Reglementari Noi Pentru Recuperatorii De Creante Directiva 17 Oug Al Guvernului Pentru Creditele Imobiliare Avocat Cuculis Adrian Calin

În ceea ce privește recuperările de creanțe, se interzice:

  • Cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România;
  • Perceperea de comisioane, dobânzi și dobânzi penalizatoare, cu excepția dobânzilor penalizatoare legale;
  • Perceperea de costuri aferente activității de recuperare, cu excepția costurilor aferente procedurilor de executare silită;
  • Utilizarea de tehnici care să hărțuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanțelor;
  • Contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de muncă al acestuia;
  • Contactarea, în legătură cu recuperarea creanțelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;
  • Afișarea la ușa apartamentului/blocului a notificărilor/somațiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanțelor, cu excepția actelor de procedură afișate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanței de judecată;
  • Comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20:00 – 09:00.
  • În situația premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator. Creditorul acordă acest drept pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. În această situație, executarea se poate declanșa doar după expirarea perioadei în care consumatorul are dreptul să vândă direct imobilul.