Necomunicarea Cesiunii De Creanta – Motiv De Anulare A Executarii Silite

Necomunicarea Cesiunii De Creanta este motiv de anulare al executarii silie , pentru ca de esenta nu este opozabila executarea silita debitorului, daca este inceputa de noul credit, fara sa fi fost notificat debitorul in acest sens, in scris.

Necomunicarea Cesiunii De Creanta
Recuperatorii de creanta executa silit fara sa fi notificat cesiunea de creanta.

De asemenea, am mai precizat si faptul ca cesiunea de creanta, nu este titlu executoriu, fapt pentru care am opinat ca este necesara o hotarare judecatoreasca prin care sa se constate faptul ca spre exemplu, un recuperator de creanta poate executa silit un debitor.

In cadrul contestatiei la executare putem invoca cu succes, drept motiv de anulare a executarii silite, lipsa comunicarii notificarii cesiunii de creanta catre debitor. Spre exemplu, in cadrul unei decizii favorabile a Tribunalului Prahova, pronuntata in decembrie 2018, instanta de recurs retine faptul ca, continuarea executarii silite nu putea fi facuta de catre creditorul cesionar, deoarece debitoarei nu i-a fost comunicata notificarea cesiunii de creanta intervenita intre creditorul initial si cesionar.

Necomunicarea Cesiunii De Creanta faca ca executarea silita sa fie nula.

Caz real prezentat cu tiltu de practica:

In speta, debitoarea contractase un credit in valoare de 28.000 lei de la Banca Romaneasca S.A., in anul 2006. In anul 2011 a fost demarata executarea silita impotriva sa, prin infiintarea popririi asupra sumelor de bani prezente si viitoare, pana la concurenta sumei de 24.595,13 lei, creditor la acea vreme fiind Banca Romaneasca S.A.

In noiembrie 2017, debitoarea a primit o noua instiintare, de data aceasta, de la un alt birou de executor judecatoresc, prin care a fost anuntata ca la sfarsitul anului 2016 s-a infiintat poprire asupra venitului sau, in vederea recuperarii sumei de 17.204,98 lei, reprezentand debit actualizat in noiembrie 2017, conform contractului de credit bancar incheiat cu Banca Romaneasca S.A., cesionat intre timp catre noul creditor, anume INVESTCAPITAL MALTA LTD.

Instanta a admis contestatia la executare formulata si a anulat dispozitia de infiintare a popririi din noiembrie 2017, emisa in dosarul executional din 2011, apreciind ca atata vreme cat la dosarul cauzei nu exista nicio dovada de comunicare a acestei cesiuni, cesiunea de creanta nu este opozabila debitoarei cedate.

Prin urmare, este important sa retinem faptul ca atat in vechea reglementare a legii civile, cat si in cea actuala, pentru validitatea cesiunii de creanta nu este necesar consimtamantului debitorului cedat, care are calitatea de tert fata de conventia dintre cedent si cesionar, dar pentru ca cesiunea sa fie opozabila partilor necomunicarea cesiunii de creanta este considerata o fapta nelegala, deci inclusiv cu debitorul cedat trebuiesc indeplinite anumite formalitati, respectiv notificarea sau acceptarea cesiunii de catre debitorul cedat.

Aceste conditii de forma impuse de legiuitor pentru ca cesiunea sa fie opozabila debitorului au ca scop tocmai ca debitorului cedat sa i se aduca la cunostinta in mod efectiv, schimbarea creditorului sau. Numai dupa indeplinirea acestor formalitati, debitorul cedat devine debitor al cesionarului.

Trebuie facuta dovada certa a incheierii conventiei intre cesionar si cedent, cu privire la creanta pentru care s-a solicitat executarea silita, dar si a opozabilitatii cesiunii catre debitorul cedat, numai in aceasta situatie cesionarul avand calitatea de creditor al acestuia, astfel incat sa poata solicita punerea in executare silita a titlului executoriu sau continuarea executarii silite (cazul in speta de fata).

Cititi si:

In aceste conditii, fata de dispozitiile imperative ale art. 1391 Cod civil nu este suficienta simpla traditiune a titlului executoriu intre cedent si cesionar, pentru ca acesta din urma sa dobandeasca calitatea de creditor al debitorului cedat si nici inscrierea creantei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM).

Necomunicarea Cesiunii De Creanta este de natura sa afecteze toate actele de executare silita, incepand cu insasi cererea de executare silita, principal act in dosarul executional.

Cesiunea de creanta, trebuie inscrisa in arhiva de garantii reale imobiliare.

In concluzie, numai dupa indeplinirea formalitatilor cerute de lege, astfel incat debitorul sa aiba efectiv cunostinta de cesionarea creantei sale, debitorul cedat devine debitor al cesionarului si nu mai poate plati in mod valabil cedentului si nu dupa inscrierea creantei cesionate in AEGRM, inscriere ce are alte efecte reglementate de lege, in sensul dispozitiilor art. 2415 NCC: „creditorul care inscrie o ipoteca asupra unui bun este prezumat ca are cunostinta despre existenta tuturor ipotecilor care au fost inscrise mai inainte cu privire la acelasi bun. Dovada contrara nu este admisibila.”

Vedeti si care sunt consecintele lipsei notificarii de cesiune de creanta.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Prin urmare, continuarea executarii silite la solicitarea creditorului cesionar se face in mod nelegal, cesiunea de creanta nefiind opozabila debitorului cedat, in lipsa notificarii prevazute de lege, motiv pentru care actele de executare ulterioare cererii de continuare a executarii formulate de catre creditorul cesionar sunt lovite de nulitate.

Vizualizati si :

Daca va confruntati cu o asemenea situatie, este important sa actionati la timp, mai ales ca o executare silita inceputa fara sa va fi fost comunicata cesiunea de creanta, poate fi anulata.

Cesiunea De Creanta Catre Recuperatori Nu Este Titlu Executoriu

Cesiunea de creanta, titlu executoriu se anuleaza oricand daca se invoca nulitati absolute in contradictoriu cu recuperatorul de creante.

Recuperatorii de creante conform OUG 52/2016 atunci cand cumpara o creanta de la banca sau ifn, NU au voie sa il puna direct in executare silita.

Executarile silite astfel incepute sunt ILEGALE si pot fi anulate prin contestatia la executare.

Cesiunea De Creanta
Executare silita nelegala prin lipsa notificarii
de cesiune a titlului executoriu

Cesiunea De Creanta si Punerea in executare a unor creante ce sunt cumparate pe nimic de la banci sau ifn-uri, de catre recuperatorii de creante, este ilegala.

Vedeti cum va puteti apara de o executare silita si cum o puteti anula.

Cesiunea de creanta Titlu executoriu- Daca ati incheiat cu Banca sau Cu un IFN un contract de imprumut iar la inceputul crizei financiare nu ati mai putut sa platiti ratele, cu siguranta creanta dvs. a fost cesionata catre un recuperator de creanta.

Prin cesiunea e creanta se incearca de fapt o externalizare a veniturilor si profitului acestor recuperatori de creanta insa nu lasati recuperatorul de creanta sa va ia banii din cont in mod ilegal sau chiar si casa, prin executare silita.

O cesiune de creanta titlu executoriu se poate contesta si anula oricand daca sunt elemente de nulitate absoluta.

CE ARTICOL SPUNE CA PRIN CESIONAREA CREANTELOR CATRE UN RECUPERATOR DE CREANTA , CONTRACTUL DE CESIUNE NU ESTE TITLU EXECUTORIU SI DE CE ESTE ILEGAL CA RECUPERATOR SA INCEAPA EXECUTAREA SILITA IN BAZA CESIUNII DE CREANTA?

Lamureste oug 52/2016 art. 58 punctul 5 – baza contestatiei la executare impotriva recuperatorilor.

(5) Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum şi orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor, nu reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfăşoară activităţi de recuperare creanţe.

Cesiunea de creanta in sine reprezinta un transfer de drepturi de la banca sau ifn, catre o entitate cel putin indoielnica si anume recuperatorul de creanta.

Notati-va bine – recuperatorii de creanta nu au dreptul sa execute silit debitorii pe baza acordului / contractului privind o cesiune de creanta titlu executoriu.

ATENTIE– Cesiunea de creanta trebuie inscrisa in arhiva reala de garantii mobiliare, altfel NU este opozabila tertilor.

Art. 1579

Opozabilitatea cesiunii unei universalităţi de creanţe

Cesiunea unei universalităţi de creanţe, actuale sau viitoare, nu este opozabilă terţilor decât prin înscrierea cesiunii în arhivă.

Cu toate acestea, cesiunea nu este opozabilă debitorilor decât din momentul comunicării ei.

Am mai scris si in trecut si v-am spus aici totul despre executarile silite si cum va puteti apara dar si de Cesiunea De Creanta facuta ilegal.

Nu uitati ca de facto, recuperatorii de creanta sunt prezenti in Romania de mai bine de 10 ani de zile, insa ei sunt reglementati efectvi din 2016 prin oug 52.

Cititi si :

Bancile comit abuzuri in continuare prin cesionarea contractelor de credit catre recuperatorii de creante.

Bancile au obligatia sa ia masuri pentru ca debitorii sa nu ajunga in executare silita.

Informati-va si cu privire la abuzurile comise de catre banci cu privire la clauzele abuzive din contractele bancare.

Articolul 52 (1) În cazul imposibilităţii consumatorilor de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale ca urmare a majorării dobânzii cu cel puţin două puncte procentuale raportat la momentul încheierii contractului, creditorul depune toate diligenţele pentru a transmite în scris consumatorului soluţii în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părţile agreează propunerea prin act adiţional ce va fi valabil până la dispariţia cauzei, dar nu mai mult de 12 luni.

Cesiunea De Creanta (2) Consumatorii notifică creditorilor faptul că se află în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale ca urmare a majorării dobânzii creditului şi depun documente justificative în acest sens.

(3) Creditorul evaluează bonitatea consumatorului într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea notificării.

Astfel, va puteti raspunde singuri, cati dintre dvs. ati primit inlesniri concrete la plata acestor credite?

Observam ca definitia exclude creditorii nonfinciari adica ii exclude pe toti recuperatorii de creante.

Entitatile ce desfasoara activitate de recuperare creante in Romania desi sunt autorizati de catre ANPC IN MOD ILEGAL, eu nu au dreptul sa execute silit prin cumpararea creantei pe baza contractului de cesiune.

Contestarea unei tranzacii dintre banca si recuperatorul de creante avand ca obiect o cesiune de creanta tiltu executoriu

Cesiunea De Creanta poate fi anulata – Noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii spunem ca salvarea debitorului vine doar daca debitorul contesta aceasta conventie ilicita dintre creditori avand ca obiect o cesiune de creanta titlu executoriu.

Majoritatea recuperatorilor de creante fac parte din grupuri internationale ce incearca sa evite plata taxelor catre bugetul de stat din Romania insa in acelasi timp banii in incaseaza din Romania.

Lipsa dreptului expres pentru recuperatori de a executa silit debitorii doar printr-o cesiune de creanta titlu executoriu.

O cesiune de creanta se poate contesta pe considerente de nulitate absoluta, oricand.

ATENTIE- In ce conditii, legea interzice cesiune de cereanta catre recuperatori?

Articolul 60 Se interzic la Cesiunea De Creanta –

a) cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România;

b) perceperea de comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale, de către entităţile de recuperare creanţe;

c) perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare de către entităţile de recuperare creanţe, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită;

d) derularea activităţilor de recuperare creanţe în perioada celor 30 de zile calendaristice prevăzute la art. 59 alin. (5) lit. b) şi până când este transmis consumatorului răspunsul la contestaţie;

e) utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanţelor;

f) utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanţe, de ameninţări sau alte tehnici agresive, cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia ori de a-i afecta reputaţia;

g) contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al acestuia;

h) contactarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, a oricărei alte persoane diferite de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;

i) afişarea la uşa apartamentului/blocului a notificărilor/ somaţiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanţelor, cu excepţia actelor de procedură afişate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanţei de judecată;

j) comunicarea entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20.00- 09.00.

Cititi si :

Astfel observam art. 715 din codul de procedura civila cu privire la contestatia la titlu executoriu care se poate face oricand in termenul de prescriptie, insa nulitatile absolute se pot invoca oricand si mai ales pe calea dreptului comun.

Ori de cate ori leguitorul a dorit sa confere titlu executoriu creantei cedate, a facut acest lucru in mod expres, cum este cazul contractului de locatiune, ceea ce nu se intampla si in cazul contractului de cesiune de creanta titlu executoriu.

Vizualizati si despre executarea silita, articolul continua:

Debitorul cedat, este un consumator si orice lege nationala sau europeana il protejeaza in aceasta calitate de abuzurile acestor institutii insa doar daca isi foloseste aceste drepturi in instanta de judecata.

Activitatea acestor entitati offshore de recuperare a creantelor intruneste conditiile unei fime de investitii asa cum este reglementata definita in oug 99/2006 la art. 7 alin. 1 indice 2 si trebuia sa fie autorizata in tara de rezidenta.

Astfel, prin acest simplu aspect, activitatea de recuperare de creante rezultate din cesionarea unui titlu executoriu de tip contract de credit, catre un recupeator de creanta, este ilegala si nu poate fi pusa in executare silita.

Ce fac daca nu am primit notificarea de cesiune de creanta?

Daca suntet executat silit si nu ati primit notificarea de cesiune a creantei, atunci contestatia la executare silita devine singura arma de aparare.

Noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii suntem singurii din Romania care ne-am luptat cu sistemul ilegal al acestor recupeartori de creanta si cesiunea De creanta ilegala si cunoastem exact ce inseamna o poprire pe cont sau chiar si o actiune prin care se incearca sa vi se vanda casa.

Ce se intampla daca se fac cesiunii succesive de creante? Dar daca nu primesc una dintre aceste cesiuni mai pot fi executat silit?

Notificarea cesiunii de creanta are valoarea juridica a unui act unilateral.

Chiar si in cazul unei a doua cesiuni actul in sine tot unilateral este iar daca cesiunea a intervenit catre o firma de recuperare a creantelor, exista o serie suplimentara de elemente pe care trebuie sa le imbrace notificarea.

  1. termenul in care consumatorul sa ia legatura cu recuperatorul de creanta termen ce nu poate fi mai mic de 5 zile de la data primirii notificarii ;
  2. mentiunea ca consumatorul are drepul sa transmita o contestatie cu privire la debitul si cuantumul acestuia in termen de 30 de zile ;
  3. mentiunea ca necontestarea in termen de 30 de zile a debitului nu reprezinta o recunoastere a acestuia.

Daca lucrurile acestea nu sunt respectate si daca se fac cesiuni succesive intre recuperatorii de creante si cesiunea nu este comunicata efectiv debitorilor, atunci executarea silita este nula si dvs. sunteti executat ilegal si este obligatoriu sa formulati contestatia la executare silita impotriva acestor cesiuni de creante ilegale.

Vizualizati si:

Particularitatile la cesiunea de creanta trebuiesc identificate si folosite in scopul anularii executarii silite pornite in mod ilegal.

Ce am de facut daca ma aflu intr-o asemenea situatie cu creanta cesionata la recuperatorii de creante?

Contestati acum executarea silita inceputa fara notificarea cesiunii de creanta. Cesiunea De Creanta poate anulata intrega executare silita daca nu este corespunzator notificata catre debitori. Stabiliti o programare aici sau completati urgent pentru a va apara drepturile, formularul de mai jos:

Lipsa Comunicarii Cesiunii De Creanta Atrage Nulitatea Executarii Silite

Fara ca noul creditor sau vechiul creditor sa notifice corespunzator pe debitorul cedat, fie el si aflat in executare silita, executarea silita continuata sau chiar inceputa de la zero, toate formele executarii silite sunt ILEGALE.

Lipsa comunicarii cesiunii a dus la respingerea posibilitatii de a executa silit debitorul iar printr-o decizie ramasa definitiva dar si printr-o practica deja constanta(vedeti aici o alta solutie definitiva de anulare a executarii silite) a instantelor de judecata, toate executarile silite incepute si continuate fara sa fi existat o notificare de cesionare a creditului catre recuperatorii de creante, sunt nule.

Lipsa comunicarii cesiunii de creanta duce la respingerea incuviintarii executarii silite, asa cum observati si in dosarul de mai jos, a carui motive de respingere se refereau strict la faptul ca recuperatorul Kredyt Inkaso Portfolio Investment desi a cumparat o creanta a debitorului, nu l-a notificat pe acesta cu privire la acest transfer de creanta si a incercat sa-l execute silit.

Vedem solutia din dosarul de mai jos, repet , ramasa definitiva prin care instanta ii respinge recuperatorului solicitarea de a incuviinta executarea silita si apoi vedem ce implicatii are o lipsa a cesiunii de creanta asupra executarilor silite incepute, aflate in desfasurare sau aflate de abia la inceput dar si cum puteti anula executarea silita inceputa prin contestatia la executare.

Dosar: 864/304/2019

Lipsa Comunicarii Cesiunii

Ce inseamna de fapt notificarea cesiunii de creanta?

Nimic altceva decat instiintarea acelui debitor ca de la momentul primirii notificarii nu mai datoreaza banii fostului creditor ci noului creditor si astfel fata de vechiul creditor NU mai are nicio obligatie.

Este evident ca atata vreme cat noul creditor, recuperator de creanta, nu face acest demers de a anunta debitorul ca i-a preluat creanta, debitorul NU-L poate recunoaste pe noul creditor ca fiind adevarata persoana catre catre trebuie intradevar sa plateasca, fapt pentru care desi cumparata creanta de catre recuperator, NU I-O POATE OPUNE DEBITORULUI, ducand de fapt la ceea ce se numeste inopozabilitatea cesiunii de creanta.

De asemenae inopozabilitatea cesiunii se poate invoca si pe calea contestatiei la executare.

Cititi si despre ” Mi-a Fost Cesionat Creditul Catre O Firma De Recuperari Creante-Ce Pot Face?Contestatie La Cesiunea Creditului ”

Kredyt Inkaso recuperator de creante pierde contestatia la executare

Vedeti si cum acest recuperator Kredy Inkaso S.A desi a reusit sa obtina o incuviintare a executarii silite, pierde definitiv contestatia la executare.

Cum imi dau seama daca am fost cesionat catre un recuperator de creante?

In primul rand nu veti mai primi informari din partea bancii sau ifn-ului cu care ati contractat prima data.

De asemenea atunci cand veti merge la banca sau la ifn, vi se va spune acest lucru fiindca alaturi de cesiunea de creanta, contul dvs. de la banca devine inactiv, creditul fiind de esenta trecut pe scadenta anticipata.

ATENTIE – Creditele aflate in desfasurare NU POT FI CESIONATE.

Daca totusi a fost cesionat, vezi aici cazul OTP BANK SI BANCPOST S.A(ACTUALA TRANSIVALNIA), atunci intreaga operatiune este una ilegala si veti putea sa invocati acest lucru si in cadrul contestatiei la executare silita.

Ce inseamna ca recuperatorul ar fi trebuit sa ma notifice cu privire la cesiunea de creanta?

In principal cesiunea de creanta este reglementata de catre codul civil iar lipsa comunicarii cesiunii va atrage nulitatea oricaror acte de executare impotriva dvs.

Astfel, atunci cand creanta dvs. a fost vanduta de la banca sau ifn la recuperator sau chiar si mai departe prin cesiuni succesive de la un recuperator la altul, aceste cesiuni trebuiau notificate in mod obligatoriu pentru ca ele sa devina opozabile.

Vizualizati si :

Avocat Cuculis Executare Silita

Prin urmare, articolul 1.578 din codul civil prevede comunicarea şi acceptarea cesiunii:

(1) Debitorul este ţinut să plătească cesionarului din momentul în care:

a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă; – vedeti cazurile in care imprumutatii bancilor au fost pacaliti la ordonanta 50/2010 sa semneze contractele aditionale si in loc de creditorul initial OTP BANK sau Bancpost sau CreditEurope Bank, au aparut alti creditori insa imprumutatii au fost pacaliti cu totii.

b) primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanţa cedată şi se solicită debitorului să plătească cesionarului. – la aceasta notificare face referire.

În cazul unei cesiuni parţiale, trebuie indicată şi întinderea cesiunii. (2) Înainte de acceptare sau de primirea comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului.

(3) Atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul îi poate cere acestuia să îi prezinte dovada scrisă a cesiunii.

(4) Până la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să suspende plata. (5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului.

Atentie – in cazul cesiunilor succesive de la recuperator la recuperator, daca una dintre cesiuni nu este notificata, restul nu sunt opozabile.

Prin urmare, majoritatea cesiunilor au fost facute in mod ilegal tocmai pentru faptul ca NU au fost notificati debitorii cu privire la acest aspect.

Chiar daca sunteti in executare silita deja si nu ati reusit sa formulati inca contestatia la executare, acest lucru nu va impiedica la oricare alt act de execuatre silita sa invocati nulitatea absoluta a executarii silite prin lipsa comunicarii cesiunii, ce decurge din neopozabilitatea fata de terti a cesiunii si astfel creditorul de fapt nu este un creditor recunoscut de catre debitor.

Vedeti mai jos motivatia instantei:

Lipsa Comunicarii Cesiunii
Respingerea incuviintarii executarii silite

Despre cesiunea de creanta si efectele ei am discutat si cu privire la cazul in care desi nu s-a inceput executarea silita banca trece in scadenta anticipata creditul si alege totusi sa-l vanda catre recuperatorii de creante.

Nu va pierdeti dreptul de a contesta o procedura ilegala prin care puteti sa puneti capat executarii silite ilegale sau chiar sa rezolvati problema de fond cu privire la intrarea pe mainile recuperatorilor prin cesiunile ilegale.

Vedeti toate explicatiile video mai jos:

Avocat Drd. Cuculis Adrian – Despre cesiunea de creante.

In situatia in care sunteti in executare silita sau creditul v-a fost scadentat anticipat ori ati primit notificari din partea recuperatorilor de creante, puteti face o programare aici, sau puteti completa direct formularul de mai jos.