Capacitatea de exercitiu cu privire la actul medical – act juridic civil

         

            Capacitatea de a încheia actul juridic civil privind accesul la un serviciu medical are în vedere prevederile normei generale referitoare la capacitatea de exercițiu, fiind incidente prevederile art. 38 Cod Civil

Art. 38

Începutul capacităţii de exerciţiu

(1) Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră.

(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani.

Datorită situațiilor particulare în care raportul juridic se crează precum și a efectelor acestora, Legea 95/2006, art. 661, lit (a) si (b) reglementeaza, pe cale de excepție de la prevederile normei generale, situațiile în care actul medical se poate naște în absența consimțământului părinților sau a reprezentantului legal în cazul minorului, cu referire la urgența medicală.

Art. 661

Vârsta legală pentru exprimarea consimțământului informat este de 18 ani. Minorii își pot exprima consimțământul în absența părinților sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:

a) situații de urgență, când părinții sau reprezentantul legal nu pot fi contactați, iar minorul are discernământul necesar pentru a înțelege situația medicală în care se află;Reviste (1)

b) situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.

            Modalitatile de reglementare pe cale de exceptie de la norma generala a obtinerii consimtamantului, cu referire la capacitatea de exercitiu a persoanei pot si trebuie sa se raporteze si la art.6, alin.(1),(2) al Convenției Europene a Drepturilor Omului și Biomedicină precum si la starea de confuziune ce se naste in raport cu medicul care este chemat sa aprecieze capacitatea de exercitiu a minorului in situatia in care el este si debitorul obligatiei in raportul juridic creat:

„1. Sub rezerva art. 17 și 20, o intervenție nu se poate efectua asupra unei persoane care nu are capacitatea de a consimți, decât spre beneficiul său direct.

2. Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără autorizația reprezentantului său, a unei alte autorități sau a unei alte persoane ori instanțe desemnate prin lege.

Putem aprecia că legiutorul a privit consimțirea minorului peste 16 ani la un act medical ca fiind o situație reglementată de art. 43, alin. (3) Cod Civil în ceea ce privește actele de conservare încheiate de minorul fără capacitate de exercițiu.

(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, nu au capacitate de exercițiu:

 a) minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani;

b) interzisul judecătoresc.

(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege. Dispozițiile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) Cu toate acestea, persoana lipsită de capacitatea de exercițiu poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor.

(4) Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.