Contestatie La Executare Admisa Pe Clauze Abuzive – Raiffeisen Bank – Avocat Cuculis

Niţu Mariana Contestator
SC RAIFFEISEN BANK SA Intimat

Şedinţe

18.02.2016
Ora estimata: 8:30
Complet: C1 am .pr.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor cuprinse în art. 3.2 ?i în art. 3.5 din Contractul de credit nr. RF34144676615/20.02.2008 încheiat între Raiffeisen Bank SA şi Niţu Mariana. Constată nulitatea absolută parţială a clauzei privind dobânda, în partea privind dobânda de referinţă variabilă calculată în raport de politica de credite a băncii. Constată nulitatea absolută a clauzei privind comisionul de administrare. Anulează în parte actele de executare întocmite în dosarul de executare nr. 201/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc Nicolescu Gheorghe-Alin, în ceea ce priveşte executarea sumelor care rezultă din clauzele anulate şi dispune întoarcerea executării silite cu privire la aceste sume. Obliga intimata la restituirea către contestatoare a dobânzii de referinţă variabilă precum şi a comisionului de administrare încasat în temeiul Contractului de credit nr. RF34144676615/20.02.2008, începând cu luna a şaptea de creditare şi până la data de 28.10.2009. Respinge cererea de anulare a clauzei privind comisionul de procesare cerere de credit, ca neîntemeiată. Admite cererea privind plata cheltuielilor de judecată şi obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 1000 lei taxă judiciară de timbru şi 204,6 lei contravaloarea copiei dosarului de executare. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la Judecatoria Buftea. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.02.2016.
Document: Hotarâre  838/2016  18.02.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.