DOSARE ANRP.RAPID SI SIGUR. DESPAGUBIRI ANRP : LEGEA 9/1998 LEGEA 290/2003 LEGEA 393/2006

Pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006. Luand in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste plata despagubirilor acordate potrivit Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 393/2006, avand in vedere necesitatea instituirii unor reglementari speciale, cu aplicabilitate limitata in timp, privind plata despagubirilor acordate potrivit Legii nr. 9/1998, republicata, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924,tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si in mod implicit nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Articolul I(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, se face in transe anuale egale, esalonat pe o perioada de 10 ani, incepand cu anul urmator datei emiterii titlului de plata. Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 20.000 lei.(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si titlurilor de plata emise si neachitate integral pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Plata transelor se face incepand cu 1 ianuarie 2014. (3) Prin titlu de plata se intelege hotararea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 393/2006, respectiv decizia de plata emisa de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006.(4) Sumele acordate cu titlu de despagubiri in temeiul prezentei ordonante de urgenta se actualizeaza prin aplicarea indicelui preturilor de consum aferent perioadei cuprinse intre inceputul lunii urmatoare celei in care a fost emis titlul de plata si sfarsitul lunii anterioare datei platii efective a fiecarei transe. Articolul II(1) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006 analizeaza si solutioneaza cererile de acordare a compensatiilor, ramase nesolutionate, in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. In aceasta perioada comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 au obligatia sa comunice solicitantilor ale caror dosare nu au fost solutionate inca modificarile aduse legii.(2) Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Articolul IIILegea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu urmatorul cuprins:(2) Prejudiciul ramas neacoperit se determina prin calcularea diferentei dintre valoarea bunurilor abandonate in urma aplicarii tratatului dintre Romania si Bulgaria de la 7 septembrie 1940, dobandite in proprietate cu orice titlu, si valoarea bunurilor dobandite in Romania dupa anul 1940 cu titlu de despagubire, inclusiv prin Reforma Agrara si prin contractele de vanzare-cumparare incheiate intre colonisti si statul roman prin Oficiul National al Colonizarii dupa data de 7 septembrie 1940, pentru care statul roman nu a mai perceput sumele datorate de acestia, ca urmare a Decretului nr. 553/1953 pentru anularea sumelor datorate de colonistii evacuati din Dobrogea de Sud si reasezati in alte parti, reprezentand pretul terenurilor si constructiilor ce li s-au atribuit pe baza de contracte. 2. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Articolul 8(1) Compensatiile acordate cetatenilor romani indreptatiti se suporta din bugetul de stat, iar platile catre persoanele fizice se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. 3. La articolul 8, alineatul (2) se abroga. Articolul IVLegea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza fostii proprietari, mostenitorii legali ai acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv, sau mostenitorii testamentari ai acestora, daca au la data formularii cererii cetatenia romana. Dovada calitatii de mostenitor se face prin certificatul de mostenitor, prin certificatul de calitate de mostenitor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se atesta calitatea de mostenitor. 2. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Articolul 5(1) Persoanele indreptatite vor depune cereri proprii, pana la data de 1 mai 2007, la comisiile constituite in cadrul prefecturilor, in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 Privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata. Cererile trebuie insotite de acte doveditoare, certificate de autoritati, care pot fi completate cu declaratii autentificate. 3. La articolul 10, alineatul (2) se abroga. Articolul VLa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a)art. 10 alin. (5) si (6) din Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006; b)art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 286/2004 privind unele masuri referitoare la functionarea Comisiei centrale si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 22 martie 2004; c)art. 38 alin. (5) si (6) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 753/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare; d)art. 2 alin. (4) si (5) , precum si art. 18 alin. (5) si (6) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.120/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 753 din 5 septembrie 2006, cu modificarile ulterioare.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatiiย  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania –

2 comments to “DOSARE ANRP.RAPID SI SIGUR. DESPAGUBIRI ANRP : LEGEA 9/1998 LEGEA 290/2003 LEGEA 393/2006”
 1. BUNA ZIUA! AVEM UN DOSAR DE DESPAGUBIRE PE LEGEA 9/1998.RECENT AM PRIMIT DECIZIA DE ACTUALIZARE SI ANRP-UL NE-A SOLICITAT O DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU AM PRIMIT PANA ACUM COMPENSATII IN BANI SAU NATURA.AS VREAU SA-MI SPUNETI DACA SE POATE, DACA ESTE VORBA DESPRE O DECLARATIE TIP SI DE UNDE SE POATE DESCARCA, NI S-A SPUN DE LA MAI MULTE BIROURI NOTARIALE CA ESTE O DECLARATIE TIP PE CARE NU O AU.IN FINAL AM GASIT UN NOTAR CARE NE-A FACUT O DECLARATIE OBISNUITA.
  SI AS VREA SA VA MAI INTREB DACA TREBUIE SA DESCHIDEM CONT SI LA CE BANCA?VA MULTUMESC ANTICIPAT!

 2. BUNA ZIUA, va rog sa mi transmiteti cat mai exact cum se considera suprafata de teren intravilan urban acordat pt imobile ,si anume

  1. Pt situatia in care intr o curte exista 2 corpuri de cladire complet independente (deci nu dulex)-ambele cu destinatia de locuinta, apartinind aceluiasi proprietar ,sau mostenitrilor acestuia)-repet ambele in aceeai curte..? Si in addendum daca mai exista anexa gen grajd , si hambar intr o constructie supraetajata, precum si pivnite mari tot in aceeasi curte diferite deci ce cea de sub casa…???
  2, dar pt o situatie similara dar in care ,acelasi proprietar(sau mosteniorii acestuia)-detine fie in acelasi oras fie in orase diferite , doua imobile(sau mai multe)- cu destinatie de locuinta ,eventual si anexe ca mai sus…SE ACORDA FIECAREI CONSTRUCTII IN PARTE ,COTA DE 450MPCARE AR FI MAXIMUM ,-(SAU 300, SAU 250, SAU CF CALCUL DOC DE URBANISM)-DE TEREN AFERENT CONSTRUCTIEI ,EVIDENT FUNCTIE DE TIPUL CONSTRUCTIEI ASA CUM SE PREVEDE IN L 50 /1991 REPUBICATA IN 2004??/ SI EVIDENT DACA SI PT ANEXE (SAU CUM SUNT DENUMITE SI SPATII CONSTRUITE ASOCIATE ACESTORA0–SE ACORDA PT FIECARE DIN ACESTEA TERENUL AFERENT CF RESPECTIVEI LEGI?
  3, SAU NU ARE IMPORTANTA CATE IMOBILE AI IN PROPRIETATE SI IN CATE ORASE(DECI INTRAVILAN URBAN)- , SI SE ACORDA UN MAX 450MP TEREN INTRAVILAN URBAN, PENTRU TOATE,CUMULAT,-(CEEA CE AR FI O INEPTIE/ABUZ DUPA PAREREA MEA)??!1
  Cu multumiri, si respect, Marin Cristian Radu

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Cรขmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.