Curtea de Justitie a Uniunii Europene Cauza C‑143/13 da dreptate pagubitilor banciilor comerciale prin care Articolul care excepta verificarea clauzelor abuzive pentru acele clauze scrise inteligibil in contracte nu se aplica pentru dobanda, comision de risc si revine instantei nationale sa constate daca acel consumator a inteles “Economic” ce presupune riscul valutar, comisionul de risc, si dobanda variabila unilateral” av Cuculis

Curtea de Justitie a Uniunii Europene Cauza C‑143/13  da dreptate pagubitilor banciilor comerciale prin care Articolul care excepta verificarea clauzelor abuzive pentru acele clauze scrise inteligibil in contracte nu se aplica pentru dobanda, comision de risc si revine instantei nationale sa constate daca acel consumator a inteles “Economic” ce presupune riscul valutar, comisionul de risc, si dobanda variabila unilateral” av Cuculis

C143/13 Dispozitiv

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a noua) declară:

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, termenii „obiectul [principal al] contractului” și „caracterul adecvat al prețului sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte,” nu acoperă, în principiu, tipuri de clauze care figurează în contracte de credit încheiate între un vânzător sau furnizor și consumatori, precum cele în discuție în litigiul principal, care, pe de o parte, permit, în anumite condiții, creditorului să modifice în mod unilateral rata dobânzii și, pe de altă parte, prevăd un „comision de risc” perceput de acesta. Revine însă instanței de trimitere sarcina să verifice această calificare a clauzelor contractuale menționate având în vedere natura, economia generală și stipulațiile contractelor vizate, precum și contextul juridic și factual în care se înscriu acestea.

Hotararea pe larg aici

av. Cuculis Adrian

Inalta curte de casatie a stabilit in mod clar – TOATE amenzile pentru rovinieta si implicit tarifele de despagubire sunt NULE din 2011 si pana in 2015, inclusiv EXECUTARILE SILITE- astfel incat acum pot fi contestate – Amenda pentru soferii care nu au rovinieta si sunt depistati cu camerele video este nula daca procesul-verbal nu este semnat

Intr-o astfel de situatie, procesul-verbal de contraventie care este trimis soferului prin postatrebuie sa fie semnat de mana de catre agentul constatator. In caz contrar, procesul-verbal este nul. Asa a stabilit ICCJ prin Decizia nr. 6/2015, ce urmeaza sa apara in Monitorul Oficial.

“Admite recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si, in consecinta, stabileste ca: In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (…), raportate la dispozitiile art. 4 pct. 1-4 si art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica (…), procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania (…), incheiate potrivit art. 9 alin. 1 lit. a, alin. 2 si alin. 3 din acest act normativ, transmise persoanelor sanctionate contraventional pe suport de hartie, sunt lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor stabileste deja ca lipsa semnaturii agentului constatator este un motiv pentru care procesul-verbal de contraventie devine nul, insa decizia judecatorilor are in vedere strict situatia in care acesta este intocmit de personalul CNADNR dupa depistarea soferilor cu ajutorul camerelor video.

Rovinieta ofera utilizatorilor de autovehicule dreptul de a circula, pe o perioada de timp determinata, pe reteaua de drumuri nationale a Romaniei. Soferii de autoturisme care nu platesc rovinieta pot fi amendati cu sume cuprinse intre 250 si 500 de lei, insa, in functie de categoria autovehiculului, cuantumul poate ajunge chiar la 4500 de lei.

POT FI ANULATE TOATE PROCESELE VERBALE AFLATE IN DESFASURARE PE INSANTELE DE JUDECATA SI CELE CARE NU AU FOST INCA CONTESTATE

Cu toate ca decizia Curtii va deveni obligatorie pentru instante de la momentul publicarii in Monitorul Oficial, aceasta poate fi invocata si in procesele care se afla in desfasurare in prezent.

“Decizia ICCJ va fi motivata si se va publica in Monitorul Oficial, moment de la care devine obligatorie pentru instantele judecatoresti. Cu toate acestea, ea poate fi invocata si in cadrul proceselor ce se afla pe rol in prezent”, COMUNICAT –  CNADNR.

Inclusiv executarile silite pot fi OPRITE

Contestati executarile silite avand in vedere aceasta decizie si astfel se vor desfiinta si cheltuielile de executare si cheltuielile conexe.

Aici puteti trimite procesele verbale sau executarile silite pentru a le putea contesta:

avocat@indrumari-juridice.eu

031.412.48.88

av. Cuculis Adrian

 

Anularea executarii silite dispusa chiar si dupa adjudecarea imobilului – Procedura contestie executare BCR SA si SUPORT COLECT

Sa avem in vedere ca procedura de contestatie la executare nu este supusa unei lipse de obiect o data cu adjudecarea imobilului urmarit.Astfel atunci cand imobiul dvs. este urmarit pentru o suma mult mai mica ce va poate prejudicia pe dvs puteti sa chemati in judecata Banca pentru a se stabili valoarea reala a imobilului si nu aceea fictiva pe care executorii o arata pentru a vinde prin subevaluare imobilele dvs.

Avocat Cuculis Adrian executare

 

 

Solutia pe scurt: Respinge excepţia de necompetenţă specializată a Secţiei a IV-a civilă a Tribunalului Bucureşti, ca lipsită de temei. Admite excepţia tardivităţii cererii privind completarea motivelor de recurs depuse în data de 11.08.2014 la dosar, invocată de intimată. Anulează cererea privind completarea motivelor de recurs depusă în data de 11.08.2014. Admite recursul. Modifică în parte sentinţa civilă recurată, în sensul că: Admite în parte contestaţia la executare. Anulează în parte publicaţia de vânzare din 03.08.2012 emisă în dosar de executare 642/2012 al BEJA Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait în ce priveşte valoarea de circulaţie a imobilului, valoarea corectă fiind de 61.958 Euro echivalent în lei- 277.574 lei, în loc de 55877 Euro echivalent în lei- 255.327 lei.Înlătură obligaţia contestatoarei de plată a cheltuielor de judecată către intimată. Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată- onorarizu avocat. Menţine dispoziţiile referitoare la excepţia prescripţiei de a cere executarea silită. Respinge cererea intimatei de acordare a cheltuielilor de judecată în recurs. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.02.2015.
Document: Hotarâre  454/2015  13.02.2015

 

av Cuculis

0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

Anularea executarilor silite pornite de catre CNADNR pentru tarifele de despagubire. Sentinta castigata. av Cuculis

Probabil multe persoane isi aduc aminte de abuzurile grosolane incepute in 2014 de catre C.N.A.D.N.R priviind executarea silita a TARIFELOR DE DESPAGUBIRE iar tot in aceeasi perioada le-am formulat domnilor de la “Poduri si Drumuri” o frumoasa actiune de anulare a executarilor silite pornite catre soferii care si-au rupt masinile. Ei bine au inceput sa apara si primele solutii , sa vedem –

Admite contestaţia la executare. Anulează încheierea pronunţată la data de 08.07.2014 de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 30435/299/2014 şi toate actele de executare întocmite în dosarul de executare nr. 1987/AD/2014 aflat pe rolul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Ailiesei si Guta. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 ianuarie 2015.
Document: Hotarâre 731/2015 19.01.2015

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000488130&id_inst=299

Plata cautiunii poate fi esalonata sau poate fi scutita. Suspendarea executarii silite si alte varietati de a opri executarea silita

Plata cautiunii esalonata. Pentru cei care se confrunta cu aspectele cautiunii, a suspendarii executarii silite si in general a executarilor silite. av Cuculis Plata Cautiune esalonata.

SCUTIRE CAUTIUNE

SCUTIRE CAUTIUNE

 

Curtea clarifică întinderea protecției consumatorilor în cazul garanțiilor imobiliare asupra locuinței familiale Fiind un drept fundamental, dreptul la locuință trebuie luat în considerare de instanța națională la aplicarea Directivei 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii Directiva 93/13/CEE are ca scop apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre privind clauzele abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor și un consumator1 . În anul 2009,doamna Kušionová a încheiat cu SMART Capital un contract de credit de consum pentru suma de 10 000 de euro. Pentru garantarea creanței, s-a constituit o garanție imobiliară asupra locuinței familiale. Ulterior, doamna Kušionová a formulat o acțiune în anularea contractului de credit și a contractului de constituire a garanției, îndreptată împotriva SMART Capital, invocând natura abuzivă a clauzelor din contractul încheiat cu această întreprindere. În acest context, Krajský súd v Prešove (Curtea Regională din Prešov, Slovacia), sesizată în apel, a adresat Curții de Justiție mai multe întrebări preliminare. Instanța de trimitere dorește să se stabilească dacă clauza din contract referitoare la executarea extrajudiciară a garanției care grevează bunul imobiliar prezintă un caracter abuziv. Instanța națională precizează totodată că această clauză permite creditorului să execute garanția fără intervenția unui control jurisdicțional. Mai întâi, Curtea amintește că, potrivit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Carta consacră de asemenea dreptul la o cale de atac eficientă. Aceste imperative își produc efectele la punerea în aplicare a Directivei 93/13. În ceea ce privește executarea garanțiilor care însoțesc contractele de împrumut încheiate de consumatori, Curtea constată că Directiva 93/13 nu conține nicio precizare referitoare la executarea garanțiilor. Cu toate acestea, Curtea subliniază importanța de a determina, într-o situație precum cea în discuție în cauză, în ce măsură aplicarea protecției conferite de directivă ar fi practic imposibilă sau excesiv de dificilă. În speță, din dosar rezultă că legislația slovacă în cauză prevede, pe de o parte, că o vânzare la licitație poate fi contestată în termen de 30 zile după notificarea executării garanției și, pe de altă parte, că persoana care contestă modalitățile acestei vânzări dispune de un termen de trei luni de la adjudecare pentru a exercita calea de atac. Curtea amintește de asemenea că, pentru a proteja drepturile conferite consumatorilor de Directiva 93/13, statele membre au obligația să adopte măsuri de protecție astfel încât să prevină utilizarea în continuare a clauzelor calificate drept abuzive. În acest scop, autoritățile judiciare și administrative din statele membre trebuie să aibă la dispoziție mijloace adecvate și eficace. Mai concret, păstrând totodată posibilitatea alegerii sancțiunilor aplicabile pentru încălcările dreptului 1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273)www.curia.europa.eu Uniunii, statele membre trebuie să se asigure în mod special că acestea au un caracter efectiv, proporțional și disuasiv. În ceea ce privește caracterul efectiv și disuasiv, rezultă că, în cursul unei proceduri de executare extrajudiciară a unei garanții, instanța națională competentă ar putea să adopte orice măsură provizorie care interzice continuarea executării unei astfel de vânzări. În ceea ce privește caracterul proporțional al sancțiunii, Curtea subliniază că trebuie să se acorde o atenție deosebită împrejurării că bunul grevat de garanție este bunul imobiliar care constituie locuința familială a consumatorului. Astfel, în dreptul Uniunii, dreptul la locuință este un drept fundamental garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care trebuie luat în considerare de instanța națională în cadrul aplicării Directivei 93/13. În speță, Curtea concluzionează că posibilitatea instanței naționale competente de a adopta orice măsură provizorie ar putea constitui un mijloc adecvat și eficace de a împiedica aplicarea clauzelor abuzive, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere. MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Avocat Cuculis Adrian

0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Call Now ButtonApasati și apelati avocatul