Contestatie La Decizia De Concediere Cum Contest Decizia De Desfacere A Contractului De Munca

 Salariaţii concediaţi au dreptul să conteste decizia angajatorului în termen de 30 zile calendaristice de la momentul comunicării deciziei de concediere.

Ne-am propus ca mai jos, sa abordam din toate perspectivele aspectul referitor la contesatie la decizia de concediere sau decizia de desfacere a contractului de munca in asa fel incat in ORICARE dintre situatii v-ati afla si raportat la care a-ti fi concediat, sa aveti aici un indrumar de nadejde pentru a va proteja drepturile de angajat.

Sa incepem.

Afi fost concediat abuziv? Click pentru chat rapid:

Vedeti in finalul articolului procese castigate de catre angajati cu angajatorii.

Ce inseamna contestatia la decizia de concediere?

Contestatia deciziei de desfacere a contractului de munca / de concediere, prin care invocati nulitatea deciziei de concediere, ilegala concediere sau abuzul la concediere, reprezinta de fapt o chemare in judecata a angajatorului pentru ca pe baza hotararii judecatoresti sa anulati decizia de incetare a contractului de munca emisa in 2019 , 2020 sau 2021 in asa fel incat sa ve reluati locul de munca si chiar sa obtineti daune de la angajator si toti banii pe care nu i-ati primit, cu titlu de salarii indexate,neplatite.

Contestatie decizie de desfacere a contractului de munca – Contestatia depusa impotriva deciziei de desfacere a contractului de munca, este arma prin care un angajat concediat ilegal, obtine reintegrarea pe locul de munca detinut dar si plata tuturor drepturilor salariale neplatite.

avocat contestatie decizie concediere
Despre concedierile ilegale-Avocat Cuculis Adrian

Pentru ce motive se poate dispune desfacerea contractul de munca al unui angajat ?

Trebuie sa stiti ca incetarea contractului de munca, se poate dispune din mai multe motive, unele care tin de persoana angajatului altele nu.

Cele mai problematice incetari ale contractelor de munca se refera la vestita desfacerea a contractului de munca cu litera i , adica angajatul a fost indisciplinat.

Astfel, am decis sa facem o analiza scurta, obiectiva si transanta a motivelor pentru care un contract de munca poate fi incetat dar si in ce conditii poate fi contestata o asemenea decizie de incetare a contractului de munca:

Trebuie sa stiti ca incetarea contractului de munca cu litera i , o puteti contesta in instanta.

 • Desfacerea contractului de munca cu litera ” i ” :

Desfacerea contractului de munca disciplinar consecinte :

Astfel Desfacerea contractului de munca disciplinar, are efecte negative asupra credibilitatii dvs. si nu ar trebui sa lasati o asemenea incetare a raporturilor de munca sa fie incheiata cu litera “i” mai ales atunci cand se face un abuz la adresa dvs.

 • Incetarea contractului de munca prin demisie – si in aceasta situatie puteti contesta decizia de incetare a raporturilor de munca insa doar daca ati fost fortat sa demisionati.
 • Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor; aici discutam de vointa comuna a angajatului s angajatorului si atunci probabil ca nu se va impune contestarea deciziei de stingere a raporturilor de serviciu;
 • Desfacerea contractului de munca pentru absente nemotivate – aici trebuie angajatorul sa faca dovada aceasta pe baza de pontaj, altfel puteti ataca decizia in instanta;
 • Desfacerea contractului de munca unilateral

Contestatie decizie concediere disciplinara, asta trebuie sa formulati daca ati fost sanctionat disciplinar in mod ilegal.

Mai jos o sa prezentam dosare castigate pe contestatia deciziei de concediere Dosar DEFINITIV de reintegrare pe locul de munca detinut in perioada de proba plus plata salariilor pe un an de zile 36000 de lei plus actualizari ca raspuns la o Contestatie La Decizia De Concediere

Unde se contesta decizia de incetare a contractului de munca

Trebuie sa stiti ca decizia de concediere o contestati prin avocat specializat in litigii de munca , la Tribunal!

Nu depuneti contestatia la decizia de concediere la angajator fiindca veti pierde termenul.

Ce trebuie sa contina decizia de concediere

Pentru a putea contesta o decizie de incetare a contractului de munca, este necesar sa cunoasteti ce trebuie sa contina decizia in asa fel incat sa vedeti daca nu cumva angajatorul a comis greseli pe care le puteti specula:

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Daca oricare dintre elementele de la a-f) nu sunt cuprinse in decizia de desfacere a contractului de munca, BINGO! Ati castigat dosarul din start.

Cand facem Contestatie La Decizia De Concediere ?

In principal contestatia la decizia de concediere trebuie depusa atunci cand partea concediata a fost demisa si i s-a desfacut contractul de munca in mod ilegal/abuziv.

Premiera in materia litigiilor de munca – Angajat concediat in perioada de proba, concediat si reintragrat de catre instanta de judecata.

Dosare castigate de avocatii nostri cu privire la contestatia la decizia de concediere.

#DosarelePrindViata – Angajat al scolii gimnaziale isi recastiga dreptul de a ocupa postul de personal didactic dupa ce de mai bine de un an de zile se judeca cu institutia de invatamant pentru a dovedi ca inclusiv concedierea din perioada de proba a fost dispusa ILEGAL.

De asemenea, salariatul concediat in mod ilegal, are dreptul sa obtina si plata tuturor drepturilor salariale pentru perioada in care nu si-a mai putut desfasura activitatea, lucru care a fost acceptat si dispus prin hotararea juedcatoreasca de catre instanta de judecata.

Prin procedura contestatiei deciziei de concediere , conflictul de munca aparut este supus controlului instantei judectoresti , aceasta urmand sa analizeze decizia  sub aspectul legalitatii si temeinicei acesteia.

Concedierea angajatului de pe postul pe care il ocupa, trebuie sa aiba o cauza reala sa fie supusa fie comisiei de disciplina si doar ulterior sa se ia in mod proportional decizia de concediere iar daca se desfiinteaza postul pe care il ocupa acel angajat, acesta nu poate fi concediat prin desfacerea contractului de munca, decat daca i se ofera un alt post conform competentelor lui si acesta il refuza(daca acel loc este disponibil).

O contestatie la decizia de concediere are rolul sa corecteze orice abuz al angajatorului.

De esenta, orice decizie de desfacere a contractului de munca, este supusa contestatiei in 30 de zile, la Tribunalul de la domiciliul angajatului, si exact ca in cazul de mai jos, angajatul concediat poate sa isi recastige tpate drepturile pierdute ca urmare a unei masuri ilegale de concediere.

In cazul prezentat mai jos, decizia de concediere chiar pentru perioada de proba, a venit ca urmare a intervenirii in actul acestia unilateral de concediere, a unei persoane care nu avea competenta sa decida concedierea angajatilor.

Amintim: inclusiv pe perioada de proba, pentru ca un angajat sa fie concediat inainte de terminarea perioadei de proba, acesta trebuie sa primeasca o decizie in acest sens, emisa de catre angajatorul sau prin organele care sunt abilitate sa ia aceasta masura.

Solutia instantei o puteti vedea mai jos:

Contestatie La Decizia De Concediere
28.05.2020
Ora estimata: 13:00
Complet: S7 C.12A AS-LM
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in parte sentinta apelata. Anuleaza decizia de concediere nr. 227/28.06.2019.

Dispune reintegrarea apelantei reclamantei in postul anterior detinut si obligarea intimatei parate la plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la concediere pana la momentul reintegrarii efective.

Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Definitiva. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi 28.05.2020.
Document: Hotarâre  1111/2020  28.05.2020

Cum se contesta decizia de desfacere a contractului de munca – contestatie la decizia de concediere.

Plecam de la faptul ca daca nu sunt respectate regulile din codul muncii cu privire la emiterea deciziei de concediere, nulitatea absoluta este sanctiunea ce se aplica unei decizii de concediere ilegal intocmite.

Ce spune legea cu privire la decizia de concediere a angajatului si ce trebuie sa vizeze o Contestatie La Decizia De Concediere?

Art. 62. [ decizia de concediere ]
(1) In cazul in care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevazute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.
(2) In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 247-252.
(3) Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.

Contestatie La Decizia De Concediere -si de desfacere a contractului de munca Concedierea angajatului.

In cazul de mai jos, unde veti gasi decizia instantei Curtii de Apel Bucuresti, prin care s-a dispus reintegrarea pe locul de munca al angajatului Scolii Gimnaziale, se arata ca pe langa reintegrarea pe locul de munca, unitatea scolara trebuie sa plateasca si toate salariile indexate si majorate pe care in ultimul an, angajatul NU le-a mai primit.

Model de Contestatie La Decizia De Concediere

Amintim, pe fond, dosarul a fost pierdut si ulterior castigat in apel, in mod definitiv.

Extras din cererea de chemare in judecata:

Subsemnatul xxxxx formulez prezenta Contestatie La Decizia De Concediere pentru:

 1. Nelegalitatea deciziei de concediere – Concedierea angajatului in mod ilegal.

Rugam instanta de judecata sa constate ca potrivit art. 93 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 „Hotarârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invatamânt de catre consiliul de administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unitatii de invatamânt emite deciziile conform hotarârilor consiliului de administratie. Angajatorul este unitatea de invatamânt.”

In continuare art. 249 lit. k) din Legea nr. 1/2011 precizeaza faptul ca personalul didactic auxiliar este format si din „administrator financiar (contabil).”

De asemenea, art. 15 alin. (1) lit. rr) din METODOLOGIE-CADRU din 22 septembrie 2014 de organizare şi functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamânt preuniversitar prevede ca „(1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

rr) aproba modificarea, suspendarea şi incetarea contractului individual de munca al personalului din unitate;

Prin urmare, doar printr-o hotarare a consiliului de administrate se poate dispune incetarea unui contract individual de munca, art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 impunand si o conditie de cvorum „Consiliul de administratie poate emite hotarâri in conditiile in care sunt prezenti minimum jumatate plus unu din totalul membrilor, exceptând situatiile prevazute la art. 93 alin. (1).”

Motiv de contestatie decizie de desfacere a contractului de munca, raportat la faptul ca subsemnata fac parte din personalul didactic auxiliar trebuie ca hotararea sa fie adoptata cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului.

In acest sens, rugam instanta de judecata sa constate ca Decizia nr. 227/28.06.2019 nu face nicio referire la o hotarare a consiliului de administratie. Decizia anterior mentionata exprima vointa arbitrara a Directorului Scolii dna. Jipescu Ana. Prin urmare, va rugam sa constatati ca Decizia nr. 227/28.06.2019 prin care a incetat Contractul este nula.

Recuperati-va drepturile de la angajator. Deciziile de concediere ilegale pot fi anulate de catre instanta de judecata.

Codul Muncii reglementeaza in mod clar procedura de concediere dar si motivele care pot sta la baza emiterii deciziei de concediere , oferind o protectie juridica angajatului impotriva unor abuzuri din partea angajatorului .(art 51-75 Codul Muncii )

Contestatie decizie de desfacere
Concediere angajat – decizie concediere

Raportat la dispozitiile legale in vigoare reglementate de Codul Muncii se arata ca se poate dispune concedierea angajatului prin decizia de concediere care trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele: motivele care determina concedierea; durata previzului ; criteriile de stabilire a ordinii de prioritati in cazul concedierii colective ; lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant , in conditiile art 64.

Decizia de concediere trebuie formulata de catre angajator in scris si comunicata angajatului , aceasta producand efecte de la momentul comunicarii acesteia angajatului , conform art 77 din Codul Muncii .

In termen de 30 de la primirea deciziei  de concediere , angajatul poate formula contestatie la instanta competenta de la domiciliul angajatului , respectiv Tribunalul de la domiciliul reclamantului.

Angajatul poate critica decizia de concediere atat din punct de al legalitatii  emiterii deciziei ( respectarea procedurii reglementate ) dar  si motivele  de fapt invocate de angajator prin decizia de concediere .

Motivele care au determinat concedierea trebuie mentionate in mod expres in cuprinsul deciziei de concediere (comunicata in scris angajatului ) , nefiind posibila completarea motivelor ulterior emiterii deciziei .

Angajatorii, pentru a evita anularea deciziei de concediere, trebuie să dovedească legalitatea motivelor pentru care s-a pronunţat decizia respectivă.

Sarcina probei in cazul litigiilor de acest fel revine angajatorului , care trebuie sa dovedeasca legalitatea si temeinicia deciziei .

Un alt aspect care trebuie avut in vedere se refera la respectarea termenului de preaviz .

Inalta Curte de Casatie si Justitie a concluzionat in sensul ca neacordarea efectivă şi integrală  a termenului de preaviz atrage sanctiune nulitatii absolute a deciziei de concediere .avand in vedere faptul ca acordarea preavizului este premergătoare emiterii deciziei de concediere , încadrându-se, așadar, în procedura concedierii propriu-zise, si  potrivit art. 78 din Codul muncii, orice concediere dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic  sau nelegal , instanta va dispune anularea ei  si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul .

Salariatul poate solicita instantei care a dispus anularea concedierii , repunerea  partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere prin reintegrarea sa pe postul detinut anterior concedierii.

Contestatie La Decizia De Concediere si solicitarea de a fi reprimit la munca.

In masura in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere , contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti .

Dese ori sunt intalnite abuzuri grave care vin din partea angajatorilor pe fondul problemelor de natura interna, neintelegeri intre parti dar care in esenta nu pot duce la desfacerea contractului de munca, insa angajatorii profita de starea de necunoastere a legislatiei si forteaza angajatul sa plece singur, iarasi o practica incorecta.

Update luna noiembrie 2020 – Un ALT dosar pe care avocatii Cuculis&Asociatii l-au castigat si au obtinut plata de despagubiri de la angajator pentru o persoana concediata ilegal.

Discutam despre un alt dosar unde am sustinut anularea unei decizii de incetare a contractului de munca, decizie emisa in mod ILEGAL de catre angajator.

Pozitia pe care o ocupa reclamanta nu era importanta pentru angajator si atunci au considerat ca se pot “descotorosi” de ea, astfel incat au concediat-o ilegal.

Ce a facut fostul angajat , dat afara in plina pandemie? A contestat decizia si a castigat, recuperandu-si toate salariile neplatite ca urmare a intervenirii deciziei de incetare a contractului de munca.

Vedeti noua decizia mai jos:

02.12.2020Ora estimata: 09:00
Complet: C30
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Anulează decizia nr.3/29.05.2020.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta de la data încetării raporturilor de muncă şi până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata daunelor morale ca neîntemeiată.
Document: Hotarâre  6907/2020  02.12.2020

Avocat Drd. Cuculis Adrian

Concediere abuziva? Completati formularul de mai jos:

Disclaimer/Act de renuntare: Continutul articolului dar si a intregului site, reprezinta informare publica si nu poate fi confundata cu forma de publicitate. Prezentul articol reprezinta pozitia SCA Cuculis&Asociatii si este destinat publicului larg cu scop informativ. Informatiile oferite cu titlu de opinii personale pot fi preluate si folosite pe propria raspundere de catre profesionisti, avocati, notari, judecatori, procurori, mediatori, consilieri juridic, practicieni in insoventa etc. si nicio informatie de pe prezentul site, preluata de catre persoanele mai sus mentionate in mod neexhaustiv si folosita ca atare, nu ii poate fi imputata SCA Cuculis&Asociatii.

23 comments to “Contestatie La Decizia De Concediere Cum Contest Decizia De Desfacere A Contractului De Munca”
 1. buna ziua am fost concediat de catre angajator cu art 61 lit a pentru faptul ca nu am respectat ordianea chitantelor si am intarziat depunerea banilor cu 2 zile si ca nu am vrut sa ma deplasez la cluj napoca pe banii mei cand au facut ancheta interna ,mai mult cu o zi innainte de suspendarea contractului directorul mi-a semnat demisia cu preavizul legal nu am primit nimic scris cum ca mi sa suspendat contractul mi sa comunicat telefonic spunandu-mi ca daca nu merg la cluj imi vor desface contractul de munca disciplinar,ei aflandu-se la sediul din bucuresti. mai mult am fost in perioada de proba timp de 7 luni iar conform cim perioada de proba era de 60 de zile dupa care perioada nedeterminata avand dovada scrisa de la director cum ca perioada de proba se prelungeste conform unui regulament intern.mentionez ca nu au fost bani lipsa chiar daca nu sa respectat ordinea chitantelor au fost depusi pana la ultimul leu.credeti ca am vreo sansa sa contest in instanta decizia aceasta avand si contractul de munca si demisia semnata in original si emailul directorului referitor la perioada de proba

   • Bună ziua, am primit un preaviz de concediere de 20 de zile lucrătoare, adică până la 05.07. În acesta se mai menționează că la finalul preavizului va fi emisă decizia de concediere. Așadar,eu din ce moment poti contesta decizia, doar la finalul preavizului ,când primesc si nr sub care e înregistrată concedierea,sau pot deja să fac lucrul acesta?

 2. Buna ziua am lucrat la o firma x 10 ani dupa care sa schimbat patronul si denumirea firmei ,am fost obligati toti salariatii sa semnam contracte cu noua firma pe determinata iară dupa trei luni am fost date afara,înlocuite cu un alt personal.Intrebarea mea a procedat corect patronul? Si ce se poate face? Multumesc

  • In urma unui conflict cu angajatorul am transmis o solicitare de demisie pe mail nesemnata , in care am solictat incetarea contractului de munca incepand cu data de 23 decembrie( mentionez nesemnata) . A doua zi sa aplanat conflictul si am mers la munca normal pana pe data de 6 ianuarie , toate bune. Dar intre timp sunt instiintat de doamna contabila , ca mi sa incetat contractul de munca pe data de 23 decembrie cu acordul partilor , ca asa a dorit administratorul firmei . Mentionez ca nu exista o cerere de demisie semnata de catre mine !
   Ce pot face in situatia de fata? Conform legii , firma este acoperita?Va multumesc!

 3. Buna ziua, in ce act normativ scrie ca in decizia de concediere se va trece pt. contestatie tribunalul de pe raza caruia i-si are domiciliul angajatul?
  sau se trece tribunalul de pe raza domiciliului angajatorului?

 4. Am primit decizia de concediere,unde o contest domiciliul meu sector 6 sau sediu firmei sector1?

 5. Am fost sanctionat disciplinar 10% pe 3 luni. Am primit decizie cu 12.09 si am semnat de primire pe 14.09 , evenimentul s-a petrecut pe 28.06. Comisia a ignorat apararile mele, in decizie termenul de contestatie este trecut 45 zile. Tot pe 14 am fost trecut pe alt post cu alt salar. Ce pot face cu decizia?Am sanse de castig?

 6. Buna ziua,
  Mi s-a desfacut contractul de munca de catre Lidl, in ultima zi a perioadei de proba. In acciasi zi am primit si notificarea si decizia de incetare. A trebuit sa semnez pe loc si eu si seful de magazin. Este legal acest lucru?

 7. Buna ziua,

  Daca am fost obligat sa semnez o demisie si ulterior un nou contract, asta reintroducandu-ma in perioada de proba inca 4 luni, o pot contesta?
  Practic doresc sa raman la contractul vechi care era pe perioada nedeterminata. Mentionez ca toate documentele originale sunt in posesia mea, desi au fost trimise catre departamentul HR

 8. Buna ziua.In cazul in care nu am primit preavizul de concediere,dar mi s a spus prin telefon azi 23 iulie,ca,contractul meu s a incheiat pe 3 iulie si urmeaza sa primesc decizia de concediere pe 4 august,pot sa depun contestatie dupa ce primesc decizia?

 9. O decizie de concediere fara a cuprinde motivele reale si adevarate, fara justificare economica, fara termen de contestare si fara a fi precizata instanta la care se poate contesta este legala ? Motivatia este “dificultati economice” dar care firma nu are intocmit pana la momentul emiterii deciziei nici un plan de reorganizare, nu intampina dificultati pentru plata salariatilor, a furnizorilor si a obligatiilor fiscale catre stat. Multumesc

 10. buna ziua
  numele meu este stoica marian am lucrat la academia de studii economice facultatea ase de la piata romana
  ca zugrav
  mi sa desfacut contractul de munca cu art.248.(1)litera (e) ca indisciplinar
  greseala pe care am facuto a fost ca in luna martie am luat de pe hol de la birouri un un bidonas de un litru gol de dezinfectant de am pus otrava de gandaci in el d am dat in atelier findca colcaia gandacii pe noi .
  sefi mei mia adus la cunostinta ca nustiu cine ma vazut pe camera si mia facut referat si din cauza asta mia desfacut contractul de munca ca indisciplinar
  intrebarea mea este daca depun contestatie la tribunal ce castig de cauza am ca sa imi recapat iar locul de munca
  astept raspuns
  multumesc

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.