Avocații vor putea consulta informațiile secrete.Protocol cu ORNISS pentru emiterea autorizațiilor

S-a urmărit şi s-a respectat Procedura emiterii autorizaţiilor de acces la informaţii naţionale clasificate, nivele de clasificare “secret”, “strict secret” şi “strict secret de importanţă deosebită” pentru avocaţii din cadrul barourilor membre ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu sediul în Municipiul Bucureşti, Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Bucureşti, emise numai în legătură cu exercitarea profesiei de avocat, care implică următoarele reguli:

1. Avocatul care solicită Uniunii Naţionale a Barourilor din România emiterea unei autorizaţii de acces la informaţii clasificate trebuie să completeze o cerere tip, pusă la dispoziţie de către U.N.B.R., la care se ataşează următoarele:

copie certificată de pe legitimaţia de avocat;

copie de pe actul de identitate;

adresa din partea instanţei / organului de cercetare / organului de urmărire penală din care sa rezulte ca în dosarul / dosarele în care avocatul solicitant are calitatea de apărător ales / numit din oficiu, sunt informaţii clasificate, nivelul de secretizare al acestora şi menţiunea că, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul acestora, în vederea formulării apărărilor necesare clientului acestuia, este necesar ca avocatul să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate; în cazul în care cele de mai sus sunt consemnate într-o încheiere de şedinţă, aceasta ţine loc de adresă;

copie de pe împuternicirea avocaţială, din care să rezulte calitatea de apărător în dosarul în care sunt informaţii clasificate;

Chestionarul (Anexe la H.G. 585/2002) completat conform nivelului de secretizare din dosar, după cum urmează:

– Anexa nr. 15, formular de bază, pentru toate nivelele de secretizare;

– Anexa nr. 16, formular suplimentar, numai pentru nivelele de secretizare strict secret şi strict secret de importanţă deosebită;

– Anexa nr. 17, formular financiar, numai pentru nivelul de secretizare strict secret de importanţă deosebită; Chestionarul de securitate se completează în prezenţa funcţionarului de securitate al U.N.B.R., special desemnat pentru relaţia cu ORNISS. După completare, chestionarul de securitate împreună cu declaraţia prevăzută pentru fiecare model de chestionar, se înmânează către funcţionarul de securitate al U.N.B.R., care îl înregistrează în Registrul special, acesta devenind document clasificat “secret de serviciu”.

Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/stire/13417/important-avocatii-vor-putea-consulta-informatiile-secrete-unbr-a-semnat-un-prot.html#ixzz3iu2OKsGP

2 comments to “Avocații vor putea consulta informațiile secrete.Protocol cu ORNISS pentru emiterea autorizațiilor”

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.