Andrei Gheorghe A Murit-Implicatii Juridice Dupa Moartea Lui Andrei Gheorghe-Dezbaterea Mostenirii

Ce avem de făcut în vederea deschiderii unei succesiuni

Dupa moartea lui Andrei Gheorghe se pune problema mostenirii si drepturilor de autor!

Desi nu este o situatie placuta, din punct de vedere juridic un asemene moment trebuie gandit si din punctul de vedere al drepturilor si obligatiilor partilor implicate-

Vedeti mai jos care sunt conditiile pentru deschiderea unei succesiuni –

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 954

Deschiderea moştenirii

(1) Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.

(2) Moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.

(3) Dacă ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, moştenirea se deschide la locul din ţară aflat în circumscripţia notarului public celui dintâi sesizat, cu condiţia ca în această circumscripţie să existe cel puţin un bun imobil al celui care lasă moştenirea. În cazul în care în patrimoniul succesoral nu există bunuri imobile, locul deschiderii moştenirii este în circumscripţia notarului public celui dintâi sesizat, cu condiţia ca în această circumscripţie să se afle bunuri mobile ale celui ce lasă moştenirea. Atunci când în patrimoniul succesoral nu există bunuri situate în România, locul deschiderii moştenirii este în circumscripţia notarului public celui dintâi sesizat.

(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător atunci când primul organ sesizat în vederea desfăşurării procedurii succesorale este instanţa judecătorească.

Succesiunea deschisa la instanta, o varianta mai buna decat succesiunea deschisa la notar. Opinii. Totul despre succesiune.