DECIZIA Nr. 382 din 31 Mai 2018 Referitoare la Excepţia De Neconstituţionalitate a Dispoziţiilor Art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990-Avocat Cuculis

Declarat Ca Neconstitutional Art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990-Avocat Cuculis

Ce a decis curtea?

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dragoş Băldescu în dosarele nr. 6.860/118/2015 şi nr. 7.902/118/2015 ale Curţii de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi nr. 906/118/2016 al Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a civilă, precum şi de Mariana Georgescu şi Paul-Alexandru Băldescu în Dosarul nr. 4.373/118/2016 al Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a civilă şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, care nu permite contestarea în justiţie, pe calea acţiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administraţie, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuţiei delegate de majorare a capitalului social, este neconstituţională. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Curţii de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 31 mai 2018.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Magistrat-asistent, Andreea Costin

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu