Cum Se Poate Anula O Fila Cec In Alb Sau Completata – Legea Cambiei Cecului si Biletului La Ordin

Cu pot proceda pentru anularea unei file cec?

In cazul in care s-a pierdut o fila cec, trebuie sa apelez la avocat si dupa sa depun actele la instanta; pentru ca instanta  sa emita o hotarare care anuleaza fila cec?

 

Pierderea filei trebuie constatata printr-o hotarare judecatoreasca ce va declara fila de CEC nula.

Procedura de anulare a unei file CEC pierduta este cuprinsa in Legea59/1934, art. 67-72.

Ce acte avem nevoie pentru anularea unei file cec?

– : – adresa emisa de catre banca, din care sa reiesa ca fila CEC pierduta a fost inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati.

Legislatia aplicabila?:

3. Orice persoană fizică sau juridică, care a pierdut, căreia i – a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe formulare de cec, completate sau în alb, pentru apărarea propriilor interese, va semnala imediat incidentul de plată unei persoane declarante – bancă. Solicitantul şi persoana declarantă – bancă vor completa formularul intitulat DECLARAŢIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE A CECURILOR, conform modelului din anexa nr. 4A, transmis de către persoana declarantă – bancă la C.I.P. în aceeaşi zi bancară.
În cazul în care banca trasă a avut iniţiativa retragerii din circulaţie a unor formulare de cec şi nu le – a recuperat în totalitate, aceasta va întocmi Declaraţia de Pierdere/ furt/ distrugere/ anulare care va conţine cecurile nerecuperate de la clienţi şi anulate.
Declaraţia se va întocmi în minimum 4 exemplare, având acelaşi conţinut, cu următoarele destinaţii:
– exemplarul 1 – transmis la C.I.P. pentru confirmare şi arhivare;
– exemplarul 2 – transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidenţele proprii;
– exemplarul 3 – transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei fizice sau juridice de către persoana declarantă – bancă;
– exemplarul 4 – remis persoanei fizice sau juridice în momentul întocmirii declaraţiei. În cazul în care această declaraţie este incompletă, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnând persoanei declarante toate cele 3 exemplare. La eliberarea carnetelor de cecuri, băncile şi, respectiv, “Serviciul centrala incidentelor de plăţi” din centrala Băncii Naţionale a României sau “Birourile incidente de plăţi” din sucursalele Băncii Naţionale a României îşi vor atenţiona clienţii asupra consecinţelor ce pot apărea în cazul nedeclarării imediate a instrumentelor pierdute/furate/distruse/anulate, putând încheia cu aceştia o convenţie de declarare a acestui tip de incident.
În momentul în care o persoană fizică sau juridică solicită unei persoane declarante – bancă anularea propriilor cecuri completate sau în alb, aceasta este obligată să reţină respectivele instrumente şi, ulterior, să le remită băncii trase pe baza unui proces – verbal. – instiintare emitent (tras) despre pierderea filei CEC (daca a pierdut-o beneficiarul) – cerere anulare titlu, facuta catre presedintele tribunalului de la locul de plata al CEC-ului. cererea va trebui sa arate mentiunile esentiale ale CEC-ului. * presedintele va emite o ordonanta de anulare care se va publica in MO.

Unde pot sa depun actele?

Trimiteti solicitarea pe avocat@indrumari-juridice.eu

av Cuculis Adrian 0314124888

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.