Anularea Executarii Imobiliare – Kruk Romania Alaturi De Secapital SARL Au pierdut 22000 Euro – Cum? Invocarea Deciziei CCR In Cadrul Contestatiei La Executare – Avocat Cuculis

Kruk Romania se pregatea de vanzarea imobilului debitorului, cand instanta i-a lovit, li s-a anulat intreaga executare silita!

Instanta Judecatoriei Sectorului 3 a stabilit ca pentru contestatiile la executare aflate pe rol acolo unde incuviintarea a fost data de catre un executor si nu de catre instanta, aceste executari sunt NULE, esenta motivelor avand sediul in decizia CCR  DECIZIA Nr.895 din 17 decembrie 2015.

Prin decizia luata de catre instanta, reclamnatul a anulat executarea silita si a scapat de la plata sumei de 21901 EURO.

somatie imobiliara debitor Paciea

 

Astfel, decizia instantei a fost urmatoarea:

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silita care face obiectul dosarului de executare nr. 31/2015 al BEJ Mihai Cristian. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru de 1000 lei ( aferentă contestaţiei la executare) , achitata cu chitanţa nr. ACC00000118253421.08.2015, emisa de CN Posta Română SA , după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu apel in 10 zile de la comunicare , ce se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Executorie. Pronunţată în ?edin?ă publică azi, 25.02.2016.

Mai jos pentru conformitate aveti link-ul catre portalul instantelor de judecata.

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000453839&id_inst=301

Motivatia instantei isi are sediul in motivele deciziei CCR – Astfel –

Cu privire la efectele pe care urmează a le produce prezenta decizie, Curtea constată că, pe perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privința procedurilor de executare silită încuviințate până la data publicării sale, aplicându-se, în schimb, în privința contestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data publicării prezentei decizii, precum și în cele în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate până la data sus-menționată. De asemenea, odată cu publicarea deciziei Curții Constituționale, legiuitorul, în temeiul art.147 alin.(1) din Constituție, are obligația de a pune de acord întreaga procedură de încuviințare a executării silite cu dispozițiile Constituției constatate a fi încălcate prin prezenta decizie, așadar, implicit, cu decizia Curții Constituționale, ale cărei considerente și dispozitiv sunt general obligatorii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 19 februarie 2014, paragraful 77), și să procedeze, în consecință, la respectarea exigențelor constituționale. Până la adoptarea soluției legislative corespunzătoare, ca o consecință a prezentei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că instanțele judecătorești urmează să aplice în mod direct art.21 alin.(3), art.124 și art.126 alin.(1) din Constituție, devenind, astfel, competente să încuviințeze executarea silită [a se vedea mutatis mutandis, cu privire la aplicarea directă a Constituției, Decizia nr.186 din 18 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.213 din 16 mai 2000, sau Decizia nr.774 din 10 noiembrie 2015[1]), nepublicată până la data pronunțării prezentei decizii]. Așadar, din ziua publicării prezentei decizii, competența executorilor judecătorești de a încuviința executarea silită încetează.

[1]Decizia nr.774 din 10 noiembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 6 ianuarie 2016.

Kruk Romania Este un recuperator de creante ce practica in mod abuziv perceperea de dobanzi bancare, desi in esenta este un SRL

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Sentinta castigata , anulare executare silita Volksbank Romania S.A – Noi interpretari date de Curtea de Justitie a Uniunii Europene –

Din nou se pare ca ceea ce este abuziv trebuie sa dispara. Instanta chiar in cadrul procedurii executionale a desfiintat anumite practici ale bancilor asa cum reiese si din sentinta de mai jos. Singurul apanaj al debitorului abuzat, este contestatia la executare.

–              Este necesar să se amintească mai întâi că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, sistemul de protecție pus în aplicare prin Directiva 93/13 se întemeiază pe ideea că un consumator se găsește într‑o situație de inferioritate față de un profesionist în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare (Hotărârea Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, punctul 32, și Hotărârea Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punctul 44).

sentinta volksbabnk S.A

 

 

 

 

–          IMG_0001

 

 

Instanța națională este obligată să analizeze din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale care se încadrează în domeniul de aplicare al directivei menționate și, prin aceasta, să suplinească dezechilibrul existent între consumator și profesionist, de îndată ce dispune de elementele de drept și de fapt necesare în acest scop (Hotărârea Aziz, EU:C:2013:164, punctul 46, și Hotărârea Barclays Bank, EU:C:2014:279, punctul 34)

–              Curtea a decis de asemenea că această directivă trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări a unui stat membru care, în condițiile în care nu prevede, în cadrul unei proceduri de executare ipotecară, motive de opoziție întemeiate pe caracterul abuziv al unei clauze contractuale care constituie temeiul titlului executoriu, nu permite instanței sesizate cu procedura de fond, competentă să aprecieze caracterul abuziv al unei asemenea clauze, să adopte măsuri provizorii, printre care în special suspendarea procedurii de executare menționate, atunci când adoptarea acestor măsuri este necesară pentru garantarea deplinei eficacități a deciziei sale finale (a se vedea Hotărârea Aziz, EU:C:2013:164, punctul 64).

–              Jurisprudența Curții este de asemenea stabilită în sensul că Directiva 93/13 se opune unei reglementări naționale care nu permite instanței de executare, în cadrul unei proceduri de executare ipotecară, nici să aprecieze, din oficiu sau la cererea consumatorului, caracterul abuziv al unei clauze care este cuprinsă în contractul din care rezultă datoria solicitată și pe care se întemeiază titlul executoriu, nici să adopte măsuri provizorii, printre care în special suspendarea executării, atunci când adoptarea acestor măsuri este necesară pentru garantarea deplinei eficacități a deciziei finale a instanței sesizate cu procedura pe fond corespunzătoare, competentă să verifice caracterul abuziv al acestei clauze. (Ordonanța Banco Popular Español și Banco de Valencia, C‑537/12 și C‑116/13, EU:C:2013:759, punctul 60).

 

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial