Plata cautiunii poate fi esalonata sau poate fi scutita. Suspendarea executarii silite si alte varietati de a opri executarea silita

Plata cautiunii esalonata. Pentru cei care se confrunta cu aspectele cautiunii, a suspendarii executarii silite si in general a executarilor silite. av Cuculis Plata Cautiune esalonata.

SCUTIRE CAUTIUNE

SCUTIRE CAUTIUNE

 

Curtea clarifică întinderea protecției consumatorilor în cazul garanțiilor imobiliare asupra locuinței familiale Fiind un drept fundamental, dreptul la locuință trebuie luat în considerare de instanța națională la aplicarea Directivei 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii Directiva 93/13/CEE are ca scop apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre privind clauzele abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor și un consumator1 . În anul 2009,doamna Kušionová a încheiat cu SMART Capital un contract de credit de consum pentru suma de 10 000 de euro. Pentru garantarea creanței, s-a constituit o garanție imobiliară asupra locuinței familiale. Ulterior, doamna Kušionová a formulat o acțiune în anularea contractului de credit și a contractului de constituire a garanției, îndreptată împotriva SMART Capital, invocând natura abuzivă a clauzelor din contractul încheiat cu această întreprindere. În acest context, Krajský súd v Prešove (Curtea Regională din Prešov, Slovacia), sesizată în apel, a adresat Curții de Justiție mai multe întrebări preliminare. Instanța de trimitere dorește să se stabilească dacă clauza din contract referitoare la executarea extrajudiciară a garanției care grevează bunul imobiliar prezintă un caracter abuziv. Instanța națională precizează totodată că această clauză permite creditorului să execute garanția fără intervenția unui control jurisdicțional. Mai întâi, Curtea amintește că, potrivit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Carta consacră de asemenea dreptul la o cale de atac eficientă. Aceste imperative își produc efectele la punerea în aplicare a Directivei 93/13. În ceea ce privește executarea garanțiilor care însoțesc contractele de împrumut încheiate de consumatori, Curtea constată că Directiva 93/13 nu conține nicio precizare referitoare la executarea garanțiilor. Cu toate acestea, Curtea subliniază importanța de a determina, într-o situație precum cea în discuție în cauză, în ce măsură aplicarea protecției conferite de directivă ar fi practic imposibilă sau excesiv de dificilă. În speță, din dosar rezultă că legislația slovacă în cauză prevede, pe de o parte, că o vânzare la licitație poate fi contestată în termen de 30 zile după notificarea executării garanției și, pe de altă parte, că persoana care contestă modalitățile acestei vânzări dispune de un termen de trei luni de la adjudecare pentru a exercita calea de atac. Curtea amintește de asemenea că, pentru a proteja drepturile conferite consumatorilor de Directiva 93/13, statele membre au obligația să adopte măsuri de protecție astfel încât să prevină utilizarea în continuare a clauzelor calificate drept abuzive. În acest scop, autoritățile judiciare și administrative din statele membre trebuie să aibă la dispoziție mijloace adecvate și eficace. Mai concret, păstrând totodată posibilitatea alegerii sancțiunilor aplicabile pentru încălcările dreptului 1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273)www.curia.europa.eu Uniunii, statele membre trebuie să se asigure în mod special că acestea au un caracter efectiv, proporțional și disuasiv. În ceea ce privește caracterul efectiv și disuasiv, rezultă că, în cursul unei proceduri de executare extrajudiciară a unei garanții, instanța națională competentă ar putea să adopte orice măsură provizorie care interzice continuarea executării unei astfel de vânzări. În ceea ce privește caracterul proporțional al sancțiunii, Curtea subliniază că trebuie să se acorde o atenție deosebită împrejurării că bunul grevat de garanție este bunul imobiliar care constituie locuința familială a consumatorului. Astfel, în dreptul Uniunii, dreptul la locuință este un drept fundamental garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care trebuie luat în considerare de instanța națională în cadrul aplicării Directivei 93/13. În speță, Curtea concluzionează că posibilitatea instanței naționale competente de a adopta orice măsură provizorie ar putea constitui un mijloc adecvat și eficace de a împiedica aplicarea clauzelor abuzive, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere. MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Avocat Cuculis Adrian

0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

 

4 comments to “Plata cautiunii poate fi esalonata sau poate fi scutita. Suspendarea executarii silite si alte varietati de a opri executarea silita”
  1. buna as dori sa mentionez ca in ultimii 7 ani am muncit in SPANIA si eu si sotul cu contracte de munca amandoi in oct 2014 ne-am intors definitiv in ROMANIA,odata intorsi aicea au inceput problemele sotul avea deja somas intrasem si eu in somaj,sotului i s-a terminat in dec 2014 eu mai am pana in april 2015 am venit legal cu somajul am cerut exportacion del paro am primit doar 3 luni cu posibilitatea de a se prelungi pe inca trei luni daca nu gasim de munca aicea si daca oficina de forte de munca deaicea confirma acest lucru,intrebarea mea este daca se termina somajul si nu gasim de lucru putem solicita ayuda dupa terminarea somajului aicea in ROMANIA s-au nu .Alta intrebare este de ce nu avem dreptul la medic de familie daca ne-am intors si de ce ni s-a spus ca medicul nostru este in SPANIA deci nu m-au lamurit cei de la casa de asigurari de sanatate MURES ,SOTULUI I S-A TERMINAT SOMAJUL,DEOARECE AM SOLICITAT AYUDA online si ne-au trimis raspuns de la SEPE PALMA DE MAJORCA,ca nu are acest drept,neavand acest drept am fost din nou la CJAS MURES pentru a cere un medic de familie pentru el deacolo ni s-a spus ca trebuie sa aducem dovada din SPANIA ca am muncit acolo in ultimii 7 ani si ca am contribuit acolo la sanatate ca daca nu trebuie sa platim la CJAS MURES ,acesti 7 ani deoarece suntem restanti ne-au spus sa cerem de la statul SPANIOL un formular prin care sa dovedim ca am muncit si am platit acolo ,va rog frumos sa imi spuneti despre ce formular este vorba pentru ca nu au stiut sa imi spuna si cum il pot obtine pentru ca situatia este destul de grava pentru ca niciunul nu avem medic de familie doar fiica noastra ptr ca are 17 ani si mi-au spus ca are pana la 18 ani medic gratuit ,va multumesc si astept raspunsul dv cat mai urgent cu mult respect,ANGELA.

  2. Buna ziua,am completat un formular ,am intrebat de 2-3ori chiar insa nici un raspuns .Reiau intrebarile la problema mea in speranta unui raspuns : as dori sa ma înscriu intr un proces colectiv pentru obtinerea diplomei de licenta,am absolvit. In 2009,Spiru Haret facultatea.Relatii Internationale si Studii Europene ,F.R.ma intereseaza costurile si documentatia necesara.Multumesc.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.