Ghid european pentru titlu executoriu european

Ghid practic pentru aplicarea regulamentului privind titlul executoriu european RO Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială Vice-președintele Comisiei Europene, Jacques Barrot Prefaţă Persoanele zice și companiile trebuie să își poată exercita drepturile în toate statele membre, indiferent de naționalitate. Principiul recunoașterii reciproce reprezintă principiul fundamental al cooperării judiciare în materie civilă în Uniunea Europeană. Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului a creat titlul executoriu european pentru creanțele necontestate. Titlul executoriu european permite punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești, tranzacțiilor judiciare sau actelor autentice pe teritoriul tuturor statelor membre. Acesta elimină procedurile intermediare („exequatur”) în statele membre unde are loc executarea. Prin intermediul acestui ghid practic, Comisia urmărește să ofere îndrumări părților, judecătorilor și avocaților. Îmi exprim speranța ca va un instrument util pentru dumneavoastră și că va oferi o mai bună înțelegere a Regulamentului 805/2004, ind atât în bene ciul cetățenilor, cât și al companiilor. Cu cele mai bune urări, Cuprins Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Cuprins I. Introducere: un pașaport judiciar european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1. Ce este titlul executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Când este necesar un titlu executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. Modalități alternative de executare a unei hotărâri judecătorești, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic în străinătate . . . . . 7 4. Pentru ce hotărâri judecătorești, tranzacții judiciare și acte autentice se poate obține un titlu executoriu european? . . . . . . . . . . . . . 8 4.1. Aplicarea în timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.2. Domeniul de aplicare material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.3. Domeniul de aplicare geogra c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4. Diferitele mecanisme pentru hotărâri judecătorești, acte autentice și tranzacții judiciare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 II. Titlul executoriu european pentru hotărârile judecătorești care urmează să e pronunțate . . . . . . . 12 1. În ce cazuri poate solicita creditorul un titlu executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.1. Creanță pecuniară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2. Materie civilă sau comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3. Hotărâre judecătorească . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.4. 1.4 Executarea într-un alt stat membru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2. Cerințele care trebuie îndeplinite în momentul sesizării instanței cu privire la fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1. Informații obligatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2. Noti carea sau comunicarea actului de sesizare a instanței și a oricărei citații în vederea prezentării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Cum și când se solicită titlul executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.1. În fața cărei instanțe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.2. Cum se obține certi catul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.3. Când se poate solicita titlul executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 1 4. Decizia de certi care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.1. Domeniul de aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.2. Creanța a rămas necontestată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.3. Hotărârea judecătorească este executorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.4. ompetență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.5. Veri cări suplimentare în cazul în care debitorul nu a recunoscut creanța în mod expres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.6. Titlul executoriu european parțial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5. Posibile căi de atac/memorii în apărare pentru părți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.1. Ce poate face un reclamant în cazul în care titlul executoriu european este refuzat sau conține o eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.2. Ce poate face un debitor în cazul în care se eliberează un titlu executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 III. Titlul executoriu european pentru hotărârile judecătorești existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1. În ce cazuri poate solicita creditorul un titlu executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.1. Creanță pecuniară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.2. Materie civilă sau comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.3. Hotărâre judecătorească . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.4. Executarea într-un alt stat membru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. Cum și când se solicită titlul executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.1. În fața cărei instanțe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.2. Cum se obține certi catul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.3. Când se poate solicita titlul executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. Decizia de certi care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1. Domeniul de aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.2. Creanța a rămas necontestată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.3. Hotărârea judecătorească este executorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.4. Competență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.5. Veri cări suplimentare în cazul în care debitorul nu a recunoscut creanța în mod expres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.6. Titlul executoriu european parțial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 4. Posibile căi de atac/memorii în apărare pentru părți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.1. Ce poate face un reclamant în cazul în care titlul executoriu european este refuzat sau conține o eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.2. Ce poate face un debitor în cazul în care se eliberează un titlu executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 IV. Actele autentice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1. În ce cazuri poate solicita creditorul un titlu executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.1. Creanță pecuniară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.2. Materie civilă sau comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.3. Act autentic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1.4. Executarea într-un alt stat membru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Cum și când se solicită titlul executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.1. În fața cărei autorități . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.2. Când se poate solicita titlul executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3. Decizia de certi care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1. Domeniul de aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.2. Actul autentic este executoriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.3. Titlul executoriu european parțial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4. Posibile căi de atac/memorii în apărare pentru părți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.1. Ce poate face un reclamant în cazul în care titlul executoriu european este refuzat sau conține o eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.2. Ce poate face un debitor în cazul în care se eliberează un titlu executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 V. Tranzacțiile judiciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1. În ce cazuri poate solicita creditorul un titlu executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1.1. Creanță pecuniară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1.2. Materie civilă sau comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1.3. Tranzacție judiciară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1.4. Executarea într-un alt stat membru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 3 2. Cum și când se solicită titlul executoriu european? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.1. În fața cărei instanțe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.2. Cum se obține certi catul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.3. Când se poate solicita titlul executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3. Decizia de certi care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.1. Domeniul de aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.2. Tranzacția judiciară este executorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.3. Titlul executoriu european parțial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Posibile căi de atac/memorii în apărare pentru părți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.1. Ce poate face un reclamant în cazul în care titlul executoriu european este refuzat sau conține o eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.2. Ce poate face un debitor în cazul în care se eliberează un titlu executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 VI. Executarea unei hotărâri judecătorești, a unui act autentic sau a unei tranzacții judiciare certi cate ca titlu executoriu european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1. Instanța sau autoritatea competentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2. Documentele pe care trebuie să le prezinte reclamantul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3. Autoritățile de executare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4. Limitarea executării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anexa 1: Grila de decizie a instanței . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Anexa 2: Schița procedurii TEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 5 I. Introducere: un pașaport judiciar european Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 1. Ce este titlul executoriu european? Titlul executoriu european este un certi cat care însoțește o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic și care permite libera circulație a hotărârii, tranzacției sau actului în cauză în Uniunea Europeană. Certi catul constituie în sine un „pașaport judiciar european” pentru hotărâri judecătorești, tranzacții judiciare și acte autentice. 2. Când este necesar un titlu executoriu european? Un titlu executoriu european este necesar pentru a executa într-un stat membru o hotărâre pronunțată, o tranzacție judiciară aprobată sau încheiată în fața unei instanțe judecătorești sau un act autentic întocmit într-un alt stat membru și care se referă la o creanță necontestată 1 . Atunci când se obține un titlu executoriu european, nu este necesară obținerea unei declarații de executare în statul membru în care se 1 O hotărâre privind o creanță necontestată poate obținută prin intermediul procedurilor civile prevăzute de dreptul intern. Cu toate acestea, trebuie notat faptul că, începând cu 12 decembrie 2008, se poate recurge la procedura uniformă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (J.O. L 399, 30.12.2006, p. 1). În cazul în care se obține o somație de plată, aceasta este executorie în mod automat fără a necesita o declarație de executare sau un certi cat de titlu executoriu european. În plus, în cazul în care creanța este de cel mult 2000 EUR, o hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, JO L 199, 31.7.2007, p. 1] este, de asemenea, executorie în mod automat fără a necesita o declarație de executare sau un certi cat de titlu executoriu european. urmărește executarea unei hotărâri judecătorești, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic. 3. Modalități alternative de executare a unei hotărâri judecătorești, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic în străinătate La nivel comunitar, există două modalități de a urmări executarea în străinătate a unei hotărâri judecătorești, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic. Un creditor care urmărește executarea în străină- tate a unei hotărâri judecătorești, tranzacții judiciare sau act autentic poate opta: • e să obțină un titlu executoriu european în statul membru în care se eliberează/întocmește hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic; e • să obțină o declarație de executare în statul membru în care se urmărește executarea, în temeiul procedurii de exequatur prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială („Bruxelles I”)2 Atunci când un creditor optează între cele două modalități de a urmări executarea în străinătate, acesta ar trebui să aibă în vedere faptul că titlul executoriu european îi permite să obțină o executare rapidă și e cientă fără a implica instanțele din statul membru de executare în formalități costisi- 2 JO L 12, 16.1.2001, p. 1. 7 toare și complicate legate de declarația de executare, în temeiul procedurii de exequatur prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Pe de altă parte, acesta trebuie să cunoască faptul că un titlu executoriu european poate obținut numai pentru creanțe necontestate și că un astfel de titlu va acordat numai în cazul în care se îndeplinesc anumite condiții. 4. Pentru ce hotărâri judecătorești, tranzacții judiciare și acte autentice se poate obține un titlu executoriu european? 4.1. Aplicarea în timp Un titlu executoriu european poate obținut cu privire la hotărâri judecătoreștile pronunțate, tranzacțiile judiciare aprobate sau încheiate și actele autentice întocmite după 21 ianuarie 2005, iar, în cazul Bulgariei și României, după 1 ianuarie 2007. 4.2. Domeniul de aplicare material Hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic care urmează să e certi cate ca titlu executoriu european trebuie să se refere la o creanță pecuniară necontestată în materie civilă sau comercială. Aceasta poate include obligații de întreținere. 4.3. Domeniul de aplicare geogra c Un certi cat de titlu executoriu european poate obținut pentru hotărârile judecătorești, tranzacțiile judiciare și actele autentice eliberate, încheiate, aprobate sau întocmite de o instanță judecătorească sau autoritate competentă sau în fața unei instanțe judecătorești sau a unei autorități competente în orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei. 4.4. Diferitele mecanisme pentru hotărâri judecătorești, acte autentice și tranzacții judiciare Un certi cat de titlu executoriu european se eliberează la cererea creditorului. Procedura de obținere a unui titlu executoriu european diferă în funcție de cazurile în care certi catul este solicitat în legătură cu: • o hotărâre judecătorească care urmează să e pronunțată (pentru consultare directă, a se vedea punctul II de mai jos); • o hotărâre judecătorească care a fost deja pronunțată (pentru consultare directă, a se vedea punctul III de mai jos); • un act autentic (pentru consultare directă, a se vedea punctul IV de mai jos); • o tranzacție judiciară (pentru consultare directă, a se vedea punctul V de mai jos). Procedurile menționate la punctele II și III se aplică, de asemenea, mutatis mutandis, hotărârilor judecătorești pronunțate ca urmare a căilor de atac introduse împotriva hotărârilor judecătorești, tranzacțiilor judiciare sau actelor autentice certi cate ca titluri executorii europene [a se vedea articolul 3 alineatul (2)]. Executarea hotărârilor judecătorești, a actelor autentice și a tranzacțiilor judiciare certi cate ca titluri executorii europene este tratată la punctul VI de mai jos. 8 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Noțiunea de „materie civilă sau comercială” Curtea Europeană de Justiție a susținut în mod constant faptul că noțiunea de „materie civilă și comercială” trebuie să aibă un înțeles autonom care derivă din obiectivele și sistemul legislației comunitare în cauză și din principiile generale care stau la baza sistemelor judiciare naționale, în ansamblu. (C-29/76 LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG v Eurocontrol, ECR 1976, 1541). Curtea a precizat că există două elemente relevante pentru a stabili dacă un litigiu este sau nu de natură civilă și comercială: • obiectul litigiului și • natura relației dintre părțile implicate. În special, în ceea ce privește acțiunile care implică o autoritate publică, Curtea a speci cat faptul că o cauză nu este „civilă sau comercială” atunci când aceasta presupune un litigiu între o autoritate publică și o persoană particulară, în condițiile în care cea dintâi a acționat în exercitarea puterii publice. Prin urmare, Curtea face distincție între acta iure imperii, care sunt excluse din noțiunea de „materie civilă sau comercială”, și acta iure gestionis, care, dimpotrivă, sunt incluse în această noțiune. În practică, distincția între acta iure imperii și acta iure gestionis nu este întotdeauna ușor de realizat. Următoarele orientări au fost oferite prin intermediul jurisprudenței Curții. În hotărârea Eurocontrol, Curtea a menționat că acțiunea formulată de o autoritate publică creată printr-un tratat internațional pentru a obține de la o persoană particulară compensații pentru utilizarea echipamentului și a serviciilor acesteia, utilizarea ind obligatorie, iar cheltuielile xate în mod unilateral, nu constituie o cauză civilă sau comercială. În hotărârea Rü er (C-814/79 Netherlands v Rü er; ECR 1980, 3807), Curtea a menționat că acțiunea formulată de o autoritate publică care a acționat în justiție un armator pentru recuperarea cheltuielilor de ridicare a unei epave în urma unei coliziuni nu constituie, de asemenea, o cauză civilă sau comercială. În hotărârea Sonntag (cauza C-172/91, ECR 1993, I-1963), dimpotrivă, Curtea a menționat că o acțiune civilă pentru daune produse unei persoane, rezultate în urma unei infracțiuni, prezintă un caracter civil prin natura sa. Cu toate acestea, o astfel de acțiune depășește domeniul de aplicare a termenului „materie civilă sau comercială”, prin faptul că autorul prejudiciului trebuie considerat drept autoritate publică care a acționat în exercitarea puterii publice (în cauza respectivă, s-a considerat că acțiunea de supervizare a elevilor de către un profesor depășește domeniul de aplicare a de niției „acționare în exercitarea puterii publice”). Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 9 În hotărârea Gemeente Steenbergen (C-271/00, ECR 2002, I-10489), Curtea a menționat că noțiunea „cauză civilă” include o acțiune recursorie prin care un organism public urmărește să recupereze de la o persoană de drept privat sumele pe care acesta le-a plătit cu titlu de ajutor social soțului divorțat și copilului acestuia, în măsura în care fundamentul și modalitățile de exercitare a acțiunii sunt guvernate de normele de drept comun în materie de obligații de întreținere. Atunci când acțiunea recursorie se întemeiază pe dispoziții prin care legiuitorul a conferit organismului o prerogativă proprie, acțiunea respectivă nu poate considerată ca încadrându-se la „cauze civile”. În hotărârea Préservatrice foncière (cauza C-266/01, ECR 2003, I-4867), Curtea a menționat că noțiunea de „materie civilă sau comercială” se referă la o acțiune prin care un stat contractant urmărește, față de o persoană de drept privat, executarea unui contract de garanție de drept privat care a fost încheiat pentru a permite unei alte persoane să furnizeze o garanție cerută și de nită de statul respectiv, în măsura în care raportul juridic dintre creditor și garant, astfel cum rezultă din contractul de garanție, nu presupune depășirea de către stat a puterilor conferite în virtutea normele aplicabile relațiilor dintre particulari. În hotărârea Frahuil/Assitalia, (C-265/02, ECR 2004, I-1543), s-a declarat că acțiunea intentată prin subrogare juridică împotriva unui importator, debitor taxe vamale, de către un garant care a plătit autorităților vamale taxele în cauză în executarea unui contract de garanție prin care se angajase față de autoritățile vamale să garanteze plata taxelor respective prin intermediul comisionarului, care fusese inițial însărcinat de debitorul principal să achite datoria, trebuie considerată ca încadrându-se în noțiunea de „materie civilă și comercială”. În sfârșit, în hotărârea Lechouritou, (C-292/05, ECR 2007, I-1519), Curtea a con rmat faptul că repararea prejudiciilor cauzate în cursul unui război de trupele guvernamentale nu se încadrează la „cauze civile”. 10 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 11 II. Titlul executoriu european pentru hotărârile judecătorești care urmează să e pronunțate Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Un creditor poate să solicite un certi cat de titlu executoriu european în legătură cu o hotărâre judecătorească care urmează să e pronunțată, e la începutul procedurii judiciare, e în orice moment pe parcursul acesteia. Atunci când titlul se solicită la începutul procedurii judiciare, este posibil ca solicitarea să se efectueze în cadrul cererii depuse în instanță (adică în documentul de sesizare a instanței). 1. În ce cazuri poate solicita creditorul un titlu executoriu european? 1.1. Creanță pecuniară Creanța care face obiectul unui litigiu trebuie să e un drept la o sumă de bani determinată care a devenit exigibilă [a se vedea articolul 4 alineatul (2)]. 1.2. Materie civilă sau comercială • Cererea trebuie să se refere la o cauză civilă sau comercială. În ceea ce privește noțiunea de „materie civilă sau comercială”, a se vedea punctul I.4.2 de mai sus. • Un titlu executoriu european nu poate obținut în următoarele situații: • aspectele scale, vamale sau administrative, sau răspunderea statului pentru actele și omisiunile sale în exercitarea autorității publice („acta iure imperii”). • starea sau capacitatea juridică a persoanelor zice, regimurile matrimoniale, testamentele și succesiunile; Recunoașterea sau executarea acestor aspecte e este reglementată de alte acte comunitare existente [a se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești]3 , e nu este reglementată încă de dreptul comunitar. • falimentele, procedurile de lichidare a societăților comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice, tranzacțiile judiciare, concordatele și procedurile similare; Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de insolvență sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență4 . • securitatea socială; • arbitrajul. Acest aspect nu este, în prezent, reglementat de dreptul comunitar. 1.3. Hotărâre judecătorească Un titlu executoriu european poate solicitat în legătură cu hotărârile judecătorești, și anume, orice hotărâre judecătorească pronunțată de o instanță a unui stat membru, indiferent de denumirea acesteia, cum ar sentință, ordonanță, decizie sau mandat de executare, precum 3 JO L 338, 23.12.2003, p. 1. 4 JO L 160, 30.6.2000, p. 1. 13 și stabilirea de către un gre er a cheltuielilor de judecată [a se vedea articolul 4 alineatul (1)]. 1.4. Executarea într-un alt stat membru Un certi cat de titlu executoriu european poate solicitat cu scopul executării unei hotărâri judecătorești într-un alt stat membru. Cu toate acestea, nu este necesar ca acesta să prezinte un element de extraneitate. Mai precis, nu este necesar ca una dintre părți să își aibă domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate și nici nu trebuie demonstrat faptul că executarea se va realiza în străinătate. Bineînțeles, în cele din urmă, certi catul va avea utilitate numai în cazul executării într-un alt stat membru. 2. Cerințele care trebuie îndeplinite în momentul sesizării instanței cu privire la fond Un creditor care dorește să obțină un certi cat de titlu executoriu european trebuie să se asigure că sunt respectate următoarele cerințe procedurale. În special, actul de sesizare cu privire la fond trebuie să e comunicat debitorului și să conțină informații speci ce în atenția debitorului: 2.1. Informații obligatorii Debitorului trebuie să i se comunice informațiile prevăzute la articolele 16 și 17 din regulament, și anume 2.1.1. Informarea în bună și cuvenită formă cu privire la creanță (articolul 16) Actul de sesizare a instanței trebuie să cuprindă: • numele și adresele părților; • valoarea creanței; • în cazul în care se percep dobânzi, rata dobânzii și perioada pentru care se percep dobânzile, cu excepția cazului în care dobânzile legale se adaugă automat capitalului principal în temeiul legislației statului membru în care se pronunță hotărârea; • o declarație cu privire la cauza cererii. 2.1.2. Informarea în bună și cuvenită formă cu privire la formalitățile procedurale care trebuie îndeplinite pentru contestarea creanței (articolul 17) În plus, debitorul trebuie să e informat în privința formalităților procedurale pe care trebuie să le întreprindă pentru contestarea creanței. Informațiile trebuie incluse în actul de sesizare sau într-un act de însoțire. Acestea pot incluse, de asemenea, în orice citație ulterioară în vederea prezentării în fața instanței. Informațiile în cauză trebuie să cuprindă: • cerințele procedurale care trebuie îndeplinite pentru contestarea creanței, inclusiv termenele prevăzute pentru contestarea acesteia în scris sau, după caz, data ședinței; 14 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd • numele și adresa instituției căreia trebuie adresat răspunsul sau, după caz, în fața căreia trebuie să se prezinte debitorul; • necesitatea de a reprezentat de un avocat atunci când acest lucru este obligatoriu; • consecințele lipsei de obiecții sau ale neprezentării, în special, după caz, posibilitatea pronunțării unei hotărâri sau a unei proceduri de executare a acesteia împotriva debitorului și obligația privind cheltuielile de judecată. 2.2. Noti carea sau comunicarea actului de sesizare a instanței și a oricărei citații în vederea prezentării Actul de sesizare a instanței, precum și orice citație în vederea prezentării trebuie să se noti ce sau comunice printr-o modalitate recunoscută de regulament5 . Modalitățile de noti care sau comunicare acceptate sunt precizate la articolele 13 și 14. În general, sunt posibile două tipuri de noti cări sau comunicări: e noti carea sau comunicarea însoțită de con rmarea de primire de către debitor (articolul 13), e noti carea sau comunicarea neînsoțită de con rmarea de primire de către debitor (articolul 14). 2.2.1. Noti carea sau comunicarea însoțită de con rmarea de primire de către debitor sau reprezentantul debitorului Modalitățile de noti care sau comunicare însoțită de con rmarea de primire sunt menționate la articolul 13. O listă exhaustivă a acestor 5 În cazul în care noti carea sau comunicarea trebuie să se realizeze într-un alt stat membru, actele trebuie trimise statului membru respectiv în conformitate cu normele Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului privind noti carea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (JO L 324, 10.12.2007, p. 79). metode poate găsită la articolul respectiv.Pe scurt, aceste modalități permit: • sau comunicarea personală, debitorul semnând o con rmare de primire; • declarația persoanei competente care a efectuat noti carea sau comunicarea, speci când că debitorul a primit actul sau că a refuzat să-l primească fără nici un motiv legitim6 ; • noti carea sau comunicarea pe cale poștală, cu con rmare de primire semnată de debitor; • noti carea sau comunicarea pe cale electronică, cu con rmare de primire semnată de debitor. 2.2.2. Noti carea sau comunicarea neînsoțită de con rmarea de primire de către debitor sau reprezentantul debitorului De asemenea, este posibil ca debitorul să e informat prin una dintre modalitățile menționate la articolul 14, fără o con rmare de primire. Aceste modalități pot folosite numai dacă adresa debitorului este cunoscută cu certitudine. Acestea exclud orice formă de noti care sau comunicare ctivă (de exemplu, „remise au parquet”). Pe scurt, aceste modalități permit: • noti carea sau comunicarea la adresa personală a debitorului, către persoanele care locuiesc la aceeași adresă cu acesta sau angajate la adresa respectivă. În cazul în care debitorul este un lucrător care desfășoară o activitate independentă sau o persoană juridică, 6 A se vedea, în special, dreptul de a refuza noti carea sau comunicarea conform articolului 8 din Regulamentul 1393/2007 al Consiliului. Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 15 noti carea sau comunicarea poate efectuată la incintele comerciale ale debitorului, către persoanele angajate de către debitor. În aceste cazuri, noti carea sau comunicarea trebuie să e atestată: • e printr-o con rmare de primire semnată de persoana care a primit noti carea sau comunicarea; e • printr-un act semnat de persoana care a efectuat noti carea sau comunicarea, care să indice modalitatea de noti care sau comunicare folosită, data acesteia și numele persoanei care a primit noti carea sau comunicarea, precum și relația acesteia cu debitorul. • depunerea actului în cutia poștală a debitorului sau la o ciul poștal sau la o autoritate publică competentă. În cazul depunerii la o ciul poștal sau la o autoritate publică competentă, trebuie să fost depusă în cutia poștală a debitorului o comunicare scrisă a depunerii care să menționeze clar natura judiciară a actului sau faptul că acesta valorează noti care sau comunicare și are ca efect curgerea termenelor. În aceste cazuri, noti carea sau comunicarea trebuie să e atestată printr-un act semnat de persoana care a efectuat-o care să indice modalitatea de noti care sau comunicare folosită, data acesteia și numele persoanei care a primit noti carea sau comunicarea, precum și relația acesteia cu debitorul. • pe cale poștală, fără dovada primirii, atunci când debitorul are adresa în statul membru sesizat pe fond; sau • prin mijloace electronice atestate printr-o con rmare automată de livrare, cu condiția ca debitorul să acceptat în mod expres, în prealabil, această modalitate de noti care sau comunicare. 3. Cum și când se solicită titlul executoriu european? 3.1. În fața cărei instanțe Cererea pentru un titlu executoriu european trebuie să se adreseze autorității competente din statul membru de origine. În principiu, aceasta este instanța sesizată cu privire la fond. 3.2. Cum se obține certi catul Cererea trebuie introdusă în conformitate cu dreptul național al instanței sesizate. 3.3. Când se poate solicita titlul executoriu european Cererea poate făcută în momentul sesizării instanței sau în orice moment ulterior inițierii acțiunii. 4. Decizia de certi care Pentru a emite un titlu executoriu european, instanța completează formularul standard inclus în anexa I. În acest scop, instanța trebuie să veri ce următoarele elemente: 4.1. Domeniul de aplicare Instanța trebuie să veri ce dacă 16 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 4.1.1. Creanța se referă la o cauză civilă și comercială A se vedea punctul II.1.2 de mai sus. 4.1.2. Creanța este pentru plata unei sume de bani determinate care a devenit exigibilă A se vedea punctul II.1.1 de mai sus. Certi catul de titlu executoriu european poate să acopere, de asemenea, cheltuielile de judecată care sunt incluse în hotărârea judecătorească, în cazul în care debitorul nu s-a opus în mod speci c obligației sale de a-și asuma cheltuielile respective, în conformitate cu legislația statului membru de origine (a se vedea articolul 7). 4.2. Creanța a rămas necontestată O creanță este considerată a necontestată în următoarele situații: 4.2.1. debitorul a recunoscut-o în mod expres, acceptând-o [a se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (a)]; 4.2.2. debitorul nu i s-a opus niciodată, în conformitate cu normele de procedură ale statului membru de origine, în cursul procedurii judiciare; [a se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (b)]; Atunci când debitorul nu s-a opus niciodată creanței, instanța trebuie să veri ce dacă lipsa luării unei poziții poate considerată ca ind o recunoaștere tacită a creanței, conform dreptului statului membru de origine. Exemple tipice ale unei astfel de situații le reprezintă hotărârile judecătorești pronunțate în lipsă sau somațiile de plată. 4.2.3. debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei ședințe de judecată privind creanța în cauză după ce a contestat-o inițial în cursul procedurii judiciare, cu condiția ca atitudinea acestuia să e asimilabilă unei recunoașteri tacite a creanței sau a faptelor invocate de creditor în temeiul legislației statului membru de origine [a se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (c)]. Această situație apare atunci când debitorul a participat în cadrul procedurii și s-a opus creanței, dar nu s-a mai prezentat sau nu a mai fost reprezentat la o ședință de judecată ulterioară privind creanța. În această situație, instanța trebuie să veri ce dacă atitudinea pârâtului poate asimilabilă unei recunoașteri tacite a creanței sau a faptelor în temeiul legislației statului membru de origine. 4.3. Hotărârea judecătorească este executorie Hotărârea care urmează să e certi cată drept titlu executoriu european trebuie să e executorie. Cu toate acestea, un certi cat se poate elibera, de asemenea, atunci când hotărârea este executorie provizoriu. 4.4. Competență 4.4.1. Asigurări În cazul în care hotărârea se referă la o chestiune legată de asigurări, instanța trebuie să veri ce dacă hotărârea nu este incompatibilă cu dispozițiile în materie de competență prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 capitolul II secțiunea 3. Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 17 4.4.2. Competență exclusivă În cazul în care hotărârea care urmează să se pronunțe se referă la drepturi reale imobiliare sau de locațiune asupra unui bun imobil, anumite aspecte de drept ale societăților comerciale, registre publice, drepturi de proprietate industrială, pentru care articolul 22 din Regulamentul 44/2001 prevede dispoziții exclusive privind competența, instanța trebuie să veri ce dacă hotărârea nu este incompatibilă cu dispozițiile respective. 4.5. Veri cări suplimentare în cazul în care debitorul nu a recunoscut creanța în mod expres În cazul în care debitorul nu a recunoscut creanța în mod expres, și anume în situațiile descrise la punctele 4.2.2 și 4.2.3 de mai sus, instanța trebuie să veri ce: 4.5.1. Competența În cazul în care hotărârea care urmează să se pronunțe se referă la un contract încheiat cu consumatorii și se pronunță împotriva consumatorului, instanța trebuie să veri ce dacă adresa consumatorului se a ă în statul membru în care este sesizată instanța, conform articolului 59 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001. 4.5.2. Standardele minime Instanța trebuie să veri ce: 4.5.2.1. Noti carea sau comunicarea actului de sesizare a instanței sau a citației în vederea prezentării în fața instanței Debitorul a fost noti cat în conformitate cu articolele 13-15 (a se vedea punctele 2.2.1 și 2.2.2 de mai sus). În cazul în care actul de sesizare a instanței sau orice citație în vederea prezentării nu a fost noti cat sau comunicat debitorului în conformitate cu articolul 13 sau 14, instanța poate totuși să certi ce hotărârea ca titlu executoriu european în cazul în care se dovedește, prin atitudinea debitorului în cursul procedurii judiciare, că acesta a primit personal actul care trebuia noti cat sau comunicat, în timp util pentru a-și putea pregăti apărarea [a se vedea articolul 18 alineatul (2)]. 4.5.2.2. Informarea obligatorie a debitorului Debitorul a primit în mod corespunzător informațiile prevăzute la articolele 16 și 17 (a se vedea punctele 2.1.1 și 2.1.2 de mai sus). În cazul în care nu au fost respectate standardele minime privind noti carea sau comunicarea și furnizarea informațiilor, nerespectarea acestor cerințe se poate remedia, iar instanța poate elibera certi catul în următoarele situații: • hotărârea este noti cată sau comunicată debitorului în conformitate cu articolul 13 sau 14; și • debitorul are posibilitatea să conteste hotărârea printr-o acțiune care prevede o revizuire completă, iar acesta a fost informat în mod corespunzător în hotărâre sau în documentul însoțitor cu privire la cerințele procedurale privind calea de atac, inclusiv numele și 18 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd adresa instituției la care trebuie introdusă calea de atac și, după caz, termenele; și • debitorul a omis introducerea unei acțiuni împotriva hotărârii în conformitate cu normele de procedură relevante. În plus, în cazul în care actul de sesizare a instanței sau citația în vederea prezentării nu a fost noti cată sau comunicată în conformitate cu articolul 13 sau 14, instanța poate totuși să elibereze certi catul în cazul în care se dovedește, prin atitudinea debitorului în cursul procedurii judiciare, că acesta a primit personal actul care trebuia noti cat sau comunicat, în timp util pentru a-și putea pregăti apărarea. 4.5.2.3. Revizuirea în cazuri excepționale (articolul 19) Statul membru al instanței care a pronunțat hotărârea judecătorească trebuie să ofere debitorului dreptul de a solicita o revizuire a hotărârii în următoarele condiții: • actul de sesizare a instanței sau un act echivalent sau, după caz, citația în vederea prezentării a fost noti cată sau comunicată prin una dintre modalitățile prevăzute la articolul 14; și • noti carea sau comunicarea nu a intervenit în timp util pentru a-i permite să-și pregătească apărarea, fără a i se putea imputa vreo culpă în acest sens; sau • debitorul a fost împiedicat să conteste creanța din motive de forță majoră sau ca urmare a unor circumstanțe extraordinare, fără să aibă vreo vină în acest sens. 4.6. Titlul executoriu european parțial În cazul în care numai anumite părți din hotărârea judecătorească care urmează să se certi ce sunt conforme cu cerințele de certi care menționate mai sus, instanța poate să elibereze un certi cat de titlu executoriu european numai pentru părțile respective (a se vedea articolul 8). 5. Posibile căi de atac/memorii în apărare pentru părți 5.1. Ce poate face un reclamant în cazul în care titlul executoriu european este refuzat sau conține o eroare 5.1.1. În cazul în care titlul executoriu european este refuzat datorită nerespectării standardelor minime privind noti carea sau comunicarea [articolul 18 alineatul (1)] În cazul în care certi catul de titlu executoriu european a fost refuzat de instanță datorită lipsei unei noti cări sau comunicări corespunzătoare a actului de sesizare a instanței sau a oricărei citații în vederea prezentării conform articolului 13 sau 14 sau datorită faptului că nu au fost furnizate informații su ciente conform articolului 16 sau 17, nerespectarea standardelor minime se poate remedia, iar reclamantul poate depune o nouă cerere pentru un titlu executoriu european la instanța care a pronunțat hotărârea judecătorească, în următoarele situații: Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 19 • hotărârea este noti cată sau comunicată debitorului în conformitate cu cerințele articolului 13 sau 14; și • debitorul are posibilitatea să conteste hotărârea printr-o acțiune care prevede o revizuire completă, iar acesta a fost informat în mod corespunzător în hotărâre sau în documentul însoțitor cu privire la cerințele procedurale privind calea de atac, inclusiv numele și adresa instituției la care trebuie introdusă calea de atac și, după caz, termenele; și • debitorul a omis introducerea unei acțiuni împotriva hotărârii în conformitate cu normele de procedură relevante. Atunci când aceste cerințe sunt îndeplinite, instanța poate elibera un certi cat de titlu executoriu european. 5.1.2. În cazul în care certi catul de titlu executoriu european este refuzat din alte motive Reclamantul are două opțiuni: • Fie să atace refuzul de a acorda un titlu executoriu european, în cazul în care există această posibilitate conform dreptului intern; • Fie să urmărească executarea hotărârii într-un alt stat membru conform procedurii de exequatur menționată în Regulamentul 44/2001. 5.1.3. În cazul în care titlul executoriu european conține o eroare În cazul în care există o neconcordanță între hotărâre și certi catul de titlu executoriu european ca urmare a unei erori materiale, reclamantul poate să se adreseze instanței care a eliberat certi catul solicitând o recti care a certi catului [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (a)]. Reclamantul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de recti care este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 5.2. Ce poate face un debitor în cazul în care se eliberează un titlu executoriu european În principiu, eliberarea unui certificat de titlu executoriu european nu poate fi supusă niciunei căi de atac [a se vedea articolul 10 alineatul (4)]. Cu toate acestea, în statul membru de origine sau în statul membru de executare, există următoarele posibilități. 5.2.1. Ce poate face debitorul în statul membru de origine Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru în care s-a pronunțat hotărârea: 5.2.1.1. În cazul în care titlul executoriu european conține o eroare În cazul în care există o neconcordanță între hotărâre și certi catul de titlu executoriu european ca urmare a unei erori materiale, debitorul poate să se adreseze instanței care a fost sesizată cu privire la fondul creanței solicitând o recti care a certi catului [a se vedea articolul 10 alineatul 20 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd (1) litera (a)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de recti care este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/justice_home/ judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_en.pdf. 5.2.1.2. În cazul în care este evident că titlul executoriu european a fost eliberat în mod neîntemeiat În cazul în care titlul executoriu european a fost eliberat cu încălcarea cerințelor stipulate în regulament, debitorul poate să se adreseze instanței care a fost sesizată cu privire la fondul creanței solicitând ca certi catul de titlu executoriu european să e retras [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (b)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de retragere este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 5.2.1.3. În cazul în care hotărârea judecătorească a încetat să e executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat În cazul în care hotărârea judecătorească a încetat să e executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat conform legislației statului membru în care s-a pronunțat hotărârea, debitorul poate să depună o cerere pentru un certi cat la instanța care a pronunțat hotărârea, indicând suspendarea sau limitarea forței executorii [a se vedea articolul 6 alineatul (2)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa IV. 5.2.1.4. Căile de atac împotriva hotărârii judecătorești Debitorul are posibilitatea de a contesta hotărârea pe fond, în conformitate cu normele interne de procedură ale statului membru în care se pronunță hotărârea. În cazul în care acțiunea introdusă nu are câștig de cauză, iar hotărârea pronunțată în apel este executorie, reclamantul poate obține un certi- cat de înlocuire utilizând formularul standard din anexa V [a se vedea articolul 6 alineatul (3)]. 5.2.1.5. Revizuirea în cazuri excepționale Debitorul are posibilitatea să introducă o acțiune de revizuire specială a hotărârii în fața instanței competente a statului membru în care s-a pronunțat hotărârea, în următoarele condiții [a se vedea articolul 19(1)]: • actul de sesizare a instanței sau un act echivalent sau, după caz, citația în vederea prezentării a fost noti cată sau comunicată prin una dintre modalitățile prevăzute la articolul 14; și • noti carea sau comunicarea nu a intervenit în timp util pentru a-i permite să-și pregătească apărarea, fără să aibă vreo vină în acest sens; sau Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 21 • debitorul a fost împiedicat să conteste creanța din motive de forță majoră sau ca urmare a unor circumstanțe extraordinare, fără să aibă vreo vină în acest sens. Pentru solicitarea acestei revizuiri speciale, debitorul trebuie să acționeze cu promptitudine. Procedura pentru această revizuire este prevăzută în dreptul național procedural al statului membru în care s-a pronunțat hotărârea. Toate informațiile privind procedurile de revizuire specială conform articolului 19 sunt disponibile pe site-ul Atlasului Judiciar European în materie civilă și comercială la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ index_en.htm. 5.2.2. Ce poate face debitorul în statul membru de executare Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru de executare, cu toate că aceste posibilități nu pot genera întotdeauna o revizuire în statul membru de executare a fondului hotărârii sau certi carea acesteia drept titlu executoriu european [a se vedea articolul 21(2)]. 5.2.2.1. Refuzul executării Debitorul are posibilitatea de a depune o cerere de refuz al executării hotărârii (a se vedea articolul 21), în cazul în care hotărârea judecătorească certi cată drept titlu executoriu european este incompatibilă cu o hotărâre pronunțată anterior în orice stat membru sau țară terță atunci când: • hotărârea anterioară s-a pronunțat între aceleași părți într-un litigiu având aceeași cauză; și • hotărârea anterioară s-a pronunțat în statul membru de executare sau a întrunit condițiile necesare recunoașterii sale în statul membru de executare; și • incompatibilitatea hotărârilor nu a fost și nu ar putut invocată în cursul procedurii judiciare în statul membru de origine. 5.2.2.2. Suspendarea sau limitarea executării Debitorul poate solicita suspendarea sau limitarea executării hotărârii în următoarele condiții (a se vedea articolul 23): debitorul a intentat o acțiune împotriva unei hotărâri judecătorești certi cate ca titlu executoriu european, inclusiv o cerere de revizuire în sensul articolului 19; sau • debitorul a solicitat recti carea sau retragerea unui certi cat de titlu executoriu european în conformitate cu articolul 10. În aceste cazuri, instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de executare poate: • să limiteze procedura de executare la măsuri asiguratorii; sau • să condiționeze executarea de constituirea unei garanții pe care aceasta o stabilește; sau • în cazuri excepționale, să suspende procedura de executare. 22 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 23 III. Titlul executoriu european pentru hotărârile judecătorești existente Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Un creditor poate să solicite, de asemenea, un certi cat de titlu executoriu european în legătură cu o hotărâre judecătorească deja pronunțată. 1. În ce cazuri poate solicita creditorul un titlu executoriu european? 1.1. Creanță pecuniară Creanța care a făcut obiectul unui litigiu trebuie să e un drept la o sumă de bani determinată care a devenit exigibilă [a se vedea articolul 4 alineatul (2)]. 1.2. Materie civilă sau comercială • Cererea trebuie să se refere la o cauză civilă sau comercială. În ceea ce privește noțiunea de „materie civilă sau comercială”, a se vedea punctul I.4.2 de mai sus. • Un titlu executoriu european nu poate obținut în următoarele situații: • aspectele scale, vamale sau administrative sau răspunderea statului pentru actele și omisiunile sale în exercitarea autorității publice („acta iure imperii”). Aceste aspecte nu se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 65 din Tratatul CE. • starea sau capacitatea juridică a persoanelor zice, regimurile matrimoniale, testamentele și succesiunile; Recunoașterea sau executarea acestor aspecte e este reglementată de alte acte comunitare existente [a se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești]7 , e nu este reglementată încă de dreptul comunitar. • falimentele, procedurile de lichidare a societăților comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice, tranzacțiile judiciare, concordatele și procedurile similare; Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de insolvență sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență8 . • securitatea socială; În general, acest aspect nu se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 65 din Tratatul CE. • arbitrajul. Acest aspect nu este, în prezent, reglementat de dreptul comunitar. 7 JO L 338, 23.12.2003, p. 1. 8 JO L 160, 30.6.2000, p. 1. 25 1.3. Hotărâre judecătorească Un titlu executoriu european poate solicitat cu privire la hotărârile judecătorești, și anume oricare hotărâre judecătorească pronunțată de o instanță a unui stat membru, indiferent de denumirea acesteia, cum ar sentință, ordonanță, decizie sau mandat de executare, precum și stabilirea de către un gre er a cheltuielilor de judecată [a se vedea articolul 4 alineatul (1)]. Un titlu executoriu european poate solicitat numai cu privire la hotărârile pronunțate după 21 ianuarie 2005 (în toate statele membre, cu excepția României și Bulgariei) sau după 1 ianuarie 2007 (în cazul României și Bulgariei). 1.4. Executarea într-un alt stat membru Un certi cat de titlu executoriu european poate solicitat cu scopul executării unei hotărâri judecătorești într-un alt stat membru. Cu toate acestea, nu este necesar ca acesta să prezinte un caracter internațional. Mai precis, nu este necesar ca una dintre părți să își aibă domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate și nici nu trebuie demonstrat faptul că executarea se va realiza în străinătate. Bineînțeles, în cele din urmă, certi catul va avea utilitate numai în cazul executării într-un alt stat membru. 2. Cum și când se solicită titlul executoriu european? 2.1. În fața cărei instanțe Cererea pentru un titlu executoriu european trebuie să se adreseze autorității competente din statul membru de origine. În principiu, aceasta este instanța sesizată cu privire la fond. 2.2. Cum se obține certi catul Cererea trebuie efectuată în conformitate cu dreptul național al instanței sesizate. 2.3. Când se poate solicita titlul executoriu european Cererea poate făcută în orice moment după pronunțarea hotărârii, având în vedere faptul că aceasta din urmă trebuie să e executorie. 3. Decizia de certi care Pentru a elibera un titlu executoriu european, instanța completează formularul standard inclus în anexa I. În acest scop, instanța trebuie să veri ce următoarele elemente: 26 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 3.1. Domeniul de aplicare Instanța trebuie să veri ce dacă 3.1.1. Creanța se referă la o cauză civilă și comercială A se vedea punctul III.1.2 de mai sus. 3.1.2. Creanța este pentru plata unei sume de bani determinate care a devenit exigibilă A se vedea punctul III.1.1 de mai sus. Certi catul de titlu executoriu european poate să acopere, de asemenea, cheltuielile de judecată care sunt incluse în hotărârea judecătorească, în cazul în care debitorul nu s-a opus în mod speci c obligației sale de a-și asuma cheltuielile respective, în conformitate cu legislația statului membru de origine (a se vedea articolul 7). 3.1.3. Data hotărârii judecătorești În cazul în care hotărârea se pronunță într-un alt stat membru decât România și Bulgaria, hotărârea trebuie să se pronunțat la sau după data de 21 ianuarie 2005. În cazul în care hotărârea s-a pronunțat în România sau Bulgaria, aceasta trebuie să se pronunțat la sau după data de 1 ianuarie 2007. 3.2. Creanța a rămas necontestată O creanță este considerată a necontestată în următoarele situații: 3.2.1. debitorul a recunoscut-o în mod expres, acceptând-o [a se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (a)]; 3.2.2. debitorul nu i s-a opus niciodată, în conformitate cu normele de procedură ale statului membru de origine, în cursul procedurii judiciare [a se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (b)]; Atunci când debitorul nu s-a opus niciodată creanței, instanța trebuie să veri ce dacă lipsa luării unei poziții poate considerată ca ind o recunoaștere tacită conform dreptului statului membru de origine. Exemple tipice ale unei astfel de situații le reprezintă hotărârile pronunțate în lipsă sau somațiile de plată. 3.2.3. debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei ședințe de judecată privind creanța în cauză după ce a contestat-o inițial în cursul procedurii judiciare, cu condiția ca atitudinea acestuia să e asimilabilă unei recunoașteri tacite a creanței sau a faptelor invocate de creditor în temeiul legislației statului membru de origine [a se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (c)]. Această situație apare atunci când debitorul a participat în cadrul procedurii și s-a opus creanței, dar nu s-a mai prezentat sau nu a mai fost reprezentat la o ședință de judecată ulterioară privind creanța. În această situație, instanța trebuie să veri ce dacă atitudinea pârâtului poate asimilabilă unei recunoașteri tacite a creanței sau a faptelor în temeiul legislației statului membru de origine. Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 27 3.3. Hotărârea judecătorească este executorie Hotărârea care urmează să e certi cată ca titlu executoriu european este executorie. Cu toate acestea, un certi cat se poate elibera, de asemenea, atunci când hotărârea este executorie provizoriu. 3.4. Competență 3.4.1. Aspecte privind asigurările În cazul în care hotărârea se referă la o chestiune legată de asigurări, instanța trebuie să veri ce dacă hotărârea nu este incompatibilă cu dispozițiile în materie de competență prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 capitolul II secțiunea 3. 3.4.2. Competență exclusivă În cazul în care hotărârea se referă la drepturi reale imobiliare sau de locațiune asupra unui bun imobil, anumite aspecte de drept ale societăților comerciale, registre publice, drepturi de proprietate industrială, pentru care articolul 22 din Regulamentul 44/2001 prevede dispoziții exclusive privind competența, instanța trebuie să veri ce dacă hotărârea nu este incompatibilă cu dispozițiile respective. 3.5. Veri cări suplimentare în cazul în care debitorul nu a recunoscut creanța în mod expres În cazul în care debitorul nu a recunoscut creanța în mod expres, și anume în situațiile descrise la punctele III.3.2.2 și III.3.2.3 de mai sus, instanța trebuie să veri ce: 3.5.1. Competența În cazul în care hotărârea se referă la un contract încheiat cu consumatorii și s-a pronunțat împotriva consumatorului, instanța trebuie să veri ce dacă aceasta s-a pronunțat în statul membru în care domiciliază consumatorul, conform articolului 59 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001. 3.5.2. Standardele minime Instanța trebuie să veri ce: 3.5.2.1. Noti carea sau comunicarea actului de sesizare a instanței sau a citației în vederea prezentării în fața instanței Actul de sesizare a instanței și orice citație în vederea prezentării în fața instanței trebuie să fost noti cată sau comunicată printr-o modalitate recunoscută de regulament9 . Modalitățile de noti care sau comunicare acceptate sunt precizate la articolele 13 și 14. În general, sunt posibile două tipuri de noti care sau comunicare: e noti carea sau comunicarea însoțită de con rmarea de primire de către debitor (articolul 13), e noti carea sau comunicarea neînsoțită de con rmarea de primire de către debitor (articolul 14). 3.5.2.1.1. Noti carea sau comunicarea însoțită de con rmarea de primire de către debitor sau reprezentantul debitorului Modalitățile de noti care sau comunicare însoțită de con rmarea de primire sunt menționate la articolul 13. O listă exhaustivă a acestor metode poate găsită la articolul respectiv. 9 În cazul în care noti carea sau comunicarea trebuie să se realizeze într-un alt stat membru, actele trebuie trimise statului membru respectiv în conformitate cu normele Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului privind noti carea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (JO L 324, 10.12.2007, p. 79). 28 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Pe scurt, aceste modalități permit: • noti carea sau comunicarea personală, debitorul semnând o con- rmare de primire; • declarația persoanei competente care a efectuat noti carea sau comunicarea, speci când că debitorul a primit actul sau că a refuzat să-l primească fără nici un motiv legitim10; • noti carea sau comunicarea pe cale poștală, cu con rmare de primire semnată de debitor; • noti carea sau comunicarea pe cale electronică, cu con rmare de primire semnată de debitor. 3.5.2.1.2. Noti carea sau comunicarea neînsoțită de con rmarea de primire de către debitor sau reprezentantul debitorului De asemenea, este posibil ca debitorul să fost informat prin una dintre modalitățile menționate la articolul 14, fără o con rmare de primire. Aceste modalități pot folosite numai dacă adresa debitorului este cunoscută cu certitudine. Acestea exclud orice formă de comunicare ctivă (de exemplu, remise au parquet). Pe scurt, aceste modalități permit: • noti carea sau comunicarea la adresa personală a debitorului, către persoanele care locuiesc la aceeași adresă cu acesta sau sunt angajate la adresa în cauză. În cazul în care debitorul este un lucrător care desfășoară o activitate independentă sau o persoană juridică, 10 A se vedea, în special, dreptul de a refuza comunicarea conform articolului 8 din Regulamentul 1393/2007 al Consiliului. noti carea sau comunicarea poate efectuată la incintele comerciale ale debitorului, către persoanele angajate de către debitor. În aceste cazuri, noti carea sau comunicarea trebuie să e atestată: • e printr-o con rmare de primire semnată de persoana care a primit noti carea sau comunicarea; e • printr-un act semnat de persoana care a efectuat noti carea sau comunicarea, care să indice modalitatea de noti care sau comunicare folosită, data acesteia și numele persoanei care a primit noti carea sau comunicarea, precum și relația acesteia cu debitorul; • depunerea actului în cutia poștală a debitorului sau la o ciul poștal sau la o autoritate publică competentă. În cazul depunerii la o ciul poștal sau la o autoritate publică competentă, trebuie să fost depusă în cutia poștală a debitorului o comunicare scrisă a depunerii care să menționeze clar natura judiciară a actului sau faptul că acesta valorează noti care sau comunicare și are ca efect curgerea termenelor. În aceste cazuri, noti carea sau comunicarea trebuie să e atestată printr-un act semnat de persoana care a efectuat noti carea sau comunicarea care să indice modalitatea de comunicare folosită, data acesteia și numele persoanei care a primit noti carea sau comunicarea, precum și relația acesteia cu debitorul. • pe cale poștală, fără dovada primirii, atunci când debitorul are adresa în statul membru sesizat pe fond; sau Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 29 The European enforcement order for existing judgments • prin mijloace electronice atestate printr-o con rmare automată de livrare, cu condiția ca debitorul să acceptat în mod expres, în prealabil, această modalitate de noti care sau comunicare. În cazul în care actul de sesizare a instanței sau orice citație în vederea prezentării nu a fost noti cată sau comunicată debitorului în conformitate cu articolul 13 sau 14, instanța poate totuși să certi ce hotărârea ca titlu executoriu european în cazul în care se dovedește, prin atitudinea debitorului în cursul procedurii judiciare, că acesta a primit personal actul care trebuia noti cat sau comunicat, în timp util pentru a-și putea pregăti apărarea [a se vedea articolul 18 alineatul (2)]. 3.5.2.2. Informarea obligatorie a debitorului Debitorul trebuie să primit informațiile prevăzute la articolele 16 și 17 din regulament, și anume: 3.5.2.2.1. Informarea în bună și cuvenită formă cu privire la creanță (articolul 16) Actul de sesizare a instanței pe fond trebuie să inclus: • numele și adresele părților; • valoarea creanței; • în cazul în care se percep dobânzi, rata dobânzii și perioada pentru care se percep dobânzile, cu excepția cazului în care dobânzile legale se adaugă automat principalului în temeiul legislației statului membru în care se pronunță hotărârea; • o declarație cu privire la cauza cererii. Informarea în bună și cuvenită formă cu privire la The European enforcement or- 3.5.2.2.2. formalitățile procedurale care trebuie îndeplinite pentru contestarea creanței (articolul 17) În plus, debitorul trebuie să fost informat în privința formalităților der for existing procedurale pe care trebuie să le întreprindă pentru contestarea creanței. judgments Informațiile este posibil să e incluse în actul de sesizare sau într-un act de însoțire. De asemenea, este posibil ca acestea să fost incluse în orice citație ulterioară în vederea prezentării. Informațiile în cauză trebuie să includă: • cerințele procedurale care trebuie îndeplinite pentru contestarea creanței, inclusiv termenele prevăzute pentru contestarea acesteia în scris sau, după caz, data ședinței; • numele și adresa instituției căreia trebuie adresat răspunsul sau, după caz, în fața căreia trebuie să se prezinte debitorul; • necesitatea de a reprezentat de un avocat atunci când acest lucru este obligatoriu; • consecințele lipsei de obiecții sau ale neprezentării, în special, după caz, posibilitatea pronunțării unei hotărâri sau a unei proceduri de executare a acesteia împotriva debitorului și obligația privind cheltuielile de judecată. În cazul în care actul de sesizare a instanței sau orice citație în vederea prezentării nu a fost noti cată sau comunicată debitorului conform articolului 13 sau 14 și/sau în cazul în care debitorul nu a fost informat conform articolele 16 și 17, nerespectarea standardelor minime se poate 30 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd remedia, iar instanța poate să elibereze titlul executoriu european, în următoarele situații: • hotărârea este noti cată sau comunicată debitorului în conformitate cu cerințele articolului 13 sau 14; și • debitorul are posibilitatea să conteste hotărârea printr-o acțiune care prevede o revizuire completă, iar acesta a fost informat în mod corespunzător în hotărâre sau în documentul însoțitor cu privire la cerințele procedurale privind calea de atac, inclusiv numele și adresa instituției la care trebuie introdusă calea de atac și, după caz, termenele; și • debitorul a omis introducerea unei acțiuni împotriva hotărârii în conformitate cu normele de procedură relevante. 3.5.2.3. Revizuirea în cazuri excepționale (articolul 19) Conform legislației statului membru al instanței care a pronunțat hotărârea, trebuie să i se ofere debitorului dreptul de a solicita o revizuire a hotărârii în următoarele condiții: • actul de sesizare a instanței sau un act echivalent sau, după caz, citația în vederea prezentării a fost noti cată sau comunicată prin una dintre modalitățile prevăzute la articolul 14; și • noti carea sau comunicarea nu a intervenit în timp util pentru a-i permite să-și pregătească apărarea, fără să aibă vreo vină în acest sens; sau • debitorul a fost împiedicat să conteste creanța din motive de forță majoră sau ca urmare a unor circumstanțe extraordinare, fără să aibă vreo vină în acest sens. 3.6. Titlul executoriu european parțial În cazul în care numai anumite părți din hotărârea care urmează să se certi ce sunt conforme cu cerințele de certi care menționate mai sus, instanța poate să elibereze un certi cat de titlu executoriu european numai pentru părțile respective (a se vedea articolul 8). 4. Posibile căi de atac/memorii în apărare pentru părți 4.1. Ce poate face un reclamant în cazul în care titlul executoriu european este refuzat sau conține o eroare 4.1.1. În cazul în care titlul executoriu european este refuzat datorită nerespectării standardelor minime privind noti carea sau comunicarea [articolul 18 alineatul (1)] În cazul în care certi catul de titlu executoriu european a fost refuzat de instanță din cauza lipsei unei noti cări sau comunicări corespunză- toare a actului de sesizare a instanței sau a oricărei citații în vederea prezentării conform articolului 13 sau 14 sau pentru că nu au fost furnizate informații su ciente conform articolului 16 sau 17, nerespectarea standardelor minime se poate remedia, iar reclamantul poate depune o nouă cerere pentru un titlu executoriu european la instanța care a pronunțat hotărârea, în următoarele situații: • hotărârea este noti cată sau comunicată debitorului în conformitate cu cerințele articolului 13 sau 14; Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 31 • debitorul are posibilitatea să conteste hotărârea printr-o acțiune care prevede o revizuire completă, iar acesta a fost informat în mod corespunzător în hotărâre sau în documentul însoțitor cu privire la cerințele procedurale privind calea de atac, inclusiv numele și adresa instituției la care trebuie introdusă calea de atac și, după caz, termenele; și • debitorul a omis introducerea unei acțiuni împotriva hotărârii în conformitate cu normele de procedură relevante. Atunci când aceste cerințe sunt îndeplinite, instanța poate elibera un certi cat de titlu executoriu european. 4.1.2. În cazul în care certi catul de titlu executoriu european este refuzat din alte motive Reclamantul are două opțiuni: • e să atace refuzul de a acorda un titlu executoriu european, în cazul în care există această posibilitate conform dreptului intern; • e să urmărească executarea hotărârii într-un alt stat membru conform procedurii de exequatur menționată în Regulamentul 44/2001. 4.1.3. În cazul în care titlul executoriu european conține o eroare În cazul în care există o neconcordanță între hotărâre și certi catul de titlu executoriu european ca urmare a unei erori materiale, reclamantul poate să se adreseze instanței care a eliberat certi catul solicitând o recti care a certi catului [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (a)]. Reclamantul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de recti care este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 4.2. Ce poate face un debitor în cazul în care se eliberează un titlu executoriu european În principiu, eliberarea unui certi cat de titlu executoriu european nu poate supusă niciunei căi de atac [a se vedea articolul 10 alineatul (4)]. Cu toate acestea, în statul membru de origine sau în statul membru de executare, există următoarele posibilități: 4.2.1. Ce poate face debitorul în statul membru de origine Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru în care s-a pronunțat hotărârea: 4.2.1.1. În cazul în care titlul executoriu european conține o eroare În cazul în care există o neconcordanță între hotărâre și certi catul de titlu executoriu european ca urmare a unei erori materiale, debitorul poate să se adreseze instanței care a fost sesizată cu privire la fondul creanței solicitând o recti care a certi catului [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (a)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de recti care este reglementată de dreptul intern. 32 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 4.2.1.2. În cazul în care este evident că titlul executoriu european a fost eliberat în mod neîntemeiat În cazul în care titlul executoriu european a fost eliberat cu încălcarea cerințelor stipulate în regulament, debitorul poate să se adreseze instanței care a fost sesizată cu privire la fondul creanței solicitând ca certi catul de titlu executoriu european să e retras [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (b)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de retragere este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 4.2.1.3. În cazul în care hotărârea judecătorească a încetat să e executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat În cazul în care hotărârea a încetat să e executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat conform legislației statului membru în care s-a pronunțat hotărârea, debitorul poate să depună o cerere pentru un certi cat la instanța care a pronunțat hotă- rârea, indicând suspendarea sau limitarea forței executorii [a se vedea articolul 6 alineatul (2)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa IV. 4.2.1.4. Căile de atac împotriva hotărârii judecătorești Debitorul are posibilitatea de a contesta hotărârea pe fond, în conformitate cu normele interne de procedură ale statului membru în care s-a pronunțat hotărârea. În cazul în care acțiunea introdusă nu are câștig de cauză, iar hotărârea pronunțată în apel este executorie, reclamantul poate obține un certi- cat de înlocuire utilizând formularul standard din anexa V [a se vedea articolul 6 alineatul (3)]. 4.2.1.5. Revizuirea în cazuri excepționale Debitorul are posibilitatea să solicite o revizuire specială a hotărârii în fața instanței competente a statului membru în care s-a pronunțat hotărârea, în următoarele condiții [a se vedea articolul 19(1)]: • actul de sesizare a instanței sau un act echivalent sau, după caz, citația în vederea prezentării a fost noti cată sau comunicată prin una dintre modalitățile prevăzute la articolul 14; și • noti carea sau comunicarea nu a intervenit în timp util pentru a-i permite să-și pregătească apărarea, fără să aibă vreo vină în acest sens; Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 33 sau • debitorul a fost împiedicat să conteste creanța din motive de forță majoră sau ca urmare a unor circumstanțe extraordinare, fără să aibă vreo vină în acest sens. Pentru solicitarea acestei revizuiri speciale, debitorul trebuie să acționeze cu promptitudine. Procedura pentru această revizuire este prevăzută în dreptul național procedural al statului membru în care s-a pronunțat hotărârea. Toate informațiile privind procedurile de revizuire specială conform articolului 19 sunt disponibile pe site-ul Atlasului Judiciar European în materie civilă și comercială la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ index_en.htm. 4.2.2. Ce poate face debitorul în statul membru de executare Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru de executare, cu toate că aceste posibilități nu pot genera întotdeauna o revizuire în statul membru de executare a fondului hotărârii sau certi carea acesteia ca titlu executoriu european [a se vedea articolul 21(2)]. 4.2.2.1. Refuzul executării Debitorul are posibilitatea de a depune o cerere de refuz al executării hotărârii (a se vedea articolul 21), în cazul în care hotărârea judecătorească certi cată ca titlu executoriu european este incompatibilă cu o hotărâre pronunțată anterior în orice stat membru sau țară terță atunci când: • hotărârea anterioară s-a pronunțat între aceleași părți într-un litigiu având aceeași cauză; • hotărârea anterioară s-a pronunțat în statul membru de executare sau a întrunit condițiile necesare recunoașterii sale în statul membru de executare; și • incompatibilitatea hotărârilor nu a fost și nu ar putut invocată în cursul procedurii judiciare în statul membru de origine. 4.2.2.2. Suspendarea sau limitarea executării Debitorul poate solicita suspendarea sau limitarea executării hotărârii în următoarele condiții (a se vedea articolul 23): • debitorul a intentat o acțiune împotriva unei hotărâri judecătorești certi cate ca titlu executoriu european, inclusiv o cerere de revizuire în sensul articolului 19; sau • debitorul a solicitat recti carea sau retragerea unui certi cat de titlu executoriu european în conformitate cu articolul 10. În aceste cazuri, instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de executare poate: • să limiteze procedura de executare la măsuri asiguratorii; sau • să condiționeze executarea de constituirea unei garanții pe care aceasta o stabilește; sau • în cazuri excepționale, să suspende procedura de executare. 34 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 35 IV. Actele autentice Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Un titlu executoriu european poate obținut, de asemenea, pentru executarea într-un stat membru a unui act autentic elaborat într-un alt stat membru. 1. În ce cazuri poate solicita creditorul un titlu executoriu european? 1.1. Creanță pecuniară Creanța care face obiectul unui act autentic trebuie să e un drept la o sumă de bani determinată care a devenit exigibilă [a se vedea articolul 4 alineatul (2)]. 1.2. Materie civilă sau comercială • Cererea trebuie să se refere la o cauză civilă sau comercială. În ceea ce privește noțiunea de „materie civilă sau comercială”, a se vedea punctul I.4.2 de mai sus. • Un titlu executoriu european nu poate obținut în următoarele situații: • aspectele scale, vamale sau administrative, sau răspunderea statului pentru actele și omisiunile sale în exercitarea autorității publice („acta iure imperii”). Aceste aspecte nu se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 65 din Tratatul CE. • starea sau capacitatea juridică a persoanelor zice, regimurile matrimoniale, testamentele și succesiunile; Recunoașterea sau executarea acestor aspecte e este reglementată de alte acte comunitare existente [a se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești]11 , e nu este reglementată încă de dreptul comunitar. • falimentele, procedurile de lichidare a societăților comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice, tranzacțiile judiciare, concordatele și procedurile similare; Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de insolvență sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență12. • securitatea socială; În general, acest aspect nu se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 65 din Tratatul CE. • arbitrajul. Acest aspect nu este, în prezent, reglementat de dreptul comunitar. 11 JO L 338, 23.12.2003, p. 1. 12 JO L 160, 30.6.2000, p. 1. 37 1.3. Act autentic Un act autentic este [a se vedea articolul 4 alineatul (3)]: • un document care a fost întocmit sau înregistrat în mod o cial ca act autentic și a cărui autenticitate: • se referă la semnătura și conținutul actului; și • a fost stabilită de o autoritate publică sau de o altă autoritate abilitată în acest scop de către statul membru din care provine13; sau • un acord privind obligațiile de întreținere încheiat cu autoritățile administrative sau autenti cat de către acestea14. Nu există alte cerințe suplimentare privind conținutul sau forma actului autentic pentru a certi cat ca titlu executoriu european. În special, nu este necesar ca actul în sine să speci ce faptul că acesta va circula ca titlu executoriu european. 1.4. Executarea într-un alt stat membru Un certi cat de titlu executoriu european poate solicitat cu scopul executării unui act autentic într-un alt stat membru. Cu toate acestea, nu este necesar ca acesta să prezinte un caracter internațional. Mai precis, nu este 13 Actul autentic cuprinde documentele notariale astfel cum sunt cunoscute în următoarele state membre: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Scoția, în Marea Britanie. 14 Acest punct se referă la acordurile privind obligațiile de întreținere încheiate sau autenti cate de comisiile pentru afaceri sociale din Suedia și Finlanda. necesar ca una dintre părți să își aibă domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate și nici nu trebuie demonstrat faptul că executarea se va realiza în străinătate. Bineînțeles, în cele din urmă, certi catul va avea utilitate numai în cazul executării într-un alt stat membru. 2. Cum și când se solicită titlul executoriu european? 2.1. În fața cărei autorități Certi catul de titlu executoriu european trebuie să e solicitat din partea autorităților competente din statul membru în care a fost elaborat actul autentic. În unele state membre, autoritatea competentă care eliberează certi catul este notarul care a întocmit actul sau o organizație reprezentativă (de exemplu în Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg și Spania). În alte state membre, autoritatea competentă este o instanță (de exemplu în Olanda, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria). Lista autorităților competente poate consultată pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm. 2.2. Când se poate solicita titlul executoriu european Titlul executoriu european se poate solicita în momentul elaborării actului autentic sau în orice moment ulterior. 38 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 3. Decizia de certi care Pentru a elibera un titlu executoriu european, autoritatea competentă completează formularul standard inclus în anexa III la regulament. În acest scop, autoritatea competentă trebuie să veri ce următoarele elemente: 3.1. Domeniul de aplicare Autoritatea competentă trebuie să veri ce dacă: 3.1.1. Creanța se referă la o cauză civilă și comercială A se vedea punctul IV.1.2 de mai sus. 3.1.2. Creanța este pentru plata unei sume de bani determinate care a devenit exigibilă A se vedea punctul IV.1.1 de mai sus. Certi catul de titlu executoriu european poate să acopere, de asemenea, cheltuielile legate de elaborarea actului, care sunt incluse în act (a se vedea articolul 7). 3.1.3. Data actului autentic În cazul în care actul este sau a fost elaborat în fața unei autorități competente a unui stat membru altul decât România și Bulgaria, acesta trebuie să fost elaborat la sau după data de 21 ianuarie 2005. În cazul în care actul a fost elaborat în România sau Bulgaria, acesta trebuie să fost elaborat la sau după data de 1 ianuarie 2007. 3.2. Actul autentic este executoriu Actul autentic care urmează să e certi cat ca titlu executoriu european trebuie să e executoriu. 3.3. Titlul executoriu european parțial În cazul în care numai anumite părți din actul autentic care urmează să se certi ce sunt conforme cu cerințele de certi care menționate mai sus, autoritatea competentă poate să elibereze un certi cat de titlu executoriu european numai pentru părțile respective (a se vedea articolul 8). 4. Posibile căi de atac/memorii în apărare pentru părți 4.1. Ce poate face un reclamant în cazul în care titlul executoriu european este refuzat sau conține o eroare 4.1.1. În cazul în care titlul executoriu european este refuzat Reclamantul are două opțiuni: • Fie să atace refuzul de a acorda un titlu executoriu european, în cazul în care există această posibilitate conform dreptului intern; Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 39 • Fie să urmărească executarea hotărârii într-un alt stat membru conform procedurii de exequatur menționată în Regulamentul 44/2001. 4.1.2. În cazul în care titlul executoriu european conține o eroare În cazul în care există o neconcordanță între actul autentic și certi catul de titlu executoriu european ca urmare a unei erori materiale, reclamantul poate să se adreseze autorității competente a statului membru de origine solicitând o recti care a certi catului [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (a)]. Reclamantul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de recti care este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 4.2. Ce poate face un debitor în cazul în care se eliberează un titlu executoriu european În principiu, eliberarea unui certi cat de titlu executoriu european nu poate supusă niciunei căi de atac [a se vedea articolul 10 alineatul (4)]. Cu toate acestea, în statul membru de origine sau în statul membru de executare, există următoarele posibilități: 4.2.1. Ce poate face debitorul în statul membru de origine Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru în care s-a elaborat actul autentic: 4.2.1.1. În cazul în care titlul executoriu european conține o eroare În cazul în care există o neconcordanță între actul autentic și certi catul de titlu executoriu european ca urmare a unei erori materiale, debitorul poate să se adreseze autorității competente solicitând o recti care a certi catului [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (a)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de recti care este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf 4.2.1.2. În cazul în care este evident că titlul executoriu european a fost eliberat în mod neîntemeiat În cazul în care titlul executoriu european a fost eliberat cu încălcarea cerințelor stipulate în regulament, debitorul poate să se adreseze autorității competente a statului membru de origine solicitând ca certi catul de titlu executoriu european să e retras [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (b)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de retragere este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 40 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 4.2.1.3. În cazul în care actul autentic a încetat să e executoriu sau caracterul executoriu al acestuia a fost suspendat sau limitat În cazul în care actul autentic a încetat să e executoriu sau caracterul executoriu al acestuia a fost suspendat sau limitat conform legislației statului membru în care s-a elaborat actul, debitorul poate să se adreseze autorității competente indicând suspendarea sau limitarea forței executorii [a se vedea articolul 6 alineatul (2)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa IV. 4.2.2. Ce poate face debitorul în statul membru de executare Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru de executare15: 4.2.2.1. Suspendarea sau limitarea executării Debitorul poate solicita suspendarea sau limitarea executării actului autentic în următoarele condiții (a se vedea articolul 23): • debitorul a intentat o acțiune împotriva unui act autentic certi cat ca titlu executoriu european; sau • debitorul a solicitat recti carea sau retragerea certi catului de titlu executoriu european, în conformitate cu articolul 10. În aceste cazuri, instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de executare poate: 15 Trebuie precizat faptul că articolul 25 alineatul (3) nu face excepție de la aplicarea articolului 21 alineatul (2) în contextul executării actelor autentice. • să limiteze procedura de executare la măsuri asiguratorii; sau • să condiționeze executarea de constituirea unei garanții pe care aceasta o stabilește; sau • în cazuri excepționale, să suspende procedura de executare. Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 41 V. Tranzacțiile judiciare Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Un creditor poate să solicite un certi cat de titlu executoriu european în legătură cu o tranzacție judiciară. 1. În ce cazuri poate solicita creditorul un titlu executoriu european? 1.1. Creanță pecuniară Creanța care face obiectul unei tranzacții judiciare trebuie să e un drept la o sumă de bani determinată care a devenit exigibilă [a se vedea articolul 4 alineatul (2)]. 1.2. Materie civilă sau comercială • Cererea trebuie să se refere la o cauză civilă sau comercială. În ceea ce privește noțiunea de „materie civilă sau comercială”, a se vedea punctul I.4.2 de mai sus. • Un titlu executoriu european nu poate obținut în următoarele situații: • aspectele scale, vamale sau administrative sau răspunderea statului pentru actele și omisiunile sale în exercitarea autorității publice („acta iure imperii”). Aceste aspecte nu se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 65 din Tratatul CE. • starea sau capacitatea juridică a persoanelor zice, regimurile matrimoniale, testamentele și succesiunile; Recunoașterea sau executarea acestor aspecte e este reglementată de alte acte comunitare existente [a se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești]16, e nu este reglementată încă de dreptul comunitar. • falimentele, procedurile de lichidare a societăților comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice, tranzacțiile judiciare, concordatele și procedurile similare; Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de insolvență sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență.17 • securitatea socială; În general, acest aspect nu se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 65 din Tratatul CE. • arbitrajul. Acest aspect nu este, în prezent, reglementat de dreptul comunitar. 16 JO L 338, 23.12.2003, p. 1. 17 JO L 160, 30.6.2000, p. 1. 43 1.3. Tranzacție judiciară Un titlu executoriu european poate solicitat în legătură cu o tranzacție judiciară, adică o tranzacție care a fost aprobată de o instanță sau încheiată în fața unei instanțe în cursul procedurilor [a se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (a) și articolul 24]. Un titlu executoriu european poate solicitat numai în legătură cu tranzacțiile judiciare aprobate sau încheiate la sau după data de 21 ianuarie 2005 (în toate statele membre, cu excepția României și Bulgariei) sau 1 ianuarie 2007 (în cazul României și Bulgariei). 1.4. Executarea într-un alt stat membru Un certi cat de titlu executoriu european poate solicitat cu scopul executării unei tranzacții judiciare într-un alt stat membru. Cu toate acestea, nu este necesar ca acesta să prezinte un caracter internațional. Mai precis, nu este necesar ca una dintre părți să își aibă domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate și nici nu trebuie demonstrat faptul că executarea se va realiza în străinătate. Bineînțeles, în cele din urmă, certi catul va avea utilitate numai în cazul executării într-un alt stat membru. 2. Cum și când se solicită titlul executoriu european? 2.1. În fața cărei instanțe Cererea pentru un titlu executoriu european trebuie să se adreseze instanței care a aprobat tranzacția judiciară sau în fața căreia s-a încheiat aceasta. 2.2. Cum se obține certi catul Cererea trebuie efectuată în conformitate cu dreptul național al instanței sesizate. 2.3. Când se poate solicita titlul executoriu european Cererea poate făcută în orice moment pe parcursul procedurilor judiciare sau după aprobarea ori încheierea tranzacției judiciare. 3. Decizia de certi care Pentru a elibera un titlu executoriu european, instanța completează formularul standard inclus în anexa II la regulament. În acest scop, instanța trebuie să veri ce următoarele elemente: 44 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 3.1. Domeniul de aplicare Instanța trebuie să veri ce dacă: 3.1.1. Creanța se referă la o cauză civilă și comercială A se vedea punctul V.1.2 de mai sus. 3.1.2. Creanța este pentru plata unei sume de bani determinate care a devenit exigibilă A se vedea punctul V.1.1 de mai sus. Certi catul de titlu executoriu european poate să acopere, de asemenea, cheltuielile de judecată care sunt incluse în tranzacția judiciară (a se vedea articolul 7). 3.1.3. Data tranzacției judiciare În cazul în care tranzacția judiciară este sau a fost aprobată sau încheiată în fața unei instanțe a unui stat membru altul decât România și Bulgaria, aceasta trebuie să fost aprobată sau încheiată la sau după data de 21 ianuarie 2005. În cazul în care tranzacția judiciară este sau a fost aprobată sau încheiată în România sau Bulgaria, aceasta trebuie să e încheiată sau aprobată la sau după data de 1 ianuarie 2007. 3.2. Tranzacția judiciară este executorie Tranzacția judiciară care urmează să e certi cată ca titlu executoriu european trebuie să e executorie. 3.3. Titlul executoriu european parțial În cazul în care numai anumite părți din tranzacția judiciară care urmează să se certi ce sunt conforme cu cerințele de certi care menționate mai sus, instanța poate să elibereze un certi cat de titlu executoriu european numai pentru părțile respective (a se vedea articolul 8). 4. Posibile căi de atac/memorii în apărare pentru părți 4.1. Ce poate face un reclamant în cazul în care titlul executoriu european este refuzat sau conține o eroare 4.1.1. În cazul în care titlul executoriu european este refuzat Reclamantul are două opțiuni: • e să atace refuzul de a acorda un titlu executoriu european, în cazul în care există această posibilitate conform dreptului intern; • e să urmărească executarea hotărârii într-un alt stat membru conform procedurii de exequatur menționată în Regulamentul 44/2001. 4.1.2. În cazul în care titlul executoriu european conține o eroare În cazul în care există o neconcordanță între tranzacția judiciară și certi catul de titlu executoriu european ca urmare a unei erori materiale, reclamantul poate să se adreseze instanței care a eliberat certi catul solicitând o recti care a certi catului [a se vedea articolul 10 alineatul Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 45 IV. Authentic instruments (1) litera (a)]. Reclamantul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de recti care este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 4.2. Ce poate face un debitor în cazul în care se eliberează un titlu executoriu european În principiu, eliberarea unui certi cat de titlu executoriu european nu poate supusă niciunei căi de atac [a se vedea articolul 10 alineatul (4)]. Cu toate acestea, în statul membru de origine sau în statul membru de executare, există următoarele posibilități: 4.2.1. Ce poate face debitorul în statul membru de origine Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru în care s-a realizat tranzacția judiciară: 4.2.1.1. În cazul în care titlul executoriu european conține o eroare În cazul în care există o neconcordanță între tranzacția judiciară și certi – catul de titlu executoriu european ca urmare a unei erori materiale, debitorul poate să se adreseze instanței care a aprobat tranzacția sau în fața căreia s-a încheiat tranzacția solicitând o recti care a certi catului [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (a)]. Reclamantul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de recti care este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul instruments Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/ judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_en.pdf 4.2.1.2. În cazul în care este evident că titlul executoriu european a fost eliberat în mod neîntemeiat În cazul în care titlul executoriu european a fost eliberat cu încălcarea cerințelor stipulate în regulament, debitorul poate să se adreseze instanței care a aprobat tranzacția sau în fața căreia s-a încheiat tranzacția solicitând ca certi catul de titlu executoriu european să e retras [a se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (b)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa VI. Procedura pentru o astfel de retragere este reglementată de dreptul intern. Informații privind dreptul intern al statelor membre cu privire la acest punct pot consultate pe site-ul Atlasului Judiciar European la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/ vers_consolide_eeo805_en.pdf. 4.2.1.3. În cazul în care tranzacția judiciară a încetat să e executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat În cazul în care tranzacția judiciară a încetat să e executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat conform legislației statului membru în care s-a aprobat sau încheiat tranzacția, debitorul poate să se adreseze instanței care a aprobat tranzacția sau 46 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd în fața căreia s-a încheiat tranzacția indicând suspendarea sau limitarea forței executorii [a se vedea articolul 6 alineatul (2)]. Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa IV. 4.2.1.4. Căile de atac împotriva tranzacției judiciare Debitorul are posibilitatea de a contesta tranzacția judiciară pe fond, în conformitate cu normele interne de procedură ale statului membru. În cazul în care acțiunea introdusă nu are câștig de cauză, iar hotărârea pronunțată în apel este executorie, reclamantul poate obține un certi- cat de înlocuire utilizând formularul standard din anexa V [a se vedea articolul 6 alineatul (3)]. 4.2.2. Ce poate face debitorul în statul membru de executare Debitorul poate întreprinde următoarea acțiune în statul membru de executare18: 4.2.2.1. Suspendarea sau limitarea executării Debitorul poate solicita suspendarea sau limitarea executării unei tranzacții judiciare în următoarele condiții (a se vedea articolul 23): • debitorul a contestat tranzacția judiciară certi cată ca titlu executoriu european; sau • debitorul a solicitat recti carea sau retragerea unui certi cat de titlu executoriu european în conformitate cu articolul 10. 18 Trebuie precizat faptul că articolul 24 alineatul (3) nu face excepție de la aplicarea articolului 21 alineatul (2) în contextul executării tranzacțiilor judiciare. În aceste cazuri, instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de executare poate: • să limiteze procedura de executare la măsuri asiguratorii; sau • să condiționeze executarea de constituirea unei garanții pe care aceasta o stabilește; sau • în cazuri excepționale, să suspende procedura de executare. Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 47 VI. Executarea unei hotărâri judecătorești, a unui act autentic sau a unei tranzacții judiciare certi cate ca titlu executoriu european Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd De îndată ce reclamantul a obținut o hotărâre judecătorească, un act autentic sau o tranzacție judiciară certi cată ca titlu executoriu european, acesta poate solicita executarea în statul membru de executare fără a necesară obținerea unei declarații de executare în statul membru respectiv. Hotărârea judecătorească, actul autentic sau tranzacția judiciară certi cată ca titlu executoriu european este tratată ca și cum ar pronunțată în statul membru de executare și se execută în același mod precum o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic „național”. Procedura de executare este prevăzută de dreptul intern al statului membru de executare, fără a aduce atingere următoarelor: 1. Instanța sau autoritatea competentă Reclamantul trebuie să depună o cerere de executare la instanța sau autoritatea competentă pentru executarea unei hotărâri judecătorești, a unui act autentic sau a unei tranzacții judiciare certi cate ca titlu executoriu european în statul membru de executare. O listă a instanțelor și a autorităților competente poate consultată pe site-ul Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, la adresa: http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_ judgement/ enforce_judgement_gen_en.htm. 2. Documentele pe care trebuie să le prezinte reclamantul Pentru a solicita, într-un stat membru, executarea unei hotărâri judecătorești, a unui act autentic sau a unei tranzacții judiciare certi – cate ca titlu executoriu european într-un alt stat membru, reclamantul trebuie să prezinte următoarele documente (a se vedea articolul 20): • copie a hotărârii judecătorești, a actului autentic sau tranzacției judiciare care să îndeplinească condițiile necesare stabilirii autenticității acesteia; și • o copie a certi catului de titlu executoriu european care să îndeplinească condițiile necesare stabilirii autenticității acestuia; și • în cazul în care este necesar, o transcriere a certi catului de titlu executoriu european sau o traducere a acestuia în limba o cială a statului membru de executare sau – în cazul în care în respectivul stat membru există mai multe limbi o ciale – în limba o cială sau într-una dintre limbile o ciale de procedură ale instanței judecătorești situate în locul în care se urmărește executarea, în conformitate cu legislația statului membru în cauză, sau într-o altă limbă acceptată de către statul membru de executare. Traducerea trebuie să e certi cată de o persoană autorizată în acest scop într-unul dintre statele membre. Lista limbilor acceptate în statele membre pentru completarea certi catului poate consultată pe site-ul Atlasului Judiciar European, la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ index_en.htm. 49 Court Settlements 3. Autoritățile de executare Autoritățile de executare trebuie să veri ce dacă reclamantul furnizează documentația necesară pentru executare (a se vedea punctul VI.2 de mai sus). În cazul în care se prezintă documentația necesară, hotărârea judecătorească, actul autentic sau tranzacția judiciară certi cată ca titlu executoriu european se execută în aceleași condiții precum o hotărâre judecătorească, un act autentic sau o tranzacție judiciară pronunțată în statul membru de executare. În special: • fondul sau certi carea ca titlu executoriu european nu se poate revizui niciodată în statul membru de executare [a se vedea articolul 21 alineatul (2)]; • nicio cauțiune sau garanție, indiferent de denumirea acestora, nu poate impusă unui reclamant pe motiv că este cetățean străin sau că nu își are domiciliul sau reședința în statul membru de executare. 4. Limitarea executării Autoritățile de executare competente: • trebuie să refuze executarea hotărârii judecătorești certi cate ca titlu executoriu european în cazul în care, în urma unei cereri a debitorului, consideră că hotărârea este incompatibilă cu o hotărâre anterioară pronunțată în orice stat membru sau într-o țară terță, conform cerințelor aplicabile prevăzute la punctele II.5.2.2.1 sau III.4.2.2.1; • pot să suspende sau să limiteze executarea hotărârii judecătorești, a actului autentic sau a tranzacției judiciare certi cate ca titlu executoriu european în cazul în care debitorul a contestat hotărârea, actul sau tranzacția sau a depus o cerere de recti care sau de retragere a titlului executoriu european, conform cerințelor aplicabile prevăzute la punctele II.5.2.2.2, III.4.2.2.2, IV.4.2.2.1 sau V.4.2.2.1. Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, motivele refuzului sau ale suspendării executării conform dreptului intern se aplică în continuare. De exemplu, debitorul poate să se opună executării pe motiv că datoria a fost deja plătită. 50 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 51  1. Se referă cererea pentru un titlu executoriu european (TEE) la o hotărâre judecătorească executorie pronunțată la sau după data de 21 ianuarie 2005 (pentru RO, BU: 1 ianuarie 2007)?  2. Se referă cererea la o cauză civilă și comercială?  3. Se referă hotărârea la o creanță necontestată pentru o sumă de bani determinată care a devenit exigibilă?  4. Respectă hotărârea normele de competență prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 capitolul II secțiunile 3 și 6?  5. Se referă cererea la o hotărâre în care cererea nu a fost recunoscută în mod expres de către debitor (de exemplu hotărâre în lipsă, somație de plată)? Anexa 1: Grila de decizie a instanței DA DA acuzatul nu a recunoscut în mod expres se refuză eliberarea TEE ca urmare a încălcării normelor de competență acuzatul a recunoscut în mod expres: se eliberează TEE DA DA DA se refuză eliberarea TEE, întrucât hotărârea judecătorească datează de dinaintea intrării în vigoare a regulamentului se refuză eliberarea TEE, întrucât hotărârea judecătorească depășește domeniul de aplicare material al regulamentului NU se refuză eliberarea TEE, întrucât cererea nu se referă la o creanță necontestată NU NU NU NU 52 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd  8. A fost noti cat sau comunicat actul de sesizare a instanței sau orice citație în vederea prezentării debitorului în conformitate cu articolul 13 sau 14 din regulament?  9. A fost debitorul informat în mod corespunzător cu privire la numele și adresele părților, valoarea creanței, dobânzile, motivele creanței și formalitățile procedurale necesare contestării creanței?  10. Oferă statul membru de origine debitorului dreptul de a solicita o revizuire a hotărârii în condițiile descrise la articolul 19 din regulament?  6. Se referă creanța la un contract încheiat cu un consumator, iar consumatorul este debitorul?  7. Era debitorul domiciliat în statul membru de origine la momentul sesizării instanței? DA DA se refuză eliberarea TEE, întrucât o hotărâre împotriva unui consumator poate certi cată ca TEE în cazul în care a fost pronunțată în statul membru de domiciliu al consumatorului DA se eliberează TEE DA se informează reclamantul că o noti care sau comunicare neadecvată se poate remedia (articolul 18) se informează reclamantul că informarea neadecvată se poate remedia (articolul 18) se refuză eliberarea TEE, întrucât dreptul intern nu este conform cu standardele minime din regulament. DA NU NU NU NU NU Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 53 Anexa 2: Schița procedurii TEE 1. Creditorul depune o cerere » la instanța de origine » pentru certi carea ca TEE a » unei hotărâri judecătorești privind o creanță necontestată, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic 2. Instanța eliberează certi catul TEE » utilizând formularul standard (anexa I) » în cazul în care sunt îndeplinite condițiile din regulament 3. Creditorul furnizează autorităților de executare competente ale SM de executare: » o copie a hotărârii judecătorești, tranzacției judiciare sau actului autentic » o copie a certi catului TEE; și » după caz, transcrierea sau traducerea certi catului TEE 4. Autoritățile de executare competente ale SM de executare » execută TEE în aceleași condiții precum o hotărâre a SM de executare 54 Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 55 Credite foto p.6: Jokerproduction | Dreamstime.com p.12: Evgeniy_p | Dreamstime.com p.24: Kmitu | Dreamstime.com p.36: Johneubanks | Dreamstime.com p.42: Szpytma | Dreamstime.com p.48: Absolut_photos | Dreamstime.com Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd 56 Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind titlul executoriu european Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate, J.O. L 143, 30.4.2004, p. 15 Prezentul document a fost elaborat de serviciile Comisiei cu consultarea Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială (http://ec.europa. eu.int/civiljustice) Conținutul prezentului ghid nu aduce atingere interpretării juridice a Regulamentului 805/2004 de către Curtea de Justiție. © Comunităţile Europene, 2008 Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei Tiparit în Belgia, noiembrie 2008 Imprimat pe hârtie albă fără clor Merci de renvoyer cette épreuve à Tipik ! Localisation du fi chier : \\Graphics\Graphics2\DG-JLS\guideTitreExecutoire\DGJLS_guide_mep05nov08v0.3.indd http://ec.europa.eu/civiljustice/ Contact Comisia Europeană Direcţia Generală Justiţie, Libertate și Securitate Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială Rue du Luxembourg, 46 B-1000 Bruxelles

Click to access guide_european_enforcement_order_ro.pdf

2 comments to “Ghid european pentru titlu executoriu european”
 1. Buna ziua,

  soțul meu lucrează in UK de aproape doi ani. Impreuna avem doi copii minori. De ceva timp nu a mai trimis bani, decat sporadic și insuficient. Asta m-a determinat sa cer prin ordonanța președințială plata pensiei de întreținere datorata copiilor. Cererea mi-a fost admisă, in prezent fiind in posesia hotărârii judecătorești care il obliga la plata indemnizatiei (1/3 din venitul sau net. ) Executorie de drept. Va rog sa ma îndrumați ce trebuie sa fac din acest moment și care ar fi cea mai rapida cale de punere in executare a hotărârii ? . Reamintesc ca este stabilit și lucrează cu contract de munca permanent in U.K.

  Mulțumesc anticipat!

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.