Produsele Traditionale Ordinul nr. 724/1082/360/2013 Privind Atestarea Produselor Tradiționale- Avocat Cuculis

Ce Inseamna De Fapt Produse Traditionale?-Avocat Cuculis

 

Art. 2. – oridinul de mai sus!

În sensul prezentului ordin, termenii folosiți se definesc după cum urmează:

a) produs tradițional – produs alimentar fabricat pe teritoriul național și pentru care se utilizează materii prime locale, care nu are în compoziția lui aditivi alimentari, care prezintă o rețetă tradițională, un mod de producție și/sau de prelucrare și un procedeu tehnologic tradițional și care se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii;

b) tradiționalitate – elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii; tradiționalitatea nu poate să se limiteze la o compoziție calitativă sau cantitativă ori la un mod de producție stabilit printr-o reglementare comunitară sau națională ori prin standarde voluntare; totuși această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiționalității unui produs;

c) atestarea produselor tradiționale – recunoașterea tradiționalității unui produs prin intermediul înregistrării sale în conformitate cu prezentul ordin;

d) materie primă locală – materia primă folosită la obținerea produsului tradițional și care este produsă pe teritoriul național.