Masuri Asiguratorii Si Cum Putem Scapa De Ele Avocat Cuculis

Masurile Asiguratorii Si Cum Se Pot Ridica Aceste Masuri Avocat Cuculis Drept Penal

Măsuri asigurătorii obligatorii si unde se regasesc ele!

“În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.”Aceasta este dispoziţia prevăzută prin art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 672/2005. În Documentarul de la sfârşitul materialului găsiţi infracţiunile prevăzute de această lege.

  • art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul oficial nr. 219/2000, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial nr. 702/2012, şi anume în cazul săvârşirii oricărei infracţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism

Măsurile asigurătorii sunt definite drept măsuri procesuale care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin suspectului, inculpatului, părţii responsabile civilmente sau altor persoane.

Sechestrul asigurător

Indisponibilizarea se face prin instituirea unui sechestru asupra acestor bunuri în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori acoperirii despăgubirilor civile. Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune, plata amenzii, a cheltuielilor judiciare sau realizarea confiscării, dispuse prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Confiscarea specială şi confiscarea extinsă

Codul penal prezintă, în art. 112 din Codul penal, bunurile care sunt supuse confiscării speciale, precum şi regimul urmării acestora.

Tratând despre confiscarea extinsă, art. 1121 din Codul penal prevede că sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prezentate în continuare în acelaşi articol, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare.

Cine dispune masurile asiguratorii?

 

Măsurile asigurătorii se dispun de procuror, în cursul urmăririi penale, din oficiu sau la cererea părţii civile,producându-şi efectele de la momentul dispunerii până la momentul pronunţării hotărârii definitive în dosarul penal.

Pentru instituirea sechestrului asigurător nu este necesar ca suspectul sau inculpatul să pregătească ori să realizeze manopere sau activităţi din care să rezulte că ar intenţiona ascunderea bunurilor sale, măsura putând fi dispusă în toate cazurile în care s-a produs un prejudiciu sau legea impune confiscarea specială sau extinsă.

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu