Obligatiile Celor Care Incaseaza Chirii – Atentie La Plata Impozitelor – Contestarea Deciziilor

Veniturile din chirii sunt impozabile, atentie la declaratiile depuse si platile efectuate catre Anaf – Daca impozitele nu sunt platite conform deciziilor poate incepe executarea silita.

Atentie declararea inchirierii contractului se face în 30 de zile de la perfectarea acestuia.

Astfel, obligația de declarare trebuie îndeplinită în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, ocazie cu care contribuabilul va depune și declarația privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220).

 

Riscurile celor care nu-si declara veniturile

Astfel, daca se descopera ca nu au fost platite aceste sume de bani cu titlu de impozite  prin decizia de impunere, întocmită în urma raportului efectuat după verificarea fiscală, organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor, însemnând penalități și dobânzi.

Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil şi stabilite prin decizii de impunere, el datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere”.

Ce se intampla daca nu se achita nici aceasta decizie de impunere?

Atunci organul fiscal, prin agenti interni, executori fiscali, pun in executare aceste titluri prin popriri executorii, executari imobiliare si alte forme de executare silita.

Cum ne putem apara?

Ca in materia executarilor silite provenite din creante nonfiscale, executarea silita va continua fie pana cand debitul va fi achitat fie pana cand debitorul va formula contestatie la executare invocand diferite aspecte de nelegalitate.

av. drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu