Despagubiri ANRP – Recuperare sume rapid si clar! Oug 62/2010

Ordonanţă de urgenţă nr. 62/2010
din 30/06/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării
unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
Publicat in MOF nr. 446 – 01/07/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 01/07/2010
Actul a intrat in vigoare la data de 01 iulie 2010
Având în vedere urgenţa şi necesitatea reglementării unor măsuri pentru instituirea unui regim echitabil
în acordarea despăgubirilor privind condamnările cu caracter politic, pronunţate în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989,
ţinând seama de impactul semnificativ asupra bugetului de stat, generând implicaţii financiare
suplimentare asupra cheltuielilor bugetului de stat, pe care îl va avea plata despăgubirilor pentru
prejudiciul moral suferit prin condamnare, stabilite în baza Legii nr. 221/2009,
întrucât cadrul legal creează premisele funcţionării optime a Societăţii Comerciale “Fondul
Proprietatea” – S.A.,
având în vedere că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă
imposibilitatea menţinerii echilibrului bugetar,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de
urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. – Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:
1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;
2. 5.000 de euro pentru soţul/soţia şi descendenţii de gradul I;
3. 2.500 de euro pentru descendenţii de gradul al II-lea;”.
2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11
), cu următorul cuprins:
“(11
) La stabilirea cuantumului despăgubirilor prevăzute la alin. (1), instanţa judecătorească va lua în
considerare, fără a se limita la acestea, durata pedepsei privative de libertate, perioada de timp scursă de
la condamnare şi consecinţele negative produse în plan fizic, psihic şi social, precum şi măsurile
reparatorii deja acordate în temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cât şi
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor
condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse,
din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

One comment to “Despagubiri ANRP – Recuperare sume rapid si clar! Oug 62/2010”
  1. Buna ziua ,
    ma numesc Oprescu aurelia , sunt din Constanta .
    Am un dosar de retrocedare la ANRP, va rog sa imi spuneti daca ma puteti ajuta si daca da , cum pot sa iau legatura cu D-vstra?
    cu stima ,
    Oprescu Aurelia 0745349c9

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.