Executare silita Banca ! – Sunt executat de catre banca – Contracte de credit cu clauze abuzive – Cum pot opri executarea bancara? Banca imi executa casa!

Toate aceste intrebari si afirmatii ii framanta pe romani in ultima vreme din ce in ce mai des.

Trebuie sa stiti ca ordonanta 50/2010 si legea 193/2000 privind clauzele abuzive, va pot scapa si de la o executare silita, asta daca preintampinati executarea corespunzator.

Nu va lasati prada executarilor silite abuzive ci faceti demersuri spre a va salva casa, debloca conturile si sterge datoria.

Executari silite 2019 – Ce Pot Face Cei Executati SIlit Pentru A Contesta Executarea Silita?

avocat

Click aici pentru a vedea interviul cu Avocatul Cuculis explicand despre procesle cu bancile si faptul ca oamenii pot actiona in instanta si pot castiga aceste procese!

Executare silita Banca ce poate fi anulata daca formulati contestatia la executare in termen.

Totul despre POPRIRI-

Executatii silit au NOI SANSE sa desfiinteze executarile silite!

Mai jos aveti primele semne de cand executarile silite incepeau sa fie ILEGALE ele continuand pana in 2018 cand se anuleaza pe banda rulanta aceste executari! AFLATI CUM?

Oricine are semnat un contract cu banca si se descopera clauze abuzive in contractul de credit, poate obtine –

-COMISIONUL DE RISC

-COMISIONUL DE ACORDARE

-COMISIONUL DE ADMINISTRARE

-ELIMINAREA COMISIONULUI DE RAMBURSARE ANTICIPATA

-RECALCULAREA RATEI DE LA (EX. DE LA 300E/LUNA LA 190E/LUNA)

-RESTITUIREA TUTUROR SUMELOR PLATITE IN PLUS CATRE BANCA PRIN NEAPLICAREA CORESPUNZATOARE A MARJEI BANCII

-STABILIREA MERJEI BANCII

-SCADEREA RATEI

INTRERUPEREA SAU DESFIINTAREA UNEI EXECUTARI SILITE INCEPUTE

Hotarari castigate pentru ca romanii sa vada ce pot primi cu ajutorul instantei !

Povesti de ROMANI CARE SI-AU RECUPERAT CASELE VANDUTE DE CATRE BANCA-

Dosar: 3848/333/2016

Nume Calitate parte
TIRON LENUŢA la SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
TIRON NICOLAE SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Intimat
MOŞNEAGU DANIELA – CAB. AV. MÎRFU RADU Intimat

Şedinţe

06.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Complet 5 civil + minori+IPF
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii TIRON LENUŢA şi TIRON NICOLAE, în contradictoriu cu pârâţii BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.R.L.Dispune întoarcerea executării silite efectuate în temeiul titlului executoriu – contract de credit nr. 2008355048/16.05.2008 şi de contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1085/22.05.2008 prin restituirea de către pârâta Moşneagu Daniela a bunurilor imobile executate silit în cadrul dosarului de executare nr.1366/2012 al BEJ Asociaţi Mereută Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara, respectiv imobil apartament situat în Vaslui, str. Victoriei, bl. 73, sc. B, et. 3, ap. 5, jud. Vaslui şi cota indiviză de10,75 m.p teren aferentă apartamentului, înscrise în CF nr. 70024-C1-U12, nr. cadastral 681/2;5 către reclamanti.Anulează, ca nelegal timbrat, capătul de cerere privind obligarea pârâtilor la plata sumei de 100000 euro, cu titlul de daune morale. Admite acţiunea reconventională formulată şi precizată de către pârâta-reclamantă Moşneagu Daniela. Obligă pe reclamanţii- pârâţi TIRON LENUŢA şi TIRON NICOLAE la plata către pârâta reclamantă a contravalorii îmbunătătirilor aduse de aceasta apartamentului situat în …, în sumă de 34800 lei. Constată că pârâta-reclamantă Moşneagu Daniela are un drept de retenţie asupra imobilului apartament situat în Vaslui, str. Victoriei, bl. 73, sc. B, et. 3, ap. 5, jud. Vaslui şi cota indiviză de10,75 m.p. teren aferentă apartamentului, înscrise în CF nr. 70024-C1-U12, nr. cadastral 681/2;5 până la plata de către reclamanţi a contravalorii îmbunătă?irilor aduse de aceasta apartamentului. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de reclamanţi. Obligă pe reclamanţii-pârâţi la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 3949 lei, reprezentând onorariu avocat, taxă judiciară de timbru şi onorariu expert. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, la Judecătoria Vaslui. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 06.06.2018.
Document: Hotarâre  1229/2018  06.06.2018

http://portal.just.ro/333/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=33300000000087829&id_inst=333

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar
Numãr unic dosar: 683/1259/2017
Înregistrat în data de: 14.04.2017
Obiect dosar: obligatia de a face
Materia juridicã: Litigii cu profesioniştii
Stadiu procesual: Fond
Părţi: VISCOL MARIAN ION : Intimat
MARIA CIPRIAN CODRU : Intimat
BĂLAN ELENA – CLAUDIA : Intimat
OTP BANK ROMANIA SA : Apelant
OTP BANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITEŞTI : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Apel 27/06/2017 OTP BANK ROMANIA SA
Pagina 1
TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
30/05/2017 Amână cauza
Solutie: În baza art. 85 şi urm. C.pr.civ. se citează pârâtele cu copii de pe cererea de chemare în judecată. Amână judecarea cauzei la data de 05.09.2011. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Mai 2011 la Tribunalul Comercial Argeş.
05/09/2017 Amână cauza
Solutie: Acordă un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea reprezentantului reclamanţilor să ia cunoştinţă de conţinutul întâmpinării şi pentru a depune la dosar precizare a pretenţiilor în lei pentru a se stabili competenţa de soluţionare a cauzei. Se citează pârâtele conform art. 85 şi urm. C.pr.civ. Amână judecarea cauzei la 17.10.2011. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Septembrie 2011 la Tribunalul Comercial Argeş.
17/10/2017 Amână cauza
Solutie: Respinge ca neîntemeiată excepţia necompetenţei teritoriale Tribunalului Argeş în soluţionarea cauzei şi reţine cauza spre judecare. Încuviinţează probele solicitate de către reclamanţi prin apărător, respectiv înscrisuri şi interogatoriul pârâtelor şi va proroga discutarea admisibilităţii probei cu expertiză tehnică de specialitate după administrarea celorlalte probe încuviinţate. Pune în vedere reprezentantei reclamanţilor să depună la dosar interogatoriile în vederea comunicării pârâtelor pentru a răspunde la acestea conform art. 220-225 C.pr.civ. Se reia procedura de citare cu pârâtele în baza art. 85 şi urm C.pr.civ. cu copii de pe interogatorii. Amână judecarea cauzei la 14.11.2011. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Octombrie 2011.
14/11/2017 Amână cauza
Solutie: În baza art. 85 şi urm. C.pr.civ. se citează pârâtele cu copii de pe interogatoriile depuse la dosar de către reclamanţi prin reprezentant. Amână judecarea cauzei la 12.12.2011. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Noiembrie 2011.
12/12/2011 Amână cauza
Solutie: Proroga discutarea admisibilităţii probei cu expertiză tehnică de specialitate după administrarea celorlalte probe. Se citează părţile, reclamanţii cu menţiunea „LA INTETROGATORIU”. Amână judecarea cauzei la 23.01.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Decembrie 2011.
23/01/2018 Amână cauza
Solutie: Încuviinţează proba cu expertiză tehnică de specialitate cu obiectivele menţionate în considerentele prezentei. Numeşte expert pe Dinu Ion. Stabileşte onorariu provizoriu în sumă de 1000 lei în sarcina reclamanţilor. Se emite adresă către expert pentru a întocmi şi a depune la dosar lucrarea. Amână judecarea cauzei la 05.03.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Ianuarie 2012.
05/03/2018 Amână cauza
Solutie: Acordă un nou termen de judecată pentru a se depune la dosar raportul de expertiză dispus în cauză, la cererea expertului desemnat. Se citează pârâţii conform art. 85 şi urm. C.pr.civ. Amână judecarea cauzei la 02.04.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Martie 2012.
02/04/2018 Amână cauza
Solutie: Acorda un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză. La cererea reprezentantei reclamanţilor acordă termen de judecată la 14.05.2012. Se citează pârâtele conform art. 85 şi urm. C.pr.civ. Amână judecarea cauzei la 14.05.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Aprilie 2012.
14/05/2018 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la 16.05.2012.
16/05/2018 Admite cererea
Solutie: Admite acţiunea. Constată că marja fixă (componenta fixă) cuprinsă în rata de dobândă aplicabilă în Contractele de credit cu reclamanţii Viscol Marian este de 2,87; în contractul de credit cu reclamantul Maria Ciprian este 2,74; în contractul cu reclamanta Bălan Claudia este de 3,74, de la data încheierii contractelor şi până la finalizarea acestora (pentru toată perioada de valalbilitate a contractelor de credit). Obligă pârâte la completarea contractelor de credit în sensul de a fi inclusă marja fixă precizată de 2,87 pentru reclamantul Viscol Marian; de 2,74 pentru reclamantul Maria Ciprian; de 3,74 pentru reclamanta Bălan Claudia, în dobânda aferentă sumei acordate în baza contractului, prin precizarea concludentă c elementelor componente ale dobânzii. Obligă pârâte să recalculeze nivelul dobânzii percepute reclamanţilor în temeiul contractelor de credit după formula martja băncii fixă la care se adaugă valoarea indicelui de referinţă LIBOR. Obligă pârâte să restituie sumele de bani plătite de reclamanţi de la data semnării contractelor de credit până la data efectuării expertizei tehnice şi în continuare până la efectuarea modificărilor dispuse în contractele de credit ce sunt în sumă de 5901,15CHF pentru reclamantul Maria Ciprian Codru; 3324,71 CHF pentru reclamanta Bălan Elena Claudia; 4398,43 CHF pentru reclamantul Viscol Marian Ion. Obligă pe pârâte să restituie comisionul de acordare credit perceput la data încheierii contractelor de credit cu reclamanţii Bălan Elena şi Maria Ciprian Codru. Obligă pe pârâte să modifice contractele de credit în sensul de a preciza că rata de dobândă poate fi modificată exclusiv prin fluctuaţiile indicelui LIBOR. Obligă pe pârâte la plata cheltuielilor de judecată de 670 lei onorariu expertiză; 3720 lei onorariu avocat şi taxă de timbru în sumă de 588 lei pentru reclamanta Bălan Elena Claudia; 745 lei pentru reclamantul Viscol Marian Ion; 929 lei pentru reclamantul Maria Ciprian Codru. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

SUNTETI EXECUTAT SILIT?

CLICK MAI SUS PENTRU A TRIMITE SITUATIA DVS.

4 comments to “Executare silita Banca ! – Sunt executat de catre banca – Contracte de credit cu clauze abuzive – Cum pot opri executarea bancara? Banca imi executa casa!”
  1. In 2007 am facut un imprumut la banca BCR din anumite motive am intarziat cu cateva rate si din 2010 creditul a fost preluat de catre cei de la EOS KSI carora le-am platit comform unei intelegeri de plata suma de 18900 ron dar cand credeam ca am terminat de facut plata am mai primit o scrisoare in care eram instiintata ca mai avem de plata vreo 5600 ron din care am platit vreo 3500 dar tot imi ramaneau de platit nu stiu din ce motive vreo 4000 lei si atunci am refuzat sa le mai fac vreo plata. acum san executata silit prin poprire pe salar .spuneti-mi va rog ce pot sa fac impotriva acestor hoti la drumul mare care se numesc eos si care m-au jecmanit in ultimii 4 aniide aproximativ 24000 lei?

  2. Sunt executat silit pe data de 3 Martie 2015 ca garant cu un teren agricol pentru un credit luat de alta persoana titulara a contractului de credit.Nu am primit nici un act din partea bancii decat numai comunicarea de executare ,pe care tatal meu a primit-o la aceiasi adresa unde locuiesc si eu dar dupa termenul in care eu mai puteam face o contestatie.Mentionez ca de 2 ani eu sunt in strainatate si nu am stiut ca cel pe care l-am girat nu isi plateste ratele.Ce se mai poate face acum pentru a impiedeca executarea silita?Mai am 2 terenuri agricole i Romania , in rest nu mai detin nici un bun mobil sau imobil.
    Sunt pasibil de a ma executa si cu aceste terenuri?
    Pe terenul executat am o cabanuta de lemn construita dupa ce am girat terenul.Pot sa mi-o iau de acolo sau nu?
    Sumele stabilite de executorul judecatoresc ca si cheltuieli judecatoresc sunt foarte mari in jur de 16000 lei la un credit de 30000 euro.Va rog daca se poate sa ma ajutati cu un sfat.Va multumesc!

  3. Buna ziua am datorii prea mari la banca nu reusesc sa si platesc si sa si traiesc as dori sa stiu ce implica procedura de insolventa si cum pot demara aceasta procedura

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.