Diplomele Spiru Haret – Model cerere chemare in judecata Spiru Haret – Av. Cuculis

Instanta ramane singura speranta a absolventilor USH


Initiatorul haosului USH, partidul PSD este din nou la putere! Cu siguranta nu mai sunt sanse sa se se rezolve situatia absolventilor USH 2009 printr-un ordin al ministrului!
Institutia suprema a dat din nou castig de cauza absolventilor Universitatii Spiru Haret, obligand astfel Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa aprobe tiparirea formularelor pentru diplomele de licenta, prin urmatoarele decizii irevocabile:
• Deciziile civile nr.5656/24.11.2011 si 5722/29.11.2011, irevocabile, prin care M.E.T.C.S. este obligat sa aprobe tiparirea formularelor tipizate unui grup de 60 de asbolventi;
• Decizia civila nr.628/08.02.2012, irevocabila, prin care M.E.T.C.S. este obligat sa aprobe tiparirea formularelor tipizate unui grup de 4 de asbolventi;
• Decizia civila nr.690/09.02.2012,irevocabila, prin care M.E.T.C.S. este obligat sa aprobe tiparirea formularelor tipizate constand in diploma de licenta si suplimente de diploma;
• Decizia civila nr.708/10.02.2012, prin care se admite actiunea formulata de reclamant si obliga M.E.T.C.S. sa aprobe tiparirea formularelor tipizate constand in diploma de licenta;
• Decizia civila nr. 709/10.02.2012, prin care M.E.T.C.S. este obligat sa remita Universitatii Spiru Haret formularele tipizate;
• Deciziile civile nr.1007/24.02.2012 si 1008/24.02.2012, irevocabile, prin care s-au respins recursurile formulate de M.E.T.C.S. si a fost obligat sa aprobe aceleasi formulare tipizate;
• Decizia civila nr.953/23.02.2012 prin care s-a respins recursul formulat de M.E.T.C.S., fiind obligat sa aprobe tiparirea diplomelor de licenta unui grup format din 81 de absolventi ai USH.

Drept urmare a acestor decizii, Universitatea Spiru Haret s-a adresat Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului pentru aprobarea tiparirii, in regim de urgenta, a formularelor tipizate constand in diploma de licenta, astfel incat hotararea judecatoreasca sa se execute in termenul legal de 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.

Posted in Fără categorie | Tagged diploma spiru haret, diplome spiru, diplome ush, probleme diplome ush, procese ush, promotia 2009 ush, spir haret | Leave a reply

Instanta raamane singura speranta a absolventilor USH din 2009!

Initiatorii haosului, PSD-ul au venit din nou la putere! Acum, cu siguranta s-a pierdut orice speranta de a se rezolva situatia absolventilor USH 2009 printr-un ordin al ministrului.
Singura speranta ramane instanta. Iar rezultatele nu intarzie sa apara! Zilnic zeci de hotarari favorabile se dau pentru recunoasterea diplomei.
Iata o parte din ele:
• Deciziile civile nr.5656/24.11.2011 si 5722/29.11.2011, irevocabile, prin care M.E.T.C.S. este obligat sa aprobe tiparirea formularelor tipizate unui grup de 60 de asbolventi;
• Decizia civila nr.628/08.02.2012, irevocabila, prin care M.E.T.C.S. este obligat sa aprobe tiparirea formularelor tipizate unui grup de 4 de asbolventi;
• Decizia civila nr.690/09.02.2012,irevocabila, prin care M.E.T.C.S. este obligat sa aprobe tiparirea formularelor tipizate constand in diploma de licenta si suplimente de diploma;
• Decizia civila nr.708/10.02.2012, prin care se admite actiunea formulata de reclamant si obliga M.E.T.C.S. sa aprobe tiparirea formularelor tipizate constand in diploma de licenta;
• Decizia civila nr. 709/10.02.2012, prin care M.E.T.C.S. este obligat sa remita Universitatii Spiru Haret formularele tipizate;
• Deciziile civile nr.1007/24.02.2012 si 1008/24.02.2012, irevocabile, prin care s-au respins recursurile formulate de M.E.T.C.S. si a fost obligat sa aprobe aceleasi formulare tipizate;
• Decizia civila nr.953/23.02.2012 prin care s-a respins recursul formulat de M.E.T.C.S., fiind obligat sa aprobe tiparirea diplomelor de licenta unui grup format din 81 de absolventi ai USH.

 

Drept urmare a acestor decizii, Universitatea Spiru Haret s-a adresat Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului pentru aprobarea tiparirii, in regim de urgenta, a formularelor tipizate constand in diploma de licenta, astfel incat hotararea judecatoreasca sa se execute in termenul legal de 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.

Posted in Fără categorie | Tagged diploma spiru haret, diplome spiru, diplome ush, probleme diplome ush, procese ush, promotia 2009 ush, spir haret | Leave a reply

Hotarare castigata irevocabil

 

Curtea de Apel Bucureşti

Numãr unic dosar:  10847/3/2010

Înregistrat în data de: 09.10.2010

Obiect dosar: obligare emitere act administrative

Materia juridicã:  Contencios administrativ şi fiscal

Părţi: Iliescu Ana Maria-reprezentant grup prin C.A.CUCULIS

UNIVERSITATEA SPIRU HARET : Pârât

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI : Pârât

Solutie:  Admite excepţia lipsei calitaţii procesuale pasive a pârâtului MECTS Respinge acest capăt de cerere faţă de pârâtul MECTS pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Admite excepţia lipsei procedurii prealabile privind capătul de cerere faţă de pârâtul MECTS şi în consecinţă, respinge acest capăt de cerere faţă de pârâtul MECTS ca inadmisibil.

Obligă pe pârâtă să elibereze reclamanţilor diplomele şi certificatele de studii. Admite cererea de chemare în garanţie. Obligă pe chematul în garanţie MECTS să aprobe tipizarea formularelor de diplomă de licenţă pentru reclamanţi în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii sub sancţiunea plăţii de 2000 lei penalităţi pe zi de întârziere. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Mentionez ca recursul este respins .

Posted in Fără categorie | Tagged absolvent spiru, hotarare castigata mects, hotarare castigata spiru, probleme diplome, proces castigat spiru | 3 Replies

Model cerere de chemare in judecata

CURTEA DE APEL BUCURESTI

 

RECLAMANTA: X prin C.A.CUCULIS

PARAT : UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”, BUCURESTI

CHEMAT IN GARANTIE: MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII TINERETULUI SI SPORTULUI prin Ministru

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul, X ,  domiciliata in ………., …………., nr………., sc.  ………., ap. …….., jud. …………., cu domiciliul procesual ales la CA Cuculis in Bucuresti, str Calea Mosilor 235, bl. 43sc.2 et,3 ap. 44 , email avocat@indrumari-juridice.eu, telefon 0722298011, fax 0216104754, formulez prezenta:

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

A UNIVERSITATII “SPIRU HARET” ………, cu sediul in …….., nr. …….., ……….., Bucuresti, prin care solicitam:

–        obligarea paratei la eliberarea diplomei de licenta si a suplimentului de diploma, in termen de 30 de zile de la pronuntarea sentintei.

– Obligarea CHEMAT IN GARANTIE: MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII TINERETULUI SI SPORTULUI prin Ministru să aprobe tipizarea formularelor de diplomă de licenţă pentru reclamanţi  în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii sub sancţiunea plăţii de 2000 lei penalităţi pe zi de întârziere.
Si chemarea in garantie a Ministerului Educatiei si Cercetarii Tineretului si Sportului cu sediul Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti pentru recunoasterea diplomelor de licenta.

In fapt, X, nascut in data de …….., in Bacau, jud. ………, a urmat cursurile Facultatii de ……………… ale universitatii USH , specializarea …………in perioada 2006 – 2009, a sustinut si promovat Examenul de licenta in sesiunea iunie 2009. In urma promovarii acestui examen i s-a eliberat adeverinta  nr. ………………….

Intrucat adeverinta mentionata avea un termen de valabilitate de maxim 12 luni, potrivit art 20, alin 1 din Reegulamentul privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior, la implinirea termenului respectiv reclamantul a solicitat decanului Facultatii eliberarea diplomei de licenta.

Aratam ca din momentul inscrierii la facultate si pana la absolvirea acesteia, sus numita si-a indeplinit toate obligatiile ce ii reveneau potrivit contractelor de studiu incheiate cu parata si Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, in sensul ca si-a platit taxele de studii, a sustinut si promovat toate examenele, inclusive examenul de licenta. In aceste conditii, potrivit Metodologiei organizarii si desfasurarii examenelor de finalizare a studiilor emisa de parata sub nr 1405/21.05.2009, precum si art 20 alin 1 din Regulamentul aprobat prin OMECT nr 2284/2007, parata era obligata sa elibereze reclamantului actele de studii completate.

Potrivit Ordinului Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 3404/07.03.2006 privind aprobarea criteriilor generale de  organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul 2006 – 2007, admiterea in invatamantul superior se organizeaza numai in institutiile care au in structura domeniilor de studiu specializari acreditate si specializari care au obtinut autorizatie de functionare provizorie.

Formele de invatamant cu frecventa redusa sau invatamant la distanta pot fi organizate numai de catre universitatile care organizeaza cursuri de zi in domeniile respective si dispun de departamente specializate, ba mai mult formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa au functionat si functioneaza legal potrivit prevederilor art. 60 (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, care precizeaza faptul ca “activitatea didactica se poate organiza in urmatoarele forme: de zi, cu frecventa redusa si la distanta. Formele de invatamant seral, cu frecventa redusa si la distanta pot fi organizate de institutiile de invatamant superior care au cursuri la zi”. Universitatea Spiru Haret, avand invatamant de zi autorizat/acreditat, poate organiza invatamant la distanta si cu frecventa redusa.

Potrivit art. 60 (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata,  “Diplomele si certificatele de studii eliberate de institutiile de invatamant superior, in conditiile legii, pentru aceeasi specializare sunt echivalente, indifferent de forma de invatamant absolvita”.

Reclamanta a fost admisa sa sustina examenul de licenta in sesiunea iunie 2009, examen pe care l-a promovat. Ca atare Facultatile din cadrul Universitatii Spiru Haret au recunoscut titlul de licentiate n Stiinte Economice, potrivit adeverintei de studiu eliberate.

Art 361, alin 2 din Legea Educatiei publicata in Monitorul Oficial partea I, in data de 10.01.2011 prevede: “La data intrarii in vigoare a prezentei legi se obroga legea invatamantului nr 84/1995,…., Ordonanta Guvernului nr 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sau functioneze
provizoriu sau acreditate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr 581 din 20 august 2009, precum si orice alte dispozitii contrare.

Avand in vedere aceste considerente solicit admiterea cererii asa cum a fost formulata, In drept, Legea Invatamantului nr 1/2011, nr. 84/1995, republicata, art. 15 alin. 2 din Constitutia Romaniei

Probe : inscrisuri

Solicitam aplicarea art. 242 alin. 2 C. proc. Civ.

Solicitam cheltuieli de judecata in baza art. 274 C. proc. Civ.

DATA                                                                 SEMNATURA
Prin. Av. Cuculis

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI

Posted in Fără categorie | Tagged avocat, cerere, chemare in judecata, coltuc, ministerul educatiei, proces castigat, proces spiru, ush | Leave a reply

Hotarari castigate irevocabil in cazul absolventilor USH si testimoniale

 

 

Bucuresti, 24.10.2011

La inceputul anului 2011, C.A.Cuculis anunta primirea unui raspuns pozitiv din partea Curtii de Apel Pitesti care obliga Universitatea Spiru Haret sa elibereze reclamantilor diplomele de licenta si suplimentele la diploma ca urmare a chemarii in judecata a universitatii in septembrie 2010 si a probelor aduse in instanta de catre Casa de avocatura Cuculis, reprezentantul legal al absolventilor

USH care au dorit recunoasterea diplomelor de catre MECTS si eliberarea acestora de catre USH. Luna aceasta, cabinetul de avocatura Cuculis revine cu noutati privind dobandirea unei hotarari castigate irevocabil in fata MECTS.

Studentilor inmatriculati in anul I, in perioada 2005-2008, la programele ID si FR neacreditate de la Universitatea ’’Spiru Haret’’(USH), actual absolventi ai acestor programe, nu li se recunoste examenul de licenta. In conditiile in care in care intre acesti studenti si studentii programelor la zi nu exista nici o diferenta in ceea ce priveste sustinerea examenului de licenta, nerecunoasterea diplomelor obtinute este total discriminatorie.

Av. Cuculis , reprezentantul C.A.Cuculis, sustine ca „o instiutie de invatamant care inscrie studenti si elibereaza diplome la formele de invatamant cu frecventa redusa si la distanta, fara a fi parcurs procedura obligatorie pentru autorizare, nu este indreptatita sa inmatriculeze, sa elibereze diplome, sa desfasoare procesul de invatamant pentru formele de invatamant care nu au parcurs etapele obligatorii ale creditarii si autorizarii provizorii. Din actele pe care absolventii in cauza le-au depus la dosar nu rezulta ca s-au inscris la o specializare si la o forma de invatamant pentru a caror organizare USH nu avea autorizare sau acreditare provizorie.”

Tot de la inceputul lunii octombrie a.c., pe blogul Cabinetului de avocatura Cuculis se pot regasi testimoniale ale absolventilor USH care se afla in proces cu MECTS, precum si ale celor care au obtinut raspunsuri pozitive in astfel de procese. Odata cu declaratiile absolventilor, pe blog pot fi regasite si modele de cereri de chemare in judecata pentru recunoasterea diplomelor si hotarari castigate.

Scopul acestor informatii este acela de a veni in intampinarea studentilor care au nevoie de indrumare in astfel de probleme, precum si de a atenua din reticenta absolventilor USH care au probleme cu recunoasterea dilplomei, dar nu sunt convinsi de castigarea proceselor.

„Este drept ca sansele de castigare a unui proces nu vor fi niciodata de 100% in conditiile in care decizia finala apartine instantelor. Speram insa ca publicarea unor astfel de hotarari va acorda incredere studentilor cu probleme, deoarece singura cale de a rezolva este pe cale judiciara, iar aceste spete se judeca la Curtea de Apel, termenele fiind relativ de lunga durata.”, afirma av. Cuculis.

Despre C.A.Cuculis

Fondata in anul 2005, dupa o indelungata experienta in domeniu, Casa de Avocatura Cuculiss-a integrat  pe deplin in piata juridica din Romania, oferind clientilor sai servicii profesionale prompte si eficiente. Departamente: recuperari creante, litigii, consultanta, registrul comertului, marketing si relatii cu clientii. Instrumenteaza peste 100 de dosare cu speta recunoasterii diplomelor USH.

Pentru detalii:

Av.Cuculis Adrian

0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

www.indrumari-juridice.eu

82 comments to “Diplomele Spiru Haret – Model cerere chemare in judecata Spiru Haret – Av. Cuculis”
 1. doresc sa-mi spuneti ce pasi tb sa urmez impreuna cu alti 4 colegi ptr adobandi diplomele de licenta . avem doar acele adeverinte eliberate la absolvire.

  • Actele pe care dvs. le detineti sunt suficiente pentru a va anexa unui grup Spiru Haret. Din acele adeverinte putem sa luam toate informatiile. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Buna ziua, Am absolvit USH (Administratie Publica) in 2009, as dori sa ma alatur unui grup pentru a actiona in judecata universitatea in vederea obtinerii diplomelor de licenta. Ma puteti contacta la adresa de mail mihaelaraduta@ymail.com.

   • Buna ziua. Am absolvit USH (Facultatera Stiinte Juridice ,Brasov. Specializarea Administratie Publica) in 2009, as dori sa ma alatur unui grup pentru a actiona in judecata universitatea in vederea obtinerii diplomelor de licenta. Ma puteti contacta la adresa de mail iliesionutviorel@yahoo.com

 2. ce trebuie sa facem si ce costuri implica intreaga acivitate ? cam in cat timp se rezolva ? va multumim si dupa ce o sa primim raspuns o sa va contactam in momentul de fata suntem 7 colegi dar o sa mai gasim caci mai sunt care nu stiu despre acest lucru.

  • Am primit mesajul dvs. si urmeaza ca un avocat sa va contacteze pentru a stabili toate datele si etapele pe care dvs. trebuie sa le parcurgeti. av. Cuculis 0722298011

  • Asa cum probabil ati mai vazut, singura sansa este instanta de judecata. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Buna seara ! Ma numesc Daniela Munteanu si as dori sa ma alaturi unui grup pentru a actiona in judecata USH, am absolvit in 2009 Psihologie si am adeverinta Nr. 5478/ 23.07.2009 eliberata de USH- Facultatea de Psihologie. Locuiesc in UK din 2009 si nu stiu cat m-ar costa si cum as putea plati.
    Va multumesc si astept raspuns in email.

 3. Ce facem cu sentintele definitive si irevocabile, prin care USH si MECTS -ul au obligatia sa elibereze diplomele de licenta . Cum putem face ca instanta sa oblige aplicarea lor, intrucat nu exista precizate in sentinte penalitati de intarziere.

  • In principal nu puteti cere o indreptare fiindca nu s-a cerut acest lucru in instanta. Cu stima av Cuculis 0722298011

 4. Buna seara! Am absolvit USH (psihologie -ID) in 2009, as dori sa ma alatur (alaturam) unui grup pentru a actiona in judecata universitatea in vederea obtinerii diplomei de licenta. Ma puteti contacta la adresa de mail kamy_kamy93@yahoo.com. Va multumesc!

  • Buna ziua stimata doamna, in legatura cu problema dvs. cu Spiru Haret va
   anunt ca sigura varianta este instanta de judecata, pentru a putea sa va
   recuperati diploma. De asemenea, puteti sa va inscrieti intr-un proces
   colectiv, iar referitor la ceea ce solicitati, sa luati legatura cu mai
   multi studenti, aveti posibilitatea formarii unui forum in acest sens.

   Av. Cuculis 0722298011

   031.412.48.88

 5. Buna seara,
  Am absolvit in iunie 2011, Fac. de Litere, U.S.H, romana-engleza, zi, si nici pana azi nu am intrat in posesia diplomei.Am doua cereri trimise, la care nu am primit raspuns, adresate Ush, iar anul trecut am solicitat si primit o alta adeverinta, care expira in martie. Lucrez in invat. si nu mai pot sa-mi completez norma didactica, deoarece mi se cere diploma.

  • Din pacate doamna aceesta este si motivul pentru care am deschis atatea procese impotriva MECTS SI SPIRU HARET. Numai biroul nostru inregistreaza cel putin 800 de doare pe instanta. Puteti recupera si recunoaste aceste drepturi doar in instanta. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 6. Buna ziua. Am absolvit si eu in 2009( administratie publica -ID) si bineinteles nu mi s-a eliberat diploma..va rog mult sa-mi spuneti ce pot sa fac sau cum sa ma alatur celor care au actionat in judecata. va rog daca se poate sa ma lamuriti la adresa biancxxxt09@yahoo.com . Va multumesc.

 7. Buna ziua, am urmat cursurile USH in perioada 2003-2008, in forma FR deoarece in aceea perioada locuiam in strainatate, am sustinut examenul de liceenta in anul 2009, bineinteles nu mi s-a eliberat diploma, va rog sa ma sfatuiti ce ar trebui sa fac, sau cum as pute sa ma alatur unui grup pentru a face o actiune in instanta, daca e posibil pe adresa de mail.
  Multumesc

 8. Buna ziua, Am absolvit USH (Management Brasov) in 2009, as dori sa ma alatur unui grup pentru a actiona in judecata universitatea in vederea obtinerii diplomelor de licenta. Ma puteti contacta la adresa de mail mionut@yahoo.com

  • Buna ziua. Faceti evident parte din grupurile celor 60000
   de persoane care nu-si vor mai vedea diplomele pe cale amiabila niciodata
   si vor fi obligati sa – si castige drepturile deja oferite de legile
   statului Roman, in instanta. Prin urmare, in urma solicitarii adresate, pe
   adresele de email pe care dvs. le-ati furnizat urmeaza sa fiti contactat
   de catre un coleg spre a pune in ordine aceste aspecte si evident discutarea posibilitatii arondarii unui grup deja existent. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 9. Buna ziua. Am absolvit Univ. Spiru Haret, Facultatea de Limbi Straine, I.D.,promotia 2007 si detin diploma de licenta,dar fara ca aceasta sa imi fie recunoscuta. As dori sa ma alatur unui grup aflat in situatia mea pentru a actiona in judecata universitatea si ministerul educatiei pentru recunoasterea drepturilor conferite de diploma. Aveti vreun grupa in momentul de fata la care as putea adera? Multumesc.

  • Buna ziua, Exista grupuri formate intre 20 si 120 de persoane si in diferite statii procesuale, fond, recurs, plangere prealabila. Prin urmare, un coleg va reveni la dvs. pe email cu toate precizarile. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 10. Buna ziua. Am absolvit Univ. Spiru Haret, Finante – Banci din cadrul Facultatii de Contabilitate si Finante Campulung Muscel, F.R. Am dat examenul de licenta in Bucuresti in 2011 si nici pana in prezent nu mi s-a eliberat diploma, desi cei de la Campulung mi-au trimis o adeverinta in acest sens.

  As dori sa ma alatur unui grup pt a actiona in instanta universitatea si Ministerul Educatiei. Va rog sa ma contactati la adresa de email gabipreda2003@yahoo.com cu mai multe detalii legate de procedura si costurile implicate.

  Va multumesc.

   • Buna ziua.Am terminat facultatea de contabilitate si finante
    in 2011.Am sustinut examenul de licenta in iulie 2011.Mi s a eliberat acea adeverinta valabila12luni.Diploma de licenta nu am reusit sa o ridic nici acum datorita procesului dintre USH si M.E.T.C.S.Ce pot face sa mi poata fi eliberata diploma?

 11. Buna seara!
  Am absolvit Universitatea Spiru haret ,Sociologie-Psihologie promotia 2011 ,cursurile la ZI si nici eu nu am voie sa primesc diploma pana cand nu se termina procesul chiar daca nu vad de ce nu se poate da daca am urmat cursurile unei forme de invatamant la zi acreditata.Va rog frumos,as dori sa ma alaturi unui grup de colegi pentru a actiona in instanta universitatea.Cum se procedeaza?Va multumesc!

 12. Buna seara,
  Am absolvit in cadrul Univ. Spiru Haret Specializarea Drept (ID) in anul 2008. Pana in momentul asta am tot incercat prin cereri catre secretariat si decanat sa intru in posesia diplomei ce mi se cuvine insa tot timpul m-am lovit de raspunsurii ambigue si indiferente. Ca atare, va rog sa-mi dati cele cateva etape ce ar trebui sa le parcurg pentru a ajunge prin intermediul dumneavoastra in posesia unei Hotarari Judecatoresti, definitive si irevocabile care sa puna Universitatea in imposibilitatea de a-mi bloca diploma in continuare. Evident, avand in vedere vremurile de criza, va rog sa-mi mentionati si partea pecuniara ce se necesita.
  Astept un raspuns la axxaa@yahoo.com
  Va multumesc anticipat pentru lamuriri si colaborare colaborare.
  Adrian Balalia

 13. Buna ziua! In aceeasi situatie suntem doi studenti din Onesti, am dori sa fim contactati pentru a ne comunica procedura si pentru a ne alatura unui grup pentru a actiona in judecata USH.
  Multumesc!

 14. Bună, eu am o diplomă emisă în 2008 dar nu este recunoscută. Am susținut examenul de licență în domeniul psihologie, am o oportunitate de a mă angaja însă nu pot folosi o diplomă cu antetul Ministerului Educației Naționale. Între timp am urmat studiile Universității de Vest din Timișoara la regim fără taxă dar nu am dat inca licența.. Unde e Dreptatea în țara asta domnule avocat? Când eu mi-am tocit 6 ani mintea și nu pot să profesez…

 15. Buna ziua. Am absolvit Univ. Spiru Haret, Facultatea de management Brasov Am dat examenul de licenta in sesiunea iulie 2009 si nici pana in prezent nu mi s-a eliberat diploma, mentionez ca in anul 2009 mi sa eliberat o adeverinta.

  As dori sa ma alatur unui grup pt a actiona in instanta universitatea si Ministerul Educatiei. Va rog sa ma contactati la adresa de email antoneta_draghicigj@yahoo.com cu mai multe detalii .Va multumesc!

  • Buna ziua stimata doamna. Colegii nostrii trebuie sa analizeze oportunitatea anexarii dvs. la un grup sau eventualitatea unui litigiu individual sau un gru deja constituit de catre dvs. Urmeaza sa fiti contactata pe adresa de email pusa la dispozitie. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 16. Buna seara,am terminat in anul 2009,facultatea R.I.S.E,forma F.R.din cadrul universitatii Spiru Haret,as dori sa ma înscriu în litigiile. colective ,ma intereseaza atat costurile acestui proces cat si actele necesare.Multumesc anticipat.

 17. Doresc si eu diploma spiru. Am luat licență drept id piatra neamț in 2009. Sunt din Borsec Hr. Ce mi recomanda ti? Stima

 18. am terminat in 2009 si nu ma pot incadra in invatamant,FACULTATEA MATEMATICA-INFORMATICA specializarea matematica.Imi poate spune cineva cat dureaza procesul

 19. Buna seara! Am absolvit si eu Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Spiru Haret in anul 2009 si, bineinteles, nu mi s.a eliberat diploma de licenta Mentionez ca am doar adeverinta conforma cu diploma si as dori sa.mi spuneti daca mai aveti vreun proces colectiv pentru care nu s.au inceput inca procedurile, deoarece as vrea sa ma inscriu si eu De asemenea as dori sa imi spuneti care este costul procesului Astept raspunsurile dvs. la adresa de email moso_daniela@yahoo.com Multumesc!

 20. Buna ziua,
  Am absolvit Univ. Spiru Haret (MFC, CIG) in iulie 2011 si nici pana in acest moment nu am primit diploma de licenta. As vrea sa stiu cum imi pot recupera diploma (pasii pe care ii pot urma). Multumesc.

 21. Am absolvit USH Administratie Publica in 2009,as dori sa ma alatur unui grup pentru a actiona in judecata universitatea in vederea obtinerii diplomelor de licenta. Ma puteti contacta la nr de tel 0725520033. Multumesc

 22. Buna ziua,
  Am absolvit Universitatea Spiru Haret (MFC – CIG) in iulie 2011, am doar adeverinta conforma cu diploma si as dori sa-.mi spuneti daca mai aveti vreun proces colectiv pentru care nu s-au inceput inca procedurile, deoarece as vrea sa ma inscriu si eu , probabil si alte colege.Am sunat astazi la Universitate si am aflat cu stupoare ca nu se stie cand si nici daca exista vreo speranta sa-mi fie eliberata diploma.Tot de acolo am fost sfatuita sa o iau pe cont propriu pt a obtine mai repede diploma.V-as ruga sa imi dati detalii pe email floristean_dana@yahoo.com, despre pasi si costuri.Sunt din Calarasi si o sa mai iau legatura si cu alti colegi .Va multumesc si astept raspunsul dvs.

 23. Buna ziua,
  Am absolvit USH Marketing FF(cursurile de cinci ani) in 2009. Am primit adeverinta de licenta in schimb diploma nu. As dori sa stiu cum ar trebui procedat in vederea obtinerii diplomei si ce costuri ar implica. Multumesc anticipat.

 24. Buna ziua ! Am absolvit Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative Brasov din cadrul Universitatii Spiru Haret , prin centrul ID din Suceava in anul 2009 si pana in acest moment nu mi s- eliberat nici o diploma , raspunsul celor de la universitate este ” sa dau in judecata , ca asa mi se va elibdera diploma “dar nu stiu pe cine si de ce sa dau in judecata . Ma pot inscrie intr-un grup ? Care sunt costurile ? Va multumesc anticipat si astept cu interes raspunsul dumneavoastra .

 25. Buna ziua, am absolvit USH, CIG , in iulie 2011, sunt si eu in aceeasi situatie ca toti ceilalti colegi! Ma intereseaza atat costurile acestui proces, actele necesare, cat si durata procesului!
  Multumesc !

 26. Buna ziua,
  As dori sa procedez la actiune in instanta (prin afiliere la alte grupuri sau individual) impotriva Universitatii Spiru Haret deoarece nu am primit diploma de licenta desi examenul de licenta a fost absolvit in sesiunea iunie 2011 la facultatea Management Brasov. Ma puteti ajuta si cum? Multumesc.

 27. Am absolvit USH EDUCATIE FIZICA SI SPORT in 2011 iunie.Am primit adeverinta de licenta in schimba diploma nu .as dori sa-mi spuneti daca aveti un proces colectiv pentru care nu s-au pornit procedurile pentru ca asi dori sa ma inscriu si eu. vVa multumesc anticipat.

  • Am absolvit USH EDUCATIE FIZICA SI SPORT in 2011 iunie.Am primit adeverinta de licenta in schimba diploma nu .as dori sa-mi spuneti daca aveti un proces colectiv pentru care nu s-au pornit procedurile pentru ca asi dori sa ma inscriu si eu. vVa multumesc anticipat.

 28. Buna ziua,
  Am absolvit Universitatea Spiru Haret in iulie 2009, am doar adeverinta conforma cu diploma si as dori sa-.mi spuneti daca mai aveti vreun proces colectiv pentru care nu s-au inceput inca procedurile..V-as ruga sa imi dati detalii pe email marymorgos@yahoo.com De asemenea as dori sa imi spuneti care este costul procesului Va multumesc.

 29. Buna ziua.Fiica mea a terminat in 2008 Facultatea de limbi si literaturi straine, specializarea engleza-spaniola invatamant ID in cadrul USH..In 2009 februarie a sustinut examenul de licenta.Este in posesia diplomei de licenta, dar nu ii este recunoscuta.A lucrat ca profesor suplinitor calificat lb.engleza o perioada .I-a fost refuzat dreptul de a participa la examenul de titularizare,.Acum este platita ca suplinitor necalificat.As dori sa ii dam in judecata Ministerul Educatiei pentru recunoasterea diplomei si pentru daune morale pentru acesti ani in care fiica mea a fost umilita. Preda aceeasi materie pe care o preda un profesor caruia ii sunt recunoscute studiile, in schimb salariul este mizer.Ce ma sfatuiti domnule avocat?Doresc mai multe detalii pe email referitor la taxe, pasii de urmat, alipirea la un grup care au aceeiasi situatie cu a mea.Multumesc anticipat si astept un raspuns. maria.crunteanu@yahoo.com

 30. Buna ziua,
  Am absolvit Fac. de Drept, din cadrul Universitatii Spiru Haret, in iulie 2011, forma de invatamant cu frecventa ( forma acreditata, autorizata, etc ). Am primit adeverinta de licenta, dar nu am primit diploma pina in prezent. Am primit raspuns de la universitate, dar si de la MECS, care imi transmite ca diploma mi-a fost eliberata, dar …. V-as ruga sa imi dati detalii pe e-mail chryssmann@yahoo.com.
  De asemenea as dori sa imi spuneti care este costul procesului. Va multumesc !!

 31. Am absolvit Programul de master Management organizaţional şi al resurselor umane din cadrul Facultăţii de Sociologie-Psihologie din Bucureşti, Universitatea Spiru Haret, durata studiilor 3 semestre, promoţia 2010 şi am promovat examenul de disertatie în sesiunea iunie-iulie 2010. Am primit doar o adeverinţă şi doresc să mă alătur unui grup care se află în aceeaşi situaţie cu a mea, ca în urma procesului să obţin diploma. Vă rog să mă ajutaţi. Aştept răspuns. Mulţumesc.

 32. Sunt absolventa a USH, ID promotia 2005-2006,m-am inscris la gradul II,inspectoratul mi-a aprobat inscriere,am sustinut inspectiile,dar facultatea mi-a respins dosarul cerandu-mi aprobare de la minister.In urma solicitatii acesta nu mi-a aprobat sustinerea examenului pt gradul II,sub pretexul ca forma Id nu era autorizata in anul inscrierii mele. Acest aspect nu a contat la titularizare,definitivat.Ce pot sa fac pt a sustine in august acest examen

 33. Bună ziua!
  în anul 2009 sesiunea iulie am absolvit facultatea de drept din București la Universitatea Spiru Haret. Nu am primit diploma cât m-ar costa acțiunea în instanță pentru obținerea diplomei și a suplimentului la diplomă. Eu am domicliul stabil în județul Neamț pot acționa în Instanţă prin intermediul dvs. şi fără să mă mai deplasez eu pentru documentaţie sau altele?
  Vă mulțumesc!!!

 34. buna ziua
  va rog sa-mi spuneti care este procedura si ce costuri presupune obtinerea diplomei de licenta, am absolvit in anul 2011 forma de invatamant la zi si nu am primit diploma nici pana astazi.
  multumesc

 35. Am aceiasi problema si eu cu eliberarea diplomei promotia 2011 , tel 0746015xxx ,va multumesc ptr raspuns ,
  o zi buna !

 36. Si eu am aceeasi problema. Daca se poate ,rog sa fiu contactat, si sa fiu indrumat in legatura cu masurile legale pe care trebuie sa le urmez.
  Va multumesc.

 37. Buna ziua,
  Am absolvit Universitatea Spiru Haret in 2011, am doar adeverinta conforma cu diploma si as dori sa-.mi spuneti daca mai aveti vreun proces colectiv pentru care nu s-au inceput inca procedurile..V-as ruga sa imi dati detalii pe iordache25t@gmail.com
  Va multumesc.

 38. Bună ziua. Am absolvit în 2008 și am dat licență în 2009 la rise As dori sa îmi spuneți și mie ce acte îmi trebuie și ce costuri ar fi sa îi dau în judecata.

 39. Buna ziua,

  Am absolvit facultatea de Management din cadrul Universitatii Spiru Haret din Pitesti promoţia 2011 şi am promovat examenul de licenta în sesiunea februarie 2012. Am primit doar o adeverinţă şi doresc să mă alătur unui grup care se află în aceeaşi situaţie cu a mea, ca în urma procesului să obţin diploma. Vă rog să mă ajutaţi cu detalii despre cele necesare procesului si costurile aferente.
  Mulţumesc.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.