Adoptii Romania – Cum Poate Fi Adoptat Un Copil Si Ce Acte Avem Nevoie – Avocat Adoptii

Ghidul Adoptiei – Cum Poti Adopta In 2016 – Procedura De Adoptie Modificata – Avocat Cuculis

Cum pot sa adopt un copil?

Procedura adoptiei in Romania a fost modificata si inasprita pentru a asigura o protectie sporita copiilor adoptati.In primul rand, pentru a putea fi eligibili sa adoptam un copil trebuie sa ii putem oferi un standard de viata ce este cercetat de comisia de incuviintare a adoptiei din cadrul protectiei copilului printr-un referat de ancheta sociala.

Astfel  adopþia este operaþiunea juridicã prin care se creeazã legãtura de filiaþie între adoptator ºi adoptat, precum ºi legãturi de rudenie între adoptat si rudele adoptatorului.

Elementele cele mai importante sunt
a) principiul interesului superior al copilului;
b) principiul creºterii ºi educãrii copilului într-un mediu familial;
c) principiul continuitãþii în educarea copilului, þinând seama de originea sa etnicã, culturalã ºi lingvisticã;
d) principiul informãrii copilului ºi luãrii în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta ºi gradul sãu de maturitate;
e) principiul celeritãþii în îndeplinirea oricãror acte referitoare la procedura adopþiei.

Exista de asemenea, mai multe tipuri si feluri de adoptie:
a) adoptat – persoana care a fost sau urmeazã sã fie adoptatã în condiþiile prezentei legi;
b) adoptator – persoana care a adoptat sau doreste sã adopte, în condiþiile prezentei legi;
c) adopþie internã – adoptia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât si adoptatul au domiciliul în România;
d) adoptie internationalã – adopþie care, în condiþiile prezentei legi, nu este adopþie internã;
e) atestat – documentul întocmit în condiþiile prezentei legi, care face dovada capacitãtii de a adopta rezultatã din îndeplinirea garanþiilor morale si condiþiilor materiale necesare dezvoltãrii depline si armonioase a personalitãþii copilului;
f) Conventia de la Haga – Convenþia asupra protecþiei copiilor si cooperãrii în materia adoptiei internaþionale, încheiatã la Haga la 29mai 1993 si ratificatã de România prin Legea nr. 84/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994;
g) copil – persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani sau nu a dobândit capacitate deplinã de exerciþiu, în condiþiile legii;
h) Direcþia – Direcþia Generalã de Asistentã Socialã si Protecþia Copilului, instituþie publicã, cu personalitate juridicã înfiinþatã în subordinea consiliilor judeþene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în condiþiile legii;
i) familie adoptatoare – soþul ºi soþia care au adoptat sau doresc sã adopte, în condiþiile prezentei legi;
j) familie – pãrinþi si copiii aflaþi în întreþinerea acestora;
k) familie extinsã –pãrinþii, copilul ºi rudele fireºti ale acestuia, pânã la gradul IV inclusiv;
l) familie substitutivã – persoanele, altele decât cele care aparþin familiei extinse care, în condiþiile legii, asigurã creºterea ºi îngrijirea copilului;
m) Oficiu – organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, înfiinþat prin reorganizarea Comitetului Român pentru Adopþii, cu atribuþii de supraveghere ºi coordonare a activitãþilor referitoare la adoptie;
n) pãrinte firesc – persoana faþã de care copilul are stabilitã filiatia fireascã, în condiþiile legii;
o) planul individualizat de protecþie – documentul prin care se realizeazã planificarea serviciilor, prestaþiilor si mãsurilor de protecþie specialã a copilului, pe baza evaluãrii psiho-sociale a acestuia ºi a familiei sale, în vederea integrãrii copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;
p) stat primitor – statul în care domiciliazã adoptatorul sau familia adoptatoare în cazul adoptiei internationale si în care se deplaseazã adoptatul în urma încuviinþãrii adoptiei.

In general, pentru a coordona o procedura de adoptie, ce nu este foarte lesne de a fi condusa oricui, este important sa cunoastem legislatia si se impune coordonarea impreuna cu un avocat pentru a nu omite elemente ce poate unui ochi neavizat i se par neimportante, insa care pot duce la o respingere a cererii de adoptie.

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

4 comments to “Adoptii Romania – Cum Poate Fi Adoptat Un Copil Si Ce Acte Avem Nevoie – Avocat Adoptii”
  1. Buna seara. Am in plasment o minora de 16 ani si copilul acesteia de 11 luni. As dori sa adopt bebelusul si nu stiu ce trebuie sa fac. Mentioneze ca mama nu este atacada de copil si nu se implica in creşterea luí.
    Multumesc.

    • Buna ziua, daca minorul este in plasament la dvs. atunci lucrurile sunt ceva mai usoare deja. O sa va rog sa primiti nr. nostru de telefon si avand in vedere ca este vorba despre interesele unui minor in procedura de adoptie, sa discutam la telefon pentru a clarifica. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

  2. Hristos S-a Inaltat.
    O mamica insarcinata vrea sa dea copilul dupa ce naste unei familii deoarece ea nu are posibilitatea de a-l creste. Ce este de facut in sensul acesta?
    Va multumesc anticipat!

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.