Art. 784 Noul Cod de Procedură Civilă 2014 Publicitatea popririi Poprirea Urmărirea mobiliară

Art. 784 Noul Cod de Procedură Civilă 2014 Publicitatea popririi Poprirea Urmărirea mobiliară

Urmărirea mobiliară

SECŢIUNEA a 3-a
Poprirea

Art. 784

Publicitatea popririi

(1) În cazul când creanţa poprită este garantată cu ipotecă sau cu altă garanţie reală, creditorul popritor va fi în drept să ceară, pe baza unei copii certificate de executorul judecătoresc de pe adresa de înfiinţare a popririi, ca poprirea să fie înscrisă în cartea funciară sau în alte registre de publicitate, după caz.

(2) Dacă garanţia ipotecară este arătată în cererea de poprire, executorul judecătoresc va solicita din oficiu înscrierea în cartea funciară sau în alte registre de publicitate, după caz.

(3) Radierea acestei înscrieri nu se va putea dispune decât cu citarea creditorului la cererea căruia aceasta a fost făcută.

(4) În cazul popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale, dispoziţiile art. 741 se aplică în mod corespunzător.