In Cazul Caror Constructii Nu Avem Nevoie De Autorizatie De Construrire

Sunt o serie de cazuri în care nu este necesara o autorizație de construire. Astfel, după cum se precizează în act, se pot executa fără autorizație de construire lucrările care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al acestora:

  • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, în condițiile legii;
  • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
  • zugrăveli și vopsitorii interioare, dar și exterioare, dacă și numai dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
  • reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
  • reparații și înlocuiri la pardoseli;
  • reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor constructive;
  • lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;
  • lucrări de foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importanță normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere;
  • lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.

Probleme pe partea de drept al constructiilor? Click aici pentru programare.