Accidentul mortal de la Podgorica Muntenegru – Despagubiri suportate de OMNIASIG. Procese colective victime Muntenegru. – Interviu cu avocatul Cuculis Adrian. Totul despre modul de recuperare a despagubirilor accidentului de la Muntenegru.

Familiile celor decedati in accidentul rutier de la Podgorica – Muntenegru , pot obtine despagubiri de pana la 5.000.000 Euro, asta daca vor acctiona in judecata in grup organizat asiguratorul OMNIASIG.

Totul despre despagubirile ce pot fi obtinute de catre familiile celor decedati dar si de cei ce au ramas in viata, intr-un interviu cu avocatul Cuculis din Cadrul biroului de avocatura Cuculis si Asociatii. O tranzactie ar aduce despagubiri MULT mai mici victimelor, dat fiind faptul ca asiguratorii NU sunt interesati sa plateasca aceste despagubiri decat in urma unui proces care se poate prelungi pe 2-3 ani de zile.

TOTUL DESPRE CE DESPAGUBIRI PUTETI PRETINDE IN CAZUL UNEI ACCIDENT AUTO UNDE SUNTETI VICTIMADespăgubiri R.C.A.

în urma accidentelor rutiere
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – R.C.A. acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau utilizatorului unui vehicul, pentru prejudiciile produse unei terţe părţi, prin intermediul vehiculului. Dacă aţi fost implicat într-un accident auto produs din vina altcuiva, sunteţi îndreptăţit să solicitaţi despăgubiri pentru prejudiciul suferit şi anume:

 • vătămari corporale sau deces: despăgubiri materiale şi despăgubiri morale;
 • pagube materiale;
 • în unele situaţii se pot solicita pagube rezultate din lipsa de utilizare a autovehiculului avariat.

Vătămarea corporală sau decesul rezultate în urma unui accident rutier produs în România sau străinătate, a unei persoane ce se afla ca pasager în autovehiculul vinovat de producerea accidentului, pasagerul vătămat sau moştenitorii celui decedat pot solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Pot fi solicitate, cu anumite condiţii, despăgubiri materiale şi despagubiri morale. Drepturi la despăgubire pot formula şi pasagerii rude ale conducatorului auto vinovat de producerea accidentului rutier. Puteţi formula pretenţii de despăgubire timp de 3 ani de la producerea accidentului, această perioadă fiind diferită în funcţie de legislaţia ţării unde s-a produs accidentul rutier.

Despăgubirile materiale care se pot acorda în urma accidentelor rutiere sunt reglementate şi de Codul Civil, care stipulează că orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu, este obligat să-l repare. Pierderea materială suferită poate proveni dintr-o diminuare a valorilor active din patrimoniu, sau dintr-un beneficiu nerealizat care rezidă din lipsirea activului patrimonial de o sporire care ar fi intervenit dacă nu s-ar fi săvârşit fapta ilicită. Prejudiciul material poate fi un beneficiu sau un câştig nerealizat, putând fi probat cu documente justificative. Prejudiciul patrimonial al persoanelor fizice poate fi un câştig nerealizat, în cazul pierderii totale sau parţiale a veniturilor din muncă.
Conform Codului Civil, sunteţi îndreptăţit să beneficiaţi de despăgubiri, dacă aţi fost victima unui accident rutier, ocazie cu care aţi efectuat cheltuieli spitaliceşti, de transport, de înmormântare, etc.

Despăgubirile morale sunt o consecinţă a prejudiciului cauzat unei persoane şi constau în suferinţe de ordin psihic. Normele eticii şi echitatii interzic acordarea de despăgubiri materiale pentru daune morale, deoarece durerea sufletească este incompatibilă cu un echivalent bănesc. Se justifică acordarea unor compensaţii materiale acelor persoane ale căror posibilităţi de viaţă familială şi socială au fost alterate ca urmare a faptelor ilicite săvârşite de alte persoane. Aceste compensaţii sunt destinate să creeze condiţii de viaţă care să aline într-o oarecare măsură suferinţele psihice ale victimei.

Despăgubirile pentru accidentele rutiere produse în România din vina unor conducători auto ale căror autovehicule sunt înmatriculate în străinătate sunt acoperite de către societăţile de asigurare din străinătate, la care sunt asigurate autovehiculele vinovate. În anumite condiţii, se pot solicita despăgubiri pentru:

 • Cheltuielile cu reparaţiile efectuate la autovehiculul dvs.
 • Pierderi de venituri
 • Lipsa de folosinţă a autovehiculului dvs.
 • Pentru vătămari corporale sau deces, se pot obţine despăgubiri materiale şi despăgubiri morale

Despăgubirile pentru accidente rutiere produse în afara României din vina unei alte persoane, sunt acoperite de societăţile de asigurare la care autovehiculele vinovate sunt asigurate. În anumite condiţii, se pot solicita despăgubiri pentru:

 • Cheltuielile cu reparaţiile efectuate la autovehiculul dvs.
 • Pierderi de venituri
 • Lipsa de folosinţă a autovehiculului dvs.
 • Pentru vătămari corporale sau deces, se pot obţine despăgubiri materiale şi despăgubiri morale

In cazul unei tranzactii sumele ce le puteti obtine sunt mult inferioare decat atunci cand actionati in instanta asiguratorul , pentru plata daunelor atat materiale cat si morale.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat despagubiri,accident romani muntenegru,avocat accident muntenegru,despagubiri rca,victimele strazii,avocat,cuculis,adrian specializat despagubiri,victima rca,muntenegru,accident muntenegru,accident auto,accident podgorita,victime,decedati romani muntenegru. Despagubiri RCA

Accident Muntenegru – Implicatii juridice , Daune materiale si morale suportate de asiguratorul RCA. ACCIDENT MUNTENEGRU. Ce companie de asigurări va plăti despăgubiri morale şi materiale?

Accidentul de la Muntenegru, in afara implicatiilor pe plan emotional starnite in lant pe tot teritoriul Romaniei, aduce cu sine si implicatii juridice care evident pana la acest moment nu aveau ce sa caute in discutiie ce au precedat tragedia. Autocarul implicat în accidentul din Muntenegru, soldat cu 18 morţi şi 29 de răniţi, este asigurat la Omniasig VIG pentru RCA şi CASCO, poliţa facultativă având şi o componentă care acoperă riscul de accidentare, informează Mediafax.

Răspunderea asigurătorului RCA, nu este o răspundere în solidar cu a autorului producerii accidentului, ci este o obligație izvorâtă din contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule! Suma care depăşeşte limita maximă de despăgubire prevăzută în poliţa RCA este suportată de autorul accidentului, care poartă răspunderea civilă delictuală pentru întregul prejudiciu produs persoanei vătămate.

În cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe art. 1357 Noul Cod civil (art. 998 vechiul Cod civil), a persoanei responsabile de producerea accidentului care, prin fapta sa, a cauzat efectele păgubitoare, cu răspunderea contractuală a asigurătorului, întemeiată pe contractul de asigurare încheiat în condiţiile reglementate prin Legea nr. 136/1995 şi a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Asigurătorul este obligat să despăgubească, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în contractul de asigurare;

Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.

Dreptul la despăgubire RCA sau Carte Verde îl au toate persoanele care au suferit un prejudiciu material / nepatrimonial , cu excepţia autorului producerii accidentului, ca urmare a accidentului de circulaţie produs din culpa (fapta ilicită) conducătorului vehiculului respectiv, în România sau în ţările înscrise limitativ în Cartea Verde, cu vehiculul asigurat RCA sau prin Carte Verde.

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii:
1. existenţa unei fapte ilicite ;
2. existenţa prejudiciului;
3. existenţa unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita şi prejudiciul produs;
4. existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.
Răspunderea civilă delictuală este reglementată de art.998 – 1003 Cod civil.

Stabilirea vinovăţiei (culpei) o va face poliţia în cazul în care nu sunt victime.

Dacă sunt victime este întocmit un Proces verbal de cercetare la faţa locului de către organele de poliție și se începe cercetarea penală.

Dacă nu sunt victime veţi primi un Proces verbal de contravenţie.
Subsecvent, asigurătorul RCA, în urma stabilirii circumstanţelor producerii accidentului şi a stabilirii vinovăţiei se subroga (înlocuieşte) autorului producerii accidentului în obligaţia de plata în limitele a 750.000 Euro pentru daune materiale şi 3.500.000 Euro pentru vătămări corporale şi/sau deces – pentru anul 2011 și 1.000.000 Euro pentru daune materiale, respectiv 5.000.000 Euro pentru vătămări corporale şi/sau deces – pentru anul 2012 și 2013.

În concluzie:
Regula este că asigurătorul RCA trebuie sa plătească totul!

Cât? Cum? Când? Trebuie să analizăm şi să personalizăm fiecare situaţie în parte.

Asigurarea de răspundere civilă (auto) – noul cod civil

Asigurarea de răspundere civilă

Art. 2223     Noţiune

(1) În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.

(2) Prin contractul de asigurare părţile pot conveni să cuprindă în asigurare şi răspunderea civilă a altor persoane decât contractantul asigurării.

Art. 2224     Drepturile terţelor persoane păgubite

(1) Drepturile terţelor persoane păgubite se exercită împotriva celor răspunzători de producerea pagubei.

(2) Asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite în limitele obligaţiilor ce îi revin acestuia din contractul de asigurare.

Art. 2225     Stabilirea despăgubirii

Dacă nu se prevede altfel prin lege, despăgubirea se stabileşte prin convenţie încheiată între asigurat, terţa persoană prejudiciată şi asigurător sau, în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească.

Art. 2226     Plata despăgubirii

(1) Asigurătorul plăteşte despăgubirea direct terţei persoane prejudiciate, în măsura în care aceasta nu a fost despăgubită de către asigurat.

(2) Creditorii asiguratului nu pot urmări despăgubirea prevăzută la alin. (1).

(3) Despăgubirea se plăteşte asiguratului numai în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit-o pe terţa persoană prejudiciată.

Prin urmare, indiferent despre ce accident ar fi fost vorba, asiguratorul trebuie sa despagubeasca in limita de 5.000.000.000 ROL

In cazul in care vinovatul nu era asigurat, exista un fond special FONDUL VICTIMELOR STRAZII din care se pot indestula cei carora le-a fost afectat dreptul la viata, integritate etc.

Nu uitati, instanta de judecata este singura care va poate ajuta sa va obtineti despaguburile cuvenite, atat cele materiale cat si cele morale.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Pagubitii FNI – Mai multe lamuriri din partea Biroului de Avocatura Cuculis si Asociatii intr-un material ONLINE pentru toti pagubitii FONDULUI MONETAR DE INVETITII

Vizualizati    -AICI –  INREGISTRAREA EMISIUNII PAGUBII FNI.

In acest material puteti afla procedura de recuperare a sumelor FNI, atat din hotararile civile , comerciale dar si penale, aflate inca pe rolul instantelor la nivelul anului 2013.

Aflati tot ce trebuie sa stiti despre procedura de recuperare / restituire a sumelor ce provin de la fostul FMI – FONDUL MONETAR DE INVESTITI si Sorin Ovidiu Vantu.

 

AVOCAT@INDRUMARI-JURIDICE.EU

031.412.48.88

0722.298.011

Inmatricularea autoturisemlor FARA plata timbrului de mediu in MAXIMUM O LUNA ! Noutate ABSOLUTA, biroul de avocatura Cuculis va ajuta sa inmatriculati masina fara plata timbrului de mediu in maxim o luna de zile!

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va pot ajuta sa inmatriculati autoturismele pentru care se cere timbru de mediu la PRIMA VANZARE sau la PRIMA INMATRICULARE, in MAXIM O LUNA DE ZILE.

NOUTATE ABSOLUTA, Biroul nostru este singurul din ROMANIA care va poate ajuta sa inmatriculati autoturismele FARA PLATA TIMBRULUI DE MEDIU prevazut de LEGEA 9/2013.

 

AFLA CUM – AICI

avocat@indrumari-juridice.eu

Av. Cuculis 0722298011

Volksbank executata silit. Ironia de a executa si a fi executat

Conturile Volksbank au fost poprite la inceputul acestei saptamani pentru executarea silita a unei creante de circa 15.000 de euro, pe care banca o datoreaza unor clienti care au castigat procese pe clauze abuzive.

Mai exact, banii reprezinta comisioanele de risc oprite de Volksbank in mod abuziv si dobanzile aferente, pe care banca a refuzat sa le returneze, in ciuda hotararii judecatoresti.

Sumele pe care Volksbank le are de plata clientilor se acumuleaza. Clientii bancii au obtinut, miercuri, o noua sentinta irevocabila prin care banca este obligata sa plateasca si daune morale, pe langa returnarea banilor opriti in mod abuziv prin comisioane de risc transformate in comisoane de administrare si dobanzile aferente.

Afla mai mult despre despagubirile pe care trebuie sa le plateasca banca in continuarea articolului Clauze abuzive: Conturile Volksbank, poprite de executori pentru despagubirea clientilor pe Business24.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

ICCJ. Acţiune în constatare pentru îmbunătăţirile aduse imobilului închiriat de catre chirias

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că este inadmisibilă acţiunea în constatarea unui drept de creanţă cu privire la lucrări de îmbunătăţire aduse unui imobil, formulată în timpul derulării contractului de închiriere, întrucât acţiunea în constatare are un caracter subsidiar faţă de acţiunea în realizare, în speţă, reclamantul având posibilitatea  formulării unei acţiuni în realizare, adică în pretenţii, întemeiată pe dispoziţiile art. 1075, art.1423 – 1425 din Codul Civil (art. 1803 NCC) şi ale Legii locuinţei nr. 114/1995. Pe de altă parte, Înalta Curte a reţinut că atât timp cât valoarea dreptului de creanţă nu poate fi stabilită cu exactitate, fiind supusă devalorizării determinate de gradul de uzură rezultat din folosinţă sau din scăderea sporului de valoare dedus, indirect, din scăderea valorii de piaţă a imobilelor în actualul context economic, nu există un interes actual în formularea unei acţiuni în constatare interogatorie privind determinarea cuantumului îmbunătăţirilor, deoarece dreptul de creanţă ce se cere a fi constatat, nefiind lichid şi nici exigibil, nu poate fi valorificat prin executare. Această împrejurare a imposibilităţii executării dreptului de creanţă al reclamantului justifică atât lipsa de interes a acţiunii în pretenţii, cât şi a acţiunii în constatare. (Decizia nr. 8230 din 18 noiembrie 2011, pronunţată în recurs de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect acţiune în constatare)

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

 

Procese castigante cu spiru haret eliberare diploma. Inca un succes al Biroului de avocatura Cuculis si Asociatii

Toti cei care nu au diplomele eliberate trebuie sa actioneze in judecata Universitatea Spiru Haret, este ultima si de altfel singura sansa si solutie pentru rezolvarea problemelor iscate.

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii


Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) :755/122/2013
Data inregistrarii02.04.2013
Data ultimei modificari:03.06.2013
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:obligaţia de a face
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
VĂCĂRUŞ GELUReclamant
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTIPârât
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALEPârât

 

Şedinţe

30.05.2013
Ora estimata: 09:00
Complet: CFA1
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile şi respinge ca inadmisibilă cererea reclamantului Văcăruş Gelu împotriva pârâtului Ministerul Educaţiei Naţionale. Admite acţiunea reclamantului Văcăruş Gelu împotriva pârâtei Universitatea ” Spiru Haret” Bucureşti. Obligă pârâta Universitatea “Spiru Haret” să elibereze reclamantului diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, sub sancţiunea plăţii unei penalităţi de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere. Admite cererea de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei formulată de pârâta Universitatea ” Spiru Haret”. Obligă pârâtul – chemat în garanţie Ministerul Educaţiei Naţionale să aprobe tipărirea formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă pentru reclamant în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabilă a prezentei sub sancţiunea plăţii unei penalităţi în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere către Universitatea ” Spiru Haret”. Respinge excepţia necompetenţei materiale invocată de pârâtul MEN. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre  438/2013  30.05.2013

Executare silita. Cum putem scapa de executarea silita si ce reprezinta clauzele abuzive din contracte. Un interviu realizat cu av. Cuculis.

In cazul in care va aflati deja in executare silita, trebuie sa stiti faptul ca puteti sa desfiintati executarea daca vorbim despre un contract de credit cu banca.

Daca in cadrul contractului de credit sunt inserate clauze abuzive puteti desfiinta executarea silita.

Ce trebuie sa stiim despre executarea silita in principal?

Executarea silita nu poate sa inceapa decat in baza unui titlu executoriu!

Contractul de credit este prin efectul legii titlu executoriu. Impedimentul punerii in executare este acela ca una dintre cele 3 conditii, respectiv  – exgibilitatea, certitudinea si lichiditatea nu este indeplinita si aici ne referim strict la certitudine. In ideea in care contractul dvs. este plin de clauze abuzive, prin efectul acestui contract,  am platit sume cu titlu de dobanda excesive.

Nu uitati ca si onorariul executorului poate fi redus. De cele mai multe ori acesta este abuziv.

Atunci cand depistati clauze abuzive in contract prezentati contractul specialistului avocat si doar acesta va poate indruma spre a putea scapa de executarea silita sau pentru a elimina din contract aceeste clauze abuzive.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

 

Clauze abuzive in contractele de credit? Cum se castiga un proces cu banca si ce trebuie sa fac daca sunt executat silit de catre banca ? Modificarile codului de procedura civila cel mai probabil se vor amana din nou!

Clietii bancilor in general se sperie cand aud de un posibil litigiu cu banca. Mai mult de atat chiar daca au semnat un contract ce contine clauze abuzive, acesta poate fi desfiintat partial, recalculata dobanda de la semnarea lui si pana la zi iar mare parte din comisioane efectiv restituite. Dupa castigarea irevocabila nu trebuie decat sa puneti in executare silita hotararea respectiva .
Persoanele care au observat în contractele de împrumut încheiate cu băncile existenţa unor clauze abuzive, precum perceperea unor comisioane de risc sau de administrare, trebuie să se adreseze urgent instanţelor, existând şanse imense de a câştiga procesele, a declarat avocatul Cuculis Adrian, reprezentantul Casei de Avocatură “Cuculis”, precizând că dintre cele aproximativ 6000 de procese iniţiate în toată ţara, faţă de şapte bănci, doar 22 au fost câştigate de acestea.

“Oamenii nu trebuie să fie descurajaţi de presiunile care se fac asupra lor. Procedurile sunt extrem de simple, putând fi iniţiate şi în cazul în care banca a trecut la executarea silită a imobilului ipotecat. Toate căile trebuie parcurse, chiar dacă împrumutatul a semnat contractul sau actul adiţional ce conţine clauzele abuzive” În ceea ce priveşte paşii de urmat, acesta a explicat că persoana împrumutată se poate adresa instanţei, iar după obţinerea unei sentinţe definitive şi irevocabile ar trebui să se adreseze executorului judecătoresc pentru executarea silită a băncii.
In cazul in care ne aflam in punctul executarii silite in mod favorabil , clauzele abuzive va sar in ajutor in sensul ca puteti DESFIINTA executarea silita, prin invocarea acestor clauze in cazul executarii.

DE RETINUT ESTE CA DESI ACTIONAM IN JUDECATA BANCILE, TREBUIE SA NE PLATIN RATELE IN CONTINUARE, IAR ULTERIOR SUMELE DE BANI RETINUTE ABUZIV LE VOM PUTEA RECUPERA ” A EXEPLICAT AVOCATUL CUCULIS”

Cele 6.000 de procese au fost iniţiate împotriva băncilor Volksbank, BCR, OTP, Piraeus, Banca Transilvania, Bancpost şi UniCredit Ţiriac.

Care sunt comisioanele percepute abuziv

Băncile au perceput diferite comisioane abuzive, precum comisioane de administrare, de rezervă sau de risc. “Banca a prevăzut comision de risc asupra creditului, comision care este ilegal şi care trebuie restituit, chiar dacă banca se apără invocând că acest comision este perceput pentru a elimina riscul dat de portofoliul de clienţi sau credite neprofitabile”, aplicarea acestui comision înseamnă că nu banca îşi asumă riscul, ci împrumutaţii care plătesc la timp. “Mai mult, contractul este un credit ipotecar, ceea ce înseamnă că acest contract este dublu garantat. Faptul că acest comision este stabilit printr-o clauză abuzivă rezultă şi din faptul că, deşi clienţii îşi îndeplinesc obligaţiile, acest comision nu li se restituie, fiind înregistrat de bănci drept venituri din dobânzi.
Un alt comision perceput abuziv este cel de urmărire a riscurilor, calculat la valoarea iniţială a creditului, nu la sold, aşa cum ar trebui. “De exemplu, un comision lunar de 0,35% reprezintă un comision anual de 4,2%, ceea ce poate fi uneori un cost mai mare chiar decât costul cu dobânda. Este evident că ne aflăm în prezenţa unui alt tip de dobândă mascată, disimulată sub denumirea de comision. De aceea, toate argumentele relative la comisionul de administrare sunt valabile, mutatis mutandis, şi în cazul acestui tip de comision”, nici acest comision nu este returnat de bancă la achitarea integrală a împrumutului, nici măcar în cazul în care consumatorul a fost bun-platnic şi nu au existat incidente pe tot parcursul contractului.
Altfel spus, chiar în situaţia în care consumatorul îşi îndeplineşte întocmai obligaţiile de plată, băncile se vor îmbogăţi “fără justă cauză în defavoarea clienţilor care, cu toate că şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, vor plăti lunar un comision de urmărire a riscului, fără ca riscul să fie materializat”.
Şi riscul deprecierii garanţiilor şi al neîncasării valorii în cazul vânzării este de asemenea suportat de către împrumutat, care va răspunde cu toate bunurile sale. “Riscul de piaţă trebuie să fie asumat în egală măsură de ambele părţi, atât de bancă, care este jucător profesionist, cât şi de consumator”.
Volksbank a pierdut 90% din procese, iar BCR 75%

Băncile pierd tot mai multe procese intentate de clienţi din cauza clauzelor abuzive impuse în contractele de împrumut.Bncile au pierdut între 75 şi 90 la sută, câştigând doar 22 dintre cele aproximativ 6000, restul fiind încă pe rolul instanţelor. Procentul proceselor câştigate diferă de la bancă la bancă, BCR pierzând 75 la sută dintre litigii, pentru că documentele au fost întocmite ceva mai corect, lider în topul băncilor cu probleme fiind Volksbank, cu 90 la sută din sentinţe defavorabile.
Statistica la nivel naţional arată că motivul pentru care au fost iniţiate majoritatea proceselor priveşte comisionul de risc şi cel de administrare, percepute abuziv de către instituţiile financiare. “Aceste clauze sunt anulabile în instanţă, chiar dacă clientul a semnat actul adiţional în care sunt stipulate”,potrivit Legii 193/2000, orice client are dreptul de a negocia dobânda cu banca.
Potrivit statisticii, în urma proceselor câştigate definitiv şi irevocabil de către clienţi,Volksbank are de restituit 4.00000ei, reprezentând comisioanele de risc şi de administrare percepute abuziv, în timp ce BCR are de plătit 6.00000ei.
“Deşi există sentinţe care ar trebui executate, băncile dau cu greu banii înapoi. Până acum nu avem cunoştinţă ca vreo bancă să fi modificat vreun contract, deşi s-au emis hotărâri irevocabile şi executorii.

http://www.curierulnational.ro

Solutia si singura posibilitate reala de rezolvare atat a unor executari silite cat si a ELIMINARII CLAUZELOR ABUZIVE DIN CONTRACTELE DE CREDIT, este instanta de judecata. De ex. prin eliminarea unei clauze abuzive de stabilire abuziva a modificarii dobanzii, imprumutatul/debitorul poate ajunge de la o rata de 500 de E sau de CHF la o rata de 250 EURO sau Chf plus restituirea sumelor incasate de catre banca cu titlu de comisioane abuzive.

AVOCAT CUCULIS – Specialist in drept BANCAR, Clauze Abuzive, Executari Silite

0722298011

Executare silita imobiliara sau mobiliara? Scurt ghid pentru cei executati siliti. Procedura executare silita imobile.

1. Ce este executarea silita, cine o cere si cine o duce la indeplinire?
Conform Codului de procedura civila (atat cel vechi cat si cel nou, mai “sufos” in materie) executarea silita este o metoda juridica de recuperare a unor debite/datorii care au fost stabilite prin titluri executorii precum hotarari/sentinte ale instantelor de judecata, contracte notariale de bunuri sau bani, credite bancare, si alte situatii identice.
Executarea silita presupune, in primul randexistenta unui titlu executor valabil si legal investitin al doilea rand neexecutarea de bunavoie a obligatiilor asumate de debitorin al treilea rand existenta unei cereri de executare silita formulate de creditorul de drept la un executor judecatorescin al patrulea rand, indeplinirea unor conditii de forma si fond in procedura de executare.
Prin urmare – executarea silita incepe la cererea unui creditor si este dusa la indeplinire de catre un executor judecatoresc.
2. Cum se face executarea silita?

Executarea silita inceputa la cererea unui creditor se poate face prin toate mijloacele posibile, asta insemnand – POPRIRE, SECHESTRU, VANZARE DE BUNURI MOBILE SAU IMOBILE, deci creditorul nu poate fi conditionat sa aleaga doar o singura cale, cat nu ii este interzis sa le aleaga pe toate, ceea ce inseamna ca odata inceputa executarea silita, aceasta se poate realiza prin orice mijloc pana la acoperirea sumelor pretins datorate.
3. Ce este titlul executoriu?
Titlul executoriu este actul care deschide dreptul de executare silita. Acesta poate fi o hotarare judecatoreasca definitiva si executorie, sau un contract notarial de orice fel care naste o obligatie, fie un contract de credit bancar, fie procesele verbale emise de executorii judecatoresti, chiar sicontractele de asistenta juridica ale avocatului, deci acele acte care, prin lege sunt considerate titluri executorii.
Nu vor fi titluri executorii actele facute de mana intre persoane, decat daca asupra valabilitatii lor s-a pronuntat anterior o instanta de judecata. De exemplu – nu vom putea executa silit un prieten/vecin/ruda/samd cu care am facut un act de imprumut la noi acasa, cu sau fara prezenta unui martor.
4. Ce obligatii se pot executa silit?
Conform Noului Cod de Procedura Civila pot fi executate silit obligatiile care constau in sume de bani, bunuri sau valori, desfiintarea unei constructii, a unei plantatii sau a unei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea acestuia, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata sau executare, evident rezultate dintr-un titlu executoriu.
5. Executorul poate mari valoarea sumelor datorate initial?
Da, executorul are posibilitatea sa aplice dobanzi, penalitati sau alte sume doar daca prin titlul executoriu s-au stabilit aceste drepturi, chiar daca nu s-a indicat cuantumul acestora. 
In cazul in care titlul executoriu nu a acordat dobanzi/penalitati sau alte daune, executorul poate sa dispuna actualizarea sumelor datorate, indiferent de unde provine aceasta. Aceasta “actualizare” va presupune recorectarea sumelor datorate in rapot cu rata inflatiei.
La toate executarile silite se va adauga, suplimentar, cheltuielile ocazionate de executare – onorariu de executor, taxe si timbre judiciare, onorariu de avocat asistent in executare, onoariu experti, etc. Aceste sume suplimentare sunt in sarcina debitorului executat silit ca o sanctiune a nerespectarii obligatiei de bunavoie si sunt obligatorii de acoperit,singura exceptie in care nu vor mai fi datorate este doar incetarea executarii din cererea creditorului.
6. Cum incepe executarea silita?
In majoritatea cazurilor executarea silita incepe printr-o somatie. Daca in vechiul cod civil somatia era mult mai bine aspectata, in noile prevederi aceasta a devenit, din punctul nostru de vedere.. mai mult o formalitate.
Aceasta somatie, emisa de executorul judecatoresc, va aduce la cunostinta ca s-a solicitat executarea silita impotriva dvs si va notifica plata sumelor sau restituirea bunurilor, sau demolarea, etc, intr-un termen de __ x zile, convenit cu creditorul. Practica face ca termenul acordat sa fie intre 5-15 zile.
In cazul in care, pana la implinirea termenului acordat, nu executati obligatia somata, excutorul va proceda la executarea propriu-zisa, fie va emite popriri in conturile bancare sau pe salariile identificate la angajator, fie va identifica bunurile care produc venituri (chirii, arenzi, etc) si la notifica acestora infiintarea popririi si le solicita indisponibilizarea sumelor pe care vi le datoreaza in contul executarii, fie va dispune identificarea bunurilor dvs si demararea procedurilor de vanzare la licitatie, etc.
Toate aceste “cai” de executare pot incepe separat sau pot incepe toate in acelasi timpcreditorul avand dreptul de a opta asupra acestor variante.Practica arata ca executarea incepe in 90% din cazuri sub toate formele de executare
7. In cat timp se perima executarea silita? 
Sa stabilim intai ce inseamna “perimare”. Perimarea este o sanctiune aplicata tuturor proceselor judiciare si tuturor fazelor incepute de oricare persoana daca procedura respectiva a ramas in nelucrare, o anumita perioada de timp – sensul perimarii este acela de a iesi din uz, a nu mai fi actual.
Prin urmare, ca am stabilit si ce inseamna “perimare”, trebuie sa stiti ca aceasta sanctiune afecteaza si executarea silita daca vreme de 6 luni de la depunerea cererii de executare, creditorul/executorul nu face niciun act de executare. De exemplu: se depune cerere de executare pe data de 10 mai si vreme de 6 luni nu se emite nicio procedura – somatie, poprire, etc, sau se emit aceste faze, insa dupa ce se primesc, vreme de 6 luni nu se mai intampla nimic – exemplu: primiti o somatie si apoi este liniste vreme de 6 luni de la primireNota: aceste termene cel mai bine vi le verifica un avocat, atunci cand este cazul.
Efectul perimarii presupune desfiintarea tuturor actelor de executare incepute, dar nefinalizate.
8. In cat timp se prescrie executarea silita?
Intrucat am mai vorbit si in alte articole despre prescriptie – o alta sanctiune de drept care afecteaza insusi dreptul pretins si presupune anularea acestuia – termenul general de prescriptie este, si in acest caz, de 3 ani de la momentul la care creditorului i s-a nascut dreptul de executare.
Cand se naste dreptul de executare? In momentul in care titlul executoriu devine valabil – fie prin implinirea termenului (de ex. ati avut un contract de imprumut a carui restituire trebuia facuta la data X, data X devine ziua nasterii dreptului de executare), fie data investirii hotararii judecatoresti ce a nascut obligatia, etc.
 Aveti grija sa va uitati intotdeauna la termenul acesta – pe care, evident ca un avocat vi-l poate calcula cel mai bine. 
9. Ce putem face cand primim acte de executare silita?
In momentul in care ati primit orice act de executare, indiferent de forma si denumirea acestuia (n.n. somatie, notificare, poprire, publicitate de vanzare la licitatie, etcaveti dreptul sa faceti contestatie la executare.
Av. Cuculis 0722298011
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Avocat Executare Silita Bucuresti – Ghid Practic- Atentie la ONORARIUL executorului, POATE FI ABUZIV

Atentie la onorariile percepute ABUZIV SI ILEGAL de catre executorii judecatoresti.
In Monitorul Oficial 493/11.07.2011 a fost publicata Legea 151/2011 privind aprobarea OUG 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, care prevede, printre altele, modificarea sistemului de calcul pentru onorariul maxim care le poate reveni executorilor si anume, onorariu avocat executare silita.
Astfel, conform noului act normativ, pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va procent de pana la 3% din suma ce depaseste 50.000 lei din fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.
Pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariu avocat executare silita este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma ce depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
Pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma ce depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.
In privinta cheltuielilor ocazionate de efectuarea executarii silite, acestea sunt puse in sarcina debitorului urmarit, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a executat-o de bunavoie. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat sa isi indeplineasca obligatia, a executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.
Sunt incluse in categoria cheltuielilor de executare:
1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite;
2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;
3. onorariul avocatului, in faza de executare silita;
4. onorariul expertului si al interpretului;
5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita;
6. cheltuielile de transport;
7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.
Legea 151/2011 mai cuprinde, de asemenea, si unele dispozitii privind competenta teritoriala a birourilor de executori judecatoresti.

 

In cazul in care va aflati in executare silita, fie imobiliara fie mobiliara, verificati cu ajutorul unui expert, avocat, onorariul pe care executorul vi l-a imputat o data cu stabilirea cheltuielilor de executare, doar in cadrul contestatiei la executare puteti reduce aceste cheltuieli.

Av. Cuculis 0722298011

Clauze abuzive / executare silita – modificarea legii 193/2000 in 2013 prin sanctionarea contractelor de adeziune ce au clauze abuzive, in grup. Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii anunta desfiintarea in instanta a clauzelor abuzive in contractele cu BCR, RAIFFEISEN BANK, BANCA ROMANEASCA.

Ce trebuie retinut este ca si in eventualitatea in care codul civil va suferi modificari, schimband in acelasi timp legea 193/2000, clientii bancilor vor trebui in continuarea sa actioneze in judecata INDIVIDUAL bancile, dat fiind faptul ca institutiile bancare nu vor modifica niciodata contractele de adeziune, de bunavoie.

Băncile au calculat pierderi de circa 5 miliarde lei (peste 1,1 miliarde euro) din introducerea proceselor colective privind clauzele abuzive practicate în contractele de creditare din relaţia cu populaţia, studiul de impact fiind realizat de Banca Naţională a României, care a informat Guvernul.

Miza proceselor colective rezidă în faptul că băncile vor fi obligate, odată cu introducerea în noul Cod Civil a acestui tip de procese, să modifice în toate contractele de creditare clauzele care ar fi considerate abuzive de instanţe printr-un astfel de litigiu.

Simularea BNR a avut în vedere toate clauzele care ar putea fi declarate abuzive de instanţele de judecată, inclusiv în condiţiile în care contractele de credit ar fi considerate adeziuni, deci nu înţelegeri negociate.

Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori prevede că pot fi declarate abuzive clauzele pentru care nu se dovedeşte negocierea.
Cu toate aceastea, se pare că au exsistat bănci care au susţinut că impactul este minim şi că nu ar putea pierde niciun proces.

Potrivit unor surse judiciare, studiul de impact arată o deteriorare a situaţiei financiare doar în cazul a două bănci mari, însă nici în această situaţie nu ar fi vorba de vreun pericol pentru ca vreo instituţie de credit să intre în faliment ca urmare a aplicării prevederii.

De altfel, procesele colective împotriva furnizorilor şi prestatorilor pentru populaţie reprezintă o reglementare ce face parte din directivele europene.

Guvernul a decis, în luna ianuarie, să amâne până la jumătatea anului introducerea în legislaţie a unei prevederi din noul Cod de procedură civilă, care ar permite asociaţiilor de consumatori şi ANPC să ceară în instanţă anularea din toate contractele unei bănci a unor clauze considerate abuzive.

Amânarea a intervenit la solicitarea expresă a misiunii Fondului Monetar Internaţional, care a motivat că nu există un studiu de impact asupra sistemului bancar. O astfel de condiţionalitate a mai fost introdusă în scrisorile de intenţie din anul 2010, când experţii internaţionali au cerut modificarea OUG 50/2010, care obliga băncile la transparentizarea costurilor din contractele de creditare.

În ambele situaţii, BNR s-a opus iniţiativelor legislative şi a făcut lobby pe lângă Guvern şi FMI pentru a nu valida acte normative care ar aduce pierderi în sistemul bancar, motivând că ar putea fi pusă în pericol stabilitatea financiară.

Din pacate bancile ajuntate de BNCR VOR BLOCA acest proiect si in continuare bancile vor putea EXECUTA SILIT si scoate din casa pe debitorii restanti,

Singura sansa pe care o au clientii bancilor este instanta de judecata pentru modificarea dobanzilor din contracte, modificarea clauzelor abuzive si restituirea sau compensarea sumelor de bani platite deja, imbogatind bancile fara just temei

Av. Cuculis – Specialist Drept Bancar 0722298011

Succes impotriva Universitatii SPIRU HARET si MINISTERULUI EDUCATIEI – Diplome Eliberate pentru studentii PAGUBITI AI SPIRU HARET

Nr. unic (nr. format vechi) :755/122/2013
Data inregistrarii02.04.2013
Data ultimei modificari:03.06.2013
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:obligaţia de a face
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
VĂCĂRUŞ GELUReclamant
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTIPârât
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALEPârât

 

Şedinţe

30.05.2013
Ora estimata: 09:00
Complet: CFA1
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile şi respinge ca inadmisibilă cererea reclamantului Văcăruş Gelu împotriva pârâtului Ministerul Educaţiei Naţionale. Admite acţiunea reclamantului Văcăruş Gelu împotriva pârâtei Universitatea ” Spiru Haret” Bucureşti. Obligă pârâta Universitatea “Spiru Haret” să elibereze reclamantului diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, sub sancţiunea plăţii unei penalităţi de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere. Admite cererea de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei formulată de pârâta Universitatea ” Spiru Haret”. Obligă pârâtul – chemat în garanţie Ministerul Educaţiei Naţionale să aprobe tipărirea formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă pentru reclamant în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabilă a prezentei sub sancţiunea plăţii unei penalităţi în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere către Universitatea ” Spiru Haret”. Respinge excepţia necompetenţei materiale invocată de pârâtul MEN. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre  438/2013  30.05.2013

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Singura sansa a studentilor este INSTANTA DE JUDECATA. Daca studentii nu vor apela la instanta POT PIERDE CEI 5 ANI trecuti de la sustinerea licentei.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept