Revizuirea Hotararilor Inghetare Curs Clauze Abuzive Incalcare Drept Cjue

Opinie Juridica, Av.Drd. Cuculis Adrian, cu privire la revizuirea hotararilor date pe tema inghetarii cursului valutar sau al clauzelor abuzive.

Pentru inceput vreau sa clarific aspectul referitor la faptul ca in materie civila, in actuala reglementare a codului de procedura civila, revizuirea hotararilor NU se poate cere in mod expres pentru incalcarea unor decizii alre Curtii de Justitie A Uniunii Europene, in acronim CJUE, insa, atata vreme cat legea nu distinge, opinez ca atata vreme cat au fost invocate decizii ale CJUE si nu au fost amintite in decizia de respingere, cei care sunt in cauza, pot solicita revizuirea hotararilor judecatoresti.

Practic, art. 509 din codul de procedura civil prevede 11 motive de revizuire a hotararilor:

1. s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

2. obiectul pricinii nu se află în fiinţă;

3. un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecăţii, când aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză. În cazul în care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanţa de revizuire se va pronunţa mai întâi, pe cale incidentală, asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii invocate. În acest ultim caz, la judecarea cererii va fi citat şi cel învinuit de săvârşirea infracţiunii;

4. un judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză;

5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor;

6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;

7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii şi cei puşi sub interdicţie judecătorească ori cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere;

8. există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;

9. partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa;

10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă;

11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii*).

Observam ca leguitorul a fost destul de rezervat cand a venit vorba despre dreptul U.E si despre hotararile CJUE care reprezinta tot drept comun in materie de drept european si NU a prevazut “expressis verbis” , ca si incalcarea dreptului european sau deciziile CJUE, sa fie MOTIV DE REVIZUIRE.

Insa, daca ne uitam cu atentie la art. 509, leguitorul vorbeste despre motivul de revizuire ce rezida din omisiunea judecatorului –

s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut”.

Aceasta sintagma ” nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ” trebuie lamurita din punct de vedere juridic, pentru a putea folosi, revizuirea, pe post de cale extraordinara de atac, cu privire la hotararile date pe inghetarea cursului sau pe dosarele unde consumatorii, invoca existenta clauzelor de natura abuziva.

Acest articol se refera la posibilitatea revizuirii hotararii de recurs, apel sau fond, in conditiile in care , desi ati invocat practica europeana si decizii ale CJUE, instanta nationala, a omis sa se pronunte cu privire la invocarea acestor aspecte de drept european.

Revizuirea Hotararilor
CJUE-Curtea de Justitie a Uniunii Europene

In acceptiunea noastra, revizuirea hotararilor minus petita, (mai puţin decât s-a cerut) expresie folosită pentru a desemna acel motiv de revizuire care constă în faptul că instanţa nu s-a pronunţat asupra unui capăt de cerere, trebuie inteleasa ca si atunci cand reclamantul consumator, invoca practica judiciara europeana, sau hotarari ale CJUE-Curtii de Justitie a Uniunii Europene, iar instanta OMITE sa se pronunte pe aceste aspecte, revizuirea sa fie admisibila de principiu pentru acest aspect.

Dreptul administrativ si dreptul pur civil, contin prevederi discriminatorii pentru consumatori.

Vizualizati si :

De ce este discriminator dreptul pentru consumatorii care invoca practica CJUE?

Se nasc o serie de intrebari, cu privire la cat de drept este dreptul.

Spre exemplu, in legea contenciosului administrativ, daca ne indreptam atentia catre art. 21 , legea 554/2004 – aceste prevede –

Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, reglementat la art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată. (2) Sunt supuse revizuirii, pentru motivul prevăzut la alin. (1), şi hotărârile definitive care nu evocă fondul.

(3) Cererea de revizuire se introduce în termen de o lună de la data comunicării hotărârii definitive şi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.

Ba chiar mai mult de atat, in anul 2016, ICCJ , vine si stabileste un aspect extrem de important, interpreteaza in concret art. 21 din legea 554/2004 si arata ca INCLUSIV practica si deciziile CJUE inseamna in acceptiunea legii, DREPT EUROPEAN.

Sa ne amintim, cati instante au incalcat dreptul european prin prisma cauzei Andriciuc, cauza ce VIZA Romania in mod direct.

Daca despre cauza Kasler puteau bancile sa invoce o aplicabilitate partiala a acesteia, in cauza Andricicu, opinez ca doar daca nu voiai, nu vedeai ca de esenta, principiul nominalismului ar fi trebuit sa fie lasat de-o parte si sa primeze de fapt, legea speciala si anume legea 193/2000 cu privire la clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii.

Cititi si :

Decizia ICCJ DECIZIA nr. 45 din 12 decembrie 2016

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legiiDECIDE:Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 25 ianuarie 2016, dată în Dosarul nr. 1.216/33/2015, şi, în consecinţă, stabileşte că:În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de revizuire este admisibilă în baza unor decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de momentul pronunţării acestora şi de împrejurarea invocării sau nu în litigiul de bază a dispoziţiilor de drept european preexistente, încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere.

Termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 este de o lună şi curge de la data comunicării hotărârii definitive, supusă revizuirii.

Observam astfel, ca in materie de protectie a consumatorilor, acesta prevedere nu se aplica, fapt pentru care consideram ca pentru simetrie de rationament, aceasta omisiune a instantelor de a se pronunta si cu privire la practica CJUE dar si cu privire la orice prevedere legislativa ce deriva din dreptul UE, poate fi atacata cu revizuire.

De esenta, consieram ca pot fi atacate cu o cale extraordinara de atac, in speta cu revizuirea hotararii si acele decizii care fac trimitere excesiva catre principiul nominalismului si uita complet sa se pronunte pe dispzoitiile legii 193/2000 care sunt o expresie a directivei europene de protectie a consumatorilor.

Revizuirea Hotararilor cu privire la inghetarea cursului valutar si clauzele auzive din contractele semnate de catre debitorii bancari – Minus petita, a fos interpretata de catre unii autori, ca aplicandu-se doar in cazuri concrete, in cazul unor capete de cerere principale dar si subsidiar, ori nu pot sa fiu de acord cu aceasta opinie, fiindca in atare situatie, ar fi incalcate principii de drept fundamental si anume, partile nu ar fi egale in fata legii si ar aparea discriminari cu privire la materia in care s-ar juedca, in cazul de fata, drept special , legea clauzelor abuzive 193/2000 si legea contenciosului administrativ.

Astfel, consideram ca aplicarea revizuirii pentru o decizie care OMITE sa se pronunte cu privire la drepul European sau la o decizie data de catre CJUE, este susceptibila de a fi revizuita prin prisma art. 509 cod procedura civila, punctul 1.

Revizuirea Hotararilor opinam ca ar trebui sa fie posibila si atunci cand se incalca efectiv dreptul U.E si a deciziilor CJUE, insa pentru acest lucru este necesara modificarea codului de procedura civila, pentru a nu exista discriminari.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Daca sunteti in situatia prezentata mai sus, puteti completa formularul de contact, in vederea analizarii deciziilor. ATENTIE LA TERMEN.

Obique Ltd – Alt Recuperator Ce Executa Silit Ilegal In Romania Un Debitor

Alt recuperator, cu sediul de data aceasta prin Marea Britanie, Obique Ltd , pune in executare silita, in mod nejustificat si ilegal, un contract de credit, cumparat cu mult timp in urma si care era prescris.

Debitorul, vigilent, se opune prin formularea contestatiei la executare si reuseste sa scape de urmarirea silita, ce in mod vadit se desfasura in mod ilegal.

Din pacate, acest ultim pas pe care ar trebui sa-l faca atat bancile, cat si ifn-urile, de a VINDE creante catre recuperatori, deseori este facut de prima data iar cel executat silit trece printr-o procedura extrem de complexa si traumatizanta pentru el dar si familia lui.

Este ca si cum te simti VANAT, de executor.

Mai jos, vedeti Somatia emisa in baza incheierii de incuviintare a executarii silite, de catre Bej Ichim Mihai, prin care ii solicita debitorului, plata unor sume, prescrise.

Obique Ltd

Solutia instantei de judecata – Admite contestatia si anuleaza integral TOATE actele de executare silita.

Dosar: 1459/331/2019 Obique Ltd pune in executare silita, un contract, in mod ilegal.

Ora estimata: 08:30
Complet: C6 Civil – AMP
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contesta?ia la executare precizată. Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 492/2019 al Biroului Executorului Judecătoresc ”ICHIM MIHAI”.

Admite cererea de întoarcere a executării silite. Dispune întoarcerea executării silite prin restabilirea situatiei anterioare pentru suma efectiv executată. Admite în parte cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă intimata să plătească contestatorului suma de 329,65 lei din care 300 lei taxă judiciară de timbru aferentă cererii de întoarcere a executării silite si 29,65 lei costuri xerocopiere dosar de executare.

Totul a inceput sa fie o veritabila, butaforie. Vedem expertize grafoscopice, prin care persoane care NU au semnat contractele de credit, sunt executate silit.

Descinderi la persoane care falsifica acte pentru a lua credite in numele altora.

Executori judecatoresti care pun in executare silita, in mod nejustificat, anumite contracte, totul pentru “satisfactia” recuperatorilor de creante.

Cu privire la obligatia acestora de verifica a titlurilor executorii inainte de punerea lor in executare, va rugam sa cititi dispozitia de mai jos:

Legea 188/2000 , o lege prea putin cunoscuta de catre cei care sunt executati silit si pe care va indrum, sa o cititi

Articolul 60 (1) Actele executorilor judecătoreşti sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecătoreşti competente.

(2) Activitatea executorilor judecătoreşti este supusă controlului profesional, în condiţiile prezentei legi.

Astfel, obligatia lor poate fi usor pasata, catre instanta de judecata si mai ales catre debitor, care trebuie sa se ocupe singur, sa-si faca dreptate, in instanta.

Stiati ca? Executorii judecatoresti pot fi recuzati?

Articolul 10 aceeasi lege 188/2000 – (1) Executorii judecătoreşti pot fi recuzaţi în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Recuperatorii de creante – Ghid pentru cei executati silit!

Astfel, reamintim dispozitiile legii codului de procedura civila art. 707 –

Articolul 707 cod procedura civila.

Efectele împlinirii termenului de prescripţie

(1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.

(2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat.

Cititi si:

Acel text de mai sus, ca prescriptia NU opereaza de drept, inseamna ca sunteti obligati sa deschideti o actiune in instanta, prin care sa va aparati impotriva unui abuz de genul acesta.

Astfel, Obique Ltd, “forteaza” de fapt executarea silita, incercand, sa obtina acele sume de bani, in mod nejustificat.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Acord De Remitere Datorie – Dare In Plata Si Stergerea Datoriei Reziduale

Stergerea datoriei reziduale, este operatiunea prin care un debitor, executat silit si lipsit de bunul sau imobil cu care garantase inapoierea imprumutului, se adreseaza bancii sau recuperatorului de creanta, in vederea stingerii acestei datorii reziduale, fie pe cale amiabila la simpla notificare, fie pe calea instantei de judecata.

Stergerea Datoriei Reziduale prin semnarea acordului de remitere a datoriei , in baza notificarii de dare in plata!

Debitorul scapa de o datorie de 47000 de euro , in urma notificarii emise de catre SCA Cuculis&Asociatii si a negocierii purtate pentru acesta, cu recupeartorul de creante Suport Colect, ce cumparase creanta de la BCR S.A.

Vedeti acordul de remitere al datoriei de mai jos prin care Suport Colect, sterge datoria debitorului dupa notificarea de dare in plata.

Stergerea Datoriei Reziduale
Stergerea Datoriei Reziduale

Astfel , art. 8 din legea 77/2016 prevede –

(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Cititi si :

Nu intodeauna este necesara aceasta hotarare judecatoreasca, avand in vedere ca exista si situatii deosebite prin care creditorii “ineleg” ca nu vor putea sa gaseasca aparari pentru a merge cu ele in instanta si atunci procedeaza la semnarea unor asemenea acorduri de dare in plata.

Prin urmare, ceea ce vedeti mai sus este acordul de remidere de datorie reziduala prin care Suport Colect, recuperator strategic de creante al BCR S.A , de altfel de unde si deriva contractul de credit pus in executare, prin care debitorul scapa de plata celor 47000 de euro.

De regula creantele vandute de catre Banci, catre recuperatorii de creante , sunt extrem de mici, fapt pentru care acestia de cele mai multe ori au posibilitatea, daca se face o notificare corespunzatoare si extrem de bine documentata dar se si aduc argumente juridice puternice, sa scada datoria pana la 50% sau chiar sa o anuleze ca in cazul de fata.

Stergerea Datoriei Reziduale va asigura de fapt, posibilitatea de a o lua de la zero, de a scapa de o poprire asta dupa ce imobilul a fost vandut si in fapt de a scapa de o datorie oricum indexata in mod abuziv.

Pentru programari la SCA Cuculis&Asociatii – click aici.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Este Posibila Vanzarea Unui Bun Pe Care Nu-l Ai In Proprietate?

Poti sa vinzi ceea ce nu ai?

Art. 17 C. civ. consacra principiul potrivit caruia „Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decat are el insusi.”

Este evident si de bun simt faptul ca nimeni nu poate sa vanda ceva ca nu are, insa, exista anumite situatii cand, din motive de echitate, sau pentru protejarea intereselor unui cumpartor de buna-credinta, aceasta regula devine mai flexibila.

Astfel, art. 1683 C. civ. ne vorbeste despre Vanzarea bunului altuia. Potrivit alin. (1) al articolului anterior mentionat „Daca, la data incheierii contractului asupra unui bun individual determinat, acesta se afla in proprietatea unui tert, contractul este valabil, iar vanzatorul este obligat sa asigure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul sau catre cumparator.”

Dupa cum putem observa, vanzarea bunului altuia este intotdeuna valabila, textul de lege nefacand distinctie daca cumaparatorul cunostea sau nu lipsa calitatii de proprietar a vanzatorului.

In continuare alin. (2) al aceluiasi articol ne spune ca „Obligatia vanzatorului se considera ca fiind executata fie prin dobandirea de catre acesta a bunului, fie prin ratificarea vanzarii de catre proprietar, fie prin orice alt mijloc, direct ori indirect, care procura cumparatorului proprietatea asupra bunului.”

Ce se intampla in cazul in care vazatorul neproprietar nu isi indeplineste obligatia?

Alin. (4) al articolului e mai sus ne spune ca „In cazul in care vanzatorul nu asigura transmiterea dreptului de proprietate catre cumparator, acesta din urma poate cere rezolutiunea contractului, restituirea pretului, precum si, daca este cazul, daune-interese.”

Asadar, se poate observa ca, nici vanzatorul si nici cumparatorul nu au nicio parghie legala pentru a-l forta pe adevaratul proprietar sa transfere dreptul de proprietate. Cumparatorul are un simplu drept de creanta impotriva vanzatorului care a vandut proprietatea altuia.

Poate adevaratul proprietar sa ramana fara bun?

Art. 17 alin. (2) C. civ. ne spune ca „Cu toate acestea, cand cineva, impartasind o credinta comuna si invincibila, a considerat ca o persoana are un anumit drept sau o anumita calitate juridica, instanta judecatoreasca, tinand seama de imprejurari, va putea hotari ca actul incheiat in aceasta stare va produce, fata de cel aflat in eroare, aceleasi efecte ca si cand ar fi valabil, afara de cazul in care desfiintarea lui nu i-ar cauza nici un prejudiciu.”

Asadar, un proprietar poate sa ramana fara bun daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. Actul sa fie cu titlu oneros (aceasta rezulta din „afara de cazul in care desfiintarea lui nu i-ar cauza nici un prejudiciu”). Ex: in cazul unei donatii, defiintarea  actului nu i-ar produce nici un prejudiciu donatarului;
 2. Cumparatorul sa fie intr-o eroare comuna si invincibila, asta inseamna ca eroarea trebuia sa fie impartasita de toata lumea si ca eroarea nu ar fi putut fi descoperita de catre o persoana rezonabila. Cu alte cuvine, orice persoana rezonabila ar fi fost in locul lui nu ar fi putut sa decoperea eroarea;
 3. Si in mod evident, cumparatorul sa fie de buna-credinta, aceasta conditie rezulta si din conditia de la litera b.

Alin. (3) ne spune ca „eroarea comuna si invincibila nu se prezuma”. Prin urmare, aceasta trebuie probata, spre deosebire de buna-credinta a cumparatorului care este prezumata potrivit art. 14 alin. (2) C. civ. „Buna-credinta se prezuma pana la proba contrara.”

In continuare, alin. (4) ne spune ca „Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile in materie de carte funciara si nici in alte materii in care legea reglementeaza un sistem de publicitate.”

Aceasta dispozitie rezulta, din punctul nostru de vedere, din faptul ca eroarea trebuie sa fie comuna si invincibila. Este evident ca daca exista o anumita forma de publicitate cumparatoarul nu mai are cum sa fie intr-o eroare comuna si invincibila.

Asadar, daca o persoana are un imobil neinscris in cartea funciara, iar un cumparator de buna-credinta aflat intr-o eroare comuna si invincibila cumpara imobilul de la un vanzator neproprietar, adevaratul proprietar ar putea ramane fara imobil. In mod evident adevaratul proprietar v-a avea o actiune in despagubire impotriva vanzatorului aparent pentru prejudiciul produs.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Recunoasterea Hotararii Penale Straine De Condamnare-Cum Se Face?

Recunoasterea hotararii penale straine de condamnare intr-un alt stat presupune de esenta recunoasterea efectelor sale juridice pe teritoriul Romaniei.

Recunoasterea Hotararii Penale Straine
Avocat drept penal

Vedeti mai jos intr-un material amplu, scris de catre SCA Cuculis&Asociatii, ce presupune acest lucru si cu ce va ajuta recunoasterea hotararii.

Cand, cum, in ce conditii puteti solicita recunoasterea hotararilor penale pronuntate de instantele straine si ce inraurire poate avea recunoasterea in cazul contopirii pedepselor si computarii?

            Daca ati fost incarcerat intr-un penitenciar din strainatate ca urmare a unei masuri preventive luata impotriva dumneavoastra sau in vederea executarii unei pedepse privative de libertate, iar ulterior ati fost condamnat pentru o fapta savarsita in Romania, faptele fiind concurente, aflati ca puteti solicita instantei de judecata contopirea pedepsei/pedepselor aplicate in tara cu pedeapsa/pedepsele executate in strainatate, avand posibilitatea de a solicita, pe cale incidentala, si recunoasterea hotararii/hotararilor penale pronuntate de instantele straine.

      Astfel, daca toate pedepsele (din tara si din strainatate) se refera la fapte savarsite in aceeasi perioada, rezulta ca este vorba despre infractiuni concurente, insa urmarite si judecate separat, independent unele de altele, fara ca instantele de judecata sa cunoasca existenta concursului de infractiuni si intinderea acestuia. In acest caz, tratamentul penal partial aplicat dumneavoastra prin hotararile de condamnare pronuntate si ramase definitive trebuie modificat in vederea executarii, in final, a unei pedepse globale care s-ar fi aplicat in cazul in care pluralitatea infractionala ar fi fost de la inceput cunoscuta.

In acest sens sunt si dispozitiile Codului Penal, referitor la cazul in care toate infractiunile ce compun concursul au fost judecate separate, prin hotarari ramase definitive, fara a se fi aplicat o pedeapsa globala pentru intreaga pluralitate.

Recunoasterea Hotararii Penale Straine, in contextul judiciar romanesc.

In acest caz, instanta de judecata sesizata cu o cerere de contopire, aflata in fata unor pedepse individuale intrate in puterea lucrului judecat, trebuie sa procedeze la alegerea din randul acestora a pedepsei cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse. 

De asemenea, daca inainte de a se efectua contopirea pedepselor, ati executat in intregime una sau mai multe dintre pedepsele pentru infractiunile in concurs, nu ar fi echitabil sa executati efectiv intreaga pedeaspa globala (rezultata ca urmare a aplicarii regulilor concursului de infractiuni), facandu-se abstractie de ceea ce ati executat anterior.

In caz contrar s-ar ajunge la situatia in care subsemnatul ati fi supus de doua ori unui tratament penal pentru aceeasi infractiune.

In acest sens sunt si dispozitiile din Codul Penal, care prevad ca, daca persoana a executat integral sau partial pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara, ceea ce s-a executat efectiv se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente.

Puteti fi interesat si de “Confiscarea extinsa”.

Astfel, trebuie sa solicitati instantei de judecata si deducerea din pedeapsa globala a duratei pedepsei executate, precum si a duratei retinerii sau arestului preventiv, in legatura cu infractiunile concurente, acestea trebuind considerate, de asemenea, timp executat din pedeapsa.

In acest context, instanta de judecata urmeaza sa procedeze, in solutionarea cererii dumneavoastra, la contopirea pedepselor, prin aplicarea regulilor concursului de infractiuni: alegerea celei mai grele dintre pedepse, cu aplicarea unui spor de o treime din totalul celorlalte, si la computarea din pedeapsa rezultanta a duratei pedepselor deja executate, precum si deducerea duratei retinerii si aresturilor preventive.

Pentru ca cele expuse mai sus sa se poata concretiza, trebuie sa solicitati si recunoasterea pe cale incidentala a hotararilor penale date de autoritatile din strainatate, caz in care instanta de judecata va verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 302/2004, dupa cum urmeaza:

– România sa isi fi asumat o asemenea obligaţie printr-un tratat internaţional la care este parte;

– sa fi fost respectat dreptul la un proces echitabil, în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

– pedeapsa sa nu fi fost pronunţată pentru o infracţiune politică sau pentru o infracţiune militară care nu este o infracţiune de drept comun;

– hotararea a carei recunoastere se solicita respectă ordinea publică a statului român;

– hotărârea poate produce efecte juridice în România, potrivit legii penale române;

– sa nu se fi pronunţat o condamnare pentru aceleaşi fapte împotriva dumneavoastra în România;

– sa nu se fi pronunţat o condamnare pentru aceleaşi fapte împotriva dumneavoastra într-un alt stat, care a fost recunoscută în România.

Cititi si :

De altfel, potrivit dispoziţiilor legii mai sus mentionate – Legea 302/2004, recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate de instanţele judecătoreşti din străinătate sau a altor acte judiciare străine se poate face pe cale incidentală în cadrul unui proces penal în curs, de către instanţa de judecată în faţa căreia cauza este pendinte.

În acest sens sunt şi considerentele Deciziei nr. 9 din 15 noiembrie 2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, în care se arată că actuala reglementare a art. 134 din Legea nr. 302/2004 prevede că recunoaşterea pe cale incidentală a hotărârii străine se face de instanţa de judecată în faţa căreia cauza este pendinte, fără nicio distincţie cu privire la obiectul cauzei supuse examinării.

Or, într-o astfel de redactare ermetică se impune în mod vădit a se interpreta textul în sensul că legiuitorul a voit a se înţelege prin cauză pendinte orice dosar penal aflat în una dintre cele 3 faze procesuale de bază, indiferent dacă se referă doar la situaţii ce impun modificarea pedepsei intervenite la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei.

Recunoasterea Hotararii Penale Straine – Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei in sensul celor expuse mai sus este instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, daca va aflati in stare de detentie, sau instanta de executare a ultimei hotarari.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus, iar instanta va dispune admiterea cereri dumnevoastra, in cazurile necesare va dispune si anularea mandatului de executare a pedepsei/pedepselor supuse contopirii si emiterea unui nou mandat de executare.     

Pentru situatii asemanatoare sau pentru deschiderea unui asemenea actiuni, folositi datele de contact de mai jos.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Stergere Din Biroul De Credit Radierea Din Baza De Date

Notarea in Biroul de Credit va poate bloca accesul la un credit. Aflati cat de legal este sa fiti tinut in birou de credit si cum puteti sa va stergeti acele date negative.

In josul paginii aveti formular pentru STERGEREA DIN BIROUL DE CREDIT!

Stergerea Mentiunilor Negative din Biroul De Credite. Aflati ce aveti de facut!

NETEMEINICIA MENTINERII MENTIUNILOR IN IPOTEZA PLATII INTEGRALE A CREANTEI

In prealabil, este necesar sa facem distinctie intre CRC si Biroul de Credite, pentru a nu se crea confuzie intre cele 2 institutii.

Stergere Din Biroul De Credit
Biroul de credit – stergere din baza de date.

Astfel, baza de date a CRC contine informatii privind atat creditele acordate clientilor persoane fizice, cat si juridica, iar in Biroul de Credit sunt raportati numai debitorii persoane fizice. Pe cale de consecinta, daca o societate comerciala are intarziere la plata creditului sau liniei de credit contractate, aceasat va fi raportata doar in CRC, nu si in Biroul de  Credite.

De asemenea, in cazul debitorilor persoane fizice, raportarile negative vor fi transmise in CRC doar doar in cazul creditor mai mari de 20.000 lei, comparativ cu Biroul de Credite, unde vor fi transmise raportarile negative, indiferent de valoarea creditului.

Cititi si :

Institutiile financiar bancare sau nebancare ( IFN uri ) nu pot raporta mentiunile negative dupa bunul plac, ci, cu respectarea unei proceduri prealabile, respectiv prin notificarea debitorului, prin intermediul sms-ului, email sau adresa de corespondenta, nu s-a facut cu cel putin 15 zile zile prealabil raportarii. Debitorul raportat va ramane notat in Biroul de Credite 4 ani de zile de la ultima raportare.

Daca o persoana fizica avut in trecut un credit cu care a fost inregistrat in baza de date a Biroului de Credite si ulterior l-a achitat integral,  in continuare figureaza in aceasta baza de date, intrucat achitarea integrala nu presupune stergerea informatiile deja raportate pe numele debitorului, acestea fiind mentinute in continuarea pe o perioada de 4 ani de zile de la ultima raportare.

Cu toate acestea, informatiile din baza de date a Biroului de Credite pot fi contestate sub aspectul corectitudinii transmiterii datelor, si se poate obtine stergerea mentiunilor negative, termenul maximal pentru rezolvare fiind de 30 de zile calendaristice.

De asemenea, conform art. 6 alin. 1 din Regulamentul 679 din 2016 lit. f, prelucrarea datelor cu caracter personal, este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator, astfel ca, participantii la biroul de credite, au posibilitatea sa prelucreze datele cu caracter personal al debitorilor in scopul apararii acesui eventul interes legitim.

In situtia in care participantul la biroul de credite a respectat procedura de notificare a debitorului in prealabil cu 15 zile anterior raportarii, participantul trebuie sa aprecieze ca stergerea mentiunilor negative nu aduce niciun prejudiciu efectivmai ales daca acea creanta a fost achitata in integralitate catre un recuperator de creanta, iar cedentul, prin vanzare, si-a recuperat prejudiciul suferit, sau chiar direct creditorului. 

Intr-o economie moderna, sectorul financiar joaca un rol important datorita intermedierii financiare, respectiv a canalizarii fondurilor de deponenti de catre investitori, pe care o asigura.

Un sector financiar solid si eficient incurajeaza acumularea economiilor si permite alocarea acestora catre cele mai productive investitii, sprijin astfel inovarea si cresterea economica, iar in Romania, principalii intermediari sunt bancile.

Asadar, impiedicarea debitorului la accesarea unui credit, desi, indeplineste celelalte conditii de creditare, produce un blocaj in circuitul civil, acesta fiind in imposibilitate de dezvoltare pe plan personal, sau chiar profesional.

Cu privire la modalitatea ilegala de raportare a mentiunilor negative la Biroul de Credit de catre institutiile de credit financiar bancare sau nebancare, trebuie mentionat ca ANPDCP a intervenit si a aplicat o serie de amenzi, dupa cum urmeaza: Verida Credit IFN S.A., SC Bancpost SA, SC Banca Românească SA, Easy Asset Management SA, SC ERB Retail Services IFN SA, SC Banca Comercială Română SA, si nu numai.

Astfel, cu privire la practica de sanctionare a ANPDCP, aratam o serie de hotarari ce au ramas definitive:

 Verida Credit IFN S.A. Stergere Din Biroul De Credit

”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Verida Credit IFN SA a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Verida Credit IFN SA nu a făcut dovada înştiinţării prealabile a persoanei vizate, ceea ce contravine prevederilor art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, art. 9 alin.(1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Stergere Din Biroul De Credit – Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 17.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

       SC Bancpost SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, contravenţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Bancpost SA a transmis date negative la Biroul de Credit SA, raportat la 7 cazuri analizate în cuprinsul procesului-verbal, s-a constatat că pentru o parte dintre cazuri nu a realizat informarea prealabilă a clienților, deși a înregistrat datele negative ale acestora în sistemul de evidență a Biroului de Credit, încălcându-se dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) și c), art. 12 din Legea nr. 677/2001 coroborat cu art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 105/2007”

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

      SC Banca Românească SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001 în forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât reclamanta – Banca Românească SA – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere din evidenţa SC Biroului de Credit SA a datelor negative transmise la Biroul de Credit, fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Vizualizati si :

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001 în forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât reclamanta – Banca Românească SA – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere din evidenţa SC Biroului de Credit SA a datelor negative transmise la Biroul de Credit, fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 25.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

             Easy Asset Management SA

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Easy Asset Management IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, pentru 5 persoane vizate, fără să facă dovada informării prealabile a acestora, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2), art. 9 alin.(1) din Decizia nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007;

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Easy Asset Management IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, pentru 5 persoane vizate, iar în cazul a 3 dintre petenţi au fost transmise datele înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 25.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

    Stergere din Biroul De Credit pentru SC ERB Retail Services IFN SA

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu nesocotirea dreptului prevăzut de art. 14 alin. (1) și (3) din Legea nr. 677/2001, întrucât SC ERB Retail Services IFN SA nu a dat curs cererii persoanelor vizate (4 petiţionari), prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea sa prealabilă.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 10.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

 Stergere Din Biroul De Credit pentru datele inscrise de catre   SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit privind înscrierea inclusiv a menţiunii “cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererii unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 11.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

Ca atare, debitorul persoana fizica, poate solicita stergea mentiunilor negative inregistrate in sistemul biroului de credite, in ipoteza in care procedura de notificare a debitorului, prin intermediul sms-ului, email sau adresa de corespondenta, nu s-a facut cu cel putin 15 zile zile prealabil raportarii.

Daca o asemenea procedura a avut loc, solicitati anexarea la raspunsul trimis, dovezile de trimitere prin oricare dintre modalitatile aratate mai sus, in caz contrar, sa apreciati ca raportarea este una ilegala, context in care veti proceda la depunerea unei plangeri la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, Protectia Consumatorului, precum si in fata instantelor de judecata.

Av.Drd. Cuculis Adrian

FORMULAR STERGERE BIROU DE CREDIT

Noi Perspective Pentru Inghetarea Cursului Valutar Chf

Curtea de Apel Cluj sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a tranșa situația dosarelor ce au ca obiect înghețarea cursului de schimb valutar

Inghetarea Cursului Valutar Chf – În dosarul nr. 196/1285/2017, Curtea de Apel Cluj a dispus sesizarea CJUE cu cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare asupra a trei întrebări ce vizeaza interpretarea Directivei 93/13/CEE, respectiv:

Inghetarea Cursului Valutar Chf
Contractele Bancare Cu Clauze Abuzive

1. Art.1 pct. 2 din Directiva nr. 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul în care nu se opune ca o clauză contractuală care preia o normă supletivă de la care părţile puteau deroga, dar în concret nu au derogat pentru că nu a existat nicio negociere asupra ei, aşa cum este în cazul concret analizat clauza care impune restituirea creditului în aceeaşi monedă străină în care creditul a fost acordat, să fie analizată din perspectiva caracterului abuziv?

2. În contextul în care, la acordarea creditului în monedă străină, consumatorului nu i-au fost prezentate calcule/predicţii cu privire la impactul economic pe care o eventuală fluctuaţie a cursului de schimb îl va avea cu privire la obligaţiile totale de plată din contract, se poate susţine cu temei că o astfel de clauză, de preluare în întregime a riscului valutar de către consumator (în temeiul principiului nominalismului) este clară şi inteligibilă şi că profesionistul/banca şi-a îndeplinit cu bună credinţă obligaţia de informare a cocontractantului său, în condiţiile în care gradul maxim de îndatorare al consumatorilor impus de către banca Națională a României a fost calculat prin raportare la cursul de schimb de la data acordării creditului?

3. Directiva nr. 93/13/CEE şi jurisprudenţa dezvoltată în baza ei, precum şi principiul efectivităţii, se opun ca, subsecvent constatării caracterului abuziv al unei clauze privind suportarea riscului valutar, contractul să continue nemodificat?

Care ar fi modificarea posibilă pentru înlăturarea clauzei abuzive şi respectarea principiului efectivităţii?

Argumentația Curții de Apel Cluj are în centru inlaturarea principiului nominalismului monetar, unele instante nationale considerând că intervenția acestui principiu în contractele de credit în franci elvețieni nu ar putea conduce la concluzia că o clauză de risc valutar este abuzivă.

Cititi si :

Din decizia CJUE, pronuntată in cauza C-186/16 Andriciuc, rezultă ca Banca trebuie sa prezinte împrumutatilor posibilele variatii ale cursului de schimb valutar, precum si riscurile inerente contractarii unui împrumut în monedă straină. Curtea precizează că instituţiile financiare trebuie să furnizeze împrumutaţilor informaţii suficiente, pentru a le permite să adopte decizii prudente şi în cunoştinţă de cauză.

Aceste informaţii trebuie să privească nu numai posibilitatea aprecierii sau a deprecierii valutei în care a fost contractat împrumutul, ci şi impactul pe care fluctuaţiile cursului de schimb valutar il au asupra ratelor împrumutului.

Vizualizati si :

Curtea subliniază că, în ipoteza în care instituţia bancara nu şi-a îndeplinit aceste obligaţii, se poate examina caracterul abuziv al clauzei de risc valutar si ca, instanţei naţionale ii va reveni sarcina să evalueze, pe de o parte, posibila nerespectare de către bancă a cerinţei de bună-credinţă şi, pe de altă parte, existenţa unui dezechilibru semnificativ între părţile contractului.

Aceste direcții trasate de catre CJUE au fost interpretate şi aplicate diferit de către instanțele române, principala chestiune în divergenţă fiind cea a incidenţei principiului nominalismului monetar, ca normă internă supletivă, în contextul verificării impuse de dispozițiile paragrafului nr. 29 din cauza C-186/16 Andriciuc.

Potrivit acestui paragraf, pentru a stabili dacă o clauză contractuală este exclusă din domeniul de aplicare al Directivei 93/13, revine instanţei naţionale sarcina să verifice dacă această clauză reflectă prevederi imperative din dreptul naţional care se aplică între părţile contractante independent de alegerea lor sau pe cele care sunt de natură supletivă şi, prin urmare, aplicabile ope legis, însă doar în lipsa unui acord diferit între părţi în această privinţă.

Inghetarea Cursului Valutar Chf , la mana CJUE.

O parte dintre instantele nationale au retinut că identificarea principiului nominalismului monetar în conţinutul contractelor de credit, în lipsa unui acord diferit între părţi, exclude clauza vizând riscul de schimb valutar din sfera controlului referitor la caracterul său abuziv, considerand că incidenţa nominalismului monetar impus de normele instituite de art. 1578 din vechiul Cod civil, de la care părţile nu au derogat constituie un impediment major care blochează orice posibilitate de a analiza caracterul abuziv al clauzei.

Într-o altă interpretare, instanţele naţionale au reţinut faptul că în cauza Andriciuc, CJUE a lăsat în sarcina instanţei de trimitere obligaţia de a stabili dacă suntem sau nu în prezenţa unei excepţii de la domeniul de aplicare al directivei. Jurisprudenţa ulterioară a fost adusă drept argument pertinent în sprijinul tezei în acord cu care, chiar şi în opinia CJUE, acest impediment trebuie depăşit, iar controlul trebuie realizat.

În acest sens s-a făcut referire la motivarea ordonanţei pronunţate la data de 22 februarie 2018, în cauza Lupean şi Lupean, C-119/17, în cadrul căreia Curtea, în mare parte, face apel la cele stabilite deja în cauza Andriciuc.

Pentru a decide astfel, Inghetarea Cursului Valutar Chf , CJUE nu a mai considerat necesar să se oprească asupra argumentului relativ la principiul nominalismului, deşi în secţiunea intitulată „Cadrul juridic-Dreptul român”, sunt citate în mod expres prevederile art. 1578 VCC. Cu alte cuvinte, implicit, a considerat că, chiar în contextul în care acest text este incident, el nu poate constitui o piedică legitimă în calea instanţei naţionale, care trebuie să procedeze la analiza clauzelor reclamante ca fiind abuzive, pe fondul acestora.

Pentru o deplină informare, consumatorul trebuie să cunoască şi să accepte valoarea maximă rambursabilă în moneda de plată în care obţine veniturile curente.

Numai în aceste condiţii, clauza privind riscul valutar în privinţa monedei de plată ar putea fi calificată drept clară şi inteligibilă.

În concluzie, urmărind să se lămurească asupra acestor diferențe de interpretare și de aplicare ale Directivei 93/13/CEE și să traseze o practică viitoare uniformă, Curtea de Apel Cluj a sesizat CJUE cu cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare asupra celor trei întrebări menționate.

Executare Silita B2 Kapital Portofolio Management Si Raiffeisen Bank-Cesiune Si Executare Silita Inceputa Ilegal-Poprire Si Somatie Imobiliara

Update septembrie 2019Executare Silita B2 Kapital – B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT pierde dosarul de contestatie la executare silita.

Debitorul se salveaza prin contestatia la executare si anuleaza integral dosarul executional aducand drept motiv de contestatie la executare, exact asa cum am prezentat ca trebuiesc facute contestatiile la executare in 2019, o decizie castigata separat cu privire la clauzele abuzive din contractul semnat initial cu Raiffeisen Bank.

16.09.2019Ora estimata: 08:30
Complet: C 2 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii VIORICA şi GHEORGHE în contradictoriu cu intimata B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL
Executare Silita B2 Kapital - Avocat contestatii la executare silita

Anulează actele de executare efectuate în dosarul de executare nr.35/2019 al BEJ Gonţ, Panait şi Asociaţii pentru sumele încasate în temeiul clauzelor contractuale inserate la art.3.3 teza a II a şi art.3.7 teza a II a din contractul de credit nr.RFI30345406426/30.06.2008, constatate ca fiind abuzive prin Sentinţa civilă 7724/07.12.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti- Secţia a VI a Civilă, sentinţă executorie în urma respingerii apelurilor prin Decizia civilă nr.1430/A/03.07.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI a Civilă.

Obligă intimata B2 Kapital Portfolio Management SRL la plata sumei de 3000 lei către contestatoarea Stoica Viorica, cu titlu de onorariu de avocat, onorariu proporţional cu valoarea şi complexitatea cauzei precum şi cu activitatea desfăşurată de avocat.

Vizualizati si :

Aceeasi strategie ilegala o foloseste inclusiv recuperatorul EOS Ksi care executa silit.

Executare Imobiliara si prin poprire inceputa ilegal de catre Raiffeisen Bank, dupa ce creditul fusese deja cesionat catre recuperatorul de creante B2 Kapital Portofolio Management

Instanta anuleaza o executare silita in valoare de 325000 CHF pentru vadita lipsa a calitatii de creditor a Raiffeisen Bank.

Contestatia la executare a fost singura masura prin care debitorul a putut sa faca dovada ilegalei cesiuni si evident sa solicite si anularea dosarului de executare silita.

Inainte de a incepe executarea silita, creditul fusese cesionat catre o firma de recuperari creante si anume B2 KAPITAL Portofolio MANAGEMENT, iar apoi banca, desi nu mai facea parte din categoria creditorilor, a inceput executarea silita.

Executare Silita B2 Kapital
solutieAdmite cererea

solutieSumarAdmite contestaţia la executare formulată de contestatori Stoica Viorica si Stoica Gheorghe în contradictoriu cu intimaţi Raiffeisen Bank SA şi B2Kapital Portofolio Management SRL
Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 465/2017 al BEJ Aldea Diana Elena .
Respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive a intimatei Raiffeisen Bank SA, invocata de aceasta prin intampinare. Respinge ca nefondata cererea de intoarcere a executarii silite. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei către contestatori, la rămânerea definitivă a prezentei hotarari.

Obligă intimaţii la plata către contestatori a sumei de 7000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat astfel cum a fost redus potrivit art. 451al. 2 Cprocciv. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, cale de atac ce se va depune la Judecatoria Bacau. Pronunţată in şedinţa publica, azi, 22.01.2019.

Executare Silita B2 Kapital

Suma pentru care se incepuse executarea silita era colosala – 325000 chf, ce derivau dintr-un credit in franci elvetieni incheiat in 2007.

Opinam ca si secretul bancar a fost incalcat prin cesiunea de creanta ilegala.

Sunteti in prag de executare silita sau ati primit acte de executare silita? Completati formularul de mai jos pentru a verifica legalitatea actelor de executare.

Executare silita b2 kapital anulata prin invocarea ilegalei cesiuni de creanta. Intodeauna verificati actele de executare doar cu avocati specializati in executare silita.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Puteti stabili de asemenea o intrevedere cu noi aici.

Agentie De Turism Obligata La Restituirea Banilor Platiti Pentru Vancanta

Agentie De Turism ce cumpara pachete de la Omnia obligata sa restituie banii, turistilor.

Cazul de notorietate Omnia si cum sunt bune de plata toate angentiile detailiste care au cumparat de la tour-operator, pachete spre a le vinde turistilor.

Teapa in turism

Răspunderea agenției detailiste și posibilitatea de a obține despăgubiri

                   La momentul intrării în colaps a ”cuirasatului” OMNIA TOURISM, mii de ”aproape-turiști” aveau  încheiate cu agențiile detailiste Contracte de Comercializare a pachetelor de servicii turistice în baza cărora touroperatorul intrat în insolvență ar fi trebuit să furnizeze vacanțe în România, dar și în destinații exotice.

Agentie De Turism detailista buna de plata.

În înțelesul art. 2, pct. 3 din O.G. 107/30 iulie 1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța nr.26/2017, agenția de turism detailistă ”vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agenții de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta”.

În prezent, O.G. 107/1999 este abrogată urmare a adoptării O.G. 2/2018 care transpune prevederile Directivei (UE) 2015/2302 în ceea ce privește asigurarea protecției călătorului, în caz de insolvență a comercianților care facilitează achiziționarea serviciilor de călătorie asociate si nicio Agentie De Turism  nu ar mai putea teoretic sa tepuiasca clientii.

                   Punându-vă la adăpostul actelor normative sus-menționate, puteți atrage răspunderea agenției detailiste care a încasat suma de bani ce echivalează cu prejudiciul creat dumneavoastră. De altfel, în temeiul art. 1357 NCC, subzistă o obligație în sarcina agențiilor detailiste de a repara prejudiciul produs clienților, acestea răspunzând pentru cea mai ușoară formă de culpă (culpa levissima).

Este adevărat că art. 20 din OUG 107/1999 enumeră cauzele exoneratoare de răspundere, agențiile cu care ați contractat încercând o dezvinovățire invocând situația prevăzut la alin. 2, lit. b), teza a II-a din cuprinsul aceluiași articol, anume ”când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră, precum cele definite la art. 18 lit. b) sau unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.”

    Agentie De Turism falimentara si colapsul OMNIA nu este un eveniment surprinzător pentru un profesionist, anume o agenție de turism care cunoaște climatul industriei turismului și care, chiar și față de cel mai prudent și diligent consumator, are un ascendent prin faptul că înțelege și cunoaște mersul pieței, modificările ce pot interveni, situațiile de tipul Omnia Turism care, din prisma unui profesionist, sunt relativ imprevizibile.

Prin urmare, o eventuală apărare în acest sens a agenției de la care v-ați procurat bilete este ușor demontabilă, starea de insolvență a agenției touroperatoare neimpunând un simț de prevedere deosebit.

Mai mult, în virtutea art. 1548 NCC, există o prezumție de culpă a debitorului unei obligații contractuale din simplul fapt al neexecutării.


                 În atare condiții și coroborat cu art. 1350 NCC, sediul materiei răspunderii contractuale, devine tot mai evident că o agenție detailistăeste datoare a repara prejudiciul cauzat clientului păgubit prin neexecutarea culpabilă a obligațiilor ce izvorau din convenție. În condițiile în care v-ați îndeplinit de îndată și cu bună-credință obligația de a achita costul pachetului turistic, cu atât mai mult se reliefează prin contrast faptul că agenția nu și-a îndeplinit obligația corelativă dreptului de a primi prețul pachetului, și anume asigurarea prestării în continuare a serviciilor turistice.

Totodată, însuși art. 20, alin. (1) stipulează că „agenţia de turism este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii.”

    Problema se acutizează dacă se dovedește că agenția nici măcar nu a făcut vreun demers în vederea dezdăunării dumneavoastră pentru un eveniment care devenise sigur că nu se va produce, făcând abstracție de faptul că orice convenție intervenită între părți are putere de lege între acestea (forța obligatorie a contractului).

Acest princiu, după cum am arătat mai sus, este reluat și în legea specială.

Atât timp cât în contractul dumneavoastră societatea OMNIA TOURISM nu figurează ca parte contractantă, iar agenția cu care ați încheiat contract acţionează în nume propriu, angajându-se la obligaţiile contractuale prevăzute în conveţie, iar nu în calitate de reprezentant al SC OMNIA TOURISM, este lesne de înțeles că pentru recuperarea prejudiciului trebuie să promovați o acțiune în instanță împotriva agenției detailiste înseși.

ATENȚIE ! În cazul răspunderii contractuale, obligaţia solidară nu se prezumă. Totuși, dacă din cuprinsul Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice transpare că touroperatorul este « responsabil în solidar cu Agenţia să asigure derularea operativă a programelor şi a serviciilor, cu respectarea în totalitate a serviciilor prevăzute în program sau comanda Turistului », înseamnă că agenția detailistă a achiesat la stipularea expresă a acestei solidarităţi. Ca efect principal se reţine dreptul creditorului (în speță, al clientului păgubit) opţiunea sa fundamentală, specifică şi de esenţa solidarităţii, anume posibilitatea de a putea cere plata ORICĂRUIA dintre codebitorii solidari, fără ca acesta să îi poată opune beneficiul de discuţiune şi diviziune.

                De esenţa solidarităţii este dreptul de regres al celui care execută obligaţia. Art. 1456 NCC reglementează inechivoc dreptul de regres al debitorului în materie de răspundere solidară, drept care constă în posibilitatea de a cere celuilalt ceea ce a plătit creditorului (în concret, agenția detailistă să fi formulat o cerere de înscriere la masa credală).

                În urma formulării unor astfel de cereri, SCPA Cuculis și Asociații a reprezentat interesele unui păgubit căruia, urmare a admiterii acțiunii, i-a revenit o sumă apreciabilă pe care o achitase în integralitate, încă de la momentul încheierii contractului. Instanța urmează să dispună restituirea sumei achitate de dumneavoastră cu titlu de preț al contractului împreună cu dobânda legală.

Dosar: 14793/299/2018

Agentie De Turism
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ca neîntemeiată.

Admite în parte cererea. Dispune rezoluţiunea Contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice nr. 37/27.03.2017 şi nr. 18/13.05.2016.

Obligă pârâta să restituie reclamantelor suma de 33207 lei, 2061 euro şi 2060 euro, echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţi, reprezentând contravaloare servicii achitate, împreună cu dobânda legală aferentă, calculată de la data de 29.05.2018 şi până la plata efectivă.

Obligă pârâta să plătească reclamantelor cheltuieli de judecată în cuantum de 2167,18 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi de 3865 lei reprezentând onorariu avocat.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Atragerea Raspunderii Administratorului – Aveti O Firma Si Sunteti Administrator?Aveti Grija Sa Nu Aveti Datorii

Vedeti decizia definitiva de mai jos, prin care administratorul obtine, respingerea atragerii raspunderii patrimoniale, in lupta cu ANAF.

Atragerea Raspunderii Administratorului Presupune ca acesta sa plateasca datoriile societatii pe care a administrat-o !

Administratorul poate fi pus sa plateasca datoriile societatii – in anumite conditii – la fel de bine cum se si poate apara, atunci cand este chemat in judecata – Avocat Cuculis

Atragerea raspunderii administratorului poate fi evitata.

Prezentam mai jos o decizie prin care, desi ceruta atragerea raspunderii, am reusit sa obtinem o respingere a acestei pretentii, formulata de catre creditorul ANAF in cadrul procedurii insolventei.

Atragerea Raspunderii Administratorului

Atentie – Daca aveti datorii inregistrate pe societate, mai mari de pragul limita 40.000 lei, in calitate de administrator, puteti fi obligat de catre instanta (judecatorul sindic) sa platiti datoriile societati –

Astfel, se naste o intrebare legitima, cum ne putem apara in cazul in care lichidatorul sau comitetul creditorilor solicita atragerea raspunderii patrimoniale ale administratorului?

In primul rand trebuie sa vedem pentru ce fapte, puteti fi tras la raspundere patrimoniala!

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa si cum putem sa ne aparam impotriva cererii de atragere a raspunderii patrimoniale?  

Art. 169 din legea insolventei 85/2014 arata ca   la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte sau intregul pasiv al debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, fara sa depaseasca prejudiciul aflat in legatura de cauzalitate cu fapta respectiva, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte:  

Preambul –   Astfel, trebuie sa identificam ca este necesara o legatura de cauzalitate intre starea de insolventa si faptele administratorului pentru ca acesta sa raspunda patrimonial in fata creditorilor – aceasta este de altfel si cea mai buna aparare in fata instantei de judecata si maiestria avocatului va fi sa aduca un dubiu in gandirea judecatorului astfel incat la final sa nu poata exista un raport de caluzalitate si astfel ati scapat de raspundere!

Prin urmare, haideti sa vedem pentru ce fapte personale ale administratorului acesta poate fi raspunzator pentru pasiul societatii –

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;

b) au facut activitati de productie, comert sau prestari de servicii in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati;

d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. in cazul nepredarii documentelor contabile catre administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atat culpa, cat si legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu se prezuma. Prezumtia este relativa;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia;

f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;

g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori;

h) orice alta fapta savarsita cu intentie, care a contribuit la starea de insolventa a debitorului, constatata potrivit prevederilor prezentului titlu .

Mai jos vedeti decizia ramasa definitiva prin care fostul administrator a reusit sa obtina respingerea unei asemenea solicitari de atragere a raspunderii patrimoniale, obtinuta de catre SCA Cuculis&Asociatii.

Anaf pierde dosarul de atragere a raspunderii.

Astfel, atragerea raspunderii patrimoniale, se va face doar spre finalul procedurii si doar in cazul in care nu pot fi recuperate partile de creante, prin lichidarea persoanei juridice iar atunci cand se intampla acest lucru, trebuie sa stiti ca este foarte important sa va adresati unui specialist in drept sa faceti demersurile necesare alaturi de acesta si sa va prezentati in instanta pentru a arata buna credinta!   Este posibil sa fiti interogat ca si administrator iar cel mai important lucru este sa nu va ascundeti ci sa va aparati in instanta!

Multi dintre cei carora li se atrage raspunderea sunt persoane care refuza sa se prezinte in instanta, ceea ce le face un defavor!  

Astfel, atragerea raspunderii administratorului poate fi ceruta pentru elemente ce tin de cauzalitatea intre actiunile sale si starea societatii –   De mentionat ar fi ca atunci cand aveti datorii de peste 40.000 de lei, este nu doar important ci vital sa va depuneti cererea de intrare in insolventa asta pentru a nu fi suspectat de bancruta!

  Firma in dificultate? Organizarea unui plan poate fi o idee foarte buna in conditiile in care intentionati sa pastrati societatea in functiune!

Mai jos putem sa observam, o decizie prin care administratorul, chemat in jude

Vizualizati si : Atragerea Raspunderii Administratorului – Ce aveti de facut daca sunteti intro asemenea situatie?

Cititi si :

Avocat Drd. Cuculis Adrian

Executare silita imobiliara sau mobiliara? Scurt ghid pentru cei executati siliti. Procedura executare silita imobile.

10 intrebari si raspunsuri despre executarea silita si cum o contestati.

Fenomenul executarilor silite trebuie cunoscut in detaliu de catre toti cei care sunt implicati in asemenea proceduri fie ca vorbim despre cei mai afectati , debitorii, fie ca vorbim despre ceilalati participanti.

Procedura executare silita imobile

Astfel, am ridicat 10 intrebari de interes major pentru orice executat silit si le-am dat si raspunsurile.

Mai jos aveti raspunsurile la problemele dvs. referitoare la o posibila executare silita pe care ati avea-o.

1. Ce este executarea silita, cine o cere si cine o duce la indeplinire conform legii?

Conform Codului de procedura civila (atat cel vechi cat si cel nou, mai “stufos” in materie) executarea silita este o metoda juridica de recuperare a unor debite/datorii care au fost stabilite prin titluri executorii precum hotarari/sentinte ale instantelor de judecata, contracte notariale de bunuri sau bani, credite bancare, si alte situatii identice.

Ceea ce trebuie punctat este ca desi nu sunteti chemat in judecata efectiv, tot puteti fi executat silit fara sa stiti acest lucru, spre exemplu atunci cand banca, ifn-ul sau recuperatorul de creante, pun in executare silita contractele de credit angajate sau “cesionate” si astfel conform legii ele sunt deja titluri executorii.

Executarea silita in procedura executare silita imobile presupunein primul randexistenta unui titlu executor valabil ,(asta daca nu cumva este deja tiltu executoriu prin lege asa cum am aratat mai sus)  in al doilea rand neexecutarea de bunavoie a obligatiilor asumate de debitor(asta inseamna in linii mari sa fi fost declarat scadent anticipat acel contract), in al treilea rand existenta unei cereri de executare silita formulate de creditorul de drept la un executor judecatoresc( atentie, aici puteti specula cererea de incuviintare a executarii silite si astfel daca avocatul specializat in executari silite identifica o eroare intrega executare se va anula, pornind de la cererea de executare silita).

Desigur, este esential ca si conditiile de fond dar si de forma sa fie indeplinite, spre exemplu, daca exista un termen de plata, sau depusa poate chiar si o notificare de dare in plata, nicio executare nu mai poate sa continue sau sa inceapa.

Sa nu uitam ca – executarea silita incepe la cererea unui creditor si este dusa la indeplinire de catre un executor judecatoresc.

Executorul judecatoresc NU raspunde decat in fata hotararii judecatoresti, practic degeaba debitorul face o cerere la executorul judecatoresc, nu face nimic altceva decat sa-si piarta timpul valoros de 15 zile.

Desigur, exista si situatii in care desi pierdeti termenul de 15 zile, puteti formula in anumite conditii contestatia impotriva executarii silite.

Am stabilit astfel ce inseamna in cele din urma executare silita, cine o porneste si cine o executa, insa este important sa vedem, cum se manifesta executarea silita si mai apoi cum o contestam.

2. Cum se face executarea silita si care sunt “simptomele” unei executari silite incepute impotriva debitorului ?

Executarea silita inceputa la cererea unui creditor se poate face prin toate mijloacele posibile, asta insemnand – POPRIRE, SECHESTRU, VANZARE DE BUNURI MOBILE SAU IMOBILE, deci creditorul nu poate fi conditionat sa aleaga doar o singura cale, cat nu ii este interzis sa le aleaga pe toate, ceea ce inseamna ca odata inceputa executarea silita, aceasta se poate realiza prin orice mijloc pana la acoperirea sumelor pretins datorate

3. Ce este titlul executoriu in procedura executare silita imobile?

Titlul executoriu este actul prin care incepe executare silita.

Acesta poate fi o hotarare judecatoreasca definitiva si executorie sau poate fi doar executorie si nu neaparat definitiva, sau un contract de credit bancar, fie procesele verbale emise de executorii judecatoresti.

Astfel, trebuie sa avem in vedere ca urmatoarele acte Nu sunt titluri executorii insa pot deveni doar daca obtineti o hotarare a instantei de judecata.

Nu vor fi titluri executorii actele facute de mana intre persoane, decat daca asupra valabilitatii lor s-a pronuntat anterior o instanta de judecata. 

4. Ce obligatii se pot executa silit, ma pot executa silit bancile daca nu platesc?

Conform Noului Cod de Procedura Civila pot fi executate silit obligatiile care constau in sume de bani, bunuri sau valori, desfiintarea unei constructii, a unei plantatii sau a unei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea acestuia, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata sau executare, evident rezultate dintr-un titlu executoriu.

Astfel, daca nu platim rata la banca, sau ifn sau contractele sunt cesionate catre recuperatori si acestia incep executarea silita, PUTETI anula executarea silita daca ea este ilegala.

Astfel, pueti vedea aici cum se pot face contestatiile la executare.

5. Executorul poate mari valoarea sumelor datorate initial?

Da, executorul are posibilitatea sa aplice dobanzi, penalitati sau alte sume doar daca prin titlul executoriu s-au stabilit aceste drepturi, chiar daca nu s-a indicat cuantumul acestora. 

In cazul in care titlul executoriu nu a acordat dobanzi/penalitati sau alte daune, executorul poate sa dispuna actualizarea sumelor datorate, indiferent de unde provine aceasta. 

Aceasta “actualizare” va presupune recorectarea sumelor datorate in rapot cu rata inflatiei.

De asemenea vedeti cum executorii judecatoresti au actionat ilegal cu privire la onorariile percepute. Onorariile Executorilor Judecatoresti Incasate Ilegal-Executatii Silit Pusi Ilegal Sa Plateasca TVA

Procedura executare silita imobile – La toate executarile silite se va adauga, suplimentar, cheltuielile ocazionate de executare – onorariu de executor, taxe si timbre judiciare, onorariu de avocat asistent in executare, onoariu experti, etc.

6. Cum incepe executarea silita?

In majoritatea cazurilor executarea silita incepe printr-o somatie.

ATENTIE –

Insa inainte de somatia de plata, executorul este OBLIGAT sa trimita o notificare de incepere a executarii silite.

Daca nu ati primit notificarea, executarea silita este NULA!

Nu confundati SOMATIA cu NOTIFICAREA- Art. 666 si 667 cod procedura civila!

Aceasta somatie, emisa de executorul judecatoresc, va aduce la cunostinta ca s-a solicitat executarea silita impotriva dvs. si va notifica plata sumelor sau restituirea bunurilor, sau demolarea.

Totul despre executarea silita.(cititi link nou).

In cazul in care, pana la implinirea termenului acordat, nu executati obligatia notificata, excutorul va proceda la executarea propriu-zisa, fie va emite popriri in conturile bancare sau pe salariile identificate la angajator, fie va identifica bunurile care produc venituri si indisponibilizarea sumelor pe care vi le datoreaza in contul executarii, fie va dispune identificarea bunurilor dvs si demararea procedurilor de vanzare la licitatie.

Toate aceste metode de executare pot incepe succesiv sau pot incepe toate in acelasi timp iar asta inseamna ca debitorul trebuie sa se pregateasca pentru a formula contestatia la executare.

.Practica arata ca executarea incepe in 90% din cazuri sub toate formele de executare.

ATENTIE – ALT CAZ DE ANULARE A EXECUTARII – Daca in incheierea de incuviintare a executarii silite NU se specifica in ce forme se va desfasura executarea silita, atunci aceasta este nula!!

7. Daca executorul judecatoresc nu va mai “cauta” mai mult de 6 luni de zile, puteti formula contestatie la execuatre si puteti invoca perimarea. Astfel, in cat timp se perima executarea silita? 

Ce presupune termenul de  “perimare”.

Perimarea este o sanctiune aplicata tuturor proceselor judiciare dar si executarilor silite si tuturor fazelor incepute de oricare persoana daca procedura respectiva a ramas in nelucrare, o anumita perioada de timp respectiv 6 luni de zile.

De asemenea sa nu uitam ca si prescriptia opereaza chiar daca a inceput executarea silita, daca executorul sta in pasivitate mai bine de 3 ani de zile.

De exemplu: se depune cerere de executare pe data de 10 mai si vreme de 6 luni nu se emite nicio procedura – somatie, poprire, etc, sau se emit aceste faze, insa dupa ce se primesc, vreme de 6 luni nu se mai intampla nimic – exemplu: primiti o somatie si apoi este liniste vreme de 6 luni de la primireNota: aceste termene cel mai bine vi le verifica un avocat, atunci cand este cazul, pentru a putea fi sigur!

Efectul perimarii presupune desfiintarea tuturor actelor de executare incepute.

Vizualizati si :

8. O alta modalitate de a anula executarea silita, este prescriptia – In cat timp se prescrie executarea silita?

Intrucat am mai vorbit si in trecut despre prescriptie – o alta sanctiune de drept care afecteaza insusi dreptul pretins si presupune anularea acestuia – termenul general de prescriptie este, si in acest caz, de 3 ani de la momentul la care creditorului i s-a nascut dreptul de executare.

Cand se naste dreptul de executare? Este adevarat ca cesiunea de creanta intrerupe prescriptia?

Dreptul de a pune in execuatre se naste la 30 de zile de la neplata creditului si cesiunea de creanta NU INTRERUPE PRESCRIPTIA.

Aveti grija sa va uitati intotdeauna la termenul acesta – pe care, evident ca un avocat vi-l poate calcula cel mai bine. 

9. Ce putem face cand primim acte de executare silita?

In momentul in care ati primit orice act de executare, indiferent de forma si denumirea acestuia (n.n. somatie, notificare, poprire, publicitate de vanzare la licitatie, etcaveti dreptul sa faceti contestatie la executare.

Nu va pierdeti acest drept si contestati executarea silita.

Puteti face o programare direct aici, sau puteti suna la numarul de mai jos.

Raspunsuri gratuite la intrebari juridice www.indrumari-juridice.eu in legatura cu procedura executare silita imobile.

Avocat Drd. Cuculis – Membru fondator CUCULIS&Asociatii si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Cum Ma Apar De O Executare Silita Si Cum O Pot Contesta

Cum Ma Apar De O Executare Silita ? – Executarea silita reprezinta fenomenul prin care debitorii bancilor, Ifn-urilor sau mai grav, cei ce sunt executati silit de recuperatorii de creante, ajung sa fie abuzati de catre executorii judecatoresti, prin adrese, notificari, telefoane repetate si amenintari cu privire la ceea ce inseamna recuperarea acelor creante pe care le-au avut de platit.

Poprirea pe contul bancar, la locul de munca, vanzarea casei in care stati , sechestrarea masinii pe care o conduceti, vanzarea actiunilor pe care le detineti la o societate, toate sunt forme de executare silita.

Prin urmare, incepem sa amintim ca atunci cand primim o executare silita pe contul bancar, aceasta poate fi anulata daca este ilegala, folosind cala de contestatie la executare.

Cât de mult poate să mi se oprească dintr-un salariu, în urma executării silite?

O intrebare pe care si-o pune orice debitor executat silit si aici trebuie sa facem o distinctie clara-

Daca ipotetic aveti in cont 1000 de lei la data inceperii executarii silite, atunci toti banii va vor fi retrasi , insa daca va intra in cont 1000 de lei la sfarsitul lunii cu titlu de salariu, va vor fi retrasi doar 333 de lei sau daca aveti mai mult de o executare silita, atunci 500 de lei.

Cum ne aparam de executarea silita? Cum Ma Apar De O Executare Silita in mod eficient si cum scap de recuperatorii de creante?

Sigur exista si situatia cand constatăm că rămâne mai puțin decât permite legea si atunci trebuie sa mergem in instanta si sa formulam o contestatie la executare.

Dacă aveți mai multe urmăriri pe cont (ex. mai multe bănci cu credite neachitate) sau vi s-a stabilit o pensie de întreținere copil, executorul poate popri o sumă mai mare, până la jumătate din salariu.

Daca aveti poprire de la executori diferiți, este posibil ca aceștia să depășească în total suma legală din salariu. În acest caz, va trebui să depuneți la judecătorie o cerere de contestatia le executarea silita.

Vizualizati si :

Sunt situatii in care puteti sa solicitati instantei, chiar daca aveti doi creditori care va urmaresc, sa dispuna reducerea proportionala a acestei popriri din motive ce tin de imposibilitatea de intretinere.

ATENTIE – dacă salariul sau pensia este foarte mică, executorul poate să rețină doar ce depășește jumătate din salariul minim net pe economie, care este aprox. 1.100 lei.

Asadar, executorul poate urmari doar sumele ce depășesc 550 lei pe luna, iar dintr-un salariul sub 550 lei nu se poate reține nimic.

Dacă realizați că executorul vă oprește mai mult decât partea legală din salariu, puteți face contestație la executare la judecătorie în 15 zile.

Debitorul este executat silit de catre Prosperocapital SARL si contesta executarea silita si castiga prin anularea intregii executari silite.

Cititi si –

SCA Cuculis si Asociatii au invocat aici mai multe nereguli ale executarii silite, insa asa cum am amintit si mai sus, singura varianta viabila prin care puteti sa va aparati de o executare silita, este contestatia la executare.

Dosar: 9365/204/2018

Cum Ma Apar De O Executare Silita
22.08.2019Ora estimata: 08:30
Complet: CIV 2 – AM
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contesta?ia la executare formulată de către contestatoarea SIMION ELENA – NICOLETA, în contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPITAL S.a.R.L., şi, în consecin?ă:

Anulează actele de executare silită efectuate în dosarul executional nr. 1921/2018 al Biroului executorului judecătoresc Tănase Marian Traian, inclusiv încheierea nr. 2581/29.08.2018 pronuntată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. 6477/204/2018 şi dispune încetarea executării silite în acest dosar. În baza disp. art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 230,00 lei, achitată de către aceasta în prezentul dosar, cu chitan?a seria 131256/2019 nr. 7973 (63)/15.02.2019, emisă de Municipiul Câmpina, Direcţia Economică – Impozite şi Taxe, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Astfel la intrebarea Cum Ma Apar De O Executare Silita, raspunsul este unul singur, cu ajutorul contestatiei la executare silita.

Av. Drd. Cuculis Adrian

In acest caz, daca debitorul nu se apara impotriva Prosperocapital SARL ar fi ajuns sa plateasca o datorie pe care nu mai trebuia sa o achite insa prin presiuni, recuperatorul de creante a incercat sa il execute silit pe debitor.

Daca sunteti intr-o executare silita sau tocmai ati primit acte de executare silita, faceti urgent o programare aici, sau completati formularul de mai jos.

Amnistia Fiscala 2019 – Ce Prevede Si Cum Se Aplica

Potrivit Ordonantei guvernamentale nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, intrata in vigoare la data de 8 august 2019, pot beneficia de anularea dobanzilor si penalitatilor la datoriile catre ANAF  contribuabili care la data de 31 decembrie 2018 au  obligatii bugetare principale  restante sub 1 milion lei, respectiv persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica precum si contribuabili care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de 1 milion lei sau mai mari, respectiv persoane fizice, entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale ori institutii publice.

Pentru debitorii ale caror obligatii fiscale sunt sub un million de lei se pot anula accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale datorate si  restante la 31 decembrie 2018.

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declartie rectificativa cu scadenta anterioara datei de 31 decembrie 2019 se realizeaza  in urmatoarele conditii: – declaratia rectificativa sa fie depusa pana la 15 decembrie 2018, obligatia din declaratia rectificativa sa fie stinsa pana la data de  15 decembrie 2019, depunerea tuturor declaratiilor fiscale si depunerea cererii de anulare a accesoriilor pana la aceeasi data de 15 decembrie 2019.

Anularea tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu termene de plata pana pe  data de 31 decembrie 2019, se va face cu obligativitatea depunerii cererii in 90 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere precum si diferentele de obligatii principale sa fie achitate in termenul de plata stabilit prin decizia de impunere.

Pentru debitori care au datorii mai mari de un million de lei, exista un termen de sase luni in care debitorul poate opta pentru restructurarea financiara.

Restructurarea poate fi constituita din una sau mai multe masuri , si anume: plata esalonata a obligatiilor bugetare, conversia in actiuni a obligatiilor bugetare, stingerea obligatiilor bugetare prin darea in plata a unor bunuri imobile ale debitorului sau anularea unor obligatii bugetare principale in proportie de maxim 50% din totalul acestora, in functie de capacitatea financiara de plata a fiecarui debitor.

Conditiile privind plata obligatiile bugetare restante presupun ca pana la 15 decembrie 2019, debitorul sa achite obligatiile bugetare cu termen de plata intre 1 ianuarie-15 decembrie 2019, obligatiile bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat recuperat, obligatiile stabilite de alte organe, precum si amenzile transmise spre recuperare ANAF,dupa notificarea ANAF privind intentia de restructurare.

Un alt element principal este faptul ca, in primul an debitorul trebuie sa achite obligatiile bugetare scadente in perioada 1 decembrie 2019 si data comunicarii deciziei de inlesnire la plata. In al doilea an, debitorul trebuie sa achite cel putin 10% din cuantumul obligatiilor bugetare, si din al treilea an si pana la finalizarea inlesnirii de plata, debitorul trebuie sa achite restul obligatiilor bugetare care fac obiectul facilitatilor, intr-un termen de maxim 10 ani si plata obligatiilor curente pe anul 2019.

In toata aceasta perioada de esalonari , se suspenda executarea silita.

Facilitatile mentionate isi vor mentine valabilitatea si in cazul desfintarii actului administrativ-fiscal prin care au fost stabilite obligatiile bugetare pentru care au fost stabilite obligatiile bugetare si au fost acordate facilitatiile in procedura de solutionare a contestatiei.

Daca organul fiscal nu vrea sau se opune anularii debitelor pot fi invocate masurile de amnistie fiscala direct in instanta.

Drepturile Suspectului Si Drepturile Inculpatului In Procesul Penal

DREPTURILE SUSPECTULUI ȘI INCULPATULUI ÎN TIMPUL AUDIERII

La începutul fiecărei audieri a suspectului/inculpatului, organul judiciar adresează o serie de întrebări pentru identificarea acestuia: nume, prenume, stare civilă, data și locul nașterii, CNP, cetățenie, numele părinților, urmând ca pe baza informațiilor furnizate să se individualizeze persoana audiată.

În funcție de aprecierea organului judiciar, aceste întrebări se pot repeta pe parcursul audierii sau în cadrul unor audieri ulterioare.

Organul abilitat de cercetare penală are obligația de a-i comunica suspectului/inculpatului drepturile și obligațiile sale în scris, unul dintre principalele drepturi fiind acela de a nu da nicio declarație.

După ce este îndeplinită această procedură, suspectul/inculpatul este lăsat să declare ceea ce dorește cu privire la situația de fapt, putând chiar să consulte însemnările pe care le deține, urmând ca organul de cercetare penală să-i adreseze întrebările necesare pentru a clarifica situația de fapt.

La audiere poate să ia parte avocatul suspectului/inculpatului, cu care acesta din urmă se poate consulta, putând chiar să intervină în eventualitatea în care se încercă un abuz din partea organelor de cercetare penală.

În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

Foarte important este faptul că audierea se face cu respectarea demnității umane, fără abuzuri din partea organelor abilitate, sau intimidări, iar prezența unui avocat este foarte importantă pentru a preîntâmpina astfel de situații.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Daca Sunteti Executat Silit De O Perioada Lunga Aflati Cum Puteti Scapa De Executare

Daca sunteti executat silit si senzatia este ca nu se mai termina aceasta executare , ori daca au aparut acte noi de executare silita desi nici nu mai stiati ca exista o asemenea urmarire, aflati ce trebuie sa faceti in aceasta situatie si de ce in acest caz executarea este ilegala si actele sunt nule absolut.

Prescriptia executarii silite in timpul executarii silite:

Mi-a atras atentia o speta de pe juridice care revolutiona de esenta modul in care trebuie citit un articol atat de important din codul de procedura civila referitor la executarea silita.

De aici am incercat sa dezvolt si mai mult rationamentul judeactorilor din apel de la Tribunalul Bucuresti, pentru a putea extinde ulterior ceea ce au hotarat acestia ina ceasta cauza, catre toti cei care sunt executati silit in mod identic si care pot sa anuleze actele de executare indreptate impotriva lor.

Aveti O Executare Silita Veche Inceputa Impotriva Dvs.? Aflati Cum Se Anuleaza. Cei Executati Silit De Multa Vreme Pot Invoca Prescriptia chiar daca este un dosar executional deschis impotriva lor.

Cum anulam o executare silita inceputa de mult timp daca sunteti executat silit in mod ilegal?

Fara precedent Tribunalul Bucuresti in dosarul 18053/303/2017 s-a pronuntat intr-o speta in mod definitiv si a stabilit ca daca executorul judecatoresc desi a inceput executarea silita, nu a mai emis acte de executare de mai mult de 3 ani de zile, atunci executarea silita este prescrisa si toate actele sunt nule.

Daca Sunteti Executat Silit
Incuviintarea executarii silite in instanta

Speta este piatra de temelie pentru toti cei care primesc actualizari de creanta sau se trezesc dupa ani de zile cu reinfintari de popriri sau reluari de executari silite.

Chiar si cei care au pierdut termenul de 15 zile pot face aceasta contestatie la executare daca se califica in conditiile indicate.

Desi este mai tehnic, subiectul executarilor silite si motivelor ce pot fi invocate de catre debitori pentru a zadarnici executarea silita treuie inteles de fiecare debitor in parte pentru a se putea apara.

Astfel, ceea ce trebuie inteles este urmatorul aspect.

In mod normal daca executorul judecatoresc nu emite acte vreme de 6 luni de zile, teoretic perimarea poate interveni doar daca executorul i-a cerut creditorului sa faca un act sau fapt in legatura cu executarea si acesta sa nu se fi conformat.

Poate fi de interes si :

Ce se intampla daca desi a inceput executarea silita, nu se mai emit acte de executare vreme de 3 ani in acel dosar executional?

Explicatii av.drd. Cuculis:

Tragem astfel concluzia ca pe noul cod, perimarea se obtine mult mai greu, insa leguitorul prin textul de lege a sanctionat inclusiv pasivitatea executorului judecatoresc, ce a lasat mai mult de 3 ani de zile, ca o executare silita sa ramana in nelucru si nu prin perimare ci prin prescriptie.

Nu putem sa concepem ca leguitorul ii permite unui executor sa ramana in pasivitate ani de zile si sa lungeasca executarea oricat si-ar dori.

Astfel, daca a demarat executarea silita si vreme de 3 ani de zile nu mai intreprinde niciun demers, executarea este prescrisa CHIAR SI IN TIMPUL EI.

Daca Sunteti Executat Silit pot sa contest executarea silita

Desigur si invocarea acestor aspecte, se face tot pe calea contestatiei la executare.

Analizati textul de lege:

Observam totusi ca legiuitorul a prevăzut o soluție juridica prin care nu ii permite unei executari silite sa dureze vesnic. O astfel de soluție se desprinde din interpretarea art. 709 alin. 1 pct. 4 din C. pr. civ, ce are următorul cuprins:

(1) Cursul prescripției se întrerupe:
4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare.”

Pai daca acest curs al prescriptiei spre exemplu s-a intrerupt atunci cand a demarat executarea silita iar executorul judecatoresc nu a mai facut niciun demers inca 3 ani de zile, este clar ca de la acel moment curge un nou termen de prescriptie ce opereaza in cadrul dosarului de executare silita.

Instanta in dosarul amintit mai sus, retine urmatoarele:

„Este real că prescripția dreptului de a cere executarea silită constituie un motiv la executarea silită însăși însă, în cauză, contestatoarea nu a invocat prescripție prin raportare la data punerii în executare a titlului executoriu, respectiv împlinirea termenului de prescripție față de momentul nașterii dreptului de a obține executarea silită, ci a invocat împlinirea prescripției în cursul executării silite, față de împrejurarea că, de la data îndeplinirii ultimului act de executare întreruptiv de prescripție și până la data efectuării următoarelor acte în dosarul de executare, s-au scurs mai mult de 3 ani.

Extras din decizia instantei.

Vizualizati si :

Cine beneficeaza de aceasta decizie definitiva si care sunt debitorii executati silit care pot invoca aceasta decizie a Tribunalului Bucuresti?

Daca impotriva dvs. a inceput o executare silita in urma cu 3 ani si de atunci nu s-au mai emis acte de executare silita,atunci puteti formula contestatie la executare si puteti invoca prescriptia.

Daca desi a inceput o executare silita nu s-au mai emis acte de executare vreme de 3 ani si apoi executorul emite o adresa de actualizare a debitului, actele sunt lovite de nulitate absoluta.

ATENTIE – inclusiv pentru avocatii colegi care se ocupa pentru clientii lor de contestatii la executare – Actele prin care executorul judecatoresc solicita informatii autoritatilor cum ar fi , locul de munca, conturi bancare, etc. NU SUNT ACTE DE EXECUTARE.

În ceea ce privește cererile formulate de creditoare la data de 24.12.2015, respectiv 09.01.2017, Tribunalul reține, pe de-o parte, că acestea nu poartă număr și dată certă de înregistrare la Biroul executorului judecătoresc, iar pe da altă parte că nu reprezintă acte de executare silită efectuate de executorul judecătoresc, singurele în măsură să determine întreruperea termenului de prescripție. De asemenea, nu este incidentă nici ipoteza prevăzută de art. 709 alin. 1 pct. 5, C. pr. civ., întrucât executorul nu a constatat încetarea executării silite conform art. 703 alin. 1 pct. 2, C. pr. civ., pentru a fi vorba de o reluare a executării, în condițiile art. 705 alin. 1 C. pr. civ.

Tribunalul reține, așadar, că actele de executare silită efectuate începând cu data de 11.09.2017 (contestate în prezenta cauză) sunt lovite de nulitate întrucât s-au realizat ulterior împlinirii termenului de prescripție de 3 ani, calculat de la momentul actelor anterioare de executare.

Pentru a intelege mai bine fenomenul prescriptiei in acest caz inedit de prescriptie, redau mai jos un video cu explicatiile necesare pentru a intelege pe deplin ce aveti de facut daca sunteti executat silit :

Debitori scosi din casele lor pentru sume de bani prescrise pentru ca nu au formulat contestatii la executare pentru a se apara.

Evitati executarea silita si evacuarea din imobilul dvs. atunci cand primiti somatie imobiliara de plata:

Declaratia unui debitor:

Angela Tarateanu: “Pentru 900 de franci, la un moment dat mi-a venit cu executarea silita pe casa, care e credit de nevoi personale. S-a dus la vecini sa intrebe cum e apartamentul si pe urma mi-a venit, pe usa, pus ca e “SECHESTRU”. Adica cum, pentru 900 de franci?! Noua sute de franci?!

Daca sunteti executat silit folositi toate metodele pe care le aveti pentru a infrange executarea silita.

Executarea silita poate fi ilegala in multe dintre situatiile ei, iar noi SCA Cuculis&ASOCIATII am scris de mai multe ori cum puteti contesta o executare silita.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Intodeauna cand sunteti executat silit verificati legalitatea actelor de executare cu ajutorul profesionistilor, completati formularul de mai jos sau faceti direct o programare aici:

Deepfake Si Raspunderea Civila Sau Penala-Daune Morale Sau Materiale

Deepfake Si Raspunderea Civila sau penala.

În ultimii doi ani tehnologia IT a luat o amploare greu de prevăzut în domeniul procesării automatizate a imaginilor (vedem aplicația FaceApp), dar și a videclipurilor (așa-numitul Deepfake). Prin procedee bazate pe tehnologia de inteligență artificială neuronală (dezvoltată de compania Deep Mind pentru a împinge la limitele maxime ideea de inteligența auto-procesatoare), oricine poate să-și creeze propriul videoclip (https://deepfakesweb.com), în care schimbă fața persoanei filmate cu oricare altă, simulând mesajul comunicat că venind de la cea din urmă.

Fenomenul Deepfake este încă într-un stadiu timpuriu, motiv pentru care domeniul legislativ este extrem de lacunar în ceea ce privește modul efectiv prin care acțiunile, ce încalcă drepturi ale indivizilor, ale căror imagini sunt simulate, să poată fi pedepsite.

Desigur, țînând cont de multitudinea de norme legale ce reglementează relațiile sociale autohtone, regăsim numeroase căi prin care judecătorii, învestiți cu spețe de acest tip, ar putea să pedepsească indivizii ce încalcă fără scrupule drepturile altora. Desigur, pedepsirea celor vinovați ar fi de prisos dacă nu ar există și măsuri reparatorii pentru cei ce suferă un prejudiciu în urmă publicării unor imagini sau videoclipuri în care le sunt distorsionate mesajele, posturi sau intențiile.

Exemplu wikipedia de deepfake:

Deepfake Si Raspunderea Civila
Deepfake – fata lui Nicholas Cage pusa peste imaginea din stanga.

Probabil că cea mai întâlnită situație de încălcare a drepturilor unor persoane, în fenomenul Deepfake, va fi cea a însușirii pe nedrept a unor drepturi de autor. O suprapunere de imagini, de cele mai multe ori, va folosi fie un videoclip produs de o persoană sau o societate, fie o captură a imaginii feței unui personaj. Autorii respectivelor producții au dreptul de a le fi acoperite daunele suferite în urmă unor astfel de utilizări.

În cazul utilizării unei imagini ce reprezintă o persoană reală, aspectele de legalitate se schimbă, întrucât sunt atinse drepturi primordiale, consfițite de Constituția României, de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau stabilite prin Declaraţia universală a drepturilor omului. Pentru acest motiv, apărarea drepturilor persoanelor poate fi opusă atât de cel vătămat (prin formularea unei plângeri penale sau a unei acțiuni civile în pretenții), cât și de organele judiciare abilitate, chiar și din oficiu.

Astfel, pentru a se putea constată și pedepsi comiterea unei fapte penale, prin crearea și, respectiv, punerea la dispoziția publicului larg, sau doar persoanelor ce nu sunt vizate de respectivele imagini și sunete, organele penale pot începe urmărirea penală pentru stabilirea modului de comitere a unor fapte penale de tipul:

1. „Alterarea integrității datelor informatice” prevăzută de art. 362 din Codul penal cu o pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, infracțiune ce poate fi comisă prin modificarea fotografiilor sau înregistrărilor audio sau video, respectiv alterarea lor, acțiuni ce pot conduce la deturnarea mesajului pe care acesta îl transmitea în varianta originală.

2. „Falsul Informatic” prevăzută de art. 325 din Codul penal cu o pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, infracțiune similară cu cea descrisă anterior, diferența majoră fiind că prezența infracțiune se comite prin denaturarea unor date, ce devin necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice.  Putem să considerăm că orice atingere adusă persoanei vizate de respectivele date poate constitui producerea unei consecințe juridice.

3. „Falsificarea unei înregistrări tehnice” prevăzută de art. 324 din Codul penal cu o pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Probabil că practică judiciară va stabili această faptă că fiind incidentă în mai toate cazurile de utilizare a sistemelor AI pentru crearea unor clipuri de tip deepfake, întrucât conține mai toate elementele de întocmirea a materialelor false. Acest punct de vedere vine, în special, pentru că textul amintit pedepsește contrafacerea și alterarea unei înregistrări tehnice sau prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului prin respectivă înregistrări. În cadrul alineatului 3 al articolului menționat regăsim și explicația termenului de „înregistrare tehnică”.

4. „Înșelăciunea” în formă agravată prevăzută de art. 244 alin. (2) din Codul penal cu o pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, infracțiune ce se comite, cu folosirea de mijloace frauduloase, prin inducerea în eroare a unei persoane (sau mai multe) prin prezentarea că adevărată a unei fapte mincinoase sau viceversa, în scopul de a obține un folos patrimonial injust și prin pricinuirea unei pagube. Odată eliberat în spațiul virtual public fără disclaimer, oricare ar fi mediul on-line abordat, videoclipul va induce în eroare persoanele ce-l vizionează, iar eventualele prejudicii se pot produce imediat, raportat la faptele evocate, astfel că rămâne de constatat doar folosul material obținut, dacă este cazul, pentru a se putea pedepsi infracțiunea comisă.

Toate aceste fapte penale, odată ce sunt dovedite, pot naște drepturi patrimoniale pentru indivizii ce au suferit prejudicii în urma comiterii lor, astfel că persoanele vătămate se vor putea constitui părți civile, în termenul legal[i], pentru a le fi acoperit prejudiciul, fie el material (dacă ne referim la drepturi de autor sau drepturi de imagine) sau moral (atunci când persoana fizică suferă afecțiuni de ordin psihologic sau le este vătămată integritate fizică) în urma stabilirii legturii de cauzalitate dintre fapta ilicită și vătămarea produsă.

Așadar, înainte de a purcede la crearea unor videoclipuri sau imagini de tip Deepfake, autorii ar trebui să ia în considerare eventualitatea comiterii unor fapte penale sau ilicite și, în consecință, intotdeauna este recomandată obținerea acordului expres al persoanei vizate sau autorului de drept, fie prin stabilirea, în concret și într-un mod ușor de dovedit, a tuturor datelor ce vor fi emanate de clipul realizat și chiar încheierea unei convenții în acest scop.

In caz contrar opinam ca discutam despre posibilitatea ca persoana vizata sa solicite daune de natura morala sau chiar materiala.


[i] Art. 20 C.p.: Constituirea ca parte civilă

(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. 

Av.Drd. Cuculis Adrian

Cumpararea Drepturilor Litigioase – Cine Le Poate Cumpara Si Cine Nu

Nulitatea absolută a dobândirii unor drepturi litigioase de către profesioniștii justiției.

Cumpararea Drepturilor LitigioaseProblema incapacității profesioniștilor justiției în raport cu dobândirea de drepturi litigioase.

Cumpararea Drepturilor Litigioase
Drepturi litigioase

Lărgirea sferei incapacității profesioniștilor justiției de către art. 1653 din Noul Cod Civil urmărește apărarea prestigiului justiției împotriva unor eventuale suspiciuni care ar putea impieta implicarea celor ce deservesc justiția cu titlu profesional. În mod indubitabil, reglementarea incapacității profesioniștilor justiției interferează acut cu regimul juridic al executării silite.

În principiu, executorii judecătorești sunt loviți de incapacitate prin raportare la drepturile a căror cumpărare le este interzisă, urmând a se distinge dacă drepturile aflate în faza executării silite își mențin caracterul litigios ori dacă drepturile urmărite silit în cadrul executării silite indirecte ar putea fi apreciate ca având un astfel de caracter.

Textul de lege incident îl constituie art. 1653 NCC în care se arată că: ”(1) Sub sancțiunea nulității absolute, judecătorii, procurorii, grefierii, executorii, avocații, notarii publici, consilierii juridici și practicienii în insolvență nu pot cumpăra direct sau prin persoane interpuse drepturi litigioase care sunt de competența instanței judecătorești în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): a) cumpărarea drepturilor succesorale ori a cotelor-părți din dreptul de proprietate de la comoștenitori sau coproprietari, după caz; b) cumpărarea unui drept litigios în vederea îndestulării unei creanțe care s-a născut înainte ca dreptul să fi devenit litigios; c) cumpărarea care s-a făcut pentru apărarea drepturilor celui ce stăpânește bunul în legătură cu care există dreptul litigios. (3) Dreptul este litigios dacă există un proces început și neterminat cu privire la existența sau întinderea sa”.

Prin reglementarea amintită se urmărește, așadar, ocrotirea prestigiului justiției, mai cu seamă interesul public ca profesioniștii dreptului să fie percepuți de către comunitate ca fiind în afara oricărei suspiciuni de traficare a unor drepturi a căror existență ori întindere este influențată direct de activitățile acestora.

Sub aspectul competenței teritoriale de soluționare a litigiilor ce au ca obiect drepturi litigioase, executorii judecătorești sunt împiedicați în mod expres de lege să dobândească asemenea drepturi.

După cum se arată în cuprinsul art. 1653 alin. (1) din Noul Cod Civil, persoanele implicate în mod profesional în administrarea serviciului de stat al justiției sunt oprite de a cumpăra ”drepturi litigioase care sunt de competența instanței judecătorești în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea”.

În vederea stabilirii sferei de competență teritorială a profesionistului se are în vedere:

 • limitarea acesteia la o anumită regiune cu determinarea instanțelor și drepturilor deduse judecății la acele instanțe;
 • înlăturarea oricărei asemenea limite ce se traduce prin posibilitatea de a-și desfășura activitatea în raza de competență a oricărei instanțe din România, pentru drepturi litigioase.

Criteriul aplicabil îl constituie organizarea teritorială prevăzută de legea de organizare a profesiei pentru corpul profesional din care face parte profesionistul dreptului în discuție.

Profesionistul dreptului va fi, deci, incapabil să dobândească drepturi care sunt de competența instanțelor judecătorești în a căror rază teritorială este organizat corpul profesional din care face parte.

Cu titlu de exemplu, executorii judecătorești sunt incapabili de a dobândi drepturi litigioase de competența curții de apel în circumscripția căreia își desfășoară activitatea, precum și a tribunalelor și judecătoriilor din raza teritorială a acestei curți.

Așadar, din punct de vedere teritorial, competența unui executor judecătoresc cuprinde întreaga circumscripție teritorială a curții de apel în raza căreia se află acest birou.

Întrucât organizarea teritorială a corpului profesional al executorilor judecătorești se face în camere regionale pe lângă fiecare curte de apel, executorii judecătorești vor fi incapabili de a cumpăra drepturi litigioase de competența curții de apel în raza căreia funcționează biroul lor, inclusiv de competența judecătoriilor sau tribunalelor aflate în circumscripția acestei curți.

Așadar, un executor judecătoresc va fi lovit de incapacitate în ceea ce privește posibilitatea de a cumpăra un drept, dacă dreptul a devenit litigios prin introducerea unei cereri în justiție, dacă procesul nu este terminat și în funcție de stadiul în care se află, la oricare din instanțele aflate în raza curții de apel de pe lângă care își desfășoară activitatea.

Supuși aceleiași incapacități vor fi și avocații, atât definitivi, cât și stagiari, relativ la posibilitatea de a dobândi drepturi în legătură cu care își exercită în concret funcțiunile de înfăptuire a justiției, precum și drepturi de competența oricărei instanțe din circumscripția județului în baroul căruia sunt înscriși (tribunal sau judecătorie).

Arătăm că potrivit art. 1654 alin. (1) lit. c) NCC: ”Sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar și prin licitație publică: (…) c) funcționarii publici, judecătorii-sindici, practicienii în insolvență, executorii, precum și alte asemenea persoane, care ar putea influența condițiile vânzării făcute prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează ori a căror administrare o supraveghează”.

Aceste lucruri le puteti rezolva doar pe calea contestatiilor la executare.

Prin raportare la natura interesului public ocrotit, sancțiunea ce poate interveni în cazul nerespectării incapacității este nulitatea absolută.

Cititi si despre:

Prin urmare, un executor judecătoresc nu poate fi cumpărător în vânzările ce se realizează în cadrul executărilor silite pe care le realizează el însuși, indiferent dacă aceste vânzări se încheie amiabil de către debitor sau sub supravegherea ori se încheie silit, de către executor, fie direct, fie prin licitație publică.

Cumpararea Drepturilor Litigioase

Incapacitatea operează și în privința posibilității executorului judecătoresc de a acționa în legătură  cu aceste vânzări ca reprezentant al cumpărătorului. Potrivit art. 1298 NCC, reprezentantul nu este capabil să încheie pe seama reprezentantului un act pe care ar fi incapabil să îl încheie în nume propriu, astfel cum rezultă în materia reprezentării convenționale.

O eventuală ignorare a acestei incapacități legale ar conduce la încălcarea interesului public pe care este însărcinat să îl protejeze în cadrul procedurii de executare silită instrumentate, și anume aceea ca aceasta să se desfășoare într-o manieră legală, neutră și obiectivă, cu respectarea tuturor intereselor legitime ale părților, atât ale creditorului, cât și ale debitorului.

Av.Drd. Cuculis Adrian despre Cumpararea Drepturilor Litigioase

Rapirea Internationala De Minori – Conventia Haga 1980 Cu Privire La Protejarea Minorilor Si Legea Legea Nr. 100/1992 – Cerere Inapoiere Minor Avocat Cuculis

Rapirea Internationala de Minori , fapta prin care unul dintre parinti sau rude apropiate, muta minorului peste granitele Romaniei, fara acordul celuilalt parinte.

Rapirea internationala de minori si efectele unei asemenea fapte –

Ce pot sa fac atunci cand sotul sau sotia a luat copilul din domiciliul conjugal si a plecat cu el in alta tara?

Trebuie sa ne cunoastem drepturile.

In principal si mai ales avand in vedere modificarea legislatiei, parasirea unui stat membru, in principal discutand despre Romania, cu un minor alaturi de un major, nu se poate face decat cu o procura speciala data de catre unul dintre parinti atunci cand este de acord cu o calatorie a minorului in afara tarii.

De asemenea, se poate discuta despre rapire internationala de copii si atunci cand partile sunt in continuare aflate in stare de casatorie si unul dintre parinti paraseste domiciliul conjugal si pleca cu minorul in afara Romaniei.

In primul rand, relatia normala intr-o familie, presupune inclusiv, mentinerea unui climat sanatos pentru copilul rezultat din casatorie.

Exista situatii in care, unul dintre parinti, de cele mai multe ori acest lucru se intampla in casatoriile incheiate intre sotii cu cetatenii diferite, muta copilul din locul normal de convietuire, in tara sa natala fara acordul uneia dintre parti.

Astfel incat in materie internationala, conventia de la Haga semnata la 1980 la care au luat parte majoritatea tarilor dezvoltate , a stabilit ca sotul care este lipsit de dreptul de a-si vedea copilul prin actiunea celuilalt sot de a transporta minorul intr-o alta tara, poate fi combatuta printr-o actiune de inapoiere a minorului, daca actiunea de transportare, mutare, este ilicita.

Nu este o regula ca in situatia sa fie intre parinti cu cetatentii diferite sau internationale.

Actiunea de inapoiere a minorului trebuie sa fie efectiva ori de catre ori se pune problema mutarii domiciliului sau stabil in mod ilicit.

Cum își poate recupera un părinte copilul răpit?

În toate țările UE (cu excepția Danemarcei) există autorități centrale si aici ne referim cu precadere la ministerul de Justitie si este bine ca procedura in sine sa fie desfasurata de catre un avocat.

Părintele vizat poate lansa o procedură de înapoiere a copilului insa trebuie sa respecte anumite proceduri si intodeauna trebuie sa se raporteze daca mutarea este una licita sau ilicita.

Spre exemplu o mutare a minorului in baza unei hotarari judecatoresti se considera a fi o mutare licita.

În acest caz, instanța trebuie să se pronunțe cu privire la această chestiune în termen de șase săptămâni și ar trebui să ofere copiilor posibilitatea de a fi ascultați în cursul procedurii, asta inseamna ca daca minorul va starui sa ramana cu acel parinte care prezumtiv l-a rapit, cererea se va respinge.

ATENTIE – Dacă plănuiți să vă stabiliți într-o altă țară, trebuie să ajungeți la un acord cu partenerul ori partenera.

Acest lucru se poate face printr-o declaratie comuna a partilor.

Puteti de asemenea, daca nu va intelgeti cu celalalt sot sa obțineți o hotărâre judecătorească înainte de a părăsi țara împreună cu copilul dumneavoastră.

În caz contrar, se poate considera că săvârșiți o răpire parentală a minorului și veți încălca legea.

Rapirea Internationala De Minori
Rapire Internationala De Minori

Deplasarea sau neînapoierea unui copil se consideră ilicită:

a) cînd are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea, referitor la ceea ce am explicat mai sus;

b) dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv, acţionându-se separat sau împreună ori ar fi fost astfel exercitate, dacă asemenea împrejurări nu ar fi intervenit.

Astfel, autoritatea ce are competenta in solutionarea acestor cereri, pe cale amiabila in prima faza si ulterior in fata Tribunalului, este Ministerul Justitiei din Statul Contractant.

In ce conditii se aplica convetia de la Haga

Prezenta convenţie are drept obiect:

a) de a asigura înapoierea imediata a copiilor deplasati sau reţinuţi ilicit în orice stat contractant;

b) de a face să se respecte efectiv în celelalte state contractante drepturile privind încredinţarea şi vizitarea, care exista într-un stat contractant.

Statele contractante iau toate măsurile corespunzătoare spre a asigura, în limitele teritoriului lor, realizarea obiectivelor convenţiei.

În acest scop, ele urmează sa recurgă la procedurile lor de urgenta.

Răpirea copiilor de către unul dintre părinți

Daca sunteți un cuplu internațional în curs de separare și aveți copii, separarea trebuie sa se faca legal si minorul incuviintat corespunzator.

Daca doriți să vă întoarceți în țara de origine și să vă luați copilul cu dumneavoastră trebuie sa fie dat consimtamantul celeilalte parti.

Dacă însă faceți acest lucru fără consimțământul celuilalt părinte sau al instanței, este posibil să vă aflați în afara legii.

Cum contribuie normele UE la prevenirea răpirii copiilor?

In principal conventia de la HAGA va va proteja drepturile insa doar in instanta se poate dispune returnarea minorului.

Instanța din statul în care copilul își avea reședința obișnuită înainte de răpire va rămâne competentă până la soluționarea cazului de răpire, pentru a se evita ca părinții să răpească copilul în speranța de a obține o hotărâre favorabilă în fața instanței din propria țară.

Poate instanța din țara în care copilul a fost răpit să refuze înapoierea copilului?

Da, in mod cert, daca rapierea nu se confirma sau daca mutarea minorului nu este una ILICITA.

Instanța din țara în care copilul a fost răpit poate prezenta obiecții cu privire la înapoierea copilului în cazul în care există un risc serios ca înapoierea să expună copilul la vătămări fizice sau psihice [articolul 13 litera b) din Convenția de la Haga din 1980].

Cu toate acestea, înapoierea nu poate fi oprită dacă s-au luate măsuri adecvate pentru a proteja copilul.

In cazul în care instanța constată că un copil nu trebuie înapoiat, aceasta trebuie să se adreseze instanței din țara din care a fost răpit copilul.

Instanța din țara din care a fost răpit copilul va avea ultimul cuvânt, ținând seama de probele și de motivația celeilalte instanțe.

De asemenea, judecătorul trebuie să asculte copilul și ambele părți.

Ascultarea copilului se va face doar daca acesta POATE fi ascultat/audiat.

Hotărârea instanței va fi în mod automat executorie?

Hotărârea definitivă a instanței în țara de origine este automat recunoscută și executorie într-un alt stat membru al UE, fără a fi necesară o încuviințare a executării („eliminarea procedurii de exequatur”), dacă judecătorul a eliberat un certificat.

Ce acte am nevoie sa depun o cerere de rapire internationala si de inapoiere a minorului?

Atunci cand va adresati avocatului , este important sa tineti seama de mai multe acte pe care trebuie sa le pregatiti pentru a deschide o actiune de Rapirea Internationala De Minori :

Atunci cand constatam ca minorul a fost deplasat intr-un alt stat de catre celalalat sot, cererea de inapoiere a minorului trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) informaţii privind identitatea reclamantului, a copilului şi a persoanei despre care se susţine că a luat sau a reţinut copilul;

b) data naşterii copilului, dacă este posibil să fie obţinută

c) motivele pe care se sprijină eclamantul pentru a cere înapoierea copilului;

d) toate informaţile disponibile privitoare la localizarea copilului ş identitatea persoanei cu care copilul este presupus a se afla;

e) copie autentificată oricărei decizii sau acord utile;

f) o atestare sau declaraţie sub jurămînt emanînd de la autoritatea centrală sau de la altă autoritate competentă a statului în care se află reşedinţa obişnuită sau de la o altă persoană calificată privind dreptul statului în materie;

g) orice alt document util.

De cele mai multe ori, actiunea implica si o ancheta a politiei prin IGPR in cazul in care NU cunoastem unde este locul exact al minorului transportat in acel stat contractat al conventiei iar partea ce are o asemenea revendicare, primeste in mod obligatoriu un avocat din oficiu in statul cocontractat pentru a-i fi aparate interesele in inapoierea minorului.

Instanta competenta si unde trebuie sa introducem cererea?

Rapirea Internationala De Minori se judecata doar la TRIBUNALUL BUCUREST.

In Romania, instanta competenta este doar Tribunalul Bucuresti, astfel cum arata convenţia nu impietează asupra posibilităţii persoanei, instituţiei sau organismului, care pretinde că dreptul privitor la încredinţare sau de vizitare în înţelesul art. 3 sau 21 au fost violate, să se adreseze direct autorităţilor judiciare sau administrative ale statelor contractante, în aplicarea sau neaplicarea dispoziţiilor convenţiei.

Va aflati in situatia in care fiul/fiica dumneavoastra a fost deplasat/a ilicit de catre celalalt parinte intr-un alt stat?

Aceste cazuri sunt destul de des intalnite atunci cand parintii sunt despartiti in fapt, divortati sau necasatoriti, dar care exercita in comun autoritatea parinteasca asupra minorului.

Aflati ca puteti uza de dispozitiile Conventiei de la Haga din 25 octombrie 1980 cu privire la aspectele civile ale rapirii internationale de copii, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992.

Aceasta are ca obiect asigurarea inapoierii imediate a copiilor deplasati sau retinuti illicit in orice alt stat contractant si este conceputa pe considerentul ca interesul copilului este de o importanță primordială în orice problemă privind încredințarea sa, și în vederea protejării copilul, pe plan internațional, împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau neînapoierii ilicite și întocmirii unei proceduri în vederea garantării imediatei înapoieri a copilului în statul reședinței sale obișnuite, precum și de a asigura protecția dreptului de vizitare.

Potrivit Conventiei, deplasarea sau neinapoierea unui copil se considera ilicita atunci cand are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea (care poate rezulta dintr-o atribuire de plin drept, dintr-o hotărîre judecătorească sau administrativă sau dintr-un acord în vigoare potrivit dreptului acelui stat), atribuit unei persoane prin legea statului în care copilul îşi avea reşedinţa obişnuită, imediat înaintea deplasării sau neînapoierii sale si dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv.

 Convenţia se aplică oricărui copil care nu a implinit varsta de 16 ani si care îşi avea reşedinţa obişnuită într-un stat contractant imediat înainte de încălcarea drepturilor privind încredinţarea sau vizitarea.

Astfel, cand un copil a fost deplasat sau reţinut ilicit intr-un alt stat decat cel unde isi avea resedinta obisnuita şi nu a trecut o perioadă mai mare de un an cu începere de la deplasare sau neînapoiere pana la momentul introducerii cererii înaintea autorităţii judiciare sau administrative a statului contractant unde se află copilul, autoritatea sesizată dispune înapoierea sa imediata.

În ceea ce privește noțiunea de reședință obișnuită, aceasta nu este definită de dispozițiile Convenției de la Haga, insa in practica s-au stabilit cateva criterii. Astfel, in cauza C-523/07 s-a arătat că reședința obișnuită a unui copil se găsește în locul în care se află centrul vieții copilului, având în vedere ansamblul împrejurărilor de fapt relevante, în special durata și regularitatea reședinței, precum și integrarea sa familială și socială. De asemenea, conform hotărârii C.J.U.E. din 22.12.2010 – C-497/10 PPU,  noțiunea „reședință obișnuită”, astfel cum aceasta reiese din art. 8 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, trebuie interpretată în sensul că respectiva reședință corespunde locului care exprimă o anumită integrare a copilului într-un mediu social și familial.

In contextul indeplinirii conditiilor mai sus expuse, puteti solicita autoritatilor de cooperare judiciara competente sa dispuna inapoierea de urgenta a minorului la resedinta sa obisnuita, cu fixarea in cuprinsul hotararii a unui termen pentru executarea obligatiei de inapoiere a minorului, care nu va putea fi mai mare de doua saptamani de la comunicarea hotararii, obligarea parintelui care a deplasat ilicit minorul la predarea catre dumneavoastra a documentelor originale de calatorie/stare civila ale minorului (pentru situatia in care acesta va refuza executarea voluntara a obligatiei de inapoiere in termenul stabilit), autorizarea dumneavoastra, in calitate de parinte al minorului, sa preluati minorul personal sau prin reprezentant (de asemenea, in cazul refuzului celuilalt parinte de executare voluntara a obligatiei de inapoiere a termenului stabilit), precum si obligarea parintelui care a deplasat/retinut illicit minorul la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de demersurile intreprinse in vederea inapoierii minorului in tara de resedinta.

Procedura poate fi una anevoioasa si de durata, necesitand cunostinte de specialitate pentru parcurgerea si finalizarea ei cu succes.

Intr-o situatie similara s-a aflat si clienta noastra, T.M., al carui fiu minor fusese retinut ilicit in Franta de catre tatal minorului – fostul sau sot. Clienta isi daduse acordul in sensul deplasarii minorului in strainatate, la domiciliul tatalui sau, insa exclusiv in scop turistic si pe o perioada limitata, nicidecum pentru a se stabili acolo. Imediat dupa ajungerea minorului in Franta, tatal acestuia a interzis orice contact intre minor si mama sa – clienta noastra, iar in momentul in care acordul cu privire la deplasarea minorului in strainatate ajungea la data limita, doamna T.M. a constatat ca minorul nu este inapoiat in Romania, la resedinta sa obisnuita.

A luat, astfel, legatura cu noi, impreuna reusind sa obtinem o hotarare de inapoiere a minorului in Romania, care a fost pusa in aplicare prin concursul autoritatilor din Romania si Franta.

Daca sunteti intr-o asemenea situatie puteti suna direct la numerele de mai jos:

Avocat Drd. Cuculis Adrian

Executat Silit De Recuperatorul Eos Credit Funding Dac

Recuperatorul Eos Credit Funding Dac pune in executare silita un contract de credit bancar si debitorul prin contestatia la executare ii anuleaza dosarul executional.

Recuperatorul Eos Credit Funding Dac pierde 27000 de euro pe care voia sa ii incaseze in mod ilegal de la debitor prin executare silita.

PRESCRIPȚIE EXECUTARE SILITĂ PENTRU O CREANȚĂ ÎN VALOARE DE 140.000 RON

Debitorul priveste o executare silita prin care este obligat sa plateasca suma de 127,901 lei plus cheltuieli de executare silita, suma “incuviintata” prin incuviintarea executarii silite de catre judecatorie.

Cum este posibil ca un judecator sa permita executarea silita a unu debitor si altul sa anuleze executarea silita? Ce se intampla daca debitorul nu alula executarea Recuperatorul Eos Credit Funding Dac ? Platea fara sa datoreze LEGAL acesti bani.

Vizualizati si :

Este adevarat ca dreptul nu se stinge ci doar cel material, insa Recuperatorul Eos Credit Funding Dac foloseste sub forma abuzului de drept executarea silita pentru a recupera ILEGAL banii de la debitori.

Cunoasteti-va drepturile de debitor, anulati executarea silita.

Mai jos, aveti incuviinarea executarii silite primite de catre Recuperatorul Eos Credit Funding Dac de la instanta.

Executat Silit De Eos Credit Dac
Eos KSI si KRUK – Executari Silite Bucuresti

Sunt numeroase cazuri în practică în care, debitorii, din pricina unor dificultăți financiare temporare se află în imposibilitatea de a mai achita ratele către bancă, iar aceasta din urmă, în loc să găsească o modalitate de a ajuta debitorul, alege calea executării silite.

Ceea ce nu înțeleg instituțiile bancare este faptul că, aceste întârzieri nu sunt produse cu rea-credință de către debitori, iar pierderea locului de muncă, decesul unui părinte, creșterea exagerată a valorii monedei împrumutate, reprezintă elemente imprevizibile.

Recuperatorul Eos Credit Funding Dac, are un trecut si istoric negativ din punct de vedere legal, el incercand ca execute silit succesiv in mod ilegal si alti debitori.

Executat Silit De Eos
Eos Credit Funding Dac

În astfel de situații, deși se încearcă achitarea debitelor restante, băncile cer începerea procedurii execuționale pentru a putea recupera sume mult mai mari de la debitori și pentru a percepe o serie de dobânzi și penalități de întârziere.

Cititi si despre:

Situația este mai gravă în ipoteza în care se așteaptă ani de zile fără a se începe executarea silită, debitul continuând să crească, iar creanță să se prescrie, fiind numeroase cazuri în practică în care creditoarele cer executarea silită deși nu mai au un temei legal.

Situatia din cazul CIULEI!

EOS CREDIT FUNDING DAC pierde dosarul de contestatie la executare si debitorul scapa fara sa plateasca banii ceruti ilegal de catre recuperator.

O astfel de situație a fost și în cazul familiei Ciulei, care a contractat în anul 2008 un contract în valoare de 292.000 RON, creditul fiind garantat de către debitori, cât și de către societatea pe care o dețineau la acel moment.

Din pricina crizei monetare, a problemelor financiare înregistrate de societatea pe care o conduceau, precum și a datoriilor înregistrate, debitorii au început să întârzie cu plata ratelor.

În tot acest interval de timp debitorii au încercat să găsească o modalitate de relaționare cu banca pentru a putea să restituie ratele datorate, însă aceasta nici nu a dorit să discute pe această temă, urmând ca, în anul 2019, la mai mult de 9 ani de la data ultimei plăți, să solicite începerea procedurii execuționale.

Cititi si despre:

Informându-se despre situații similare si anume debitori executati silit in mod ilegal, debitorii au înțeles să apeleze la instanta de judecata pentru a formula o contestație la executare, fiind deschis în acest sens și Dosarul cu nr. 1358/292/2019, ce a fost soluționat în favoarea debitorilor.

AFALTI-VA DREPTURILE , invatati cum sa formulati contestatia la executare.

Prin măsura dispusă fiind desființată întreaga procedură execuțională, precum și demersurile subsecvente.

25.07.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: Civil – continuare
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Inch. 965/Admite contestaţia la executare formulată de contestatori în contradictoriu cu intimata.

Dispune anularea actelor de executare silită efectuate în dosarele de executare nr.911/2018 şi nr.915/2018 de BEJ Nicolescu Gheorghe- Alin.

În baza art. 45 alin.1 lit.f din OUG nr.80/2013 dispune restituirea către Ciulei Mariana a taxei de timbru în sumă de 1.000 lei achitată cu chitanta nr. 868537/20.05.2019 emisă de Primăria mun.Rosiorii de Vede, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Obligă pe intimata la plata către contestatori a sumei de 599,77 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Se ridica problema ca de fiecare data, ce se intampla daca debitorii nu erau vigilenti si nu-si cunosteau drepturile, asa cum se intampla cu mii de debitori. Ar fi ramas sa plateasca zeci de mii de euro, pe care debitorii ii cereau in mod ilegal.

In cazul in care intampinati o urgenta in legatura cu executarea silita puteti fie programa o intalnire accesand link-ul de mai jos, fie puteti completa formularul de contact:

Pentru a verifica actele de executare silita puteti stabili o consultanta juridica aici.

Pret Derizoriu Vanzare Imobil La Licitatie Publica – Executare Silita Ilegala

Pret derizoriu vanzare imobil la licitatie publica. Se poate face o contestatie la executare?

Pretul derizoriu in cadrul vanzarii la licitatie publica in viziunea Vechiului Cod Civil si ce fac cei care sunt pagubiti in cadrul procedurii de executare silita?

Desi prevederile codului civil au intrat in vigoare inca din anul 2011, in prezent ne confruntam in continuare cu situatii care sunt supuse vechii reglementari, mai exact vechiului Cod Civil, raportat la momentul la care a inceput executarea silita.

De regula toate publicatiile de vanzare sunt trecute in registrul de executari silite.

Exista situatii cand executarea este ilegala, cand aceste operatiuni NU sunt efectuate, tocmai pentru a se ascunde de fapt de public, scoaterea la vanzare a unui imobil, aspect ce este considerat chiar infractiune de deturnare de licitatii publice.

Pret Derizoriu Vanzare Imobil
Executare silita imobil – Contestatie executare.

Astfel, in ipoteza in care discutam despre vanzarea la licitatie publica in cadrul unui dosar de executare inceput anterior lunii octombrie 2011, ne aflam sub incidenta prevederilor vechiului cod civil care va guverna atat executarea silita in sine, cat si vanzarea la licitatie publica.

Ce este pretul derizoriu si cum afecteaza acesta vanzarea la licitatie publica in cadrul executarii silite?

Potrivit art. 1303 VCPC, pretul vanzarii trebuie sa fie serios si determinat de parti.

In ceea ce priveste seriozitatea preţului se analizează proporţia, sau mai bine zis disproporţia acestuia.

Preţul este neserios atunci când este derizoriu, adică atât de disproporţionat încât nu există preţ; este infim şi tinde spre zero.

Or, în practică, preţul poate să fie disproporţionat, dar nu atât de mult încât acesta să nu existe. Vedeti model de contestatie la executare.

In ceea ce priveşte condiţiile generale de validitate ale oricărui act juridic, chiar dacă o asemenea vânzare se realizează prin intermediul executorului judecătoresc, ea nu se poate îndepărta de la conditiile generale privind incheierea valabila a unui act juridic si valabilitatea sa.

Cititi si povestea unui debitor evacuat din casa la 59 de ani si care a reusit sa-si recupereze imobilul.

In cadrul executarii silite, rolul de a aprecia daca pretul oferit are un character serios sau nu revine executorului judecatoresc care instrumenteaza dosarul de executare.

Astfel, acesta are obligatia de a se asigura ca executarea silita se desfasoara cu indeplinirea obligatiilor legale si, mai mai mult decat atat, este cel care are oblgatia de a aprecia daca pretul oferit la licitatie publica se indeparteaza de valoarea reala a imobilului si devine derizoriu, iar in situatia in care apreciaza ca pretul nu este serios, sa nu adjudece bunul.

Dispoziţiile art. 1303 VCC, stabilesc că preţul vânzării trebuie să fie serios şi determinat/determinabil de părţi, iar în analiza acestei condiţii, preţul serios presupune ca el să fie stabilit astfel încât să nu fie vădit disproporţioat în raport de valoarea reală a lucrului, încât să se considere că nu există şi prin urmare să nu poată constitui obiect al obligaţiei cumpărătorului şi cauză suficientă a obligaţiei asumată de vânzător.

Cuculis Si Asociatii - Societate de Avocati Bucuresti

Sub acest aspect, suntem de parere ca instanta este in drept a analiza daca, desi codul de procedura civila nu impune existenta unei limite inferioare la care ar fi putut sa fie valorificat bunul, daca totusi valorificarea acestuia s-a facut cu respectarea normelor civile In vigoare si daca nu cumva vanzarea la un pret derizoriu aduce grave prejudicii debitorului dar si creditorului in unele cauze.

Puteti fi interesat si de :

Pret Derizoriu Vanzare Imobil scos la licitatie publica. Interpretarea Curtii Consitutionale-

Potrivit Deciziei nr. 207/2003 a Curtii Constitutionale, s-a retinut ca: “Ratiunea pentru care legiuitorul nu a considerat necesar, in cazul mai multor ofertanti, sa instituie o limita inferioara a pretului de adjudecare, a constituit-o convingerea ca, cel putin in principiu, concursul dintre acestia este de natura sa asigure cresterea respectivului prêt, facand astfel putin probabila ipoteza in care pretul cel mai mare oferit sa fie inferior pretului oferit la licitatie”.

Cu toate acestea, exista situatii in care bunurile, in special cele imobile, sunt vandute In cadrul procedurii executionale pentru preturi ce nu corespund realitatii.

Astfel, fara a se tine cont de valoarea de piata a imobilului, acesta poate fi valorificat la licitatie publica persoanei care ofera pretul cel mai mare, indiferent care este acel pret, fara a se pastra o proportionalitate intre valoarea de piata a imobilului, valoarea datoriei si pretul care se ofera in schimbul imobilului,

De asemenea, un alt aspect important este faptul ca pretul trebuie raportat intotdeauna la valoarea de piata a imobilului respective,la valoarea lui reala, iar nu comparative cu pretul altor bunuri, pentru a putea face o apreciere cat mai corecta.

Vizualizati si :

O astfel de situatie creaza prejudicii grave debitorilor care uneori ramane si fara imobil si cu datorie.

Or, in aceasta situatie, este importat sa cunoastem ca, daca ne aflam intr-o astfel de situatie in care bunul ne-a fost vandut la licitatie publica la un pret neserios, putem ataca procesul verbal de licitatie publica, pentru motivul vanzarii bunului la un prêt derizoriu.

Pret Derizoriu Vanzare Imobil , ce sanctiune se aplica?

Sanctiunea prevazuta de lege pentru vanzarea unui bun la un prêt derizoriu este nulitatea absoluta a vanzarii, dar ea trebuie sa fie constatata de instanta de judecata evident doar in cadrul unei contestatii la executare silita.

Asadar, numai pe calea contestatiei la executare puteti obtine anularea vanzarii bunului pentru un prêt derizoriu, aceasat fiind o situatie ce trebuie constatata de instanta de judecata, fara a opera din oficiu.

Nu uitati ca doar un specialist in executari silite va poate ajuta in situatii limita precum cele de executare silita. Executarea silita imobiliara este extrem de periculoasa daca nu este contestata corespunzator fiindca poate duce la pierderea ireversibila a bunurilor dvs. imobile.

Puteti stabili o consultanta juridica la sediul nostru in vederea analizarii optiunilor dvs. de a contesta executarea silita.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Antenele Si Tehnologia 5G Vs Sanatatea Oamenilor Si Dreptul La Viata

Tehnologia 5G Vs Sanatatea oamenilor – o perspectivă tehnică pentru o apărare corespunzătoare în instanţă.

Principiul precautiei poate duce la indepartarea oricarei antene GSM din zona de actiune, acolo unde sunt localizate persoane, avand in vedere ca nu se poate afirma 100% ca undele, in timp, nu afecteaza sanatatea.

CEDO condamna orice fel de actiune ce ar periclita viata unei persoane in scopul obtinerii de profit, in cazurile in care nu se cunosc efectele nocive ale unor asemenea unde.

Cunoastem deja aspectul ca instantele din Romania au dispus demontarea antenelor GSM de pe blocurile de locuinte chiar daca existau acorduri semnate intre asociatiile de proprietari si firmele de telefonie mobila.

Unul dintre cazuri, ramas si definitiv este cel prin care instanta dispune demontarea antenelor GSM Vodafone.

Ce este 5G? 5G se referă la tehnologia wireless „generația a 5-a”.

Provoaca antenele GSM cancer?

Vedeti opinii din afara Romaniei aici prin care prin simpla suspiciune ca retelele 5 g pot provoca boli grave, municipalitatea a decis blocarea antenelor 5 G.

Cred ca nu putem sa tragem noi concluzia ca 5g este perfect sigur, asta pentru ca opiniile de mai sus provin din SUA, care chiar pune pret pe siguranta cetatenilor.

Scopul 5 G aparent este de a furniza transmisii mai rapide și capabile de a transporta o cantitate masivă de date.

Momentan, termenul 5G este utilizat mai mult ca termen de marketing, având în vedere faptul că în România 5G-ul se bazează încă pe infrastructura 4G deja existentă si lățimea de banda este puțin îmbunătățită.

Tehnologia 5G Vs Sanatatea
Pericolele 5 G

Ceea ce este clar este că 5G va introduce în viața noastră banda de frecvenţă extrem de înalta -EHF ( Extremely High Frequencies), frecvențe deundă milimetrică (MMW) ce nu au fost folosite niciodată pentru Internet sau in tehnologia de telecomunicații.

Aceste unde nu trec ușor prin clădiri, așa că, în conformitate cu schema de marketing inițială, 5G ar necesita milioane de noi așa-numite „mini-celule”.

Tehnologia 5G Vs Sanatatea – legea prefera principiul preventiei.

Acestea vor asigura necesarul de radiație si lățime de banda necesare pentru atingerea vitezei nominale.

Recent, o serie de companii wireless au declarat că semnalele 5G pot parcurge 3000 de metri.

Opinia specialistului : (Irma Csiki secretar ştiinţific la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti):


“Antenele GSM produc radiatii elecromagnetice, neionizante. Acestea transportă energie, care penetrează în tesutul uman la diferite adancimi. Energia pe care o cedează este sub forma de caldură.

Organismul are mecanismele prin care îşi reface echilibrul termic. Însa nu stie sa lupte cu temperaturile locale. “, a explicat Irma Csiki secretar ştiinţific la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti într-un articol publicat în România Liberă.

“Experimentele pe animale au arătat ca încălzirea locala este de cam un grad Celsius”, a continuat cercetătoarea.

Cititi si:

Indiferent care sunt datele factuale, industria telecomunicațiilor wireless caută în mod agresiv îmbrăcarea clădirilor şi a stâlpilor din întreaga ţară cu antene cu microunde care radiază non-stop radiații periculoase lângă şi în casele noastre.

Antenele turnului celular 5G vor fi completate de sisteme de comunicare prin satelit.

Mai precis, 20.000 de sateliți noi vor 9 lansați în următorii doi ani pentru a se asigura că fiecare centimetru al planetei este suficient de iradiat pentru a susține capacitatea wireless de mare viteză peste tot.

Interesul de a instala 5G? Jucătorii principali sunt companiile de telecomunicații, operatorii de telecom, integratorii de echipamente şi, nu în ultimul rând, dezvoltatorii de echipamente si soluții 5G.

Interesul ţărilor este cel de a vinde licențe în domeniul de radiofrecvență, de stimulare a tehnologiei IOT şi a viitoarelor tehnologii wireless (ex: mașini fără șofer șamd.).

Interesul celorlalți este să vândă echipamente, vândă pachete de soluții către clientul final şi evident de a crea cerere într-o piață din ce în ce mai digitalizată.

Totul bine şi frumos, toţi fac bani, nivelul de tehnologizare şi digitalizare creste samd.

ATENTIE LA 5 G – Dreptul la viata primeaza – Tehnologia 5G Vs Sanatatea

Totuşi, există o singură problema: sănătatea corpului uman.

Daca până acum 4G-ul ne oferea migrene, stări de oboseală, anxietate, stări de nervozitate şi risc crescut de cancer, 5G-ul ne promite, pe lângă efectele 4G, şi o creştere accelerată a celulelor canceroase în corpul uman, o imunitate slăbită, stări de confuzie şi leucemie.

Lista afecţiunilor nu este una exhaustivă.

Cu toate acestea, WHO ( Asociația Mondiala a Sănătății ) clasifică 5G ca având un risc scăzut pentru sănătate.

Cu același grad de risc este cotată şi cafeaua (!). Interesele internaționale sunt evidente, toate învârtindu-se în jurul profitului si mai puțin în jurul sănătății societății ce oricum este în continuă creștere demografică.

Vizualizati si video-ul de mai jos – Dezbatere ANTENE GSM

Evident, se merge şi pe o altă pistă extreme de profitabilă, anume aceea de a vinde şi medicamente pentru bolile sau afecțiunile ce se vor dezvolta cu mult mai rapid decât natural.

Având în vedere faptul că cercetătorii de știință independenți demonstrează prin rapoarte amănunțite efectele negative asupra sănătății al electrosmogului (toate radiațiile electromagnetice de radiofrecvență și microunde), având în vedere supradensificarea mediului urban, a comunităților și a lumii noastre cu infrastructura 5G (care adaugă electrosmogului spectrul de frecvenţă MMW), completată de saturația cerului nostru cu sateliți 5G, această nouă tehnologie care vinde iluzii se poate dovedi a fi cea mai puternică lovitură la adresa sănătății umane la nivel global.

Dupa cum bine stiti, de cativa ani intentam procese impotriva operatorilor de telefonie mobila prin intermediul carora solicitam instantei de judecata sa dispuna desfiintarea echipamentelor de emisie semnal GSM amplasate pe cladirile civile, sau in apropierea acestora.

Cititi si :

Desi nu exista o perioda de timp indeajuns de lunga la care sa ne raportam in momentul de fata in vederea identificarii unei legaturi de cauzalitate directa intre diferitele afectiuni pe care le pot cauza corpului uman campurile electromagnetice emise de catre aceste statii de emitere semnal GSM, in materialul de mai jos au fost identificate cu certitudine de catre profesori in materie, daunele pe care care acestea le pot cauza celorlalte vietuitoare.

In aceste conditii, nu intamplator, prin Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene s-a instituit principiul precautiei, principiu ce presupune ca din viata fiecarui individ sa fie indepartat orice factor de risc, intrucat acesta oricum este supus in permanenta unui cumul de astfel factori nocivi (poluare, incalzire globala, radiatii UV, etc.).

De asemenea, cat timp au fost demostrate efectele daunatoare ale acestor echipamente asupra altor vietati, apreciem ca in baza principiul amintit anterior, instanta are obligatia sa dispuna desfiintarea statiilor de emisie semnal GSM, deoarece nu putem sa stam si sa asteptam ca raul sa-si faca loc in vietile noastre, iar mai apoi sa ne intrebam cum ar fi fost daca nu ar fi fost?

Solicitati aici o consultanta juridica completa.


Munca La Domiciliu – Aspecte Practice

Munca la domiciliu si cum se face contractul de munca.

Angajatii care presteaza munca la domiciliu se bucura de toate drepturile si obligatiile angajatiilor  prevazute de Legea 319/2006  a securitatii si sanatatii in munca.

Munca la domiciliu este o alta forma a muncii la distanta, reglementata in Codul muncii in vigoare, dar care impune desfasurarea muncii salariatului la domiciliul sau.

Activitatea profesionala a angajatului se va realiza la domiciliul acestuia,  prevedere expresa care va fi mentionata ca un element natural in cadrul contractului individual de munca.

Munca La Domiciliu

Angajatii care lucreaza la domiciliu au flexibilitate!

In vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariatii cu munca la domiciliu isi stabilesc singuri programul de lucru.

Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.

Vedeti si conditiile pentru telemunca.

Atentie – contractul se va inchide doar in forma scrisa!

Contractul individual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine expres precizarea ca salariatul lucreaza la domiciliu precum si programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului precum si modalitatea concreta de realizare a controlului.

Angajatorul este in drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu in conditiile stabilite prin contractul individual de munca.

Obligatiile angajatorului!

Angajatorul este obligat de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate salariatul, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatiilor in toate aspectele legate de munca, incluzand instruirea si informarea, dotarea cu echipamente de munca si protectie a muncii, s.a.

Prin contractele individuale de munca si/sau prin contractele colective de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cateva conditii esentiale ale contractului de munca:

Art. 16 . [forma contractului de munca] 
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat.

De aici tragem concluzia, ca in conditiile in care mergeti la munca si incepeti activitatea, angajatorul este OBLIGAT sa va faca a doua zi, contract de munca.

In cazul muncii la domiciliu este acelasi lucru, prestati activitate de acasa pentru angajator , trebuie sa va intocmeasca contractul de munca!

Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

ATENTIE – Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor.

Acest registru se transmite ITM cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.
Un exemplar se va inmana OBLIGATORIU si angajatului!

Trebuie sa stiti ca :
(5) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.

IMPORTANT DE STIUT:

Atentie.

 Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.

Poate va intrebati cum stie angajatorul cand lipsiti de la munca daca sunteti in confortul casei dvs.?

Nici nu-l intereseaza , fiindca majoritatea locurilor de munca “de acasa”, vizeaza proiecte specifice.

Daca totusi se impune o verificare a angajatului, atunci pot fi impuse module electronice in acest sens.

Puteti stabili o intrevedere aici.

Contestatie La Incadrarea Gresita In Grupa De Munca

Grupa de munca reprezinta un factor important in calcularea cuantumului pensiei atunci cand se atinge varsta sau situatia o impune.

Nu de putine ori, incadrarea gresita in grupa de munca duce la calculari gresite ce duc la o scadere substantiala a drepturilor de pensie de care ar trebui sa beneficieze un viitor pensionar.

Grupa de muncaINCADRAREA ACTIVITATII DESFASURATE IN UNITATEA ANGAJATOARE IN GRUPELE I SI A II-A DE MUNCA

Grupa De Munca
Grupa de munca contestata.

Este bine de stiut faptul ca, in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr. 2/2016 privind examinarea recursului în interesul legii, Inalta Curte de Casaţie si Justiţie a hotărât că în cazul existenţei documentelor primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare – obligaţie de a face – având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.

Aceeaşi decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie statuează ca pentru acţiunile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a Il-a de muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifică legitimare procesuală pasivă, casele teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există documente primare.

Observam deci, grija si preocuparea SCJ pentru a permite inclusiv celor a-i caror angajatori nu mai exista, sa produca dovezile necesare reindexarii in grupa de munca corecta.

Potrivit alin.1 pct.1 din Ordinul nr.50/1990 in grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa 1, iar potrivit pct. 2 al aceluiaşi ordin în grupa a II-a de muncă se încadrează locurile de muncă, activitațile și categoriile profesionale cuprinse in anexa 2.

Ținand cont de faptul că in aceste locuri de muncă îşi desfaşoară activitatea diferite categorii de personal, ordinul sus-menționat prevede la art. 3 urmatoarele: „Beneficiaza de încadrarea în grupele I si a II-a de muncă, fară limitarea numărului, personalul care este in activitate:

 • muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personalul de întreținere şi reparații, CTC, precum şi alte categorii de personal care lucreazã efectiv în locurile de muncă şi activități prevazute în anexele 1 si 2″.

Cititi si despre desfacerea contractului de munca.

La art. 6 din ordinul respectiv se stabileşte ca nominalizarea personalului care se încadrează in grupa I si a II-a de muncă, se face de către conducerea unităților impreună cu sindicatele libere, ținând seama de condițiile deosebite de muncă, concrete, în care îşi desfaşoară activitatea persoana respectivă (nivelul noxelor existente, condiții nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica şi nervoasã, risc deosebit de explozii, incendii).

Totodata, art. 7 din Ordinul nr. 50/1990 prevede că încadrarea în grupa I şi a II-a se face proporțional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiția ca, pentru grupa a II – a, personalul să lucreze în aceste locuri cel puțin 70% din programul de lucru iar pentru grupa I, cel puțin 50% din programul de lucru.

Din interpretarea art. 3 din Ordinul nr. 50/1990, potrivit caruia “beneficiază  de încadrarea în grupele I şi II de munca, potrivit celor menționate, fară limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreținere şi reparații, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucreazã efectiv la locurile de munca şi activitățile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2″, rezulta faptul ca încadrarea în grupă superioara de muncă se face nu numai pe baza existentei condițiilor de munca deosebite si a uzurii capacitații de munca a persoanelor care lucreazã intr-un climat nefavorabil ci şi  prin cumularea unor duble conditii,  respectiv  lucrul  efectiv  la  locuri  de muncă prevăzute în anexele 1 și 2 ale Ordinului nr. 50/1990, dar și prestarea activităților strict enumerate în aceste anexe.

Mentionam că accesul la o grupă superioară de muncă nu se face numai pentru funcțiile trecute în forma inițiala a ordinului, ci, de această încadrare beneficiază, fară limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici de calitate, precum și alte categorii de personal, dar condiționat de faptul ca aceştia ar fi trebuit să lucreze efectiv în locurile de muncă și în activitățile prevăzute în Ordinul nr. 50/1990.

Cititi si :

Mai mult, tinem sa mentionam ca Inalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 9 din 16 mai 2016 pronunțată în dosar nr. 5/2016 a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor pct. 6 – 8 și 12 din Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 50/1990, instanțele de judecată au posibilitatea analizării și constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării.

Înalta Curte a reținut că nu se poate vorbi de un drept recunoscut de lege unui salariat doar prin regăsirea în anexa legii a tipului de activitate pe care l-a desfășurat, pentru ca acesta să poată pretinde o recunoaştere directă a beneficiului lucrului în grupa superioară de muncă, constituirea dreptului efectuându-se în cadrul unei proceduri în care se prevedea îndeplinirea unor atribuții specifice de către partenerii sociali (angajator/ sindicatele ca reprezentanți ai salariaților) și verificări concrete cu sprijinul unor instituții ale statului (medicale, de protecție a muncii) și doar în măsura în care aceste verificări pot fi substituite prin actul jurisdicțional al instanței, aceasta poate face încadrarea activității unei persoane în grupa superioară de muncă.

Premisa derulării acestei proceduri în fața instanței este ca tipul de activitate să se regăsească în anexele 1 și 2 ale variantei consolidate a ordinului, întrucât doar aceasta conferă celui care a desfașurat activitatea respectivă dreptul de a obține recunoașterea pentru sine a faptului că a lucrat în condiții deosebite față de cele normale, astfel că efortul suplimentar depus în aceste condiții creează un drept la acordarea unor facilități la deschiderea drepturilor de pensie.

Prin urmare, Înalta Curte a constatat că neparcurgerea procedurii legale de încadrare a salariaților în condiții deosebite de muncă corespunzătoare grupei I sau a II-a de muncă, fie pentru că angajatorul a considerat că locurile de muncă din unitate nu îndeplinesc astfel de condiții, fie pentru că a ignorat aplicarea legii (nu a intreprins demersurile care se referă la procedura de evaluare a acestor locuri de muncă) pe perioada de valabilitate a ordinului, poate fi suplinită, pe cale jurisdicțională, de un litigiu promovat de fostul salariat în contradictoriu cu angajatorul și calificat ca un conflict, supus jurisdicției muncii, în situația premisă a ocupării de către acesta a unui loc de muncă sau a desfașurării unei activități dintre cele enumerate limitati în listele anexe ale Ordinului nr. 50/1990 sau ale Ordinului nr. 125/1990.

În ceea ce priveşte interpretarea și aplicarea pct. 3 din Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 50/1990 referitor la posibilitatea încadrării în grupa I sau a II-a de muncă a activității desfașurate de o persoana care formuleaza o cerere de chemare in judecata, prin asimilarea situației acestuia cu cea a salariaților care au desfașurat activități în condiții de muncă identice, în cadrul altor angajatori, pentru care s-a recunoscut  încadrarea în grupa de muncă indicată prin anexa 1 sau 2 la ordinul mentionat mai sus,    s-a stabilit că premisa derulării acestei proceduri în fața instanței este ca tipul de activitate să se regăsească în anexele I și II ale variantei consolidate a ordinului.

Astfel, Inalta Curte de Casatie si Justitie a concluzionat ca nu pot fi adăugate, alte activități și locuri de muncă față de cele din anexe, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi condiții de muncă posibil vătămătoare ci puteau fi nominalizate, prin asimilare, în temeiul dispozițiilor art. 3, alte categorii de personal în activitate ale aceluiași angajator decât cele enumerate expres, după criteriul:

 • muncitori, ingineri, subingineri etc, cu condiția generală de a lucra efectiv (acele categorii de personal care au lucrat efectiv) în locuri de muncă sau în activitățile nominalizate în anexă și aplicate acelui angajator sau personalul muncitor care a realizat anumite tipuri de lucrări expres nominalizate în ordin (respectiv extinderi, modernizări sau reparații ale capacitaților de producție) în respectivele unitați ce au facut obiectul încadrării, acesta fiind motivul pentru care îşi desfaşoara activitatea în aceleaşi condiții.

Persoanele care se considera vatamate in drepturile lor, cu privire la gresita incadrare in gupa 1 sau grupa 2, au astfel deschisa calea instantei de judecata pentru a putea rectifica gresita mentiune cu privire la grupa de munca.

Puteti stabili o consultanta juridica la sediul nostru aici in vederea stabilirii situatiei dvs. in mod concret si pentru a putea stabili o strategie juridica.

Despagubiri Daune Morale

Despagubiri daune morale obtinute in instanta pentru atingeri aduse vietii private.

Recuperarea Prejudiciului Moral Ca Urmare a Atingerilor Aduse Vietii Private Si Demnitatii

Despagubiri Daune Morale
SCA Cuculis&Asociatii – Societate Civila De Avocati

La nivel jurisprudențial, prejudiciul moral a fost definit ca fiind prejudiciul produs ca urmare atingerii vieții private, de familie, deminității, sănătății psihice, precum și altor prerogative care constituie atributul vieții umane, aceste atingeri fiind produse prin acțiuni de natură fizică sau morală.

De asemenea din actiunile fizice ale unei persoane pot deriva evident si suferintele de natura morala/psihica.

Pentru a discuta despre o atingerea adusă persoanei, este important să avem în vedere importanța valorilor nepatrimoniale lezate, situația personală a victimei, ţinând cont de mediul social din care victima face parte, educaţia, cultura, standardul de moralitate, personalitatea şi psihologia victimei, circumstanţele săvârşirii faptei, statutul social, etc. 

Despagubiri Daune Morale
Daune Morale – Despagubiri suferinte incalcare viata privata.

Raportat la faptul că nu există o reglememntare limitativă a ipotezelor ce se circumscriu acțiunilor vătămătoare,  atât în cadrul Codului civil, cât și în Legea Fundamentală i se lasă libertatea persoanei vătămate să aprecieze în mod rezonabil, în eventualitatea în care va apela la forța coercitivă a statului, modalitatea de despăgubire, sau valoarea sumei pretinse pentru acoperirea prejudiciului suferit.

Probarea prejudiciului moral, conform Înaltei Curți de Casație și Justiție, se face prin simpla existență a faptei ilicite, urmând ca prejudiciul şi raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanţele urmând să deducă producerea prejudiciului moral din simpla existenţă a faptei ilicite de natură să producă un asemenea prejudiciu și a împrejurărilor în care a fost săvârșită, soluţia fiind determinată de caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă.

O lezare adusă vieții private și deminității poate să intervină și în eventualitatea în care o persoană este dată în judecată, fără un temei legal și un motiv întemeiat, doar în scop de șicană, acțiune cu privire la care partea interesată poate sesiza instanța de judecată în vederea acoperirii prejudiciului moral suferit.

Desigur, aici putem discuta si despre folosirea drepturilor procesuale in mod abuziv care si aceasta fapta de natura civila poate fi sanctionata ca atare.

În principiu, partea lezată poate solicita orice sumă pe care o consideră suficientă pentru acoperirea prejudiciului suferit, urmând ca instanța să aprecieze dacă suma percepută este justificată de natura prejudiciului produs, iar în eventualitatea în care este mult prea mare, o poate cenzura.

Având în vedere complexitatea unei astfel de acțiuni și greutatea probării existenței prejudiciului moral, este indicat să apelați la sfaturile și îndrumarea unui expert, care vă poate ajuta în redactarea acțiunii și administrării probelor necesare.

Răspundere civilă delictuală. Producerea unui prejudiciu moral prin acțiuni cu caracter repetat.

Este cunoscut faptul că, spre deosebire de despăgubirile materiale, care se stabilesc pe bază de probe directe, despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată.

Dauna morală constă în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare.

Cititi si :

Spre exemplu, observati ce retine instanta in cazul unei hotarari de condamnare pentru daune morale si cum se face aprecierea cand vine vorba despre daune de natura morala –

Vizualizati si hartuirea morala :

Chiar dacă este adevărat că stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi:

 • consecinţele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială.
 • la evaluarea despăgubirilor pentru daunele morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau pentru a nu tinde către o îmbogăţire fără just temei, trebuie să se ţină seama de suferinţele fizice şi morale susceptibile în mod rezonabil a fi fost cauzate prin acţiunile repetate săvârşite de catre pârât timp de 5 ani, precum şi de toate consecinţele evenimentelor, relevate de probele administrate.

In Romania NU exista un barem al daunelor morale.

Problema stabilirii despăgubirilor pentru daune morale nu se reduce la cuantificarea economică a unor drepturi și valori nepatrimoniale cum ar fi demnitatea, onoarea, ori suferința psihică încercată de cel ce le pretinde.

Despagubiri Daune Morale si complexa evaluare a acordarii daunelor morale:

Ea presupune o apreciere și evaluare complexă a aspectelor în care vătămările produse se exteriorizează și pot fi astfel supuse puterii de apreciere a instanțelor de judecată.

Prin urmare, chiar dacă valorile morale nu pot fi evaluate în bani, atingerile aduse acestora îmbracă forme concrete de manifestare, iar instanța are astfel posibilitatea să aprecieze intensitatea și gravitatea lor și să stabilească dacă și în ce cuantum, o sumă de bani este potrivită pentru a repara prejudiciul moral produs.

Daunele aferente unei fapte civile delictuale sau ale unui infractiuni cat si acordarae de despagubiri daune morale pentru persoanele prejudiciate dar si pentru victimele infractiunilor se stabilesc in functie de intensitatea la care au fost traite acele evenimente generatoare de prejudicii.

De asemenea o trauma trauma este resimtita de o persoana intr-un fel si de o alta persoana intr-un alt fel fapt pentru care si daunele si intinderea lor este diferita.

In vederea analizarii situatiei dvs. particulare si determinarea unui cuantum estimativ al daunelor, puteti stabili o intrevedere la societatea noastra de avocati , aici.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Cand Nu Este Considerata Incalcarea Drepturilor De Autor

Incalcarea drepturilor de autor si limitele exercitării dreptului de autor, care este limita pana la care putem folosi anumite drepturi deja protejate si unde savarsim o ilegalitate in folosirea unor drepturi de autor.

Incalcarea Drepturilor De Autor si Legea 8 din 1996 privind drepturile de autor.

Cand nu este necesar sa luam consimtamantul autorului operei si de asemenea nici sa efectuam vre-o plata pentru folosirea operei?

https://www.universuljuridic.ro/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe-modificari-legea-nr-15-2019/
Drepturile de autor

Art. 33. din legea de mai sus :

 – (1) Sunt permise, fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoştinţă publică, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzanţe, să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare:

Inainte de a reda ce tipuri de opere pot fi utilizate observam o delimitare concrecta cu privire la ce permite legea si poate aspectul cel mai important , ” sa nu-l prejudicieze pe autorul operei” – astfel prejudicierea poate fi considerata de catre un autor de opera si prin neincasarea unor sume de bani, insa textul de lege precizeaza ca acest lucru este exclus de la plata remuneratiei.

a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare; – prin urmare ar fi nefiresc ca pentru rezolvarea unei situatii contencioase in fata instantei, partile sa achite aceste drepturi de autor.

b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, asta doar daca sunt efectiv in în scopul unei analize sau comentariu ori daca sunt date pentru exemplificare insa avand in vedere citatele si nu o parte mai mare din opera;

c) utilizarea de citate sau opere pentru a exemplifica anumite aspecte cotidiene;

d) reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituţiilor publice culturale sau ştiinţifice, care funcţionează fără scop lucrativ deci oricum in situatia in care nu este generatoare de profit;

e) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public tocmai in scopul informarii maselor;

f) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public de scurte fragmente ale conferinţelor, alocuţiunilor, pledoariilor şi a altor opere de acelaşi fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiţia ca aceste utilizări să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea;

g) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public a operelor în cadrul informaţiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informaţiei;

h) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, difuzarea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, difuzări sau comunicări şi dacă este utilizată în scopuri comerciale;

i) reprezentarea şi executarea unei opere în cadrul activităţilor instituţiilor de învăţământ, exclusiv în scopuri specifice şi cu condiţia ca atât reprezentarea sau executarea, cât şi accesul publicului să fie fără plată.

Evident ca aceste libertati nu vin doar c atare ci legea arata ca in cazurile prevăzute la lit. b), c), e), f) şi h) trebuie să se menţioneze sursa şi numele autorului şi locul unde se găseşte originalul daca datele acestea pot fi identificate.

De aemenea este bine sa stiti ca o opera poate fi reprodusa in cadrul familiei, cerc restrans de prieteni si evident cu aceeasi conditie sa nu-l prejudicieze pe autor.

Legea vorbeste si despre transformarea unei opere. Si acest lucru este permis doar daca –

– este o transformare privată, care nu este destinată şi nu este pusă la dispoziţia publicului, cumva aplicandu-se dispozitiile de la cercul restrans de oameni ce pot observa transformarea;

b) daca se obtine o parodie sau o caricatura;

Drepturile de autor pot fi cesionate la randul lor si astfel opera poate fi folosita de catre terte persoane ce devin cesionari ai drepturilor de autor pentru operele respective si desigur ca pot opta ceea ce vor face cu acele opere.

Nu uitati, ca drepturile de autor pot fi aparate impotriva folosirii de catre persoane neautorizate ( vedeti aici ).

Cesiunea drepturilor de autor de regula este oneroasa, astfel se vor plati sume de bani pentru a intra on posesia acestor drepturi si doar in conditii deosebite de gratificari, se vor putea face acte de donatie cu privire la acele drepturi de autor.

De retinut, drepturile de autor se mostenesc!

Av.Drd. Cuculis Adrian

Executat Silit De Cec Bank Si Recuperator ,Debitorul Anuleaza Executarea

Executat Silit De Cec Bank , debitorul formuleaza contestatie la executare si anuleaza tot dosarul executional al executorului Terinte Florin.

Cazul Alexandrescu-Mihai Diana, din seria #DosarelePrindViata si povestea doamnei prin care a reusit cu ajutorul unei contestații la executare, sa prescrie sumele pe care recuperatorul de creante Kredyt Inkaso Investment RO SA i le solicita in mod ilegal.

Vedeti aici cum se formuleaza o contestatie la executare in mod corect.

Executat Silit De Cec apoi de recuperator – De unde deriva creante pe care Kredit Inkaso Investment RO SA a pus-o in executare silita in mod ilegal?

În fapt, între debitoare și creditoarea inițială, CEC Bank S.A., a fost încheiat Contractul de credit cu nr. RQ08062778234311/CL00410080669732,  din data de 27.06.2008,  pentru acordarea sumei de 45. 000 LEI, sumă ce trebuia să fie restituită pe parcursul a 10 ani.

Creditul a fost achitat astfel cum s-a stabilit contractual până în anul 2015, moment din care subsemnata a întâmpinat anumite dificultăți financiare și s-a aflat în imposibilitate obiectivă de a mai achita.

În această situație s-a ajuns și din pricina faptului că au fost inserate o serie de clauze abuzive de către creditoare, aspect ce a dus și mai mult la îngreunarea situației financiare a subsemnatei.

Cititi si :

Cum Cec Bank si-a format provizioane , a ales sa vanda de esenta creditul catre un recuperator de creante si anume Kredit Inkaso Investment RO SA care a inceput executarea silita impotriva debitoarei.

Executat Silit De Cec Bank si acest lucru il constata instanta prin respingerea lipsei calitatii procesuale pasive a CEC BANK.

Banca ar fi trebuit sa negocieze cu debitorul si nu sa arunce contractul pe mainile unei firme de recuperare a creantelor precum Kredit Inkaso Investment RO SA .

La finalul anului 2018, la mai mult de 3 ani de la ultima plată efectuată în cauză, creditoarea a înțeles să solicite începerea executării silite deși creanța era prescrisă.

Ulterior primirii documentelor de executare debitoarea a înțeles să depună contestație împotriva executării silite în termenul de15 zile prevăzut de Codul de procedură civilă.

Dosar fulger, imediat dupa ce am depus dosarul la instanta, am anulat executarea silita a Kredit Inkaso Investment RO SA si CEC Bank S.A.

Executat Silit in loc sa negocieze creanta cu debitorul.

Cazul Alexandrescu – Alaturi de doamna Alexandrescu , av. Madalin Penciu si av. Daniela Ciobanu – Impreuna cu doamana Alexandrescu chiar suntem o echipa si ma mandresc cu asta!

După doar un termen de judecată, instanța de fond a constatat incidența prescripției evidente semnalate prin contestație, urmând a admite contestația la executare și a dispune anularea procedurii execuționale prin Sentința pronunțată în data de 04.07.2019 de către Judecătoria Sectorului 2 București în cadrul Dosarului nr. 9578/300/2019.

Solutia instantei de judecata din dosarul 9578/300/2019 .

Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Flucuş
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Cec Bank SA. Admite contestaţia la executare.

Anulează executarea silită şi toate actele de executare silită efectuate în dosarul de executare 1516/2018 aflat pe rolul BEJ Terinte Florin Cătălin, precum şi Încheierea de încuviinţare a executării silite din data de 30.01.2019, pronunţată în dosarul 991/300/2019.

În temeiul dispoziţiilor art. 45 lit. f) din OUG 80/2013 la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, instanţa dispune restituirea către contestatoare a sumei de 1000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru achitată prin chitanţa DF nr. 2942/30.05.2019 (f. 121). Obligă intimata Kredit Inkaso Investment RO SA la plata către contestatoare a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial, astfel cum a fost redus de către instanţă.

Executat Silit De Cec

Cititi si :

Astfel, în mod corect s-a constatat prescris dreptul creditoarei cesionare, Kredyt Inkaso Investments RO S.A., care a înțeles să rămână în pasivitate mai mult de trei ani, acțiune ce a dus la anularea întregii executări silite și a înscrisurilor emise de către executor.

Vizualizati si :

Am tot explicat in decursul timpului ca invocarea prescriptiei este un drept al celui executat silit dar si o arma in acelasi timp care poate paraliza orice stradanie a recuperatorului de creante, de a va executa silit in mod ilegal.

Spre exemplu in acest caz unde debitorul este Executat Silit De Cec Bank, daca nu ar fi facut demersuri in mod independent, ar fi fost bun de plata, desi executarea era ilegala.

Nu mi se pare just ca atunci cand vine vorba de persoane fizice ele trebuie sa se protezeje in mod individual iar cand vine vorba de persoane juridice, acestea sunt deja protejate de catre stat prin administratorii lor judiciari care pot sa constate FARA instanta prescriptia unor creante.

Executat Silit De Cec Bank si recuperatorul de creanta in mod abuziv – Cred ca acest aspect poate fi speculat si de catre debitori si invocat in cadrul contestatiilor la executare aspecte ce tin de neconstitutionalitatea invocarii prescriptiei doar de catre debitor si nu si de catre instanta din oficiu.

Astfel, intre persoanele fizice si juridice deja se creioneaza o discrepanta ce poate fi infranta DOAR prin eliminarea din lege a textului ce face referire la invocarea prescriptiei insa nu si din oficiu.

Pentru programari in cadrul SCA Cuculis&Asociatii folositi link-ul de aici.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Ridicare Poprire Anaf Persoana Fizica Sau Juridica

Poprire Anaf – Procedura prin care o persoana fizica sau juridica poate sa obtina ridicarea acestei masuri asiguratorii.

Poprire Anaf persoane fizice – Ce drepturi are cel executat silit de catre ANAF si cum poate sa conteste executarea silita fiscala.

In principal am ales sa facem o distinctie intre persoanele fizice si cele juridice pentru faptul ca in cazul celor din urma, acestea pot beneficia de avantaje diferite in relatia lor cu ANAF si in cazul in care li se instituie o poprire pe cont de catre Anaf.

Astfel, ceea ce trebuie sa cunoasca debitorii este ca popririle de la ANAF pot fi contestate in conditiile in care ele sunt abuzive.

Asa cum vom arata mai jos, multe dintre actele de executare silita fiscala sunt ilegale si singura varianta prin care un debitor persoana fizica le poate contesta, este contestatia la executare fiscala.

Cum instituie ANAF poprirea pe conturile debitorilor si cum se poate formula contestatie la poprirea emisa de ANAF?

Sediul materiei este codul de procedura fiscala :

Poprirea şi sechestrul asigurător fiind de esenta cele doua masuri asiguratorii pe care organul fiscal il poate intreprinde impotriva unui debitor acestea la randul lor se pot contesta fie sub forma masurilor asiguratorii fie direct sub forma actelor de executare silita.

Cine pune poprirea pe conturile de la banca si la angajator?

 • (1) Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul capitol se dispun şi se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organul fiscal competent.
 • Organul competent este de esenta anaf-ul de la domiciliul debitorului.

(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepţionale, respectiv în situaţia în care există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

Insa in practica , de regula, aceasta chestiune cu privire la situatia in care debitorul s-ar sustrage sau ascunde ori risipeasca bunurile, NU este respectata, regula ANAF este sa impuna imediat si fara sa verifice sau sa audieze cel putin pe debitor, masura asiguratorie fara nicio verificare.

Atentie – Tragem concluzia ca daca aveti bunuri imobile, vor fi aplicate sechestre si somatii de plata si ulterior daca nu le contestati, ANAF va poate vinde bunurile imobile(inclusiv casa in care locuiti).

Măsurile asigurătorii devin măsuri executorii la împlinirea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) sau art. 236 alin. (12), după caz, ori la expirarea perioadei de suspendare a executării silite.

Articolul 236 din codul de procedura fiscala indica clar ce inseamna executarea prin poprire:

Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor :

(1) Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Poprire Anaf

Asta inseamna ca in virtutea aspectului tertului poprit ca instituie, orice suma pe care alta persoana o are de platit catre dvs. va putea fi poprita de catre anaf.

Ce sume pot fi executate prin poprire?

(4) Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condiţiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.

Anaf poate pune poprire si inainte de a avea o decizie de impunere sau orice alt debit stabilit.

(3) Aceste măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. – Despre antrenarea raspunderii vom dezvolta in cadrul executarii silite a persoanelor juridice.

Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

Masurile executorii evident la randul lor pot fi atacate in instanta pe baza unei contestatii la executare silita fiscala.

Citit si :

Cum poate sa ridice poprirea un debitor executat silit de catre Anaf?

Am vazut mai sus ca ANAF POATE, sa aplice masuri extrem de intruzive in viata si patrimoniul unei persoane fizice, insa asta nu inseamna ca nu pot fi contestate daca sunt abuzive.

Exemple de cazuri in care poprirea este ilegala!

Spre exemplu daca din decizia de impunere sumele sunt gresite, debitorul poate sa conteste aceasta decizie si ulterior si executarea silita.

Daca oraganul fiscal ii instituie o masura asiguratorie/executorie fara sa fi existat inainte un dialog si verificare cu debitorul daca nu cumva se poate discuta varianta esalonarii debitului.

Daca sumele impuse cu titlu de penalitati sunt gresite – ( sumele pot deriva din mai multe variante ale codului fiscal si astfel ele trebuiesc calculate diferit).

Executarea silita a ANAF poate fi ilegala daca nu se respecta forma pe care trebuie sa o imbrace adresa de poprire cu indicarea tuturor aspectelor ce tin de forma adresei de poprire.

Neregularitatile pot fi invocate atunci cand primiti acte de executare, doar in fata instantei de judecata si nu la organul administrativ.

Vizualizati si :

Atentie – (5) Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată şi semnată de către conducătorul organului fiscal competent.

Daca datoria este mai veche de 5 ani, atunci creana este prescrisa si executarea silita este nula!

Daca unul dintre elementele de mai sus se regasesc in situatia dvs. atunci trebuie sa stiti ca executarea silita prin poprire de catre ANAF, este ilegala.

Poprirea ANAF pe salariu poate fi contestata in acelasi mod precum poprirea pusa de catre ANAF pe conturile bancare.

Cititi si despre abuzirle ANAFULUI cu privire la :

Contestatia la executare silita fiscala :

Articolul 260 din codul de procedura fiscala:

Poprire Anaf – Contestaţia la executare silită(1)

Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

(2) Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prevăzute de Codul de procedură civilă, republicat, nu sunt aplicabile.

Atentie – doar un avocat specializat in procedura de contestatie la executare fiscala va poate identifica erorile din actele de executare.

(3) Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

(4) Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.

Astfel, ridicarea masurii popririi poate fi obtinuta prin calea unei contestatii la executare si prin care ANAF sa fie combatut in instanta cu propriile arme.

Poprire Anaf – Vedeti cum va puteti apara de abuzurile ANAF.

Explicam mai sus despre poprirea la persoane fizice. Important este sa stie si firmele ca au posibilitatea sa actioneze impotriva executarilor silite ale ANAF mai ales ca atunci cand intervine o poprire de la anaf pentru o persoana juridica, aceasta poate sa aiba toata activitatea blocata si sa intre direct in insolventa.

Astfel, masurile pe care ANAF trebuie sa le ia cu privire la persoanele juridice, trebuie sa fie cu mult mai mult analizate in asa fel incat sa nu perturbe activitate persoanei juridice.

Sunteti executat silit de catre ANAF? Puteti programa o consultanta la sediul societatii noastre, AICI.

Creditorul Adjudeca Imobilul Executat Silit – Cum Contest Executarea Silita

Creditorul Adjudeca Imobilul scos la licitatie publica – Adjudecarea imobilului chiar de catre cel care va urmareste silit poate fi anulata in anumite conditii.

Creditorul Adjudeca ImobilulAdjudecarea imobilului poate sa ridice cateodata niste suspiciuni pentru debitor avand in vedere interesul creditorului de a obtine un folos material imediat in baza titlului sau executoriu.

Aflati ce drepturi are debitorul al carui imobil este scos la vanzare si cumaprat de catre cel ce il urmareste silit.

Creditorul Adjudeca Imobilul

In art. 766 cod procedura civila sunt stabilite conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care doresc sa participe la licitatie, in esenta, putand lua parte la licitatie orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Cu toate acestea, atunci cand participant la o licitatie publica este creditorul urmaritor, acesta nu poate, nici personal, nici prin persoane interpuse, sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul stabilit potrivit art. 758 alin. 1 sau 3.

De asemenea, potrivit art. 844 alin. 3, creditorii sunt dispensati de garantia de 10% din pretul de incepere al licitatiei la termenul respectiv, astfel, acestia pot participa la licitatie, iar spre deosebite de ceilalti participanti  nu sunt obligati sa depuna aceasta cautiune.

Vedeti aici si cum a reusit un debitor sa anuleze executarea silita si sa isi recupereze casa.

Cu toate acestea, exceptia de a depune cautiune nu este una absoluta, astfel ca, se impune depunerea acesteia pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei de 10% si propria creanta.

Debitorul Scapa De Executarea Silita imobiliara
Debitorul Scapa De Executarea Silita imobiliara

Cu alte cuvinte, daca valoarea garantiei este de 20.000 euro, iar valoarea creantei este de 10.000 euro, creditorul va trebui sa depuna dovada consemnarii sumei de 10.000 euro ca diferenta, pentru a putea participa la licitatie publica.

Ceea ce trebuie scos in evidenta este ca nu in orice conditii creditorul poate participa la licitatie publica, acesta nu poate adjudeca imobilul la un pret mai mic de 75% din pretul stabilit, iar daca valoarea garantiei de 10% este mai mare decat valoarea creantei, creditorul va trebui sa achite cautiunea, respectiv sa completeze diferenta.

Daca debitorul se afla intr-o atare situatie, acesta poate formula contestatie impotriva procesului verbal de licitatie in care creditorul urmaritor a devenit adjudecatar, in temeiul art. 849 alin. 2 cod procedura civila, in termen de o luna de zile de la data inscrierii procesului verbal de licitatie prin care se consemneaza adjudecarea in cartea funciara a imobilului.

Astfel, in aceasta situatie legiutorul stabileste un termen special de contestare, de o luna de zile, spre deosebire de termenul de contestare stabilit in art. 715 cod procedura civila, de 15 zile.

Intocmirea si eliberarea actului de adjudecare ca urmare a achitarii in integralitate a sumei stabilite pentru adjudecarea imobilului, nu impiedica pe debitor sa formuleze contestatie impotriva procesului verbal de licitatie, intrucat, termenul de o luna ramane in fiinta.

Dispozitiile art. 849 alin. 3 cod procedura civila, ofera debitorului posibilitatea de securizare a imobilui, prin notarea in cartea funciara a contestatiei impotriva procesului verbal de licitatie.

Notarea se face prin instanta, sau la cererea debitorului, prin deplasarea acestuia la Cartea Funciara, unde va depune un certificat de grefa, cu ajutorul caruia atesta exista unui proces pe rol cu privire la procesul verbal de licitatie.

In practica, aceasta situatie se traduce prin refuzul registratorului de la cartea funciara, de a nota dreptul de proprietate a celui care a cumparat imobilul prin procedura licitatiei publice, pana la solutionarea definitiva a contestatiei formulate impotriva procesului verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Am 59 De Ani Locuiesc In Romania Si Am Fost Evacuata Din Casa Mea

Evacuata Din Imobil , doamna Belu si-a cautat dreptatea in instanta de judecata.

Evacuata din imobil si fara niciun ban, ea a castigat si instanta a dispus reintegrarea in imobilul din care a fost evacuata, insa cati sunteti cei care de fapt ati fost abuzati si evacuati ilegal?

O noua poveste de viata ce face parte din seria #DosarelePrindViata .

Cand am inceput demersul meu de a transforma numerele de dosare in oameni si povestile lor am luat decizia aceasta, pentru a incerca sa schimb ceva ce de mai bine de 10 ani de zile nu s-a schimbat substantial ” Executarea silita”.

Cuculis Si Asociatii - Societate de Avocati Bucuresti
SCA Cuculis&Asociatii

Am intrat in U.E, aplicam directive, suntem europeni si ne uitam la CEDO, ne plac constructiile juridice pompoase si faptul ca avem “drepturi” si uitam cu desavarsire faptul ca sunt sute de mii de oameni executati silit.

Nu trebuie sa ma credeti pe mine cu puteti verifica registre publice, registrul de executari va spune el cati urmeaza sa ajunga in strada.

Peretii care plang se razbuna

Astazi va prezint cazul doamnei Belu care si-a facut un credit in CHF in 2008 ( da, in FRANCI ELVETIENI) pentru ca altfel probabil acum nu mai era printre noi.

Si-a facut un imprumut pentru a-si rezolva niste infectii dentare si s-a ales cu altele.

A fost nevoita sa-si faca imprumutul si pentru ca desi statea intr-o casa in chirie data de catre stat, podeaua de la etajul 1 s-a rupt si a trebuit sa o refaca desi costurile de reparatie sunt ale proprietarului si nu ale chiriasului.

Cu toate ca nu si-a luat creditul decat pentru chestiuni absolut urgente, Banca Transilvania, caci despre ea este vorba si mandatarul ei IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL , i-au vandut casa in 2018, evident sub pretul pietei, ca doar asa se intampla intodeauna.

Adjudecatarul, “baiat bun”, in noiembrie 2018 a evacuat-o pe sus din imobilul unde locuia si poate ca este bine sa va spun ca toata avutia doamnei Belu este o pisica, executorul a incuiat-o-n casa si a lasat-o acolo dupa ce a evacuat-o pe debitoare.

Astfel, va prezentam povestea de viata din #DosarelePrindViata marca SCA Cuculis&Asociatii si astazi discutam despre cum instanta de judecata a dispus reintegrarea in imobilul de unde debitoarea a fost evacuata dispunand si anularea executarii silite.

Vedeti aici ce demersuri trebuiesc facute pentru anularea executarii silite imobiliare.

Am Fost Evacuata
Cazul BELU – Executarea silita anulata si debitorul se reintoarce in imobilul din care a fost evacuat. Alaturi de colega noastra avocat Anca Bucur si Doamna Belu.

Am 59 de ani si ma numesc Belu Cristina.

Am avut in 2008 3 locuri de munca pentru a putea plati creditul in CHF de la Banca Transilvania si in prezent am o pensie anticipata de 1500 de lei (poprita) deci mai raman 1000 de lei.

Banca mi-a vandut casa si am ramas in continuare cu datoria reziduala.

Nu mai am parinti sau ale rude apropiate in viata si nu am avut copii.

De fapt, copilul meu este pisica pe care mi-a inchis-o executorul in apartament, atunci cand m-a evacuat in pragul iernii lui 2018.

Imprumutul l-am facut pentru ca aveam nevoie de o interventie chirurgicala.

Facusem o infectie puternica in sinusuri si la dinti ce ameninta ca pleaca spre creier.

Dupa interventia chirurgicala facuta, m-am ales cu o noua infectie. Infectia luata de fapt de la aceasta prima operatie.

Am fost nevoita sa ma ocup si de tratamentul medicamentos si banii i-am folosit in acest scop.

Practic am reusit sa platesc ratele insa a intervenit criza economica desi lucram in 3 locuri la acel moment.

Am reusit sa platesc creditul aproape 10 ani de zile, cu eforturi enorme, insa l-am platit, am platit si intretinerea la zi pana cand am fost data afara din casa, desi stiam ca urmeaza sa fiu evacuata.

O parte din bani i-am folosit si pentru renovarea imobilului si o parte pentru medicamente si interventii chirurgicale.

Vizualizati si :

Te gandesti, ori viata ori banii.

Situatia financiara a ajuns dezastruoasa cand nu am mai primit banii de la 2 dintre aceste servicii dar si cu cresterea chf.

Am luat credit cu gandul ca mi-au zis, ca este o moneda foarte stabila si cu promotia ca avem o moneda mult mai sigura decat euro si mi-au spus ca nu vom avea variatii de curs valutar.

Cititi si :

In 2018 a inceput totul a inceput calvarul cu executarea silita.

Atfel, cand am primit dosarul de executare am observat in mod clar ca se facusera DOAR erori grave si ilegalitati.

Cum este posibil sa incepi o executare silita impotriva unui debitor decedat, adica mama doamnei BELU?

Destul de simplu, nu te intereseaza legea si ai senzatia ca esti peste ea, asa s-a intamplat si cu banca Transilvania si executorii judecatoresti.

Am contestat procesul verbal de licitatie emis prin care casa doamnei Belu a fost vanduta iar ulterior in prag de iarna doamna Belu a fost evacuata din imobil de catre adjudecatar.

Cei care primiti somatii de evacuare, verificai ce aveti de facut aici.

Aceasta evacuare, la mai bine de 8 luni de zile de la efectuarea ei, instanta vine si o anuleaza, decizia instantei o aveti mai jos.

Evacuata Din Imobil debitoarea se lupta in prezent cu adjudecatarul pe care l-a invins dar si cu Banca si recuperatorul de creante.

Nu doar ca s-a anulat executarea silita ilegala de evacuare a doamnei Belu din imobil, dar instanta cu multe amanunte explica de fapt ca dispune si “REINTEGRAREA IN IMOBIL (si-l descrie) a debitorului evacuat”.

Am Fost Evacuata

Dosar: 27909/301/2018

Ora estimata: 09:00
Complet: C 12 civil 2019
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea Belu Cristina Felicia în contradictoriu cu intimatul Manea Nicuşor.

Anulează executarea silită care face obiectul dosarului de executare nr. 3654/2018 al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Executoris. Dispune întoarcerea executării.

Dispune reintegrarea contestatoarei în imobilul situat în (date cu caracter personal), sc. B conform extrasului de carte funciară şi sc. A conform contractului de constituire nr. 31978 şi titlului de proprietate nr. 121 din 23.04.1998, (date cu caracter personal).

In afara de dosarul de evacuare care are la baza faptul ca executarea silita in sine a fost ilegala de la inceput, mai exista si dosarul prin care solicitam anularea procesului verbal de licitatie in dosarul 22756/301/2018 care va viza de fapt si pierderea dreptului de proprietate al adjudecatarului ce a evacuat-o pe doamna Belu.

Am Fost Evacuata desi Executarea silita este ilegala, iar acum pot sa ma intorc in imobilul meu:

IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL pentru Banca Transilvania a condus tot dosarul de executare silita.

Odata cu inmanarea copiei Procesului Verbal de Licitatie incheiat in data de 03.09.2018, am constatat ca acesta a fost realizat si cu citarea mamei debitoarei, decedata la data 29.06.2016, astfel ca actele de executare silita efectuate in contradictoriu cu defuncta BELU ELISABETA, garant ipotecar, de la data decesului acesteia, sunt nule.

Faptul ca decesul garantului a avut loc ulterior initierii dosarului de executare silita nu indica vreo culpa a debitoarei, intrucat aceasta nu poate prevedea cand poate avea loc un deces si nu ii incumba acesteia obligatia de a face dovada capacitatii procesuale a unei parti din faza de executare a procesului civil, ci, din contra, aceasta obligatie apartine creditorului, in temeiul pricipiului disponibilitatii.

Vedeti si alte dosare de executare silita anulate impotriva lui Kruk S.A

Mai mult decat atat, potrivit dispozitiilor art. 627 alin. 1 Cod Proc. Civ, in tot cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate.

Or, este limpede ca in cazul in care garantul ipotecar este nascut in anul 1936, in vederea respectarii drepturilor acestuia, avand in vedere vasta inaintata pe care acesta ar fi trebuit sa o aiba la vanzarea la licitatie, executorul judecatoresc trebuia sa-si exercite rolul activ in incercarea de a lua legatura cu garantul, de a face niste verificiari minime la evidenta populatiei si nu in ultimul rand de a verifica daca persoana are deplinatatea facultatilor mintale.

Intoarcerea executarii silite este prevazuta de catre codul de procedura civila:

Este absolut normal ca un debitor executat silit in mod ilegal sa pri,easca dreptul la întoarcerea executării silite.

Astfel in toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

ATENTIE – Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului.

(2) Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptăţit, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă.

(3) În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu excepţia situaţiei când se aplică art. 777.

Pana la finalul dosarului mai sunt de facut pasi, insa reintegrarea debitorului in domiciliul pierdut este primul si cel mai important lucru pe care trebuia sa-l faca justitia.

Sunteti executat silit? Nu ramaneti in pasivitate, aveti drepturi. Puteti programa o consultanta aici.

Verificati actele de executare silita si ce posibilitati de contestare aveti, completand formularul de mai jos:

Persoana Care Nu Se Poate Ingriji Singura Din Pricina Sanatatii Mintale

Din pricina sanatatii mintale unele persoane trebuiesc puse sub interdictie tocmai spre binele lor.

Vedeti mai jos, cum decide de fapt instanta, punerea sub interdictie a unei persoane si numirea tutorelui chiar in persoana sotului acesteia.

Punerea sub inteerdictie a unei persoane care nu se mai poate administra singura, este esentiala mai ales atunci cand persoana are bunuri si ele nu pot fi administrate corespunzator in lipsa discernamantului persoanei in cauza.

Din Pricina Sanatatii Mintale

Legea prevede ca (1) Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească.

Situatia de fapt pentru care am obtinut in fata instantei de judecata, punerea sub interdictie a sotiei la solicitarea sotului :


Cum s-a ajuns la situatia prin care sotul sa o puna sub interdictie pe sotie si din pricina sanatatii mintale ?

Din vara anului 2016, când sotii au fost plecați într-o vacanță în afara țării, sotia a început să dezvolte un comportament bizar, având în mod recurent pierderi de memorie.

Relatarea sotului –

Am fost nevoit să închei abrupt vacanța planificată în urma unui accident vascular cerebral pe care aceasta l-a suferit acolo, întorcându-mă în țară în vederea recuperării acesteia.

Menționez că, în calitate de medic , am recunoscut semnele accidentului vascular cerebral și am luat măsurile ce se impuneau.

Post-traumatic, soția mea a căpătat tulburări comportamentale reunite sub diagnosticul clinic de demență mixtă.

Întrucât aceasta are nevoie de ajutor permanent, inclusiv în asigurarea nevoilor de subzistență, am fost nevoit în același an să o instituționalizez.

La acest moment, soția mea se află sub tratament și îngrijire neîntreruptă, este în incapacitate de autogospodărire și autoprotecție, verbalizează cu greu, prezintă stări alternante și pierderi severe de memorie, este dezorientată temporo-spațial și de cele mai multe ori nu recunoaște persoanele apropiate ei (pe mine ori pe copilul nostru).

Totodată, că aceasta este încadrată în gradul I de handicap : grav cu asistent personal, potrivit Certificatului emis de Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Raportat la această situație, apreciez că soția mea nu mai are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale.

Astfel, avand in vedere aceasta situatie si faptul ca evident sotia acestuia era lipsita de discernamant, instanta a admis cererea asa cum vedeti mai jos.

Dosarul nu puteti sa-l observati pe portalul instantelor pentru ca punerile sub interdictie sunt in sedinte nepublice.

Punerea sub interdictie a persoanei lipsite de discernamant

Ce am solicitat instantei de judecata?

1. Să dispuna instanta punerea sub interdicție a pârâtei ;

2.  Să ia măsura numirii sotului acesteia în calitate de tutore, ca rezultat al punerii sub interdicție a soției sale;

3.  Să ia măsura instituirii curatelei speciale, desemnând pe sot în calitate de curator special până la soluționarea definitivă a cauzei.

Instanta nu ia nicio masura fara raportul emis de catre Institutul de Medicina Legala si fara ca instanta fie in sala de judecata fie intr-un alt loc, nu observa personal persoana ce urmeaza sa fie pusa sub interdictie.

Cabinetele de medicina legala
Art. 13, al.1. Pentru efectuarea expertizelor si constatarilor medico-legale in localitatile in care functioneaza cabinete de medicina legala organele judiciare sau alte persoane fizice ori juridice se adreseaza acestora.


�Serviciile de medicina legala


Art.14, al. 1. Serviciile de medicina legala judetene, in conformitate cu competenta lor teritoriala, sunt abilitate sa efectueze expertize, examinari, constatari sau alte lucrari medico-legale si complementare, la solicitarea organelor judiciare competente sau a altor persoane fizice ori juridice.Al. 2. Serviciile de medicina legala judetene efectueaza examinarile complementare conform dotarii tehnice de care dispun.


�Institutele de medicina legala
Art. 15. Institutele de medicina legala sunt abilitate sa efectueze lucrari medico-legale, dupa cum urmeaza:

 • constatari si expertize medico-legale, in cazurile care depasesc nivelul de competenta al serviciilor de medicina legala judetene sau cand acestea isi declina competenta, din motive temeinice, in efectuarea acestora;

În cele din urmă, instanţa a dispus punerea sub interdicţie pe baza raportului de expertiză medico-psihiatrică, pe baza cercetărilor dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, a certificatului de handicap (grad I handicap grav, a anchetei sociale şi a înscrisurilor depuse de noi la dosar .


Avocatul specializat in punerea sub interdictie va va indruma in asa fel incat procedura sa fie una cu un final cat mai rapid atat spre binele dvs. cat si spre binele persoanei care urmeaza sa fie pusa sub interditie.

Daca intampinati o asemenea situatie, puteti completa formularul de mai jos si va putem asista in aceasta problema, avand un departamanet specializat in drepturile civile.

De asemenea puteti face o programare aici.