dintre solicitarile instantei din timpul procesului:

Emite adresă către S.C Kruk România S.A pentru a preciza daca i s-a cesionat de către reclamantă Unicredit Bank SA creanţa din titlu executoriu conform contractului de credit nr.70357954/11.08.2008, împreună cu garanţiile aferente, urmând a depune înscrisuri probatorii în acest sens.

Instanta interesata de negocierile purtate intre KRUK ROMANIA S.A ce reprezenta de fapt Investcapital Malta LTD si debitori!!

Totodată, să precizeze dacă, în calitate de creditor a purtat negocieri cu debitorii ce conţinut au avut acestea şi finalitatea lor, respectiv dacă s-a analizat posibilitatea preluării imobilului garantat ipotecat în contul creanţei, imobilul situat în Piteşti, str. Dacia, nr.15, Bl.Z2, sc.A, ap.1. Amână judecarea cauzei la 02.10.2018.

Paarcursul

Nu toate situatiile se preteaza pentru darea in plata, fapt pentru care atunci cand sunteti executati silit de catre INVESTCAPITAL MALTA Ltd sau Kruk Romania SA in reprezentarea lor, formulati contestatie la executare silita.

Invocati toate aspectele de nelegalitate ale executarii si scapati de recuperatorii de creante.

De asemenea puteti sa va recuperati Banii de la INVESTCAPITAL MALTA Ltd , SECAPITAL Sarl ori alti recuperatori de creante ce nu actioneaza corect impotriva debitorilor si fac abuzuri in executarea lor silita.

Cunoasteti-va drepturile si atentie la termenele pe care le aveti.

Contestatia la executare are termene, darea in plata are termene si recuperatorii de creante NU DORM!

Ultim aspect: Informație esentiala pentru zecile de mii de oameni executați silit la solicitarea InvestCapital LTD, un offshore din Malta, parte a grupului polonez Kruk: Avocata Paula Catană, care a reprezentat Kruk în procese, nu are contract cu InvestCapital, motiv pentru care o instanță a anulat toate actele de executare din dosar.

Invocati acest lucru in dosarele de contestatie la executare si de dare in plata!

Pentru verificarea cazului dvs. in mod particular, completati formularul de mai jos.

Uzucapiunea-Proprietate Dobandita Prin Uzucapiune Si Cum Procedam

Proprietate dobandita prin uzucapiune naste exact aceleasi drepturi precum un contract valabil de vanzare cumparare sau alt act translativ de proprietate.

Stau de mult timp intr-un imobil dar nu am acte, cum pot sa obtin dreptul de proprietate prin invoacrea uzucapiunii?

Proprietate dobandita prin uzucapiune sanctioneaza de fapt adevaratul proprietar pentru lunga lui pasivitate.

Din pricina legislației adoptate în timpul perioadei comuniste, numeroase terenuri, proprietate privată, au fost scoase din circuitul civil, interzicându-se tranzacțiuonarea de imobile între persoane fizice.

Proprietate dobandita prin uzucapiune

Astfel, în situația în care se dorea achiziționarea unui imobil, nu se putea încheia un contract de vânzare-cumpărare în formă autentică (la notar), ci era întocmită o simplă chitanță între vânzător și cumpărător, cel din urmă plătind o sumă de bani și intrând în posesia imobilului în cauză, urmând să se comporte ca un adevărat proprietar.

Uzucapiunea, ca mod de  dobândire a dreptului de proprietate, presupune așadar exercitarea unei posesii utile asupra unui imobil în timpul fixat de lege.

Posesia,  ca și condiție esențială a uzucapiunii, presupune existența a două elemente, un element material și un element intențional;

Elementul cel material al  posesiei se numeste de esenta – corpus si presupune stăpânirea materială a bunului,  concretizată în  diverse acte ale omului, în timp ce  elementul intențional (numit animus) prepune voința posesorului de a stăpâni bunul pentru sine, de a se comporta ca adevărat proprietar sau titular al unui drept real cu privire la bunul pe care îl are în posesie.

Daca acest element lipseste determină precaritatea posesiei,  anume lipsa  înseși a posesiei deoarece detentorul precar posedă nu pentru sine ci pentru altul,  ceea ce presupune  că el este  legat cu privire la acel bun printr-un raport de obligație care îi conferă anumite puteri asupra lucrului (cum este dreptul de folosință a  bunului) și îl obligă să stăpânească bunul în numele aceluia care i-a conferit aceste  puteri.

Deși lucrurile erau destul de simple și nu nășteau complicații la acel moment, ulterior căderii regimului comunist, cumpărătorii care au dobândit astfel de imobile au început să întâmpine dificultăți în momentul în care doreau să înstrăineze bunul și nu puteau face dovada calității de propietar.

Cum obtin acte de proprietate pe un imobil in care stau de multa vreme?

Pentru a proteja interesele acestor persoane, a apărut instituția prescriției achizitive, numită și uzucapiune, care permite persoanelor, care s-au comportat o anumită perioadă de timp ca adevărați proprietari și care au exercitat o posesie utilă, să dobândească dreptul de proprietate asupra acestor imobile, competența constatării acestei calități de proprietar aparținând instanței de judecată.

Stiati ca: Daca sunteti chemat in judecata pentru o actiune in revendicare puteti invoca uzucapiunea paralizand astfel actiunea de revendicare.

Deși în anul 2011 a intrat în vigoare Noul Cod civil, vechea reglementare încă mai produce efecte cu privire la posesiile începute sub imperiul său, astfel că, astăzi o să analizăm condițiile de drept material impuse de reglementările Vechiului Cod civil, doar procedura aplicabilă fiind aceea din Noul Cod de procedură civilă.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate prin intermediul uzucapinii trebuie să știm că există două forme ale acesteia, care impun condiții ușor diferite ce trebuiesc cunoscute anterior formulării unei cereri de chemare în judecată.

Cititi si:

Care forma a uzucapiunii o pot folosi? Proprietate dobandita prin uzucapiune in variantele de mai jos:

O primă formă este aceea a uzucapiunii de 30 de ani, numită și posesia de lungă durată și care se aplică în situația în care posesorul nu deține niciun fel de titlu de proprietate asupra imobilului pe care-l are în posesie, fără a avea importanță dacă a fost sau nu de bună-credință.

Pentru a putea opta pentru această variantă trebuie să existe o posesie de cel puțin 30 de ani asupra imobilului în cauză și aceasta să fie utilă (neîntreruptă, netulburată, publică și exercitată în calitate de proprietar aparent), mai exact, reclamantul să fi stăpânit imobilul fără întrerupere, fără a-i fi solicitată evacuarea de adevăratul proprietar și fără a se ascunde de ochii publicului.

A doua formă a uzucapinuii este aceea de 10-20 de ani, iar aceasta se aplică în ipoteza în care posesorul deține un just-titlu și a fost de bună-credință, fiind exercitată o posesie utilă (așa cum am arătat mai sus) asupra imobilului.

Pentru cea de-a doua formă a uzucapiunii, se aplică termenul de 20 de ani în eventualitatea în care adevăratul proprietar locuiește în raza teritorială a altui tribunal județean, iar termenul de 10 ani în ipoteza în care locuiește în raza sa teritorială.

De ce acte am nevoie? Proprietate dobandita prin uzucapiune se poate cere prin aducerea urmatoarelor acte la dosarul cauzei:

După verificarea existenței acestor condiții de ordin material, cerere de chemare în judecată se va depune la judecătoria din raza teritorială unde este situat imobilul, fiind însoțită de următoarele înscrisuri:

un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, care atestă că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum și data decesului sau, după caz, un certificat emis de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară și-a încetat existența;

 un certificat eliberat de camera notarilor publici, din care să rezulte faptul dacă moștenirea titularului înscris în cartea funciară a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au cules moștenirea respectivă;

 un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că acesta nu face parte din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;

–  certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul;

–  înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul și-a întemeiat posesia, atunci când este cazul;

–  documentația tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;

–  extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declarației de renunțare la proprietate, precum și a faptului dacă imobilul este sau nu grevat de sarcini, eliberat de biroul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară;

în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane și nici grevat de sarcini, un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt, inclusiv faptul că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului;

– lista cuprinzând numele, prenumele și domiciliul a cel puțin 2 martori, aceste probe find diferite în funcție de forma uzucapiunii urmate.

Cu privire la înscrisurile indicate mai sus, trebuie să precizăm că acestea nu sunt indicate în mod limitativ, reclamantul având posibilitatea să atașeze o serie de alte înscrisuri sau să propună probe care să ajute la câștigarea cauzei: chitanțe, facturi, dovada achitării taxelor și impozitelor asupra imobilului ce urmează să fie uzucapat etc.

Raportat la complexitatea și importanța unei astfel de acțiuni, este recomandat să apelați la sfaturile și ajutorul unui profesionist, care are experiență în redactarea unor astfel de acțiuni și poate aprecia posibilitatea efectivă de aduce bunul imobil în patrimoniul dumneavoastră.

Daca aveti o asemenea situatie puteti completa formularul de mai jos si un avocat specializat in uzucapiune va va analiza cazul.

Obligatia De Intretinere A Sotului In Urma Divortului – Intretinere Actiune In Instanta Avocat Cuculis

Cum Poate Primi Unul Dintre Soti, Intretinere Din Partea Fostului Sot, In Caz De Divort?

Obligatia De Intretinere A Sotului – Problema Juridica: O sa divortez in curand si as dori sa stiu daca neavand copii impreuna el, este obligat la o pensie de intretinere avand in vedere faptul ca in timpul casatoriei m-am inbolnavit si am pensie de boala si de handicap ce insumeaza 670ron ,eu locuind cu chirie si trebuind sa merg la medici destul de frecvent. Va multumesc! Raspunsul este unul cat se poate de clar ca da! Trebuie sa va ofere intretinere in situatia data de catre dvs. Temeiul legal il vedeti mai jos iar  Efectele divorţului cu privire la prestatiile intre soti!

Obligatia De Intretinere A Sotului
Acordul De Mediere Atestat De Avocat

Art. 389 Cod Civil Obligaţia de întreţinere

(1) Prin desfacerea căsătoriei, obligaţia de întreţinere între soţi încetează.

Exceptie – 

(2) Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. El are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.

Vizualizati si :

Obligatia De Intretinere A Sotului – ce conditii trebuiesc indeplinite?

(3) Întreţinerea datorată potrivit dispoziţiilor alin. (2) se stabileşte până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale şi cu starea de nevoie a creditorului. Această întreţinere, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, nu va putea depăşi jumătate din venitul net al celui obligat la plată.

Cititi si despre obligatiile pe care le au parintii in legatura cu copii minori.

(4) Când divorţul este pronunţat din culpa exclusivă a unuia dintre soţi, acesta nu beneficiază de prevederile alin. (2) şi (3) decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei.

(5) În afara altor cazuri prevăzute de lege, obligaţia de întreţinere încetează prin recăsătorirea celui îndreptăţit.

Obligatia De Intretinere este una pe de-o parte morala dar si legala.

Cititi si :

Prin urmare, este important sa va cunoasteti drepturile in asa fel incat, atunci cand sunteti pusi in situatii limita sa puteti sa apelati la justitie si sa va recuperati ceea ce va este de drept dat prin lege.

Av. Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

Angajament De Plata Recuperatori.Mai Pot Invoca Prescriptia Creantei?

Prescriptia Creantei detinuta de catre recuperatorii, banci sau ifn-uri.

Plata Voluntara,Angajamentul De Plata, Recunoasterea Datoriei si alte forme prin care in mod teoretic pe noul cod civil s-ar renunta la beneficiul prescriptiei.

ATENTIE- Plata voluntara partiala sau angajamentul de plata facut dupa implinirea termenului de prescriptie NU POT REACTIVA DATORIA PRESCRISA.

Prescriptia Creantei – Multi debitori si-au pus problema prescriptiei care cateodata deriva chiar din bunul simt civic, insa destul de putini au folosit aceasta arma , puternica si absoluta impotriva executarilor silite ilegale, contestate pe calea contestatiei la executare.

Regula generala este – Daca ultima plata efectuata de dvs. catre creditor este mai veche de 3 ani, DATORIA ESTE PRESCRISA! O eventuala executare silita poate fi contestata cu  succes si anulate toate actele de execuatre.

In orice caz, exista si situatii diferite cand debitorii semneaza acte fara sa inteleaga ce efecte juridice au si de asemenea fac si plati voluntare.

Ce au de facut acei debitori care au fost fie pacaliti fie indusi in eroare cu privire la angjamentele de plata?

Prescriptia Creantei

Am primit informari de la mai multi clienti precum ca spre exemplu KRUK Romania ia- determinat sa plateasca pe baza de angajament de plata, amenintandu-i cu savarsirea unei fapte penale, daca nu fac asta. Evident totul a fost facut la o intimidare si un posibil santaj.

Astfel, cum incepe executarea silita daca nu ne platim datoria la banca dar si care sunt armele debitorului executat silit, vom incerca sa ne aplecam astazi pentru interesul general, asupra a ceea ce vizeaza de fapt prescriptia datoriei dar mai cu seama, ce face cel care a recunoscut datoria, mai poate folosi el de beneficiul prescriptiei?

Fiindca nu au stiut ce inseamna de fapt prescriptia creanei, debitorii au fost EFECTIV PACALITI si INSELATI sub diverse pretexte.

Fie sa plateasca chiar si 1 LEU, in contul unui recuperator de creante (fiindca de regula ei se preteaza la aceste aspecte), tocmai pentru a fi atrasi in ceea ce credeau pana acum acesti recuperatori, ca se numeste INTRERUPEREA TERMENULUI DE PRESCRIPTIE a dreptului de a cere executarea silita.

Fie chiar amenintati cu vor fi urmariti PENAL daca nu platesc, ceea ce este ilegal sa faci si sa ameninti cu o situatie pretins legala care nu exista.

Pentru a face o distinctie clara – una este termenul de prescriptie pentru a cere executarea silita, adica tehnic Prescriptia Creantei recuperatorilor si alta este prescriptia dreptului material la actiune(ce deriva din dreptul comun, codul civil).

Prescriptia creantei comporta de fapt o vasta si complexa discutie si consider ca ar trebui sa fie supusa inclusiv unui Recurs in interesul legii, fiindca asa cum este configurata acum, lucrurile nu sunt clare si sunt lasate mai degraba la o larga interpretare a instantelor de judecata.

Model De Contestatie La Executare
Model De Contestatie La Executare

Avand in vedere acest preambul, ne propunem sa facem o analiza pe intelesul debitorilor si sa raspundem la urmatoarele intrebari :

a) Daca am semnat un angajament de plata, mai pot invoca prescriptia? Daca da, in ce conditii ?

b)Daca am facut o plata voluntara dupa implinirea termenului de prescriptie de 3 ani de zile, mai pot invoca prescriptia in cadrul contestatiei la executare?

c)Daca am recunoscut datoria dupa implinirea termenului de prescriptie, mai pot invoca prescriptia in cadrul contestatiei la executare?

d)Daca am facut o plata dupa implinirea termenului de prescriptie, o mai pot recupera invocand prescriptia?

 In situatia in care debitorul incheie angajamentul de plata cu firma de recuperare a creantelor, acest aspect este considerat ca o plata voluntara/recunoastere a creantei insa doar in anumite conditii si platile efectuate de debitor catre firmele de recuperare NU elimina posibilitatea de a mai invoca prescriptia.

a) Daca am semnat un angajament de plata, mai pot invoca prescriptia? Daca da, in ce conditii ?

Angajamentul de plata de fapt reprezinta o recunoastere a datoriei ,fapt pentru care ceea ce este trecut in acel angajament presupune o reluare a datoriei de la punctul zero.

Atat bancile cat si recuperatorii de creante dar si IFN-urile, au posibilitatea sa va executare datorita fortei executorii a contractelor incheiate cu aceste entitati.

Insa, in ipoteza in care de la momentul incetarii platilor catre ei si incepand cu momentul angajamentului de plata au trecut mai mult de 3 ani de zile, atunci valoarea executorie a contractelor DISPARE putand astfel fi invocata prescriptia dreptului de a cere executarea silita.

ANGJAMENTUL SEMNAT DUPA IMPLINIREA TERMENULUI DE PRESCRIPTIE NU ESTE TITLU EXECUTORIU, NU POATE FI PUS IN EXECUTARE SILITA SI NU FACE DOVADA EXECUTORIE A DATORIEI.

Prin semnarea unu angajament de plata, acesta inseamna de fapt din punct de vedere juridic, un inceput de dovada scrisa prin care recuperatorii de creanta ar pretins detine o creanta impotriva dvs.

Repet, semnarea angjamentului de plata DUPA implinirea prescriptiei echivaleaza de fapt cu un simplu inceput de dovada scrisa iar pentru a va putea executa in baza lui, recuperatorii de creanta trebuie sa va cheme in judecata in mod SEPARAT.

Daca nu respecta acest lucru, executarea lor pe de-o parte ca este prescrisa dar este si ilegala.

Care este textul de lege pe care il pot invoca? Cine spune ca daca am facut angajament si totusi creditul era prescris, mai pot invoca prescriptia?

Plecam de la dispozitiile din codul de procedura civila :

-art. 709 – alin 1. “prescriptia se intrerupe ” – ” pe data indeplinirii de catre debitor inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii , in orice alt mod a datoriei”.

Interpretarea textului cu privire la prescriptie:

Cititi foarte atent textul de lege, nicio clipa nu vorbeste el despre intreruperea prescriptiei DUPA MOMENTUL IMPLINIRII, textul vorbeste doar de intreruperea ei in cursul acesteia.

Exemplifica: Daca in cursul unei prescriptii de 3 ani de zile, debitorul face o plata efectiva in termenul de 2 ani si 11 luni,atunci cu certitudine art. 709 cod procedura civila va primi eficienta si termenul se va INTRERUPE urmand sa inceapa un nou termen de la momentul zero.

Insa textul de lege nu face nicio mentiune cu ceea ce se intampla cu privire la momentul la care termenul de prescriptie este DEJA IMPLINIT si de asemenea rationamentul leguitorului este clar si de la bun inceput, in scopul protejarii debitorului pentru pasivitaeta creditorului.

Aceeasi concluzie o tragem si daca privim spre art. 2506 Noul Cod Civil

Articolul 2.506 Efectele prescripţiei împlinite care sustin de fapt aspectul ca nu se reactiveaza intrega datorie ci doar ceea ce s-a platit.

(1) Prescripţia nu operează de plin drept. – asta presupune ca trebuie sa formulati intodeauna contestatie la executare.

(2) După împlinirea termenului de prescripţie, cel obligat poate să refuze executarea prestaţiei.

(3) Cel care a executat de bunăvoie obligaţia după ce termenul de prescripţie s-a împlinit nu are dreptul să ceară restituirea prestaţiei, chiar dacă la data executării nu ştia că termenul prescripţiei era împlinit.

Asta presupune si intareste de fapt ideea ca daca cel care a facut o plata dupa implinirea prescriptiei nu o poate cere inapoi insa nici nu inseamna ca datoria veche retroactiveaza si se reactiveaza prin plata sau angajament de plata ci pur si simplu ceea ce s-ar plati dupa implinirea prescriptiei ramane BUN PLATIT si atat.

b) Daca am facut o plata voluntara dupa implinirea termenului de prescriptie de 3 ani de zile, mai pot invoca prescriptia in cadrul contestatiei la executare?

Nu uitam ceea ce am indicat mai sus, Prescriptia Creantei lipseste de executorialitate, creanta.

Plata voluntara nu poate avea efect retroactiv, fapt pentru care daca noi am facut o plata DUPA implinirea termenului de prescriptie, ea ramane valabil facuta NU o putem cere inapoi insa daca suntem pusi in executare silita, invocam alaturi de avocatul specializat in contestatii la executare, PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITA.

De aemenea, este important sa cititi si ceea ce inseamna o plata voluntara si ceea ce inseamna o plata fortata, tocmai pentru a se intari teza prin care PLATA ar avea efecte si ce intinderi asupra unui debitor.

Prescriptia Creantei – atentie la executarea silita imobiliara

De asemenea, recuperatorii chiar si pentru datorii prescrise vor incerca sa va scoata casa la executare silita fapt pentru care in acele conditii este important sa obtineti inclusiv o suspendare a executarii silite.

Cititi si :

c) Daca am recunoscut datoria dupa implinirea termenului de prescriptie, mai pot invoca prescriptia in cadrul contestatiei la executare?

Da, atata vreme cat sunteti in termenul legal de formulare a contestatiei la executare si totusi a fost recunoscuta datoria DUPA implinirea acestui termen de prescriptie, in cadrul contestatiei recunoasterea datoriei va avea efect doar cu privire la o suma clar determinata si NU poate avea efectul renuntarii la prescriptie.

Considerăm că legiuitorul este inconsecvent în reglementare şi că plata parţială a datoriei, precum şi achitarea în tot sau în parte a dobânzilor sau penalităţilor nu constituie un act de recunoaştere, ci un act voluntar de executare.

Actul voluntar de executare este reglementat asa cum am precizat mai sus in art. 2506 si DA este valabil cu privire la acele plati efectuate insa NU cu privire la intregul debit ce a intrat sub prescriptie.

Invocarea prescripţiei. (dreptului material la actiune). Prescriptia Creantei firmelor de recuperare.

Potrivit art. 2513 – , prescripţia poate fi opusă numai în primă instanţă, prin întâmpinare sau, în lipsa invocării, cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate.

Textul de lege este lacunar si de asemenea este impropriu scris, fiind susceptibil de două interpretări din cauza acelei expresii „în lipsa invocării”:

I- prescripţia poate fi invocată prin întâmpinare sau, atunci când întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate;

II- partea poate, la alegere, să invoce prescripţia fie prin întâmpinare, fie cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate.

Credem că textul trebuie interpretat în conformitate cu dispoziţiile codului de procedură civilă – art.203 şi 241 noului cod de procedură civilă.

Neinvocarea prescripţiei în termenul prevăzut de lege atrage decăderea părţii din dreptul de a mai invoca prescripţia.

Astfel, pe rationament invers juridic, in cazul in care sunteti executat silit, obligatoriu este ca atunci cand vorbim despre datorii prescrise, sa invocati prescriptia creantei pe calea contestatiei la executare.

Invocarea acestei exceptii trebuie facuta de la inceput si nu dupa un termen ce depaseste cele 15 zile de la primirea acteor de executare.

Prescripţia nu se poate invoca din oficiu de instanţă, fapt pentru care daca actiunea pe care o scrieti nu este PERFECTA, riscati sa pierdeti de fapt totul.

Nu va riscati de fapt sa faceti o actiune de amatori, fiindca aveti consecinte nefaste ulterior.

d)Daca am facut o plata dupa implinirea termenului de prescriptie, o mai pot recupera invocand prescriptia?

ATENTIE – acest aspect ramane ara echivoc, daca plata a fost facuta si ea rezida dintr-o obligatie, in aceste conditii plata facuta chiar si dupa implinirea termenului de prescriptie, este VALABILA si nu va mai putea fi recuperata.

Articolul 1.346 Îmbogăţirea justificată Îmbogăţirea este justificată atunci când rezultă: a) din executarea unei obligaţii valabile;

A nu confunda obligatia valabila cu obligatia prescrisa!

Cei mai critici vor invoca si aspectul faptului ca de fapt debitorul a RENUNTAT LA PRESRIPTIE in intelesul legii codului civil art. 2507.

Observam astfel ca in art. 2507 se discuta doar despre renuntarea la prescriptia dreptului nu la prescriptia dreptului de a cere executarea silita.

Chiar si in ipoteza in care s-ar preciza de catre partea adversa adica de catre recuperatorii ce va executa silit, ca ati fi renuntat la prescriptie, acest lucru in interpretarea art. 2508 presupune de fapt cunoasterea CLARA la ceea ce renunta debitorul –

(2) Renunţarea tacită trebuie să fie neîndoielnică. Ea poate rezulta numai din manifestări neechivoce.

Astfel, daca renuntarea s-a obtinut prin DOL sau alta forma a vicierii consimtamantului, iarasi textul NU opereaza.

De asemenea orice alta forma de plata, angajament de plata obtinute la fel pot fi anulate.

Opinia juridica exprimata , vizeaza pozitia SCA Cuculis&Asociatii in calitate de avocati litiganti in procesele deschise impotriva recuperatorilor de creante,bancilor si Ifn-urilor.

Pozitia relativa la prescriptie si intreruperea termenului de prescriptie si cum se calculeaza , asa cum a fost analiza facuta, este folosita inclusiv in cererile de chemare in judecata si poate fi utilizata de catre cei interesati cu limitele si riscurile aferente negarantate de catre noi.

Astfel, opinam ca nu orice recunoastere si orice plata sau angajament de plata are capacitatea sa afecteze prescriptia si astfel daca aveti o situatia precum aceasta, este important sa ne raportam la ea in mod particular si nu general.

Sunteti intr-o procedura de executare silita? Completati formularul de mai jos pentru a putea verifica legalitatea executarii silite.

Am Obtinut Autoritate Parinteasca Exclusiva – Daca Un Parinte Nu Este Demn De A Avea Un Copil Atunci De Ce Sa-l Poata Controla? Avocat Cuculis

Autoritate parinteasca exclusiva si cum Se Poate Obtine?

Autoritate Parinteasca Exclusiva
Incredintarea minorului

Autoritate Parinteasca Exclusiva obtinuta de catre mama!

Daca Un Parinte Este Nedem De A Avea Un Copil, Atunci De Ce Sa-L Poata Controla?

Decizie Definitiva A Tribunalului Cu Privire La Autoritatea Parinteasca – Avocat Cuculis

Decizia obtinuta de catre noi este in premiera mai ales ca autoritatea parinteasca exclusiva este aproape imposibil de obtinut in instanta.

In esenta autoritatea parinteasca exclusiva, in raport de persoana celui ce pierde autoritatea asupra minorului, inseamna in cele din urma o amputare a calitatii de parinte.

Leguitorul din 2011 atunci cand a modificat aproape radical codul civil, a instituti in legislatia noastra, o noutiune absolut noua si anume aceea a “AUTORITATII PARINTESTI”. Practic, autoritatea parinteasca este prezumata a fi 50% pentru mana si 50% pentru tata!

Exista dupa cum si practica o arata, situatii in care unul dintre parinti nu este demn sa asigure indicatii si sa isi manifeste autoritatea parinteasca asupra copilului, sa decida in familie scoala pe care o va urma sau ce cursuri extra scolare ori ce regim alimentar va avea copilul sau in ce vacante urmeaza sa plece.

Astfel incat, este extrem de important, pentru cei care sunt in situatii conflictuale cu partenerii de viata sau fostii parteneri, sa obtina autoritatea parinteasca exclusiva, astfel incat sa poata iesi cu minorul din tara, sa-l transporte la bunici si asa mai departe.

Vedeti decizia mai jos decizie definitiva :

Dosar: 18875/303/2015

CERNICA IOANA MARIA la C.A Cuculis si AsociatiiApelant Reclamant
COZMA MARINIntimat Pârât
PRIMARIA SECTOR 6Intimat Autoritate tutelară

Şedinţe

 
Ora estimata: 08:30
Complet: Minori şi Familie Apel 2
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că: Stabileşte ca autoritatea părintească asupra minorului … să se exercite exclusiv de către mamă. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei apelate. Definită. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.09.2016.
Document: Hotarâre    26.09.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000241384&id_inst=3

 

Autoritatea părintească – cum vede legea o autoritate parinteasca exclusiva in 2019?

(1) Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor părinţi.

(2) Părinţii exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, şi îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.

(3) Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori.

Autoritate parinteasca exclusiva obtinuta pentru o mama si pentru copilul acesteia de catre echipa SCA Cuculis&Asociatii.

Av. Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Contestatie Executare Silita Prosperocapital Admisa-Executat Silit Ilegal

Contestatie Executare Silita Prosperocapital- Dosarele PRIND VIATA! Cazul TANASE.

Dosarul este DEFINITIV iar acum debitorul pregateste o actiune prin care va solicita recuperarea tuturor sumelor de bani incasate ilegal in cei 7 ani de zile de poprire ilegala!

In vederea anularii dosarului executional pornit din 2012 debitorul a folosit singura metoda de aparare, contestatia la executare silita si invocarea in acest caz a unei “arme” ce lipseste de efecte intreg dosarul executional.

Contestatie executare silita Prosperocapital – Debitorul scapa de un dosar de executare silita, vechi din 2012 prin invocarea perimarii.

Povestea debitorului executat 7 ani de zile si care a anulat executarea silita a Prosperocapital Sarl si Kruk Romania.

Incepand de astazi 27.05.2019 la SCA Cuculis&Asociatii, DOSARELE PRIND VIATA.

Vreau sa umanizez dosarele de instanta si sa “imblanzesc executarile silite” pornite impotriva debitorilor.

Incerc sa arata ca in spatele actelor de executare pe care le emit recuperatorii de creante, bancile si IFN-urile, sunt oameni adevarati si nu doar niste cifre.

Povestile lor de viata le prezind de 10 ani de zile sub forma de numere de dosare insa pentru prima data ii vom cunoaste si

Vreau sa ii cunoastem pe cei din spatele dramelor executarilor silite si de asemenea sa gasim o modalitate prin care debitorii sa scape de recuperatorii de creante.

O modalitate prin care in Romania, abuzul este pus in umbra si pe plin plan sa revina posibilitatea de intelegere si negociere intre debitori si recuperatori sau banci.

Dosarele prind viata incepand de astazi si incepem o lunga campanie de prezentare cu titlu de practica judiciara a hotararilor judecatoresti de anulare a executarilor silite de catre instantele de judecata.

Parcursul proiectului Dosarele Prin Viata nu o sa fie unul lin fiindca vom anunta si dosarele castigate si cele pierdute si asta pentru ca debitorii sa-si masoare sansele si sa stie ca au drepturi.

Prosperocapital a executat silit ani intregi un debitor care a si castigat dosarul in instanta.

Toata procedura a fost facuta prin recuperatorul de creante Kruk Romania, care desi fara drept conform Deciziei 19/2016 dar si 9/2018 a reprezentat acest recuprator de creante strain PROSPEROCAPITAL.

Cazul doamnei Tanase Camelia

Kruk reprezinta prosperocapital

Contestatia la executare impotriva recuperatorului de creante Prosperocapital Sarl i-a adus de fapt debitorului nu doar exonerarea de debitul pe care il avea achitat si pentru care avea institutia poprire dar inclusiv posibilitatea de a solicita instantei de judecata ca TOT ce a poprit ilegal Prosperocapital Sarl vreme de ani de zile, sa ii primeasca inapoi prin intoarcerea executarii silite.

Executare demarata de Prosperocapital Sarl prin Kruk

Solutia instantei de judecata prin care a anulat execuarea silita a Prosperocapital Sarl reprezentat prin Kruk Romania.

Recuperatorii de creanta Prosperocapital si Kruk infranti in instanta. Executarea lor anulata dupa 7 ani de zile.

Contestatie Executare Silita Prosperocapital
19.03.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: C 9 Civil
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contestaţia.

Anuleaza executarea silită săvârşită în dosarul de executare nr. 1261/2012 al BEJA Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.03.2019. 
Document: Hotarâre  2774/2019  19.03.2019

Daca executarea silita este declansata abuziv de catre recuperatorul de creante, prin folosirea unor metode ce pot fi incardare ca fiind ilegale, atunci debitorul scapa de executarea silita prin folosirea contestatiei la executare.

Prosperocapital Sarl a actionat ilegal ! Kruk a fost reprezentantul acestora in dosarul de executare silita anulat!

Actul de executare silita pe care debitorul l-a atacat in 2018 atunci cand Prosperocapital SARL prin KRUK ROMANIA SRL a actualizat in mod ILEGAL creanta si au dispus si infiinarea unei noi popriri!

Intoarcerea executarii silite, metoda de repunere in situatia anterioara dupa ce recuperatorii de creante au fost infranti in instanta.

Debitorul poate sa recupereze toti banii pe care executorul i-a luat prin poprire in toti cei 7 ani de executare silita ilegala, prin intoarcerea executarii silite .

In urma pronuntarii sentintei poprirea de pe conturi a fost ridicata dar si poprirea de la locul de munca.

Dosarul a ramas absolut definitiv si poate cel mai important ar fi sa spunem ca si pe fond dosarul prin care se anuleaza executarea silita este executoriu.

Atentie – Angajamentele de plata facute cu recuperatorii de creante anuleaza posibilitatea invocarii in instanta a unor elemente precum prescriptia si in unele cazuri chiar si perimarea.

Verificati intodeauna ceea ce semnati.

Daca sunteti supusi unui abuz printr-o executare silita ce este posibil ilegala, completati formularul de mai jos.

Av.Drd. Cuculis

Sunteti intr-o procedura de executare silita? Verificati legalitatea ei, completati formularul de mai jos.

#DosarelePrindViata @Av. Cuculis Adrian

In caz de executare silita, ce drepturi avem? Ce cai legale de atac exista impotriva unei executari? Cheltuielile de executare? Onorariu executor? Cum putem diminua cheltuielile totale?

Impotriva unei executari silite ilegale sau abuzive se poate face contestatie la executare.

Cum procedez cand primesc o executare silita si vreau sa o contest?

Impotriva unei executari silite ilegale formulati contestatie la executare. Asa cum ne-am obisnuit toti cititiori de stiri juridice curente, vom prezenta astazi in acest material, care sunt caile de atac contra unei executari silite, chiar si facuta in conditiile legii.

impotriva unei executari
Contestatie La Executare-Metoda de salvare a debitorilor

De retinut este ca de cele mai multe ori, se POT ataca actele de executare silita, cat si titlurile executorii respectiv ( contracte credit, contracte leasing , BCR, BRD, VOLKSBANK,OTP, RAIFFEISEN, TRANSILVANIA, Raiffeisen Bank ETC), aceste titluri executorii facand parte din acele inscrisuri executorii ce nu emana de la un organ de jurisdictie, precum ar fi o instanta de judecata, fapt ce le face VULNERABILE in fata unei contestatii la executare.

Recuperatorii de creante Secapital, Kruk Romania, Investcapital LTD si altii, pun in executare silita creantele cumparate de la banci, lucru ce de multe ori este ori ilegal ori abuziv.

De ce sustinem acest lucru?

In principal TOATE contractele semnate cu bancile sus amintite in intervalul 2006-2011 contin CLAUZE ABUZIVE ce POT duce la o desfiintare INTEGRALA a executarii silite, iar sumele pe care dvs. le aveti trecute ca si debit pot scadea cu pana la 40% in cadrul unei contestatii la executare, facute corespunzator si intemeiata pe dispozitii de multe ori comunitare.

Un alt lucru pe care dvs. trebuie sa il stiti este acela ca in baza ordinului Ministrului Justitiei, privind stabilirea onorariilor minimale si maximale a executorilor judecatoresti, in cazul in care DEBITORUL ESTE FALIT, IN IMPOSIBILITATE TOTALA DE PLATA, onorariile de executare TREBUIE sa fie scazute la JUMATATE.

Oare nu este un abuzv in miile de dosare pe care le-am instrumentat sa apara un onorariu de executor de 15000 Ron in conditiile in care executarea silita se facea pe bunul imobil, si DEBITORUL ERA FALIT TOTAL? Raspunsul evident este ca DA. Este si era un abuz si va fi un abuz in continuare.

Ce putem sa facem impotriva unei executari silite?

La fel cum am explicat in sutele de posturi ce le-ati citit aici, executarea silita si in speta cel ce o practica, executorul judecatoresc, investit cu puterea publica, poate fi DESFIINTATA doar de catre  o instanta de judecata legal investita.

Sa luam aminte de dispozitiile de procedura civila ce ne invata ca instanta constatand incalcate normele priviind executarea silita poate –

  a) Desfiinta executarea in tot sau in parte si poate repune in situatia anterioara daca acest lucru a fost cerut, respectiv INTOARCEREA EXECUTARII in cadrul aceleeasi actiuni.

Contestatia la executare in ceea ce priveste INTINDEREA SI LAMURIREA acelui contract de credit sau de leasing poate fi facuta in 3 ani de zile, fapt pentru care nu este niciodata prea tarziu sa o incepem CHIAR DACA IMOBILUL A FOST VANDUT.

Instanta este obligata sa verifice legalitatea acelor acte chiar si dupa terminarea procesului civil respectiv inchiderea executarii.

De retinut totusi ca procesul verbal de cheltuieli, propririle asiguratorii sau diversele acte de sechestru, se pot contesta in 15 zile de la primire.

De ce oare executoru judecatoresc se limiteaza la bunurile imobile?

Pai intrebarea este simpla, pentru toti cei care si-o pun… fiindca executarea imobiliara este simpla, oare de ce nu exista in practica recenta o activitate mai mare pe executarea mobiliara, masini, bunuri personale etc chiar daca creanta este mai mica? Fiindca se doreste imbogatirea rapida a diverselor categorii de persoane cu minimum de efort.

De aceea revin asupra parerii, ca nicio executare silita nu ar trebui lasata sa se desfasoare fara sa o contestam macar pe actele de legalitate emise de executor.

Speta este clara: Somatie trimisa de executor pentru  SUPPORT COLLECT pentru suma de 130000 Euro care in realitate fusese calculata de creditor GRESIT, executorul evident nu avea nicio obligatie sa o verifice si asa s-a ajuns la o executare cu 30% mai mare decat ceea ce ar fi presupus initial.

De retinut : In momentul in care primiti orice act de executare, fie somatie sau poprire, nu ramaneti in stare de impasibilitate, asa cum am auzit dese ori”Am crezut ca nu o sa se intample nimic” fiindca in spatele dvs. se intocmesc acte fara sa fiti intrebat si ajungeti in situatia in care sunteti evacuati din casa de diversi creditori fara sa puteti opune ceva.

Daca aveti contracte de credit fie la S.C BCR S.A , OTP BANK ROMANIA, BRD S.A , RAIFFEISEN BANK S.A , BANK POST S.A SAU oricare alta institutie bancara , PUTETI SA CONTRACARATI EXECUTAREA SILITA, PUTETI SA RAMANEI CU CASA FARA SA VA FIE EXECUTATA.

Acelasi lucru este aplicabil chiar daca sunteti executat de recuperatorii de creante.

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Dobanda Adaugata De Banca Dupa Inceperea Executarii Silite Este Ilegala

Dupa Inceperea Executarii Silite nici banca si nici alt recuperator de creante sau IFN NU mai au voie sa perceapa dobanda penalizatoare.

Dupa Inceperea Executarii Silite Dobanda Raiffeisen A Fost Adaugata Ilegal – Aflati cum va puteti apara de abuzurile executorilor judecatoresti dar si de cererile de executare silita formulate pentru sume de bani ce nu sunt legal percepute!

SFAT JURIDIC: Executarea silita poate fi contestata si dupa termenul de 15 zile de la primirea actelor de executare,precum in cazul prezentat mai jos.

Desi dosarul de executare silita este pornit in 2017, am cotestat executarea silita in 2018 iar in 2019 a fost anulata adresa de poprire emisa de catre executor.

Raiffeisen Bank pierde un dosar de contestatie la executare, pe motivul adaugarii dobanzilor penalizatoare DUPA inceperea executarii silite.

Dupa Inceperea Executarii Silite Dobanda Raiffeisen A Fost Adaugata Ilegal
Raiffeisen Bank Cesiune Ilegala Contracte RI Eastern European Finance BV

Poprirea bancii Raiffeisen Bank este anulata de catre instanta de judecata dupa invocarea OUG 52/2016 si a faptului ca banca nu mai are voie sa perceapa dobanzi si penalitati.

Executarea silita nu este ceva de neinvins mai ales atunci cand este ilegala asa cum au fost si sunt mii de executari silite pornite impotriva imprumutatilor.

Ce a decis instanta dupa ce noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii am invocat existenta abuzurilor prin calea contestatiei la executare?

Asa cum deja cunoasteti practica de anulare a executarilor silite ilegale, singura dispozitie legala ce prevede contestarea unei executari silite este contestatia la executare silita.

Verificati intodeauna actele de executare, este posibil ca executarea silita sa fie prescrisa.

Dupa Inceperea Executarii Silite Raiffeisen Bank a tot continuat sa adauge dobanzi , ceea ce este ilegal!

Cei executati silit sunt supusi la abuzuri atat de catre banci cat si de catre recuperatorii de creante.

Dosar: 20682/281/2018

21.05.2019 Ora estimata: 08:30
Complet: CIV12 AP
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare.

Anulează adresa de infiintare a popririi din data de 30.08.2018 intocmita în dosarul de executare nr. 3249/2017 înregistrat pe rolul S.C.P.E.J. Trifina, Tanase si Galea.

Obliga intimata sa achite contestatoarei cheltuieli de judecată în cuantum de 900 lei reprezentand contravaloare onorariu avocat. Respinge in rest cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata.

Dispune restituirea taxei de timbru in parte, respectiv suma de 500 lei la ramanerea definitiva prezentei hotarari.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  1064/2019  21.05.2019

Puteti citi si despre:

Ce am solicitat instantei de judecata pentru anularea adresei de poprire a Raiffeisen Bank ?

  • anularea adresei de infiintare a popririi din data de 30.08.2018, precum si a actelor de executare in legatura cu aceasta infiintare a popririi in cadrul dosarului de executare nr. 3249/2017 al SCPEJ Trifina, Tanase si Galea din Mun. Ploiesti – 100067, Str. Ion Maiorescu, nt. 6, bl. 33T2, sc. B, parter, ap. 25-26, Judetul Prahova, CIF RO 14124971, tel: 0244594344; 0728302342, fax. 0244594344.
  • obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de judecata efectuate, constand in onorariu avocat, taxa de timbru, fotocopii dosa executare, onorariu expert (daca este cazul)

Daca sunt executat silit cum pot invoca faptul ca banca nu are dreptul sa adauge dobanzi si penalitati?

  • Perceperea de catre creditor, contrar dispozitiilor art. 55 alin. 3 din OUG nr. 52/2016, a dobanzilor sau a dobanzilor penalizatoare in cursul executarii silite;
  • Lipsa scadentei anticipate.

Pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

Cel de-al doile motiv al anularii executarii silite a fost lipsa notificarii de scadenta anticipata fapt ce a dus la lipsa de exigibilitate a creditului.

Aceasta percepere continua a dobanzilor si a dobanzilor penalizatoare de catre creditoare este rezultatul lipsei unei notificari de declarare a scadentei anticipate a creditului.

Avand in vedere acest aspect, apreciem ca executarea silita este lovita de nulitate, nefiind declarata scadenta anticipata a contractului de credit la data formularii cererii de executare silita catre SCPEJ Trifina, Tanase si Galea.

Potrivit dispozitiilor art. 5 alin. 4 din OUG 52/2016, creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanţă de către consumator.

Avand in vedere aceste aspecte, instanta a dispus astfel anularea intregii executari silite.

Daca sunteti intr-o procedura de executare silita si doriti verificarea actelor de executare, puteti completa formularul de mai jos.

Executat silit de catre Suport Colect – Firma celor de la BCR – support collect, executat de catre banca.

Executat silit de Suport Colect? Anulati executarea silita a recuperatorului de creante daca executarea silita este ilegala.

Suport Colect
Executat Pe Casa De Suport Colect

Pentru cei ce au deja credite la BCR si se afla in imposibilitate de plata , cu siguranta  cei de la Suport Colect v-au contactat pentru a va comunica faptul ca se ocupa de gestionarea creditului neperformant si va solicita sa ACHITATI de urgenta o parte din suma pentru a nu intra in executare silita.

Daca sunteti executat silit de Suport Colect trebuie sa aveti grija fiindca acesti recuperatori actioneaza in scopul bancii BCR S.A si in acela de a va vinde imobilele cu care ati garantat creditul.

Cititi si:

Ceea ce nu stiu cei ce au creditele administrate de SUPORT COLECT este faptul, ca aceasta societate, practic SRL, este recuperatorul principal al BCR-ului.

Pentru a ridica si mai mult COSTUL deja mare al creditului, costul fiind deja mare dat fiind faptul ca exista o serie de comisioane si speze abuzive ce fac ca acest credit sa fie costisitor, se cesioneaza creditul catre SUPORT COLECT ce in baza contractului de cesiune mai adauga niste costuri imprumutatului iar asa din suma de 50000 E de restituti ea se transforma peste noaste in 60000 – 70000 euro.

In cazul in care debitorul si asa impovarat de toate platile ce trebuie sa le suporte, NU PLATESTE, atunci intervine Suport Colectul cu un executor judecatoresc agreat si incepe procedura de executare silita.

Singura arma impotriva executarii silite a Suport Colect este contestatia la executare silita.

Nu uitati, aceste cesiuni FICTIVE, pot fi demascate DOAR in instanta.

Din 2016 avand in vedere OUG 52/2016 RECUPERATORII NU mai au dreptul sa adauge dobanzi.

Nu va lasati abuzati de SUPORT COLECT, acestia nu fac altceva decat sa primeasca in gestiune un credit, pentru ca mai apoi sa il puna in executare cu COSTURI FOARTE MARI pentru debitor.

Sunteti executat silit de alt recuperator?

Completati formularul de mai jos.

Am Facut Un Credit Pentru Altcineva Fara Sa Stiu-Contract Semnat In Fals

CUM NE APĂRĂM ATUNCI CÂND SUNTEM EXECUTAȚI ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE CREDIT PE CARE NU L-AM SEMNAT NOI?

Contract Semnat In Fals La Banca Cum scap de executarea silita pornita impotriva mea daca altcineva a luat creditul meu numele meu?

Semnarea contractului de credit in fals si ulterior punerea lui in executare silita in mod ilegal constituie si infractiunea de fals cod penal, dar si fapta civila ce poate fi contestata pe calea unei contestatii la executare silita.

Contract Semnat In Fals

Ca urmare a perioadei anilor 2007 – 2008, în care creditele se ofereau cu ușurință, foarte mulți români au fost luați prin surprindere de executări silite pentru datorii despre care nu cunoșteau nimic.

Acest lucru este posibil în cazul în care o persoană a contractat un credit în numele alteia, dar și în cazul în care instituția bancară cu care s-a încheiat la un moment dat un contract, nu mai este în posesia lui, însă reușește să pună în executare un alt contract nesemnat de împrumutat.

In primul rând, este bine de știut că  orice neregularitate a procedurii de executare siliă poate fi invocată doar prin intermediul unei contestații la executare, care se poate face într-un termen de decădere de 15 zile de la data la care primele acte de executare s-au comunicat la domiciliul celui executat.

Totuși, in cazul în care a fost înființată o poprire, dar nu s-au comunicat acte, termenul începe să curgă de la data popririi.

Executarile Silite
Executarile Silite

Desigur, nulitatea unui contract care nu a fost semnat de către una dintre părti poate fi invocată oricand, însă pentru a obtine totodata si desfiintarea executarii  silite, împreună cu  restituirea sumelor poprite de către executor prin intoarcerea executarii silite, este nevoie sa se respecte termenul de 15 zile.

Modul prin care cei urmariti silit de catre executori pot contesta executarea silita a recuperatorilor sau a bancilor.

De asemenea, dacă această neregularitate se invocă prin intermediul unei contestații la executare, taxa de timbru datorată către stat este de maxim 1000 de lei, în timp ce pentru invocarea pe cale separata, taxa se calculeaza în funcție de valoarea creditului.

În cazul contestației la executare atunci când se invoca inexistența titlului executoriu, adică nulitatea contractului de credit, este necesar să se solicite administrarea probei cu expertiza grafoscopica.

În acest sens, judecătorul va solicita băncii sau executorului judecătoresc contractul de credit în original si va compara semnătura de pe acesta cu semnătura de pe alte contracte semnate în perioada respectivă de către persoana care contestă semnătura.

Cititi si:

De asemenea, este posibil ca judecătorul să ii solicite contestatorului să semneze în fața instanței de judecată, iar înscrisul cu semnăturile va fi  atașat la dosarul cauzei.

Apoi, judecătorul va compara semnătura de pe contractul de credit cu semnaturile de pe alte contracte, precum și cu specimenele de semnătură date în fața judecătorului.

În cazul în care judecătorul nu este sigur dacă semnătura aparține sau nu contestatorului, acesta va încuviința proba cu expertiza grafoscopica.

Expertiza grafoscopica are rolul de a  stabili  dacă un text sau o semnătură au fost realizate de către o persoană anume si este efectuată de către Institutul National de Expertize Criminalistice.

Atentie la executarea silita chiar daca este facuta ilegal, daca nu se contesta, se poate ajunge la vanzarea imobilului dvs. chiar si pentru un credit neipotecar.

Spre exemplu:

În cazul în care se stabileste de către experți că semnătura de de contractul de credit nu aparține persoanei executate, instanța va admite contestația la executare și va constata că nu există un titlu executoriu valabil.

Creditele vandute de catre banci sau de catre IFN-uri ajung la recuperatorii de creante de tip EOS KSI ROMANIA care executa silit debitorul(care de fapt nu este debitor) in mod ilegal avand in vedere ca debitorul NU semnase contractul de credit.

La fel procedeaza si KRUK ROMANIA care executa silit ilegal dar si, Investcapital Malta si altii.

Firmele de recuperare a creantelor NU verifica semnaturile de pe contractele cumparate de la banci pe nimic si le pun in executare silita in mod ilegal.

Ce se intampla dupa ce se constata ca executarea silita este ilegala iar acel Contract Semnat In Fals se anuleaza?

Ca urmare a admiterii contestației la executare, debitorului urmează să i se ridice popririle de pe conturi/salariu/pensie și să i se restituie sumele percepute în cadrul procedurii de executare de către executor.

Desigur, toate cheltuielile efectuate  în cadrul procesului constând în taxe de timbru, onorariu expert, precum si onorariu avocat, se recuperează în cazul în care contestația la executare se admite.

Contract Semnat In Fals la banca= prejudiciul unei persoane ce nu este vinovata.

 Prin urmare, chiar dacă la prima vedere pare anevoios să introducem o contestație la executare, trebuie înțeles că aceasta este singura procedura prin care un debitor se apără de executarea silită, întrucât acesta nu este citat atunci când se încuviințează.

Așadar, procedura  contestației la executare este dreptul debitorului, drept de care trebuie să uzeze prin contactarea unui avocat specializat  în domeniul executării silite și introducerea unei cereri introductive de instanță în termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte de executare.

Important este ca debitorii sa-si cunoasca drepturile si mai ales cand sunt executati silit pe total nedrept, sa faca demersuri in instanta si sa anuleze actele de executare silita.

PONT JURIDIC: Nu incercati sa faceti adrese catre executor si sa incercati sa-i explicati ca acel credit este semnat in fals pentru ca va veti pierde timpul pentru a depune contestatia la executare.

Aspectul semnarii in fals poate fi transat prin procedura inscrierii in fals.

Atunci cand avocatul specializat in executare silita va formuleaza contestatia la executare, se va invoca si denuntarea falsului respectiv a contractului de credit ce nu este semnat de catre debitor.

Articolul 304 cod procedura civila :

Denunţarea înscrisului ca fals :

(1) Dacă cel mai târziu la primul termen după prezentarea unui înscris folosit în proces una dintre părţi declară că acesta este fals prin falsificarea scrierii sau semnăturii, ea este obligată să arate motivele pe care se sprijină.

(2) Dacă partea care foloseşte înscrisul nu este prezentă, instanţa va ordona ca aceasta să se prezinte personal pentru a lua cunoştinţă de denunţarea înscrisului ca fals, să depună originalul şi să dea explicaţiile necesare.

(3) Judecătorul poate ordona prezentarea părţilor chiar şi înainte de primul termen de judecată, dacă partea declară, prin întâmpinare, că scrierea sau semnătura sa este falsificată.

Astfel, Banca,Ifn-ul,Recuperatorul de creante sau la orice ar ajunge acel contract de credit, folosindu-se in procedura executarii silite de acest inscris, el poate fi denuntat ca fals si astfel intervine expertiza grafoscopica iar executarea silita poate fi anulata.

Av.Drd. Cuculis Adrian – Specialist in Drept

Av.Drd. Cuculis Adrian – Specialist in Executare Silita, Drepturile Omului Si Procedura Judiciara Catedra de drept Civil Academia De Politie – Al. Ioan Cuza

Sunteti executat silit in mod ilegal ? Verificati legalitatea actelor de executare silita si anulati procedura executionala de poprire, vanzare a imobilului, sechestru.

Completati formularul de mai jos!

Kruk Si InvestCapital Executa Silit Ilegal-Contestatie Executare Prescriptie

Cum ne aparam daca suntem executati silit de Kruk Si InvestCapital pentru un credit prescris?

Kruk Si InvestCapital Executa ilegal creante precrise – Un alt dosar de executare silita pornit ilegal, este anulat de catre SCA Cuculis&ASOCIATII pentru un debitor ce primise acte de executare silita pentru un credit prescris.

Invocarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, impotriva recuperatorilor de creante Kruk Si InvestCapital pentru un dosar cesionat de la Banca catre acestia,le-a permis debitorilor sa anuleze toata executarea silita.

Kruk Si InvestCapital Executa Silit
Executare Anulata Definitiv

Prescripa invocata in termenul de 17 zile ii garanteaza debitorului ca scapa de datoria pentru care este executat silit de catre firma de recuperare.

Ce inseamna ca o datorie sa fie prescrisa?

Va puteti da seama singuri cand o datorie este prescrisa daca au trecut mai mult de 3 ani de zile de la ultima plata facuta de catre dvs. cu privire la acel debit.

Daca lucrurile stau asa, puteti formula o contestatie la executarea silita pornita ilegal si sa scapati definitiv de datorie si de executarea silita.

Daca recuperatorul vrea sa va vanda si casa pentru un credit pus in executare silita in mod ilega, atunci puteti suspenda executarea silita pana cand va judecati cu Kruk Sau investcapita.

Kruk Si Investcapital pierd procesul ceu debitorul urmarit si executat silit, dupa ace acesta a invocat prescriptia datoriei si a formulat contestatia la executare.

Dosarul 10648/1748/2018

Kruk si Investcapital Executare Silita Prescrisa
16.05.2019 Ora estimata: 09:00
Complet: C15
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare.

Dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare silită nr. 325/2018 al BEJ Negreanu Marius Adrian.

Obligă intimata Investcapital Ltd. la plata către contestatori a sumei de 28 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – 1 din costul fotocopierii dosarului execuţional.

Dispune comunicarea hotărârii către BEJ Negreanu Marius Adrian, după ce aceasta rămâne definitivă.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.05.2019. 
Document: Hotarâre  2189/2019  16.05.2019

Ce am de facut daca am primit o executare silita de Kruk Si Investcapital si vreau sa o contest fiindca executarea este prescrisa?

In primul rand este foarte important sa contactam un avocat specializat pe drept

Kruk Si InvestCapital Executa Silit
Investcapital Malta

bancar, si mai ales cu o experienta profunda in executare silita, imediat ce primim primele acte de executare sau de indata ce aflam de existenta popririi instituita asupra sumelor de bani din conturile bancare.

In cazul in care au trecut 3 ani de zile sau mai mult de la ultima plata voluntara efectuata, putem invoca prescriptia dreptului de a cere executarea silita, pe calea contestatiei la executare.

Vedeti aici ce inseamna o plata voluntara:

Avand in vedere ca termenul de contestatie la executare este unul extrem de scurt, respectiv de 15 zile (la calcul termenului de contestatie nu se socotesc insa prima si ultima zi) este necesar sa actionam rapid.

Trebuie sa stim ca prescriptia nu opereaza din oficiu, deci atata vreme cat ea nu va fi invocata pe calea contestatiei la executare in termenul de decadere de 15 zile, orice demersuri pe prescriptie sunt anulate si nu mai pot fi invocate decat alte neregularitati ale executarii silite.

Cu alte cuvinte, daca nu invocam prescriptia in 15 zile de la momentul primirii primelor acte de executare sau de cand aflam de existenta popririi, suntem buni de plata, chiar daca dreptul creditorului de a cere executarea silita este prescris.

Deci, pentru a fi opozabila creditorului, prescriptia trebuie constatata de catre instanta de judecata, printr-o hotarare definitiva.

Kruk Si InvestCapital Executa silit multe creante in mod ilegal!

Pentru a putea intelege cat mai usor acest mecanism al executarii silite este necesar sa cunoastem, in linii mari, inceputul procedurii executionale.

Astfel, de indata ce primeste cererea de executare din partea creditorului, executorul judecatoresc va dispune prin incheiere, inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare.

Ulterior, in maxim 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul va solicita incuviintarea executarii silite de catre instanta de executare.

Prin urmare, in prezent, cererea de incuviintare a executarii silite se poate face doar de catre instanta de judecata si nu de catre executor!

Instanta trebuie sa solutioneze cererea de incuviintare a executarii silite in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la instanta, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Incheierea se comunica din oficiu, imediat, executorului judecatoresc, precum si creditorului.

Instanta poate sa dispuna si in sensul respingerii executarii silite, insa doar in anumite cazuri, prevazute expres de Noul Cod de Procedura Civila.

In conditiile in care cererea de executare a fost incuviintata de catre instanta (in majoritatea cazurilor se intampla acest lucru), ajungem la partea la care, primim din partea executorului primele acte de executare, constand in:

copie de pe incheierea de incuviintare a executarii silite, copie de pe titlul executoriu in baza caruia s-a pronuntat incuviintarea executarii silite si in anumite cazuri, o somatie.

In acest caz, este important sa stim ca termenul de contestatie la executare de 15 zile incepe sa curga de la momentul la care am primit instiintarea privind infiintarea popririi sau cel mai tarziu, de la data efectuarii primei retineri din veniturile periodice (salarii) de catre tertul poprit (angajatorul).

Pentru ca instanta sa poata judeca contestatia la executare prin care sa se constate ca Kruk Si InvestCapital Executa va executa silit ilegal, este necesar sa achitam o taxa de timbru, ce nu poate depasi suma de 1000 lei, stabilita in functie de cuantumul debitului pentru care suntem executati.

In unele situatii, putem afla de existenta executarii inainte de comunicarea acestor acte de executare, atunci cand banca ne anunta de existenta popririi instituite asupra contului/conturilor pe care il/le detinem.

Este bine sa stim ca, in cazul in care vom castiga definitiv in instanta contestatia la executare, taxa de timbru ne va fi restituita in temeiul OUG nr. 80/2013, iar cheltuielile privind onorariul de avocat pot fi recuperate de la partea adversa, care cade in pretentii.

Pana la solutionarea contestatiei la executare, la solicitarea partii interesate si numai pentru motive temeinice, instanta poate dispune suspendarea executarii silite, care se poate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separata.

Ce face debitorul pentru a suspenda executarea silita?

Pentru ca instanta sa poata analiza solicitarea de suspendare a executarii silite este necesara achitarea prealabila a unei cautiuni, calculata la valoarea obiectului contestatiei, conform dispozitiilor legale.

De asemenea, in cazul in care, pana la solutionarea definitiva a contestatiei la executare, ni se retin sume importante prin poprire, putem solicita intoarcerea executarii silite printr-o cerere separata, in termen de maxim de 3 ani de la ramanerea definitiva a hotararii prin care ni se admite contestatia la executare.

Cititi si:

Este important sa stim ca se poate invoca prescriptia dreptului de a cere executarea silita la 3 ani de la ultima plata voluntara pe care o efectuam catre creditor si nu de la momentul declararii scadentei anticipate a creditului.

In dosarele unde Kruk Si InvestCapital Executa silit ilegal debitorii,

Prescriptia dreptului de a cere executarea silita nu poate curge de la momentul declararii scadentei anticipate a creditului, caci acest moment este subiectiv, dependent de o manifestare de vointa exclusiva a creditorului, manifestare care poate fi intarziata o perioada lunga de timp, conducand astfel la o imprescriptibilitate a dreptului de a cere executarea silita, aspect ce nu se poate admite, fiind in contra interpretarii art. 706 din Noul Cod de Procedura Civila.

Astfel, potrivit art. 706 alin. 1 din Noul Cod de Procedura Civila, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, iar potrivit alin. 2, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

Prin urmare, momentul de la care incepe sa curga prescriptia executarii silite este momentul la care neexecutarea obligatiilor debitorului a devenit cunoscuta creditorului.

Avand in vedere ca majoritatea entitatilor bancare cu care debitorii incheie contractele de credit cesioneaza ulterior creantele neperformante catre recuperatori de creanta este important sa stim faptul ca interventia unui contract de cesiune de creante nu este de natura sa suspende sau sa intrerupa termenul de prescriptie, atata vreme cat niciun act de executare nu a fost inceput.

PONT JURIDIC – Notificarea de cesiune de creanta NU intrerupe prescriptia dreptului de cere executarea silita.

De asemenea, un alt aspect foarte important de mentionat este ca orice plata voluntara pe care o efectuam catre creditor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, indiferent de cuantumul sau (1 leu sau 1000 lei), intrerupe cursul prescriptiei, dupa intrerupere incepand sa curga un nou termen de prescriptie.

Acelasi efect il are si recunoasterea de catre debitor, in orice mod, a datoriei, astfel chiar daca Kruk Si InvestCapital Executa silit ilegal creanta, daca verti recunoaste datoria, procesul este ca pierdut.

PONT- NU semnati niciun act pana cand nu va consultati cu un avocat specializat in executari silite.

Prin urmare, la momentul la care aflam despre existenta executarii silite trebuie sa contactam un avocat specializat pe litigii impotriva bancilor, pentru a fi siguri ca primim sfaturile juridice potrivite pentru face fata cu succes acestor situatii.

Pentru cei care sunt executati silit si trebuie sa deschida o actiune de contestatie la executare, puteti completa formularul de mai jos si un avocat specializat in executare silita urmeaza sa va contacteze.