Reclamatie Gaze Si Cum Puteti Obtine Despagubiri – Avocat Cuculis

Consumatorii care fac reclamaţii referitoare la furnizarea de gaze au dreptul,  la despăgubiri în bani în cazul în care nu li se răspunde în termenele legale stabilite.

Aşa a decis anul trecut Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) printr-un act normativ privind standardul de performanţă pentru distribuţia gazelor naturale.

Ordinul ANRE nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale a apărut înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015 şi a intrat în vigoare la 1 octombrie.

Orice persoană care adresează operatorului de gaze solicitări, sesizări sau reclamaţiireferitoare la distribuţia gazelor naturale are dreptul la despăgubiri băneşti, potrivit prevederilor ordinului, în cazul în care nu primește un răspuns în termenele legalestabilite de ANRE. Regula este valabilă indiferent că e vorba de un client casnic sau de unul noncasnic.

Practic, în funcţie de motivul cererii, despăgubirile sunt fixe, în cuantum de10 sau 20 de lei, plus câte 1, 2 sau 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, însă nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Plata despăgubirilor datorate se face, în principiu, la cererea solicitantului, în 30 de zilede la înregistrarea acesteia. Solicitarea de plată poate fi depusă în cel mult 60 de zile de la data la care obligaţiile operatorului de gaze devin scadente. Nerespectarea termenului de plată a despăgubirilor duce ladublarea sau chiar triplarea sumei datorate, în funcţie de întârzierea operatorului de gaze.

Solicitările, sesizările sau reclamaţiile clienţilor casnici pot fi făcute, de exemplu, pentru transmiterea contractului de furnizare a gazelor, nerespectarea valorii presiunii gazelor, calitatea gazelor, măsurarea cantităţilor de gaze, accesul sau racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor, refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor.

art. 8 lit. g) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012;

art. 134 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 şi 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

Art. 5.

Până la data de 1 noiembrie 2016, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă aferenţi perioadei 1 ianuarie 2016-30 septembrie 2016, întocmită în conformitate cu prevederile legale existente până la data intrării în vigoare a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin prezentul ordin.

Art. 6.

De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2016, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale.

De menţionat este că ordinul de ministru stabileşte obligaţia operatorului de gaze de a plăti despăgubiri şi în alte situaţii specifice în relaţia cu clienţii casnici.

Av. Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu