Termeni si Conditii de Utilizare

SCPA CUCULIS SIASOCIATII va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în website-ul nostru și noi vom încerca să corectăm erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, SCPA CUCULIS SI ASOCIAII nu isi asuma responsabilitatea pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate. În mod expres, ești de acord că SCPA CUCULIS SI ASOCIAII nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe acest site sau orice alt aspect relaționat acestui site. Conținutul acestui site are caracter informativ și nu reprezintă un mijloc de reclamă, neputând fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii legale.

Disclaimer/Act de renuntare: Continutul articolelor dar si a intregului site, reprezinta informare publica si nu poate fi confundata cu forma de publicitate. Prezentul articol reprezinta pozitia SCA Cuculis&Asociatii si este destinat publicului larg cu scop informativ. Informatiile oferite cu titlu de opinii personale pot fi preluate si folosite pe propria raspundere de catre profesionisti, avocati, notari, judecatori, procurori, mediatori, consilieri juridic, practicieni in insoventa etc. si nicio informatie de pe prezentul site, preluata de catre persoanele mai sus mentionate in mod neexhaustiv si folosita ca atare, nu ii poate fi imputata SCA Cuculis&Asociatii.

PROTECTIA ANTI-VIRUS

Utilizarea acestui site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe acest site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. SCPA CUCULIS SI ASOCIAII depune toate diligentele pentru ca materialele incarcate pe site sa fie verificate si protejate de disfuncționalitati ale rețelelor. Totodata utilizatorii sunt indrumati sa foloseasca protectie antivirus la descarcarea informatiilor de pe pagina noastra web, SCPA CUCULIS SI ASOCIAII neasumandu-si responsabilitatea
pentru erorile sistemelor online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui site.

COOKIE POLICY

Vizitatorii acestui site acceptă şi sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. Sub niciun motiv, SCPA CUCULIS SI ASOCIAII nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui site.
Aceste informaţii:
(i) au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
(ii) nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
(iii) uneori fac trimitere la site-uri externe asupra cărora SCPA CUCULIS SI ASOCIAII nu exercită vreun control şi pentru care nu ne asumăm nici o responsabilitate;
(iv) nu constituie bază juridică în cazul unei reclamaţii

Va invederam ca SCPA CUCULIS SI ASOCIATII nu garantează şi nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia publicată pe suport de hârtie în Monitorul Oficial sunt considerate autentice.

DREPTURI DE AUTOR

Conținutul paginilor site-ului web SCPA CUCULIS SI ASOCIATII este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al SCPA CUCULIS SI ASOCIATII.
Site-ul este proprietatea SCPA CUCULIS SI ASOCIATII. Materialele de pe acest site nu pot fi reproduse parțial, integral sau modificate fără permisiunea reprezentantului cabinetului nostru. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.
Este strict interzisă utilizarea sau contactarea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia sau pentru a discredita sau hărțui societatea, clienții săi și/sau produsele și serviciile oferite.

SCPA CUCULIS SI ASOCIAII își rezerva dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea responsabilității de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website.

POLITICA PRIVIND PROTECTIA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este SCPA CUCULIS SI ASOCIATII, societate civila profesionala e avocati, înregistrată în conformitate cu legislația română și autorizată legal de Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Trandafirilor nr. 14, Tulcea si sediul secundar in Bucuresti, strada Vaselor nr. 16, parter, ap. 1.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

SCPA CUCULIS SI ASOCIATII, în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat pe CUCULIS ADRIAN CALIN, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:
Responsabil cu protecția datelor: CUCULIS ADRIAN CALIN
E-mail: AVOCAT@INDRUMARI-JURIDICE.EU
tel. 0722298011

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

SCPA CUCULIS SI ASOCIAȚII se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4. Corecte și actualizate;
5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SCPA CUCULIS ȘI ASOCIAȚII va prelucra datele furnizate de catre dvs. Prin intermediul completarii formularelor de pe site-ul nostru, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a SCPA CUCULIS ȘI ASOCIAȚII ce se raliaza solicitarilor normelor in vigoare. SCPA CUCULIS ȘI ASOCIAȚII se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise exceptie facand cazurile in care exista consimtamantul expres.

Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne contactați la avocat@indrumari-juridice.eu sau tel. 031 412 48 88.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul nostru dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi vă dorim o zi frumoasă!