Onorariile Executorilor Judecatoresti Incasate Ilegal-Executatii Silit Pusi Ilegal Sa Plateasca TVA

Onorariile executorilor judecatoresti amputate de catre CJUE – Daca faceti parte din milioanele de romani executati silit care au platit onorarii de executare silita impuse dupa cum se pare ilegal, cel putin partial executarea silita este NULA.

Este foarte posibil sa fiti si una dintre persoanele care au fost prejudiciate de catre executorii judecatoresti prin aplicarea cotei de TVA asupra onorariului de executor perceput de catre acestia.

Nu se asteptau executorii judecatoresti ca tocmai CJUE sa “le bage mana-n buzunar” .

Practic ceea ce spune CJUE, este ca executorii judecatoresti, respectiv cei care sunt platitori de TVA, trebuie sa includa in suma totala pe care o solicita cu titlu de cheltuieli si onorariul de executor, TVA-ul, pe care il puneau in sarcina debitorilor, lucru pe care si noi l-am sesizat de sute de ori ca fiind ilegal.

Practic, toate executarile silite conduse de catre un executor judecatoresc, contin si un inscris denumit Proces Verbal de cheltuieli de executare silita.

Cheltuielile asa cum sunt ele denumite general, sunt formate din costurile aferente procedurii de executare silita plus onorariile executorilor care sunt regasite in Ordinul nr. 2550/2006 al Ministrului Justitiei.

Onorariile Executorilor Judecatoresti

Curtea de Justiei A Uniunii Europene in cauza cauza C‑214/18, stabileste ca executorii judecatoresti, in cadrul onorariilor stabilite au inclus si sfera tva -ului astfel incat ei nu pot adauga peste onorariile stabilite de catre organele profesiei, alte sume ce deriva din situatia lor fiscala(platitori sau neplatitori de tva).

Vizualizati si :

Astfel, cu privire la Principiile neutralității și proporționalității CJUE stabileste ca :

Dispozițiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/43/UE a Consiliului din 22 iulie 2013, precum și principiile neutralității taxei pe valoarea adăugată (TVA) și proporționalității trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei practici administrative a autorităților naționale competente, cum este cea în discuție în litigiul principal, potrivit căreia TVA‑ul aferent prestărilor de servicii furnizate de un executor judecătoresc în cadrul unei proceduri de executare silită este considerat ca fiind inclus în onorariul perceput de acesta.

Cititi si :

Onorariile executorilor judecatoresti si ce au de facut cei care primesc procesele verbale de cheltuieli de executare si afla ca au de platit si onorariu si cheltuieli dar si tva?

Lucrurile sunt clare in acest sens. Executarea silita este ilegala daca executorul judecatoresc va imputa inclusiv TVA-ul aferent onorariului si cheltuielilor de executare.

Nu exista 1 leu plus tva pentru fotocopierea dosarului executional cum nu este legal nici sa stabileasca onorariul plus tva.

Ce a observat instanta europeana a carei decizie se aplica si in Romania?

Un debitor executat silit , a formulat o acțiune împotriva acestei decizii la Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny (Tribunalul districtual din Sopot, Secția I civilă, Polonia), arătând că executoarea judecătorească în cauză săvârșise o eroare prin majorarea onorariului menționat cu valoarea TVA‑ului, pentru motivul că acest onorariu, stabilit în temeiul articolului 49 alineatul 1 din Legea privind executorii judecătorești, includea deja TVA‑ul.

Intrebarea preliminara adresata:

Prin intermediul întrebărilor formulate, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă dispozițiile Directivei 2006/112, precum și principiile neutralității TVA‑ului și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici administrative a autorităților naționale competente, cum este cea în discuție în litigiul principal, potrivit căreia TVA‑ul aferent prestărilor de servicii furnizate de un executor judecătoresc în cadrul unei proceduri de executare silită este considerat ca fiind inclus în onorariul perceput de acesta.

Trage, astfel concluzia ca atata vreme cat ordinul M.J nu face nicio referire la TVA-ul aferent executarilor silite, aceste sume pe valoarea adaugata trebuie sa fie de sine incluse in costul TOTAL impus de legislatia specifica si aplicabila executorilor.

Punctul 48 al Hotararii:

În speță, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 38 din prezenta hotărâre, potrivit dreptului național, niciun cuantum de TVA nu poate fi adăugat la valoarea onorariilor percepute de executorul judecătoresc.

Dat fiind că baza de impozitare cuprinde, astfel cum s‑a arătat la punctul 46 din prezenta hotărâre, cu excepția TVA‑ului în sine, tot ceea ce constituie contraprestația obținută, trebuie să se considere că cuantumul onorariilor în discuție include deja taxa respectivă.

   În plus, interpretarea menționată este conformă cu principiul potrivit căruia TVA‑ul este o taxă care trebuie să fie suportată de consumatorul final.

Concluzia finala cu privire la onorariile executorilor judecatoresti este urmatoarea:

Astfel, în măsura în care, în temeiul dreptului național, nu este posibil să se adauge la cuantumul onorariilor care urmează să fie percepute un supliment corespunzând TVA‑ului datorat, a considera că acest cuantum include deja taxa respectivă echivalează cu faptul că baza de impozitare a TVA‑ului care urmează să fie perceput de autoritățile fiscale nu va depăși contravaloarea efectiv plătită de consumatorul final și cu privire la care a fost calculat TVA‑ul, care este suportat, în cele din urmă, de consumator (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 octombrie 1996, Elida Gibbs, C‑317/94, EU:C:1996:400, punctul 19, precum și Hotărârea din 7 noiembrie 2013, Tulică și Plavoșin, C‑249/12 și C‑250/12, EU:C:2013:722, punctele 34 și 35).

Av.Drd. Cuculis Adrian

Sunteti in executare silita in prezent sau ati avut o executare silita unde ati fost obligat sa platiti in mod nejustificat aceste onorarii ale executorilor? Programati o intrevedere aici sau completati formularul de mai jos.

Lipsa Comunicarii Cesiunii De Creanta Atrage Nulitatea Executarii Silite

Fara ca noul creditor sau vechiul creditor sa notifice corespunzator pe debitorul cedat, fie el si aflat in executare silita, executarea silita continuata sau chiar inceputa de la zero, toate formele executarii silite sunt ILEGALE.

Lipsa comunicarii cesiunii a dus la respingerea posibilitatii de a executa silit debitorul iar printr-o decizie ramasa definitiva dar si printr-o practica deja constanta(vedeti aici o alta solutie definitiva de anulare a executarii silite) a instantelor de judecata, toate executarile silite incepute si continuate fara sa fi existat o notificare de cesionare a creditului catre recuperatorii de creante, sunt nule.

Lipsa comunicarii cesiunii de creanta duce la respingerea incuviintarii executarii silite, asa cum observati si in dosarul de mai jos, a carui motive de respingere se refereau strict la faptul ca recuperatorul Kredyt Inkaso Portfolio Investment desi a cumparat o creanta a debitorului, nu l-a notificat pe acesta cu privire la acest transfer de creanta si a incercat sa-l execute silit.

Vedem solutia din dosarul de mai jos, repet , ramasa definitiva prin care instanta ii respinge recuperatorului solicitarea de a incuviinta executarea silita si apoi vedem ce implicatii are o lipsa a cesiunii de creanta asupra executarilor silite incepute, aflate in desfasurare sau aflate de abia la inceput dar si cum puteti anula executarea silita inceputa prin contestatia la executare.

Dosar: 864/304/2019

Lipsa Comunicarii Cesiunii

Ce inseamna de fapt notificarea cesiunii de creanta?

Nimic altceva decat instiintarea acelui debitor ca de la momentul primirii notificarii nu mai datoreaza banii fostului creditor ci noului creditor si astfel fata de vechiul creditor NU mai are nicio obligatie.

Este evident ca atata vreme cat noul creditor, recuperator de creanta, nu face acest demers de a anunta debitorul ca i-a preluat creanta, debitorul NU-L poate recunoaste pe noul creditor ca fiind adevarata persoana catre catre trebuie intradevar sa plateasca, fapt pentru care desi cumparata creanta de catre recuperator, NU I-O POATE OPUNE DEBITORULUI, ducand de fapt la ceea ce se numeste inopozabilitatea cesiunii de creanta.

De asemenae inopozabilitatea cesiunii se poate invoca si pe calea contestatiei la executare.

Cititi si despre ” Mi-a Fost Cesionat Creditul Catre O Firma De Recuperari Creante-Ce Pot Face?Contestatie La Cesiunea Creditului ”

Kredyt Inkaso recuperator de creante pierde contestatia la executare

Vedeti si cum acest recuperator Kredy Inkaso S.A desi a reusit sa obtina o incuviintare a executarii silite, pierde definitiv contestatia la executare.

Cum imi dau seama daca am fost cesionat catre un recuperator de creante?

In primul rand nu veti mai primi informari din partea bancii sau ifn-ului cu care ati contractat prima data.

De asemenea atunci cand veti merge la banca sau la ifn, vi se va spune acest lucru fiindca alaturi de cesiunea de creanta, contul dvs. de la banca devine inactiv, creditul fiind de esenta trecut pe scadenta anticipata.

ATENTIE – Creditele aflate in desfasurare NU POT FI CESIONATE.

Daca totusi a fost cesionat, vezi aici cazul OTP BANK SI BANCPOST S.A(ACTUALA TRANSIVALNIA), atunci intreaga operatiune este una ilegala si veti putea sa invocati acest lucru si in cadrul contestatiei la executare silita.

Ce inseamna ca recuperatorul ar fi trebuit sa ma notifice cu privire la cesiunea de creanta?

In principal cesiunea de creanta este reglementata de catre codul civil iar lipsa comunicarii cesiunii va atrage nulitatea oricaror acte de executare impotriva dvs.

Astfel, atunci cand creanta dvs. a fost vanduta de la banca sau ifn la recuperator sau chiar si mai departe prin cesiuni succesive de la un recuperator la altul, aceste cesiuni trebuiau notificate in mod obligatoriu pentru ca ele sa devina opozabile.

Vizualizati si :

Avocat Cuculis Executare Silita

Prin urmare, articolul 1.578 din codul civil prevede comunicarea şi acceptarea cesiunii:

(1) Debitorul este ţinut să plătească cesionarului din momentul în care:

a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă; – vedeti cazurile in care imprumutatii bancilor au fost pacaliti la ordonanta 50/2010 sa semneze contractele aditionale si in loc de creditorul initial OTP BANK sau Bancpost sau CreditEurope Bank, au aparut alti creditori insa imprumutatii au fost pacaliti cu totii.

b) primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanţa cedată şi se solicită debitorului să plătească cesionarului. – la aceasta notificare face referire.

În cazul unei cesiuni parţiale, trebuie indicată şi întinderea cesiunii. (2) Înainte de acceptare sau de primirea comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului.

(3) Atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul îi poate cere acestuia să îi prezinte dovada scrisă a cesiunii.

(4) Până la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să suspende plata. (5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului.

Atentie – in cazul cesiunilor succesive de la recuperator la recuperator, daca una dintre cesiuni nu este notificata, restul nu sunt opozabile.

Prin urmare, majoritatea cesiunilor au fost facute in mod ilegal tocmai pentru faptul ca NU au fost notificati debitorii cu privire la acest aspect.

Chiar daca sunteti in executare silita deja si nu ati reusit sa formulati inca contestatia la executare, acest lucru nu va impiedica la oricare alt act de execuatre silita sa invocati nulitatea absoluta a executarii silite prin lipsa comunicarii cesiunii, ce decurge din neopozabilitatea fata de terti a cesiunii si astfel creditorul de fapt nu este un creditor recunoscut de catre debitor.

Vedeti mai jos motivatia instantei:

Lipsa Comunicarii Cesiunii
Respingerea incuviintarii executarii silite

Despre cesiunea de creanta si efectele ei am discutat si cu privire la cazul in care desi nu s-a inceput executarea silita banca trece in scadenta anticipata creditul si alege totusi sa-l vanda catre recuperatorii de creante.

Nu va pierdeti dreptul de a contesta o procedura ilegala prin care puteti sa puneti capat executarii silite ilegale sau chiar sa rezolvati problema de fond cu privire la intrarea pe mainile recuperatorilor prin cesiunile ilegale.

Vedeti toate explicatiile video mai jos:

Avocat Drd. Cuculis Adrian – Despre cesiunea de creante.

In situatia in care sunteti in executare silita sau creditul v-a fost scadentat anticipat ori ati primit notificari din partea recuperatorilor de creante, puteti face o programare aici, sau puteti completa direct formularul de mai jos.

Am Cumparat O Masina Cu Kilometrii Dati Inapoi-Ce Pot Face?

Piata auto romaneasca, doar un miraj, insa de multe ori se intampla sa se transforme in infractiune fapta celor care vand masini in scopul imbogatirii pe paguba cumparatorilor.

Infractiunea de insalaciune pentru darea kilimetrilor de la masinile second hand inapoi.

 Nu de putine ori, am fost contactati de clienti, ce au fost inselati in legatura cu cumpararea unui autoturism, ce avea in realitate, mult mai multi kilometri decat cei din bord, si chiar decat, cei din contractele de vanzare ale masinii, atunci cand acesti kilometri se treceau in aceste contracte.

Acestia ne intrebau ce ar mai putea face, in situatia cumpararii unui astfel de autoturism.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia Penala, in numeroase cazuri, admitea ca acest comportament al vanzatorului, de a ascunde kilometri reali ai unui autovehicul cu ocazia vanzarii, face obiectul infractiunii de inselaciune.

Intr-o decizie de speta aceasta mentiona:  „Pe baza intregului material probator administrat in cauza, s-a apreciat ca atat comiterea faptelor, cat si vinovatia inculpatului sunt dovedite, cu referire la ambele infractiuni:

astfel, in ceea ce priveste infractiunea de inselaciune, sub aspectul laturii obiective, elementul material al infractiunii s-a realizat printr-o actiune de inducere in eroare, inculpatul prezentand ca adevarata o fapta mincinoasa, respectiv faptul ca autoturismul pe care intentiona sa il vanda avea un numar de kilometri rulati mult mai mic decat in realitate, folosindu-se de inscrisuri false…, acestea cu prilejul intocmirii contractului de vanzare…, urmarea imediata constand in producerea unei pagube partii vatamate, aceasta platind un pret mai mare decat cel pe care ar fi fost dispusa sa-l plateasca in cazul in care ar fi cunoscut datele tehnice reale ale bunului, fiind dovedita si legatura de cauzalitate dintre activitatea inculaptului si paguba suportata de partea vatamata; sub aspectul laturii subiective, inculpatul a actionat cu intentie directa, aceasta urmarind obtinerea mpentru sine a unui folos material injust.”

Insa este foarte important, de mentionat, ce ar putea face cumparatorul inselat, in aceasta situatie.

Dovedirea faptului ca un vanzator a ascuns realitatea referitor la kilometri parcursi ai unui autovehicul vandut, este un procedeu destul de anevoios si de dificil de dovedit, astfel ca indicat ar fi, ca in contractele de vanzare ale unui autovehicul sa se treaca intotdeauna kilometri, deoarece, in caz contrar, nu se poate dovedi fapta respectiva, si in calitate de cumparator, se ramane cu paguba.

Apararile vanzatorilor sunt din cele mai diverse, acestia spunand ca: „asa au fost cumparate masinile / kilometri au fost modificati de cumparator dupa perfectarea vanzarii etc.” si nu de putine ori, instantele de judecata, nu au desfintat contractele de cumparare respective, mentionand ca totul este legal, si ca vanzatorii nu se fac vinovati de nimic.

Kilometrii Dati Inapoi inseamna inselaciune.

Daca va loviti de o asemenea situatie, primul lucru pe care trebuie sa-l faceti, este sa va prezentati unui avocat, pentru a va consilia in redactarea unei plangeri penale, cu consituire de parte civila.

Insa realizarea unei asemenea situatii, prin intermediul unui avocat, respectiv a instantei de judecata, nu este un lucru de dorit, astfel ca, in preintampinarea acestei situatii, Statul Roman prin intermediul Registrului Auto Roman, a introdus, aplicatia „Istoric Vehicul”  (informatii suplimentare puteti gasi pe site-ul RAR) – ce are rolul de a va ajuta cu kilometri reali ai unui vehicul, si cu privire la eventuale avarii, astfel incat sa preintampinati problemele de mai sus.

Daca insa, va gasiti totusi, in situatia de a fi inselati, contactarea unui avocat, pentru a sesiza procurorul sau organele de cercetare penala pentru tragerea la raspundere penala si civila poate fi solutia de a va rezolva problema.

Fie in sensul de a putea recupera prejudiciul de buna voie fie cu ajutorul organelor de cercetare penala in cadul unui proces penal.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Discriminare La Serviciu-Egalitatea De Tratament La Locul De Munca

Discriminare la locul de munca – Astfel, discriminare la serviciu reprezinta o forma de represiune impotriva angajatului si este vehement sanctionata si interzisa de catre codul muncii dar si de catre legea fundamentala.

Mobbing-ul este un fenomen ce poate fi considerat un tip de discriminare, deoarece se leaga exclusiv de locul de munca.

Discriminare La Serviciu
Discriminare pe criteriul varstei la locul de munca

Acesta se refera la actiuni de agresivitate psihologica realizate de un sef sau de un coleg pentru a determina o anumita persoana sa paraseasca compania, in conditiile in care concedierea sa nu se poate realiza fara motive intemeiate.

Aceste actiuni pot afecta starea de sanatate a persoanei supusa unei astfel de agresiuni psihologice si chiar ii poate aduce prejudicii psihice, sociale.

Pentru a fi in prezenta fenomenului de mobbing, acest comportament trebuie sa se repete in mod regulat pe o perioada de cel putin 3 luni.

Termenul de 3 luni nu este un termen legal pentru a determina o Discriminare La Serviciu, ci un termen gasit de catre instante, in mod rezonabil pentru a putea fi luate masuri impotriva celui ce abuzeaza de pozitia pe care o are intr-o anumita societate.

Art. 5. [egalitatea de tratament] Codul Muncii
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. 


(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. 

Vizualizati si:


(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 


(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

Puteti citi si :

Mai jos puteti regasi tipuri de comportamente specifice fenomenului de tip mobbing si discriminare la serviciu:

1. Actiuni destinate limitarii posibilitatii de exprimare a persoanei vizate – aceasta nu are posibilitatea sa-si exprime punctul de vedere in fata sefilor, este intrerupta atunci cand vorbeste, este jignita de colegi care fac referire la munca si la viata personala a acesteia.

2. Actiuni care vizeaza izolarea persoanei respective– nu se vorbeste cu persoana respectiva, aceasta isi desfasoara atributiile de serviciu intr-un loc izolat de ceilalti colegi, este ignorata cu totul prezenta ei.

3. Actiuni de desconsiderare a persoanei vizate in fata colegilor – colegii lanseaza diverse zvonuri despre persoana vizata, este ridiculizata si chiar hartuita sexual.

4. Actiuni de discreditare profesionala a persoanei vizate – nu ii sunt atribuite sarcini sau i se atribuie unele sub/peste nivelul calificarii sale profesionale, uneori este obligata sa indeplineasca sarcini umilitoare.

5. Actiuni care vizeaza compromiterea sanatatii persoanei respective – ii sunt incredintate sarcini periculoase sau nocive pentru sanatate sau victima este agresata fizic si/sau sexual.

In cazul in care va regasiti in una dintre situatiile mentionate mai sus, si anume: colegii de la locul de munca va adreseaza jigniri, va umilesc, sunteti marginalizat/ izolat fata de ceilalti colegi, primiti din partea sefilor sarcini care nu intra in atributia dumneavoastra si sunt cu mult peste sau sub calificarea dumneavoastra pentru o perioada mai lunga de 6 luni, este posibil sa fiti victima unui fenomen de mobbing.

Astfel, in cazul in care dumneavoastra va simtiti discriminat la locul de munca si au inceput sa apara consecinte din cauza comportamentului colegilor sau sefilor, ulterior informarii in prealabil despre tipul de discriminare la care sunteti supusi, sfatul nostru este sa initiati o serie de masuri, pentru a stopa acest fenomen, aceste actiuni intreprinse de catre sefii/ colegii dumneavoastra.

Cel mai important este faptul ca este necesar sa strangeti probe care sa confirme cele mentionate de dumneavoastra.

Astfel, puteti nota amanunte cum ar fi data, ora, cuvintele sau actiunile specifice ale colegului/ sefului, numele colegilor care au asistat la aceste scene neplacute pentru dumneavoastra si care pot fi numiti ca si martori, toate emailurile/ smsurile care contine injurii sau umiliri trebuie pastrate ca si dovezi.

Pasul urmator in reprezinta raportarea acestor comportamente sefului direct, iar in cazul in care acesta nu va sustine sau chiar acesta este persoana care adopta un astfel de comportament discriminator, va puteti adresa departamentului de Resurse Umane cu o plangere, iar reprezentantii acestui departament au obligatia de a verifica/ investiga plangerea respectiva.

In cazul in care doriti sa nu mai lucrati in compania in care sunteti supusi unui asemenea comportament discriminator, este recomandat sa va cautati un alt loc de munca inainte de a initia acest pas.

O metoda eficienta de a face fata stresului la locul de munca din cauza comportamenului discriminator al sefilor/ colegilor este de a apela la un psiholog, care va poate ajuta sa faceti fata mai usor situatiei neplacute in care va aflati, insa din punct de vedere legal, este necesar ca dumneavoastra sa initiati un proces pe rolul instantei de judecata, insa anterior initierii unei cereri de chemare in judecata este de preferat ca dumneavoastra sa consultati un avocat, pentru a avea certitudinea ca probele stranse de catre dumneavoastra vor sustine cele afirmate in cadrul cererii de chemare in judecata si veti avea sanse de castig.

ATENTIE- Pot fi solicitate si daune de natura morala atat colegului sau sefului dar si institutiei in sine unde lucrati.

Desi pe plan intern nu exista legi pentru pedepsirea comportamentului de mobbing, acestea intra in categoria formelor de discriminare.

Obligatia de a avea un comportament nediscriminatoriu la locul de munca constituie „legea interna”. Societatile includ o astfel de obligatie in documentele interne (regulament de ordine interioara) si stabilesc mecanisme interne de mediere si proceduri disciplinare.

Dupa ce decizia de adoptare a politicilor si masurilor a fost luata, responsabilul de la departamentul de Resurse Umane are urmatoarele obligatii:

 1. Sa contribuie la procesul de formulare a textelor;
 2. Sa le inscrie in documentele interne ale societatii;
 3. Sa contribuie la asimilarea de catre personal a acestor valori ca parte a culturii organizationale;
 4. Sa se implice in cadrul mecanismelor interne de solutionare a unor eventuale plangeri cu privire la anumite comportamente discriminatorii.

Pentru semnalarea cazurilor de discriminare la serviciu si pentru a primi sprijin in astfel de situatii, puteti de asemenea apela la sprijinul reprezentantilor Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si diverse Centre Anti-Mobbing dar cel mai important apanaj ramane instanta de judecata.

Daca sunteti supusi unei asemenea presiuni la locul de munca, ne puteti contacta aici.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Tulburarea De Posesie – Ce Fac Cand Cineva Imi Ocupa Ilegal Terenul

Ce este de facut atunci cand  o terta persoana  ne ocupa ilegal  terenul ? Cand discutam despre tulburare de posesie si cand trebuie deschis un proces de granituire?

In masura in care sunteti proprietarul unui teren, iar o terta persoana ridica pretentii asupra bunului dumneavoastra sau va tulbura posesia asupra acestuia, trebuie sa cunoasteti anumite aspecte, pentru a sti cum va puteti apara drepturile si interesele.

Tulburarea De Posesie, actiunea de plangere penala impotriva celui ce foloseste pe nedrept un spatiu proprietatea altei persoane sau prin mutarea de hotar si desfiintarea semnelor de hotar.

Astfel, trebuie discutat punctual despre anumite situatii cu care ne putem intalni in calitate de proprietari ai unui bun imobil reprezentat de un teren.

Tulburarea De Posesie
Tulburarea De Posesie

1).Daca sunteti proprietar al unei suprafete de teren – conform unui act de proprietate (contract de vanzare cumparare, certificat de mostenitor, titlu de proprietate) si o alta terta persoana acapareaza abuziv parte din aceasta suprafata de teren, procedand chiar la o eventuala delimitare, ingradire in vederea atribuirii fara drept, trebuie sa stiti ca aveti la indemana  o actiune in instanta pentru a va recapata drepturile legale conferite de titlul de proprietate, actiune ce poarta denumirea de actiune in revendicare, reglementata de dispozitiile art. 563 Noul Cod Civil, ce presupune  actiunea proprietarului – neposesor (persoana ce are un titlu de proprietate asupra terenului, insa nu are posesia efectiva asupra unei suprafete din respectivul teren) impotriva  posesorului – neproprietar (persoana ce nu detine un titlu de proprietate asupra suprafetei de teren, insa pe care o poseda in mod abuziv).

Puteti fi interesat si despre Granituire si ce am de facut cand vreau sa imi delimitez proprietea.

In atare situatie, actiunea in revendicare are menirea de a restabili situatia legala, in sensul de a repune in posesie pe proprietarul deposedat  de catre posesorul neproprietar.

De cele mai  multe ori, aceasta situatia de preluare abuziva a unei suprafete dintrun teren se intalneste in cazul gospodariilor invecinate, cand unul dintre vecini isi atribuie din terenul celuilalt vecin cu scopul de a isi majora suprafata pentru care acesta are acte de proprietate.

Astfel, in masura in care sesizati ca suprafata de teren asupra careia sunteti proprietar s-a micsorat, iar  delimitarea de hotar a fost schimbata, iar la masuratori reiese mai putin teren decat aveti in actele de proprietate trebuie sa uzati de actiunea in revendicare indreptata impotriva persoanei ce poseda fara drept din terenul dumneavaostra.

In cadrul acestei actiuni, instanta de judecata va dispune compararea titlurilor de proprietate ale persoanelor implicate, intrucat acestea prezinta masuratorile terenului ce i-ar reveni in mod legal fiecaruia, dispunand  totodata si efectuarea unei  expertize topografice pentru a se stabili in mod concret ce suprafata de teren poseda efectiv fiecare parte, in vederea redarii proprietarului partea ce este posedata ilegal de altcineva.

Exista, de asemenea, situatii in care doua persoane ridica pretentii asupra unei suprafete de teren in baza unor acte de proprietate  pe care le detin, dar care au fost emise eronat.

Astfel, se poate intalni situatia  cand din eroare, au fost emise titluri de proprietate asupra  unei suprafete de teren pentru doua persoane sau o persoana vinde unei alte persoane o suprafata de teren mai mare fata de ceea ce detine conform actelor, cumparatorul ridicand ulterior pretentii asupra suprafetei de teren ce i-a fost vanduta, dar care apartinea de fapt unei alte persoane si nu vanzatorului, astfel ca se impune formularea in instanta a aceleiasi actiune de revendicare imobiliara, in urma careia instanta va proceda la compararea titlurilor de proprietate, in vederea stabilirii proprietarului si redarii in posesie a suprafetei de care a fost deposedat, regula fiind aceea ca persoana  ce detine un act de proprietate emis anterior celuilalt titlu de proprietate este indrituit la a ii fi respectata proprietatea.

Foarte important de cunoscut este faptul ca actiunea in revendicare este imprescriptibila, adica poate fi introdusa oricand in instanta, fara a fi tinuta de un termen anume, intrucat protejeaza un drept fundamental, respectiv dreptul de proprietate.

2). De asemenea, o alta situatia in care  o terta persoana ridica pretentii asupra unei suprafete de teren asupra caruia nu este proprietar o reprezinta si aceea cand dumneavoastra, in calitate de proprietar, pemiteti  penru o perioada de timp, determinata sau nu, unei persoane sa posede si sa se foloseasca de bunul imobil (printr-un contract de chirie, imprumut sau chiar cu titlu gratuit – tolerat), iar ulterior, la momentul cand dumneavoastra il somati sa paraseasca proprietatea,  aceasta refuza, aveti la indemana actiunea in evacuare, reglementata de Noul Cod de Procedură Civilă, prin art. 1033-1048,  actiune in evacuare ce se delimiteaza de actiunea in revendicare, intrucat este un instrument juridic aflat la dispoziţia proprietarului sau posesorului unui imobil, pentru apărarea folosinţei bunului, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate, nepunandu-se in discutie însuşi dreptul de proprietate asupra imobilului prin compararea de titluri de proprietate.

In cadrul aceste proceduri de evacuare trebuie sa cunoasteti ca trebuie sa parcurgeti o procedura prealabila care presupune  somarea celui ce va ocupa in mod abuziv  bunul imobil, prin transmiterea de catre executorului judecatoresc a  unei notificari  prin care ii veti pune in vedere sa paraseasca imobilul in termen de cel mult 30 de zile de la primirea adresei.

In masura in care acesta refuza sa se conformeze, urmatorul pas de urmat este actionarea acestuia in instanta prin intermediul actiunii in evacuare,  care de principiu este o actiune ce se judeca cu celeritate  si prin care,  prin hotărâre executorie,  se solicita evacuarea imediată a  ocupantului din imobil.

3). O alta modalitate de aparare a dreptului de proprietate  sau a posesiei asupra  unui bun imobil reprezentat de  teren o reprezinta plangerea penala pentru infractiunea de tulburarea de posesie,  impotriva persoanei ce ocupa,  în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia.

Tulburarea De Posesie reprezinta o infractiune prevazuta de dispozitiile art. 256 Noul Cod Penal si pedepsita  închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

Aceasta posibilitate de  garantare si ocrotire a dreptului de proprietate sau posesie, respectiv reclamarea  catre organele penale a situatiei ce intruneste elemnetele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie  trebuie facuta la plangerea prealabila a persoanei vatamate- adica a persoanei tulburata in posesie, in termenul legal de 3 luni de la savarsirea faptei, aceasta nefiind o actiune penala  ce se pune in miscare din oficiu.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Drepturile Parintelui Separat De Copil In Urma Divortului

Drepturile parintelui separat de copil sunt consacrate atat prin codul civil dar si prin legi internationale.

Niciun parinte care nu primeste custodia minorului, nu poate fi vaduvit de dreptul de a-l vizita sau de a-l lua in vacanta si de a petrece in principal timp cu acesta.

Evenimentul neplacut al divortului are implicatii si efecte nu doar in viata fostilor soti, ci si  in  cea a copilului minor care  urmeaza sa locuiasca cu unul dintre parinti.

Drepturile Parintelui Separat De Copil
Stabilire Program Vizitare Minor

Noul Cod civil reglementeaza aspectele  care intervin cu privire la situatia copiilor minori  ca urmare a pronuntarii divortului sau ca urmare a separarii parintilor.

Astfel, potrivit art. 397 NCC, dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel.

Asadar, ca regula, in cazul in care nu exista motive temeinice pentru care autoritatea parinteasca sa se exercite de catre un singur parinte sau  chiar de catre alte persoane, totalitatea drepturilor şi îndatoririlor părinţilor cu privire la persoana copilului şi la bunurile acestuia se exercită în mod egal de către ambii părinţi.

Trebuie avut in vedere faptul ca exercitarea autoritatii de un singur parinte in mod exclusiv este diferita de stabilirea locuintei la unul dintre acestia.

Stabilirea locuintei minorului  dupa divort este  imperios necesara dupa separarea parintilor si se face ori prin acordul partilor, ori de catre instanta de tutela in cazul in care acestia nu se inteleg sau daca decizia luata este contrara interesului superior al minorului.

Astfel, odata cu pronuntarea divortului, instanta competenta este obligata sa stabileasca si locuinta pe care o va avea copilul in viitor.  Asadar, chiar daca autoritatea parinteasca se exercita in comun de catre ambii parinti, locuinta va fi doar la unul dintre acestia.

Trebuie retinut faptul ca instanta stabileste locuinta minorului la parintele cu care locuieste  in mod statornic, iar daca pana la divort/separarea concubinilor acesta a locuit cu ambii parinti, instanta, tinand seama de interesul superior al copilului, va stabili locuinta acestuia la unul dintre acestia.

Foarte bine de stiut este faptul ca parintele care nu locuieste cu minorul pastreaza totusi toate celelalte drepturi pe care le are in mod normal in legatura cu acesta.

Astfel, potrivit art. 401 NCC, parintele sau, dupa caz, parintii separate de copilul lor au dreptul de a avea legaturi personale cu acesta.

Desigur, in cazul de neintelegere intre parinti, instanta de tutela decide cu privire la modalitatile de exercitare a acestui drept.

Desi nu locuiesc impreuna, fostii soti/fostii concubini au obligatia de a contribui la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

Art. 400 NCC prevede faptul ca pot exista şi situaţii excepţionale în care este în interesul superior al copilului ca  instanţa să stabilească locuinţa acestuia la alte persoane (de exemplu la bunici, altă rudă sau persoană), sau într-o instituţie de ocrotire.

În acest caz, persoanele respective sau instituţia de ocrotire supraveghează copilul şi fac tot ce este necesar pentru asigurarea sănătăţii, educaţiei şi învăţăturii sale.

Potrivit Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, rasunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului revine in primul rand parintilor, acestia avand obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile fata de copil tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.

De asemenea, art. 17 din acelasi act normativ prevede faptul ca minorul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament.

Atentie la deplasarile cu minorii in afara tarii, sa nu fiti acuzat de rapire internationala.


De asemenea, copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a intretine relatii personale cu acestea, precum si cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior.


Parintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot impiedica relatiile personale ale acestuia cu bunicii, fratii si surorile ori cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie decat in cazurile in care instanta decide in acest sens, apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului.

Drepturile Parintelui Separat De Copil – Parintele nerezident (cel care nu locuieste cu minorul) are dreptul de a avea legaturi personale cu acesta.

Potrivit art. 18 din Legea 272
relatiile personale se pot realiza prin:
a) intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are, potrivit prezentei legi, dreptul la relatii personale cu copilul;
b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;
c) gazduirea copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit;
d) corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul;
e) transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele ori la alte persoane care au, potrivit prezentei legi, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;
f) transmiterea de catre persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane care au dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;
g) intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru in raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care relatiile personale sunt intretinute, in functie de interesul superior al copilului.

Cititi si :


 
In plus, parintele la care copilul locuieste are obligatia de a sprijini mentinerea relatiilor personale ale copilului cu celalalt parinte.

La pronuntarea divortului, precum si in cazurile in care parintii nu se inteleg cu privire la aspectele ce tin de relatiile personale ale copilului cu parintele nerezident, instanta sesizata  stabileste un program de vizitare in favoarea celui care nu locuieste cu minorul tinandu-se seama de varsta copilului, de nevoile de ingrijire si educare ale acestuia, de intensitatea legaturii afective dintre copil si parintele la care nu locuieste, de comportamentul acestuia din urma, precum si de alte aspecte relevante in fiecare caz in parte.

Drepturile parintelui separat de copil pot fi diminuate, extinse doar de catre instanta de judecata.


Asadar, trebuie retinut faptul ca stabilirea domiciliului minorului doar la unul dintre parinti nu inlatura drepturile celuilalt parinte de a avea legaturi personale cu copilul, fiind indreptatit la respectarea acestora de catre parintele rezident.

De mentionat mai este si faptul ca in cazul in care intervin schimbari ale circumstantelor care au dus la pronuntarea de catre instanta a unei hotarari cu privire la relatiile dintre parinti si copiii minori, aceasta din urma poate modifica masurile cu privire la drepturile si indatoririle parintilor, insa doar la cererea oricaruia dintre parinti sau a unui alt membru de familie, a copilului, a institutiei de ocrotire, a institutiei publice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului.

Malpraxisul Veterinar – Despagubiri Pentru Stapanii Animalelor Vatamate

Malpraxisul in cazul medicului veterinar.

Nu de putine ori stapanii de animale de companie sunt nevoiti sa apeleze la serviciile de medicina veterinara insa mai putini cunosc ca si in acest caz, atunci cand intervine un act de malpraxis, acestia pot obtine despagubiri de la cei vinovati.

Este adevarat ca legislatia malpraxisului in cazul veterinarilor este cu mult restransa fata de aceea in cazul oamenilor, insa exista si aici comisii de malpraxis si chiar si comisii superioare.

Malpraxisul Veterinar
Malpraxisul Veterinar

Desi niciodata pierderea animalului de companie nu poate fi acoperita cu plata unor daune de natura morala, leguitorul a stabilit o granita si un mod de aplicare a acestor despagubiri morale, tocmai pentru ca partea vatamata sa fie pe cat posibil ajutata pecuniar iar cei vinovati sa fie trasi la raspundere.

In exercitarea profesiei, conform Codului deontologic, medicul veterinar trebuie să dea dovadă, în exercitarea profesiei, de demnitate, onestitate, probitate, competenţă şi devotament profesional. Încălcarea unor astfel de norme deontologice, în măsura în care periclitează valorile apărate de drept, poate atrage răspunderea civilă a medicului pentru malpraxis.

Malpraxisul Veterinar – de la cauza la despagubiri.

Malpraxisul medical este definit în art. 642 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, drept “o eroare profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare sau farmaceutice”.


           Explicitând definiția conferită de textul legal, se poate afirma că malpraxisul medical reprezintă un comportament neprofesional, inferior unor standarde de competenţă şi pricepere unanim stabilite şi acceptate de către corpul profesional, având la bază neglijenţa sau incompetenţa şi care generează îngrijiri deficitare cu consecinţe negative asupra pacientului.


           Medicul răspunde civilmente pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa, sau cunoştinţele medicale insuficiente în exercitarea profesiei, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic şi tratament.


Astfel, pentru angajarea răspunderii medicului pentru malpraxis, sunt avute în vedere atât faptele ilicite comise cu intenţie, cât şi faptele comise din culpă. Deşi vinovăţia medicului poate îmbrăca şi forma intenţiei, cele mai multe acte de malpraxis sunt comise din culpă, aceasta fiind de cele mai multe ori forma de vinovăţie cu care acţionează personalul medical.

In ceea ce priveste raspunderea civila medicala, aceasta presupune existenta unui raport juridic obligational nascut fie din neexecutarea unei obligatii civile contractuale (raspundere civila contractuala), fie dintr-o fapta ilicita cauzatoare de prejudicii, in raport cu cae autorul faptei sau o alta persoana chemata sa raspunda poarta obligatia repararii prejudiciului (raspundere civila delictuala).

Asadar, raspunderea civila functioneaza ca o sanctiune de drept civil afectand patrimoniul persoanei raspunzatoare si raspunderea este data si prin legea Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, ce stabileste in ce limite medicul veterinar trebuie sa-si desfasoare activitatea.

Legea civila de drept comun se completeaza in cadrul raspunderii civile medicale cu prevederile legii cadru speciale in domeniul sanatatii-Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Astfel, potrivit art. 642 alin (2) din L 95/2006, prevede ca personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse prin eroare, care include si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale sau in cadrl procedurilor de preventie , diagnostic sau tratament”.

Puteti citi si despre Malpraxisul Uman:

Pentu a putea vorbi despre existenta unei raspunderi juridice civile, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:  a) sa se fi savarsit o fapta ilicita, b)sa existe un prejudiciu, c) fapta sa fie savarsita cu vinovatia prevazuta de lege c)sa existe legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat.

 Ca element al raspunderii juridice civile, fapta ilicita reprezinta o actiune sau o inactiune prin care, incalcandu-se normele dreptului obiectiv, inclusiv cele ale obiceiului locului, sunt cauzate prejudicii drepturilor subiective sau intereselor unei persoane.

In ceea ce priveste prejudiciul, acesta reprezinta consecinta negativa suferita de o persoana in raport cauzal cu fapta ilicita savarsita de o alta persoana.

Referitor la vinovatie, aceasta reprezinta atitudinea psihica a faptuitorului, ata de urmarile propriei fapte, precum si fata de legatura de cauzalitate dintre acestea. In ceea ce priveste vinovatia medicala, aceasta poate lua atat forma intentiei cat si forma culpei, atunci cand discutam de nelijenta medicala.

Raportul de cauzalitate presupune existenta unei conexiuni logico-juridice intre fapta ilicita savarsita in cadrul unui raport medical privinda acordarea de ingriiri edicale in sens larg, pe de o parte, si rezultatul, urmarea imediata preudicioasa, pe de alta parte.

Pentru sesizarea cazurilor de malpraxis savarsite de catre medical veterinary, va puteti adresa instantei de judecata cu o actiune intemeiata pe prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

    Nu in ultimul rand, este de retinut faptul ca, in ipoteza in care fapta exercitata de catre medical veterinar nu poate fi definita ca malpraxis, nefiind indeplinite toate conditiile mentionate mai sus, trebuie verificat totusi daca aceasta reprezinta o abatere disciplinara a medicului veterinar.

Statutul profesiei defineste conduit pe care medical veterinar ar trebui sa o aiba.

Astfel, in situatia in care normele prevazute in Statut sunt incalcate, puteti sesiza Colegiul Medicilor Veterinari cu privire la conduita medicului veterinar, acesta putand fi sanctionat disciplinar pentru abaterile savarsite.

De asemenea, sesizarea Colegiul Medicilor Veterinari nu exclude desigur si raspunderea de natura civila a medicului prin formularea unei cereri direct in instanta pentru a descoperi Malpraxisul Veterinar.

Daca animalul dvs. de companie a avut de suferit in urma malpraxisului veterinar, completati formularul de mai jos:

Cum Ma Apar De O Executare Silita Si Cum O Pot Contesta

Cum Ma Apar De O Executare Silita ? – Executarea silita reprezinta fenomenul prin care debitorii bancilor, Ifn-urilor sau mai grav, cei ce sunt executati silit de recuperatorii de creante, ajung sa fie abuzati de catre executorii judecatoresti, prin adrese, notificari, telefoane repetate si amenintari cu privire la ceea ce inseamna recuperarea acelor creante pe care le-au avut de platit.

Poprirea pe contul bancar, la locul de munca, vanzarea casei in care stati , sechestrarea masinii pe care o conduceti, vanzarea actiunilor pe care le detineti la o societate, toate sunt forme de executare silita.

Prin urmare, incepem sa amintim ca atunci cand primim o executare silita pe contul bancar, aceasta poate fi anulata daca este ilegala, folosind cala de contestatie la executare.

Cât de mult poate să mi se oprească dintr-un salariu, în urma executării silite?

O intrebare pe care si-o pune orice debitor executat silit si aici trebuie sa facem o distinctie clara-

Daca ipotetic aveti in cont 1000 de lei la data inceperii executarii silite, atunci toti banii va vor fi retrasi , insa daca va intra in cont 1000 de lei la sfarsitul lunii cu titlu de salariu, va vor fi retrasi doar 333 de lei sau daca aveti mai mult de o executare silita, atunci 500 de lei.

Cum ne aparam de executarea silita? Cum Ma Apar De O Executare Silita in mod eficient si cum scap de recuperatorii de creante?

Sigur exista si situatia cand constatăm că rămâne mai puțin decât permite legea si atunci trebuie sa mergem in instanta si sa formulam o contestatie la executare.

Dacă aveți mai multe urmăriri pe cont (ex. mai multe bănci cu credite neachitate) sau vi s-a stabilit o pensie de întreținere copil, executorul poate popri o sumă mai mare, până la jumătate din salariu.

Daca aveti poprire de la executori diferiți, este posibil ca aceștia să depășească în total suma legală din salariu. În acest caz, va trebui să depuneți la judecătorie o cerere de contestatia le executarea silita.

Vizualizati si :

Sunt situatii in care puteti sa solicitati instantei, chiar daca aveti doi creditori care va urmaresc, sa dispuna reducerea proportionala a acestei popriri din motive ce tin de imposibilitatea de intretinere.

ATENTIE – dacă salariul sau pensia este foarte mică, executorul poate să rețină doar ce depășește jumătate din salariul minim net pe economie, care este aprox. 1.100 lei.

Asadar, executorul poate urmari doar sumele ce depășesc 550 lei pe luna, iar dintr-un salariul sub 550 lei nu se poate reține nimic.

Dacă realizați că executorul vă oprește mai mult decât partea legală din salariu, puteți face contestație la executare la judecătorie în 15 zile.

Debitorul este executat silit de catre Prosperocapital SARL si contesta executarea silita si castiga prin anularea intregii executari silite.

Cititi si –

SCA Cuculis si Asociatii au invocat aici mai multe nereguli ale executarii silite, insa asa cum am amintit si mai sus, singura varianta viabila prin care puteti sa va aparati de o executare silita, este contestatia la executare.

Dosar: 9365/204/2018

Cum Ma Apar De O Executare Silita
22.08.2019Ora estimata: 08:30
Complet: CIV 2 – AM
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contesta?ia la executare formulată de către contestatoarea SIMION ELENA – NICOLETA, în contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPITAL S.a.R.L., şi, în consecin?ă:

Anulează actele de executare silită efectuate în dosarul executional nr. 1921/2018 al Biroului executorului judecătoresc Tănase Marian Traian, inclusiv încheierea nr. 2581/29.08.2018 pronuntată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. 6477/204/2018 şi dispune încetarea executării silite în acest dosar. În baza disp. art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 230,00 lei, achitată de către aceasta în prezentul dosar, cu chitan?a seria 131256/2019 nr. 7973 (63)/15.02.2019, emisă de Municipiul Câmpina, Direcţia Economică – Impozite şi Taxe, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Astfel la intrebarea Cum Ma Apar De O Executare Silita, raspunsul este unul singur, cu ajutorul contestatiei la executare silita.

Av. Drd. Cuculis Adrian

In acest caz, daca debitorul nu se apara impotriva Prosperocapital SARL ar fi ajuns sa plateasca o datorie pe care nu mai trebuia sa o achite insa prin presiuni, recuperatorul de creante a incercat sa il execute silit pe debitor.

Daca sunteti intr-o executare silita sau tocmai ati primit acte de executare silita, faceti urgent o programare aici, sau completati formularul de mai jos.

Decizie Istorica-Statul German Recunoaste Ghetourile Deschise Naziste Din Romania-Despagubiri Holocaust

Familiile Victimelor Si Supravietuitorii Obtin Despagubiri Pentru Holocaust-Orase Din Romania Decretate Ghetouri Deschise

Daca sunteti un supravietutor al Holocaustului sau daca sunteti o ruda a unui supravietuitor al Holocaustului puteti beneficia de despagubiri din partea Guvernului German si aplicatia se trimite de aici din Romania. Despagubiri Holocaust in Romania.

Astazi la data prezentului se implinesc 80 de ani de le declansarea celui de-al doilea razboi Mondial.

Prin atat de putin si noi SCA CUCULIS&Asociatii incercam sa ajutam la intelegerea drepturilor victimelor Holocaustului dar si a drepturilor supravietuitorilor si familiilor acestora, interpretand legea si gasind o formula simpla de a o traduce.

Ce s-a schimbat in 2019 cu privire la despagubirile pe care supravietuitorii Holocaustului sau rudele acestora ?

Germania recunoaste o serie larga de regiuni din Romania ca avand caracter de Ghetou deschis.

In Romania au fost recunoscute de catre Guvernul German urmatoarele locuri ca facand parte din Ghetourile naziste si unde daca dvs. sau o ruda a fost mutata fortat sau a avut de suferit chiar si pentru o perioada foarte scurta de pe urma acestei mutari sau persecutari, puteti obliga statul German sa va plateasca despagubirile aferente.

GHETORUILE NAZISTE DIN ROMANIA recunoscute de statul german.

Despagubiri Holocaust

Ghetoruile naziste aflate in orasele romanesti de mai sus erau ghetoruri deschise.

 • Ghetourile deschise nu aveau ziduri sau garduri și au existat mai ales în etapele inițiale ale celui de-al Doilea Război Mondial pe teritoriul ocupat al Poloniei și al Uniunii Sovietice, dar și în provincia Transnistria a Ucrainei ocupată și administrată de autoritățile române. Existau restricții severe cu privire la intrarea și ieșirea de acolo.

Astăzi se împlinesc 80 de ani de la declanșarea celui de-al doilea Război Mondial, iar acest eveniment marcant și extrem de tragic continuă să producă suferință, în principal comunității evreiești, iar compensațiile oferite, indiferent de numărul și măsura lor, pălesc în față tragediilor petrecute începând cu 80 de ani în urmă.

Compensatia in sine nu pune problema repararii fiindca niciodata suferintele victimelor dar si a familiilor si in general a celor ce au avut de suferit de pe urma regimului nazist, nu pot fi compensate cu BANI.

Ce inseamna ca Germania a recunoscut regiuni si orase din Romania ca fiind ghetouri germane deschise?

In principal inseamna ca veti putea solicita plata unei compensatii lunare si o compensatie unica dintr-o singura transa.

Daca sunteti un supravietuitor sau o ruda a acestuia chiar si sot supravietuitor care a lucrat in locurile din Romania aflate si descrise mai sus, puteti fi eligibil pentru a primi o compensatie din partea guvernului German.

Prestatiile sociale din Germania se vor ocupa de plata aceasta fie o suma unica fie plata/luna a compensatiei.

Cine poate sa beneficieze de aceasta despagubire?

Orice persoana care a fost mutata intr-un Ghetou Nazist, sau orice persoana care a locuit intr-un asemenea ghetou chiar si pentru o perioada scurta de timp.

Un sot supravietuitor sau sotie supravietuitoare poate de asemenea sa solicite aceasta compensatie chiar daca celalalt sot este decedat de mai multi ani de zile.

Solicitarea de plata a despagubirilor poate fi solicitata chiar daca sotul supravietuitor deja primeste o despagubire lunara de la Ministerul de Finante din Israel sau chiar de la Guvernul German BEG/ Wiedergutmachung Despagubiri Holocaust.

Daca sunteti un mostenitor al unui supravietuitor al ghetourilor naziste si daca supravietuitorul sau sotul acestuia traia in Iunie 27 2002 , de asemenea puteti primi o despagubire sun forma unica a unei plati.

Procedura cu Germania

Vom face toate demersurile pentru a traduce solicitarea dvs. catre casa nationala de pensii din Germania care se ocupa de plata acestor despagubiri. De asemenea procedura in sine se va face de catre noi direct in limba statului german.

De asemenea dupa ce aplicatia este aprobata despagubirea aferenta va fi platita direct in contul dvs. de catre statul German.

Daca nu sunt sigur ca pot beneficia de aceasta compensatie, ce pot sa fac?

Spre finalul acestui articol, exista un formular de contact. Dupa ce veti completa datele cerute si veti trimite solicitarea catre noi, ne vom ocupa de verificarea conditiilor de eligibilitate si vorm reveni la dvs. cu toate datele.

Ce inseamna de fapt Ghetourile Deschise din Romania si de ce statul German TREBUIE sa plateasca aceste despagubiri Holocaust?

În ianuarie, anul acesta, o nouă rezoluție a Parlamentului European1, atrăgea atenția asupra necesității contracarării unui val de creștere a tendințelor antisemite sau xenofobe, fiind necesară o atitudine verticală din partea autoritățile ce pot interveni în fiecare stat membru.

1 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_EN.html?redirect

Statul german și-a asumat constant poziția de vionvată pentru ororile petrecute și propune mereu programe de reparații pentru persoanele ce au trăit represiuni nedrepte, datorate simplei apartenențe la o religie sau rasă, iar de curând a deshis un nou program de compensare, de data aceasta inclusiv pentru soții supraviețuitori ai deținuților sistemului nazist (și a statelor ce au coalizat cu acesta) și chiar pentru erezii (implicit nenăscuți) părinților ce au fost deținuți în lagăre de concentrare, ghetto-uri (sau locuri de acest tip pentru încarcerare în cadrul Programului German de Muncă în Scalvie) sau chiar au trăit clandestin, sub identitate falsă (ilegal), pentru o perioadă de cel puțîn 4 luni, în țări ocupate de naziști sau de AXA.

Una dintre variante propune compensații unice și pentru non-evreii care au ajutat la salvarea unor evei în timpul Holocaustului. Despagubiri Holocaust.

În mod evident, pentru obținerea unor reparații, vor fi necesare demersuri din partea beneficiarului, în față autorităților germane, prin comisia de revendicări, ce presupun menționarea mai multor elemente de identificare, respectiv documentele aferente, informații cu privire la istoricul familiei din care provine, dar și povestirea detaliată a trăirilor din timpul războiului, respectiv declararea pe proprie răspundere a veridicității informațiilor oferite și acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor de către instituțiile abilitate.

În România, încă din anul 1990, a fost promulgat DECRETUL-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (**republicat**) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străînătate ori constituite în prizonieri, apoi fiind aplicate și alte măsuri reparatorii pentru represiuni pe motiv de religie sau rasă cauzate de regimul comunist.

O astfel de compensație, deși va fi comunicată comisiei în formularul de completat, nu exclude posibilitatea de a fi primit în noul program de compensații.

Guvernul german a recunoscut și lagărele și taberele de concentrare din România dar si ghetourile fie ele inchise sau deschise, ce nu fuseseră anterior recunoscute, în scopul extinderii eligibilității pentru primirea compensațiilor și crescând, astfel, numărul persoanelor îndreptățite a le fi reparate suferințele atrocitatilor cauzate de ultimul război mondial, conform Articolului 2 al CEDO – dreptul la viață.

Acestea sunt Alba Iulia, Targu Neamt, Buzău, Iași, Botoşani, Focşani, Bacău, Constanţa, Bȃrlad, Craiova, Galaţi, Roman, Vaslui, Râmnicu Sărat, Hârlau, Ştefăneşti, Tecuci, adăugându-se teritoriilor deja recunoscute, Transnistria și Cernăuţi (Czernowitz).( vedeti lista de mai sus).

Pentru a va face o idee despre cum vede legislatia din Romania daunele morale, cititi aici.

SCA Cuculis&Asociatii vor face diligentele pentru dvs. in calitate de reprezentanti legali in Romania, in vederea identificarii atat in arhivele nationale dar si pe langa alte institutii,a documentelor, cartilor de identitate si orice alte acte necesare dovedirii situatiei persoanele a solicitantului.

Completati datele dvs. de contact mai jos-

Concedierea Angajatului Prin Desfiintarea Locului De Munca

Desfiintarea Locului De Munca – Ce abuzuri pot sa apara printr-o asemenea metoda de a concedia un angajat si cat de legal este, va spunem mai jos.

De asemenea este important sa stiti ca aveti drepturi la despagubire daca locul dvs. de munca este desfiintat si astfel angajatorul nu va poate oferi o alta pozitie in cadrul firmei.

Desfiintarea Locului De Munca
Litigiu Cu Angajatorul

Concedierea prin desfiintarea locului de munca – cand este abuziv si trebuie contestat si cand lucrurile sunt legale? Ce drepturi aveti daca sunteti concediat prin desfiintarea locului de munca?

Codul muncii ne spune ca, in anumite conditii, salariatul poate fi concediat din motive ce nu tin de persoana acestuia, mai exact, prin desfiintarea locului de munca al salariatului.

Art. 65 alin. (1) C. muncii „Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.”

In continuare art. 65 alin. (2) C. muncii ne spune in ce conditii poate fi dispusa concedierea Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.”

Asadar, pentru a putea fi concediat salariatul din cauza desfinatarii postului, trebuiesc indeplinite doua conditii cumulative, respectiv desfiinatarea sa fie efectiva, si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Codul muncii nu da o definitie a conditiilor anterior mentionate si nici nu contine o enumerare a situatiilor ce s-ar incadra in aceste conditii, fiind lasate strict la aprecierea instantei, mai ales cand angajatul nu considera ca desfiintarea a fost una efectiva, adica acel loc de munca chiar sa fi fost desfiintat si nu doar scriptic ci si faptic.

Vizualizati si :

Referitor la conditia ca desfiintarea locului sa fie efectiva, aceasta se refera la faptul ca desfiintarea locului de munca nu trebuie sa fie fictiva (ex: angajatorul desfiinteaza un post si creeaza alt post cu alta denumire dar fix aceleasi atributii.)

Desfiintarea locului de munca are o cauza reala cand prezinta un caracter obiectiv, mai exact cand este impusa de reale dificultati economice si este serioasa cand are la baza studii temeinice ce vizeaza imbunatatirea activitatii si nu disimuleaza realitate.

In acest sens Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 420/2013 a retinut „Sintagma “cauza reala si serioasa” evoca fapte, ipoteze determinabile care sa excluda abordarile subiective. Cauza este reala cand prezinta un caracter obiectiv, fiind impusa de nevoia surmontarii unor dificultati tehnice, economice, de imperativul economic al cresterii productivitatii muncii, al adaptarii la evolutiile noilor tehnologii.

Cauza este serioasa atunci cand situatia unitatii angajatorului este una grava, amenintand evolutia sau chiar viabilitatea ei.”

De asemenea, nu este suficient ca angajatorul sa probeze ca a survenit o situatie economica mai dificila, acesta trebuie sa probeze si ca aceea situatie a impus desfiintarea postului, mai exact, acesta trebuie sa probeze ca ar fi suferit un prejudiciu daca nu ar fi desfiintat postul.

Totodata, pentru legalitate deciziei de concediere este necesar ca angajatorul sa aiba motive concrete si sa faca o analiza temeinica a situatiei economice, nu doar sa afirme ca situatia generala a societatii nu este chiar un buna si astfel se justifica desfiintarea postului.

Cititi si :

In acest sens, instantele de judecata au retinut „Cu alte cuvinte, o astfel de afirmatie (precum cea sus-citata) cu un vadit caracter general, lipsita de elemente concrete si nesprijinita de niciun fel de argumente de ordin faptic sau logico-juridic, este total insuficienta si imposibil de a fi socotita o justificare adecvata si rezonabila a concedierii unui angajat pentru motive care nu tin de persoana sa.

Intimata ar fi trebuit sa arate in concret in ce au constat dificultatile (de ordin economico-financiar probabil) care au facut necesara reorganizarea activitatii si desfiintarea locului de munca ocupat de recurenta.

Nu era necesara o descriere in detaliu a acestor aspecte, insa o prezentare a lor trebuia facuta, deoarece in acest fel, in cazul in care decizia ar fi fost contestata in justitie (ceea ce s-a si intâmplat), instanta de judecata competenta ar fi fost in masura sa determine daca motivele indicate indeplineau conditia prevazuta de art. 65 alin. (2) ultima teza C. muncii, aceea de a constitui o cauza reala si serioasa a desfiintarii locului de munca.”

 Codul muncii contine si norme de protectie a persoanelor concediate pentru desfiintarea poastului, art. 67 „Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.”

Foarte important de retinut pentru angajatii concediati, nu numai pentru motivul analizat mai sus, acestia sunt scutiti de la plata taxelor de timbru si potrivit art. 272 C. muncii „Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.”

Astfel, daca exista o situatie de abuz prin care ati fost concediat prin desfiintarea locului de munca, in conditiile in care acest lucru s-a petrecut doar formal pentru a va concedia, va puteti adresa instantei de judecata prin avoati specializati in dreptul muncii in vederea obtinerii reincadrarii in societatea resepctiva dar si pentru obtinerea de daune morale.

Puteti face o programare aici, pentru a putea discuta despre problema pe care o intampinati in relatiile de munca.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Amenzile Politiei Locale Si Ce Competenta Are Politia Locala In Materie De Circulatie

Politia Locala a strans in decursul timpului o serie larga de controverse
avand in vedere competenta acestei structuri care nu
respecta nici tiparele politiei clasice
dar in acelasi timp
vine si ajuta la degrevarea de unele sarcini , pe ceilalti politisti.

Competenta Are Politia Locala
Contestare Amenzi Politie Locala

Politia locala si ce amenzi pot aplica dar si ce Competenta Are Politia Locala In Materie De Circulatie.

Nu de putine ori s-a pus problema ca amenzile date de
catre Politia Locala sunt ilegale
si nu competenta sa intervina
in cauzele rutiere, insa realitatea este ca in unele situatii au acest drept.

Pentru a cunoaste exact cand politistul local face un abuz si cand nu, este
important sa vedeti ce spune legea in privinta aceasta.

Astfel, in ce conditii poate politia locala sa dea amenzi contraventionale
si o intrebare ce ne freamata pe toti, poate sa dispuna ridicarea masinilor
parcate ilegala?

Articolul 7 din legea 155/2010 În domeniul circulaţiei pe
drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza
teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de
oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea
atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile
publice;

Acest lucru inseamna ca poate sa faca semnare de oprire a autoturismelor
insa doar in scopul indicat la litera a) de a asigura fluenta circualtiei.

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră
şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea
indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se
aplică marcaje rutiere;

Atentie – daca ati facut un accident pentru ca
un indicator rutier NU era corespunzator asezat sau lipsea inclusiv se aplica
in cazul semafoarelor, POLITIA LOCALA trebuie sa raspunda.

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru
înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă,
viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea
fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei
Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice,
mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni
comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase
sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

Ceea ce spuneam mai sus, asigura sustinerea politiei romane atunci cand
aceasta are nevoie de efective.

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în
asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al
celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în
luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor
accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor,
identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul
victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis,
având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate
neregulamentar;

Practic politia locala dispune ridicarea autoturismelor. Ce Competenta are politia locala?

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având
dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu
tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială,
în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate,
rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu
handicap;

Politia locala dispune ridicarea autoturisemlor abandonate.

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române
pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca
urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Ce Competenta Are Politia Locala in ridicarea masinilor parcate ilegal?

Conform literei H) indicate mai sus, Politia Locala emite dispozitii in
vederea ridicarii masinilor parcate ilegala.

De data recenta in Bucuresti au reinceput masurile de ridicare ale
autoturismelor ce sunt parcate in mod ilegal.

Intr-o tara in care abuzul pandeste la colt si nu de putine ori din partea
institutiilor statului, problematica ridica cu privire la ridicarea masinilor
are o conotatie de natura penala dar si civila.

Este adevarat ca in conditiile in care NU este anuntat ce s-a intamplat cu
masina ta, ai tot dreptul sa te adresezi politiei pentru un furt de auto.

De asemenea NU suntem de acord cu ridicarea si deplasarea masinilor intr-o
locatie anume ci doar cu ridicarea si plasarea ei intr-o zona apropiata in asa
fel incat proprietarul sa o poata identifica imediat.

De asemenea, politia are posibilitatea sa identifice sa afle imediat numarul
de telefon sau alte date de contact ale contravenientului in asa fel incat sa-l
contacteze imediat tocmai pentru a preintampina un posibil SOC al
proprietarului cand nu-si mai gaseste masina in parcare.

Trebuie sa avem in vedere faptul ca aceste parcari pretins ilegale sunt
stabilite in mod subiectiv in unele cazuri si atunci cand ne este ridicata
masina putem sa contestam procesul verbal de contraventie.

Pot fi cerute cu aceasta ocazie si daune
de natura morala
cu privire la ridicarea ilegala a masinii.

Daca aveti asemenea situatii este bine sa contestati in instanta procesul
verbal de contraventie si in principal sa il supuneti controlului de
legalitate, instantei de judecata, insa doar cu avocati
specializati in contestatii la procesele verbale (puteti face o programare
aici)

Av. Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

Executarea Silita Transfrontaliera

Contractele bancare si contractele de leasing incheiate in straintate de catre debitorii persoana fizica sau juridica romana.

Executarea silita transfrontaliera

Executarea Silita Transfrontaliera

Potrivit art. 8 din OG 51/ 1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constitutie titluri executorii.

Mai departe, in art. 3 alin. 1 si 2, se arata ca in cadrul unei operatiuni de leasing, poate avea calitae de locator/ finantator o societate de leasing, persoana juridica sau straina, precum si ca orice persoane fizica sau juridica, romana sau straina, poate avea calitatea de locatar/ utilizator, in conditiile legii romane.

In situatia cand se incheie un contract de leasing intre finantator persoana juridica romana, si o persoana fizica straina, lucrurile sunt clare din perspectiva aplicarii OG 51/ 1997, insa, ne intrebam, ce se va intampla in situatia in care finantatorul este o persoana juridica straina, iar utilizatorul este o persoana fizica romana.

In atare situatie, OG 51/ 1997 nu isi are aplicabilitate, ci, se va aplica legea nationala a finantatorului, caz in care va interveni executarea silita transfrontaliera, care, de cele mai multe ori presupune costuri extrem de mari, iar procedura anevoioasa descurajeaza creditorul in a-si mai recupera creanta.

Astfel, daca finantatorul persoana juridica va obtine o hotarare favorabila impotriva utilizatorului persoana fizica roamana, pentru a fi incuviintata executarea silita in Romania in baza unei hotarari straine, aceasta trebuie sa fie in prealabil recunoscuta de instanta in raza careia domiciliaza cel care a refuzat recunoasterea hotararii.

Pentru a fi recunoscuta hotararea straine, trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ mai multe conditii, precum: caracterul definitiv, potrivit legii statului unde a fost pronuntata; instanta care a pronuntat-o, era competenta sa solutioneze cauza respectiva; exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea.

Un aspect important ce trebuie precizat este cel cu privire la conditia reciprocitatii, fiindca reciprocitatea se prezuma, fiind in sarcina partii care nu a recunoscut o hotarare straina, sa arate ca intre statul respectiv si Romania, nu exista un acord de recunoastere a hotararilor astfel pronuntate. In practica, instantele judecatoresti competente cu privire la incuviintarea executarii silite in baza unei hotarari judecatoresti straine, formuleaza adresa catre Ministerul Justitiei pentru a confirma sau infirma reciprocitatea.

Cu toate acestea, o hotarare straina poate fi refuzata daca: hotararea este rezultatul unei fraude comise in procedura urmata in strainatate; hotararea incalca ordinea publica de drept international privat roman; procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare, chiar nedefinitiva, a instantelor romane sau se afla in curs de  judecarea in fata acestor la data sesizarii instantei straine.

Aceleeasi considerente se vor retine si in cazul contractelor de credit incheiate cu institutiile de credit din strainatate. OUG 99/ 2006 care reglementeaza institutiile de credit din Romania, arata in mod clar ca pot constitui titluri executorii numai acele contracte de credit incheite cu o institutie de credit ce isi desfasoara activitatea in Romania, sau care privesc un creditor strain, insa are un reprezentat in Romania.

Daca o creanta provine de la o institutie de credit straina, care nu are reprezentant pe teritoriul acestui stat, impotriva unui debitor persoana fizica sau juridica romana, nu poate fi pusa in executare impotriva acestora, ci, va trebui sa parcurga procedura executarii hotararilor pronuntat in strainatate.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Amnistia Fiscala 2019 – Ce Prevede Si Cum Se Aplica

Potrivit Ordonantei guvernamentale nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, intrata in vigoare la data de 8 august 2019, pot beneficia de anularea dobanzilor si penalitatilor la datoriile catre ANAF  contribuabili care la data de 31 decembrie 2018 au  obligatii bugetare principale  restante sub 1 milion lei, respectiv persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica precum si contribuabili care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de 1 milion lei sau mai mari, respectiv persoane fizice, entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale ori institutii publice.

Pentru debitorii ale caror obligatii fiscale sunt sub un million de lei se pot anula accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale datorate si  restante la 31 decembrie 2018.

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declartie rectificativa cu scadenta anterioara datei de 31 decembrie 2019 se realizeaza  in urmatoarele conditii: – declaratia rectificativa sa fie depusa pana la 15 decembrie 2018, obligatia din declaratia rectificativa sa fie stinsa pana la data de  15 decembrie 2019, depunerea tuturor declaratiilor fiscale si depunerea cererii de anulare a accesoriilor pana la aceeasi data de 15 decembrie 2019.

Anularea tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu termene de plata pana pe  data de 31 decembrie 2019, se va face cu obligativitatea depunerii cererii in 90 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere precum si diferentele de obligatii principale sa fie achitate in termenul de plata stabilit prin decizia de impunere.

Pentru debitori care au datorii mai mari de un million de lei, exista un termen de sase luni in care debitorul poate opta pentru restructurarea financiara.

Restructurarea poate fi constituita din una sau mai multe masuri , si anume: plata esalonata a obligatiilor bugetare, conversia in actiuni a obligatiilor bugetare, stingerea obligatiilor bugetare prin darea in plata a unor bunuri imobile ale debitorului sau anularea unor obligatii bugetare principale in proportie de maxim 50% din totalul acestora, in functie de capacitatea financiara de plata a fiecarui debitor.

Conditiile privind plata obligatiile bugetare restante presupun ca pana la 15 decembrie 2019, debitorul sa achite obligatiile bugetare cu termen de plata intre 1 ianuarie-15 decembrie 2019, obligatiile bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat recuperat, obligatiile stabilite de alte organe, precum si amenzile transmise spre recuperare ANAF,dupa notificarea ANAF privind intentia de restructurare.

Un alt element principal este faptul ca, in primul an debitorul trebuie sa achite obligatiile bugetare scadente in perioada 1 decembrie 2019 si data comunicarii deciziei de inlesnire la plata. In al doilea an, debitorul trebuie sa achite cel putin 10% din cuantumul obligatiilor bugetare, si din al treilea an si pana la finalizarea inlesnirii de plata, debitorul trebuie sa achite restul obligatiilor bugetare care fac obiectul facilitatilor, intr-un termen de maxim 10 ani si plata obligatiilor curente pe anul 2019.

In toata aceasta perioada de esalonari , se suspenda executarea silita.

Facilitatile mentionate isi vor mentine valabilitatea si in cazul desfintarii actului administrativ-fiscal prin care au fost stabilite obligatiile bugetare pentru care au fost stabilite obligatiile bugetare si au fost acordate facilitatiile in procedura de solutionare a contestatiei.

Daca organul fiscal nu vrea sau se opune anularii debitelor pot fi invocate masurile de amnistie fiscala direct in instanta.

Drepturile Suspectului Si Drepturile Inculpatului In Procesul Penal

DREPTURILE SUSPECTULUI ȘI INCULPATULUI ÎN TIMPUL AUDIERII

La începutul fiecărei audieri a suspectului/inculpatului, organul judiciar adresează o serie de întrebări pentru identificarea acestuia: nume, prenume, stare civilă, data și locul nașterii, CNP, cetățenie, numele părinților, urmând ca pe baza informațiilor furnizate să se individualizeze persoana audiată.

În funcție de aprecierea organului judiciar, aceste întrebări se pot repeta pe parcursul audierii sau în cadrul unor audieri ulterioare.

Organul abilitat de cercetare penală are obligația de a-i comunica suspectului/inculpatului drepturile și obligațiile sale în scris, unul dintre principalele drepturi fiind acela de a nu da nicio declarație.

După ce este îndeplinită această procedură, suspectul/inculpatul este lăsat să declare ceea ce dorește cu privire la situația de fapt, putând chiar să consulte însemnările pe care le deține, urmând ca organul de cercetare penală să-i adreseze întrebările necesare pentru a clarifica situația de fapt.

La audiere poate să ia parte avocatul suspectului/inculpatului, cu care acesta din urmă se poate consulta, putând chiar să intervină în eventualitatea în care se încercă un abuz din partea organelor de cercetare penală.

În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

Foarte important este faptul că audierea se face cu respectarea demnității umane, fără abuzuri din partea organelor abilitate, sau intimidări, iar prezența unui avocat este foarte importantă pentru a preîntâmpina astfel de situații.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Daca Sunteti Executat Silit De O Perioada Lunga Aflati Cum Puteti Scapa De Executare

Daca sunteti executat silit si senzatia este ca nu se mai termina aceasta executare , ori daca au aparut acte noi de executare silita desi nici nu mai stiati ca exista o asemenea urmarire, aflati ce trebuie sa faceti in aceasta situatie si de ce in acest caz executarea este ilegala si actele sunt nule absolut.

Prescriptia executarii silite in timpul executarii silite:

Mi-a atras atentia o speta de pe juridice care revolutiona de esenta modul in care trebuie citit un articol atat de important din codul de procedura civila referitor la executarea silita.

De aici am incercat sa dezvolt si mai mult rationamentul judeactorilor din apel de la Tribunalul Bucuresti, pentru a putea extinde ulterior ceea ce au hotarat acestia ina ceasta cauza, catre toti cei care sunt executati silit in mod identic si care pot sa anuleze actele de executare indreptate impotriva lor.

Aveti O Executare Silita Veche Inceputa Impotriva Dvs.? Aflati Cum Se Anuleaza. Cei Executati Silit De Multa Vreme Pot Invoca Prescriptia chiar daca este un dosar executional deschis impotriva lor.

Cum anulam o executare silita inceputa de mult timp daca sunteti executat silit in mod ilegal?

Fara precedent Tribunalul Bucuresti in dosarul 18053/303/2017 s-a pronuntat intr-o speta in mod definitiv si a stabilit ca daca executorul judecatoresc desi a inceput executarea silita, nu a mai emis acte de executare de mai mult de 3 ani de zile, atunci executarea silita este prescrisa si toate actele sunt nule.

Daca Sunteti Executat Silit
Incuviintarea executarii silite in instanta

Speta este piatra de temelie pentru toti cei care primesc actualizari de creanta sau se trezesc dupa ani de zile cu reinfintari de popriri sau reluari de executari silite.

Chiar si cei care au pierdut termenul de 15 zile pot face aceasta contestatie la executare daca se califica in conditiile indicate.

Desi este mai tehnic, subiectul executarilor silite si motivelor ce pot fi invocate de catre debitori pentru a zadarnici executarea silita treuie inteles de fiecare debitor in parte pentru a se putea apara.

Astfel, ceea ce trebuie inteles este urmatorul aspect.

In mod normal daca executorul judecatoresc nu emite acte vreme de 6 luni de zile, teoretic perimarea poate interveni doar daca executorul i-a cerut creditorului sa faca un act sau fapt in legatura cu executarea si acesta sa nu se fi conformat.

Poate fi de interes si :

Ce se intampla daca desi a inceput executarea silita, nu se mai emit acte de executare vreme de 3 ani in acel dosar executional?

Explicatii av.drd. Cuculis:

Tragem astfel concluzia ca pe noul cod, perimarea se obtine mult mai greu, insa leguitorul prin textul de lege a sanctionat inclusiv pasivitatea executorului judecatoresc, ce a lasat mai mult de 3 ani de zile, ca o executare silita sa ramana in nelucru si nu prin perimare ci prin prescriptie.

Nu putem sa concepem ca leguitorul ii permite unui executor sa ramana in pasivitate ani de zile si sa lungeasca executarea oricat si-ar dori.

Astfel, daca a demarat executarea silita si vreme de 3 ani de zile nu mai intreprinde niciun demers, executarea este prescrisa CHIAR SI IN TIMPUL EI.

Daca Sunteti Executat Silit pot sa contest executarea silita

Desigur si invocarea acestor aspecte, se face tot pe calea contestatiei la executare.

Analizati textul de lege:

Observam totusi ca legiuitorul a prevăzut o soluție juridica prin care nu ii permite unei executari silite sa dureze vesnic. O astfel de soluție se desprinde din interpretarea art. 709 alin. 1 pct. 4 din C. pr. civ, ce are următorul cuprins:

(1) Cursul prescripției se întrerupe:
4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare.”

Pai daca acest curs al prescriptiei spre exemplu s-a intrerupt atunci cand a demarat executarea silita iar executorul judecatoresc nu a mai facut niciun demers inca 3 ani de zile, este clar ca de la acel moment curge un nou termen de prescriptie ce opereaza in cadrul dosarului de executare silita.

Instanta in dosarul amintit mai sus, retine urmatoarele:

„Este real că prescripția dreptului de a cere executarea silită constituie un motiv la executarea silită însăși însă, în cauză, contestatoarea nu a invocat prescripție prin raportare la data punerii în executare a titlului executoriu, respectiv împlinirea termenului de prescripție față de momentul nașterii dreptului de a obține executarea silită, ci a invocat împlinirea prescripției în cursul executării silite, față de împrejurarea că, de la data îndeplinirii ultimului act de executare întreruptiv de prescripție și până la data efectuării următoarelor acte în dosarul de executare, s-au scurs mai mult de 3 ani.

Extras din decizia instantei.

Vizualizati si :

Cine beneficeaza de aceasta decizie definitiva si care sunt debitorii executati silit care pot invoca aceasta decizie a Tribunalului Bucuresti?

Daca impotriva dvs. a inceput o executare silita in urma cu 3 ani si de atunci nu s-au mai emis acte de executare silita,atunci puteti formula contestatie la executare si puteti invoca prescriptia.

Daca desi a inceput o executare silita nu s-au mai emis acte de executare vreme de 3 ani si apoi executorul emite o adresa de actualizare a debitului, actele sunt lovite de nulitate absoluta.

ATENTIE – inclusiv pentru avocatii colegi care se ocupa pentru clientii lor de contestatii la executare – Actele prin care executorul judecatoresc solicita informatii autoritatilor cum ar fi , locul de munca, conturi bancare, etc. NU SUNT ACTE DE EXECUTARE.

În ceea ce privește cererile formulate de creditoare la data de 24.12.2015, respectiv 09.01.2017, Tribunalul reține, pe de-o parte, că acestea nu poartă număr și dată certă de înregistrare la Biroul executorului judecătoresc, iar pe da altă parte că nu reprezintă acte de executare silită efectuate de executorul judecătoresc, singurele în măsură să determine întreruperea termenului de prescripție. De asemenea, nu este incidentă nici ipoteza prevăzută de art. 709 alin. 1 pct. 5, C. pr. civ., întrucât executorul nu a constatat încetarea executării silite conform art. 703 alin. 1 pct. 2, C. pr. civ., pentru a fi vorba de o reluare a executării, în condițiile art. 705 alin. 1 C. pr. civ.

Tribunalul reține, așadar, că actele de executare silită efectuate începând cu data de 11.09.2017 (contestate în prezenta cauză) sunt lovite de nulitate întrucât s-au realizat ulterior împlinirii termenului de prescripție de 3 ani, calculat de la momentul actelor anterioare de executare.

Pentru a intelege mai bine fenomenul prescriptiei in acest caz inedit de prescriptie, redau mai jos un video cu explicatiile necesare pentru a intelege pe deplin ce aveti de facut daca sunteti executat silit :

Debitori scosi din casele lor pentru sume de bani prescrise pentru ca nu au formulat contestatii la executare pentru a se apara.

Evitati executarea silita si evacuarea din imobilul dvs. atunci cand primiti somatie imobiliara de plata:

Declaratia unui debitor:

Angela Tarateanu: “Pentru 900 de franci, la un moment dat mi-a venit cu executarea silita pe casa, care e credit de nevoi personale. S-a dus la vecini sa intrebe cum e apartamentul si pe urma mi-a venit, pe usa, pus ca e “SECHESTRU”. Adica cum, pentru 900 de franci?! Noua sute de franci?!

Daca sunteti executat silit folositi toate metodele pe care le aveti pentru a infrange executarea silita.

Executarea silita poate fi ilegala in multe dintre situatiile ei, iar noi SCA Cuculis&ASOCIATII am scris de mai multe ori cum puteti contesta o executare silita.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Intodeauna cand sunteti executat silit verificati legalitatea actelor de executare cu ajutorul profesionistilor, completati formularul de mai jos sau faceti direct o programare aici:

Deepfake Si Raspunderea Civila Sau Penala-Daune Morale Sau Materiale

Deepfake Si Raspunderea Civila sau penala.

În ultimii doi ani tehnologia IT a luat o amploare greu de prevăzut în domeniul procesării automatizate a imaginilor (vedem aplicația FaceApp), dar și a videclipurilor (așa-numitul Deepfake). Prin procedee bazate pe tehnologia de inteligență artificială neuronală (dezvoltată de compania Deep Mind pentru a împinge la limitele maxime ideea de inteligența auto-procesatoare), oricine poate să-și creeze propriul videoclip (https://deepfakesweb.com), în care schimbă fața persoanei filmate cu oricare altă, simulând mesajul comunicat că venind de la cea din urmă.

Fenomenul Deepfake este încă într-un stadiu timpuriu, motiv pentru care domeniul legislativ este extrem de lacunar în ceea ce privește modul efectiv prin care acțiunile, ce încalcă drepturi ale indivizilor, ale căror imagini sunt simulate, să poată fi pedepsite.

Desigur, țînând cont de multitudinea de norme legale ce reglementează relațiile sociale autohtone, regăsim numeroase căi prin care judecătorii, învestiți cu spețe de acest tip, ar putea să pedepsească indivizii ce încalcă fără scrupule drepturile altora. Desigur, pedepsirea celor vinovați ar fi de prisos dacă nu ar există și măsuri reparatorii pentru cei ce suferă un prejudiciu în urmă publicării unor imagini sau videoclipuri în care le sunt distorsionate mesajele, posturi sau intențiile.

Exemplu wikipedia de deepfake:

Deepfake Si Raspunderea Civila
Deepfake – fata lui Nicholas Cage pusa peste imaginea din stanga.

Probabil că cea mai întâlnită situație de încălcare a drepturilor unor persoane, în fenomenul Deepfake, va fi cea a însușirii pe nedrept a unor drepturi de autor. O suprapunere de imagini, de cele mai multe ori, va folosi fie un videoclip produs de o persoană sau o societate, fie o captură a imaginii feței unui personaj. Autorii respectivelor producții au dreptul de a le fi acoperite daunele suferite în urmă unor astfel de utilizări.

În cazul utilizării unei imagini ce reprezintă o persoană reală, aspectele de legalitate se schimbă, întrucât sunt atinse drepturi primordiale, consfițite de Constituția României, de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau stabilite prin Declaraţia universală a drepturilor omului. Pentru acest motiv, apărarea drepturilor persoanelor poate fi opusă atât de cel vătămat (prin formularea unei plângeri penale sau a unei acțiuni civile în pretenții), cât și de organele judiciare abilitate, chiar și din oficiu.

Astfel, pentru a se putea constată și pedepsi comiterea unei fapte penale, prin crearea și, respectiv, punerea la dispoziția publicului larg, sau doar persoanelor ce nu sunt vizate de respectivele imagini și sunete, organele penale pot începe urmărirea penală pentru stabilirea modului de comitere a unor fapte penale de tipul:

1. „Alterarea integrității datelor informatice” prevăzută de art. 362 din Codul penal cu o pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, infracțiune ce poate fi comisă prin modificarea fotografiilor sau înregistrărilor audio sau video, respectiv alterarea lor, acțiuni ce pot conduce la deturnarea mesajului pe care acesta îl transmitea în varianta originală.

2. „Falsul Informatic” prevăzută de art. 325 din Codul penal cu o pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, infracțiune similară cu cea descrisă anterior, diferența majoră fiind că prezența infracțiune se comite prin denaturarea unor date, ce devin necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice.  Putem să considerăm că orice atingere adusă persoanei vizate de respectivele date poate constitui producerea unei consecințe juridice.

3. „Falsificarea unei înregistrări tehnice” prevăzută de art. 324 din Codul penal cu o pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Probabil că practică judiciară va stabili această faptă că fiind incidentă în mai toate cazurile de utilizare a sistemelor AI pentru crearea unor clipuri de tip deepfake, întrucât conține mai toate elementele de întocmirea a materialelor false. Acest punct de vedere vine, în special, pentru că textul amintit pedepsește contrafacerea și alterarea unei înregistrări tehnice sau prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului prin respectivă înregistrări. În cadrul alineatului 3 al articolului menționat regăsim și explicația termenului de „înregistrare tehnică”.

4. „Înșelăciunea” în formă agravată prevăzută de art. 244 alin. (2) din Codul penal cu o pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, infracțiune ce se comite, cu folosirea de mijloace frauduloase, prin inducerea în eroare a unei persoane (sau mai multe) prin prezentarea că adevărată a unei fapte mincinoase sau viceversa, în scopul de a obține un folos patrimonial injust și prin pricinuirea unei pagube. Odată eliberat în spațiul virtual public fără disclaimer, oricare ar fi mediul on-line abordat, videoclipul va induce în eroare persoanele ce-l vizionează, iar eventualele prejudicii se pot produce imediat, raportat la faptele evocate, astfel că rămâne de constatat doar folosul material obținut, dacă este cazul, pentru a se putea pedepsi infracțiunea comisă.

Toate aceste fapte penale, odată ce sunt dovedite, pot naște drepturi patrimoniale pentru indivizii ce au suferit prejudicii în urma comiterii lor, astfel că persoanele vătămate se vor putea constitui părți civile, în termenul legal[i], pentru a le fi acoperit prejudiciul, fie el material (dacă ne referim la drepturi de autor sau drepturi de imagine) sau moral (atunci când persoana fizică suferă afecțiuni de ordin psihologic sau le este vătămată integritate fizică) în urma stabilirii legturii de cauzalitate dintre fapta ilicită și vătămarea produsă.

Așadar, înainte de a purcede la crearea unor videoclipuri sau imagini de tip Deepfake, autorii ar trebui să ia în considerare eventualitatea comiterii unor fapte penale sau ilicite și, în consecință, intotdeauna este recomandată obținerea acordului expres al persoanei vizate sau autorului de drept, fie prin stabilirea, în concret și într-un mod ușor de dovedit, a tuturor datelor ce vor fi emanate de clipul realizat și chiar încheierea unei convenții în acest scop.

In caz contrar opinam ca discutam despre posibilitatea ca persoana vizata sa solicite daune de natura morala sau chiar materiala.


[i] Art. 20 C.p.: Constituirea ca parte civilă

(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. 

Av.Drd. Cuculis Adrian

Cumpararea Drepturilor Litigioase – Cine Le Poate Cumpara Si Cine Nu

Nulitatea absolută a dobândirii unor drepturi litigioase de către profesioniștii justiției.

Cumpararea Drepturilor LitigioaseProblema incapacității profesioniștilor justiției în raport cu dobândirea de drepturi litigioase.

Cumpararea Drepturilor Litigioase
Drepturi litigioase

Lărgirea sferei incapacității profesioniștilor justiției de către art. 1653 din Noul Cod Civil urmărește apărarea prestigiului justiției împotriva unor eventuale suspiciuni care ar putea impieta implicarea celor ce deservesc justiția cu titlu profesional. În mod indubitabil, reglementarea incapacității profesioniștilor justiției interferează acut cu regimul juridic al executării silite.

În principiu, executorii judecătorești sunt loviți de incapacitate prin raportare la drepturile a căror cumpărare le este interzisă, urmând a se distinge dacă drepturile aflate în faza executării silite își mențin caracterul litigios ori dacă drepturile urmărite silit în cadrul executării silite indirecte ar putea fi apreciate ca având un astfel de caracter.

Textul de lege incident îl constituie art. 1653 NCC în care se arată că: ”(1) Sub sancțiunea nulității absolute, judecătorii, procurorii, grefierii, executorii, avocații, notarii publici, consilierii juridici și practicienii în insolvență nu pot cumpăra direct sau prin persoane interpuse drepturi litigioase care sunt de competența instanței judecătorești în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): a) cumpărarea drepturilor succesorale ori a cotelor-părți din dreptul de proprietate de la comoștenitori sau coproprietari, după caz; b) cumpărarea unui drept litigios în vederea îndestulării unei creanțe care s-a născut înainte ca dreptul să fi devenit litigios; c) cumpărarea care s-a făcut pentru apărarea drepturilor celui ce stăpânește bunul în legătură cu care există dreptul litigios. (3) Dreptul este litigios dacă există un proces început și neterminat cu privire la existența sau întinderea sa”.

Prin reglementarea amintită se urmărește, așadar, ocrotirea prestigiului justiției, mai cu seamă interesul public ca profesioniștii dreptului să fie percepuți de către comunitate ca fiind în afara oricărei suspiciuni de traficare a unor drepturi a căror existență ori întindere este influențată direct de activitățile acestora.

Sub aspectul competenței teritoriale de soluționare a litigiilor ce au ca obiect drepturi litigioase, executorii judecătorești sunt împiedicați în mod expres de lege să dobândească asemenea drepturi.

După cum se arată în cuprinsul art. 1653 alin. (1) din Noul Cod Civil, persoanele implicate în mod profesional în administrarea serviciului de stat al justiției sunt oprite de a cumpăra ”drepturi litigioase care sunt de competența instanței judecătorești în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea”.

În vederea stabilirii sferei de competență teritorială a profesionistului se are în vedere:

 • limitarea acesteia la o anumită regiune cu determinarea instanțelor și drepturilor deduse judecății la acele instanțe;
 • înlăturarea oricărei asemenea limite ce se traduce prin posibilitatea de a-și desfășura activitatea în raza de competență a oricărei instanțe din România, pentru drepturi litigioase.

Criteriul aplicabil îl constituie organizarea teritorială prevăzută de legea de organizare a profesiei pentru corpul profesional din care face parte profesionistul dreptului în discuție.

Profesionistul dreptului va fi, deci, incapabil să dobândească drepturi care sunt de competența instanțelor judecătorești în a căror rază teritorială este organizat corpul profesional din care face parte.

Cu titlu de exemplu, executorii judecătorești sunt incapabili de a dobândi drepturi litigioase de competența curții de apel în circumscripția căreia își desfășoară activitatea, precum și a tribunalelor și judecătoriilor din raza teritorială a acestei curți.

Așadar, din punct de vedere teritorial, competența unui executor judecătoresc cuprinde întreaga circumscripție teritorială a curții de apel în raza căreia se află acest birou.

Întrucât organizarea teritorială a corpului profesional al executorilor judecătorești se face în camere regionale pe lângă fiecare curte de apel, executorii judecătorești vor fi incapabili de a cumpăra drepturi litigioase de competența curții de apel în raza căreia funcționează biroul lor, inclusiv de competența judecătoriilor sau tribunalelor aflate în circumscripția acestei curți.

Așadar, un executor judecătoresc va fi lovit de incapacitate în ceea ce privește posibilitatea de a cumpăra un drept, dacă dreptul a devenit litigios prin introducerea unei cereri în justiție, dacă procesul nu este terminat și în funcție de stadiul în care se află, la oricare din instanțele aflate în raza curții de apel de pe lângă care își desfășoară activitatea.

Supuși aceleiași incapacități vor fi și avocații, atât definitivi, cât și stagiari, relativ la posibilitatea de a dobândi drepturi în legătură cu care își exercită în concret funcțiunile de înfăptuire a justiției, precum și drepturi de competența oricărei instanțe din circumscripția județului în baroul căruia sunt înscriși (tribunal sau judecătorie).

Arătăm că potrivit art. 1654 alin. (1) lit. c) NCC: ”Sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar și prin licitație publică: (…) c) funcționarii publici, judecătorii-sindici, practicienii în insolvență, executorii, precum și alte asemenea persoane, care ar putea influența condițiile vânzării făcute prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează ori a căror administrare o supraveghează”.

Aceste lucruri le puteti rezolva doar pe calea contestatiilor la executare.

Prin raportare la natura interesului public ocrotit, sancțiunea ce poate interveni în cazul nerespectării incapacității este nulitatea absolută.

Cititi si despre:

Prin urmare, un executor judecătoresc nu poate fi cumpărător în vânzările ce se realizează în cadrul executărilor silite pe care le realizează el însuși, indiferent dacă aceste vânzări se încheie amiabil de către debitor sau sub supravegherea ori se încheie silit, de către executor, fie direct, fie prin licitație publică.

Cumpararea Drepturilor Litigioase

Incapacitatea operează și în privința posibilității executorului judecătoresc de a acționa în legătură  cu aceste vânzări ca reprezentant al cumpărătorului. Potrivit art. 1298 NCC, reprezentantul nu este capabil să încheie pe seama reprezentantului un act pe care ar fi incapabil să îl încheie în nume propriu, astfel cum rezultă în materia reprezentării convenționale.

O eventuală ignorare a acestei incapacități legale ar conduce la încălcarea interesului public pe care este însărcinat să îl protejeze în cadrul procedurii de executare silită instrumentate, și anume aceea ca aceasta să se desfășoare într-o manieră legală, neutră și obiectivă, cu respectarea tuturor intereselor legitime ale părților, atât ale creditorului, cât și ale debitorului.

Av.Drd. Cuculis Adrian despre Cumpararea Drepturilor Litigioase

Durata Unei Executari Silite- Cum Scapam De Executarea Silita Ilegala

Dosar de executare silita deschis cu multi ani in urma, acte emise la distanta mare de la momentul incuviintarii executarii silite si o datorie de 73000 de lei ANULATA intregral de catre instanta de judecata. Durata Unei Executari Silite in caz de contestatie la execuatre.

Durata Unei Executari Silite
Cum scapam de recuperatorii de creante?

Mai jos prezentam un alt caz din ciclul #DosarelePrindViata si observam cum debitorul desi avea un dosar de executare silita deschis pe numele lui inca de acum 4 ani de zile, am reusit sa anulam toata datoria de 73000 de lei pe care cei de la Investcapital LTD , recuperatori de creante in aceeasi barca cu cei de KRUK, incercau sa o pretinda de la debitor, care era executat silit ILEGAL.

Dosarele de executare silita vechi pot fi anulate.

Nu intodeauna actele de executare silita sunt trimise asa cum prevede legea si in baza principiului predictibilitatii si legalitatii executarii.

Durata unei executari silite este nedeterminata daca nu actionati in scopul anularii executarii silite ilegale.

Parerea SCA Cuculis&Asociatii singurii din Romania spcializati de peste 10 ani in contestatii la executare silita, este ca orice executare silita pornita impotriva dvs. si despre care aveti suspiciunea ca ar putea fi ilegala, cel mai sigur este sa formulati o contestatie la executare silita.

Astfel, daca executorul judecatoresc spre exemplu nu emite acte de executare silita mai bine de 6 luni de zile, este posibil ca executarea silita inceputa impotriva dvs. sa fie perimata, ori daca emite acte dupa mai bine de 3 ani de neplata executarea silita sa fie prescrisa.

Vizualizati si :

Insa ce se intampla in conditiile in care cererea de executare silita este inaintata de catre creditor, executorul obtine incuviintarea instantei ( ca e legal sau nu asta doar pe calea contestatiei la executare puteti sa vedeti) si apoi “tine” dosarul in biroul de executor si emite fie poprirea fie somatia de plata mobiliara sau imobilira dupa un an sau 2 sau chiar mai mult.

Ce sanctiune i se aplica acestei “pasivitati” a executorului? Cum poate debitorul sa scape de executarea silita?

De fiecare data cand sunt intrebat de clienti cat dureaza o executare silita, raspunsul este uniform si doar daca se face contestatie la executare.

Pana cand instanta se pronunta si stabileste de fapt ca executarea silita este ilegala.

Mai jos aveti un act de executare silita emis in anul 2015 pentru un dosarul din 2015, deci acum 4 ani de zile si pe care instanta l-a anulat alaturi de intrega executare silita fiindca desi la prima vedere a unei persoane NEAVIZATE, pare legal, in esenta el era profund ilegal.

Daca este demarata ilegal executarea silita, intrebarea nu ar mai fi cat timp dureaza o executare silita ci cand se hotaraste debitorul sa exercite singura cale de aparare pe care o are si anume contestatia la executare.

Investcapital Malta printre altele este ilegal in Romania fiindca in tara de provenienta NU are autorizatie de functionare. Degeaba Anpc il are trecut in registru de recuperari

Cititi si :

Atentie – daca Banca sau IFN-ul a vandut creditul sau a cesionat creanta izvorata din contractul de credit teoretic recuperatorul de creante nu

De asemenea, acestuia ii este si interzis sa adauge dobanzi, insa aspectele acestea le puteti ataca doar in fata instantei.

Daca in acest caz prin-un abuz s-a demarat executarea silita, contestati cesiunea creditului in cadrul contestatiei la executare .

Cesiunea de creanta titlu executoriu se anuleaza in termen de 3 ani de la data incheierii actelor ilegale.

Dosar: 7217/302/2019

investcapital ltd executa silit in Romania
Dosarul castigat

Ora estimata: 09:00
Complet: C 15 civil 2019
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii ca neîntemeiată.

Admite contestaţia la executare.

Anulează actele de executare realizate împotriva contestatoarei în dosarul de executare silită nr. 929/2015 deschis la SCPEJ Trifina, Tănase şi Galea Dispune restituirea către contestator a taxei de timbru achitate în cauză în cuantum de 1000 de lei.

Exista situatii de abuz si in cazul imobilelor subevaluate si iarasi puteti anula executarea silita.

Cei care sunt executati silit imobiliar sunt interesati de:

Ce spune legea cu privire la etapele pe care le are de parcurs executorul pentru a face executarea silita?Ce se intampla daca executorul nu trimite actele de executare imediat catre debitor dupa ce primeste incuviintarea executarii silite?

Articolul 664 codul de procedura civila. Durata Unei Executari Silite si ce facem daca executorul nu respecta legea?

Cererea de executare silită :

(1) Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

(2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

Practic dupa incuviintarea executarii silite, creditorul poate sa treaca direct la emiterea somatiei si daca nu face acest lucru DE INDATA consideram ca executarea silita poate fi considerata ABUZIVA.

Atentie nu putem semnul egal intre abuziv si ilegal, insa sanctiunea trebuie sa fie pentru ambele “anularea executarii silite”.

Verificati actele de executare silita doar cu avocati specializati in executare silita.

Cazul Dumitrache si cum s-a salvat de la abuzul recuperatorilor si executorului judecatoresc:

Dumitrache Cristina- contestație la executare- prescripție

În fapt: În anul 2007, doamna Dumitrache a încheiat în calitate de debitor-garant un Contract de credit, beneficiarii sumei solicitate fiind foștii socrii, care au asigurat-o la data contractării că se vor ocupa de toate ratele contractului, iar garantul trebuie doar să aibă un rol formal pentru primirea sumei solicitate.

Din pricina slăbirii relațiilor de familie, subsemnata și fostul soț au divorțat în anul 2009, cu promisiunea acestuia din urmă că se va ocupa de plata debitelor și nu o va pune pe debitoarea-garantă într-o dificultate financiară.

În anul 2010, debitoarea a fost anunțată de către fostul soț că nu mai poate să suporte creditul din pricina unor probleme financiare și că vor încerca să facă rost de bani pentru a achita, aceasta fiind momentul ultim la care s-au efectuat plăți în mod voluntar către creditoare de către foștii socrii, din câte cunoaștem, tot la acel moment subsemnata a fost asigurată că nu are de ce să-și facă griji, urmând să se acopere datoriile către creditoare.

Din anul 2010, până anul 2019, când i s-a comunicat debitoarei începerea executării silite de către angajator, aceasta nu a știut niciun moment care mai este situația creditului, cu atât mai puțin a procedurii execuționale, motiv pentru care a formulat în termen de 15 zile din momentul în care a aflat contestație la executare prin care a solicitat să se respingă executarea ca fiind prescrisă.

Analizând întregul material probator, precum și situația de fapt învederată, instanța a constatat faptul că împotriva subsemnatei a existat un dosar de executare deschis încă din anul 2015, însă nu I s-a comunicat acest aspect și contestatoarei, care a aflat de existența procedurii abia la începutul anului 2019, când s-a solicitat poprirea veniturilor salariale.

Astfel, având în vedere faptul că debitoarea a aflat abia în momentul în care a contestat despre existența executării silite, nu în anul 2015 când a fost deschis dosarul, instanța a reținut în mod corect faptul că a fost introdusă în termen contestație.

Raportat la pasivitatea de care a dat dovadă creditoarea, care nu a adoptat niciun demers timp de mai mult de 3 ani împotriva debitoarei pentru a recupera debitul restant, în mod corect a reținut Judecătoria Sectorului 5 în cadrul Dosarului cu nr. 7217/302/2019, faptul că s-a prescris dreptul de a se solicita întervenția forței coercitive a statului, dispunând și restituirea cheltuielilor aferente.

Durata Unei Executari Silite astfel este data de viteza de reactie a debitorului si cunoasterea drepturilor pe care acesta le are.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Daca sunteti in executare silita sau primiti acte de executare silita, puteti folosi formularul de mai jos pentru a ne contacta direct:

Contestatia La Executarea Silita Inceputa De Anaf Impotriva Debitorului

Ati primit o somatie de executare silita de la Anaf sau Directia de taxe si impozite? Executarea Silita Inceputa De Anaf sau masurile asiguratorii ale acestora pot fi ilegale precum arata informatiile prezentate mai jos de catre noi.

Aflati ca si executarile silite emise de catre executorii fiscali pot fi combate cu ajutorul contestatiei la executare fiscale.

Astfel, cand vorbim despre o executare silita inceputa de catre ANAF, cuprindem aici la modul general si DITL sau DGITL in acronim – adica Directiile de Impozite si Taxe Locale dar si directiile GENERALE de impozite si taxe locale cat si Administratia finantelor publice din diferite judete sau Bucuresti.

Executarea silita fiscala pornita impotriva dvs. poate fi contestata.

Contestatia la executare fiscala este singura care poate anula executarea silita inceputa impotriva dvs. de cater ANAF.

Executarea Silita Inceputa De Anaf in mod ilegal este supusa anulatii de catre instanta. SCA Cuculis&Asociatii va prezinta mai jos o decizie de anulare a masurilor ANAF de executare silita.

CJUE si principiul proportionalitatii masurii executarii silite care vorbeste despre dozarea proportionala a masurilor de executare cu privire la debitorii pusi in executare silita.

Va aflati in cursul unei executari silite incepute de catre organul fiscal impotriva dumneavoastra, fiind emisa si o decizie de instituire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor pe care le detineti? Vedeti ce aveti de facut!

Aflati ca aceasta este un act administrativ in sensul dispozitiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, putand fi contestata potrivit procedurii prevazute de aceasta lege.

contestatie executare silita anaf Executarea Silita Inceputa De Anaf

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 7 din Legea 554/2004, daca va considerati vatamat intr-un drept al al dumneavoastra sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ individual constand intr-o decizie de instituire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor dumneavoastra, puteti contesta acest act in termen de 30 zile de la comunicare.

Aceasta contestatie, denumita generic plangere prealabila, se depune la organul emitent, in speta organul fiscal, solicitand revocarea, in tot sau in parte, a deciziei.

Executarea Silita Inceputa De Anaf si masurile asiguratorii ilegale!

In masura in care sunteti nemultumit de raspunsul primit in cadrul acestei proceduri prealabile, dispozitiile art. 8 din aceeasi lege prevad faptul ca puteti sesiza instanta de contencios administrativ competenta, solicitand acesteia anularea, in tot sau in parte, a actului contestat. Puteti solicita, de asemenea, si reparatii pentru daune morale, daca acestea exista.

Trebuie sa aveti in vedere, pe de o parte, faptul ca instanta competenta sa solutioneze actiunea prin care solicitati anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii este Tribunalul din circumscriptia domiciliului dumneavoastra, iar, pe de alta parte, faptul ca instanta poate fi sesizata inauntrul unui termen de maxim 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila, acest termen fiind unul de decadere.

Contestatie executare silita anaf!

Vizualizati si :

Ce motive puteti invoca in contestatia impotriva unei decizii de instituire a masurilor asiguratorii?

Extrem de important este faptul ca dispoziţiile legale in materia instituirii masurilor asiguratorii de catre organul fiscal releva, fara putere de dubiu, caracterul de excepţie al acestor masuri.

Inainte de a prezenta motivele unei contestatii care pot fi extinse la si mai multe argumente in functie de actele pe care le-ati primit, puteti sa observati o decizie ramasa definitiva de anulare a dispozitiilor de executare impuse de catre ANAF.

Dosar: 6965/120/2017

Complet: Comercial – C5F – AMANARE
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul NICULAE GELU, în contradictoriu cu pârâţii DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI şi ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DÂMBOVIŢA şi în consecinţă:

Anulează Dispoziţia de instituire a măsurilor asiguratorii emisă de pârâte cu nr. 120130 din data de 03.11.2017. Respinge în rest cererea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Dâmboviţa. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin.2 Cod proc. civilă azi, 25 iunie 2018. 
Document: Hotarâre  772/2018  25.06.2018

Dosarul a ramas DEFINITIV IN APEL:

Ora estimata: 09:00
Complet: 3 COM R
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge recursul ca nefondat.Obligă recurenta la plata către intimat a sumei de 1785 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.11.2018.
Document: Hotarâre  3565/2018  13.11.2018
Anaf executa silit
avocat contestatie anaf

Astfel, in aprecierea asupra oportunitatii si necesitatii instituirii unei masuri asiguratorii este esentiala existenta sau nu a unui pericol ca debitorul sa se sustraga de la executarea silita, sa isi ascunda sau sa isi risipeasca patrimoniul.

Puteti fi interesati si despre:

In esenta, luarea masurilor asiguratorii trebuie raportata la o anumita atitudine de rea-credinta a debitorului care incearca sa-si sustraga, ascunda sau distruga activele patrimoniale cu scopul de a zadarnici eforturile organelor fiscale de a executa creanta fiscala.

Referirea succinta facuta de organul fiscal in cuprinsul deciziei cu privire la acest aspect nu este suficienta, sustinerile in sensul ca debitorul nu are disponibilitati ori ca nu si-a achitat obligatiile fiscale de plata nefiind apte sa justifice pericolul de sustragere.

Astfel, este necesar ca organul fiscal sa motiveze concret, cu argumente suficient de precise şi concordante, existenta unei situatii exceptionale si a pericolului sustragerii, ascunderii sau risipirii patrimoniului, sa contureze exact banuiala legitima in acest sens (aceasta conditie trebuind indeplinita la data emiterii deciziei), prezentarea situatiei de fapt din speta (asa cum este, in general, practica organului fiscal) nefiind concludenta.

De asemenea, decizia de instituire a masurilor asiguratorii trebuie sa cuprinda, dincolo de motivele de drept, si motivele de fapt care au condus la emiterea acesteia.

Astfel, organul fiscal are obligatia de a descrie exact si amanuntit situatia de fapt, in asa fel incat, pe de o parte, instanta de judecata sa poata verifica concordanta respectivei situatii cu textul de lege care constituie temeiul de drept al masurilor dispuse, iar, pe de alta parte, debitorul sa poata cunoaste exact ceea ce i se imputa si sa poata combate cele retinute de organul fiscal.

In consecinta, motivarea in fapt a deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nu se poate confunda cu motivarea in drept.

Intr-o situatie similara s-a aflat si clientul nostru, N.G., impotriva caruia, fiind aflat intr-o executare silita pornita impotriva sa de catre organul fiscal, a fost emisa o decizie de instituire a masurilor asiguratorii.

Executarea Silita Inceputa De Anaf in mod ilegal, pentru o datorie calculata gresit!

Aceasta decizie a fost emisa cu nerespectarea dispozitiilor legale, organul fiscal nefacand vreo referire la imprejurari concrete sau fapte savarsite de clientul nostru care sa denote intentia de a se sustrage obligatiei de a achita debitul pentru care a fost instituită raspunderea sa sau acte juridice incheiate de acesta care sa demonstreze ca incearca sa isi diminueze sau sa isi risipeasca patrimoniul, care au determinat organul fiscal sa ajunga la concluzia ca exista o situatie exceptionala care impune luarea  masurilor asiguratorii impotriva domnului N.G., pentru a asigura colectarea debitului.

De asemenea, decizia s-a limitat la a reproduce textele de lege, fara a indica, in concret, ce fapte a savarsit sau ce actiuni a intreprins clientul nostru de natura a justifica concluzia ca sunt necesare masuri asiguratorii.

Mai mult, masurile asiguratorii fusesera instituite asupra unor bunuri care nu sunt proprietatea exclusiva a domnului N.G., acestea facand parte din comunitatea de bunuri, fiind incalcate dispozitiile legale care arata ca executarea silita se poate intinde doar asupra veniturilor si bunurilor proprietatea debitorului.

Executarea Silita Inceputa De Anaf reprezinta singura arma pe care o are un debitor care primeste somatie de executare.

Contestand acest act administrativ in fata instantei de judecata, am obtinut anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii, solutia fiind mentinuta si in calea de atac exercitata de catre organul fiscal.

Cititi si despre:

Executarea silita a finantelor publice poate fi pornita atat impotriva unei persoane fizice dar si a unei persoane juridice, fapt pentru care este bine ca in termen de 15 zile de la momentul primirii actelor de executare silita sa verificati daca acestea sunt legale sau daca nu sunt legale si astfel sa formulati contestatia la executare fiscala.

Pentru a putea verifica legalitatea actelor de executare, puteti programa o consultanta juridica aici , sau puteti completa direct formularul de contact de mai jos:

Daca Am O Datorie Pe Persoana Fizica Pot Fi Executat Silit Pe PFA?

Datorie Pe Persoana Fizica? – vedeti care sunt obligatiile dvs. in raport de creditor si in acelasi timp ce drepturi aveti daca s-ar incepe o executare silita impotriva dvs.

Intrebarea primita la sediul SCA Cuculis&Asociatii:

Ne scrie domnul Ene Marian:

Datorie Pe Persoana Fizica

Am facut un credit pe persoana fizica la banca BRD S.A in anul 2007. Creditul a fost in valoare de 55000 de Franci Elvetieni (chf).

Nu am mai putut sa platesc ratele incepand cu anul 2017 si de curand am primit o executare silita pe numele meu.(creditul l-am facut singur).

Intre timp, de la data de la care am facut creditul, mi-am deschis un PFA eu generand sume de bani prin traduceri legalizate.

Este posibil ca banca sa imi puna poprire pe banii pe care ii genereaza PFA-ul?

Ne-a scris domnul Ene Marian din Pitesti solicitand de esenta ajutor juridic de la SCA Cuculis&Asociatii.

Raspunde Av. Drd. Cuculis Adrian

Cititi si :

Daca aveti o datorie pe persoana fizica, este bine sa cunoasteti inca de la inceput ca in ipoteza in care generati venituri si din cadrul altor entitati juridice cum ar fi PFA-urile sau alte forme de organizare cum ar fi SRL-urile sai chiar II-urile, aceste sume generate de catre persoanele juridice NU se confunda cu sumele pe care le genereaza persoane fizice.

Astfel, in cazul domnului de mai sus, pus in executare silita pentru o suma ce genera obligatii pentru persoana fizica, nu se poate retine ca trebuie sa raspunda prin prisma PFA-ului cu bunurile acestui PFA sau orice alte sume de bani pe care le genereaza PFA-ul.

Prin urmare o Datorie Pe Persoana Fizica nu extinde obligatia de plata si catre pesoana juridica.

Este adevarat ca obligatia PFA-ului sau a altei entitati este aceea de retinere in cazul in care exista o adresa de poprire, insa bunurile acelei entitati diferite NU sunt urmaribile si nu se confunda cu obligatiile persoanei fizice.

V-ar putea interesa si :

O datorie pe persoana fizica si pentru care este executata silit persoana juridica, este ilegala –

Sunt executat silit pe persoana fizica dar totusi executorul se indreapta si spre bunurile PFA-ului sa SRL-ului.

Caz de executare silita ilegala care poate fi combatut cu unicul apanaj in acest caz si anume contestatia la executare silitavedeti aici cum se formuleaza.

Desigur ca executorul dar si creditorul, ambii pot lua masuri ilegale impotriva dvs. insa asta nu inseamna ca nu se pot rectifica si actele sau chiar executarea silita sa fie anulata in integralitate.

De asemenea, daca o persoana fizica nu genereaza din activitatile depuse, sume de bani in cadrul unei persoane juridice, NU este obligata persoana fizica sau PFA-ul sa inainteze sume poprite catre executor.

Investcapital Malta Mi-a Pus Poprire Pe Cont

Investcapital Malta si Kruk Au Pus Poprire Pe Cont in mod abuziv. Abuzul constatat de catre instanta de judecata a dus la anularea executarii silite incepute impotriva debitorului executat silit.

Recuperatorul Investcapital Malta a pus poprire pe cont in mod ilegal.

Ce demers a urmat debitorul pentru a anula executarea silita? Vedeti mai jos.

Contractul de credit cesionat catre Investcapital Malta de catre Banca Romaneasca a fost pe de-o parte vandut catre acest recuperator de creante Investcapital Malta pe o suma derizorie dar a si fost pus in executare silita ilegala cu ajutorul celor de la Kruk.

Între doamna ANDREI MARIANA, în calitate de împrumutată, și Banca Românească S.A., denumită în cele ce urmează „Banca”, în calitate de împrumutător, s-a încheiat Contractul de credit bancar pentru credite de consum nr. 70040362/ 19.03.2004.

De la momentul efectuării ultimei plăţi (2007) și până la data cererii de încuviințare a executarii silite (noiembrie 2018), cât și data soluționării în instanță a acestei cereri de încuviințare, pronunțată prin Încheierea Judecătoriei Sectorului 4 din data de 16.11.2018 în dosarul nr. 28069/4/2018, a cărei anulare am solicitat-o, creditoarea nu a făcut niciun act care să suspende sau să întrerupă termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită.

Situatia particulara a celor care au avut un credit la banca si banca le-a cesionat creanta catre recupeartori (vedeti totul despre cesiunile ilegale de creante).

ATENTIE – O Poprire pe cont poate fi ilegala, mai ales daca nu ati fost notificat cu privire la vanzarea creantei catre un recuperator de creante si vi s-a pus poprire pe cont in mod ilegal.

Cititi si despre:

O contestatie la executare (vedeti aici) la poprire pe cont trebuie introdusa urgent si DOAR la instanta de judecata puteti sa o depuneti conform codului de procedura civila.

Se nasc intrebari din partea debitorilor care nu inteleg de ce primesc aceste popriri pe cont si de ce li s-a pus poprire pe cont daca totusi suma este prescrisa sau nu au fost notificati?

Executat Silit de Recuperatori Creante KRUK si INVEST CAPITAL debitorul reuseste sa anule chiar adresa de poprire pe care o redam mai sus si sa scade de plata oricarei datorii fata de recupeartorul Investcapital.

Stiati ca dupa ce anulati executarea silita a unui recuperator puteti sa obtineti si o hotarare de intoarcere a executarii silite si chiar sa solicitati daune morale pentru executarea silita ilegala/abuziva?

Adresa de infiintare a popririi venita de la executorii THEMIS, anulata de catre instanta prin hotararea pronuntata.

Pus Poprire Pe Cont

Ce este poprirea pe conturi si cum se infiinteaza ▻ Ce obligatii au bancile in cazul in care primesc adre se proprire?

Vedeti aici:

 Poprirea presupune blocarea contului bancar de catre institutia bancara emitenta si de asemenea poprirea poate fi instituita si la locul de munca, insa toate formele pot fi contestate.

In plus, acestea pot fi infiintate doar in urma unei hotarari judecatoresti, iar daca recuperatorii pun in executare contracte bancare, acestea NU SUNT TITLURI EXECUTORII prin trecerea lor la recuperatorii de creante de la banci.

Cititi tot despre acest lucru mai jos :

Debitorul castiga dosarul in fata recuperatorului de creante Investcapital fiinca acesta pus poprire pe cont in mod injust.

Dosar instanta: 655/4/2019

Ora estimata: 09:00
Complet: C3 – civil şi executări
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează actele de executare efectuate de SCPEJ THEMIS în dosarul de executare nr. 3670/2018. Anulează Încheierea din data de 16.11.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 28069/4/2018.

Consecinta este ridicarea interdictiei de a fi pus poprire pe cont in mod ilegal.

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în valoare de 358 RON, achitată prin chitanţa seria ACC000000300195 din data de 30.03.2019, ulterior rămânerii definitive a sentinţei pronunţate în prezenta cauză.

Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 1.582, 11 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată. Prezenta hotărâre se va comunica executorului judecătoresc la rămânerea definitivă a acesteia.

Obtineti-va drepturile pe calea contestatiei la executare la masura prin care s-a Pus Poprire Pe Cont in banca sau la angajator in mod ilegal.

Drepturile executatului silit trebuiesc respectate de catre executor si daca acest lucru nu se intampla singurul remediu procesual este contestatia la executare.

Vedeti aici declaratia integrala pentru incont.ro despre executarea silita.

Procedura de executare silita NU este supusa medierii fiindca prin pierderea termenului ramaneti la “mana” creditorului ori daca executarea silita este ilegala si exista elemente precum lipsa notificarii sau creanta sa nu fie certa ori recuperatorii sa-si fi adaugat dobanzi ilegale, debitorul NU datoreaza plata catre cel ce-l executa silit ILEGAL.

Av.Drd. Cuculis Adrian – Membru Fondator al SCA Cuculis&Asociatii

Concesionarea Bunurilor Proprietate Publica De Stat

Cum pot sa concesionez un spatiu de la stat?

De esenta noul Cod Administartiv al Romaniei, reprezeinta atat o oportunitate dar si o provocare pentru specialistii din domeniu juridic fiindca nu vor mai fi nevoiti sa alerge prin mai multe legi pentru a rezolva problema juridica a clientului in relatia cu statul Roman si organele administratiei ci vor face trimitere direct catre aces nou cod.

Concesionarea Bunurilor
Codul Administrativ al Romaniei

Practic noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii, suntem pionieri ca avocati litiganti si specialisti in noul cod ADMINISTRATIV ROMAN.

Avand in vedere ca acest nou cod administrativ inglobeaza o serie de prevederi pe care cei care intra in relatia directa cu statul , trebuie sa la cunoasca foarte bine, dar si cei care lucreaza in sistemele de stat de asemenea, astazi vom discuta putin despre contractul de concesionare a bunurilor proprietate publica si ce are de facut o persoana fizica ori juridca pentru a obtine un asemenea bun in concesiune de la stat.

Vizulizati si totul despre noua lege a achizitiilor publice:

Astfel, obiectul unui drept de concesiune il poate reprezenta un teren sau un imobil ori un alt bun ce prin lege sau natura lui poate fi exploatat in vederea culegerii de fructe, conform art. 302 Cod Administrativ.

Cocedentul si concesionarul, cei doi termeni pe care ii veti regasi in contractele de concesiune si anume cel care urmeaza sa ia in cocnesiune si cocedentul, unitatea de stat ce transmite acest drept de folosinta.

ATENTIE – Bunurileluate in concesiune nu pot fi subconcesionate, adica leguitorul prin Codul Administrativ nu doar ca limiteaza specula ci o interzice.

Cititi si :

Care este perioada pentru care se poate incheia un contract ed concesiune?

Maximul duratei pentru care se poate incheia un contract de concesiune este de 49 de ani si el desigur se va putea prelungi pe inca 49 de ani.

Care este suma ce va fi platita pentru concesiune si cum este stabilita?

Puteti de asemenea contesta valoarea pretului stabilit de catre cocodent in conditiile in care nu respecta dispozitiile de mai jos.

Leguitorul arata in art. 307 punctul 5, care sunt criteriile in urma carora se va stabili redeventa si ele sunt urmatoarele:

 • proportionalitatea redeventei cu beneficiile obtinute din exploatarea bunului de catre concesionar;
 • valoarea de piata a bunului care face obiectul concesiunii;
 • corelarea redeventei cu durata concesiunii.

Cum se ajunge la concesionarea bunurilor din patrimoniul statului?

In mod normal propunerea de concesionare trebuie sa vina din partea autoritatii de stat insa legea arata ca innitiativa poate sa vina si din partea concesionarului in conditiile in care aceasta initiativa este insusita si de catre autoritatea de stat.

Cititi si:

ATENTIE – Daca doriti concesionarea unui bun trebuie sa formulati o oferta serioasa, ferma cu obiectul concesiunii , planul de afaceri aferent si sa aiba in spate si un fundament financiar solid.

Initiativa concesionarii trebuie sa aiba la baza in mod obligatoriu si un studiu de oportunitate.

Nu uitati ca pana la concesiune trebuie elaborat de catre autoritatea de stat si caietul de sarcini pe care trebuie sa-l indeplineasca cel care doreste sa ia in concesiune un bun de la stat.

Principiile in baza carora se atribuie contractul de concesiune?

Concesionarea Bunurilor trebuie sa respecte in principal transparenta, tratamentul egal, proportionalitatea, nediscriminarea si libera concurenta.

Cum se organizeaza licitatia publica cu privire la concesionarea unui bun proprietatea statului?

Prin licitatie intelegem publicarea in M.O a unui anunt dar si intr-un ziar de larga raspandire nationala, pe pagina de internet ori prin alte medii clare , denumite canale publice de telecomunicatii.

Cititi si :

Anuntul aferent concesiunii se intocmeste dupa aprobarea documentatiei de atribuire de catre cocedent si trebuie sa cuprinda un minim de elemente dupa cum urmeaza:

 • informatii generale privind cocedentul;
 • informatii generale referitoare la concesiune;
 • informatii privind documentatia de atribuire cum ar fi data limita pentru solicitare, modalitati prin care persoanele pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire;
 • informatii privind oferta;
 • data si locul sedintei publice;
 • instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si data trasnimterii anuntului de licitatie catre insitutiile abilitate.

Concesionarea Bunurilor – NOTA: Toata procedura este una publica si poate fi consultata de catre oricine doreste sa atace in instanta procedura de atribuire in concesiune a unui bun al statului.

Evident castigator va fi cel care indeplineste conditiile ofertei si ofera pretul cel mai mare.

Procedura in sine de atribuire este mult mai complicata si necesita atentie la detaliile caietului de sarcini si procedura in sine de atribuire este una care daca nu este facuta fara greseala, poate ajunge sa fie desfintata in instanta de judecata.

Solicitati aici o consultanta juridica specializata in drept administrativ.

Poprire Cont EOS Ksi-Plata Facuta De Un Tert Nu Intrerupe Prescriptia

Poprire cont EOS Ksi dar si acte de executare silita anulate integral de catre debitorul executat prin poprire de catre acest recuperator de creante.

Cazul Mirzan contra EOS KSI ROMANIA SRL si adresa de infiintare a popririi pe conturile debitorului.

Debitorul scapa de plata a 33000 de lei pe care nu-i va mai plati odata cu anularea executarii silite si a adresei de infiintare a popririi pe conturile bancare.

Contractul de credit vandut de catre Banca Raiffeisen catre recuperatorii de creante.

Cesiunea creantelor “la ea acasa” – Recuperatorii NU mai au dreptul sa adauge dobanzi.

Vedeti aici cum puteti formula contestatia la executare.

Invocarea prescriptiei la inceperea unei noi executari silite dupa anularea primei executari silite.

In cadrul contestatiei la executare am solicitat constatarea intervenirii prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita, avand in vedere faptul ca desi a existat un alt dosar de executare deschis de cesionara inaintea prezentului, executarea silita a fost anulata in mod definitiv in instanta.

Recuperatorii insista – deschid un NOU DOSAR DE EXECUTARE SILITA.

O noua cerere de executare silita a fost formulata de catre creditorul cesionar la mai bine de 9 luni de zile de cand vechea executare a fost anulata, neexistand vreo intrerupere a cursului prescriptiei de la momentul ultimei plati voluntare realizata de debitoare catre cesionarul creantei si pana la formularea noii cereri de executare silita de catre aceasta din urma.

ATENTIE – Plata facuta de un tert pentru datoria ce deriva din contractul de credit NU este opozabila debitorului decat daca exista un mandat expres in acest sens.

Astfel, este de retinut este faptul ca ultima plata efectuata in temeiul contractului de credit nu a fost realizata de debitoare insasi, ci de catre un tert.

Or, doar recunoasterile realizate de debitor si platile realizate de acesta sunt in masura sa intrerupa cursul prescriptiei, nu si acte prin care datoria debitorului este recunoscuta in fata creditorului de un tert.

Aceasta recunoastere poate fi valabila doar in situatia in care tertul a fost mandatat, in mod expres, sa efectueze acte de recunoastere a creantei, acte care, de altfel, sa fie si interuptive de prescriptie.

Poprire Cont EOS Ksi – Debitorii trebuie sa-si cunoasca drepturile!

Vedeti ce drepturi are un debitor aflat in executare silita.

Asadar, ultima plata, care ar fi putut intrerupe termenul de prescriptie in masura in care era efectuata de catre debitor, nu a condus la intreruperea termenului de prescriptie, nefiind insusita de catre datornic si nereprezentand o recunoastere realizata de acesta a debitului datorat creditoarei sau cesionarilor subsecventi.

Cuculis Si Asociatii - Societate de Avocati Bucuresti
SCA Cuculis&Asociatii

In cadrul contestatiei la executare impotriva EOS KSI , am solicitat constatarea intervenirii prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita, avand in vedere faptul ca desi a existat un alt dosar de executare deschis de cesionara inaintea prezentului, executarea silita a fost anulata in mod definitiv in instanta.

Vizualizati si :

Asadar, ultima plata, care ar fi putut intrerupe termenul de prescriptie in masura in care era efectuata de catre debitor, nu a condus la intreruperea termenului de prescriptie, nefiind insusita de catre datornic si nereprezentand o recunoastere realizata de acesta a debitului datorat creditoarei sau cesionarilor subsecventi.

Instanta de judecata pronunta sentinta de mai jos in dosarul 3922/301/2019.

25.07.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: C 24 Civil
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1620/2018 al Biroului Executorului Judecătoresc Lupulescu Cătălin Gigel.

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru de 1000 lei, aferentă contestaţiei la executare ( achitată cu chitanţa nr.5185501/11.04.2019 emisă de DITL Sector 3) , după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Obligă intimată să plătească contestatoarei suma de 2567,83 lei, cheltuieli de judecată. Executorie.

Poprire Cont EOS Ksi ridicata IMEDIAT in baza prezentei decizii a instantei de judecata.


Mai jos adresa de infiintare a popririi pe care instanta a anulat-o in integralitate.

Poprire Cont EOS Ksi

Ce am cerut instantei de judecata? Poprire Cont EOS Ksi anulata integral!

In primul rand remediul procesual prin care puteti sa atacati o executare silita, de altfel si unicul, este –

CONTESTATIA LA EXECUTARE

pe care am formulat-o impotriva intregii executari silite inceputa in fata BEJ Lupulescu Catalin Gigel, in dosarul de executare nr. 1620/2018, prin care am solicitat ca instantan sa dispuna:

 1. Anularea intregii executari silite, avand in vedere caracterul necert al creantei, precum si a incheierii de incuviintare a executarii silite ;
 2. Anularea intregii executari silite, avand in vedere faptul ca a operat prescriptia executarii silite, raportat la momentul ultimei plati efectuate de debitoare, respectiv noiembrie 2015.
 3. Solicităm obligarea intimatei la plata cheltuielilor ocazionate de judecată, constând în taxa de timbru, onorariul de avocat și cheltuielile ocazionate de fotocopierea dosarului execuțional.

Specificul actiunii pentru fiecare executare silita in parte este dat de faptul ca

Cititi si despre dosarele CEDO, pentru cei ce ati pierdut definitiv in Romania, solicitati ajutorul instantelor europene!

Vedeti aici si primul episod JURIDIC din “Doza de Informatie Juridica” – “De ce apelam la avocat ”

Episodul pilot cu lansare oficiala la 1 septembrie 2019 – Motto-ul este ” Toti pentru drept si dreptul pentru toti! T.M Cuculis&Asociatii.

AV. Drd. Cuculis Adrian

Rapirea Internationala De Minori – Conventia Haga 1980 Cu Privire La Protejarea Minorilor Si Legea Legea Nr. 100/1992 – Cerere Inapoiere Minor Avocat Cuculis

Rapirea Internationala de Minori , fapta prin care unul dintre parinti sau rude apropiate, muta minorului peste granitele Romaniei, fara acordul celuilalt parinte.

Rapirea internationala de minori si efectele unei asemenea fapte –

Ce pot sa fac atunci cand sotul sau sotia a luat copilul din domiciliul conjugal si a plecat cu el in alta tara?

Trebuie sa ne cunoastem drepturile.

In principal si mai ales avand in vedere modificarea legislatiei, parasirea unui stat membru, in principal discutand despre Romania, cu un minor alaturi de un major, nu se poate face decat cu o procura speciala data de catre unul dintre parinti atunci cand este de acord cu o calatorie a minorului in afara tarii.

De asemenea, se poate discuta despre rapire internationala de copii si atunci cand partile sunt in continuare aflate in stare de casatorie si unul dintre parinti paraseste domiciliul conjugal si pleca cu minorul in afara Romaniei.

In primul rand, relatia normala intr-o familie, presupune inclusiv, mentinerea unui climat sanatos pentru copilul rezultat din casatorie.

Exista situatii in care, unul dintre parinti, de cele mai multe ori acest lucru se intampla in casatoriile incheiate intre sotii cu cetatenii diferite, muta copilul din locul normal de convietuire, in tara sa natala fara acordul uneia dintre parti.

Astfel incat in materie internationala, conventia de la Haga semnata la 1980 la care au luat parte majoritatea tarilor dezvoltate , a stabilit ca sotul care este lipsit de dreptul de a-si vedea copilul prin actiunea celuilalt sot de a transporta minorul intr-o alta tara, poate fi combatuta printr-o actiune de inapoiere a minorului, daca actiunea de transportare, mutare, este ilicita.

Nu este o regula ca in situatia sa fie intre parinti cu cetatentii diferite sau internationale.

Actiunea de inapoiere a minorului trebuie sa fie efectiva ori de catre ori se pune problema mutarii domiciliului sau stabil in mod ilicit.

Cum își poate recupera un părinte copilul răpit?

În toate țările UE (cu excepția Danemarcei) există autorități centrale si aici ne referim cu precadere la ministerul de Justitie si este bine ca procedura in sine sa fie desfasurata de catre un avocat.

Părintele vizat poate lansa o procedură de înapoiere a copilului insa trebuie sa respecte anumite proceduri si intodeauna trebuie sa se raporteze daca mutarea este una licita sau ilicita.

Spre exemplu o mutare a minorului in baza unei hotarari judecatoresti se considera a fi o mutare licita.

În acest caz, instanța trebuie să se pronunțe cu privire la această chestiune în termen de șase săptămâni și ar trebui să ofere copiilor posibilitatea de a fi ascultați în cursul procedurii, asta inseamna ca daca minorul va starui sa ramana cu acel parinte care prezumtiv l-a rapit, cererea se va respinge.

ATENTIE – Dacă plănuiți să vă stabiliți într-o altă țară, trebuie să ajungeți la un acord cu partenerul ori partenera.

Acest lucru se poate face printr-o declaratie comuna a partilor.

Puteti de asemenea, daca nu va intelgeti cu celalalt sot sa obțineți o hotărâre judecătorească înainte de a părăsi țara împreună cu copilul dumneavoastră.

În caz contrar, se poate considera că săvârșiți o răpire parentală a minorului și veți încălca legea.

Rapirea Internationala De Minori
Rapire Internationala De Minori

Deplasarea sau neînapoierea unui copil se consideră ilicită:

a) cînd are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea, referitor la ceea ce am explicat mai sus;

b) dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv, acţionându-se separat sau împreună ori ar fi fost astfel exercitate, dacă asemenea împrejurări nu ar fi intervenit.

Astfel, autoritatea ce are competenta in solutionarea acestor cereri, pe cale amiabila in prima faza si ulterior in fata Tribunalului, este Ministerul Justitiei din Statul Contractant.

In ce conditii se aplica convetia de la Haga

Prezenta convenţie are drept obiect:

a) de a asigura înapoierea imediata a copiilor deplasati sau reţinuţi ilicit în orice stat contractant;

b) de a face să se respecte efectiv în celelalte state contractante drepturile privind încredinţarea şi vizitarea, care exista într-un stat contractant.

Statele contractante iau toate măsurile corespunzătoare spre a asigura, în limitele teritoriului lor, realizarea obiectivelor convenţiei.

În acest scop, ele urmează sa recurgă la procedurile lor de urgenta.

Răpirea copiilor de către unul dintre părinți

Daca sunteți un cuplu internațional în curs de separare și aveți copii, separarea trebuie sa se faca legal si minorul incuviintat corespunzator.

Daca doriți să vă întoarceți în țara de origine și să vă luați copilul cu dumneavoastră trebuie sa fie dat consimtamantul celeilalte parti.

Dacă însă faceți acest lucru fără consimțământul celuilalt părinte sau al instanței, este posibil să vă aflați în afara legii.

Cum contribuie normele UE la prevenirea răpirii copiilor?

In principal conventia de la HAGA va va proteja drepturile insa doar in instanta se poate dispune returnarea minorului.

Instanța din statul în care copilul își avea reședința obișnuită înainte de răpire va rămâne competentă până la soluționarea cazului de răpire, pentru a se evita ca părinții să răpească copilul în speranța de a obține o hotărâre favorabilă în fața instanței din propria țară.

Poate instanța din țara în care copilul a fost răpit să refuze înapoierea copilului?

Da, in mod cert, daca rapierea nu se confirma sau daca mutarea minorului nu este una ILICITA.

Instanța din țara în care copilul a fost răpit poate prezenta obiecții cu privire la înapoierea copilului în cazul în care există un risc serios ca înapoierea să expună copilul la vătămări fizice sau psihice [articolul 13 litera b) din Convenția de la Haga din 1980].

Cu toate acestea, înapoierea nu poate fi oprită dacă s-au luate măsuri adecvate pentru a proteja copilul.

In cazul în care instanța constată că un copil nu trebuie înapoiat, aceasta trebuie să se adreseze instanței din țara din care a fost răpit copilul.

Instanța din țara din care a fost răpit copilul va avea ultimul cuvânt, ținând seama de probele și de motivația celeilalte instanțe.

De asemenea, judecătorul trebuie să asculte copilul și ambele părți.

Ascultarea copilului se va face doar daca acesta POATE fi ascultat/audiat.

Hotărârea instanței va fi în mod automat executorie?

Hotărârea definitivă a instanței în țara de origine este automat recunoscută și executorie într-un alt stat membru al UE, fără a fi necesară o încuviințare a executării („eliminarea procedurii de exequatur”), dacă judecătorul a eliberat un certificat.

Ce acte am nevoie sa depun o cerere de rapire internationala si de inapoiere a minorului?

Atunci cand va adresati avocatului , este important sa tineti seama de mai multe acte pe care trebuie sa le pregatiti pentru a deschide o actiune de Rapirea Internationala De Minori :

Atunci cand constatam ca minorul a fost deplasat intr-un alt stat de catre celalalat sot, cererea de inapoiere a minorului trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) informaţii privind identitatea reclamantului, a copilului şi a persoanei despre care se susţine că a luat sau a reţinut copilul;

b) data naşterii copilului, dacă este posibil să fie obţinută

c) motivele pe care se sprijină eclamantul pentru a cere înapoierea copilului;

d) toate informaţile disponibile privitoare la localizarea copilului ş identitatea persoanei cu care copilul este presupus a se afla;

e) copie autentificată oricărei decizii sau acord utile;

f) o atestare sau declaraţie sub jurămînt emanînd de la autoritatea centrală sau de la altă autoritate competentă a statului în care se află reşedinţa obişnuită sau de la o altă persoană calificată privind dreptul statului în materie;

g) orice alt document util.

De cele mai multe ori, actiunea implica si o ancheta a politiei prin IGPR in cazul in care NU cunoastem unde este locul exact al minorului transportat in acel stat contractat al conventiei iar partea ce are o asemenea revendicare, primeste in mod obligatoriu un avocat din oficiu in statul cocontractat pentru a-i fi aparate interesele in inapoierea minorului.

Instanta competenta si unde trebuie sa introducem cererea?

Rapirea Internationala De Minori se judecata doar la TRIBUNALUL BUCUREST.

In Romania, instanta competenta este doar Tribunalul Bucuresti, astfel cum arata convenţia nu impietează asupra posibilităţii persoanei, instituţiei sau organismului, care pretinde că dreptul privitor la încredinţare sau de vizitare în înţelesul art. 3 sau 21 au fost violate, să se adreseze direct autorităţilor judiciare sau administrative ale statelor contractante, în aplicarea sau neaplicarea dispoziţiilor convenţiei.

Va aflati in situatia in care fiul/fiica dumneavoastra a fost deplasat/a ilicit de catre celalalt parinte intr-un alt stat?

Aceste cazuri sunt destul de des intalnite atunci cand parintii sunt despartiti in fapt, divortati sau necasatoriti, dar care exercita in comun autoritatea parinteasca asupra minorului.

Aflati ca puteti uza de dispozitiile Conventiei de la Haga din 25 octombrie 1980 cu privire la aspectele civile ale rapirii internationale de copii, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992.

Aceasta are ca obiect asigurarea inapoierii imediate a copiilor deplasati sau retinuti illicit in orice alt stat contractant si este conceputa pe considerentul ca interesul copilului este de o importanță primordială în orice problemă privind încredințarea sa, și în vederea protejării copilul, pe plan internațional, împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau neînapoierii ilicite și întocmirii unei proceduri în vederea garantării imediatei înapoieri a copilului în statul reședinței sale obișnuite, precum și de a asigura protecția dreptului de vizitare.

Potrivit Conventiei, deplasarea sau neinapoierea unui copil se considera ilicita atunci cand are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea (care poate rezulta dintr-o atribuire de plin drept, dintr-o hotărîre judecătorească sau administrativă sau dintr-un acord în vigoare potrivit dreptului acelui stat), atribuit unei persoane prin legea statului în care copilul îşi avea reşedinţa obişnuită, imediat înaintea deplasării sau neînapoierii sale si dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv.

 Convenţia se aplică oricărui copil care nu a implinit varsta de 16 ani si care îşi avea reşedinţa obişnuită într-un stat contractant imediat înainte de încălcarea drepturilor privind încredinţarea sau vizitarea.

Astfel, cand un copil a fost deplasat sau reţinut ilicit intr-un alt stat decat cel unde isi avea resedinta obisnuita şi nu a trecut o perioadă mai mare de un an cu începere de la deplasare sau neînapoiere pana la momentul introducerii cererii înaintea autorităţii judiciare sau administrative a statului contractant unde se află copilul, autoritatea sesizată dispune înapoierea sa imediata.

În ceea ce privește noțiunea de reședință obișnuită, aceasta nu este definită de dispozițiile Convenției de la Haga, insa in practica s-au stabilit cateva criterii. Astfel, in cauza C-523/07 s-a arătat că reședința obișnuită a unui copil se găsește în locul în care se află centrul vieții copilului, având în vedere ansamblul împrejurărilor de fapt relevante, în special durata și regularitatea reședinței, precum și integrarea sa familială și socială. De asemenea, conform hotărârii C.J.U.E. din 22.12.2010 – C-497/10 PPU,  noțiunea „reședință obișnuită”, astfel cum aceasta reiese din art. 8 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, trebuie interpretată în sensul că respectiva reședință corespunde locului care exprimă o anumită integrare a copilului într-un mediu social și familial.

In contextul indeplinirii conditiilor mai sus expuse, puteti solicita autoritatilor de cooperare judiciara competente sa dispuna inapoierea de urgenta a minorului la resedinta sa obisnuita, cu fixarea in cuprinsul hotararii a unui termen pentru executarea obligatiei de inapoiere a minorului, care nu va putea fi mai mare de doua saptamani de la comunicarea hotararii, obligarea parintelui care a deplasat ilicit minorul la predarea catre dumneavoastra a documentelor originale de calatorie/stare civila ale minorului (pentru situatia in care acesta va refuza executarea voluntara a obligatiei de inapoiere in termenul stabilit), autorizarea dumneavoastra, in calitate de parinte al minorului, sa preluati minorul personal sau prin reprezentant (de asemenea, in cazul refuzului celuilalt parinte de executare voluntara a obligatiei de inapoiere a termenului stabilit), precum si obligarea parintelui care a deplasat/retinut illicit minorul la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de demersurile intreprinse in vederea inapoierii minorului in tara de resedinta.

Procedura poate fi una anevoioasa si de durata, necesitand cunostinte de specialitate pentru parcurgerea si finalizarea ei cu succes.

Intr-o situatie similara s-a aflat si clienta noastra, T.M., al carui fiu minor fusese retinut ilicit in Franta de catre tatal minorului – fostul sau sot. Clienta isi daduse acordul in sensul deplasarii minorului in strainatate, la domiciliul tatalui sau, insa exclusiv in scop turistic si pe o perioada limitata, nicidecum pentru a se stabili acolo. Imediat dupa ajungerea minorului in Franta, tatal acestuia a interzis orice contact intre minor si mama sa – clienta noastra, iar in momentul in care acordul cu privire la deplasarea minorului in strainatate ajungea la data limita, doamna T.M. a constatat ca minorul nu este inapoiat in Romania, la resedinta sa obisnuita.

A luat, astfel, legatura cu noi, impreuna reusind sa obtinem o hotarare de inapoiere a minorului in Romania, care a fost pusa in aplicare prin concursul autoritatilor din Romania si Franta.

Daca sunteti intr-o asemenea situatie puteti suna direct la numerele de mai jos:

Avocat Drd. Cuculis Adrian

Contestatie Banca Romaneasca La Dare In Plata Respinsa Ca Inadmisibila

Contestatie Banca Romaneasca la darea in plata – Debitorul castiga dosarul si este eliberat de datorie.

#DosarelePrindViata din nou – darea in plata a functionat pentru debitorul Strugariu.

Contestatia depusa de catre Banca Romaneasca la darea in plata, respinsa pe fond ca neintemeiata si apoi in apel respinsa ca inadmisibila.

Darea in plata este una dintre solutiile care se aplica imediat si care conduc la eliberarea debitorilor de „chingile financiare” pentru totdeauna.

Contestatie Banca Romaneasca La Dare In Plata Respinsa
Banca Romaneasca – Dare in plata

Debitorul castiga contestatia la notificarea de dare in plata pe care a formulat-o inainte ca executorul sa-i vanda imobilul la licitatie publica.

Desi a formulat si contestatie la executare, debitorul a ales si calea notificarii de dare in plata.

Cititi si :

Nou dosar din seria #DosarelePrindViata. Cazul Strugariu si cum trebuie sa te lupti cu un intreg sistem ca sa castigi ceea ce ti se cuvine.

Dosar nr. : 10270/301/2017

06.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C13-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite cererea de apel.

Anulează în parte sentinţa primei instanţe şi, rejudecând, Respinge contestaţia, ca inadmisibilă.

Menţine dispoziţia referitoare la obligarea contestatoarei la plata către intimaţi a cheltuielilor de judecată în primă instanţă. Ia act că apelanta şi-a rezervat dreptul să solicite cheltuielile de judecată pe cale separată. Respinge, ca neîntemeiată, cererea intimaţilor de acordare a cheltuielilor de judecată suportate în apel.
Document: Hotarâre  908/2019  06.03.2019.

Situatia de fapt prin care s-a si dovedit impreviziunea -Contestatie Banca Romaneasca dare in plata:

În urma accidentului ischemic cerebral pe care l-a suferit domnul Strugariu, debitorii au ajuns într-un impas financiar.

Pe acest fond, în coroborare cu operaţii multiple şi complexe suportate la nivelul coloanei lombare, nu s-au mai putut plati ratele si s-a început executarea silită la care le-a fost imposibil să se opună în timp util,legal.

Contractul plin de clauze abuzive

Directiva 93/13/CEE a Consiliului1 din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (denumită în continuare „DCA”) este o directivă bazată pe principii.

Aceasta protejează consumatorii împotriva clauzelor abuzive din toate tipurile de contracte încheiate între întreprinderi și consumatori. Prin urmare, este un instrument esențial pentru asigurarea echității pe piața internă.

Arătăm că, domnului Dorel Strugariu i-a fost afectată atât integritatea fizică, dar mai ales ce psihică, având probleme grave locomotorii, de vorbire, scriere şi judecată.  

În fond, instanța a reținut toate detaliile și a stabilit că este incidentă situația de impreviziune a celor doi debitori, astfel că a respins apărările creditoarei și obligat-o pe acesta la remiterea datoriei.

Contestatie Banca Romaneasca la notificarea de dare in plata!

Vedeti care sunt pasii pentru a da in plata explicati de Av. Drd. Cuculis Adrian.

Instanța de fond a interpretat în mod perfect corect și legal normele legislative, constatând faptul că, debitorii au îndeplinit condițiile impuse de Legea nr. 77/2016 cu privire la stingerea datoriilor prin darea în plată a imobilului ipotecat.

Cititi si :

Trebuie amintită și tentativa multiplă a debitorilor de a obține o suspendare a plăților pentru o perioadă de timp, în vederea recuperării măcar în parte a integrității debitorului, astfel redevenind și solvabil, tentative respinse în mod total inuman de reprezentanții Băncii.

In concluzie, observam din nou lipsa oricarui semn de empatie din partea reprezentantilor sistemului bancar, care nu fac niciun fel de eforturi pentru a oferi solutii debitorilo intrati in impas financiar, de multe ori din cauza unor probleme cu mult mai grave.

Stabiliti aici o programare pentru a va evalua sansele de a da in plata.

Optiuni de contact suplimentare:

Executat Silit De Recuperatorul Eos Credit Funding Dac

Recuperatorul Eos Credit Funding Dac pune in executare silita un contract de credit bancar si debitorul prin contestatia la executare ii anuleaza dosarul executional.

Recuperatorul Eos Credit Funding Dac pierde 27000 de euro pe care voia sa ii incaseze in mod ilegal de la debitor prin executare silita.

PRESCRIPȚIE EXECUTARE SILITĂ PENTRU O CREANȚĂ ÎN VALOARE DE 140.000 RON

Debitorul priveste o executare silita prin care este obligat sa plateasca suma de 127,901 lei plus cheltuieli de executare silita, suma “incuviintata” prin incuviintarea executarii silite de catre judecatorie.

Cum este posibil ca un judecator sa permita executarea silita a unu debitor si altul sa anuleze executarea silita? Ce se intampla daca debitorul nu alula executarea Recuperatorul Eos Credit Funding Dac ? Platea fara sa datoreze LEGAL acesti bani.

Vizualizati si :

Este adevarat ca dreptul nu se stinge ci doar cel material, insa Recuperatorul Eos Credit Funding Dac foloseste sub forma abuzului de drept executarea silita pentru a recupera ILEGAL banii de la debitori.

Cunoasteti-va drepturile de debitor, anulati executarea silita.

Mai jos, aveti incuviinarea executarii silite primite de catre Recuperatorul Eos Credit Funding Dac de la instanta.

Executat Silit De Eos Credit Dac
Eos KSI si KRUK – Executari Silite Bucuresti

Sunt numeroase cazuri în practică în care, debitorii, din pricina unor dificultăți financiare temporare se află în imposibilitatea de a mai achita ratele către bancă, iar aceasta din urmă, în loc să găsească o modalitate de a ajuta debitorul, alege calea executării silite.

Ceea ce nu înțeleg instituțiile bancare este faptul că, aceste întârzieri nu sunt produse cu rea-credință de către debitori, iar pierderea locului de muncă, decesul unui părinte, creșterea exagerată a valorii monedei împrumutate, reprezintă elemente imprevizibile.

Recuperatorul Eos Credit Funding Dac, are un trecut si istoric negativ din punct de vedere legal, el incercand ca execute silit succesiv in mod ilegal si alti debitori.

Executat Silit De Eos
Eos Credit Funding Dac

În astfel de situații, deși se încearcă achitarea debitelor restante, băncile cer începerea procedurii execuționale pentru a putea recupera sume mult mai mari de la debitori și pentru a percepe o serie de dobânzi și penalități de întârziere.

Cititi si despre:

Situația este mai gravă în ipoteza în care se așteaptă ani de zile fără a se începe executarea silită, debitul continuând să crească, iar creanță să se prescrie, fiind numeroase cazuri în practică în care creditoarele cer executarea silită deși nu mai au un temei legal.

Situatia din cazul CIULEI!

EOS CREDIT FUNDING DAC pierde dosarul de contestatie la executare si debitorul scapa fara sa plateasca banii ceruti ilegal de catre recuperator.

O astfel de situație a fost și în cazul familiei Ciulei, care a contractat în anul 2008 un contract în valoare de 292.000 RON, creditul fiind garantat de către debitori, cât și de către societatea pe care o dețineau la acel moment.

Din pricina crizei monetare, a problemelor financiare înregistrate de societatea pe care o conduceau, precum și a datoriilor înregistrate, debitorii au început să întârzie cu plata ratelor.

În tot acest interval de timp debitorii au încercat să găsească o modalitate de relaționare cu banca pentru a putea să restituie ratele datorate, însă aceasta nici nu a dorit să discute pe această temă, urmând ca, în anul 2019, la mai mult de 9 ani de la data ultimei plăți, să solicite începerea procedurii execuționale.

Cititi si despre:

Informându-se despre situații similare si anume debitori executati silit in mod ilegal, debitorii au înțeles să apeleze la instanta de judecata pentru a formula o contestație la executare, fiind deschis în acest sens și Dosarul cu nr. 1358/292/2019, ce a fost soluționat în favoarea debitorilor.

AFALTI-VA DREPTURILE , invatati cum sa formulati contestatia la executare.

Prin măsura dispusă fiind desființată întreaga procedură execuțională, precum și demersurile subsecvente.

25.07.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: Civil – continuare
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Inch. 965/Admite contestaţia la executare formulată de contestatori în contradictoriu cu intimata.

Dispune anularea actelor de executare silită efectuate în dosarele de executare nr.911/2018 şi nr.915/2018 de BEJ Nicolescu Gheorghe- Alin.

În baza art. 45 alin.1 lit.f din OUG nr.80/2013 dispune restituirea către Ciulei Mariana a taxei de timbru în sumă de 1.000 lei achitată cu chitanta nr. 868537/20.05.2019 emisă de Primăria mun.Rosiorii de Vede, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Obligă pe intimata la plata către contestatori a sumei de 599,77 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Se ridica problema ca de fiecare data, ce se intampla daca debitorii nu erau vigilenti si nu-si cunosteau drepturile, asa cum se intampla cu mii de debitori. Ar fi ramas sa plateasca zeci de mii de euro, pe care debitorii ii cereau in mod ilegal.

In cazul in care intampinati o urgenta in legatura cu executarea silita puteti fie programa o intalnire accesand link-ul de mai jos, fie puteti completa formularul de contact:

Pentru a verifica actele de executare silita puteti stabili o consultanta juridica aici.

Pret Derizoriu Vanzare Imobil La Licitatie Publica – Executare Silita Ilegala

Pret derizoriu vanzare imobil la licitatie publica. Se poate face o contestatie la executare?

Pretul derizoriu in cadrul vanzarii la licitatie publica in viziunea Vechiului Cod Civil si ce fac cei care sunt pagubiti in cadrul procedurii de executare silita?

Desi prevederile codului civil au intrat in vigoare inca din anul 2011, in prezent ne confruntam in continuare cu situatii care sunt supuse vechii reglementari, mai exact vechiului Cod Civil, raportat la momentul la care a inceput executarea silita.

De regula toate publicatiile de vanzare sunt trecute in registrul de executari silite.

Exista situatii cand executarea este ilegala, cand aceste operatiuni NU sunt efectuate, tocmai pentru a se ascunde de fapt de public, scoaterea la vanzare a unui imobil, aspect ce este considerat chiar infractiune de deturnare de licitatii publice.

Pret Derizoriu Vanzare Imobil
Executare silita imobil – Contestatie executare.

Astfel, in ipoteza in care discutam despre vanzarea la licitatie publica in cadrul unui dosar de executare inceput anterior lunii octombrie 2011, ne aflam sub incidenta prevederilor vechiului cod civil care va guverna atat executarea silita in sine, cat si vanzarea la licitatie publica.

Ce este pretul derizoriu si cum afecteaza acesta vanzarea la licitatie publica in cadrul executarii silite?

Potrivit art. 1303 VCPC, pretul vanzarii trebuie sa fie serios si determinat de parti.

In ceea ce priveste seriozitatea preţului se analizează proporţia, sau mai bine zis disproporţia acestuia.

Preţul este neserios atunci când este derizoriu, adică atât de disproporţionat încât nu există preţ; este infim şi tinde spre zero.

Or, în practică, preţul poate să fie disproporţionat, dar nu atât de mult încât acesta să nu existe. Vedeti model de contestatie la executare.

In ceea ce priveşte condiţiile generale de validitate ale oricărui act juridic, chiar dacă o asemenea vânzare se realizează prin intermediul executorului judecătoresc, ea nu se poate îndepărta de la conditiile generale privind incheierea valabila a unui act juridic si valabilitatea sa.

Cititi si povestea unui debitor evacuat din casa la 59 de ani si care a reusit sa-si recupereze imobilul.

In cadrul executarii silite, rolul de a aprecia daca pretul oferit are un character serios sau nu revine executorului judecatoresc care instrumenteaza dosarul de executare.

Astfel, acesta are obligatia de a se asigura ca executarea silita se desfasoara cu indeplinirea obligatiilor legale si, mai mai mult decat atat, este cel care are oblgatia de a aprecia daca pretul oferit la licitatie publica se indeparteaza de valoarea reala a imobilului si devine derizoriu, iar in situatia in care apreciaza ca pretul nu este serios, sa nu adjudece bunul.

Dispoziţiile art. 1303 VCC, stabilesc că preţul vânzării trebuie să fie serios şi determinat/determinabil de părţi, iar în analiza acestei condiţii, preţul serios presupune ca el să fie stabilit astfel încât să nu fie vădit disproporţioat în raport de valoarea reală a lucrului, încât să se considere că nu există şi prin urmare să nu poată constitui obiect al obligaţiei cumpărătorului şi cauză suficientă a obligaţiei asumată de vânzător.

Cuculis Si Asociatii - Societate de Avocati Bucuresti

Sub acest aspect, suntem de parere ca instanta este in drept a analiza daca, desi codul de procedura civila nu impune existenta unei limite inferioare la care ar fi putut sa fie valorificat bunul, daca totusi valorificarea acestuia s-a facut cu respectarea normelor civile In vigoare si daca nu cumva vanzarea la un pret derizoriu aduce grave prejudicii debitorului dar si creditorului in unele cauze.

Puteti fi interesat si de :

Pret Derizoriu Vanzare Imobil scos la licitatie publica. Interpretarea Curtii Consitutionale-

Potrivit Deciziei nr. 207/2003 a Curtii Constitutionale, s-a retinut ca: “Ratiunea pentru care legiuitorul nu a considerat necesar, in cazul mai multor ofertanti, sa instituie o limita inferioara a pretului de adjudecare, a constituit-o convingerea ca, cel putin in principiu, concursul dintre acestia este de natura sa asigure cresterea respectivului prêt, facand astfel putin probabila ipoteza in care pretul cel mai mare oferit sa fie inferior pretului oferit la licitatie”.

Cu toate acestea, exista situatii in care bunurile, in special cele imobile, sunt vandute In cadrul procedurii executionale pentru preturi ce nu corespund realitatii.

Astfel, fara a se tine cont de valoarea de piata a imobilului, acesta poate fi valorificat la licitatie publica persoanei care ofera pretul cel mai mare, indiferent care este acel pret, fara a se pastra o proportionalitate intre valoarea de piata a imobilului, valoarea datoriei si pretul care se ofera in schimbul imobilului,

De asemenea, un alt aspect important este faptul ca pretul trebuie raportat intotdeauna la valoarea de piata a imobilului respective,la valoarea lui reala, iar nu comparative cu pretul altor bunuri, pentru a putea face o apreciere cat mai corecta.

Vizualizati si :

O astfel de situatie creaza prejudicii grave debitorilor care uneori ramane si fara imobil si cu datorie.

Or, in aceasta situatie, este importat sa cunoastem ca, daca ne aflam intr-o astfel de situatie in care bunul ne-a fost vandut la licitatie publica la un pret neserios, putem ataca procesul verbal de licitatie publica, pentru motivul vanzarii bunului la un prêt derizoriu.

Pret Derizoriu Vanzare Imobil , ce sanctiune se aplica?

Sanctiunea prevazuta de lege pentru vanzarea unui bun la un prêt derizoriu este nulitatea absoluta a vanzarii, dar ea trebuie sa fie constatata de instanta de judecata evident doar in cadrul unei contestatii la executare silita.

Asadar, numai pe calea contestatiei la executare puteti obtine anularea vanzarii bunului pentru un prêt derizoriu, aceasat fiind o situatie ce trebuie constatata de instanta de judecata, fara a opera din oficiu.

Nu uitati ca doar un specialist in executari silite va poate ajuta in situatii limita precum cele de executare silita. Executarea silita imobiliara este extrem de periculoasa daca nu este contestata corespunzator fiindca poate duce la pierderea ireversibila a bunurilor dvs. imobile.

Puteti stabili o consultanta juridica la sediul nostru in vederea analizarii optiunilor dvs. de a contesta executarea silita.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Constata Stinsa Datoria Prin Dare In Plata -Coface Si Banca Romaneasca

Constata stinsa datoria fata de Banca Romaneasca si astfel datoria reziduala din dosarul de executare silita al executorului Manolache Marcel Iulian.

Constata stinsa datoria debitorului prin ADMITEREA SOLICITĂRII DE DARE ÎN PLATĂ A UNUI IMOBIL VALORIFICAT ÎN CADRUL PROCEDURII EXECUȚIONALE

Este de notorietate faptul că băncile promovau încheierea contractelor în valută pentru a obține sume mari de la debitori ca urmare a creșterii valorii monedei împrumutate, ce urma să fie pusă în sarcina exclusivă a consumatorilor.

Constata stinsa datoria
Debitor dator la Banca si Coface

Într-o astfel de situație s-a aflat și doamna Radu Alina, care a fost convinsă de către creditoare să încheie un contract în CHF, aceasta fiind prezentată ca fiind cea mai stabilă monedă de către bancă, însă ulterior anului 2008, francul elvețian a cunoscut o creștere drastică, ajungând în prezent la dublarea valorii pe care o avea la data încheierii contractului.

Din pricina acestei situații, precum și a diminuării veniturilor salariale, doamna Radu a început să înregistreze întârzieri tot mai mari în plata ratelor, urmând și deschiderea executării silite pentru recuperarea debitelor restante.

Începerea executării silite a dus și la executarea imobiliară a  bunului ipotecat, reprezentat de locuința de familie a debitoarei, suma pentru care a fost licitat imobilul fiind de aproximativ 100.000 RON, ce a fost utilizată în exclusivitate pentru acoperirea datoriei către bancă.

Mai jos vedem procesul verbal de de licitatie PUBLICA din 2014 prin care i s-a vandut casa pe care o cumparase in baza contractului de ipoteca.

Datoria la acel moment era de 105000 CHF.

Deși a achitat în mod voluntar o mare sumă către bancă anterior începerii executării silite și i s-a vândut și imobilul ipotecat în favoarea băncii, aceasta din urmă a continuat să perceapă sume suplimentare debitoarei, care a rămas fără casă și cu un salariu insuficient unui trai decent.

Raportat la această situație, debitoarea a apelat la ajutorul nostru pentru a da în plată imobilul executat silit și a se constata stingerea întregii datorii.

În cadrul acțiunii formulate și soluționate favorabil în cadrul Dosarului nr. 6452/197/2019 de către Judecătoria Brașov, am prezentat întreaga situație de fapt ce se circumscrie unei veritabile situații de impreviziune, depunând o serie de înscrisuri de unde să rezulte diminuarea drastică a veniturilor salariale, precum și situația financiară precară, instanța reținând în mod corect stingerea întregii datorii prin darea în plată a imobilului.

Dosar: 6452/197/2019

Constata stinsa datoria debitorului in urma castigarii procesului de dare in plata.

22.07.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C10
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea formulată de reclamanta RADU ALINA în contradictoriu cu pârâta BANCA ROMANEASCA SA şi în consecinţă: Constată stinse toate obligaţiile născute din contractul de credit bancar nr. B0016265/30.06.2008, încheiat între părţi. Pronunţată azi, 22.07.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 al.2 NCPC. 
Document: Hotarâre  7197/2019  22.07.2019

Foarte important de reținut este faptul că, o astfel de acțiune este extrem de complexă, fiind necesar ajutorul unui specialist în redactarea și susținerea acțiunii, precum și administrarea a numeroase probe care să ajute instanța la pronunțarea unei hotărâri favorabile.

Alt recuperator pierde dosarul de contestatie la executare.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Cititi si :

Administratorul Firmei Anuleaza Decizia Anaf De Angajare A Raspunderii

Decizia Anaf De Angajare A Raspunderii anulata de catre instanta de judecata.

Decizia Anaf De Angajare a raspunderii a fost emisa ILEGAL – Debitorul, fost administrator al persoanei juridice insolvabile formuleaza contestatie la decizie de atragere a raspunderii solidare si reuseste sa anuleze deciziile emise de catre ANAF prin care a fost obligat sa plateasca in solidar cu firma, datoriile catre ANAF.

Vedeti mai jos decizia de anulare a deciziei de angajare a raspunderii administratorului societatii.

Decizia Anaf De Angajare

Probabil povestea cu atragerea raspunderii administratorului s-a derulat la foarte multi dintre cei care si-au deschis o firma, au ajuns sa nu o mai poata administra, poate au si uitat de ea si de-o data s-au trezit cu poprire pe cont din partea ANAF, ca urmare a unei decizii de atragere a raspunderii.

Cazul de mai jos arata ca prin formularea unei contestatii la decizia de atragere a raspunderii solidare se poate ajunge la anularea deciziei de atragere a raspunderii.

Opinez ca procedura in sine reglementata de catre lege este una abuziva. Decizia Anaf De Angajare anulata de catre instanta.

Anaf atrage in mod ilegal raspunderea prin acte administrative, desi persoana “gasita vinovata” NICI NU ERA IN TARA”

Situatia de fapt declarata in cadrul contestatiei la decizia de angajare a raspunderii:

Avand in vedere faptul ca eram detasata intr-o alta tara in interes de serviciu, astfel cum rezulta din incrisuri, nu am avut niciodata cunostinta de starea financiara a societatii.

In acest context, calitatea mea de asociat si administrator (detinuta si pana la acea data doar scriptic, nu si faptic), a incetat odata cu drepturile si obligatiile ce decurgeau din acestea.

La data de 30.01.2018 a fost emisa o notificare de la Administratia Financiara a Finantelor Publice Teleorman, cu privire la faptul ca urma a se proceda la angajarea raspunderii solidare a subsemnatei pentru creantele fiscale ale debitorului SC xxx SRL, obligatii fiscale ramase neachitate in suma de 16.511 lei. Raspunzand in scris acestei adrese si aducand la cunostinta organului emitent situatia mai sus expusa, s-a procedat la emiterea unei noi notificari catre subsemnata, prin care suma mai sus mentionata a fost modificata, fiind diminuata la 9.978 lei.

Desi le-am adus la cunostinta ca nici aceasta suma, intr-un cuantum mai mic – de 9.978 lei, nu este datorata, a fost emisa Decizia nr. 377 din 09.07.2018 de angajare a raspunderii solidare privind atragerea raspunderii solidare prevazuta la art. 25 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala pentru aceasta suma, parte din datoria de 16.511 lei a societatii.

Tragem astfel concluzia ca situatia evidenta prin care debitorul NU era de rea credinta, a fost data de-o parte de catre ANAF si am procedat la emiterea unor decizii ILEGALE.

Ce spune legea despre atragerea raspunderii solidare?

In conditiile in care exista deja reglementata procedura de atragere a raspunderii persoanei fizice ( administrator) in cadrul procedurii insolventei, aplicarea art. 25 alin 2, din codul de procedura fiscala, nu face nimic altceva decat sa dubleze deja o procedura prin care daca exista parti vinovate de starea de insolvabilitate a debitorului persoana fizica, sa poata fi trase la raspundere acele persoane.

Vizualizati si :

Art. 25 alin. 2 din Codul de procedura fiscala reglementeaza urmatoarele:

Astfel, pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului ( persoana fizica, firma) declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

Asta inseamna ca din cadrul persoanei juridice, administratorii sa-si fi vandut bunuri catre ei tocmai pentru a “saraci” persoana juridica.

b) administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;

In acest caz se poate discuta chiar si de fapte penale prin diminuarea patrimoniului debitorului;

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

Cititi si:

Aici comporta tot textul de lege o INTREAGA dezbatere fiindca singura care poate determina daca a fost sau nu cu rea credinta savarsita aceasta fapta civila, este instanta de judecata.

Daca debitorul nu ar fi anulat decizia, acesta ar fi fost executat silit (vedeti procedura de contestare a executarii silite ).

Incepem prin a va prezenta decizia anulata de catre instanta de judecata in cazul debitorului a carei raspundere a fost atrasa in procedura administrativa si a caror efecte au fost contestate in instanta.

Decizia Anaf De Angajare

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;

De asemenea, plata impozitelor in contextul dat doar in anumite conditii poate fi retinuta ca fiind cu rea credinta si evident ca trebuie verificat fiecare caz in parte.

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

ATENTIE – Pot raspunde solidar cu persoana juridica, si alte persoane juridice insa acest lucru poate fi contestat in aceleasi conditii.

(3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor dobânditorului;

b) are sau a avut raporturi contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;

c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Noi am si contestat in acest caz, faptul ca decizia nu este una legala si angajarea raspunderii nu este corecta:

Decizia Anaf De Angajare
Decizia de atragere a raspunderii anulata de catre instanta.

Atentie – procedura atragerii raspunderii administratorului prin decizie Anaf, nu trebuie confundata cu cererea de atragere a raspunderii formulata in cadrul procedurii insolventei reglementata de legea 85/2014.

Inainte de deschiderea insolventei unei societati, ANAF se poate juca de-a judecatorul sindic si ii poate atrage, spunem noi discretionar, raspunderea oricui crede ca se face vinovat de intrarea in insolventa (nu judiciara) a persoanei juridice.

Surpriza, subiectivisul atragerii raspunderii de catre ANAF prin cadrul contestatiei la decizia de angajare a raspunderii a condus la anularea de catre instanta de judecata a deciziei emise de catre ANAF:

Vedeti dosarul mai jos-

Tribunalul Bucuresti – Dosarul : 34431/3/2018

22.07.2019 Ora estimata: 14:00
Complet: C22 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea formulată de reclamanta Mateias Madalina
prin SCA Cuculis&Asociatii.

Anulează Decizia nr.237 din 27 septembrie 2018 privind solutionarea contestatiei, emisă de Directia Generală Regională a Finantelor Publice Ploieşti si Decizia nr.377 din 09 iulie 2018 de angajare a răspunderii solidare emisă de Directia Generală Regională a Finantelor Publice Ploieşti – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Teleorman.
Document: Hotarâre  5223/2019  22.07.2019

Av.Drd. Cuculis Adrian

Astfel, daca sunteti intr-o asemenea situatie puteti face o programare la sediul SCA Cuculis&Asociatii , aici.

Antenele Si Tehnologia 5G Vs Sanatatea Oamenilor Si Dreptul La Viata

Tehnologia 5G Vs Sanatatea oamenilor – o perspectivă tehnică pentru o apărare corespunzătoare în instanţă.

Principiul precautiei poate duce la indepartarea oricarei antene GSM din zona de actiune, acolo unde sunt localizate persoane, avand in vedere ca nu se poate afirma 100% ca undele, in timp, nu afecteaza sanatatea.

CEDO condamna orice fel de actiune ce ar periclita viata unei persoane in scopul obtinerii de profit, in cazurile in care nu se cunosc efectele nocive ale unor asemenea unde.

Cunoastem deja aspectul ca instantele din Romania au dispus demontarea antenelor GSM de pe blocurile de locuinte chiar daca existau acorduri semnate intre asociatiile de proprietari si firmele de telefonie mobila.

Unul dintre cazuri, ramas si definitiv este cel prin care instanta dispune demontarea antenelor GSM Vodafone.

Ce este 5G? 5G se referă la tehnologia wireless „generația a 5-a”.

Provoaca antenele GSM cancer?

Vedeti opinii din afara Romaniei aici prin care prin simpla suspiciune ca retelele 5 g pot provoca boli grave, municipalitatea a decis blocarea antenelor 5 G.

Cred ca nu putem sa tragem noi concluzia ca 5g este perfect sigur, asta pentru ca opiniile de mai sus provin din SUA, care chiar pune pret pe siguranta cetatenilor.

Scopul 5 G aparent este de a furniza transmisii mai rapide și capabile de a transporta o cantitate masivă de date.

Momentan, termenul 5G este utilizat mai mult ca termen de marketing, având în vedere faptul că în România 5G-ul se bazează încă pe infrastructura 4G deja existentă si lățimea de banda este puțin îmbunătățită.

Tehnologia 5G Vs Sanatatea
Pericolele 5 G

Ceea ce este clar este că 5G va introduce în viața noastră banda de frecvenţă extrem de înalta -EHF ( Extremely High Frequencies), frecvențe deundă milimetrică (MMW) ce nu au fost folosite niciodată pentru Internet sau in tehnologia de telecomunicații.

Aceste unde nu trec ușor prin clădiri, așa că, în conformitate cu schema de marketing inițială, 5G ar necesita milioane de noi așa-numite „mini-celule”.

Tehnologia 5G Vs Sanatatea – legea prefera principiul preventiei.

Acestea vor asigura necesarul de radiație si lățime de banda necesare pentru atingerea vitezei nominale.

Recent, o serie de companii wireless au declarat că semnalele 5G pot parcurge 3000 de metri.

Opinia specialistului : (Irma Csiki secretar ştiinţific la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti):


“Antenele GSM produc radiatii elecromagnetice, neionizante. Acestea transportă energie, care penetrează în tesutul uman la diferite adancimi. Energia pe care o cedează este sub forma de caldură.

Organismul are mecanismele prin care îşi reface echilibrul termic. Însa nu stie sa lupte cu temperaturile locale. “, a explicat Irma Csiki secretar ştiinţific la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti într-un articol publicat în România Liberă.

“Experimentele pe animale au arătat ca încălzirea locala este de cam un grad Celsius”, a continuat cercetătoarea.

Cititi si:

Indiferent care sunt datele factuale, industria telecomunicațiilor wireless caută în mod agresiv îmbrăcarea clădirilor şi a stâlpilor din întreaga ţară cu antene cu microunde care radiază non-stop radiații periculoase lângă şi în casele noastre.

Antenele turnului celular 5G vor fi completate de sisteme de comunicare prin satelit.

Mai precis, 20.000 de sateliți noi vor 9 lansați în următorii doi ani pentru a se asigura că fiecare centimetru al planetei este suficient de iradiat pentru a susține capacitatea wireless de mare viteză peste tot.

Interesul de a instala 5G? Jucătorii principali sunt companiile de telecomunicații, operatorii de telecom, integratorii de echipamente şi, nu în ultimul rând, dezvoltatorii de echipamente si soluții 5G.

Interesul ţărilor este cel de a vinde licențe în domeniul de radiofrecvență, de stimulare a tehnologiei IOT şi a viitoarelor tehnologii wireless (ex: mașini fără șofer șamd.).

Interesul celorlalți este să vândă echipamente, vândă pachete de soluții către clientul final şi evident de a crea cerere într-o piață din ce în ce mai digitalizată.

Totul bine şi frumos, toţi fac bani, nivelul de tehnologizare şi digitalizare creste samd.

ATENTIE LA 5 G – Dreptul la viata primeaza – Tehnologia 5G Vs Sanatatea

Totuşi, există o singură problema: sănătatea corpului uman.

Daca până acum 4G-ul ne oferea migrene, stări de oboseală, anxietate, stări de nervozitate şi risc crescut de cancer, 5G-ul ne promite, pe lângă efectele 4G, şi o creştere accelerată a celulelor canceroase în corpul uman, o imunitate slăbită, stări de confuzie şi leucemie.

Lista afecţiunilor nu este una exhaustivă.

Cu toate acestea, WHO ( Asociația Mondiala a Sănătății ) clasifică 5G ca având un risc scăzut pentru sănătate.

Cu același grad de risc este cotată şi cafeaua (!). Interesele internaționale sunt evidente, toate învârtindu-se în jurul profitului si mai puțin în jurul sănătății societății ce oricum este în continuă creștere demografică.

Vizualizati si video-ul de mai jos – Dezbatere ANTENE GSM

Evident, se merge şi pe o altă pistă extreme de profitabilă, anume aceea de a vinde şi medicamente pentru bolile sau afecțiunile ce se vor dezvolta cu mult mai rapid decât natural.

Având în vedere faptul că cercetătorii de știință independenți demonstrează prin rapoarte amănunțite efectele negative asupra sănătății al electrosmogului (toate radiațiile electromagnetice de radiofrecvență și microunde), având în vedere supradensificarea mediului urban, a comunităților și a lumii noastre cu infrastructura 5G (care adaugă electrosmogului spectrul de frecvenţă MMW), completată de saturația cerului nostru cu sateliți 5G, această nouă tehnologie care vinde iluzii se poate dovedi a fi cea mai puternică lovitură la adresa sănătății umane la nivel global.

Dupa cum bine stiti, de cativa ani intentam procese impotriva operatorilor de telefonie mobila prin intermediul carora solicitam instantei de judecata sa dispuna desfiintarea echipamentelor de emisie semnal GSM amplasate pe cladirile civile, sau in apropierea acestora.

Cititi si :

Desi nu exista o perioda de timp indeajuns de lunga la care sa ne raportam in momentul de fata in vederea identificarii unei legaturi de cauzalitate directa intre diferitele afectiuni pe care le pot cauza corpului uman campurile electromagnetice emise de catre aceste statii de emitere semnal GSM, in materialul de mai jos au fost identificate cu certitudine de catre profesori in materie, daunele pe care care acestea le pot cauza celorlalte vietuitoare.

In aceste conditii, nu intamplator, prin Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene s-a instituit principiul precautiei, principiu ce presupune ca din viata fiecarui individ sa fie indepartat orice factor de risc, intrucat acesta oricum este supus in permanenta unui cumul de astfel factori nocivi (poluare, incalzire globala, radiatii UV, etc.).

De asemenea, cat timp au fost demostrate efectele daunatoare ale acestor echipamente asupra altor vietati, apreciem ca in baza principiul amintit anterior, instanta are obligatia sa dispuna desfiintarea statiilor de emisie semnal GSM, deoarece nu putem sa stam si sa asteptam ca raul sa-si faca loc in vietile noastre, iar mai apoi sa ne intrebam cum ar fi fost daca nu ar fi fost?

Solicitati aici o consultanta juridica completa.