Cum se repartizează cererile de chemare în judecată după înregistrare?


Întotdeauna, după înregistrarea unei cereri de chemare în judecata,
următoarea procedură, internă, este cea a repartizării aleatorii a cauzelor, conform art. 200 alin.(1) teza I din Noul Cod de Procedură Civilă:


“Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de
îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplinește
cerințele prevăzute la art. 194-197.”


Astfel, pentru ca cererea de chemare în judecată să fie verificată de către un judecător, acesta trebuie să primească dosarul cauzei în urma unei repartizări aleatorii.
Conform art. 101 alin.(1) din regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești, “repartizarea aleatorie este efectuată în sistem informatic prin programul ECRIS: (Electronic Court Record Information System).

Unul dintre scopurile acestui sistem informatic, este acela de a asigura o
repartizare aleatorie, corectă, echilibrată și transparentă a dosarelor către
completurile de judecată care urmează să judece cauza, dar și în vederea eliminării corupției din sistemul de repartizare.


Repartizarea aleatorie a cauzelor garantează dreptul justițiabililor la un
proces echitabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege.

Ce se întâmpla daca sistemul informatic ECRIS nu funcționează?


În eventualitatea, unor motive obiective, în care sistemul informatic ECRIS
nu este funcțional, repartizarea cauzelor se va efectua prin metoda sistemului ciclic, conform art. 101 alin.(2) din regulamentul de ordine interioara a instanțelor judecătorești.


Sistemul ciclic presupune faptul că, fiecare complet de judecată primește un număr. Iar alocarea dosarelor se va efectua începând cu completul care are următorul număr.


Dosarele fiind înregistrate în ordinea sosirii la instantă, sistemul ciclic
presupunând repartizarea în ordine, în funcție de numarul de înregistrare.
Repartizându-se câte un dosar, în ordinea completurilor de judecată, începând cu completul numărul 1.


Repartizarea ciclică, prin asemănare cu sistemului informatic ECRIS,
presupune tot un mod de repartizare aleatorie a cauzelor.

Diferența dintre aceste două tipuri de repartizare constă în modalitatea de efectuare a repartizărilor, sistemul ECRIS ne oferă o repartizare automată, pe cand, sistemul ciclic este un mod de repartizare manuală a dosarelor de către persoana desemnată.

Articol scris de catre avocatul Andrei Stanila, stagiar anul I in cadrul SCA Cuculis&Asociatii.