Firmele care au datorii mai vechi de 30 de zile, obligate să ţină evidenţa acestora şi să o transmită online Avocat Firme

Ordonanţa Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea OUG nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată a fost publicată pe 29 august în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare trei zile mai târziu, adică pe 1 septembrie. Totuşi, dispoziţiile care stabilesc şi sancţionează persoanele juridice care încalcă prevederile actului normativ se aplică de zilele trecute, mai precis de marţi.

Concret, documentul citat stabileşte că persoanele juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, sunt obligate de-acum să organizeze evidenţa obligaţiilor de plată şi evidenţa creanţelor, pe termene scadente, către orice creditor, respectiv de la orice debitor.

De altfel, o astfel de prevedere exista şi înainte de apariţia OG nr. 22/2016, fără însă a fi prevăzută obligativitatea în acest sens.

Totodată, companiile sunt obligate să întocmească o situaţie privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică cu sediul în România.

Mai exact, în cazul debitorului, situaţia trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

  • denumirea, sediul social şi codul fiscal;
  • denumirea, sediul social şi codul fiscal al creditorului;
  • numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului.

În acelaşi timp, atunci când o firmă are calitatea de creditor, va furniza în situaţia amintită următoarele date de identificare:

  • denumirea, sediul social şi codul fiscal;
  • denumirea, sediul social şi codul fiscal al debitorului;
  • numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor.

Odată întocmită o astfel de situaţie, aceasta trebuie transmisă online, la o „adresă dedicată în acest scop”, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente. În plus, situaţia trebuie actualizată de către firme în termen de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite.

Practic, autorităţile urmăresc renunţarea la transmiterea documentelor pe format hârtie, în conformitate cu ultimele măsuri de debirocratizare aprobate.

Notă: Normele metodologice de aplicare a prevederilor de mai sus trebuiau adoptate prin hotărâre de Guvern până la finalul acestei luni.