Contractul De Leasing Financiar

Ce este contractul de leasing financiar și care sunt efectele lui?

Contractul de leasing financiar este reglementat în O.G. 51/1997. Operațiunile de leasing sunt cele prin care o parte denumită locator/finanțator transmite pentru o perioada determinată dreptul de folosință asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părți, denumită locator/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârșitul perioadei de leasing locatorul/finanțatorul se obligă să respecte dreptul de opțiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale.

Un lucru foarte important de reținut este că în cadrul acestui tip de contract există posibilitatea ca locatorul-finanțatorul să nu fie proprietarul bunului care formează obiectul derivat al contractului de leasing.

Astfel există două situații a. locatorul-finanțatorul este proprietarului bunului ce formează obiectul contractului de leasing, astfel operațiunea de leasing se încheie în momentul în care există acordul de voințe al parților cu privire la acest aspect.

b. o alta ipoteza este cea în care locatorul-finanțatorul nu este proprietarul bunului ce formează obiectul contractului de leasing, situație care poate genera două operațiuni.

Finanțatorul va primi și accepta solicitarea viitorului utilizator, iar ulterior finanțatorul  va trebui să încheie un contract de vânzare cu un furnizor pentru a putea dobândi dreptul de proprietate asupra bunului ce formează obiectul contractului de leasing.

Important de reținut este că pe toată perioada în care utilizatorul beneficiază de dreptul de folosință asupra bunului ce formează obiectul contractului de leasing, trebuie să achite o anumita sumă de bani denumită rată de leasing.

În cazul în care utilizatorul nu își îndeplinește obligația de a plăti integral ratele de leasing timp de două luni consecutive, conform prevederilor art. IV din OG 51/1997 se naște dreptul finanțatorului de a rezilia contractul de leasing. Așadar, în momentul în care va aflați în imposibilitate de a achita aceste rate de leasing, trebuie să aveți în vedere că va expuneți riscului de a vi se rezilia contractul.

Ca urmare a rezilierii contractului, finanțatorul are dreptul de a cere restituirea bunului și de a cere achitarea ratelor datorate până la ajungerea la termen a contractului de leasing.

Din aceasta cauză trebuie să aveți foarte mare grija în momentul în care vi se reziliază contractul de leasing pentru că veți fi obligat la restituirea bunului, dar și la plata ratele de leasing datorate.

La sfârșitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul de leasing, utilizatorul are un drept de opțiune, în sensul că acesta poate să cumpere bunul ce formează obiectul contractului de leasing. În cazul în care finanțatorul nu îi respectă utilizatorului dreptul de a cumpăra bunul ce a făcut obiectul contractului de leasing, acesta poate solicita instanței să pronunțe o hotărâre judecătorească care să țină loc de act de vânzare, dar și daune interese.

Mai mult, conform prevederilor legale ale art. 1 utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, dacă părțile convin astfel și dacă achită toate obligațiile asumate prin contract.

Este esential sa aveti de partea dvs. in semnarea tranzactiilor / contractelor, parte de sfaturile cele mai bune si mai actualizate din piata.

Pentru asta am pus mai jos la dispozitia Companiilor, numerele de telefon pentru ca tranzactiilor lor sa fie SIGURE.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.