Anularea Executarii Imobiliare – Kruk Romania Alaturi De Secapital SARL Au pierdut 22000 Euro – Cum? Invocarea Deciziei CCR In Cadrul Contestatiei La Executare – Avocat Cuculis

Kruk Romania se pregatea de vanzarea imobilului debitorului, cand instanta i-a lovit, li s-a anulat intreaga executare silita!

Instanta Judecatoriei Sectorului 3 a stabilit ca pentru contestatiile la executare aflate pe rol acolo unde incuviintarea a fost data de catre un executor si nu de catre instanta, aceste executari sunt NULE, esenta motivelor avand sediul in decizia CCR  DECIZIA Nr.895 din 17 decembrie 2015.

Prin decizia luata de catre instanta, reclamnatul a anulat executarea silita si a scapat de la plata sumei de 21901 EURO.

somatie imobiliara debitor Paciea

 

Astfel, decizia instantei a fost urmatoarea:

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silita care face obiectul dosarului de executare nr. 31/2015 al BEJ Mihai Cristian. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru de 1000 lei ( aferentă contestaţiei la executare) , achitata cu chitanţa nr. ACC00000118253421.08.2015, emisa de CN Posta Română SA , după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu apel in 10 zile de la comunicare , ce se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Executorie. Pronunţată în ?edin?ă publică azi, 25.02.2016.

Mai jos pentru conformitate aveti link-ul catre portalul instantelor de judecata.

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000453839&id_inst=301

Motivatia instantei isi are sediul in motivele deciziei CCR – Astfel –

Cu privire la efectele pe care urmează a le produce prezenta decizie, Curtea constată că, pe perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privința procedurilor de executare silită încuviințate până la data publicării sale, aplicându-se, în schimb, în privința contestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data publicării prezentei decizii, precum și în cele în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate până la data sus-menționată. De asemenea, odată cu publicarea deciziei Curții Constituționale, legiuitorul, în temeiul art.147 alin.(1) din Constituție, are obligația de a pune de acord întreaga procedură de încuviințare a executării silite cu dispozițiile Constituției constatate a fi încălcate prin prezenta decizie, așadar, implicit, cu decizia Curții Constituționale, ale cărei considerente și dispozitiv sunt general obligatorii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 19 februarie 2014, paragraful 77), și să procedeze, în consecință, la respectarea exigențelor constituționale. Până la adoptarea soluției legislative corespunzătoare, ca o consecință a prezentei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că instanțele judecătorești urmează să aplice în mod direct art.21 alin.(3), art.124 și art.126 alin.(1) din Constituție, devenind, astfel, competente să încuviințeze executarea silită [a se vedea mutatis mutandis, cu privire la aplicarea directă a Constituției, Decizia nr.186 din 18 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.213 din 16 mai 2000, sau Decizia nr.774 din 10 noiembrie 2015[1]), nepublicată până la data pronunțării prezentei decizii]. Așadar, din ziua publicării prezentei decizii, competența executorilor judecătorești de a încuviința executarea silită încetează.

[1]Decizia nr.774 din 10 noiembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 6 ianuarie 2016.

Kruk Romania Este un recuperator de creante ce practica in mod abuziv perceperea de dobanzi bancare, desi in esenta este un SRL

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu